Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Afbud: Gunner Pedersen Søren Rabenhøj Fraværende: Karsten Ottesen Ad bestyrelsesmøde: Smalltalk om bl. a. medlemssituationen, der både antalsog aldersmæssigt kunne trænge til at blive peppet op, samt forestående (= i løbet af 2015) domicilskifte. Forud for generalforsamlingen: Ad medaljetildeling: Chefen for Danske Division, generalmajor M. Lollesgaard, var på vegne af general Bartram kommet for at overrække Forsvarets medalje for fortjenstfuld indsats til daglig leder af HISAM, pens. kaptajn O.V. Pedersen. I få, velvalgte og rammende vendinger skildrede GM Lollesgaard forsvarets situation: Få, men dygtige soldater. Derfor behov for støtte til forsvarssagen i al almindelighed fra frivillig side ikke mindst hvad angår den historiske dimension. O.V. Pedersen er den første pensionerede militærperson, der modtager medaljen. Indstillingen var motiveret som følger: Formanden for Fyns Militærhistoriske Samling indstiller herved at kaptajn Ove Verner Pedersen tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste. Kaptajn O.V. Pedersen oprettede i 1983 Fyns Militærhistoriske Samling på Odense Kaserne. Samlingen blev indrettet på 3. sal i Vinterkasernen, der som en af kasernens ældste bygninger dannede en naturlig ramme om den historiske samling. Samlingens officielle indvielse fandt sted på regimentets 370 års fødselsdag den 17. november 1984 i overværelse af Hans Kongelige Højhed prins Henrik. Samlingen beskriver Fynske Livregiments historie fra dets oprettelse i 1614 og indtil nedlæggelsen i Samlingen er gennem årene blevet udvidet med en afdeling om Hjemmeværnet, om de danske soldater der forrettede tjeneste i den engelske hær efter 1945, soldater i FN-tjeneste og besættelsen I forbindelse med kasernen lukning i 2002 flyttede samlingen ind på Kragsbjerggård i Odense. Samlingen, der drives af en forening med ca. 200 medlemmer, afholder hvert år 4 aktuelle velbesøgte foredrag med kendte fordragsholdere og enkelte særudstillinger. Samlingen har hvert år mere end 2000 besøgende heraf mange skoleklasser, som får en orientering om Hærens historie. I 2014, hvor Hæren har 400 års jubilæum den 17. november, afholder samlingen en udstilling om Hærens udvikling gennem 400 år i Historiens Hus i Odense og en jubilæumskoncert med musikere fra det tidligere Fynske Livreiments Musikkorps i Odense Koncertshus. Kaptajn Ove Verner Pedersen har været drivkraften i oprettelsen og udbygning af samlingen, så den i dag fremstår som et væsentligt element af Hærens historie. Han har i sin tjenestetid indtil 1996 anvendt hele sin fritid på at forbedre og

2 udbygge samlingen. Han har med stort engagement kontaktet myndigheder og enkeltpersoner for at får oplysninger og materialer, som beskriver de fynske soldaters historie. Efter sin pensionering i 1996 har han hver dag været på samlingen og utrætteligt arbejdet med at få skabt en enestående udstilling. Han er en inspirerende foredragsholder og mange skoleklasser har fået et positivt indtryk af det danske forsvar efter et besøg på samlingen. Han har i forbindelse med indspilningen af filmene om Hvidstengruppen og senest filmen om 1864 støttet filmselskaberne med vejledning og materiel. Han er et omvandrende leksikon om militære emner, og han er imødekommende overfor forfattere og studerende, når de har behov for viden om det danske forsvars historie. Han er anerkendt i det museale miljø på Fyn, som ofte anvender ham i forbindelse med opgaver af militær art. Jeg vil gerne meget anbefale at kaptajn O.V. Pedersen tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste på baggrund af hans utrættelige og engagerede indsats for at fremme kendskabet til den danske hærs historie. En indsats, som i fremtiden bliver meget vigtig set i lyset af at Hæren efter 400 års tilstedeværelse på Fyn forlader øen ultimo 2014 og dens synlighed derved reduceres væsentligt. (sign.) Johannes Lollesgaard, Formand for Fyns Militærhistoriske Samling. Deltagerne i generalforsamlingen gav med klapsalver udtryk for deres ubetingede tilslutning. Ad checkoverrækkelse: I overensstemmelse med fundatsen for nu nedlagte Hjemmeværnskompagni 4319, KERTEMINDE havde bestyrelsen for kompagniets hjemmeværnsgård ved dennes salg betænkt Fyns Militærhistoriske Samling med ,00 kr. efter at spejdere, skytteforeninger og Søredningstjenesten i Kerteminde ligeledes var blevet tilgodeset. Anders Skjødt Sørensen fra den tidligere bestyrelse for Hjemmeværnsgården i KERTEMINDE overrakte unnder deltagernes klapsalver den bogstaveligt - store check til HISAM, der vil bruge beløbet til at udbygge og udvikle samlingen. Efter disse forpostfægtninger begyndte selve generalforsamlingen: ad punkt 1: Valg af dirigent: Pens major Kurt Nielsen valgtes. Dirigenten kunne konstatere, at formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt. Formanden kommenterede forud for formandsberetningen HISAMs gennemførelse af arrangementet HRN 400 år og rettede en speciel tak til Erik Hammerbak for koncerten med ex-flr-musikere. Bestyrelsens beretning for 2014 (udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen): Bestyrelsen har i foreningsåret 2014 afholdt 7 bestyrelsesmøder og 3 møder med soldaterforeningrne og øvrige forsvarsvenlige foreninger i forbindelsen med markeringen af Hærens 400 års jubilæum den 17. november Antallet af medlemmer er pr : 215 Bestyrelsen har kritisk gennemgået medlemslisten og fjernet alle, som ikke har betalt kontingent. Vi har stadig brug for medlemmer ikke mindst p.g.a. de store ændringer, som foreningen står over for i 2015.

3 Vi opfordrer alle medlemmer til at lægge sig i selen for at skaffe nye medlemmer. Samarbejdet med Totalforsvarsregionen har været forbilledlig i De har hjulpet os med trykning og udsendelse af breve ligesom de har støttet os med personel og materiel i forbindelse med de opgaver, HISAM har haft i forbindelse med jubilæet. Hærens 400 års jubilæum. I forbindelse med Hærens 400 års jubilæum besluttede HISAM allerede i 2013, at ville være med til at markere denne begivenhed, da Fynske Livregiment som bekendt var en af de enheder, som blev dannet den 17. november Da Totalforsvarsregionen principielt ikke har nogen historisk andel i begivenheden, var der kun HISAM tilbage kunne lave nogle lokale aktiviteter. Vi besluttede at lave en udstilling i Historiens Hus visende Hærens udvikling i 400 år og en koncert med musikere fra det tidlige Fynske Livregiments Musikkorps. Vi startede processen med at orientere Chefen for Totalforsvarsregionen om vore ideer, og han støttede fuldt op om os og lovede at støtte os i videst mulig omfang. Dernæst kontaktede vi HOK for at orientere dem om sagen og anmode om at få aktiviteten opført på HOK's hjemmeside. Vi kontaktede derefter Historiens Hus for at låne lokalet til udstillingen og Odense Kommune om at låne koncertsalen uden at betale leje. Vi fik tilsagn fra begge steder ligesom vi også søgte og fik momsfritagelse for salg af billetter. Vi kontaktede soldaterforeningerne og andre forsvarsvenlige foreninger for at orientere dem om de aktiviteter, som vi agtede at gennemføre. Alle fandt at det var en god ide. Der blev i HISAM regi nedsat tre udvalg: Økonomiudvalg Udstillingsudvalg Koncertudvalg Den tidligere dirigent, Erik Hammerbak, havde på et spørgsmål fra formanden for HISAM om ideen med at forsøge at samle de musikere, der endnu var aktive enten i professionelle orkestre eller som pensionister. Hammerbak sagde:" Det prøver vi. Jeg går i gang". Vi var godt klar over, at det ville blive en stor opgave at få samle musikerne og ikke mindst økonomien skulle være på plads inden koncerten kunne gennemføres. Hammerbak kontaktede alle de musikere, som havde været tjenstgørende i musikkorpset enten som fastansatte eller assistenter i en periode. Der var en overvældende tilslutning, og det endte med at 38 musikere meldte sig klar. Der forestod nu en stor opgave med at få lavet et musikprogram og få udskrevet noder til alle musikerne. Vi gik i gang med at kontakte fonde, foreninger og enkeltpersoner for at få økonomisk støtte. Der var to ting som blev gjort helt klart: Musikere fik ikke honorar, kun transport og opholdsudgifter betalt. Et eventuelt overskud skulle anvendes til støtte for vore veteraner Vi fik samlet kr., og sammen med entreindtægten blev overskuddet, som overdrages til veteranarbejdet, kr. Koncertsalen var fyldt og alle fik en uforglemmelig oplevelse. Alle jublede, dansede og sang med på de populære numre anført af Erik Hammerbak og solisten Jesper Lundgaard. Ikke et øje var tørt da man afsluttede koncerten med Fynske Livregiments march" Fast i nød".

4 Udstillingen i Historiens Hus blev indledt med kanonsalutter og soldater klædt i 1864-uniformer i gadebilledet. Der var et pænt besøg og mange fik en god snak med O.V. Pedersen om gamle dage. Flytning af HISAM i Som bekendt blev HISAM lejemål opsagt af Odense Kommune med udgangen af Vi har haft en møde den med rådmand Jane Jegind og direktør Stefan Birkebjerg Andersen på HSAM. Begge var meget positive over for HISAM og udtalte, at man fortsat ville arbejde på at finde en ny, bedre lokalitet mere centralt beliggende. Den havde vi et møde med ejendomschef Pia Bay og kulturchef Ellen Drost, som begge så udstillingen og lovede ultimo 2014 at indkalde os til et møde, hvor de forinden havde undersøgt mulighederne for en ny lokalitet. Den 13/ er vi indkaldt til et møde med forvaltningen om sagen. Foredrag i Vi har i år gennemført 4 interessante foredrag på Dannevirke med pæn tilslutning - Hærens udvikling i fremtiden - Beredskabstjenesten - Forsvarets veteranpolitik - Altmark affæren Vi har igen i år haft et antal personer til midlertidig tjeneste på HISAM. Det har været positivt, da de har hjulpet os med at få ryddet op og katalogiseret de mange papirer, som ligger i HISAM depot. Vi har pt. en studerende, som ud over at være dygtig til at holde styr på arkivalierne også har været en stor hjælp i forbindelse med at lave udstillingen i Historiens Hus. Tak for din store hjælp Linda. Jeg vil slutte med at sige mange tak til vores bestyrelse for godt samarbejde og mange positive drøftelser i det forløbne år. Alle i bestyrelsen har ydet et stort arbejde for at holde gang i udstillingen og skabe nye aktiviteter. Især har markeringen af Hærens 400 års jubilæum givet meget arbejde, men alle har gjort en stor indsats, som har været uvurderlig. Vi går nu i gang med arbejdet med at få flyttet samlingen til en ny lokalitet i Alle har givet håndslag på, at vi sammen nok skal løse opgaven, så HISAM i 2016 igen vil fremstå som en vigtig og flot samling, som er værd at besøge. En særlig tak skal lyde til OV. Uden din store viden, indsigt og evne til at formidle historien, så selv den unge generation lytter interesseret, ville samlingen ikke være så værdsat, som den er i dag. Masser af mennesker, som jeg møder, husker dig som en kontant, dygtig og retfærdig befalingsmand, som havde styr på tingene og var vellidt i alle kredse. Alle roser dig for din store viden og gode formidlingsevner. Uden dig intet HISAM. Vi lever nok ikke evigt, og vi er alle klar over, at det en dag er vores lys brændt ud. Vi må håbe for HISAM og de kommende generationer at der dukker en ny OV op, ellers ser det svært ud for HISAM.

5 Der skal lyde en stor tak til Gunner, som på sin stilfærdige måde har fået tingene til at glide. Du har gennem mange år været den, der løste de praktiske opgaver, hvor dit gode håndelag kunne lave praktiske løsninger solidt og billigt. Vi håber du stadig vil komme jævnligt på HISAM og hjælpe til, når der er hjælp behov. En stor tak til Søren, som med stort engagement har bragt orden i vores arkiv og store bogsamling. Du betyder meget for HISAM med din store viden om forsvarets historie og ikke mindst dit gode humør. Der skal også lyde en stor tak til Svend, som selv om han har forladt bestyrelsen trofast er mødt op og bidraget positivt og aktivt med sin store viden både om økonomi og logistik. Vi får endnu mere brug for dig i 2015, når vi skal i gang med at flytte. Tak for din store hjælp i Sluttelig en stor tak til vore medlemmer, som har støttet os i det forgangne år. Uden jeres støtte og opbakning kunne HISAM ikke bevares. Det var afslutning på årets beretning, som kort vil blive opsummeret mundtligt på generalforsamlingen. Supplement til bestyrelsens beretning for 2014: Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling udsendt en beretning for Som supplement vil jeg gerne tilføje: I sidste års beretning lovede vi at vi ville arbejde for at få flere medlemmer. Det har vi desværre ikke nået. Vi er i den sammen situation som de fleste andre foreninger: Vi mister medlemmer år for år. Årsagerne kan være mange, men for HISAM tror jeg at den væsentligste årsag er at færre og færre får kontakt med forsvaret i forbindelse med aftjeningen af værnepligt. Jeg vil også nævne, at jeg syntes at Hjemmeværnet er alt for ringe repræsenteret på medlemslisten. Efter min opfattelse burde alle, der forretter tjeneste i hjemmeværnet, være medlem af HISAM. Vi er trods alt den sidste bastion, som repræsenterer Hærens, herunder Hjemmeværnets, historie og som formidler den ud til den fynske befolkning og ikke mindst de fynske skoleelever. Vi vil iværksætte en kampagne over for det fynske hjemmeværn for at få nogle flere medlemmer. Her håber jeg, at alle vore medlemmer vil gøre en indsats for at øge antallet af medlemmer. I år er den store udfordring for at HISAM at få afklaret, om Odense Kommune vil tilbyde os nogle rimelige lokaler i stedet for Kragsbjerggård, som vi skal forlade ultimo Vi har haft enkelte drøftelser med Odense Kommunes kulturchef og ejendomschef. Vi har også fået to tilbud, som vi ikke mente opfyldte vores behov. Dette var indledningen på forhandlingerne og muligheden for at få kridtet banen af. Efter første halvleg i forhandlingerne kontaktede jeg Jane Jegind, stadsdirektøren og Lars Chr. Lillholt for at orienterer dem om situationen. Resultatet udeblev ikke. Jeg fik umiddelbart efter en mail fra Jane Jegind, som meddeler, at hun vil indkalde forvaltningen til en ny drøftelse om HISAM situation.

6 Det ser vi med fortrøstning hen til. Jeg vil stadig minde jer om at rådmanden primo 2014 skrev til os "at vi i fællesskab skal finde en ordentlig og forhåbentlig endnu bedre løsning end den vi har i dag, så vi kan komme endnu tættere på jeres brugere til gavn og glæde for os alle" Så vi har på dette område ikke mistet modet. Det er klart, at en flytning kræver megen forberedelse, og allerede nu har OV og hans stab begyndt at samle arkivet sammen og pakke i flyttekasser. Dette arbejde vil fortsætte fremover, så vi er klar på det tidspunkt, hvor flyttedatoen fastsættes. Vi kender ikke de lokaler, som vi bliver tilbudt og vedligeholdelsesstanden på dem. Én ting er helt klar: Sikkerheden skal være helt i top. Vi ønsker ikke flere indbrud, som vi desværre har haft i det forgangne år, hvor flere kostbare genstande er gået tabt. Derfor går vi ikke på kompromis med sikkerhedsforanstaltningerne. Vi er også helt på det rene med, at vi skal have et flyttefirma til at flytte for os, men det er klart at de foranstaltninger vedr. pakning m.m. som vi selv kan gøre, vil vi gøre. Vi vil naturligvis fortsætte vore aktiviteter på Kragsbjerggård så længe som muligt, men det er klart, at vi i en periode må lukke samlingen, og her må vi i bestyrelsen drøfte mulighederne for at lave andre aktiviteter som foredrag eller besøg på andre museer for vore medlemmer. Folketinget har besluttet at støtte bygningen af et veteranhjem i forbindelse med Dannevirke soldaterhjem. Det støtter HISAM, og vi har besluttet at overskuddet fra koncerten med Fynske Livregiments musikkorps på kr. skal gives til veteranhjemmet. Vi vil senere drøfte med bestyrelsen for veteranhjemmet, hvordan støtten skal anvendes. Man påregner, at byggeriet kan starte i foråret Vi har i dag fået en donation fra Hjemmeværnsgården 4319 på kr. Pengene stammer fra salget af hjemmeværnsgården i Kerteminde. Vi er meget stolte og beærede over at få disse penge, og vi er klar over, at vi skal bruge dem med omtanke. Vi får brug for mange penge, når vi skal i gang med at indrette en mere moderne samling en den vi har i dag. Vi vil naturligvis inddrage eksperter, der har forstand på museumsvirke for at få mest muligt ud af indretningen. Bestyrelsen er også meget stolt over den hæder, der i dag er tildelt 0V. Du har, som en af de få pensionerede officerer i forsvaret besluttet at være med til at fortælle den fynske befolkning og ikke mindst skoleeleverne om hærens historie. Du har vist så stort et engagement, at forsvarschefen har besluttet at du som den første pensionerede civile skal tildeles Forsvarschefens Medalje for fremragende tjeneste. Du er nu blandt de få personer, der har fået denne medalje. Jeg kan oplyse at den sidste, der fik medaljen, var generalløjtnant Poul Kjærskau, så du er nu fortjent kommet i et meget fint selskab. Det er flot og det har du fortjent. STORT TILLYKKE. Der skal også lyde en stor tak til Lis for hendes store og flotte arbejde med at sy en uniform anno Den vil nu stå og pryde indgangen til HISAM til stor glæde for de besøgende. Tak for indsatsen. Tak til medlemmerne for jeres trofast støtte. Vi håber for fremgang Johannes Lollesgaard.

7 Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent: Kassereren fremlagde et smukt regnskab. (Interesserede medlemmer kan se dette ved henvendelse til HISAM, Kragsbjerggård ) Kontingentet fastholdtes til 150,00 kr. pr. år Lis spurgte til gebyrer til Danske Bank: Kassereren svarede, at det var ærgerlige penge at skulle af med.. Men sådan var det bare blevet til. Fremlæggelsen af regnskabet godkendtes med akklamation. Ad indkomne forslag: Nil Ad fremtidig virksomhed: Der vil i 2015 være 3 foredrag men ingen udstillinger. Ad valg til bestyrelsen, herunder valg af 1 suppleant og 2 revisorer: På valg er: Tine Ørnhøj (genvalg) O.V. Pedersen (genvalg) Karsten Ottosen (genvalg) Anders Skjødt Sørensen (genvalg) Suppleanter: Niels Larsen (genvalg) Svend Karnvad (genvalg) Revisorer: J.E. Larsen (genvalg) O. Strunge (genvalg) - alle genvalg med akklamation Ad eventuelt: 1) Pens. garnisonslæge Arne Skipper overrakte O.V. Pedersen til HISAM et beløb, der oprindeligt var samlet sammen til brug i bestræbelserne på at bevare FLR i Odense. 2) Klejnsmed John Kaj Nielsen meddelte, at han var klar til at gi en håndværkshånd.

8 3) Erik Hammerbak opfordrede til at man benyttede Slesvigske Musikkorps til besøg på bl. a. skoler for således at medvirke til at udbrede kendskabet til forsvaret. Hertil svarede fmd. Lollesgaard, at HISAM ville bestræbe sig på at lave et besøgsprogram til skolerne. Dirigenten sluttede med at takke for ro og orden: Her kan der ikke blive oprør. Fmd. Lollesgaard meddelte, at der efter kaffen ville være foredrag ved O.V. Pedersen om Dinesen(familien blev det til). Inklusive bestyrelsen deltog 32 i gen.forsamlingen. Odense, 23. februar 2015 Kurt Nielsen / dirigent

Referat fra generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) torsdag 20. februar 2014.

Referat fra generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) torsdag 20. februar 2014. Referat fra generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) torsdag 20. februar 2014. Fra bestyrelsen var fraværende: Niels L / Karsten O Endvidere Søren R Fremmødte: 18 + 6 best.medlemmer +

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM Dannebrogsgade 1 5000 Odense C 6611 8325 www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk Referat fra bestyrelsesmøde 05 JAN 2017. Deltagere: Tine / Johannes / O.V. / Svend Karnvad

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening:

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Mødedato og tid: 10.november 2011 - kl. 19.00 Sted: Mødeleder: Referent: Møllevangsskolen Frode Holm og John Christiansen Lissi Snog Eskerod

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Sdr. Boulevard 15 5000 Odense C 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeoptællere.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den :

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den : Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den 22.05.2017: 1. Valg af dirigent og referent. Benny Madsen valgt som dirigent og Hannah som referent. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere