FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 1 2008"

Transkript

1 Nr

2 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer 4 gange årligt Redaktion: Kirsten V. Hansen (ansvarshavende), Annegrete Zobbe, Irma Westberg og Kim K. Mortensen (layout & annoncer) Næste nummer af Fritrav udkommer juni 2008 Der er deadline for indlæg til Fritrav nr mandag den 9. juni 2008 Send indlæg til Oplag for dette nummer: 500 ex. side 2 Nr

3 Forsidebilledet Indkaldelse til generalforsamlinger Indhold Hvad er Den fri Hestehaveskoles Støtteforening af Irene Morbech Børnestalden i går, i dag og i morgen af Thomas Skovbo Forældreaften onsdag d. 5. marts af Vibeke Helms Læs om læsning! af Mette Mortensen Gode råd om læsning af Annegrete Zobbe Så kan de lære det! Hvis man altså kan finde stilen. Af Irma Westberg Sproget Spræller af Kirsten V. Hansen og 2. klasse Tro på det af Irma Westberg Skolekredsmedlem? Billeder inde i Fritrav: 2. klasse har selv farvet papir og lavet billeder inspireret af Picassos billede af damen i den stribede kjole Bagsiden: Plantegning over det nye klasseværelse og naturvidenskabslokale. Henrik Simonsen statsaut. Optiker - Briller og kontaktlinser Sundhedshuset Torvet Galten Tlf hele fremtiden i ét kabel v/irena Nielsen Børnetøj 0-16 år Søndergade Galten Tlf Nr side 3

4 Generalforsamling Generalforsamlingen finder sted i skolens musiklokale Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Den fri Hestehaveskole, tirsdag d. 22. april 2008 kl. ca Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Skolelederen aflægger beretning 4. Tilsynserklæring ved skolens eksterne tilsynsførende Sven Thorøe 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 6. Fastsættelse af kontingent til skolekredsen (er pt. kr. 100,-) 7. Tilsynsførende - beslutning om valgperiodens længde - bestyrelsen foreslår ét år 8. Valg af tilsynsførende - bestyrelsen indstiller Sven Thorøe, Galten 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af suppleanter 11. Indkomne forslag Følgende tre forslag er stillet af Thomas A. Nielsen: Forslag til generalforsamlingen skal pt. være bestyrelsen i hænde den ½. Der stilles forslag om, at dette ændres til 3 uger før. Beløb større end f.eks. kr der skal bruges til et enkeltstående projekt skal igennem en nærmere bestemt debatrunde, der skal altid være et sagsdokument, der kort fortæller, hver gang der sker vigtige beslutninger eller vigtige oplysninger kommer til. Synlighed og åbenhed er meget vigtig. Byggeprojekter på DfH skal kun kunne foregå på jord ejet af DfH eller arealer der er meget lang leje på. 12. Eventuelt Ved valg af tilsynsførende er det kun forældre til børn på skolen, der har stemmeret. Ethvert medlem af forældrekredsen kan foreslå andre kandidater til valg af tilsynsførende. Såfremt der er en kandidat fra skolekredsen, der ønsker at opstille til bestyrelsen, vil der blive foretaget to valg, ét for forældrekredsen og ét for skolekredsen. 8. klasse indbyder til fællesspisning før generalforsamlingen. Mere information om dette i Fredagsbrevet senere. side 4 Nr

5 Generalforsamling i støtteforeningen. Generalforsamlingen finder sted i skolens musiklokale umiddelbart efter skolens generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Den fri Hestehaveskoles Støtteforening tirsdag den 22. april 2008 ca. kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab fremlægges 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af formand 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af to suppleanter 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Af Emma 3. kl. GALTEN Vi forhandler Eliza Chokolade Buketter Bryllupsbinderi Bårebuketter/kranse Receptionsbinderi Åbningstider: man. - fre Lør. - søn Q-Centret Søndergade Galten Tlf Søndergade Galten Tlf Online-booking på Åbningstider: Man. - tors Fredag Lørdag eller efter aftale Galten Afdeling Søndergade 6, 8464 Galten tlf Nr side 5

6 Hvad er Den fri Hestehaveskoles Støtteforening? Af Irene Morbech Nogle stiller endnu spørgsmål ved hvad vores støtteforening er og hvad vi bruger pengene til. Det vil jeg gerne gøre rede for. Da skolen i 1972 blev friskole skulle der stå en forening bag, det blev Den fri Hestehaveskoles Støtteforening. Dengang ejede støtteforeningen skolen, mens skolen lejede lokalerne og havde pligt til at holde bygningerne og på rundgang fremvise skolens vedligeholdelse samt regnskab. De sidste syv år har jeg været en del af støtteforeningen. I den tid har foreningen ændret sig fra at være en forretning med ejendom, udlejning, tilsyn, til at være en forening, der på alle mulige måder prøver at skaffe ekstra penge til skolen. Vi fandt nemlig ud af, at loven var ændret så skolen selv kan eje bygningerne. Det er en stor økonomisk fordel for alle, så det benyttede vi os af og solgte skolen til skolen. Her skal lige nævnes, at salget ikke blev med overskud til os. Det var kun skødet, der blev lavet om til den nye ejer. Vi havde i samme forbindelse købt kirkejorden (jorden bag P-plads og Tarzan banen), samt betalt for ny kloakering. Salget betød, at vi kunne bruge vores kræfter på noget andet, så vi er nu en rigtig støtteforening. Vi har som mål, at indsamle penge for at hjælpe til at børn på DFH kan få en anderledes skolegang med oplevelser og købe ting og materialer, der normalt ikke ville være penge til. Pengene, som nogle gange kræver en del kræfter på at få i kassen, tjener vi ved det årlige Høstmarked, ved at tegne annoncer i Fritrav, lave julekalender, modeshow, samt ved medlemsbidrag. Alle familier på skolen er medlem af støtteforeningen, medlems bidraget er 120 kr pr. år som opkræves sammen med skolepengene. Herudover er der mulighed for at indbetale frivillige beløb til støtteforeningen, og er beløbene over 500 kr, er de fradragsberettiget. Vi har de sidste år tjent mellem kr om året. Pengene bruger så vi til: Alle elever, der i 8-9 klasse tager på udenlandsstudietur med skolen, får 1000 kr til hjælp til turen. De sidste år har klasserne i mellemskolen fået støtte til en klassetur, nogle har været i København, Kattegatcentret, Sverige, kanotur, mm. Vi støtter også skolefodboldturneringen for pigerne i Skanderborg, det giver PR for skolen. Samtidig modtager vi mange ansøgninger om ting og materialer til skolen. Vi har således givet støtte til nye borde, musikanlæg, instrumenter, møbler i 0. klasse, grill, tv, playstion i SFO, fodboldborde, alt udstyr til biografen, kitler til billedkunst, cykelveste - ja dette er blot nogle eksempler på hvad pengene går til. Man er altid velkommen til at sende en ansøgning om støtte til noget og vi vil så hurtigt behandle disse. Det skal da lige nævnes, at det vi støtter, skal være til gavn for skolen og dens elever. Håber, jeg er kommet omkring og fået givet svar på de fleste spørgsmål omkring støtteforeningen. Er der nogle, der ligger inde med ideer til, hvordan vi kan tjene flere penge, er vi meget lydhøre. Støtteforeningen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Vi vælges på den årlige generalforsamling, formanden er på valg hvert år og bestyrelsesmedlemmer sidder to år af gangen. Suppleanter et år af gangen. side 6 Nr

7 Børnestalden i går, i dag og i morgen Af Thomas Skovbo Den sidste tid har budt på mange og store forandringer i Børnestalden. Der har været en stor og voldsom udskiftning af det faste personale, hvilket altid giver stof til eftertanke og muligheder for nye ideer i forhold til struktur og samarbejde. Vi har sagt farvel til Bo og Helle, og inden længe skal Ida starte uddannelse. Til alle tre kolleger skal lyde en tak for den store indsats og held og lykke på jeres videre færd. De trofaste klipper skal bestemt også roses for deres store arbejdsindsats i en sværd og hård periode. Hans Henrik, Ida, Karen og skolens pedel Per har fået tingene til at hænge sammen hver eneste dag, det skal vi alle huske at værdsætte og rose dem for! Heldigvis tog det ikke lang tid at finde kvalificerede afløsere for Bo og Helle. Vi har ansat Ida Pedersen, pædagog fra d. 3. marts og Joan Hasle Laursen ligeledes pædagog fra tirsdag d. 1. april. To dygtige, erfarne pædagoger, der glæder sig til at komme og sætte deres præg på Børnestalden. Som afløser for Ida søger vi pt. en anden dygtig pædagogmedhjælper med gang i, og det skal også nok lykkedes os at finde sådan en. Den store udskiftning har også givet anledning til at revurdere personalesituationen og organiseringen af denne i fremtiden. Det er ikke nogen hemmelighed, at det i de senere år har været svært at have en afdelingslederfunktion i Børnestalden. Det har været en sværd post at bestride, og det har været en sværd funktion at fylde nok ledelse ind i med 4 5 ansatte i Børnestalden. Det har vi taget konsekvensen af. Vi har undersøgt, hvad man gør andre steder, der virker, og hvad der vil passe til resten af Den fri Hestehaveskole. Derfor har vi i samråd med kolleger og bestyrelsen besluttet at afprøve en ny struktur, hvor afdelingslederen for Børnestalden bliver en del af skolens ledelsesteam. Indenfor skolens øvrige områder arbejder man i en slags selvstyrende teams. Det tekniske/ administrative personale og lærerne arbejder selvstyrende, med adgang til budget og planlægning af egen tid og opgaver. Denne måde at arbejde på er rigtig god, og det ønsker vi også at udvikle i Børnestalden. Sådan en omstrukturering kommer ikke af sig selv, og den vil kræve en stor indsats og masser af tid for at få på skinner. Omstruktureringen vil give flere pædagogtimer med børnene. De timer som afdelingslederen førhen brugte på administrative og ledelsesmæssige gøremål har vi nu placeret i skolens ledelsesteam, hvilket til gengæld frigiver flere pædagogtimer i Børnestalden, dette vil kunne mærkes for såvel ansatte som børn. (Fortsættes på side 8) Har du lyst til at være medlem af skolebestyrelsen? Kontakt ét af bestyrelsesmedlemmerne eller Thomas/Vibeke. Så har du mulighed for at høre lidt mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på og få svar på eventuelle spørgsmål. Se bestyrelsens telefonnumre på skolens hjemmeside Nr side 7

8 (Fortsat fra side 7) Illustration af Den fri Hestehaveskoles nye organisatoriske struktur Bestyrelse: Forældre & skolekreds Ledelse: VH, TS Tillidsmand & sikkerhedsrepræsentant. AZ, BV Pædagoger Lærere Øvrigt personale Forældreråd i Forældreråd Børnestalden i klasserne skolefritidsordning. Vi er overbeviste om, at denne organisatoriske ændring vil styrke og forbedre samarbejdet om - og udviklingen af Børnestalden som et fortsat godt pædagogisk tilbud på Den fri Hestehaveskole. Samtidig er vi også meget bevidste om, at vi har påbegyndt en proces, der løbende skal justeres og evalueres. Vi glæder os til fremtiden i Børnestalden, og vi er klar til de nye udfordringer. Thomas Skovbo Viceskoleleder Målet med ovenstående struktur er at knytte SFO og skole tættere sammen og derved gøre endnu mere og bedre brug af hinandens ressourcer og kompetencer. Vi er ét hus, og det kan vi se rigtig mange fordele i at udvikle yderligere. Det stiller nye udfordringer til de ansatte i Børnestalden, der nu i endnu højere grad skal arbejde sammen som et selvstyrende team om at tilrettelægge og strukturere det daglige arbejde og de pædagogiske visioner for vores super gode Af Lykke 3. kl. side 8 Nr

9 Forældreaften onsdag d. 5. marts Af Vibeke Helms Her følger et resume af forældreaftenen onsdag den 5. marts. Byggeudvalget havde bedt om dagsorden, og oplægget var som følger: Debataften. Kom og hør hvilke ændringer vi skal have foretaget vedr. anvendelse af lokaler på vores skole. Kom også med dine ideer til udvikling af skolens faciliteter gennem en debatcafe, hvor du I en mindre gruppe kan give din mening til kende og give dit bud på hvad der skal have 1. prioritet i fremtidige projekter. For at tingene kan lykkes og vi kan få lavet så meget som muligt indenfor vores økonomiske formåen, er det vigtigt at vi i fællesskab lægger noget arbejde i det, og derved samtidig få styrket vores fornemmelse af medejerskab for friskolen. Det vi kalder for det forpligtende fællesskab. Vi får brug for det i foråret. Kom og hør hvorfor det bliver spændende. Venlig hilsen Byggeudvalget. Byggeudvalget består af: Søren Lynggård, der er formand for udvalget og medlem af bestyrelsen, Jørgen Nielsen far til Gustav, Harald og Karl-Johan, Carsten Sanden medlem af bestyrelsen og far til Benedikte og Regitze, Per pedel, P.V. lærer, Thomas viceskoleleder, og Vibeke skoleleder. Vibeke byder velkommen. Vi begynder med en sang: Anemonesangen. Plan A: Det vi skal i gang med lige her og nu Plan B: Den vilde plan debatcafe. Vi bliver flere end vi nogen sinde har været, 200 mennesker. Derfor er det blevet nødvendigt med nogle ombygninger. Vibeke forklarer plan A. skal gerne være iværksat og færdiggjort til den 13. august Plan A 175 elever til sommer skolerekord. 10 hele klasser på elever. 9 klasselokaler. Musik er for lille til morgensang. Klasselokale: (se tegningen på bagsiden) Klasselokale etableres i nuværende billedkunst, så kommende 7. klasse får et helt nyt lokale. Der laves en forgang i nuværende depot. Døren flyttes, så man går ind i depotet. Der bygges skillevæg til nuværende sløjd. Der isættes en dobbeltdør i sydsiden. Lokalet indrettes med nye møbler. Klasselokalet skal være klar til 13. august. Billedkunst: Billedkunst flyttes til musiklokalet. Lokalet indrettes så det kan bruges til billedkunst, projektarbejde og SFO. Keramikovnen sættes i fyrrum. Morgensang og musik: Gymnastiksalen indrettes til morgensangssal Scenen udbygges og indrettes til musiklokale Der tænkes i lyddæmpende løsninger Lys Varme Salen kan fortsat bruges til arrangementer Fremtid: Vi får bedre udnyttelse af vores plads Vi får billedkunst mere centralt placeret, så det passer til vores brug af det. Det bliver lettere for indskoling og SFO at bruge lokalet. Vi får samlet udskolingen i kælderen, med store lyse og gode lokaler. Vi får mulighed for at styrke vores udskoling med bedre rammer. Den nye samlingssal kan rumme os alle, give mulighed for musik, dans og bevægelse i kombination, og vi har fortsat mulighed for at bruge salen til arrangementer. (Fortsættes på side 10) Nr side 9

10 (Fortsat fra side 9) Alle spørgsmål og kommentarer vil blive taget med til byggeudvalget, personalets og bestyrelsens fortsatte arbejde med planerne Henrik: Mange geniale ting. Synge en forårssang uden at kunne se solen, kan vi ikke få vinduer i salen? PV: Drømmen er at gavlen på gym.sal skal laves til et glasparti som på multisalen. Også forslag om, at branddør kan blive til glasdør. Erik: Bevare rummet så åbent som muligt. Det er et knald godt rum at lave mindre stykker og musik i større målestok i. Kim: Godt med et stor og rummeligt rum. Også til projekter i billedkunst, som fx da multisalen skulle dekoreres. Dines: Mentor for iværksættere. Lydtæppe konstrueret til koncerter. Evt. en mulighed. Henrik: Økonomien i det? Mette: Kan instrumenter være på scenen? Skotøjsæske- løsning Per: Der skal nye døre i ind til gym.salen fra foyeren. Kan evt. være glas. Bommene er blevet beholdt. Tæpper på gulvet kan dæmpe lyd. John: Har man tænkt på at sænke lofterne. Ja, men arkitekten vurderer at de dæmper godt nok og at lyddæmpningen skal være på væggene. VH: Der er sat af til dette projekt, og det regner vi med (håber på), vi kan holde det inden for. TH: Børnene rigtig glade for de nye farvede plastikstole vi har i pc-knast og foyer. Måske den retning vi skal i når vi skal have nye møbler. VH: Dejligt at de også er blandt de billigste. Søren: Økonomisk ramme for projektet. Det betyder at der vil blive behov for masser af forældrehjælp til bl.a. malerarbejde. 29. og 30. i denne måned bliver en ekstra arbejdsweekend. Der bliver ikke brug for så mange, men det er nødvendigt at vi selv gør noget, hvis vi skal kunne holde os inden for den økonomiske ramme.. Så går vi til næste programpunkt, hvor vi efter oplægget gik i debatgrupper. Noterne fra grupperne samles op, nederst i dette indlæg. Plan B: Mange ønsker og ideer: Vi har en begrænset økonomi der kræver prioriteringer: Vi vil gerne mange ting, og af store investeringer der ikke handler om mursten, kan nævnes. Skolegården: Det er et stort ønske at få realiseret helhedsplanen for udeområderne. Udskiftning af elevmøbler løbende. Styrkelse af skolens it prioriteringer, med smart-boards, flere pc ere, digitale kameraer mv. side 10 Nr

11 Lokaleplaner: Medarbejdere og bestyrelse vil gerne prioritere de nævnte ting. Derudover har man udarbejdet en plan for de næste år. Denne plan er ikke projekteret, tegnet, eller økonomisk beregnet og kan derfor ændres, korrigeres, eller udføres! Ide! (se tegningen på bagsiden) Det nuværende sløjd pakkes ned i en periode, hvor der laves grøn sløjd. Lokalet (130m2) bygges om til fysik, natur/fortællefag, geografi, biologi. Lokalet indrettes som et moderne lokale med smart-board, laboratorie mv. Tanken er at lokalet skal have mange funktioner, så det belægges tæt på 100%. Det vil blive en stor (meget stor) investering for skolen ( kr er et realistisk bud) Gammel fysik: Når det nye fysiklokale står klart, afmonteres det gamle fysiklokale og laves til grupperum, for udskolingen. Det skal være et arbejdsrum til gruppearbejde og projektarbejde. Samtidig kan det blive et klublokale, og tilholdssted for de store elever med sofaer, bordfodbold mv. Nyt sløjd: Rummet under hallen kan blive sløjd, grovværksted, natur/fortællefagsrum. Rummet står i dag som et tomt rårum, uden beklædning, vand, varme, gulv ect. Lærerværelse: Lærerværelset skal renoveres på et tidspunkt. Depotet og evt. gammel specialundervisning skal inddrages i personalerummet. Der skal ny gulvbelægning. Håndarbejde: Håndarbejde lever et udsat liv i enden af 5. klasse. Vi skal finde en god løsning til faget og materialerne. Måske kan mellemrummet tænkes ind i en løsning. Usikre ting vi skal holde os for øje: Skolens økonomi er helt afhængig af regeringens førte politik. Vi har et gammelt fyr, der med fordel kunne skiftes, da det er meget lidt effektivt. Vi har et gammelt tag på den gamle bygning som vi skal forberede os på at skifte på et tidspunkt. Vi har et gammelt hus, der kræver løbende renovering og vedligehold. Rummet under multisalen: Rummet under hallen er stadig kun et rårum, derfor er det billigere og mere hensigtsmæssigt at nuværende sløjd om til fysik. Senere kan rummet under hallen laves til sløjd. Gruppearbejde om plan B. Referent i hver gruppe. (Fortsættes på side 12) Galten Malerforretning v/ TIM THIRSTRUP NIELSEN TLF MOBIL Freelance snedkeren v/jørn Gade Voldbyvej Galten Tlf Mobil Nr side 11

12 VH: Vigtigt at børnene kommer herfra og synes at naturvidenskab er spændende. Og derfor har personale og bestyrelse prioriteret fysiklokale. Efter debat og snak i grupper ridser referenterne op: Af Anne Sofie 2. kl. LR: er der lokale virksomheder, som kunne være interesseret i at sponsorere nogle ting for os. Selvfølge til gengæld for diskret reklame. Søren: Bestyrelsen har vedtaget, at vi er åbne for sponsorer. Mette S: Bliver glad for alle disse planer. Specieludviklede lokaler. Det er bl.a. det der gør dette til en god skole. Virkelig noget vi skal værne om, som gør denne skole speciel. Anette: Plan A: ikke bryde intimiteten i gym.sal. Vigtigt at bevare hyggen. Vinduer i øjenhøjde ud mod skolegården. Tæpper til hygge. Billedkunst. Trangt. Ikke meget vægplads. (men ca dobbelt så stort som nuværende) Håndarbejde en stor mangel. Kunne det gamle bibliotek blive lavet om til håndarbejde. Så kan forældrene også få mulighed for at komme med børnene på det kommunale bibliotek. Bedre at bruge tiden på undervisning frem for frem- og tilbagerykning. (Vi undersøger om vi kan bruge biblioteket) Kan der blive lavet bare lidt ved udeområderne. Selv om der ikke er mange penge, kunne lidt til børnene være godt. Gyngerne skal op, men med fremtidsplanerne i mente. VH: Forårsplan god. Mikrofon til morgensang? Forslag Godt kælderprojekt. Øverum under scenen med faste instrumenter. Svar: det er en flugtvej og må derfor ikke blokeres. Ikke bekymring for akustikken. Plan B: Legepladsen skal i gang. Men det er svært at prioritere. Fysiklokale og legeplads på en gang. Så må vi måske låne pengene!? RealMæglerne Bent Dyrby Statsautoriseret ejendomsmægler MDE Alt i hvidevarer, belysning, husholdningsapparater Alt i el-arbejde udføres Automatik, varmestyring m.m. Galten Installationsforretning Kjeld Hansen Søndergade Galten Tel Søndergade Galten Tlf Tryghed i din bolighandel! Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger Sjelle Tækkefirma ApS Rosenvej 3 Sjelle 8464 Galten Tel side 12 Nr

13 AG: Plan A: ikke så meget at diskutere. Vi skal jo have et ekstra lokale Snakkede rigtig meget om nyt fysik. Især de økonomiske rammer. Evt. en flere-trins-plan. Rum under hal: blive til sløjd og råt nat.fagslokale. Alternativ energi til varme og udsugning. Legeplads i små etaper. Forældrene på banen. Søge fonde/sponsorer. PV: Snakkede allermest nat./fysiklokale og legeplads. Belægningssten frem for asfalt. Måske gøres billigere Kan holde år. Men så kræver det at hele skolegårdens skrælles af i en omgang. Meget vigtigt med legefaciliteter. Men ellers også tage det i etaper. Møbler/inventar til klasserne også meget vigtigt. Måske en klasse hvert år, på gode år to. Oppe fra og ned. Taget må gerne holde i ti år endnu. Fyret Kan vi tænke i alternativ energi? Stoga fyr Solfangere mod syd? Lad os undersøge de alternative muligheder før vi investerer i et nyt gasfyr. Plan B: Skolegården og legefaciliteter meget vigtige. Børn skal trives i frikvartererne. Nat./fysik også meget vigtigt. Det vil være et lokale, som vil være lige så oplagt at bruge til projekter og emner, som billedkunst. Forslag om, at rummet under hallen får ordnet vægge og gulv, så det kan give inspiration til visioner. På denne måde kan sløjd også rykke direkte over, og behøves ikke nedlægges (grøn sløjd) i en periode. Alle disse kommentarer tager byggeudvalget med til bestyrelsen, så vi kan bruge det i vores videre arbejde. Aftenens referent var Trine M og Vibeke har sammensat indlægget til Fritrav. TM: Glade for plan A. Ser frem til at se den udført. Ville være dejligt med vinduer ud mod skolegården. Af Lykke 3. kl. Tina Thomsen Fornuftige priser - Ring og hør nærmere: Tlf Mob Studie: Agervej Galten Støtteforeningen udlejer PARTYTELTE Vi har fire telte på 5 x 8 m, hver med plads til ca. 40 personer. Teltene udlejes for kun 500 kr pr telt pr weekend Depositum er 1000 kr pr telt. Henvendelse hos: Kim Kusk Mortensen Farrevej 17, Skjørring Tlf.: Nr side 13

14 Læs om læsning! Af Mette Mortensen Lige nu læser du! Læsning er noget vi bruger hele tiden, og vi læser rigtig meget uden egentlig at være klar over, at det er læsning, vi har gang i. Lige fra vi slår øjnene op om morgenen, sniger bogstaverne sig ind i vores verden og bliver til et hav af ord, som vi læser. Hver dag bruger vi ubevidst mange forskellige læseteknikker for at navigerer i den store mængde af ord, vi hver dag udsættes for. Når vi tidligt om morgen sætter os ved køkkenbordet for at spise morgenmad, ved vi præcist hvilke pakker morgenmadscerealier, vi skal række ud efter for at få det rigtige indhold i vores foderskål. Vi ved også, hvilke mælkeprodukter, vi skal bruge. Det er selvfølgelig fordi, vi kender de forskellige farver og former på de produkter, som vi bedst kan lide. Men det er også, fordi vi hver morgen ser den samme række bogstaver på kartoner og pakker, som er sat sammen til ord, vi kan genkende og læse. Nærlæsning En vanvittig smart læseteknik er nærlæsning, som betyder, at man har læst en tekst så grundigt, at man har fået alle detaljerne med. Vi nærlæser fx opskrifter, så vi kan bage chokoladekagen, så den kommer til at smage præcis, som når mor bager den. Når vi skal lære nye spilleregler at kende, skal vi nærlæse, og vi skal også nærlæse kørselsvejledningen, når vi skal besøge moster Oda på Sjælland. Vi nærlæser også, når vi får et kærestebrev, fordi det i sådan en sammenhæng bare ikke går at sjuske med vores læsning. Tænk hvis man ikke fik alle detaljerne med, og brevet måske var til en anden eller underskrevet med et andet navn, end man havde håbet på. Alt er vigtigt i et kærestebrev. Dog er det nok de færreste, der har overvejet, når de læser et kærestebrev, at de faktisk bruger en læseteknik, der hedder at nærlæse, og at det er en pokkers god teknik at kunne. I skolen I skolen nærlæser man meget. Man skal ofte løse forskellige opgaver i forbindelse med at læse en tekst, og det skal man faktisk i rigtig mange fag. Læsning knytter sig langt fra kun til faget dansk. I matematik er det fx også meget vigtigt at kunne nærlæse tekststykkerne for at kunne løse opgaven rigtigt. I fysik og biologi bliver man nødt til at kunne nærlæse fremgangsmåderne til de mange forskellige forsøg osv. Og når man fx skal lave projektopgaver på tværs af mange forskellige fag, har man brug for samtlige nævnte læseteknikker, og derfor har lærerne og forældrene derhjemme en stor og vigtig opgave i at hjælpe børnene med at blive bevidste læseteknik-brugere. Når man har sine læseteknikker på plads, er man beredt til at tage kampen op med læsningen i alle sine fag. Torvet Galten Tlf side 14 Nr

15 Orienteringslæsning Når vi er på biblioteket bruger vi en anden smart teknik, nok igen uden at tænke så forfærdelig meget over det. Vi orienteringslæser! Vi snupper en bog på en af bibliotekets hylder og ser på forsidens billeder, læser titlen, ser og læser på bagsiden, finder ud af hvem, der har skrevet bogen, hvornår den er udgivet, vi bladrer lidt i bogen, hvis der er indholdsfortegnelse, læser vi den osv., og på rekordtid, har vi fået et indtryk af, om vi har lyst til at læse bogen eller dele af den. Smart teknik! Det er så træls at læse en hel bog for bagefter at finde ud af, at man faktisk ikke gad læse den. Skimming Skimmeteknikken, hvor vi lynhurtigt lader øjnene glide hen over teksten, er også en fix teknik at kende! Den teknik bruger vi, når vi fx søger en bestemt oplysning. Hvis du fx gerne vil vide, om du har husket at skrive pas og penge på huskelisten til udlandsrejsen, så lader du, uden at tænke over det, øjnene løbe hurtigt ned over huskesedlen. Øjnene løber automatisk af sted ned over papiret og sorterer alle de andre ord fra. Smart ikk? Eller hvis du ved, at der i avisen står noget om én, du kender, så skimmer du også alt det andet tekst, indtil du finder lige det sted i artiklen, hvor personen, du kender, er nævnt. Når vi skal køre med bus og tog, så skimmer vi køreplanerne, for at finde ud af en tid, som passer ind i vores planer for dagen, og når vi har fundet det rette sted i køreplanen, så zapper vi over til nærlæsningsteknikken for at få skrevet det rette tidspunkt ned i kalenderen. Skærmlæsning Skærmlæsning bruger vi alle sammen mere og mere, og i dag er det bare noget, vi skal kunne. Det man skal være opmærksom på ved skærmlæsning er, at det er langt hårdere at læse på computerskærmen end på papir. Man læser noget langsommere, og skærmlæsning er mere trættende for øjnene. På nettets utallige hjemmesider læser man sjældent det hele. Derfor bruger man, uden man tænker over det, orienteringslæsningsteknikken, dvs. du koncentrerer dig om at se billederne og læse de store overskrifter, de korte tekststykker, tjekke menuer ud osv. Det ved de mennesker, som laver hjemmesider godt, og derfor prøver de at gøre dig interesseret med et spændende, let tilgængeligt og overskueligt skærmbillede. Forforståelse Hvordan du læser og forstår en tekst afhænger også af mange ting. Fx er din interesse for emnet og din forforståelse vigtigt. Forforståelse er det, man i forvejen ved om et emne. Jo mere man ved, jo lettere går læsningen. Derfor er det altid en god ide først at overveje, hvad du ved om et givent emne, inden du læser. Det samme kan du gøre, hvis du er i gang med at læse en tekst og går i stå og ikke synes, du helt forstår meningen. Så stop op, og spørg dig selv, hvad du allerede ved om emnet og læs så teksten igen. Ved at være opmærksom på din forforståelse af en given tekst, ved du om din læsning bliver let eller om den vil kræve mere koncentration, fordi Brolægning - Græsslåning Beskæring - Vedligeholdelse Fliser - Læhegn Græsplæner - Støttemure - Når kvaliteten skal være i top, så ring gartneren op Silkeborg Fax: Galten Fax: Mobil og (Fortsættes på side 16) 30 års erfaring Medlem af Danske Anlægsgartnere Nr side 15

16 (Fortsat fra side 15) emnet måske er helt nyt og ukendt. Du kan prøve at læse de to små nedenstående tekststykker om hunden og om grundstoffet zink. Hunden: Hunden er et pattedyr. Den har fire ben og en hale. Hunden kan have lange eller korte ører. Uanset ørernes facon hører hunden 7 gange så godt som mennesket. Zink: Zink er et grundstof. Det har atomnummer 30. Zinks valens er 2. Det er et ædelt, blåhvidt metal med densitet 7,13g/ml. Zink brænder ved ca. 500 grader Celcius. Du havde sikkert langt lettere ved at læse teksten om hunden end om zink, og det er lige præcis et eksempel på, at vi generelt har en større forforståelse om hunden end om zink. Derfor har du lettere ved at forstå teksten om hunden end den om zink. Læseformål Uden at vi tænker over det, har vi altid et formål med vores læsning, måske læser vi, fordi vi har en interesse i at finde ud af noget bestemt om et emne, vi synes er spændende, eller fordi der er sket nogle begivenheder i verden, vi gerne vil kunne snakke med om, eller måske er vi inviteret til en fest, og formålet med at læse invitationen er så at finde ud af om festen er lørdag kl. 19, eller om det er søndag kl. 15 Nogle gange læser vi bare for at blive underholdt, det kender du fx fra din læsning hjemme på sofaen, hvor du nyder en bog på din egen måde. Andre gange er vi nødt til at nærlæse mere af en tekst. Det kommer helt an på vores læseformål og den tekst, vi læser. Hvis formålet med at læse en tekst fx er at få overblik eller søge en bestemt oplysning, skal vi bruge skimmelæsning. Det vigtigste er dog, at vi ved, hvorfor vi læser en given tekst! På den måde er der meget lettere for os at angribe stoffet og vide, hvilken læseteknik, vi skal anvende. Det er også lettere at vide, om vi har fået det ud af læsningen, vi nu skulle. Det giver os samtidig en langt større læseglæde og mere målrettet indsats, når læseformålene er kendte. I skolen skal du oftest læse mere målrettet. Du skal ikke læse for kun at blive underholdt. Du skal læse for at lære noget bestemt, og derfor skal du ofte have et mere præcist læseformål. Det kan fx være at finde ud af hvornår handlingen i en bog foregår eller hvordan en person er. At have et læseformål gør læsningen lettere, fordi du præcist ved, hvad du skal lægge mærke til, mens du læser, du ved, hvad dine noter skal handle om, og hvornår du er færdig med din læsning! En tanke til sidst I skolen anbefaler vi altid, at eleverne derhjemme læser ca. 20 minutters frilæsning hver dag for at få den optimale læsetræning. Men de få gange, hvor det ikke kan lade sig gøre at nå de gyldne tyve minutter, så kan I jo lige tænke dagen igennem hjemme. Og mon ikke I kunne være så heldige, at der flere gange i løbet af dagen er sneget sig noget læsning ind. Måske har du læst spillereglerne til et nyt computerspil, måske har du brugt en opskrift i køkkenet, måske har du knoklet med matematikafleveringen, måske skulle du med bussen og måtte tjekke en køreplan, måske læste du underteksterne, da du så yndlingsserien i fjernsynet. Om vi vil det eller ej, så slipper vi ikke for frk. Læsning! Mette Mortensen FREDERIKSGADE ÅRHUS C TLF FAX side 16 Nr

17 Gode råd om læsning Af Annegrete Zobbe Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. For at indfri disse forventninger er det vigtigt at skolen og hjemmet i fællesskab prøver at hjælpe barnet på vej. Du behøver ikke lære dit barn at læse. Det er lærerens opgave. Men du kan give dit barn de bedste forudsætninger for at lære det. Du gør det bedst ved at vise interesse for læsning, være lydhør, inspirerende og ved at bevare barnets interesse for bogstaver og ord. Inddrag barnet i din læsning og skrivning som jo er en naturlig del af hverdagen. Børn som læser både i skolen og i fritiden bliver ofte gode læsere. Børn som får læst højt hver dag bliver ofte gode læsere. Vis interesse for bøger Gå på biblioteket Spørg til de bøger barnet har lånt Læs selv Snak om bøger og blade Gode råd når barnet læser for dig Snak om/gæt på hvad teksten handler om før den læses. Læs evt. siden højt før barnet selv forsøger. Hvis barnet ikke selv kan læse et drilsk ord, så læs det op. Så kan barnet komme videre. Afbryd ikke hvis barnet læser fejl. Kun hvis det ødelægger forståelsen. Snak hellere om de svære ord bagefter. Hvis barnet synes at bogen er for svær, så find en anden. Lad barnets lyst bestemme tempoet. Husk altid at rose og opmuntre (Fortsættes på side 18) Prøv vores vaskemaskine med knækbørste og kalkfrit vand. Udlejning af trailere og DVD. Søndergade Galten Tlf GALTEN SPAREKASSE En mulighed for dig Kom og prøv os Lokal selvstændig personlig Søndergade Galten Tlf Nr side 17

18 Disse fif hjælper barnet på vej Skriv og læs: Leg og spil: Lyt og læs: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort, mails og breve Madopskrifter Saml på ord og leg Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Lotto Krydsord Computer Billedlotteri Rim og remser & vrøvlerim Smag på lyde Snak bagvendt Reklamer Blade Bøger Tv-serier Skilte De samme bøger igen og igen Det er vigtigt, at dit barn læser hver dag, og så når det har lært at læse. Der skal ca. to timers læsning om ugen til at vedligeholde et læsestandpunkt, og selvfølgelig mere, hvis læsningen skal forbedres. Det er vigtigt, at barnets frilæsningsbog ikke er for svær helst skal barnet selv kunne klare lidt mere end 90 % af ordene, så der kommer et godt flow i læsningen. Og der er ikke noget som en succesoplevelse til at styrke læselysten. Når du vil hjælpe dit barn med at finde frilæsningsbøger, er der hjælp at hente på Du kan få forslag under punktet Forældre og børn ; hvis det e et lidt større barn, du vil hjælpe, kan du klikke på Lukas de Lux boghitz (mest for drenge) eller Container Connie (mest for piger), så vrimler det med gode forslag. Siden og har også gode læsetips. Lige nu er bøgerne om Hubert af Arne Svingen aktuelle. Bøgerne har et lixtal på 13, så de skulle være fine fra omkring klasse, og kan sagtens læses af ældre børn også. Du kan læse mere om bøgerne på siden hvor du også kan hente opgaver til bøgerne. Marianne Gade har skrevet en fantasy-serie om Disa. Første bind i serien hedder Disa i Nordlysets land, og det er en kapitelbog på 56 sider. Der er tre bøger i serien, som kan læses fra 10-års alderen. I 5. klasse har mange af pigerne en forkærlighed for Kære, dumme dagbog bøgerne af Jim Benton. Den seneste (nr 5) har undertitlen Kan voksne blive menneskelige? Du/dit barn kan også få hjælp og vejledning hos bibliotekarerne på biblioteket i Galten eller på Herskindskolen, hvor der er åbent onsdag og fredag Rigtig god læselyst, Annegrete GALTEN Søndergade 47 Tlf Åbningstider: Hverdage Lørdag side 18 Nr

19 Så kan de lære det!! Hvis man altså kan finde stilen. Af Irma Westberg Sproget har sprællet og projekter er blevet fremlagt på Den fri Hestehaveskole, og mon ikke nogen har lært noget undervejs, hvis ikke om emnet så måske om sig selv. Nogle mennesker ser skoven, før de får øje på de enkelte træer, mens andre kikker på de enkelte træer, inden de konkludere at der må være tale om en skov. Holisten kikker først på helheden for derefter at arbejde med detaljerne. Analytikeren derimod har brug for at kende detaljerne, inden de danner sig et overblik. Nogle børn lærer bedst ved at arbejde alene, andre i grupper. Nogle børn foretrækker klare instrukser fra læreren, andre foretrækker at arbejde i længere tid med stoffet, uden at læreren behøver at blande sig. Nogle elever lærer bedst ved rutine, mens andre keder sig i sådan en sådan undervisning. Nogen lærer bedst ved at se eller skrive/tegne ordene eller billederne, andre ved bare at lytte. Nogle børn har brug for at bevæge sig når de skal lærer nyt, mens andre helst er i ro. Nogle børn lærer bedst, når de piller ved noget imens, andre lærer bedst når de er personlig eller fysisk involveret ( lerning by doing ). På Den fri Hestehaveskole er der helt sikkert både holister og analytikere blandt eleverne og de stiller forskellige krav til undervisning og undervisningsmateriale. Som forældre er vi ofte tilbøjelige til at overdrage den måde vi selv lærer bedst på, til vores børn, og sådan er det måske også ofte, men ikke altid. Vi har også alle vores normer for hvordan undervisningen bør foregå. Og vi mener bestemt at vide hvordan vores barn lærer bedst. Jeg indrømmer gerne at det kan være svært at forstå, om ens barn nu også kan lærer noget liggende på en sofa, i dunkel belysning og alt for varmt et lokale imens der indtages diverse mad og drikke. Eller er det muligt at lærer noget mens man løber rundt eller hopper op og ned og der drøner højt musik i baggrunden. Ja det er der nogle børn der har det bedst med når de skal tilegne sig nyt og svært stof. Det kan helt sikkert være svært at tilgodese hver enkelt barns måde at lære bedst på. Derfor syntes jeg også at det er vigtig at børnene bliver præsenteret for forskellige måder at arbejde på, i forskellige omgivelser med forskellig struktur. Så de i deres voksenliv kan være mere bevidste om at skabe sig de bedste rammer for fortsat læring i livet. Dejligt at se, at det arbejder man også med, på Den Fri Hestehaveskole og jeg er sikker på at der bliver tænkt på hver enkelt elevs måde at lære bedst på i de forskellige undervisningsformer der foregår. Nr side 19

20 Sproget spræller Af Kirsten V. Hansen I danskugen Sproget spræller blev der skrevet en masse gode historier. Inspirationen til historierne fik børnene i gymnastiksalen, hvor de kunne lege historien, efter de var blevet guidet til en øde ø af dejlig musik og fortælling. Her kan I læse et par udvalgte historier fra 2. kl.: Af Laura På en øde ø langt borte er der altid ro. Der er en masse palmer og træer. Der bor en mand på øen, han har en abe og en slange. Han bor i en hytte. Ved hytten er der en sø. Jeg fik lov til at bo der. Han gav mig en abe. Nu skal vi spise. Da vi havde spist skulle vi udforske øen. Vi så en løve og en fugl. Af Emmeline 2. kl. Af Line K For lang tid siden var mig og min søster på sejlferie på Taitannik. Med et kom der en stor bølge og tog mig og min søster med ned i vandet og skyllede os op på stranden og så opdagede vi, at det var ved at blive aften. Vi måtte finde et sted at sove. Vi skyndte os af sted og vi svingede os i lianer og op ad klipper og ned ad skrænter. På et tidspunkt kom vi til en hule og der kunne vi sove og få noget at spise og vi levede lykkeligt. Af Karoline 3 kl. Fortvivl ikke Vi leverer kvalitetsreservedele til den rigtige pris til et bredt udsnit af person- og - fra dag til dagvarevogne Autoophuggernes Har bilen gjort det godt - aflever den blot Sjelle Auto-Genbrug I/S Stationsvej 9 Sjelle 8464 Galten RING: Telefon Telefax v/ Annette Hougaard Hørslevvej 37 Skovby ISO MILJØCERTIFICERET side 20 Nr

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2007

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2007 Nr. 4 2007 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer

Læs mere

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 3 2010

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 3 2010 Nr. 3 2010 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere