Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts Kl Mødested: Benløse gl. Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts Kl Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat godkendt og underskrevet 3 Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge - organist Lis Nielsen - regulativ Sag: Organist Lis Nielsen (439) - Bringstrup Sogn Godkendt. Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge - organist Lis Nielsen - regulativ Menighedsrådene fremsender 10. marts 2009 vedlagte regulativ for organist Lis Nielsen til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift. 4 Alter- og brudetæppe - maling balustre - ombetrækning af knæfald 5 % puljen Sag: Alter- og brudetæppe - maling balustre - ombetrækning af knæfald 5 % puljen (436) - Haraldsted Sogn Alter- og brudetæppe - maling balustre - ombetrækning af knæfald 5 % puljen Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd ansøger om frigivelse af kr (budget2010) til anskaffelse af alter- og brudetæppe til Haraldsted Kirke og ansøger samtidig om kr af Provstiudvalgets 5 % pulje til maling af balustre og ombetrækning af knæfald. Provstiudvalget kan ikke frigive midler til anskaffelse af alter- og brudetæppe til Haraldsted Kirke på kr , idet beløbet ikke er budgetsat/godkendt endnu i budget Endvidere må Provstiudvalget meddele afslag på ansøgning til 5 % puljen på kr til maling af balustre og ombetrækning af knæfald. Provstikontoret kan oplyse, at de kr ikke er godkendt i budget beløbet står i budget 2009 side 1, som et ønske/oplysning til budget Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Ansøgning 5 %pulje - arbejder i avlsgårdens stuehus Sag: Avlsgården, stuehus. Kirkebakkevej 24, Munke Bjergby (422) - Munke Bjergby Sogn Beslutning Godkendt med kr af Provstiudvalgets 5 % pulje. Ansøgning 5 %pulje - arbejder i avlsgårdens stuehus Munke Bjergby - Kirke-Flinterup Præstegårdsudvalg ansøger i vedlagte skrivelse af 20. februar 2009 om kr inkl. moms til arbejder i avlsgården stuehus. 6 Munke Bjergby og Kirke Flinterup - forpagtningskontrakt - anbefalet af præstegårdskonsulenten Sag: Avlsgården, stuehus. Kirkebakkevej 24, Munke Bjergby (422) - Munke Bjergby Sogn Godkendt. Munke Bjergby og Kirke Flinterup - forpagtningskontrakt - anbefalet af præstegårdskonsulenten Munke Bjergby og Kirke-Flinterup Præstegårdsudvalg har fremsendt forpagtningskontrakt til godkendelse og underskrift. Forpagtningskontrakten har været fremsendt til præstegårdskonsulenten til udtalelse, som den 6. marts 2009 tilbagesender kontrakten med anbefaling. 7 Driftsoverskud 2007 til 2008 Sag: Driftsoverskud 2007 til 2008 (437) - Pedersborg Sogn Godkendt. Driftsoverskud 2007 til 2008 Med henvisning til revisionsfirmaets bemærkninger side 42 i revisionsprotokollat af den vedrørende årsregnskab for 2007 fremsender Pedersborg Menighedsråd vedlagte skrivelse af 7. marts 2009 med forslag til at driftsrammesaldoen med udgangen af 2007 er på kr , som opgjort af revisionsfirmaet. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Ansøgning om ekstraordinært afdrag på lån Sorø sogn Sag: Ansøgning om ekstraordinært afdrag på lån Sorø Sogn (429) - Sorø Sogn Beslutning Provstiudvalget besluttede, at beløbet kr ,63 skal afvente budget2010 for det samlede Sorø ligningsområde. Ansøgning om ekstraordinært afdrag på lån Sorø sogn Sorø Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 24. februar 2009 om at indbetale et ekstraordinært afdrag på lån på kr ,63 9 Vigersted og Kværkeby forpagtningskontrakt - anbefalet af præstegårdskonsulenten Sag: Vigersted og Kværkeby - forpagtningskontrakt (426) - Vigersted Sogn Godkendt Vigersted og Kværkeby forpagtningskontrakt - anbefalet af præstegårdskonsulenten Vigersted og Kværkeby Præstegårdsudvalg har fremsendt forpagtningskontrakt til godkendelse og underskrift. Vi har sendt forpagtningskontrakten til præstegårdskonsulenten til udtalelse, som tilbagesender kontrakten 6. marts 2009 med anbefaling. 10 Budget driftsramme Sag: Budget driftsramme (430) Driftsrammer udmeldes til menighedsrådene som en foreløbig driftsramme. Budget driftsramme Vedlagt fremsendes provstikontorets udarbejdede forslag til driftsramme for budget Diverse sager til godkendelse Ingen Referat, Side: 3

4 12 Benløse - lån i 5 % puljen Sag: Den gamle Skole i Benløse (406) - Benløse Sogn Benløse - lån i 5 % puljen Vi har den 19. februar 2009 overført kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje - lån i 5 % puljen til færdiggørelse af Den gl. Skole. 13 Benløse - opsigelse fra graver Erik Pedersen. Sag: Graver Erik Pedersen (280) - Benløse Sogn Benløse - opsigelse fra graver Erik Pedersen. Erik Pedersen, graver ved Benløse Kirke har opsagt sin stilling med udgangen af marts Vi fremsender opsigelsen tjenstligt til stiftet. 14 Opslag af graverstillingen ved Bringstrup og Sigersted kirker Sag: Graverstillingen ved Bringstrup og Sigersted kirke (435) - Bringstrup Sogn Opslag af graverstillingen ved Bringstrup og Sigersted kirke Roskilde Stift fremsender 6. marts 2009: Opslag af stillingen som graver ved Bringstrup og Sigersted Kirke, jf. vedlagte 15 Bromme Kirke indv. kalk 5 % puljen Sag: Bromme Kirke kalk (132) - Bromme Sogn Bromme Kirke indv. kalk 5 % puljen Vi har 13. februar 2009 overført kr fra 5 % puljen til indvendig kalkning af Bromme Kirke. Bromme Kirke indv. kalk - 5 % puljen Og igen den 11. marts 2009 overføres kr ,50 fra Provstiudvaglets 5 % pulje til indvendig kalkning af Bromme Kirke. Referat, Side: 4

5 16 Ansøgning om udbedring af hul bag altertavle Sag: Alterudsmykning i Gyrstinge Kirke (171) - Gyrstinge Sogn Ansøgning om udbedring af hul bag altertavle Vi har tjenstlig videresendt Gyrstinge Menighedsråds ansøgning om at mure hul til bag altertavle, jf. vedlagte. Gyrstinge Kirke - murhul - Stiftets godkendelse Roskilde Stift godkender i vedlagte skrivelse m/bilag af 11. marts 2009, at vinduesåbningen bag alteret mures til i henhold til tilbud fra E. Sunekær & Sønner. Vedrørende finansiering har provstikontoret i telefonsamtale 11. marts 2009 med formanden for Gyrstinge Menighedsråd administrativt godkendt, at arbejdet kan iværksættes. 17 Indplaceringsbrev for Henrik Bøll Larsen Sag: Sognemedh. Henrik Bøll Larsen (427) - Lynge Sogn Indplaceringsbrev for Henrik Bøll Larsen Roskilde Stift fremsender 5. marts 2009 indplacering af sognemedhjælper Henrik Bøll Larsen, jf. vedlagte 18 Skellebjerg - redskabsskur - 5 % puljen Sag: Skellebjerg - redskabsskur (423) - Skellebjerg Sogn Skellebjerg - redskabsskur - 5 % puljen Vi har den 19. februar 2009 overført kr fra Provstiudvalget 5 % pulje til redskabsskur. (Lovet i alt kr ). Provstikontoret kan oplyses, at der for arbejderne kan afløftes ½moms. 19 Skema beskæftigelsesgrad graver Sag: Graverstillingen (425) - Sneslev Sogn Skema beskæftigelsesgrad graver Vi har til Roskilde Stift tjenstligt fremsendt Sneslev Menighedsråds skema til fastlæggelse af beskæftigelsesgrad for graveren ved Sneslev Kirke, jf. vedlagte. Referat, Side: 5

6 20 Stenlille Kirke - restaurering af krucifiks Sag: Stenlille Kirke - Krucifiks (386) - Stenlille Sogn Stenlille Kirke - restaurering af krucifiks Roskilde Stift godkender i vedlagte skrivelse af 2. marts 2009, at Stenlille Kirkes krucifiks fra 1300-tallet restaureres i henhold til forslag udarbejdet af konservator Ole Dufour. 21 Vigersted Kirke - flytning af degnestol Sag: Vigersted Kirke - skærm v/kirkebænk - degnestol (329) - Vigersted Sogn Vigersted Kirke - flytning af degnestol Roskilde Stift godkender i vedlagte skrivelse af 2. marts 2009, at degnestolen i Vigersted Kirke flyttes fra den nuværende placering ved prædikestolen til en ny plads i nichen ved nordvæggen af tårnrummet. 22 Pris- og lønindeks budget 2010 Sag: Pris- og lønindeks budget 2010 (428) - Kirkeministeriet Pris- og lønindeks budget 2010 Kirkeministeriet fremsender 6. marts 2009 prisog lønindeks til budget 2010 Kirkeministeriet fremsender 9. marts 2009 opdaterede pris- og lønindeks til budget Forsikringsbidrag og generelt tilskud tal Sag: Forsikringsbidrag og generelt tilskud tal (438) - Kirkeministeriet Forsikringsbidrag og generelt tilskud tal Kirkeministeriet fremsender 11. marts 2009 forsikringsbidrag og generelt tilskud til de lokale kasser i Kirkeministeriets følgebrev vedr. forsikringsbidrag og generelt tilskud 2010 Referat, Side: 6

7 24 Stiftsbidrag for 2010 Sag: Bindende stiftsbidrag (102) - Roskilde Stift Stiftsbidrag for 2010 Roskilde Stift fremsender 27. februar 2009 fastsættelse af det bindende stiftsbidrag for Ringsted-Sorø Provstis andel udgør 9,86 % = kr ,87 25 Roskilde Stift - renter 2010 Sag: Rentesatser_2009 (250) - Roskilde Stift Roskilde Stift - renter 2010 Roskilde Stift fremsender 3. marts 2009 udlånsrente og à conto indlånsrente for Eventuelt Drøftelse af inhabilitet. Provsten viste tegninger af Stenlille og Stenmagle Sognegård udarbejdet af Jean Haller. 27 Underskrifter Således vedtaget - oplæst Lars Poulsen Jørgen Henriksen Poul O. Nielsen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Mødet afsluttet kl Referat, Side: 7

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere