KIRKE & SOGN. Aars Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Aars Kirke"

Transkript

1 KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie Børnesiden MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUAR, FEBRUAR 2014 Aars Kirke

2 Aars Kirkes kontor Kirkeplads 6, 9600 Aars Tlf Fax Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Aars Kirkes menighedsråd Formand: Mogens Brinck Mejsevej 39, 9600 Aars Mobil Mail: Næstformand: Else Kristophersen Keldgårdvej 16, 9600 Aars Tlf Mobil Mail: Kirke & Sogn udgives af menighedsrådet i Aars og udkommer tre gange årligt. Redaktion: Hardi Kristensen Torsholmvej 10, Aars Mail: Forsidebillede: Aars Kirke i børnehøjde. Sognepræster: Ole Larsen Løvsangervej Aars Tlf Mail: Kirkebogsførende Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kirsten Bøg-Jensen Degnevænget Skørping Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Fredag er fridag. Niels Lai Teglgårdvej 30, Hersom 9500 Hobro Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kordegn: Inge Hebsgaard Mail: Kirkesanger: Morten Porsborg Rasmussen. Evt. aftaler træffes gennem kirkekontoret, tlf Mail: Organist: Jan Mygind Mobiltlf Mail: Kirketjenere: Lisbeth Sørensen Tlf Mobiltlf Hanne Monbjerg Mobiltlf Mail: Kirkegårdsleder: Michael Smidemann Tingvej 6, 9600 Aars Tlf dagligt kl Mail: Sognemedhjælper: Marianne Klausen Tlf Mail: Træffes bedst i forbindelse med undervisningen. Næste nummer dækker marts, april, maj og juni Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 5. februar INFO-SIDE

3 Menighedsrådet orienterer Af Mogens Brinck Solen skinner ind ad vinduet. Bladene har flotte farver, men det tynder ud. Kort sagt: Det er efterår, men et smukt et af slagsen. Jeg skriver til kirkebladet, som udkommer om en måneds tid og rækker ind i vinteren og til advent, jul, helligtrekonger det nye kirkeår. Vi glæder os til Medarbejdere og frivillige ved Aars Kirke yder en stor indsats. Gudstjenesterne er et holdepunkt for mange hver søndag. Hertil kommer dåb, bryllupper, og begravelser. Fremhæves bør også børne- og sognekor samt koncertkoret, som er med i velbesøgte koncerter. I vores kirkecenter er der løbende forskellige aktiviteter som f.eks. tema aftener eller Kirkens Dagligstue. Henvendt til de yngre aldersgrupper er der minikonfirmandundervisning, børneklub, mandagshjørnet eller babysalmesang. Besøgstjenesten er en ud-af-huset aktivitet, hvor der formidles faste hjemmebesøg. Jeg vil også gerne fremhæve vores kirkegårde, som besøges af mange, som nyder de velholdte anlæg. Som eksempler på mere ad hoc prægede tiltag kan nævnes afholdelse af julebasar med forudgående fremstilling af forskellige håndarbejder og anden husflid, organisering og indsamling ved Folkekirkens Nødhjælp, deltagelse i danske kirkedage Aalborg og i informationsmøder om ny kirkeordning, modtagelse af pilgrimsvandrere, åbent hus og afholdelse af friluftsgudstjeneste i Blåbærdalen. Udførelsen af alle opgaver tages alvorligt og løses i et fint miks af faste medarbejdere og frivillige. Menighedsrådet påskønner denne indsats, og vi modtager positivt feedback fra sognet, hvad vi er meget glade for. Af nye medarbejdere har vi i 2013 budt velkommen til to nye kirketjenere, Hanne Monbjerg og Lisbeth Sørensen og til ny kirkegårdsmedhjælper Gitte Hald. I det kommende år skal vi sige farvel til trofaste og dygtige medarbejdere, som efter mangeårig indsats udskrifter fast arbejdstid ved Aars Kirke med tid til selvvalgte gøremål. Det gælder sognepræst Kirsten Bøg Jensen og vores kordegn Inge Hebsgaard på kirkekontoret. Så menighedsrådet går i gang med at finde ny præst og kordegn. Vi tiltrådte ved dette kirkeårs start, hovedparten af menighedsrådsmedlemmerne var nyvalgte. Vi er bevidste om, at vi er i en læreposition. Personligt har jeg oplevet det som en givende tid og er glad for arbejdet. Vi er ved at lære hinandens holdninger og meninger, så vi i gensidig respekt kan skabe et godt klima. Vi fortsætter med de gode tiltag, som det forhenværende menighedsråd gennem mange års indsats har sat i søen samtidig med, at vi er åbne for forandringer. Til uddybning heraf tillader jeg mig at citere fra et nabosogns kirkeblad, hvor præsten efter erfaring fra et års ansættelse skriver om vi plejer : Man skal have respekt for de gamle traditioner og bevare kernen i sammenholdet, hvor folk har et holdepunkt i, at sådan plejer vi at gøre. Men man skal også tage sig i agt for sovepuder og sige: Vi gør bare som vi plejer. For Kirken har en dobbeltrolle: Den skal både være levende og inspirerende for folk og samfundet, og samtidig skal den være et urokkeligt holdepunkt for folk i en flydende verden. Ja, dét er Folkekirken. Jeg ønsker alle god advent, glædelig jul og et godt nytår. ORIENTERING 3

4 Minikonfirmander Foråret 2014 Aars skoles 4. klasser får tilbuddet om minikonfirmandundervisning i foråret Undervisningen finder sted klassevis tirsdage og onsdage fra uge 03 til uge 13 umiddelbart efter skoletid. Nærmere information og tilmeldingsblanketter udsendes i november måned Underviser: sognemedhjælper Marianne Klausen, Julekrybbespil og afslutning for efterårets minikonfirmander Onsdag d. 13. november 2013 kl JULEKRYBBESPILLET tager udgangspunkt i juleevangeliet omskrevet af sognepræst Niels Clemmensen, Børglum. Teksterne bindes sammen af julesalmer og nyere julesange. OPFØRES AF: Efterårets minikonfirmander og Aars Kirkes Børnekor. Julekrybbe-gudstjeneste Tirsdag d. 24. december 2013 kl Igen i år afholdes der julegudstjeneste for børnefamilier tirsdag d. 24. december 2013 kl I adventstiden vil der lidt efter lidt blive opstillet julekrybbefigurer i kirken og d. 24. december er hele julekrybben på plads. Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i julekrybben og der synge julesalmer der passer dertil. 4 ORIENTERING

5 Dåbstræf og hvad er så det? Af Marianne Klausen og Kirsten Bøg-Jensen Dåbstræf er en personlig indbydelse til alle de børn, der er døbt for omkring 4 år siden i Aars Kirke. Men da kirkens gudstjenester er for alle, er forældre, bedsteforældre, oldeforældre, naboer, venner, veninder og enhver nysgerrig selvfølgelig også velkommen. Det er omkring 20 år siden, at kirken holdt det første dåbstræf. Bamse og kylling deltog et år eller to. Men de blev hurtigt overhalet indenom, da Kirkemusen så dagens lys i år Ved gudstjenesten forsøger præsten sammen med Kirkemusen, at få formidlet dåbens indhold. Trods adskillige gudstjenester på bagen har Kirkemusen stadig ikke den store forståelse af kirke og kristendom. Men den forsøger. Ligesom den ihærdigt og utrætteligt kommer med sin forståelse af dåbens inderste væsen. Samtlige forslag kræver en del korrektion. Men da Kirkemusen med sin særlige ubehjælpsomme facon kalder på børnenes tjenesteivrighed og hjælp, er vi hvert år ved fælles indsats kommet i land med at give et letforståeligt billede af, hvad det betyder at være døbt. Det har i det mindste været hensigten! Børnene får ved dåbstræffet udleveret små gaver fra Aars Menighedsråd. Den ene af gaverne er altid en børnebibel, mens den anden kan variere. I mange år var det en stor honningkage formet som en døbefont. De seneste år har det været en terning af træ (7x7x7 cm). Her er der en trykt en bøn på alle sider. Tanken er, at barnet skal spille terningen ved sengetid og så sammen med mor/far bede den bøn, som terningen viser. Terningen har vist sig utrolig populær, så den fortsætter vi nok med nogle år endnu. ORIENTERING 5

6 Fastelavnsgudstjeneste for de yngste 3-6 år... men alle er meget velkomne Lørdag den 1. marts 2014 kl i Aars Kirke Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret. På gensyn! Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen, Kirkemusen og Børneklubben Stjerneoptog og Hellig tre Kongers fejring Søndag d. 5. januar 2014 kl ca : VESTHIMMERLANDS MUSEUM Broder Berg fortæller om Stjernesangerne 15.45: STJERNEOPTOG fra Vesthimmerlands Museum til Aars Kirke. Vi går efter en lysende stjerne, bærer fakler og synger den uforkortede udgave af Dejlig er den Himmelblå : VI TÆNDER HELLIG TRE KONGERS LYSET i Aars Kirke ved Kirsten Bøg-Jensen : VI BÆRER VI JULEN UD og sender raketter til vejrs uden for Aars Kirke. Der serveres en kop varm suppe under stjernerne. Stjerneoptoget og Hellig tre Kongers fejringen arrangeres i samarbejde med Vesthimmerlands Museum og Aars Kirke 6 ORIENTERING

7 Alle helgens søndag Af Niels Lai Vi er i en årstid mellem høst og vintermørke. Efteråret er i færd med at blive til vinter. Bladene er visnet og flyver rundt for vinden, og de sidste æbler falder snart til jorden. Det er en tid med mange grå nuancer på himlen, en tid hvor dagslyset varer kortere og kortere. Det er blevet november, november, november. Den 3. november var det Alle helgens søndag. Alle helgen traditionen går langt tilbage i tiden. Det var oprindeligt en katolsk mindedag for de kristne martyrer, der døde for deres tro. Alle helgen er nu om dage en tid, hvor vi mindes dem, der gik forud. Alle helgens dag kunne man også kalde alle sjæles dag. Det er en tid for erindring, hvor der er plads til sorgen og det gemte. Der er plads til at besinde sig på sammenhæng og på sine rødder. Det er en tid, hvor vi lader et særligt lys falde over vore døde og over deres plads i vores eget liv. Når man bærer på en sorg, mærker man, at kærligheden rækker ud over og er stærkere end døden. Allehelgen er dagen, hvor vi åbner en dør til himlen. En dør hvor vores spørgsmål og uvished kan slippe igennem og slippe fri. Ligesom lyset fra Gud kan gå den modsatte vej, til os. Døren til Gud er lukket op for enhver, der har øjnene åbne, og vejen er banet af Kristus. Vi er fri til at erindre, det som var. Vi er fri til at huske, så godt vi kan, og leve i farverne af det lys, de døde kaster på vores vej. Vores egen erindring er selektiv. Vi husker det, som vi gerne vil men også det, som ikke vil glemmes. På den ene side er vi fri til at modtage og gribe af erindringens gave. På den anden side er vi dem, der husker, ordner og tolker. Men vi er ikke alene vi står med opgaven i Guds lys. Vi er fri til at overlade dommen til Gud og leve, som om fortiden er forsonet, og fremtiden er åben. Når vi mindes vores døde, ser vi tilbage på noget, der ikke kommer tilbage. Der er noget, der aldrig bliver som før. Men der er også noget, der skal til at begynde. Når vi mindes, ser vi ikke kun tilbage, men også frem. Nogen har givet os den kærlighed, vi lever på. Hvad var vi uden dem? Når vi mindes, peger det også fremad mod håbet og fremtiden. Ved graven påskemorgen sagde englen til kvinderne: Frygt ikke! I skal ikke være bange for døden. Jesus er gået i forvejen, og dér skal i se ham! I troen har vi et håb om mere end den mørke grav. Vi håber, at vi ikke kun skal stå ved graven og se tilbage, men at vi også kan se frem mod det fællesskab med Gud, som både vi levende og vores døde er en del af. De døde har vi ikke bag os. De er gået foran os. Men vi er i live, og vi må forstå, hvad det er at leve. Det er ikke kun at overleve. Vi må have nogen og noget at leve for. Vi skal være hinandens TRO OG ETIK 7

8 lys. Der er nogen, der venter noget af os, og det er det, der lyser op i mørket, disen og kulden. Det værste man kan sige til noget menneske er ikke: Jeg hader dig! Nej, det er: Jeg er ligeglad med dig. Jeg forventer ikke noget af dig! Det er ligegyldigheden og ikke hadet, der er den største trussel mod kærligheden. Også Vorherre venter noget af os. Vi er betroet ansvaret for livet, så længe vi har det. At tro på Gud er at håbe på, at der vil åbne sig en dør, hvor der ikke ser ud til at være nogen dør. Det er at tro på, at der kommer noget mere, at der opstår noget nyt. Vi ved ikke hvordan, men der åbner sig en dør. Når vi føler os forladt, så er der en revne i muren, hvor lyset bryder igennem. Livet går ikke i stå. Noget nyt vil opstå, både for den døde og os, der står tilbage. Efteråret bliver snart til vinter. Vi er i en tid med mange grå nuancer på himlen, men ind imellem ser vi også klare lysstråler bryde igennem det grå. Vintersolen står lavt, men så rækker den til gengæld længere ind i mørket. Der vil komme dage, hvor frosten bider, men hvor også solen fosser ud af himlen og fylder verden med et knitrende hav af lys. Kærligheden er stærkere end døden. Luciaoptog og koncert med Aars Kirkes Børnekor Torsdag den 5. december kl Som noget helt nyt vil Aars Kirkes Børnekor i år afholde en fyraftens Julekoncert med Luciaoptog. Så nu har alle mulighed for at høre stemningsfulde julesange og se Luciaoptog. Babysalmesang Opstart af forårets hold: Mandag d. 3. februar 2014 Babysalmesangen er et gratis tilbud for mor/far & barn tilhørende Aars Sogn og strækker sig over 8 mandage. Babyen skal være mellem 3 9 måneder gammel. TIDSPUNKT kl i Aars Kirke. TILMELDING: En mand sidder i togkupéen, da døren går op og præsten kommer ind og tager plads. Manden gnider sig i hænderne, for nu skal han lave lidt sjov med præsten. Har du hørt, at djævelen er død? Spørger han præsten. Hvorefter præsten griber i lommen efter sin pung og graver en femmer frem. Her er lidt til den faderløse! Svarer præsten. 8 ORIENTERING

9 Julegudstjeneste for dagplejebørn Julegudstjeneste for børnehavebørn Tirsdag d. 10. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og synger sangen Det bli r jul. TILMELDING: Kirkemusen kommer på besøg og den har ostehapser med til børnene Onsdag d. 11. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og se kirkens julekrybbe. TILMELDING: ORIENTERING 9

10 Gå med i kampen mod sult Af Betty Busk Søndag d. 9. marts 2014 sætter Aars Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. år. fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult eller for når vores familie er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv eller Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores børn og unge. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats, siger indsamlingsleder Betty Busk i Aars Sogn. Sidste år kunne vi sende 53 indsamlere på gaden og samlede kr. ind. I år håber vi at få 10 ekstra indsamlere, så vi kan dække alle ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, siger indsamlingsleder Betty Busk. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Betty Busk, eller ORIENTERING

11 Høsttid Af Hardi Kristensen Høst i Aars Kirkecenter 20. september og høstgudstjeneste Aars Kirke 22. september Som det har foregået i generationer, havde Aars Kirke høstgudstjeneste den 22. september En smuk pyntet kirke var optakten til dette års høstgudstjeneste, hvor det var muligt at sige tak for årets høst. Årets vækstsæson har på mange måder været optimal med sol, vand og varme. Og en stor høst har det også været fra mark og have, således alle forrådskamre kunne fyldes op og mere til. Forud for dette års høstgudstjeneste Høstgudstjeneste i taknemmelighed over høsten er i hus var en stor flok samlet i Aars Kirkecenter med tilberedning af blomsterpynt og kranse. Kirketjenerne havde arrangeret kaffe og kage til en hyggelig stund, hvor mange tog imod tilbuddet om at komme og lave kirkepynt til årets høstgudstjeneste. Hvedehøst i Jelstrup. ORIENTERING 11

12 En himmelsk mundfuld fra det nordiske kirkekøkken Næsten SUND og næsten GRATIS DU SKAL BRUGE: 8 æbler 3 skiver rugbrød 200 g mørk farin 1 spsk kanel ½ tsk salt 3 æg 150 g smør 200 g havregryn Evt. hasselnødder eller mandler SÅDAN BLIVER KAGEN TIL: Hak rugbrødet til en grov rasp. Ælt det sammen med sukker, kanel, salt og æg til en nogenlunde ensartet dej. Bland dej og frugt i tern. Tag dejen i en smurt kageform i min. ved 150 grader. Serveres med is, flødeskum eller cremefraiche. Guds natur er overdådig Kig op og se om ikke du finder et æbletræ i parken. Eller spørg pænt en haveejer, om de kan undvære en pose æbler. Det gør ikke noget de ikke er så kønne eller søde til denne kage. Den bliver vidunderlig og kan laves rigtigt billigt, nemt og lækkert. Rugbrødet og det mørke sukker giver en dejlig, intens karamelagtig smag og støder du på andre frugter som pærer eller blommer kan de også bruges. 12 ORIENTERING

13 Kurt Ravn er tilbage... Fredag den 29. november kl er der igen julekoncert med den fremragende sanger og entertainer Kurt Ravn. Mange vil kunne huske, da han gav julekoncert i Aars Kirke sidste gang, og nu er det lykkedes menighedsrådets aktivitetsudvalg at få Kurt Ravn til Aars igen. Han vil ved koncerten blive akkompagneret af Carl Ulrik Munk-Andersen på orgel og klaver samt Birgitte Lindum på obo. Hold øje med Aars Avis, når billetterne bliver udbudt til salg, men reserver allerede nu aftenen til Aars Kirke til en rigtig god koncertoplevelse. ORIENTERING 13

14 Julebasar tak Af Betty Busk 16. november slår vi igen dørene op for en anderledes julebasar i Aars Kirkecenter. Der er i løbet af året fremtryllet mange smukke og unikke ting, som det kun er muligt at købe på basaren. Der er tale om håndarbejde af højeste kvalitet. Udvalget er stort. Gå allerede nu ind på og se et lille udsnit af varerne. Alt dette har kun været muligt, fordi der er rigtig mange frivillige der uegennyttigt har stillet sin arbejdskraft til rådighed. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige tusind tak for indsatsen til alle, der har bidraget med arbejde. Selvom julebasaren er en dag arbejdes der flittig gennem hele året, for at der er så bredt et udbud af varer som muligt. Jeg vil også gerne sige tak dem, som ringer og siger de gerne vil donere ting til basaren. Også denne vej har vi fået mange smukke ting til salg. Kirkecentret vil igen i år være pyntet flot op. Der bliver igen mulighed for at hygge sig i Caféen og få en snak med gode venner over en kop kaffe og et stykke mad i rare omgivelser. Det vigtigste i denne sammenhæng er, ved at købe på julebasaren er man med til at gøre en forskel. Hele overskuddet fra julebasaren går ubeskåret til Aars Kirkes juleuddeling, som går til økonomisk hårdt trængte familier. Vi glæder os til at se dig lørdag den 16. november. Skulle nogen have fået lyst til at være med i arbejdet omkring julebasaren kan henvendelse ske til Betty Busk, mail: mobil: INFO

15 Julekoncert i Aars Kirke søndag den 8. december klokken Igen i år afholdes den traditionsrige Julekoncert i Aars kirke med Arosia koret, Da capo koret, Aars irkes ørnekor og Sognekoret! Vi gentager succesen fra sidste år, og giver dig mulighed for selv at synge med til koncerten. Så kan du lide at synge, og vil du være med til at støtte et godt formål, så kom og syng med i Sognekoret. Sognekoret er et kor som bliver sammensat til netop denne lejlighed, og vi mødes 3 onsdage klokken Det kræver ingen forudsætninger at synge i koret, kun at du har lyst til at synge nogle af julens allerbedste og mest kendte sange og salmer sammen med andre. Så hold dig endelig ikke tilbage og kom og syng med i kirkecentret onsdag den 20/11, 27/11 og 4/12. Vi vil også øve på selve koncertdagen søndag den 8/12 fra kl i Aars irke. Koncerten begynder klokken For at kunne planlægge et forløb for koret vil jeg gerne have tilmelding fra dem, som gerne vil synge med i Sognekoret på eller tlf ORIENTERING 15

16 Adventskransen Af Else Kristophersen Adventskransen hører for de fleste uløseligt sammen med adventstiden. Men ligesom juletræet er også adventskransen en ret ny gæst i de danske hjem. Den består i reglen af en krans lavet af grangrene med fire lys i, et til hver søndag i advent. Skikken er oprindelig tysk, og de første adventskranse hang i Sønderjylland i årene omkring Første Verdenskrig, det vil sige Her er det vigtigt at huske, at Sønderjylland var tysk i perioden Så det er ikke en skik, der er hentet til Danmark men mere en skik, der blev overført fra den ene del af Tyskland til den anden. De dansksindede i Nordtyskland pyntede selvfølgelig adventskransen med røde og hvide bånd for at markere deres tilhørsforhold til Danmark. De fik støtte fra allerhøjeste sted, Christian d. 10 s hustru Dronning Alexandrine, som oprindelig kom fra Tyskland og derfor kendte til skikken hjemmefra, indførte i 1918 adventskransen i kongehuset. I 1920 blev Sønderjylland igen forenet med Danmark, og dermed var skikken kommet til landet. Adventskransen fik dog først sit store gennembrud under 2. verdenskrig, hvor det at tænde lys blev et symbol på frihed og håb, forstået både religiøst og politisk. Lysene var naturligvis hvide, og kransen stadig pyntet med røde og hvide bånd for at markere det nationale aspekt. Senere er det blevet skik at bruge lilla bånd, da lilla er kirkeårets farve i adventstiden. Adventskransen i Aars Kirke har lilla bånd. I dag er det mere et spørgsmål om smag og design end om et religiøst og politisk udsagn. Derfor fås adventskransen også i alle mulige udformninger, materialer og farver. Dog er traditionen med 4 lys bevaret, om end i forskellige udformninger. Vær velkommen Herrens år og velkommen herhid! Julenat, da vor Herre blev født, da tændte sig lyset i mørkets skød. Velkommen nytår og velkommen her! Adventskransens 4 lys er for mig nøje forbundet med Grundtvigs salme Vær velkommen Herrens år De hørte sammen i min barndoms adventstid, hvor vi i god tid inden første søndag i advent fabrikerede en krans lavet af rødgran, som vi selv klippede i skoven. Granerne blev bundet fast på en halmkrans, som min bedstefar lavede. Han fremstillede nemlig kurve af halm og pil. De 4 lys var hvide og båndene var røde. Når vi så nåede mørkningen den første søndag i advent tændte vi et lys og sang: Vær velkommen Herrens år. Første søndag i advent er også den første dag i det nye kirkeår. Når vi sidder i kirken denne søndag, er det ikke bare med forventningen om Jesu fødsel, men også om hans opstandelse i påsken og om Helligåndens komme i pinsen. Mange steder vil man også her synge Grundtvigs adventssalme, hvor de bærende bjælker i kristendommen samles: julen, påsken og pinsen, som vi igen skal møde i det kirkeår, som begynder. Sidste vers fortæller os det forunderlige og fantastiske, at alle dage i det nye år kan leves og opleves med glæde og fred, fordi det er dage i Herrens år. Glædelig advent og velkommen i det nye kirkeår. 16 ORIENTERING

17 Børnesiden Find vejen til Betlehem Hvilken sti skal De vise Mænd vælge? Fortællingen findes i Matthæus evangeliet kab. 2, vers 1-12 Indsend løsningen til: Sognemedhjælperen, Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars Senest d. 13. december 2013 og deltag i lodtrækningen om nye og spændende børne- og ungdomsbøger. Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget ORIENTERING 17

18 PRÆSTERNE Ved Aars Kirke er der to fuldtidspræster og en præst på halv tid. Kirkens præster kan altid kontaktes telefonisk eller personligt for at aftale en samtale eller f.eks. en hjemmealtergang. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Se præsterne kontaktoplysninger på side 2. KIRKEBIL kører til alle gudstjenester i Aars Kirke. Ring til Cimbrerbilerne, tlf Er du gangbesværet, beder du blot chaufføren om at komme ind og hente dig. Man skal ringe senest 1 time før gudstjenesten. FØDSEL/FADERSKAB Hvis forældrene ikke er gift, afleveres senest 14 dage efter fødslen en Omsorgs- og Ansvarserklæring, O&A. Begge forældre og to vitterlighedsvidner skriver under på O&A erklæringen. DÅB Aftales med kirkekontoret. Oplysninger om barnet samt navn og adresse på mindst to faddere medbringes til dåbssamtalen med præsten. VIELSE aftales med kirkekontoret. Man bedes henvende sig i sin bopælskommune og her få udstedt en prøvelsesattest. I Aars henvender man sig i Borgerservice på Aars Rådhus, Himmerlandsgade 27, tidligst fire månederfør vielsesdatoen. Prøvelsesattesten er nødvendig, for at man kan blive viet. Hvis man ønsker at skifte navn på bryllupsdagen, kan man få vejledning på kirkekontoret. BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE Man retter henvendelse til kirkekontoret eller til den præst, man ønsker skal medvirke. Valg af gravsted m.v. aftales med kirkegårdslederen. Konfirmationsdatoer 2015 Elever fra Østermarksskolen konfirmeres i 2015 på følgende dato: Lørdag den 25. april kl. 9.00, og i Aars Kirke. Elever fra Aars Skole konfirmeres i 2015 på følgende dato: Fredag den 1. maj kl og kl i Aars Kirke. Konfirmationer i 2016 vil blive offentliggjort i det kirkeblad, der dækker månederne november februar 2014/ INFOSIDE

19 Aktiviteter: AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kontaktperson Else Kristophersen, tlf KIRKENS BESØGSTJENESTE Få en besøgsven eller bliv besøgsven. Kontaktperson Marianne Jensen (koordinator/leder), tlf MANDAGSHJØRNET Kontaktperson Gudrun Pedersen, tlf Mødes anden mandag i måneden februar, marts, april, oktober, november og december kl KIRKENS DAGLIGSTUE Kontaktperson Hans Aage Larsen, tlf Møderne foregår torsdage i kirkecentret kl BABYSALMESANG I AARS KIRKE Kontaktperson sognemedhjælper Marianne Klausen, tlf KIRKENS BØRNEKLUB Kontaktperson Karen Marie Ostersen, tlf kontaktperson Gertrud Holse Bak, tlf Møde hver anden lørdag i Aars Kirkecenter kl JULEBAZAR Kontaktperson Betty Busk, Aggersundvej 67, 9600 Aars, tlf Kirkelige foreninger: ALLE HJEM Kontaktperson Vagn E. Jensen, tlf Møde anden og fjerde tirsdag kl i Aars Kirkecenter. AARS KFUM & KFUK Kontaktperson Niels-Peder Bak, tlf Kontaktperson Arne Buus, tlf Møde torsdag aften i missionshuset kl FDF-AARS Kontaktperson Jesper Peters Andreassen, Østermarken 39, tlf , DE UNGES BIBELKREDS Kontaktperson Thomas Langdahl, Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup, tlf , Møde onsdag kl på 1. sal i missionshuset, Søndergade 19. AARS Y MEN S CLUB Kontaktperson Marianne Jensen, tlf KIMBRERNES Y S MEN S CLUB AARS Kontaktperson Henning Svendsen, tlf De kirkelige foreninger, der måtte ønske at gøre opmærksom på deres program, kan henvises til Aars på nettet AKTIVITETER / FORENINGER 19

20 Gudstjenester i Aars Kirke NOVEMBER, DECEMBER JANUAR, FEBRUAR november 23. søndag efter trinitatis KB-J 12. november Missionsuge IM november Afslutning med mini-konf OL 17. november 24. søndag efter trinitatis KB-J 24. november Sidste søndag i kirkeåret KB-J 1. december 1. søndag i advent NL 1. december Gymnasiets julekoncert december Dåbsgudstjeneste OL 8. december 2. søndag i advent OL 8. december Julekoncert Arosia, Da capo, Aars Kirkes Børnekor og Sognekoret 15. december 3. søndag i advent KB-J 22. december 4. søndag i advent Julens læsninger KB-J Brassband medvirker 24. december Børne/familiegudstjeneste Juleaften NL 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften OL 25. december Juledag OL 26. december 2. juledag 9.00 KB-J 28. december Gudstjeneste for Boformer OL 29. december Julesøndag NL 31. december Nytårsaftensdag OL 1. januar Nytårsdag OL 5. januar Helligtrekongerssøndag NL 5. januar Helligtrekongersvandring Nytårsparade KB-J 6. januar Bedeuge januar Bedeuge januar Dåbsgudstjeneste OL 12. januar 1. søndag efter Helligtrekonger OL 19. januar 2. søndag efter Helligtrekonger KB-J 26. januar 3. søndag efter Helligtrekonger NL 2. februar 4. søndag efter Helligtrekonger KB-J 8. februar Dåbsgudstjeneste KB-J 9. februar Sidste søndag efter Helligtrekonger Alle præster Konfirmanderne præsenterer deres ikoner 16. februar Søndag Septuagesima KB-J 23. februar Søndag Seksagesima OL 1. marts Fastelavnsgudstjeneste KB-J 2. marts Fastelavnssøndag NL 8. marts Dåbsgudstjeneste NL 9. marts 1. søndag i fasten Sogneindsamling 9.00 OL Plejehjemsgudstjenester NOV.-DEC JAN.-FEB SOLVANG Onsdage kl december MH 18. december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar MH 22. januar KB-J (A) 5. februar OL 5. marts KB-J ØSTERMARKEN Onsdage kl december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar KB-J (A) 29. januar OL 12. februar OL (A) 26. februar NL 12. marts KB-J (A) OL = Ole Larsen KB-J = Kirsten Bøg-Jensen NL = Niels Lai MH = Mette Holmstrøm, Skivum (A) = Altergang Aars Bogtryk & Offset

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 ENGHOLMKIRKEN Nr. 2-2014 Kontakt Kirkekontoret: Kordegn Susan Steenbrandt Mandag fredag kl. 9-13, tirs. tillige 16-18 Tlf. 48

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere