Update. Ringgården. To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1. Slotte er ikke altid de bedste steder at bo...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1. Slotte er ikke altid de bedste steder at bo..."

Transkript

1 Ringgården Update Oktober 2011 # 101 Slotte er ikke altid de bedste steder at bo... Den er ikke farlig men blød og rarlig... To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1

2 Og sidst men ikke mindst er det værd at huske at engagement giver indflydelse Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården Europæisk Frivillighedsår 2011 er udnævnt til Europæisk Frivillighedsår, og når dette blad kommer på gaden har der allerede været afholdt en national frivillighedsdag den 30. september. Med frivillighedsåret ønsker EU at anderkende og synliggøre den frivillige indsats rundt omkring i Europa. Målene for året er bl.a. at inddrage frivillige som en uadskillig del af indsatsen for at tilskynde borgerne til at tage aktivt del i samfundslivet. Desuden er der fokus på at anerkende det frivillige arbejde og styrke bevidstheden om det frivillige arbejdes betydning for samfundsudviklingen. Tusindvis af frivillige i det almene I den almene boligsektor kender vi om nogen det frivillige arbejdes betydning. Beboerdemokratiet og det frivillige arbejde i organisationsbestyrelser, afdelingsbestyrelser og diverse aktivitetsudvalg er såvel vores særkende som eksistensberettigelse. Ja, uden den indsats der gøres af mange tusinde frivillige over det ganske land, ville vi ikke have en almen boligsektor, som vi kende den i dag. Krumtappen i beboerdemokratiet og det frivillige arbejde er afdelingsmødet. Det er her der træffes alle væsentlige beslutninger af betydning for afdelingen, og det er her der rekrutteres frivillige til arbejdet i afdelingsbestyrelserne og diverse aktivitetsudvalg. Årets afdelingsmøder afsluttet Mens disse linjer skrives har vi just afsluttet de årlige ordinære afdelingsmøder i samtlige afdelinger i Ringgården. Mange beboere har brugt en septemberaften til at deltage i møderne for at høre om og få indflydelse på beslutninger om stort og småt i afdelingen. Desuden har der også i nogle afdelinger været en ledig plads i afdelingsbestyrelsen, mens der i andre afdelinger har været kampvalg om posterne. Heldigvis er der på nær én enkelt afdeling valgt afdelingsbestyrelser i samtlige afdelinger. Med den betydning afdelingsmøderne har i beboerdemokratiet burde de årlige ordinære afdelingsmøder vel nærmest være et tilløbsstykke i alle afdelinger. Men har de så været det? Ikke imponerende fremmøde Vi må jo nok erkende, at fremmødet til afdelingsmøderne ikke er imponerende. Men det dækker over store variationer, idet nogle afdelinger formår at trække næsten samtlige beboere af hus, mens der i andre er en yderst beskeden mødeprocent. Det er især i de mindre afdelinger, hvor afdelingsmødet er et tilløbsstykke. Selv om fremmødet til afdelingsmøderne har været beskedent, har det ikke skortet på forslag fra beboerne til behandling på møderne. I år har der været rigtig mange forslag i de fleste afdelinger om stort og småt, og debatlysten om de mange forslag har bestemt heller ikke været en mangelvare. Engagement giver indflydelse Som nævnt er der valgt afdelingsbestyrelser i næsten samtlige afdelinger. Men det er ikke ensbetydende med, at det altid er let at finde kandidater til de ledige poster. Mange har nok en overdreven forestilling om, at det er meget tidskrævende at sidde i afdelingsbestyrelsen. Desuden er der sikkert også mange der betakker sig for alt det brok og hak i tuden, der uvægerligt følger med en post i afdelingsbestyrelsen. Men det er værd at huske, at afdelingsbestyrelsen ikke er administratorer. Alt det tidskrævende administrative arbejde udføres af vores ansatte i Ringgården. Og sidst men ikke mindst er det værd at huske at engagement giver indflydelse.

3 Indhold Interview Voxpop Gode spareråd ICE-WISH et nyt EU-projekt Beboerbesøg Almene Boligdage lidt mere af det hele... Årets gang budgetlægning Opslagstavlen Afdelingskunst Dagbog afd. 1 En ven i og for livet Slotte er ikke altid de bedste steder at bo... Ny afdeling vedtog epokegørende forslag Studietur Hamborg Realdania kampagne Det gode Boligliv Hovedbestyrelsen arbejder med... Voxpop

4 Interview To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1 Arkitekt Tommy Falch fra Aarhus Arkitekterne og ingeniør Kim Clausen fra Viggo Madsen rådgivende ingeniører glæder sig om nogen til at afdelingen står færdig og igen bliver fyldt med liv. Renoveringen af afd. 1 har for begges vedkommende været en langvarig proces. Vi har aftalt at mødes i afd. 1 en solbeskinnet mandag formiddag. Inden de to interviewofre dukker op, har jeg tid til at kigge mig om på byggepladsen, hvor der sker mange ting. Små gravkøer flytter jord og byggeaffald; bygningsarbejdere går rundt øverst oppe på blok 2, hvor afdelingens nye fælleslokaler bygges. Foran genboen, Ringgårdens Cykelforretning, holder en flyttebil en 4-5 flyttemænd har travlt med at fylde bilen med cykler. Ja, der er trængsel på den smalle vej mellem blokkene. Kim og Tommy dukker op, og vi slår os ned omkring bordet i den kælderbutik, der fungerer som informationsbutik i forbindelse med renoveringen. En langvarig historie For begge rådgivere har afd. 1 fyldt rigtigt meget i mange år. Kim fortæller, at afd. 1 spøgte allerede i 1991, da han startede hos ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Det skal nok passe, siger Tommy, men dengang var renoveringsforslagene noget mere stilfærdige. Først i 2003 blev der skruet op for ambitionerne. Da efterlyste Landsbyggefonden nemlig renoveringsprojekter, der kunne demonstrere forskellige bud på at udvikle de almene boligers attraktionsværdi og styrke konkurrenceevnen. Langt mere radikalt projekt Landsbyggefonden åbnede dermed op for radikale forandringer og det var der brug for i afd. 1, siger Tommy. Lejlighederne var simpelthen utidssvarende alt for små med bad i kælderen og dårlige lysforhold. Det helt centrale problem var de langsgående lejlighedsskel som blandt andet betød, at boligerne kun fik dagslys fra én side, forklarer Kim. Ved at nedbryde lejlighedsskellene, fik vi den dobbelte bygningsbredde og kunne opnå langt bedre boligkvaliteter både i forhold til rumstørrelser og lysforhold, siger Tommy. De gav sig også i kast med at skabe bedre adgangsforhold, eller tilgængelighed, et tema som var helt i tråd med Landsbyggefondens målsætninger om, at styrke muligheden for at ældre og fysisk handicappede kan blive i deres lejlighed. Men da kommunen havde dømt facaderne mod gaderne bevaringsværdige, måtte nye opgange med elevatorer placeres på havesiden. Derved opstod idéen om en udbygning på havesiden, som udover den nye opgang med elevator, rummer karnapper og altaner. Det betyder jo, at vi tager lidt af fællesarealerne mellem blokkene, siger Tommy. Det kompenserer vi for ved at flytte de grønne fællesarealer op i bygningerne som altaner i boligerne og som taghave i forbindelse med de fælleslokaler, der bygges oven på blok 2. Det var nogle af de primære idéer, som gjorde, at afd. 1 blev udpeget som ét af 20 demonstrationsprojekter. Efterfølgende blev projektet videreudviklet i dialog både med Landsbyggefonden og ikke mindst med afdelingens beboere. Masser af input fra beboerne Noget af det som har været rigtig vigtigt for udviklingen af projektet, har været opgangsmøderne, fortæller de to rådgivere. Tommy fortæller om de søde gamle piger, som klart gav udtryk for, at de ikke vil lave mad i stuen. Det førte til, at der efterfølgende blev udarbejdet en boligtype, hvor køkken og stue er adskilt. Andre satte fokus på støjproblemer. En beboer fortalte, at han kunne høre vækkeuret hos naboen ikke når det ringede, men når det gik! Det betød, at man satte meget mere fokus på lydisoleringen mellem boligerne. Efter opgangsmøderne stod det også klart, at der var behov for flere toværelses boliger til enlige og ældre, end man først havde regnet med. Det var også på opgangsmøderne, de to rådgivere fik indblik i de behov, afdelingens mange foreninger og klubber havde. 4 Ringgården Update

5 Tv. Ingeniør Kim Clausen Th. Arkitekt Tommy Falch Ringgården Update 5

6 Man kan ikke trække noget ned over hovedet på beboerne i sidste instans skal de jo stemme projektet igennem De får nogle helt vildt fede lokaler i den nye etage oven på blok 2, siger Tommy. Med en fantastisk udsigt over byen. Folk var i det hele taget utroligt positive og konstruktive, er de to rådgivere enige om. Uden opgangsmøderne, var projektet næppe blevet stemt igennem. Man skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt, når man arbejder med beboerne i det almene, siger Kim. Man kan ikke trække noget ned over hovedet på beboerne i sidste instans skal de jo stemme projektet igennem. Selv om møderne foregik for en del år siden, har de efterladt en positiv holdning, som på en måde er nedarvet til nye beboere. Efter års ventetid, hvor projektet er blevet behandlet af myndighederne, har været ude i licitation og været tilbage omkring Landsbyggefonden, kom der endelig gang i byggeriet sidste sommer. Energimæssigt løft I 2003 var der ikke så meget fokus på energi. Men det er et tema som i dag er utroligt væsentligt ikke mindst for Ringgården. Vi har efterfølgende løftet projektet energimæssigt. Og det har været rigtig spændende! siger Kim. Bedre isolering og energiglas, tilføjelse af solfangere og solceller mere end halverer bebyggelsens energiforbrug. Bristede tidsplaner For Tommy er arbejdet som den kreative udvikler for længst overstået. Men han slår tit et slag forbi, for at se, hvordan det skrider frem. Som repræsentant for totalrådgiveren er Kim stadig dybt involveret i tidsplaner og økonomi. Vi strides med entreprenørerne om tidsplanerne. Eksempelvis har nedbrydningen taget længere tid end beregnet. Kim peger ud ad vinduet: Lige nu er der arbejdere i blok 1, som forlængst skulle have været i gang med blok 2. En del problemer opstår, fordi byggepladsen ligger midt i byen, hvor pladsen er trang. Og så er det altså et voldsomt kompliceret projekt, indrømmer Kim. Blok 1 en prøveklud Kim er dog lidt fortrøstningsfuld. Nu, hvor blok 1 nærmer sig en afslutning (indflytning omkring 1. januar 2012) er der kommet en bedre rytme. Ja, blok 1 har på mange måder været en prøveklud. Han fortæller, at han sov rigtigt dårligt en nat, hvor vestenvinden rasede. På det tidspunkt stod blok 1 som et korthus blot med en facade mod Ringgaden og de to gavle. Men afstivningerne holdt! Det har naturligvis været en konstruktiv udfordring, at facaderne mod gaderne skulle bevares. Men begge rådgivere er dog enige om, at det er vigtigt at bevare facaderne fra mod Ringgaden, som tegner et spor tilbage til boligbevægelsens start. Masser af forventninger De er begge spændte på, hvordan det fremtidige liv i afdelingen bliver. Lige nu er vi bare så optaget af processen, at vi ikke rigtigt kan glæde os, siger Kim. Prøv lige at se de mørke tilknappede vinduer, udbryder Tommy og peger på blok 6, hvor renoveringen endnu ikke er i gang. Der bliver så meget mere lys og luft med de store vinduespartier og altanerne, siger han. Selv om arealet mellem blokkene er mindre, så tror jeg, at det bliver sjovere og mere trygt for børnene at lege ude. De kan se forældrene og de kan ses. Ja, forhåbentligt kommer der masser af børn ligesom dengang afdelingen blev opført, siger Tommy begejstret. lulu 6 Ringgården Update

7 ? Voxpop Ulla Nielsen, der har været hovedbestyrelsens repræsentant på en del af afdelingsmøderne, har stillet nogle af deltagerne følgende spørgsmål: Hvorfor kommer du til beboermødet, og hvor mange gange har du deltaget, og hvad har du fået ud af mødet? Jonna Olsen afd. 31 Casa Nova Lystrup Hvorfor kommer jeg til beboermødet? Jo, det gør jeg for at blive orienteret og for at høre, hvad der foregår i afdelingen. Jeg får også lært andre beboere at kende ved at møde op, og hører hvad der rører sig rundt om. Jeg kommer altid, hvis jeg da ikke lige er forhindret. Har vist kun misset en gang i de 7 år jeg har boet her. Og jeg er glad for at bo her! Mohammed Khouvani afd. 14 Engvangen Jeg kommer for at få indflydelse for at blive orienteret om, hvad der foregår. Jeg har da også deltaget i debatten og været medbestemmende. Ja, jeg har fået det ud af mødet, jeg kom for og jeg har fået svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde. Jeg lærer naboerne bedre at kende. Rart at have denne mulighed. Jeg har boet her i 8 år og kommer når det er muligt når jeg ikke er ude at rejse med mit arbejde. Christian Korsgaard afd. 7B Willemoesgade Optakten til at jeg er kommet til beboermødet, er at jeg til sommerfesten snakkede med de søde bestyrelsesmedlemmer, som sagde, at det var en god ide at deltage. Vi er lige flyttet hertil for 5 mdr. siden og er generelt glade for at bo her, fordi tingene fungerer. Jeg vil gerne høre lidt om vaskereglerne, og min kæreste vil gerne have et cykelskur, Og så kunne det være en god ide med en mikroovn i fællesrummet til bl.a. popcorn. Nok et billigere alternativ end et køkken. Mette Lund afd. 4 Silkeborgvej Jeg deltager for at høre, hvad der foregår i afdelingen samt få indflydelse på nogle af de forslag, der er blevet stillet. Det er første gang, jeg er til møde i afd. 4, da jeg først flyttede ind i marts. Har fået det ud af mødet, som jeg håbede, men der var meget irrelevant snak ind imellem, som tog alt for meget tid. Jeg synes også, at det er lidt underligt, at man forsøger at pålægge os fra ungdomsboligerne en bestyrelsespost, når der er mange andre fremmødte. Vi har rigeligt om ørerne med vores studier. lulu Ringgården Update 7

8 Gode spareråd i vinterperioden Vinteren nærmer sig, og radiatorerne skal igen lune kolde fødder. Det er eget ansvar at indstille termostaterne korrekt. Her er et par gode råd til at spare på energien. VIDSTE DU... At for hver grad man hæver gennemsnitstemperaturen over 20, stiger energiforbruget med op til 20%. At som tommelfingerregel er det en god idé at have 20 i alle rum. Lavere temperaturer kan medføre kondens og fugt. At den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i minutter 3 gange om dagen. Det giver den ønskede luftfornyelse uden at vægge og møbler bliver kolde. At du skal huske at lukke for termostaterne, mens du lufter ud. Den friske luft, der kommer ind, vil få termostaten til at skrue op for varmen. At du bør undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen, medmindre temperaturen udenfor er over den indstillede temperatur på termostaterne. Alle radiatorer skal bruges Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i ét rum, og lukke for de andre. Den bruger ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Når en radiator fungerer, skal den være varm i toppen og kold i bunden. En radiator bør aldrig være dækket til eller afskærmet. RUMTEMPERATUREN Du kan kontrollere rumtemperaturen med et termometer, der placeres på en indervæg i cirka 1,5 meters højde. Stil termostaten på ca. 3, det svarer til en temperatur på omkring 20 C. Alle termostater skal stå på samme tal. Efter et par timer, kan du justere termostaterne, indtil temperaturen er tilpas. TERMOSTATERNE Termostaterne er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler. Termostaten skal sidde frit og må derfor ikke være tildækket. Er det koldt udenfor, vil termostaterne automatisk åbne og radiatorerne blive varme. Omvendt, lukker termostaterne også ned for varmen, hvis temperaturen stiger i rummet. KONTROLLÉR TERMOSTATERNE Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den efter en time eller to blive kold, når du lukker termostaten. Det er en god idé at kontrollere termostaterne et par gange om året. Hvis termostaterne ikke fungerer, kan man kontakte varmemesteren for råd og vejledning. Ringgården Ringgården Update 8 Update

9 ICE-WISH et nyt EU-projekt sætter fokus på forbruget Tegning: Bjerne Johansen Et pilotprojekt i afd. 5 Ringgårdens afd. 5 er inviteret til at deltage i ICE-WISH, et EU-støttet projekt, der involverer 300 almene boliger i 10 EU-lande. Spare 15% Målet er at vise, at deltagernes forbrug kan nedsættes med 15% alene ved at sætte fokus på energiforbrug og energirigtig adfærd. Uden at forringe hverdagen! Forbruget på TV Deltagerne i projektet får installeret intelligent trådløst målerudstyr til måling og formidling af lejemålets forbrug. Via TV et, hvor der etableres en særlig ICE-WISH kanal, kan man følge sit forbrug; man kan sammenligne det med andres og få gode spareråd. Planen er, at ICE-WISH skal starte i januar Projektet detaljeres Beboerne i afd. 5 fik de første informationer om projektet på årets afdelingsmøde. Så snart vi har mere styr på detaljerne i projektet, vil afdelingens beboere modtage flere informationer. Derefter kan vi for alvor gå i gang med at rekruttere deltagere til projektet. Det glæder vi os til. lulu Ringgården Update 9

10 Superglade for deres spritnye fælles hjem For Pernille og Michael, som begge er studerende på Handelshøjskolen, er boligen i afd. 32 Skejbyparken deres første fælles hjem. Update har fået lov at komme indenfor i den moderne studenterhybel, der egentlig var mærket som seniorbolig. Beboerbesøg Idet jeg banker på døren, husker jeg, at der på afdelingsmødet i afd. 32 blev talt om, at dørklokkerne stadig mangler. Pernille og Michael byder velkommen og viser rundt i boligen. Alt er så velgennemtænkt og praktisk, siger Michael. Det er tydeligt, at det er en bolig, som matcher deres behov. De møbler, de sammen har anskaffet sig, understreger boligens lette og lyse karakter. Sofaen er en sovesofa, så de kan have overnattende gæster. Det relativt lille spisebord kan udvides, så der er plads til mange venner til spisning som f.eks. før Grøn Koncert på Vestereng næsten lige ved siden af, fortæller Pernille. Skejby er ok centralt Flere af vores venner og bekendte sagde nåhh i Skejby, når vi fortalte hvor vi havde fået bolig, fortsætter hun. Men for Pernille og Michael var Skejby mere end ok, da de stort set altid har boet i periferien. Pernille boede midlertidigt hos sin far i Højbjerg og Michael sammen med en kammerat i Margrethehøjparken lige på den anden side af Randersvej. Herfra er det jo bare 10 minutter på cyklen, så er man jo i centrum, siger Michael. Vennerne har også fundet ud af, at det er ok at bo i Skejby især efter Grøn Koncert. Og så er der mere roligt og mere luft her, siger Michael. Nemt og hurtigt at få en bolig Mange undrer sig også over, at de overhovedet kunne få en bolig, da man altid hører, at det kan tage mange år på ventelisten. Pernille forklarer, at hun i sin jagt på en fælles bolig, var på AARHUSboligs hjemmeside. Her så hun, at der var ledige boliger i afd. 32. Jeg ringede straks ind til Ivan (udlejningschefen i Ringgården) og kort efter fik vi tilsendt tilbud. De var dog ikke heldige i første runde. Men i anden runde, lykkedes det. De troede dog at det var en fejl, da der i brevet stod, at det var en seniorbolig. Pernille ringede igen til Ivan, som kunne berolige hende med, at det ikke var en fejl, men at det skyldtes, at der ikke var ansøgere på +55. Vi grinede lidt af, at vi skulle bo i en seniorbolig. Men det var jo fantastisk, at det gik så hurtigt. Oven i købet en ny bolig, der var superlækker at flytte ind i, siger Pernille. Michael fortæller, at han betalte næsten det dobbelte hos en privat udlejer i Margrethehøjparken og så var det ikke engang så godt. Gevinst med fokus på miljøet For dem begge er det en ekstra ge-vinst, at det sted, de bor, har fokus på miljøet. På Handelshøjskolen, hvor de begge læser Engelsk og Kommunikation på henholdsvis 2. og 3. år er der også fokus på miljøet. De synes begge, at de markante solceller, som er integreret i altanværnene, er en god idé. De var også begge med til at stemme forslaget om solcelleanlæg på taget igennem på afdelingsmødet (læs mere på s. 26). De håber og tror, at det også kan mærkes på deres varmeregnskab, at boligen er lavenergiklasse 1. Sidst de tjekkede deres forbrug på NRGi s hjemmeside, lå de i hvert fald langt under det forventede forbrug. En god studenterhybel At der er godt isoleret betyder også, at vi næsten aldrig hører naboerne, fortæller Pernille. Det er rart, når vi skal læse. Til gengæld kan vores naboer ikke høre, når vi har gæster og hører musik eller spiller Gæt & Grimasser. Nok var boligen tænkt som seniorbolig, men den fungerer eminent som studenterhybel. Der er ikke noget at sætte en finger på, siger de to studerende. Måske lige dørklokkerne. lulu 10 Ringgården Update

11 Ringgården Update 11

12 Almene Boligdage lidt mere af det hele Det var en storstilet to-dages konference i Bellacentret en blanding af fællesoplæg, workshops, konferencer og ekskursioner. Formålet var at give de 1200 deltagere indblik i nogle af de mange spændende aktiviteter, der foregår rundt om i landet, men også inspiration til nye måder at arbejde på. Der var masser af aktiviteter at shoppe rundt i for Ringgårdens ni repræsentanter (både hovedbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere) på Almene Boligdage. Konferencen blev åbnet den 2. september af blandt andre socialminister Benedikte Kiær og EU-kommissær Connie Hedegaard. Undervejs i konferencen lagde blandt andre journalist Lone Kühlmann, livsstilsguru Chris MacDonald, komiker Jan Gintberg og studievært Clement Kjersgaard op til debat om forskellige aspekter omkring det at bo alment. Herudover var der 20 workshops om alt fra røgfrie boliger til PCB, er det farligt? Udstillingen handlede om danske almene boliger og var opdelt i tre temaer: Tilbageblik, Her & Nu og Fremsyn. Her fik vi en pædagogisk beretning om det almene byggeris arkitektoniske og boligmæssige kvaliteter. På messen havde leverandører, boligorganisationer m.m. stande. Her præsenterede AARHUSbolig det stærke og unikke samarbejde i Aarhus. Standen var godt besøgt, måske fordi man kunne vinde en IPad2 ved at svare på, hvor mange boliger man kan søge på aarhusbolig.dk. På messen mødte vi blandt andet også et operakor og TV-kokken Mik Schack. Begge dage var der spændende ekskursioner, bl.a. en sejltur i Københavns Havn, hvor vi kom forbi husbåden her på fotoet. Intet under at vi var mætte af indtryk, da vi forlod Bellacentret sidst på lørdagen og drog hjem til Aarhus. ivan 12 Ringgården Update

13 Årets gang i Ringgården Budgetlægning Målet med serien om årets gang er at give læserne indsigt i den cyklus, alle Ringgårdens afdelinger gennemlever hvert år i en tæt dialog mellem afdelingernes bestyrelser og Ringgårdens medarbejdere. Regnskab udarbejdes Regnskabsmøde Afstemning Markvandring Årsafslutning Budgetlægning Huslejevarslinger Afdelingsmøder Budgetter sendes Budgetmøde En afdeling i Ringgården er en selvstændig økonomisk enhed. For at få alle dele til at gå op i en højere enhed, følger alle afdelinger hvert år den samme faste procedure, en slags cyklus der sikrer, at man ikke glemmer nogle af de mange elementer, der er indeholdt i driften af en beboelsesejendom. Denne cyklus kalder vi for årshjulet. I nr. 98 handlede det om regnskabet; i nr. 100 var det markvandringen som ligger til grund for budgetlægningen. Denne gang handler det om budgetmøderne, som finder sted medio august. Siden markvandringerne i aprilmaj måned har inspektørerne og økonomimedarbejderne arbejdet på at finde en fornuftig balance i afdelingernes budgetter. Udgifter og indtægter skal balancere; det kaldes balancelejeprincippet. Og det er jo lidt af en kunst, for budgettet bygger for en stor dels vedkommende på skøn for udgifter, der ligger halvandet år ud i fremtiden. På budgetmødet fremlægges budgetterne for afdelingsbestyrelserne, der har mulighed for at komme med småændringer og tilføjelser til budgettet. Herefter skal budgettet gøres klar og udsendes til alle beboere inden afdelingsmøderne. Ringgården Update 13

14 Sensommerens budgetmøder I år havde 28 af Ringgårdens 44 afdelinger på forhånd meddelt, at de ville møde op til fremlæggelse og gennemgang af afdelingernes budgetter. Torsdag den 11. august er store budgetmødedag i Ringgården. Rundt om i Ringgården har medarbejdere fra økonomiafdelingen indrettet sig ved mødeborde, hvor de tager imod afdelingsbestyrelserne. De tre inspektører står klar, parat til at træde til, hvis der er spørgsmål om vedligeholdelse og drift. Med som flue på væggen Jeg får lov at være flue på væggen i det lyserøde mødelokale i kælderen. Her tager Annie-Mari fra økonomiafdelingen imod afdelingsbestyrelsen fra afd. 23, Kirsebærhaven/Solbærhaven i Lystrup. Udover formanden Jens deltager Anette og Flemming samt deres kontaktperson Ulla fra hovedbestyrelsen. De nye budgetfoldere Annie-Mari har nogle kommentarer til budgetfolderen, som på forhånd er sendt ud til afdelingsbestyrelserne. De nye brugervenlige budgetfoldere blev taget i brug sidste år, og der er stadig indkøringsproblemer, fortæller hun. Blandt andet er bagsiden stadig under udvikling. Her kommer bl.a. sammenligninger med andre afdelinger og afdelingens karakterbog. Begge dele kan blive et godt udgangspunkt for diskussioner på afdelingsmødet om afdelingens udvikling. En ny indtægt for afdelingen I får en huslejestigning på 0,52%, siger Annie-Mari. Det medfører en veltilfreds lyd fra formanden, efterfulgt af, det klager vi ikke over. Der er faktisk flere poster der stiger markant: ejendomsskatter og vand. Men det afføder ikke en huslejestigning, da afdelingen har en ny indtægt på ca kr. ved at udleje masteplads til Telenor. Masten er udformet som en flagstang med knop og det hele, så ingen tænker over, at det er en antennemast der står på bakken i Kirsebærhaven. Der er endda plads til at sætte afdelingens henlæggelser op så der bliver råd til at få lavet flere af de ting man talte om på markvandringen, blandt andet udskiftning af låsesystemet. Budgettet gennemgås Annie-Mari gennemgår budgettet punkt for punkt. Renovationen er sat til stige 3%. Det skal undersøges, for afdelingen har fået nyt affaldssystem med store centrale containere i stedet for individuelle spande. Ganske vist tømmes containerne nu én gang ugentlig, hvor de før blev tømt to gange. Anette bemærker et fald på afdelingens forsikringssum. Annie-Mari forklarer at det skyldes, at man har forhandlet nye forsikringsaftaler. Det gør man hvert andet år men denne gang er det besparelser, der kan mærkes. Er der sat penge nok af til snerydning, spørger Anette. Det er en af de ting, det er svært at spå om, siger Annie-Mari. De seneste hårde vintre har medført et underskud på den konto. Men de bliver enige om at tage chancen. Bliver klædt på For afd. 23 byder budgettet ikke på overraskelser. Det skal det jo helst heller ikke, da man på markvandringen har talt om de ting, der skal gøres. Men budgetmødet er en god måde at få mere indsigt i budgettet de tre fra afd. 23 er nemlig relativt nye i bestyrelsessammenhæng. De stiller mange spørgsmål om, hvad de forskellige poster dækker over. Ja, budgetmøderne er en god måde at blive klædt på til at kunne svare på spørgsmål til afdelingsmødet i september. lulu 14 Ringgården Update

15 Facts om drift og budget Ingen skal tjene på huslejen Almene lejelejligheder er først og fremmest karakteriseret ved, at ingen skal tjene på huslejen. Balancehuslejeprincippet I en almen boligafdeling skal lejen fastsættes, så der er balance mellem udgifter og indtægter. Man må altså hverken budgettere med underskud eller overskud. Et overskud på bundlinjen betyder nemlig i realiteten, at beboerne betaler for meget i husleje. - Henlæggelser opsparing Med til årets budget hører de opsparinger kaldet henlæggelser der skal til for at opretholde en fornuftig standard af vedligeholdelse i ejendommen. Derfor er det nødvendigt at kigge frem i tiden. Er alle køleskabe fx indkøbt på ca. samme tid, ja så er det også sandsynligt, at de begynder at blive livstrætte cirka samtidig. Og i stedet for at regningen hænger på de beboere, der tilfældigvis bor i ejendommen på et givent tidspunkt, så sikrer man via henlæggelserne, at nutidige og fremtidige beboere er lige godt stillet hvad angår boligstandard. Overskud Har en afdeling færre udgifter end beregnet, går overskuddet først og fremmest til at dække eventuelle underskud fra tidligere år. Ellers overføres overskuddet til en resultatkonto. Et overskud betyder altså ikke, at beboerne får huslejepenge tilbage det betyder som regel at de efterfølgende års huslejestigninger bliver mindre, end de ellers ville være. Kig på budgettet Det kan godt betale sig som beboer at interessere sig for det budget, der én gang om året dumper ind ad brevsprækken. Du kan nemlig selv være med til at påvirke, hvad pengene i din afdeling skal bruges til. Synes du, det er svært eller har du spørgsmål til de enkelte poster, kan du altid bede din afdelingsbestyrelse forklare, ligesom du på afdelingsmødet kan stille spørgsmål. Solidaritet i huslejen Bor man alment er man automatisk omfattet af et slags solidarisk sikkerhedsnet, som er lovbefalet. Det er nemlig sådan, at selvom de oprindelige lån på en ejendom er betalt ud, så betaler beboerne stadig det samme beløb i husleje, som da lånet eksisterede. Pengene overføres til forskellige fonde og kasser, som så bruges til at hjælpe afdelinger, der har behov for ekstrahjælp. På den måde sikrer man kollektivt, at man som almen beboer ikke pludselig bliver mødt med en uoverskuelig stor huslejestigning. Ringgården Update 15

16 Helle Eskesen I sidste nr. af Update sagde vi her i administrationen farvel til Helle og goddag til Maria, som havde været på barsel. Den 30. juni tog vi afsked med Helle, men inden dagen var omme, var det overraskende nok Maria, vi skulle sige farvel til. Maria fik nemlig i sidste øjeblik nyt job i Horsens, hvor hun bor. Helle er nu blevet fastansat i økonomiafdelingen, hvilket vi er meget glade for. Helle står for forbrugsregnskaber og vaskekort m.v. Stillingsopslag: Oldfrue søges pr. 1 januar 2012 til Ringgårdens selskabslokale på Paludan Müllers Vej, 92 pr. 1. januar 2012 Oldfruen fører tilsyn med selskabslokalet i forbindelse med udlejning, hjælper til ved arrangementer i boligforenings regi, står for indkøb til løbende drift, hovedrengøring m.m. Den månedlige arbejdstid er fastlagt til 65,37 timer. Herudover vil der være ekstra arbejde, som aflønnes med timebetaling. Aarhusbolig til DHL stafetten den 18. august Ringgården deltog med to løbehold og et gåhold... Du kan læse mere på eller kontakte udlejnings- og personalechef Ivan Søndergaard på Ansøgningen sendes til Boligforeningen Ringgården, Dybedalen 1A, 8210 Århus V pr. brev eller på mail senest den 27. oktober Maximum beløbet for råderet er nu kr. 16 Ringgården Update

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013.

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. PARK NYT Ekstra udgave SKOLEPARKERNE Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. Ekstra udgave Ekstra udgave Referat: Afdelingsmøde 2013 Skoleparken, onsdag 22. Maj 2013 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Mangfoldighed. og kreativitet. Musik og god mad. Åbne værksteder og haver. Vi åbner døre til lokale oplevelser

Mangfoldighed. og kreativitet. Musik og god mad. Åbne værksteder og haver. Vi åbner døre til lokale oplevelser Mangfoldighed og kreativitet Musik og god mad Åbne værksteder og haver Vi åbner døre til lokale oplevelser 01 1 KOLOFON Velkommen til 01 Tag på besøg - se hvem der kan findes hvor... Dolorehe ndestiure

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen Velkommen Kære Annoncør Vi fortsætter det høje ambitionsniveau for Ringkøbing Fjord Guiden! I 2015 sætter vi fokus på at skabe endnu mere tiltrækkende artikler og fotos, og vi optimerer guidens kortfunktion.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Nyt projekt på Odense Havn Fakta om lys og energi Rådgivning hele vejen rundt Nyhedsarkiv 10.05.11:

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere