Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt 25-45 årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark"

Transkript

1 Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark Af Natasja Kingod og Christian Alsted November 2010

2 Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Evaluering af koncepter Det perfekte golfklubmedlemskab Konklusioner og anbefalinger Bilag - respondentoversigter

3 Baggrund og formål

4 Baggrund og formål Baggrund Dansk Golf Union ønsker at gennemføre en undersøgelse af interessen hos forskellige typer potentielle medlemmer for medlemskab i en golfklub. Denne undersøgelse vil være en kvalitativ forstudie, der er hypotesegenererende og kan levere dybe indsigter i de potentielle medlemmers holdninger og opfattelser af golf og klubmedlemskab, samt levere de drivers/barrierer for klubmedlemskab, som kan findes i den sample, der opstilles. Formål Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvordan potentielle golfklubmedlemmer i alderen år opfatter et medlemskab af en golfklub, hvilke tilvalgskriterier og fravalgskriterier de har samt hvad der skal til for at kunne melde sig ind i en golfklub.

5 Hovedspørgsmål Lære de årige at kende Hvad skal der til for at få dem til at melde sig ind i en golfklub Valgkriterier - Tilvalg drivers - Barriere og fravalgskriterier Hvordan kan man få Interesserede til at blive Garagegolfere Hvordan kan man få Garagegolfere videre ind i klubberne som fx Flexgolfere Golfklubbernes image - Indtryk af golf og golfklubber Info søgning brug af medier, venner, omgangkreds, familie Evaluering af ideer/forslag/eksempler på klubkoncepter Creative workshop: Sammensæt og konstruér dit ideelle golfklubkoncept. idéforslag fra deltagerne til hvordan man gerne vil adresseres for at et golfklubmedlemskab fremstår attraktivt og interesseøgende

6 Metode

7 Metode HVAD 2 eksplorative fokusgrupper af 2 timers varighed HVOR/ HVORNÅR 15. november, Millward Brown Alsted Research, Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø 16. november, Koldingfjord hotel, Fjordvej 154, 6000 Kolding HVEM Generelle kriterier: 70% mænd 30% kvinder Mellem år Specifikke kriterier: 1 gruppe med familier i Kolding 1 gruppe med ugifte (Frie 1ere) i København Skal være åbne over for at spille golf og udvise interesse for golf Må højst have spillet golf nogle gange Må ikke være medlem af en golfklub

8 Metode Undersøgelsen gennemføres ved brug af 2 gruppeinterviews á 2 timers varighed henholdsvis i det storkøbenhavnske område og i Jylland (Kolding) med deltagelse af 7-9 respondenter i hver. Der vægtes et input, der består af indsigt i målgrupperne og deres dybere forståelse og opfattelse af tilvalget af sportsaktivitet og overvejelserne i forbindelse med golf. Her i skal medtages de mere emotionelle faktorer, der kan spille en rolle (tradition, familienormer, vennekredsnormer, interesseprofiler, drømme og forventninger til en sportsaktivitet osv.) Der vil blive brugt diverse psykologiske og antropologiske associationsteknikker for at komme omkring de bagvedliggende følelser respondenterne måtte have til emnet Respondenterne er sikret anonymitet i henhold til ESOMAR standard, hvor de refereres til som henholdsvis mand/kvinde fra Jylland/København

9 Resultater

10 Karakteristika af respondenter De Frie 1ere Der ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Social oplevelse sammen med vennegruppen og kammeraterne. Dette motiv må anses for ret stærkt, da det er drivende for indmeldelse man melder sig ind, hvor man kender nogen og forventer et samvær sammen omkring sporten 2. Individuel oplevelse - mig og min sport, præger de mere konkurrencebetonede og ambitiøse, der sætter træningen højt. Sport for sportens skyld 3. Socialt samvær med andre med medlemmer i klubben knapt så drivende, nærmere en sekundær forventning om at få nye venner være åben og nyde noget øl sammen Der er stor spredning hos segmentet de Frie 1ere. De ønsker til dels holdsport på grund af det sociale (de fleste), men er også interesseret i det individuelle og træningsorienterede ved en sport

11 Karakteristika af respondenter Forældre Her ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Det sociale aspekt og fællesskabet er også i denne gruppe en drivkraft for at melde sig ind i en given sportsklub. Sporten bruges som et pusterum for familie og daglige pligter. Det er et rum, hvor der hygges med vennerne og afstresning kommer før motion 2. Tiden er sparsom for denne gruppe, så der skal stor planlægning til for at gå til en holdsport 3. Generelt foretrækkes sportsgrene, som er tidsmæssigt fleksible Forældregruppen er mere homogen i forhold til deres krav og præferencer for en sport. Selvom de ønsker en fleksible sport, så er holdsport at foretrække på grund af den sociale dimension. Sporten er et frirum, hvor der skal leges og slappes af

12 Præferencer De Frie 1ere Forældre Sport skal både være både for motionens skyld og for socialt samvær Sport skal primært være socialt Sport skal være fleksibelt Sport må gerne være på faste tider De Frie 1ere vil gerne tilpasse deres hverdag efter sporten, hvorimod forældrene ønsker at presse sporten ind, når det lige passer dem i deres hverdag. Generelt skal sport være socialt

13 Sport og medlemskab af sportsklub Respondenterne dyrker sport og er medlem af sportsklubber til dels på grund af motionen i sporten, for at holde sig i form, men også på grund af det sociale aspekt ved en sportsgren De fleste foretrækker en holdsport på grund af det sociale samvær med andre. Det kan være at gå til en holdsport med personer, man kender, men det kan også være en måde at få nye bekendtskaber på Det social aspekt ved sport, fylder lige så meget i Jylland (forældregruppen) som i København (De Frie 1ere). Sport dyrkes ikke kun for motionens skyld, men i lige så stor udstrækning for at hygge sig med eksisterende kammerater eller for at få nye bekendtskaber At dyrke sport med eksisterende venner, er et af de største trækplastre til at starte til en specifik holdsport hos begge segmenter. Begge segmenter giver udtryk for, at de bliver trukket med ind i klubberne og introduceret til sportsgrenen af deres venner Respondenterne tilkendegiver, at det sociale ved sport enten fylder lige så meget som motionen eller endda mere. For alle respondenterne betyder det, at være medlem af en sportsklub først og fremmest socialt samvær og fællesskab. De fleste er blevet medlemmer af sportsklubber på opfordring fra venner

14 Sport og medlemskab af sportsklub - Citater Mine venner var et trækplaster for at jeg kom på holdsport (Mand, Jylland) Jeg har fået nogle af mine bedste venner inden for bordtennis man kommer lettere til træning (Mand, København) Det at det er sjovt. Jeg skal ned og lege og kaste med en bold. At jeg så bliver trænet er en positiv sidegevinst (Mand, København) Man får en væsentlig bredere vennekreds ved at være medlem af en klub (Mand, København) Det er lettere at komme af sted, hvis det er socialt (Kvinde, København) Socialt samvær er meget afstressende (Kvinde, Jylland)

15 Sport fleksibelt versus faste tider Respondenterne giver udtryk for fordele og ulemper ved sport De Frie 1ere ønsker generelt fast holdsport, da der skal være en driver til at komme af sted. Med faste tider bliver de tvunget til at komme ud af døren mindst 1-2 gange om ugen Derimod ønsker forældrene mere fleksibel sport. De kan godt se det positive ved en holdsport med faste tider ( så kommer man af sted ), men de finder det svært at tilrettelægge deres allerede overfyldte hverdag med holdsport. De bruger meget tid på at følge børnenes fritidsinteresser og køre dem rundt til diverse sportsinteresser, så for dem skal en sport helst være så fleksibel som mulig. De skal kunne gå til sporten, lige når det passer dem De Frie 1ere ønsker en holdsport, så de kan komme af sted til træning. Forældrene har derimod svært ved at binde sig til faste hold på grund af børnene, som oftest skal køres til diverse sportsgrene og fritidsinteresser

16 Sport fleksibelt versus faste tider - Citater Det er godt for ungerne [referer til faste tider], men dårligt for mig. Jeg kan ikke overskue, at det skal være noget fast. Det skal være, når jeg lige har lyst til det fast tid var godt, da jeg var yngre. Nu er det ikke længere godt, men det vil det blive senere (Mand, Jylland) Det er meget tidskrævende at have børn (Mand, Jylland) Beliggenhed er vigtig. Jeg har lige skiftet klub, så det er tættere på. Så er der større chance for at komme af sted (Kvinde, Jylland) Det er lettere at sætte sig op til, når man ved, at det onsdag, og man skal af sted (Mand, København)

17 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab Tilvalgskriterier Fravalgskriterier Socialt At være en del af et fællesskab Nye venner Motion, holde sig i form Service Sportsgrenen som interesse Pris særligt de studerende Transport og logistik Manglende service i forhold til pris value for money Hvis ikke man bliver en del af holdet/fællesskabet Pris Det sociale aspekt er en driver for at melde sig ind i en given klub. Ligeledes kan et manglende fællesskab eller følelsen af ikke at være en del af det, være en faktor til at melde sig ud af en klub. Transport og beliggenhed er en anden vigtig driver, men det kommer i høj grad an på selve sportsgrenen. Respondenterne er villige til at køre længere for at gå til visse former for sport og herunder golf. Man er klar over, at det er dyrere med visse sportsgrene, herunder golf, men en lav pris reducerer usikkerhed i forhold til om sporten er noget for én, ligesom udgifter til tøj, udstyr mv. kan virke barriereskabende, indtil interessen er fanget. Selv om man ved, at det skodting hvis man bruger klubbens lånetilbud, hjælper det et potentielt medlem med at komme ind.

18 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab - Citater Hvis du er i en løbeklub forventer du ikke at betale så meget. I en golfklub er der mere vedligeholdelse (Mand, København) Beliggenhed betyder ikke noget hvis det er noget, man glæder sig til, gør det ikke noget (Mand, København) Jeg går op i prisen fordi jeg er studerende (Mand, København)

19 Brand perception respondenternes umiddelbare opfattelse af golf Golf opfattes som dyrt. Det er dyrt at være medlem og dyrt at anskaffe sig det rigtige udstyr Dyrt Tidskrævende Det er en tidskrævende sport. Det er noget, der skal planlægges Regler Golf består af en masse indviklede regler Afstressende Udflugt Golf er et godt sted at networke rent businessmæssigt Netværk Snobsport Golf er en udflugt i naturen. Det er mere end sport Lukket Golf er kun for de rige. Der er lange ventetider for at komme ind

20 Umiddelbar opfattelse af en golfspiller Pensionist Hr. og Fru Danmark Forretnings- folk Masser af tid Mand Rig

21 Opfattelsen af golf Respondenterne deler mange umiddelbare fordomme om golf og golfspillere. Golf har et blandet image fra en logeagtig snobbesport til en mere almindelig og ligefrem spot. Fordommene er et fastgroet billede, som respondenterne har svært ved at slippe, selvom de ved, at realiteten ser anderledes ud i dag Golf er i dag for alle aldersgrupper og for alle sociale lag. Der er kommet flere golfklubber og baner til, og det er ikke længere kun det grå guld, som spiller golf Selvom respondenterne godt ved, at golf i dag spilles af andre end pensionister, så hersker der stadig adskillige barrierer for at komme i gang

22 Opfattelsen af golf - fortsat Barriererne er til dels styret af en stor uvidenhed omkring golf. Respondenterne ved meget lidt om, hvad golf er. Uvidenheden skaber et billede af golf, som en utilnærmelig sport for almindelige mennesker Respondenterne deler opfattelsen at golf er en relativ dyr interesse, fordi det koster i indskud, medlemskab, udstyr og ikke mindst tid. De anser ikke umiddelbart golf for at være en fleksibel sport, som de kan komme til, når de vil. De har et billede af, at det er besværligt at booke tider, hvilket især er en stor barriere for forældregruppen Dog opfatter man ikke golf som en decideret sportsgren, da man ikke får puls på det er mere leg og selskabelighed, hygge og samvær fx mellem far og søn, kammerater osv, hvilket er positivt og gør golfen unik som sport/interesse

23 At spille golf De Frie 1ere Leg Sjovt Socialt Natur og luft Venner Forældre Frihed Natur Socialt Venner Nye venner Respondenterne har udelukkende positive opfattelser af at spille golf. Golf ses som en udflugt i naturen. Det er sjov og leg med venner

24 At spille golf positive associationer Fællesskab Elegance Udendørs Socialt God naturoplevelse Alle niveauer Gentleman sport Tage sporten med Livsstilsagtigt Afstressende

25 Styrker og svagheder ved golf Drivers Barriers Afstressende særligt forældrene Frisk luft og smuk natur Samvær med andre Fleksibelt spille når man har lyst Udvikling Træne på tværs af niveauer Tage sporten med ud at rejse Får ikke pulsen op De Frie 1ere Dyrt Tidskrævende Afhænger af vejret Logistik Dresscode For mange regler Teknisk svært Ufleksibelt svært at booke tider og komme til

26 Evaluering af koncepter Medlemskabstyper, begynderkursus og ydelser

27 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper Respondenterne reagerer umiddelbart positivt på de tre medlemskabstyper. De bliver først og fremmest positivt overraskede over prisen, da de havde forventet en langt højere pris Selvom de overraskes positivt af prisen, skal der stadig en del til før, at de ville vælge fuldtidsmedlemskabet. Det der skal til, er primært mere viden om golf både praktisk og teoretisk. Desuden er det nødvendigt at komme de mange fordomme til livs, der hersker omkring golf Generelt er respondenterne mest interesserede i enten Semifleks eller Fleks og med mulighed for at opgradere til et fuldtidsmedlemskab, hvis interessen fanger

28 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - fortsat Der ønskes dog først og fremmest et prøvemedlemskab, som ikke binder over en lang periode. Flere nævner, at de ønsker mere fleksibilitet at kunne betale per gang i stedet for på årsbasis Da man ikke er velbevandret indenfor golf, mangler man generelt mere information om, hvad golf er, hvilket gør det svært at tage stilling til de forskellige medlemskabstyper Medlemskaber vurderes generelt som indeholdende alt for mange restriktioner. Der står alt det, man ikke får og må - i stedet for det, man får og må

29 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - Citater Jeg har hørt, at når man først starter, så går der ikke længe, så fanger det og man vil af sted så ofte som muligt (Kvinde, Jylland) Man skal passe på med ikke at komme med for mange restriktioner på det her (Mand, København) Jeg synes, at det er mærkeligt, at man skal betale så meget for at være medlem af en klub. Man burde betale en lav pris og så per gang (Mand, Jylland) Jeg ved ikke, om det er taget ud af den blå avis. I Smørum kan det godt koste kr. (Mand, København) Det ligner et medlemskab på en billig klub (Mand, København)

30 Medlemskabstyper og segmenter Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende

31 Fuldtidsmedlemskab

32 Fuldtidsmedlemskab Dette medlemskab tilvælges af få. Det kræver, at man allerede har et kendskab til golf, og derfor ved, hvad man går ind til Interessen skal først fanges for alvor, før deltagerne ville vælge dette medlemskab Lyder som en fin mulighed med ubegrænset brug, men for børnefamilier, som ikke har så meget tid, er det at skyde overmåls. For mine kollegaer, som er tæt på pensionsalderen er det ok (Kvinde, Jylland) Hvis jeg blev bidt af det, så ville jeg gerne være fuldtidsmedlem (Mand, København) Hvis det virkelig er noget, man går ind for, så er det godt (Mand, København)

33 Semifleksmedlemskab

34 Semifleksmedlemskab Forældrene foretrækker dette medlemskab, da de føler, at det får mest for pengene her i forhold til tid. Pakkeløsningen med 5 gange tiltaler dem, da der er mindre at tage stilling til end med fleksmedlemskabet Forældrene ser denne løsning som en god måde at starte på, da den indikerer, at man får det sociale klubfællesskab Dog ville de hellere starte på en start- eller prøvepakke, og derefter opgradere til enten Fleks, eller Fuld tid Det er godt at komme i gang på, at bruge det første år på, og så vælger man fuldtidsmedlemskabet (Mand, Jylland) Godt, da man betaler for det man får. 5 gange på et år er realistisk (Mand, Jylland) Godt tilbud at komme i gang på (Kvinde, Jylland)

35 Fleksmedlemskab

36 Fleksmedlemskab Flekskonceptet modtages særdeles positivt af de Frie 1ere, da det rammer den prøve-mentalitet, man har, hvor man ikke ønsker at satse for mange penge på en sport, som man ikke ved, om man vil fortsætte med. Dog ville en decideret startpakke være førstevalget Flekspriserne er konkurrencedygtige i forhold til fx fitnesspriser (som kan ligge på ca årligt). Fleks tilvælges stærkere end Semifleks for gruppen de Frie 1ere, da de kan se fordelen ved at spille på andre baner og i udlandet. De ønsker ikke at binde sig til en klub, hvis ikke de kender folk, som de kan spille med Denne er god, hvis du vil spille på andre baner end der, hvor du er medlem (Mand, Jylland) Med de andre er du nødt til at troppe op en del gange for at gøre brug af medlemskabet. Denne er mere fleksibel (Mand, København) Jeg vil ikke betale en masse penge for at finde ud af, at jeg ikke gider det. Prisen her er ok (Kvinde, København) Jeg kan godt lide, at jeg kan komme rundt andre steder (Mand, København)

37 Begynderkursus Deltagerne finder det vigtigt med et begynderkursus. Teorien må gerne tages i større hold, hvorimod den praktisk del med en træner skal foregå i mindre hold á max 5 personer Generelt skal et begynderkursus kunne tages på en weekend. Man forventer, at man selv kan vælge mellem et weekend-kursus eller måske 4 dage i løbet af 1 måned De vil gerne kunne vælge, om de ønsker en personlig træner eller være på hold. Prisen skal selvfølgelig afspejle dette Det er svært for deltagerne at sætte pris på begynderkurset, da de ønsker det integreret i startpakken, men prisen anslås til ca kr. som en rimelig pris

38 Ydelser

39 Ydelser Fokus på det sociale Café Generelt vægtes det sociale meget højt. På listerne har stort set alle vurderet, at en café, hvor man kan hygge efter et spil golf, er et must. Det skal ikke være en restaurant med fine hvide duge, men et sted, hvor man kan få lidt cafémad, snack og en øl Skriftlige citater: Vigtigt for det sociale (Kvinde Jylland), Lidt hygge efter sporten (Kvinde Jylland) Klubber i klubben Er som caféen vigtig for det sociale element. Respondenterne vil gerne mødes om golf og vil generelt også gerne møde nye mennesker, som de kan spille golf med Skriftlige citater: Så kommer man af sted (Mand, Jylland), Styrker det sociale element (Mand, Jylland), Nye bekendtskaber (Mand, København) Det sociale aspekt er det, der vægtes højest ved et golfklubmedlemskab

40 Ydelser Fokus på det sociale fortsat Hyggerum/TV-stue Vurderes som en del af den sociale pakke ved golf. Det er en ydelse, som meget gerne må være der Skriftlige citater: For det sociale, som er vigtigt for mig (Mand, København), Fælles område, bedre miljø (Kvinde, København)

41 Ydelser Træningsfaciliteter Træningsfaciliteter til golftræning, træner, låne udstyr og træningsbolde Dette anses som absolut vigtigt. Flere angiver, at det er vigtigt for at komme i gang, at de kan få en træner, låne udstyr og træningsbolde. Særligt at låne udstyr ses som et must, når man starter med golf. Respondenterne har ikke lyst til at investere i dyrt udstyr, før de ved, om sporten fanger interessen. Ligeledes giver de udtryk for, at de ikke vil skille sig ud, ved at købe udstyr, der ikke passer ind Skriftlige citater: Det er vigtigt for at komme ordentligt i gang (Mand, København) Dresscode Respondenterne tager stærkt afstand fra en dresscode kultur. Dette virker ekskluderende og frastødende på respondenterne og er med til at bygge fordomme om golf, som en sport for de andre Udover at en golfklub skal være et socialt sted, skal diverse træningsfaciliteter fungere optimalt. Som nybegynder skal det være muligt at låne og leje udstyr

42 Ydelser Andet Parkering tæt på klubhus Dette er noget respondenterne forventer er i orden, selvom de ikke har angivet det, som deres vigtigste prioritet Butik med golfudstyr Respondenterne finder det praktisk med en butik, hvor de kan købe golfudstyr. Dog synes de ikke, at den skal sælge golftøj, da de ikke ønsker en bestemt dresscode kultur Deltage i turneringer, foredrag og fælles klubaftener og events Her har man delte meninger om ydelsernes relevans. Alle er dog enige om, at der gerne må være tiltag som styrker fællesskabet De andre ydelser Respondenterne finder det mindre vigtigt med badefaciliteter, restaurant, styrketræning og konditionstræning

43 De vigtigste ydelser Sociale/fællesskab Café Klubber i klubben TV stue/hyggerum Træningsfaciliteter Faciliteter, som skal være i orden Parkering

44 Det perfekte golfklubmedlemskab Kreativt idéværksted med collager

45 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En uformel café/pub med masser af atmosfære gerne engelsk gentleman stil -, hvor man kan få en let anretning, snack og en øl og hygge med venner og nye bekendtskaber Det skal ikke være en restaurant, men et sted, hvor man kan sidde efterfølgende og fortælle røverhistorier (Mand Jylland) Hygge, mandehørm, herrementalitet, afslappet (Mand Jylland) En gentlemanbar med god fadøl og gode sofaer, hvor man kan snakke om vind og vejr (Mand København) Det skal være hyggeligt uden at blive hospitalsklinker og cowboytoast. Giv det noget liv og sjæl (Mand København)

46 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Atmosfæren i golfklubben skal være uformel og afslappet. Det er vigtigt at golfklubben virker rummelig et sted for alle. Det skal være et imødekommende miljø. Ingen dresscode. Klubben skal indbyde til socialt samvær Et rum for alle typer (Kvinde København) Plads til alle. Det skal ikke være high end (Kvinde København) Et sted hvor man kan komme som man er (Kvinde Jylland) Det skal være nede på jorden (Mand Jylland)

47 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En startpakke for nybegyndere, så det er lettere at komme i gang med golf. Det skal være en kortere medlemsperiode inkl. begynderkursus samt mulighed for at låne udstyr og bolde. Man skal derefter kunne opgradere til fleks, semifleks eller fuldtid Ægtefællerabat (Kvinde Jylland) Let at komme ind og let at komme ud ikke en lang bindingsperiode (Kvinde Jylland) Pakkeløsninger for nybegyndere, der gør det mere overskueligt (Kvinde København) Jeg vil have et prøveabonnement (Mand Jylland)

48 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Naturoplevelsen skal være i top. Banerne skal være flotte, spændende og velplejede. Ligger et dejligt sted med smuk natur (Kvinde Jylland) Lækkert sted at være. Ikke en vindblæst mark. Det skal være lækkert at spille golf. Dejlige omgivelser (Mand Jylland) Golfen indbyder til natur og oplevelser. Afveksling i banen (Mand København)

49 Opsummering på tværs af segmenter Kvinderne især mødrene ønsker at gå til golf med deres mænd. De vil have et sted, hvor der er fokus på wellness, og hvor de kan have børnene med Mændene derimod vil ikke gå til golf med deres koner. De vil spille golf med kammeraterne. De vil have et frirum fra familien. De vil ikke have wellness. De vil bare have golf, fællesskab med vennerne og øl Alle i forældregruppen mener, at de skal tjekke med deres respektive mænd og koner, før de kan starte med golf. Dette er mest på grund af det formodede store tidsforbrug, men også på grund af prisen De Frie 1ere vil gerne ud til udlandet med golf. Klubben må gerne arrangere golfture til udlandet

50 Collage 1 Kvindegruppe København

51 Collage 1 Kvindegruppe København Natur og gode baner Rum for alle flere kvinder Priserne må ikke være for høje skal sættes efter faciliteter Pakkeløsninger for nybegyndere overskuelighed Afslappet miljø og atmosfære plads til alle, få en øl, ikke high end Service: Et godt og imødekommende miljø med gode trænere Nemt og tilgængeligt. Det skal ikke være besværligt at starte. Der skal ikke være ventelister

52 Collage 2 Mandegruppe København

53 Collage 2 Mandegruppe København Udlandsrejser man kan rejse alene og med andre medlemmer af klubben det sociale aspekt Inspiration Naturskønne omgivelser Let tilgængelig information og anbefalinger Café hvor man kan drikke øl En specialiseret golfforretning

54 Collage 3 Mandegruppe København

55 Collage 3 Mandegruppe København Låne udstyr Golf for drengerøve det skal være hyggeligt og socialt Pakkeløsninger blærerøvsmiddagen, årlig tur med drengene Golfrejser rundt i verden fx Egypten, der gør golfen mere tiltalende Prisorienteret Hr. og Fr. Danmark sparer penge med et samlet medlemskab. Det kan også være din bedste ven Gentlemanbar en god fadøl, gode sofaer. Snakke om vind og vejr Mulighed for at skifte, hvis det har regnet

56 Collage 4 Mandegruppe København

57 Collage 4 Mandegruppe København Golfen indbyder til natur og oplevelser Afveksling i banen Mulighed for træner enten single eller hold Konkurrencemuligheder inden og udenfor klubben Prisen billigt, fleks Mad der er nemt uden en restaurant med hvide duge Plads til socialt samvær Motion og sundhed 18 hullers bane som afveksling Speed golf i stedet for power yoga, hvor der løbes rundt til hullerne

58 Collage 5 Kvindegruppe Jylland

59 Collage 5 Kvindegruppe Jylland Ligger et dejligt sted med smuk natur Et sted hvor man kan komme, som man er En café hvor man kan hygge, og hvor man kan tage børn med Et sted hvor børnene kan lege, hvor der er opsyn mens mødrene spiller golf Mulighed for ansigtsbehandling afslapning og wellness Ægtefællerabat super tilbud til at komme i gang på Fleksible åbningstider Golftræner og coach

60 Collage 6 Mandegruppe Jylland

61 Collage 6 Mandegruppe Jylland Fællesskab man kommer for at få sit sociale behov dækket Naturskønne områder Sandwich og mad i klubben No nonsens koncept

62 Collage 7 Mandegruppe Jylland

63 Collage 7 Mandegruppe Jylland Lækkert sted at være Et klubhus med en café. Det skal ikke være en restaurant. Et sted hvor man kan sidde og hygge og fortælle røverhistorier Gode parkeringsforhold tæt på faciliteter Driving range, putting greens og gratis bolde Golfbutik så man kan købe det nødvendige udstyr ikke tøj! God vejledning om udstyr Klubberne skal prioritere medlemmerne frem for firmaerne. Banerne må ikke være bookede af firmaer, så medlemmerne ikke kan komme til

64 Collage 8 Mandegruppe Jylland

65 Collage 8 Mandegruppe Jylland Simple forhold på grund af manglende tid i det daglige KISS Keep it simple stupid Gode baneforhold og parkeringsforhold Tid til leg tilbage til rødderne, hygge, mandehørm, herrementalitet og afslapning Konkurrence 20% rabat på sportsudstyr som medlem En forstående kone Til at komme ind og ud af (medlemskab) Usoigneret mand nede på jorden

66 Konklusioner og anbefalinger

67 Konklusioner og anbefalinger Overordnet: Klubmedlemskabstypernes relevans er blevet bekræftet, hvorfor det anbefales at arbejde videre med disse Fleks appellerer især til de ugifte mænd (Frie 1 ere) og Semifleks til familier, Fuld Tid til entusiaster/engagerede, hvorfor det anbefales at efterprøve dette kvantitativt med de testede prisangivelser. Der er behov for et ekstra medlemskabstype: Startpakken, hvorfor det anbefales at arbejde med en trappestigemodel, der er rettet mod forskellige behov og segmenter: Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Ny pakke! Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende 67

68 Konklusioner og anbefalinger Startpakker til nybegyndere Nybegyndere med begrænset kendskab til golf er ikke interesserede i at investere for mange penge i indskud, medlemskab og udstyr, før de ved, at golfen er noget for dem. De Frie 1ere synes, at fleksmedlemskabet virker bedst, da de har mulighed for at cruise mellem klubber, og da prisen er den laveste af de tre medlemskabstyper. Forældrene finder semi-fleksmedlemskabet mest interessant, da de kan overkomme at spille 5 gange på et år, og da de gerne vil have fællesskabet i klubben. Det er påpeget at det vil stimulere interessen med et prøvemedlemskab. Et prøvemedlemskab må gerne indeholde et begynderkursus, som skal kunne tages på højst en weekend. Det skal være muligt at låne udstyr og bolde i denne periode

69 Konklusioner og anbefalinger På tværs af de forskellige priser og medlemskabstyper ses et primært tilvalgskriterium: Golf som en social klub Golf skal være et sted, hvor man kan komme og hygge med kammeraterne eller få nye bekendtskaber at spille med. Der skal være mulighed for at finde en golfmakker, hvis ikke man selv kender nogen at spille golf med Det anbefales, at de sociale aspekter ved golf kommer i centrum i klubben. Klubben skal være et miljø og faciliteter, som favner det sociale, både hvad angår at dyrke samvær med eksisterende venner og det at møde nye venner. En barriere for at spille golf er manglende kendskab til venner, som har lyst til at spille. Derfor skal det være muligt at finde en golfmakker

70 Konklusioner og anbefalinger Café, klubber i klubben, faciliteter og parkering Der er fra mændene tilkendegivet stor interesse for sociale tiltag som en café og klubber i klubben, hvor man kan mødes om golfen og hygge sig. Diverse golffaciliteter som gode baner, træner, bolde og udstyr skal være i orden og anses for hygiejnefaktorer, som man betaler for i prisen. Desuden skal parkeringsforholdene være gode. Der må gerne være parkering tæt på klubhuset. Fra kvinderne er tilkendegivet et ganske andet klubkoncept med vægten på wellness mv. hvilket næppe kan samles i den samme klub Det anbefales at arbejde nuanceret med uformelle samværsformer i klubbens indretning, fx med en hyggelige café, hvor man kan mødes til en bid mad og en øl efter et spil golf. Det skal ikke være en fin restaurant med hvide duge. Stilen er mere english og gentlemans club - en herreklub, som IKKE er snobbet og ekskluderende, men hyggelig, venlig og favnende

71 Konklusioner og anbefalinger Golfklubben skal være et rummeligt sted Der hersker stadig en del fordomme over for golf, som et sted for de rige, hvor der er en særlig dresscode kultur. Respondenterne ønsker, at golfklubber skal være et sted for alle, hvor man kan komme, som man er Det anbefales, at der lægges vægt på en hyggelig og uformel atmosfære i golfklubberne. Medlemmer skal føle sig velkomne lige meget, hvilket kendskab de har til golf eller sociale lag, de kommer fra. Desuden skal kommunikationen på diverse golfklubhjemmesider ligeledes være uformel og pædagogisk og ikke ekskluderende eller stiv

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010 VELKOMMEN FLERE MEDLEMMER TAK! BAGGRUND 8,00 7,00 6,00 a nde l de r s pille r golf 5,00 4,00 3,00 2010 2,00 1,00 0,00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Læs mere

Kvantitativ analyse i grafer

Kvantitativ analyse i grafer Kvantitativ analyse i grafer Kender du forkortelsen DIF? 6 * Base 2150: Alle 5 49% 4 3 23% 2 13% 9% 3% 1% 2% 0 Ja, Danmarks Idræts-Forbund Ja, Danmarks Idræts Forening Ja, Dansk Idræts Forbund Ja, Dansk

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet firmagolf for ikke golfere, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i målgrupperne, Den frie 1ér og målgruppen Forældre,

Læs mere

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010 VELKOMMEN INDHOLD Livsfaser Produkter Medlemsflow Prisfastsættelse LIVSSITUATIONEN EN BETYDENDE FAKTOR Kilde: Kulturministeriet - Idræt for alle BØRN DE AFHÆNGIGE Udfordring Det gode idrætsmiljø Karakteristika

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Begynderhåndbogen 2016

Begynderhåndbogen 2016 Begynderhåndbogen 2016 Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser.

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser. BEGYNDERHÅNDBOGEN Velkommen til Brøndby Golfklub Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Visioner og planlægning for Holbæk Golfklub

Visioner og planlægning for Holbæk Golfklub Visioner og planlægning for Holbæk Golfklub På bestyrelsesseminar den 16. april 2016 blev der besluttet, at der iværksættes en planlægning for følgende fokus/prioritetsområder: 1. Medlemsudvikling (hvervning

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

Danmarks bedste indendørs golfcenter. Indendørs. Seriøs træning Sjov med vennerne Eller begge dele. Se mere på: volstrupgolf.dk

Danmarks bedste indendørs golfcenter. Indendørs. Seriøs træning Sjov med vennerne Eller begge dele. Se mere på: volstrupgolf.dk Danmarks bedste indendørs golfcenter Indendørs Golf Seriøs træning Sjov med vennerne Eller begge dele Se mere på: Husk at booke tid! Danmarks bedste indendørs golfcenter Har du besøgt centret er du ikke

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned

Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned Medlemskaber 2015 Vision Royal Golf Club skal være i samme liga og kunne måle sig med de bedste baner i Europa. Royal Golf Club vil være et anlæg der tiltrækker

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur 1 Drømmen om det ultimative sted at dyrke eliteidræt. Et sted hvor man kan stå op om morgenen, cykle eller gå til træning sammen med andre elitesportsudøvere på max 10 min Et sted hvor man efter dagens

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre

DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre PGA of Denmark Foreningen PGA, Professionel Golfers Association, blev stiftet i England i 1901. I 1971 kom PGA til Danmark i kraft

Læs mere

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Krocket Krocket et udendørs spil med køller og kug ler. Få frisk luft, motion og konkurrence. Krocket er et taktisk og spændende makkerspil, hvor man konkurrerer

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub

Nyt fra Roskilde Golf Klub Nyt fra Roskilde Golf Klub April 2015 Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. Kære medlemmer, Generalforsamlingen måtte af sikkerhedsmæssige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010 Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner Horsens Golf Klub 2010 Side: 1 Baggrund for tilfredshedsundersøgelse - Det blev i løbet af foråret 2010 besluttet, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen HVEM ER VI? Konceptet og ideen bag Sportsmakker er skabt af to sportsglade fyre, der har en fælles passion for at motivere flere til at dyrke idræt. Daniel Thomsen & Michael Mark har begge flere års erfaring

Læs mere

TEAMBUILDING, SJOV OG WELLNESS

TEAMBUILDING, SJOV OG WELLNESS TEAMBUILDING, SJOV OG WELLNESS - Spændende aktiviteter for firmaer, foreninger og grupper OPLEVELSER OG EVENTS Har I brug for fælles oplevelser, der kan ryste venner, kollegaer og afdelinger sammen eller

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Golf spilles hele året - i hvert fald i Smørum Smørum Golfcenter Åben og aktiv - hele året!! 27 lange huller, par 35, 35, 36 9 huller Intermediate 9 huller

Læs mere

Danmarks bedste indendørs golfcenter. volstrupgolf.dk. Indendørs. Golf. seriøs træning sjov med vennerne eller begge dele.

Danmarks bedste indendørs golfcenter. volstrupgolf.dk. Indendørs. Golf. seriøs træning sjov med vennerne eller begge dele. Danmarks bedste indendørs golfcenter Indendørs Golf seriøs træning sjov med vennerne eller begge dele se mere på: Husk at booke tid! Danmarks bedste indendørs golfcenter Har du besøgt centret er du ikke

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Træningsrapport. Værløse Golfklub September 2016

Træningsrapport. Værløse Golfklub September 2016 Træningsrapport Værløse Golfklub September 2016 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Prøvemedlemskab 2014

Prøvemedlemskab 2014 Prøvemedlemskab 2014 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2014 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub Oktober 2014

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub Oktober 2014 Begyndelse i klubben Odense Golfklub Oktober 2014 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal svar

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016

Bestyrelses- og managerrapport. Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Bestyrelses- og managerraort Golfklubben Storstrømmen Juli 2016 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2011 Uge 26 + 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2011 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub Juni 2015

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub Juni 2015 Begyndelse i klubben Odense Golfklub Juni 2015 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal svar

Læs mere

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub September 2015

Begyndelse i klubben. Odense Golfklub September 2015 Begyndelse i klubben Odense Golfklub Setember 2015 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal

Læs mere

ROYAL GOLF CLUB Medlemskaber 2017

ROYAL GOLF CLUB Medlemskaber 2017 ROYAL GOLF CLUB Medlemskaber 2017 Vision Royal Golf Club vil være et anlæg, der tiltrækker store turneringer til København med deltagelse af internationale spillere. Alle medlemmer og gæster i Royal Golf

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I info@ I +45 3840 8000 ERHVERVSKLUB Ingen golfklub uden samarbejdspartnere Lübker Erhvervsklub er et erhvervsnetværk for virksomheder

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Begyndelse i klubben. Asserbo Golf Club September 2015

Begyndelse i klubben. Asserbo Golf Club September 2015 Begyndelse i klubben Asserbo Golf Club Setember 2015 Om raorten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarrocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfsilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal

Læs mere

Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner

Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner Velkommen til Sorø Golfklub en af Danmarks smukkeste golfbaner 2 Velkommen til Sorø Golfklub MEDLEMSSKABER VI HAR PLADS TIL ALLE Sorø betager og udfordrer Velkommen til en af Danmarks smukkeste beliggende

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder Hotel Hehrne Kök & Konferens Dette hyggelige hotel ligger i fantastiske naturomgivelser, bare 5 minutter fra Vänersborgs centrum. Vänersborg og omegn har masser at byde på for enhver smag og alle aldre.

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018.

Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018. Kære medlem, Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i 2018. Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018. Forhåbentlig også et 2018 der byder på bedre

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport er en forening med mange spændende aktiviteter. Se de følgende

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

VELKOMMEN. Udviklingskonference Korsør

VELKOMMEN. Udviklingskonference Korsør VELKOMMEN SPØRGSMÅL TIL SALEN Nedenstående præsenteres slides fra workshop D. Som nævnt var det et udkast til fremtidens golfkørekort. Vi siger tak for mange gode input i workshop et og to og vil nu arbejde

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Troldeloftet/huset Stedet med højt til loftet, sus i huset og mange bolde i luften.

Troldeloftet/huset Stedet med højt til loftet, sus i huset og mange bolde i luften. Troldeloftet/huset Stedet med højt til loftet, sus i huset og mange bolde i luften. Nedenstående tegning er de ansatte illustration af hvad der karakteriserer Huset / Loftet. Hvad får børnene ud af at

Læs mere

VELKOMMEN SOM JUNIOR i Norddjurs Golfklub

VELKOMMEN SOM JUNIOR i Norddjurs Golfklub VELKOMMEN SOM JUNIOR i Norddjurs Golfklub Velkommen Juniorudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv junior. I denne folder finder du gode råd og vejledning til at komme godt i gang med

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Vojens DiscGolfPark DGK Mere Sidevind

Vojens DiscGolfPark DGK Mere Sidevind Først og fremmest Hvad er Disc Golf egentlig? Disc golf er magen til traditionel golf, men i stedet for kølle og bold bruger man specielle frisbee's - de såkaldte golfdiscs. Golfdiscen kastes efter et

Læs mere

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com

er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I I lubker.com er for alle der elsker golf & netværk Erhvervsklub 2017 Lübker Golf Club I info@ I +45 3840 8000 ERHVERVSKLUB Ingen golfklub uden samarbejdspartnere Lübker Erhvervsklub er et erhvervsnetværk for virksomheder

Læs mere

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009.

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Klubbernes geografiske fordeling: 106 klubber i Jylland (58,6%)

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010

FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010 FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010 i samarbejde med Odense Kommune FKS Odense Firmasport Klubbernes Sammenslutning, Odense Velkommen! Velkommen til Firmasportsklubbernes sammenslutning i Odense.

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere