Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger."

Transkript

1 AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget i Kildevænget det forgangne år. Vi starter som sidste år med at informere lidt om organisationen, flere har jo hørt det før, men der er jo kommet nye til, og der sker også ændring på administrationsområdet. Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. Den største af vores afdelinger er Marielyst og Kildevænget er den næststørste. De mindre afdelinger er Højebo, Mørkhøjvænge, Ved stadion, Bakkely og Bondehavevej, Den øverste myndighed i GAA er repræsentantskabet, der vælger en organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf vi fra Kildevænget er repræsenteret med 2 medlemmer. Alle afdelingsbestyrelser er repræsenteret i GAA`s repræsentantskab med hver 3 repræsentanter, derudover har Kildevænget yderligere 4 repræsentanter, fordi vores afdeling har mere end 200 lejemål. Vi har PAB (Postfunktionærernes Andels- Boligforening) til at administrere alle afdelingerne. Det vil sige at PAB er ansat af GAA til at varetage vores interesser. På Repræsentantskabsmødet den 23. marts i år er det besluttet, at GAA indtræder i administrationsorganisationen FA09, som kun står for administration af boligselsskaber. FA09 administrerer også PAB, det vil derfor være de samme medarbejdere, der fremover vil servicere Kildevænget. FA09 er opbygget mere demokratisk end andre administrationer. KILDEVÆNGETS AFDELINGSBESTYRELSE Der er ikke sket nogen ændring i Kildevængets bestyrelsessammensætningen siden sidste årsmøde, dog har 1. suppleant Louise Jørgensen valgt at trække sig for et par måneder siden. Det er sådan, at 1. suppleanten har lov til at overvære bestyrelsesmøderne, men da der var så kort tid fra Louises fratræden og til årsmødet, valgte bestyrelsen ikke at indkalde 2. suppleanten, da vi alligevel skal stemme nye suppleanter i dag. HUSLEJE Som jeg fortalte sidste år, så er der flere der har boet her, fra da Kildevænget blev opført for ca. 60 år siden, i starten kaldt for havregrynskvarteret, fordi huslejen var så høj. Jeg fortalte sidste år, at vi skal til at renovere Kildevænget og lovede, at bestyrelsen her nok skulle sørge for, at Kildevænget ikke fik øgenavnet igen, men samtidig fortalte jeg også, at det koster huslejestigning at renovere. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en Helhedsplan for renovering af Kildevænget. Vi har i samarbejde med Gladsaxe Kommune fået udfærdiget en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma AI, og sammen med ejendomsmesterens og bestyrelsens ønsker for renovering, er vores administrationsselskab nu i gang med at lave en endelig Helhedsplan, så vi ved hvad projektet kommer til at koste minus de tilskud fra forskellige fonde, der kan søges. Når planen er færdig og der er kommet huslejestigning på, vil projektet komme til afstemning på et årsmøde. Ønskelisten til Helhedsplanen er lang, og det er ikke til nuværende at oplyse, hvad der endeligt kommer med i planen, men vi undgår nok ikke udskiftning af tage, for nu at nævne et eksembel. Vi skal have en rigtig god renovering af Kildevænget, selvfølgelig til så lille en huslejestigning som muligt. En god planlægning tager tid, så vi taler ikke om renovering i morgen, men bestyrelsen regner med en planlægningstid på ca. 4 år.

2 KØKKEN Så er det slut med at renovere køkkener over den kollektive råderet, hvilket vil sige, at vi kunne låne penge til et nyt køkken og tilbagebetale over huslejen. Der var åbnet for at 100 beboere kunne låne penge til nyt køkken, 54 beboere har benyttet sig af ordningen. GAA og vores bestyrelsen har besluttet at stoppe for Kollektiv råderet indtil videre. fordi vi er bange for at huslejerne bliver for dyre, for Kildevænget især, fordi vi skal i gang med anden renovering. Det er stadig tilladt selv at renovere sit køkken og badeværelse, men gå ned på kontoret inden i starter og få en snak med Ejendomsmesteren, for selvgjorte køkkener og badeværelser skal også godkendes. EL-RENOVERING Vi er nu færdige med renovering af EL i lejemålene, der mangler kun få beboere, vi ikke har kunnet få kontakt til. DRÆN VED GARAGER, ASFALT VED CYKELSTATIVER OG MILJØSKUR Der bliver hen over sommeren sat såkaldte elefant riste ned langs garagerne, så regnvandet ved kraftige regnskyl ikke løber ind i garagerne, og der er lagt ny asfalt ved de cykelstativer, hvor der var behov. Ovre på containerpladsen bliver der oprettet et miljøskur under det eksisterende halvtag, så alt miljø affald og elektronik kommer under lås. LAR Vores LAR projekt (lokal afledning af regnvand) i samarbejde med Nordvand er nu nået så langt, at første spadestik er klar, dog mangler et par afklarende spørgsmål. Arbejdsgruppen har været meget aktive, og der har været mange spændende diskussioner. Arbejdsgruppen har også været på studietur i Sverige og se på LAR løsninger. Arbejdet forventes at starte hen mod eftersommeren og ca. et år frem. Når projektet går i gang bliver der holdt Skurvognsmøder så ofte som muligt, så vi beboere kan komme ned og stille spørgsmål. Som jeg indledte med at oplyse, er Christina fra Orbicon her i dag, hvis vi har spørgsmål omkring projektet. Bestyrelsen er rigtig glad for, at beboere er med i arbejdsgruppen, og vi vil gerne sige tak for jeres insats. Der skal også siges tak til Dorte fra bestyrelsen og Christina, som har arbejdet rigtig meget for projektet. Der går rygter om, at LAR projektet har kostet store huslejestigninger i Marielyst, dette er ikke rigtigt, men Marielyst har valgt flere tillægsopgaver, der har kostet huslejestigning. Det er vigtigt at pointere, at LAR projektet er omkostningsfrit for Kildevænget. Hvad der bliver fjernet af træer, buske og hække m.m., bliver erstattet. Det kan jo så godt være, at arbejdsgruppen finder noget smukt til området, men vi har altså også penge til vedligeholdelse af områderne, dem bliver der jo ikke brugt så mange af, her under projektet. UDENDØRS BORDE OG BÆNKE I år har der også været tid til at renovere udendørs borde og bænke, som er placeret rundt i de grønne områder, Gå ned og brug dem og få en hyggesnak med de andre beboere. SCOOTERGARAGER OG KÆLDERVINDUER Scootergaragerne ved Solnavej 20 har fået skiftet alle porte og beklædninger.

3 I gavlene ved stien er der blevet udskiftet 8 kældervinduer med termoruder i kombineret træ og aluminium, som vore vinduer i lejlighederne. NYT CTS ANLÆG M.M. Vi har fået installeret CTS anlæg (Varmestyring) på kontoret, så anlægget kan reguleres i forhold til temperaturer ude, både sommer og vinter, og som noget nyt også i forhold til blæst. Der er også skiftet Circon (en ventil der sidder til hver varmtvands streng). Dette giver en bedre regulering af det varme vand. Vi har også fået skiftet alle de gamle termostater på radiatorerne, dette giver en bedre regulering af varmen. Der er nu også opsat målere på alle radiatorer i vaskeri, tørre- og hobbyrum, så bliver det mere synligt, hvad der går til fælles brug. Varmtvandsbeholderen i varmecentralen er koblet over på fjernvarmen, så dette giver en bedre afkøling. Der er også sat filter på centralvarme anlægget, så urenheder fjernes i vandet. Over sommeren bliver alle ventiler til varmestrenge udskiftet, igen for en bedre regulering af anlægget. Hele anlægget bliver så til sidst reguleret, så rette vandmængder kommer alle til gode. BESPARELSER PÅ LYS I kældergangen ved nr. 25 til 29 er der lavet forsøg med ny belysning, med indbygget bevægelsessensor. Det skal laves i samtlige kældergange, og er sat i budget til start år Det giver energibesparelse, og der er for dyrt at reparere det eksisterende. Der er konverteret fra almindelig pære til LED belysning ved alle opgangene, kælderhalsene og lamperne på stierne. Dette giver en bedre belysning samt en økonomisk besparelse. Bestyrelsen ønsker også nye energibesparende lamper på vejene foran opgangsdørerne, der er opsat forsøgslamper ved nr , bestyrelsen har valgt den kegleformede som forslag. VARMEREGNSKAB Efter et par år med store uregelmæssigheder i aflæsning af varmemålere, ser regnskabet i år rigtig fint ud, og der er opsat nye målere på alle radiatorer, der aflæses elektronisk. Mange skal have penge retur, men det har også været en varm vinter. Vi skal huske, at a`conto beløbet bliver reguleret hvert år efter forbrug, så om vi skal have penge tilbage eller betale ifgl. årsopgørelsen, afhænger af vejrliget, men vi har altid mulighed for at kontakte PAB og få sat a`contobeløbet op, hvis vi vil undgå efterregninger, hvis der nu skulle komme en is vinter. BOLIGTILSKUD Omkring boligtilskud er det nu sådan, at den enkelte beboerens boligtilskud udbetales fra Udbetaling Danmark direkte til PAB, som så fratrækker beløbet fra huslejen. SKIMMELSVAMP/FUGT/VASKERI Som der er i dag, har vi ikke så mange fugtskader i boligerne som forårsager skimmelsvamp, men de der er registreret, er blevet mere alvorlige. Desværre har flere fået opvaskemaskiner og også vaskemaskiner og tørretumblere i køkkenet på trods af, at vi har rigtig gode og billige vaskerier, dem vil vi så gerne have i bruger. I år har bestyrelsen valgt ikke at lade vaskeripriserne stige, så det koster stadig kun kr. 8,- at vaske en maskine. Der bliver også tørret meget tøj i boligen, bestyrelsen vil appellere til, at at tørring af tøj foregår i vaskekældrenes tørrerum. Vi skal lufte rigtigt ud i vores bolig, er du i tvivl om du gør det rigtigt, så hent en brochure på kontoret. Det er også en god ide at genåbne de udluftningskanaler der er placeret i hvert rum, mange er desværre dækket af tapet, men det er let at åbne dem. Kontakt ejendomskontoret.

4 Som jeg nævnte, er skaderne af skimmelsvamp blevet mere alvorlige, så det er meget vigtigt, at vi beboere er opmærksom på det mindste tegn, det kan f.eks. være sorte pletter på væggene, vi skal også passe på med ikke at sætte møbler helt op til ydervægge. Er du i tvivl, så kontakt ejendomskontoret straks. Der er bestilt såkaldt skimmelkort til alle lejere i Kildevænget, som vil blive omdelt lige omkring varmesæsonens start. Kortet viser hvor meget fugt der er i lejemålet. Vi skal nok blive informeret om brugen og husk at kortet skal afleveres til ejendomsmesteren ved fraflytning. Vi skal huske, at det er vores pligt som lejer af et lejemål, at vedligeholde det indvendigt, det nytter ikke noget at lade stå til, for det er den enkelte lejer der skal betale, hvis lejemålet er misligholdt, også når vi taler skimmelsvamp. Skimmelsvamp er meget farligt for vores helbred. Der hvor lejeren misligholder, kan boligselskabet gå ind og vedligeholde, det er de nødt til, for vi må ikke bo i en lejlighed fyldt med skimmelsvamp. Og regningerne er rigtig store, og der er kun den enkelte lejer til at betale. Som forsikringsselskabet oplyser, så skal lejeren tilpasse sig boligen. Alle problemer ville måske være løst, hvis vi fik installeret ventilation i lejemålene, Jeg ved ikke, hvad dette vil koste i huslejestigning, måske et ønske til kommende helhedsplan, men indtil videre må vi lejere tilpasse os boligen. Bestyrelsen gør hvad de kan for at forebygge skimmelsvamp. Vi er pt. i gang med at efterse alle de badeværelser, hvor beboerne har meldt, at der er hul i fugere i bruserummet, det kan også skabe skimmelsvamp, hvis vandet siver ind mellem fliserne. Vi har også fået renset ventilationsskakterne i baderummene. ANTENNEUDBYDER Der har flere gange været TV UDBYDER på dagsorden på vores bestyrelsesmøder, og i år har vi haft YOU SEE ude for at informere bestyrelsen om det sidste nye indenfor kanalvalg. Som tidligere år er konklusionen, at Kildevængets pris for den store pakke er meget billig, og sidste år stemte årsmødet da også for, at dette skulle fortsætte. Skal der laves om på vores antennesystem, skal vi først ombygge vores Sløjfeanlæg, det koster 1,2 mill. + moms, en udgift for beboerne, hvoraf mange også har telefon og internet koblet til systemet. Dette vil komme til at koste huslejestigning. Marianne Jelved har udtalt til BT, at der er 68 mill. at spare, hvis vi selv kunne vælge tv-pakke, det beløb skal man passe på ikke at stirre sig blind på, for reelt er der kun få kroner for den enkelte beboer i Kildevænget at spare om måneden, som hurtigt kan blive brugt på tilkøb af ekstra kanaler end dem i grundpakken, som f.eks.tv 2 News, TV Charli en sportskanal eller et børneprogram, og hertil kommer så for Kildevængets beboere en udgift på 1,2 mill + moms til ombygning af Sløjfeanlægget, som ikke er fleksibelt nok til differentiere kanalvalg, så bestyrelsen besluttede efter besøget af You See, fortsat at følge slagets gang på markedet. Vi har to dygtige bestyrelsesmedlemmer, Carsten og Torben, der holder et vågent øje med udviklingen på markedet, og der sker hele tiden noget nyt, og vi tror også at priserne snart vil falde meget, måske findes der på noget nyt, så vi undgår den dyre ombygning. Det sidste jeg har hørt er, at der fra årsskiftet bliver færre kanaler i Grundpakken. INTERNT TV i KILDEVÆNGET Kilden, hedder ejendommens interne tv-kanal, kan ses på 161,25 MH. Her prøver vi efter bedste evne at oplyse og orientere beboerne om, hvad der sker i Kildevænget. Har i som beboer indslag, ideer og andet, der er relevant for ejendommens øvrige beboere, kan i sende det til ejendomsdomskontoret via mail eller lægge det i postkassen ved kontoret, og bestyrelsen sørger så for, det kommer på skærmen. FASTELAVN/ SCT. HANS Ved hjælp af beboere lykkedes det igen i år at afholde fastelavnsfest, der var dog ikke så stor tilslutning som sidste år, men vi håber det kan afholdes igen næste år. Det er godt at opleve, at beboere vil være med i nogle aktiviteter, og børnene elsker det jo. Vi i bestyrelsen siger i alt fald tak til jer aktive beboere.

5 Bestyrelsen afholdt SCT.HANS fest med bål/grill og snobrød. Her var mange beboere mødt op til en hyggelig aften, som var rigtig godt arrangeret, hvilket ikke mindst skyldes Carstens store engagement i projektet. Stor tak til Carsten og også til funktionærerne, som allerede om formiddagen havde travlt med at køre borde og bænke over til festpladsen. Vi skal huske, at tilskud til festerne betales af beboerne, altså et beboerarrangement, så det er ikke tilladt at invitere udefrakommende med. Beboerarrangementer er jo også til, for at ryste beboerne mere sammen. TYVERI M.M. I BOLIGOMRÅDET Som i andre boligområder går Kildevænget ikke fri for hærværk, tyveri m.m., men vi er ikke så hårdt ramt som visse andre steder. Bestyrelsen har sat forebyggende opslag i opgangene og vi informeres på vores interne TV, men det er også vigtigt, at vi selv holder øje med området. Til os alle kan det ikke siges tit nok, lad være med at lade søde unge stærke mænd, vi ikke kender, bære tunge indkøb op, måske mangler pungen bagefter?. Hold øje med ting, der ikke plejer at stå ved naboens dør, dette kan være et trick for at se, om der er nogen hjemme. Tag det ind og giv naboen det, når de kommer hjem. Og lad være med at åbne døren for fremmede, det kan være tricktyve, og de er rigtig dygtige, Vi skal holde et vågent øje med hinanden og vores boligområde, se hvad der sker omkring os, når vi går tur i området, men lad være at komme for tæt på, hvis der sker noget uregelmæssigt, ring til politiet eller Ejendomsmesteren. Vores funktionærer har arbejdsbeklædning med logo på brystet, så vi tydeligt kan se, hvem de er. HUSDYR Det er ikke tilladt at have husdyr i Kildevænget, det står tydeligt i vores husorden, også at de ikke må være i pleje eller overnatte. Vi har haft nogle sager, hvor beboere har fået tilstilet en advarsel om opsigelse af lejemålet, så lad være at tro, at anskaffer i jer en hund, så går det nok. Nogle beboere har valgt at bo i Kildevænget fordi her ikke er husdyr, andre fordi de er allergiske. Så vær rar at respektere husordenen. Flere andre byggerier i Gladsaxe har tilladt husdyrhold. REGNSKABSKURSUS FOR AFDELINGSBESTYRELSEN PAB har afholdt et kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer med emnet Hvad går huslejen til. Dorte, Torben og jeg tog turen til PAB i Glostrup og fik en utrolig spændende og lærerig aften. Stor tak til PAB for det gode arrangement. ANSATTE FUNKTIONÆRE På personalesiden er Lasse Gandrup stoppet og vi har fået ansat Stuart, som startede her , og som er gartneruddannet. Bestyrelsen ønsker Stuart velkommen til Kildevænget. Bestyrelsen vil sige tak til PAB, vores ejendomsmester Lars samt alle ejendomsfunktionærerne for godt samarbejde. Bestyrelsen vil sige specielt tak til Lars, der gør et fantastisk arbejde, bl.a. indenfor besparelser og vedligeholdelse. Lars er rigtig god til at informere bestyrelsen om, hvilke besparelser der hurtigt tjener sig hjem. Lars har sparet os beboere for rigtig mange penge. Bestyrelsen syntes Funktionærerne gør et flot arbejde for at holde områderne pæne, så vi beboere i Kildevænget har et godt sted at bo. Funktionærerne yder en høj service og er altid så venlige og rare, når vi møder jer. Til sidst vil vi sige tak til beboerne for fremmødet, vi håber det bliver et godt møde.

6

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere