Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner"

Transkript

1 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal falde særligt meget, før du vil være økonomisk bedre stillet ved en omlægning, selv når samtlige omkostninger indregnes. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Lise Nytoft Bergman Det er mest fordelagtigt at konvertere til FlexLån, hvor næste rentetilpasning svarer til din flyttehorisont. Det vil sige, du skal vælge F1, hvis du forventer at flytte i løbet af 2009, F3 hvis du forventer at flytte i løbet af 2011 og F5, hvis du flytter om cirka 5 år. Ved konvertering til FlexLån udnytter du, at kursen på 4 % og 5 % obligationer er så lav, at du både kan reducere din restgæld, betale en fast lav månedlig ydelse og samtidig stå med en gevinst ved udgangen af din flyttehorisont, såfremt renten er faldet. Gevinsten vil være størst, såfremt du har en kort flyttehorisont, og såfremt renten falder meget men selv ved små rentefald og lidt længere tidshorisonter på helt op til 10 år eller mere vil det kunne betale sig at omlægge. Gevinsten ved at konvertere til FlexLån kan være på mere end kroner pr. million selv ved samme grad af sikkerhed for størrelsen på din månedlige ydelse og restgæld, som dit oprindelige lån har. Tror du, at renterne stiger eller vedbliver med at være på det nuværende niveau, så bør du vente med at konvertere dit lån, til du tror toppen er nået. Jakob Kongsgaard Olsson Samlede omkostninger er 4 % lån % Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen % FlexLån Figur 1: for et 4 % 2038 lån ved forskelligt renteniveau og indfrielse i hhv. 2010, 2011 og side 1

2 De fastforrentede lån viser deres styrke 46 % af de danske boligejere har belånt deres ejerbolig med de traditionelle fastforrentede obligationslån. Dermed har næsten halvdelen af alle boligejere fået en pæn gevinst over de sidste år på grund af det stigende renteniveau. De fastforrentede lån har deres styrke ved både at sikre låntager fast lav ydelse og samtidig beskytte restgælden, men gevinsten bliver først reel, når du indfrier dit lån, for eksempel fordi du sælger huset. Hvis du allerede nu ved, at du skal sælge huset inden for de nærmeste 1-5 år, kan du sikre dig, at gevinsten også er der til den tid. Ved at konvertere til FlexLån, hvor næste rentetilpasning er omtrent samtidig med dit forventede salgstidspunkt, kan du både opnå en lav månedlig ydelse og sikkerhed for gevinsten. Ulempen er, at du kan gå glip af yderligere gevinster i tilfælde af nye rentestigninger - men til gengæld får du altså fordelen af, at din restgæld forbliver lav, selv hvis renten falder igen. Det er ikke nogen let beslutning, om man skal konvertere eller ej, og der er mange faktorer, som skal afvejes. Blandt andet hvor lang tid man regner med at blive boende i sin nuværende bolig, og hvordan man tror, renten er i fremtiden. For at gøre disse overvejelser lettere, har vi regnet på, hvordan man er stillet under forskellige rentescenarier og indfrielseshorisonter, og hvor meget renten skal falde, før konverteringen medfører en gevinst. Og for låntagere med 4 % eller 5 % lån, der allerede nu planlægger at fraflytte boligen inden for en kortere årrække, er der meget, der peger i retning af, at konverteringsspørgsmålet bør overvejes igen. Årsagen til at vi har regnet på forskellige indfrielseshorisonter er, at man som boligejer bør overveje at konvertere til FlexLån, såfremt man forventer at skulle fraflytte sin bolig indenfor en overkommelig årrække. Ved at vælge et FlexLån med nogenlunde samme løbetid som flyttehorisonten, kan man ved en faldende rente både sikre sig en mindre restgæld og en lavere men lige så sikker månedlig ydelse. Alt dette og meget mere belyses i de følgende afsnit. Figur 1 og 2 giver en forsmag, idet de viser, hvordan du er stillet under forskellige rentescenarier, såfremt du står og skal sælge din bolig den 1. januar 2010, den 1. januar 2011 eller den 1. januar Samlede omkostninger er 5 % lån % 7% FlexLån %- point Uændret +1%- rente point Figur 2: for et 5 % 2038 lån ved forskelligt renteniveau og indfrielse i hhv. 2010, 2011 og Figur 1 og 2 viser, hvornår en konvertering er en god idé, såfremt boligejeren regner med at skulle flytte pr. 1. januar 2010, pr. 1. januar 2011 eller pr. 1. januar Der er tages udgangspunkt i, at boligejeren har et fastforrentet 4 % eller 5 % obligationslån i dag og ønsker samme sikkerhed for sin ydelse i resten af sin lånehorisont, som boligejeren har i dag. Det betyder, at boligejeren i dag kan vælge at konvertere til enten et fastforrentet 7 % obligationslån eller til FlexLån, som rentetilpasses næste gang ved flyttehorisontens udløb. side 2

3 erne viser de samlede låneomkostninger efter skat I figur 1 og 2 og fremadrettet i denne analyse er der taget udgangspunkt i, at boligejeren optog et fastforrentet 4 % 2038 eller 5 % 2038 obligationslån med afdrag for 3 år siden. I dag er restgælden nede på 1 mio. kroner og restløbetiden er på 27 år. Ved konvertering omlægges lånet til et andet lån med afdrag og med en tilsvarende restløbetid på 27 år. Figur 1 og 2 viser horisontomkostningerne for et 4 % lån henholdsvis 5 % lån ved forskellige tidshorisonter og ved forskellige rentescenarier. en er de samlede udgifter, som låntager har til sit lån, fra lånet optages og til det indfris igen. erne på et givet tidspunkt, eksempelvis om 2 år, er beregnet som: = kursværdi af restgælden + samlede ydelser efter skat - provenu en viser således de samlede låneomkostninger efter skat, som låntager skal betale, fra lånet blev optaget den 1. august 2005 og til det indfries den 1. januar At lånet indfries ved udløb af en given horisont betyder, at eventuelle kurstab eller kursgevinster kan indregnes. Man skal altid vælge det lån, som giver den laveste horisontomkostning. Se bilag 1 bagerst i denne analyse for en nærmere gennemgang af horisontomkostningsmetoden og de antagelser, vi har benyttet til beregningen heraf. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på stigende renter? Sammenligner man søjlerne i figur 1 og 2 under scenariet stigende rente, så kan man se, at de røde søjler (som repræsenterer 4 % eller 5 % lånet) er de laveste uanset tidshorisonten. Det betyder, at 4 % og 5 % lånet har en lavere horisontomkostning end 7 % lånet og FlexLån ved stigende renter. Låntager skal altså beholde sit nuværende lån, hvis han forventer, at renten fortsat skal stige. Den præcise omkostning på de forskellige lån fremgår af tabel 1 nedenfor. Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 1: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten stiger 1 % -point. Har man fx en flyttehorisont på 1. januar 2013, og har man i dag et 4 % lån, så vil de samlede omkostninger ved at have haft lånet i hele perioden, dvs. fra 1. august 2005 til 1. januar 2013, være på ca kroner. Dette svarer til, at låntager kun betaler knap 900 kroner for sit realkreditlån om måneden fra den 1. august 2005 til 1. januar Til sammenligning vil de samlede omkostninger være på ca kroner, såfremt det nuværende 4 % lån konverteres til et 7 % lån i dag, og på ca kroner såfremt lånet konverteres til FlexLån F5. Dette svarer til en månedlig udgift på godt kroner for 7 % lånet og godt kroner for FlexLån F5. Det betyder, at hvis renten stiger med 1 %-point i forhold til i dag, så vil låntager miste ca kroner ved at konvertere til et 7 % lån i dag i stedet for at beholde sit nuværende 4 % lån, og kroner ved at konvertere til FlexLån F5. Den månedlige ekstraregning er på henholdsvis ca. 700 kroner og ca. 800 kroner. Årsagen til den lave horisontomkostning er, at renten er steget siden lånets optagelse for 3 år siden, hvilket har medført, at kursen er faldet, og at restgælden dermed kan indfries til en lavere side 3

4 kurs, end man betalte ved optagelsen. Et tilsvarende billede, hvor 4 % lånet henholdsvis 5 % lånet er at foretrække frem for 7 % lånet og FlexLån, findes også ved de andre flyttehorisonter. Det betyder, at såfremt man tror, at renten er højere ved flyttehorisontens udløb end i dag, så bør man beholde sit nuværende 4 % lån henholdsvis 5 % lån og undlade at konvertere, da de samlede omkostninger ved at have 4 % lånet eller 5 % lånet er lavere end de tilsvarende omkostninger, hvis man vælger at konvertere til et fastforrentet 7 % lån eller FlexLån. Stiger renten med mere end 1 %-point eller er flyttehorisonten meget kort, så kan boligejeren komme i den situation, at han tjener penge på at have et realkreditlån, hvis kursen falder tilstrækkeligt. Fx kan man af tabel 1 se, at horisontomkostningen på 4 % lånet ved en rentestigning på 1 % og en flyttehorisont den 1. januar 2010, giver boligejeren en gevinst på godt kroner. De stigende renter sikrer, at boligejeren bliver betalt for at bo i sin bolig. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på uændrede renter? Tror man på uændrede renter, så er det heller ikke nu, at man skal konvertere jf. at de røde søjler for 4 % lånet og 5 % lånet i figur 1 og 2 igen er lavere end de tilsvarende grå søjler. I tabel 2 nedenfor fremgår horisontomkostningerne. Heraf fremgår det, at de samlede låneomkostningen er på knap kroner, såfremt låntager beholder sit 4 % lån ind til den 1. januar 2013, og renten er uændret på dette tidspunkt i forhold til i dag. Havde boligejeren konverteret, havde regningen lydt på knap kroner for 7 % lånet og godt kroner for FlexLån F5. Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 2: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten er uændret Tendensen til at 4 % henholdsvis 5 % lånet er at foretrække frem for 7% lånet og FlexLån gælder, som det fremgår af tabel 2, også ved kortere tidshorisonter. Tror man derfor på, at renten ikke ændrer sig fra sit nuværende niveau, så er det heller ikke nu, at man skal konvertere. Skal man konvertere sit lån, hvis man tror på faldende renter? Figur 1 og 2 viser, at såfremt man tror på faldende renter, så er der nu, man skal konvertere sit lån! Det fremgår visuelt af figur 1 og 2, hvor de røde søjler er højere end de grå søljer ved et rentefald på 1 %-point. Det betyder, at det oprindelige 4 % eller 5 % lån altid vil være økonomisk ringere end alternativerne, dvs. at konvertere til et 7 % lån eller FlexLån. De præcise horisontomkostninger ved faldende renter er vist i tabel 3. side 4

5 Tidshorisont ved et oprindeligt 4% lån ved et oprindeligt 5% lån 4 % lån 7 % lån FlexLån 5 % lån 7 % lån FlexLån 1. januar januar januar Tabel 3: ved forskellige tidshorisonter såfremt renten falder med 1 %-point. en for det fastforrentede 4 % obligationslån ligger således på ca kroner den 1. januar Dette er godt kroner mere end 7 % lånet (ca kroner) og kroner mere end FlexLån F5 (ca ). Billedet af det attraktive FlexLån bliver endnu mere udtalt, såfremt man betragter en kortere tidshorisont. Er tidshorisonten fx den 1. januar 2011, så er de samlede låneomkostninger ved 4 % lånet over kroner dyrere end på FlexLån F3. Dette betyder, at den månedlige udgift i låneperioden lyder på kroner for et 4 % lån og knap kroner for FlexLån F3. Dette giver en månedlig ekstraregning på ca kroner, såfremt man vælger ikke at konvertere til FlexLån F3. Er tidshorisonten 1. januar 2010, så er omkostningerne ved 4 % lånet mere end dobbelt så store som ved FlexLån F1. Det betyder, at en boligejer, som beholder sit 4 % lån vil have en månedlig omkostning på sit realkreditlån på knap kroner, mens en boligejer, som i dag konverterer sit 4 % lån til et FlexLån, kun vil have en omkostning på under kroner om måneden i hele lånets løbetid. Boligejeren vil således skulle betale over kroner mere om måneden for sit nuværende lån i forhold til FlexLån F1. Forklaringen på, hvorfor de fastforrentede lån viser deres styrke netop nu, skal findes i den seneste tids uro på de finansielle markeder. Uroen har bevirket, at lånerenten er steget, og at kurserne på de obligationer, som ligger bag fastforrentede realkreditlån, er faldet. Dermed er det blevet muligt for boligejere med fastforrentede 4 % og 5 % lån at skære en del af deres restgæld ved at indfri lånet kontant eller konvertere til fx et 7 % lån med fast rente eller FlexLån. Årsagen til at kursen på bl.a. 4 % og 5 % obligationer er faldet er, at en rente på 4 eller 5 % ikke er så attraktiv, når markedet aktuelt tilbyder obligationer med en forrentning på 7 %. Herved falder prisen og dermed kursen på de lavere forrentede obligationer. Når kursen på en obligation falder, så kan boligejeren indfri sit lån til en lavere pris. Regner man en breakeven ud - hvor man ser på, hvor meget renten skal falde, før det kan betale sig at konvertere til FlexLån frem for at beholde sit nuværende 4 % eller 5 % lån - så får man billedet i tabel 4. Tidshorisont Breakeven 4 % lån Breakeven 5 % lån Rentefald Kurs i dag Ny kurs Rentefald Kurs i dag Ny kurs 1. januar ,14 85,50 86,56 0,13 91,95 99,39 1. januar ,19 85,50 86,91 0,14 91,95 98,98 1. januar ,29 85,50 87,59 0,17 91,95 98,02 Tabel 4: Breakeven for 4 % og 5 % lån i forhold til FlexLån. Rentefaldet er angivet i %-point. Tabel 4 viser, at har man i dag et 4 % lån og en flyttehorisont på 1. januar 2013, så skal renten kun falde med 0,29 %-point, før konverteringen til FlexLån F5 er en god idé. Det betyder, at kursen på 4 % obligationen kun skal stige fra sit nuværende niveau på kurs 85,50 til kurs 87,59, før konverteringen har været fordelagtig. Breakeven siger således noget om, hvornår boligejeren side 5

6 er lige godt stillet, uanset om denne konverterer eller ikke. Falder renten med mere end de 0,29 %-point, så bliver konverteringen blot endnu mere gunstig. Og hvis man tror på større rentefald, kan man med fordel vælge FlexLån F1, hvor ydelsen så også vil falde og øge besparelsen. Ved kortere tidshorisonter som fx 1. januar 2010, så skal renten falde endnu mindre (0,14 %- point svarende til fra kurs 85,50 til kurs 86,56), for at konverteringen giver gevinst. Dette billede gør sig også gældende for 5 % lån. Hvis man i dag har et 4 % eller 5 % lån, og regner med at skulle fraflytte sin bolig indenfor en overskuelig tidshorisont, bør man konvertere, hvis man tror, at renten vil falde blot en lille smule fra det nuværende niveau. Denne konklusion gælder også ved lidt længere tidshorisonter. Selv ved en tidshorisont på 1. januar 2018 vil der være penge at spare. Set i et historisk perspektiv er et rentefald på 0,17 %-point meget lidt jf. figur 3, hvor det fremgår, at 4 % 2038 obligationen har svinget mellem kurs 83 og 98 over de seneste tre år, mens 5 % 2038 obligationen har svinget mellem kurs 90 og kurs 103 i den tilsvarende periode. Kurs aug 05 feb 06 aug 06 feb 07 aug 07 feb 08 År 5% % 2038 Figur 3: Kursudviklingen for 4 % og 5 % 2038 obligationen i perioden august 2005 til i dag. Har du et fastforrentet 4 % eller 5 % lån og tror du på faldende renter - så konverter nu! Står man som familie over for ændringer i ens boligbehov, og tænker man på at flytte, så bør man overveje sine renteforventninger netop nu. Tror man på, at renten falder bare lidt, så bør man bytte sit nuværende lavtforrentede lån ud med FlexLån. Løbetiden på FlexLån bør afstemmes til familiens flyttehorisont. Der kan være mange penge at spare, hvis renten falder! side 6

7 Bilag 1 Nedenfor gennemgås formlen for horisontomkostninger og de antagelser, som vi har lagt til grund for analysens beregning. = kursværdi af restgælden + ydelser efter skat - provene Det ses, at formlen består af tre led. Det første led er kursværdien af restgælden, som i vores eksempel sættes lig flyttehorisontens udløb. Det andet led er ydelsen efter skat, hvilket vil sige summen af alle ydelser indtil horisonttidspunktet. Det tredje om sidste led er provenuet, hvilket i dette tilfælde er sat til provenuet ved lånets udbetaling. Ved kontantlån kan der i formlen komme et ekstra led ind, idet eventuelle kursgevinster eller tab vil blive beskattet. Men da vi i vores analyse har taget udgangspunkt i at flyttehorisonten er lig udløbet af de enkelte FlexLån F1, F3 og F5, undgås dette led, idet FlexLån altid vil have en kurs=100 ved rentetilpasningsperiodens udløb. Under horisontomkostningsmetoden skal låntager altid vælge den låntype, som har den mindste horisontomkostning, idet dette lån vil være det mest rentable. Metoden kræver estimering af en kurs ved en vilkårlig horisont og et vilkårligt renteskift dvs. metoden forudsætter viden om de fremtidige obligationskurser. For at tilgodese dette problem har vi valgt at tage udgangspunkt i en modelberegning fra Danske Bank, som baserer sig på den optionsjusterede varighed ud fra bl.a. historiske data. Denne metode indebærer, at vi af fortrolighedshensyn ikke kan redegøre for alle de parametre, som indgår i modellen til at bestemme de enkelte obligationers kursfølsomhed her. I stedet kan det oplyses, at vi har benyttet følgende optionsjusterede varigheder for de enkelte obligationer: Låntype Optionsjusteret varighed - 1 %-point Uændret + 1 %-point 4 % ,80 85,50 78,20 5 % ,91 91,95 86,99 7 % ,00 99,83 93,33 Tabel 5: Breakeven for 4 % og 5 % lån i forhold til FlexLån Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 7

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING DISPOSITION Baggrund og status Konklusioner på horisontrapport samt besøg på centre

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene Onsdag d. 27. juni 2012 Pressemeddelelse 9 ud af 10 vil bevare F1-lånene F1-lånene er løbende til debat. 9 ud af 10 låntagere vil bevare lånene og vil have frihed til selv at vælge låntype. Låntagerne

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere