som en Filur i solen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som en Filur i solen?"

Transkript

1 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014

2 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar opsparing 5 De første 20 år i køledisken 7 Hånden under fleksjobbere Den danske pensionsbranche er præget af gennemsigtighed, og brugerne har nem adgang til informationer. Læs side En dårlig og to gode nyheder om invalidepension 10 Forenklede betingelser for invalidepension 11 Din pension er gennemsigtig find værktøjerne 14 Det siger specialisten Det kræver stor ydmyghed at lave økonomiske prognoser, for selv de bedste modeller kan ikke forudsige fremtiden. Èt godt råd tør chef økonom Helge Pedersen dog godt give. Læs side 12 Faste sider Nyt boligbyggeri på vej i Valby Læs side 8 Noter 8-9 Specialisten VIDSTE DU det 15 Sidste forårs lock out satte spor i årsregnskabet Læs side 15 Hvem er vi? Vi administrerer overenskomstpensioner for ca lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pen sionsordning hos os. Vi har som mål sæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrations omkostninger. Lærernes Pension Tuborg Boulevard Hellerup Tel Mail CVR Ansvarshavende redaktør Paul Brüniche-Olsen redaktør Mettemalou Eden Skribenter Mettemalou Eden Vi bestræber os på at være miljøbevidste og benytter et papir til vores medlemsblad, som hedder munken polar. Det er fremstillet af 30% genbrugsfibre og 70% nye Foto Nana Reimers og Ann Malmgren FSC godkendte fibre. Bladet bli- Design og tryk Datagraf Communications certificeret trykkeri. ver produceret med vegetabilsk baserede trykfarver på et EMAS

3 3 Hv s købekra ften fordamper I 1972 kostede en Filur-is 65 øre. I år senere - kostede den 9 kroner. Så hvis du havde lagt dine 65 øre til side under madrassen i 1972, havde du i hvert fald ikke kunnet få en Filur for dine penge, hvis du skulle få lyst til det i din alderdom. At gemme sine sparepenge under madrassen havde været næsten som at gemme sin is under solen de var svundet ind til næsten ingenting, smeltet væk. Prisen på Filuren voksede af almindelig inflation og ekstraordinære høj is-pris-stigninger. Men også på grund af en række afgifter, som staten har lagt på Filuren. Hvad med pensionen? Hvad så med dine pensionspenge? Når der hver måned bliver betalt ind til din pensionsordning, går en lille del af pengene til administrationsomkostninger ca. 2 procent. Lidt flere går til forsikringsdækninger for dig og dine nærmeste. Men langt de fleste af pengene går til opsparing til din alderdom. Og hvis man begynder at spare op, når man er i slutningen af 20 erne, og går på pension, når man er i slutningen af 60 erne, så skal nogle af ens penge jo være gemt i 40 år. Hvordan beskytter man dem? Hvordan sørger man for, at de ikke smelter væk som en Filur i solskin? Det kan du læse mere om i dette nummer af [pan sj on].

4 4 Hv s købekra ften fordamper Sådan beskytter vi dine penges værdi Filuren skal i fryseren for ikke at forsvinde. hvordan kan man sikre sig, at de penge, man lægger til side, stadig er noget værd, når man skal bruge dem mange, mange år senere? Vi spreder investeringerne Vi behandler dine penge sådan, at de stadig har købekraft, når du skal bruge dem. Det gør vi via vores investeringsstrategi, som skal skabe højest mulige pensioner til medlemmerne uden at tage unødig risiko eller trodse vores regler om at investere etisk. Dine penge er spredt på forskellige typer investeringer, som aktier, obligationer, ejendomme og skove og i mange forskellige lande i hele verden. Det mindsker risikoen for store tab i perioder, hvor der sker noget uventet i en verdensdel eller på et marked, og det øger muligheden for et kontinuerligt afkast. Populært sagt: det går aldrig galt på alle områder på en gang, så vi vil altid kunne tjene ind på gyngerne, hvad vi mister på karrusellen. Med investeringsstrategien frem til 2017 regner vi med at få 5,1 % i afkast om året i gennemsnit. Vi har lav risiko Det handler dels om risikoen for at lide tab på de penge, der er investeret rundt i verden i papirer, mursten eller træer, og dels om den risiko der ligger i, om mange pludselig skal have udbetalinger fra forsikringerne, eller om medlemmerne lever meget længere end forventet. I vores nuværende investeringsstrategi er der en risiko på 17,8 %, målt ved et sikkerhedsniveau på 99,5 %. Det vil sige, at der statistisk set kun er 0,5 % sandsynlighed for, at investeringsporteføljen vil tabe mere end 17,8 % i løbet af ét år. Vi bruger gennemsnitsrente Med gennemsnitsrente får du ikke årets afkast tilskrevet år for år. I stedet får du en jævn rente i alle årene også i dårlige år som i 2008, hvor afkastet var på -11 %. Dengang fik medlemmerne stadig tilskrevet en rente på 4,7 % før skat. Med gennemsnitsrente er du altså sikret imod at tabe penge på et tidspunkt, hvor der ikke længere er tid til at indtjene dem igen, og selv om du er gået på pension, er du stadig med i de mere risikofyldte investeringer, hvor muligheden for højt afkast er. Så du kan også forvente et højere afkast i din pensionsalder. Lærernes Pension har opbygget så gode kollektive reserver, at sandsynligheden for, at selskabet bliver insolvent er ikke-målbar. Kontrol, kontrol, kontrol Endelig er Lærernes Pension fra Finanstilsynet underlagt rigtig mange regler for, hvordan vi må forvalte og beregne både fremad og bagud, og det bliver hele tiden kontrolleret, at vi på alle områder handler i overensstemmelse med reglerne.

5 5 Langtidsholdbar opsparing Hvis prisen på en Filur kun havde fulgt inflationen, ville den koste: 4,79 kroner I medierne er der jævnligt friske bud på, hvordan man bedst kan lægge penge til side til senere. Vi giver dig en hurtig oversigt over fordele og ulemper: Investere selv: Fordele: Du har helt selv kontrol over, hvor dine penge bliver investeret. Ulemper: Du skal selv sætte dig ind i og følge udviklingen i de finansielle markeder. Du kan have svært ved at bevare is i maven omkring dine egne penge, så du risikerer at tage dårlige beslutninger. Fordi du ikke har så store summer at arbejde med, kan du ikke opnå den fornødne spredning af din investering. Investerer du gennem investeringsforeninger, skal du betale til dem, hver gang der bliver handlet. Du kan få perioder med dårlig nattesøvn, når der er uro på de markeder, du har dine penge i. Du risikerer at lide store tab. Købe fast ejendom: Sætte dem i banken Fordele: Du kan bo i din investering. Hvis du har boet i din ejendom, skal du i øjeblikket ikke betale skat af den værdistigning, du får ud, hvis du sælger. Ulemper: Også fast ejendom kan tabe voldsomt og pludseligt i værdi, selv i hovedstaden og de store byer, som vi har set det i de seneste år. Hvis du skal leve af din investering, skal den kunne veksles til penge. Det kræver, at banken vil låne dig penge i din friværdi, eller at du kan sælge din ejendom og leve af salgssummen. Fordele: Du binder ikke dine penge, så du har nem adgang til dem, hvis du får brug for dem inden din pension. Ulemper: Du har ikke noget fradrag for pengene, men har betalt fuld skat af dem. Du får en meget lav forrentning, i øjeblikket næsten nul. Værdien af dine penge taber i takt med inflationen, taber for eksempel kroner i værdi på 5 år med den inflation, der er i dag. Grave pengene ned i en skov: Fordele: Du kan ikke blive ramt af afgifter. Ulemper: Pengene forrentes ikke. Du taber værdi i takt med inflationen. Du kan risikere ikke at kunne finde pengene igen. Hvis andre finder og tager dine penge, er de tabt.

6 6 Sætte dem i en pensionsordning: Fordele: Dine penge bliver investeret af professionelle, så du opnår det højest mulige afkast med den rette risikoprofil. Dine penge bliver investeret med meget stor spredning, så din risiko for tab bliver mindre. Dine penge kan være investeret med en højere risiko og dermed med et højere afkastpotentiale uanset om du er langt fra, tæt på eller allerede gået på pension. Med gennemsnitsrente, som i Lærernes Pension, får du en stabil rentetilskrivning på din pension gennem alle årene og risikerer ikke at lide store pludselige tab, lige før du skal bruge pengene. Med gennemsnitsrente, som i Lærernes Pension, kan du med større sikkerhed regne med, at prognoserne for, hvad du vil kunne få udbetalt, når du går på pension, holder stik. Pensionsselskaber er underlagt meget streng kontrol og krav om at sikre, at medlemmerne kan få de udbetalinger, de er blevet lovet der kan ikke gambles med dine penge. Du har som regel forsikringer knyttet til en pensionsordning, så du og dine nærmeste er sikret indkomst, hvis der skulle ske dig noget. Ulemper: Du kan ikke vide, om der kommer politiske indgreb i løbet af den meget lange horisont, som påvirker værdien af din opsparing. Pengene er bundet, indtil du skal på pension. Købe guld: Fordele: Din investering er meget konkret og til at forstå og røre ved. Og du har fuld kontrol over den. Hvis der opstår voldsomme økonomiske omvæltninger i samfundet, som fx er set i Grækenland, så risikerer du ikke, at din investering bliver påvirket. Det er nemt at omsætte i den takt, du skal bruge penge. Langtidsholdbar opsparing Ulemper: Priser på guld svinger også både op og ned, og du ved ikke, hvor den er, den dag du skal bruge pengene. Hvis du bare har en guldbarre eller to liggende i en bankboks, får du ikke noget løbende afkast af din investering, som du kan investere videre.

7 Hv s købekra ften fordamper 7 De første 20 år i køledisken De første ti år i Lærernes Pension gik bedre end forventet og ringere. Da selskabet blev dannet i 1993, var det blandt andet med baggrund i en grundigt gennemarbejdet prognose for udviklingen i de efterfølgende ti år. Den prognose kom ikke til at holde stik. Det skyldtes både forhold i selskabet, forhold på de finansielle markeder og politiske forhold. Sådan gik de første ti år Indbetalingerne blev meget højere end forventet. Formuen blev meget større end forventet. Det skyldtes, at medlemsskaren blev udvidet, og at overenskomster i perioden bragte højere pensionsbidrag. Det kunne ingen vide. I løbet af de første ti år faldt det gennemsnitlige afkast på både realkreditobligationer og danske aktier til under det halve af, hvad de gennemsnitligt havde været i de ti foregående år. Det kunne ingen vide. I løbet af de første ti år blev pensionsalderen sat ned, der blev indført pensionsafkastskat og arbejdsmarkedsbidrag. Det kunne ingen vide. Men sådan gik det. De næste ti år Prognosen fra 2003 om, hvordan det skulle gå i de næste ti år varslede, at der i 2013 ville være indbetalinger på ca. 4 mia. kroner. Det kom til at holde stik: Indbetalingerne i 2013 var på 4,089 mia. kroner. Prognosen varslede også, at formuen ville have rundet 50 mia. kroner. Det kom til at holde stik: Formuen var ved udgangen af 2013 på lidt mere end 64 mia. kroner. Er Lærernes Pension blevet bedre til at spå? Det kan se sådan ud, men sandheden er, at der også i de næste ti år kan ske ting, som ingen kan forudse, og som kommer til at være afgørende for udviklingen. Prognoser er det bedste bud på baggrund af nogle givne forudsætninger. Politikerne har flyttet mest Den faktor, der har haft størst indflydelse på, hvordan dine pensionsudsigter har ændret sig igennem årene, er de politiske indgreb. Selvfølgelig betyder det en del, at de finansielle markeder har udviklet sig sådan, at det ikke længere i dag er muligt at få gennemsnitlige obligationsafkast på over 19 % og aktieafkast på danske aktier på over 17 % - eller bare noget i nærheden. Men skat på pensionsafkast, skærpede fradragsregler for indbetalinger til pension og forskellige modregninger i offentlige ydelser har haft større indflydelse på, hvilket tal der møder dig, når du tjekker din pensionsoversigt og ser, hvad du kan forvente at få ud af din pension. Det kan true værdien af din opsparing: Inflation udhuler pengenes købekraft. Lavt renteniveau pengene yngler ikke. Skatteindgreb du skal betale skat af dit afkast, eller du får ikke fradrag for dine indbetalinger. Modregning i offentlige ydelser du får mindre fra det offentlige, så dine opsparede midler skal dække mere. Du lever længe pengene skal række længere. Det kan understøtte værdien af din opsparing: Begynd tidligt afkast og renter og renters rente batter virkelig på 40 år. Tag større risiko det er risikabelt at gøre alene, men i et pensionsselskab er der gode muligheder. Spar længere op bliv længere på arbejdet, så pengene kan arbejde længere for dig. Du får mere udbetalt, også fra det offentlige, hvis du kan vente. Spar mere op selv en smule mere hver måned kan blive til en hel del over tid. Planlæg din pension - brug pengene i den rigtige rækkefølge, så du får mest muligt og undgår modregninger.

8 8 Som varmt brød på Amager noter Vi har aldrig set noget lignende, siger Henrik Walther Mogensen, finansdirektør i Lærernes Pension. Det han oplever for første gang er, at næsten samtlige 185 lejligheder i selskabets nye boligbyggeri, Strandpark Amager, allerede er udlejet 2½ måned før, den første lejer kan flytte ind. Den status lover rigtig godt for investeringen, for det er netop gennem udlejning, at byggeriet skal forrentes og forvandle sig til pension på medlemmernes opsparinger. Henrik Walter Mogensen er ikke i tvivl om, hvorfor lejlighederne er gået som varmt brød: Det er byggeri af høj kvalitet, beliggenheden er helt i top, og alligevel er det et overkommeligt lejeniveau, hvor mange kan være med. Husene er et lav energi klasse-byggeri med solceller og grønne planter på taget, tre-lagsruder i vinduerne og markedets mest energirigtige hvidevarer. Ved den seneste opgørelse var der 26 medlemmer blandt de nye lejere. Husk, at som medlem af Lærernes Pension har du fortrinsret til bolig i vores boligejendomme. Brug QR koden og læs mere Nu får mere end 75% af medlemmerne i Lærernes Pension deres post sendt til deres e-boks. Det har flere fordele: Dels er det billigere at sende til e-boks, så det hjælper til at holde vores omkostninger nede. Dels kan vi i e-brevene lægge links, som du kan klikke på direkte i brevet på din skærm, og på den måde kan vi sende dig fra brevet videre til en relevant side på hjemmesiden. Mindst 75 % får deres pensionspost i e-boks Visualisering: entasis Nyt byggeri i Valby Samtidig med at næsten samtlige lejligheder er udlejet i nybyggeri på Amager, har Lærernes Pension fået tilladelse til et byggeri i Valby. Projektet, som hedder Jacobsens Have efter brygger Carl Jacobsen, bliver sat i gang i maj 2014 og er efter planen færdigt om to år. Også i Valby bliver der bygget lejeboliger, som du som medlem af Lærernes Pension har fortrinsret til. Udover 114 boliger omfatter projektet også butikker, klinikker, dagligvareforretning og kaffebar, og det bliver præget af den gode byggekvalitet, som kendetegner Lærerens Pensions øvrige byggerier.

9 9 Har du pensionsordning i et andet selskab, som du ønsker at overføre til Lærernes Pension, kan du selv gøre det ved at logge dig ind på hjemmesiden og gå til Selvbetjening. Det skal du heller ikke betale noget til os for. Gratis flytning Skrøbelig fragt Det er oftest en fordel at samle sine pensioner ét sted, så hvis du har skiftet dit lærerjob ud med et job i en anden branche, har du måske også lyst til at overføre din LærerPension til din nye pensionsordning. Du skal ikke betale noget til os, hvis du ønsker at overføre din pensionsordning. Måske skal du betale noget til det selskab, du overfører pengene til. Du skal kontakte det selskab, du vil overføre din pensionsordning til. Stor tilfredshed med rådgivningen En undersøgelse af tilfredsheden med den rådgivning, medlemmerne får, når de ringer til Lærernes Pension, gav en samlet score på 4,5 af 5 mulige point til rådgiverne. Rådgiverne blev vurderet til både at være venlige, imødekommende, kompetente og saglige. Medlemmerne oplevede også, at de blev talt til i et forståeligt sprog, og at de fik fyldestgørende svar. Endelig sad langt de fleste også tilbage med et klart billede af, hvad der skulle ske fremover i forhold til det, deres henvendelse drejede sig om. Ideelt set skal alle medlemmer, der ringer, kunne lægge røret på med en følelse af afklaring og tilfredshed. Men du kan risikere at blive frustreret. Måske fordi det ikke er os, der kan hjælpe dig, og du må ringe videre til fx en offentlig myndig eller et andet pensionsselskab. Eller fordi du er i en svær situation, som vi ikke kan hjælpe dig med. Bedømmelse: Nyt til de nye To nye små tegnefilm på hjemmesiden gør det nu nemt at få en hurtig indføring i, hvad en LærerPension er. Filmene er tænkt til nye medlemmer, men ældre må meget gerne kigge med. Filmene forklarer blandt andet om de fire ting, et nyt medlem skal tage stilling til. For Se filmene her de nye er der også lavet en online velkomstguide, Trim din Lærer Pension. Med den kan du nemt og hurtigt aflevere de informationer, vi skal bruge for at trimme LærerPensionen, så den passer til dig. Log dig ind på lppension.dk med dit NemId, følg guiden, og overlad resten til os.

10 10 Hånden under fleksjobbere Den reform af reglerne om førtidspension og fleksjob, som blev gennemført pr. 1. januar 2013, ville umiddelbart komme til at stille nogle af Lærernes Pensions medlemmer dårligere. Årsagen er, at medlemmer i et nyt fleksjob får fleks-løntilskud direkte fra kommunen, som et supplement til den løn, som de modtager fra arbejdsgiveren. Man får ikke pension af sit fleks-løntilskud ud over ATP. Indbetalingerne til pension for de medlemmer, som kommer i fleksjob, vil derfor blive mindre. Den oplagte ulempe ved det er naturligvis, at de dermed vil have mindre til alderspensionen. Men det betyder desuden, at medlemmet vil få ringere forsikringsdækninger, blandt andet invalideforsikring. Så hvis et medlem må opgive sit fleksjob og gå på invalidepension, vil hun eller han få en lavere udbetaling. Lærernes Pension dækker forskellen For at et medlem, som kommer eller er kommet i fleksjob efter 1. januar 2013 ikke på den måde også skal blive ramt på sin alderspension eller på sine forsikringer, supplerer Lærernes Pension op til det normalbeløb, der senest er blevet indbetalt på vedkommendes pensionsordning. Hun eller han vil ikke få penge af Lærernes Pension her og nu, men vedkommendes opsparing til alderdom bliver sikret, og forsikringsdækningerne bevarer deres niveau. Forudsætningen er, at medlemmet har en pensionsordning med invalidedækning. Invalidepension er en forsikring, som du og eventuelt dine børn får udbetalt, hvis du mister evnen til at arbejde på grund af sygdom eller ulykke. En dårlig og to gode nyheder om invalidepension Ved årsskiftet var der 98 flere medlemmer på invalidepension i 2013 end året før, i alt godt 2½ tusinde. Det er færre end forventet. Det er altid trist, når en lærer på grund af helbredsmæssige problemer er nødt til at få invalidepension, men bag tallet gemmer sig også nogle gode historier. Flere vender tilbage til arbejdsmarkedet I løbet af 2013 var der nemlig også 154 medlemmer som kom af invalidepensionen igen. Af dem er de 38 vendt tilbage til et lærerjob det svarer til 25 %. Antallet af medlemmer, som det lykkes at komme væk fra invalidepension, er dermed steget lidt i I 2012 var der 130 medlemmer som kunne droppe invalidepension. Prisen for invalideforsikring er sat ned - igen Invalidepensioner koster mange penge, men fordi der blev udbetalt færre invalidepensioner end forventet, kunne Lærernes Pension i 2014 ligesom i sætte prisen for invalideforsikringen ned. Denne gang med gennemsnitligt 25 %.

11 11 Fleksjob er et dansk arbejdsmarkedspolitisk initiativ målrettet mod borgere, der ikke kan klare et ordinært arbejde pga. sygdom, men som ikke er syge nok til, at de er berettiget til førtidspension medlemmer i alt er på invalidepension i medlemmer er kommet på invalidepension i medlemmer er kommet af invalidepension i 2013 Forenklede betingelser for invalidepension Betingelserne for at opnå invalidepension bliver ensrettet for de ordninger, der er oprettet før 1. januar Fra den 1. juli 2014 skal alle have en nedgang i indtægt for at kunne få tildelt en invalidepension. Det har aldrig været intentionen, at medlemmer, som ikke lider noget indkomsttab på grund af deres helbredsproblemer, skal kunne få fuld invalidedækning af fællesskabet siger jurist i Lærernes Pension, Ditte Amstrup, og pengene kommer jo til at gå fra de midler, der ellers skulle dække flertallets alderspensioner. Derfor har overenskomstparterne og bestyrelsen i Lærernes Pension besluttet at ændre forsikringsbetingelser pr. 1. juli Med ændringen bliver alle medlemmerne stillet lige. Kontakt os i tide Frem til 1. juli 2014 vil alle medlemmer på de gamle ordninger få behandlet deres sag ud fra de oprindelige forsikringsbetingelser, så hvis du har problemer med helbredet, er det vigtigt, at du kontakter os.

12 12 det siger specialisten! Læg ikke dine æg i én kurv, og tag prognoser med et gran salt Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, beskæftiger sig til dagligt med at lave økonomiske prognoser. Han prøver at læse, hvilken vej det går både i Danmark, i Europa og i verden. [pan sj on] har talt med ham om, hvad fremtiden bringer, om nytten af prognoser, og om hvordan man bedst kan sikre, at ens opsparede penge stadig har værdi, den dag man skal bruge dem. Hvor er det bedst at placere vores penge i betragtning af, hvordan det kommer til at gå med økonomierne i de kommende år? Min forventning er, at der kommer lidt mere gang i den økonomiske vækst, og at renten fortsat vil være meget lav. Det kan tilsige, at man fortsat skal have en pæn andel af aktier i sin portefølje, men dybest set ved jeg det jo ikke. For det er altså meget svært at spå om fremtiden. Men du laver jo økonomiske prognoser? Ja, det gør jeg, men med meget stor ydmyghed. Vores økonomiske modeller er jo baseret på baggrund af den historiske adfærd, som fx forbrugere og virksomheder har udvist på udviklingen i bl.a. renten, indkomstforhold og boligpriser. Men modellerne holder ikke altid. Nogle gange opstår der nye paradigmer for fx den finansielle sektor med nye krav og muligheder, eller forbrugerne skifter pludselig adfærd. Det skete efter finanskrisen, og så dur de gamle modeller ikke længere. Derfor kræver det virkelig stor ydmyghed at lave prognoser! Vi tæller på økonomiske nøgletal hver eneste måned for at følge udviklingen og se, om der er et nyt momentum på vej. Det kan vi ofte identificere. Men allerede på et eller to års sigt er usikkerheden meget stor. Hvis du ikke kan sige noget med sikkerhed om, hvad vej det går, hvad skal vi så overhovedet bruge prognoser til? Vi skal bruge prognoser til at skabe branding og dialog. Hele prognosearbejdet tjener til at kvalificere den dialog, vi har fx med vores kunder. Vi har kraften og ekspertisen til at lave omfattende økonomiske analyser. Det gør os som sagt ikke i stand til at spå om fremtiden, men vi kan give vores bedste bud. Sammen med vurderingerne fra andre analytikere bliver der dermed skabt et mere kvalificeret grundlag for at træffe økonomiske beslutninger, end hvis vi ikke lavede prognoserne. Men det er klart, at vi bestræber os på at komme med de bedste prognoser. For det skaber også den højeste grad af troværdighed på den lange bane og troværdighed er for mig et helt centralt nøgleord i mit arbejde. Lige nu har danskerne rigtig mange penge mere end 700 mia. - stående i banken. Er det et godt sted at gemme sine penge til alderdommen? Når indlånsrenten er så lav, som den er i dag, giver det en negativ realrente at have penge stående i en bank. Man taber simpelthen købekraft på det, så som sådan er det ikke en god ide. Hvorfor gør folk det så? Nogle kan være ved at spare op til en stor investering. Men for andre er det måske den

13 13 Fakta Navn: Helge J. Pedersen Uddannelse: cand.polit. Ansat: Nordea Speciale: økonomi pris, man er parat til at betale for en følelse af sikkerhed, hvis noget går galt, hvis man for eksempel skulle miste sit job. Endelig kan det også være et udslag af en trend i forbrugsmønsteret. Noget tyder på, at vi er i et nyt forbrugsparadigme, hvor det materielle ikke betyder så meget. Vi er blevet meget mere økonomisk bevidste, vi går efter tilbud, handler i discountbutikker, genbruger og går på loppemarkeder. Men for samfundsøkonomien er det ikke så godt, at så mange penge bare står passive på en konto. Desværre udgør det lave private forbrug i nogen grad en bremse for væksten i den danske økonomi. Så for samfundets og vores egen økonomis skyld ville det være bedre, at vi investerede eller brugte dankortet lidt hyppigere? Ja, og der er også fra politisk side brugt nogle økonomiske instrumenter, som skulle sætte skub i privatforbruget for at få gang i væksten. Men mennesker er svære at styre. SPopsparingerne blev udbetalt, og efterlønsopsparingerne blev hævet, men ingen af delene fik danskerne til for alvor at øge forbruget. Måske er det nogle af de penge, der står på private bankkonti i dag. De skattelettelser, der er gennemført i de seneste år, har heller ikke hjulpet. Der er stærke kræfter i den uro, krisen fra 2008 satte i os, og noget tyder på, at vi stadig er lidt bange for fremtiden. Sådan vil det nok være, indtil boligmarkedet har rettet sig igen, og jobsikkerheden igen er i top. Så må vi håbe på en slags lemming-effekt; at nogle tør sætte gang i deres forbrug igen, og at andre tænker: Når de tør, tør jeg også. Når man hverken kan vide, hvilken vej de økonomiske vinde blæser eller tvinge danskerne til at sætte gang i forbruget, hvad er så dit bedste råd til den, der vil beskytte sin opsparing? Pas på læg ikke alle dine æg i samme kurv! Det kan da godt være, at over en given periode havde det været bedst at købe guld eller fast ejendom for sine sparepenge. I delperioder er nogle ting bedre end andre. Men det kan man jo først se bagefter det kan du aldrig vide, og slet ikke over så lang tid. Så hvis du gerne vil kunne sove godt om natten, og hvis du gerne vil undgå at skulle ærgre dig, så er det mest fornuftige at sprede sin opsparing. Hvad gør du selv med din egen pension? Af hensyn til mit nervesystem overlader jeg selv størstedelen af mine pensionspenge til professionelle. Jeg tror, man har for mange følelser bundet til sine egne penge, og derfor kan man alt for let komme til at sælge og købe forkert. De professionelle kan nemmere bevare roen og overblikket. Det bliver de aflønnet for. Så kan man jo alt efter appetit vælge selv at investere nogle af sine penge.

14 14 Din pension er gennemsigtig find værktøjerne En uvildig rapport fra et britisk konsulenthus konkluderede i efteråret 2013, at den danske pensionsbranche er præget af åbenhed. Den konkluderede også, at du som forbruger nemt kan få de informationer, du måtte ønske dig, og at du får dem, du skal have, når du skal træffe valg om din pension. I undersøgelsen blev det bemærket, at danske forbrugere desuden har adgang til en række værktøjer, som branchen selv har udviklet. Det er ret enestående, set i sammenligning med det øvrige Europa. Spørger du nu, hvor du kan finde den åbenhed og de værktøjer, så kan du starte din søgen her: Sammenlign selskaberne På brancheforeningen Forsikring og Pensions forbrugerhjemmeside, forsikringogpension.dk, kan du sammenligne op til fire selskaber ad gangen på opsparing, forsikring, omkostninger, afkast og rente, service og rådgivning. Alle selskaber, som tilbyder pensionsordninger gennem en arbejdsplads, deltager. Din ordning hos Lærernes Pension På lppension.dk kan du logge dig ind med nemid og se din pension hos os. Se 1. prognosen for, hvor meget du eller dine efterladte får udbetalt i pension 2. de samlede indbetalinger 3. hvor meget du har fået i rente 4. hvor meget du betaler for dine forsikringer 5. hvor meget du har betalt i omkostninger 6. pensionens værdi altså hvor meget du ville kunne tage med dig, hvis du flyttede selskab og du kan beregne, hvad det betyder for dig, hvis du ændrer tids -punktet for din pension. pensionsinfo.dk - hele din pensionspalette På pensionsinfo.dk får du de samlede tal fra alle de steder, du vil få pension fra, både arbejdsmarkedspensioner, private opsparinger og ATP, folkepension og eventuelt efterløn. Det giver dig et samlet overblik over din alderspension, din mulige invalidepension, og hvad dine efterladte kan få udbetalt efter dig, når du dør. Du kan også regne på, hvad det betyder for dig, hvis du ændrer tidspunktet for din pension. Opsat tjenestemandspensions kan ikke ses på pensionsinfo.dk. Hvis du vil vide, hvad du har i vente, skal du kontakte Statens Administration og bede dem lave en beregning. Det tager 4-5 uger. Pension fra det offentlige Borger.dk har også en række værktøjer, du kan bruge til at beregne pensioner og efterløn. Her finder du også en Pensionsmåler, du kan bruge til at beregne, hvor meget du skal spare op for at opnå et bestemt beløb i pension, og du kan få alle nødvendige informationer om skat, om ATP, om at udskyde pension, om pension i udlandet og så videre. Se hvad det koster På lppension.dk kan du beregne, hvad omkostningerne er for din LærerPension, og hvad du skal betale i omkostninger, hvis du derudover opretter en privat opsparing hos os, en PlusPension.

15 vidste du det? Se årsrapp or online: ten ,0 % 4,2 % før pensionsskat efter pensionsskat Resultatet ligger lidt over mar kedsgennemsnitter på aktier, lidt over markedet på obligatio ner og lidt under markedet på alternative investeringer. 230 mio. mindre blev der indbetalt i 2013 end i Det er første gang, der har været et fald i indbetalingerne. Årsagen er lærerkonflikten i april, som betød, at rigtig mange ikke fik løn og dermed heller ikke bidrog til de res pensionsopsparing. Samlet set faldt indbetalingerne derfor med 135 mio. i stedet for at stige med 95 mio. Omkostningsprocenten steg men ikke på grund af udgifter! Faldet i forårets indbetalinger kom også til at betyde, at de faktiske omkostninger i 2013 udgjorde 2 % - en stigning i forhold til Stigningen skyldtes ikke, at selskabet har brugt flere penge, men at omkostningsprocenten regnes som forholdet mellem omkostninger og indbetalinger og indtægterne var altså på grund af konflikten mindre end året før. Et godt regnestykke afkast Lock out'ens aftryk i årsregnskabet din pension Et godt år for e n r e g n sks io n.dk / ab Lille tilgang af medlemmer Ved udgangen af 2013 var der 770 flere medlemmer i Lærernes Pension end året før. I alt var der ved årets udgang ca medlemmer ca er aktivt indbetalende. Omkostningsprocenten bliver sat ned for 2014 fra 2,25 % til 2,0 %, og Lærernes Pension er dermed stadig blandt de allerbilligste pensionsselskaber. Samtidig bliver din depotrente hævet fra 3,5 til 3,75 % efter skat. Sidste år blev prisen for invalideforsikringer sat ned med 20 %. I år bliver prisen igen sat ned, denne gang med gennemsnitligt 25 %. For en ung lærer kan disse prisfald og rentestigninger betyde op til kroner mere om året i pension.

16 DistributionPLUS, Thistedvej 66, 1. sal, 9400 Nr. Sundby Kan du skimte dit otium? Så kom med til seniormøde, og hør om din pension Seniormøder er et tilbud til vores overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 57 år. Er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. Møderne starter kl og varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi aftensmad. Du er velkommen til at tage en ledsager med. Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. Meld dig eller jer til på vores hjemmeside lppension.dk Aalborg onsdag den 17. september 2014 København torsdag den 2. oktober 2014 Kolding torsdag den 23. oktober 2014 Linda Reinfeldt Selv om jeg er fyldt 57, har jeg aldrig fået sat mig ind i det med pension. På mødet fik jeg god generel information, så jeg nu nemmere kan forholde mig til, hvordan jeg kan planlægge det. Jeg var overrasket over, hvor meget pensionen kan påvirke efterlønnen. Der er lidt at tænke over. Paul Malmqvist Jeg fylder snart 67, og på et eller andet tidspunkt skal man jo pensioneres, så jeg ville gerne vide noget om, hvordan jeg bedst kan tilrettelægge det. På mødet fik jeg rigtig fin information, også om ting, jeg ikke selv lige havde tænkt på om udbetalinger og om arv. Brug evt QR koden her

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Tryghed i alderdommen

Tryghed i alderdommen pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Tryghed i alderdommen At vide at der er penge nok nr. 2 efterår 2012 indhold er der penge nok til en tryg alderdom? 3 hvor sikkert vil du

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere