2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent Formand John Sahlertz (JS) [medl nr 959] bød velkommen til 98 fremmødte medlemmer. JS foreslog Jens Aage Nielsen (JAN) [medl nr 1410] som dirigent. JAN blev valgt med akklamation. JAN konstaterede, at generalforsamlingen var lovmæssig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Bestyrelsen havde modtaget et forslag til dagsorden, men forslaget var modtaget for sent. Forslaget behandledes derfor under eventuelt. 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: 2014 har været et år, hvor vi har skulle arbejde ud fra noget nyt. Søren tog over i stedet for Finn i sekretariatet, og Søren skulle finde sin måde at gøre tingene på. Rasmus har været ny træner i stedet for Jesper, og han skulle også finde sig tilrette. Så er Kenneth, Leif og Grethe kommet ind i bestyrelsen, og her har vi også skulle finde vores roller. Jeg vil sige, at selv om det kan virke som store ændringer, har vi stadig en meget velfungerende klub, og alle har bidraget forbilledligt. Det gælder også jer medlemmer, der har skulle tage imod disse forandringer, og nye måder at gøre tingene på. Stor tak til alle for at holde sammen, og få Jelling Golfklub til at være et dejligt sted at være. Aktieselskabet er nu endegyldigt lukket, og klubben har overtaget de forpligtelser, der måtte være tilbage i selskabet. Herunder aktiehavere, der måtte ønske at indfri deres aktier. Der bliver dog længere og længere mellem at disse dukker op har også været året, hvor nogle medlemmer har valgt, at låne klubben rigtig mange penge. Det er vi dybt taknemlige for, da det har løftet en tung rentebyrde fra vores skuldre. Jeg har talt med andre klubber, hvor de har spurgt ind til, hvordan vi gør, for den opbakning der er i Jelling Golfklub, kan de ikke finde. Vi lavede sidste år en målsætning, og med udgangspunkt i den, kommer her min beretning for året ) Nedbringe vores kassekredit Det er i den grad lykkedes. Ikke på grund af en omlægning af lån i Nykredit, som var den oprindelige tanke, men fordi der er nogle medlemmer, der har lånt klubben en stor pose penge. Det er vi dybt taknemmelige for. 2) Udvise økonomisk ansvarlighed Vi kommer ud med et overskud på ca Det kommer Grethe tilbage til senere. Der har ikke været igangsat initiativer, der har kostet penge, uden det har været enten nødvendigt, og der har været et par ting, eller ting, der var budgetteret med.

2 3) Gøre klubbens vision til alles eje Den hænger synligt i klubhuset, og jeg tror, de fleste af os lever efter grundtanken: At Jelling Golfklub er vores klub. 4) 850 aktive medlemmer i alt Det nåede vi desværre ikke. Vi er lige nu 807 aktive medlemmer. Jeg vil gerne vende tilbage til punktet, når jeg om lidt taler om mål for ) Øge sponsor indtægterne Det lykkedes desværre heller ikke, da vi tværtimod har måtte konstaterer et lille fald. Ikke fordi, der ikke bliver arbejdet på det, men markedet er ganske enkelt ikke det bedste. 6) Fastholde og øge tilslutningen til klubbens aktiviteter Jeg må sige, at det lykkedes. Specielt Abrahamsens match, blev et tilløbstykke med venteliste. Det er mange år siden, vi har prøvet det. Tusind tak for opbakningen. Det har været en fornøjelse. 7) Fokuseret indsats. Vi følger iværksatte aktiviteter i mål Jeg syntes faktisk, det er lykkedes fint. Vi har ikke stået med halvafsluttede projekter, før det næste blev sat i gang. Har vi så lavet for lidt Nej det har været en fin balance. 8) Fastholde den tidssvarende udvikling af hjemmesiden til det sted, hvor information søges Der er i hvert fald lagt flere informationer ud. Vi kan godt gøre det lidt bedre, men her taler vi om det kontinuerlige lange træk, for konstant at blive bedre. 9) Opretholde en høj standard på banen Vi kom desværre skævt i gang med greens, der absolut ikke var af den bedste standard, men jeg syntes, vi kom efter det hen over året, og havde en rigtig god bane til sidst. Så tog vi de nye teesteder i brug på hul ) Integration i lokalområdet og samarbejde i kommunen Vi arbejder på det, og vores omtale i lokalavisen er nok på noget af det højeste nogensinde. Det er stadig noget, vi skal arbejde med og blive bedre til. Samarbejdet mellem golfklubberne i kommunen kom også i gang. For første gang afholdt vi kommunemesterskab. Jelling løb med de fleste titler nemlig 4. Vi er først lige startet, så der kommer forhåbentlig mere samarbejde. 11) Vi skal være en grøn klub Vi overholder lovgivningen og har ikke modtaget påbud fra myndighederne. Vi bruger stadig mindre strøm, så også her tænker vi på miljøet Så vender vi blikket mod fremtiden og vores jubilæumsår Her vil vi arbejde efter følgende målsætning: 1. Vi skal have et overskud på mindst DKK For at kunne overholde de forpligtelser, vi har aftalt, er det nødvendigt, at vi opnår et overskud på DKK Vi mener også, at vores budget er gearet, så det absolut er realistisk. Vi vil nøje følge udviklingen i antal medlemmer, greenfeeindtægter, og sponsorindtægter, der er vores 3 største indtægtskilder, så vi kan se, hvis der er noget, der skal justeres. Udgiftssiden er selvfølgelig også under overvågning.

3 2. Gøre klubbens visionen til alles eje. Jeg tror stadig på, at det er fundamentet, der skal bringe os gennem de næste 25 år. 3. Have 850 aktive medlemmer i alt. Vi vil i 2015 sætte meget stor fokus på rekruttering, så vi med udgangen af 2015 kan stå med 850 aktive golfspillere. Der er medlemmer, der har meldt sig til denne opgave, så med en fokuseret indsats, tror jeg på det, kan lykkedes. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at I tager en ven eller to med, så går det nemmere. Det koster kun et symbolsk beløb i starten af 2015, at prøve golf. 4. Fastholde sponsorindtægter. Det er som tidligere nævnt ikke verdens nemmeste opgave, men vi vil prøve at gribe det lidt anderledes an, således at der forhåbentlig ikke forsvinder nogen. 5. Øge tilslutning til klubbens aktiviteter. Det er jo vores 25 års jubilæumssæson, så der skal reklameres for de forskellige aktiviteter, vi sætter i gang. I kan også følge med på hjemmesiden, så I kan se, hvad der sker hvornår. 6. Udbygning af hjemmesiden til det sted, hvor informationer søges. Det er de kontinuerlige forbedringer, jeg talte om tidligere i beretningen. 7. Have en bane af høj standard Vi er selvfølgelig afhængig af vind og vejr, men baneudvalget har lagt en plan for de ting, der skal arbejdes med ud over vedligeholdelse. Så arbejder vi på, at få mulighed for at anskaffe en greentromle. Ikke for at få meget hurtige greens, men ensartet og jævne greens 8. Integration i lokalområdet og samarbejde i kommunen Arbejdet fortsætter og bliver formodentlig udvidet med samarbejde på skolesiden. 9. Vi vil være en grøn klub Vi skal fortsat overholde lovgivningen. Det betyder også, at vi af hensyn til tidsler en gang imellem, er nødt til at klippe rough helt ned. Vi vil fortsat kigge på vores forbrug, så vi er i øjeblikket ved at finde ud, hvordan vi kan bruge vedvarende energi. Et element er selvfølgelig økonomien idet, og det arbejder vi også med. Gode idéer modtages gerne. 10. Give klubbens medlemmer et 25 års jubilæum de kan være stolte af sammen Vi vil arbejde alt hvad vi kan, for at 2015 bliver et år, medlemmerne i Jelling Golfklub vil tale om længe. Derfor er dette også et af vores topprioriteter, og vi er klar over, at det kan komme til at kræve ressourcer. Vi får dog intet ud af det, uden jeres involvering, opbakning og deltagelse, så derfor er dette noget, vi skal gøre sammen Så havde vi i 2014 en oplevelse, hvor vi havde mulighed for at leje noget jord ud, der er fuldstændig uden betydning for golfbanen, nemlig helt oppe til højre ved teestedet på hul 3. Vi beder derfor om generalforsamlingens accept til, at hvis noget sådan skulle dukke op igen, må bestyrelsen handle, uden at skulle vente på en ny eller ekstra ordinær generalforsamling.

4 Det samme gælder låneomlægning, da der sker noget nyt og fuldstændigt uforudset hele tiden. Hvis vi kan omlægge et lån, der giver gevinst for klubben, vil vi hermed bede om bemyndigelse til det, uden at skulle vente på en ny eller ekstraordinær generalforsamling. Firkløverordningen fortsætter igen i år. Det er muligt at spille Give, Brande, Åskov, Herning og Birkemose, hvis man tilkøber et firkløverkort. Eliteafdelingen har klaret sig lidt forskelligt i år. Pigerne blev i 1. division, hvilket er en meget flot præstation. 3. Division herrer var i oprykningsspil til 2. division, men mødte bare et på dagen bedre hold. Kvalifikationsholdet levede ikke helt op til forventningerne. Juniorafdelingen bliver ved med at lave gode resultater, og der er også spillere på vej frem. Personalet bliver heldigvis det samme i 2015 som det var i 2014: Sekretariatet: Søren Træner: Rasmus Greenkeepere: Kevin, Lindy, Henning og Arne Til slut vil jeg sige alle hjælpere og sponsorer en kæmpe stor tak for indsatsen i Det er simpelthen fundamentet for at vores klub fungerer. Jeg håber, vi må få et brag af en sæson 2015 Det har vi alle fortjent TAK Der var følgende kommentarer og spørgsmål til beretningen: Poul Kristian Jacobsen [medl nr 596] ønskede oplyst, om der er tidsbegrænsning på udleje af jord. Jørgen Strandgaard [medl nr 350] ønskede oplyst hvor længe aktierne købes tilbage? Grethe Espesen (GE) [medl nr 973] oplyste, at det ikke har været muligt at få oplyst en tidsfrist, men generelt er reglen 3 år efter aktieselskabets lukning. Konklusion: Generalforsamlingen godkender at der kan lejes jord ud i 3-5 år. Samtidig godkendes, at bestyrelsen kan omlægge kreditforeningslån, hvis det er til gavn for klubben. Formandens beretning blev herefter taget til efterretning med akklamation. Ingen stemte imod. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Grethe Espesen (GE) [medl nr 973] Gennemgik regnskabet. Flemming Hove Nielsen [medl nr 1234] roste, at der er god orden i regnskabet og at restancerne er er kradset ind.

5 Poul Kristian Jacobsen [medl nr 596] ønskede oplyst, om man var interesseret i at låne flere penge i banken. Hertil blev der svaret, at det er vi ikke. Bestyrelsen har lagt det mål, at vi skal arbejde på at nedbringe klubbens gæld. PKJ ønskede desuden at vide hvorfor klubbens aktiver er næsten 2 mill. mindre end i Hertil blev der svaret, at revisoren på sidste års generalforsamling redegjorde for, at den værdi klubben overtog fra Jelling Golfklub A/S er blevet bogført dobbelt. Klubben har i regnskabet haft hele ejendomsværdien på banen og bygninger med som et aktiv ca. 9.8 mill. Derudover var der bogført en værdi på det baneanlæg, der er på klubbens jord, men da værdien på 9.8 mill (som er lig med ejendomsværdien) indeholder værdien af baneanlægget, var der tale om en dobbelt registrering. Det er det, der nu er gjort op med. Ole Havskov Jacobsen [medl nr 1749] ønske oplyst hvad en greenfee automat er. GE oplyste, at det er betalingsterminalen til Golfbox. Ole foreslog desuden at medlemmerne kunne betale halvdelen af kontingentet om sommeren, så er der ikke så stort behov for at låne penge i banken. Der var ikke flere spørgsmål. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 4. Fremlæggelse af budget 2015 og fastlæggelse af medlemskontingent og eventuelt indskud. Grethe Espesen (GE) [medl nr 973] gennemgik budgettet. For at få flere indtægter, skal vi have flere medlemmer. Kontingentet er uændret i Indskud er også uændret, men indtil uge 25 er indskuddet 25 kr. Torben Pagh [medl nr 1667] ønskede oplyst hvorfor personaleomkostningerne var faldet. JS forklarede, at driving range er overtaget fra tidligere træner. Derfor lavere personaleomkostninger. Kristian Rosendahl Hansen [medl nr 2065] foreslog indkøb af en greentromle. Dette kunne være en investering for at få flere medlemmer og flere greenfee gæster. JS oplyste, at der søges fonde til en greentromle. Budgettet blev herefter godkendt med akklamation. 5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag. 6. Forslag fra medlemmer. 1: Ændring af frist for indsendelse af punkter, som ønskes drøftet på generalforsamlingen.

6 Carsten Filsø [medl nr 1659] havde foreslået, at den nuværende frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen ændres til, at forslag kan indsendes op til en uge efter, at der er indkaldt til generalforsamlingen. Formålet med dette er, at mange ikke husker den nuværende frist, samt at man får en reminder i forbindelse med indkaldelsen, og sidst men ikke mindst kan det måske opnås, at skabe lidt mere dynamiske generalforsamlinger. Poul Kristian Jacobsen [medl nr 596] foreslog, at der kan indgives forslag året rundt. Preben Schou [medl nr 1122] foreslog, at bruge hjemmesiden og at man i god tid inden fristens udløb skriver til medlemmerne, for at gøre opmærksom på, at det er tid at indsende punkter til den kommende generalforsamling. Ib Spøer [medl nr 103] foreslog, at formandens månedsbrev kunne gøre opmærksom på, at det er tid at indsende forslag. JS mente, at regnskab og indkaldelse i så fald måtte skilles ad. JAN konkluderede, at bestyrelsen forpligtes til at skrive til medlemmerne om at forslag til generalforsamlingen skal indgives 3 uger før generalforsamling. Der skal være et bedre informationsniveau om indkaldelsen til generalforsamlingen. Der lægges op til vedtægtsændring på næste generalforsamling. 2: Sikre at mindst 1 dag i weekender står til rådighed for medlemmerne (Carsten Filsø [medl nr 1659]) Begrundelse: Der er i perioder en del weekender, hvor der er begrænset adgang til banen pga reservationer både lørdage og søndage. Nogle af disse reservationer bliver reducerede fredag morgen, men det er ligesom for sent, hvis man så har disponeret i forhold til den oprindelige reservation JS nævnte, at der kommer problemer ifm DGU-turneringer, men man kan sikre, at der åbnes for banen så snart turneringerne tillader det. KUN tider, der skal bruges kan blokere banen. Tilmeldingsfristen til turneringer kan f.eks. rykkes frem. Vi bør kortlægge hvor stort problemer er. Jan Frandsen [medl nr 1078] gjorde opmærksom på, at der ikke kan frigives starttider efter klubturneringer før tilmeldingsperioden er slut. Carsten Filsø [medl nr 1659] føler, at problemet opstår fordi der er DGU arrangementer og fordi klubben derefter har arrangeret andre turneringer. Medlemmerne er fundamentet for klubben derfor skal medlemmerne også tilgodeses med mulighed for at spille lørdag eller søndag. Morten Simonsen [medl nr 1956] gør opmærksom på, at nogle medlemmer booker tider, men ikke dukker op eller aflyser starttiden. Dermed blokeres for andre, som ønsker at spille.

7 Torben Pagh [medl nr 1667] mener, at det er et problem for medlemmerne hvis man kun har lørdag og søndag at spille på. Når vi ønsker flere medlemmer, kunne det være en ide at profilere sig med at der altid er en mulighed for at spille i weekenderne. Kenneth R. Pedersen [medl nr 621] mener, at det er sjældent at banen er lukket fra lørdag morgen til søndag aften. Banen er ofte ledig f.eks. søndag eftermiddag. Ud over DGUturneringer, er turneringer med gæster en god indtægtskilde. Erik Refsgaard [medl nr 2041] mener, at man bør opfordre til at blokeringerne bliver så få som muligt. Bestyrelsen og sekretariatet skal lægge sig i selen for at holde banen fri. Vi bør have tilllid til at bestyrelsen tager de hensyn som skal tages. Det skal så vidt det er muligt undgås at blokere for spil i hele weekender. Flemming Hove Nielsen [medl nr 1234] forslog, at tilmelding til klubturneringer skal ske en uge før turneringen. Det bør ikke være vejrmeldingen der afgør om man vil deltage. JAN konkluderer, at vi skal blive bedre til at slette tider, hvis vi alligevel ikke kommer på banen. Turneringer skal så vidt muligt ikke planlægges to dage i træk og ledige tider efter turneringer skal frigøres så tidligt som det er muligt. JAN mente, at vi havde haft en god dialog. Bestyrelsen skal lægge sig i selen for at flest muligt kan komme på banen i weekenderne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. Følgende er på valg efter valgperioden: John Sahlertz (modtager genvalg). Morten Simonsen (modtager genvalg). Claus Kristiansen (modtager genvalg). Der var ikke foreslået andre kandidater til bestyrelsen. Alle blev genvalgt med akklamation. Ivan Thorsen [medl nr 2454] og Jens Wind [medl nr 1328] blev foreslået som suppleanter. Begge blev valgt med akklamation. 8. Valg af revisor Gennem de sidste 3 år har der været et meget fint samarbejde med Martinsen. Der blev fra bestyrelsens side indstillet til at skifte til BDO Revision, da firmaet er repræsenteret i klubben ved Frank Lau (FL), samt at FL sidder i et udvalg i klubben. BDO blev valgt. Klubben takker Martinsen for et forbilledligt samarbejde. 9. Eventuelt Anders Ovesen [medl nr 1875] spørger i et forslag til generalforsamlingen, som var indsendt for sent, om det er korrekt, at bestyrelsen ikke betaler kontingent. JS bekræftede, at i de sidste 10 år har bestyrelsen været kontingentfri. Man valgte, at gøre bestyrelsen kontingentfri i stedet for telefon, kørselsgodtgørelse, mv.

8 Kaj Nielsen [medl nr 1629] mente, at det er i orden at bestyrelsen er kontingentfri, men det står ikke nogen steder. Det burde være offentliggjort. JAN forklarede, at han i sin tid som formand indførte kontingentfrihed for bestyrelsen for at ændre kulturen i klubben og styre udgifterne. Orla Christensen [medl nr 1515] mente, at det er ok, at bestyrelsen får vederlag svarende til kontingent. Det bør ikke være bestyrelsen, som selv bestemmer. Fremover bør kontingentfrihed fremgå af regnskabet. JS redegjorde for DIF s vedtægter. Heraf fremgår, at man kan give kontingent frihed uden indberetning til skat. Bent Illum Eskesen [medl nr 1340] foreslog herefter at bestyrelsen fremover skal være kontingentfri. Generalforsamlingen tilkendegav accept hertil. Klubmestrene for 2014 blev herefter hyldet: Robert B. Skovbakke (Herrer), Mathilde Risum Mathiasen (Damer), Kasper Arens (Junior drenge), Kenneth Ringmann Pedersen (Mid-age herrer), Henning Risum Mathiasen (Senior herrer), Bente Askjær Nielsen (Senior damer), Svend Erik Maigaard (Veteran herrer), Helle Sigsgaard (Veteran damer), Mark Følbæk (Hulspil herrer) Der blev desuden afholdt et mikro mesterskab. Her vandt Victor Kristiansen. Kommunemestre: Jelling Golfklub have 4 vindere i kommunemesterskabet. Det var Susanne Sundberg, Nicki Rye Schou, Mathilde Risum Mathiasen og Helle Sigsgaard. Følgende lavede Hole in one i 2014: Per Wagner (hul7), Ejler Sørensen (hul10), Rasmus Winther, Stensballegaard (hul 10) og Bent Svaneby (hul 7). Bent Illum Eskesen [medl nr 1340] reklamerede for Senior regionsgolf. Tilmelding vil ske på Golfbox. Der laves tryout. Man skal være fuldgyldigt medlem for at deltage. Der kommer yderligere info på hjemmesiden. JAN kunne herefter konstatere, at dagsordnen var udtømt og takkede for god ro og orden. John takkede de fremmødte og Jens Aage for ledelse af generalforsamlingen. Vi glæder os til et godt golfår. Dirigent Jens Aage Nielsen Referent Søren Porsbøl

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere