FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO"

Transkript

1 FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1

2 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Årets gang i skole og børnehave Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Kontaktoplysninger for Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen 2

3 Velkommen til Guldbæk Friskole, SFO og Børnehaven Guldklumpen Vi er meget glade for, at I har valgt at blive en del af Guldbæk Friskole, SFO eller Børnehaven Guldklumpen. I denne guide kan I få praktiske oplysninger samt læse både om fælles arrangementer og de forventninger, der er til jer som forældre. Når man starter som barn og forældre et nyt sted, er der mange spørgsmål, der presser sig på. Nogle ting får man spurgt om, nogle ting får man fortalt og nogle ting er bare som de plejer Men som ny ved man jo ikke, hvordan det er, når det er, som det plejer Personalet og bestyrelsen står naturligvis altid til rådighed, hvis noget skal uddybes eller tilføjes. 3

4 Forventninger til jer som forældre Som friskole- og børnehaveforældre er det forventet, at I tager aktivt del i jeres barns dagligliv. I løbet af året er der en del arrangementer for forældre, men I er altid meget velkomne til at komme på skolen og i børnehaven i hverdagen og deltage i morgensang, undervisningstimer eller være i børnehaven. Brug lidt ekstra tid en gang imellem, når I afleverer og henter jeres barn. Som forældre er man forpligtet til at møde op til de fælles arbejdsog rengøringsdage, samt at forestå den daglige rengøring i en turnusordning (gennemsnitligt 2 uger pr. år). De fælles arbejdsdage eller hovedrengøringsdage er en god måde at lære de andre forældre at kende. Skolen og børnehaven forventer, at I møder op til de arrangementer, vi inviterer til, så børnene oplever, at deres liv og dagligdag er vigtig for forældrene, lige som vi forventer, at forældre samarbejder med institutionen om at skabe den bedste hverdag for det enkelte barn. Endelig er det forventet af jer som forældre, at I henvender jer til personalet (evt. lederen eller bestyrelsen) vedr. tvivlsspørgsmål og utilfredshed, således at samarbejdet kan opretholdes på bedste vis. Skolens hjemmeside og intranet Man kan hente mange informationer på skolens hjemmeside ligesom man løbende kan læse beskeder fra skole og børnehave og få oplysning om aktuelle arrangementer på skolens intranet Det er en god idé at besøge intranettet regelmæssigt. På forældreintra under "Indstillinger" er det også muligt at markere for at blive adviseret ved nye informationer. Hvis der er forældre, der ikke har netadgang hjemme, vil en af skolens computere stå til rådighed. Husk også at opdatere jeres egne oplysninger på telefon/adresselisten. Daglig rengøring Den daglige rengøring af børnehaven og skolen er en forældreopgave. Man skal rengøre både børnehaven og skolen, uanset om man har børn det ene eller det andet sted. Der er lavet en liste med datoer og navne, så I kan se hvornår det er jer, der står for tur. I får tildelt en ½ uge pr barn man har på stedet, dog max en uge i alt. Det vil sige har man to eller flere børn på stedet har man en uges rengøring pr turnus. Hvis I kun har et barn på stedet så deler I en uge med en anden familie, men hvordan, I deler, aftaler I selv. To personer skal bruge et par timer dagligt på rengøringen. Hvis I ikke har mulighed for at tage jeres rengøringstjans, skal I selv sørge for at bytte eller betale jer fra opgaven. Man kan begynde rengøring i børnehaven fra kl. ca og på skolen fra kl. 17, når SFO lukker. Der hænger lister med de forskellige rengøringsopgaver fordelt på ugens dage i hhv. børnehavens køkken og på siden af rengøringsskabet, der står i den lille gang ved skolens toiletter. 4

5 Hvis I er i tvivl om rengøringsopgaven, så spørg nogle mere erfarne forældre eller personalet om hjælp. Nøglen til skolen/børnehaven skal hentes hos skolens personale, der skal notere og kvittere for udleveringen af nøglen. Nøglen skal også afleveres hos skolens personale der skal notere og kvittere for modtagelse af nøglen. Da vi ingen vaskemaskine har, går vask af klude og viskestykker også på skift mellem forældrene. Der findes en liste på intranettet, hvor I kan se, hvornår det er jeres tur til at vaske. Personalet samler vasketøjet sidst på ugen, og det afleveres rent, tørt og sammenlagt i den efterfølgende uge. Hovedrengøring Skolen og børnehaven skal hovedrengøres to gange årligt, og det skal alle hjælpes ad med. Personalet sørger inden rengøringsdagen for, at gardiner, lagener, tæpper, legetøj og lignende pakke i sække, så I kan få det med hjem til rengøring og vask. Familierne deles i to hold: Et sommerhold A og et vinterhold B, hvert hold deltager kun i én årlig hovedrengøring. Du kan se på rengøringslisten, om din familie hører til A eller B holdet. Det er vigtigt, at alle familier deltager aktivt i hovedrengøring, da det tjener et vigtigt praktisk formål og samtidig er en god anledning til, at forældregruppen lærer hinanden at kende. rent. Der er frokost til alle. Arbejdsdage for forældre Guldbæk Friskole og Børnehave er afhængige af forældrearbejde til vedligehold og reparationer af bygninger og udeområder. Hvert år arrangeres to dage, hvor forældrene møder op i arbejdstøj og kaster sig ud i at male, reparere og lave nyt. Dagene begynder typisk kl. 9 og varer til ud på eftermiddagen, alt efter hvor meget der er på listerne, som personalet og den ansvarlige forældregruppe har udarbejdet. På forhånd er der mulighed for at tilmelde sig opgaver. Dette er især vigtigt, når det drejer sig om opgaver, der kræver specielle kompetencer, da det gør det muligt at indkøbe de rigtige materialer på forhånd. Derudover vil opgaverne blive tildelt på dagen. Der sørges for frokost til både store og små så det er bare at møde op med værktøjskasse, friskt mod og godt humør. Børnene er altid velkomne til disse rengøringsdage - de hygger sig med at lege, mens forældrene arbejder. Forældregrupper At være forældre på Guldbæk Friskole indebærer også, at man engagerer sig i forskellige arbejdsgrupper alt efter behov og interesse. Dels er der bestående grupper, der tager sig af tilbagevendende opgaver (f.eks. mentorordning eller planlægning af arbejdsdage), dels vil der løbende blive oprettet nye grupper, der tager sig af større eller mindre enkeltstående projekter (f.eks. festudvalg eller byggeprojekter). 5

6 Betaling Se aktuelle priser og rabatordninger på hjemmesiden. 6

7 Dagligdagen på Guldbæk friskole Hver morgen kl. 8:00 starter Guldbæk friskole med morgensamling hvor skolen, børnehaven, personalet, samt de forældre, der har mulighed for det, deltager. Der bliver sunget et bredt udsnit af danske sange, nye og gamle og hvis nogen har fødselsdag, bliver der sunget og råbt hurra, så taget løfter sig! Efter morgensang er der mulighed for at give fælles beskeder, og alle, der har noget på hjerte, bliver hørt. Efter de fælles beskeder forlader børnehaven og eventuelle forældre samling og der forsættes med fortælling. Lærerne fortæller på skift beretninger og historier, der hører til det aktuelle tema. Der er som regel 4 temaer om året, og lærerne vælger de enkelte temaer ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier. Det kan være en kunstner, en forfatter/ forfatterskab, en historisk periode eller en aktuel begivenhed, der danner udgangspunkt for temaarbejdet, som ofte forgrener sig vidt og bredt. Valg af tema foretages også ud fra nogle fagkriterier, hvor følgende fag indgår: Historie Billedkunst Musik Hjemkundskab Natur/teknik Håndarbejde Biologi Geografi Sløjd Alle klasser arbejder med det samme tema, men på forskellige niveauer. Temaets formål og mål for hvert klassetrin bliver præsenteret på intranettet, når temaet er gået i gang. På Guldbæk Friskole er klasserne ofte samlæst to årgange ad gangen, da årgangene ofte er så små at det økonomisk og pædagogisk er den bedste løsning. Da elevtallet svinger på de enkelte årgange og fra skoleår til skoleår, er det svært at give faste regler for, hvordan samlæsningen sker, og vi vil hvert år vurdere, hvordan det er bedst for alle parter. Selv om to klassetrin undervises i eksempelvis dansk på samme tid, undervises der på (mindst) to niveauer og udbyttet af undervisningen har gennem årene vist sig helt at stå mål med tilsvarende klassetrin på andre skoler. Enkelte fag er aldrig samlæst, nemlig engelsk og tysk. Lektionerne er fordelt på følgende måde: 7

8 Samling kl lektion kl lektion kl lektion kl lektion kl Spisefrikvarter 5. lektion kl lektion kl lektion kl Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Garderobe Alle elever har en garderobeplads og en skoreol med navn. Ved skolestart får man udleveret en mulepose til ekstratøj m.v. Husk at følge med i vejrudsigten, da eleverne er ude i frikvartererne uanset vejr og vind. Da udesko ikke er tilladt indendørs, er det desuden en rigtig god ide med indesko. Muleposerne må (som det eneste) gerne overnatte på garderobepladsen, men tages med hjem i weekenden. Skohylden skal tømmes dagligt. Hver især er ansvarlig for, at der er ryddet op på garderobepladsen, når eleven tager hjem også af hensyn til rengøringen. Frokost Børnene spiser frokost i klasseværelserne sammen med en lærer. Skolen har et stort køleskab, hvor den medbragte mad kan opbevares. Hvert barn har sit eget vandkrus, som er let tilgængeligt. Skolen er tilmeldt mejeriernes skolemælksordning, hvor man kan vælge mellem flere forskellige produkter. Der bestilles og betales for et halvt år ad gangen. Læs mere om ordningen på Der er dukseordning i alle klasser, således at hver elev har en lille opgave i forbindelse med frokosten/skoledagens afslutning. Følordning Nye børnehaveklassebørn får tildelt en elev fra de ældste klasser som en slags hjælpekammerat. Den ældste skal hjælpe den yngre, hvis der opstår problemer eller tvivl om dette og hint og de ældste kan få ansvar for de yngre på udflugter el. lign. Legepatrulje 8

9 En lille gruppe af skolens ældste elever arrangerer en gang ugentligt fælles leg i 12-frikvarteret, hvor alle skolens elever, små som store, inviteres til at være med. Sygdom Hvis en elev er syg, bedes man melde det til børnehavens personale, der er til stede fra klokken 7.00 på telefon Der bliver på skolen jævnligt sat fokus på korrekt håndvask samt begrænsning af smitte i forbindelse med infektioner. Hvis der aktuelt er smitsomme sygdomme, I skal være opmærksomme på, vil der komme opslag på intranettet. Forældremøder Én gang årligt er der et fælles forældremøde for hvert klassetrin. Her gennemgår børnenes lærere målplanen for det kommende år i de enkelte fag, ligesom der bliver snakket om den generelle trivsel i klassen. Input fra forældrene er meget velkomne. Herudover er der to individuelle skole-hjem-samtaler årligt, hvor elevens niveau, trivsel og fremgang drøftes. Parkering Der er ofte trængsel om morgenen, men med den større p-plads skulle det være muligt for alle at finde en plads. Læg venligst mærke til og respektér at pladserne helt oppe ved skolen er reserveret til personalet. Sluk venligst motoren, mens I afleverer børnene. Cykelparkering findes bag skolen. Samarbejdspartnere Guldbæk Friskole har ikke selv en gymnastiksal, så derfor foregår al idrætsundervisning i hallen i Øster Hornum. Børnene bliver kørt til og fra idrætsundervisning med bus. Konfirmationsundervisningen foregår i Øster Hornum. Skoletandlæge: Skoletandplejen i Støvring Mastrupvej Støvring Tlf

10 Sundhedsplejerske: Sundhedsplejen, Rebild Kommune, tlf Talepædagog: Hanne Nielsen, Rebild Kommune, tlf Psykolog: PPR, Rebild Kommune tlf Himmerlandske friskoler: Friskolerne i Himmerland har lavet en sammenslutning, der arbejder sammen om forskellige arrangementer for forskellige grupper hele året. For eleverne handler det om musikdag, idrætsdag, orienteringsløb o.l., for personalet handler det om inspirationsdage, fyraftensmøder samt ledermøderne, som fungerer som en slags erfa-samarbejde. Endelig er der hvert år et bestyrelsestræf, hvor bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte skoler har mulighed for at få inspiration ved foredrag og samvær. Personale og lærere Her under kan du se det personale og de lærere du vil møde på Guldbæk friskole Gitte Landbo Skoleleder Susan Grønbæk, Sekretær 10

11 Anders Aagaard From Annette Kappel Anne Marie Duedahl Tina Drilling Martin Bech Pedersen 11

12 Praktiske informationer for SFO'en (skolefritidsordningen) Dagens gang Om morgenen samles SFO- og børnehavebørn på skolen, indtil morgensamlingen begynder. Børnene leger og hygger sig indendørs på tværs af aldersgrupper. De børn, der bliver afleveret tidligt, har mulighed for at spise medbragt morgenmad. Det er forældrenes ansvar, at børnene bliver noteret på den forskrevne liste, der ligger i køkkenet, og det er en rigtig god idé lige at få sagt godmorgen til personalet. Husk også at notere på listen, hvis der er specielle forhold omkring afhentning (f.eks. Farmor henter eller Går med Emma hjem ) Over middag er der fri leg udenfor uanset vejret. HUSK overtøj og fodtøj, der passer til det aktuelle vejr, og husk også årstidsrigtigt skiftetøj. Efter kl. 13 kan børnene vælge også at være indenfor. Fra kl. 14 er der fælles aktiviteter (se nedenfor) Der er eftermiddagsbrød til alle. (Betaling er inkluderet i SFO-prisen). Børnene medbringer selv frugt. Når børnene tager hjem, skal der igen krydses af på ovenstående liste. Et kryds for er taget hjem og et kryds for har ryddet op på sin garderobeplads. Det er vigtigt, at børnene også får ryddet op på det, de har været i gang med at lege med, så det ikke er de sidst afhentede børn, der skal rydde det hele op. Husk også at notere på listen (og fortælle det til personalet), hvis I tager en legekammerat med hjem! Personalet har telefonnumre på alle forældre, og der er mulighed for at låne SFO ens telefon, hvis I skal lave legeaftaler. Fælles aktiviteter I løbet af ugen er der en del fælles aktiviteter, såvel tilbagevendende som enkeltstående arrangementer. Hver måned udkommer, så vidt det er muligt, et nyhedsbrev indeholdende generelle informationer og specifikke programpunkter for den kommende måned. Desuden har nyhedsbrevet plads til indlæg og tegninger fra børnene. Faste aktiviteter: Mandag er legetøjsdag, hvor alle må medbringe et stk. legetøj hjemmefra. Onsdag er filmdag. Børnene medbringer hver især en (eller flere) film, som skal være egnet for alle skolebørn. Filmene lægges frem og nummereres, og herefter udtrækkes den heldige ved hemmelig afstemning. Torsdag er bogbusdag (13:30-14:15), hvor man har mulighed for at låne og aflevere bøger, musik, film og spil fra Rebild Bibliotekerne. Forældrene underskriver lånerkort og er ansvarlige for det lånte materiale. 12

13 Flere gange om måneden er der værkstedsdage, hvor der er fælles aktiviteter for både drenge og piger (madlavning på bål, fremstilling af rollespilsvåben, smykkeværksted og mange andre spændende ting). En dag ugentligt har børnene mulighed for at bruge SFO ens Playstation/Wii i en tidsbegrænset periode. Hver enkelt klasse har sin egen ugedag, så alle har mulighed for at være aktive. Andre arrangementer: Af og til arrangeres spændende arrangementer ud af huset. Det kan f.eks. være ture i Rold Skov med rollespilsvåben, i teateret, i skøjtehallen eller på naturlegeplads. Det vil oftest være nødvendigt med til/framelding til disse arrangementer, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at have personale både ude og hjemme. Se nyhedsbrevet angående disse specielle arrangementer. Børnemøder Med jævne mellemrum bliver der holdt møde for børn og personale i SFOtiden. Alle børn fra de yngste til de ældste bliver taget med på råd og har mulighed for at komme med ønsker og ideer. Se datoer i nyhedsbrevet. Forældremøder En aften om året, typisk i september, er der forældremøde i SFO en, hvor (især nye) forældre opfordres til at møde op og få informationer, debattere og komme med forslag. Se dato i årskalenderen på skoleintra. Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Skulle I have brug for, at vi åbner fra kl over en længere periode, så kan det aftales med personalet. SFO en er lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt i uge 29, 30 og 31, men er ellers åben i skoleferier. Alle skolens elever, også de ældste, tilbydes plads i SFO en såfremt elevtallet tillader det. Personale og lærere Her under kan du se det personale du vil møde på Guldbæk friskoles SFO 13

14 Iben D. Jørgensen SFO-Medarbejder Martin Bech Pedersen SFO-medarbejder 14

15 Årets gang i skole og børnehave Guldbæk Friskole og Børnehaven Guldklumpen har mange traditioner, og I har som forældre rig mulighed for at deltage aktivt i både festlige arrangementer og praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af skole, børnehave og omkringliggende arealer. I det følgende omtales både de festlige og de praktiske arrangementer, der laves i løbet af året. Du kan finde de eksakte datoer for arrangementer og ferier i årsplanen. AUGUST 1. skoledag Første skoledag skal startes med manér, og det bliver den bestemt også på Guldbæk Friskole. Alle børn fra 0. til 3. klasse bliver hentet hjemme af en flot hestevogn, og så følges børnene ad til første skoledag. Det er en tradition, børnene glæder sig til hvert år. Når alle børn og forældre er ankommet til skolen, holdes en fælles samling, hvor vi kan byde hinanden velkommen tilbage til skolen efter sommerferien samt byde alle de nye børn og voksne velkommen. Der bliver sunget et par sange, og programmet for resten af dagen gennemgås. Efter samling går eleverne og deres forældre med de respektive klasselærere ud i klasserne og får udleveret skema, bøger og lignende. Når formalia er på plads, gør lærerne klar til afsløring af skoleårets første tema, som de fleste børn nok har gættet på baggrund af de spor, der er sendt ud i sommerferien. Skoledagen slutter omkring kl. 12. (SFO'en er åben). Lusedag Hvert år i august lige efter skolestart er der national lusedag, og her følger både skolen og børnehaven trop og opfordrer alle forældre til at kæmme deres børn for lus. Hvis alle gør en indsats, har vi en god chance for at undgå de små krible krable kræ. Der udsendes materiale med gode råd om kæmning, når dagen nærmer sig. Skolefoto En gang om året kommer der en professionel fotograf til Guldbæk Friskole. Denne dag bliver alle, både skolebørn og børnehavebørn, fotograferet. Der bliver forinden udleveret fotosedler, så man i ro og mag kan sidde hjemme og overveje, hvilken billedserie man ønsker at få af barnet/børnene. Der bliver taget et portrætfoto, hvis man har tilmeldt barnet/børnene, samt klasse/gruppebilleder. Ligeledes bliver der taget et stort gruppebillede, hvor alle skolebørn, børnehavebørn og personale - er på. Der er desuden 15

16 mulighed for at få taget et billede, hvor både større og mindre søskende også er med. Fællesudflugt Hvert år i august deltager hele skolen, børnehaven, personalet samt de forældre og bedsteforældre, der har lyst, i en fælles tur. Turen arrangeres fra år til år og lægger vægt på, at der noget spændende for alle - små som store. Turen afspejler den harmoni, der opleves i dagligdagen nemlig at alle kan deltage og få en rigtig god, sjov og spændende oplevelse sammen. Denne dag er skolebørnene fritaget fra undervisning, da vi tager af sted om morgenen og er hjemme om eftermiddagen. Børnehave og SFO er naturligvis åben både før vi tager af sted og efter vi kommer hjem. Landsbyfest I Guldbæk er der hvert år en rigtig hyggelig landsbyfest, hvor alle skolebørn, børnehavebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, personale, samt andre borgere i byen har mulighed for at mødes og være en del af byens fantastiske sammenhold. Dagen består af et eftermiddags- og et aftensprogram. Om eftermiddagen er børnene specielt i centrum med forskellige lege. Skolebørnene har sammen med deres klasselærere boder med forskellige oftest spiselige ting, så de kan tjene lidt til klassekassen. Om aftenen er det de voksnes tur med fællesspisning og dans til den lyse morgen. Det er alt i alt en sjov og hyggelig dag med aktiviteter for hele familien. SEPTEMBER Hovedrengøring og arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre". Forældremøder Læs mere under Praktiske oplysninger for hhv. skole, SFO og børnehave. Bedste- og oldeforældredag i Børnehaven Guldklumpen I Børnehaven Guldklumpen inviterer man årligt børnenes bedsteforældre og oldeforældre til en rigtig hyggelig dag. Bedste- og oldeforældre kommer om formiddagen og oplever hverdagen i børnehaven, og børnene har mulighed for at vise dem rundt og forklare, hvordan tingene fungerer. Inden frokost synger børnene madpakkesangen og så spiser alle medbragte madpakker. Børnehaven sørger for at indhente adresser og udsende invitation. 16

17 OKTOBER Skolernes motionsdag Skolernes motionsdag er et årligt tilbagevendende arrangement for alle skoler, og det ligger altid den sidste fredag før efterårsferien. I Guldbæk er det både skolen og børnehaven, der deltager i arrangementet, som varer hele dagen. Børnene skal komme i motionsvenligt tøj og gode sko. Alle får efter dagens strabadser et diplom, der angiver hvor langt de har løbet, og det er faktisk meget imponerende, hvor langt selv små ben kan nå omkring på sådan en dag. Forældre er velkommen til at deltage Temafremlæggelser Den første af årets 2 temafremlæggelser ligger som regel i oktober. De yngste grupper ( kl.) fremlægger i skoletiden for deres egen gruppe, samt yngre grupper og selvfølgelig deres lærere. Forældre er velkomne til at deltage, såfremt de har mulighed for det. De ældste (6.-7. kl.) fremlægger oftest en torsdag aften eller en lørdag formiddag, så forældrene har mulighed for at deltage. Deres arbejde har altid både en boglig-faglig side og en praktiskmusisk side, hvilket også kan ses ved fremlæggelserne. Kursusuger I årets løb er der indlagt 1-2 kursusuger mellem hvert tema - første gang i oktober. I disse uger anvendes elevernes skemalagte tematimer til at give dem et kort kursus i stof, som den samlede lærergruppe vurderer, at de enkelte klasser har brug for. Det er ofte inden for forskellige områder, de enkelte klasser har et kursusforløb. De ældste kan således eksempelvis have et geografikursus, mens de yngste lærer en bestemt teknik i billedkunst og mellemgruppen har natur/teknik. NOVEMBER Kalenderarrangement i Børnehaven Guldklumpen Børnehaven Guldklumpen indleder julen med at invitere alle forældre og søskende til et kalenderarrangement, hvor man kan lave en juledekoration sammen med barnet. Børnehaven sørger for, at der er ler, gran, kalenderlys og bånd til rådighed. I er velkomne til selv at medbringe f.eks. fade, ekstra pynt og lys. Børnehaven er desuden vært med gløgg, saftevand og æbleskiver. Arrangementet starter sidst på eftermiddagen og varer et par timer. 17

18 Klippedag i skolen Hvert år skal skolen pyntes til jul. Det er elevernes opgave, og derfor dedikeres en af de sidste dage i november til at kreere julepynt til klasserne og fællesarealerne. Eleverne får en bundet opgave i forbindelse med pyntning af fællesarealerne, mens de selv bestemmer, hvordan klasseværelserne skal se ud. Gennem årene er der opstået en konkurrence i at pynte klassen flottest, mest opfindsomt eller mest overdådigt. Børnehavens personale er de kompetente dommere i denne konkurrence, som der er meget ære i at vinde. DECEMBER Julemåneden Hver dag i december rundes morgensamlingen af med julefortælling og kalendergaver. Hver elev skal forinden medbringe en gave til ca. 30 kr. til pakkekalenderen (piger til piger og drenge til drenge). Luciadag Luciadag er ifølge traditionen d. 13. dec., og såfremt dette er en skoledag, holder vi også vores Luciadag denne dag. Elever fra klasse øver i starten af december på Luciasangen samt at gå rigtigt og holde lysene uden at brænde hinanden af. Derudover øver de også på 3-4 julesange, som også opføres denne dag. Der er som ved morgensang mulighed for, at de forældre, der har lyst, kommer og ser på. Selve Lucia-morgenen begynder kl. 8 og slutter efter børnenes optræden med kaffe og Luciabrød kl. ca. 9. Krybbespil og juletræsfest Hvert år afholdes der juleafslutning for alle. Oftest er det med krybbespil, som opføres af eleverne i Ø. Hornum kirke, men der kan også være år, hvor vi finder på noget andet. Hvert år er det en tradition, at vi spiser fælles middagsmad, bestående af lune frikadeller, rødkål og rugbrød. I Store Skolestue er der juletræsdans, hvor julemanden plejer at kigge forbi og alle børnene får godteposer. JANUAR Hovedrengøring Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 18

19 Fastelavnsarrangementer i skole og børnehave Fastelavnsmandag møder alle børn og personale op udklædte, og så er der fest i såvel skole som børnehave. Skolebørnene slår katten af tønden og laver skuespil, der passer til udklædningen. Der er naturligvis præmie til den mest fantasifulde udklædning. Børnehaven arrangerer forskellige lege og konkurrencer, hvor alle kan være med. MARTS Generalforsamling Der er en fælles bestyrelse for skole, SFO og børnehaven, og den afholder hvert år ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen, hvor alle er meget meget velkomne til at deltage. Her kan man høre, hvilke projekter og udfordringer der arbejdes med, og hvilke planer der er for fremtiden. Det er også her, man har mulighed for at blive en del af de forældregrupper, som gør en super indsats for at få det hele til at hænge sammen. Det vil med andre ord sige, at det er her, man har mulighed for at få indflydelse på børnenes hverdag. Husk til- eller framelding til dette arrangement. Samme dag holdes der også generalforsamling for Guldbæk Friskoles støtteforening, hvor det blandt andet er muligt at komme med gode ideer til hvordan vi kan tjene flere penge til skole og børnehaven. MAJ Skole- og børnehavefest Hvert år i én af forårsmånederne inviterer skolen og børnehaven alle børn, søskende og forældre til forårsfest, hvor det aktuelle tema er udgangspunktet for underholdningen. Sommerfesten er et aftenarrangement og foregår i Godthåb forsamlingshus. Alle medbringer service og mad svarende til en middag for familien, og maden stilles på et stort fællesbord. Dette resulterer i Nordjyllands lækreste buffet, og der er altid rigeligt. Det er muligt at købe øl, vand og vin på stedet. 19

20 Først underholder guldklumperne med sang og optræden, og dernæst optræder skolebørnene med teater, sketch eller musical. Aftenen slutter nogle gange med underholdning fra personalet, og det er bestemt ikke kedeligt. Forældremøde for kommende skolebørn I løbet af foråret, typisk i maj måned, bliver alle forældre med børn, der skal begynde i skolen til august, inviteret til et informationsmøde i skolen vedr. børnenes skolegang. Man kan her ud over praktiske oplysninger høre lidt om skolens værdigrundlag og temaundervisningens særlige karakter. Karneval Lørdag i uge 21 er der karneval i Kildeparken i Aalborg, og der vil fremover være mulighed for, at Guldbæk Friskole har en bod med mad og drikke. Arrangementet kræver en masse forældreopbakning til opsætning/nedtagning af telt, salg af øl og mad, og diverse koordinering med forældre og karnevalsfolk. Men til gengæld giver det et godt overskud til skolen og børnehaven, og det er en rigtig sjov måde at møde nogle af alle de andre forældre. Det er støtteforeningen der er primus motor for dette event. JUNI Koloni for Børnehaven Guldklumpen Hvert år er børnehavebørnene ekstra spændte på det sidste store arrangement inden sommerferien: den 3 dage lange koloni. Børnene og personalet kører med bus fra børnehaven onsdag formiddag. De forældre, der har fri, er velkomne til at blive og vinke farvel, men det er ikke til at vide præcist, hvornår vi kører. (Personalet sørger for at få børn og bagage installeret i bussen.) Fredag middag har I mulighed for at komme til kolonistedet og hente jeres barn/børn. Børnene er vilde med at vise frem, hvor de har sovet, spist og leget. Hvis man ikke selv har mulighed for at hente, aftaler man på forhånd kørsel med nogle af de andre forældre. Bemærk: Børnehaven har ikke åbent efter hjemkomst kl. ca. 13. Kolonien er en kæmpe oplevelse for børnene - også for de 3-årige, der måske ikke før har prøvet at sove fremmede steder. Lejrskole for hele skolen Hvert år i maj el. juni tager hele skolen på lejrskole (også kaldet koloni). Lejrskolen varer fra mandag til fredag. Vi har gennem årene været mange forskellige steder, men de senere år har vi skiftet mellem Kongebakken i Tolne skov, Koldkær i Hals og Storedalsmølle i Nibe. Ofte foregår transporten til hytten med forældre, og nogle gange bruger vi bus ud og bliver hentet af forældre, når vi skal hjem. De ældste elever sover i telte, mens de yngre placeres i drenge- og pigesovegrupper. Alle børn deltager i madlavning, opvask 20

21 og oprydning. Der er helt faste traditioner omkring aktiviteterne på lejrskolen, og helt uundgåelige er dagløb, lagkagekonkurrence, limbo og optræden den sidste aften, godnathistorier til både store og små, samt en hel masse andre konkurrencer holdene imellem. Ugen igennem er eleverne delt op i hold store og små blandet og sidste dag kåres det hold, som har klaret ugens små og store udfordringer bedst. Vi er som regel hjemme på skolen kl , og da alle er meget brugte og trætte, er SFO en ikke åben denne eftermiddag. Arbejdsdag Læs mere under "Forventninger til jer som forældre" 21

22 Bestyrelsen for Guldbæk Friskole Bestyrelsen Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Anita Jepsen - formand, tlf , Lotte Bjerring - næstformand Kim Thrysøe - medlem Søren Mølgaard - kasserer Karsten Frilev - referent Karina Kristensen 1. suppleant Christa Günther 2. suppleant Bestyrelsesmøde Der er bestyrelsesmøder én gang om måneden med undtagelse af juli og december. Datoerne kan ses i årskalenderen. På bestyrelsesmøderne deltager også skoleleder Gitte Landbo samt en repræsentant for personalegruppen p.t. lærer Tina Drilling. På hjemmesiden under bestyrelsens klumme, refereres hovedindholdet fra møderne. Støtteforening for Guldbæk Friskole Guldbæk Friskoles Støtteforening blev grundlagt i 1995 med det formål at skabe en forening som kan yde økonomisk støtte til Guldbæk Friskole og børnehave. Vi har bl.a. ydet støtte til nye computerer og netværk, et digital kamera til børnehaven, et Sound ear samt en børnevenlig kile økse til SFO'en. Alle som har lyst til at yde et bidrag til foreningen er velkomne til at blive medlem af foreningen. Det årligt kontigent på er kr. 150,-. Vores medlemmer er forældre og bedsteforældre som gerne vil hjælpe deres børn og børnebørn's skole og børnehave. Formand: Henrik F. Groes Kasserer: Jan Schmidt Medlem: Torben Hansen Supleant: Jens Bertelsen

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere