KIRKE & SOGN. Aars Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Aars Kirke"

Transkript

1 KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie Børnesiden MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUAR, FEBRUAR 2014 Aars Kirke

2 Aars Kirkes kontor Kirkeplads 6, 9600 Aars Tlf Fax Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Aars Kirkes menighedsråd Formand: Mogens Brinck Mejsevej 39, 9600 Aars Mobil Mail: Næstformand: Else Kristophersen Keldgårdvej 16, 9600 Aars Tlf Mobil Mail: Kirke & Sogn udgives af menighedsrådet i Aars og udkommer tre gange årligt. Redaktion: Hardi Kristensen Torsholmvej 10, Aars Mail: Forsidebillede: Aars Kirke i børnehøjde. Sognepræster: Ole Larsen Løvsangervej Aars Tlf Mail: Kirkebogsførende Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kirsten Bøg-Jensen Degnevænget Skørping Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Fredag er fridag. Niels Lai Teglgårdvej 30, Hersom 9500 Hobro Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kordegn: Inge Hebsgaard Mail: Kirkesanger: Morten Porsborg Rasmussen. Evt. aftaler træffes gennem kirkekontoret, tlf Mail: Organist: Jan Mygind Mobiltlf Mail: Kirketjenere: Lisbeth Sørensen Tlf Mobiltlf Hanne Monbjerg Mobiltlf Mail: Kirkegårdsleder: Michael Smidemann Tingvej 6, 9600 Aars Tlf dagligt kl Mail: Sognemedhjælper: Marianne Klausen Tlf Mail: Træffes bedst i forbindelse med undervisningen. Næste nummer dækker marts, april, maj og juni Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 5. februar INFO-SIDE

3 Menighedsrådet orienterer Af Mogens Brinck Solen skinner ind ad vinduet. Bladene har flotte farver, men det tynder ud. Kort sagt: Det er efterår, men et smukt et af slagsen. Jeg skriver til kirkebladet, som udkommer om en måneds tid og rækker ind i vinteren og til advent, jul, helligtrekonger det nye kirkeår. Vi glæder os til Medarbejdere og frivillige ved Aars Kirke yder en stor indsats. Gudstjenesterne er et holdepunkt for mange hver søndag. Hertil kommer dåb, bryllupper, og begravelser. Fremhæves bør også børne- og sognekor samt koncertkoret, som er med i velbesøgte koncerter. I vores kirkecenter er der løbende forskellige aktiviteter som f.eks. tema aftener eller Kirkens Dagligstue. Henvendt til de yngre aldersgrupper er der minikonfirmandundervisning, børneklub, mandagshjørnet eller babysalmesang. Besøgstjenesten er en ud-af-huset aktivitet, hvor der formidles faste hjemmebesøg. Jeg vil også gerne fremhæve vores kirkegårde, som besøges af mange, som nyder de velholdte anlæg. Som eksempler på mere ad hoc prægede tiltag kan nævnes afholdelse af julebasar med forudgående fremstilling af forskellige håndarbejder og anden husflid, organisering og indsamling ved Folkekirkens Nødhjælp, deltagelse i danske kirkedage Aalborg og i informationsmøder om ny kirkeordning, modtagelse af pilgrimsvandrere, åbent hus og afholdelse af friluftsgudstjeneste i Blåbærdalen. Udførelsen af alle opgaver tages alvorligt og løses i et fint miks af faste medarbejdere og frivillige. Menighedsrådet påskønner denne indsats, og vi modtager positivt feedback fra sognet, hvad vi er meget glade for. Af nye medarbejdere har vi i 2013 budt velkommen til to nye kirketjenere, Hanne Monbjerg og Lisbeth Sørensen og til ny kirkegårdsmedhjælper Gitte Hald. I det kommende år skal vi sige farvel til trofaste og dygtige medarbejdere, som efter mangeårig indsats udskrifter fast arbejdstid ved Aars Kirke med tid til selvvalgte gøremål. Det gælder sognepræst Kirsten Bøg Jensen og vores kordegn Inge Hebsgaard på kirkekontoret. Så menighedsrådet går i gang med at finde ny præst og kordegn. Vi tiltrådte ved dette kirkeårs start, hovedparten af menighedsrådsmedlemmerne var nyvalgte. Vi er bevidste om, at vi er i en læreposition. Personligt har jeg oplevet det som en givende tid og er glad for arbejdet. Vi er ved at lære hinandens holdninger og meninger, så vi i gensidig respekt kan skabe et godt klima. Vi fortsætter med de gode tiltag, som det forhenværende menighedsråd gennem mange års indsats har sat i søen samtidig med, at vi er åbne for forandringer. Til uddybning heraf tillader jeg mig at citere fra et nabosogns kirkeblad, hvor præsten efter erfaring fra et års ansættelse skriver om vi plejer : Man skal have respekt for de gamle traditioner og bevare kernen i sammenholdet, hvor folk har et holdepunkt i, at sådan plejer vi at gøre. Men man skal også tage sig i agt for sovepuder og sige: Vi gør bare som vi plejer. For Kirken har en dobbeltrolle: Den skal både være levende og inspirerende for folk og samfundet, og samtidig skal den være et urokkeligt holdepunkt for folk i en flydende verden. Ja, dét er Folkekirken. Jeg ønsker alle god advent, glædelig jul og et godt nytår. ORIENTERING 3

4 Minikonfirmander Foråret 2014 Aars skoles 4. klasser får tilbuddet om minikonfirmandundervisning i foråret Undervisningen finder sted klassevis tirsdage og onsdage fra uge 03 til uge 13 umiddelbart efter skoletid. Nærmere information og tilmeldingsblanketter udsendes i november måned Underviser: sognemedhjælper Marianne Klausen, Julekrybbespil og afslutning for efterårets minikonfirmander Onsdag d. 13. november 2013 kl JULEKRYBBESPILLET tager udgangspunkt i juleevangeliet omskrevet af sognepræst Niels Clemmensen, Børglum. Teksterne bindes sammen af julesalmer og nyere julesange. OPFØRES AF: Efterårets minikonfirmander og Aars Kirkes Børnekor. Julekrybbe-gudstjeneste Tirsdag d. 24. december 2013 kl Igen i år afholdes der julegudstjeneste for børnefamilier tirsdag d. 24. december 2013 kl I adventstiden vil der lidt efter lidt blive opstillet julekrybbefigurer i kirken og d. 24. december er hele julekrybben på plads. Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i julekrybben og der synge julesalmer der passer dertil. 4 ORIENTERING

5 Dåbstræf og hvad er så det? Af Marianne Klausen og Kirsten Bøg-Jensen Dåbstræf er en personlig indbydelse til alle de børn, der er døbt for omkring 4 år siden i Aars Kirke. Men da kirkens gudstjenester er for alle, er forældre, bedsteforældre, oldeforældre, naboer, venner, veninder og enhver nysgerrig selvfølgelig også velkommen. Det er omkring 20 år siden, at kirken holdt det første dåbstræf. Bamse og kylling deltog et år eller to. Men de blev hurtigt overhalet indenom, da Kirkemusen så dagens lys i år Ved gudstjenesten forsøger præsten sammen med Kirkemusen, at få formidlet dåbens indhold. Trods adskillige gudstjenester på bagen har Kirkemusen stadig ikke den store forståelse af kirke og kristendom. Men den forsøger. Ligesom den ihærdigt og utrætteligt kommer med sin forståelse af dåbens inderste væsen. Samtlige forslag kræver en del korrektion. Men da Kirkemusen med sin særlige ubehjælpsomme facon kalder på børnenes tjenesteivrighed og hjælp, er vi hvert år ved fælles indsats kommet i land med at give et letforståeligt billede af, hvad det betyder at være døbt. Det har i det mindste været hensigten! Børnene får ved dåbstræffet udleveret små gaver fra Aars Menighedsråd. Den ene af gaverne er altid en børnebibel, mens den anden kan variere. I mange år var det en stor honningkage formet som en døbefont. De seneste år har det været en terning af træ (7x7x7 cm). Her er der en trykt en bøn på alle sider. Tanken er, at barnet skal spille terningen ved sengetid og så sammen med mor/far bede den bøn, som terningen viser. Terningen har vist sig utrolig populær, så den fortsætter vi nok med nogle år endnu. ORIENTERING 5

6 Fastelavnsgudstjeneste for de yngste 3-6 år... men alle er meget velkomne Lørdag den 1. marts 2014 kl i Aars Kirke Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret. På gensyn! Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen, Kirkemusen og Børneklubben Stjerneoptog og Hellig tre Kongers fejring Søndag d. 5. januar 2014 kl ca : VESTHIMMERLANDS MUSEUM Broder Berg fortæller om Stjernesangerne 15.45: STJERNEOPTOG fra Vesthimmerlands Museum til Aars Kirke. Vi går efter en lysende stjerne, bærer fakler og synger den uforkortede udgave af Dejlig er den Himmelblå : VI TÆNDER HELLIG TRE KONGERS LYSET i Aars Kirke ved Kirsten Bøg-Jensen : VI BÆRER VI JULEN UD og sender raketter til vejrs uden for Aars Kirke. Der serveres en kop varm suppe under stjernerne. Stjerneoptoget og Hellig tre Kongers fejringen arrangeres i samarbejde med Vesthimmerlands Museum og Aars Kirke 6 ORIENTERING

7 Alle helgens søndag Af Niels Lai Vi er i en årstid mellem høst og vintermørke. Efteråret er i færd med at blive til vinter. Bladene er visnet og flyver rundt for vinden, og de sidste æbler falder snart til jorden. Det er en tid med mange grå nuancer på himlen, en tid hvor dagslyset varer kortere og kortere. Det er blevet november, november, november. Den 3. november var det Alle helgens søndag. Alle helgen traditionen går langt tilbage i tiden. Det var oprindeligt en katolsk mindedag for de kristne martyrer, der døde for deres tro. Alle helgen er nu om dage en tid, hvor vi mindes dem, der gik forud. Alle helgens dag kunne man også kalde alle sjæles dag. Det er en tid for erindring, hvor der er plads til sorgen og det gemte. Der er plads til at besinde sig på sammenhæng og på sine rødder. Det er en tid, hvor vi lader et særligt lys falde over vore døde og over deres plads i vores eget liv. Når man bærer på en sorg, mærker man, at kærligheden rækker ud over og er stærkere end døden. Allehelgen er dagen, hvor vi åbner en dør til himlen. En dør hvor vores spørgsmål og uvished kan slippe igennem og slippe fri. Ligesom lyset fra Gud kan gå den modsatte vej, til os. Døren til Gud er lukket op for enhver, der har øjnene åbne, og vejen er banet af Kristus. Vi er fri til at erindre, det som var. Vi er fri til at huske, så godt vi kan, og leve i farverne af det lys, de døde kaster på vores vej. Vores egen erindring er selektiv. Vi husker det, som vi gerne vil men også det, som ikke vil glemmes. På den ene side er vi fri til at modtage og gribe af erindringens gave. På den anden side er vi dem, der husker, ordner og tolker. Men vi er ikke alene vi står med opgaven i Guds lys. Vi er fri til at overlade dommen til Gud og leve, som om fortiden er forsonet, og fremtiden er åben. Når vi mindes vores døde, ser vi tilbage på noget, der ikke kommer tilbage. Der er noget, der aldrig bliver som før. Men der er også noget, der skal til at begynde. Når vi mindes, ser vi ikke kun tilbage, men også frem. Nogen har givet os den kærlighed, vi lever på. Hvad var vi uden dem? Når vi mindes, peger det også fremad mod håbet og fremtiden. Ved graven påskemorgen sagde englen til kvinderne: Frygt ikke! I skal ikke være bange for døden. Jesus er gået i forvejen, og dér skal i se ham! I troen har vi et håb om mere end den mørke grav. Vi håber, at vi ikke kun skal stå ved graven og se tilbage, men at vi også kan se frem mod det fællesskab med Gud, som både vi levende og vores døde er en del af. De døde har vi ikke bag os. De er gået foran os. Men vi er i live, og vi må forstå, hvad det er at leve. Det er ikke kun at overleve. Vi må have nogen og noget at leve for. Vi skal være hinandens TRO OG ETIK 7

8 lys. Der er nogen, der venter noget af os, og det er det, der lyser op i mørket, disen og kulden. Det værste man kan sige til noget menneske er ikke: Jeg hader dig! Nej, det er: Jeg er ligeglad med dig. Jeg forventer ikke noget af dig! Det er ligegyldigheden og ikke hadet, der er den største trussel mod kærligheden. Også Vorherre venter noget af os. Vi er betroet ansvaret for livet, så længe vi har det. At tro på Gud er at håbe på, at der vil åbne sig en dør, hvor der ikke ser ud til at være nogen dør. Det er at tro på, at der kommer noget mere, at der opstår noget nyt. Vi ved ikke hvordan, men der åbner sig en dør. Når vi føler os forladt, så er der en revne i muren, hvor lyset bryder igennem. Livet går ikke i stå. Noget nyt vil opstå, både for den døde og os, der står tilbage. Efteråret bliver snart til vinter. Vi er i en tid med mange grå nuancer på himlen, men ind imellem ser vi også klare lysstråler bryde igennem det grå. Vintersolen står lavt, men så rækker den til gengæld længere ind i mørket. Der vil komme dage, hvor frosten bider, men hvor også solen fosser ud af himlen og fylder verden med et knitrende hav af lys. Kærligheden er stærkere end døden. Luciaoptog og koncert med Aars Kirkes Børnekor Torsdag den 5. december kl Som noget helt nyt vil Aars Kirkes Børnekor i år afholde en fyraftens Julekoncert med Luciaoptog. Så nu har alle mulighed for at høre stemningsfulde julesange og se Luciaoptog. Babysalmesang Opstart af forårets hold: Mandag d. 3. februar 2014 Babysalmesangen er et gratis tilbud for mor/far & barn tilhørende Aars Sogn og strækker sig over 8 mandage. Babyen skal være mellem 3 9 måneder gammel. TIDSPUNKT kl i Aars Kirke. TILMELDING: En mand sidder i togkupéen, da døren går op og præsten kommer ind og tager plads. Manden gnider sig i hænderne, for nu skal han lave lidt sjov med præsten. Har du hørt, at djævelen er død? Spørger han præsten. Hvorefter præsten griber i lommen efter sin pung og graver en femmer frem. Her er lidt til den faderløse! Svarer præsten. 8 ORIENTERING

9 Julegudstjeneste for dagplejebørn Julegudstjeneste for børnehavebørn Tirsdag d. 10. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og synger sangen Det bli r jul. TILMELDING: Kirkemusen kommer på besøg og den har ostehapser med til børnene Onsdag d. 11. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og se kirkens julekrybbe. TILMELDING: ORIENTERING 9

10 Gå med i kampen mod sult Af Betty Busk Søndag d. 9. marts 2014 sætter Aars Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. år. fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult eller for når vores familie er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv eller Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores børn og unge. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats, siger indsamlingsleder Betty Busk i Aars Sogn. Sidste år kunne vi sende 53 indsamlere på gaden og samlede kr. ind. I år håber vi at få 10 ekstra indsamlere, så vi kan dække alle ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, siger indsamlingsleder Betty Busk. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Betty Busk, eller ORIENTERING

11 Høsttid Af Hardi Kristensen Høst i Aars Kirkecenter 20. september og høstgudstjeneste Aars Kirke 22. september Som det har foregået i generationer, havde Aars Kirke høstgudstjeneste den 22. september En smuk pyntet kirke var optakten til dette års høstgudstjeneste, hvor det var muligt at sige tak for årets høst. Årets vækstsæson har på mange måder været optimal med sol, vand og varme. Og en stor høst har det også været fra mark og have, således alle forrådskamre kunne fyldes op og mere til. Forud for dette års høstgudstjeneste Høstgudstjeneste i taknemmelighed over høsten er i hus var en stor flok samlet i Aars Kirkecenter med tilberedning af blomsterpynt og kranse. Kirketjenerne havde arrangeret kaffe og kage til en hyggelig stund, hvor mange tog imod tilbuddet om at komme og lave kirkepynt til årets høstgudstjeneste. Hvedehøst i Jelstrup. ORIENTERING 11

12 En himmelsk mundfuld fra det nordiske kirkekøkken Næsten SUND og næsten GRATIS DU SKAL BRUGE: 8 æbler 3 skiver rugbrød 200 g mørk farin 1 spsk kanel ½ tsk salt 3 æg 150 g smør 200 g havregryn Evt. hasselnødder eller mandler SÅDAN BLIVER KAGEN TIL: Hak rugbrødet til en grov rasp. Ælt det sammen med sukker, kanel, salt og æg til en nogenlunde ensartet dej. Bland dej og frugt i tern. Tag dejen i en smurt kageform i min. ved 150 grader. Serveres med is, flødeskum eller cremefraiche. Guds natur er overdådig Kig op og se om ikke du finder et æbletræ i parken. Eller spørg pænt en haveejer, om de kan undvære en pose æbler. Det gør ikke noget de ikke er så kønne eller søde til denne kage. Den bliver vidunderlig og kan laves rigtigt billigt, nemt og lækkert. Rugbrødet og det mørke sukker giver en dejlig, intens karamelagtig smag og støder du på andre frugter som pærer eller blommer kan de også bruges. 12 ORIENTERING

13 Kurt Ravn er tilbage... Fredag den 29. november kl er der igen julekoncert med den fremragende sanger og entertainer Kurt Ravn. Mange vil kunne huske, da han gav julekoncert i Aars Kirke sidste gang, og nu er det lykkedes menighedsrådets aktivitetsudvalg at få Kurt Ravn til Aars igen. Han vil ved koncerten blive akkompagneret af Carl Ulrik Munk-Andersen på orgel og klaver samt Birgitte Lindum på obo. Hold øje med Aars Avis, når billetterne bliver udbudt til salg, men reserver allerede nu aftenen til Aars Kirke til en rigtig god koncertoplevelse. ORIENTERING 13

14 Julebasar tak Af Betty Busk 16. november slår vi igen dørene op for en anderledes julebasar i Aars Kirkecenter. Der er i løbet af året fremtryllet mange smukke og unikke ting, som det kun er muligt at købe på basaren. Der er tale om håndarbejde af højeste kvalitet. Udvalget er stort. Gå allerede nu ind på og se et lille udsnit af varerne. Alt dette har kun været muligt, fordi der er rigtig mange frivillige der uegennyttigt har stillet sin arbejdskraft til rådighed. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige tusind tak for indsatsen til alle, der har bidraget med arbejde. Selvom julebasaren er en dag arbejdes der flittig gennem hele året, for at der er så bredt et udbud af varer som muligt. Jeg vil også gerne sige tak dem, som ringer og siger de gerne vil donere ting til basaren. Også denne vej har vi fået mange smukke ting til salg. Kirkecentret vil igen i år være pyntet flot op. Der bliver igen mulighed for at hygge sig i Caféen og få en snak med gode venner over en kop kaffe og et stykke mad i rare omgivelser. Det vigtigste i denne sammenhæng er, ved at købe på julebasaren er man med til at gøre en forskel. Hele overskuddet fra julebasaren går ubeskåret til Aars Kirkes juleuddeling, som går til økonomisk hårdt trængte familier. Vi glæder os til at se dig lørdag den 16. november. Skulle nogen have fået lyst til at være med i arbejdet omkring julebasaren kan henvendelse ske til Betty Busk, mail: mobil: INFO

15 Julekoncert i Aars Kirke søndag den 8. december klokken Igen i år afholdes den traditionsrige Julekoncert i Aars kirke med Arosia koret, Da capo koret, Aars irkes ørnekor og Sognekoret! Vi gentager succesen fra sidste år, og giver dig mulighed for selv at synge med til koncerten. Så kan du lide at synge, og vil du være med til at støtte et godt formål, så kom og syng med i Sognekoret. Sognekoret er et kor som bliver sammensat til netop denne lejlighed, og vi mødes 3 onsdage klokken Det kræver ingen forudsætninger at synge i koret, kun at du har lyst til at synge nogle af julens allerbedste og mest kendte sange og salmer sammen med andre. Så hold dig endelig ikke tilbage og kom og syng med i kirkecentret onsdag den 20/11, 27/11 og 4/12. Vi vil også øve på selve koncertdagen søndag den 8/12 fra kl i Aars irke. Koncerten begynder klokken For at kunne planlægge et forløb for koret vil jeg gerne have tilmelding fra dem, som gerne vil synge med i Sognekoret på eller tlf ORIENTERING 15

16 Adventskransen Af Else Kristophersen Adventskransen hører for de fleste uløseligt sammen med adventstiden. Men ligesom juletræet er også adventskransen en ret ny gæst i de danske hjem. Den består i reglen af en krans lavet af grangrene med fire lys i, et til hver søndag i advent. Skikken er oprindelig tysk, og de første adventskranse hang i Sønderjylland i årene omkring Første Verdenskrig, det vil sige Her er det vigtigt at huske, at Sønderjylland var tysk i perioden Så det er ikke en skik, der er hentet til Danmark men mere en skik, der blev overført fra den ene del af Tyskland til den anden. De dansksindede i Nordtyskland pyntede selvfølgelig adventskransen med røde og hvide bånd for at markere deres tilhørsforhold til Danmark. De fik støtte fra allerhøjeste sted, Christian d. 10 s hustru Dronning Alexandrine, som oprindelig kom fra Tyskland og derfor kendte til skikken hjemmefra, indførte i 1918 adventskransen i kongehuset. I 1920 blev Sønderjylland igen forenet med Danmark, og dermed var skikken kommet til landet. Adventskransen fik dog først sit store gennembrud under 2. verdenskrig, hvor det at tænde lys blev et symbol på frihed og håb, forstået både religiøst og politisk. Lysene var naturligvis hvide, og kransen stadig pyntet med røde og hvide bånd for at markere det nationale aspekt. Senere er det blevet skik at bruge lilla bånd, da lilla er kirkeårets farve i adventstiden. Adventskransen i Aars Kirke har lilla bånd. I dag er det mere et spørgsmål om smag og design end om et religiøst og politisk udsagn. Derfor fås adventskransen også i alle mulige udformninger, materialer og farver. Dog er traditionen med 4 lys bevaret, om end i forskellige udformninger. Vær velkommen Herrens år og velkommen herhid! Julenat, da vor Herre blev født, da tændte sig lyset i mørkets skød. Velkommen nytår og velkommen her! Adventskransens 4 lys er for mig nøje forbundet med Grundtvigs salme Vær velkommen Herrens år De hørte sammen i min barndoms adventstid, hvor vi i god tid inden første søndag i advent fabrikerede en krans lavet af rødgran, som vi selv klippede i skoven. Granerne blev bundet fast på en halmkrans, som min bedstefar lavede. Han fremstillede nemlig kurve af halm og pil. De 4 lys var hvide og båndene var røde. Når vi så nåede mørkningen den første søndag i advent tændte vi et lys og sang: Vær velkommen Herrens år. Første søndag i advent er også den første dag i det nye kirkeår. Når vi sidder i kirken denne søndag, er det ikke bare med forventningen om Jesu fødsel, men også om hans opstandelse i påsken og om Helligåndens komme i pinsen. Mange steder vil man også her synge Grundtvigs adventssalme, hvor de bærende bjælker i kristendommen samles: julen, påsken og pinsen, som vi igen skal møde i det kirkeår, som begynder. Sidste vers fortæller os det forunderlige og fantastiske, at alle dage i det nye år kan leves og opleves med glæde og fred, fordi det er dage i Herrens år. Glædelig advent og velkommen i det nye kirkeår. 16 ORIENTERING

17 Børnesiden Find vejen til Betlehem Hvilken sti skal De vise Mænd vælge? Fortællingen findes i Matthæus evangeliet kab. 2, vers 1-12 Indsend løsningen til: Sognemedhjælperen, Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars Senest d. 13. december 2013 og deltag i lodtrækningen om nye og spændende børne- og ungdomsbøger. Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget ORIENTERING 17

18 PRÆSTERNE Ved Aars Kirke er der to fuldtidspræster og en præst på halv tid. Kirkens præster kan altid kontaktes telefonisk eller personligt for at aftale en samtale eller f.eks. en hjemmealtergang. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Se præsterne kontaktoplysninger på side 2. KIRKEBIL kører til alle gudstjenester i Aars Kirke. Ring til Cimbrerbilerne, tlf Er du gangbesværet, beder du blot chaufføren om at komme ind og hente dig. Man skal ringe senest 1 time før gudstjenesten. FØDSEL/FADERSKAB Hvis forældrene ikke er gift, afleveres senest 14 dage efter fødslen en Omsorgs- og Ansvarserklæring, O&A. Begge forældre og to vitterlighedsvidner skriver under på O&A erklæringen. DÅB Aftales med kirkekontoret. Oplysninger om barnet samt navn og adresse på mindst to faddere medbringes til dåbssamtalen med præsten. VIELSE aftales med kirkekontoret. Man bedes henvende sig i sin bopælskommune og her få udstedt en prøvelsesattest. I Aars henvender man sig i Borgerservice på Aars Rådhus, Himmerlandsgade 27, tidligst fire månederfør vielsesdatoen. Prøvelsesattesten er nødvendig, for at man kan blive viet. Hvis man ønsker at skifte navn på bryllupsdagen, kan man få vejledning på kirkekontoret. BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE Man retter henvendelse til kirkekontoret eller til den præst, man ønsker skal medvirke. Valg af gravsted m.v. aftales med kirkegårdslederen. Konfirmationsdatoer 2015 Elever fra Østermarksskolen konfirmeres i 2015 på følgende dato: Lørdag den 25. april kl. 9.00, og i Aars Kirke. Elever fra Aars Skole konfirmeres i 2015 på følgende dato: Fredag den 1. maj kl og kl i Aars Kirke. Konfirmationer i 2016 vil blive offentliggjort i det kirkeblad, der dækker månederne november februar 2014/ INFOSIDE

19 Aktiviteter: AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kontaktperson Else Kristophersen, tlf KIRKENS BESØGSTJENESTE Få en besøgsven eller bliv besøgsven. Kontaktperson Marianne Jensen (koordinator/leder), tlf MANDAGSHJØRNET Kontaktperson Gudrun Pedersen, tlf Mødes anden mandag i måneden februar, marts, april, oktober, november og december kl KIRKENS DAGLIGSTUE Kontaktperson Hans Aage Larsen, tlf Møderne foregår torsdage i kirkecentret kl BABYSALMESANG I AARS KIRKE Kontaktperson sognemedhjælper Marianne Klausen, tlf KIRKENS BØRNEKLUB Kontaktperson Karen Marie Ostersen, tlf kontaktperson Gertrud Holse Bak, tlf Møde hver anden lørdag i Aars Kirkecenter kl JULEBAZAR Kontaktperson Betty Busk, Aggersundvej 67, 9600 Aars, tlf Kirkelige foreninger: ALLE HJEM Kontaktperson Vagn E. Jensen, tlf Møde anden og fjerde tirsdag kl i Aars Kirkecenter. AARS KFUM & KFUK Kontaktperson Niels-Peder Bak, tlf Kontaktperson Arne Buus, tlf Møde torsdag aften i missionshuset kl FDF-AARS Kontaktperson Jesper Peters Andreassen, Østermarken 39, tlf , DE UNGES BIBELKREDS Kontaktperson Thomas Langdahl, Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup, tlf , Møde onsdag kl på 1. sal i missionshuset, Søndergade 19. AARS Y MEN S CLUB Kontaktperson Marianne Jensen, tlf KIMBRERNES Y S MEN S CLUB AARS Kontaktperson Henning Svendsen, tlf De kirkelige foreninger, der måtte ønske at gøre opmærksom på deres program, kan henvises til Aars på nettet AKTIVITETER / FORENINGER 19

20 Gudstjenester i Aars Kirke NOVEMBER, DECEMBER JANUAR, FEBRUAR november 23. søndag efter trinitatis KB-J 12. november Missionsuge IM november Afslutning med mini-konf OL 17. november 24. søndag efter trinitatis KB-J 24. november Sidste søndag i kirkeåret KB-J 1. december 1. søndag i advent NL 1. december Gymnasiets julekoncert december Dåbsgudstjeneste OL 8. december 2. søndag i advent OL 8. december Julekoncert Arosia, Da capo, Aars Kirkes Børnekor og Sognekoret 15. december 3. søndag i advent KB-J 22. december 4. søndag i advent Julens læsninger KB-J Brassband medvirker 24. december Børne/familiegudstjeneste Juleaften NL 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften OL 25. december Juledag OL 26. december 2. juledag 9.00 KB-J 28. december Gudstjeneste for Boformer OL 29. december Julesøndag NL 31. december Nytårsaftensdag OL 1. januar Nytårsdag OL 5. januar Helligtrekongerssøndag NL 5. januar Helligtrekongersvandring Nytårsparade KB-J 6. januar Bedeuge januar Bedeuge januar Dåbsgudstjeneste OL 12. januar 1. søndag efter Helligtrekonger OL 19. januar 2. søndag efter Helligtrekonger KB-J 26. januar 3. søndag efter Helligtrekonger NL 2. februar 4. søndag efter Helligtrekonger KB-J 8. februar Dåbsgudstjeneste KB-J 9. februar Sidste søndag efter Helligtrekonger Alle præster Konfirmanderne præsenterer deres ikoner 16. februar Søndag Septuagesima KB-J 23. februar Søndag Seksagesima OL 1. marts Fastelavnsgudstjeneste KB-J 2. marts Fastelavnssøndag NL 8. marts Dåbsgudstjeneste NL 9. marts 1. søndag i fasten Sogneindsamling 9.00 OL Plejehjemsgudstjenester NOV.-DEC JAN.-FEB SOLVANG Onsdage kl december MH 18. december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar MH 22. januar KB-J (A) 5. februar OL 5. marts KB-J ØSTERMARKEN Onsdage kl december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar KB-J (A) 29. januar OL 12. februar OL (A) 26. februar NL 12. marts KB-J (A) OL = Ole Larsen KB-J = Kirsten Bøg-Jensen NL = Niels Lai MH = Mette Holmstrøm, Skivum (A) = Altergang Aars Bogtryk & Offset

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKE & SOGN KONKURRENCE SE SIDE 15

KIRKE & SOGN KONKURRENCE SE SIDE 15 KONKURRENCE SE SIDE 15 KIRKE & SOGN Læs om Påskedage i Aars Kirke Vær med til at fylde Aars Kirke Syng sammen med Aars Kirkes kor Julebasar Julekoncert med Lene Siel MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER

Læs mere

KIRKE & SOGN Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

KIRKE & SOGN Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 KIRKE & SOGN Læs om Fejring af Reformationen i Aars Kirke Gospeldag Skiftedag ved Aars Kirke Rosenkransen Påske i Aars Kirke Påsketanker omkring kyndelmisse Opskrift på farserede æg med spinat Konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KONKURRENCE KIRKE & SOGN SE SIDE 15. Læs om Nyt logo og ny hjemmeside Kirkefestival ved Aars Kirke Forbedrede parkeringsforhold Kirkens besøgstjeneste

KONKURRENCE KIRKE & SOGN SE SIDE 15. Læs om Nyt logo og ny hjemmeside Kirkefestival ved Aars Kirke Forbedrede parkeringsforhold Kirkens besøgstjeneste KONKURRENCE SE SIDE 15 KIRKE & SOGN Læs om Nyt logo og ny hjemmeside Kirkefestival ved Aars Kirke Forbedrede parkeringsforhold Kirkens besøgstjeneste MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN APRIL/MAJ/JUNI/JULI 2011

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for 2012. Vi vil

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL Kirkebladet LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2013/2014 Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! Læs i dette blad: Eksistens i det nære Foredrag med Lola Jensen Læs side

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere