Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer"

Transkript

1 Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Oprettelse af institutionsadministrator Log ind Ændring af adgangskode Glemt adgangskode Ved aktivering af link i fremsendte Ved institutionsadministratorens og/eller institutionsbrugerens glemte adgangskode Oprettelse af kommunens institutioner i KLIAKT Manuel indtastning af institutioner XML-fil-inkorporering af institutioner Redigering af rettigheder hos institutionsadministratoren/institutionsbrugeren Tilknytning/fravalg af tilknytning af bruger og institution Ændring af brugerens rolle (hvis personen skal have rettigheder som institutionsadministrator/institutionsadministrator/institutionsbruger) Ændring af brugernavn, navn, og adgangskode (fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder) Opret sag Stamdata Indberetning af medarbejdere Manuel indtastning af medarbejdere Import af medarbejdere via XML-filer Bodsberegning Sagssøgning Den ønskede sag kommer ikke frem ved sagssøgning Åbne sager Rediger sager

3 1. Indledning Dette er en vejledning for institutionsadministratorer til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i det ny indberetningssystem KLIAKT. Hvis fx en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse forekommer, har den pågældende arbejdsplads, hvor arbejdsnedlæggelsen finder sted, kommunens løn- og personalekontor og KL i fællesskab en række opgaver med henblik på at sikre, at arbejdet genoptages og holdes normaliseret, samt at de relevante arbejdsretlige og tjenestemandsretlige sanktioner bringes i anvendelse. Varetagelsen af disse opgaver forudsætter en effektiv udveksling af informationer mellem KL og kommunerne. KLIAKT er et nyt indberetningssystem til brug for udveksling af relevante informationer mellem selve arbejdspladsen, hvor arbejdsnedlæggelsen forekommer, kommunen og KL. Med dette system har kommunen mulighed for at uddelegere selve indberetningsopgaven til både en institutionsadministrator og institutionsbruger, såfremt de ønsker dette. Det er kommunens opgave at oprette institutioner samt alle institutionsadministratorer og institutionsbrugere i systemet. KLIAKT kan korrespondere med XML-filer. Det vil derfor være muligt at indlæse og indhente eksisterende data, som er XML-filer. Dette vil lette arbejdsgangen for kommunen, institutionsadministratorer og institutionsbrugere, da indberetning kun vil skulle ske én gang. Herefter vil oplysningerne kunne importeres elektronisk i systemet til kommunens løntræk og interne statistik samt til brug for KL s videre sagsbehandling. KL s videre sagsbehandling ved kollektive tjenesteforseelser, består af beregning af bod (for overenskomstansatte) / bøde (for tjenestemands- og reglementsansatte), som den enkelte medarbejder skal betale. Derudover samles oplysningerne til en årlig indberetning til Danmarks Statistik. Ønskes mere information om KL s sagsbehandling, henvises der til Vejledning om kollektive arbejdsnedlæggelser som er tilgængelig på 3

4 2. Oprettelse af institutionsadministrator Det er kommuneadministrator, der opretter institutionsadministratorer til brug i institutionerne. Ønsker man som institutionsadministrator at blive oprettet i systemet, skal man kontakte sin kommuneadministrator, der vil sørge for oprettelsen. en skal indeholde følgende oplysninger om den/de medarbejder, der ønskes oprettet som institutionsadministrator: Navn Kommune -adresse Man modtager af sin kommuneadministrator bruger navn og password samt et link til systemet. Linket findes også på 4

5 3. Log ind Indtast brugernavn og adgangskode og tryk Log ind Ændring af adgangskode Log ind > Min profil Ved ændring af adgangskode, tryk da på Min profil i øverste højre hjørne. Herefter kommer nedenstående skærmbillede frem. Tast den tidligere adgangskode ind i rubrikken Gammel adgangskode og tast den nye adgangskode ind i rubrikken Adgangskode samt i Gentag adgangskode. Tryk til slut Gem Glemt adgangskode Nedenstående skærmbillede vises, hvis man trykker på Glemt kode. 5

6 I tilfælde af, man som institutionsadministrator har glemt sin adgangskode til KLIAKT, skal man kontakte sin kommuneadministrator. Herefter modtager man en med et link til oprettelse af en ny adgangskode Ved aktivering af link i fremsendte Aktivering af link i den fremsendte Nedenstående skærmbillede vises når man har aktiveret linket i den fremsendte . Tast herefter en ny adgangskode ind i rubrikken Ny adgangskode og gentag den i Gentag ny adgangskode. Klik til slut Gem og man dirigeres automatisk videre til den sædvanlige log ind-side. 6

7 3.3. Ved institutionsadministratorens og/eller institutionsbrugerens glemte adgangskode Administration > Brugere Adgangskoder > Tryk Send mail ud for vedkommende, der har glemt sin adgangskode I tilfælde af en institutionsbruger har glemt sin adgangskode, er det institutionsadministratoren eller kommuneadministratoren, der skal sørge for at få sendt en ny kode til vedkommende. Om det er kommuneadministratorens eller institutionsadministratorens opgave at sørge for at få sendt en ny kode, afhænger af om man i kommune har valgt at operer med både institutionsadministratorer og institutionsbrugere. Tryk først Administration, dernæst Brugere Adgangskoder og så kommer ovenstående skærmbillede frem. Rubrikken med Vælg Kommune vil være låst på den kommune man er administrator for. Under Vælg Bruger kan du se en liste over alle de institutionsadministratorer/institutionsbrugere der er i kommunen. Man kan herefter vælge at sætte (flueben) ud fra det/de brugere man ønsker at fremsende link til oprettelse af ny kode eller man kan trykke Send Mail ud for den enkelte bruger. OBS! DER KOMMER INGEN TILBAGEMELDING PÅ OM MAILEN ER SENDT. 7

8 4. Oprettelse af kommunens institutioner i KLIAKT Det er institutionsadministratorens ansvar og opgave, at oprette kommunens institutioner i KLIAKT. Oprettelsen kan ske enten manuelt eller ved indlæsning af data gennem en XML-fil. Det er først muligt at oprette sager, når institutionerne er oprettet i KLIAKT og institutionerne er blevet knyttet til specifikke institutionsbrugere Manuel indtastning af institutioner Administration > Kommune > Institutioner Tryk på Opret Administration > Kommune > Institutioner > Opret Ved manuel indtastning udfyldes rubrikkerne manuelt. Tryk på Opret og herefter indtastes institutionens navn og adresse (samt institutionsnummer, hvis det forefindes). Se nedenstående skærmbillede. 8

9 4.2. XML-fil-inkorporering af institutioner Denne information findes også under Systemintegration på forsiden ved log ind. Da kommunerne har mange institutioner der potentielt kan blive ramt af kollektive tjenesteforseelser, har vi gjort det muligt for kommunens IT-afdeling at holde information til systemet opdateret via XML filer. Således har kommunen systemet opdateret når nedlæggelserne opstår og undgår derved at skulle hasteoprette de omfattede institutioner og brugere. XML filer er fra Microsoft Office, og kan være et Word, Excel eller PowerPoint dokument. XML fylder halvt så meget som andre filer hvilket gør den mere brugervenlige i vores program. XML er et dataformat, som bruges til at kommunikere mellem to systemer. XML har den fordel, at det er læsbart for det almindelige øje. Kommunikation med KIAKT sker på en sikker forbindelse (SSL) hvilket gør transaktionen mellem kommunen og systemet sikker. Det er væsentligt at kommunens brugere og institutioner oprettes med korrekte data. Institutioner skal således have: 1) id = kommunens identifikator af enheden 2) name = institutionens navn 3) address = første adresselinie 4) address2 = anden adresselinie 5) zip = postnummer 9

10 Brugere skal have: 1) username = brugerens navn til at logge ind med 2) = adresse, som kan bruges til at sende oplysninger fra systemet til 3) name = brugerens navn Brugere bliver automatisk tildelt rettigheder ud fra deres placering i systemet. En bruger direkte under kommunen bliver således kommuneadministrator og en bruger under institutioner bliver institutionsadministrator eller institutionsbruger. Såfremt en bruger ikke er kendt af systemet, skal man sende en mail til brugeren med oplysninger om den nye brugerkonto, herunder brugernavn og password Synkronisering af institutioner og brugere Da kommunerne har mange institutioner der potentielt kan blive ramt af kollektive tjenesteforseelser, har vi gjort det muligt for kommunens IT-afdeling at holde information til systemet opdateret. Således har kommunen systemet opdateret når nedlæggelserne opstår og undgår derved at skulle hasteoprette de omfattede institutioner og brugere. Synkroniseringen foregår ved hjælp af en Webservice. Webservicen findes på: AddMunicipal (int MunicipalID, string MunicipalPassword, string MunicipalXml); MunicipalID = kommunekode MunicipalPassword = adgangskode tildelt af KL MunicipalXml = XML med data om institutioner og brugere (se nedenfor) Den XML, som KLIAKT skal bruge for at importere tager højde for at organisationsstrukturen er hierarkisk og at den samme bruger kan have rettigheder flere steder. - <Municipal id="101"> - <Users> <User username="kommuneadmin" name="kommune Administratoren" /> </Users> - <Institutions> - <Institution id="78092" name="børn / Unge" address="kommunevej 1" address2="opgang 2B" zip="1000"> - <Users> <User username="institutionsadmin" name="personaleadministratoren" /> </Users> - <Institutions> <Institution id="78123" name="klokkeblomsten" address="institutionsvej 1" address2="" zip="1023" /> </Institutions> </Institution> </Institutions> </Municipal> 10

11 4.3. Redigering af rettigheder hos institutionsadministratoren/institutionsbrugeren Administration > Kommune > Brugere Når man skal redigere rettighederne for en bestemt bruger, skal man trykke Rediger ud fra brugerens, hvis rettigheder man ønsker at ændre. Herefter har institutionsadministratoren flere muligheder: Tilknytning/fravalg af tilknytning af bruger og institution Administration > Kommune > Brugere > Rediger 11

12 Rubrikken Kommune er låst fast på den kommune, man er administrator for Tilknytning 12

13 Når man ønsker at tilknytte en eller flere institutioner til en bestemt bruger, skal man markere de institutioner vedkommen skal tilknyttes i feltet Alle institutioner. Derefter tryk Tilføj. Når man har klikket Tilføj, bør de valgte institutioner blive vist i feltet Brugerens institutioner. Til slut skal man trykke Gem. Ellers bliver ændringer ikke registreret Fravalg af tilknyttede institutioner Hvis man ønsker en eller flere institutioner ikke længere skal være tilknyttet en bestemt bruger, skal man markere de institutioner i feltet Brugerens institutioner. Derefter trykkes der Fjern. Når der er klikket Fjern bør de valgte institutioner være fjernet fra feltet Brugerens institutioner. Til slut skal man trykke Gem. Ellers bliver ændringer ikke registreret. 13

14 Ændring af brugerens rolle (hvis personen skal have rettigheder som institutionsadministrator/institutionsadministrator/institutionsbruger) Ved ændring af brugerens rolle, kan man administrere og ændre de rettigheder, som de enkelte brugere har. Hvis en institutionsbruger pludselig får ansvaret for flere institutioner, og dermed bør blive institutionsadministrator, er der mulighed for at ændre rettighederne, således at man ikke behøver oprette en ny bruger i systemet. Det kan også skiftes tilbage igen, hvis det blot er i en overgangsperiode. Man klikker på den lille pil yderst til højre (under Rolle ), og frem kommer et såkaldt rullegardin med mulighed for at ændre rollen til Institutionsbruger, Institutionsadministrator eller Institutionsadministrator. Man klikker herefter på den ønskede rolle. Til slut skal man trykke Gem. Ellers bliver ændringer ikke registreret. 14

15 Ændring af brugernavn, navn, og adgangskode (fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder) Ved ændring af brugerens brugernavn, navn, og/eller adgangskode er det muligt at overdrage en eksisterende bruger, fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder. Hvis der kun skal ske midlertidig overdragelse, foretager man bare samme procedure, når overdragelse ikke længere er aktuelt. I rubrikken Brugernavn skriver man en adresse. Brugernavnet skal indeholde I rubrikken Navn skrives vedkommendes navn og i rubrikken skrives vedkommendes e- mailadresse. OBS! Det er vigtigt, at adressen er aktiveret, da der i tilfælde af glemt kodeord vil blive fremsendt et link til oprettelse af nyt kodeord til denne adresse. 15

16 5. Opret sag Sager > opret sag Ved overenskomststridige tjenesteforseelser, skal der ske en indberetning til KL. Alle de institutioner man har ansvaret for i kommunen, vil blive vist i et rullegardin, og herefter vælger man den institution, hvor tjenesteforseelsen er foregået. Derefter vælger man hvilken tjenesteforseelse, der er tale om i rullegardinet ud for Tjenesteforseelse *. Tryk til slut Opret. Herefter dirigeres man automatisk videre til siden Rediger sag. Nu mangler institutionsadministratoren bare at oprette selve indholdet på sagen, såsom 1) stamdata, 2) medarbejdere og 3) bodsberegning. Til orientering! Det er muligt for kommunerne at indberette andre forseelser til eget brug, evt. hvis kommunen ønsker en intern statistik over særlige forseelser Stamdata Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Stamdata 16

17 Under Stamdata skal man udfylde flere rubrikker. Under Opret sag har man udfyldt, hvilken institution og hvilken tjenesteforseelse der er tale om. Disse rubrikker er derfor udfyldt på forhånd, men man kan også ændre dette, såfremt man har klikket forkert ved oprettelsen af sagen. Har medarbejderne forladt arbejdspladsen, skal man sætte (flueben) i rubrikken Har medarbejderne forladt arbejdspladsen?. Dette gøres ved at venstreklikke i rubrikken foran Ja, medarbejder har forladt arbejdspladsen. Årsag til tjenesteforseelsen skal udfyldes. Her skrives medarbejdernes begrundelse for at begå en tjenesteforseelse, fx utilfredshed med lederen. 17

18 Såfremt tillidsrepræsentanter har deltaget i tjenesteforseelsen skal rubrikken Bemærkninger, herunder organisation/tillidsrepræsentantens rolle udfyldes. Indsendelse af bilag til KL, kan ske ved enten 1) eftersendelse med post eller 2) ved at uploade filer. Ved post skal der angives, hvor mange bilag, der indsendes til KL. Bilag som altid skal vedlægges, er a) tjenestemandsansattes lønsedler, b) beviser på der foreligger organisationsansvar og/eller c) relevante dokumenter for sagen. Dato og tidspunkt for tjenesteforseelsens begyndelse og afslutning skal påføres. Det er dog kun overtrædelsens start, der er vist på siden med det samme. Tryk på det lille kalender-ikon for at vælge datoen for tjenesteforseelsens begyndelse. Når datoen er udfyldt, trykkes der på det lille ur-ikon og tidspunktet for tjenesteforseelsens begyndelse vælges. Er tjenesteforseelsen ophørt igen, skal der sættes (flueben) i rubrikken Er overtrædelsen ophørt?. Dette gøres ved at venstreklikke i rubrikken foran Ja, jeg vil gerne angive overtrædelsens ophør. Når der er sat flueben i rubrikken, opdateres siden, og frem kommer en ny linje Overtrædelsens ophør med mulighed for at angive tidspunkt for tjenesteforseelsens ophør. Her anvendes den samme fremgangsmåde, som ved angivelse af dato og tidspunkt for tjenesteforseelsens begyndelse. Til slut skal man trykke Gem. Ellers bliver indtastningerne (eller ændringerne) ikke registreret Indberetning af medarbejdere Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere 18

19 På ovenstående skærmbillede er der endnu ikke oprettet nogen medarbejdere. Der er flere muligheder for at oprette/importere medarbejdere i systemet. Alle medarbejdere kan 1) indtastes manuelt eller de kan 2) importeres via XML-filer Manuel indtastning af medarbejdere Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret 19

20 Nu skal medarbejderne indberettes for den tjenesteforseelsen de har begået. Det er vigtigt at alle rubrikker med * udfyldes. Det vil sige, at rubrikkerne 1) navn, 2) løn-id (eller fødselsdato), 3) faglig organisation, 4) faggruppe og 5) hvilken overenskomst de tilhører, skal udfyldes. Ved nummer 3), 4) og 5) skal der vælges én ud fra rullegardinet (dvs. pilen i højre side af rubrikken). Såfremt der er tale om tjenestemandsansatte, skal den månedlige indkomst også angives, da dette skal anvendes til udregning af bøde. Til slut skal man trykke Gem. Ellers bliver indtastningerne (eller ændringerne) ikke registreret Uploading af dokumenter på den enkelte medarbejder Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret > Gem > Rediger Hvis man ønsker at uploade dokumenter (fx lønseddel for tjenestemandsansat) skal man først gemme registreringen af de ovenstående oplysninger. Derefter trykkes der på Rediger ud for vedkommende man ønsker at uploade dokumenter på (se nedenstående skærmbillede). 20

21 Herefter kan der foretages ændringer i oplysningerne af medarbejderen eller man kan uploade dokumenter. Uploading sker at trykke Gennemse, vælge det dokument man ønsker vedhæftet og til slut trykke Upload (se skærmbillede nedenfor). 21

22 Indtastning af tid for den enkelte medarbejder (tjenesteforseelsens forløb) Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret > Gem > Rediger Når man har tastet/importeret alle de nødvendige oplysninger om medarbejderen ind i rubrikkerne, (som vist under pkt og ) skal timeantallet for den enkelte medarbejder tastes ind såfremt tjenesteforseelsen er ophørt. Der kan ske en løbende indberetning af timeantallet medarbejderne har begået tjenesteforseelsen, men det indebærer at man taster at forseelsen er ophørt pr. dag, selvom den ikke nødvendigvis er ophørt. Man kan ændre ophørsdatoen dag for dag, og på den måde taste informationerne ind løbende. Dette kan kun gøres manuelt, og skal gøres for hver enkelt medarbejder, der har begået en tjenesteforseelse. 22

23 I ovenstående skærmbillede er rubrikken, hvori indberetning om timeantal skal ske, markeret. Det markerede felt er nyt ift. det skærmbillede, som vises når man blot skal indtaste den nødvendige information om medarbejderne, som har deltaget/deltager i tjenesteforseelsen, og når tjenesteforseelsen er igangværende (dvs. ikke ophørt endnu). Herefter skal det timeantal medarbejderen har deltaget i tjenesteforseelsen, for hver dag tjenesteforseelsen har fundet sted, indtastes i de dertilhørende rubrikker. For at ændre 0,00 til det antal timer medarbejderen har deltaget, venstreklikkes der i feltet. Man taster herefter det antal timer (i 100-dele) ind, som medarbejderen har deltaget. Fx 4 timer og 30 minutter skal derfor tastes ind som 4,50 i feltet. Timeindberetningen skal indberettes i hele kvarter, dvs. 0,25, 0,50 eller 0,75 eller hele tal. Fx hvis en medarbejder har været deltagende i 2 timer og 10 minutter, rundes det op til 2 timer og 15 minutter, således tastes der 2,25. Det er meget vigtigt at der tastet korrekt ind i systemet, så dobbelttjek derfor altid. For hver gang der tastes ind i et af timeantalsrubrikkerne, opdateres siden automatisk. Der skal derfor ikke tastes gem. Ønsker man at starte forfra med timeindberetningen, tryk da Ryd alle felter og alle felterne nulstilles til 0, Import af medarbejdere via XML-filer Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere 23

24 På ovenstående skærmbillede er der endnu ikke indberettet nogen medarbejdere. Ved import af medarbejdere via XML-filer, tryk på Importer XML. Dernæst kommer nedenstående skærmbillede frem. Tryk nu Gennemse og vælg den XML-fil, der ønskes uploaded. Tryk til slut Upload ellers vil filen ikke blive importeret til KLIAKT. Vejledningen til oprettelse af medarbejdere via XML-filer kan findes på startsiden under systemintegration. 24

25 Uploading af dokumenter på den enkelte medarbejder Se pkt Indtastning af tid for den enkelte medarbejder (tjenesteforseelsens forløb) Se pkt Bodsberegning Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Bodsberegning Dette ovenstående skærmbillede vises ved at trykke på Bodsberegning. Her kan du se den overordnede information om tjenesteforseelsen, såsom den berørte faglige organisation, hvilken faggruppe der har deltaget i tjenesteforseelsen, om fællesmødet er afholdt, om arbejdet er blevet genoptaget og i givet fald om der er indgået forlig eller om Arbejdsretten har afsagt dom i sagen. Det vil her være muligt for institutionsadministrator at se bodsberegningen, når denne er udfyldt af KL. KL udfylder denne side snarest muligt. Har tjenesteforseelsen varet mere end 2 dage, vil KL have indkaldt den faglige organisation (og nogen gange kommunen) til fællesmøde på tjenesteforseelsens 2. dag. Til orientering: Der kan ikke opkræves bod for en overenskomststridig tjenesteforseelse, hvis der ikke er afholdt fællesmøde. 25

26 6. Sagssøgning Sager > Sagssøgning Det er muligt at søge på flere kriterier i sagssøgning. Fx kan man søge på om sagen er åben eller lukket eller direkte på sagsnummer, institution, organisation, faggruppe og/eller et datointerval. Derudover kan man kombinere de forskellige og lave en søgning ud fra en/flere/alle søgekriterierne. Man kan dog kun søge på sager i den kommune man er ansvarlig for, og derfor er rubrikken Kommune låst. Indtast de ønskede søgekriterier og tryk Søg. Herefter kommer en liste med de sager, der passer på den søgning man har gjort. 26

27 6.1. Den ønskede sag kommer ikke frem ved sagssøgning Prøv at søg med færre søgekriterier, og se om den bliver opfanget som en del af de udvalgte sager. Hvis den stadig ikke dukker op, prøv da at tryk Sager > Åbne Sager og find den ud fra listen der. Hvis den ikke fremgår af listen der, så er sagen i hver fald ikke åben, og man kan evt. gå tilbage til sagssøgning og søge på lukkede sager Åbne sager Sager > Åbne Sager 27

28 Åbne Sager er en liste over alle de åbne sager, som er i kommunen. Denne funktion kan fx benyttes hvis kommunen bliver opmærksom på en fejl i sagen. Det vil således være muligt, at redigere i sagen så længe den er åben. KL holder typisk sagen åben i 3 måneder efter indberetningen af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Tryk Rediger ud fra den sag, der ønskes redigeret. 7. Rediger sager Der er flere måde man kan fremfinde den sag man ønsker at redigere i. 1) Sager > Åbne sager > tryk Rediger ud for den sag, der ønskes redigeret 2) Sager > Sagssøgning > søg den sag, der ønskes redigeret frem > tryk Rediger ud for denne Herefter kommer det samme skærmbillede, som under pkt

Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne.

Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Guide til Virtuel Forflytning login.

Guide til Virtuel Forflytning login. Guide til Virtuel Forflytning login. Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind i systemet. Der er tre slags brugere af systemet: admin, vejleder og slutbruger. Admins har adgang til at oprette nye

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

Titel felt skal udfyldes både på dansk og engelsk -mangler dette skal du kontakte producenten

Titel felt skal udfyldes både på dansk og engelsk -mangler dette skal du kontakte producenten For at oprette et arrangement i Tereba til CPH STAGE, skal du først kontakte Knirke, Tereba, på info@tereba.dk eller på tlf. 35 24 01 00 for at få knyttet din Tereba-profil til CPH STAGE og CPH STAGEbilletsalgsordningen,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød LDD.DK EXTRANET Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE NR. Indholdfortegnelse... 2 Forord... 3 Krav til pc og bruger for at kunne oprette forbindelse... 4 Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014 Jobcenter Vinduet Version 01.00 Light 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2014 Jobcenter vinduet Jobcenter vinduet giver mulighed for, at det enkelte jobcenter kan kommunikere direkte til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond

Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond Følgende vejledning er udarbejdet til jer, der søger støtte gennem Den Kommunale Kompetencefond til læse-,

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere