KIRKE & SOGN. Aars Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Aars Kirke"

Transkript

1 KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie Børnesiden MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUAR, FEBRUAR 2014 Aars Kirke

2 Aars Kirkes kontor Kirkeplads 6, 9600 Aars Tlf Fax Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Aars Kirkes menighedsråd Formand: Mogens Brinck Mejsevej 39, 9600 Aars Mobil Mail: Næstformand: Else Kristophersen Keldgårdvej 16, 9600 Aars Tlf Mobil Mail: Kirke & Sogn udgives af menighedsrådet i Aars og udkommer tre gange årligt. Redaktion: Hardi Kristensen Torsholmvej 10, Aars Mail: Forsidebillede: Aars Kirke i børnehøjde. Sognepræster: Ole Larsen Løvsangervej Aars Tlf Mail: Kirkebogsførende Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kirsten Bøg-Jensen Degnevænget Skørping Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Fredag er fridag. Niels Lai Teglgårdvej 30, Hersom 9500 Hobro Tlf Mail: Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Kordegn: Inge Hebsgaard Mail: Kirkesanger: Morten Porsborg Rasmussen. Evt. aftaler træffes gennem kirkekontoret, tlf Mail: Organist: Jan Mygind Mobiltlf Mail: Kirketjenere: Lisbeth Sørensen Tlf Mobiltlf Hanne Monbjerg Mobiltlf Mail: Kirkegårdsleder: Michael Smidemann Tingvej 6, 9600 Aars Tlf dagligt kl Mail: Sognemedhjælper: Marianne Klausen Tlf Mail: Træffes bedst i forbindelse med undervisningen. Næste nummer dækker marts, april, maj og juni Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 5. februar INFO-SIDE

3 Menighedsrådet orienterer Af Mogens Brinck Solen skinner ind ad vinduet. Bladene har flotte farver, men det tynder ud. Kort sagt: Det er efterår, men et smukt et af slagsen. Jeg skriver til kirkebladet, som udkommer om en måneds tid og rækker ind i vinteren og til advent, jul, helligtrekonger det nye kirkeår. Vi glæder os til Medarbejdere og frivillige ved Aars Kirke yder en stor indsats. Gudstjenesterne er et holdepunkt for mange hver søndag. Hertil kommer dåb, bryllupper, og begravelser. Fremhæves bør også børne- og sognekor samt koncertkoret, som er med i velbesøgte koncerter. I vores kirkecenter er der løbende forskellige aktiviteter som f.eks. tema aftener eller Kirkens Dagligstue. Henvendt til de yngre aldersgrupper er der minikonfirmandundervisning, børneklub, mandagshjørnet eller babysalmesang. Besøgstjenesten er en ud-af-huset aktivitet, hvor der formidles faste hjemmebesøg. Jeg vil også gerne fremhæve vores kirkegårde, som besøges af mange, som nyder de velholdte anlæg. Som eksempler på mere ad hoc prægede tiltag kan nævnes afholdelse af julebasar med forudgående fremstilling af forskellige håndarbejder og anden husflid, organisering og indsamling ved Folkekirkens Nødhjælp, deltagelse i danske kirkedage Aalborg og i informationsmøder om ny kirkeordning, modtagelse af pilgrimsvandrere, åbent hus og afholdelse af friluftsgudstjeneste i Blåbærdalen. Udførelsen af alle opgaver tages alvorligt og løses i et fint miks af faste medarbejdere og frivillige. Menighedsrådet påskønner denne indsats, og vi modtager positivt feedback fra sognet, hvad vi er meget glade for. Af nye medarbejdere har vi i 2013 budt velkommen til to nye kirketjenere, Hanne Monbjerg og Lisbeth Sørensen og til ny kirkegårdsmedhjælper Gitte Hald. I det kommende år skal vi sige farvel til trofaste og dygtige medarbejdere, som efter mangeårig indsats udskrifter fast arbejdstid ved Aars Kirke med tid til selvvalgte gøremål. Det gælder sognepræst Kirsten Bøg Jensen og vores kordegn Inge Hebsgaard på kirkekontoret. Så menighedsrådet går i gang med at finde ny præst og kordegn. Vi tiltrådte ved dette kirkeårs start, hovedparten af menighedsrådsmedlemmerne var nyvalgte. Vi er bevidste om, at vi er i en læreposition. Personligt har jeg oplevet det som en givende tid og er glad for arbejdet. Vi er ved at lære hinandens holdninger og meninger, så vi i gensidig respekt kan skabe et godt klima. Vi fortsætter med de gode tiltag, som det forhenværende menighedsråd gennem mange års indsats har sat i søen samtidig med, at vi er åbne for forandringer. Til uddybning heraf tillader jeg mig at citere fra et nabosogns kirkeblad, hvor præsten efter erfaring fra et års ansættelse skriver om vi plejer : Man skal have respekt for de gamle traditioner og bevare kernen i sammenholdet, hvor folk har et holdepunkt i, at sådan plejer vi at gøre. Men man skal også tage sig i agt for sovepuder og sige: Vi gør bare som vi plejer. For Kirken har en dobbeltrolle: Den skal både være levende og inspirerende for folk og samfundet, og samtidig skal den være et urokkeligt holdepunkt for folk i en flydende verden. Ja, dét er Folkekirken. Jeg ønsker alle god advent, glædelig jul og et godt nytår. ORIENTERING 3

4 Minikonfirmander Foråret 2014 Aars skoles 4. klasser får tilbuddet om minikonfirmandundervisning i foråret Undervisningen finder sted klassevis tirsdage og onsdage fra uge 03 til uge 13 umiddelbart efter skoletid. Nærmere information og tilmeldingsblanketter udsendes i november måned Underviser: sognemedhjælper Marianne Klausen, Julekrybbespil og afslutning for efterårets minikonfirmander Onsdag d. 13. november 2013 kl JULEKRYBBESPILLET tager udgangspunkt i juleevangeliet omskrevet af sognepræst Niels Clemmensen, Børglum. Teksterne bindes sammen af julesalmer og nyere julesange. OPFØRES AF: Efterårets minikonfirmander og Aars Kirkes Børnekor. Julekrybbe-gudstjeneste Tirsdag d. 24. december 2013 kl Igen i år afholdes der julegudstjeneste for børnefamilier tirsdag d. 24. december 2013 kl I adventstiden vil der lidt efter lidt blive opstillet julekrybbefigurer i kirken og d. 24. december er hele julekrybben på plads. Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i julekrybben og der synge julesalmer der passer dertil. 4 ORIENTERING

5 Dåbstræf og hvad er så det? Af Marianne Klausen og Kirsten Bøg-Jensen Dåbstræf er en personlig indbydelse til alle de børn, der er døbt for omkring 4 år siden i Aars Kirke. Men da kirkens gudstjenester er for alle, er forældre, bedsteforældre, oldeforældre, naboer, venner, veninder og enhver nysgerrig selvfølgelig også velkommen. Det er omkring 20 år siden, at kirken holdt det første dåbstræf. Bamse og kylling deltog et år eller to. Men de blev hurtigt overhalet indenom, da Kirkemusen så dagens lys i år Ved gudstjenesten forsøger præsten sammen med Kirkemusen, at få formidlet dåbens indhold. Trods adskillige gudstjenester på bagen har Kirkemusen stadig ikke den store forståelse af kirke og kristendom. Men den forsøger. Ligesom den ihærdigt og utrætteligt kommer med sin forståelse af dåbens inderste væsen. Samtlige forslag kræver en del korrektion. Men da Kirkemusen med sin særlige ubehjælpsomme facon kalder på børnenes tjenesteivrighed og hjælp, er vi hvert år ved fælles indsats kommet i land med at give et letforståeligt billede af, hvad det betyder at være døbt. Det har i det mindste været hensigten! Børnene får ved dåbstræffet udleveret små gaver fra Aars Menighedsråd. Den ene af gaverne er altid en børnebibel, mens den anden kan variere. I mange år var det en stor honningkage formet som en døbefont. De seneste år har det været en terning af træ (7x7x7 cm). Her er der en trykt en bøn på alle sider. Tanken er, at barnet skal spille terningen ved sengetid og så sammen med mor/far bede den bøn, som terningen viser. Terningen har vist sig utrolig populær, så den fortsætter vi nok med nogle år endnu. ORIENTERING 5

6 Fastelavnsgudstjeneste for de yngste 3-6 år... men alle er meget velkomne Lørdag den 1. marts 2014 kl i Aars Kirke Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret. På gensyn! Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen, Kirkemusen og Børneklubben Stjerneoptog og Hellig tre Kongers fejring Søndag d. 5. januar 2014 kl ca : VESTHIMMERLANDS MUSEUM Broder Berg fortæller om Stjernesangerne 15.45: STJERNEOPTOG fra Vesthimmerlands Museum til Aars Kirke. Vi går efter en lysende stjerne, bærer fakler og synger den uforkortede udgave af Dejlig er den Himmelblå : VI TÆNDER HELLIG TRE KONGERS LYSET i Aars Kirke ved Kirsten Bøg-Jensen : VI BÆRER VI JULEN UD og sender raketter til vejrs uden for Aars Kirke. Der serveres en kop varm suppe under stjernerne. Stjerneoptoget og Hellig tre Kongers fejringen arrangeres i samarbejde med Vesthimmerlands Museum og Aars Kirke 6 ORIENTERING

7 Alle helgens søndag Af Niels Lai Vi er i en årstid mellem høst og vintermørke. Efteråret er i færd med at blive til vinter. Bladene er visnet og flyver rundt for vinden, og de sidste æbler falder snart til jorden. Det er en tid med mange grå nuancer på himlen, en tid hvor dagslyset varer kortere og kortere. Det er blevet november, november, november. Den 3. november var det Alle helgens søndag. Alle helgen traditionen går langt tilbage i tiden. Det var oprindeligt en katolsk mindedag for de kristne martyrer, der døde for deres tro. Alle helgen er nu om dage en tid, hvor vi mindes dem, der gik forud. Alle helgens dag kunne man også kalde alle sjæles dag. Det er en tid for erindring, hvor der er plads til sorgen og det gemte. Der er plads til at besinde sig på sammenhæng og på sine rødder. Det er en tid, hvor vi lader et særligt lys falde over vore døde og over deres plads i vores eget liv. Når man bærer på en sorg, mærker man, at kærligheden rækker ud over og er stærkere end døden. Allehelgen er dagen, hvor vi åbner en dør til himlen. En dør hvor vores spørgsmål og uvished kan slippe igennem og slippe fri. Ligesom lyset fra Gud kan gå den modsatte vej, til os. Døren til Gud er lukket op for enhver, der har øjnene åbne, og vejen er banet af Kristus. Vi er fri til at erindre, det som var. Vi er fri til at huske, så godt vi kan, og leve i farverne af det lys, de døde kaster på vores vej. Vores egen erindring er selektiv. Vi husker det, som vi gerne vil men også det, som ikke vil glemmes. På den ene side er vi fri til at modtage og gribe af erindringens gave. På den anden side er vi dem, der husker, ordner og tolker. Men vi er ikke alene vi står med opgaven i Guds lys. Vi er fri til at overlade dommen til Gud og leve, som om fortiden er forsonet, og fremtiden er åben. Når vi mindes vores døde, ser vi tilbage på noget, der ikke kommer tilbage. Der er noget, der aldrig bliver som før. Men der er også noget, der skal til at begynde. Når vi mindes, ser vi ikke kun tilbage, men også frem. Nogen har givet os den kærlighed, vi lever på. Hvad var vi uden dem? Når vi mindes, peger det også fremad mod håbet og fremtiden. Ved graven påskemorgen sagde englen til kvinderne: Frygt ikke! I skal ikke være bange for døden. Jesus er gået i forvejen, og dér skal i se ham! I troen har vi et håb om mere end den mørke grav. Vi håber, at vi ikke kun skal stå ved graven og se tilbage, men at vi også kan se frem mod det fællesskab med Gud, som både vi levende og vores døde er en del af. De døde har vi ikke bag os. De er gået foran os. Men vi er i live, og vi må forstå, hvad det er at leve. Det er ikke kun at overleve. Vi må have nogen og noget at leve for. Vi skal være hinandens TRO OG ETIK 7

8 lys. Der er nogen, der venter noget af os, og det er det, der lyser op i mørket, disen og kulden. Det værste man kan sige til noget menneske er ikke: Jeg hader dig! Nej, det er: Jeg er ligeglad med dig. Jeg forventer ikke noget af dig! Det er ligegyldigheden og ikke hadet, der er den største trussel mod kærligheden. Også Vorherre venter noget af os. Vi er betroet ansvaret for livet, så længe vi har det. At tro på Gud er at håbe på, at der vil åbne sig en dør, hvor der ikke ser ud til at være nogen dør. Det er at tro på, at der kommer noget mere, at der opstår noget nyt. Vi ved ikke hvordan, men der åbner sig en dør. Når vi føler os forladt, så er der en revne i muren, hvor lyset bryder igennem. Livet går ikke i stå. Noget nyt vil opstå, både for den døde og os, der står tilbage. Efteråret bliver snart til vinter. Vi er i en tid med mange grå nuancer på himlen, men ind imellem ser vi også klare lysstråler bryde igennem det grå. Vintersolen står lavt, men så rækker den til gengæld længere ind i mørket. Der vil komme dage, hvor frosten bider, men hvor også solen fosser ud af himlen og fylder verden med et knitrende hav af lys. Kærligheden er stærkere end døden. Luciaoptog og koncert med Aars Kirkes Børnekor Torsdag den 5. december kl Som noget helt nyt vil Aars Kirkes Børnekor i år afholde en fyraftens Julekoncert med Luciaoptog. Så nu har alle mulighed for at høre stemningsfulde julesange og se Luciaoptog. Babysalmesang Opstart af forårets hold: Mandag d. 3. februar 2014 Babysalmesangen er et gratis tilbud for mor/far & barn tilhørende Aars Sogn og strækker sig over 8 mandage. Babyen skal være mellem 3 9 måneder gammel. TIDSPUNKT kl i Aars Kirke. TILMELDING: En mand sidder i togkupéen, da døren går op og præsten kommer ind og tager plads. Manden gnider sig i hænderne, for nu skal han lave lidt sjov med præsten. Har du hørt, at djævelen er død? Spørger han præsten. Hvorefter præsten griber i lommen efter sin pung og graver en femmer frem. Her er lidt til den faderløse! Svarer præsten. 8 ORIENTERING

9 Julegudstjeneste for dagplejebørn Julegudstjeneste for børnehavebørn Tirsdag d. 10. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og synger sangen Det bli r jul. TILMELDING: Kirkemusen kommer på besøg og den har ostehapser med til børnene Onsdag d. 11. december kl og kl I kirken skal vi høre juleevangeliet og se kirkens julekrybbe. TILMELDING: ORIENTERING 9

10 Gå med i kampen mod sult Af Betty Busk Søndag d. 9. marts 2014 sætter Aars Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. år. fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult eller for når vores familie er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv eller Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores børn og unge. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats, siger indsamlingsleder Betty Busk i Aars Sogn. Sidste år kunne vi sende 53 indsamlere på gaden og samlede kr. ind. I år håber vi at få 10 ekstra indsamlere, så vi kan dække alle ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, siger indsamlingsleder Betty Busk. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Betty Busk, eller ORIENTERING

11 Høsttid Af Hardi Kristensen Høst i Aars Kirkecenter 20. september og høstgudstjeneste Aars Kirke 22. september Som det har foregået i generationer, havde Aars Kirke høstgudstjeneste den 22. september En smuk pyntet kirke var optakten til dette års høstgudstjeneste, hvor det var muligt at sige tak for årets høst. Årets vækstsæson har på mange måder været optimal med sol, vand og varme. Og en stor høst har det også været fra mark og have, således alle forrådskamre kunne fyldes op og mere til. Forud for dette års høstgudstjeneste Høstgudstjeneste i taknemmelighed over høsten er i hus var en stor flok samlet i Aars Kirkecenter med tilberedning af blomsterpynt og kranse. Kirketjenerne havde arrangeret kaffe og kage til en hyggelig stund, hvor mange tog imod tilbuddet om at komme og lave kirkepynt til årets høstgudstjeneste. Hvedehøst i Jelstrup. ORIENTERING 11

12 En himmelsk mundfuld fra det nordiske kirkekøkken Næsten SUND og næsten GRATIS DU SKAL BRUGE: 8 æbler 3 skiver rugbrød 200 g mørk farin 1 spsk kanel ½ tsk salt 3 æg 150 g smør 200 g havregryn Evt. hasselnødder eller mandler SÅDAN BLIVER KAGEN TIL: Hak rugbrødet til en grov rasp. Ælt det sammen med sukker, kanel, salt og æg til en nogenlunde ensartet dej. Bland dej og frugt i tern. Tag dejen i en smurt kageform i min. ved 150 grader. Serveres med is, flødeskum eller cremefraiche. Guds natur er overdådig Kig op og se om ikke du finder et æbletræ i parken. Eller spørg pænt en haveejer, om de kan undvære en pose æbler. Det gør ikke noget de ikke er så kønne eller søde til denne kage. Den bliver vidunderlig og kan laves rigtigt billigt, nemt og lækkert. Rugbrødet og det mørke sukker giver en dejlig, intens karamelagtig smag og støder du på andre frugter som pærer eller blommer kan de også bruges. 12 ORIENTERING

13 Kurt Ravn er tilbage... Fredag den 29. november kl er der igen julekoncert med den fremragende sanger og entertainer Kurt Ravn. Mange vil kunne huske, da han gav julekoncert i Aars Kirke sidste gang, og nu er det lykkedes menighedsrådets aktivitetsudvalg at få Kurt Ravn til Aars igen. Han vil ved koncerten blive akkompagneret af Carl Ulrik Munk-Andersen på orgel og klaver samt Birgitte Lindum på obo. Hold øje med Aars Avis, når billetterne bliver udbudt til salg, men reserver allerede nu aftenen til Aars Kirke til en rigtig god koncertoplevelse. ORIENTERING 13

14 Julebasar tak Af Betty Busk 16. november slår vi igen dørene op for en anderledes julebasar i Aars Kirkecenter. Der er i løbet af året fremtryllet mange smukke og unikke ting, som det kun er muligt at købe på basaren. Der er tale om håndarbejde af højeste kvalitet. Udvalget er stort. Gå allerede nu ind på og se et lille udsnit af varerne. Alt dette har kun været muligt, fordi der er rigtig mange frivillige der uegennyttigt har stillet sin arbejdskraft til rådighed. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige tusind tak for indsatsen til alle, der har bidraget med arbejde. Selvom julebasaren er en dag arbejdes der flittig gennem hele året, for at der er så bredt et udbud af varer som muligt. Jeg vil også gerne sige tak dem, som ringer og siger de gerne vil donere ting til basaren. Også denne vej har vi fået mange smukke ting til salg. Kirkecentret vil igen i år være pyntet flot op. Der bliver igen mulighed for at hygge sig i Caféen og få en snak med gode venner over en kop kaffe og et stykke mad i rare omgivelser. Det vigtigste i denne sammenhæng er, ved at købe på julebasaren er man med til at gøre en forskel. Hele overskuddet fra julebasaren går ubeskåret til Aars Kirkes juleuddeling, som går til økonomisk hårdt trængte familier. Vi glæder os til at se dig lørdag den 16. november. Skulle nogen have fået lyst til at være med i arbejdet omkring julebasaren kan henvendelse ske til Betty Busk, mail: mobil: INFO

15 Julekoncert i Aars Kirke søndag den 8. december klokken Igen i år afholdes den traditionsrige Julekoncert i Aars kirke med Arosia koret, Da capo koret, Aars irkes ørnekor og Sognekoret! Vi gentager succesen fra sidste år, og giver dig mulighed for selv at synge med til koncerten. Så kan du lide at synge, og vil du være med til at støtte et godt formål, så kom og syng med i Sognekoret. Sognekoret er et kor som bliver sammensat til netop denne lejlighed, og vi mødes 3 onsdage klokken Det kræver ingen forudsætninger at synge i koret, kun at du har lyst til at synge nogle af julens allerbedste og mest kendte sange og salmer sammen med andre. Så hold dig endelig ikke tilbage og kom og syng med i kirkecentret onsdag den 20/11, 27/11 og 4/12. Vi vil også øve på selve koncertdagen søndag den 8/12 fra kl i Aars irke. Koncerten begynder klokken For at kunne planlægge et forløb for koret vil jeg gerne have tilmelding fra dem, som gerne vil synge med i Sognekoret på eller tlf ORIENTERING 15

16 Adventskransen Af Else Kristophersen Adventskransen hører for de fleste uløseligt sammen med adventstiden. Men ligesom juletræet er også adventskransen en ret ny gæst i de danske hjem. Den består i reglen af en krans lavet af grangrene med fire lys i, et til hver søndag i advent. Skikken er oprindelig tysk, og de første adventskranse hang i Sønderjylland i årene omkring Første Verdenskrig, det vil sige Her er det vigtigt at huske, at Sønderjylland var tysk i perioden Så det er ikke en skik, der er hentet til Danmark men mere en skik, der blev overført fra den ene del af Tyskland til den anden. De dansksindede i Nordtyskland pyntede selvfølgelig adventskransen med røde og hvide bånd for at markere deres tilhørsforhold til Danmark. De fik støtte fra allerhøjeste sted, Christian d. 10 s hustru Dronning Alexandrine, som oprindelig kom fra Tyskland og derfor kendte til skikken hjemmefra, indførte i 1918 adventskransen i kongehuset. I 1920 blev Sønderjylland igen forenet med Danmark, og dermed var skikken kommet til landet. Adventskransen fik dog først sit store gennembrud under 2. verdenskrig, hvor det at tænde lys blev et symbol på frihed og håb, forstået både religiøst og politisk. Lysene var naturligvis hvide, og kransen stadig pyntet med røde og hvide bånd for at markere det nationale aspekt. Senere er det blevet skik at bruge lilla bånd, da lilla er kirkeårets farve i adventstiden. Adventskransen i Aars Kirke har lilla bånd. I dag er det mere et spørgsmål om smag og design end om et religiøst og politisk udsagn. Derfor fås adventskransen også i alle mulige udformninger, materialer og farver. Dog er traditionen med 4 lys bevaret, om end i forskellige udformninger. Vær velkommen Herrens år og velkommen herhid! Julenat, da vor Herre blev født, da tændte sig lyset i mørkets skød. Velkommen nytår og velkommen her! Adventskransens 4 lys er for mig nøje forbundet med Grundtvigs salme Vær velkommen Herrens år De hørte sammen i min barndoms adventstid, hvor vi i god tid inden første søndag i advent fabrikerede en krans lavet af rødgran, som vi selv klippede i skoven. Granerne blev bundet fast på en halmkrans, som min bedstefar lavede. Han fremstillede nemlig kurve af halm og pil. De 4 lys var hvide og båndene var røde. Når vi så nåede mørkningen den første søndag i advent tændte vi et lys og sang: Vær velkommen Herrens år. Første søndag i advent er også den første dag i det nye kirkeår. Når vi sidder i kirken denne søndag, er det ikke bare med forventningen om Jesu fødsel, men også om hans opstandelse i påsken og om Helligåndens komme i pinsen. Mange steder vil man også her synge Grundtvigs adventssalme, hvor de bærende bjælker i kristendommen samles: julen, påsken og pinsen, som vi igen skal møde i det kirkeår, som begynder. Sidste vers fortæller os det forunderlige og fantastiske, at alle dage i det nye år kan leves og opleves med glæde og fred, fordi det er dage i Herrens år. Glædelig advent og velkommen i det nye kirkeår. 16 ORIENTERING

17 Børnesiden Find vejen til Betlehem Hvilken sti skal De vise Mænd vælge? Fortællingen findes i Matthæus evangeliet kab. 2, vers 1-12 Indsend løsningen til: Sognemedhjælperen, Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars Senest d. 13. december 2013 og deltag i lodtrækningen om nye og spændende børne- og ungdomsbøger. Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget ORIENTERING 17

18 PRÆSTERNE Ved Aars Kirke er der to fuldtidspræster og en præst på halv tid. Kirkens præster kan altid kontaktes telefonisk eller personligt for at aftale en samtale eller f.eks. en hjemmealtergang. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Se præsterne kontaktoplysninger på side 2. KIRKEBIL kører til alle gudstjenester i Aars Kirke. Ring til Cimbrerbilerne, tlf Er du gangbesværet, beder du blot chaufføren om at komme ind og hente dig. Man skal ringe senest 1 time før gudstjenesten. FØDSEL/FADERSKAB Hvis forældrene ikke er gift, afleveres senest 14 dage efter fødslen en Omsorgs- og Ansvarserklæring, O&A. Begge forældre og to vitterlighedsvidner skriver under på O&A erklæringen. DÅB Aftales med kirkekontoret. Oplysninger om barnet samt navn og adresse på mindst to faddere medbringes til dåbssamtalen med præsten. VIELSE aftales med kirkekontoret. Man bedes henvende sig i sin bopælskommune og her få udstedt en prøvelsesattest. I Aars henvender man sig i Borgerservice på Aars Rådhus, Himmerlandsgade 27, tidligst fire månederfør vielsesdatoen. Prøvelsesattesten er nødvendig, for at man kan blive viet. Hvis man ønsker at skifte navn på bryllupsdagen, kan man få vejledning på kirkekontoret. BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE Man retter henvendelse til kirkekontoret eller til den præst, man ønsker skal medvirke. Valg af gravsted m.v. aftales med kirkegårdslederen. Konfirmationsdatoer 2015 Elever fra Østermarksskolen konfirmeres i 2015 på følgende dato: Lørdag den 25. april kl. 9.00, og i Aars Kirke. Elever fra Aars Skole konfirmeres i 2015 på følgende dato: Fredag den 1. maj kl og kl i Aars Kirke. Konfirmationer i 2016 vil blive offentliggjort i det kirkeblad, der dækker månederne november februar 2014/ INFOSIDE

19 Aktiviteter: AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kontaktperson Else Kristophersen, tlf KIRKENS BESØGSTJENESTE Få en besøgsven eller bliv besøgsven. Kontaktperson Marianne Jensen (koordinator/leder), tlf MANDAGSHJØRNET Kontaktperson Gudrun Pedersen, tlf Mødes anden mandag i måneden februar, marts, april, oktober, november og december kl KIRKENS DAGLIGSTUE Kontaktperson Hans Aage Larsen, tlf Møderne foregår torsdage i kirkecentret kl BABYSALMESANG I AARS KIRKE Kontaktperson sognemedhjælper Marianne Klausen, tlf KIRKENS BØRNEKLUB Kontaktperson Karen Marie Ostersen, tlf kontaktperson Gertrud Holse Bak, tlf Møde hver anden lørdag i Aars Kirkecenter kl JULEBAZAR Kontaktperson Betty Busk, Aggersundvej 67, 9600 Aars, tlf Kirkelige foreninger: ALLE HJEM Kontaktperson Vagn E. Jensen, tlf Møde anden og fjerde tirsdag kl i Aars Kirkecenter. AARS KFUM & KFUK Kontaktperson Niels-Peder Bak, tlf Kontaktperson Arne Buus, tlf Møde torsdag aften i missionshuset kl FDF-AARS Kontaktperson Jesper Peters Andreassen, Østermarken 39, tlf , DE UNGES BIBELKREDS Kontaktperson Thomas Langdahl, Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup, tlf , Møde onsdag kl på 1. sal i missionshuset, Søndergade 19. AARS Y MEN S CLUB Kontaktperson Marianne Jensen, tlf KIMBRERNES Y S MEN S CLUB AARS Kontaktperson Henning Svendsen, tlf De kirkelige foreninger, der måtte ønske at gøre opmærksom på deres program, kan henvises til Aars på nettet AKTIVITETER / FORENINGER 19

20 Gudstjenester i Aars Kirke NOVEMBER, DECEMBER JANUAR, FEBRUAR november 23. søndag efter trinitatis KB-J 12. november Missionsuge IM november Afslutning med mini-konf OL 17. november 24. søndag efter trinitatis KB-J 24. november Sidste søndag i kirkeåret KB-J 1. december 1. søndag i advent NL 1. december Gymnasiets julekoncert december Dåbsgudstjeneste OL 8. december 2. søndag i advent OL 8. december Julekoncert Arosia, Da capo, Aars Kirkes Børnekor og Sognekoret 15. december 3. søndag i advent KB-J 22. december 4. søndag i advent Julens læsninger KB-J Brassband medvirker 24. december Børne/familiegudstjeneste Juleaften NL 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften KB-J 24. december Juleaften OL 25. december Juledag OL 26. december 2. juledag 9.00 KB-J 28. december Gudstjeneste for Boformer OL 29. december Julesøndag NL 31. december Nytårsaftensdag OL 1. januar Nytårsdag OL 5. januar Helligtrekongerssøndag NL 5. januar Helligtrekongersvandring Nytårsparade KB-J 6. januar Bedeuge januar Bedeuge januar Dåbsgudstjeneste OL 12. januar 1. søndag efter Helligtrekonger OL 19. januar 2. søndag efter Helligtrekonger KB-J 26. januar 3. søndag efter Helligtrekonger NL 2. februar 4. søndag efter Helligtrekonger KB-J 8. februar Dåbsgudstjeneste KB-J 9. februar Sidste søndag efter Helligtrekonger Alle præster Konfirmanderne præsenterer deres ikoner 16. februar Søndag Septuagesima KB-J 23. februar Søndag Seksagesima OL 1. marts Fastelavnsgudstjeneste KB-J 2. marts Fastelavnssøndag NL 8. marts Dåbsgudstjeneste NL 9. marts 1. søndag i fasten Sogneindsamling 9.00 OL Plejehjemsgudstjenester NOV.-DEC JAN.-FEB SOLVANG Onsdage kl december MH 18. december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar MH 22. januar KB-J (A) 5. februar OL 5. marts KB-J ØSTERMARKEN Onsdage kl december MH (A) 23. dec. (Mandag) OL januar KB-J (A) 29. januar OL 12. februar OL (A) 26. februar NL 12. marts KB-J (A) OL = Ole Larsen KB-J = Kirsten Bøg-Jensen NL = Niels Lai MH = Mette Holmstrøm, Skivum (A) = Altergang Aars Bogtryk & Offset

KIRKE & SOGN. Læs om. foto-lab.dk

KIRKE & SOGN. Læs om. foto-lab.dk KIRKE & SOGN Læs om Mojn og velkommen Noget om at bekymre sig Ny kirkesanger i Aars Kirke Missionsuge i Aars Kirke Jule- & nytårskoncerter og events Julebasar Juletræet tændes Stjernevandring Sogneindsamling

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn december 2011/januar/februar/marts 2012

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn december 2011/januar/februar/marts 2012 kirke & sogn Læs om Tro og etik Tanker fra en besøgsven Gospelkoncert Landsindsamling 4. marts 2012 Babysalmesang Fastelavnsgudstjeneste Minikonfirmandundervisning menighedsblad for aars sogn december

Læs mere

KIRKE & SOGN. Læs om Fokus på økonomi Aars Kirkes økonomi Tro, tillid og fadervor Arrangementer Jubilæum i Aars Kirkecenter Konfirmander

KIRKE & SOGN. Læs om Fokus på økonomi Aars Kirkes økonomi Tro, tillid og fadervor Arrangementer Jubilæum i Aars Kirkecenter Konfirmander KIRKE & SOGN Læs om Fokus på økonomi Aars Kirkes økonomi Tro, tillid og fadervor Arrangementer Jubilæum i Aars Kirkecenter Konfirmander MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Aars

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn april-maj-juni-juli 2013

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn april-maj-juni-juli 2013 kirke & sogn Læs om Menighedsrådet orienterer Tro og eksistens tid uden tid! Aars Kirkes børnekor Påskegudstjeneste for pensionister Danske Kirkedage 2013 Pilgrimsvandring til Kirkedagene Sommerkoncert

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKE & SOGN. Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN

KIRKE & SOGN. Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Ny kirkeminister igen At rejse er at leve Allehelgen Indtryk fra året der gik Julens koncerter og events Kyndelmissegudstjeneste MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN November, december

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn august-september-oktober-november 2013

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn august-september-oktober-november 2013 kirke & sogn Læs om Menighedsrådet orienterer Pilgrimsvandring Konfirmandbilleder 2013 Minikonfirmandundervisning Kirkens Dagligstue Nye kirketjenere Indtryk fra Danske Kirkedage i Aalborg Frivilligt arbejde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKE & SOGN. At tage forskud på julens glæder Når et barn bliver døbt Høstoffer 2017 Julebasar Julen og nytårets arrangementer

KIRKE & SOGN. At tage forskud på julens glæder Når et barn bliver døbt Høstoffer 2017 Julebasar Julen og nytårets arrangementer KIRKE & SOGN Læs om At tage forskud på julens glæder Når et barn bliver døbt Høstoffer 2017 Julebasar Julen og nytårets arrangementer MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN November december 2017 januar februar 2018

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKE & SOGN KONKURRENCE SE SIDE 15

KIRKE & SOGN KONKURRENCE SE SIDE 15 KONKURRENCE SE SIDE 15 KIRKE & SOGN Læs om Påskedage i Aars Kirke Vær med til at fylde Aars Kirke Syng sammen med Aars Kirkes kor Julebasar Julekoncert med Lene Siel MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn august/september/oktober/november 2012

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn august/september/oktober/november 2012 kirke & sogn Læs om Menighedsrådet orienterer De nye konfirmander Orienteringsmøde om valg Indvielse af annekskirkegården Høstgudstjenester Rockgudstjeneste Julekoncerter Julebasar menighedsblad for aars

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn april/maj/juni/juli 2012

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn april/maj/juni/juli 2012 kirke & sogn Læs om Tro og etik Ny organist Annekskirkegården Sønderjyllandstur fra Vesthimmerland Religionstimer i 2.b, Aars Skole Børnenes julegudstjeneste Aars Kirkes børneklub Sogneindsamling og julebasar

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december årg.

Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december årg. Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december 2009 18. årg. Julekalenderkrybbe: I år kan du se en helt ny julekalender i Orø kirke. Det er kirkens minikonfirmander, der helt selv har lavet en julekrybbe med

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKE & SOGN Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

KIRKE & SOGN Læs om MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 KIRKE & SOGN Læs om Fejring af Reformationen i Aars Kirke Gospeldag Skiftedag ved Aars Kirke Rosenkransen Påske i Aars Kirke Påsketanker omkring kyndelmisse Opskrift på farserede æg med spinat Konfirmander

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn december 2012/januar-februar-marts 2013

kirke & sogn læs om menighedsblad for aars sogn december 2012/januar-februar-marts 2013 kirke & sogn Læs om Menighedsplejen i Aars sogn Sogneindsamling 2013 Indvielse af Blåbærdalen Danske Kirkedage 2013 Babysalmesang Julekoncert Fastelavnsgudstjeneste Kirkens børneklub menighedsblad for

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9. Lindvig Osmundsen Side 1 16-10-2016 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9. Årets gang påvirker vores liv og naturens udsving møder os med stadig vekslende udfordringer. Bare dette

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere