DOF Udflytningspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOF Udflytningspolitik"

Transkript

1 DOF Udflytningspolitik DOF-diplomtrænerprojekt af Johan Mac Lassen og Michael Sørensen Februar

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema Præsentation af udflytningspolitikken Præsentation af bilag A udflytningsguiden Oplæg til DOF s udflytningspolitik Fremgangsmåde Overvejelser man bør gøre sig forud for udflytningen Hvem kan hjælpe med hvad? Klubskifte? Studiemuligheder Afstande Alternativ mulighed: O-gymnasier Statistik Når valget er truffet Sammenfatning Konklusion...18 Litteratur...19 Bilag A: Oplæg til DOF s udflytningsguide a. Trondheim b. Oslo c. Halden d. Øvrige Norge e. Göteborg f. Karlstad g. Jönköping h. Södertälje i. Stockholm j. Øvrige Sverige k. Finland l. Ikke-nordiske lokaliteter

3 1. Forord Det har i mange år været DOF s og Eliteudvalgets anbefaling til unge talenter, at de skal flytte til Norge/Sverige og bosætte sig i en længere periode for at forbedre sig såvel o-teknisk som fysisk. Erfaringen viser da også, at stort set alle danske A-landsholdsløbere gennem de seneste år har fulgt anbefalingerne og været af sted. Udover anbefalingen fra DOF s side har udøveren imidlertid traditionelt været overladt til sig selv, idet der ikke umiddelbart har været yderligere hjælp at hente i forbindelse med planlægningen af et sådant ophold. Målet med denne opgave er, at give det unge talent (og dets trænere, forældre og øvrige rådgivere) samt DOF og klubberne et værktøj på hånden, der letter beslutningsprocessen og hjælper til at fokusere på nogle af alle de ting, der er vigtige at overveje for at give det optimale udbytte af et sådant ophold. Problemstillingerne har begge opgavens forfattere haft tæt inde på livet. Således har Michael to gange været møllen igennem og bosat sig udenlands for en længere periode, nemlig et halvt år i Södertälje og halvandet år i Göteborg, mens Johan i en periode længe har overvejet, og stadig i en hvis grad overvejer at flytte til Sverige i en periode for at træne, men det er endnu ikke blevet til noget, idet det er svært at finde bopæl og arbejde i udlandet fra Danmark. Det er vores håb, at vi med denne opgave kan være med til at forbedre udbyttet af sådanne udlandsophold i de kommende år velvidende at nogle af opgavens oplysninger vil blive forældet med årene. Vi vil gerne på dette sted takke Rasmus Søes, Mikkel Lund, Chris Terkelsen, Christian Nielsen, René Rokkjær, Claus Bloch, Morten Fenger-Grøn, Christian Hansen og Charlotte Thrane for deres medvirken til at gøre specielt bilag A så informativt som det er blevet. 3

4 2. Indledning Det er blevet mere og mere normalt for unge danske elite o-løbere at rejse til udlandet i en længere eller kortere periode for at udvikle sig teknisk og fysisk. Dette enten i forbindelse med en gymnasial uddannelse på et af de såkaldte o-gymnasier med specielle linier for o-løbere eller som et længere ophold eventuelt kombineret med studie eller erhvervsarbejde på hel- eller deltid. Det er dog ikke altid helt problemfrit at rejse til udlandet. Dels kan der være store økonomiske omkostninger forbundet hermed, da man både skal have et sted at bo samt arbejde, hvilket ofte helst skal være på deltid, hvis der også skal være tid til det egentlige mål med udflytningen, nemlig træning. Samtidig kan det også være, at man gerne vil bygge videre på eller påbegynde studier, hvilket igen kræver tid. Begrebet o-bums benyttes ofte af de udflyttende selv og betegner fint, hvordan mange vælger at tilsidesætte flere luksusgoder for i stedet at have råd til meget fritid. Alligevel er der her tale om en balancegang, idet fx adgang til bil i høj grad kan øge udbyttet af et udlandsophold. Dette kan alt sammen være svært at koordinere fra Danmark, hvis ikke man lige kender de rette personer. Formålet med denne opgave er derfor at opstille nogle forslag til løsningsmodeller til ovennævnte problemer, så overgangen kan forløbe så let og smertefrit som muligt og udøveren så vidt muligt undgår at falde i de fælder, der i naturlig grad er forbundet med et så radikalt skift i hverdagen, som en flytning til udlandet er. Opgaveformuleringen lyder på baggrund heraf således: Der formulere en udflytningspolitik, som beskriver hvad DOF's eliteudvalg skal være behjælpelig med og hvad udøveren/udøverens familie og den "modtagende klub" skal være opmærksomme på og være behjælpelige med, så opholdet bliver udbytterigt på alle måder. Udflytningspolitikken suppleres med en beskrivelse af udviklende træningsmiljøer, støttemuligheder, kort, træninger, studie/arbejdsmuligheder osv. I opgaven vil vi prøve at opstille nogle muligheder som kan henvende sig til en bred gruppe af udøvere, der planlægger ophold i Sverige eller Norge. I forslagene vil vi give bud på, hvad de forskellige steder kan byde på af terræner, træningsmiljøer m.m. samt hvad der er af muligheder for studier, arbejde og tilskudsordninger. Derudover vil vi også komme ind på, hvilke personer der med fordel kan kontaktes i de forskellige områder, samt eventuelle danske kontaktpersoner, der kan komme med gode råd. Opgavens formål er at tilvejebringe to produkter, der i fremtiden vil kunne anvendes i forbindelse med sådanne udflytninger. I det ene vil vi komme med et oplæg til, hvilke overvejelser man bør gøre sig, før man beslutter sig samt hvilken hjælp, man vil kunne forvente fra hhv. klub- og forbundsside (udflytningspolitikken), mens det andet vil give en oversigt over de mest aktuelle udflytningsdestinationer med kortudsnit fra områderne samt en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved hvert enkelt sted, altså en form for drejebog, som man vil kunne slå op i, når det geografiske mål for ens udflytning skal besluttes (bilag A). Ved udarbejdelsen af denne opgave, er det bevidst valgt at fokusere på udflytninger foretaget af seniorer og de ældste juniorer til Norge og Sverige. Således er andre områder (såsom Finland og Mellemeuropa) samt muligheden for o-gymnasier bevidst kun omtalt kortfattet. 4

5 3. Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema Vi har valgt at gå frem efter en metode, hvor vi ved hjælp af spørgeskemaer, har udspurgt en række danske elite o-løbere, som over en eller flere omgange har været flyttet til udlandet for at løbe orienteringsløb. Spørgeskemaet var udformet således: Hej XXX Vi, Johan Mac Lassen og Michael Sørensen, er ved at lave vores afsluttende projekt på DOF's/DIF's diplomtræneruddannelse. Målet med opgaven er at fremkomme med to produkter: 1) en udflytningspolitik, der skal hjælpe de unge løbere, der overvejer at flytte til Norge/Sverige for at blive bedre orienteringsløbere, herunder hvad man kan forvente, af DOF-support, og hvorvidt den modtagende klub og den afgivende klub kan hjælpe med "udviklingsopholdets svære faser". 2) en udflytningsguide, der skal opstille en række faktorer, som løberen bør have med i sine overvejelser, når der skal vælges sted (såsom træningsmiljøer, klima, studiemuligheder etc.) samt en præsentation af en række træningsmiljøer i Norden. Mht. det sidste punkt kunne vi mægtig godt tænke os din hjælp, da du jo har boet i XXX. Derfor håber vi, du vil være behjælpelig ved at skrive nogle linier om nedenstående punkter: Geografi - herunder afstand (rejsetid/måde) til Kbh./Århus og klima (periode med sne) Studie-/job-/bolig-situation Klub(ber) - herunder deres niveau, træningsmiljø (herrer/damer) samt klubbens villighed/mulighed for at hjælpe med at finde bopæl og arbejde. Nævn gerne nøglepersoner, man evt. kunne kontakte. Terræner (og kort) - herunder beskrivelse af forskellige terræntyper, fysisk hårdhed, kortkvalitet og - antal samt eventuelt afstand fra byen (er bil en nødvendighed eller er klubberne behjælpelige med transport i form af samkørsel eller bus?) Endelig vil vi mægtig gerne have 1-2 kort eller kortudsnit fra det pågældende område, så du må gerne sende (elektronisk eller post) et spændende (men ikke atypisk) kort fra området. Om kortet er blankt eller med bane er af underordnet betydning. Af hensyn til vores videre arbejde med projektet bliver vi nødt til at sætte en tidsfrist, der hedder søndag 20. november! På forhånd mange tak for din hjælp! Gennem spørgeskemaerne har vi prøvet at få svar på nogle af de problemstillinger, som man kan opleve i forbindelse med en udflytning, og hvordan de lettest bliver løst, hvis det overhovedet lader sig gøre, herunder klubbernes engagement og niveau, samt klima-, terræn- og studieforhold. Spørgeskemaerne er sendt ud til en bred skare af løbere i den danske elite, som inden for de seneste år har været i udlandet, således at oplysningerne er så aktuelle som muligt, både med henblik på modtagergruppen og udviklingen i det enkelte område. Dog er der enkelte destinationer (såsom Halden og Karlstad), der ikke har haft besøg af danske o-løbere de seneste år. I disse tilfælde er oplysningerne af lidt ældre dato. Tilbagemeldingerne har naturligvis været meget forskelligartede både i fokus og omfang. Der er derfor efterfølgende foretaget en stor bearbejdning af de modtagne data for at få en ensartet fremstilling destinationerne imellem i bilag A. Denne bearbejdning har bestået af mere uddybende research i de tilfælde, nogle spørgsmål har været overfladisk besvaret. Men det har også i enkelte tilfælde været nødvendigt at sortere i de til tider meget omfangsrige besvarelser. 5

6 4. Præsentation af udflytningspolitikken Hvad vil jeg som orienteringsløber have ud af at flytte til udlandet? Hvad vil jeg have ud af det som privatperson i øvrigt? Har jeg nogle bestemte ønsker hvad angår terræn eller lignende? Dette er blot nogle af de spørgsmål, man skal stille sig, når man begynder at overvejelse at flytte til udlandet. Derudover er der mange andre administrative spørgsmål, som man skal finde svar på, før en egentlig udflytning kan finde sted. Vi vil her præsentere det oplæg til DOF s udflytningspolitik, som vil være en manual til hvad man som kommende udflytter bør gøre sig af tanker og forberedelser, før man vælger at rejse til udlandet. Det er vigtigt, at løberen før han/hun vælger at flytte gør det klart for sig selv, hvad han/hun vil have ud af det - hvad enten det er på det fysiske, tekniske, personlige eller karrieremæssige plan, samt under hvilke forhold vedkommende kunne tænke sig at bo, studere eller arbejde, hvis det er et led i udflytningen. For at udflytningen skal blive en succes, er det vigtigt, at løberen tager alle forhold i betragtning, det være sig såvel økonomi, arbejde og studier som træningsmiljø, terræner og klima, idet der på disse punkter kan være stor variation de forskellige områder imellem. Vil løberen have mulighed for at stå på ski om vinteren eller vil han/hun foretrække at befinde sig et mere snefrit sted. Er der belæg for kun at arbejde deltid eller er et fuldtidsarbejde nødvendigt, herunder kan det også komme på tale om der skal studeres noget specielt. Derudover er det også vigtigt om det pågældende sted kan byde på et godt træningsmiljø og en klub med et højt sportsligt og aktivitetsmæssigt niveau, da dette jo formentlig er udflytningens primære formål. I Udflytningspolitikken (oplæg til DOF udflytningspolitik) vil man kunne finde frem til mulige løsninger med henblik på de forskellige områder, og herefter gå ind i den hertil hørende Udflytningsguide (bilag A) for at læse om udvalgte steder, der lever op til de forskellige krav, for herigennem at finde et område eller specifikt sted, som opfylder om ikke alle så hovedparten af de ønsker, som man har med hensyn til en kommende udflytning. Udflytningspolitikken vil også kunne bruges som en vejledning til en fornuftig fremgangsmåde, med hensyn til alle de administrative gøremål som går forud for en egentlig udflytning, ligesom den vil definere de områder, hvorpå det må kunne forventes, at udøvere vil kunne trække på bistand fra forskellige instanser i DOF og klubberne. Det skal understreges, at oplægget til en DOF udflytningspolitik er denne opgaves forfatteres bud på, hvad en sådan udflytningspolitik fra DOF bør indeholde af informationer. 6

7 5. Præsentation af bilag A udflytningsguiden Udflytningsguiden vil være et opslagsværk hvor man vil kunne finde relevante oplysninger om udvalgte træningsmiljøer i hovedsagligt Norge og Sverige, men også enkelte mere eksotiske steder såsom Finland og efterhånden også andre europæiske lande, idet tanken bag guiden er, at denne løbende bør ajourføres for at sikre en konstant aktualitet i indholdet. Guiden vil detaljeret beskrive de enkelte områders fordele og ulemper inden for de vigtigste parametre omtalt i udflytningspolitikken (bolig, arbejde, klubbernes aktivitet i træning og konkurrence, samt klima, studiemuligheder og afstand/rejsetid fra Danmark). Guiden vil have en direkte kobling til udflytningspolitikken, idet man gennem udflytningspolitikken kan finde frem til hvilke områder der passer bedst sammen med ens behov. Det er derfor vigtigt, at guiden forholder sig til disse punkter, for at give den interesserede læser så reelt og troværdigt et billede af de forskellige områder som overhovedet muligt for at sikre en succesfuld udflytning. De oplysninger som vil figurere i guiden vil være lettere redigerede bidrag hentet fra de mange besvarelser, som vi har modtaget fra de udsendte spørgeskemaer, hvilket udgør omkring 10 fyldige og informationsrige besvarelser fra danske løbere, som gennem længere eller kortere tid har været flyttet til udlandet for at udvikle sig som o-løber. Vi håber, at guiden kan være med til at lette processen i forbindelse med en udflytning, så man undgår at lande i nogle af de blindgyder, hvor uoverskueligheden bliver for stor og forhindrer én i at komme videre. Dette vil vi forsøge at afhjælpe ved under de enkelte steder at nævne navne på personer, som med fordel kan kontaktes, det være sig danske løbere med tidligere udflytning det pågældende sted som lokale personer fra udenlandske klubber, som måske kan være behjælpelige med bolig, arbejde og yderligere tips i øvrigt. Det er bevidst valgt at lade bidragene stå i en kun let redigeret form, således at den enkeltes kommentarer ikke kommer til at ændre betydning. Redigeringen har først og fremmest bestået i at få de enkelte afsnit til at fremstå ensartet og overskueligt. Enkelte bidragsydere er kommet med nogle meget generelle kommentarer, som vi har plukket bort men bestemt ladet os inspirere af i øvrige dele af opgaven. 7

8 6. Oplæg til DOF s udflytningspolitik 6.1. Fremgangsmåde. Nedenstående analyse er bl.a. fremkommet efter gennemlæsning af de besvarelser, som er modtaget fra danske o-løbere, der har tilbragt et kortere eller længere ophold i udlandet. Besvarelserne er vægtet op mod hinanden for derved at kunne pege på hvilke områder, der med fordel kan komme i betragtning set ud fra den enkelte faktor. Hermed kan løberen ligeledes ved at vægte, hvilken faktor, der har størst betydning for ham/hende, nemmere komme frem til, hvilke steder der har størst relevans. Herunder følger en kort beskrivelse af hver faktor, og forfatternes anbefalinger til et sted som passer på de krav man nu måtte have under det enkelte punkt. Afslutningsvis følger et skema, hvor vi har udvalgt de punkter, som vi mener, kan vægtes med godt og dårligt, og indprentet dem i forhold til de enkelte områder, for herved at gøre det nemmere for den søgende at finde frem til det rigtige valg Overvejelser man bør gøre sig forud for udflytningen. A. Hvad er formålet med udflytningen? Løberen bør før han beslutter sig for noget, bestemme sig hvad der er det primære mål med udflytningen. Vil løberen satse 100 pct. på orienteringsløb og derfor ikke studere eller arbejde alt for meget, vil det være muligt at vælge destination hovedsagligt ud fra ønsker om terræn, træningsmiljø og klubber. Ofte vil udøveren dog have særlige krav mht. studie eller arbejde som supplement til tilværelsen som satsende o-løber, hvilket vil sætte en begrænsning på udvalget af destinationer. B. Klubber og træningsmiljø Under alle omstændigheder vil klubvalget være af afgørende betydning, da der er stor forskel på om klubben har et godt træningsmiljø med seriøse folk bag elitearbejdet eller klubben hovedsageligt er for motionister, med en ugentlig træning i nærskoven. Dette vil dog ikke være et problem, hvis man vælger en af de større byer som Oslo, Göteborg og Stockholm, da der i disse områder er rigtig mange klubber både i byen og dens forstæder, med stor variation i udbudet af træningsmiljøer. Der vil dog i alle de områder, som behandles i udflytningsguiden være et udvalg af klubber som har en veludbygget elitevirksomhed, det være sig både med hensyn til træning som konkurrencer. Der kan dog være lidt variation i deres styrke på hhv. herre- og damesiden, hvilket vil være omtalt under de enkelte steder i udflytningsguiden. Specielt dameløberne skal være opmærksomme på at undersøge dame-træningsmiljøet på forhånd, da antallet af velfungerende sådanne er væsentligt begrænset i forhold til herrernes. C. Hvilken terræntype passer mig (alder, niveau, erfaring, fremtidige mesterskaber mv.) Der stor forskel på den dominerende terræntype fra område til område, ligesom det også er meget forskelligt, hvor stor variation, der er det enkelte sted. Nogle steder vil man således kunne 8

9 opleve et hav af forskellige terræntyper indenfor kort afstand, mens der andre steder kun er én type terræn. Her er det specielt vigtigt at overveje ens konkrete formål i forbindelse med en udflytning. Er målet at forberede sig til et bestemt mesterskab i et bestemt terræn, kan det være fint målrettet at opsøge denne terræntype, mens det i andre tilfælde må anbefales at finde steder med flere muligheder. Specielt, hvis terrænet er fysisk meget hårdt, kan det være et problem ikke at have et lettere terræn at træne i også. Eksempelvis er det i Göteborg svært at finde fysisk lette terræner, hvorfor ens lette træninger har svært ved at foregå i terrænet. Andre steder som fx Jönköping har mange forskellige terræntyper afhængig af på hvilken side af byen, man træner. Der er således rig mulighed for variation. Igen spiller alderen her en vis rolle. En sidsteårs junior, der rejser ud for første gang vil have risiko for at knække halsen på at blive kastet ud i de fysisk hårde Göteborg- eller Oslo-terræner og det vil her måske være anbefalelsesværdigt at vælge de fysisk noget lettere, men teknisk mindst ligeså krævende Södertälje eller Stockholmterræner, hvorimod en garvet landsholdskæmpe måske lige nøjagtig mangler den sidste fysiske styrke i terrænet for at komme helt til tops internationalt og her vil overvejelserne muligvis hælde i den anden retning. D. Vil jeg stå på ski? Ved valg af rejsemål er det vigtigt at afklare sit forhold til skiløb. Det vil være svært at flytte til Norden uden at komme udfor blot en smule snefald, så det må man naturligvis tage højde for, men man kan dog stadig afgøre om det skal være i mere eller mindre grad. Da der jo er stor forskel på mængden og den periode, man må forvente jorden er dækket af sne fra landsdel til landsdel, bør man gøre op med sig selv, hvilket af nedenstående udsagn, der passer bedst på én selv: Skiløb er et godt supplement til træningen og en god måde at få opbygget en stor træningsmængde på. Det vil derfor være fint for mig, hvis der i en længere periode ligger så meget sne, at langrend er muligt. Jeg flytter til Norge/Sverige i håb om at kunne træne kvalitets o-træning året rundt. Jeg ønsker derfor at bo et sted, hvor der er snefrit så stor del af vinteren som overhovedet muligt. Ovenstående udsagn er naturligvis opsat meget sort/hvidt, og mange vil måske genkende sig selv i begge, men de fleste vil trods alt nok foretrække den ene frem for den anden. Man bør nok vælge at bosætte sig ved kysten, hvis man hælder til det sidste udsagn, i det der her er størst sandsynlighed for, vinteren er forholdsvis snefri, hvorimod man længere inde i landet vil have meget større tilbøjelighed til at støde på længere perioder med meget sne. Det samme gør sig gældende for hvor højt op i landet man flytter, jo længere mod nord, jo større er sandsynligheden for en længere periode med sne. Man kan dog med fordel flytte til et af de kystnære områder for hermed at kunne finde snefrie områder i vinteren, idet man mange steder blot skal rejse km ind i landet for at finde snerige områder. De fleste steder vil sneen dog ikke påvirke den daglige orienteringstræning, da perioderne med sne er forholdsvis korte og ustadige, men man kan hvis man ønsker det som regel finde områder hvor muligheden for skiløb findes, f.eks. Halden, Göteborg, Karlstad og Jönköping. Det kræver dog ofte, at man kører lidt i bil eller bus. Ønsker man et lidt mere stabilt vintervejr, skal man søge længere nordpå, og gerne ind midt i landet, som fx Dalarna. 9

10 E. Helhedstænkende (indpasning af studier, arbejde mv.) Man bør nok før man foretager en udflytning have gjort sig nogle tanker om hvor meget af dagen man har tid til at arbejde/studere og hvor meget der skal bruges til træning og restitution. Man skal derfor have afklaret med sig selv hvad det er man ønsker at opnå med rejsen. Vil man gerne bruge tid på at studere eller vil man have en periode, hvor man slapper af fra studier og blot bruger tid på træning og arbejde. Dette kan også ændre de valgmuligheder som løberen har, da man jo hvis man vil fortsætte sine studier i det nye område, bliver nødt til at vælge et som har de fag som man nu engang har eller gerne vil fortsætte med. Studiemuligheder findes der masser af, men Halden, Oslo, Stockholm og Göteborg, er blandt de bedst beskrevne, men også Jönköping og Karlstad er beskrevet som gode miljøer. Problemet med de større byer er, at efterspørgslen efter ledige pladser er væsentligt større, ligesom tilfældet er i de større danske byer. F. Af sted alene eller sammen med andre danskere? Det kan på mange punkter være fornuftigt at tage af sted med andre danskere, man skal dog være sikker på, at det er nogen man kan holde ud at være sammen med, men det kan være med til at give den sidste rest af motivation til at komme ud at træne når det hele bliver lidt hårdt og trættende i de mørke og kolde perioder på året. Desuden er den en god måde at spare penge på, når man er flere om at dele udgifterne. Flytter man i lejlighed med nogle venner kan dette være en god løsning og i Södertälje kan man forholdsvis nemt finde en favorabel bolig til en fornuftig pris, men nogle steder bl.a. Trondheim, Oslo og Karlstad findes der nogle gode kollegie-/bofællesskabslignende boliger, hvor man sammen med andre o-løbere deler køkken, bad og toilet. G. Alder Som nævnt under punkt B, kan udøverens alder have en indflydelse på valget af lokalitet. Her tænkes ikke blot på terrænernes fysiske og tekniske udfordring, men også på selve træningsmiljøet. En ung og forholdsvis urutineret udøver vil således typisk have gavn af at komme til et miljø med mange organiserede træninger, mens en mere moden udøver med stor erfaring i at planlægge og organisere sin egen træning ikke nødvendigvis er lige så afhængig af, at der er linet en masse obligatoriske træninger op. H. Tidshorisont (hvor lang tid planlægger man at blive). Man skal også gøre sig klart, hvor længe man regner med at blive, dette både med hensyn til bolig, arbejde og klubskift. Det mest normale er at man er væk i ½-1 år for derefter at vende hjem til Danmark i en periode eller flytte til et nyt område for at få nogle nye udfordringer, dette både med henblik på variation i træningsmiljøer, træningsmetoder og terræner. Der er dog også flere eksempler på danskere, der har valgt at bosætte sig permanent i udlandet. I. Afstand til Danmark og til terræner, træninger og konkurrencer 10

11 I Danmark kan det være svært at være orienteringsløber uden bil, man er ofte afhængig af at kunne transportere sig ud midt i en skov til enten træning eller konkurrence, og som oftest er det langt væk fra hvor busser og lign. kører. Samme situation gør sig gældende i udlandet, hvorfor det kan være nødvendigt at anskaffe sig en bil, dog er de i både Norge og Sverige gode til at lave samkørsel, og oftest har klubberne 2-3 skove som ligger tæt på byen, men selvfølgelig skaber det begrænsninger altid at skulle køre med andre eller benytte sig af cykel eller offentlige transportmidler. Bilpriserne i Sverige og Norge er dog markant lavere end i Danmark, så er man et par stykker der kan gå sammen om en bil så er dette klart at foretrække, men det er dog de fleste steder ikke en nødvendighed. Karlstad, Jönköping, Södertälje og Stokholm og Halden er alle steder, hvor der ligger skove lige op til byen og hvor man ikke behøver bil, hvorimod steder som Trondheim kan være lidt mere besværligt, dog er klubberne som før nævnt gode til at arrangere samkørsel. Også afstanden til Danmark har stor betydning. I denne sammenhæng er det vigtigt at gøre sig klart, hvor mange rejser til/fra Danmark, man planlægger at tage under sit ophold, da disse rejser oftest er både dyre, tidskrævende og trættende. Se endvidere afsnit 6.6. J. Økonomi Som studerende kan man typisk få sin SU med til udlandet, hvilket absolut er en fordel, idet den danske SU er markant højere end fx den svenske, og man skal have boet i Sverige i 2 år og ikke have modtaget SU fra et andet land, for at være berettiget til svensk SU. Sørg under alle omstændigheder for at undersøge mulighederne og eventuelt ansøge om SU i udlandet i god tid. Få så meget information fra studiet som muligt inden du søger om SU. Mht. job kan man prøve at skaffe job gennem klubberne men kontakt dem i god tid, så du ved om du har noget at gå i gang med, når du flytter. Det er bedst at lave aftaler, inden man kommer til byen. Fra klubbens side er man jo mest villig til at hjælpe, hvis det lokker nye til klubben. Løbere som allerede er i klubben/byen behøver man jo ikke lokke med tilbud om arbejde eller lignende. Man skal også tænke på, at hvis man tager til Sverige for at arbejde er lønningerne ikke lige så høje som i Danmark, hvilket dog delvist opvejes af lavere indkomstskat. Det kan økonomisk være en fordel at flytte sammen med nogle andre, da man så vil kunne dele udgifter, hvilket vil gøre det langt billigere og nemmere at komme i gang. Man kan også med fordel hjemmefra forsøge at kontakte danske firmaer, har afdelinger i den by, man påtænker at flytte til. De vil ofte have brug for dansksproget arbejdskraft. En mulighed for at kombinere fysisk træning og arbejde er at finde arbejde som cykelbud i de store byer. Bureauerne er altid interesserede i fysisk aktive personer med et godt hoved Hvem kan hjælpe med hvad? Indtil videre har der ikke været den store hjælp at hente fra DOF og hvad angår de danske klubber så er det meget individuelt hvad de er behjælpelige med, især da det handler om en udflytning og ikke en tilflytning. Derimod kan man hvis man er tidlig ude (før man flytter) med fordel kontakte da der her kan være meget hjælp at hente, det er i hvert fald det mange danskere har oplevet, det kan man dog læse meget mere om i det enkelte afsnit om den specifikke klub, men tag kontakten før du flytter, for da er de meget mere villige til at hjælpe. 11

12 Som dansk moderklub til et talent med udflytterplaner kan det være svært at vide, hvordan man kan hjælpe sit unge talent på vej. Økonomien i danske klubber tillader sjældent en økonomisk støtte, men der findes andre muligheder for at hjælpe i forbindelse med en udflytning. Klubben har muligvis ældre medlemmer, som har et netværk, der vil kunne kontaktes. Mange klubber har venskabsklubber i Norden, der vil kunne hjælpe ofte er der dog ikke tale om eliteklubber, men igen vil der måske være nogen, der kender nogen, der vil kunne hjælpe. Under alle omstændigheder må det forventes, at den afgivne klub går positivt ind i processen og bakker op det unge talent beslutning til gavn for dennes udvikling og niveauet i danske eliteorientering i almindelighed. Endelig må det forventes, at DOF s ansatte trænerstab (junior-, senior-, dame- og U25- landstrænerne) holder sig orienteret om udviklingen i de store træningsmiljøer i udlandet, således at der her kan hentes information, om hvor det på det pågældende tidspunkt vil kunne anbefales at flytte hen. TKC-trænerne bør i de årlige udviklingssamtaler gøre relevante løbere opmærksom på muligheden for og nødvendigheden af at foretage udlandsophold. Kontaktpersonerne, der nævnes i udflytningsguiden (bilag A), vil være en god hjælp i den indledende fase af planlægningen af et udlandsophold. Disse personer har formentlig stadig en vis kontakt til personer i og omkring det pågældende træningsmiljø Klubskifte? Det vil nok være en fordel at skifte til en udenlandsk klub, da de i denne forbindelse vil være meget mere indstillet på at være behjælpelige med at finde bolig, arbejde og lignende, samt det vil være en fordel at kunne deltage i deres arrangementer, klubture og træninger. Ofte er klubberne dog ret imødekommende også overfor løbere, der blot har tænkt sig at træne med uden at stille op for klubben, men den fulde integration i klubben fås naturligvis kun, hvis man vælger at repræsentere klubben, hvilket absolut må anbefales i de allerfleste situationer. Bemærk, at man selvom man repræsenterer en udenlandsk klub i udlandet, kan man sagtens forblive medlem af sin gamle danske klub og repræsentere denne til samtlige løb i Danmark (med undtagelse af Spring Cup) Studiemuligheder. Problemet som dansker med dansk gymnasial eksamen er, at omregningssystemet fra dansk karakter til svensk/norsk karakter er ret uretfærdigt. Det kan derfor være svært at komme ind på sit drømmestudie, selvom man har rimelige karakterer med fra Danmark. Det man kan gøre med mindre man er udstyret med et særligt højt karaktergennemsnit fra sin danske studentereksamen er: 1. Læse en del af sin allerede påbegyndte danske videregående uddannelse i udlandet. Dette skal man kontakte sin danske uddannelsesinstitution om på forhånd, og det kan være problematisk i de første studieår, hvor de fleste danske uddannelsessystemer kører et meget fastlagt skema. Under alle omstændigheder er det dumt at læse 1 år i udlandet og finde ud af, at man ikke kan få det overført. 12

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere