Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner"

Transkript

1 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal falde særligt meget, før du vil være økonomisk bedre stillet ved en omlægning, selv når samtlige omkostninger indregnes. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Lise Nytoft Bergman Det er mest fordelagtigt at konvertere til FlexLån, hvor næste rentetilpasning svarer til din flyttehorisont. Det vil sige, du skal vælge F1, hvis du forventer at flytte i løbet af 2009, F3 hvis du forventer at flytte i løbet af 2011 og F5, hvis du flytter om cirka 5 år. Ved konvertering til FlexLån udnytter du, at kursen på 4 % og 5 % obligationer er så lav, at du både kan reducere din restgæld, betale en fast lav månedlig ydelse og samtidig stå med en gevinst ved udgangen af din flyttehorisont, såfremt renten er faldet. Gevinsten vil være størst, såfremt du har en kort flyttehorisont, og såfremt renten falder meget men selv ved små rentefald og lidt længere tidshorisonter på helt op til 10 år eller mere vil det kunne betale sig at omlægge. Gevinsten ved at konvertere til FlexLån kan være på mere end kroner pr. million selv ved samme grad af sikkerhed for størrelsen på din månedlige ydelse og restgæld, som dit oprindelige lån har. Tror du, at renterne stiger eller vedbliver med at være på det nuværende niveau, så bør du vente med at konvertere dit lån, til du tror toppen er nået. Jakob Kongsgaard Olsson Samlede omkostninger er 4 % lån % Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen % FlexLån Figur 1: for et 4 % 2038 lån ved forskelligt renteniveau og indfrielse i hhv. 2010, 2011 og side 1

2 De fastforrentede lån viser deres styrke 46 % af de danske boligejere har belånt deres ejerbolig med de traditionelle fastforrentede obligationslån. Dermed har næsten halvdelen af alle boligejere fået en pæn gevinst over de sidste år på grund af det stigende renteniveau. De fastforrentede lån har deres styrke ved både at sikre låntager fast lav ydelse og samtidig beskytte restgælden, men gevinsten bliver først reel, når du indfrier dit lån, for eksempel fordi du sælger huset. Hvis du allerede nu ved, at du skal sælge huset inden for de nærmeste 1-5 år, kan du sikre dig, at gevinsten også er der til den tid. Ved at konvertere til FlexLån, hvor næste rentetilpasning er omtrent samtidig med dit forventede salgstidspunkt, kan du både opnå en lav månedlig ydelse og sikkerhed for gevinsten. Ulempen er, at du kan gå glip af yderligere gevinster i tilfælde af nye rentestigninger - men til gengæld får du altså fordelen af, at din restgæld forbliver lav, selv hvis renten falder igen. Det er ikke nogen let beslutning, om man skal konvertere eller ej, og der er mange faktorer, som skal afvejes. Blandt andet hvor lang tid man regner med at blive boende i sin nuværende bolig, og hvordan man tror, renten er i fremtiden. For at gøre disse overvejelser lettere, har vi regnet på, hvordan man er stillet under forskellige rentescenarier og indfrielseshorisonter, og hvor meget renten skal falde, før konverteringen medfører en gevinst. Og for låntagere med 4 % eller 5 % lån, der allerede nu planlægger at fraflytte boligen inden for en kortere årrække, er der meget, der peger i retning af, at konverteringsspørgsmålet bør overvejes igen. Årsagen til at vi har regnet på forskellige indfrielseshorisonter er, at man som boligejer bør overveje at konvertere til FlexLån, såfremt man forventer at skulle fraflytte sin bolig indenfor en overkommelig årrække. Ved at vælge et FlexLån med nogenlunde samme løbetid som flyttehorisonten, kan man ved en faldende rente både sikre sig en mindre restgæld og en lavere men lige så sikker månedlig ydelse. Alt dette og meget mere belyses i de følgende afsnit. Figur 1 og 2 giver en forsmag, idet de viser, hvordan du er stillet under forskellige rentescenarier, såfremt du står og skal sælge din bolig den 1. januar 2010, den 1. januar 2011 eller den 1. januar Samlede omkostninger er 5 % lån % 7% FlexLån %- point Uændret +1%- rente point Figur 2: for et 5 % 2038 lån ved forskelligt renteniveau og indfrielse i hhv. 2010, 2011 og Figur 1 og 2 viser, hvornår en konvertering er en god idé, såfremt boligejeren regner med at skulle flytte pr. 1. januar 2010, pr. 1. januar 2011 eller pr. 1. januar Der er tages udgangspunkt i, at boligejeren har et fastforrentet 4 % eller 5 % obligationslån i dag og ønsker samme sikkerhed for sin ydelse i resten af sin lånehorisont, som boligejeren har i dag. Det betyder, at boligejeren i dag kan vælge at konvertere til enten et fastforrentet 7 % obligationslån eller til FlexLån, som rentetilpasses næste gang ved flyttehorisontens udløb. side 2

3 erne viser de samlede låneomkostninger efter skat I figur 1 og 2 og fremadrettet i denne analyse er der taget udgangspunkt i, at boligejeren optog et fastforrentet 4 % 2038 eller 5 % 2038 obligationslån med afdrag for 3 år siden. I dag er restgælden nede på 1 mio. kroner og restløbetiden er på 27 år. Ved konvertering omlægges lånet til et andet lån med afdrag og med en tilsvarende restløbetid på 27 år. Figur 1 og 2 viser horisontomkostningerne for et 4 % lån henholdsvis 5 % lån ved forskellige tidshorisonter og ved forskellige rentescenarier. en er de samlede udgifter, som låntager har til sit lån, fra lånet optages og til det indfris igen. erne på et givet tidspunkt, eksempelvis om 2 år, er beregnet som: = kursværdi af restgælden + samlede ydelser efter skat - provenu en viser således de samlede låneomkostninger efter skat, som låntager skal betale, fra lånet blev optaget den 1. august 2005 og til det indfries den 1. januar At lånet indfries ved udløb af en given horisont betyder, at eventuelle kurstab eller kursgevinster kan indregnes. Man skal altid vælge det lån, som giver den laveste horisontomkostning. Se bilag 1 bagerst i denne analyse for en nærmere gennemgang af horisontomkostningsmetoden og de antagelser, vi har benyttet til beregningen heraf. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på stigende renter? Sammenligner man søjlerne i figur 1 og 2 under scenariet stigende rente, så kan man se, at de røde søjler (som repræsenterer 4 % eller 5 % lånet) er de laveste uanset tidshorisonten. Det betyder, at 4 % og 5 % lånet har en lavere horisontomkostning end 7 % lånet og FlexLån ved stigende renter. Låntager skal altså beholde sit nuværende lån, hvis han forventer, at renten fortsat skal stige. Den præcise omkostning på de forskellige lån fremgår af tabel 1 nedenfor. Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 1: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten stiger 1 % -point. Har man fx en flyttehorisont på 1. januar 2013, og har man i dag et 4 % lån, så vil de samlede omkostninger ved at have haft lånet i hele perioden, dvs. fra 1. august 2005 til 1. januar 2013, være på ca kroner. Dette svarer til, at låntager kun betaler knap 900 kroner for sit realkreditlån om måneden fra den 1. august 2005 til 1. januar Til sammenligning vil de samlede omkostninger være på ca kroner, såfremt det nuværende 4 % lån konverteres til et 7 % lån i dag, og på ca kroner såfremt lånet konverteres til FlexLån F5. Dette svarer til en månedlig udgift på godt kroner for 7 % lånet og godt kroner for FlexLån F5. Det betyder, at hvis renten stiger med 1 %-point i forhold til i dag, så vil låntager miste ca kroner ved at konvertere til et 7 % lån i dag i stedet for at beholde sit nuværende 4 % lån, og kroner ved at konvertere til FlexLån F5. Den månedlige ekstraregning er på henholdsvis ca. 700 kroner og ca. 800 kroner. Årsagen til den lave horisontomkostning er, at renten er steget siden lånets optagelse for 3 år siden, hvilket har medført, at kursen er faldet, og at restgælden dermed kan indfries til en lavere side 3

4 kurs, end man betalte ved optagelsen. Et tilsvarende billede, hvor 4 % lånet henholdsvis 5 % lånet er at foretrække frem for 7 % lånet og FlexLån, findes også ved de andre flyttehorisonter. Det betyder, at såfremt man tror, at renten er højere ved flyttehorisontens udløb end i dag, så bør man beholde sit nuværende 4 % lån henholdsvis 5 % lån og undlade at konvertere, da de samlede omkostninger ved at have 4 % lånet eller 5 % lånet er lavere end de tilsvarende omkostninger, hvis man vælger at konvertere til et fastforrentet 7 % lån eller FlexLån. Stiger renten med mere end 1 %-point eller er flyttehorisonten meget kort, så kan boligejeren komme i den situation, at han tjener penge på at have et realkreditlån, hvis kursen falder tilstrækkeligt. Fx kan man af tabel 1 se, at horisontomkostningen på 4 % lånet ved en rentestigning på 1 % og en flyttehorisont den 1. januar 2010, giver boligejeren en gevinst på godt kroner. De stigende renter sikrer, at boligejeren bliver betalt for at bo i sin bolig. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på uændrede renter? Tror man på uændrede renter, så er det heller ikke nu, at man skal konvertere jf. at de røde søjler for 4 % lånet og 5 % lånet i figur 1 og 2 igen er lavere end de tilsvarende grå søjler. I tabel 2 nedenfor fremgår horisontomkostningerne. Heraf fremgår det, at de samlede låneomkostningen er på knap kroner, såfremt låntager beholder sit 4 % lån ind til den 1. januar 2013, og renten er uændret på dette tidspunkt i forhold til i dag. Havde boligejeren konverteret, havde regningen lydt på knap kroner for 7 % lånet og godt kroner for FlexLån F5. Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 2: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten er uændret Tendensen til at 4 % henholdsvis 5 % lånet er at foretrække frem for 7% lånet og FlexLån gælder, som det fremgår af tabel 2, også ved kortere tidshorisonter. Tror man derfor på, at renten ikke ændrer sig fra sit nuværende niveau, så er det heller ikke nu, at man skal konvertere. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på faldende renter? Figur 1 og 2 viser, at såfremt man tror på faldende renter, så er der nu, man skal konvertere sit lån! Det fremgår visuelt af figur 1 og 2, hvor de røde søjler er højere end de grå søljer ved et rentefald på 1 %-point. Det betyder, at det oprindelige 4 % eller 5 % lån altid vil være økonomisk ringere end alternativerne, dvs. at konvertere til et 7 % lån eller FlexLån. De præcise horisontomkostninger ved faldende renter er vist i tabel 3. side 4

5 Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 3: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten falder med 1 %-point. en for det fastforrentede 4 % obligationslån ligger således på ca kroner den 1. januar Dette er godt kroner mere end 7 % lånet (ca kroner) og kroner mere end FlexLån F5 (ca ). Billedet af det attraktive FlexLån bliver endnu mere udtalt, såfremt man betragter en kortere tidshorisont. Er tidshorisonten fx den 1. januar 2011, så er de samlede låneomkostninger ved 4 % lånet over kroner dyrere end på FlexLån F3. Dette betyder, at den månedlige udgift i låneperioden lyder på kroner for et 4 % lån og knap kroner for FlexLån F3. Dette giver en månedlig ekstraregning på ca kroner, såfremt man vælger ikke at konvertere til FlexLån F3. Er tidshorisonten 1. januar 2010, så er omkostningerne ved 4 % lånet mere end dobbelt så store som ved FlexLån F1. Det betyder, at en boligejer, som beholder sit 4 % lån vil have en månedlig omkostning på sit realkreditlån på knap kroner, mens en boligejer, som i dag konverterer sit 4 % lån til et FlexLån, kun vil have en omkostning på under kroner om måneden i hele lånets løbetid. Boligejeren vil således skulle betale over kroner mere om måneden for sit nuværende lån i forhold til FlexLån F1. Forklaringen på, hvorfor de fastforrentede lån viser deres styrke netop nu, skal findes i den seneste tids uro på de finansielle markeder. Uroen har bevirket, at lånerenten er steget, og at kurserne på de obligationer, som ligger bag fastforrentede realkreditlån, er faldet. Dermed er det blevet muligt for boligejere med fastforrentede 4 % og 5 % lån at skære en del af deres restgæld ved at indfri lånet kontant eller konvertere til fx et 7 % lån med fast rente eller FlexLån. Årsagen til at kursen på bl.a. 4 % og 5 % obligationer er faldet er, at en rente på 4 eller 5 % ikke er så attraktiv, når markedet aktuelt tilbyder obligationer med en forrentning på 7 %. Herved falder prisen og dermed kursen på de lavere forrentede obligationer. Når kursen på en obligation falder, så kan boligejeren indfri sit lån til en lavere pris. Regner man en breakeven ud - hvor man ser på, hvor meget renten skal falde, før det kan betale sig at konvertere til FlexLån frem for at beholde sit nuværende 4 % eller 5 % lån - så får man billedet i tabel 4. Tidshorisont Breakeven 4 % lån Breakeven 5 % lån Rentefald Kurs i dag Ny kurs Rentefald Kurs i dag Ny kurs 1. januar ,14 85,50 86,56 0,13 91,95 99,39 1. januar ,19 85,50 86,91 0,14 91,95 98,98 1. januar ,29 85,50 87,59 0,17 91,95 98,02 Tabel 4: Breakeven for 4 % og 5 % lån i forhold til FlexLån. Rentefaldet er angivet i %-point. Tabel 4 viser, at har man i dag et 4 % lån og en flyttehorisont på 1. januar 2013, så skal renten kun falde med 0,29 %-point, før konverteringen til FlexLån F5 er en god idé. Det betyder, at kursen på 4 % obligationen kun skal stige fra sit nuværende niveau på kurs 85,50 til kurs 87,59, før konverteringen har været fordelagtig. Breakeven siger således noget om, hvornår boligejeren side 5

6 er lige godt stillet, uanset om denne konverterer eller ikke. Falder renten med mere end de 0,29 %-point, så bliver konverteringen blot endnu mere gunstig. Og hvis man tror på større rentefald, kan man med fordel vælge FlexLån F1, hvor ydelsen så også vil falde og øge besparelsen. Ved kortere tidshorisonter som fx 1. januar 2010, så skal renten falde endnu mindre (0,14 %- point svarende til fra kurs 85,50 til kurs 86,56), for at konverteringen giver gevinst. Dette billede gør sig også gældende for 5 % lån. Hvis man i dag har et 4 % eller 5 % lån, og regner med at skulle fraflytte sin bolig indenfor en overskuelig tidshorisont, bør man konvertere, hvis man tror, at renten vil falde blot en lille smule fra det nuværende niveau. Denne konklusion gælder også ved lidt længere tidshorisonter. Selv ved en tidshorisont på 1. januar 2018 vil der være penge at spare. Set i et historisk perspektiv er et rentefald på 0,17 %-point meget lidt jf. figur 3, hvor det fremgår, at 4 % 2038 obligationen har svinget mellem kurs 83 og 98 over de seneste tre år, mens 5 % 2038 obligationen har svinget mellem kurs 90 og kurs 103 i den tilsvarende periode. Kurs aug 05 feb 06 aug 06 feb 07 aug 07 feb 08 År 5% % 2038 Figur 3: Kursudviklingen for 4 % og 5 % 2038 obligationen i perioden august 2005 til i dag. Har du et fastforrentet 4 % eller 5 % lån og tror du på faldende renter - så konverter nu! Står man som familie over for ændringer i ens boligbehov, og tænker man på at flytte, så bør man overveje sine renteforventninger netop nu. Tror man på, at renten falder bare lidt, så bør man bytte sit nuværende lavtforrentede lån ud med FlexLån. Løbetiden på FlexLån bør afstemmes til familiens flyttehorisont. Der kan være mange penge at spare, hvis renten falder! side 6

7 Bilag 1 Nedenfor gennemgås formlen for horisontomkostninger og de antagelser, som vi har lagt til grund for analysens beregning. = kursværdi af restgælden + ydelser efter skat - provene Det ses, at formlen består af tre led. Det første led er kursværdien af restgælden, som i vores eksempel sættes lig flyttehorisontens udløb. Det andet led er ydelsen efter skat, hvilket vil sige summen af alle ydelser indtil horisonttidspunktet. Det tredje om sidste led er provenuet, hvilket i dette tilfælde er sat til provenuet ved lånets udbetaling. Ved kontantlån kan der i formlen komme et ekstra led ind, idet eventuelle kursgevinster eller tab vil blive beskattet. Men da vi i vores analyse har taget udgangspunkt i at flyttehorisonten er lig udløbet af de enkelte FlexLån F1, F3 og F5, undgås dette led, idet FlexLån altid vil have en kurs=100 ved rentetilpasningsperiodens udløb. Under horisontomkostningsmetoden skal låntager altid vælge den låntype, som har den mindste horisontomkostning, idet dette lån vil være det mest rentable. Metoden kræver estimering af en kurs ved en vilkårlig horisont og et vilkårligt renteskift dvs. metoden forudsætter viden om de fremtidige obligationskurser. For at tilgodese dette problem har vi valgt at tage udgangspunkt i en modelberegning fra Danske Bank, som baserer sig på den optionsjusterede varighed ud fra bl.a. historiske data. Denne metode indebærer, at vi af fortrolighedshensyn ikke kan redegøre for alle de parametre, som indgår i modellen til at bestemme de enkelte obligationers kursfølsomhed her. I stedet kan det oplyses, at vi har benyttet følgende optionsjusterede varigheder for de enkelte obligationer: Låntype Optionsjusteret varighed - 1 %-point Uændret + 1 %-point 4 % ,80 85,50 78,20 5 % ,91 91,95 86,99 7 % ,00 99,83 93,33 Tabel 5: Breakeven for 4 % og 5 % lån i forhold til FlexLån Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 7

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FORMUE. Scor. på nye renter

Guide. Foto: Iris. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FORMUE. Scor. på nye renter Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Scor FORMUE på nye renter Bør du omlægge lån? Spar tusindvis af kroner Scor formue på nye renter INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere