Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012"

Transkript

1 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen 1

2 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen Navn og adresse: Målgruppe: Pensionat Borgerskolen Skolegade Lemvig Midlertidig botilbud for voksne med misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer. Lovgrundlag: Servicelovens 110 og ad hoc servicelovens 85 Materiale, der indgår i tilsynet: Til stede ved tilsynet: Materialet er indhentet inden tilsynet og indeholder: APV, personalehåndbog, samarbejdsaftaler, virksomhedsplan, værdiplan, dagsprogram på borgerskolen, beskrivelse af arbejdsforhold og referat fra personalemøde. Poul Erik Tarquini, Arbejdsmiljørepræsentant Rene Busk, Social og sundhedsassistent, tillidsmand Henrik Lindberg, Pædagog, souschef Tina Domicussen, leder Tilsynsteamet: Jurist Gitte Graugaard, Lemvig Kommune Konsulent Ane Skov Larsen, Lemvig kommune 2

3 Indledning Borgerskolen er et tilbud til borgere der er enten funktionelle hjemløse eller rigtige hjemløse. De funktionelle hjemløse har en bolig, men magter ikke at bo i den. Beboerne på borgerskolen er hovedsageligt borgere med misbrug og borgere med særlige sociale problemstillinger. Borgerne kan komme fra alle steder af landet og det er lederen af borgerskolen der har visitationskompetencen. Tina Domicussen er leder af borgerskolen og har været ansat siden februar Borgerskolen er beliggende midt i Lemvig og er en selvejende boform under KFUM s sociale arbejde i Danmark. Borgerskolen har en driftsoverenskomst med Lemvig kommune. Der er 14 døgnpladser på Borgerskolen og 2 gæstepladser som både kan bruges til overnattende gæster og som akutpladser ved overbelægning. Derudover råder borgerskolen over nogle udslusningslejligheder. Borgerskolen er beliggende på en meget lille grund med en gårdhave og blandt andet et rygeskur. Derudover har Borgerskolen Lynghytten, hvor der kan dyrkes grønt og arrangeres udendørs aktiviteter. Borgerskolen bygger på KFUMs værdier og der er et kristent grundsyn på stedet. Rammer for tilsynet Tilsynet havde inden besøget sendt brev til Borgerskolen med information om tilsynet. Derudover var der rekvireret materiale om borgerskolen. På grund af et stort arbejdspres havde borgerskolen svært ved at finde tid til at finde materialet til tilsynsteamet i passende tid. Det betød, at vi fik materialet d Tilsynsteamet ønsker at få materialet tidligere næste gang. Tilsynet startede med at interviewe leder og medarbejdere. Dette interview tog cirka fire timer. Derefter blev vi inviteret til at spise frokost sammen med beboere og personale. Efter frokost interviewede vi fire beboere. Dette interview tog cirka 45 minutter. Interviewet tog udgangspunkt i den tilsynsmanual, der er udarbejdet til anmeldte tilsyn suppleret med relevante spørgsmål. Tilsynets samlede vurdering for Pensionat Borgerskolen Borgerskolen befandt sig i en presset situation på grund af besparelser og afskedigelser, hvilket har betydet at Borgerskolen bad om udsættelse af tilsynet. Dette var ikke muligt. 3

4 På trods af borgerskolens travlhed oplevede tilsynet stor åbenhed og imødekommenhed hos både leder og medarbejdere under tilsynsbesøget. Tilsynet fik indtryk af, at både leder og medarbejdere er meget engageret i deres arbejde og at de er dygtige til at støtte beboerne med at klare de problematikker de har. Supervision er meget vigtigt for at personalet kan blive ved med at udføre et godt stykke arbejde og derfor bliver der ikke sparret på supervisionen. De fysiske rammer er ikke perfekte, da det er et meget gammelt hus med fugt og skimmelsvamp. Derudover er der fælles bad og toilet for beboerne. Der er mange trapper i huset hvilket betyder, at gangbesværede ikke kan bo på borgerskolen. Beboerne er inddraget i de daglige gøremål som for eksempel rengøring og madlavning. Beboerne er meget glade for at være på borgerskolen og de synes personalet gør et rigtig godt arbejde. Beboerne synes det kunne være rigtig godt med flere computere og en bedre internetforbindelse. Besparelserne på borgerskolen har medført, at to medarbejdere er blevet afskediget. Afskedigelserne er sket på en ordentlig måde med stor åbenhed og dialog, men på trods af det har det påvirket arbejdsmiljøet. Det er vigtigt for personalet, at de kommer tilbage til det gode arbejdsmiljø der var tidligere. Borgerskolen har endnu ikke mærket konsekvenserne af afskedigelserne, da de to medarbejdere først stopper i foråret Alt i alt er borgerskolen et rigtig godt sted for beboere med misbrugsproblemer eller særlige sociale problemstillinger. Tilsynet ser følgende udviklingspunkter - At voldsepisoder mod personalet noteres i borgerskolens interne system, så længe der ikke er andre indberetningsmuligheder. 4

5 Interview med ledelse og personale Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Kerneydelsen på Borgerskolen er at yde støtte efter servicelovens 110. Det betyder, at Borgerskolen kan tilbyde en midlertidig bolig til personer der er enten funktionelle hjemløse eller rigtig hjemløse. Personalet gætter på, at 2/3 af beboerne er rigtige hjemløse og at 1/3 er funktionelle hjemløse. De funktionelle hjemløse har egen bolig, men de magter ikke at bo i deres egen bolig. Det er især de unge der ikke har egen bolig. Mange af beboerne på borgerskolen har tidligere haft et misbrug af enten alkohol eller stoffer. Der må ikke være misbrug på borgerskolen. Hvis en beboer er påvirket af enten alkohol eller stoffer kan det ende med, at denne beboer bliver smidt ud. Udover kerneydelsen kan der også ydes socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Borgerskolen har kun en enkelt i Lemvig by, som de yder socialpædagogisk støtte til. Derudover kan der også tilbydes efterværn i forbindelse med udflytning fra borgerskolen. Dette tilbud er ikke så udbredt som tidligere, da kommunerne er blevet meget opmærksomme på deres økonomi. Kommunerne er blevet bedre til at lave et tilbud til beboeren der skal flytte fra borgerskoen. Kommunen sætter hurtigere et tilbud op til beboeren for eksempel støttekontaktpersons ordning. Kommunerne er interesseret i, at beboerne kommer hurtigst muligt hjem igen. Borgerskolens værdier afspejler KFUM s værdier og der arbejdes ud fra den omsorgsfulde, værdibaserede og anerkendende tilgang. KFUM s værdier kommer til udtryk ved, at der takkes for maden om aftenen, der bliver sunget en sang hver morgen og der læses en tekst. Hverken sangen eller teksten er nødvendigvis bibelsk. En medarbejder er uddannet diakon men ellers er der ingen medarbejdere på borgerskolen der har en specialuddannelse i forhold til kristendommen, så de henviser til præsten, hvis en beboer eksempelvis oplever sjælesorg. Formanden for bestyrelsen er sognepræst i Lemvig. På borgerskolen tror de på, at hver enkelt individ er unikt og de tror på det bedste i mennesket. De fastholder håbet om forandring, så selvom en beboer har været på Borgeskolen tidligere og er faldet i misbrug igen efterfølgende kan denne beboer sagtens blive indskrevet til et nyt ophold på Borgerskolen. Når en ny beboer flytter ind holdes der en indflytningssamtale og der gennemgås, hvad beboeren kan bruge borgerskolen til. Der udarbejdes en handleplan for den enkelte beboer når beboeren er klar til dette. Hver beboer har en fast kontaktperson. Det er vigtigt at beboeren har en fast kontaktperson, da beboerne sjældent er gode til at være sammen med mange forskellige personer. 5

6 Handlekommunen orienteres senest tre dage efter at en beboer er flyttet ind. Der følges op på målene i handleplanen tre måneder efter at beboeren er flyttet ind. De fleste beboere opholder sig på Borgerskolen i mellem 3-6 måneder, Borgerskolen, men det er ikke længden af opholdet, der er afgørende for om det er succesfyldt. Personalet er ikke interesseret i, at beboerne opholder sig længere end nødvendigt. Hvis ikke beboeren overholder reglerne omkring alkohol og stoffer handles der meget hurtigt og det kan ende med at beboeren smides ud. Der har ikke været arbejdet med kvalitetsudviklingsprojekter udover, at alle medarbejdere har været på KRAP-kursus. Mange har også været på kursus i dobbeltdiagnoser. Borgerskolen har tydeligt mærket lovændringen omkring handle og betalingskommuner. Kommunerne er blevet meget interesseret i hvad de får for pengene. Nogle gange mener sagsbehandlerne, at de kan udskrive borgere fra Borgerskolen, hvilket er med til at forvirre borgerne. Dette har enkelte gange medfødt, at borgerne er flyttet fra Borgerskolen inden de var klar til det. Det er meget vigtigt for Borgerskolen at holde fast i, at det er lederen, der har visitationskompetencen. På borgerskolen kan borgerne selv henvende sig uden at en sagsbehandler skal visitere dem. Kommunerne får statsrefusion for en del af de udgifterne, der er forbundet med at have en borger på Borgerskolen. Personalet oparbejder tilstrækkelig viden omkring deres arbejdsmetoder igennem kurser og ved erfaringer. Derudover opsøger de selv viden, da deres arbejde interesser dem meget og de gerne vil have ny viden. Beboerne på Borgerskolen er blevet en mere blandet flok end for ti år siden. Personalet får supervision, hvilket er meget nødvendigt, når der arbejdes med beboere der har så mange problematikker som det er tilfældet på Borgerskolen. Supervisionen er noget der ikke kan sparres væk, da det også er med til at holde sygefraværet på Borgerskolen meget lavt. Det har også indflydelse på sygefraværet, at personalet er meget engagerede i deres arbejde. Personalet har et positivt grundsyn, hvilket er meget nødvendigt for at kunne arbejde på Borgerskolen. Brugeren/pårørende Borgerskolen får aldrig 141 handleplaner fra kommunerne selvom de meget gerne vil. Personalet på Borgerskolen oplever, at kommunerne gerne vil have at Borgerskolen laver handleplanerne. Sagsbehandlerne har heller ikke lavet handleplanen når beboeren skal fraflytte borgerskolen og derfor er den efterfølgende støtte heller ikke altid beskrevet. Fordelen ved at der ikke er udarbejdet 141handleplaner er, at det indimellem har været muligt at tale med sagsbehandleren om at det er nødvendigt at en 6

7 borger bliver længere på Borgerskolen end kommunen først havde regnet med. Der er cirka 85 indskrivninger om året på Borgerskolen og de har sjældent fået en 141 handleplan. På Borgerskolen udarbejdes der en personlig handleplan. Beboerne skal deltage i borgerskolens program. Det betyder, at de skal deltage i morgenmøde og aftensmad. Derudover arrangeres der aktiviteter hver eftermiddag, som det er frivilligt at deltage i. Selvom aftensmaden er obligatorisk kan beboerne besøge familie og andre til aftensmad, hvis det er aftalt. Tidligere var aktiviteterne om eftermiddagen også obligatoriske at deltage i, men personalet har opdaget, at det er meget svært at fastholde beboerne en hel dag. Efter at eftermiddagsturene er blevet frivillige er turene blevet meget bedre, da de der deltager så er med fordi de har lyst og ikke fordi de er tvunget til det. Personalet forsøger at gennemføre de fleste eftermiddagsaktiviteter uanset hvor mange beboere det vil deltage. Beboerne på Borgerskolen har stor indflydelse på deres hverdag. Der holdes beboerrådsmøde. Formanden for rådet fremlægger beboernes synspunkter på personalemødet og derefter drøftes synspunkterne af personalet. Beboerne får efterfølgende en tilbagemelding fra personalet. Derudover har beboerne altid mulighed for at få en personlig samtale med en fra personalegruppen, hvis der er noget der fylder for beboeren. Derudover er der beboere med i fritidsklubben, der blandt andet står for at arrangerer aktiviteterne i hverdagen. Personalet fungerer som guider for beboerne. Beboerne er selv ansvarlige for deres hverdag. Beboerne er med til at lave mad en uge af gangen. I den periode de er i køkkenet bestemmer de maden og handler ind. Maden skal være varieret og indkøbende er underlagt en økonomisk ramme. Personalet er med til at hjælpe beboerne i køkkenet, men det er beboerne der har hovedansvaret. Beboerne har ikke indflydelse på hvem de har som kontaktperson, men hvis samarbejdet imellem beboeren og kontaktpersonen ikke fungerer, har både beboeren og kontaktpersonen mulighed for at melde dette ud til enten Tina eller Henrik. Der vil være mulighed for at få en anden kontaktperson, men det er stadig ikke beboeren der bestemmer, hvem den nye kontaktperson bliver. Derudover har beboerne ikke indflydelse på hvem der skal bliver ansat eller afskediget. Beboerne har ikke indflydelse på arbejdsplanen eller hvem fra personalegruppen der deltager i hvilke udvalg eller udflugter. Der er ikke det helt store samarbejde med de pårørende. Der er mulighed for at have sine pårørende på besøg. Personlet gør det meget klart, at det er på eget ansvar hvis beboerne for eksempel får besøg af nogle børn. Personalet har ikke mulighed for at passe barnet eller være ansvarlig for barnet hvis der sker noget voldsomt. Beboerne har indimellem forældre eller kærester på 7

8 besøg. Personalet har indimellem været med i nogle samtaler med ægtefæller i forhold til hvordan det skal fungerer når beboeren kommer hjem igen. Det kan også være store børn der ringer til personalet for at spørge om råd i forhold til deres forældres misbrug. Personalet har tavshedspligt og beboerne er ikke umyndiggjorte. Derfor deltager personalet kun i møder med de pårørende, når det er godkendt af beboeren. Mange beboere vil gerne, at personalet taler med de pårørende da de selv kan have svært ved det. Der er også mange beboere på borgerskolen hvor samarbejde med de pårørende ikke er relevant. Borgerskolen har et godt samarbejde med butikkerne i Lemvig og de føler, at de er accepteret i hele byen. De oplever kun, at de får ros og har ikke hørt noget negativt fra byens butikker og lignende. Endvidere samarbejder Borgerskolen meget med misbrugscentrene. Her oplever personalet, at der er lavet en faglig vurdering af hver enkelt beboer der henvises til Borgerskolen. Misbrugscentrene er meget dygtige til at henvise til borgerskolen når beboeren er klar til opholdet. Borgerskolen har ikke oplevet klager det sidste år. Der er lavet en klar procedure for, hvad der skal ske hvis der kommer en klage. Der er lavet en beboerundersøgelse af tilfredsheden med Borgerskolen, men personalet oplevede, at beboerne er så taknemmelige over at være på Borgerskolen, at de slet ikke forholder sig kritisk til noget. Personalet mener, at undersøgelsen tegner et for positivt billede af stedet til at den kan bruges til noget. Næste gang de vil lave en lignende undersøgelse vil de have en udefra til at lave undersøgelsen. Magtanvendelse Der har ikke været nogen magtanvendelser på Borgerskolen det sidste år. Alle nye medarbejdere introduceres til magtanvendelsesreglerne. Personalet mener, at grunden til der ikke er magtanvendelser er, at de fleste beboere bliver væk fra Borgerskolen, hvis de er påvirkede af enten alkohol eller stoffer. Derudover er personalet gode til at trække sig i tilspidsede situationer så magtanvendelser ikke bliver nødvendige. Hvis situationen bliver alvorlig tilkaldes politiet. Når personalet eksempelvis kører med en beruset beboer er der altid to medarbejdere med i bilen. Berusede beboere bliver som regel kørt til Skovvang eller lignende. Beboerne kan komme tilbage til Borgerskolen når de er afruset igen. Personalet på Borgerskolen mener, at de har tilstrækkeligt kendskab til regelsættet i forhold til magtanvendelse. Vold Personalet oplever jævnligt trusler, men der har kun været en enkelt episode 8

9 med vold mod en ansat. Der er indimellem voldsepisoder beboerne imellem. Det kan for eksempel ske når de spiller fodbold og det bliver lidt intens. Så må personalet forsøge at dæmpe det hele. Borgerskolen mangler et sted hvor de kan indberette voldsepisoder. Samarbejdsrelationer Generelt er samarbejdet med kommunerne godt, men Borgerskolen kan godt Mærke, at kommunerne fattes penge og at sagsbehandlerne mener at beboerne bare kan komme hjem igen. Personalet på borgerskolen bruger en del tid på at tale med sagsbehandlerne om hvornår beboerne er klar til at blive udskrevet fra Borgerskolen. Personalet på Borgerskolen er meget opmærksomme på, at det ikke er den enkelte sagsbehandler, der ønsker at beboeren bliver udskrevet, men at det er kommunernes økonomi der bestemmer. Personalet på Borgerskolen gør det altid klart, at det er lederen, der har visitationsretten. Personalet oplever, at der er sket en stor ændring i beboergruppen på Borgerskolen indenfor de sidste fem år. Der er især kommet mange unge beboere der lider af ADHD. Personalet tror, at det skyldes at der er kommet en øget indsats for unge misbrugere og at der er meget fokus på ADHD for tiden. Mange af de unge kommer på Borgerskolen som en del af en udredning. Kommunerne kommer ikke til det personrelateret tilsyn eller handleplansmøder, men de er blevet mere opmærksomme på deres borgere og sagsbehandleren kommer indimellem på besøg. Borgerskolen er repræsenteret på tilsynsportalen. Borgerskolen har mange akutsager. Hvis der er plads i huset kommer beboeren ind med det samme. Som regel taler personalet med en professionel, der henviser borgeren til Borgerskolen, men den enkelte borger har også mulighed for selv at henvende sig på Borgerskolen. Der kan være nogle samarbejdspartnere for eksempel Møldrup eller Blå Kors der ringer hvis de har en beboer der ikke kan være hos dem. De enkelte steder henviser til hinanden og hjælper hinanden omkring nogle beboere. Borgerskolen har ikke noget fast skemalagt forløb over introduktion, modtagelse og udslusning. Der tilrettelægges et individuelt forløb alt efter den enkeltes behov. Borgerskolen har tidligere haft et fast skema for forløbet, men det fungerer bedre når forløbet tilrettelægges individuelt. Der samarbejdes blandt andet i ERFA-grupper, SBH (sted for hjemløse) og Lemvig kommunes lederforum. Personfølsomme oplysninger Borgerskolen har journalerne på beboerne i deres klientsystem på computeren. 9

10 De opretter dokumenterne i deres klientsystem og ikke i Word. Det er kun det fastansatte personale der har koder til computeren og hver medarbejder har en individuel kode. Alle nyansatte orienteres om persondataloven. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Bygningen er ikke et hensigtsmæssigt hus til formålet. Der er mange trapper, små rum og fælles bad. Derudover er der dårligt isoleret og problemer med skimmelsvamp. Trapperne betyder, at der ikke kan være beboere i huset der er dårligt gående, og enkelte beboere er blevet afvist på grund af det. Borgerskolen har en lille gårdhave. Derudover har de et udeareal og en hytte (Lynghytten) i Fabjerg. Her har de dyrket en køkkenhave og der er også mulighed for at dyrke udendørs sportsaktiviteter. Der var en beboer der tidligere havde en gårdbutik som har nydt godt af muligheden for at dyrke grønt ved Lynghytten. Det har været meget attraktivt for beboerne at komme ud til Lynghytten. Brandmyndighederne kommer på besøg en gang om året. Derudover har der lige været besøg af fødevaremyndighederne. De fik en elitesmiley. Der er lavet standarder for rengøringen på Borgerskolen. Beboerne gør selv rent på deres værelse. Hver beboer får deres rengøringsområde om morgenen og skal melde tilbage til personalet når de er færdige. Derefter tjekker personalet rengøringen. Beboerne gør deres værelser rent hver fredag hvor personalet også tjekker det efterfølgende. Hver tirsdag bliver køkkenet gjort rent og alt bliver vasket. Nogle beboere skal opfordres til at tage bad og lignende personlig hygiejne. Der er ikke nogle beboere der får fysisk hjælp til badet. Dette er der ikke personaleressourcer og beboere der har brug for denne form for hjælp kan som regel ikke bo på Borgerskolen. Der har været en enkelt beboer der havde hjemmehjælpen til at komme. Medicinadministration Der foreligger en lokal medicininstruks. Der er en medarbejder (social og sundhedsassistent) der har hovedansvaret for medicinen. Det er denne medarbejder, der doserer medicin til alle beboere. Når medicinen er doseret må alle medarbejdere udlevere medicinen. Doseret medicin og PN er i låste skabe hos beboerne og den øvrige medicin findes i det aflåste medicinskabet på øverste etage. Medicin der skal destrueres bliver opbevaret i bokse og afleveres på apoteket. 10

11 Den medicinansvarlige skal hele tiden opdateres i forhold til nyt medicin. Personalet udleverer ikke noget, som de ikke har drøftet med hinanden. Det er den praktiserende læge der ordinerer medicinen. Personalet læser om medicinen eller kontakter lægen hvis de er i tvivl om noget. Personalet føler, at de har den tilstrækkelige viden om medicinen og det er ofte de samme præparater beboerne får. De får som regel truxal, antidepressiv eller medicin mod ADHD. Nogle enkelte beboere får anden medicin. Beboerne må ikke få morfinlignende medicin så længe de er på Borgerskolen, da det har en afhængighedsskabende effekt. Der kan dispenseres fra denne regel hvis beboeren er i en aftrapningsperiode. Kost/motion Der er formuleret en kost politik og de forsøger at følge de seks kostråd. Det er de beboere, der er køkkenansvarlige der bestemmer menuen. De skal indimellem mindes om de seks kostråd. Beboerne har stor mulighed for at dyrke motion. Borgerskolen har kort til motionscentret så beboerne kan træne der. Derudover har de lejet en hal hver fredag, de har nogle cykler og der er bordtennisbord. Alle aktiviteterne bruges meget. Personalet føler, at de har tilstrækkelig viden om kostens og motionens betydning for trivsel og sundhed. Rygning, alkohol - og stofmisbrug Der er helt faste politikker i forhold til rygning og indtagelse af alkohol eller stoffer. Hele borgerskolen har været røgfri siden 1. august Der må ikke ryges nogen steder heller ikke på beboernes værelser. Borgerskolen har nogle elcigaretter som beboerne kan leje eller købe. Der er et rygeskur i gårdhaven. Hvis der bliver fundet alkohol eller stoffer på et værelse kan beboeren risikere at blive smidt ud. Indimellem er der nultolerance på borgerskolen. Det betyder, at ligegyldig hvem der indtager stoffer eller alkohol, så udskrives vedkommende fra Borgerskolen. I andre perioder tages der stilling i hver enkelt situation om hvad der sker ved overtrædelse af reglerne, og her vil der typisk blot blive givet karantæne i en periode. Beboerne vil i karantæneperioden stadig have deres værelse på Borgerskolen, så de har mulighed for at komme tilbage. Reglerne omkring alkohol og stoffer giver normalt ikke problemer. Det klares som regel i mindelighed. Det er som regel alkohol der misbruges når reglerne overtrædes. Personalerne laver indimellem stikprøver hvor lejlighederne gennemgås og beboerne bliver bedt om at puste i alkometer samt aflevere en urinprøve. 11

12 Personalet gør meget for at beboerne kan overvinde deres trang til at misbruge enten alkohol eller stoffer. Personalet har mange samtaler med beboerne og de kan gennemføre interviewskemaet højrisk 100 som kan være med til at belyse hvornår risikoen for at falde tilbage i et misbrug er størst. Borgeskolen har nogle kugle og kædedyner som kan benyttes af Beboerne, hvis de er meget urolige om natten. Endvidere kan beboerne ringe til en vagttelefon hvis de får det svært i de tidsrum hvor der ikke er personale på borgerskolen. Personaleforhold (medarbejdere mm.) Personalesammensætning Borgerskolen har udarbejdet en personalehåndbog som alle medarbejdere har fået udleveret. Personalet oplever, at normeringen er hensigtsmæssig som den er nu. Desværre har det, på grund af nedskæringer, været nødvendigt at afskedige to medarbejdere. De to afskediget medarbejdere stopper først i foråret og derfor har de ikke mærket ændringen i personalenormeringen endnu. Nedskæringen i personalet vil komme til at betyde en forringelse i serviceniveauet. Det bliver ikke uforsvarligt at være beboer eller medarbejder på Borgerskolen, men det kan ikke undgås at serviceniveauet ændres og dermed ændres det pædagogiske arbejde også. Nogle af overvejelserne går på at skære i den tid der er personale på borgerskolen. Det bliver muligvis sådan at personalet går hjem kl. 20 (i stedet for kl. 21). I weekenderne kommer der fremover først personale kl. 10. Derudover vil der være flere perioder med kun én medarbejder på arbejde. Personalet på Borgerskolen bliver længe i deres stillinger og der har ikke været problemer med at få stillinger besat. Indenfor det sidste år har de søgt to deltidsstillinger. Den ene stilling var et barselsvikar for en socialrådgiver. I den stilling blev der ansat en med en anden faglig baggrund, da der ikke var kvalificerede socialrådgivere der søgte stillingen. Derudover var der 29 ansøger til en deltidsstilling som sekretær. Borgerskolen er blevet et meget populært uddannelsessted for Social og sundhedshjælperelever, social og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende. Førhen var det næsten en straf for de studerende at komme på Borgerskolen. Dette rygte er nu ændret. Faglig udvikling Der er ekstern supervision hver tredje måned derudover er personalet gode til at vende ting med hinanden. De har lært at give faglig sparring på KRAPkursus. Det bliver vurderet individuelt om hver enkelt personale kan komme på et 12

13 ønsket kursus. Borgerskolen forsøger, at sende personalet på kursus i grupper, da det er lettere at implementere det lærte fra kurset, hvis der har været flere af sted. Personalemøderne bruges blandt andet til at videreformidle ny viden og til at følge op på det efterfølgende. Hele kontaktpersonsgruppen har været på kursus i forhold til beboere med dobbeltdiagnoser. Lederen er i gang med KRAP-uddannelsen. Medarbejderne synes, at der bliver lyttet meget til deres ønsker for kurser og videreuddannelse. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet er for tiden trykket på grund af afskedigelsen af to medarbejdere. Derudover var Borgerskolen uden leder i en lang periode inden Tina blev ansat. Det har taget lidt tid at lære Tina og hendes ledelsesstil at kende. De var lige kommet ind i en rigtig god periode, men så kom kravet om besparelse og deraf følgende afskedigelser. Det er vigtigt for personalet, at de kommer videre og at det igen bliver et godt sted at arbejde. Det er nødvendigt at personale trivedes på deres arbejde for at de kan yde en god indsats i forhold til beboerne. Sygefraværet det sidste år har været fuldt ud acceptabelt. Bortset fra nogle enkelte længerevarende sygdomsperioder (ikke arbejdsrelateret) hos enkelte medarbejder er der stort set intet sygefravær. På Borgerskolen er der en beskrevet politik som giver personalet mulighed for at melde sig syg hvis de ikke har overskud til at komme på arbejde. Denne mulighed er brugt to gange i Derudover har medarbejderne mulighed for at sige fra hvis de ikke magter den nære snak en enkelt gang. Dette kan personalet ikke gøre hver gang. Arbejdstilsynet var på besøg på Borgerskolen i maj. Arbejdspladsvurderingen er lavet og revideret i september. Der findes ingen hjælpemidler til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø, da der ikke er nogle beboere der har brug for hjælpemidler. Det er indimellem blevet diskuteret hvor meget beboerne må have med når de skal bo på Borgerskolen. Det er som regel personalet der skal hjælpe med både ind og udflytning. De forsøger at begrænse beboerne til kun at have to sportstasker med når de flytter ind. De eventuelle ejendele som beboerne ikke tager med sig når de flytter ud bliver opbevaret i en måned. Derefter ringes der til genbrug som kommer og henter ejendelene. Der laves brandøvelse hvert andet år. Borgerskolen er omfattet af samme regler som et hotel i forhold til brandøvelser. Det betyder, at det ikke er lovpligtigt, at beboerne er med i brandøvelserne. Der har ingen arbejdsskader været det sidste år. Hvis der kommer en 13

14 arbejdsskade bliver den indberettet og Borgerskolen giver fem behandlinger hos enten psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut. Det er ikke muligt for personalet at være med i Lemvig Kommunens healthcare ordning da de ikke har et personalenummer ved kommunen. Personalet er lønnet af KFUM og ikke af kommunen. Samarbejdet internt og eksternt Borgerskolen har ikke et MED-udvalg på niveau 3, men er med på Lemvig Kommunes MED-udvalg på niveau 2. Det overvejes om der skal være personalemøder med MED-status. Næste år bliver der holdt personalemødet hver anden uge i stedet for hver uge. Der er ikke planlagt faste møder med arbejdsmiljøgruppen, men drøftelserne bliver taget når det er nødvendigt. Borgerskolen synes ikke der er den nødvendige tilbagemelding fra Medudvalget niveau 2. De får dog referaterne fra møderne. Det interne samarbejde har været påvirket af de to afskedigelser. Både tillidsrepræsentanten og souschefen har været med i processen omkring afskedigelserne. Afskedigelserne er sket på en ordentlig måde og der har været en udemærket proces når det ikke kunne undgås. Der har været en god dialog og åbenhed omkring nedskæringerne. Samarbejdet imellem lederen og personalet fungerer godt. Der har været en naturlig tilvænningsperiode, men det har været en rigtig god proces. Det er en stor fordel, at der nu er en leder der kommer på Borgerskolen hver dag. Det er med til at skabe ro. Økonomi Som regel beder Borgerskolen om, at beboernes kontanthjælp går ind på Borgeskolens konto og så kan Borgerskolen udbetale pengene til beboerne. Der laves individuelle aftaler. Nogle har brug for mere støtte end andre til at få pengene til at slå til en hel måned. Det koster ca kr. pr. måned for kost og logi på Borgerskolen. De unge får ikke så høj kontanthjælp som andre og det betyder, at Borgerskolen gør betalingen lidt billigere for dem. Derudover kan beboere der har en bolig et andet sted end Borgerskolen søge om at få dækket udgiften til dobbelte husførelse. Borgerskolen tilbyder ingen servicepakker. Taksten for et ophold på Borgerskolen er nedskrevet imens både udgifterne er øget og tilskuddet er skåret ned. Det betyder, at Borgerskolen skal finde en besparelse på kr. i 2013 ud af et budget på kr. pr. år. Borgerskolen betaler kr. pr. år i husleje. Det er ikke længe siden, at Borgerskolens budget var på kr. pr. år. 14

15 Både leder og medarbejdere føler et stort ansvar for borgerskolens økonomi. Alle forsøger at bidrage til at finde besparelsesmuligheder. Særlige forhold Det er godt for Borgerskolen, at den ligger tæt på byen. Samtidig oplever Borgerskolen at beboere der kommer fra større byer nyder godt af at Lemvig er en lille by. Borgerskolen er et overskueligt sted og ikke institutionspræget, hvilket mange beboere er meget glade for. Det er dog en ulempe, at Borgerskolen er i et gammelt hus. Det giver visse begrænsninger i forhold til nogle af de beboere der også kommer. Blandt andet er der nogle beboere der har svært ved, at der er fælles bad og toilet. Kampen for at være et tilbud efter servicelovens 110 er svær. Det er en kamp med kommunerne om at få dem til at betale for en borgers ophold. Det går ud over beboerne, at kommunerne ikke kender reglerne og at sagsbehandlerne tror, at de kan udvisitere beboere fra Borgerskolen. Der er ikke meget udskiftning i personalet. Det betyder, at der sjældent er ledige stillinger. Hvis der var en ledig stilling kunne det muligvis blive et problem at rekruttere kvalificeret personale på grund af borgerskolens beliggenhed i en yderkommune. 15

16 Interview med beboere Der deltog fire beboere ved interviewet. Beboerne har boet på Borgerskolen mellem to og otte måneder. Den generelle faglige indsats Beboerne synes godt om at være på Borgerskolen. Størstedelen af tiden på Borgerskolen er god. For nogle af dem er det et fantastisk sted og de har aldrig haft det bedre. De oplever, at der er frihed under ansvar og hvis de er ordentlige overfor de andre beboere og personalet kommer det godt tilbage igen. Beboerne synes, at de får den nødvendige støtte til at komme tilbage på det rigtige spor igen. Personalet hjælper beboerne med problemerne i forhold til deres tidligere misbrug. Beboerne får blandt andet hjælp til deres økonomi. Beboerne nyder godt af de retningslinjer der er. De synes, at det er godt at der er konsekvenser hvis ikke reglerne bliver overholdt. Den sidste måned har konsekvenserne været tydelige. Beboerne synes, at der tidligere var nogle beboere der slap nemt om ved at bryde reglerne, men nu er der strammet op igen. Personalet er meget lydhører og åbne overfor at snakke hvis beboerne har det svært. Beboerne ved, at der er nogle af medarbejderne de harmonere bedre med end andre. De er også opmærksomme på, at det er individuelt hvem de føler sig mest tryg ved. Beboerne Beboerne er tilfredse med de handleplaner der laves på Borgerskolen. Handleplanen indeholder de ting som beboerne selv bidrager med og som de selv mener er vigtige. Personalet er gode til at sørge for at der bliver fulgt op på handleplanen. Beboerne synes, at de har en vis grad af indflydelse på deres hverdag på Borgerskolen. Borgerskolen har lagt nogle rammer for hvordan hverdagen skal fungere, men der er indflydelse på hverdagen så længe det er indenfor rammerne. Beboerne synes ikke, at de har nok indflydelse på indretningen for eksempel mangler de nogle flere computere. Beboerne oplever, at deres eventuelle klager bliver taget alvorligt. De har en enkelt gang oplevet, at en beboer ikke havde nok medicin til en weekend fordi der ikke var bestilt nok. Dette blev taget meget alvorligt af personalet. Beboerne oplever, at de har stor glæde af at bo sammen. De oplever, at der er et godt kammeratskab og at de snakker godt sammen. De er gode til at støtte hinanden, hvis nogen har det svært. 16

17 Personalet er gode til at respektere beboernes privatliv og banker altid på døren inden de går ind på et værelse. Der er stor åbenhed på Borgerskolen og hvis en beboer er så presset at der skal tages specielle hensyn til vedkommende orienteres hele beboergruppen. Beboerne føler, at Borgerskolen er et tilstrækkeligt tilbud til dem, men de synes, at det kunne være rart hvis der var en psykolog eller psykiater tilknyttet stedet. Det kan være vanskeligt for dem at rejse til for eksempel Herning for at komme til psykolog. Ingen af beboerne har oplevet, at det har været nødvendigt for personalet at benytte sig af magtanvendelse. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Beboerne kunne godt ønske sig, at computeren og internettet fungerede bedre. Der er kun én fælles computer og meget af det de skal have ordnet skal gøres på Derudover synes de, at nogle af værelserne kunne trænge til at blive malet og at der er meget lydt på gangene. Beboerne synes at rengøringen er meget bedre end de har oplevet andre steder (der bliver fulgt godt op på den rengøring, som beboerne selv foretager) og at de føler sig meget ansvarlige for at rengøringen bliver gjort ordentligt da det kommer dem selv til gode. Hygiejne Det er beboerne der gør rent. Kvaliteten af rengøringen kan svinge alt efter hvem der har gjort det men generelt er det godt. Personalet er gode til at gøre beboerne opmærksomme på at de skal huske at komme i bad eller lignende. Medicinadministration Det er lægen der ordinerer og udskriver medicin. På Borgerskolen bliver der udleveret medicin hver morgen. Udover den ene gang hvor der ikke var bestilt tilstrækkelig medicin til en weekend er der styr på medicinen. Kost og motion Beboerne oplever, at der er retningslinjer for at der laves sund mad. Der skal serveres fisk nogle dage. Beboerne betaler ikke selv for frugt og grønt, hvilket betyder, at de spiser mere sundt. Derudover har de fået meget lækker frugt og grønt fra Lynghytten i år. Beboerne synes, at kvaliteten af maden kan svinge lidt alt efter folks evner i et køkken, men at det altid er ordentligt mad der serveres. Beboerne har stor 17

18 indflydelse på hvilken mad der bliver lavet, de skal bare overholde budgettet. Det er vigtigt for beboerne, at de får noget ordentligt mad. De har ikke lyst til at spise pizza hver dag. Der er mange muligheder for at dyrke motion. Borgerskolen har kort til motionscentret som beboerne frit kan låne. Derudover kan beboerne svømme gratis en gang om måneden, spille fodbold hver fredag eller låne Borgerskolens cykler. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Alle beboere kender reglerne for indtagelse af stoffer og alkohol. Der er indimellem en periode med nul-tolerance som betyder, at alle der indtager eller opbevarer stoffer eller alkohol udskrives fra Borgerskolen. Alle beboere oplever indimellem trang til enten alkohol eller stoffer, men på Borgerskolen er der mulighed for at få talt om trangen enten med de andre beboere eller med personalet. Beboerne har stor glæde af at andre beboere har oplevet noget af det samme som dem selv. Personaleforhold (medarbejdere mm. ) Personalesammensætning Alle har en kontaktperson og beboerne ved, at de kan ønske at få en anden hvis det ikke fungerer med den første kontaktperson de får. Beboerne synes, at personalet er meget engageret og at de meget gerne vil hjælpe beboerne. Økonomi Nogle beboere får hjælp til at styre deres økonomi. Nogle har en konto på Borgerskole hvor deres kontanthjælp går ind. Beboerne kan få den hjælp de beder om i forhold til administration af økonomien. Beboerne mener, at de betaler 156 kr. i døgnet for kost og logi og at de kan få refunderet logidelen, hvis de har dobbelt husførelse. Generelt Beboerne synes, at Lemvig Kommune skulle leje musikskolens tidligere lokaler ud til Borgerskolen. Dette vil betyde, at der var plads til flere beboere på Borgerskolen og måske bedre plads til aktiviteter. Beboerne har hørt, at Borgerskolen er et af de bedste steder i Danmark. Det er også det bedste sted beboerne har været. Det er vigtigt for beboerne, at der er plads til at de kan få besøg af pårørende. Alle de interviewede beboere er glade for at være på Borgerskolen. Der er 18

19 plads til at kunne udfolde sig med de ting beboerne har lyst til for eksempel bage og sylte. Nogle beboere mener, at det er de forkerte personer der er blevet afskediget. 19

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge 26. september 2013 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Højmose

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere