Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991"

Transkript

1 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg feltsæson

2 Indledning Selvfølgelig var det også denne gang Erik Jensen, der stod bag det hele. Han og jeg var i halvtredserne ramlet sammen i Sirius, hvor vi blev slædernakkere. En af vore rejser gik i Danmarksekspeditionens slædespor rundt om Nordostrundingen og ned i Danmarksfjorden. Vi blev grebet af den stadig uløste gåde, der knytter sig til denne ekspedition og brugte megen tid særlig efter hjemkomsten - på at komme mysteriets løsning nærmere. Planer for en ekspedition derop blev det også til, men vi kom nu ikke af sted - familie og arbejde havde alligevel første prioritet. Og årene gik indtil 1987, hvor Erik havde fået fat på en trediemand. Nu skulle vi altså af sted - og af sted kom vi - uden at finde det ringeste. Altså må vi prøve igen næste år, sagde Erik. Men jeg havde fået nok, og Erik fandt Jens Schultz. Og heldige var de, for i 1988 indskrev de sig i Grønlandshistorien ved at finde en vardeberetning fra Danmarksekspeditionen. Beruset af dette held drog de af sted igen i 1989, uden denne gang at efterlade sig de ringeste spor i Grønlandshistorien. Den følgende sommer blev Erik pænt hjemme, og vi, der er hans venner, sagde: Se, nu er han faldet til ro. Men selvfølgelig var det løgn og latin. På biblioteket havde han lånt bogen»fangstmandsliv«af Birthe Lauritsen, og myten om Danmarksekspeditionen blev totalt fortrængt af beretningen om det hensygnende fangstkompagni Nanok. Her måtte kunne gøres noget, og han begyndte at tumle med ideer om, hvor der skulle sættes ind for at få udviklingen vendt. Altså, op på kysten igen og kigge på forholdene, og samtidig få indfriet et løfte tilrejsekammeraten Jens om at vise ham kystens perle, Young Sund. I Birthes bog fandt han navne på Nanoks bestyrelse, og i efteråret 1990 skrev han til direktøren, Mogens Graae. Erik bad om at måtte låne Zackenberg Stationen den kommende sommer for sammen med nogle kammerater at udbedre det forsømte hus. Direktøren skrev omgående tilbage, at han fandt, det var en glimrende ide og gav sit samtykke til benyttelse af stationen. Penge, sagde Erik, bliver ikke noget problem. Fra ekspeditionstiden vidste jeg, at han havde en formidabel evne til at skaffe sponsorer og rejse midler. Så alt lå i de bedste hænder: Men fra anden side var andre ude efter Zackenberg. En videnskabelig station i området var på tegnebrættet, og Mogens Graae var blevet kontaktet af kvartærzoologen Morten Meldgaard, der luftede muligheden af at anvende fangststationen som base under bygningen af den videnskabelige station. Derfor gik Mogens Graae i gang med at udarbejde et projekt til reparation af bygningerne, udvidelse af samme med henblik på den nye opgave, anskaffelse af motorbåd, radiomateriel, brændsel, proviant m.m. Men vigtigst af alt - han søgte gennem sine venner i Marinen om skibslejlighed på det nye inspektionsskib Thetis, der sommeren 1991 skulle til Nordøstgrønland på kombineret inspektions- og olieeftersøgningstogt. Mogens havde store visioner: Måske det gamle fangstkompagni stod foran sin renæssance. Vel var forholdene på kysten ændret, der var kommet fredninger til lands og til vands, og den nye nationalpark medførte strenge bestemmelser på mange områder. Men alligevel øjnede han et håb, så da Marinens svar indløb: Velkommen om bord - tag en ledsager med - aftal nærmere med skibschefen, sammenkaldte han i hast til møde hjemme hos sig selv i Tuen. Der var ikke megen tid. Marinens svar indløb sidst i juli, og Thetis skulle afgå fra Reykjavik den 6. august.

3 Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK ser dagens lys Mødet afholdtes den 29. juli Da der i det gamle Nanok var tradition for, at bestyrelsesformanden skulle være søofficer, havde Mogens indkaldt sin gode ven, kommandørkaptajn Aage Hjort Hansen til at bestride denne post. Indkaldt var også Peter Schmidt Mikkelsen (Sirius 1977), der i disse år arbejdede på sin bog om fangstmændene og deres virke på kysten. Fangstmændene (fra v.j Peder Klokke;; Mogens Graae og Kjeld Soelberg foran Zackenberg 1947 Som initiativtager til det hele var Erik jo selvskrevet, og han havde taget sin rejsekammerat Jens med. Jeg var også indkaldt, men uvidende om sagens udvikling hyggede jeg mig i min sejlbåd ude på Kattegat. Først dajeg søgte ind til Grenå for at proviantere, erfarede jeg, at Lyngby Radio i dagevis forgæves havde kaldt mig. Jeg fik meget, meget travit - men nåede det. Et par timer efter mødets start var det nye Nanok en realitet, og de fremmødte udgjorde den nye bestyrelse. Vi aftalte, at jeg skulle ledsage Mogens, der telefonisk orienterede skibschefen på Thetis, der på det tidspunkt lå i Nordatlanten. Mogens Graae (t. v.j ved Mørkefjord Stationen ca. 1948

4 Problemer Men nu kom der grus i maskineriet. Mogens sendte besked til Grønlands Hjemmestyre, at vi agtede os op til kysten, ligesom Sirius i Daneborg blev orienteret. Meddelelsen til slædepatruljen var ledsaget af en appel om lidt assistance, hvis det blev påkrævet. Hertil svarede man, at man ikke så, vi havde tilladelse til at komme ind i Nationalparken, at tidspunktet for vor ankomst var ubelejligt, samt at Zackenberg fra et Sirius synspunkt havde meget lav prioritet. Vi var åbenbart ikke synderlig velkomne på kysten, og hvad værre var: Marinen begyndte at få kolde fødder. Det krævede meget arbejde af Mogens overfor Marinen og andre instanser at hævde vor ubestridelige ret til at tilse og reparere vore egne anlæg, om de så lå nok så meget i en nationalpark. Det var jo netop en sådan tilladelse Ministeriet for Grønland havde givet det gamle Nanok tilbage i 1979, hvorefter den til enhver tid siddende bestyrelse kunne efterse, vedligeholde og opholde sig på kompagniets ejendomme. Så gav Marinen sig, og sekretariatsleder Henning Thing fra Dansk Polarcenter sagde:»se nu bare at komme af sted. Så skal jeg nok sørge for de videre formaliteter«. Det var mandfolkeord, og nu kom der skred i det. Selv fra Thetis kom der hjælp. Afrejsen fra Reykjavik var blevet udskudt til den 7. august om aftenen. Oprejsen Om formiddagen den 7. august tog Mogens ogjeg med SAS til Reykjavik og fandt Thetis i Vesthavnen. Chefen, kommandørkaptajn Poul Bjørn Sørensen, bød os velkommen om bord, anviste os kvarter i hospitalet og orienterede om kommende dages aktiviteter. Han mente, at der var en fair chance for med helikopter at løfte os ind til Zackenberg om et par dage, når vi formentlig ville være i nærheden. Med hensyn til afhentning ville det straks være lidt mere problematisk, men der ville nok dukke en chance op engang i september. Klokken lettede vi. Sejladsen nordover gik ganske planmæssigt. Der var næsten ingen is, men farten var meget beskeden, når vi havde det seismologiske udstyr ude, og opmålinger foregik. Vi havde en radioforbindelse med Sirius, der understregede, at kul og proviant på Zackenberg ikke måtte røres. Skibschefen gav os derfor 40 liter petroleum, så med vores egne 20 kg proviant, riffel, bøsse og fiskenet var vi i grunden godt rustet til opgaven. Hen på eftermiddagen den 10. blev vi HELI-Iøftet til Daneborg, og efter et kvarters palaver på flyvepladsen viderebragt til Zackenberg. Mogens Graae 1947 og 1991

5 På stationen Det var en meget forsømt station, vi tog i besiddelse. På tomten lå masser af kul spredt for vinden sammen med bræddestumper og knuste laksetønder. På vestsiden af hovedhu set og på vindfanget på husets østside hang det gamle tagpap i laser. Døren til vindfanget var smadret, og skjndhuset var i en ynkelig forfatning uden pap og døre. Så der var nok at tage fat på. Zackenberg 1991 under restaurering Af stationsbogen fremgik det, at der få timer før vor ankomst havde været et bådhold fra Sirius, der havde optalt provianten i spisekamret. Det var Sirius' ejendom, som vi skulle holde os fra. Men hvolfor skulle vi også forgribe os på den, vi havde jo vores egne 20 kg, som ved udpakningen fremstod som en stor æggekage. Næsten alle æg var knust, flasker med stegeolie var utætte, og det hele var rystet sammen i en stor velduftende masse, men spist blev det hele - det er kun et spørgsmål om at være sulten nok. I det gamle Pearyland/Simpson ekspeditionsområde tæt på stationen fandt vi nogle dåser med forskellig proviant, og selvom de var år gamle, blev de fortæret med stort velbehag. Bedst af alt var en 5 kg dåse med tørrede kartofler mærket US Army Vi satte laksegarn, og Mogens, der er en fremragende kok, fremtryllede de lækreste retter. Vi lod gerne garnet stå i IO minutter, så havde vi fisk nok til en IO dages tid. Henning står til søs På tunet samlede vi pil og birk til rygningen - resultatet var overmåde lækkert. Der var masse af gæs, også ret tæt på stationen, men de var vist fredede.

6 I de kommende dage indrettede vi os på stationen; vi nød livet og havde masser af arbejde. Den lille Moses-jolle havde et stort hul i siden, som blev udbedret med maling og lælted, uens årer blev afkortet og tilpasset, og et sværd blev monteret for at mindske afdriften, når det gik for fulde sejl med den hjemmelavede rig. Det sidste var nu tidsspilde, jollen blev aldrig nogen god sejler, men clen gjorde god fyldest ved transport af materiel til stationen. Tunet omkring stationen blev ryddet for kul, brænde og brugbare materialer. Vindfanget på østsiden blev omdannet til lager og depot. Brændet alene fyldte det næsten. En ny meget solid hoveddør og en zinkbeslået vindfangsdør blev fremstillet af forhåndenværende materialer. Vinduerne blev repareret med hjemmelavet kit, og vigtigst af alt: Hus og skorsten blev pappet med, hvad vi fandt på stationen. Der var ikke pap til overs til skindhuset - det trængte ellers hårdt - men vi fremstillede og isatte manglende døre og skodder. Ugerne gik, og vi fandt os godt tilrette. Denne tilværelse passede os begge svært godt. Vejret var skiftende, men vi havde da herlige solskinsdage. På en sådan var jeg en tur til St. Sødal og inspicerede undervejs Nanok-hytten der. Den var i en sørgelig tilstand. Andre ture gik til Halvøen, og to gange travede jeg ti I Daneborg for at høre nyt om Thetis' forventede ankomst til området. Med jollen udforskede vi kysten og spejdede efter sæl - uden at se nogen. Vi fik skam også selv besøg. En herlig solskinsdag ankrede en Sirius-båd op ved stationen, og vi havde glæden ved at kunne beværte tre Sirius-folk med det bedste, huset formåede. Det var nu ikke alverden, og for at det ikke skulle se alt for fattigt ud, stjal jeg fra spisekamme Venskabsbesf>gjra Daneborg

7 ret - og Gud tilgive mig denne synd - en dåse portugisiske sardiner. Det var jo den optalte proviant, men ret skal være ret: Jeg har aldrig fra Sirius hørt et bebrejdende ord. Ved august måneds slutning begyndte vinteren så småt at melde sin ankomst. Snedækket på fjeldene krøb længere og længere ned, vandelven gav mindre og mindre, og nyisen begyndte at lægge sig. For ikke at løbe tør for vand, inden der kom sne, etablerede vi i junger og spande et indendørs depot. Måske håbede vi inderst inde, at vi ikke blev afhentet. Udsigten til en overvintring var en særdeles behagelig og ganske spændende tanke. Sådan kom det ikke til at gå, for den 17. september vm- helikopteren der, og efter en kort mellemlanding i Daneborg fortsatte vi til Thetjs, der var på en sydlig kurs 80 sømil øst for Young Sund. Henning Poulsen. Zackenberg /99/ Hjemrejsen Mogens og jeg blev vel modtaget på skibet, og det skortede ikke på ironiske bemærkninger om vort ydre. Begge havde vi tabt flere kilo og var i topform, men den fik Thetis hurtigt spoleret med friskbagte boller til morgenmaden, overdådige måltider, drinks om aftenen og et behageligt driverliv. Det var et arbejdende skib, vi var kommet til, så når vejret tillod det, var det seismografiske udstyr aktiveret og farten nede på 4-5 mil. Det var en underlig sommer, hvor der åbenbart ikke var nogen isbælte af betydning. Isen havde først helt oppe ved Lamberts Land stoppet Thetis' videre færd mod nord. Men nu gik det sydover, og selvom der ikke var is af betydning, var efteråret sat ind med blæst og sne. Vel ude af fjorden satte vi kursen nordover, og når vejret tillod det, var det seismografiske udstyr i gang, men det kneb med at finde tilstrækkelig roligt vand til målingerne. Ved Shannon ø vendte vi og stod sydover igen. Vi gik ind i Scoresbysund Fjord, og i Hall Bredning blev det den 28. september besluttet at ophøre med målingerne. Dagen efter var vi tilbage i Reykjavik efter en usædvanlig, men pragtfuld sørejse. Skibschefen havde hjulpet os til to pladser på en RDAF C-130 bound for Værløse, men forinden var der tid til lidt sightseeing i by og omegn. Vi var hjemme den 5. oktober. Vi fortsatte uden om Hold with Hope, ind til Waltershausen Bræ, ud igen til Bontekoe, ind igen og vesten om Ymer ø til Ella ø. Sammen med flere andre var jeg i land for at se stationen, men alt var aflåst, og vejret var forbandet med kuling og sne. Det fik jeg ikke meget ud af. Vi fortsatte ned gennem Kong Oscars Fjord - nu og da i så hårdt vejr, at vi måtte ligge underdrejet.

8 Min rejsekammerat Det var en fantastisk oplevelse at være sammen med kompagniets Grand Gid Man, Mogens, gennem så mange uger. Han var altid i godt humør og vældig optaget af, hvad der kunne gøres for Zackenberg og hans nye kompagni iøvrigt. Han var jo på hjemmebane heroppe. Som så mange andre skulle han efter krigen prøve kræfterne af i nye omgivelser, og det blev det gamle fangstkompagni Nanok, der gav ham chancen. I årene 46,47 og 48 virkede han som fangstmand på kysten med base på Hochstetter, Mønstedhus eller Zackenberg. Men det var Zackenberg, der stod hans hjerte nærmest, så da Dansk Pearyland Ekspedition i årene søgte en proviant- og udrustningsleder på basen ved Zackenberg, slog Mogens til. Senere kom han ind i Nanoks bestyrelse, overtog direktørstolen efter J. G. Jennov for sluttelig i 1989 at købe, hvad der var tilbage af det gamle kompagnis aktiver. Mogens elskede stedet og det frie liv, vi levede. Han var et stort menneske, og det var et privilegium at få lov til at lære ham rigtigt at kende. ~<..'-~-::~~~ l"l'- Henning Poulsen. Mogens Graae i et tænksomt Øjeblik, Zackenberg 1991 Denne feltrapport, Nanoks første, har ikke tidligere været offentliggjort. Den udgives i anledning af Kompagniets 75 års fødselsdag den 20. maj Den er skrevet på basis af notater og dagbøger. Mogens Graa døde i Ref.: Peter Schmidt Mikkelsen: Nordøstgrønland Aschehoug 200 l.

9 DanmarKshavn Stationer: Mørkeljord -=======::===;~~~~ Hvalrosodden Alborghus Bessel Fjord Mønstedhus Ottostrand Alabamahuset Ny Jonsbu Kulhus Hochstetter Kap Philip Broke Sigurdsheim.::====_--.:~..~~~~ Bass Germaniahavn Rock -;--=========:==::=:~~~[::::~ Zackenberg Moskusheimen Kap Herschell Sandodden Dødemandsbgt. Elvsborg Krogness Hoelsbu Knudshoved Loch Fyne Myggbukta Kap Humboldt Laplace Maristua Sverresborg Kap Petersens Hamna Antarclichavn -----===:::===::~~~~~?J ~~~~~~~~~~~~~~~I -/;J-~~...~.

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948.

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948. 1 Daneborg 1947-48. Jeg blev født i København den 5. Januar 1927 og voksede op i en lejlighed på Østerbro. Min far havde mange interesser, blandt andre, Radioteknik og Arktiske Ekspeditioner. Da Dansk

Læs mere

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Den 1. november 1965, rejste jeg til København med natbåden fra Ålborg. Jeg skulle mønstre ombord i havundersøgelsesskibet Dana, for anden gang dette år. Dana var som

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

De ukultiverede egoister

De ukultiverede egoister Erik Søndergaard: De ukultiverede egoister Kultiveringens lak hænger ikke lige godt fast på alle mennesker. Hvis laget ikke er tykt nok, kan fristelser nemt blive uimodståelige. Denne bog består af 2 dele.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere