Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15"

Transkript

1 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget mange gange i lilleskolerne. Hvor mange af jer kender den?jeg er sikker på, at en musikantroplog ville kunne få meget ud af, hvilke sange de forskellige skoleforeninger synger. Feks.: Vi er flere i bestyrelsen, der i sidste weekend var til landsmøde i Dansk Friskoleforening og her skal jeg lige love for at der bliver sunget hele tiden! Og de synger alle versene ikke noget med første og sidste og så citerer de dem også i deres taler og indlæg. Det samme gør sig gældende på deres bestyrelsesmøder, som vi også har deltaget i hvor de pludselig bryder ud i sang. Alt dette syngeri har haft afsmittende virkning, da jeg skrev denne her beretning først var den tænkt som en sangcyklus af gamle sange fra lilleskolens fortid, men 378 vers kan være hårdt at komme igennem, og de gamle protestsange er faktisk ret svære at synge ikke mindst for jer, så jeg har i stedet valg ikke at synge (lettelsen breder sig?). Til gengæld vil jeg undervejs nævne de sange fra Lilleskolernes bagkatalog jeg havde i tankerne har vi virkelig sunget dem? Så måske går der lilleskoleretro i min beretning?? Hvor mange af jer har været her før til bestyrelsestræf? Hvor mange af jer var overhovedet født i 1970? Lillekolerne har fået en fortid J Indledning Så igen kære lilleskolefolk og gæster Herfra hvor vi står er blevet overskriften på årets bestyrelsestræf og det er også en passende indgang til vores beretning, for Lilleskolernes bestyrelse er i det forløbne stoppet op og har stillet sig selv spørgsmålet: Hvor står vi? Både som forening og som lilleskoler. Det er så ikke det samme, som vi har stået stille, skulle jeg hilse og sige - jeg mindes ikke et bestyrelsesår, hvor der har været så højt aktivitetsniveau i bestyrelsen og hvor vi har haft så mange grundlæggende drøftelser både internt, med jer på skolerne og med Dansk Friskoleforening. Men inden jeg taler om det, vil jeg præcisere, hvad der er vores politiske eksistensgrundlag og ståsted, som frie skoler og især lilleskoler. Friheden flyver (Eva Madsen, 1978) Det er nemlig vores grundlovssikrede frihed i Danmark til at lave vores egen skole cementeret i grundloven af 1915 altså for 100 år siden. Friheden til, at forældre har et reelt skolevalg ikke bare mellem eksisterende skoler, men også til at oprette egne og anderledes skoler - og dermed friheden til at tage medansvaret for egne - og andre børns - skolegang. Med den eneste forudsætning: at undervisningen skal stå mål med folkeskolens. Hvis vi kigger nærmere efter er der tale om to friheder: Skolefriheden, altså vores muligheder som selvejende institutioner for at indrette skolen i høj grad som vi vil: økonomisk, strukturelt, organisatorisk og ledelsesmæssigt det er nemt at forstå og besværligt at navigere i.

2 Så har vi den pædagogiske og undervisningsmæssige frihed: Hvad er det vi vil med skolen, i hvad og hvordan vil vi undervise, hvad er den pædagogiske tilgang, hvilke drømme, ambitioner og visioner har vi på vores børns vegne om deres liv og den verden de kommer til at leve i. I kan godt høre at den her frihed er den fineste og den er ikke bare besværlig, den er rigtig svær J Og sikkert derfor den, som politikkerne forstår dårligst For Skolefriheden er grundlæggende ikke i fare heller ikke politisk. Tvært imod: Der er politikere, der har forelsket sig i tanken om selveje som en bedre og billigere måde at drive kommunal folkeskole på efter devisen: Lav de enkelte folkeskoler om til selvejende institutioner så slipper kommunalbestyrelserne for bøvlet Det fungerer jo hos de frie skoler. Måske er det samme tanke, der ligger bagved enkelte kommuners kyniske spekulationer i at lukke små folkeskoler, og nærmest opfordre til, at forældrene bare kan lave en fri skole i stedet? Oven i købet for færre penge? Måske drømmer de om, at en række små selvejende discountskoler, kan overtage folkeskolens forpligtigelser ude i det tynde Danmark? Så kan vi spare kan vi Men kære politikere: Det er ikke meningen med friskoleloven at lave nettoskoler. (Først var vi røde, så blev vi grønne og endte som gule, Lidl-skolernes Sammenslutning??) Det er indlysende at dette vil være en trussel for både folkeskolen og for de frie grundskoler. Hvorfor det sidste? Fordi de frie skoler og ikke mindst lilleskolernes succes og opbakning både politisk og lokalt skyldes, at vi ikke kun bruger skolefriheden, men også vores pædagogiske frihed: Det er ikke nok at være sammen om at drive skole, man skal også være sammen om hvorfor og hvordan. Derfor er det også politisk essentielt, at vi som lilleskoler udnytter vores frihed ikke fra, men til at lave netop vores undervisning, pædagogik og skolekultur. Det betyder ikke, at I nye skoler, der hvert år nu opstår i kølvandet på skolenedlæggelser og sammenlægninger ikke er velkomne i den frie skoleverden det betyder blot, at I først bliver fri- eller lilleskoler, når I ved hvad I vil bruge friheden til! De politiske krav til folkeskolens indhold er enorme den nyeste folkeskolereform går i detaljer om hvordan skoledag, undervisningsformer og faglige mål skal implementeres. Dette udgør en indirekte trussel mod vores pædagogiske frihed, for det vil sive gennem systemet: ministerier og medier, men også hos os selv: forældre, lærere og ledere kan begynde at tænke, at sådan er en rigtig skole og sådan må vi også hellere gøre. Derfor reagerer vi også i foreningen, ligeså snart. Derfor skriver vi også i vores høringssvar sammen med Dansk Friskoleforening vedr. Fælles Mål i Folkeskolen: Vi tager det for givet, at en fri grundskole ikke er forpligtet på at lave læringsmålsstyret undervisning, men netop er fri til at vælge sin egen pædagogik og didaktik ud fra skolens overbevisning og syn på læring og dannelse

3 Vores pædagogiske frihed kræver vilje, visioner, vedholdenhed, vovemod og vildskab, hvis vi ikke skal blive mainstreamskoler eller åbne vejen for discounttænkningen. Spænd livremmen ind (Røde Mor, 1971) Vi skal ikke være med i koret, der taler folkeskolen ned, men den er ikke blevet behandlet ordentligt, og det er dybt urimeligt at de stigende kravene til folkeskolen med de nye reformer over de sidste år er sket i forbindelse med flere års besparelser på området. Det er også dybt urimeligt at en god tnok demokratisk vedtaget - folkeskolereform, der skal sikre demokrati både i skolen og samfundet, er blevet til og blevet implementerer uden dialog med ledere og lærere i folkeskolen. Det er også dybt urimeligt, at så mange små, lokale folkeskoler nedlægges i en misforstået økonomisk tænkning om besparelser og effektiviseringer. Men det er til gengæld dybt imponerende, at der stadig er lærer, ledere og forældre i den danske Folkeskole, der trodser urimelighederne og kæmper for at lave en god Folkeskole. Respekt for det!! På de frie skolers område er det dybt urimeligt, at vi udover besparelserne i folkeskolerne også igennem flere år er blevet underlagt yderligere besparelser i form af nedgang i koblingsprocenten, dispositionsbegrænsninger m.m. Det er dybt urimeligt at vores små skoler, og ikke mindst skoler i udkanten ikke kan låne penge til at udbygge eller renovere skolerne. Det er dybt urimeligt at der ikke er relativt flere penge i de frie skoler til specialundervisningsbørn, da der relativt er mange flere hos os end i folkeskolen. Der er i det hele taget mange urimeligheder, som skoleforeningerne tilsammen gør deres bedste for at bekæmpe, men det er politisk op ad bakke og resultaterne lader vente på sig. Skoleforeningerne skal samarbejde endnu bedre og være bedre til sammen - at markere sig i offentligheden. Det er ikke længere nok at rette sig mod skolepolitiske ordførere og ministre, når de centrale politikker på vores område f.eks. overenskomster og tilskud bliver fastlagt i finansministeriet. For dansk politik er blevet topstyret og Bjarne, er en mand du ikke kan nå J Det kræver en ny og samlet strategi for skoleforeningerne at kunne navigere i dette både ift. Christiansborg og medierne. Sang om samarbejde og solidaritet (Benny Holst, 1971) I Danmark vokser uligheden og de sociale udfordringer- det er fakta. Sammen med de frie skolers frihed følger et socialt ansvar det er en holdning, Som vi i Lilleskolerne heldigvis ikke er alene om de andre skoleforeninger og politikere på tværs af partier deler den også. Det vi kan være uenige om er, hvad vi kan og skal gøre og hvor pengene skal komme fra.

4 For udover den voksende ulighed i socio-økonomiske baggrund, er der mange andre skævheder og problemstillinger omkring børns opvækst: børn af flygtninge, børn af indvandrere, børn med særlige forudsætninger og diagnoser, børn med adfærdsproblemer, svækkede familier, børn med psykiske problemer som ensomhed, angst, tristhed og stress og meget mere. En kæmpestor kompleksitet, der kan skabe magtesløshed ude på skolerne, for hvor skal man sætte ind? Det første svar er: Vi kan som skoler ikke løfte alt det alene det kræver også noget af boligpolitikken, socialpolitikken, familiepolitikken, udkantspolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken både statsligt og kommunalt - at løfte dette ansvar. Men vi kan og skal gøre vores del og vi ude på lilleskolerne gør det allerede godt med mange små tiltag på mange områder. Det kræveren stærk skolekultur, sociale holdninger, kompetente lærere og selvfølgelig dermed økonomiske ressourcer at løfte det sociale ansvar omkring de enkelte børn, men det lykkes hver dag ude på skolerne at hjælpe, integrere, inkludere, rumme - eller hvad tidens modeord nu er - de sårbare og udsatte børn på vores lilleskoler. Det er der respekt om også på Christiansborg Men det kræver altså også ressourcer og derfor er det dobbelt tragisk at der findes velhavende storbyskoler - med god økonomi og lange ventelister der ikke vil være med til at løfte det sociale ansvar. Disse skoler medfører udover en evig politisk kritik af hele sektoren også et øget politisk pres på vores statstilskud, hvor både yderligere nedgang i koblingsprocenten og et socio-økonomisk taxameter dvs. at skolernes tilskud er afhængig af forældrenes socio-økonomiske profil har været fremme, både i de politiske drøftelser, i ministeriet og i medierne. Vi har i Lilleskolerne drøftet det, og har svært ved at se et socio-økonomisk taxameter i praksis, men det kan blive en nødvendig udvej, hvis vi ikke internt i de frie skoler selv kan fordele pengene, for penge og opgaver er skævt fordelt mellem de frie skoler. På specialundervisningsområdet er der nu kommet efter flere års overgangsordning kommet en ny lov, der skal sikre en større smidighed, gennemskuelighed og budgetsikkerhed for skolerne. Samtidig er målet også, at skolerne skal have dækket en langt større del af de reelle udgifter ved specialundervisningen. Lilleskolerne der har været med til at give input til den nye lov hilser den velkommen. Nu kommer det besværlige, for det er skoleforeningerne i fællesskab, der skal afsnøre de midler, der skal finansiere specialundervisningen og her er vi ikke helt enige. Kort sagt vil Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne afsnøre væsentligt flere penge til specialundervisningen, og det kan ende med at skoleforeningerne igen i år ikke kan blive enige, og derfor må indstille forskellige forslag til ministeriet. Solidaritet handler om at fordele og give der, hvor der er mest brug for det. Det er en stor og åbenbart vanskelig opgave for skoleforeningerne Siden Frie Skolers Fællesråd for 6-7 år siden ophørte, har Lilleskolerne måtte repræsentere medlemsskolernes politiske interesser selv. Det har været et am-

5 bitøst mål og en stor opgave, og vi har da også måtte erkende at det har krævet flere kræfter, end vi har som lille forening. Derfor har vi i Lilleskolernes bestyrelse taget et stort skridt til et helt nyt samarbejde med Dansk Friskoleforening. Det første skridt har været etableringen af et fælles sekretariatssamarbejde i Frie Skolers Hus, et samarbejde, der allerede efter kun et år fungerer rigtig godt, og hvor medarbejderne dag for dag bliver dygtigere og dygtigere i deres rådgivning og servicering af både friskoler og medlemsskoler. Men samtidig også et sekretariat, der får større og større betydning ift. at klæde foreningsbestyrelserne på i deres arbejde. Det næste skridt har været et fuldt politisk samarbejde, og da vi senere på repræsentantskabet skal stemme om de vedtægtsændringer, der muliggør dette, vil jeg for klarhedens skyld citere fra vores skriftlige beretning om dette det bliver lidt langt, men det er vigtigt: Efter Lilleskolernes mening er der lang vej endnu, før skoleforeningerne bliver tilstrækkeligt enige og slagkraftige til at sikre en bedre økonomi og større legitimitet for skolerne. Vi har også måtte erkende, at vi som lille forening med begrænsede ressourcer, ikke kan varetage lilleskolernes politiske interesser alene. Moderne politisk interessevaretagelse kræver mange kræfter og kompetencer hos både formandskab, bestyrelse og sekretariat. Der skal udarbejdes baggrundsmateriale, analyser, oplæg, artikler og pressemateriale, og der skal bruges rigtig mange ressourcer på at mødes med politikere, debattører, embedsmænd og skolefolk. Lilleskolernes bestyrelse har på denne baggrund erkendt, at det ikke er muligt at leve op til samtlige de formål der fremgår af foreningens vedtægter derfor skal vedtægterne ændres, og det skal sikres, at de opgaver, der ligger i formålet, fortsat løses for og på vegne af medlemmerne! Derfor har det været naturligt for Lilleskolernes bestyrelse i forlængelse af det nyligt etablerede sekretariatssamarbejde med Dansk Friskoleforening at undersøge, om der også kunne være grundlag for et politisk samarbejde mellem de to foreninger. Bestyrelserne i de to foreninger har efter sommerferien mødtes i stor åbenhed og med fælles ønske om at finde hinanden. En fælles styringsgruppe har undervejs arbejdet med, hvordan et sådant foreningssamarbejde kunne fungere i praksis. Fokus har hele tiden været, hvordan vi kunne sikre medlemsskolernes politiske interessevaretagelse bedst. Resultatet af bestyrelsens arbejde er en indstilling til repræsentantskabet om, at Lilleskolerne fremover skal fortsætte som en uafhængig skoleforening gerne kaldet Lilleskolernes Sammenslutning der dog ikke længere vil repræsentere lilleskolerne politisk. Sammenslutningen vil fortsat have sine egne vedtægter, sin egen bestyrelse, sin egen medarbejder og sin egen økonomi. Den politiske repræsentation sikres ved at medlemsskolerne samtidigt er medlemmer hos Dansk Friskoleforening, hvor den enkelt lilleskole får samme direkte indflydelse som de andre medlemmer af denne forening. Dette dobbeltmedlemsskab vil sikre, at Lilleskolerne/ Lilleskolernes Sammenslutning fremover stadig og forhåbentlig endnu bedre - vil kunne tilbyde og udvikle de nuværende skole-

6 orienterede aktiviteter, som ledermøder og træf, regionsmøder, lilleskolenyt, understøttelse af netværk m.m. Det er målet, at det sammenlagte kontingent for dobbeltmedlemsskabet for den enkelte skole vil ligge på samme niveau som det nuværende kontingent i Lilleskolerne. Det har været vigtigt for bestyrelsen i arbejdet med dette vigtige forslag, at holde en tæt dialog med medlemsskolerne. Udover en foreløbig debat ifm. efterårets ledertræf, har bestyrelsen i skrivende stund inviteret skoleledere og bestyrelser til henholdsvis et lederinternat og til regionsmøder inden repræsentantskabet, udelukkende med henblik på at diskutere dette forslag. citat slut Og efter præsentationen af disse overvejelser for lederne på ledertræffet i efteråret 2014, drøftede vi i bestyrelsen de oplæg, modeller og begrundelser vi havde sendt ud til skolerne med lederne på et velbesøgt lederinternat i februar. Her var der både opbakning til forslaget om det politiske samarbejde med Dansk Friskoleforening via det dobbeltmedlemsskab, og stor opbakning til at fokusere LS fremtidige opgaver på det pædagogiske og ledelsesmæssige område. Herefter har vi prøvet at etablere to dialogmøder med bestyrelser og ledere fra lilleskolerne heri foråret, men de måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Så vi er godt klædt på. Ajlioliolaj- vort fællesskab skal vokse (1976?) Lukker og slukker vi så for LS? Nej, tværtimod! Meningen er, at vi skal revitalisere Lilleskolernes Sammenslutning som et pædagogisk forum på mange niveuer: som et mødested for ledere, bestyrelsesfolk, og - gerne lærere og børn. Vi vil som minimum fastholde de aktiviteter vi kender fra bestyrelses- og ledertræf, ledermøder m.m,, men vi vil forstærke netværk og vidensdeling, og ikke mindst perspektivere, belyse og fremhæve de forskellige lilleskolers undervisning, skolekultur og pædagogik både internt og eksternt. Hvordan må den kommende bestyrelse afgøre. At miste LS som et nødvendigt og givende fællesskab har været en bekymring undervejs i debatten for mange lilleskolefolk, men lilleskolerne vil blive ved at være et fællesskab eller rettere mange niveauer af fællesskaber:det nære fællesskab omkring børnene i en klasse, det større fællesskab eller - om man vil skolekulturen på den enkelte skole, og endelig fællesskabet i foreningen mellem Lilleskolerne. Alle tre niveauer med det samme fokus: At skabe rammerne om et godt børneliv i lilleskolen. Det forunderlige er, at de tre niveauer spiller sammen prøv at spørge de store elever på Musik-og teaterfestivalen om det giver mening at være lilleskolebarn?, prøv at spørge sidemanden efter beretningen her, om lilleskoleforældre eller lilleskoleleder giver mening. Mit gæt er, at det giver stor mening. Det er svært, for det forunderlige er, at disse fællesskaber ikke lige lader sig beskrive, fordi de måske dybest set er kulturbårne. Lilleskoleideen breder sig ikke kun via manifester, politikker, elle samarbejdsaftaler, men ved kulturel og pædagogisk inspiration og vidensdeling mellem deltagerne på mange niveauer: Lilleskolefolk skal møde andre lilleskolefolk - til inspiration, irritation, spejling, udfordring og konkret samarbejde.

7 Der er stof til et kulturantropologisk studie her: Hvad har vi til fælles - udover den høje andel af mandlige lærere med sjove frisurer og korte bukser J Vi har i lilleskolernes bestyrelse i vores arbejde med foreningens fremtid tilladt os at beskrive de fællestræk, vi ser. Ikke for at give det endelige svar på hvem er lilleskolerne?, men for at kvalificere spørgsmålet. Dybest set er det jer og de kommende generationer af lilleskolefolk, der skal finde ud af jeres version af en skoleform, der har været levedygtigt og gjort en pædagogisk forskel fra 40 erne til i dag. Jeg står op om morgenen sang om merværdi (benny Holst 1971) Det er det første skoleår, hvor lilleskolernes lærere og ledere har skulle arbejde under de nye rammer, der kom i kølvandet på lockouten og regeringsindgrebet. Vores indtryk både fra FSL og fra lilleskolelederne er, at det overordnet fungerer rigtig godt, og at fokus er på samarbejdet om at lave netop deres bedste lilleskole. Vi har lige siden lockouten haft mærket en stor interesse hos lederne i at mødes og drøfte de muligheder og forhindringer, der har ligget i processen. Vi oplever også at lederne er rigtig glade for at have dette særlige rum at mødes i. Vi har også haft et udmærket samarbejde med FSL det har vi nu haft i mange år J - hvor vi både kan drøfte konkrete sager og større perspektiver i gensidig respekt, for vores respektive roller. Men hvis vi bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer bliver vedtaget, vil dette samarbejde forandres, og vi vil ikke længere repræsentere lilleskolerne ift. FSL. Det vil Dansk Friskoleforening. Det giver os til gengæld nogle nye muligheder i samarbejdet med FSL, f.eks at udvikle lilleskolelærerprofessionen sammen lad det være et meget foreløbigt ord. Det kan vi gøre ved en række fælles kursus- og mødeaktiviteter. Det har længe været Lilleskolernes bestyrelses ønske at kunne gøre mere for og sammen med lilleskolelærerne og nu er tiden til det, og det vil passe til foreningens nye fokus på pædagogik og undervisning. Vi voksne kan også være bange Lilleskolerne er for børn det burde være indlysende for alle efterhånden, men at børn også er en slags mennesker virker ikke altid indlysende, når vi hører visse politikere og skoleeksperters udtalelser. Tit har man en opfattelse af, at de tænker på børn som små automatiske tranportører af kompetencerelevant viden, der kan lagres og aktiveres, når de en gang skal i gang med videreuddannelse eller erhvervsliv. USB-børn måske en ny diagnose?? Det der er den egentlige udfordring er, at vi for mange år siden er begyndt at tale om børn og skole i kalkuler, mellemregninger, resultater, effektivitet og outputstyring.. Som Steffen Herman har formanet os: I må som frie skoler erobre det pædagogiske sprog og tanke tilbage. Forleden kunne man i politiken læse at det kan betale sig for samfundet at gøre noget ved ensomhed! Jamen, så må vi da hellere få gjort noget ved det der

8 er penge i skidtet! (Det var sikkert en velmenende journalist, der havde hjerte på rette sted). Pixi-udgaven af begrebet Konkurrencestaten er for mange også lilleskolefolk blevet det modbillede vi bekæmper. Altså et samfund, hvor uddannelse primært skal sikre at erhvervslivet får de kompetencer, der skal bruges i den globale konkurrence. Det er provokerende for os lilleskolefolk, at der skabes en så kynisk og entydig sammenhæng mellem skolens opgave og fremtidens samfund af to grunde: for hvor bliver nu et af? Hvor bliver det gode børneliv, de skæve vinkler, det kreative og det rebelske af? Hvor bliver dannelse, fællesskab og medborgerskab af? Men det er også provokerende, fordi der kan være mange andre visioner for det samfund, vores børn skal overtage. At lave lilleskole og fri skole og være et reelt alternativ, indebærer altid en kritik stor eller lille - af noget bestående, og at vise alternativet i praksis!! Men det handler også om et håb eller vision for den fremtid, vores børn skal leve i. Det er jeres opgave ude på lilleskolerne at strikke det sammen det vil vi gerne hjælpe jer med i det forhåbentlige kommende LS. Som Steffen Herman har formanet os: I må erobre det pædagogiske sprog og tanke tilbage. Gakkede viilde eksperimenterende skoler 10 % Ensomme kan betale sig???

9 Sluttema I har som bestyrelser og ledere ude på lilleskolerne nogle intense måneder og sikkert endda år foran jer. Den danske grundskole står foran en gigantisk forandringsproces der sikkert vil lykkedes mere eller mindre afhængig af den enkelte kommunes dygtighed og økonomiske formåen. Det giver jer både nogle muligheder men også forpligtigelser - til at definere jeres skole på ny at give den særpræg, at spille med eller mod folkeskolereformen eller lilleskolearven, eller noget helt tredje. Det vil kræve meget af nogen af jer ikke mindst af lederne, at fastholde engagement og motivation hos lærerne. Men samtidig er det stadigt muligt at lave fri grundskole og ikke mindst lilleskole - i Danmark, hvor I faktisk selv bestemmer det vigtigste, og ikke skal underlægge os den herskende dumhed om den er naturlig eller kunstig. Og det er ikke bare muligt det er også vigtigt og betydningsfuldt at I gør det. For samfundet, for de ansatte og selvfølgelig for børnene og fremtiden Som skoleforening ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe jer - bestyrelser og ledere med dette. Vi vil hjælpe jer med rådgivning, sparring, lederuddannelse, ledermøder og træf. Vi vil også hjælpe jer med at finde hinanden i netværk og interessegrupper. Hvis jeg igen skal misbruge billedet fra Asterix: Vi i de frie grundskoler er stadig nogle ubesatte områder der holder imperiet stangen sjældent har det været så nødvendigt at lave lilleskole. Det vil vi gerne høre jeres mening om.

10 Coda Og så vil jeg endelig sige tak for samarbejdet til De andre skoleforeninger DP, DF, De Kristne, De private Gymnasier og De tyske mindretalsskoler Fagforeningerne FSL og BUBL Fordelingssekretariatet Undervisningsministeriet Den frie lærerskole Ollerup Nationalt Videnscenter - og ikke mindst til folkene i Frie Skolers Hus, med Søren Brinck i spidsen Og selvfølgelig vores egne folk: På det gamle sekretariat: Jeanette og Bente Haugård Peter Hele bestyrelsen specielt de afgående: Sus tak for en storog markant indsats både i bestyrelsen og som lilleskoleleder Og sidste men ikke mindst alle jer lilleskolefolk ude på skolerne Uden jer giver det ingen mening. Hermed overlader jeg..

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014 Kære Lilleskolefolk og gæster. Først en serviceoplysning: Formen i denne beretning er hugget fra musikkens verden, en sonateform, det vil sige først er der et hoved- og bi-tema, dernæst følger en række

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Ministeren sagde i radioen, at der endelig var evidens for at trivsel fremmede læringen.

Ministeren sagde i radioen, at der endelig var evidens for at trivsel fremmede læringen. Formandens mundtlige beretning 2016 Kære lilleskolefolk for det er I jo i denne her sammenhæng, selvom I i andre sammenhænge også nu kan tituleres friskolefolk. For det er nu et års tid siden, at jeres

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Den selvejende institution Studsgård Friskoles ordinære generalforsamling Onsdag, den 6. april 2016 Formandens beretning Det forgangne år Bestyrelsen har i 2015 afholdt 24 bestyrelsesmøder. Der foreligger

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Folkemødet på Bornholm i juni slog som hver gang i de forløbne fire år alle tidligere rekorder med over 90.000 besøgende fordelt på de fire dage, det

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen.

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Indledning FSL finder det meget positivt, at NLS har taget initiativ til at sætte kommercialisering i uddannelse på dagsordenen.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur.

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur. Fra: Mikkel Warming [mailto:mikkel_warming@hotmail.com] Sendt: 6. oktober 2015 16:30 Til: Borgmesteren for BUF Emne: Om selvejende institutioner Kære Pia! På Jeres udvalgsmøde den 7/10-15 har I en temadrøftelse

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Beretning årsmøde 2016

Beretning årsmøde 2016 Beretning årsmøde 2016 Vores 150 års jubilæum var en særlig oplevelse. Det er stort at blive 150 år og det blev fejret på allerbedste Kochs maner, hvor alle børn og voksne arbejdede sammen i ugen op til

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos SFO Tænketank Danmark Vi mener, at alle der arbejder i og

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større.

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større. Oure Friskole, børnehave og Vuggestue. 27.04.2016 Formandens beretning 2015/16 Åbenhed, tillid og fællesskab. Det har jeg valgt at lade være overskriften på dette års beretning. Måske vil denne beretning

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Ledelsens mundtlige beretning 2013

Ledelsens mundtlige beretning 2013 Ledelsens mundtlige beretning 2013 Livsmod gennem faglig og kreativ udfoldelse (v/ forstander Mette Sanggaard Schultz) "Vi har ikke spændende featureuger, hvor vi slår på tromme - Udtaler skoleleder Jesper

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Pædagogisk weekend løfter stemningen trods reformen Kan man tage på pædagogisk weekend midt i et

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Oplæg til Haveselskabet 2010

Oplæg til Haveselskabet 2010 Oplæg til Haveselskabet 2010 Dagsorden: 19:00 19:05 Velkomst (v. Thorvald) 19:05 19:50 Værdien af medlemmer og Haveselskabets ambition 19:50 20:05 Kaffepause 20:05 20:45 Dialog og interaktion 20:45 20:55

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere