FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 1 2008"

Transkript

1 Nr

2 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer 4 gange årligt Redaktion: Kirsten V. Hansen (ansvarshavende), Annegrete Zobbe, Irma Westberg og Kim K. Mortensen (layout & annoncer) Næste nummer af Fritrav udkommer juni 2008 Der er deadline for indlæg til Fritrav nr mandag den 9. juni 2008 Send indlæg til Oplag for dette nummer: 500 ex. side 2 Nr

3 Forsidebilledet Indkaldelse til generalforsamlinger Indhold Hvad er Den fri Hestehaveskoles Støtteforening af Irene Morbech Børnestalden i går, i dag og i morgen af Thomas Skovbo Forældreaften onsdag d. 5. marts af Vibeke Helms Læs om læsning! af Mette Mortensen Gode råd om læsning af Annegrete Zobbe Så kan de lære det! Hvis man altså kan finde stilen. Af Irma Westberg Sproget Spræller af Kirsten V. Hansen og 2. klasse Tro på det af Irma Westberg Skolekredsmedlem? Billeder inde i Fritrav: 2. klasse har selv farvet papir og lavet billeder inspireret af Picassos billede af damen i den stribede kjole Bagsiden: Plantegning over det nye klasseværelse og naturvidenskabslokale. Henrik Simonsen statsaut. Optiker - Briller og kontaktlinser Sundhedshuset Torvet Galten Tlf hele fremtiden i ét kabel v/irena Nielsen Børnetøj 0-16 år Søndergade Galten Tlf Nr side 3

4 Generalforsamling Generalforsamlingen finder sted i skolens musiklokale Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Den fri Hestehaveskole, tirsdag d. 22. april 2008 kl. ca Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Skolelederen aflægger beretning 4. Tilsynserklæring ved skolens eksterne tilsynsførende Sven Thorøe 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 6. Fastsættelse af kontingent til skolekredsen (er pt. kr. 100,-) 7. Tilsynsførende - beslutning om valgperiodens længde - bestyrelsen foreslår ét år 8. Valg af tilsynsførende - bestyrelsen indstiller Sven Thorøe, Galten 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af suppleanter 11. Indkomne forslag Følgende tre forslag er stillet af Thomas A. Nielsen: Forslag til generalforsamlingen skal pt. være bestyrelsen i hænde den ½. Der stilles forslag om, at dette ændres til 3 uger før. Beløb større end f.eks. kr der skal bruges til et enkeltstående projekt skal igennem en nærmere bestemt debatrunde, der skal altid være et sagsdokument, der kort fortæller, hver gang der sker vigtige beslutninger eller vigtige oplysninger kommer til. Synlighed og åbenhed er meget vigtig. Byggeprojekter på DfH skal kun kunne foregå på jord ejet af DfH eller arealer der er meget lang leje på. 12. Eventuelt Ved valg af tilsynsførende er det kun forældre til børn på skolen, der har stemmeret. Ethvert medlem af forældrekredsen kan foreslå andre kandidater til valg af tilsynsførende. Såfremt der er en kandidat fra skolekredsen, der ønsker at opstille til bestyrelsen, vil der blive foretaget to valg, ét for forældrekredsen og ét for skolekredsen. 8. klasse indbyder til fællesspisning før generalforsamlingen. Mere information om dette i Fredagsbrevet senere. side 4 Nr

5 Generalforsamling i støtteforeningen. Generalforsamlingen finder sted i skolens musiklokale umiddelbart efter skolens generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Den fri Hestehaveskoles Støtteforening tirsdag den 22. april 2008 ca. kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab fremlægges 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af formand 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af to suppleanter 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Af Emma 3. kl. GALTEN Vi forhandler Eliza Chokolade Buketter Bryllupsbinderi Bårebuketter/kranse Receptionsbinderi Åbningstider: man. - fre Lør. - søn Q-Centret Søndergade Galten Tlf Søndergade Galten Tlf Online-booking på Åbningstider: Man. - tors Fredag Lørdag eller efter aftale Galten Afdeling Søndergade 6, 8464 Galten tlf Nr side 5

6 Hvad er Den fri Hestehaveskoles Støtteforening? Af Irene Morbech Nogle stiller endnu spørgsmål ved hvad vores støtteforening er og hvad vi bruger pengene til. Det vil jeg gerne gøre rede for. Da skolen i 1972 blev friskole skulle der stå en forening bag, det blev Den fri Hestehaveskoles Støtteforening. Dengang ejede støtteforeningen skolen, mens skolen lejede lokalerne og havde pligt til at holde bygningerne og på rundgang fremvise skolens vedligeholdelse samt regnskab. De sidste syv år har jeg været en del af støtteforeningen. I den tid har foreningen ændret sig fra at være en forretning med ejendom, udlejning, tilsyn, til at være en forening, der på alle mulige måder prøver at skaffe ekstra penge til skolen. Vi fandt nemlig ud af, at loven var ændret så skolen selv kan eje bygningerne. Det er en stor økonomisk fordel for alle, så det benyttede vi os af og solgte skolen til skolen. Her skal lige nævnes, at salget ikke blev med overskud til os. Det var kun skødet, der blev lavet om til den nye ejer. Vi havde i samme forbindelse købt kirkejorden (jorden bag P-plads og Tarzan banen), samt betalt for ny kloakering. Salget betød, at vi kunne bruge vores kræfter på noget andet, så vi er nu en rigtig støtteforening. Vi har som mål, at indsamle penge for at hjælpe til at børn på DFH kan få en anderledes skolegang med oplevelser og købe ting og materialer, der normalt ikke ville være penge til. Pengene, som nogle gange kræver en del kræfter på at få i kassen, tjener vi ved det årlige Høstmarked, ved at tegne annoncer i Fritrav, lave julekalender, modeshow, samt ved medlemsbidrag. Alle familier på skolen er medlem af støtteforeningen, medlems bidraget er 120 kr pr. år som opkræves sammen med skolepengene. Herudover er der mulighed for at indbetale frivillige beløb til støtteforeningen, og er beløbene over 500 kr, er de fradragsberettiget. Vi har de sidste år tjent mellem kr om året. Pengene bruger så vi til: Alle elever, der i 8-9 klasse tager på udenlandsstudietur med skolen, får 1000 kr til hjælp til turen. De sidste år har klasserne i mellemskolen fået støtte til en klassetur, nogle har været i København, Kattegatcentret, Sverige, kanotur, mm. Vi støtter også skolefodboldturneringen for pigerne i Skanderborg, det giver PR for skolen. Samtidig modtager vi mange ansøgninger om ting og materialer til skolen. Vi har således givet støtte til nye borde, musikanlæg, instrumenter, møbler i 0. klasse, grill, tv, playstion i SFO, fodboldborde, alt udstyr til biografen, kitler til billedkunst, cykelveste - ja dette er blot nogle eksempler på hvad pengene går til. Man er altid velkommen til at sende en ansøgning om støtte til noget og vi vil så hurtigt behandle disse. Det skal da lige nævnes, at det vi støtter, skal være til gavn for skolen og dens elever. Håber, jeg er kommet omkring og fået givet svar på de fleste spørgsmål omkring støtteforeningen. Er der nogle, der ligger inde med ideer til, hvordan vi kan tjene flere penge, er vi meget lydhøre. Støtteforeningen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Vi vælges på den årlige generalforsamling, formanden er på valg hvert år og bestyrelsesmedlemmer sidder to år af gangen. Suppleanter et år af gangen. side 6 Nr

7 Børnestalden i går, i dag og i morgen Af Thomas Skovbo Den sidste tid har budt på mange og store forandringer i Børnestalden. Der har været en stor og voldsom udskiftning af det faste personale, hvilket altid giver stof til eftertanke og muligheder for nye ideer i forhold til struktur og samarbejde. Vi har sagt farvel til Bo og Helle, og inden længe skal Ida starte uddannelse. Til alle tre kolleger skal lyde en tak for den store indsats og held og lykke på jeres videre færd. De trofaste klipper skal bestemt også roses for deres store arbejdsindsats i en sværd og hård periode. Hans Henrik, Ida, Karen og skolens pedel Per har fået tingene til at hænge sammen hver eneste dag, det skal vi alle huske at værdsætte og rose dem for! Heldigvis tog det ikke lang tid at finde kvalificerede afløsere for Bo og Helle. Vi har ansat Ida Pedersen, pædagog fra d. 3. marts og Joan Hasle Laursen ligeledes pædagog fra tirsdag d. 1. april. To dygtige, erfarne pædagoger, der glæder sig til at komme og sætte deres præg på Børnestalden. Som afløser for Ida søger vi pt. en anden dygtig pædagogmedhjælper med gang i, og det skal også nok lykkedes os at finde sådan en. Den store udskiftning har også givet anledning til at revurdere personalesituationen og organiseringen af denne i fremtiden. Det er ikke nogen hemmelighed, at det i de senere år har været svært at have en afdelingslederfunktion i Børnestalden. Det har været en sværd post at bestride, og det har været en sværd funktion at fylde nok ledelse ind i med 4 5 ansatte i Børnestalden. Det har vi taget konsekvensen af. Vi har undersøgt, hvad man gør andre steder, der virker, og hvad der vil passe til resten af Den fri Hestehaveskole. Derfor har vi i samråd med kolleger og bestyrelsen besluttet at afprøve en ny struktur, hvor afdelingslederen for Børnestalden bliver en del af skolens ledelsesteam. Indenfor skolens øvrige områder arbejder man i en slags selvstyrende teams. Det tekniske/ administrative personale og lærerne arbejder selvstyrende, med adgang til budget og planlægning af egen tid og opgaver. Denne måde at arbejde på er rigtig god, og det ønsker vi også at udvikle i Børnestalden. Sådan en omstrukturering kommer ikke af sig selv, og den vil kræve en stor indsats og masser af tid for at få på skinner. Omstruktureringen vil give flere pædagogtimer med børnene. De timer som afdelingslederen førhen brugte på administrative og ledelsesmæssige gøremål har vi nu placeret i skolens ledelsesteam, hvilket til gengæld frigiver flere pædagogtimer i Børnestalden, dette vil kunne mærkes for såvel ansatte som børn. (Fortsættes på side 8) Har du lyst til at være medlem af skolebestyrelsen? Kontakt ét af bestyrelsesmedlemmerne eller Thomas/Vibeke. Så har du mulighed for at høre lidt mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på og få svar på eventuelle spørgsmål. Se bestyrelsens telefonnumre på skolens hjemmeside Nr side 7

8 (Fortsat fra side 7) Illustration af Den fri Hestehaveskoles nye organisatoriske struktur Bestyrelse: Forældre & skolekreds Ledelse: VH, TS Tillidsmand & sikkerhedsrepræsentant. AZ, BV Pædagoger Lærere Øvrigt personale Forældreråd i Forældreråd Børnestalden i klasserne skolefritidsordning. Vi er overbeviste om, at denne organisatoriske ændring vil styrke og forbedre samarbejdet om - og udviklingen af Børnestalden som et fortsat godt pædagogisk tilbud på Den fri Hestehaveskole. Samtidig er vi også meget bevidste om, at vi har påbegyndt en proces, der løbende skal justeres og evalueres. Vi glæder os til fremtiden i Børnestalden, og vi er klar til de nye udfordringer. Thomas Skovbo Viceskoleleder Målet med ovenstående struktur er at knytte SFO og skole tættere sammen og derved gøre endnu mere og bedre brug af hinandens ressourcer og kompetencer. Vi er ét hus, og det kan vi se rigtig mange fordele i at udvikle yderligere. Det stiller nye udfordringer til de ansatte i Børnestalden, der nu i endnu højere grad skal arbejde sammen som et selvstyrende team om at tilrettelægge og strukturere det daglige arbejde og de pædagogiske visioner for vores super gode Af Lykke 3. kl. side 8 Nr

9 Forældreaften onsdag d. 5. marts Af Vibeke Helms Her følger et resume af forældreaftenen onsdag den 5. marts. Byggeudvalget havde bedt om dagsorden, og oplægget var som følger: Debataften. Kom og hør hvilke ændringer vi skal have foretaget vedr. anvendelse af lokaler på vores skole. Kom også med dine ideer til udvikling af skolens faciliteter gennem en debatcafe, hvor du I en mindre gruppe kan give din mening til kende og give dit bud på hvad der skal have 1. prioritet i fremtidige projekter. For at tingene kan lykkes og vi kan få lavet så meget som muligt indenfor vores økonomiske formåen, er det vigtigt at vi i fællesskab lægger noget arbejde i det, og derved samtidig få styrket vores fornemmelse af medejerskab for friskolen. Det vi kalder for det forpligtende fællesskab. Vi får brug for det i foråret. Kom og hør hvorfor det bliver spændende. Venlig hilsen Byggeudvalget. Byggeudvalget består af: Søren Lynggård, der er formand for udvalget og medlem af bestyrelsen, Jørgen Nielsen far til Gustav, Harald og Karl-Johan, Carsten Sanden medlem af bestyrelsen og far til Benedikte og Regitze, Per pedel, P.V. lærer, Thomas viceskoleleder, og Vibeke skoleleder. Vibeke byder velkommen. Vi begynder med en sang: Anemonesangen. Plan A: Det vi skal i gang med lige her og nu Plan B: Den vilde plan debatcafe. Vi bliver flere end vi nogen sinde har været, 200 mennesker. Derfor er det blevet nødvendigt med nogle ombygninger. Vibeke forklarer plan A. skal gerne være iværksat og færdiggjort til den 13. august Plan A 175 elever til sommer skolerekord. 10 hele klasser på elever. 9 klasselokaler. Musik er for lille til morgensang. Klasselokale: (se tegningen på bagsiden) Klasselokale etableres i nuværende billedkunst, så kommende 7. klasse får et helt nyt lokale. Der laves en forgang i nuværende depot. Døren flyttes, så man går ind i depotet. Der bygges skillevæg til nuværende sløjd. Der isættes en dobbeltdør i sydsiden. Lokalet indrettes med nye møbler. Klasselokalet skal være klar til 13. august. Billedkunst: Billedkunst flyttes til musiklokalet. Lokalet indrettes så det kan bruges til billedkunst, projektarbejde og SFO. Keramikovnen sættes i fyrrum. Morgensang og musik: Gymnastiksalen indrettes til morgensangssal Scenen udbygges og indrettes til musiklokale Der tænkes i lyddæmpende løsninger Lys Varme Salen kan fortsat bruges til arrangementer Fremtid: Vi får bedre udnyttelse af vores plads Vi får billedkunst mere centralt placeret, så det passer til vores brug af det. Det bliver lettere for indskoling og SFO at bruge lokalet. Vi får samlet udskolingen i kælderen, med store lyse og gode lokaler. Vi får mulighed for at styrke vores udskoling med bedre rammer. Den nye samlingssal kan rumme os alle, give mulighed for musik, dans og bevægelse i kombination, og vi har fortsat mulighed for at bruge salen til arrangementer. (Fortsættes på side 10) Nr side 9

10 (Fortsat fra side 9) Alle spørgsmål og kommentarer vil blive taget med til byggeudvalget, personalets og bestyrelsens fortsatte arbejde med planerne Henrik: Mange geniale ting. Synge en forårssang uden at kunne se solen, kan vi ikke få vinduer i salen? PV: Drømmen er at gavlen på gym.sal skal laves til et glasparti som på multisalen. Også forslag om, at branddør kan blive til glasdør. Erik: Bevare rummet så åbent som muligt. Det er et knald godt rum at lave mindre stykker og musik i større målestok i. Kim: Godt med et stor og rummeligt rum. Også til projekter i billedkunst, som fx da multisalen skulle dekoreres. Dines: Mentor for iværksættere. Lydtæppe konstrueret til koncerter. Evt. en mulighed. Henrik: Økonomien i det? Mette: Kan instrumenter være på scenen? Skotøjsæske- løsning Per: Der skal nye døre i ind til gym.salen fra foyeren. Kan evt. være glas. Bommene er blevet beholdt. Tæpper på gulvet kan dæmpe lyd. John: Har man tænkt på at sænke lofterne. Ja, men arkitekten vurderer at de dæmper godt nok og at lyddæmpningen skal være på væggene. VH: Der er sat af til dette projekt, og det regner vi med (håber på), vi kan holde det inden for. TH: Børnene rigtig glade for de nye farvede plastikstole vi har i pc-knast og foyer. Måske den retning vi skal i når vi skal have nye møbler. VH: Dejligt at de også er blandt de billigste. Søren: Økonomisk ramme for projektet. Det betyder at der vil blive behov for masser af forældrehjælp til bl.a. malerarbejde. 29. og 30. i denne måned bliver en ekstra arbejdsweekend. Der bliver ikke brug for så mange, men det er nødvendigt at vi selv gør noget, hvis vi skal kunne holde os inden for den økonomiske ramme.. Så går vi til næste programpunkt, hvor vi efter oplægget gik i debatgrupper. Noterne fra grupperne samles op, nederst i dette indlæg. Plan B: Mange ønsker og ideer: Vi har en begrænset økonomi der kræver prioriteringer: Vi vil gerne mange ting, og af store investeringer der ikke handler om mursten, kan nævnes. Skolegården: Det er et stort ønske at få realiseret helhedsplanen for udeområderne. Udskiftning af elevmøbler løbende. Styrkelse af skolens it prioriteringer, med smart-boards, flere pc ere, digitale kameraer mv. side 10 Nr

11 Lokaleplaner: Medarbejdere og bestyrelse vil gerne prioritere de nævnte ting. Derudover har man udarbejdet en plan for de næste år. Denne plan er ikke projekteret, tegnet, eller økonomisk beregnet og kan derfor ændres, korrigeres, eller udføres! Ide! (se tegningen på bagsiden) Det nuværende sløjd pakkes ned i en periode, hvor der laves grøn sløjd. Lokalet (130m2) bygges om til fysik, natur/fortællefag, geografi, biologi. Lokalet indrettes som et moderne lokale med smart-board, laboratorie mv. Tanken er at lokalet skal have mange funktioner, så det belægges tæt på 100%. Det vil blive en stor (meget stor) investering for skolen ( kr er et realistisk bud) Gammel fysik: Når det nye fysiklokale står klart, afmonteres det gamle fysiklokale og laves til grupperum, for udskolingen. Det skal være et arbejdsrum til gruppearbejde og projektarbejde. Samtidig kan det blive et klublokale, og tilholdssted for de store elever med sofaer, bordfodbold mv. Nyt sløjd: Rummet under hallen kan blive sløjd, grovværksted, natur/fortællefagsrum. Rummet står i dag som et tomt rårum, uden beklædning, vand, varme, gulv ect. Lærerværelse: Lærerværelset skal renoveres på et tidspunkt. Depotet og evt. gammel specialundervisning skal inddrages i personalerummet. Der skal ny gulvbelægning. Håndarbejde: Håndarbejde lever et udsat liv i enden af 5. klasse. Vi skal finde en god løsning til faget og materialerne. Måske kan mellemrummet tænkes ind i en løsning. Usikre ting vi skal holde os for øje: Skolens økonomi er helt afhængig af regeringens førte politik. Vi har et gammelt fyr, der med fordel kunne skiftes, da det er meget lidt effektivt. Vi har et gammelt tag på den gamle bygning som vi skal forberede os på at skifte på et tidspunkt. Vi har et gammelt hus, der kræver løbende renovering og vedligehold. Rummet under multisalen: Rummet under hallen er stadig kun et rårum, derfor er det billigere og mere hensigtsmæssigt at nuværende sløjd om til fysik. Senere kan rummet under hallen laves til sløjd. Gruppearbejde om plan B. Referent i hver gruppe. (Fortsættes på side 12) Galten Malerforretning v/ TIM THIRSTRUP NIELSEN TLF MOBIL Freelance snedkeren v/jørn Gade Voldbyvej Galten Tlf Mobil Nr side 11

12 VH: Vigtigt at børnene kommer herfra og synes at naturvidenskab er spændende. Og derfor har personale og bestyrelse prioriteret fysiklokale. Efter debat og snak i grupper ridser referenterne op: Af Anne Sofie 2. kl. LR: er der lokale virksomheder, som kunne være interesseret i at sponsorere nogle ting for os. Selvfølge til gengæld for diskret reklame. Søren: Bestyrelsen har vedtaget, at vi er åbne for sponsorer. Mette S: Bliver glad for alle disse planer. Specieludviklede lokaler. Det er bl.a. det der gør dette til en god skole. Virkelig noget vi skal værne om, som gør denne skole speciel. Anette: Plan A: ikke bryde intimiteten i gym.sal. Vigtigt at bevare hyggen. Vinduer i øjenhøjde ud mod skolegården. Tæpper til hygge. Billedkunst. Trangt. Ikke meget vægplads. (men ca dobbelt så stort som nuværende) Håndarbejde en stor mangel. Kunne det gamle bibliotek blive lavet om til håndarbejde. Så kan forældrene også få mulighed for at komme med børnene på det kommunale bibliotek. Bedre at bruge tiden på undervisning frem for frem- og tilbagerykning. (Vi undersøger om vi kan bruge biblioteket) Kan der blive lavet bare lidt ved udeområderne. Selv om der ikke er mange penge, kunne lidt til børnene være godt. Gyngerne skal op, men med fremtidsplanerne i mente. VH: Forårsplan god. Mikrofon til morgensang? Forslag Godt kælderprojekt. Øverum under scenen med faste instrumenter. Svar: det er en flugtvej og må derfor ikke blokeres. Ikke bekymring for akustikken. Plan B: Legepladsen skal i gang. Men det er svært at prioritere. Fysiklokale og legeplads på en gang. Så må vi måske låne pengene!? RealMæglerne Bent Dyrby Statsautoriseret ejendomsmægler MDE Alt i hvidevarer, belysning, husholdningsapparater Alt i el-arbejde udføres Automatik, varmestyring m.m. Galten Installationsforretning Kjeld Hansen Søndergade Galten Tel Søndergade Galten Tlf Tryghed i din bolighandel! Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger Sjelle Tækkefirma ApS Rosenvej 3 Sjelle 8464 Galten Tel side 12 Nr

13 AG: Plan A: ikke så meget at diskutere. Vi skal jo have et ekstra lokale Snakkede rigtig meget om nyt fysik. Især de økonomiske rammer. Evt. en flere-trins-plan. Rum under hal: blive til sløjd og råt nat.fagslokale. Alternativ energi til varme og udsugning. Legeplads i små etaper. Forældrene på banen. Søge fonde/sponsorer. PV: Snakkede allermest nat./fysiklokale og legeplads. Belægningssten frem for asfalt. Måske gøres billigere Kan holde år. Men så kræver det at hele skolegårdens skrælles af i en omgang. Meget vigtigt med legefaciliteter. Men ellers også tage det i etaper. Møbler/inventar til klasserne også meget vigtigt. Måske en klasse hvert år, på gode år to. Oppe fra og ned. Taget må gerne holde i ti år endnu. Fyret Kan vi tænke i alternativ energi? Stoga fyr Solfangere mod syd? Lad os undersøge de alternative muligheder før vi investerer i et nyt gasfyr. Plan B: Skolegården og legefaciliteter meget vigtige. Børn skal trives i frikvartererne. Nat./fysik også meget vigtigt. Det vil være et lokale, som vil være lige så oplagt at bruge til projekter og emner, som billedkunst. Forslag om, at rummet under hallen får ordnet vægge og gulv, så det kan give inspiration til visioner. På denne måde kan sløjd også rykke direkte over, og behøves ikke nedlægges (grøn sløjd) i en periode. Alle disse kommentarer tager byggeudvalget med til bestyrelsen, så vi kan bruge det i vores videre arbejde. Aftenens referent var Trine M og Vibeke har sammensat indlægget til Fritrav. TM: Glade for plan A. Ser frem til at se den udført. Ville være dejligt med vinduer ud mod skolegården. Af Lykke 3. kl. Tina Thomsen Fornuftige priser - Ring og hør nærmere: Tlf Mob Studie: Agervej Galten Støtteforeningen udlejer PARTYTELTE Vi har fire telte på 5 x 8 m, hver med plads til ca. 40 personer. Teltene udlejes for kun 500 kr pr telt pr weekend Depositum er 1000 kr pr telt. Henvendelse hos: Kim Kusk Mortensen Farrevej 17, Skjørring Tlf.: Nr side 13

14 Læs om læsning! Af Mette Mortensen Lige nu læser du! Læsning er noget vi bruger hele tiden, og vi læser rigtig meget uden egentlig at være klar over, at det er læsning, vi har gang i. Lige fra vi slår øjnene op om morgenen, sniger bogstaverne sig ind i vores verden og bliver til et hav af ord, som vi læser. Hver dag bruger vi ubevidst mange forskellige læseteknikker for at navigerer i den store mængde af ord, vi hver dag udsættes for. Når vi tidligt om morgen sætter os ved køkkenbordet for at spise morgenmad, ved vi præcist hvilke pakker morgenmadscerealier, vi skal række ud efter for at få det rigtige indhold i vores foderskål. Vi ved også, hvilke mælkeprodukter, vi skal bruge. Det er selvfølgelig fordi, vi kender de forskellige farver og former på de produkter, som vi bedst kan lide. Men det er også, fordi vi hver morgen ser den samme række bogstaver på kartoner og pakker, som er sat sammen til ord, vi kan genkende og læse. Nærlæsning En vanvittig smart læseteknik er nærlæsning, som betyder, at man har læst en tekst så grundigt, at man har fået alle detaljerne med. Vi nærlæser fx opskrifter, så vi kan bage chokoladekagen, så den kommer til at smage præcis, som når mor bager den. Når vi skal lære nye spilleregler at kende, skal vi nærlæse, og vi skal også nærlæse kørselsvejledningen, når vi skal besøge moster Oda på Sjælland. Vi nærlæser også, når vi får et kærestebrev, fordi det i sådan en sammenhæng bare ikke går at sjuske med vores læsning. Tænk hvis man ikke fik alle detaljerne med, og brevet måske var til en anden eller underskrevet med et andet navn, end man havde håbet på. Alt er vigtigt i et kærestebrev. Dog er det nok de færreste, der har overvejet, når de læser et kærestebrev, at de faktisk bruger en læseteknik, der hedder at nærlæse, og at det er en pokkers god teknik at kunne. I skolen I skolen nærlæser man meget. Man skal ofte løse forskellige opgaver i forbindelse med at læse en tekst, og det skal man faktisk i rigtig mange fag. Læsning knytter sig langt fra kun til faget dansk. I matematik er det fx også meget vigtigt at kunne nærlæse tekststykkerne for at kunne løse opgaven rigtigt. I fysik og biologi bliver man nødt til at kunne nærlæse fremgangsmåderne til de mange forskellige forsøg osv. Og når man fx skal lave projektopgaver på tværs af mange forskellige fag, har man brug for samtlige nævnte læseteknikker, og derfor har lærerne og forældrene derhjemme en stor og vigtig opgave i at hjælpe børnene med at blive bevidste læseteknik-brugere. Når man har sine læseteknikker på plads, er man beredt til at tage kampen op med læsningen i alle sine fag. Torvet Galten Tlf side 14 Nr

15 Orienteringslæsning Når vi er på biblioteket bruger vi en anden smart teknik, nok igen uden at tænke så forfærdelig meget over det. Vi orienteringslæser! Vi snupper en bog på en af bibliotekets hylder og ser på forsidens billeder, læser titlen, ser og læser på bagsiden, finder ud af hvem, der har skrevet bogen, hvornår den er udgivet, vi bladrer lidt i bogen, hvis der er indholdsfortegnelse, læser vi den osv., og på rekordtid, har vi fået et indtryk af, om vi har lyst til at læse bogen eller dele af den. Smart teknik! Det er så træls at læse en hel bog for bagefter at finde ud af, at man faktisk ikke gad læse den. Skimming Skimmeteknikken, hvor vi lynhurtigt lader øjnene glide hen over teksten, er også en fix teknik at kende! Den teknik bruger vi, når vi fx søger en bestemt oplysning. Hvis du fx gerne vil vide, om du har husket at skrive pas og penge på huskelisten til udlandsrejsen, så lader du, uden at tænke over det, øjnene løbe hurtigt ned over huskesedlen. Øjnene løber automatisk af sted ned over papiret og sorterer alle de andre ord fra. Smart ikk? Eller hvis du ved, at der i avisen står noget om én, du kender, så skimmer du også alt det andet tekst, indtil du finder lige det sted i artiklen, hvor personen, du kender, er nævnt. Når vi skal køre med bus og tog, så skimmer vi køreplanerne, for at finde ud af en tid, som passer ind i vores planer for dagen, og når vi har fundet det rette sted i køreplanen, så zapper vi over til nærlæsningsteknikken for at få skrevet det rette tidspunkt ned i kalenderen. Skærmlæsning Skærmlæsning bruger vi alle sammen mere og mere, og i dag er det bare noget, vi skal kunne. Det man skal være opmærksom på ved skærmlæsning er, at det er langt hårdere at læse på computerskærmen end på papir. Man læser noget langsommere, og skærmlæsning er mere trættende for øjnene. På nettets utallige hjemmesider læser man sjældent det hele. Derfor bruger man, uden man tænker over det, orienteringslæsningsteknikken, dvs. du koncentrerer dig om at se billederne og læse de store overskrifter, de korte tekststykker, tjekke menuer ud osv. Det ved de mennesker, som laver hjemmesider godt, og derfor prøver de at gøre dig interesseret med et spændende, let tilgængeligt og overskueligt skærmbillede. Forforståelse Hvordan du læser og forstår en tekst afhænger også af mange ting. Fx er din interesse for emnet og din forforståelse vigtigt. Forforståelse er det, man i forvejen ved om et emne. Jo mere man ved, jo lettere går læsningen. Derfor er det altid en god ide først at overveje, hvad du ved om et givent emne, inden du læser. Det samme kan du gøre, hvis du er i gang med at læse en tekst og går i stå og ikke synes, du helt forstår meningen. Så stop op, og spørg dig selv, hvad du allerede ved om emnet og læs så teksten igen. Ved at være opmærksom på din forforståelse af en given tekst, ved du om din læsning bliver let eller om den vil kræve mere koncentration, fordi Brolægning - Græsslåning Beskæring - Vedligeholdelse Fliser - Læhegn Græsplæner - Støttemure - Når kvaliteten skal være i top, så ring gartneren op Silkeborg Fax: Galten Fax: Mobil og (Fortsættes på side 16) 30 års erfaring Medlem af Danske Anlægsgartnere Nr side 15

16 (Fortsat fra side 15) emnet måske er helt nyt og ukendt. Du kan prøve at læse de to små nedenstående tekststykker om hunden og om grundstoffet zink. Hunden: Hunden er et pattedyr. Den har fire ben og en hale. Hunden kan have lange eller korte ører. Uanset ørernes facon hører hunden 7 gange så godt som mennesket. Zink: Zink er et grundstof. Det har atomnummer 30. Zinks valens er 2. Det er et ædelt, blåhvidt metal med densitet 7,13g/ml. Zink brænder ved ca. 500 grader Celcius. Du havde sikkert langt lettere ved at læse teksten om hunden end om zink, og det er lige præcis et eksempel på, at vi generelt har en større forforståelse om hunden end om zink. Derfor har du lettere ved at forstå teksten om hunden end den om zink. Læseformål Uden at vi tænker over det, har vi altid et formål med vores læsning, måske læser vi, fordi vi har en interesse i at finde ud af noget bestemt om et emne, vi synes er spændende, eller fordi der er sket nogle begivenheder i verden, vi gerne vil kunne snakke med om, eller måske er vi inviteret til en fest, og formålet med at læse invitationen er så at finde ud af om festen er lørdag kl. 19, eller om det er søndag kl. 15 Nogle gange læser vi bare for at blive underholdt, det kender du fx fra din læsning hjemme på sofaen, hvor du nyder en bog på din egen måde. Andre gange er vi nødt til at nærlæse mere af en tekst. Det kommer helt an på vores læseformål og den tekst, vi læser. Hvis formålet med at læse en tekst fx er at få overblik eller søge en bestemt oplysning, skal vi bruge skimmelæsning. Det vigtigste er dog, at vi ved, hvorfor vi læser en given tekst! På den måde er der meget lettere for os at angribe stoffet og vide, hvilken læseteknik, vi skal anvende. Det er også lettere at vide, om vi har fået det ud af læsningen, vi nu skulle. Det giver os samtidig en langt større læseglæde og mere målrettet indsats, når læseformålene er kendte. I skolen skal du oftest læse mere målrettet. Du skal ikke læse for kun at blive underholdt. Du skal læse for at lære noget bestemt, og derfor skal du ofte have et mere præcist læseformål. Det kan fx være at finde ud af hvornår handlingen i en bog foregår eller hvordan en person er. At have et læseformål gør læsningen lettere, fordi du præcist ved, hvad du skal lægge mærke til, mens du læser, du ved, hvad dine noter skal handle om, og hvornår du er færdig med din læsning! En tanke til sidst I skolen anbefaler vi altid, at eleverne derhjemme læser ca. 20 minutters frilæsning hver dag for at få den optimale læsetræning. Men de få gange, hvor det ikke kan lade sig gøre at nå de gyldne tyve minutter, så kan I jo lige tænke dagen igennem hjemme. Og mon ikke I kunne være så heldige, at der flere gange i løbet af dagen er sneget sig noget læsning ind. Måske har du læst spillereglerne til et nyt computerspil, måske har du brugt en opskrift i køkkenet, måske har du knoklet med matematikafleveringen, måske skulle du med bussen og måtte tjekke en køreplan, måske læste du underteksterne, da du så yndlingsserien i fjernsynet. Om vi vil det eller ej, så slipper vi ikke for frk. Læsning! Mette Mortensen FREDERIKSGADE ÅRHUS C TLF FAX side 16 Nr

17 Gode råd om læsning Af Annegrete Zobbe Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. For at indfri disse forventninger er det vigtigt at skolen og hjemmet i fællesskab prøver at hjælpe barnet på vej. Du behøver ikke lære dit barn at læse. Det er lærerens opgave. Men du kan give dit barn de bedste forudsætninger for at lære det. Du gør det bedst ved at vise interesse for læsning, være lydhør, inspirerende og ved at bevare barnets interesse for bogstaver og ord. Inddrag barnet i din læsning og skrivning som jo er en naturlig del af hverdagen. Børn som læser både i skolen og i fritiden bliver ofte gode læsere. Børn som får læst højt hver dag bliver ofte gode læsere. Vis interesse for bøger Gå på biblioteket Spørg til de bøger barnet har lånt Læs selv Snak om bøger og blade Gode råd når barnet læser for dig Snak om/gæt på hvad teksten handler om før den læses. Læs evt. siden højt før barnet selv forsøger. Hvis barnet ikke selv kan læse et drilsk ord, så læs det op. Så kan barnet komme videre. Afbryd ikke hvis barnet læser fejl. Kun hvis det ødelægger forståelsen. Snak hellere om de svære ord bagefter. Hvis barnet synes at bogen er for svær, så find en anden. Lad barnets lyst bestemme tempoet. Husk altid at rose og opmuntre (Fortsættes på side 18) Prøv vores vaskemaskine med knækbørste og kalkfrit vand. Udlejning af trailere og DVD. Søndergade Galten Tlf GALTEN SPAREKASSE En mulighed for dig Kom og prøv os Lokal selvstændig personlig Søndergade Galten Tlf Nr side 17

18 Disse fif hjælper barnet på vej Skriv og læs: Leg og spil: Lyt og læs: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort, mails og breve Madopskrifter Saml på ord og leg Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Lotto Krydsord Computer Billedlotteri Rim og remser & vrøvlerim Smag på lyde Snak bagvendt Reklamer Blade Bøger Tv-serier Skilte De samme bøger igen og igen Det er vigtigt, at dit barn læser hver dag, og så når det har lært at læse. Der skal ca. to timers læsning om ugen til at vedligeholde et læsestandpunkt, og selvfølgelig mere, hvis læsningen skal forbedres. Det er vigtigt, at barnets frilæsningsbog ikke er for svær helst skal barnet selv kunne klare lidt mere end 90 % af ordene, så der kommer et godt flow i læsningen. Og der er ikke noget som en succesoplevelse til at styrke læselysten. Når du vil hjælpe dit barn med at finde frilæsningsbøger, er der hjælp at hente på Du kan få forslag under punktet Forældre og børn ; hvis det e et lidt større barn, du vil hjælpe, kan du klikke på Lukas de Lux boghitz (mest for drenge) eller Container Connie (mest for piger), så vrimler det med gode forslag. Siden og har også gode læsetips. Lige nu er bøgerne om Hubert af Arne Svingen aktuelle. Bøgerne har et lixtal på 13, så de skulle være fine fra omkring klasse, og kan sagtens læses af ældre børn også. Du kan læse mere om bøgerne på siden hvor du også kan hente opgaver til bøgerne. Marianne Gade har skrevet en fantasy-serie om Disa. Første bind i serien hedder Disa i Nordlysets land, og det er en kapitelbog på 56 sider. Der er tre bøger i serien, som kan læses fra 10-års alderen. I 5. klasse har mange af pigerne en forkærlighed for Kære, dumme dagbog bøgerne af Jim Benton. Den seneste (nr 5) har undertitlen Kan voksne blive menneskelige? Du/dit barn kan også få hjælp og vejledning hos bibliotekarerne på biblioteket i Galten eller på Herskindskolen, hvor der er åbent onsdag og fredag Rigtig god læselyst, Annegrete GALTEN Søndergade 47 Tlf Åbningstider: Hverdage Lørdag side 18 Nr

19 Så kan de lære det!! Hvis man altså kan finde stilen. Af Irma Westberg Sproget har sprællet og projekter er blevet fremlagt på Den fri Hestehaveskole, og mon ikke nogen har lært noget undervejs, hvis ikke om emnet så måske om sig selv. Nogle mennesker ser skoven, før de får øje på de enkelte træer, mens andre kikker på de enkelte træer, inden de konkludere at der må være tale om en skov. Holisten kikker først på helheden for derefter at arbejde med detaljerne. Analytikeren derimod har brug for at kende detaljerne, inden de danner sig et overblik. Nogle børn lærer bedst ved at arbejde alene, andre i grupper. Nogle børn foretrækker klare instrukser fra læreren, andre foretrækker at arbejde i længere tid med stoffet, uden at læreren behøver at blande sig. Nogle elever lærer bedst ved rutine, mens andre keder sig i sådan en sådan undervisning. Nogen lærer bedst ved at se eller skrive/tegne ordene eller billederne, andre ved bare at lytte. Nogle børn har brug for at bevæge sig når de skal lærer nyt, mens andre helst er i ro. Nogle børn lærer bedst, når de piller ved noget imens, andre lærer bedst når de er personlig eller fysisk involveret ( lerning by doing ). På Den fri Hestehaveskole er der helt sikkert både holister og analytikere blandt eleverne og de stiller forskellige krav til undervisning og undervisningsmateriale. Som forældre er vi ofte tilbøjelige til at overdrage den måde vi selv lærer bedst på, til vores børn, og sådan er det måske også ofte, men ikke altid. Vi har også alle vores normer for hvordan undervisningen bør foregå. Og vi mener bestemt at vide hvordan vores barn lærer bedst. Jeg indrømmer gerne at det kan være svært at forstå, om ens barn nu også kan lærer noget liggende på en sofa, i dunkel belysning og alt for varmt et lokale imens der indtages diverse mad og drikke. Eller er det muligt at lærer noget mens man løber rundt eller hopper op og ned og der drøner højt musik i baggrunden. Ja det er der nogle børn der har det bedst med når de skal tilegne sig nyt og svært stof. Det kan helt sikkert være svært at tilgodese hver enkelt barns måde at lære bedst på. Derfor syntes jeg også at det er vigtig at børnene bliver præsenteret for forskellige måder at arbejde på, i forskellige omgivelser med forskellig struktur. Så de i deres voksenliv kan være mere bevidste om at skabe sig de bedste rammer for fortsat læring i livet. Dejligt at se, at det arbejder man også med, på Den Fri Hestehaveskole og jeg er sikker på at der bliver tænkt på hver enkelt elevs måde at lære bedst på i de forskellige undervisningsformer der foregår. Nr side 19

20 Sproget spræller Af Kirsten V. Hansen I danskugen Sproget spræller blev der skrevet en masse gode historier. Inspirationen til historierne fik børnene i gymnastiksalen, hvor de kunne lege historien, efter de var blevet guidet til en øde ø af dejlig musik og fortælling. Her kan I læse et par udvalgte historier fra 2. kl.: Af Laura På en øde ø langt borte er der altid ro. Der er en masse palmer og træer. Der bor en mand på øen, han har en abe og en slange. Han bor i en hytte. Ved hytten er der en sø. Jeg fik lov til at bo der. Han gav mig en abe. Nu skal vi spise. Da vi havde spist skulle vi udforske øen. Vi så en løve og en fugl. Af Emmeline 2. kl. Af Line K For lang tid siden var mig og min søster på sejlferie på Taitannik. Med et kom der en stor bølge og tog mig og min søster med ned i vandet og skyllede os op på stranden og så opdagede vi, at det var ved at blive aften. Vi måtte finde et sted at sove. Vi skyndte os af sted og vi svingede os i lianer og op ad klipper og ned ad skrænter. På et tidspunkt kom vi til en hule og der kunne vi sove og få noget at spise og vi levede lykkeligt. Af Karoline 3 kl. Fortvivl ikke Vi leverer kvalitetsreservedele til den rigtige pris til et bredt udsnit af person- og - fra dag til dagvarevogne Autoophuggernes Har bilen gjort det godt - aflever den blot Sjelle Auto-Genbrug I/S Stationsvej 9 Sjelle 8464 Galten RING: Telefon Telefax v/ Annette Hougaard Hørslevvej 37 Skovby ISO MILJØCERTIFICERET side 20 Nr

Landsbynyt December 2010

Landsbynyt December 2010 Landsbynyt December 2010 Kære forældre Julen nærmer sig hastigt og alle Landsbyordningens børn glæder sig det er jeg sikker på. Vi har set tegn på jul i hele december. Hemmelige rum i Regnbuen, hvor forældre

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

At lære at læse er et fælles ansvar!

At lære at læse er et fælles ansvar! Bilag 1 LÆSE- SKRIVE PARAT -GIV DIT BARN EN GOD SKOLESTART At lære at læse er et fælles ansvar! Til forældrene i indskolingen. Giv dit barn en god start -at læse Det er i skolen barnet skal have sin læse-

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 1 2009

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 1 2009 Nr. 1 2009 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X -

Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X - Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X - http://www.institutforx.dk Hej alle. Som man måske har bemærket, har stolen på min plads været tom den forgangne

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave Nyhedsbrev uge 17 2014 Side 1+2 Generalforsamling Side 6 Filuren Side 3 Fra bestyrelsen Side 7 0/1 kl. + 2/3 kl. Side 4 Støtteforeningen Side 8-10 Børnehaven Side 4+5 Arbejdsdag Side 11 Kalender, kontakt,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Ugebrev 37 Indskolingen 2015

Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære alle sammen. Så er det ved at være tid til forældremøde. På tirsdag kl. 19.00 mødes vi i Baunen og starter fælles. Hvis I ikke allerede har set indbydelsen/dagsordenen,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 30. januar 2015 Fredagsbrev nr. 809 Næste uge: 31. januar 03.februar 05.februar 05.februar UGE 7 Baunen udlejet Lærermøde 4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek Fastelavn på skolen Bestyrelsesmøde

Læs mere