FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO"

Transkript

1 FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1

2 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Årets gang i skole og børnehave Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Kontaktoplysninger for Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen 2

3 Velkommen til Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen Vi er meget glade for, at I har valgt at blive en del af Guldbæk Friskole, SFO eller Børnehaven Guldklumpen. I denne guide kan I få praktiske oplysninger samt læse både om fælles arrangementer og de forventninger, der er til jer som forældre. Når man starter som barn og forældre et nyt sted, er der mange spørgsmål, der presser sig på. Nogle ting får man spurgt om, nogle ting får man fortalt og nogle ting er bare som de plejer Men som ny ved man jo ikke, hvordan det er, når det er, som det plejer Personalet og bestyrelsen står naturligvis altid til rådighed, hvis noget skal uddybes eller tilføjes. 3

4 Forventninger til jer som forældre Som friskole- og børnehaveforældre er det forventet, at I tager aktivt del i jeres barns dagligliv. I løbet af året er der en del arrangementer for forældre, men I er altid meget velkomne til at komme på skolen og i børnehaven i hverdagen og deltage i morgensang, undervisningstimer eller være i børnehaven. Brug lidt ekstra tid en gang imellem, når I afleverer og henter jeres barn. Som forældre er man forpligtet til at møde op til de fælles arbejdsog rengøringsdage, samt at forestå den daglige rengøring i en turnusordning (gennemsnitligt 2 uger pr. år). De fælles arbejdsdage eller hovedrengøringsdage er en god måde at lære de andre forældre at kende. Skolen og børnehaven forventer, at I møder op til de arrangementer, vi inviterer til, så børnene oplever, at deres liv og dagligdag er vigtig for forældrene, lige som vi forventer, at forældre samarbejder med institutionen om at skabe den bedste hverdag for det enkelte barn. Endelig er det forventet af jer som forældre, at I henvender jer til personalet (evt. lederen eller bestyrelsen) vedr. tvivlsspørgsmål og utilfredshed, således at samarbejdet kan opretholdes på bedste vis. Skolens hjemmeside og intranet Man kan hente mange informationer på skolens hjemmeside ligesom man løbende kan læse beskeder fra skole og børnehave og få oplysning om aktuelle arrangementer på skolens intranet Det er en god idé at besøge intranettet regelmæssigt. På forældreintra under "Indstillinger" er det også muligt at markere for at blive adviseret ved nye informationer. Hvis der er forældre, der ikke har netadgang hjemme, vil en af skolens computere stå til rådighed. Husk også at opdatere jeres egne oplysninger på telefon/adresselisten. Daglig rengøring Den daglige rengøring af børnehaven og skolen er en forældreopgave. Man skal rengøre både børnehaven og skolen, uanset om man har børn det ene eller det andet sted. Der er lavet en liste med datoer og navne, så I kan se hvornår det er jer, der står for tur. I får tildelt en ½ uge pr barn man har på stedet, dog max en uge i alt. Det vil sige har man to eller flere børn på stedet har man en uges rengøring pr turnus. Hvis I kun har et barn på stedet så deler I en uge med en anden familie, men hvordan, I deler, aftaler I selv. To personer skal bruge et par timer dagligt på rengøringen. Hvis I ikke har mulighed for at tage jeres rengøringstjans, skal I selv sørge for at bytte eller betale jer fra opgaven. Man kan begynde rengøring i børnehaven fra kl. ca og på skolen fra kl. 17, når SFO lukker. Der hænger lister med de forskellige rengøringsopgaver fordelt på ugens dage i hhv. børnehavens køkken og på siden af rengøringsskabet, der står i den lille gang ved skolens toiletter. 4

5 Hvis I er i tvivl om rengøringsopgaven, så spørg nogle mere erfarne forældre eller personalet om hjælp. Nøglen til skolen/børnehaven skal hentes hos skolens personale, der skal notere og kvittere for udleveringen af nøglen. Nøglen skal også afleveres hos skolens personale der skal notere og kvittere for modtagelse af nøglen. Da vi ingen vaskemaskine har, går vask af klude og viskestykker også på skift mellem forældrene. Der findes en liste på intranettet, hvor I kan se, hvornår det er jeres tur til at vaske. Personalet samler vasketøjet sidst på ugen, og det afleveres rent, tørt og sammenlagt i den efterfølgende uge. Hovedrengøring Skolen og børnehaven skal hovedrengøres to gange årligt, og det skal alle hjælpes ad med. Personalet sørger inden rengøringsdagen for, at gardiner, lagener, tæpper, legetøj og lignende pakke i sække, så I kan få det med hjem til rengøring og vask. Familierne deles i to hold: Et sommerhold A og et vinterhold B, hvert hold deltager kun i én årlig hovedrengøring. Du kan se på rengøringslisten, om din familie hører til A eller B holdet. Det er vigtigt, at alle familier deltager aktivt i hovedrengøring, da det tjener et vigtigt praktisk formål og samtidig er en god anledning til, at forældregruppen lærer hinanden at kende. rent. Der er frokost til alle. Arbejdsdage for forældre Guldbæk Friskole og Børnehave er afhængige af forældrearbejde til vedligehold og reparationer af bygninger og udeområder. Hvert år arrangeres to dage, hvor forældrene møder op i arbejdstøj og kaster sig ud i at male, reparere og lave nyt. Dagene begynder typisk kl. 9 og varer til ud på eftermiddagen, alt efter hvor meget der er på listerne, som personalet og den ansvarlige forældregruppe har udarbejdet. På forhånd er der mulighed for at tilmelde sig opgaver. Dette er især vigtigt, når det drejer sig om opgaver, der kræver specielle kompetencer, da det gør det muligt at indkøbe de rigtige materialer på forhånd. Derudover vil opgaverne blive tildelt på dagen. Der sørges for frokost til både store og små så det er bare at møde op med værktøjskasse, friskt mod og godt humør. Børnene er altid velkomne til disse rengøringsdage - de hygger sig med at lege, mens forældrene arbejder. Forældregrupper At være forældre på Guldbæk Friskole indebærer også, at man engagerer sig i forskellige arbejdsgrupper alt efter behov og interesse. Dels er der bestående grupper, der tager sig af tilbagevendende opgaver (f.eks. mentorordning eller planlægning af arbejdsdage), dels vil der løbende blive oprettet nye grupper, der tager sig af større eller mindre enkeltstående projekter (f.eks. festudvalg eller byggeprojekter). 5

6 Betaling Se aktuelle priser og rabatordninger på hjemmesiden. 6

7 Dagligdagen på Guldbæk friskole Hver morgen kl. 8:00 starter Guldbæk friskole med morgensamling hvor skolen, børnehaven, personalet, samt de forældre, der har mulighed for det, deltager. Der bliver sunget et bredt udsnit af danske sange, nye og gamle og hvis nogen har fødselsdag, bliver der sunget og råbt hurra, så taget løfter sig! Efter morgensang er der mulighed for at give fælles beskeder, og alle, der har noget på hjerte, bliver hørt. Efter de fælles beskeder forlader børnehaven og eventuelle forældre samling og der forsættes med fortælling. Lærerne fortæller på skift beretninger og historier, der hører til det aktuelle tema. Der er som regel 4 temaer om året, og lærerne vælger de enkelte temaer ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier. Det kan være en kunstner, en forfatter/ forfatterskab, en historisk periode eller en aktuel begivenhed, der danner udgangspunkt for temaarbejdet, som ofte forgrener sig vidt og bredt. Valg af tema foretages også ud fra nogle fagkriterier, hvor følgende fag indgår: Historie Billedkunst Musik Hjemkundskab Natur/teknik Håndarbejde Biologi Geografi Sløjd Alle klasser arbejder med det samme tema, men på forskellige niveauer. Temaets formål og mål for hvert klassetrin bliver præsenteret på intranettet, når temaet er gået i gang. På Guldbæk Friskole er klasserne ofte samlæst to årgange ad gangen, da årgangene ofte er så små at det økonomisk og pædagogisk er den bedste løsning. Da elevtallet svinger på de enkelte årgange og fra skoleår til skoleår, er det svært at give faste regler for, hvordan samlæsningen sker, og vi vil hvert år vurdere, hvordan det er bedst for alle parter. Selv om to klassetrin undervises i eksempelvis dansk på samme tid, undervises der på (mindst) to niveauer og udbyttet af undervisningen har gennem årene vist sig helt at stå mål med tilsvarende klassetrin på andre skoler. Enkelte fag er aldrig samlæst, nemlig engelsk og tysk. Lektionerne er fordelt på følgende måde: 7

8 Samling kl lektion kl lektion kl lektion kl lektion kl Spisefrikvarter 5. lektion kl lektion kl lektion kl Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Garderobe Alle elever har en garderobeplads og en skoreol med navn. Ved skolestart får man udleveret en mulepose til ekstratøj m.v. Husk at følge med i vejrudsigten, da eleverne er ude i frikvartererne uanset vejr og vind. Da udesko ikke er tilladt indendørs, er det desuden en rigtig god ide med indesko. Muleposerne må (som det eneste) gerne overnatte på garderobepladsen, men tages med hjem i weekenden. Skohylden skal tømmes dagligt. Hver især er ansvarlig for, at der er ryddet op på garderobepladsen, når eleven tager hjem også af hensyn til rengøringen. Frokost Børnene spiser frokost i klasseværelserne sammen med en lærer. Skolen har et stort køleskab, hvor den medbragte mad kan opbevares. Hvert barn har sit eget vandkrus, som er let tilgængeligt. Skolen er tilmeldt mejeriernes skolemælksordning, hvor man kan vælge mellem flere forskellige produkter. Der bestilles og betales for et halvt år ad gangen. Læs mere om ordningen på Der er dukseordning i alle klasser, således at hver elev har en lille opgave i forbindelse med frokosten/skoledagens afslutning. Følordning Nye børnehaveklassebørn får tildelt en elev fra de ældste klasser som en slags hjælpekammerat. Den ældste skal hjælpe den yngre, hvis der opstår problemer eller tvivl om dette og hint og de ældste kan få ansvar for de yngre på udflugter el. lign. Legepatrulje 8

9 En lille gruppe af skolens ældste elever arrangerer en gang ugentligt fælles leg i 12-frikvarteret, hvor alle skolens elever, små som store, inviteres til at være med. Sygdom Hvis en elev er syg, bedes man melde det til børnehavens personale, der er til stede fra klokken 7.00 på telefon Der bliver på skolen jævnligt sat fokus på korrekt håndvask samt begrænsning af smitte i forbindelse med infektioner. Hvis der aktuelt er smitsomme sygdomme, I skal være opmærksomme på, vil der komme opslag på intranettet. Forældremøder Én gang årligt er der et fælles forældremøde for hvert klassetrin. Her gennemgår børnenes lærere målplanen for det kommende år i de enkelte fag, ligesom der bliver snakket om den generelle trivsel i klassen. Input fra forældrene er meget velkomne. Herudover er der to individuelle skole-hjem-samtaler årligt, hvor elevens niveau, trivsel og fremgang drøftes. Parkering Der er ofte trængsel om morgenen, men med den større p-plads skulle det være muligt for alle at finde en plads. Læg venligst mærke til og respektér at pladserne helt oppe ved skolen er reserveret til personalet. Sluk venligst motoren, mens I afleverer børnene. Cykelparkering findes bag skolen. Samarbejdspartnere Guldbæk Friskole har ikke selv en gymnastiksal, så derfor foregår al idrætsundervisning i hallen i Øster Hornum. Børnene bliver kørt til og fra idrætsundervisning med bus. Konfirmationsundervisningen foregår i Øster Hornum. Skoletandlæge: Skoletandplejen i Støvring Mastrupvej Støvring Tlf

10 Sundhedsplejerske: Sundhedsplejen, Rebild Kommune, tlf Talepædagog: Hanne Nielsen, Rebild Kommune, tlf Psykolog: PPR, Rebild Kommune tlf Himmerlandske friskoler: Friskolerne i Himmerland har lavet en sammenslutning, der arbejder sammen om forskellige arrangementer for forskellige grupper hele året. For eleverne handler det om musikdag, idrætsdag, orienteringsløb o.l., for personalet handler det om inspirationsdage, fyraftensmøder samt ledermøderne, som fungerer som en slags erfa-samarbejde. Endelig er der hvert år et bestyrelsestræf, hvor bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte skoler har mulighed for at få inspiration ved foredrag og samvær. Personale og lærere Her under kan du se det personale og de lærere du vil møde på Guldbæk friskole Gitte Landbo Skoleleder Susan Grønbæk, Sekretær 10

11 Anders Aagaard From Annette Kappel Anne Marie Duedahl Tina Drilling Martin Bech Pedersen 11

12 Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Dagens gang Om morgenen samles SFO- og børnehavebørn på skolen, indtil morgensamlingen begynder. Børnene leger og hygger sig indendørs på tværs af aldersgrupper. De børn, der bliver afleveret tidligt, har mulighed for at spise medbragt morgenmad. Det er forældrenes ansvar, at børnene bliver noteret på den forskrevne liste, der ligger i køkkenet, og det er en rigtig god idé lige at få sagt godmorgen til personalet. Husk også at notere på listen, hvis der er specielle forhold omkring afhentning (f.eks. Farmor henter eller Går med Emma hjem ) Over middag er der fri leg udenfor uanset vejret. HUSK overtøj og fodtøj, der passer til det aktuelle vejr, og husk også årstidsrigtigt skiftetøj. Efter kl. 13 kan børnene vælge også at være indenfor. Fra kl. 14 er der fælles aktiviteter (se nedenfor) Der er eftermiddagsbrød til alle. (Betaling er inkluderet i SFO-prisen). Børnene medbringer selv frugt. Når børnene tager hjem, skal der igen krydses af på ovenstående liste. Et kryds for er taget hjem og et kryds for har ryddet op på sin garderobeplads. Det er vigtigt, at børnene også får ryddet op på det, de har været i gang med at lege med, så det ikke er de sidst afhentede børn, der skal rydde det hele op. Husk også at notere på listen (og fortælle det til personalet), hvis I tager en legekammerat med hjem! Personalet har telefonnumre på alle forældre, og der er mulighed for at låne SFO ens telefon, hvis I skal lave legeaftaler. Fælles aktiviteter I løbet af ugen er der en del fælles aktiviteter, såvel tilbagevendende som enkeltstående arrangementer. Hver måned udkommer, så vidt det er muligt, et nyhedsbrev indeholdende generelle informationer og specifikke programpunkter for den kommende måned. Desuden har nyhedsbrevet plads til indlæg og tegninger fra børnene. Faste aktiviteter: Mandag er legetøjsdag, hvor alle må medbringe et stk. legetøj hjemmefra. Onsdag er filmdag. Børnene medbringer hver især en (eller flere) film, som skal være egnet for alle skolebørn. Filmene lægges frem og nummereres, og herefter udtrækkes den heldige ved hemmelig afstemning. Torsdag er bogbusdag (13:30-14:15), hvor man har mulighed for at låne og aflevere bøger, musik, film og spil fra Rebild Bibliotekerne. Forældrene underskriver lånerkort og er ansvarlige for det lånte materiale. 12

13 Flere gange om måneden er der værkstedsdage, hvor der er fælles aktiviteter for både drenge og piger (madlavning på bål, fremstilling af rollespilsvåben, smykkeværksted og mange andre spændende ting). En dag ugentligt har børnene mulighed for at bruge SFO ens Playstation/Wii i en tidsbegrænset periode. Hver enkelt klasse har sin egen ugedag, så alle har mulighed for at være aktive. Andre arrangementer: Af og til arrangeres spændende arrangementer ud af huset. Det kan f.eks. være ture i Rold Skov med rollespilsvåben, i teateret, i skøjtehallen eller på naturlegeplads. Det vil oftest være nødvendigt med til/framelding til disse arrangementer, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at have personale både ude og hjemme. Se nyhedsbrevet angående disse specielle arrangementer. Børnemøder Med jævne mellemrum bliver der holdt møde for børn og personale i SFOtiden. Alle børn fra de yngste til de ældste bliver taget med på råd og har mulighed for at komme med ønsker og ideer. Se datoer i nyhedsbrevet. Forældremøder En aften om året, typisk i september, er der forældremøde i SFO en, hvor (især nye) forældre opfordres til at møde op og få informationer, debattere og komme med forslag. Se dato i årskalenderen på skoleintra. Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Skulle I have brug for, at vi åbner fra kl over en længere periode, så kan det aftales med personalet. SFO en er lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt i uge 29, 30 og 31, men er ellers åben i skoleferier. Alle skolens elever, også de ældste, tilbydes plads i SFO en såfremt elevtallet tillader det. Personale og lærere Her under kan du se det personale du vil møde på Guldbæk friskoles SFO 13

14 Iben D. Jørgensen SFO-Medarbejder Martin Bech Pedersen SFO-medarbejder 14

15 Årets gang i skole og børnehave Guldbæk Friskole og Børnehaven Guldklumpen har mange traditioner, og I har som forældre rig mulighed for at deltage aktivt i både festlige arrangementer og praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af skole, børnehave og omkringliggende arealer. I det følgende omtales både de festlige og de praktiske arrangementer, der laves i løbet af året. Du kan finde de eksakte datoer for arrangementer og ferier i årsplanen. AUGUST 1. skoledag Første skoledag skal startes med manér, og det bliver den bestemt også på Guldbæk Friskole. Alle børn fra 0. til 3. klasse bliver hentet hjemme af en flot hestevogn, og så følges børnene ad til første skoledag. Det er en tradition, børnene glæder sig til hvert år. Når alle børn og forældre er ankommet til skolen, holdes en fælles samling, hvor vi kan byde hinanden velkommen tilbage til skolen efter sommerferien samt byde alle de nye børn og voksne velkommen. Der bliver sunget et par sange, og programmet for resten af dagen gennemgås. Efter samling går eleverne og deres forældre med de respektive klasselærere ud i klasserne og får udleveret skema, bøger og lignende. Når formalia er på plads, gør lærerne klar til afsløring af skoleårets første tema, som de fleste børn nok har gættet på baggrund af de spor, der er sendt ud i sommerferien. Skoledagen slutter omkring kl. 12. (SFO'en er åben). Lusedag Hvert år i august lige efter skolestart er der national lusedag, og her følger både skolen og børnehaven trop og opfordrer alle forældre til at kæmme deres børn for lus. Hvis alle gør en indsats, har vi en god chance for at undgå de små krible krable kræ. Der udsendes materiale med gode råd om kæmning, når dagen nærmer sig. Skolefoto En gang om året kommer der en professionel fotograf til Guldbæk Friskole. Denne dag bliver alle, både skolebørn og børnehavebørn, fotograferet. Der bliver forinden udleveret fotosedler, så man i ro og mag kan sidde hjemme og overveje, hvilken billedserie man ønsker at få af barnet/børnene. Der bliver taget et portrætfoto, hvis man har tilmeldt barnet/børnene, samt klasse/gruppebilleder. Ligeledes bliver der taget et stort gruppebillede, hvor alle skolebørn, børnehavebørn og personale - er på. Der er desuden 15

16 mulighed for at få taget et billede, hvor både større og mindre søskende også er med. Fællesudflugt Hvert år i august deltager hele skolen, børnehaven, personalet samt de forældre og bedsteforældre, der har lyst, i en fælles tur. Turen arrangeres fra år til år og lægger vægt på, at der noget spændende for alle - små som store. Turen afspejler den harmoni, der opleves i dagligdagen nemlig at alle kan deltage og få en rigtig god, sjov og spændende oplevelse sammen. Denne dag er skolebørnene fritaget fra undervisning, da vi tager af sted om morgenen og er hjemme om eftermiddagen. Børnehave og SFO er naturligvis åben både før vi tager af sted og efter vi kommer hjem. Landsbyfest I Guldbæk er der hvert år en rigtig hyggelig landsbyfest, hvor alle skolebørn, børnehavebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, personale, samt andre borgere i byen har mulighed for at mødes og være en del af byens fantastiske sammenhold. Dagen består af et eftermiddags- og et aftensprogram. Om eftermiddagen er børnene specielt i centrum med forskellige lege. Skolebørnene har sammen med deres klasselærere boder med forskellige oftest spiselige ting, så de kan tjene lidt til klassekassen. Om aftenen er det de voksnes tur med fællesspisning og dans til den lyse morgen. Det er alt i alt en sjov og hyggelig dag med aktiviteter for hele familien. SEPTEMBER Hovedrengøring og arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre". Forældremøder Læs mere under Praktiske oplysninger for hhv. skole, SFO og børnehave. Bedste- og oldeforældredag i Børnehaven Guldklumpen I Børnehaven Guldklumpen inviterer man årligt børnenes bedsteforældre og oldeforældre til en rigtig hyggelig dag. Bedste- og oldeforældre kommer om formiddagen og oplever hverdagen i børnehaven, og børnene har mulighed for at vise dem rundt og forklare, hvordan tingene fungerer. Inden frokost synger børnene madpakkesangen og så spiser alle medbragte madpakker. Børnehaven sørger for at indhente adresser og udsende invitation. 16

17 OKTOBER Skolernes motionsdag Skolernes motionsdag er et årligt tilbagevendende arrangement for alle skoler, og det ligger altid den sidste fredag før efterårsferien. I Guldbæk er det både skolen og børnehaven, der deltager i arrangementet, som varer hele dagen. Børnene skal komme i motionsvenligt tøj og gode sko. Alle får efter dagens strabadser et diplom, der angiver hvor langt de har løbet, og det er faktisk meget imponerende, hvor langt selv små ben kan nå omkring på sådan en dag. Forældre er velkommen til at deltage Temafremlæggelser Den første af årets 2 temafremlæggelser ligger som regel i oktober. De yngste grupper ( kl.) fremlægger i skoletiden for deres egen gruppe, samt yngre grupper og selvfølgelig deres lærere. Forældre er velkomne til at deltage, såfremt de har mulighed for det. De ældste (6.-7. kl.) fremlægger oftest en torsdag aften eller en lørdag formiddag, så forældrene har mulighed for at deltage. Deres arbejde har altid både en boglig-faglig side og en praktiskmusisk side, hvilket også kan ses ved fremlæggelserne. Kursusuger I årets løb er der indlagt 1-2 kursusuger mellem hvert tema - første gang i oktober. I disse uger anvendes elevernes skemalagte tematimer til at give dem et kort kursus i stof, som den samlede lærergruppe vurderer, at de enkelte klasser har brug for. Det er ofte inden for forskellige områder, de enkelte klasser har et kursusforløb. De ældste kan således eksempelvis have et geografikursus, mens de yngste lærer en bestemt teknik i billedkunst og mellemgruppen har natur/teknik. NOVEMBER Kalenderarrangement i Børnehaven Guldklumpen Børnehaven Guldklumpen indleder julen med at invitere alle forældre og søskende til et kalenderarrangement, hvor man kan lave en juledekoration sammen med barnet. Børnehaven sørger for, at der er ler, gran, kalenderlys og bånd til rådighed. I er velkomne til selv at medbringe f.eks. fade, ekstra pynt og lys. Børnehaven er desuden vært med gløgg, saftevand og æbleskiver. Arrangementet starter sidst på eftermiddagen og varer et par timer. 17

18 Klippedag i skolen Hvert år skal skolen pyntes til jul. Det er elevernes opgave, og derfor dedikeres en af de sidste dage i november til at kreere julepynt til klasserne og fællesarealerne. Eleverne får en bundet opgave i forbindelse med pyntning af fællesarealerne, mens de selv bestemmer, hvordan klasseværelserne skal se ud. Gennem årene er der opstået en konkurrence i at pynte klassen flottest, mest opfindsomt eller mest overdådigt. Børnehavens personale er de kompetente dommere i denne konkurrence, som der er meget ære i at vinde. DECEMBER Julemåneden Hver dag i december rundes morgensamlingen af med julefortælling og kalendergaver. Hver elev skal forinden medbringe en gave til ca. 30 kr. til pakkekalenderen (piger til piger og drenge til drenge). Luciadag Luciadag er ifølge traditionen d. 13. dec., og såfremt dette er en skoledag, holder vi også vores Luciadag denne dag. Elever fra klasse øver i starten af december på Luciasangen samt at gå rigtigt og holde lysene uden at brænde hinanden af. Derudover øver de også på 3-4 julesange, som også opføres denne dag. Der er som ved morgensang mulighed for, at de forældre, der har lyst, kommer og ser på. Selve Lucia-morgenen begynder kl. 8 og slutter efter børnenes optræden med kaffe og Luciabrød kl. ca. 9. Krybbespil og juletræsfest Hvert år afholdes der juleafslutning for alle. Oftest er det med krybbespil, som opføres af eleverne i Ø. Hornum kirke, men der kan også være år, hvor vi finder på noget andet. Hvert år er det en tradition, at vi spiser fælles middagsmad, bestående af lune frikadeller, rødkål og rugbrød. I Store Skolestue er der juletræsdans, hvor julemanden plejer at kigge forbi og alle børnene får godteposer. JANUAR Hovedrengøring Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 18

19 Fastelavnsarrangementer i skole og børnehave Fastelavnsmandag møder alle børn og personale op udklædte, og så er der fest i såvel skole som børnehave. Skolebørnene slår katten af tønden og laver skuespil, der passer til udklædningen. Der er naturligvis præmie til den mest fantasifulde udklædning. Børnehaven arrangerer forskellige lege og konkurrencer, hvor alle kan være med. MARTS Generalforsamling Der er en fælles bestyrelse for skole, SFO og børnehaven, og den afholder hvert år ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen, hvor alle er meget meget velkomne til at deltage. Her kan man høre, hvilke projekter og udfordringer der arbejdes med, og hvilke planer der er for fremtiden. Det er også her, man har mulighed for at blive en del af de forældregrupper, som gør en super indsats for at få det hele til at hænge sammen. Det vil med andre ord sige, at det er her, man har mulighed for at få indflydelse på børnenes hverdag. Husk til- eller framelding til dette arrangement. Samme dag holdes der også generalforsamling for Guldbæk Friskoles støtteforening, hvor det blandt andet er muligt at komme med gode ideer til hvordan vi kan tjene flere penge til skole og børnehaven. MAJ Skole- og børnehavefest Hvert år i én af forårsmånederne inviterer skolen og børnehaven alle børn, søskende og forældre til forårsfest, hvor det aktuelle tema er udgangspunktet for underholdningen. Sommerfesten er et aftenarrangement og foregår i Godthåb forsamlingshus. Alle medbringer service og mad svarende til en middag for familien, og maden stilles på et stort fællesbord. Dette resulterer i Nordjyllands lækreste buffet, og der er altid rigeligt. Det er muligt at købe øl, vand og vin på stedet. 19

20 Først underholder guldklumperne med sang og optræden, og dernæst optræder skolebørnene med teater, sketch eller musical. Aftenen slutter nogle gange med underholdning fra personalet, og det er bestemt ikke kedeligt. Forældremøde for kommende skolebørn I løbet af foråret, typisk i maj måned, bliver alle forældre med børn, der skal begynde i skolen til august, inviteret til et informationsmøde i skolen vedr. børnenes skolegang. Man kan her ud over praktiske oplysninger høre lidt om skolens værdigrundlag og temaundervisningens særlige karakter. Karneval Lørdag i uge 21 er der karneval i Kildeparken i Aalborg, og der vil fremover være mulighed for, at Guldbæk Friskole har en bod med mad og drikke. Arrangementet kræver en masse forældreopbakning til opsætning/nedtagning af telt, salg af øl og mad, og diverse koordinering med forældre og karnevalsfolk. Men til gengæld giver det et godt overskud til skolen og børnehaven, og det er en rigtig sjov måde at møde nogle af alle de andre forældre. Det er støtteforeningen der er primus motor for dette event. JUNI Koloni for Børnehaven Guldklumpen Hvert år er børnehavebørnene ekstra spændte på det sidste store arrangement inden sommerferien: den 3 dage lange koloni. Børnene og personalet kører med bus fra børnehaven onsdag formiddag. De forældre, der har fri, er velkomne til at blive og vinke farvel, men det er ikke til at vide præcist, hvornår vi kører. (Personalet sørger for at få børn og bagage installeret i bussen.) Fredag middag har I mulighed for at komme til kolonistedet og hente jeres barn/børn. Børnene er vilde med at vise frem, hvor de har sovet, spist og leget. Hvis man ikke selv har mulighed for at hente, aftaler man på forhånd kørsel med nogle af de andre forældre. Bemærk: Børnehaven har ikke åbent efter hjemkomst kl. ca. 13. Kolonien er en kæmpe oplevelse for børnene - også for de 3-årige, der måske ikke før har prøvet at sove fremmede steder. Lejrskole for hele skolen Hvert år i maj el. juni tager hele skolen på lejrskole (også kaldet koloni). Lejrskolen varer fra mandag til fredag. Vi har gennem årene været mange forskellige steder, men de senere år har vi skiftet mellem Kongebakken i Tolne skov, Koldkær i Hals og Storedalsmølle i Nibe. Ofte foregår transporten til hytten med forældre, og nogle gange bruger vi bus ud og bliver hentet af forældre, når vi skal hjem. De ældste elever sover i telte, mens de yngre placeres i drenge- og pigesovegrupper. Alle børn deltager i madlavning, opvask 20

21 og oprydning. Der er helt faste traditioner omkring aktiviteterne på lejrskolen, og helt uundgåelige er dagløb, lagkagekonkurrence, limbo og optræden den sidste aften, godnathistorier til både store og små, samt en hel masse andre konkurrencer holdene imellem. Ugen igennem er eleverne delt op i hold store og små blandet og sidste dag kåres det hold, som har klaret ugens små og store udfordringer bedst. Vi er som regel hjemme på skolen kl , og da alle er meget brugte og trætte, er SFO en ikke åben denne eftermiddag. Arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 21

22 Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Bestyrelsen Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Anita Jepsen - formand, tlf , Lotte Bjerring - næstformand Kim Thrysøe - medlem Søren Mølgaard - kasserer Karsten Frilev - referent Karina Kristensen 1. suppleant Christa Günther 2. suppleant Bestyrelsesmøde Der er bestyrelsesmøder én gang om måneden med undtagelse af juli og december. Datoerne kan ses i årskalenderen. På bestyrelsesmøderne deltager også skoleleder Gitte Landbo samt en repræsentant for personalegruppen p.t. lærer Tina Drilling. På hjemmesiden under bestyrelsens klumme, refereres hovedindholdet fra møderne. Støtteforening for Guldbæk Friskole Guldbæk Friskoles Støtteforening blev grundlagt i 1995 med det formål at skabe en forening som kan yde økonomisk støtte til Guldbæk Friskole og børnehave. Vi har bl.a. ydet støtte til nye computerer og netværk, et digital kamera til børnehaven, et Sound ear samt en børnevenlig kile økse til SFO'en. Alle som har lyst til at yde et bidrag til foreningen er velkomne til at blive medlem af foreningen. Det årligt kontigent på er kr. 150,-. Vores medlemmer er forældre og bedsteforældre som gerne vil hjælpe deres børn og børnebørn's skole og børnehave. Formand: Henrik F. Groes Kasserer: Jan Schmidt Medlem: Torben Hansen Supleant: Jens Bertelsen

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Degnestræde 11, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors Tlf: 96690209/ 51369858 Åbningstider: Mandag torsdag: 06.15-17.00 Fredag: 06.15-16.00 Personale Heidi Madsen

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016

BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016 BØRNEHAVEN TUSINDSTRÅLENS ÅRSKALENDER 2015 2016 DATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 1 BESTYRELSESMØDE KL..30 2 3 DUKKESYNING KL. 4 5 LANTERNEFEST KL. 17 6 7 DUKKESYNING KL. 8 PERSONALEMØD E MED BESTYRELSEN

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Billeder fra sidste skoledag for 9.klasse En sommerhilsen J U N I 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange oplevelser. Lockout af lærerne er nok

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere