Initiativtagere: Ole Farsø, Kjeld M. Christensen, Max Jensen, Torben Nørgaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativtagere: Ole Farsø, Kjeld M. Christensen, Max Jensen, Torben Nørgaard."

Transkript

1 Jelling Bryghus ApS Denne beskrivelse og samling af dokumenter er udarbejdet af initiativtagerne til Jelling Bryghus ApS i forbindelse med oprettelsen af selskabet. Formålet er, at give interesserede investorer et fyldestgørende indblik i selskabets fremtidige aktiviteter og det forventede økonomiske resultat heraf. Initiativtagere: Ole Farsø, Kjeld M. Christensen, Max Jensen, Torben Nørgaard. Baggrund: Der er i de senere år sket en meget kraftig opblomstring af mikrobryggerier i Danmark på baggrund af en stigende interesse i special- og lokal øl. Denne opblomstring kan også bruges i driften af en café, kro eller restaurant, idet det, at kunne servere stedets egen specialfremstillede øl med egen etiket sammen med spændende retter, kan åbne helt nye forretningsmuligheder. Derudover kan husets egen øl være forskellen til konkurrenten, der kun kan levere øl fra landets store bryggerier. Brygværket har en årlig kapacitet på liter. Det vil være et meget funktionelt brygværk og designet med henblik på fleksibilitet med små produktioner, for at imødekomme efterspørgsel fra cafeer, kroer og restauranter om specialfremstillet kvalitets øl. Der kan brygges både under- og overgæret øl, som flaskes på ½ liters flasker og fustager. Bryghuset vil, udover specialfremstillet øl til erhvervsanpartshavere, levere et standard sortiment, som tager udgangspunkt i Jelling-egnens vegetation og historie. Brygmand, alias Torsten Reffstrup, har en baggrund i kemi og biokemi og dertil over 20 års praktisk erfaring med at brygge øl. Brygmand startede i det små som håndbrygger med at fremstille øl til eget forbrug og til festlige lejligheder. Særligt lægges vægt på, at tilføre øllet smag fra forskellige humletyper samt anvendelse af lokale urter og bær. Brygmand startede sommeren 2006 som brygger på Sdr. Bjert Kro, der nu fører sin egen etiket med special-øl, baseret på Brygmands opskrifter. Brygmand har startet egen humledyrkning med plantemateriale udvalgt blandt lokale planter på Koldingegnen. Den bedste af disse planter er blevet opformeret og danner basis for en dansk produktion til en øl med en egnstypisk smag. Historie: Mon ikke de fleste danskere forbinder Jelling med vikingetidens konger, Gorm og Harald? For Jelling blev stedet, hvor disse to satte enestående mindesten over sig selv og slægten. En mindre sten over Thyra, en pryd for Danmark, og hermed blev Jelling stedet, hvor navnet Danmark blev skrevet for første gang. En større, hvor Harald gjorde danerne kristne, og med den blev Jelling stedet, hvorfra Kristus og kristendommen blev præsenteret o. 965.

2 Også omegnen rummer minder fra fortidens magtcentrum: I Læborg hvor Funden og Gnyble fortæller, at de byggede Thyras høj og i Sdr. Vissing, hvor Tove, Mistivojs datter, gift med Harald Blåtand, satte sten over sin mor. Læs eller genlæs Røde Orm, hvor Harald inviterer til julegilde, og hvor øllet flød i en jævn og dampende strøm blandt konger og trælle. At navnet Jelling så betyder stedet med de gule blomster, vidner vel bare om, at også fortidens mennesker havde behov og evner til at beskrive den pragtfulde egn i centrum af riget. Siden 1994 på UNESCO s liste over verdensarv. Erhvervsanparter: Giver ret til specialfremstillet øl efter egen recept og etiket. At være erhvervsanpartshaver i Jelling Bryghus ApS er en unik mulighed for at få egne kvalitetsdrikkevarer ind i cafeen, kroen eller restauranten, idet en investering på kroner nominelt giver adgang til produkter, man alternativt selv skulle investere betydeligt flere ressourcer i. Samtidig får man adgang til en trænet brygger, som har interesse og kompetencer til at finde den rigtige recept til den specialfremstillede øl. Den specialfremstillede øl, med egen etiket, er selvfølgelig også særdeles velegnet til firmagaver. Privatanparter: Jelling Bryghus ApS ønsker også at være et lokalt funderet bryghus. Derfor udbydes der også anparter til private i størrelser af 2000 kr. Fordele for både private og erhverv: Årligt udbytte, Jelling Bryghus ApS egen bryg, udbytte der svarer til ca. 10 % forrentning af anpartskapital Løbende information om nyheder fra Jelling Bryghus ApS Årlig generalforsamling Deltagelse i den officielle åbning af Jelling Bryghus ApS Købe Jelling Bryghus ApS egne produkter Yderligere fordele for erhvervsanpart: Produceret bryg efter egen opskrift eller ønske, med egen designede etiket Specialarrangementer i samarbejde med Kongernes Jelling med udgangspunkt i Jellings historie, en anderledes firmafest, kundearrangement etc.

3 Budget: Bruttofortjeneste samlet investering Bryganlæg Driftsudgifter Ombygning Lokaleudgifter Indretning Afskrivninger Andre aktiver Omkostninger Varelager Nettofortjeneste 0 samlet investering Budgettet er baseret på en afsætning af liter øl i første regnskabsperiode. Investeringer foretages ud fra et princip om funktionalitet, fleksibilitet og lav risiko. Der tilstræbes således indledningsvis en meget lille investering i brygværket, som let kan udvides i takt med behovet. Det forudsættes, at anpartsudvidelsen finder sted i fuld omfang, således at selskabet ikke skal låne penge til investering. Der er således ikke medtaget renteudgifter. Oplysninger: Navn, adresse og hjemsted: Jelling Bryghus ApS, Jernbanevej 1, 7300 Jelling. Selskabet er hjemmehørende i Vejle Kommune. Formål: Selskabets formål er brygning og salg af øl og dermed beslægtet virksomhed. Lovgivning: Selskabet er underlagt reglerne i den danske selskabslovgivning. Bestyrelse: Kjeld M. Christensen, Max Jensen, Torben Nørgaard, Birgitta Farsø. Direktion: Ole Farsø, Vejlevej 40, 7300 Jelling. Vedtægter: Er optrykt i dette hæfte. Anparterne: Anparterne er frit omsættelige, dog kan en anpartsovergang ikke gennemføres uden den samlede bestyrelses skriftlige samtykke. Kurs: Anparterne kan tegnes til kurs 105. Stemmerettigheder: Der skal tegnes anparter for nominelt min. kr ,00, hvilken anpartsbesiddelse giver een stemme. Der kan maksimalt opnås ret til 10 stemmer uanset ejerandel. Pengeinstitut: Jelling Sparekasse, Gorms Torv 1, 7300 Jelling. Revisor: Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ernst & Young, 7100 Vejle. Udbytte: Anparterne giver ret til udbytte det første regnskabsår. Vederlag: Der ydes ikke vederlag til initiativtagerne for Jelling Bryghus ApS eller bestyrelsen for det kommende Jelling Bryghus ApS i forbindelse med udbud af anparter.

4 Tegningssteder: Jelling Sparekasse, Gorms Torv 1, 7300 Jelling Kjeld M. Christensen, Højager 93, 7300 Jelling, tlf Max Jensen, Skovgade 11, 7300 Jelling, tlf Torben Nørgaard, Baggesholmvej 8, 7300 Jelling, tlf Ole Farsø, Vejlevej 40, 7300 Jelling, tlf Birgitta Farsø, Vejlevej 40, 7300 Jelling, tlf Tegningsblanket kan downloades fra Elektronisk overførsel: Kan foretages til Jelling Sparekasse, konto nr

5 Redegørelse om selskabsstrukturen og tegning af anparter i Jelling Bryghus ApS Formålet med nærværende redegørelse er, at give nuværende samt fremtidige anpartstegnere, samt øvrige interesserede, et indblik i selskabsstrukturen i selskabet samt en oversigt over fremgangsmåden ved tegning af anparter i selskabet. Nærværende redegørelse har ikke til formål at beskrive baggrunden for etablering af selskabet eller forretningskonceptet. For nærmere information herom henvises til initiativtagernes informationsmateriale. Selskabet Jelling Bryghus ApS, cvr.nr , blev stiftet den 27. marts 2007 i henhold til vedlagte resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Som det fremgår heraf er selskabet stiftet af initiativtagerne bag etableringen af et bryghus i Jelling, nemlig KMC-Invest ApS ved Kjeld Møller Christensen, Torben Nørgaard, Max Peder Jensen, Ole Farsø og Birgitta Farsø med en samlet anpartskapital på kr ,00. Erhvervsog Selskabsstyrelsen har afvist en stiftelse af et selskab med et stort antal stiftere, hvorfor initiativtagerne valgte at stifte selskabet allerede på nuværende tidspunkt. Til selskabets bestyrelse blev valgt Torben Nørgaard, Max Pedersen, Kjeld Møller Christensen og Birgitta Farsø, der udpegede Ole Farsø som selskabets direktør. Bestyrelsen vil fremover være på valg en gang årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Der kan tegnes anparter á nom. kr ,00 eller multipla heraf til kurs 105. Anpartstegningen finder sted som led i en kapitalforhøjelse af selskabets anpartskapital, se vedlagte udkast til generalforsamlingsprotokollat, der vil blive færdiggjort og underskrevet af dirigenten, når det er fastlagt, hvor mange anparter der tegnes. Hver enkelt anpartstegner udfylder i forbindelse med kapitalforhøjelsen den ligeledes i kopi vedlagte tegningsblanket. Det er meget vigtigt, at samtlige oplysninger, der afgives, er korrekte og læselige. Opmærksomheden henledes endvidere på, at der er tale om et retligt bindende dokument. Alle anpartshavere vil blive optaget i anpartshaverfortegnelsen i selskabet. For anpartshavernes rettigheder og pligter i øvrigt henvises til selskabets vedtægter. Den 27. marts 2007 Jon Stefansson, adv. Anne Mette Bøwes, adv.fm.

6

7

8 VEDTÆGTER J B Jelling Bryghus APS Jernbanevej Jelling

9 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Jelling Bryghus ApS. 2. Selskabets hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er brygning og salg af øl og dermed beslægtet virksomhed. 4. Selskabets anparter og kapital 4.1 Selskabets indskudskapital udgør kr ,00 fordelt i anparter af kr ,00 og multipla heraf. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt. 4.2 Enhver overgang af anparter kræver bestyrelsens samtykke. 5. Generalforsamling 5.1 På generalforsamlingen giver hver anpartsbesiddelse på i alt kr ,00 een stemme. Der kan maksimalt opnås ret til 10 stemmer uanset ejerandel. 6. Bestyrelse og direktion 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der ansætter en direktør. 7. Tegningsregel 7.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10 8. Regnskabsår 8.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 8.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december Revision 9.1 Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor, som vælges for et år ad gangen. 10. Ekstraordinært udbytte 10.1 Selskabets bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til Anpartsselskabslovens 44 a. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den Som stiftere:

11 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Jelling Bryghus ApS - CVR-nr Den [ ] 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Jelling Bryghus ApS. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var 1. Valg af dirigent 2. Forslag til forhøjelse af selskabets kapital med nominelt kr. [ ] 3. Vedtægtsændringer 4. Eventuelt ad 1) Som dirigent valgtes enstemmigt advokat Jon Stefansson, der konstaterede, at hele anpartskapitalen var repræsenteret, og der var enighed om, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. ad 2) Der forelå forslag om, at selskabets anpartskapital forhøjes med nominelt kr. [ ] fra nominelt kr. [ ] til nominelt kr. [ ] på følgende vilkår: De nye anparter tegnes til kurs 105, dvs. at der indbetales kr. [ ], heraf overkurs kr. [ ]. De nye anparter tegnes ved underskrift i forhandlingsprotokollen. De nye anparter indbetales kontant straks efter tegning. De nye anparter fordeles i anparter à kr ,00 eller multipla heraf. Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Enhver overgang af anparterne kræver bestyrelsens samtykke. De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tegningstidspunktet. Anparterne tegnes af nedennævnte personer/selskaber. Omkostninger ved forhøjelsen, som selskabet skal betale, andrager kr. [ ] inkl. moms. Forslaget vedtoges enstemmigt, idet de eksisterende anpartshavere gav afkald på deres fortegningsret, og samtidig godkendte forhøjelsen på selskabets vegne. Herefter tegnede følgende personer / selskaber de nye anparter med nominelt kr. [ ] til hver til kurs 105, dvs. hver person(er)/ selskaber indbetaler kr. [ ], hvilket beløb indbetales kontant samtidig hermed: Navn: Navn: ad 3) I konsekvens af ovenstående beslutning forelå forslag om at ændre selskabets vedtægter pkt. 4.1 til sålydende formulering: Selskabets anpartskapital udgør kr.[ ] fordelt i anparter à kr ,00 eller multipla heraf. Forslaget vedtoges enstemmigt. ad 4) Der forelå intet til behandling under evt. Advokat Jon Stefansson bemyndigedes til på selskabets vegne at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom advokat Peder Stefansson bemyndigedes til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere ændringerne. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: Jon Stefansson

12 B J B Jelling Bryghus APs Jernbanevej Jelling TEGNINGSBLANKET Navn Adresse Postnr. / By CPR-nr. / CVR-nr. tegner anparter i Jelling Bryghus Aps Jernbanevej Jelling - CVR-nr for nom. kr. til kurs 105 i alt kr. hvilket beløb er indbetalt kontant. (Jelling Sparekasse konto nr ) Undertegnede anpartstegner erklærer sig bekendt med selskabets vedtægter. Sted: Dato: / Som anpartstegner: Navn

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 AKTIE-EMISSION Indholdsfortegnelse 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 Formålet med udstedelsen 3 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser 4 Selskabets økonomiske stilling 5 Yderligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere