Infofolder Frøstruphave E erskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016"

Transkript

1 Infofolder Frøstruphave E erskole

2 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole, ved vi med sikkerhed, at de er meget forskellige. De har hver deres evner, de har stærke og svage sider - ganske ligesom os, der er ansat på skolen. I det kommende skoleår skal vi så arbejde og udvikle os sammen. Det vil bringe mange glæder og gode oplevelser, men utvivlsomt også uenigheder og konfronta*oner. Som udgangspunkt vil vi gerne skitsere, hvad vi ønsker, der skal være grundlaget for de!e fælles udviklingsarbejde. Vi ønsker: at hver enkelt elev skal føle sig elsket og respekteret at hver enkelt elev skal føle sig værdifuld at hver enkelt elev skal føle sig tryg at eleverne skal opleve, at frihed og ansvar er to sider af samme sag At det er i de!e rum, vores elever skal trives og udvikle sig Vi vil gerne se hver enkelt elev udvikle og udfolde sig med netop de evner og muligheder, hun eller han har. Vi vil, at eleverne skal opleve, at der s*lles krav *l dem, og at vi forventer, at de yder deres bedste. Vi vil gerne opleve, at eleverne danner deres egne holdninger, så de udvikler sig hen imod voksne og modne unge. Vi vil, at eleverne gennem med- og modspil fra hinanden og fra medarbejderne, får sat fokus på hvilke værdier, de vil lægge *l grund for deres eget liv. Vi vil gerne, at eleverne skal opleve, at de al*d kan komme *l en ansat på skolen - og blive taget alvorligt. Vi vil, at eleverne skal lære, hvad ægte respekt er - ikke frygt, men snarere hensyntagen og forståelse. Vi vil, at eleverne skal opleve betydningen af ordet *lgivelse. Vi ønsker, at eleverne skal opleve, at selvom de begår fejl og forløber sig, er der plads *l en ny begyndelse. Vi vil, at eleverne skal opleve, at kristendom ikke bare er ord, men en måde at leve sit liv på. De!e er blot en lille del af en lang, lang række af de *ng, vi ønsker eleverne på FE må få lejlighed *l at lære og opleve. Vel mødt *l et nyt skoleår! Karen og Ole Nielsen Forstanderpar

3 Velkommen 'l dig! Allerførst og som det vig*gste skal du vide, at vi glæder os *l at se dig som elev her på Frøstruphave Eerskole. Vi har store forventninger *l at være sammen med dig og lære dig at kende. Det skoleår, du nu snart begynder på her hos os, er et arbejdsår Vi forventer, at du vil arbejde med de opgaver, du får s*llet - både med det egentlige skolearbejde og de prak*ske opgaver, der følger med, når man er eerskoleelev. Sam'dig er dit nye skoleår også et oplevelsesår Eerskolelivet er fyldt med anderledes oplevelser. Fællesskab, samarbejde, ture, prak*k, sportsstævner, aenarrangementer og weekendoplevelser er noget af det, der gør et år på eerskole anderledes end det at gå i skole derhjemme. Når du begynder dit ophold her, forventer vi af dig: at du gerne vil være på skolen at du gerne vil lære på skolen at du gerne vil arbejde ak*vt for et godt fællesskab Det betyder bl.a.: at du møder *l alle undervisnings*mer og fællesarrangementer at du vil arbejde for, at der er en god omgangstone på skolen at du vil være med *l at værne om den enkelte kammerat og hans/hendes re3gheder Formål Det er vores formål på Frøstruphave Eerskole: at give dig undervisning på et fagligt højt niveau at give dig mulighed for at lære mere i både boglige og prak*ske fag at give dig frihed under ansvar at give dig glæden ved at møde folkelige, na*onale og kulturelle værdier at give dig mulighed for at møde forskellige genera*oner og samfundsgrupper, sociale - og kirkelige fællesskaber m.v. at give dig mulighed for personligt at møde og tage s*lling *l evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser at give dig undervisning i og holdninger *l menneskelige og e*ske spørgsmål at give dig ægte livsglæde De/e er grundlaget for, at vi får et godt år sammen på Frøstruphave Eerskole.

4 Informa'oner - slå op og læs Du sidder nu med informa*onsfolderen vedrørende skoleåret i hånden. I de!e hæe kan du og dine forældre finde mange oplysninger om livet på Frøstruphave Eerskole. Læs det grundigt igennem, inden du skal begynde på skolen i august måned, og er der noget, du er i tvivl om, er du al*d velkommen *l at spørge. De!e hæe er beregnet *l at blive hjemme hos dine forældre. Der ligger et andet klar *l dig, når du kommer i august. Det skal blive på skolen, for du vil få brug for hæet i løbet af skoleåret. Adresse: Frøstruphave Eerskole Frøstrupvej Nr. Nebel Telefon Bankforbindelse: Nr. Nebel Sparekasse reg.nr.: 9682 konto: Kontoret er normalt åbent mandag *l fredag. Hereer s*lles telefonen om, så det al*d er muligt at træffe en medarbejder på skolens telefonnummer. Alkohol og andre rusmidler Du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art under opholdet på skolen. Det gælder også på rejsen *l og fra skolen. Overtrædelse af disse regler vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Andagt To gange dagligt er der andagt, hvor vi lærer om, hvad bibelen siger om det at leve som kristen. Morgenandagten er kl. 7.45, og aenandagten med nyheder kl Ved andagterne skal der naturligvis være ro. Sæt dig s*lle på din plads. Deltagelse i andagterne er obligatorisk. Ankomst Mandag den 10. august 2015 møder 2. års-elever på Skjern Banegård kl Tirsdag den 11. august 2015 ankommer nye elever mellem kl og Der serveres aensmad og kaffe fra kl Dereer er der velkomsdest for forældre og elever kl ca. 21. Besøg på skolen Forældre, søskende og andre gæster er velkomne på skolen i fri*den eer aale med vagtlæreren. Gæster bortset fra forældre har kun adgang på værelsesafdelingen

5 eer henvendelse *l og *lladelse af vagtlæreren. Eleverne må få besøg af venner og søskende i weekenden, hvis de aaler det med weekendvagtlæreren senest *rsdag middag og hvis det passer ind i skolens program. Gæster deltager i weekendprogrammet sammen med eleverne og skal naturligvis følge skolens regler. Evt. overnatning kan *lbydes. Bibliotek Frøstruphave har en lille samling af håndbøger og skønli!eratur, især inden for genren "kristen li!eratur". Skolen holder også nogle aviser og forskellige foreningsblade, som er *l rådighed for eleverne. Bogbussen kommer *l Lunde ugentligt, og der er biblioteker i Nr. Nebel og Varde. Bygninger Klasselokaler og værksteder er åbne og kan beny!es i fri*den. Pas godt på *ngene, så de kan blive *l glæde for alle. Til visse lokaler kræves det, at du har faget og har lært at bruge maskinerne f.eks. design, sløjd, musik, metal- og motorværksted. Vi forventer, at du rydder op eer dig i de forskellige lokaler. Husk omgående at melde *l en vagtlærer eller pedel, hvis noget går i stykker. Lærerværelset og pædagogisk værksted er medarbejdernes lokaler. Det betyder, at eleverne kun har adgang, hvis en medarbejder er *l stede. Køkkenet har eleverne kun adgang *l, når de er på køkkenholdet eller har en opgave, de er blevet bedt om. Bøger Skolen udleverer bøger og andre nødvendige undervisningsmaterialer *l brug i undervisningen i løbet af skoleåret. Se under "Medbring" hvad du selv skal have med. Eleverne er ansvarlige for skolens materiale også udleverede kopier. Bøgerne skal bindes ind, så tag gerne noget festligt indbindingspapir med. Brug din skoletaske. Det besky!er bøgerne, og du husker at få det hele med *l *merne. Ødelagte eller bortkomne bøger m.m. ersta!es *l dagspris. Computere, netværk og internet Vi opfordrer kraftigt til, at alle elever medbringer deres egen bærbare computer. Din bærbare computer skal være udstyret med trådløst netværkskort og styresystemet Windows 8 eller Windows 7. I undervisningen bruger vi Office365, skolen stiller Office 2013 til rådighed, mens du er elev på skolen. Din computer skal have et antivirusprogram installeret, og skolen anbefaler Microsoft Security Essentials, som kan hentes på Antivirusprogrammet er gratis. Det er ikke tilladt at have en stationær computer eller ekstra skærm på værelset.

6 Hjælpeprogrammer Skolen abonnerer på Tjektasken.nu, som bl.a. indeholder CD-ord og IntoWords, der er nogle af Danmarks bedste programmer til at hjælpe alle, der har svært ved at læse og skrive. Programmerne kan læse tekster op på computeren: i Word, på internettet, i pdf-filer og mange andre steder. Har man vanskeligheder med at stave, kan de give forslag til, hvordan ordene staves, mens man skriver. CD-Ord er til Windows, mens IntoWords er til ipad, iphone, Mac og som App til Google. Ordbøger Frøstruphave Efterskole abonnerer på Gyldendals Røde Ordbøger online, som eleverne frit kan benytte, mens de er elever her. Det gælder dansk/engelsk, engelsk/dansk, dansk/tysk, tysk/dansk og dansk retskrivning. Computeren bruges meget i undervisningen, så det er vigtigt, at den er fuld funktionsdygtig. Du må forvente, at din computer bliver inddraget for en tid, hvis du benytter den til andet end undervisning i timerne. Du må ikke bruge skolens computere. Skolens printere må benyttes, men prøv at begrænse antallet af print mest muligt. Du får dit eget brugernavn med adgangskode, som du skal bruge for at kunne logge på skolens netværk. Din adgangskode skal være hemmelig for alle andre, og du må aldrig benytte andres brugernavn eller låne dit brugernavn til andre. Det er meget vigtigt, at du kun åbner filer på netværket, som du har ret til at åbne. Vi ser meget alvorligt på det, hvis du åbner andre elevers private filer eller lærernes filer, hvis du ved et uheld eller en sikkerhedsbrist får adgang til disse.

7 På skolen er der trådløst netværk, også i familieområderne, hvor der dog bliver lukket for netværket kl Din computer skal være slukket efter sengetid kl Al brug af netværket og internettet vil blive registreret, men vi overvåger eller filtrerer normalt ikke internetbrugen, fordi vi forventer, at du holder dig fra hjemmesider med pornografisk eller ulovligt indhold. Cykel Alle elever skal medbringe en lovlig cykel ved ankomsten i august. Husk også lygter. Cykelhjelm og refleksvest skal medbringes og beny!es. Vi beny!er bl.a. cyklen *l mo*on og *l ture i området. Dagsrytmen... på Frøstruphave Eerskole ser sådan ud: 6.40 Køkkenholdet møder ANrydsning under løbetur Morgenmad 7.40 Familien forlades Andagt Rengøring på værelser og familieområder Undervisning lek*on Pause med forfriskning Undervisning lek*on Middag Undervisning lek*on (aqrudt af kaffepause) 17: S*lle*d/Rengøring Aensmad Nyheder, andagt og dereer studiemiljø Aenskaffe Du skal være på eget familieområde Godnat! Du er i din seng. Lyset slukkes senest kl Ingen ak*vitet før kl. 6 næste morgen

8 Eerskolernes dag Søndag den 27. september 2015 har alle landets eerskoler åbent hus fra kl , hvor der er mulighed for at besøge skolen, få en rundvisning af elever og en snak med en medarbejder samt få en kop kaffe. Eleverne skal medvirke ved de!e arrangement, derfor skal du være på skolen denne søndag. Ekskursioner Vi har i løbet af skoleåret forskellige ekskursioner, besøg, ture, stævner m.v., som vedrører skolen/undervisningen. De er medregnet i skolepengene. Ønsker eleverne at deltage i andre koncerter, fodboldevents eller lignende, må de forvente selv at skulle betale for det. Elevbank Skolen har ingen elevbank. Vi opfordrer *l, at eleverne har et Visa Elektron kort, så de kan hæve penge på deres egen konto. Der er kortautomat i Sparekassen i Lunde. Kommer eleverne i akut pengenød, opfordrer vi *l, at de spørger om et lån på skolens kontor frem for at låne penge af hinanden. Elevkøkken Der findes et elevkøkken med komfur, ovn og mikrobølgeovn. De!e køkken står *l rådighed for eleverne. De skal selv medbringe bagepapir, og hvad de ellers skal bruge, men der er diverse redskaber, gryder, skåle m.m. *l rådighed. Eleverne har ansvar for, at køkkenet holdes pænt rent og i orden. Elevstævne / Forårsfest Elevstævnet er lørdag den 30. april 2016 for *dligere og nuværende elever og slu!es af med Forårsfest om aenen, hvor nuværende elever fremviser produk*oner m.v. fra dybdefag, periodefag eller andet, som de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Alle forældre, søskende, venner af skolen, *dligere elever m.fl. er meget velkomne *l Forårsfesten. Forårsfesten er obligatorisk for eleverne. Familier Du bliver medlem af en familie, som består af 6-10 elever. Til hver familie er kny!et en lærer, en "familiemor/-far", der har særlig omsorg for netop denne lille gruppe. Der er på skemaet en ugentlig familie*me, hvor der bliver snakket om livet på skolen med alt, hvad det indebærer. Der vil i årets løb være forskellige opgaver, der skal løses familievis, bl.a. rengøring af fællesområder eller andre mere festlige *ng. Ferier og forlængede weekender Se kalenderen. Vi forventer, at alle elever forlader skolen i ferier og forlængede

9 weekender. Brug bl.a. disse dage *l besøg hos tandlæge, læge el.lign. Eer ferier og forlængede weekender skal eleverne som hovedregel komme lbage på skolen mellem kl og Der er normalt ingen vagtlærer på skolen før kl Fjernsyn Det kan være hyggeligt at se Sernsyn sammen, og er der noget, I gerne vil se, er der mulighed for det i Sernsynsstuen, der hedder Dueslaget. Det er ikke *lladt at medbringe Sernsyn. Forsikringer Eleven og dermed forældrene er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som eleven forvolder på skolens eller andres ejendom. Alle forældre bør tegne en indboforsikring. Skolen har tegnet en kombineret elevforsikring, der dækker ved visse skader, men al*d først eer anmeldelse *l forældrenes egen forsikring. Elevernes ejendele er ikke forsikret af skolen, men forældrenes indboforsikring dækker oe. Forsætlig forvoldt skade dækkes ikke! Forældresamarbejde Det er meget vig*gt, at samarbejdet med forældrene fungerer godt først og fremmest for elevernes skyld. Derfor inviterer vi forældrene *l at beny!e de mange "kontaktmuligheder" i løbet af skoleåret: Som I kan se i kalenderen vil vi indbyde jer *l følgende arrangementer: Familiedag den 5. september Vi indbyder elevernes søskende og forældre *l at komme på eerskole. Formålet er først og fremmest, at vi alle lærer hinanden at kende. Programmet vil indeholde samvær både i "familierne" og i klasserne. Husk *lmelding via hjemmesiden. Forældre- og elevsamtaler finder sted i november måned. Samtalen vil handle om elevernes faglige standpunkt og arbejdsindsats, om deres sociale engagement og menneskelige egenskaber. Der kan blive brug for flere samtaler, som skolen så vil indkalde den enkelte *l. Adventsmarked er lørdag den 5. december Alle er velkomne. Juleafslutning lørdag den 19. december Alle er velkomne. FRØ-aener "åbent-hus-aener" med et godt foredrag eller lignende. Nærmere program følger. Alle er velkomne.

10 Forårsfesten lørdag den 30. april 2016 kl Alle er velkomne. Ved Forårsfesten er der opvisning og uds*lling af en væsentlig del af skoleårets "produk*on". Afslutningsfesten er fredag den 24. juni 2016 kl.15. Her er forældrene indbudt *l en festlig afslutning på skoleåret. Formelle og uformelle kontakter er der ligeledes mange af i løbet af skoleåret, f.eks. når eleverne hentes hjem eller bringes her*l fra weekend. Der er en telefonliste over skolens medarbejdere bag i de$e hæe, og I forældre er ald velkomne l at ringe. Vi er aldrig længere væk end telefonen! Følg også livet på skolen via hjemmesiden www. frostruphave.dk og Facebook Foto I eeråret bliver eleverne fotograferet. Køb af fotos, forstørrelser og det store årgangsbillede *lbydes eer forudbes*lling fra hjemmet. Fritagelse Hvis det skulle blive nødvendigt at spørge en elev fri, må forældrene i hvert enkelt *lfælde kontakte forstanderen i god *d. Ekstra fri gives kun i særlige *lfælde. Ønsker man f.eks. at have sit barn med på ferie i en anden uge end den, hvor vi holder ferie, meldes barnet ud af skolen i den uge, og vi vil opkræve det manglende offentlige 'lskud på 2500,- kr. fra hjemmet. Fri'd Mulighederne er mange i fri*den: Alle faglokaler står som regel åbne og kan beny!es af eleverne (se under bygninger). På idrætsanlægget og i idrætshallen er der stor ak*vitet. Musiklokalet står *l rådighed, så elever, der har lyst *l at øve sig eller spille musik sammen, kan gøre det. Vi har bordtennis, pool, bordfodbold, playsta*on, wii med diverse spil samt en række andre forskellige spil. Uden for er der gynger, trampoliner og hængekøjer. Du kan også bare slappe af sammen med gode venner. En gå- eller løbetur i den nærliggende skov er også dejligt! Du har sikkert nogle fri*mer i løbet af dagen, og de fleste aener er også frie. Når det er mørkt, må du kun færdes på grusvejene rundt om skolen af hensyn *l din egen sikkerhed. En gang om måneden er der "Klubaen", hvor elevrådet står for at finde taler, sang og musik eller lignende. Vi har to volontører, som er *l rådighed i din fri*d. De vil al*d gerne snakke. Fødselsdag Vi markerer din fødselsdag ved bl.a. at hejse flag og synge fødselsdagssang, og du kan ønske, hvad du gerne vil have *l middag, hvis du aaler det med køkkenet i god *d!

11 Glemte sager Ikke auentet tøj og *ng vil eer et varslet *dspunkt blive afleveret *l genbrug. Ild/brand Eleverne får instruk*on i, hvordan vi klarer farlige situa*oner. Vær påpasselige med åben ild. Der må ikke tændes levende lys på værelserne. Fyrfadslys må være tændt i familierummet, hvis de står på et fad eller i en stage, og kun når du er *l stede. Kun bål på bålpladsen. Knallert Hvis du vil have din knallert på skolen, aales det forinden med lærer Bernt Kruse. Knallerten skal være lovlig, og du skal være i besiddelse af knallertkørekort og forsikringspolice. Knallerten må kun beny!es *l enkelte ærinder og hjemtransport i weekender og ferier, og du skal stadig have en cykel på skolen. Skolen påtager sig intet ansvar for knallerter og har intet aflåseligt lokale, hvor de kan stå. Er din knallert ulovlig, kan det medføre, at knallerten ikke må være på skolen resten af skoleåret. For dig som ikke har knallertkørekort endnu: Der er mulighed for at reparere/opbygge din knallert i skolens metalværksted. I forbindelse hermed er der mulighed for at afprøve knallerten på skolens grund eer skrilig *lladelse fra dine forældre. Vi har nogle klare regler om knallerter, afprøvning og værkstedet, som du vil blive orienteret om i starten af skoleåret. Jag/egn, knallert- og traktorkørekort Varde Kommunale Ungdomsskole giver vores elever *lbud om knallert og traktorkørekort. Undervisningen foregår i Nr. Nebel eller her på skolen. Bøger, lægea!est, stempelmærke og undervisning m.m. skal du selv betale. Betalingen afregnes med FE. Nærmere oplysning om star3dspunkt og *lmelding kommer senere. Har du meldt dig, forventes det, at du gennemfører og møder op hver gang. Du må forvente, at det kan blive nødvendigt, at du på cykel skal køre *l undervisning i Nr. Nebel. Der er mulighed for at tage jag!egn på skolen. Undervisningen vil hovedsageligt foregå på skolen og på skydebanen i Henne. Der vil sandsynligvis være 1-2 lørdage på skydebanen, ellers vil undervisningen foregå på hverdagsaener. Kurset skal du selv betale. Køkkenarbejde Du vil i løbet af skoleåret komme i køkkenet i flere omgange med 2 dage ad gangen. Det betyder, at du arbejder i køkkenet og ikke skal gå i skole, men stadigvæk følge med i undervisningen og lave afleveringer m.m. Du må gerne gå *l eermiddags*- merne, og når du er færdig med aenvagten, må du gerne tage bad i studiemiljø*-

12 den. Det er obligatorisk at deltage i fælles*men fredag eermiddag. Formålet med køkkentjansen er at bidrage *l elevernes viden om ernæring, madlavning og desuden skabe forståelse og respekt for køkkenets arbejde og de mål*- der, der bliver serveret på skolen. Det er en del af undervisningen på skolen. Når du skal arbejde i køkkenet, skal du naturligvis være nyvasket og ren, og du skal have en ren T-shirt og bukser/shorts på hver dag. Du skal al*d have lukkede sko på, som sidder fast på foden. NB. Skal du fritages fra køkkenarbejdet i en længere periode pga. kronisk sygdom eller andet, skal dine forældre lave en aale med skolens forstander. Læge Der er et lægehus i Nr. Nebel. Såfremt der bliver brug for det, aales lægebesøg normalt kl på kontoret. Det er kun aku!e besøg, lægehuset påtager sig. Længerevarende behandling og kroniske sygdomme skal behandles hjemme af familiens egen læge. Ved aku!e lægebesøg sørger skolen for transporten. Transport *l speciallæge, fysioterapeut, tandlæge o.li. må forældrene normalt selv sørge for, og vi vil opfordre *l, at man mest muligt beny!er egen læge i forbindelse med weekender eller ferier. Vi sørger for, at forældrene underre!es ved alvorligere sygdom eller uheld. Medbring-listen Dyne pude rullemadras (2 sæt) sengelinned Sovepose liggeunderlag Arbejdstøj regntøj passende fodtøj Bibel USB-nøgle og netværkskabel (RJ-45). Forlængerledning med dobbelts*k. Skoletaske Ternede- og linierede blokke (A4 format) ringbind (A4 format) Krus, og evt. service *l familieområdet Ur og evt. vækkeur (er MEGET vig*gt, da skolen ikke har en klokke, der ringer ind og ud, vækker osv.) Blyanter kuglepenne viskelæder saks lim tape (englehud) - bogbind (for 9.kl.) Lommeregner (Texas TI30 eller *lsvarende) passer tegnetrekant Idrætssko både udendørs og indendørs Refleksvest Cykel cykellygter cykelhjelm Kontorstol (almindelig stol kan lånes af skolen) Skraldespand/papirkurv *l værelset Grøn Gren: Gummistøvler og arbejdstøj evt. kedeldragt

13 Gode 'ng at have med: Fotografiapparat Andagtsbog/salmebog Bøjler *l skabet tøjklemmer pynt *l værelset (ingen lyskæder uden ba!eri) Musikinstrumenter sangbøger Fodboldstøvler benskinner elas*kbind Badmintonketsjer bordtennisbat og -bolde Skøjter og rulleskøjter Obs! ALT tøj og personligt udstyr skal være mærket tydeligt med navn! Medicin Hvis du bruger daglig medicin, skal det al*d registreres på kontoret. Kun e er a ale må du have medicin på værelset, og det skal al*d være låst inde. Du må ikke have smertes*llende medicin på værelset. Du kan i *lfælde af hovedpine o. li. få udleveret smertes*llende piller på lærerværelset/kontoret.

14 Mobiltelefoner Det er *lladt at have sin mobiltelefon på sig, men vi forventer naturligvis, at den er s*llet på lydløs og ikke beny!es i undervisnings*den, ved mål*der og andre fælles ak*viteter! Husk at du skal være i et fællesskab på eerskolen, så skal du tale i din mobil, forventer vi, at du går lidt væk fra flokken. Telefonen skal ikke bruges mellem og I nøds*lfælde kan du lave en anden aale med vagtlæreren. Morgenløb Alle elever skal mandag-torsdag morgen op og på en lille morgenløbetur på omkring 1½ km. Det er obligatorisk for ALLE og det er naturligvis frivilligt om man vil løbe eller gå. Kommer man ikke op om morgenen, må man forvente at man får en længere løbetur i stedet for samme dag samt en ekstra morgentur om fredagen. Eleverne får ved ankomsten udleveret et kort med deres personlige stregkode. Mister man sit stregkodekort, skal man købe et nyt for 25 kr. Musikanlæg Der må gerne medbringes små musikanlæg *l brug på værelset! Store højtalere må ikke medbringes. Musikken skal være slukket eer Tag hensyn, du må ikke spille højt og støjende. I fællesområderne kan der høres musik, hvis det er ok med de andre. I s*lle*den og studiemiljø*den må du kun høre musik i hovedtelefoner. Musikinstrumenter Elever, der spiller på et eller andet instrument, må meget gerne tage det med, men skal regne med, at disse instrumenter skal opbevares på værelset I enkelte *lfælde kan der evt. laves aale med musiklærerne om, at instrumenterne kan stå i musiklokalet. Der findes flere klaverer på skolen, og der er både bas, guitar, klaver og trommesæt i Salen, Musiklokalet og Reden. Musikundervisning Prisen for soloundervisning i et instrument eller i sang betales med 70 kr. pr. undervisningsmodul á ½ lek*on. Mål'der Eleverne får 3 hovedmål*der samt formiddags-, eermiddags- og aenforfriskning. Vi får sund og varieret kost og spiser normalt, hvor maden bliver serveret. Da vi ønsker at dyrke mål*dsfællesskabet, er der mødepligt l alle hovedmålder! Vi forventer, at du holder almindelig god bordskik og viser respekt for maden.

15 Nøgler Du får udleveret nøgler *l værelse og skab/skuffe. Bortkomne nøgler ersta!es med 150 kr. pr. stk. Det er en god idé at have en nøglering, du let kan genkende som din. Piercinger Nogle synes, det er smart med piercinger, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker, at eleverne laver piercinger på sig selv og hinanden, mens de er på skolen. Det skyldes dels lovgivningen, der forbyder piercing af unge under 18 år, og dernæst den hygiejnemæssige risiko, der er ved et sådant indgreb. Post Al post *l eleven bedes adresseret således: Elevens navn Frøstruphave Eerskole Frøstrupvej Nr. Nebel Post udleveres normalt i forbindelse med middagsmål*det. Postkassen *l udgående post tømmes dagligt mandag - fredag. Rengøring Eleverne står selv for rengøringen på skolen eer vejledning af familielæreren. Du skal selvfølgelig selv gøre dit værelse rent. Derudover laver I i familien en plan for renholdelse af familieområdet og badeværelset samt fællesområder. Rengøringen tjekkes hver dag af en medarbejder. Husk: Alt affald skal sorteres! Registrering i elevdatabase Skolen videregiver elevens CPR-nummer og hjemstedskommune *l Undervisningsministeriet, som opbevarer disse data i en elevdatabase i forbindelse med opkrævning af bidrag fra kommune *l stat. De!e vil ikke berøre elever eller forældre, men registreringen skal oplyses. Rygning Eer gældende lov er det ikke *lladt at ryge på eerskoler, derfor heller ikke på Frøstruphave Eerskole. Ingen ryger på skolens grund og nærområde. Kun elever, der har forældrenes skrilige *lladelse må ryge uden for grunden og kun på det anviste sted på grusvejen. E-cigaret og vandpibe må ikke medbringes. Skolen har et samarbejde med Varde Kommunes rygekonsulent. Skolen ser meget striks på smugrygning, og det er hjemsendelsesgrundlag.

16 Shop Vi har en shop, som 2 elever står for i det daglige. Her kan købes frimærker, is, slik, chips, kakaomælk, nudler m.m. Skolevejledning Uddannelsesbog og uddannelsesplan: Eleverne vil i løbet af året blive indkaldt *l en eller to samtaler hos skolevejlederen. Samtalernes mål er at starte den enkelte elevs valg af videre uddannelse. For at være forberedt på samtalen laver eleverne en uddannelsesbog. Forældrene forventes inddraget i arbejdet med bogen. Det vil være godt at medbringe den uddannelsesbog,,,, eleverne har lavet på andre skoler. Uddannelsesbogen danner sammen med øvrige ak*viteter basis for en uddannelsesplan, der skal sendes med ansøgningen *l ungdomsuddannelserne. Både elever og forældre er velkomne *l at kontakte skolevejlederne med spørgsmål. Erhvervsprak*k: Eleverne kommer ud i erhvervsprak*k eller brobygning i uge klasse får også brobygning i uge 46. Vores skolevejledere indhenter ønsker fra eleverne. Eleverne skal normalt bo på skolen i prak*kugen. Som forberedelse *l prak*kken har skolen en halv erhvervsdag. S'lle'd I s*lle*men skal du være på værelset. Det er et godt *dspunkt *l at falde *l ro i en travl hverdag. Det er kun *lladt at spille musik, hvis du bruger høretelefoner. 2 elever fra hver familie skal gøre rent på fællesområderne i s*lle*men. Studiemiljø 9. klasse og Grøn Gren sidder i spisesalen, hvor de kan få hjælp *l deres lek*er. Eer lek*erne er lavet,,,, skal der arbejdes med andre faglige udviklende opgaver. Frem10 arbejder i deres studiegrupper. Sundhed På FE vil vi gerne arbejde for, at man lever sundt. Derfor serverer køkkenet sund mad med masser af salat og frugt. Vi ved godt, at du måske ind imellem får lyst *l en pizza, og det er da også i orden, men du må IKKE bes*lle pizza udefra og spise på skolen før eer kl om aenen. Sodavand må du kun drikke på familieområdet og først eer kl.15. Grunden er, at du bliver sløv og uoplagt, hvis du fylder dig med sukker *dligt på dagen. Større lager af sodavand hos eleverne er ikke 'lladt. Salg af sodavand købt syd for grænsen er direkte ulovligt, og vi ønsker generelt ikke, at der handles mellem eleverne, da det oe giver anledning 'l unødige konflikter.

17 Sygdom Hvis du føler dig syg, skal du henvende dig *l skolemor, der træffes på kontoret hver morgen mellem kl og Du skal normalt stå op og først henvende dig *l skolemor, eer du har været *l morgenløb. Bliver du syg i løbet af dagen, henvender du dig *l kontoret eller *l vagtlæreren. Ved sygdom skal du blive på værelset hele dagen. Fejler du et eller andet, som kræver medicin eller anden længerevarende behandling meddeles det *l skolen. Al form for medicin er personlig og må ikke udleveres *l andre. Det kan evt. opbevares på lærerværelset (se under Medicin). Skal du fritages for idræt, morgenløb, køkkenarbejde eller andet gennem en længere periode, skal forældrene kontakte skolen. Sygesikring folkeregister Dine personlige blå og gule sygesikringskort skal medbringes på skolen. De skal bruges i *lfælde af lægebesøg. Du skal ikke melde flytning *l folkeregisteret. Tandlæge Almindeligt tandeersyn skal ordnes i ferier eller forlængede weekender. Vedr. tandregulering gives besked *l kontoret. Ved aku!e tandskader henviser vi *l børnetandplejen i Varde. Vi kontakter forældrene i forbindelse med sådanne uheld. Trafik Frøstruphave Eerskole ligger ved en ret trafikeret, snoet og smal vej. Af sikkerhedsmæssige grunde må eleverne normalt ikke færdes på asfaltvejen, når det er mørkt, brug i stedet grusvejene. Husk at bruge din refleksvest, både når du cykler og går uden for skolens område. Når du færdes *l fods på vejen, husk så at gå i venstre side. Transport Der er ikke busforbindelser helt *l Frøstruphave. Vi opfordrer derfor elever og forældre *l at aale samkørsel. Desuden er der 2 elever, der har ansvaret for at tage ini*- a*v *l i fællesskab at leje en bus *l og fra Skjern, hvorfra der er gode forbindelser videre. Undervisningslokalerne I de forskellige lokaler må tavler og projektorer ikke anvendes uden evt. klar aale med en lærer. Vask og tørring Der er vaskemaskiner og tørretumblere *l rådighed for eleverne. En vask koster 10 kr. inkl. sæbe. Tørring er gra*s. Det er ikke *lladt at tørre tøj på værelser og familieområder. Udendørs tørreplads findes på græsplænen. Brug dine egne tøjklemmer.

18 Vagtlærer Der er døgnvagt på skolen enten via kontoret, lærere i undervisningen eller vagtlærere. Værelser De fleste elever bor på 2-mands værelser, men vi har også 3 og 4 mands værelser. Du bor som hovedregel sammen med en fra samme klasse. Du har den samme værelseskammerat hele året igennem, så I kommer *l at kende hinanden rig*g godt. Der skal ald være rimelig orden på værelset. Medarbejdere tjekker rengøring og oprydning på værelser, bad og familieområde. Vi forventer, at udsmykning af værelset fremtræder pænt og ordentligt vi accepterer ikke destruk*ve, voldelige eller pornografiske billeder. Ophængning må kun foregå i listen langs loskanten tænk krea*vt, men f.eks. tomme dåser og flasker er ikke udsmykning. Det er ikke *lladt at medbringe ekstra møbler *l værelset eller familieområdet. Når I låner *ng på hinandens værelser, er det en rig*g god ide at have spurgt din kammerat om lov først. Derved undgår man misforståelser og mistanke om tyveri. Diverse elektriske apparater som toastere, brødristere, mikroovne og lignende må ikke medbringes, heller ikke projektor. Der er en kogekande i tekøkkenet, og I kan også låne en kaffemaskine. Piger har ikke adgang *l drengeværelser og drengenes familieområder. Drenge har ikke adgang *l pigeværelser og pigernes familieområder. Overtrædelse af disse regler vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Weekender Weekendvagtlærerne hænger et weekendprogram op senest mandag middag, så du kan tage s*lling *l, om du vil blive på skolen. Når du er her, forventer vi, at du deltager i programmet, og at du er her hele weekenden. I weekendens program indgår som regel en gudstjeneste, som alle elever deltager i. Weekender og dage, hvor du skal være på skolen: august Første weekend 5. september Familiedag september Frø-fes*val 27. september Eerskolernes dag 5. december Adventsmarked 30. april Elevstævne og Forårsfest I de øvrige weekender har du normalt fri fra fredag kl. 15 *l søndag kl. 21. Senest *rsdag kl. 12 før weekenden skal du skrive på hjemrejsesedlen, om du bliver på skolen eller rejser hjem. Men husk, at en meget væsentlig del af eerskolelivet foregår i weekenden. Prøv sammen med dine forældre at planlægge, hvornår du skal hjem, og hvornår du vil være på skolen.

19 Når du tager på besøg hos en kammerat i weekenden, skal forældrene "*l begge sider" underre!e skolen om, at de er indforstået dermed. De!e gælder også, hvis du tager andre steder hen. Besked med *lladelse gives *l kontoret senest torsdag kl. 12. Økonomi Staten giver stø!e *l e erskoleophold i forhold *l husstandens indkomsdorhold og antal børn under 18 år. Skolens pris pr. uge er inkl. undervisning, kost, logi, skoledragt, ekskursioner, udlandstur, m.m. Bestyrelsen Hans Holm Hansen, Videbæk Ib Simoni Simonsen, Videbæk Jette Tang Kristensen, Kibæk Henning Henriksen, Sdr. Felding Henning Dam, Vostrup Karsten Toft Andersen, Ølgod Jørgen S. Clausen, Janderup Heidi Gram Sørensen, Kibæk Inger Kamstrup, Sørvad

20 Medarbejdere Ole Korsholm Nielsen forstander Karen Back Nielsen souschef/skolemor Søren Dahl Madsen viceforstander Ester Lauridsen sekretær Karsten Rabjerg afdelingsleder, pedel Jesper Kristensen pedelmedhjælper Palle Jørgensen pedelmedhjælper Kristen Lindved It-pedel / lærer Anette Kjøller-Hansen Afdelingsleder, køkken Anita Andersen køkkenassistent Gitte Reus Dideriksen køkkenassistent Anni Post køkkenassistent Inger Dahl oldfrue/husmor Carl Andersen lærer Jette Andersen lærer Mimi Haahr Kristensen lærer Bernt Cæsar Kruse lærer Karsten Langdahl lærer Therese Nørremark Laursen lærer Mary Adrienne Madsen lærer Birger Juhl Nielsen lærer Svend-Erik Madsen lærer Lene Osmundsen lærer Asbjørn Thorø Overby lærer Mia Olesen lærer Svend Sørensen lærer Anette Tjellesen lærer Simon Nordborg lærer Anders Rasmussen lærer Jonas Rahbek lærer Sofie Kofoed volontør Daniel Friis Østerby volontør

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere