Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)"

Transkript

1 Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN

2 INDLEDNING GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING OM GENOPTAGELSE Årsrapporter i forbindelse med en genoptagelse REVISORERKLÆRING OM SELSKABSKAPITALENS TILSTEDEVÆRELSE OG ULOVLIGE LÅN Kapitalnedsættelse Omdannelsesmuligheden Kapitalforhøjelser LIKVIDATORS TILTRÆDEN INDBERETNING AF MANGLENDE ÅRSRAPPORTER ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN INDSENDELSESMÅDER OG GEBYRER LOV- OG BEKENDTGØRELSESHENVISNINGER...11 SELSKABSLOVEN (SEL) REVISORLOVEN ÅRSREGNSKABSLOVEN ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN INDSENDELSESBEKENDTGØRELSEN ERHVERVSSTYRELSEN 1

3 Indledning Et selskab, der er under opløsning, kan under visse betingelser genoptages. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvad der skal til for at genoptage et selskab. For selskaber, der er under tvangsopløsning, og som skal genoptages, er det et krav, at anmeldelsen om genoptagelse er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at fristen på 3 måneder ikke er til hinder for, at skifteretten behandler sagen inden da. Hvis selskabet vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, der skal tiltræde en genoptagelse, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden skifteretten behandler sagen. Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator. ERHVERVSSTYRELSEN 2

4 1. Grundlæggende betingelser for en genoptagelse Generalforsamlingen i et selskab, der er under opløsning, kan under visse betingelser beslutte, at selskabet skal genoptages. For at generalforsamlingen skal kunne genoptage et selskab er det et grundlæggende forudsætning, at der ikke er sket udlodning af likvidationsprovenu. 1 Herudover skal en revisor, der er godkendt efter revisorloven, endvidere afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, som konkluderer, at selskabets selskabskapital er til stede SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING Hvis selskabet er under tvangsopløsning er det en forudsætning for genoptagelse, at 1. anmeldelsen om genoptagelse er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet selskabet indenfor de sidste 5 år ikke har været under tvangsopløsning de forhold, der begrundede selskabets oversendelse til tvangsopløsning, berigtiges. Berigtigelsen skal foretages senest samtidig med beslutningen om genoptagelse. Dokumentation for de berigtigede forhold skal indsendes senest samtidig med anmeldelsen. Hvis selskabet på tidspunktet for anmodningen om genoptagelse endnu ikke har afleveret årsrapporter for regnskabsår, hvor indsendelsesfristen er udløbet, er modtagelsen af disse årsrapporter ligeledes en betingelse for genoptagelsen. 5 Årsrapporter, der skal indberettes digitalt i Regnskab 2.0, skal være indberettet i Regnskab 2.0 senest samtidig med indsendelsen af anmeldelsen om genoptagelse til Erhvervsstyrelsen hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal denne samtykke i genoptagelsen tvangsopløsningen ikke er en følge af en domstolsbeslutning i medfør af selskabslovens Betingelserne for genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning er herudover under de samme betingelser som selskaber, der er under frivillig opløsning, dvs. likvidation. 9 Der må således ikke være er sket udlodning af likvidationsprovenu. 10 Herudover skal en revisor, der er godkendt efter revisorloven, endvidere afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, som konkluderer, at selskabets selskabskapital er til stede Jf. SEL 223, jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. 2 Jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. og lovbemærkningerne hertil. 3 Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 232, stk Jf. Indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 223, jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. 11 Jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. og lovbemærkningerne hertil. ERHVERVSSTYRELSEN 3

5 1.2. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING OM GENOPTAGELSE Beslutning om genoptagelse af et selskab træffes af generalforsamlingen. 12 Beslutningen træffes med vedtægtsændringsmajoritet, dvs. med en majoritet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. 13 Udover beslutning om genoptagelse, skal generalforsamlingen 1. vælge ledelsesmedlemmerne til selskabets øverste ledelsesorgan, ligesom det øverste ledelsesorgan skal ansætte en direktør. 2. vælge en revisor til at revidere selskabets årsrapporter, medmindre selskabet tidligere har fravalgt revision af selskabets årsrapporter. 3. godkende årsrapporter for afsluttede regnskabsperioder, hvor indsendelsesfriste er udløbet, og som ikke tidligere er godkendt. 4. eventuelt træffe beslutning om kapitalnedsættelse og vedtægtsændringer som følge heraf. 5. eventuelt træffe beslutning om omdannelse og kapitalnedsættelse og vedtægtsændringer som følge heraf. 6. eventuelt træffe beslutning om kapitalforhøjelse og vedtægtsændringer som følge heraf. Valget af ledelsesmedlemmer skal ske på ny ved en genoptagelse. Dette skyldes, at ledelsesmedlemmer automatisk fratræder et selskab, når det registreres, at selskabet oversendes til tvangsopløsning Årsrapporter i forbindelse med en genoptagelse En betingelse for at genoptage et selskab er, at årsrapporter for afsluttede regnskabsperioder, hvor indsendelsesfristen er udløbet, godkendes. Generalforsamlingen skal derfor godkende eventuelle årsrapporter, der ikke tidligere er godkendt. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen accepterer, at den ledelse, der vælges på generalforsamlingen, aflægger og underskriver årsrapporten. 14 Årsrapporter, der skal indberettes digitalt i Regnskab 2.0, skal også for selskaber under opløsning indberettes i Erhvervsstyrelsens digitale regnskabsløsning Regnskab REVISORERKLÆRING OM SELSKABSKAPITALENS TILSTEDEVÆRELSE OG ULOVLIGE LÅN For at få et selskab genoptaget skal en revisor, der er godkendt efter revisorloven, afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, som konkluderer, at selskabets selskabskapital er til stede Jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. 13 Jf. SEL 106, stk. 1, jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. 14 Jf. Årsregnskabslovens 8, stk. 1 og 9, stk Jf. Indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 4

6 Hvis generalforsamlingen i forbindelse med en genoptagelse træffer beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen, er det den nedsatte selskabskapital, der skal være til stede, når revisoren afgiver sin erklæring. 17 Hvis der således i et anpartsselskab i forbindelse med beslutningen om genoptagelse træffes beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen fra kr. til kr., skal det fremgå af revisorerklæringen, at der er dækning for selskabskapitalen på kr. Der skal endvidere medsendes en revisorerklæring om, at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens 210, stk Erklæringerne skal være erklæringer, der er afgivet med høj grad af sikkerhed omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. 19 Erklæringerne skal være afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Erklæringerne om kapitalens tilstedeværelse og om lån i strid med selskabslovens 210, stk. 1 kan afgives i samme dokument Kapitalnedsættelse Hvis selskabet på generalforsamlingstidspunktet ikke har en egenkapital svarende til den i Erhvervsstyrelsen registrerede selskabskapital, vil det være nødvendigt at foretage dispositioner, der medfører, at der er dækning for selskabskapitalen. En af mulighederne er, at generalforsamlingen træffer beslutning om at nedsætte selskabskapitalen. 20 For at kunne genoptage selskabet skal der som minimum være dækning for en selskabskapital på mindst: kr. i iværksætterselskaber, da iværksætterselskaber skal have en selskabskapital, der mindst svarer hertil kr. i anpartsselskaber, da anpartsselskaber skal have en selskabskapital, der mindst svarer hertil kr. i aktieselskaber, da aktieselskaber skal have en selskabskapital, der mindst svarer hertil, og dette gælder, uanset om selskabskapitalen kun er delvist indbetalt. 23 En kapitalnedsættelse som led i en genoptagelse skal følge de sædvanlige regler om kapitalnedsættelser. 16 Jf. SEL 231, stk. 1, 1. pkt. og lovbemærkningerne hertil. 17 Jf. SEL 231, stk Jf. SEL 231, stk. 2, 2. pkt. 19 Jf. Lovbemærkningerne til SEL Jf. SEL 231, stk. 1, 3. pkt. 21 Jf. SEL 357a, stk Jf. SEL 231, stk. 1, sidste pkt. og SEL 4, stk Jf. SEL 231, stk. 1, sidste pkt. og SEL 4, stk. 2. ERHVERVSSTYRELSEN 5

7 En beslutning om kapitalnedsættelse træffes som udgangspunkt med en majoritet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre vedtægterne stiller strengere krav. 24 Hvis selskabskapitalen nedsættes som led i en kapitalnedsættelse, skal angivelsen af selskabskapitalen i vedtægterne tilpasses. De ændrede vedtægter dateret med generalforsamlingsdatoen skal indsendes i forbindelse med anmeldelsen af genoptagelsen af selskabet Omdannelsesmuligheden Hvis selskabet er et aktieselskab, og der ikke er dækning for en selskabskapital på mindst kr., som er lovens minimumskrav til selskabskapitalen i et aktieselskab, kan det overvejes at omdanne aktieselskabet til et anpartsselskab. Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning herom. Husk at en omdannelse ikke medfører en automatisk kapitalnedsættelse. Samtidig med en omdannelse af en aktieselskab til anpartsselskab kan selskabskapitalen nedsættes, idet minimumskravet til selskabskapitalen er kr. Hvis selskabskapitalen nedsættes i forbindelse med en genoptagelse, er betingelsen for genoptagelse, at der er dækning for den nedsatte selskabskapital. 26 Beslutningen om omdannelse kræver samme majoritet som genoptagelsesbeslutningen, medmindre vedtægterne stiller strengere krav. 27 Hvis selskabet besluttes omdannet, skal generalforsamlingen også beslutte en ændring af selskabets vedtægter, da vedtægterne som føle af omdannelsen herefter skal overholde reglerne for anpartsselskaber. Der skal således som minimum ske ændring af selskabets navn og eventuelle binavne, udover angivelsen af selskabskapitalen, da selskabsbetegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS skal fremgå af navnet. 28 De ændrede daterede vedtægter skal indsendes i forbindelse med anmeldelsen af genoptagelsen af selskabet. 29 De aktionærer, der ikke har deltaget i beslutningen om omdannelse, skal meddeles beslutningen senest 2 uger efter beslutningen. 30 Det skal hertil bemærkes, at et aktie- eller anpartsselskab ikke kan omdannes til et iværksætterselskab Jf. SEL 106, stk. 1, jf. SEL Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 18, stk. 7, 2. pkt. 26 Jf. SEL 4, stk Jf. SEL 321, stk Jf. SEL 2, stk Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 18, stk. 7, 2. pkt. 30 Jf. SEL 321, stk. 2. ERHVERVSSTYRELSEN 6

8 Det skal afslutningsvist endvidere bemærkes, at partnerselskaber kun kan omdannes til aktieselskaber. Partnerselskabers omdannelse til aktieselskaber er beskrevet i Erhvervsstyrelsens vejledning om partnerselskaber Kapitalforhøjelser I en genoptagelsessituation, hvor selskabets kapital ikke svarer til selskabskapitalen, og ikke kan nedsættes yderligere, kan generalforsamlingen træffe beslutning om udstedelse af nye kapitalandele. 32 Generalforsamlingen træffer beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen med det stemmeflertal, der i selskabet kræves til vedtægtsændring, dvs. med en majoritet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. 33 Reetablering af egenkapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele kan ske 1. ved indbetaling til overkurs. Overkursen skal sørge for, at egenkapitalen ikke vedbliver med at være mindre end den nye forhøjede selskabskapital. 2. i forbindelse med en samtidig nedsættelse til dækning af underskud. Ved nedsættelsen annulleres eksisterende kapitalandele helt eller delvist efterfulgt af en samtidig nyudstedelse af kapitalandele, der bringer selskabskapitalen op på det påkrævede niveau. Ved enhver kontant indbetaling ved forhøjelse af selskabskapitalen har de eksisterende kapitalejere ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele. 34 Hvis betalingen for kapitalandele skal kunne ske ved konvertering af gæld eller andre værdier end kontanter, skal forhøjelsesbeslutningen indeholde oplysning herom. 35 Ved mulighed for indbetaling ved konvertering af gæld skal det centrale ledelsesorgan redegøre for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om muligheden for konvertering. 36 I aktieselskaber skal redegørelsen gøres tilgængelig for aktionærerne forud for generalforsamlingen samt fremlægges på generalforsamlingen, medmindre der er enighed om det modsatte Jf. SEL kapitel 17 modsætningsvist. 32 Jf. SEL 153, stk. 1, nr Jf. SEL 154, stk. 1 og Jf. SEL 162, stk Jf. SEL 160, stk Jf. SEL 161, stk. 1 og Jf. SEL 161, stk ERHVERVSSTYRELSEN 7

9 På generalforsamlingen skal beslutningen om kapitalforhøjelse ved tegning af nye kapitalandele angive det mindste og højeste beløb, som kapitalen skal kunne forhøjes med, 2. tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal, 3. hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, 4. de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som selskabet skal betale, 5. den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser, 6. kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, 7. tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten, 8. fristen for betaling for de tegnede kapitalandele samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret, 9. eventuelle indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse, 10. om de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og 11. hvorvidt de nye kapitalandele skal lyde på navn eller ihændehaver. Det centrale ledelsesorgans redegørelse og eventuelt yderligere udarbejdede dokumenter skal fremlægges på generalforsamlingen LIKVIDATORS TILTRÆDEN Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal der indsendes dokumentation for, at likvidator kan samtykke i genoptagelsen INDBERETNING AF MANGLENDE ÅRSRAPPORTER En betingelse for at genoptage selskabet er, at de årsrapporter for afsluttede regnskabsperioder, hvor indsendelsesfristen er udløbet, men som endnu ikke er indberettet, indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale regnskabsløsning Regnskab Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en godkendt revisors revisionspåtegning, hvis revision ikke er fravalgt. Årsrapporten skal som altid være godkendt af generalforsamlingen. 38 Jf. SEL Jf. SEL 161 og SEL 163, stk Jf. SEL 232, stk Jf. Indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 8

10 Alene selskaber, der tidligere konkret er fritaget fra at indberette digitalt samt børsnoterede og statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D skal ikke indberette årsrapporter digitalt. 42 Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af selskabets årsrapport, vil medlemmerne af selskabets øverste ledelsesorgan blive pålagt afgifter efter reglerne i årsregnskabslovens Børsnoterede og statslige aktieselskaber skal for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013 også indberette digitalt, jf. Indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 3. ERHVERVSSTYRELSEN 9

11 2. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen En beslutning om genoptagelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelsen skal selskabsblanketten anvendes. 43 Et selskab kan således ikke genoptages ved brug af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. Selskabsblanketten kan findes på hjemmesiden virk.dk. Ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal der som minimum indsendes 1. en selskabsblanket. 2. et generalforsamlingsreferat. 3. en revisorerklæring om selskabskapitalen. 4. en revisorerklæring om ulovlige lån. 5. dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. 6. vedtægter, hvis disse er ændrede på generalforsamlingen, f.eks. som følge af en ændring af selskabskapitalen eller en omdannelse. Årsrapporter, der skal indberettes digitalt i Regnskab 2.0, skal også for selskaber under opløsning indberettes i Regnskab 2.0 og altså ikke medsendes selskabsblanketten sammen med de øvrige dokumenter INDSENDELSESMÅDER OG GEBYRER Selskabsblanketten og bilagene kan indsendes til Erhvervsstyrelsens adresse 44 Hvis adressen benyttes, skal vedhæftede dokumenter være i separate filer, dvs. én fil for selskabsblanketten, én fil for generalforsamlingsprotokollatet, én fil for revisors erklæring osv. Selskabsblanketterne og bilagene kan også sendes til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Anmelder vil ved registreringen af genoptagelsen blive pålagt et gebyr på 350 kr Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 6, stk Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 6, stk Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens bilag 2, litra B. ERHVERVSSTYRELSEN 10

12 SELSKABSLOVEN (SEL) 3. LOV- OG BEKENDTGØRELSESHENVISNINGER Bekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. De gældende regler i selskabsloven pr. 1. januar 2014 fremgår af vejledning nr af 13. februar REVISORLOVEN Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) ÅRSREGNSKABSLOVEN Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2013 af årsregnskabsloven med senere ændring. ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN Bekendtgørelse nr af 11. december 2013 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen med senere ændring. ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer. INDSENDELSESBEKENDTGØRELSEN Bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed ERHVERVSSTYRELSEN 11

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere