NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation"

Transkript

1 NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet de analyser og ændringer, der er udført i 9 lyskryds i Lautrupområdet. Notatet beskriver forholdene i før-situationen, de gennemførte ændringer og forholdene i efter-situationen. 1. Baggrund Rambøll gennemfører en signalstrategi for Ballerup Kommune. Signalstrategien har, kort fortalt, til formål at analysere de trafikale forhold i kommunens lyskryds, og med baggrund i observationer og trafiktællinger beskrive forslag til forbedringer for trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Slutproduktet for signalstrategien er en samlet rapport med samtlige analyser, forslag til forbedringer, økonomiske overslag samt en anbefaling til prioritering af de enkelte forslag altså en rapport, der kan anvendes fremadrettet i forhold til prioritering af diverse forbedringer i kommunens lyskryds. Som en del af opgaven, har det været ønsket, at der i Lautrupområdet udover analyser og forslag til forbedringer også gennemføres de foreslåede tiltag. Dette har ført til en række forbedringer i 9 lyskryds i Lautrupområdet. Disse tiltag er beskrevet i det følgende. 2. Trafikale forhold, før-situation Det største fokus i Lautrupområdet har været de trafikale forhold i forbindelse med udkørsel fra Borupvang i eftermiddagsmyldretiden, samt forholdene for den højresvingende trafik fra Lautrupparken mod Ballerup Byvej. I eftermiddagsmyldretiden har der været kø-problemer for trafik, der kører ud fra Borupvang. Lyskrydsets indstilling har medført, at kun få biler kunne afvikles i hvert signalomløb (fra grønt i en retning til grønt i samme retning igen). Det vil sige, at trafikanterne har ventet op til flere signalomløb, før de kom frem til krydset og kunne afvikles, se foto 1. Rambøll Danmark A/S CVR NR /6 Medlem af FRI

2 Foto 1. Kø fra Borupvang kl. 16:15 d. 15/ I krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken har der været problemer med at afvikle de højresvingende biler fra Lautrupparken mod Ballerup Byvej. Der har været en lang kø af højresvingende fra Lautrupparken, da grøntiden for denne retning var meget kort. Tidsmåling om eftermiddagen viste en køretid på ca. 7:30 min fra starten af højresvingsbanen til afvikling i krydset ved Ballerup Byvej, se evt. foto 2. Foto 2. Kø fra i højresvingsbane på Lautrupparken mod Ballerup Byvej kl. 16:20 d. 11/ /6

3 3. Tiltag i Lautrupområdet I det følgende beskrives de tiltag, der er gennemført i lyskrydsene i Lautrupområdet, samt de effekter det har medført. 3.1 Ballerup Byvej/Lautrupparken I signalprogrammet, der afvikler eftermiddagsmyldretiden, er grøntiderne i krydset blevet justeret således, at der er tildelt mere grøntid til Lautrupparken i forhold til i dag. Dette er sket på bekostning af grøntiden for Ballerup Byvej men uden indflydelse på trafikafviklingen på Ballerup Byvej. Derudover er der opsat en grøn højresvingspil for den højresvingende trafik fra Lautrupparken. For at kunne gøre dette har det været nødvendigt at opsætte en ny lav galgemast med cyklistsignaler, der kan holde cyklerne tilbage, når pilen lyser. Ændringen har medført, at højresvingskøen ikke længere er der (se foto 3). Den højresvingende trafik afvikles inden for samme signalomløb, og der opstår således ikke kø. Der har tidligere været en løsning på tale, hvor der etableres en højrevsingsbane med separat regulering. En sådan løsning er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca kr. Løsningen med at optimere lyskrydset har således sparet kommunen for rigtig mange penge. Foto 3. Tom højresvingsbane på Lautrupparken kl. 16:30 d. 19/ Der udestår fortsat lidt efterjustering af lyskrydset i forhold til samordningen (den grønne bølge) med lyskrydset ved Industriparken og lyskrydset ved Metalbuen. Dette gennemføres i foråret /6

4 3.2 Lautrupparken/Borupvang I dette lyskryds, som egentlig består af 2 lyskryds, er indstillingen blevet ændret i forhold til før-situationen. Før ændringen var de 2 lyskryds indstillet, således at når der var grønt lys for trafik på Borupvang mod Lautrupparken ved det første lyskryds, var der rødt ved det næste. Dette er nu ændret således, at der er grønt lys samtidigt i de 2 lyskryds, når man kører på Borupvang mod Lautrupparken. Ændringen har medført, at den meget lange kø fra Borupvang nu er væk, og trafikken afvikles tilfredsstillende uden kø-problemer. Der udestår fortsat lidt efterjustering af samordningen (den grønne bølge) til nabokrydsene på Lautrupparken. Dette gennemføres i foråret Malmparken/Industriparken I dette lyskryds viste analysen, at det ikke havde samme omløbstid (fra grønt i en retning til grønt i samme retning igen) som det nærved liggende lyskryds Lautrupparken/Ballerup Byvej. Når lyskrydsene ikke har samme omløbstid, kan der heller ikke skabes samordning (grøn bølge). Når krydsene ligger så tæt som disse to, er dette meget uheldigt, da det både kan gå udover trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Omløbstiden i lyskrydset ved Malmparken/Industriparken er således blevet ændret, så den passer med nabokrydset ved Ballerup Byvej. Derudover er et cyklistsignal erstattet af et almindeligt signal, da cyklistsignalet ikke fulgte vejreglerne. Samordningen (grøn bølge) af de to kryds har medført, at der ikke opstår situationer, hvor trafikanterne møder et pludseligt skift til rødt ved kørsel frem mod kryds nr. 2. Derudover giver samordningen et bedre flow i trafikken mellem de to kryds. Der udestår fortsat en finjustering af samordningen (grøn bølge) mellem de to kryds. Dette gennemføres i foråret Lautrupparken/Lautruphøj og Lautrupparken/Lautrupbjerg I disse to lyskryds er der i første omgang blevet justeret nogle ting i lyskrydsenes programmer. Der har været problemer med at lyskrydsene har kørt nogle forkerte programmer, hvilet gav anledning til kø for hhv. Lautruphøj og Lautrupbjerg. Dette er blevet rettet. Næste skridt er at undersøge, om de med fordel bør ændres, så de kan indgå i en samordning (grøn bølge) på Lautrupparken. Dette undersøges i foråret Ændringerne har indtil videre medført en bedre afvikling af trafikken i krydsene, og køerne er blevet reduceret. 4/6

5 3.5 Klausdalsbrovej/Lautrupparken Analysen af dette lydkryds viste, at det afvikler trafikken fornuftigt. Det eneste, der er ændret i dette lyskryds, er at fodgængernes grøntid (på tværs af Lautrupparken) er blevet en smule længere. Fodgængere på tværs af Lautrupparken har fået lidt bedre tid til at krydse vejen. 3.6 Klausdalsbrovej/Syvendehusvej (ved TRYG) Analysen af krydset viste, at der var en del cyklister og fodgængere, der krydser adgangsvej til TRYG for rødt lys. Årsagen til dette er, at cykler og fodgængere er separat reguleret af sikkerhedsmæssige årsager, da det er en dobbeltrettet cykelsti, der er i krydset. Fodgængere og cykler skal derfor anmelde via trykknap for at få grønt lys. Da de kun kan få grønt lys på et bestemt tidspunkt i signalomløbet, kan der være lang ventetid, hvilket har ført til krydsning for rødt lys. Der er nu gennemført en forbedring, idet cykler og fodgængere kan få grønt lys 2 steder i signalomløbet nemlig før bilerne på Klausdalsbrovej får grønt, og efter de har haft grønt. Ændringen har medført at ventetiden for cykler og fodgængere er minimeret til ca. det halve. Det har dog ikke været muligt at undersøge, om det har reduceret antallet af cykler/fodgængere, der passerer for rødt lys. 3.7 Lautrupvang/Sømoseparken Krydset er trafikstyret, og der er derfor en del detektorer (spoler) i krydset. Der er gennemført en lille teknisk ændring, der sikrer, at der ikke sker forkert detektering af biler fra Lautrupvang vest. Risiko for fejlanmeldelser er reduceret. 3.8 Ballerup Byvej/Metalbuen Analysen af krydset viste, at der var fejl på de detektorer (spoler), der styrer de grønne venstresvingspile mod hhv. Lautrupvang og Metalbuen. Det betød at de to grønne venstresvingspile blev indkoblet i hvert signalomløb med en lang grøntid uden reelt behov herfor. Det blev aftalt, at udkoble de to venstresvingspile forsøgsvis og efterfølgende følge afviklingen i krydset. Der er efterfølgende ikke vurderet behov for de to venstresvingspile i anlægget, da venstresvingende trafik mod hhv. Lautrupvang og Metalbuen kan afvikles uden hjælp fra disse pile. Vedr. kø i Lautrupvang: Der blev ikke observeret kø fra Lautrupvang under besigtigelsen, men der er dog observeret kø på andre dage (om eftermiddagen) af kommunens medarbej- 5/6

6 dere. Der er derfor givet 5 sek. mere grønt til Lautrupvang i forhold til før-situationen. De 5 sek. er flyttet fra Ballerup Byvej-retningen. Der er ikke efterfølgende observeret kø på Lautrupvang, og der er heller ikke observeret behov for de to venstresvingspile. Ballerup Byvej har fået længere grøntid end før, da de to venstresvingspile ikke skal indkobles. Krydset kan således afvikle mere trafik ad Ballerup Byvej end før. Der udestår fortsat en endelig beslutning, om der skal gøres yderligere i krydset. For at være sikker på at der ikke opstår kø i venstresvingsbanerne eller på Lautrupvang, bør der suppleres med nogle flere besigtigelser. Hvis der opstår kø i Lautrupvang, anbefales det at etablere en grøn venstresvingspil fra Lautrupvang, som trafikstyres, således at den kun aktiveres, når der er behov for det. Der udestår ydermere en justering af samordningen (grøn bølge) til nabokrydsene ved hhv. Lautrupparken og Torvevej. 6/6

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere