Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt 25-45 årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark"

Transkript

1 Kvalitativ analyse af interessen for golfklubmedlemskab blandt årige potentielle medlemmer Kvalitativt studie i Danmark Af Natasja Kingod og Christian Alsted November 2010

2 Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Evaluering af koncepter Det perfekte golfklubmedlemskab Konklusioner og anbefalinger Bilag - respondentoversigter

3 Baggrund og formål

4 Baggrund og formål Baggrund Dansk Golf Union ønsker at gennemføre en undersøgelse af interessen hos forskellige typer potentielle medlemmer for medlemskab i en golfklub. Denne undersøgelse vil være en kvalitativ forstudie, der er hypotesegenererende og kan levere dybe indsigter i de potentielle medlemmers holdninger og opfattelser af golf og klubmedlemskab, samt levere de drivers/barrierer for klubmedlemskab, som kan findes i den sample, der opstilles. Formål Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvordan potentielle golfklubmedlemmer i alderen år opfatter et medlemskab af en golfklub, hvilke tilvalgskriterier og fravalgskriterier de har samt hvad der skal til for at kunne melde sig ind i en golfklub.

5 Hovedspørgsmål Lære de årige at kende Hvad skal der til for at få dem til at melde sig ind i en golfklub Valgkriterier - Tilvalg drivers - Barriere og fravalgskriterier Hvordan kan man få Interesserede til at blive Garagegolfere Hvordan kan man få Garagegolfere videre ind i klubberne som fx Flexgolfere Golfklubbernes image - Indtryk af golf og golfklubber Info søgning brug af medier, venner, omgangkreds, familie Evaluering af ideer/forslag/eksempler på klubkoncepter Creative workshop: Sammensæt og konstruér dit ideelle golfklubkoncept. idéforslag fra deltagerne til hvordan man gerne vil adresseres for at et golfklubmedlemskab fremstår attraktivt og interesseøgende

6 Metode

7 Metode HVAD 2 eksplorative fokusgrupper af 2 timers varighed HVOR/ HVORNÅR 15. november, Millward Brown Alsted Research, Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø 16. november, Koldingfjord hotel, Fjordvej 154, 6000 Kolding HVEM Generelle kriterier: 70% mænd 30% kvinder Mellem år Specifikke kriterier: 1 gruppe med familier i Kolding 1 gruppe med ugifte (Frie 1ere) i København Skal være åbne over for at spille golf og udvise interesse for golf Må højst have spillet golf nogle gange Må ikke være medlem af en golfklub

8 Metode Undersøgelsen gennemføres ved brug af 2 gruppeinterviews á 2 timers varighed henholdsvis i det storkøbenhavnske område og i Jylland (Kolding) med deltagelse af 7-9 respondenter i hver. Der vægtes et input, der består af indsigt i målgrupperne og deres dybere forståelse og opfattelse af tilvalget af sportsaktivitet og overvejelserne i forbindelse med golf. Her i skal medtages de mere emotionelle faktorer, der kan spille en rolle (tradition, familienormer, vennekredsnormer, interesseprofiler, drømme og forventninger til en sportsaktivitet osv.) Der vil blive brugt diverse psykologiske og antropologiske associationsteknikker for at komme omkring de bagvedliggende følelser respondenterne måtte have til emnet Respondenterne er sikret anonymitet i henhold til ESOMAR standard, hvor de refereres til som henholdsvis mand/kvinde fra Jylland/København

9 Resultater

10 Karakteristika af respondenter De Frie 1ere Der ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Social oplevelse sammen med vennegruppen og kammeraterne. Dette motiv må anses for ret stærkt, da det er drivende for indmeldelse man melder sig ind, hvor man kender nogen og forventer et samvær sammen omkring sporten 2. Individuel oplevelse - mig og min sport, præger de mere konkurrencebetonede og ambitiøse, der sætter træningen højt. Sport for sportens skyld 3. Socialt samvær med andre med medlemmer i klubben knapt så drivende, nærmere en sekundær forventning om at få nye venner være åben og nyde noget øl sammen Der er stor spredning hos segmentet de Frie 1ere. De ønsker til dels holdsport på grund af det sociale (de fleste), men er også interesseret i det individuelle og træningsorienterede ved en sport

11 Karakteristika af respondenter Forældre Her ses følgende hovedkrav og motiver: 1. Det sociale aspekt og fællesskabet er også i denne gruppe en drivkraft for at melde sig ind i en given sportsklub. Sporten bruges som et pusterum for familie og daglige pligter. Det er et rum, hvor der hygges med vennerne og afstresning kommer før motion 2. Tiden er sparsom for denne gruppe, så der skal stor planlægning til for at gå til en holdsport 3. Generelt foretrækkes sportsgrene, som er tidsmæssigt fleksible Forældregruppen er mere homogen i forhold til deres krav og præferencer for en sport. Selvom de ønsker en fleksible sport, så er holdsport at foretrække på grund af den sociale dimension. Sporten er et frirum, hvor der skal leges og slappes af

12 Præferencer De Frie 1ere Forældre Sport skal både være både for motionens skyld og for socialt samvær Sport skal primært være socialt Sport skal være fleksibelt Sport må gerne være på faste tider De Frie 1ere vil gerne tilpasse deres hverdag efter sporten, hvorimod forældrene ønsker at presse sporten ind, når det lige passer dem i deres hverdag. Generelt skal sport være socialt

13 Sport og medlemskab af sportsklub Respondenterne dyrker sport og er medlem af sportsklubber til dels på grund af motionen i sporten, for at holde sig i form, men også på grund af det sociale aspekt ved en sportsgren De fleste foretrækker en holdsport på grund af det sociale samvær med andre. Det kan være at gå til en holdsport med personer, man kender, men det kan også være en måde at få nye bekendtskaber på Det social aspekt ved sport, fylder lige så meget i Jylland (forældregruppen) som i København (De Frie 1ere). Sport dyrkes ikke kun for motionens skyld, men i lige så stor udstrækning for at hygge sig med eksisterende kammerater eller for at få nye bekendtskaber At dyrke sport med eksisterende venner, er et af de største trækplastre til at starte til en specifik holdsport hos begge segmenter. Begge segmenter giver udtryk for, at de bliver trukket med ind i klubberne og introduceret til sportsgrenen af deres venner Respondenterne tilkendegiver, at det sociale ved sport enten fylder lige så meget som motionen eller endda mere. For alle respondenterne betyder det, at være medlem af en sportsklub først og fremmest socialt samvær og fællesskab. De fleste er blevet medlemmer af sportsklubber på opfordring fra venner

14 Sport og medlemskab af sportsklub - Citater Mine venner var et trækplaster for at jeg kom på holdsport (Mand, Jylland) Jeg har fået nogle af mine bedste venner inden for bordtennis man kommer lettere til træning (Mand, København) Det at det er sjovt. Jeg skal ned og lege og kaste med en bold. At jeg så bliver trænet er en positiv sidegevinst (Mand, København) Man får en væsentlig bredere vennekreds ved at være medlem af en klub (Mand, København) Det er lettere at komme af sted, hvis det er socialt (Kvinde, København) Socialt samvær er meget afstressende (Kvinde, Jylland)

15 Sport fleksibelt versus faste tider Respondenterne giver udtryk for fordele og ulemper ved sport De Frie 1ere ønsker generelt fast holdsport, da der skal være en driver til at komme af sted. Med faste tider bliver de tvunget til at komme ud af døren mindst 1-2 gange om ugen Derimod ønsker forældrene mere fleksibel sport. De kan godt se det positive ved en holdsport med faste tider ( så kommer man af sted ), men de finder det svært at tilrettelægge deres allerede overfyldte hverdag med holdsport. De bruger meget tid på at følge børnenes fritidsinteresser og køre dem rundt til diverse sportsinteresser, så for dem skal en sport helst være så fleksibel som mulig. De skal kunne gå til sporten, lige når det passer dem De Frie 1ere ønsker en holdsport, så de kan komme af sted til træning. Forældrene har derimod svært ved at binde sig til faste hold på grund af børnene, som oftest skal køres til diverse sportsgrene og fritidsinteresser

16 Sport fleksibelt versus faste tider - Citater Det er godt for ungerne [referer til faste tider], men dårligt for mig. Jeg kan ikke overskue, at det skal være noget fast. Det skal være, når jeg lige har lyst til det fast tid var godt, da jeg var yngre. Nu er det ikke længere godt, men det vil det blive senere (Mand, Jylland) Det er meget tidskrævende at have børn (Mand, Jylland) Beliggenhed er vigtig. Jeg har lige skiftet klub, så det er tættere på. Så er der større chance for at komme af sted (Kvinde, Jylland) Det er lettere at sætte sig op til, når man ved, at det onsdag, og man skal af sted (Mand, København)

17 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab Tilvalgskriterier Fravalgskriterier Socialt At være en del af et fællesskab Nye venner Motion, holde sig i form Service Sportsgrenen som interesse Pris særligt de studerende Transport og logistik Manglende service i forhold til pris value for money Hvis ikke man bliver en del af holdet/fællesskabet Pris Det sociale aspekt er en driver for at melde sig ind i en given klub. Ligeledes kan et manglende fællesskab eller følelsen af ikke at være en del af det, være en faktor til at melde sig ud af en klub. Transport og beliggenhed er en anden vigtig driver, men det kommer i høj grad an på selve sportsgrenen. Respondenterne er villige til at køre længere for at gå til visse former for sport og herunder golf. Man er klar over, at det er dyrere med visse sportsgrene, herunder golf, men en lav pris reducerer usikkerhed i forhold til om sporten er noget for én, ligesom udgifter til tøj, udstyr mv. kan virke barriereskabende, indtil interessen er fanget. Selv om man ved, at det skodting hvis man bruger klubbens lånetilbud, hjælper det et potentielt medlem med at komme ind.

18 Drivers og barriers for at vælge klubmedlemskab - Citater Hvis du er i en løbeklub forventer du ikke at betale så meget. I en golfklub er der mere vedligeholdelse (Mand, København) Beliggenhed betyder ikke noget hvis det er noget, man glæder sig til, gør det ikke noget (Mand, København) Jeg går op i prisen fordi jeg er studerende (Mand, København)

19 Brand perception respondenternes umiddelbare opfattelse af golf Golf opfattes som dyrt. Det er dyrt at være medlem og dyrt at anskaffe sig det rigtige udstyr Dyrt Tidskrævende Det er en tidskrævende sport. Det er noget, der skal planlægges Regler Golf består af en masse indviklede regler Afstressende Udflugt Golf er et godt sted at networke rent businessmæssigt Netværk Snobsport Golf er en udflugt i naturen. Det er mere end sport Lukket Golf er kun for de rige. Der er lange ventetider for at komme ind

20 Umiddelbar opfattelse af en golfspiller Pensionist Hr. og Fru Danmark Forretnings- folk Masser af tid Mand Rig

21 Opfattelsen af golf Respondenterne deler mange umiddelbare fordomme om golf og golfspillere. Golf har et blandet image fra en logeagtig snobbesport til en mere almindelig og ligefrem spot. Fordommene er et fastgroet billede, som respondenterne har svært ved at slippe, selvom de ved, at realiteten ser anderledes ud i dag Golf er i dag for alle aldersgrupper og for alle sociale lag. Der er kommet flere golfklubber og baner til, og det er ikke længere kun det grå guld, som spiller golf Selvom respondenterne godt ved, at golf i dag spilles af andre end pensionister, så hersker der stadig adskillige barrierer for at komme i gang

22 Opfattelsen af golf - fortsat Barriererne er til dels styret af en stor uvidenhed omkring golf. Respondenterne ved meget lidt om, hvad golf er. Uvidenheden skaber et billede af golf, som en utilnærmelig sport for almindelige mennesker Respondenterne deler opfattelsen at golf er en relativ dyr interesse, fordi det koster i indskud, medlemskab, udstyr og ikke mindst tid. De anser ikke umiddelbart golf for at være en fleksibel sport, som de kan komme til, når de vil. De har et billede af, at det er besværligt at booke tider, hvilket især er en stor barriere for forældregruppen Dog opfatter man ikke golf som en decideret sportsgren, da man ikke får puls på det er mere leg og selskabelighed, hygge og samvær fx mellem far og søn, kammerater osv, hvilket er positivt og gør golfen unik som sport/interesse

23 At spille golf De Frie 1ere Leg Sjovt Socialt Natur og luft Venner Forældre Frihed Natur Socialt Venner Nye venner Respondenterne har udelukkende positive opfattelser af at spille golf. Golf ses som en udflugt i naturen. Det er sjov og leg med venner

24 At spille golf positive associationer Fællesskab Elegance Udendørs Socialt God naturoplevelse Alle niveauer Gentleman sport Tage sporten med Livsstilsagtigt Afstressende

25 Styrker og svagheder ved golf Drivers Barriers Afstressende særligt forældrene Frisk luft og smuk natur Samvær med andre Fleksibelt spille når man har lyst Udvikling Træne på tværs af niveauer Tage sporten med ud at rejse Får ikke pulsen op De Frie 1ere Dyrt Tidskrævende Afhænger af vejret Logistik Dresscode For mange regler Teknisk svært Ufleksibelt svært at booke tider og komme til

26 Evaluering af koncepter Medlemskabstyper, begynderkursus og ydelser

27 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper Respondenterne reagerer umiddelbart positivt på de tre medlemskabstyper. De bliver først og fremmest positivt overraskede over prisen, da de havde forventet en langt højere pris Selvom de overraskes positivt af prisen, skal der stadig en del til før, at de ville vælge fuldtidsmedlemskabet. Det der skal til, er primært mere viden om golf både praktisk og teoretisk. Desuden er det nødvendigt at komme de mange fordomme til livs, der hersker omkring golf Generelt er respondenterne mest interesserede i enten Semifleks eller Fleks og med mulighed for at opgradere til et fuldtidsmedlemskab, hvis interessen fanger

28 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - fortsat Der ønskes dog først og fremmest et prøvemedlemskab, som ikke binder over en lang periode. Flere nævner, at de ønsker mere fleksibilitet at kunne betale per gang i stedet for på årsbasis Da man ikke er velbevandret indenfor golf, mangler man generelt mere information om, hvad golf er, hvilket gør det svært at tage stilling til de forskellige medlemskabstyper Medlemskaber vurderes generelt som indeholdende alt for mange restriktioner. Der står alt det, man ikke får og må - i stedet for det, man får og må

29 Umiddelbare opfattelser af de tre medlemskabstyper - Citater Jeg har hørt, at når man først starter, så går der ikke længe, så fanger det og man vil af sted så ofte som muligt (Kvinde, Jylland) Man skal passe på med ikke at komme med for mange restriktioner på det her (Mand, København) Jeg synes, at det er mærkeligt, at man skal betale så meget for at være medlem af en klub. Man burde betale en lav pris og så per gang (Mand, Jylland) Jeg ved ikke, om det er taget ud af den blå avis. I Smørum kan det godt koste kr. (Mand, København) Det ligner et medlemskab på en billig klub (Mand, København)

30 Medlemskabstyper og segmenter Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende

31 Fuldtidsmedlemskab

32 Fuldtidsmedlemskab Dette medlemskab tilvælges af få. Det kræver, at man allerede har et kendskab til golf, og derfor ved, hvad man går ind til Interessen skal først fanges for alvor, før deltagerne ville vælge dette medlemskab Lyder som en fin mulighed med ubegrænset brug, men for børnefamilier, som ikke har så meget tid, er det at skyde overmåls. For mine kollegaer, som er tæt på pensionsalderen er det ok (Kvinde, Jylland) Hvis jeg blev bidt af det, så ville jeg gerne være fuldtidsmedlem (Mand, København) Hvis det virkelig er noget, man går ind for, så er det godt (Mand, København)

33 Semifleksmedlemskab

34 Semifleksmedlemskab Forældrene foretrækker dette medlemskab, da de føler, at det får mest for pengene her i forhold til tid. Pakkeløsningen med 5 gange tiltaler dem, da der er mindre at tage stilling til end med fleksmedlemskabet Forældrene ser denne løsning som en god måde at starte på, da den indikerer, at man får det sociale klubfællesskab Dog ville de hellere starte på en start- eller prøvepakke, og derefter opgradere til enten Fleks, eller Fuld tid Det er godt at komme i gang på, at bruge det første år på, og så vælger man fuldtidsmedlemskabet (Mand, Jylland) Godt, da man betaler for det man får. 5 gange på et år er realistisk (Mand, Jylland) Godt tilbud at komme i gang på (Kvinde, Jylland)

35 Fleksmedlemskab

36 Fleksmedlemskab Flekskonceptet modtages særdeles positivt af de Frie 1ere, da det rammer den prøve-mentalitet, man har, hvor man ikke ønsker at satse for mange penge på en sport, som man ikke ved, om man vil fortsætte med. Dog ville en decideret startpakke være førstevalget Flekspriserne er konkurrencedygtige i forhold til fx fitnesspriser (som kan ligge på ca årligt). Fleks tilvælges stærkere end Semifleks for gruppen de Frie 1ere, da de kan se fordelen ved at spille på andre baner og i udlandet. De ønsker ikke at binde sig til en klub, hvis ikke de kender folk, som de kan spille med Denne er god, hvis du vil spille på andre baner end der, hvor du er medlem (Mand, Jylland) Med de andre er du nødt til at troppe op en del gange for at gøre brug af medlemskabet. Denne er mere fleksibel (Mand, København) Jeg vil ikke betale en masse penge for at finde ud af, at jeg ikke gider det. Prisen her er ok (Kvinde, København) Jeg kan godt lide, at jeg kan komme rundt andre steder (Mand, København)

37 Begynderkursus Deltagerne finder det vigtigt med et begynderkursus. Teorien må gerne tages i større hold, hvorimod den praktisk del med en træner skal foregå i mindre hold á max 5 personer Generelt skal et begynderkursus kunne tages på en weekend. Man forventer, at man selv kan vælge mellem et weekend-kursus eller måske 4 dage i løbet af 1 måned De vil gerne kunne vælge, om de ønsker en personlig træner eller være på hold. Prisen skal selvfølgelig afspejle dette Det er svært for deltagerne at sætte pris på begynderkurset, da de ønsker det integreret i startpakken, men prisen anslås til ca kr. som en rimelig pris

38 Ydelser

39 Ydelser Fokus på det sociale Café Generelt vægtes det sociale meget højt. På listerne har stort set alle vurderet, at en café, hvor man kan hygge efter et spil golf, er et must. Det skal ikke være en restaurant med fine hvide duge, men et sted, hvor man kan få lidt cafémad, snack og en øl Skriftlige citater: Vigtigt for det sociale (Kvinde Jylland), Lidt hygge efter sporten (Kvinde Jylland) Klubber i klubben Er som caféen vigtig for det sociale element. Respondenterne vil gerne mødes om golf og vil generelt også gerne møde nye mennesker, som de kan spille golf med Skriftlige citater: Så kommer man af sted (Mand, Jylland), Styrker det sociale element (Mand, Jylland), Nye bekendtskaber (Mand, København) Det sociale aspekt er det, der vægtes højest ved et golfklubmedlemskab

40 Ydelser Fokus på det sociale fortsat Hyggerum/TV-stue Vurderes som en del af den sociale pakke ved golf. Det er en ydelse, som meget gerne må være der Skriftlige citater: For det sociale, som er vigtigt for mig (Mand, København), Fælles område, bedre miljø (Kvinde, København)

41 Ydelser Træningsfaciliteter Træningsfaciliteter til golftræning, træner, låne udstyr og træningsbolde Dette anses som absolut vigtigt. Flere angiver, at det er vigtigt for at komme i gang, at de kan få en træner, låne udstyr og træningsbolde. Særligt at låne udstyr ses som et must, når man starter med golf. Respondenterne har ikke lyst til at investere i dyrt udstyr, før de ved, om sporten fanger interessen. Ligeledes giver de udtryk for, at de ikke vil skille sig ud, ved at købe udstyr, der ikke passer ind Skriftlige citater: Det er vigtigt for at komme ordentligt i gang (Mand, København) Dresscode Respondenterne tager stærkt afstand fra en dresscode kultur. Dette virker ekskluderende og frastødende på respondenterne og er med til at bygge fordomme om golf, som en sport for de andre Udover at en golfklub skal være et socialt sted, skal diverse træningsfaciliteter fungere optimalt. Som nybegynder skal det være muligt at låne og leje udstyr

42 Ydelser Andet Parkering tæt på klubhus Dette er noget respondenterne forventer er i orden, selvom de ikke har angivet det, som deres vigtigste prioritet Butik med golfudstyr Respondenterne finder det praktisk med en butik, hvor de kan købe golfudstyr. Dog synes de ikke, at den skal sælge golftøj, da de ikke ønsker en bestemt dresscode kultur Deltage i turneringer, foredrag og fælles klubaftener og events Her har man delte meninger om ydelsernes relevans. Alle er dog enige om, at der gerne må være tiltag som styrker fællesskabet De andre ydelser Respondenterne finder det mindre vigtigt med badefaciliteter, restaurant, styrketræning og konditionstræning

43 De vigtigste ydelser Sociale/fællesskab Café Klubber i klubben TV stue/hyggerum Træningsfaciliteter Faciliteter, som skal være i orden Parkering

44 Det perfekte golfklubmedlemskab Kreativt idéværksted med collager

45 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En uformel café/pub med masser af atmosfære gerne engelsk gentleman stil -, hvor man kan få en let anretning, snack og en øl og hygge med venner og nye bekendtskaber Det skal ikke være en restaurant, men et sted, hvor man kan sidde efterfølgende og fortælle røverhistorier (Mand Jylland) Hygge, mandehørm, herrementalitet, afslappet (Mand Jylland) En gentlemanbar med god fadøl og gode sofaer, hvor man kan snakke om vind og vejr (Mand København) Det skal være hyggeligt uden at blive hospitalsklinker og cowboytoast. Giv det noget liv og sjæl (Mand København)

46 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Atmosfæren i golfklubben skal være uformel og afslappet. Det er vigtigt at golfklubben virker rummelig et sted for alle. Det skal være et imødekommende miljø. Ingen dresscode. Klubben skal indbyde til socialt samvær Et rum for alle typer (Kvinde København) Plads til alle. Det skal ikke være high end (Kvinde København) Et sted hvor man kan komme som man er (Kvinde Jylland) Det skal være nede på jorden (Mand Jylland)

47 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering En startpakke for nybegyndere, så det er lettere at komme i gang med golf. Det skal være en kortere medlemsperiode inkl. begynderkursus samt mulighed for at låne udstyr og bolde. Man skal derefter kunne opgradere til fleks, semifleks eller fuldtid Ægtefællerabat (Kvinde Jylland) Let at komme ind og let at komme ud ikke en lang bindingsperiode (Kvinde Jylland) Pakkeløsninger for nybegyndere, der gør det mere overskueligt (Kvinde København) Jeg vil have et prøveabonnement (Mand Jylland)

48 Opsummering på tværs af segmenter højest prioritering Naturoplevelsen skal være i top. Banerne skal være flotte, spændende og velplejede. Ligger et dejligt sted med smuk natur (Kvinde Jylland) Lækkert sted at være. Ikke en vindblæst mark. Det skal være lækkert at spille golf. Dejlige omgivelser (Mand Jylland) Golfen indbyder til natur og oplevelser. Afveksling i banen (Mand København)

49 Opsummering på tværs af segmenter Kvinderne især mødrene ønsker at gå til golf med deres mænd. De vil have et sted, hvor der er fokus på wellness, og hvor de kan have børnene med Mændene derimod vil ikke gå til golf med deres koner. De vil spille golf med kammeraterne. De vil have et frirum fra familien. De vil ikke have wellness. De vil bare have golf, fællesskab med vennerne og øl Alle i forældregruppen mener, at de skal tjekke med deres respektive mænd og koner, før de kan starte med golf. Dette er mest på grund af det formodede store tidsforbrug, men også på grund af prisen De Frie 1ere vil gerne ud til udlandet med golf. Klubben må gerne arrangere golfture til udlandet

50 Collage 1 Kvindegruppe København

51 Collage 1 Kvindegruppe København Natur og gode baner Rum for alle flere kvinder Priserne må ikke være for høje skal sættes efter faciliteter Pakkeløsninger for nybegyndere overskuelighed Afslappet miljø og atmosfære plads til alle, få en øl, ikke high end Service: Et godt og imødekommende miljø med gode trænere Nemt og tilgængeligt. Det skal ikke være besværligt at starte. Der skal ikke være ventelister

52 Collage 2 Mandegruppe København

53 Collage 2 Mandegruppe København Udlandsrejser man kan rejse alene og med andre medlemmer af klubben det sociale aspekt Inspiration Naturskønne omgivelser Let tilgængelig information og anbefalinger Café hvor man kan drikke øl En specialiseret golfforretning

54 Collage 3 Mandegruppe København

55 Collage 3 Mandegruppe København Låne udstyr Golf for drengerøve det skal være hyggeligt og socialt Pakkeløsninger blærerøvsmiddagen, årlig tur med drengene Golfrejser rundt i verden fx Egypten, der gør golfen mere tiltalende Prisorienteret Hr. og Fr. Danmark sparer penge med et samlet medlemskab. Det kan også være din bedste ven Gentlemanbar en god fadøl, gode sofaer. Snakke om vind og vejr Mulighed for at skifte, hvis det har regnet

56 Collage 4 Mandegruppe København

57 Collage 4 Mandegruppe København Golfen indbyder til natur og oplevelser Afveksling i banen Mulighed for træner enten single eller hold Konkurrencemuligheder inden og udenfor klubben Prisen billigt, fleks Mad der er nemt uden en restaurant med hvide duge Plads til socialt samvær Motion og sundhed 18 hullers bane som afveksling Speed golf i stedet for power yoga, hvor der løbes rundt til hullerne

58 Collage 5 Kvindegruppe Jylland

59 Collage 5 Kvindegruppe Jylland Ligger et dejligt sted med smuk natur Et sted hvor man kan komme, som man er En café hvor man kan hygge, og hvor man kan tage børn med Et sted hvor børnene kan lege, hvor der er opsyn mens mødrene spiller golf Mulighed for ansigtsbehandling afslapning og wellness Ægtefællerabat super tilbud til at komme i gang på Fleksible åbningstider Golftræner og coach

60 Collage 6 Mandegruppe Jylland

61 Collage 6 Mandegruppe Jylland Fællesskab man kommer for at få sit sociale behov dækket Naturskønne områder Sandwich og mad i klubben No nonsens koncept

62 Collage 7 Mandegruppe Jylland

63 Collage 7 Mandegruppe Jylland Lækkert sted at være Et klubhus med en café. Det skal ikke være en restaurant. Et sted hvor man kan sidde og hygge og fortælle røverhistorier Gode parkeringsforhold tæt på faciliteter Driving range, putting greens og gratis bolde Golfbutik så man kan købe det nødvendige udstyr ikke tøj! God vejledning om udstyr Klubberne skal prioritere medlemmerne frem for firmaerne. Banerne må ikke være bookede af firmaer, så medlemmerne ikke kan komme til

64 Collage 8 Mandegruppe Jylland

65 Collage 8 Mandegruppe Jylland Simple forhold på grund af manglende tid i det daglige KISS Keep it simple stupid Gode baneforhold og parkeringsforhold Tid til leg tilbage til rødderne, hygge, mandehørm, herrementalitet og afslapning Konkurrence 20% rabat på sportsudstyr som medlem En forstående kone Til at komme ind og ud af (medlemskab) Usoigneret mand nede på jorden

66 Konklusioner og anbefalinger

67 Konklusioner og anbefalinger Overordnet: Klubmedlemskabstypernes relevans er blevet bekræftet, hvorfor det anbefales at arbejde videre med disse Fleks appellerer især til de ugifte mænd (Frie 1 ere) og Semifleks til familier, Fuld Tid til entusiaster/engagerede, hvorfor det anbefales at efterprøve dette kvantitativt med de testede prisangivelser. Der er behov for et ekstra medlemskabstype: Startpakken, hvorfor det anbefales at arbejde med en trappestigemodel, der er rettet mod forskellige behov og segmenter: Entusiaster Fuldtid Især Forældre Semifleks Især Frie 1ere Fleks Ny pakke! Begyndere (Alle) Startpakke på 1-3 måneder, ubindende 67

68 Konklusioner og anbefalinger Startpakker til nybegyndere Nybegyndere med begrænset kendskab til golf er ikke interesserede i at investere for mange penge i indskud, medlemskab og udstyr, før de ved, at golfen er noget for dem. De Frie 1ere synes, at fleksmedlemskabet virker bedst, da de har mulighed for at cruise mellem klubber, og da prisen er den laveste af de tre medlemskabstyper. Forældrene finder semi-fleksmedlemskabet mest interessant, da de kan overkomme at spille 5 gange på et år, og da de gerne vil have fællesskabet i klubben. Det er påpeget at det vil stimulere interessen med et prøvemedlemskab. Et prøvemedlemskab må gerne indeholde et begynderkursus, som skal kunne tages på højst en weekend. Det skal være muligt at låne udstyr og bolde i denne periode

69 Konklusioner og anbefalinger På tværs af de forskellige priser og medlemskabstyper ses et primært tilvalgskriterium: Golf som en social klub Golf skal være et sted, hvor man kan komme og hygge med kammeraterne eller få nye bekendtskaber at spille med. Der skal være mulighed for at finde en golfmakker, hvis ikke man selv kender nogen at spille golf med Det anbefales, at de sociale aspekter ved golf kommer i centrum i klubben. Klubben skal være et miljø og faciliteter, som favner det sociale, både hvad angår at dyrke samvær med eksisterende venner og det at møde nye venner. En barriere for at spille golf er manglende kendskab til venner, som har lyst til at spille. Derfor skal det være muligt at finde en golfmakker

70 Konklusioner og anbefalinger Café, klubber i klubben, faciliteter og parkering Der er fra mændene tilkendegivet stor interesse for sociale tiltag som en café og klubber i klubben, hvor man kan mødes om golfen og hygge sig. Diverse golffaciliteter som gode baner, træner, bolde og udstyr skal være i orden og anses for hygiejnefaktorer, som man betaler for i prisen. Desuden skal parkeringsforholdene være gode. Der må gerne være parkering tæt på klubhuset. Fra kvinderne er tilkendegivet et ganske andet klubkoncept med vægten på wellness mv. hvilket næppe kan samles i den samme klub Det anbefales at arbejde nuanceret med uformelle samværsformer i klubbens indretning, fx med en hyggelige café, hvor man kan mødes til en bid mad og en øl efter et spil golf. Det skal ikke være en fin restaurant med hvide duge. Stilen er mere english og gentlemans club - en herreklub, som IKKE er snobbet og ekskluderende, men hyggelig, venlig og favnende

71 Konklusioner og anbefalinger Golfklubben skal være et rummeligt sted Der hersker stadig en del fordomme over for golf, som et sted for de rige, hvor der er en særlig dresscode kultur. Respondenterne ønsker, at golfklubber skal være et sted for alle, hvor man kan komme, som man er Det anbefales, at der lægges vægt på en hyggelig og uformel atmosfære i golfklubberne. Medlemmer skal føle sig velkomne lige meget, hvilket kendskab de har til golf eller sociale lag, de kommer fra. Desuden skal kommunikationen på diverse golfklubhjemmesider ligeledes være uformel og pædagogisk og ikke ekskluderende eller stiv

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

teambuilding workshop

teambuilding workshop teambuilding workshop Teambuilding med proces tilpasset jeres tema med givtige, udfordrende, spændende, lærerige & ikke mindst sjove & underholdende opgaver. Alka Forsikring Alm. Brand KMD Igennem tiden

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere