Andelsbevægelsen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsbevægelsen i Danmark"

Transkript

1 Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme 2. åben adgang for nye medlemmer 3. overskud fordeles i forhold til medlemmernes omsætning Andre punkter var neutralitet i politiske og religiøse spørgsmål samt spredning af oplysning og kulturel højnelse. Danmark Nye tider Grundlæggende var det tidens ånd, Nationalliberalismen, at man skulle hjælpe de medlemmer i samfundet, der ikke fungerede optimalt, økonomisk og socialt. Det var til fælles bedste at alle var velfungerende for at løfte samfundet og være en del af den rivende udvikling, der så småt var ved at få fodfæste. Industrialiseringen var begyndt. De første forsøg De første forsøg er fra omkring 1850 og er foreninger til varetagelse af dagligdags interesser eks. almindelige forbrugsvarer. Arbejderne i Berlinske Bogtrykkeri oprettede i 1851 en forening til indkøb af øl i fællesskab. Foreningen fik kun kort levetid, da værtshusholderne sagsøgte bogtrykkerne. Selv om de blev frifundet forbød Det Berlinske Hus en fortsat udøvelse af denne form for forening. Et andet forsøg det følgende år, brændselsindkøb, blev også en kortvarig succes. Det næste forsøg var ligeledes kortvarigt. Foreningen for billige Livsfornødenheder i Uoverensstemmelser i forhold til hvilken politisk vinkel der skulle være udgangspunktet samt ildsjælen (Frederik Dreier) tidlige død var årsagen. I 1960 erne stiftede en fabrikant i Nørresundby en lignende forening, men kun for dem der arbejdede på fabrikken.

2 Behovet? Selv om det var i København og i de større købstæder der var mest behov for en ny tilgang til forbedring af de fattiges økonomi og sociale stade, så var det i de mindre byer og på landet at Andelsbevægelsen fik sit afsæt. Thisted - brugsforeningen I Møgeltønder var der en læge (F.F. Ulrik) der var stærkt socialt interesseret. Han fik den stedlige præst med på ideerne. Denne flyttede i 1864 til Thisted og det blev her det hele begyndte. Præsten hed Hans Chr. Sonne. Den sociale bevidsthed kan ikke gøre det alene og da han fra flere af sine sognebørn til stadighed fik at vide, at de ville være lettere at få i tale hvis de havde det daglige brød, ja så var der for ham ikke langt fra tanke til handling. 1. juli 1866 stiftede han sammen med andre bysbørn Thisted Kjøbstads Arbejderforening. Få måneder efter begyndte foreningen sin virksomhed med indkøb og fordeling af almindelige husholdningsvarer, først og fremmest brød. Der var også en skjult dagsorden for Sonne nemlig at være med til at højne den lavere socialt stillede del af befolkningen, sædeligt og intellektuelt. Men det blev ikke uden sværdslag. Foreningen og Sonne blev skældt hæder og ære fra, personlig og i aviserne, chikaneret, der blev skrevet smædevise og en del medlemmer af den nye forening blev tvunget til at melde sig ud. De lokale købmandsgårde og det bedre borgerskab billigede bestemt ikke den slags socialistiske ideer der oven i købet tog brødet ud af munden på dem. Det var jo netop disse to sociale klasser, der hidtil havde siddet på al handel og bestemt priserne. De nye medlemmer der enten havde gæld disse steder eller var afhængig af afsætning af varer var med andre ord i lommen på købmændene og borgerskabet. Al begyndelse er svær men foreningen i Thisted overlevede og blev derved den første Andelsbevægelse i Danmark. Byfænomen i begyndelsen De følgende år opstod der flere steder i danske småbyer, købstæder og København en lang række lignende foreninger. Typisk for dem alle er, at det var folk uden for arbejder- eller bondesamfundet der var initiativtagere. Det var embedsmænd eller godsejere og på landet lå foreningerne som regel i tilknytning til et gods og de mennesker der arbejdede der. Andelsbevægelsens brugere var arbejdere enten i landbruget eller industrien.

3 Dernæst landfænomen De første foreninger, hvor initiativet blev taget af folk fra egne rækker er Holmsland i Vestjylland og Hammer i Østjylland, hvor det var den lokale lærer der stod bag. Fra ca var det arbejderne selv der stod bag. I 1875 var der i alt 130 brugsforeninger, fortrinsvis i byerne. I 1880 var tallet 57, heraf 14 i byerne og 43 på landet. Derefter gik det op igen i 1885, 180 brugsforeninger, 12 i byerne og 168 på landet. I 1900 var der ca brugsforeninger og medlemmer. Ca. hver 5 dansker var med. I 1884 kom benævnelsen Brugsforening for første gang fra en sjællandsk idemand men det svarede ikke til praksis så det blev jyderne der tog teten og stiftede i 1888 Fællesforeningen for jydske Brugsforeninger. I 1896 blev de to fællesforeninger slået sammen til det vi kender i dag; Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Hvorfor landet? I byerne kom det altså ikke til at gå så planmæssigt. Fagforeningerne var kommet til og de tog pusten fra andelsbevægelsen. Anderledes var det på landet, specielt i landbrugssamfundet. Andelsbevægelsen blev i Danmark et udpræget landfænomen. Efter århundredes undertrykkelse var landbrugssamfundet så småt ved at finde deres egne ben. Stavnsbåndet var endelig ophævet, de nye politiske vinde, den nye forfatning, krise mellem købstad og landet (næringsloven ophæves i 1851 men der bibeholdes et læbælte, bytoldzone for håndværk og handel indtil 1905) alt var medvirkende. Bondebefolkning fik et kolossalt skub fremad kulturelt og i menneskelig udvikling. Højskolen Højskolen fik sin blomstringstid og var med til at udvide bøndernes syn, indgyde dem lysten til samarbejde og udvise selvstyre. Højskolen er en af byggestenen i andelsbevægelsen. Uden den viden og den indsigt som højskolerne gav fra sig havde der ikke været grobund nok til at sætte skub og udvikling i andelsbevægelsen. Landbrugsskoler og Fællesmejerier Landbrugsskolerne er heller ikke uden betydning. Rundt i landet var der indenfor de sidste mange årtier dukket flere og flere skoler op for at uddanne bønderkarle. I forbindelse med deres uddannelse stiftede de kendskab med det at samle mælk ind fra flere gårde til brug på skolerne. Dette satte gang i den udvikling der lå forud for

4 andelsmejerierne, og som direkte førte til en udvikling af andelsbevægelsens udvikling i landdistrikterne. Landbrugskrisen En anden faktor var den krise landbruget kom i, i 1880 erne. Fra, at være et landbrug med stor eksport af korn vendte udvikling. USA og Ukraine udkonkurrerede os på billigt korn. Afsætningen af levende kvæg på markederne i Tyskland stoppede næsten med dags varsel. Landmændene havde et problem. En øget eksport af smør, bacon og æg til fortrinsvis England var løsningen, men produkterne skulle være bedre meget bedre. Ikke i alle selvfølgelig, men i mange af de mange forskellige typer andelsforeninger var der en gennemgående person i hele opbygningen; Severin Jørgensen,.. Andelsmejerierne Hjedding I 1882 blev Hjedding Andelsmejeri oprettet. Det var lokale mænd der i sene nattetimer i marts fik nedfældet de love/vedtægter, der siden skulle blive et mønster for andre andelsmejerier. 10. juni samme år stod det lille nye mejeri klar til brug. Andelsprincipperne der viste sig at være så betydningsfulde, at de har holdt frem til i dag, er følgende: 1. alle for en og en for alle man stod sammen 2. generalforsamlingen var højeste myndighed 3. hvert medlem havde 1 stemme uanset antallet af køer Den solidariske hæftelse gjorde det let at låne penge. Stemmeligheden gav medbestemmelse og ansvar. I løbet af få årtier kom bønderne gennem andelsbevægelsen til at eje størstedelen af produktions-, salgs- og indkøbsvirksomhederne med tilknytning til landbruget. Med det lille mejeri i Hjedding rejste der sig en bølge, der gik over landet. Blot 8 år efter, i 1890 var der omkring 600. Ved år 1900 var der ca Samme år er optegnet 76 privatmejerier så andelsbevægelsen stod stærkt. De private mejerier står dog oftest som dem, der uddannede mejersker. At det fik den succes var ikke udelukkende en god ide og at grundlaget hos bønderne var i orden. Det var også teknologien og fagligheden på området. Et par år før Hjedding, i 1878, var Maglekilde centrifugen blevet udviklet til netop små mælkeproducenter. Det krævede dog en solid økonomi at investere i maskiner, men når man gik sammen var det ikke noget problem.

5 Derimod var det et problem med hygiejnen. Man var endnu ikke helt på det rene med hvor vigtigt det var og der skulle selvfølgelig lig på bordet først. Også det var i Hjedding. En døde og et utal blev syge tyfus. Derudover blev uddannelse en nødvendighed for at højne niveauet. Eksportforeninger I direkte forbindelse med andelsmejerierne blev der i slutningen af 1890 erne oprettet Andels-Eksportforeninger, til varetagelse af fælles salg og eksport af smør. Mejerierne var også opmærksomme på deres medarbejdere og der blev oprettet Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. Slagterier Næst efter eller ved siden af smørret var bacon den vigtigste eksportvare. I 1887 oprettedes Horsens Andels-Svineslagteri. I 1900 var der 26 sådanne slagterier. Der var dog større interesser (købmænd) på spil med bacon så der var nogle kraftige stridigheder forbundet med etableringen af disse andelsforeninger. Der var forsøg på at få dem ind under en aktieordning, men det mislykkedes. Ved aktieordningen er det aktionærerne der høster fortjenesten og det kan meget vel være folk der intet har med svineavl at gøre. Derimod vil det i andelsforeningsregi altid være den enkelte producent der tjener pengene. Ægeksport Det 3. store eksportområde var æggene. Eksportmarkedet i England var begyndt at smuldre pga. for ringe kvalitet, for lang transporttid etc. I 1895 blev Dansk Andels- Ægexport oprettet i Vejle. Som altid var det vigtigste for medlemmerne af de forskellige foreninger, at produktet var i orden. Derfor var det af høj prioritet, at alle fødevarer blev kontrolleret, mærket/stemplet osv. Så man var sikker på kvaliteten. Al eksport er afhængig af god kvalitet. Stempling af æg vakte faktisk opsigt over hele verden, men det er blevet en metode der nu er gældende overalt. I 1900 var der 400 lokalkredse. I tilknytning til eksporten blev der hurtigt oprettet ægpakkerier. Foderstoffer Afsætningen af de gode kvalitetsprodukter havde været i højsædet, særligt fra midten af 1890 erne. Det var derfor naturligt, at man også beskæftigede sig med det der gik forud for afsætningen nemlig forsyningen af foderstoffer og andre

6 hjælpestoffer. Tidligere var det handelshuse/ -selskaber der tog sig af denne side af landbruget. Igen var det jyderne der var initiativtagere. I 1898 oprettedes Jydsk Andels-Foderstofforretning. Godt 30 år er gået, men hvad har disse år ikke ført med sig! I årene fra 1900 og fremefter byder på andre tiltag indenfor andelsbevægelsen. Kvalitet og tryghed er i højsædet som altid Sammenslutningen af Fælles- og Andelsbagerier i Danmark Danske Mejeriers Smørmærkeforening, LURMÆRKET et af verdens førende mærkevarer den dag i dag De danske Mejeriers Fællesindkøb, af teknik og maskiner. Snart var det også en fabriksvirksomhed i Kolding 1901 Dansk Andels Gødningsforretning 1903 Andelsudvalgets Livsforsikringsafdeling siden TRYG 1904 Andelsforeningernes Sanatorieforening - tuberkulose 1905 Andels-Kreatureksportforening 1906 Danske Landboforeningers Frøforsyning det gode frø og sædekorn Herefter nedgangstider. Man skal altid passe på når noget går for godt. Andelsbevægelserne var på godt og ondt blevet en del af det førende erhvervsliv og med stærke, karismatiske mænd bag. En af dem var justitsminister P.A. Alberti, der meldte sig selv til politiet i 1908 for bedrageri i stort omfang. Han var med i mange bestyrelser også indenfor andelsbevægelsen og modstanderne så pludselig muligheden for at sætte tvivl ved principperne. Specielt den økonomiske soliditet og det forgrenede samarbejde. Man klarede dog skærene uden at komme for meget til skade. Det næste blev derfor: 1909 Den danske Andelsbank. Første kontor i Århus 1911 Dansk Andels Cementfabrik 1913 Jydsk Andels-Kulforretning Danmark har ringe kul reserver kun tørvekul eller trækul. Vi har derfor været afhængige af energiforsyning udefra til industrien. Mejerierne var bl.a. en stor aftager 1. verdenskrig udgør et afbræk i den nærmest eksplosive udvikling af andelsforeninger. I slutningen af krigen kommer der igen gang i udviklingen og denne gang er det, det overordnede organisatoriske og byerne kommer med De samvirkende danske Andelsselskaber

7 1919 Landbrugsrådet 1919 Andels-Pensionsforeningen Arbejdernes Andels-Boligforening, egentlig begyndt umiddelbart før krigen 1920 De samvirkende danske Andels-Forsikringsselskaber 1933 Andels-Kautionsforsikrings-Selskab De samvirkende danske Andels-Fjerkræslagterier Endnu en krig lægge beslag på opmærksomheden og initiativerne men allerede samme år som 2. verdenskrig er forbi, er man i gang igen Danmarks samvirkende Frugtsalgsforeninger 1946 Andelsvaskerier, Askov 1947 Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 1947 Andels-Maskinstationer 1948 Sammenslutningen af Andels-Fryseanlæg Under hele forløbet har det været af største betydning at der har været ordentlige transportforhold. Derfor har infrastrukturen haft en kolossal betydning. Havneanlæg og nye byer følger i kølvandet på andelsbevægelsen. Fra omkring 1950 stilner strømme af nye andelsforeninger af. Markedet må vel også siges at være mættet. Det man derimod har kunnet se de sidste flere årtier, har været foreningsomlægninger, fusioner osv. Alligevel er ideen bag ikke død. I dag er det egentlig de samme områder, social velfærd og landbrug der holder sig til de gode gamle principper. De mange små eller mindre økologiske landbrug med tilhørende følgeindustrier, der også sættes fokus på økologi, ja de er i de tilfælde hvor det drejer sig om samarbejde og fællesskab andelsforetagender. På boligområdet har andelstanken holdt uden ophør og de mange nye specielt ungdoms-, ældre- eller seniorboliger er alle andelsboliger.

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Gunnar Lind Haase Svendsen Fortid og Nutid marts 2001, s. 23-51. Artiklen er et forsøg på at kaste et nyt

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks en historisk oversigt Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 87-90789-83-0

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Vilje til at virke v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Før grundigere forskning er bedrevet, vil det være for meget at hævde, at mennesker på Give-egnen har haft og har en særlig mentalitet,

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere