Infofolder Frøstruphave E erskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016"

Transkript

1 Infofolder Frøstruphave E erskole

2 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole, ved vi med sikkerhed, at de er meget forskellige. De har hver deres evner, de har stærke og svage sider - ganske ligesom os, der er ansat på skolen. I det kommende skoleår skal vi så arbejde og udvikle os sammen. Det vil bringe mange glæder og gode oplevelser, men utvivlsomt også uenigheder og konfronta*oner. Som udgangspunkt vil vi gerne skitsere, hvad vi ønsker, der skal være grundlaget for de!e fælles udviklingsarbejde. Vi ønsker: at hver enkelt elev skal føle sig elsket og respekteret at hver enkelt elev skal føle sig værdifuld at hver enkelt elev skal føle sig tryg at eleverne skal opleve, at frihed og ansvar er to sider af samme sag At det er i de!e rum, vores elever skal trives og udvikle sig Vi vil gerne se hver enkelt elev udvikle og udfolde sig med netop de evner og muligheder, hun eller han har. Vi vil, at eleverne skal opleve, at der s*lles krav *l dem, og at vi forventer, at de yder deres bedste. Vi vil gerne opleve, at eleverne danner deres egne holdninger, så de udvikler sig hen imod voksne og modne unge. Vi vil, at eleverne gennem med- og modspil fra hinanden og fra medarbejderne, får sat fokus på hvilke værdier, de vil lægge *l grund for deres eget liv. Vi vil gerne, at eleverne skal opleve, at de al*d kan komme *l en ansat på skolen - og blive taget alvorligt. Vi vil, at eleverne skal lære, hvad ægte respekt er - ikke frygt, men snarere hensyntagen og forståelse. Vi vil, at eleverne skal opleve betydningen af ordet *lgivelse. Vi ønsker, at eleverne skal opleve, at selvom de begår fejl og forløber sig, er der plads *l en ny begyndelse. Vi vil, at eleverne skal opleve, at kristendom ikke bare er ord, men en måde at leve sit liv på. De!e er blot en lille del af en lang, lang række af de *ng, vi ønsker eleverne på FE må få lejlighed *l at lære og opleve. Vel mødt *l et nyt skoleår! Karen og Ole Nielsen Forstanderpar

3 Velkommen 'l dig! Allerførst og som det vig*gste skal du vide, at vi glæder os *l at se dig som elev her på Frøstruphave Eerskole. Vi har store forventninger *l at være sammen med dig og lære dig at kende. Det skoleår, du nu snart begynder på her hos os, er et arbejdsår Vi forventer, at du vil arbejde med de opgaver, du får s*llet - både med det egentlige skolearbejde og de prak*ske opgaver, der følger med, når man er eerskoleelev. Sam'dig er dit nye skoleår også et oplevelsesår Eerskolelivet er fyldt med anderledes oplevelser. Fællesskab, samarbejde, ture, prak*k, sportsstævner, aenarrangementer og weekendoplevelser er noget af det, der gør et år på eerskole anderledes end det at gå i skole derhjemme. Når du begynder dit ophold her, forventer vi af dig: at du gerne vil være på skolen at du gerne vil lære på skolen at du gerne vil arbejde ak*vt for et godt fællesskab Det betyder bl.a.: at du møder *l alle undervisnings*mer og fællesarrangementer at du vil arbejde for, at der er en god omgangstone på skolen at du vil være med *l at værne om den enkelte kammerat og hans/hendes re3gheder Formål Det er vores formål på Frøstruphave Eerskole: at give dig undervisning på et fagligt højt niveau at give dig mulighed for at lære mere i både boglige og prak*ske fag at give dig frihed under ansvar at give dig glæden ved at møde folkelige, na*onale og kulturelle værdier at give dig mulighed for at møde forskellige genera*oner og samfundsgrupper, sociale - og kirkelige fællesskaber m.v. at give dig mulighed for personligt at møde og tage s*lling *l evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser at give dig undervisning i og holdninger *l menneskelige og e*ske spørgsmål at give dig ægte livsglæde De/e er grundlaget for, at vi får et godt år sammen på Frøstruphave Eerskole.

4 Informa'oner - slå op og læs Du sidder nu med informa*onsfolderen vedrørende skoleåret i hånden. I de!e hæe kan du og dine forældre finde mange oplysninger om livet på Frøstruphave Eerskole. Læs det grundigt igennem, inden du skal begynde på skolen i august måned, og er der noget, du er i tvivl om, er du al*d velkommen *l at spørge. De!e hæe er beregnet *l at blive hjemme hos dine forældre. Der ligger et andet klar *l dig, når du kommer i august. Det skal blive på skolen, for du vil få brug for hæet i løbet af skoleåret. Adresse: Frøstruphave Eerskole Frøstrupvej Nr. Nebel Telefon Bankforbindelse: Nr. Nebel Sparekasse reg.nr.: 9682 konto: Kontoret er normalt åbent mandag *l fredag. Hereer s*lles telefonen om, så det al*d er muligt at træffe en medarbejder på skolens telefonnummer. Alkohol og andre rusmidler Du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art under opholdet på skolen. Det gælder også på rejsen *l og fra skolen. Overtrædelse af disse regler vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Andagt To gange dagligt er der andagt, hvor vi lærer om, hvad bibelen siger om det at leve som kristen. Morgenandagten er kl. 7.45, og aenandagten med nyheder kl Ved andagterne skal der naturligvis være ro. Sæt dig s*lle på din plads. Deltagelse i andagterne er obligatorisk. Ankomst Mandag den 10. august 2015 møder 2. års-elever på Skjern Banegård kl Tirsdag den 11. august 2015 ankommer nye elever mellem kl og Der serveres aensmad og kaffe fra kl Dereer er der velkomsdest for forældre og elever kl ca. 21. Besøg på skolen Forældre, søskende og andre gæster er velkomne på skolen i fri*den eer aale med vagtlæreren. Gæster bortset fra forældre har kun adgang på værelsesafdelingen

5 eer henvendelse *l og *lladelse af vagtlæreren. Eleverne må få besøg af venner og søskende i weekenden, hvis de aaler det med weekendvagtlæreren senest *rsdag middag og hvis det passer ind i skolens program. Gæster deltager i weekendprogrammet sammen med eleverne og skal naturligvis følge skolens regler. Evt. overnatning kan *lbydes. Bibliotek Frøstruphave har en lille samling af håndbøger og skønli!eratur, især inden for genren "kristen li!eratur". Skolen holder også nogle aviser og forskellige foreningsblade, som er *l rådighed for eleverne. Bogbussen kommer *l Lunde ugentligt, og der er biblioteker i Nr. Nebel og Varde. Bygninger Klasselokaler og værksteder er åbne og kan beny!es i fri*den. Pas godt på *ngene, så de kan blive *l glæde for alle. Til visse lokaler kræves det, at du har faget og har lært at bruge maskinerne f.eks. design, sløjd, musik, metal- og motorværksted. Vi forventer, at du rydder op eer dig i de forskellige lokaler. Husk omgående at melde *l en vagtlærer eller pedel, hvis noget går i stykker. Lærerværelset og pædagogisk værksted er medarbejdernes lokaler. Det betyder, at eleverne kun har adgang, hvis en medarbejder er *l stede. Køkkenet har eleverne kun adgang *l, når de er på køkkenholdet eller har en opgave, de er blevet bedt om. Bøger Skolen udleverer bøger og andre nødvendige undervisningsmaterialer *l brug i undervisningen i løbet af skoleåret. Se under "Medbring" hvad du selv skal have med. Eleverne er ansvarlige for skolens materiale også udleverede kopier. Bøgerne skal bindes ind, så tag gerne noget festligt indbindingspapir med. Brug din skoletaske. Det besky!er bøgerne, og du husker at få det hele med *l *merne. Ødelagte eller bortkomne bøger m.m. ersta!es *l dagspris. Computere, netværk og internet Vi opfordrer kraftigt til, at alle elever medbringer deres egen bærbare computer. Din bærbare computer skal være udstyret med trådløst netværkskort og styresystemet Windows 8 eller Windows 7. I undervisningen bruger vi Office365, skolen stiller Office 2013 til rådighed, mens du er elev på skolen. Din computer skal have et antivirusprogram installeret, og skolen anbefaler Microsoft Security Essentials, som kan hentes på Antivirusprogrammet er gratis. Det er ikke tilladt at have en stationær computer eller ekstra skærm på værelset.

6 Hjælpeprogrammer Skolen abonnerer på Tjektasken.nu, som bl.a. indeholder CD-ord og IntoWords, der er nogle af Danmarks bedste programmer til at hjælpe alle, der har svært ved at læse og skrive. Programmerne kan læse tekster op på computeren: i Word, på internettet, i pdf-filer og mange andre steder. Har man vanskeligheder med at stave, kan de give forslag til, hvordan ordene staves, mens man skriver. CD-Ord er til Windows, mens IntoWords er til ipad, iphone, Mac og som App til Google. Ordbøger Frøstruphave Efterskole abonnerer på Gyldendals Røde Ordbøger online, som eleverne frit kan benytte, mens de er elever her. Det gælder dansk/engelsk, engelsk/dansk, dansk/tysk, tysk/dansk og dansk retskrivning. Computeren bruges meget i undervisningen, så det er vigtigt, at den er fuld funktionsdygtig. Du må forvente, at din computer bliver inddraget for en tid, hvis du benytter den til andet end undervisning i timerne. Du må ikke bruge skolens computere. Skolens printere må benyttes, men prøv at begrænse antallet af print mest muligt. Du får dit eget brugernavn med adgangskode, som du skal bruge for at kunne logge på skolens netværk. Din adgangskode skal være hemmelig for alle andre, og du må aldrig benytte andres brugernavn eller låne dit brugernavn til andre. Det er meget vigtigt, at du kun åbner filer på netværket, som du har ret til at åbne. Vi ser meget alvorligt på det, hvis du åbner andre elevers private filer eller lærernes filer, hvis du ved et uheld eller en sikkerhedsbrist får adgang til disse.

7 På skolen er der trådløst netværk, også i familieområderne, hvor der dog bliver lukket for netværket kl Din computer skal være slukket efter sengetid kl Al brug af netværket og internettet vil blive registreret, men vi overvåger eller filtrerer normalt ikke internetbrugen, fordi vi forventer, at du holder dig fra hjemmesider med pornografisk eller ulovligt indhold. Cykel Alle elever skal medbringe en lovlig cykel ved ankomsten i august. Husk også lygter. Cykelhjelm og refleksvest skal medbringes og beny!es. Vi beny!er bl.a. cyklen *l mo*on og *l ture i området. Dagsrytmen... på Frøstruphave Eerskole ser sådan ud: 6.40 Køkkenholdet møder ANrydsning under løbetur Morgenmad 7.40 Familien forlades Andagt Rengøring på værelser og familieområder Undervisning lek*on Pause med forfriskning Undervisning lek*on Middag Undervisning lek*on (aqrudt af kaffepause) 17: S*lle*d/Rengøring Aensmad Nyheder, andagt og dereer studiemiljø Aenskaffe Du skal være på eget familieområde Godnat! Du er i din seng. Lyset slukkes senest kl Ingen ak*vitet før kl. 6 næste morgen

8 Eerskolernes dag Søndag den 27. september 2015 har alle landets eerskoler åbent hus fra kl , hvor der er mulighed for at besøge skolen, få en rundvisning af elever og en snak med en medarbejder samt få en kop kaffe. Eleverne skal medvirke ved de!e arrangement, derfor skal du være på skolen denne søndag. Ekskursioner Vi har i løbet af skoleåret forskellige ekskursioner, besøg, ture, stævner m.v., som vedrører skolen/undervisningen. De er medregnet i skolepengene. Ønsker eleverne at deltage i andre koncerter, fodboldevents eller lignende, må de forvente selv at skulle betale for det. Elevbank Skolen har ingen elevbank. Vi opfordrer *l, at eleverne har et Visa Elektron kort, så de kan hæve penge på deres egen konto. Der er kortautomat i Sparekassen i Lunde. Kommer eleverne i akut pengenød, opfordrer vi *l, at de spørger om et lån på skolens kontor frem for at låne penge af hinanden. Elevkøkken Der findes et elevkøkken med komfur, ovn og mikrobølgeovn. De!e køkken står *l rådighed for eleverne. De skal selv medbringe bagepapir, og hvad de ellers skal bruge, men der er diverse redskaber, gryder, skåle m.m. *l rådighed. Eleverne har ansvar for, at køkkenet holdes pænt rent og i orden. Elevstævne / Forårsfest Elevstævnet er lørdag den 30. april 2016 for *dligere og nuværende elever og slu!es af med Forårsfest om aenen, hvor nuværende elever fremviser produk*oner m.v. fra dybdefag, periodefag eller andet, som de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Alle forældre, søskende, venner af skolen, *dligere elever m.fl. er meget velkomne *l Forårsfesten. Forårsfesten er obligatorisk for eleverne. Familier Du bliver medlem af en familie, som består af 6-10 elever. Til hver familie er kny!et en lærer, en "familiemor/-far", der har særlig omsorg for netop denne lille gruppe. Der er på skemaet en ugentlig familie*me, hvor der bliver snakket om livet på skolen med alt, hvad det indebærer. Der vil i årets løb være forskellige opgaver, der skal løses familievis, bl.a. rengøring af fællesområder eller andre mere festlige *ng. Ferier og forlængede weekender Se kalenderen. Vi forventer, at alle elever forlader skolen i ferier og forlængede

9 weekender. Brug bl.a. disse dage *l besøg hos tandlæge, læge el.lign. Eer ferier og forlængede weekender skal eleverne som hovedregel komme lbage på skolen mellem kl og Der er normalt ingen vagtlærer på skolen før kl Fjernsyn Det kan være hyggeligt at se Sernsyn sammen, og er der noget, I gerne vil se, er der mulighed for det i Sernsynsstuen, der hedder Dueslaget. Det er ikke *lladt at medbringe Sernsyn. Forsikringer Eleven og dermed forældrene er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som eleven forvolder på skolens eller andres ejendom. Alle forældre bør tegne en indboforsikring. Skolen har tegnet en kombineret elevforsikring, der dækker ved visse skader, men al*d først eer anmeldelse *l forældrenes egen forsikring. Elevernes ejendele er ikke forsikret af skolen, men forældrenes indboforsikring dækker oe. Forsætlig forvoldt skade dækkes ikke! Forældresamarbejde Det er meget vig*gt, at samarbejdet med forældrene fungerer godt først og fremmest for elevernes skyld. Derfor inviterer vi forældrene *l at beny!e de mange "kontaktmuligheder" i løbet af skoleåret: Som I kan se i kalenderen vil vi indbyde jer *l følgende arrangementer: Familiedag den 5. september Vi indbyder elevernes søskende og forældre *l at komme på eerskole. Formålet er først og fremmest, at vi alle lærer hinanden at kende. Programmet vil indeholde samvær både i "familierne" og i klasserne. Husk *lmelding via hjemmesiden. Forældre- og elevsamtaler finder sted i november måned. Samtalen vil handle om elevernes faglige standpunkt og arbejdsindsats, om deres sociale engagement og menneskelige egenskaber. Der kan blive brug for flere samtaler, som skolen så vil indkalde den enkelte *l. Adventsmarked er lørdag den 5. december Alle er velkomne. Juleafslutning lørdag den 19. december Alle er velkomne. FRØ-aener "åbent-hus-aener" med et godt foredrag eller lignende. Nærmere program følger. Alle er velkomne.

10 Forårsfesten lørdag den 30. april 2016 kl Alle er velkomne. Ved Forårsfesten er der opvisning og uds*lling af en væsentlig del af skoleårets "produk*on". Afslutningsfesten er fredag den 24. juni 2016 kl.15. Her er forældrene indbudt *l en festlig afslutning på skoleåret. Formelle og uformelle kontakter er der ligeledes mange af i løbet af skoleåret, f.eks. når eleverne hentes hjem eller bringes her*l fra weekend. Der er en telefonliste over skolens medarbejdere bag i de$e hæe, og I forældre er ald velkomne l at ringe. Vi er aldrig længere væk end telefonen! Følg også livet på skolen via hjemmesiden www. frostruphave.dk og Facebook Foto I eeråret bliver eleverne fotograferet. Køb af fotos, forstørrelser og det store årgangsbillede *lbydes eer forudbes*lling fra hjemmet. Fritagelse Hvis det skulle blive nødvendigt at spørge en elev fri, må forældrene i hvert enkelt *lfælde kontakte forstanderen i god *d. Ekstra fri gives kun i særlige *lfælde. Ønsker man f.eks. at have sit barn med på ferie i en anden uge end den, hvor vi holder ferie, meldes barnet ud af skolen i den uge, og vi vil opkræve det manglende offentlige 'lskud på 2500,- kr. fra hjemmet. Fri'd Mulighederne er mange i fri*den: Alle faglokaler står som regel åbne og kan beny!es af eleverne (se under bygninger). På idrætsanlægget og i idrætshallen er der stor ak*vitet. Musiklokalet står *l rådighed, så elever, der har lyst *l at øve sig eller spille musik sammen, kan gøre det. Vi har bordtennis, pool, bordfodbold, playsta*on, wii med diverse spil samt en række andre forskellige spil. Uden for er der gynger, trampoliner og hængekøjer. Du kan også bare slappe af sammen med gode venner. En gå- eller løbetur i den nærliggende skov er også dejligt! Du har sikkert nogle fri*mer i løbet af dagen, og de fleste aener er også frie. Når det er mørkt, må du kun færdes på grusvejene rundt om skolen af hensyn *l din egen sikkerhed. En gang om måneden er der "Klubaen", hvor elevrådet står for at finde taler, sang og musik eller lignende. Vi har to volontører, som er *l rådighed i din fri*d. De vil al*d gerne snakke. Fødselsdag Vi markerer din fødselsdag ved bl.a. at hejse flag og synge fødselsdagssang, og du kan ønske, hvad du gerne vil have *l middag, hvis du aaler det med køkkenet i god *d!

11 Glemte sager Ikke auentet tøj og *ng vil eer et varslet *dspunkt blive afleveret *l genbrug. Ild/brand Eleverne får instruk*on i, hvordan vi klarer farlige situa*oner. Vær påpasselige med åben ild. Der må ikke tændes levende lys på værelserne. Fyrfadslys må være tændt i familierummet, hvis de står på et fad eller i en stage, og kun når du er *l stede. Kun bål på bålpladsen. Knallert Hvis du vil have din knallert på skolen, aales det forinden med lærer Bernt Kruse. Knallerten skal være lovlig, og du skal være i besiddelse af knallertkørekort og forsikringspolice. Knallerten må kun beny!es *l enkelte ærinder og hjemtransport i weekender og ferier, og du skal stadig have en cykel på skolen. Skolen påtager sig intet ansvar for knallerter og har intet aflåseligt lokale, hvor de kan stå. Er din knallert ulovlig, kan det medføre, at knallerten ikke må være på skolen resten af skoleåret. For dig som ikke har knallertkørekort endnu: Der er mulighed for at reparere/opbygge din knallert i skolens metalværksted. I forbindelse hermed er der mulighed for at afprøve knallerten på skolens grund eer skrilig *lladelse fra dine forældre. Vi har nogle klare regler om knallerter, afprøvning og værkstedet, som du vil blive orienteret om i starten af skoleåret. Jag/egn, knallert- og traktorkørekort Varde Kommunale Ungdomsskole giver vores elever *lbud om knallert og traktorkørekort. Undervisningen foregår i Nr. Nebel eller her på skolen. Bøger, lægea!est, stempelmærke og undervisning m.m. skal du selv betale. Betalingen afregnes med FE. Nærmere oplysning om star3dspunkt og *lmelding kommer senere. Har du meldt dig, forventes det, at du gennemfører og møder op hver gang. Du må forvente, at det kan blive nødvendigt, at du på cykel skal køre *l undervisning i Nr. Nebel. Der er mulighed for at tage jag!egn på skolen. Undervisningen vil hovedsageligt foregå på skolen og på skydebanen i Henne. Der vil sandsynligvis være 1-2 lørdage på skydebanen, ellers vil undervisningen foregå på hverdagsaener. Kurset skal du selv betale. Køkkenarbejde Du vil i løbet af skoleåret komme i køkkenet i flere omgange med 2 dage ad gangen. Det betyder, at du arbejder i køkkenet og ikke skal gå i skole, men stadigvæk følge med i undervisningen og lave afleveringer m.m. Du må gerne gå *l eermiddags*- merne, og når du er færdig med aenvagten, må du gerne tage bad i studiemiljø*-

12 den. Det er obligatorisk at deltage i fælles*men fredag eermiddag. Formålet med køkkentjansen er at bidrage *l elevernes viden om ernæring, madlavning og desuden skabe forståelse og respekt for køkkenets arbejde og de mål*- der, der bliver serveret på skolen. Det er en del af undervisningen på skolen. Når du skal arbejde i køkkenet, skal du naturligvis være nyvasket og ren, og du skal have en ren T-shirt og bukser/shorts på hver dag. Du skal al*d have lukkede sko på, som sidder fast på foden. NB. Skal du fritages fra køkkenarbejdet i en længere periode pga. kronisk sygdom eller andet, skal dine forældre lave en aale med skolens forstander. Læge Der er et lægehus i Nr. Nebel. Såfremt der bliver brug for det, aales lægebesøg normalt kl på kontoret. Det er kun aku!e besøg, lægehuset påtager sig. Længerevarende behandling og kroniske sygdomme skal behandles hjemme af familiens egen læge. Ved aku!e lægebesøg sørger skolen for transporten. Transport *l speciallæge, fysioterapeut, tandlæge o.li. må forældrene normalt selv sørge for, og vi vil opfordre *l, at man mest muligt beny!er egen læge i forbindelse med weekender eller ferier. Vi sørger for, at forældrene underre!es ved alvorligere sygdom eller uheld. Medbring-listen Dyne pude rullemadras (2 sæt) sengelinned Sovepose liggeunderlag Arbejdstøj regntøj passende fodtøj Bibel USB-nøgle og netværkskabel (RJ-45). Forlængerledning med dobbelts*k. Skoletaske Ternede- og linierede blokke (A4 format) ringbind (A4 format) Krus, og evt. service *l familieområdet Ur og evt. vækkeur (er MEGET vig*gt, da skolen ikke har en klokke, der ringer ind og ud, vækker osv.) Blyanter kuglepenne viskelæder saks lim tape (englehud) - bogbind (for 9.kl.) Lommeregner (Texas TI30 eller *lsvarende) passer tegnetrekant Idrætssko både udendørs og indendørs Refleksvest Cykel cykellygter cykelhjelm Kontorstol (almindelig stol kan lånes af skolen) Skraldespand/papirkurv *l værelset Grøn Gren: Gummistøvler og arbejdstøj evt. kedeldragt

13 Gode 'ng at have med: Fotografiapparat Andagtsbog/salmebog Bøjler *l skabet tøjklemmer pynt *l værelset (ingen lyskæder uden ba!eri) Musikinstrumenter sangbøger Fodboldstøvler benskinner elas*kbind Badmintonketsjer bordtennisbat og -bolde Skøjter og rulleskøjter Obs! ALT tøj og personligt udstyr skal være mærket tydeligt med navn! Medicin Hvis du bruger daglig medicin, skal det al*d registreres på kontoret. Kun e er a ale må du have medicin på værelset, og det skal al*d være låst inde. Du må ikke have smertes*llende medicin på værelset. Du kan i *lfælde af hovedpine o. li. få udleveret smertes*llende piller på lærerværelset/kontoret.

14 Mobiltelefoner Det er *lladt at have sin mobiltelefon på sig, men vi forventer naturligvis, at den er s*llet på lydløs og ikke beny!es i undervisnings*den, ved mål*der og andre fælles ak*viteter! Husk at du skal være i et fællesskab på eerskolen, så skal du tale i din mobil, forventer vi, at du går lidt væk fra flokken. Telefonen skal ikke bruges mellem og I nøds*lfælde kan du lave en anden aale med vagtlæreren. Morgenløb Alle elever skal mandag-torsdag morgen op og på en lille morgenløbetur på omkring 1½ km. Det er obligatorisk for ALLE og det er naturligvis frivilligt om man vil løbe eller gå. Kommer man ikke op om morgenen, må man forvente at man får en længere løbetur i stedet for samme dag samt en ekstra morgentur om fredagen. Eleverne får ved ankomsten udleveret et kort med deres personlige stregkode. Mister man sit stregkodekort, skal man købe et nyt for 25 kr. Musikanlæg Der må gerne medbringes små musikanlæg *l brug på værelset! Store højtalere må ikke medbringes. Musikken skal være slukket eer Tag hensyn, du må ikke spille højt og støjende. I fællesområderne kan der høres musik, hvis det er ok med de andre. I s*lle*den og studiemiljø*den må du kun høre musik i hovedtelefoner. Musikinstrumenter Elever, der spiller på et eller andet instrument, må meget gerne tage det med, men skal regne med, at disse instrumenter skal opbevares på værelset I enkelte *lfælde kan der evt. laves aale med musiklærerne om, at instrumenterne kan stå i musiklokalet. Der findes flere klaverer på skolen, og der er både bas, guitar, klaver og trommesæt i Salen, Musiklokalet og Reden. Musikundervisning Prisen for soloundervisning i et instrument eller i sang betales med 70 kr. pr. undervisningsmodul á ½ lek*on. Mål'der Eleverne får 3 hovedmål*der samt formiddags-, eermiddags- og aenforfriskning. Vi får sund og varieret kost og spiser normalt, hvor maden bliver serveret. Da vi ønsker at dyrke mål*dsfællesskabet, er der mødepligt l alle hovedmålder! Vi forventer, at du holder almindelig god bordskik og viser respekt for maden.

15 Nøgler Du får udleveret nøgler *l værelse og skab/skuffe. Bortkomne nøgler ersta!es med 150 kr. pr. stk. Det er en god idé at have en nøglering, du let kan genkende som din. Piercinger Nogle synes, det er smart med piercinger, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker, at eleverne laver piercinger på sig selv og hinanden, mens de er på skolen. Det skyldes dels lovgivningen, der forbyder piercing af unge under 18 år, og dernæst den hygiejnemæssige risiko, der er ved et sådant indgreb. Post Al post *l eleven bedes adresseret således: Elevens navn Frøstruphave Eerskole Frøstrupvej Nr. Nebel Post udleveres normalt i forbindelse med middagsmål*det. Postkassen *l udgående post tømmes dagligt mandag - fredag. Rengøring Eleverne står selv for rengøringen på skolen eer vejledning af familielæreren. Du skal selvfølgelig selv gøre dit værelse rent. Derudover laver I i familien en plan for renholdelse af familieområdet og badeværelset samt fællesområder. Rengøringen tjekkes hver dag af en medarbejder. Husk: Alt affald skal sorteres! Registrering i elevdatabase Skolen videregiver elevens CPR-nummer og hjemstedskommune *l Undervisningsministeriet, som opbevarer disse data i en elevdatabase i forbindelse med opkrævning af bidrag fra kommune *l stat. De!e vil ikke berøre elever eller forældre, men registreringen skal oplyses. Rygning Eer gældende lov er det ikke *lladt at ryge på eerskoler, derfor heller ikke på Frøstruphave Eerskole. Ingen ryger på skolens grund og nærområde. Kun elever, der har forældrenes skrilige *lladelse må ryge uden for grunden og kun på det anviste sted på grusvejen. E-cigaret og vandpibe må ikke medbringes. Skolen har et samarbejde med Varde Kommunes rygekonsulent. Skolen ser meget striks på smugrygning, og det er hjemsendelsesgrundlag.

16 Shop Vi har en shop, som 2 elever står for i det daglige. Her kan købes frimærker, is, slik, chips, kakaomælk, nudler m.m. Skolevejledning Uddannelsesbog og uddannelsesplan: Eleverne vil i løbet af året blive indkaldt *l en eller to samtaler hos skolevejlederen. Samtalernes mål er at starte den enkelte elevs valg af videre uddannelse. For at være forberedt på samtalen laver eleverne en uddannelsesbog. Forældrene forventes inddraget i arbejdet med bogen. Det vil være godt at medbringe den uddannelsesbog,,,, eleverne har lavet på andre skoler. Uddannelsesbogen danner sammen med øvrige ak*viteter basis for en uddannelsesplan, der skal sendes med ansøgningen *l ungdomsuddannelserne. Både elever og forældre er velkomne *l at kontakte skolevejlederne med spørgsmål. Erhvervsprak*k: Eleverne kommer ud i erhvervsprak*k eller brobygning i uge klasse får også brobygning i uge 46. Vores skolevejledere indhenter ønsker fra eleverne. Eleverne skal normalt bo på skolen i prak*kugen. Som forberedelse *l prak*kken har skolen en halv erhvervsdag. S'lle'd I s*lle*men skal du være på værelset. Det er et godt *dspunkt *l at falde *l ro i en travl hverdag. Det er kun *lladt at spille musik, hvis du bruger høretelefoner. 2 elever fra hver familie skal gøre rent på fællesområderne i s*lle*men. Studiemiljø 9. klasse og Grøn Gren sidder i spisesalen, hvor de kan få hjælp *l deres lek*er. Eer lek*erne er lavet,,,, skal der arbejdes med andre faglige udviklende opgaver. Frem10 arbejder i deres studiegrupper. Sundhed På FE vil vi gerne arbejde for, at man lever sundt. Derfor serverer køkkenet sund mad med masser af salat og frugt. Vi ved godt, at du måske ind imellem får lyst *l en pizza, og det er da også i orden, men du må IKKE bes*lle pizza udefra og spise på skolen før eer kl om aenen. Sodavand må du kun drikke på familieområdet og først eer kl.15. Grunden er, at du bliver sløv og uoplagt, hvis du fylder dig med sukker *dligt på dagen. Større lager af sodavand hos eleverne er ikke 'lladt. Salg af sodavand købt syd for grænsen er direkte ulovligt, og vi ønsker generelt ikke, at der handles mellem eleverne, da det oe giver anledning 'l unødige konflikter.

17 Sygdom Hvis du føler dig syg, skal du henvende dig *l skolemor, der træffes på kontoret hver morgen mellem kl og Du skal normalt stå op og først henvende dig *l skolemor, eer du har været *l morgenløb. Bliver du syg i løbet af dagen, henvender du dig *l kontoret eller *l vagtlæreren. Ved sygdom skal du blive på værelset hele dagen. Fejler du et eller andet, som kræver medicin eller anden længerevarende behandling meddeles det *l skolen. Al form for medicin er personlig og må ikke udleveres *l andre. Det kan evt. opbevares på lærerværelset (se under Medicin). Skal du fritages for idræt, morgenløb, køkkenarbejde eller andet gennem en længere periode, skal forældrene kontakte skolen. Sygesikring folkeregister Dine personlige blå og gule sygesikringskort skal medbringes på skolen. De skal bruges i *lfælde af lægebesøg. Du skal ikke melde flytning *l folkeregisteret. Tandlæge Almindeligt tandeersyn skal ordnes i ferier eller forlængede weekender. Vedr. tandregulering gives besked *l kontoret. Ved aku!e tandskader henviser vi *l børnetandplejen i Varde. Vi kontakter forældrene i forbindelse med sådanne uheld. Trafik Frøstruphave Eerskole ligger ved en ret trafikeret, snoet og smal vej. Af sikkerhedsmæssige grunde må eleverne normalt ikke færdes på asfaltvejen, når det er mørkt, brug i stedet grusvejene. Husk at bruge din refleksvest, både når du cykler og går uden for skolens område. Når du færdes *l fods på vejen, husk så at gå i venstre side. Transport Der er ikke busforbindelser helt *l Frøstruphave. Vi opfordrer derfor elever og forældre *l at aale samkørsel. Desuden er der 2 elever, der har ansvaret for at tage ini*- a*v *l i fællesskab at leje en bus *l og fra Skjern, hvorfra der er gode forbindelser videre. Undervisningslokalerne I de forskellige lokaler må tavler og projektorer ikke anvendes uden evt. klar aale med en lærer. Vask og tørring Der er vaskemaskiner og tørretumblere *l rådighed for eleverne. En vask koster 10 kr. inkl. sæbe. Tørring er gra*s. Det er ikke *lladt at tørre tøj på værelser og familieområder. Udendørs tørreplads findes på græsplænen. Brug dine egne tøjklemmer.

18 Vagtlærer Der er døgnvagt på skolen enten via kontoret, lærere i undervisningen eller vagtlærere. Værelser De fleste elever bor på 2-mands værelser, men vi har også 3 og 4 mands værelser. Du bor som hovedregel sammen med en fra samme klasse. Du har den samme værelseskammerat hele året igennem, så I kommer *l at kende hinanden rig*g godt. Der skal ald være rimelig orden på værelset. Medarbejdere tjekker rengøring og oprydning på værelser, bad og familieområde. Vi forventer, at udsmykning af værelset fremtræder pænt og ordentligt vi accepterer ikke destruk*ve, voldelige eller pornografiske billeder. Ophængning må kun foregå i listen langs loskanten tænk krea*vt, men f.eks. tomme dåser og flasker er ikke udsmykning. Det er ikke *lladt at medbringe ekstra møbler *l værelset eller familieområdet. Når I låner *ng på hinandens værelser, er det en rig*g god ide at have spurgt din kammerat om lov først. Derved undgår man misforståelser og mistanke om tyveri. Diverse elektriske apparater som toastere, brødristere, mikroovne og lignende må ikke medbringes, heller ikke projektor. Der er en kogekande i tekøkkenet, og I kan også låne en kaffemaskine. Piger har ikke adgang *l drengeværelser og drengenes familieområder. Drenge har ikke adgang *l pigeværelser og pigernes familieområder. Overtrædelse af disse regler vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Weekender Weekendvagtlærerne hænger et weekendprogram op senest mandag middag, så du kan tage s*lling *l, om du vil blive på skolen. Når du er her, forventer vi, at du deltager i programmet, og at du er her hele weekenden. I weekendens program indgår som regel en gudstjeneste, som alle elever deltager i. Weekender og dage, hvor du skal være på skolen: august Første weekend 5. september Familiedag september Frø-fes*val 27. september Eerskolernes dag 5. december Adventsmarked 30. april Elevstævne og Forårsfest I de øvrige weekender har du normalt fri fra fredag kl. 15 *l søndag kl. 21. Senest *rsdag kl. 12 før weekenden skal du skrive på hjemrejsesedlen, om du bliver på skolen eller rejser hjem. Men husk, at en meget væsentlig del af eerskolelivet foregår i weekenden. Prøv sammen med dine forældre at planlægge, hvornår du skal hjem, og hvornår du vil være på skolen.

19 Når du tager på besøg hos en kammerat i weekenden, skal forældrene "*l begge sider" underre!e skolen om, at de er indforstået dermed. De!e gælder også, hvis du tager andre steder hen. Besked med *lladelse gives *l kontoret senest torsdag kl. 12. Økonomi Staten giver stø!e *l e erskoleophold i forhold *l husstandens indkomsdorhold og antal børn under 18 år. Skolens pris pr. uge er inkl. undervisning, kost, logi, skoledragt, ekskursioner, udlandstur, m.m. Bestyrelsen Hans Holm Hansen, Videbæk Ib Simoni Simonsen, Videbæk Jette Tang Kristensen, Kibæk Henning Henriksen, Sdr. Felding Henning Dam, Vostrup Karsten Toft Andersen, Ølgod Jørgen S. Clausen, Janderup Heidi Gram Sørensen, Kibæk Inger Kamstrup, Sørvad

20 Medarbejdere Ole Korsholm Nielsen forstander Karen Back Nielsen souschef/skolemor Søren Dahl Madsen viceforstander Ester Lauridsen sekretær Karsten Rabjerg afdelingsleder, pedel Jesper Kristensen pedelmedhjælper Palle Jørgensen pedelmedhjælper Kristen Lindved It-pedel / lærer Anette Kjøller-Hansen Afdelingsleder, køkken Anita Andersen køkkenassistent Gitte Reus Dideriksen køkkenassistent Anni Post køkkenassistent Inger Dahl oldfrue/husmor Carl Andersen lærer Jette Andersen lærer Mimi Haahr Kristensen lærer Bernt Cæsar Kruse lærer Karsten Langdahl lærer Therese Nørremark Laursen lærer Mary Adrienne Madsen lærer Birger Juhl Nielsen lærer Svend-Erik Madsen lærer Lene Osmundsen lærer Asbjørn Thorø Overby lærer Mia Olesen lærer Svend Sørensen lærer Anette Tjellesen lærer Simon Nordborg lærer Anders Rasmussen lærer Jonas Rahbek lærer Sofie Kofoed volontør Daniel Friis Østerby volontør

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

RRN Elev-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv.

RRN Elev-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv. Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv. For at gøre din oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual og overhold de regler, som programmet

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Forårsholdet 2015 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere