Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt 25-45 årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark"

Transkript

1 Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark Af Natasja Kingod og Christian Alsted November 2010

2 Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Evaluering af koncepter Det perfekte golfklubmedlemskab Konklusioner og anbefalinger Bilag - respondentoversigter

3 Baggrund og formål

4 Baggrund og formål Baggrund Dansk Golf Union ønsker at gennemføre en undersøgelse af interessen hos forskellige typer potentielle medlemmer for medlemskab i en golfklub. Denne undersøgelse vil være en kvalitativ forstudie, der er hypotesegenererende og kan levere dybe indsigter i de potentielle medlemmers holdninger og opfattelser af golf og klubmedlemskab, samt levere de drivers/barrierer for klubmedlemskab, som kan findes i den sample, der opstilles. Formål Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvordan potentielle golfklubmedlemmer i alderen år opfatter et medlemskab af en golfklub, hvilke tilvalgskriterier og fravalgskriterier de har samt hvad der skal til for at kunne melde sig ind i en golfklub.

5 Hovedspørgsmål Lære de årige at kende Hvad skal der til for at få dem til at melde sig ind i en golfklub Valgkriterier - Tilvalg drivers - Barriere og fravalgskriterier Hvordan kan man få Interesserede til at blive Garagegolfere Hvordan kan man få Garagegolfere videre ind i klubberne som fx Flexgolfere Golfklubbernes image - Indtryk af golf og golfklubber Info søgning brug af medier, venner, omgangkreds, familie Evaluering af ideer/forslag/eksempler på klubkoncepter Creative workshop: Sammensæt og konstruér dit ideelle golfklubkoncept. idéforslag fra deltagerne til hvordan man gerne vil adresseres for at et golfklubmedlemskab fremstår attraktivt og interesseøgende

6 Metode

7 Metode HVAD 2 eksplorative fokusgrupper af 2 timers varighed HVOR/ HVORNÅR 15. november, Millward Brown Alsted Research, Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø 16. november, Koldingfjord hotel, Fjordvej 154, 6000 Kolding HVEM Generelle kriterier: 70% mænd 30% kvinder Mellem år Specifikke kriterier: 1 gruppe med familier i Kolding 1 gruppe med ugifte (Frie 1ere) i København Skal være åbne over for at spille golf og udvise interesse for golf Må højst have spillet golf nogle gange Må ikke være medlem af en golfklub

8 Metode Undersøgelsen gennemføres ved brug af 2 gruppeinterviews á 2 timers varighed henholdsvis i det storkøbenhavnske område og i Jylland (Kolding) med deltagelse af 7-9 respondenter i hver. Der vægtes et input, der består af indsigt i målgrupperne og deres dybere forståelse og opfattelse af tilvalget af sportsaktivitet og overvejelserne i forbindelse med golf. Her i skal medtages de mere emotionelle faktorer, der kan spille en rolle (tradition, familienormer, vennekredsnormer, interesseprofiler, drømme og forventninger til en sportsaktivitet osv.) Der vil blive brugt diverse psykologiske og antropologiske associationsteknikker for at komme omkring de bagvedliggende følelser respondenterne måtte have til emnet Respondenterne er sikret anonymitet i henhold til ESOMAR standard, hvor de refereres til som henholdsvis mand/kvinde fra Jylland/København

9 Resultater

10 Karakteristika af respondenter De Frie 1ere Der ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Social oplevelse sammen med vennegruppen og kammeraterne. Dette motiv må anses for ret stærkt, da det er drivende for indmeldelse man melder sig ind, hvor man kender nogen og forventer et samvær sammen omkring sporten 2. Individuel oplevelse - mig og min sport, præger de mere konkurrencebetonede og ambitiøse, der sætter træningen højt. Sport for sportens skyld 3. Socialt samvær med andre med medlemmer i klubben knapt så drivende, nærmere en sekundær forventning om at få nye venner være åben og nyde noget øl sammen Der er stor spredning hos segmentet de Frie 1ere. De ønsker til dels holdsport på grund af det sociale (de fleste), men er også interesseret i det individuelle og træningsorienterede ved en sport

11 Karakteristika af respondenter Forældre Her ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Det sociale aspekt og fællesskabet er også i denne gruppe en drivkraft for at melde sig ind i en given sportsklub. Sporten bruges som et pusterum for familie og daglige pligter. Det er et rum, hvor der hygges med vennerne og afstresning kommer før motion 2. Tiden er sparsom for denne gruppe, så der skal stor planlægning til for at gå til en holdsport 3. Generelt foretrækkes sportsgrene, som er tidsmæssigt fleksible Forældregruppen er mere homogen i forhold til deres krav og præferencer for en sport. Selvom de ønsker en fleksible sport, så er holdsport at foretrække på grund af den sociale dimension. Sporten er et frirum, hvor der skal leges og slappes af

12 Præferencer De Frie 1ere Forældre Sport skal både være både for motionens skyld og for socialt samvær Sport skal primært være socialt Sport skal være fleksibelt Sport må gerne være på faste tider De Frie 1ere vil gerne tilpasse deres hverdag efter sporten, hvorimod forældrene ønsker at presse sporten ind, når det lige passer dem i deres hverdag. Generelt skal sport være socialt

13 Sport og medlemskab af sportsklub Respondenterne dyrker sport og er medlem af sportsklubber til dels på grund af motionen i sporten, for at holde sig i form, men også på grund af det sociale aspekt ved en sportsgren De fleste foretrækker en holdsport på grund af det sociale samvær med andre. Det kan være at gå til en holdsport med personer, man kender, men det kan også være en måde at få nye bekendtskaber på Det social aspekt ved sport, fylder lige så meget i Jylland (forældregruppen) som i København (De Frie 1ere). Sport dyrkes ikke kun for motionens skyld, men i lige så stor udstrækning for at hygge sig med eksisterende kammerater eller for at få nye bekendtskaber At dyrke sport med eksisterende venner, er et af de største trækplastre til at starte til en specifik holdsport hos begge segmenter. Begge segmenter giver udtryk for, at de bliver trukket med ind i klubberne og introduceret til sportsgrenen af deres venner Respondenterne tilkendegiver, at det sociale ved sport enten fylder lige så meget som motionen eller endda mere. For alle respondenterne betyder det, at være medlem af en sportsklub først og fremmest socialt samvær og fællesskab. De fleste er blevet medlemmer af sportsklubber på opfordring fra venner

14 Sport og medlemskab af sportsklub - Citater Mine venner var et trækplaster for at jeg kom på holdsport (Mand, Jylland) Jeg har fået nogle af mine bedste venner inden for bordtennis man kommer lettere til træning (Mand, København) Det at det er sjovt. Jeg skal ned og lege og kaste med en bold. At jeg så bliver trænet er en positiv sidegevinst (Mand, København) Man får en væsentlig bredere vennekreds ved at være medlem af en klub (Mand, København) Det er lettere at komme af sted, hvis det er socialt (Kvinde, København) Socialt samvær er meget afstressende (Kvinde, Jylland)

15 Sport fleksibelt versus faste tider Respondenterne giver udtryk for fordele og ulemper ved sport De Frie 1ere ønsker generelt fast holdsport, da der skal være en driver til at komme af sted. Med faste tider bliver de tvunget til at komme ud af døren mindst 1-2 gange om ugen Derimod ønsker forældrene mere fleksibel sport. De kan godt se det positive ved en holdsport med faste tider ( så kommer man af sted ), men de finder det svært at tilrettelægge deres allerede overfyldte hverdag med holdsport. De bruger meget tid på at følge børnenes fritidsinteresser og køre dem rundt til diverse sportsinteresser, så for dem skal en sport helst være så fleksibel som mulig. De skal kunne gå til sporten, lige når det passer dem De Frie 1ere ønsker en holdsport, så de kan komme af sted til træning. Forældrene har derimod svært ved at binde sig til faste hold på grund af børnene, som oftest skal køres til diverse sportsgrene og fritidsinteresser

16 Sport fleksibelt versus faste tider - Citater Det er godt for ungerne [referer til faste tider], men dårligt for mig. Jeg kan ikke overskue, at det skal være noget fast. Det skal være, når jeg lige har lyst til det fast tid var godt, da jeg var yngre. Nu er det ikke længere godt, men det vil det blive senere (Mand, Jylland) Det er meget tidskrævende at have børn (Mand, Jylland) Beliggenhed er vigtig. Jeg har lige skiftet klub, så det er tættere på. Så er der større chance for at komme af sted (Kvinde, Jylland) Det er lettere at sætte sig op til, når man ved, at det onsdag, og man skal af sted (Mand, København)

17 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab Tilvalgskriterier Fravalgskriterier Socialt At være en del af et fællesskab Nye venner Motion, holde sig i form Service Sportsgrenen som interesse Pris særligt de studerende Transport og logistik Manglende service i forhold til pris value for money Hvis ikke man bliver en del af holdet/fællesskabet Pris Det sociale aspekt er en driver for at melde sig ind i en given klub. Ligeledes kan et manglende fællesskab eller følelsen af ikke at være en del af det, være en faktor til at melde sig ud af en klub. Transport og beliggenhed er en anden vigtig driver, men det kommer i høj grad an på selve sportsgrenen. Respondenterne er villige til at køre længere for at gå til visse former for sport og herunder golf. Man er klar over, at det er dyrere med visse sportsgrene, herunder golf, men en lav pris reducerer usikkerhed i forhold til om sporten er noget for én, ligesom udgifter til tøj, udstyr mv. kan virke barriereskabende, indtil interessen er fanget. Selv om man ved, at det skodting hvis man bruger klubbens lånetilbud, hjælper det et potentielt medlem med at komme ind.

18 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab - Citater Hvis du er i en løbeklub forventer du ikke at betale så meget. I en golfklub er der mere vedligeholdelse (Mand, København) Beliggenhed betyder ikke noget hvis det er noget, man glæder sig til, gør det ikke noget (Mand, København) Jeg går op i prisen fordi jeg er studerende (Mand, København)

19 Brand perception respondenternes umiddelbare opfattelse af golf Golf opfattes som dyrt. Det er dyrt at være medlem og dyrt at anskaffe sig det rigtige udstyr Dyrt Tidskrævende Det er en tidskrævende sport. Det er noget, der skal planlægges Regler Golf består af en masse indviklede regler Afstressende Udflugt Golf er et godt sted at networke rent businessmæssigt Netværk Snobsport Golf er en udflugt i naturen. Det er mere end sport Lukket Golf er kun for de rige. Der er lange ventetider for at komme ind

20 Umiddelbar opfattelse af en golfspiller Pensionist Hr. og Fru Danmark Forretnings- folk Masser af tid Mand Rig

21 Opfattelsen af golf Respondenterne deler mange umiddelbare fordomme om golf og golfspillere. Golf har et blandet image fra en logeagtig snobbesport til en mere almindelig og ligefrem spot. Fordommene er et fastgroet billede, som respondenterne har svært ved at slippe, selvom de ved, at realiteten ser anderledes ud i dag Golf er i dag for alle aldersgrupper og for alle sociale lag. Der er kommet flere golfklubber og baner til, og det er ikke længere kun det grå guld, som spiller golf Selvom respondenterne godt ved, at golf i dag spilles af andre end pensionister, så hersker der stadig adskillige barrierer for at komme i gang

22 Opfattelsen af golf - fortsat Barriererne er til dels styret af en stor uvidenhed omkring golf. Respondenterne ved meget lidt om, hvad golf er. Uvidenheden skaber et billede af golf, som en utilnærmelig sport for almindelige mennesker Respondenterne deler opfattelsen at golf er en relativ dyr interesse, fordi det koster i indskud, medlemskab, udstyr og ikke mindst tid. De anser ikke umiddelbart golf for at være en fleksibel sport, som de kan komme til, når de vil. De har et billede af, at det er besværligt at booke tider, hvilket især er en stor barriere for forældregruppen Dog opfatter man ikke golf som en decideret sportsgren, da man ikke får puls på det er mere leg og selskabelighed, hygge og samvær fx mellem far og søn, kammerater osv, hvilket er positivt og gør golfen unik som sport/interesse

23 At spille golf De Frie 1ere Leg Sjovt Socialt Natur og luft Venner Forældre Frihed Natur Socialt Venner Nye venner Respondenterne har udelukkende positive opfattelser af at spille golf. Golf ses som en udflugt i naturen. Det er sjov og leg med venner

24 At spille golf positive associationer Fællesskab Elegance Udendørs Socialt God naturoplevelse Alle niveauer Gentleman sport Tage sporten med Livsstilsagtigt Afstressende

25 Styrker og svagheder ved golf Drivers Barriers Afstressende særligt forældrene Frisk luft og smuk natur Samvær med andre Fleksibelt spille når man har lyst Udvikling Træne på tværs af niveauer Tage sporten med ud at rejse Får ikke pulsen op De Frie 1ere Dyrt Tidskrævende Afhænger af vejret Logistik Dresscode For mange regler Teknisk svært Ufleksibelt svært at booke tider og komme til

26 Evaluering af koncepter Medlemskabstyper, begynderkursus og ydelser

27 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper Respondenterne reagerer umiddelbart positivt på de tre medlemskabstyper. De bliver først og fremmest positivt overraskede over prisen, da de havde forventet en langt højere pris Selvom de overraskes positivt af prisen, skal der stadig en del til før, at de ville vælge fuldtidsmedlemskabet. Det der skal til, er primært mere viden om golf både praktisk og teoretisk. Desuden er det nødvendigt at komme de mange fordomme til livs, der hersker omkring golf Generelt er respondenterne mest interesserede i enten Semifleks eller Fleks og med mulighed for at opgradere til et fuldtidsmedlemskab, hvis interessen fanger

28 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - fortsat Der ønskes dog først og fremmest et prøvemedlemskab, som ikke binder over en lang periode. Flere nævner, at de ønsker mere fleksibilitet at kunne betale per gang i stedet for på årsbasis Da man ikke er velbevandret indenfor golf, mangler man generelt mere information om, hvad golf er, hvilket gør det svært at tage stilling til de forskellige medlemskabstyper Medlemskaber vurderes generelt som indeholdende alt for mange restriktioner. Der står alt det, man ikke får og må - i stedet for det, man får og må

29 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - Citater Jeg har hørt, at når man først starter, så går der ikke længe, så fanger det og man vil af sted så ofte som muligt (Kvinde, Jylland) Man skal passe på med ikke at komme med for mange restriktioner på det her (Mand, København) Jeg synes, at det er mærkeligt, at man skal betale så meget for at være medlem af en klub. Man burde betale en lav pris og så per gang (Mand, Jylland) Jeg ved ikke, om det er taget ud af den blå avis. I Smørum kan det godt koste kr. (Mand, København) Det ligner et medlemskab på en billig klub (Mand, København)

30 Medlemskabstyper og segmenter Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende

31 Fuldtidsmedlemskab

32 Fuldtidsmedlemskab Dette medlemskab tilvælges af få. Det kræver, at man allerede har et kendskab til golf, og derfor ved, hvad man går ind til Interessen skal først fanges for alvor, før deltagerne ville vælge dette medlemskab Lyder som en fin mulighed med ubegrænset brug, men for børnefamilier, som ikke har så meget tid, er det at skyde overmåls. For mine kollegaer, som er tæt på pensionsalderen er det ok (Kvinde, Jylland) Hvis jeg blev bidt af det, så ville jeg gerne være fuldtidsmedlem (Mand, København) Hvis det virkelig er noget, man går ind for, så er det godt (Mand, København)

33 Semifleksmedlemskab

34 Semifleksmedlemskab Forældrene foretrækker dette medlemskab, da de føler, at det får mest for pengene her i forhold til tid. Pakkeløsningen med 5 gange tiltaler dem, da der er mindre at tage stilling til end med fleksmedlemskabet Forældrene ser denne løsning som en god måde at starte på, da den indikerer, at man får det sociale klubfællesskab Dog ville de hellere starte på en start- eller prøvepakke, og derefter opgradere til enten Fleks, eller Fuld tid Det er godt at komme i gang på, at bruge det første år på, og så vælger man fuldtidsmedlemskabet (Mand, Jylland) Godt, da man betaler for det man får. 5 gange på et år er realistisk (Mand, Jylland) Godt tilbud at komme i gang på (Kvinde, Jylland)

35 Fleksmedlemskab

36 Fleksmedlemskab Flekskonceptet modtages særdeles positivt af de Frie 1ere, da det rammer den prøve-mentalitet, man har, hvor man ikke ønsker at satse for mange penge på en sport, som man ikke ved, om man vil fortsætte med. Dog ville en decideret startpakke være førstevalget Flekspriserne er konkurrencedygtige i forhold til fx fitnesspriser (som kan ligge på ca årligt). Fleks tilvælges stærkere end Semifleks for gruppen de Frie 1ere, da de kan se fordelen ved at spille på andre baner og i udlandet. De ønsker ikke at binde sig til en klub, hvis ikke de kender folk, som de kan spille med Denne er god, hvis du vil spille på andre baner end der, hvor du er medlem (Mand, Jylland) Med de andre er du nødt til at troppe op en del gange for at gøre brug af medlemskabet. Denne er mere fleksibel (Mand, København) Jeg vil ikke betale en masse penge for at finde ud af, at jeg ikke gider det. Prisen her er ok (Kvinde, København) Jeg kan godt lide, at jeg kan komme rundt andre steder (Mand, København)

37 Begynderkursus Deltagerne finder det vigtigt med et begynderkursus. Teorien må gerne tages i større hold, hvorimod den praktisk del med en træner skal foregå i mindre hold á max 5 personer Generelt skal et begynderkursus kunne tages på en weekend. Man forventer, at man selv kan vælge mellem et weekend-kursus eller måske 4 dage i løbet af 1 måned De vil gerne kunne vælge, om de ønsker en personlig træner eller være på hold. Prisen skal selvfølgelig afspejle dette Det er svært for deltagerne at sætte pris på begynderkurset, da de ønsker det integreret i startpakken, men prisen anslås til ca kr. som en rimelig pris

38 Ydelser

39 Ydelser Fokus på det sociale Café Generelt vægtes det sociale meget højt. På listerne har stort set alle vurderet, at en café, hvor man kan hygge efter et spil golf, er et must. Det skal ikke være en restaurant med fine hvide duge, men et sted, hvor man kan få lidt cafémad, snack og en øl Skriftlige citater: Vigtigt for det sociale (Kvinde Jylland), Lidt hygge efter sporten (Kvinde Jylland) Klubber i klubben Er som caféen vigtig for det sociale element. Respondenterne vil gerne mødes om golf og vil generelt også gerne møde nye mennesker, som de kan spille golf med Skriftlige citater: Så kommer man af sted (Mand, Jylland), Styrker det sociale element (Mand, Jylland), Nye bekendtskaber (Mand, København) Det sociale aspekt er det, der vægtes højest ved et golfklubmedlemskab

40 Ydelser Fokus på det sociale fortsat Hyggerum/TV-stue Vurderes som en del af den sociale pakke ved golf. Det er en ydelse, som meget gerne må være der Skriftlige citater: For det sociale, som er vigtigt for mig (Mand, København), Fælles område, bedre miljø (Kvinde, København)

41 Ydelser Træningsfaciliteter Træningsfaciliteter til golftræning, træner, låne udstyr og træningsbolde Dette anses som absolut vigtigt. Flere angiver, at det er vigtigt for at komme i gang, at de kan få en træner, låne udstyr og træningsbolde. Særligt at låne udstyr ses som et must, når man starter med golf. Respondenterne har ikke lyst til at investere i dyrt udstyr, før de ved, om sporten fanger interessen. Ligeledes giver de udtryk for, at de ikke vil skille sig ud, ved at købe udstyr, der ikke passer ind Skriftlige citater: Det er vigtigt for at komme ordentligt i gang (Mand, København) Dresscode Respondenterne tager stærkt afstand fra en dresscode kultur. Dette virker ekskluderende og frastødende på respondenterne og er med til at bygge fordomme om golf, som en sport for de andre Udover at en golfklub skal være et socialt sted, skal diverse træningsfaciliteter fungere optimalt. Som nybegynder skal det være muligt at låne og leje udstyr

42 Ydelser Andet Parkering tæt på klubhus Dette er noget respondenterne forventer er i orden, selvom de ikke har angivet det, som deres vigtigste prioritet Butik med golfudstyr Respondenterne finder det praktisk med en butik, hvor de kan købe golfudstyr. Dog synes de ikke, at den skal sælge golftøj, da de ikke ønsker en bestemt dresscode kultur Deltage i turneringer, foredrag og fælles klubaftener og events Her har man delte meninger om ydelsernes relevans. Alle er dog enige om, at der gerne må være tiltag som styrker fællesskabet De andre ydelser Respondenterne finder det mindre vigtigt med badefaciliteter, restaurant, styrketræning og konditionstræning

43 De vigtigste ydelser Sociale/fællesskab Café Klubber i klubben TV stue/hyggerum Træningsfaciliteter Faciliteter, som skal være i orden Parkering

44 Det perfekte golfklubmedlemskab Kreativt idéværksted med collager

45 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En uformel café/pub med masser af atmosfære gerne engelsk gentleman stil -, hvor man kan få en let anretning, snack og en øl og hygge med venner og nye bekendtskaber Det skal ikke være en restaurant, men et sted, hvor man kan sidde efterfølgende og fortælle røverhistorier (Mand Jylland) Hygge, mandehørm, herrementalitet, afslappet (Mand Jylland) En gentlemanbar med god fadøl og gode sofaer, hvor man kan snakke om vind og vejr (Mand København) Det skal være hyggeligt uden at blive hospitalsklinker og cowboytoast. Giv det noget liv og sjæl (Mand København)

46 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Atmosfæren i golfklubben skal være uformel og afslappet. Det er vigtigt at golfklubben virker rummelig et sted for alle. Det skal være et imødekommende miljø. Ingen dresscode. Klubben skal indbyde til socialt samvær Et rum for alle typer (Kvinde København) Plads til alle. Det skal ikke være high end (Kvinde København) Et sted hvor man kan komme som man er (Kvinde Jylland) Det skal være nede på jorden (Mand Jylland)

47 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En startpakke for nybegyndere, så det er lettere at komme i gang med golf. Det skal være en kortere medlemsperiode inkl. begynderkursus samt mulighed for at låne udstyr og bolde. Man skal derefter kunne opgradere til fleks, semifleks eller fuldtid Ægtefællerabat (Kvinde Jylland) Let at komme ind og let at komme ud ikke en lang bindingsperiode (Kvinde Jylland) Pakkeløsninger for nybegyndere, der gør det mere overskueligt (Kvinde København) Jeg vil have et prøveabonnement (Mand Jylland)

48 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Naturoplevelsen skal være i top. Banerne skal være flotte, spændende og velplejede. Ligger et dejligt sted med smuk natur (Kvinde Jylland) Lækkert sted at være. Ikke en vindblæst mark. Det skal være lækkert at spille golf. Dejlige omgivelser (Mand Jylland) Golfen indbyder til natur og oplevelser. Afveksling i banen (Mand København)

49 Opsummering på tværs af segmenter Kvinderne især mødrene ønsker at gå til golf med deres mænd. De vil have et sted, hvor der er fokus på wellness, og hvor de kan have børnene med Mændene derimod vil ikke gå til golf med deres koner. De vil spille golf med kammeraterne. De vil have et frirum fra familien. De vil ikke have wellness. De vil bare have golf, fællesskab med vennerne og øl Alle i forældregruppen mener, at de skal tjekke med deres respektive mænd og koner, før de kan starte med golf. Dette er mest på grund af det formodede store tidsforbrug, men også på grund af prisen De Frie 1ere vil gerne ud til udlandet med golf. Klubben må gerne arrangere golfture til udlandet

50 Collage 1 Kvindegruppe København

51 Collage 1 Kvindegruppe København Natur og gode baner Rum for alle flere kvinder Priserne må ikke være for høje skal sættes efter faciliteter Pakkeløsninger for nybegyndere overskuelighed Afslappet miljø og atmosfære plads til alle, få en øl, ikke high end Service: Et godt og imødekommende miljø med gode trænere Nemt og tilgængeligt. Det skal ikke være besværligt at starte. Der skal ikke være ventelister

52 Collage 2 Mandegruppe København

53 Collage 2 Mandegruppe København Udlandsrejser man kan rejse alene og med andre medlemmer af klubben det sociale aspekt Inspiration Naturskønne omgivelser Let tilgængelig information og anbefalinger Café hvor man kan drikke øl En specialiseret golfforretning

54 Collage 3 Mandegruppe København

55 Collage 3 Mandegruppe København Låne udstyr Golf for drengerøve det skal være hyggeligt og socialt Pakkeløsninger blærerøvsmiddagen, årlig tur med drengene Golfrejser rundt i verden fx Egypten, der gør golfen mere tiltalende Prisorienteret Hr. og Fr. Danmark sparer penge med et samlet medlemskab. Det kan også være din bedste ven Gentlemanbar en god fadøl, gode sofaer. Snakke om vind og vejr Mulighed for at skifte, hvis det har regnet

56 Collage 4 Mandegruppe København

57 Collage 4 Mandegruppe København Golfen indbyder til natur og oplevelser Afveksling i banen Mulighed for træner enten single eller hold Konkurrencemuligheder inden og udenfor klubben Prisen billigt, fleks Mad der er nemt uden en restaurant med hvide duge Plads til socialt samvær Motion og sundhed 18 hullers bane som afveksling Speed golf i stedet for power yoga, hvor der løbes rundt til hullerne

58 Collage 5 Kvindegruppe Jylland

59 Collage 5 Kvindegruppe Jylland Ligger et dejligt sted med smuk natur Et sted hvor man kan komme, som man er En café hvor man kan hygge, og hvor man kan tage børn med Et sted hvor børnene kan lege, hvor der er opsyn mens mødrene spiller golf Mulighed for ansigtsbehandling afslapning og wellness Ægtefællerabat super tilbud til at komme i gang på Fleksible åbningstider Golftræner og coach

60 Collage 6 Mandegruppe Jylland

61 Collage 6 Mandegruppe Jylland Fællesskab man kommer for at få sit sociale behov dækket Naturskønne områder Sandwich og mad i klubben No nonsens koncept

62 Collage 7 Mandegruppe Jylland

63 Collage 7 Mandegruppe Jylland Lækkert sted at være Et klubhus med en café. Det skal ikke være en restaurant. Et sted hvor man kan sidde og hygge og fortælle røverhistorier Gode parkeringsforhold tæt på faciliteter Driving range, putting greens og gratis bolde Golfbutik så man kan købe det nødvendige udstyr ikke tøj! God vejledning om udstyr Klubberne skal prioritere medlemmerne frem for firmaerne. Banerne må ikke være bookede af firmaer, så medlemmerne ikke kan komme til

64 Collage 8 Mandegruppe Jylland

65 Collage 8 Mandegruppe Jylland Simple forhold på grund af manglende tid i det daglige KISS Keep it simple stupid Gode baneforhold og parkeringsforhold Tid til leg tilbage til rødderne, hygge, mandehørm, herrementalitet og afslapning Konkurrence 20% rabat på sportsudstyr som medlem En forstående kone Til at komme ind og ud af (medlemskab) Usoigneret mand nede på jorden

66 Konklusioner og anbefalinger

67 Konklusioner og anbefalinger Overordnet: Klubmedlemskabstypernes relevans er blevet bekræftet, hvorfor det anbefales at arbejde videre med disse Fleks appellerer især til de ugifte mænd (Frie 1 ere) og Semifleks til familier, Fuld Tid til entusiaster/engagerede, hvorfor det anbefales at efterprøve dette kvantitativt med de testede prisangivelser. Der er behov for et ekstra medlemskabstype: Startpakken, hvorfor det anbefales at arbejde med en trappestigemodel, der er rettet mod forskellige behov og segmenter: Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Ny pakke! Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende 67

68 Konklusioner og anbefalinger Startpakker til nybegyndere Nybegyndere med begrænset kendskab til golf er ikke interesserede i at investere for mange penge i indskud, medlemskab og udstyr, før de ved, at golfen er noget for dem. De Frie 1ere synes, at fleksmedlemskabet virker bedst, da de har mulighed for at cruise mellem klubber, og da prisen er den laveste af de tre medlemskabstyper. Forældrene finder semi-fleksmedlemskabet mest interessant, da de kan overkomme at spille 5 gange på et år, og da de gerne vil have fællesskabet i klubben. Det er påpeget at det vil stimulere interessen med et prøvemedlemskab. Et prøvemedlemskab må gerne indeholde et begynderkursus, som skal kunne tages på højst en weekend. Det skal være muligt at låne udstyr og bolde i denne periode

69 Konklusioner og anbefalinger På tværs af de forskellige priser og medlemskabstyper ses et primært tilvalgskriterium: Golf som en social klub Golf skal være et sted, hvor man kan komme og hygge med kammeraterne eller få nye bekendtskaber at spille med. Der skal være mulighed for at finde en golfmakker, hvis ikke man selv kender nogen at spille golf med Det anbefales, at de sociale aspekter ved golf kommer i centrum i klubben. Klubben skal være et miljø og faciliteter, som favner det sociale, både hvad angår at dyrke samvær med eksisterende venner og det at møde nye venner. En barriere for at spille golf er manglende kendskab til venner, som har lyst til at spille. Derfor skal det være muligt at finde en golfmakker

70 Konklusioner og anbefalinger Café, klubber i klubben, faciliteter og parkering Der er fra mændene tilkendegivet stor interesse for sociale tiltag som en café og klubber i klubben, hvor man kan mødes om golfen og hygge sig. Diverse golffaciliteter som gode baner, træner, bolde og udstyr skal være i orden og anses for hygiejnefaktorer, som man betaler for i prisen. Desuden skal parkeringsforholdene være gode. Der må gerne være parkering tæt på klubhuset. Fra kvinderne er tilkendegivet et ganske andet klubkoncept med vægten på wellness mv. hvilket næppe kan samles i den samme klub Det anbefales at arbejde nuanceret med uformelle samværsformer i klubbens indretning, fx med en hyggelige café, hvor man kan mødes til en bid mad og en øl efter et spil golf. Det skal ikke være en fin restaurant med hvide duge. Stilen er mere english og gentlemans club - en herreklub, som IKKE er snobbet og ekskluderende, men hyggelig, venlig og favnende

71 Konklusioner og anbefalinger Golfklubben skal være et rummeligt sted Der hersker stadig en del fordomme over for golf, som et sted for de rige, hvor der er en særlig dresscode kultur. Respondenterne ønsker, at golfklubber skal være et sted for alle, hvor man kan komme, som man er Det anbefales, at der lægges vægt på en hyggelig og uformel atmosfære i golfklubberne. Medlemmer skal føle sig velkomne lige meget, hvilket kendskab de har til golf eller sociale lag, de kommer fra. Desuden skal kommunikationen på diverse golfklubhjemmesider ligeledes være uformel og pædagogisk og ikke ekskluderende eller stiv

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

International markedsanalyse. Scenarier. Udvikling af lejemål. Hedens Colosseum

International markedsanalyse. Scenarier. Udvikling af lejemål. Hedens Colosseum International markedsanalyse Scenarier Udvikling af lejemål Hedens Colosseum Udgangspunkt i forretningsmuligheder identificeret under analysen af fremtidens forbrugerbehov Fremtidige forbrugerbehov Grupperinger

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

Kan du huske at have set denne reklamefilm?

Kan du huske at have set denne reklamefilm? Kan du huske at have set denne reklamefilm? Ja 99% 86 Nej 1% 1 Hvem reklameres der for? (hvis du ikke ved det, udfyldes boksen med "ved ikke") startour Spies Star Tour Noget rejsehalløj Star tour Startour

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World.

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. BILAG: 1 Spørgeguide til interviews Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. Fitnessaktivitet: Styrketræning og konditionstræning. Indledende

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 NYTÆNKNING Innovationsindsats for Roskilde Badene INDLEDNING I Roskilde kommune ønsker vi at gøre en forskel på svømmeområdet. Borgene skal ikke bare

Læs mere

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Drømmerejsen Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Det lykkelige Arabien Drømmer du om en ferie, der kombinerer golf på verdensklasse baner, ophold på fantastiske hoteller og oplevelser med unikke minder? Palm

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere