Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15"

Transkript

1 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget mange gange i lilleskolerne. Hvor mange af jer kender den?jeg er sikker på, at en musikantroplog ville kunne få meget ud af, hvilke sange de forskellige skoleforeninger synger. Feks.: Vi er flere i bestyrelsen, der i sidste weekend var til landsmøde i Dansk Friskoleforening og her skal jeg lige love for at der bliver sunget hele tiden! Og de synger alle versene ikke noget med første og sidste og så citerer de dem også i deres taler og indlæg. Det samme gør sig gældende på deres bestyrelsesmøder, som vi også har deltaget i hvor de pludselig bryder ud i sang. Alt dette syngeri har haft afsmittende virkning, da jeg skrev denne her beretning først var den tænkt som en sangcyklus af gamle sange fra lilleskolens fortid, men 378 vers kan være hårdt at komme igennem, og de gamle protestsange er faktisk ret svære at synge ikke mindst for jer, så jeg har i stedet valg ikke at synge (lettelsen breder sig?). Til gengæld vil jeg undervejs nævne de sange fra Lilleskolernes bagkatalog jeg havde i tankerne har vi virkelig sunget dem? Så måske går der lilleskoleretro i min beretning?? Hvor mange af jer har været her før til bestyrelsestræf? Hvor mange af jer var overhovedet født i 1970? Lillekolerne har fået en fortid J Indledning Så igen kære lilleskolefolk og gæster Herfra hvor vi står er blevet overskriften på årets bestyrelsestræf og det er også en passende indgang til vores beretning, for Lilleskolernes bestyrelse er i det forløbne stoppet op og har stillet sig selv spørgsmålet: Hvor står vi? Både som forening og som lilleskoler. Det er så ikke det samme, som vi har stået stille, skulle jeg hilse og sige - jeg mindes ikke et bestyrelsesår, hvor der har været så højt aktivitetsniveau i bestyrelsen og hvor vi har haft så mange grundlæggende drøftelser både internt, med jer på skolerne og med Dansk Friskoleforening. Men inden jeg taler om det, vil jeg præcisere, hvad der er vores politiske eksistensgrundlag og ståsted, som frie skoler og især lilleskoler. Friheden flyver (Eva Madsen, 1978) Det er nemlig vores grundlovssikrede frihed i Danmark til at lave vores egen skole cementeret i grundloven af 1915 altså for 100 år siden. Friheden til, at forældre har et reelt skolevalg ikke bare mellem eksisterende skoler, men også til at oprette egne og anderledes skoler - og dermed friheden til at tage medansvaret for egne - og andre børns - skolegang. Med den eneste forudsætning: at undervisningen skal stå mål med folkeskolens. Hvis vi kigger nærmere efter er der tale om to friheder: Skolefriheden, altså vores muligheder som selvejende institutioner for at indrette skolen i høj grad som vi vil: økonomisk, strukturelt, organisatorisk og ledelsesmæssigt det er nemt at forstå og besværligt at navigere i.

2 Så har vi den pædagogiske og undervisningsmæssige frihed: Hvad er det vi vil med skolen, i hvad og hvordan vil vi undervise, hvad er den pædagogiske tilgang, hvilke drømme, ambitioner og visioner har vi på vores børns vegne om deres liv og den verden de kommer til at leve i. I kan godt høre at den her frihed er den fineste og den er ikke bare besværlig, den er rigtig svær J Og sikkert derfor den, som politikkerne forstår dårligst For Skolefriheden er grundlæggende ikke i fare heller ikke politisk. Tvært imod: Der er politikere, der har forelsket sig i tanken om selveje som en bedre og billigere måde at drive kommunal folkeskole på efter devisen: Lav de enkelte folkeskoler om til selvejende institutioner så slipper kommunalbestyrelserne for bøvlet Det fungerer jo hos de frie skoler. Måske er det samme tanke, der ligger bagved enkelte kommuners kyniske spekulationer i at lukke små folkeskoler, og nærmest opfordre til, at forældrene bare kan lave en fri skole i stedet? Oven i købet for færre penge? Måske drømmer de om, at en række små selvejende discountskoler, kan overtage folkeskolens forpligtigelser ude i det tynde Danmark? Så kan vi spare kan vi Men kære politikere: Det er ikke meningen med friskoleloven at lave nettoskoler. (Først var vi røde, så blev vi grønne og endte som gule, Lidl-skolernes Sammenslutning??) Det er indlysende at dette vil være en trussel for både folkeskolen og for de frie grundskoler. Hvorfor det sidste? Fordi de frie skoler og ikke mindst lilleskolernes succes og opbakning både politisk og lokalt skyldes, at vi ikke kun bruger skolefriheden, men også vores pædagogiske frihed: Det er ikke nok at være sammen om at drive skole, man skal også være sammen om hvorfor og hvordan. Derfor er det også politisk essentielt, at vi som lilleskoler udnytter vores frihed ikke fra, men til at lave netop vores undervisning, pædagogik og skolekultur. Det betyder ikke, at I nye skoler, der hvert år nu opstår i kølvandet på skolenedlæggelser og sammenlægninger ikke er velkomne i den frie skoleverden det betyder blot, at I først bliver fri- eller lilleskoler, når I ved hvad I vil bruge friheden til! De politiske krav til folkeskolens indhold er enorme den nyeste folkeskolereform går i detaljer om hvordan skoledag, undervisningsformer og faglige mål skal implementeres. Dette udgør en indirekte trussel mod vores pædagogiske frihed, for det vil sive gennem systemet: ministerier og medier, men også hos os selv: forældre, lærere og ledere kan begynde at tænke, at sådan er en rigtig skole og sådan må vi også hellere gøre. Derfor reagerer vi også i foreningen, ligeså snart. Derfor skriver vi også i vores høringssvar sammen med Dansk Friskoleforening vedr. Fælles Mål i Folkeskolen: Vi tager det for givet, at en fri grundskole ikke er forpligtet på at lave læringsmålsstyret undervisning, men netop er fri til at vælge sin egen pædagogik og didaktik ud fra skolens overbevisning og syn på læring og dannelse

3 Vores pædagogiske frihed kræver vilje, visioner, vedholdenhed, vovemod og vildskab, hvis vi ikke skal blive mainstreamskoler eller åbne vejen for discounttænkningen. Spænd livremmen ind (Røde Mor, 1971) Vi skal ikke være med i koret, der taler folkeskolen ned, men den er ikke blevet behandlet ordentligt, og det er dybt urimeligt at de stigende kravene til folkeskolen med de nye reformer over de sidste år er sket i forbindelse med flere års besparelser på området. Det er også dybt urimeligt at en god tnok demokratisk vedtaget - folkeskolereform, der skal sikre demokrati både i skolen og samfundet, er blevet til og blevet implementerer uden dialog med ledere og lærere i folkeskolen. Det er også dybt urimeligt, at så mange små, lokale folkeskoler nedlægges i en misforstået økonomisk tænkning om besparelser og effektiviseringer. Men det er til gengæld dybt imponerende, at der stadig er lærer, ledere og forældre i den danske Folkeskole, der trodser urimelighederne og kæmper for at lave en god Folkeskole. Respekt for det!! På de frie skolers område er det dybt urimeligt, at vi udover besparelserne i folkeskolerne også igennem flere år er blevet underlagt yderligere besparelser i form af nedgang i koblingsprocenten, dispositionsbegrænsninger m.m. Det er dybt urimeligt at vores små skoler, og ikke mindst skoler i udkanten ikke kan låne penge til at udbygge eller renovere skolerne. Det er dybt urimeligt at der ikke er relativt flere penge i de frie skoler til specialundervisningsbørn, da der relativt er mange flere hos os end i folkeskolen. Der er i det hele taget mange urimeligheder, som skoleforeningerne tilsammen gør deres bedste for at bekæmpe, men det er politisk op ad bakke og resultaterne lader vente på sig. Skoleforeningerne skal samarbejde endnu bedre og være bedre til sammen - at markere sig i offentligheden. Det er ikke længere nok at rette sig mod skolepolitiske ordførere og ministre, når de centrale politikker på vores område f.eks. overenskomster og tilskud bliver fastlagt i finansministeriet. For dansk politik er blevet topstyret og Bjarne, er en mand du ikke kan nå J Det kræver en ny og samlet strategi for skoleforeningerne at kunne navigere i dette både ift. Christiansborg og medierne. Sang om samarbejde og solidaritet (Benny Holst, 1971) I Danmark vokser uligheden og de sociale udfordringer- det er fakta. Sammen med de frie skolers frihed følger et socialt ansvar det er en holdning, Som vi i Lilleskolerne heldigvis ikke er alene om de andre skoleforeninger og politikere på tværs af partier deler den også. Det vi kan være uenige om er, hvad vi kan og skal gøre og hvor pengene skal komme fra.

4 For udover den voksende ulighed i socio-økonomiske baggrund, er der mange andre skævheder og problemstillinger omkring børns opvækst: børn af flygtninge, børn af indvandrere, børn med særlige forudsætninger og diagnoser, børn med adfærdsproblemer, svækkede familier, børn med psykiske problemer som ensomhed, angst, tristhed og stress og meget mere. En kæmpestor kompleksitet, der kan skabe magtesløshed ude på skolerne, for hvor skal man sætte ind? Det første svar er: Vi kan som skoler ikke løfte alt det alene det kræver også noget af boligpolitikken, socialpolitikken, familiepolitikken, udkantspolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken både statsligt og kommunalt - at løfte dette ansvar. Men vi kan og skal gøre vores del og vi ude på lilleskolerne gør det allerede godt med mange små tiltag på mange områder. Det kræveren stærk skolekultur, sociale holdninger, kompetente lærere og selvfølgelig dermed økonomiske ressourcer at løfte det sociale ansvar omkring de enkelte børn, men det lykkes hver dag ude på skolerne at hjælpe, integrere, inkludere, rumme - eller hvad tidens modeord nu er - de sårbare og udsatte børn på vores lilleskoler. Det er der respekt om også på Christiansborg Men det kræver altså også ressourcer og derfor er det dobbelt tragisk at der findes velhavende storbyskoler - med god økonomi og lange ventelister der ikke vil være med til at løfte det sociale ansvar. Disse skoler medfører udover en evig politisk kritik af hele sektoren også et øget politisk pres på vores statstilskud, hvor både yderligere nedgang i koblingsprocenten og et socio-økonomisk taxameter dvs. at skolernes tilskud er afhængig af forældrenes socio-økonomiske profil har været fremme, både i de politiske drøftelser, i ministeriet og i medierne. Vi har i Lilleskolerne drøftet det, og har svært ved at se et socio-økonomisk taxameter i praksis, men det kan blive en nødvendig udvej, hvis vi ikke internt i de frie skoler selv kan fordele pengene, for penge og opgaver er skævt fordelt mellem de frie skoler. På specialundervisningsområdet er der nu kommet efter flere års overgangsordning kommet en ny lov, der skal sikre en større smidighed, gennemskuelighed og budgetsikkerhed for skolerne. Samtidig er målet også, at skolerne skal have dækket en langt større del af de reelle udgifter ved specialundervisningen. Lilleskolerne der har været med til at give input til den nye lov hilser den velkommen. Nu kommer det besværlige, for det er skoleforeningerne i fællesskab, der skal afsnøre de midler, der skal finansiere specialundervisningen og her er vi ikke helt enige. Kort sagt vil Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne afsnøre væsentligt flere penge til specialundervisningen, og det kan ende med at skoleforeningerne igen i år ikke kan blive enige, og derfor må indstille forskellige forslag til ministeriet. Solidaritet handler om at fordele og give der, hvor der er mest brug for det. Det er en stor og åbenbart vanskelig opgave for skoleforeningerne Siden Frie Skolers Fællesråd for 6-7 år siden ophørte, har Lilleskolerne måtte repræsentere medlemsskolernes politiske interesser selv. Det har været et am-

5 bitøst mål og en stor opgave, og vi har da også måtte erkende at det har krævet flere kræfter, end vi har som lille forening. Derfor har vi i Lilleskolernes bestyrelse taget et stort skridt til et helt nyt samarbejde med Dansk Friskoleforening. Det første skridt har været etableringen af et fælles sekretariatssamarbejde i Frie Skolers Hus, et samarbejde, der allerede efter kun et år fungerer rigtig godt, og hvor medarbejderne dag for dag bliver dygtigere og dygtigere i deres rådgivning og servicering af både friskoler og medlemsskoler. Men samtidig også et sekretariat, der får større og større betydning ift. at klæde foreningsbestyrelserne på i deres arbejde. Det næste skridt har været et fuldt politisk samarbejde, og da vi senere på repræsentantskabet skal stemme om de vedtægtsændringer, der muliggør dette, vil jeg for klarhedens skyld citere fra vores skriftlige beretning om dette det bliver lidt langt, men det er vigtigt: Efter Lilleskolernes mening er der lang vej endnu, før skoleforeningerne bliver tilstrækkeligt enige og slagkraftige til at sikre en bedre økonomi og større legitimitet for skolerne. Vi har også måtte erkende, at vi som lille forening med begrænsede ressourcer, ikke kan varetage lilleskolernes politiske interesser alene. Moderne politisk interessevaretagelse kræver mange kræfter og kompetencer hos både formandskab, bestyrelse og sekretariat. Der skal udarbejdes baggrundsmateriale, analyser, oplæg, artikler og pressemateriale, og der skal bruges rigtig mange ressourcer på at mødes med politikere, debattører, embedsmænd og skolefolk. Lilleskolernes bestyrelse har på denne baggrund erkendt, at det ikke er muligt at leve op til samtlige de formål der fremgår af foreningens vedtægter derfor skal vedtægterne ændres, og det skal sikres, at de opgaver, der ligger i formålet, fortsat løses for og på vegne af medlemmerne! Derfor har det været naturligt for Lilleskolernes bestyrelse i forlængelse af det nyligt etablerede sekretariatssamarbejde med Dansk Friskoleforening at undersøge, om der også kunne være grundlag for et politisk samarbejde mellem de to foreninger. Bestyrelserne i de to foreninger har efter sommerferien mødtes i stor åbenhed og med fælles ønske om at finde hinanden. En fælles styringsgruppe har undervejs arbejdet med, hvordan et sådant foreningssamarbejde kunne fungere i praksis. Fokus har hele tiden været, hvordan vi kunne sikre medlemsskolernes politiske interessevaretagelse bedst. Resultatet af bestyrelsens arbejde er en indstilling til repræsentantskabet om, at Lilleskolerne fremover skal fortsætte som en uafhængig skoleforening gerne kaldet Lilleskolernes Sammenslutning der dog ikke længere vil repræsentere lilleskolerne politisk. Sammenslutningen vil fortsat have sine egne vedtægter, sin egen bestyrelse, sin egen medarbejder og sin egen økonomi. Den politiske repræsentation sikres ved at medlemsskolerne samtidigt er medlemmer hos Dansk Friskoleforening, hvor den enkelt lilleskole får samme direkte indflydelse som de andre medlemmer af denne forening. Dette dobbeltmedlemsskab vil sikre, at Lilleskolerne/ Lilleskolernes Sammenslutning fremover stadig og forhåbentlig endnu bedre - vil kunne tilbyde og udvikle de nuværende skole-

6 orienterede aktiviteter, som ledermøder og træf, regionsmøder, lilleskolenyt, understøttelse af netværk m.m. Det er målet, at det sammenlagte kontingent for dobbeltmedlemsskabet for den enkelte skole vil ligge på samme niveau som det nuværende kontingent i Lilleskolerne. Det har været vigtigt for bestyrelsen i arbejdet med dette vigtige forslag, at holde en tæt dialog med medlemsskolerne. Udover en foreløbig debat ifm. efterårets ledertræf, har bestyrelsen i skrivende stund inviteret skoleledere og bestyrelser til henholdsvis et lederinternat og til regionsmøder inden repræsentantskabet, udelukkende med henblik på at diskutere dette forslag. citat slut Og efter præsentationen af disse overvejelser for lederne på ledertræffet i efteråret 2014, drøftede vi i bestyrelsen de oplæg, modeller og begrundelser vi havde sendt ud til skolerne med lederne på et velbesøgt lederinternat i februar. Her var der både opbakning til forslaget om det politiske samarbejde med Dansk Friskoleforening via det dobbeltmedlemsskab, og stor opbakning til at fokusere LS fremtidige opgaver på det pædagogiske og ledelsesmæssige område. Herefter har vi prøvet at etablere to dialogmøder med bestyrelser og ledere fra lilleskolerne heri foråret, men de måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Så vi er godt klædt på. Ajlioliolaj- vort fællesskab skal vokse (1976?) Lukker og slukker vi så for LS? Nej, tværtimod! Meningen er, at vi skal revitalisere Lilleskolernes Sammenslutning som et pædagogisk forum på mange niveuer: som et mødested for ledere, bestyrelsesfolk, og - gerne lærere og børn. Vi vil som minimum fastholde de aktiviteter vi kender fra bestyrelses- og ledertræf, ledermøder m.m,, men vi vil forstærke netværk og vidensdeling, og ikke mindst perspektivere, belyse og fremhæve de forskellige lilleskolers undervisning, skolekultur og pædagogik både internt og eksternt. Hvordan må den kommende bestyrelse afgøre. At miste LS som et nødvendigt og givende fællesskab har været en bekymring undervejs i debatten for mange lilleskolefolk, men lilleskolerne vil blive ved at være et fællesskab eller rettere mange niveauer af fællesskaber:det nære fællesskab omkring børnene i en klasse, det større fællesskab eller - om man vil skolekulturen på den enkelte skole, og endelig fællesskabet i foreningen mellem Lilleskolerne. Alle tre niveauer med det samme fokus: At skabe rammerne om et godt børneliv i lilleskolen. Det forunderlige er, at de tre niveauer spiller sammen prøv at spørge de store elever på Musik-og teaterfestivalen om det giver mening at være lilleskolebarn?, prøv at spørge sidemanden efter beretningen her, om lilleskoleforældre eller lilleskoleleder giver mening. Mit gæt er, at det giver stor mening. Det er svært, for det forunderlige er, at disse fællesskaber ikke lige lader sig beskrive, fordi de måske dybest set er kulturbårne. Lilleskoleideen breder sig ikke kun via manifester, politikker, elle samarbejdsaftaler, men ved kulturel og pædagogisk inspiration og vidensdeling mellem deltagerne på mange niveauer: Lilleskolefolk skal møde andre lilleskolefolk - til inspiration, irritation, spejling, udfordring og konkret samarbejde.

7 Der er stof til et kulturantropologisk studie her: Hvad har vi til fælles - udover den høje andel af mandlige lærere med sjove frisurer og korte bukser J Vi har i lilleskolernes bestyrelse i vores arbejde med foreningens fremtid tilladt os at beskrive de fællestræk, vi ser. Ikke for at give det endelige svar på hvem er lilleskolerne?, men for at kvalificere spørgsmålet. Dybest set er det jer og de kommende generationer af lilleskolefolk, der skal finde ud af jeres version af en skoleform, der har været levedygtigt og gjort en pædagogisk forskel fra 40 erne til i dag. Jeg står op om morgenen sang om merværdi (benny Holst 1971) Det er det første skoleår, hvor lilleskolernes lærere og ledere har skulle arbejde under de nye rammer, der kom i kølvandet på lockouten og regeringsindgrebet. Vores indtryk både fra FSL og fra lilleskolelederne er, at det overordnet fungerer rigtig godt, og at fokus er på samarbejdet om at lave netop deres bedste lilleskole. Vi har lige siden lockouten haft mærket en stor interesse hos lederne i at mødes og drøfte de muligheder og forhindringer, der har ligget i processen. Vi oplever også at lederne er rigtig glade for at have dette særlige rum at mødes i. Vi har også haft et udmærket samarbejde med FSL det har vi nu haft i mange år J - hvor vi både kan drøfte konkrete sager og større perspektiver i gensidig respekt, for vores respektive roller. Men hvis vi bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer bliver vedtaget, vil dette samarbejde forandres, og vi vil ikke længere repræsentere lilleskolerne ift. FSL. Det vil Dansk Friskoleforening. Det giver os til gengæld nogle nye muligheder i samarbejdet med FSL, f.eks at udvikle lilleskolelærerprofessionen sammen lad det være et meget foreløbigt ord. Det kan vi gøre ved en række fælles kursus- og mødeaktiviteter. Det har længe været Lilleskolernes bestyrelses ønske at kunne gøre mere for og sammen med lilleskolelærerne og nu er tiden til det, og det vil passe til foreningens nye fokus på pædagogik og undervisning. Vi voksne kan også være bange Lilleskolerne er for børn det burde være indlysende for alle efterhånden, men at børn også er en slags mennesker virker ikke altid indlysende, når vi hører visse politikere og skoleeksperters udtalelser. Tit har man en opfattelse af, at de tænker på børn som små automatiske tranportører af kompetencerelevant viden, der kan lagres og aktiveres, når de en gang skal i gang med videreuddannelse eller erhvervsliv. USB-børn måske en ny diagnose?? Det der er den egentlige udfordring er, at vi for mange år siden er begyndt at tale om børn og skole i kalkuler, mellemregninger, resultater, effektivitet og outputstyring.. Som Steffen Herman har formanet os: I må som frie skoler erobre det pædagogiske sprog og tanke tilbage. Forleden kunne man i politiken læse at det kan betale sig for samfundet at gøre noget ved ensomhed! Jamen, så må vi da hellere få gjort noget ved det der

8 er penge i skidtet! (Det var sikkert en velmenende journalist, der havde hjerte på rette sted). Pixi-udgaven af begrebet Konkurrencestaten er for mange også lilleskolefolk blevet det modbillede vi bekæmper. Altså et samfund, hvor uddannelse primært skal sikre at erhvervslivet får de kompetencer, der skal bruges i den globale konkurrence. Det er provokerende for os lilleskolefolk, at der skabes en så kynisk og entydig sammenhæng mellem skolens opgave og fremtidens samfund af to grunde: for hvor bliver nu et af? Hvor bliver det gode børneliv, de skæve vinkler, det kreative og det rebelske af? Hvor bliver dannelse, fællesskab og medborgerskab af? Men det er også provokerende, fordi der kan være mange andre visioner for det samfund, vores børn skal overtage. At lave lilleskole og fri skole og være et reelt alternativ, indebærer altid en kritik stor eller lille - af noget bestående, og at vise alternativet i praksis!! Men det handler også om et håb eller vision for den fremtid, vores børn skal leve i. Det er jeres opgave ude på lilleskolerne at strikke det sammen det vil vi gerne hjælpe jer med i det forhåbentlige kommende LS. Som Steffen Herman har formanet os: I må erobre det pædagogiske sprog og tanke tilbage. Gakkede viilde eksperimenterende skoler 10 % Ensomme kan betale sig???

9 Sluttema I har som bestyrelser og ledere ude på lilleskolerne nogle intense måneder og sikkert endda år foran jer. Den danske grundskole står foran en gigantisk forandringsproces der sikkert vil lykkedes mere eller mindre afhængig af den enkelte kommunes dygtighed og økonomiske formåen. Det giver jer både nogle muligheder men også forpligtigelser - til at definere jeres skole på ny at give den særpræg, at spille med eller mod folkeskolereformen eller lilleskolearven, eller noget helt tredje. Det vil kræve meget af nogen af jer ikke mindst af lederne, at fastholde engagement og motivation hos lærerne. Men samtidig er det stadigt muligt at lave fri grundskole og ikke mindst lilleskole - i Danmark, hvor I faktisk selv bestemmer det vigtigste, og ikke skal underlægge os den herskende dumhed om den er naturlig eller kunstig. Og det er ikke bare muligt det er også vigtigt og betydningsfuldt at I gør det. For samfundet, for de ansatte og selvfølgelig for børnene og fremtiden Som skoleforening ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe jer - bestyrelser og ledere med dette. Vi vil hjælpe jer med rådgivning, sparring, lederuddannelse, ledermøder og træf. Vi vil også hjælpe jer med at finde hinanden i netværk og interessegrupper. Hvis jeg igen skal misbruge billedet fra Asterix: Vi i de frie grundskoler er stadig nogle ubesatte områder der holder imperiet stangen sjældent har det været så nødvendigt at lave lilleskole. Det vil vi gerne høre jeres mening om.

10 Coda Og så vil jeg endelig sige tak for samarbejdet til De andre skoleforeninger DP, DF, De Kristne, De private Gymnasier og De tyske mindretalsskoler Fagforeningerne FSL og BUBL Fordelingssekretariatet Undervisningsministeriet Den frie lærerskole Ollerup Nationalt Videnscenter - og ikke mindst til folkene i Frie Skolers Hus, med Søren Brinck i spidsen Og selvfølgelig vores egne folk: På det gamle sekretariat: Jeanette og Bente Haugård Peter Hele bestyrelsen specielt de afgående: Sus tak for en storog markant indsats både i bestyrelsen og som lilleskoleleder Og sidste men ikke mindst alle jer lilleskolefolk ude på skolerne Uden jer giver det ingen mening. Hermed overlader jeg..

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre Indhold 1. del Beretning 2013 2. del lilleskolen 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere