FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO"

Transkript

1 FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1

2 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Årets gang i skole og børnehave Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Kontaktoplysninger for Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen 2

3 Velkommen til Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen Vi er meget glade for, at I har valgt at blive en del af Guldbæk Friskole, SFO eller Børnehaven Guldklumpen. I denne guide kan I få praktiske oplysninger samt læse både om fælles arrangementer og de forventninger, der er til jer som forældre. Når man starter som barn og forældre et nyt sted, er der mange spørgsmål, der presser sig på. Nogle ting får man spurgt om, nogle ting får man fortalt og nogle ting er bare som de plejer Men som ny ved man jo ikke, hvordan det er, når det er, som det plejer Personalet og bestyrelsen står naturligvis altid til rådighed, hvis noget skal uddybes eller tilføjes. 3

4 Forventninger til jer som forældre Som friskole- og børnehaveforældre er det forventet, at I tager aktivt del i jeres barns dagligliv. I løbet af året er der en del arrangementer for forældre, men I er altid meget velkomne til at komme på skolen og i børnehaven i hverdagen og deltage i morgensang, undervisningstimer eller være i børnehaven. Brug lidt ekstra tid en gang imellem, når I afleverer og henter jeres barn. Som forældre er man forpligtet til at møde op til de fælles arbejdsog rengøringsdage, samt at forestå den daglige rengøring i en turnusordning (gennemsnitligt 2 uger pr. år). De fælles arbejdsdage eller hovedrengøringsdage er en god måde at lære de andre forældre at kende. Skolen og børnehaven forventer, at I møder op til de arrangementer, vi inviterer til, så børnene oplever, at deres liv og dagligdag er vigtig for forældrene, lige som vi forventer, at forældre samarbejder med institutionen om at skabe den bedste hverdag for det enkelte barn. Endelig er det forventet af jer som forældre, at I henvender jer til personalet (evt. lederen eller bestyrelsen) vedr. tvivlsspørgsmål og utilfredshed, således at samarbejdet kan opretholdes på bedste vis. Skolens hjemmeside og intranet Man kan hente mange informationer på skolens hjemmeside ligesom man løbende kan læse beskeder fra skole og børnehave og få oplysning om aktuelle arrangementer på skolens intranet Det er en god idé at besøge intranettet regelmæssigt. På forældreintra under "Indstillinger" er det også muligt at markere for at blive adviseret ved nye informationer. Hvis der er forældre, der ikke har netadgang hjemme, vil en af skolens computere stå til rådighed. Husk også at opdatere jeres egne oplysninger på telefon/adresselisten. Daglig rengøring Den daglige rengøring af børnehaven og skolen er en forældreopgave. Man skal rengøre både børnehaven og skolen, uanset om man har børn det ene eller det andet sted. Der er lavet en liste med datoer og navne, så I kan se hvornår det er jer, der står for tur. I får tildelt en ½ uge pr barn man har på stedet, dog max en uge i alt. Det vil sige har man to eller flere børn på stedet har man en uges rengøring pr turnus. Hvis I kun har et barn på stedet så deler I en uge med en anden familie, men hvordan, I deler, aftaler I selv. To personer skal bruge et par timer dagligt på rengøringen. Hvis I ikke har mulighed for at tage jeres rengøringstjans, skal I selv sørge for at bytte eller betale jer fra opgaven. Man kan begynde rengøring i børnehaven fra kl. ca og på skolen fra kl. 17, når SFO lukker. Der hænger lister med de forskellige rengøringsopgaver fordelt på ugens dage i hhv. børnehavens køkken og på siden af rengøringsskabet, der står i den lille gang ved skolens toiletter. 4

5 Hvis I er i tvivl om rengøringsopgaven, så spørg nogle mere erfarne forældre eller personalet om hjælp. Nøglen til skolen/børnehaven skal hentes hos skolens personale, der skal notere og kvittere for udleveringen af nøglen. Nøglen skal også afleveres hos skolens personale der skal notere og kvittere for modtagelse af nøglen. Da vi ingen vaskemaskine har, går vask af klude og viskestykker også på skift mellem forældrene. Der findes en liste på intranettet, hvor I kan se, hvornår det er jeres tur til at vaske. Personalet samler vasketøjet sidst på ugen, og det afleveres rent, tørt og sammenlagt i den efterfølgende uge. Hovedrengøring Skolen og børnehaven skal hovedrengøres to gange årligt, og det skal alle hjælpes ad med. Personalet sørger inden rengøringsdagen for, at gardiner, lagener, tæpper, legetøj og lignende pakke i sække, så I kan få det med hjem til rengøring og vask. Familierne deles i to hold: Et sommerhold A og et vinterhold B, hvert hold deltager kun i én årlig hovedrengøring. Du kan se på rengøringslisten, om din familie hører til A eller B holdet. Det er vigtigt, at alle familier deltager aktivt i hovedrengøring, da det tjener et vigtigt praktisk formål og samtidig er en god anledning til, at forældregruppen lærer hinanden at kende. rent. Der er frokost til alle. Arbejdsdage for forældre Guldbæk Friskole og Børnehave er afhængige af forældrearbejde til vedligehold og reparationer af bygninger og udeområder. Hvert år arrangeres to dage, hvor forældrene møder op i arbejdstøj og kaster sig ud i at male, reparere og lave nyt. Dagene begynder typisk kl. 9 og varer til ud på eftermiddagen, alt efter hvor meget der er på listerne, som personalet og den ansvarlige forældregruppe har udarbejdet. På forhånd er der mulighed for at tilmelde sig opgaver. Dette er især vigtigt, når det drejer sig om opgaver, der kræver specielle kompetencer, da det gør det muligt at indkøbe de rigtige materialer på forhånd. Derudover vil opgaverne blive tildelt på dagen. Der sørges for frokost til både store og små så det er bare at møde op med værktøjskasse, friskt mod og godt humør. Børnene er altid velkomne til disse rengøringsdage - de hygger sig med at lege, mens forældrene arbejder. Forældregrupper At være forældre på Guldbæk Friskole indebærer også, at man engagerer sig i forskellige arbejdsgrupper alt efter behov og interesse. Dels er der bestående grupper, der tager sig af tilbagevendende opgaver (f.eks. mentorordning eller planlægning af arbejdsdage), dels vil der løbende blive oprettet nye grupper, der tager sig af større eller mindre enkeltstående projekter (f.eks. festudvalg eller byggeprojekter). 5

6 Betaling Se aktuelle priser og rabatordninger på hjemmesiden. 6

7 Dagligdagen på Guldbæk friskole Hver morgen kl. 8:00 starter Guldbæk friskole med morgensamling hvor skolen, børnehaven, personalet, samt de forældre, der har mulighed for det, deltager. Der bliver sunget et bredt udsnit af danske sange, nye og gamle og hvis nogen har fødselsdag, bliver der sunget og råbt hurra, så taget løfter sig! Efter morgensang er der mulighed for at give fælles beskeder, og alle, der har noget på hjerte, bliver hørt. Efter de fælles beskeder forlader børnehaven og eventuelle forældre samling og der forsættes med fortælling. Lærerne fortæller på skift beretninger og historier, der hører til det aktuelle tema. Der er som regel 4 temaer om året, og lærerne vælger de enkelte temaer ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier. Det kan være en kunstner, en forfatter/ forfatterskab, en historisk periode eller en aktuel begivenhed, der danner udgangspunkt for temaarbejdet, som ofte forgrener sig vidt og bredt. Valg af tema foretages også ud fra nogle fagkriterier, hvor følgende fag indgår: Historie Billedkunst Musik Hjemkundskab Natur/teknik Håndarbejde Biologi Geografi Sløjd Alle klasser arbejder med det samme tema, men på forskellige niveauer. Temaets formål og mål for hvert klassetrin bliver præsenteret på intranettet, når temaet er gået i gang. På Guldbæk Friskole er klasserne ofte samlæst to årgange ad gangen, da årgangene ofte er så små at det økonomisk og pædagogisk er den bedste løsning. Da elevtallet svinger på de enkelte årgange og fra skoleår til skoleår, er det svært at give faste regler for, hvordan samlæsningen sker, og vi vil hvert år vurdere, hvordan det er bedst for alle parter. Selv om to klassetrin undervises i eksempelvis dansk på samme tid, undervises der på (mindst) to niveauer og udbyttet af undervisningen har gennem årene vist sig helt at stå mål med tilsvarende klassetrin på andre skoler. Enkelte fag er aldrig samlæst, nemlig engelsk og tysk. Lektionerne er fordelt på følgende måde: 7

8 Samling kl lektion kl lektion kl lektion kl lektion kl Spisefrikvarter 5. lektion kl lektion kl lektion kl Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Garderobe Alle elever har en garderobeplads og en skoreol med navn. Ved skolestart får man udleveret en mulepose til ekstratøj m.v. Husk at følge med i vejrudsigten, da eleverne er ude i frikvartererne uanset vejr og vind. Da udesko ikke er tilladt indendørs, er det desuden en rigtig god ide med indesko. Muleposerne må (som det eneste) gerne overnatte på garderobepladsen, men tages med hjem i weekenden. Skohylden skal tømmes dagligt. Hver især er ansvarlig for, at der er ryddet op på garderobepladsen, når eleven tager hjem også af hensyn til rengøringen. Frokost Børnene spiser frokost i klasseværelserne sammen med en lærer. Skolen har et stort køleskab, hvor den medbragte mad kan opbevares. Hvert barn har sit eget vandkrus, som er let tilgængeligt. Skolen er tilmeldt mejeriernes skolemælksordning, hvor man kan vælge mellem flere forskellige produkter. Der bestilles og betales for et halvt år ad gangen. Læs mere om ordningen på Der er dukseordning i alle klasser, således at hver elev har en lille opgave i forbindelse med frokosten/skoledagens afslutning. Følordning Nye børnehaveklassebørn får tildelt en elev fra de ældste klasser som en slags hjælpekammerat. Den ældste skal hjælpe den yngre, hvis der opstår problemer eller tvivl om dette og hint og de ældste kan få ansvar for de yngre på udflugter el. lign. Legepatrulje 8

9 En lille gruppe af skolens ældste elever arrangerer en gang ugentligt fælles leg i 12-frikvarteret, hvor alle skolens elever, små som store, inviteres til at være med. Sygdom Hvis en elev er syg, bedes man melde det til børnehavens personale, der er til stede fra klokken 7.00 på telefon Der bliver på skolen jævnligt sat fokus på korrekt håndvask samt begrænsning af smitte i forbindelse med infektioner. Hvis der aktuelt er smitsomme sygdomme, I skal være opmærksomme på, vil der komme opslag på intranettet. Forældremøder Én gang årligt er der et fælles forældremøde for hvert klassetrin. Her gennemgår børnenes lærere målplanen for det kommende år i de enkelte fag, ligesom der bliver snakket om den generelle trivsel i klassen. Input fra forældrene er meget velkomne. Herudover er der to individuelle skole-hjem-samtaler årligt, hvor elevens niveau, trivsel og fremgang drøftes. Parkering Der er ofte trængsel om morgenen, men med den større p-plads skulle det være muligt for alle at finde en plads. Læg venligst mærke til og respektér at pladserne helt oppe ved skolen er reserveret til personalet. Sluk venligst motoren, mens I afleverer børnene. Cykelparkering findes bag skolen. Samarbejdspartnere Guldbæk Friskole har ikke selv en gymnastiksal, så derfor foregår al idrætsundervisning i hallen i Øster Hornum. Børnene bliver kørt til og fra idrætsundervisning med bus. Konfirmationsundervisningen foregår i Øster Hornum. Skoletandlæge: Skoletandplejen i Støvring Mastrupvej Støvring Tlf

10 Sundhedsplejerske: Sundhedsplejen, Rebild Kommune, tlf Talepædagog: Hanne Nielsen, Rebild Kommune, tlf Psykolog: PPR, Rebild Kommune tlf Himmerlandske friskoler: Friskolerne i Himmerland har lavet en sammenslutning, der arbejder sammen om forskellige arrangementer for forskellige grupper hele året. For eleverne handler det om musikdag, idrætsdag, orienteringsløb o.l., for personalet handler det om inspirationsdage, fyraftensmøder samt ledermøderne, som fungerer som en slags erfa-samarbejde. Endelig er der hvert år et bestyrelsestræf, hvor bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte skoler har mulighed for at få inspiration ved foredrag og samvær. Personale og lærere Her under kan du se det personale og de lærere du vil møde på Guldbæk friskole Gitte Landbo Skoleleder Susan Grønbæk, Sekretær 10

11 Anders Aagaard From Annette Kappel Anne Marie Duedahl Tina Drilling Martin Bech Pedersen 11

12 Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Dagens gang Om morgenen samles SFO- og børnehavebørn på skolen, indtil morgensamlingen begynder. Børnene leger og hygger sig indendørs på tværs af aldersgrupper. De børn, der bliver afleveret tidligt, har mulighed for at spise medbragt morgenmad. Det er forældrenes ansvar, at børnene bliver noteret på den forskrevne liste, der ligger i køkkenet, og det er en rigtig god idé lige at få sagt godmorgen til personalet. Husk også at notere på listen, hvis der er specielle forhold omkring afhentning (f.eks. Farmor henter eller Går med Emma hjem ) Over middag er der fri leg udenfor uanset vejret. HUSK overtøj og fodtøj, der passer til det aktuelle vejr, og husk også årstidsrigtigt skiftetøj. Efter kl. 13 kan børnene vælge også at være indenfor. Fra kl. 14 er der fælles aktiviteter (se nedenfor) Der er eftermiddagsbrød til alle. (Betaling er inkluderet i SFO-prisen). Børnene medbringer selv frugt. Når børnene tager hjem, skal der igen krydses af på ovenstående liste. Et kryds for er taget hjem og et kryds for har ryddet op på sin garderobeplads. Det er vigtigt, at børnene også får ryddet op på det, de har været i gang med at lege med, så det ikke er de sidst afhentede børn, der skal rydde det hele op. Husk også at notere på listen (og fortælle det til personalet), hvis I tager en legekammerat med hjem! Personalet har telefonnumre på alle forældre, og der er mulighed for at låne SFO ens telefon, hvis I skal lave legeaftaler. Fælles aktiviteter I løbet af ugen er der en del fælles aktiviteter, såvel tilbagevendende som enkeltstående arrangementer. Hver måned udkommer, så vidt det er muligt, et nyhedsbrev indeholdende generelle informationer og specifikke programpunkter for den kommende måned. Desuden har nyhedsbrevet plads til indlæg og tegninger fra børnene. Faste aktiviteter: Mandag er legetøjsdag, hvor alle må medbringe et stk. legetøj hjemmefra. Onsdag er filmdag. Børnene medbringer hver især en (eller flere) film, som skal være egnet for alle skolebørn. Filmene lægges frem og nummereres, og herefter udtrækkes den heldige ved hemmelig afstemning. Torsdag er bogbusdag (13:30-14:15), hvor man har mulighed for at låne og aflevere bøger, musik, film og spil fra Rebild Bibliotekerne. Forældrene underskriver lånerkort og er ansvarlige for det lånte materiale. 12

13 Flere gange om måneden er der værkstedsdage, hvor der er fælles aktiviteter for både drenge og piger (madlavning på bål, fremstilling af rollespilsvåben, smykkeværksted og mange andre spændende ting). En dag ugentligt har børnene mulighed for at bruge SFO ens Playstation/Wii i en tidsbegrænset periode. Hver enkelt klasse har sin egen ugedag, så alle har mulighed for at være aktive. Andre arrangementer: Af og til arrangeres spændende arrangementer ud af huset. Det kan f.eks. være ture i Rold Skov med rollespilsvåben, i teateret, i skøjtehallen eller på naturlegeplads. Det vil oftest være nødvendigt med til/framelding til disse arrangementer, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at have personale både ude og hjemme. Se nyhedsbrevet angående disse specielle arrangementer. Børnemøder Med jævne mellemrum bliver der holdt møde for børn og personale i SFOtiden. Alle børn fra de yngste til de ældste bliver taget med på råd og har mulighed for at komme med ønsker og ideer. Se datoer i nyhedsbrevet. Forældremøder En aften om året, typisk i september, er der forældremøde i SFO en, hvor (især nye) forældre opfordres til at møde op og få informationer, debattere og komme med forslag. Se dato i årskalenderen på skoleintra. Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Skulle I have brug for, at vi åbner fra kl over en længere periode, så kan det aftales med personalet. SFO en er lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt i uge 29, 30 og 31, men er ellers åben i skoleferier. Alle skolens elever, også de ældste, tilbydes plads i SFO en såfremt elevtallet tillader det. Personale og lærere Her under kan du se det personale du vil møde på Guldbæk friskoles SFO 13

14 Iben D. Jørgensen SFO-Medarbejder Martin Bech Pedersen SFO-medarbejder 14

15 Årets gang i skole og børnehave Guldbæk Friskole og Børnehaven Guldklumpen har mange traditioner, og I har som forældre rig mulighed for at deltage aktivt i både festlige arrangementer og praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af skole, børnehave og omkringliggende arealer. I det følgende omtales både de festlige og de praktiske arrangementer, der laves i løbet af året. Du kan finde de eksakte datoer for arrangementer og ferier i årsplanen. AUGUST 1. skoledag Første skoledag skal startes med manér, og det bliver den bestemt også på Guldbæk Friskole. Alle børn fra 0. til 3. klasse bliver hentet hjemme af en flot hestevogn, og så følges børnene ad til første skoledag. Det er en tradition, børnene glæder sig til hvert år. Når alle børn og forældre er ankommet til skolen, holdes en fælles samling, hvor vi kan byde hinanden velkommen tilbage til skolen efter sommerferien samt byde alle de nye børn og voksne velkommen. Der bliver sunget et par sange, og programmet for resten af dagen gennemgås. Efter samling går eleverne og deres forældre med de respektive klasselærere ud i klasserne og får udleveret skema, bøger og lignende. Når formalia er på plads, gør lærerne klar til afsløring af skoleårets første tema, som de fleste børn nok har gættet på baggrund af de spor, der er sendt ud i sommerferien. Skoledagen slutter omkring kl. 12. (SFO'en er åben). Lusedag Hvert år i august lige efter skolestart er der national lusedag, og her følger både skolen og børnehaven trop og opfordrer alle forældre til at kæmme deres børn for lus. Hvis alle gør en indsats, har vi en god chance for at undgå de små krible krable kræ. Der udsendes materiale med gode råd om kæmning, når dagen nærmer sig. Skolefoto En gang om året kommer der en professionel fotograf til Guldbæk Friskole. Denne dag bliver alle, både skolebørn og børnehavebørn, fotograferet. Der bliver forinden udleveret fotosedler, så man i ro og mag kan sidde hjemme og overveje, hvilken billedserie man ønsker at få af barnet/børnene. Der bliver taget et portrætfoto, hvis man har tilmeldt barnet/børnene, samt klasse/gruppebilleder. Ligeledes bliver der taget et stort gruppebillede, hvor alle skolebørn, børnehavebørn og personale - er på. Der er desuden 15

16 mulighed for at få taget et billede, hvor både større og mindre søskende også er med. Fællesudflugt Hvert år i august deltager hele skolen, børnehaven, personalet samt de forældre og bedsteforældre, der har lyst, i en fælles tur. Turen arrangeres fra år til år og lægger vægt på, at der noget spændende for alle - små som store. Turen afspejler den harmoni, der opleves i dagligdagen nemlig at alle kan deltage og få en rigtig god, sjov og spændende oplevelse sammen. Denne dag er skolebørnene fritaget fra undervisning, da vi tager af sted om morgenen og er hjemme om eftermiddagen. Børnehave og SFO er naturligvis åben både før vi tager af sted og efter vi kommer hjem. Landsbyfest I Guldbæk er der hvert år en rigtig hyggelig landsbyfest, hvor alle skolebørn, børnehavebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, personale, samt andre borgere i byen har mulighed for at mødes og være en del af byens fantastiske sammenhold. Dagen består af et eftermiddags- og et aftensprogram. Om eftermiddagen er børnene specielt i centrum med forskellige lege. Skolebørnene har sammen med deres klasselærere boder med forskellige oftest spiselige ting, så de kan tjene lidt til klassekassen. Om aftenen er det de voksnes tur med fællesspisning og dans til den lyse morgen. Det er alt i alt en sjov og hyggelig dag med aktiviteter for hele familien. SEPTEMBER Hovedrengøring og arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre". Forældremøder Læs mere under Praktiske oplysninger for hhv. skole, SFO og børnehave. Bedste- og oldeforældredag i Børnehaven Guldklumpen I Børnehaven Guldklumpen inviterer man årligt børnenes bedsteforældre og oldeforældre til en rigtig hyggelig dag. Bedste- og oldeforældre kommer om formiddagen og oplever hverdagen i børnehaven, og børnene har mulighed for at vise dem rundt og forklare, hvordan tingene fungerer. Inden frokost synger børnene madpakkesangen og så spiser alle medbragte madpakker. Børnehaven sørger for at indhente adresser og udsende invitation. 16

17 OKTOBER Skolernes motionsdag Skolernes motionsdag er et årligt tilbagevendende arrangement for alle skoler, og det ligger altid den sidste fredag før efterårsferien. I Guldbæk er det både skolen og børnehaven, der deltager i arrangementet, som varer hele dagen. Børnene skal komme i motionsvenligt tøj og gode sko. Alle får efter dagens strabadser et diplom, der angiver hvor langt de har løbet, og det er faktisk meget imponerende, hvor langt selv små ben kan nå omkring på sådan en dag. Forældre er velkommen til at deltage Temafremlæggelser Den første af årets 2 temafremlæggelser ligger som regel i oktober. De yngste grupper ( kl.) fremlægger i skoletiden for deres egen gruppe, samt yngre grupper og selvfølgelig deres lærere. Forældre er velkomne til at deltage, såfremt de har mulighed for det. De ældste (6.-7. kl.) fremlægger oftest en torsdag aften eller en lørdag formiddag, så forældrene har mulighed for at deltage. Deres arbejde har altid både en boglig-faglig side og en praktiskmusisk side, hvilket også kan ses ved fremlæggelserne. Kursusuger I årets løb er der indlagt 1-2 kursusuger mellem hvert tema - første gang i oktober. I disse uger anvendes elevernes skemalagte tematimer til at give dem et kort kursus i stof, som den samlede lærergruppe vurderer, at de enkelte klasser har brug for. Det er ofte inden for forskellige områder, de enkelte klasser har et kursusforløb. De ældste kan således eksempelvis have et geografikursus, mens de yngste lærer en bestemt teknik i billedkunst og mellemgruppen har natur/teknik. NOVEMBER Kalenderarrangement i Børnehaven Guldklumpen Børnehaven Guldklumpen indleder julen med at invitere alle forældre og søskende til et kalenderarrangement, hvor man kan lave en juledekoration sammen med barnet. Børnehaven sørger for, at der er ler, gran, kalenderlys og bånd til rådighed. I er velkomne til selv at medbringe f.eks. fade, ekstra pynt og lys. Børnehaven er desuden vært med gløgg, saftevand og æbleskiver. Arrangementet starter sidst på eftermiddagen og varer et par timer. 17

18 Klippedag i skolen Hvert år skal skolen pyntes til jul. Det er elevernes opgave, og derfor dedikeres en af de sidste dage i november til at kreere julepynt til klasserne og fællesarealerne. Eleverne får en bundet opgave i forbindelse med pyntning af fællesarealerne, mens de selv bestemmer, hvordan klasseværelserne skal se ud. Gennem årene er der opstået en konkurrence i at pynte klassen flottest, mest opfindsomt eller mest overdådigt. Børnehavens personale er de kompetente dommere i denne konkurrence, som der er meget ære i at vinde. DECEMBER Julemåneden Hver dag i december rundes morgensamlingen af med julefortælling og kalendergaver. Hver elev skal forinden medbringe en gave til ca. 30 kr. til pakkekalenderen (piger til piger og drenge til drenge). Luciadag Luciadag er ifølge traditionen d. 13. dec., og såfremt dette er en skoledag, holder vi også vores Luciadag denne dag. Elever fra klasse øver i starten af december på Luciasangen samt at gå rigtigt og holde lysene uden at brænde hinanden af. Derudover øver de også på 3-4 julesange, som også opføres denne dag. Der er som ved morgensang mulighed for, at de forældre, der har lyst, kommer og ser på. Selve Lucia-morgenen begynder kl. 8 og slutter efter børnenes optræden med kaffe og Luciabrød kl. ca. 9. Krybbespil og juletræsfest Hvert år afholdes der juleafslutning for alle. Oftest er det med krybbespil, som opføres af eleverne i Ø. Hornum kirke, men der kan også være år, hvor vi finder på noget andet. Hvert år er det en tradition, at vi spiser fælles middagsmad, bestående af lune frikadeller, rødkål og rugbrød. I Store Skolestue er der juletræsdans, hvor julemanden plejer at kigge forbi og alle børnene får godteposer. JANUAR Hovedrengøring Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 18

19 Fastelavnsarrangementer i skole og børnehave Fastelavnsmandag møder alle børn og personale op udklædte, og så er der fest i såvel skole som børnehave. Skolebørnene slår katten af tønden og laver skuespil, der passer til udklædningen. Der er naturligvis præmie til den mest fantasifulde udklædning. Børnehaven arrangerer forskellige lege og konkurrencer, hvor alle kan være med. MARTS Generalforsamling Der er en fælles bestyrelse for skole, SFO og børnehaven, og den afholder hvert år ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen, hvor alle er meget meget velkomne til at deltage. Her kan man høre, hvilke projekter og udfordringer der arbejdes med, og hvilke planer der er for fremtiden. Det er også her, man har mulighed for at blive en del af de forældregrupper, som gør en super indsats for at få det hele til at hænge sammen. Det vil med andre ord sige, at det er her, man har mulighed for at få indflydelse på børnenes hverdag. Husk til- eller framelding til dette arrangement. Samme dag holdes der også generalforsamling for Guldbæk Friskoles støtteforening, hvor det blandt andet er muligt at komme med gode ideer til hvordan vi kan tjene flere penge til skole og børnehaven. MAJ Skole- og børnehavefest Hvert år i én af forårsmånederne inviterer skolen og børnehaven alle børn, søskende og forældre til forårsfest, hvor det aktuelle tema er udgangspunktet for underholdningen. Sommerfesten er et aftenarrangement og foregår i Godthåb forsamlingshus. Alle medbringer service og mad svarende til en middag for familien, og maden stilles på et stort fællesbord. Dette resulterer i Nordjyllands lækreste buffet, og der er altid rigeligt. Det er muligt at købe øl, vand og vin på stedet. 19

20 Først underholder guldklumperne med sang og optræden, og dernæst optræder skolebørnene med teater, sketch eller musical. Aftenen slutter nogle gange med underholdning fra personalet, og det er bestemt ikke kedeligt. Forældremøde for kommende skolebørn I løbet af foråret, typisk i maj måned, bliver alle forældre med børn, der skal begynde i skolen til august, inviteret til et informationsmøde i skolen vedr. børnenes skolegang. Man kan her ud over praktiske oplysninger høre lidt om skolens værdigrundlag og temaundervisningens særlige karakter. Karneval Lørdag i uge 21 er der karneval i Kildeparken i Aalborg, og der vil fremover være mulighed for, at Guldbæk Friskole har en bod med mad og drikke. Arrangementet kræver en masse forældreopbakning til opsætning/nedtagning af telt, salg af øl og mad, og diverse koordinering med forældre og karnevalsfolk. Men til gengæld giver det et godt overskud til skolen og børnehaven, og det er en rigtig sjov måde at møde nogle af alle de andre forældre. Det er støtteforeningen der er primus motor for dette event. JUNI Koloni for Børnehaven Guldklumpen Hvert år er børnehavebørnene ekstra spændte på det sidste store arrangement inden sommerferien: den 3 dage lange koloni. Børnene og personalet kører med bus fra børnehaven onsdag formiddag. De forældre, der har fri, er velkomne til at blive og vinke farvel, men det er ikke til at vide præcist, hvornår vi kører. (Personalet sørger for at få børn og bagage installeret i bussen.) Fredag middag har I mulighed for at komme til kolonistedet og hente jeres barn/børn. Børnene er vilde med at vise frem, hvor de har sovet, spist og leget. Hvis man ikke selv har mulighed for at hente, aftaler man på forhånd kørsel med nogle af de andre forældre. Bemærk: Børnehaven har ikke åbent efter hjemkomst kl. ca. 13. Kolonien er en kæmpe oplevelse for børnene - også for de 3-årige, der måske ikke før har prøvet at sove fremmede steder. Lejrskole for hele skolen Hvert år i maj el. juni tager hele skolen på lejrskole (også kaldet koloni). Lejrskolen varer fra mandag til fredag. Vi har gennem årene været mange forskellige steder, men de senere år har vi skiftet mellem Kongebakken i Tolne skov, Koldkær i Hals og Storedalsmølle i Nibe. Ofte foregår transporten til hytten med forældre, og nogle gange bruger vi bus ud og bliver hentet af forældre, når vi skal hjem. De ældste elever sover i telte, mens de yngre placeres i drenge- og pigesovegrupper. Alle børn deltager i madlavning, opvask 20

21 og oprydning. Der er helt faste traditioner omkring aktiviteterne på lejrskolen, og helt uundgåelige er dagløb, lagkagekonkurrence, limbo og optræden den sidste aften, godnathistorier til både store og små, samt en hel masse andre konkurrencer holdene imellem. Ugen igennem er eleverne delt op i hold store og små blandet og sidste dag kåres det hold, som har klaret ugens små og store udfordringer bedst. Vi er som regel hjemme på skolen kl , og da alle er meget brugte og trætte, er SFO en ikke åben denne eftermiddag. Arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 21

22 Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Bestyrelsen Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Anita Jepsen - formand, tlf , Lotte Bjerring - næstformand Kim Thrysøe - medlem Søren Mølgaard - kasserer Karsten Frilev - referent Karina Kristensen 1. suppleant Christa Günther 2. suppleant Bestyrelsesmøde Der er bestyrelsesmøder én gang om måneden med undtagelse af juli og december. Datoerne kan ses i årskalenderen. På bestyrelsesmøderne deltager også skoleleder Gitte Landbo samt en repræsentant for personalegruppen p.t. lærer Tina Drilling. På hjemmesiden under bestyrelsens klumme, refereres hovedindholdet fra møderne. Støtteforening for Guldbæk Friskole Guldbæk Friskoles Støtteforening blev grundlagt i 1995 med det formål at skabe en forening som kan yde økonomisk støtte til Guldbæk Friskole og børnehave. Vi har bl.a. ydet støtte til nye computerer og netværk, et digital kamera til børnehaven, et Sound ear samt en børnevenlig kile økse til SFO'en. Alle som har lyst til at yde et bidrag til foreningen er velkomne til at blive medlem af foreningen. Det årligt kontigent på er kr. 150,-. Vores medlemmer er forældre og bedsteforældre som gerne vil hjælpe deres børn og børnebørn's skole og børnehave. Formand: Henrik F. Groes Kasserer: Jan Schmidt Medlem: Torben Hansen Supleant: Jens Bertelsen

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Fredagsbrev uge

Fredagsbrev uge Fredagsbrev uge 48 2011 Hele huset Julefest for alle børn og familier i børnehave og skole Invitation til julefest Tirsdag d. 20. december vil vi gerne invitere alle familier i skole og børnehave til julefest.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole

Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe Velkommen til Børnehuset Lillelund I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe 2 Inden opstart Det er godt at ringe og aftale et lille forbesøg, hvor jeres barn får set

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning SFO`s Tlf. 44579496 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med Nyt fra SFO på intranettet Ansatte SFO leder Lise Brydensholt 37 timer Souschef Søs Andersen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere