Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3."

Transkript

1 Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet af året, så vi har haft brug for vores suppleanter. Dette betyder, at når vi kun er 6 bestyrelsesmedlemmer, så giver det en del arbejde til dem der er tilbage. Bestyrelsen er som følger Formand: Freddy Rasmussen Næstformand: Mads Greve Sekretær: Aase B. Stisen Kasserer: Sus Tranekær Best. medl: Svend-Erik Bispeskov Best. medl: Knud K. Petersen (Ansvar for hjemmesiden) Jeg mener at vi har en aktiv bestyrelse, og selvom vi har forskellige synspunkter, har vi haft nogle gode debatter, således at vi opnår en enighed til beboernes bedste. Udlejning af lejligheder og forretninger på Torvet: Antallet af fraflyttere og tilflyttere siden november år 2007 er: Da beretningen blev skrevet havde der været 31 familier i år mod 45 familier sidste år, som er flyttede i Brøndbyparken afdeling 3 De er fordelt således: 10-1 rums, 9 2 rums, 3 3 rums, 7 4 rums og 2 5 rums. Til alle nye beboere vil vi fra afdelingsbestyrelsen side gerne byde Jer rigtigt hjerteligt velkommen. Der har været 3 ejerskifte af en butik/erhvervslejemål, Ide Shoppen og bageren har skiftet ejer, Ørelægen er stoppet og der er i stedet kommet en psykolog. Renseriet står stadig tomt, men de har opsagt deres lejemål, der er ikke kommet nogen afklaring på, hvilken form for erhverv der skal flytte ind i butikken, men man må sige, at det ikke pynter med en tom butik. Sammenlægning af lejligheder: Efter at vi på et beboermøde havde vedtaget at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at sammenlægge nogle af de 1 og 2 værelsers lejligheder - 3 i hver blok, arbejder bestyrelsen stadigvæk med at få tilladelse fra kommunalbestyrelsen, vi kan se at det er i de 1 og 2 rums lejligheder, at vi har den største fraflytning, og derved også større slid på lejlighederne. Dem der bor i opgangene med 1 rums lejligheder vil nok også give bestyrelsen ret i, at det er der, der er mest uro, men vi har fået 2 afslag fra kommunalbestyrelsen på vores henvendelser. Vi kan oplyse, at 47 % af vores lejligheder i afdeling 3 er 1 og 2 rums lejligheder, som er til gavn for familier uden børn og til de enlige. side 1

2 Personale i afd. 3: 1 mand Claus Volf er stoppet i vores afdeling. Vi har fået en ny ejendomsfunktionær Hussein Taskiran, som vi er meget glade for, at han er faldet rigtig godt ind i samarbejdet med sine kollegaer. Der er blevet ansat en ny 1 mand pr , Thomas Randlev, bestyrelsen vil her igennem gerne byde de 2 velkommen i afdelingen og håber at I bliver her i mange år. Her er lidt Statistik og nøgletal på boligområdet afdeling 3 siden år 2004: Befolkningen i Brøndbyparken afd. 3, år 2008 er på 830 personer, som er fordelt på aldersgrupperne: 0-6 år 7-17 år år år år år 65- år alt afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd 3 år Børn fordelt pr. familie. Enlig uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd.3 år afd.3 år Pensionister fordelt på aldersgrupper i antal 0-24 år år år år 65- år Antal i alt afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år Diverse tiltag i åres løb: Det største tiltag som vi har lavet i år er at vi er startet på renovering af syd facaden. Det kan ikke undgås at med sådan et stort projekt så vil der også være nogle start vanskeligheder, men de er løst hen ad vejen. Vi måtte ændre på den lille trækrude og flytte den hen over døren, samt vi har fjernet det gamle antennekabel og malet træværket på 8 sal., rep. af altaner der hvor der har været skaller der er faldet ned. Det har selvfølgelig givet en merudgift, men vi har fundet pengene inden for budgettet. Bestyrelsen syntes at håndværkerne har lavet et flot stykke arbejde, og beboerne har været generelt tilfredse med dem. side 2

3 Området ned mod afdeling 1-2 ved legepladsen er blevet ryddet, der er efterfølgende blevet sået græs, så det er blevet mere åben. Der er blevet efter beplantet med diverse blomster rundt om i vores blomster kummer. Vi skal i samarbejde med kommunen se på om vi kan ændre på vores containergård, så den bliver mere brugervenlig, og derudover er der samtidig taget en beslutning med afdeling 1-2, at der skal laves en mindre dør, så det gør det nemmere at komme ind i gården. Vi har konstateret, at der er mange der har rødt mærke på deres vaskerumsnøgle og derfor tror man, at det er hjemmehjælperen der har reserveret vaske tiden, men det har vist sig ved en kontrol, at vedkommende ikke har hjemmehjælp. Dette vil der blive lavet om på, det skal fremgå tydeligt, at det er hjemmehjælpen der har reserveret turen. (Da jeg lavede optællingen var der 37 med rødt mærke, men ud af dem var der kun 16 der reelt fik hjemmehjælp). Vi har desværre haft 2 store vandskader på grund af, at der var en ventil der gik i stykker begge steder. Dette er noget bestyrelsen ser meget alvorligt på, vi er ved at finde frem til, hvem der er ansvarlig for at ventilerne går i stykker, og hvad vi kan gøre fremover. Bestyrelsen har skrevet til Brøndby kommune, at man ønsker at få et debat møde omkring Brøndbyøster Station, nutid og fremtid. Der har været en skrivelse omkring EL sikkerheden skal skærpes i Danmark, det drejer sig om HPFI relæ. Dette vil ikke få betydning for vores afdeling, da vi er dækket ind med HFI relæ. Bestyrelsen har ansøgt og fået tilladelse af politiet til at sætte skilte op med Privat vej - parkering for køretøjer højere end 2 m. og køretøjer med totalvægt over 3500 kg. er ikke tilladt. Det vil sige, at varevogne ikke må holde inde mellem blokkerne. Vi havde desværre en overgang nogle der syntes, at det var sjovt at knuse de ruder der var i vores nye døre. Men efter at vi fik sat skilte op omkring TV overvågning, samt at vi fik rundsendt en skrivelse omkring nul toleransen, har der ikke været episoder siden. I bestyrelsen har vi afholdt et Budget kursus internt. Det var meningen at det var alle 3 afdelinger der sammen skulle holde et kursus, men der var ikke tilslutning nok fra de 2 andre afdelinger så det blev holdt internt, men de der havde tilmeldt sig fra de andre afdelinger blev inviteret med, jeg havde indtryk af, at dem der deltog fik en masse ud af kursusset. Varmemester kontoret er blevet udvidet med nabo lejemålet, så nu opfyldes de krav der er til pladsen til vores ansatte funktionærer. Der har været nogle problemer efter at vi er gået over til et nyt renovationsfirma, det er kommunen der bestemmer hvem der skal hente vores affald. Det er ikke kun hos os der er problemer, så vi har afholdt et møde med kommunen sammen med BIB om, hvordan vi kan løse problemet, og hvad der skal ske i fremtiden, så vi må håbe at det bliver bedre. Dette er bare et lille udpluk af hvad der er sket i afdelingen, hvis man ønsker mere kan man altid se vores udmærkede referater, som er meget vel udført på hjemmesiden, eller komme over i bestyrelseslokalet den 1. tirsdag i mdr. mellem kl til kl undtagen i juli og få udleveret et referat. Effekter og reklamer i opgangene og kældre: Vi må desværre konstatere, at vi har et lille antal beboere, der ikke kan finde ud af at smide deres reklamer ud i papir containeren, men smider det i opgangen, og som sætter affald ned i kælderen i stedet for at aflevere det i vores containergård, så andre skal rydde op efter dem, men gudskelov er der et stort flertal der godt kan finde ud af det, vi kører en nul tolerance, det vil sige, at hvis vi kan finde ud af og har dokumentation på hvem det er der ikke kan finde ud af at aflevere deres affald det rette sted, så får de en regning. side 3

4 Trappevask: Bestyrelsen har prøvet flere og flere forskellige firmaer til at vaske trapper, med forskelligt resultat. Det firma som vi har brugt det sidste år, og den medarbejder der har rengøringen nu er nok det bedste som vi har haft. Derfor har vi fastansat ham i afdelingen, så vi ikke risikerer at miste ham, grundet firmaet skal bruge ham et andet sted. Vi har fået foretaget en større hovedrengøring, så nu skal maleren ind over og få repareret der hvor der er behov. Vagtordning med FALCK: Vi har nu haft vagt ordningen hos FALCK i et år. Der hvor der har været de fleste udkald er ved elevator stop, der har været 13 i alt, og de 5 af dem er på grund af, at der har været for mange personer i elevatoren. Det er meget vigtigt at man overholder den angivne vægtgrænse på 225 kg. Men det er stadig 13 stop for mange, selv om vi gør alt for at vores elevatorer er i orden. Vi er opmærksom på, at vi har haft en elevator i længere tid, som har været ude af drift, men der er desværre leveringstid på materialer, det er ikke muligt at have alle materialer liggende på lageret. Vi har et ekstra spil liggende, hvis der skulle gå et i stykker. Så har der været 10 udkald lige fra et sprunget vandrør/ventil til et afløb er stoppet m.m. Alt i alt har der været 23 sager og de ville have været der uanset om vi har vagtordningen hos FALCK eller hos os selv. Beboer klager: Vi har været behjælpelige med et par beboersager, og de er blevet løst på tilfredsstillende måde. Det de fleste klager går på er, at der er for meget larm i lejemålet. Disse problemer bliver som regel løst ved et brev fra administrationen. Man skal huske på at selv om man er utilfreds, er det ikke sikkert at man har retten på sin side, men har man ret, så skal man også have det. Renovering i budget år : Smøre sko til elevator Udskiftning af altangelænder Udskiftning af kold og varmvands rør i butik Udskiftning af centralvarme ventiler i kælder & på loft Nye lamper på loft og v/ elevator 4 blokke med nye dørtrin 4 blokke med nye yderdøre og med nyt åbningssystem 1 cykel skur Renovering af kloak i 1 blok Postkasser Renovering af legepladser Renovering af grønne områder. side 4

5 Organisationsbestyrelse 2007/08. Organisationsbestyrelsen har været meget aktiv i det forgangne år. Der er blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor der er blevet behandlet 56 underpunkter. Der har været mange efterretnings og administrative sager uden den store debat. En meget vigtig beslutning er blevet vedtaget. Der er udfærdiget en boliggaranti ordning. Det vil sige, at hvis man flytter fra afdelingen f. eks i sommerhus, kan man fremover tegne en boliggaranti ordning, hvis man skulle fortryde indenfor 3 år, kan man få stillet en tilsvarende lejlighed til rådighed, når der bliver en ledig. Nu skal man ikke tro at det er det eneste som organisationsbestyrelsen har udrettet i årets løb. Organisationsbestyrelsen tager sig også af alt det kedelige, det er dem der har det overordnede ansvar for selskabet og de 3 afdelinger. Det være sig møder med kommunen, andre boligforeninger, godkendelse og kontrol med de 3 afdelingers budget og regnskab, forhandling med personalet omkring lokal aftale m.m. I sidste ende kan de blive gjort personlig økonomisk ansvarlig, hvis de vedtager noget som strider i mod lovgivningen, og påfører afdelingerne et økonomisk tab. MEN det er et spændende arbejde, som jeg personlig er meget glad for at deltage i. Organisationsbestyrelsen er nu repræsenteret i bestyrelsen med 1 fra hver afdeling. Formand: Freddy Rasmussen afdeling 3 Næstformand: Brian Nissen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: John Madsen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Valentina Storegaard afdeling 4 Kommunalt udpeget Pia H. Svensson afdeling 3 Suppleant: Freddy Østergård afdeling 1-2 Suppleant: Tina Laursen afdeling 3 Suppleant: Aase Stisen afdeling 3 Suppleant Kurt Hitzinger afdeling 4 Hertil kommer som observatør: Medarbejderrepræsentant Preben Hansen afdeling 1-2 Boligselskaberne i Brøndby BIB: I BIB har vi afholdt et møde med Teknik og miljø udvalget og dem fra Teknisk forvaltning der havde ansvaret med affaldsordning i kommunen omkring afhentning af affald i Bolig områderne. Udvalget blev gjort opmærksom på, at som det foregik var det ikke godt nok. Udvalget ville gå tilbage og stramme op på afhentningen. Den. 30. oktober 2008 skal vi have et møde med boligforeningerne og borgmesteren omkring samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne. Vi har haft et møde med Brøndby fjernvarme, omkring at vi skal til at indberette hvad og hvor vi laver energi besparelse, vi er ikke helt enige om formen vi skal indberette på, det skal helst ikke være sådan at vi skal have en større administrations opgave her. Vi har altid et formøde inden generalforsamlingen i fjernvarmen, dette giver os mulighed for at vi altid kan komme med en fælles front til mødet. side 5

6 Repræsentantskabet: På repræsentantskabets møde tirsdag. den. 23. september Blev formandens beretning godkendt Esbern Ott gennemgik regnskabet for administrationen, og afdelingerne. Regnskabet for de 3 afdelinger og administrationen blev godkendt. Revisoren gennemgik revisionsprotokol, som derefter blev godkendt. Esbern Ott gennemgik budgettet for selskabet, som derefter blev godkendt. Der var stillet et forslag omkring ændring af vedtægterne, forslaget gik ud på at man fremover skal vælge alle 5 repræsentanter til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet, forslaget blev vedtaget med et stort flertal. Valg til organisationsbestyrelsen 2008/09: Fra afdeling 4 var Valentina Storegaard på valg og blev genvalgt for de næste 2 år. Da forslaget var vedtaget, at alle skal vælges til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet så var der 2 fri pladser på valg. Brian Nissen fra afdeling 1-2 og Tina Laursen fra afdeling 3 blev valgt uden modkandidater. Umiddelbart efter mødet blev der afholdt et kort møde i den nye organisationsbestyrelse. Bestyrelsen blev konstitueret som følgende: Formand: Freddy Rasmussen afdeling 3 Næstformand: Brian Nissen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Valentina Storegaard afdeling 4 Bestyrelsesmedlem: John Madsen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Tina Laursen afdeling 3 Medarbejderrepræsentant Preben Hansen afdeling 4 Suppleant: for Freddy Aase Stisen afdeling 3 Suppleant: for Brian Erik Dan afdeling 1-2 Suppleant: for John Freddy Østergaard afdeling 1-2 Suppleant: for Valentina. Kurt Hitzinger afdeling 4 Suppleant for Tina Mads Greve afdeling 3 TV, Bredbånd og hjemmesiden i afdeling 3: Det gamle antenneudvalg har nedlagt sig selv og er blevet erstattet af et teknisk udvalg, der primært tager sig af, at vi får de produkter vi betaler for. Alt der vedrører tv og bredbånd er underlagt organisationsbestyrelsen, og de har afholdt møde med YooSee omkring program pakker, nu og i fremtiden omkring digital TV. Vi har også haft kontakt med Brøndby antenneforening i spørgsmålet om vi skal ind under Brøndby nettet og dermed muligheden for at se Brøndby TV. Men som det ser ud i øjeblikket kan dette ikke betale sig, det ville blive en dyr fornøjelse. Jeg vil i bestyrelsen arbejde for at vi afholder et fælles beboermøde, om vi skal skifte til Brøndby antenneforening og hvad dette giver af fordele og ulemper. Vi har desværre stadig problemer med Cirque omkring levering af bredbånd, det har ikke været tilfredsstillende, Vi må nok endnu engang holde et møde med de ansvarlige fra Carl Bro, Cirque. side 6

7 Det er sådan at INFO kanalen på TV er opdelt, så alle 3 afdelinger og administrationen har hver deres sider til orientering for deres afdelinger, der er udpeget en kontakt person fra hver afdeling og det er kun kontakt personen der kan komme ind på siderne for sin respektive afdeling. Det er desværre sådan, at vi har svært ved at få den til at fungere, derfor er der ikke sket ret meget på Info kanalen. Det var meningen at akutte beskeder ville blive sat ind på INFO kanalen, for eksempel. hvis der opstod et akut problem, og afholdelse af diverse fester i afdelingen o.l. Der er sket en mindre ændring på vores hjemmeside efter at Knud og Peter har overtaget den. På vores hjemmeside har bestyrelsen indlagt mange gode oplysninger, bl.a. kommende aktiviteter, alle Nyhedsbreve, referater både fra bestyrelsesmøder og fra diverse fester med billeder. Man kan følge med i vores vedligeholdelsesplan, som bliver opdateret hver måned. Der findes flere informationer omkring vedligeholdelse af din bolig, nyt fra varmemesteren, og husdyrs udvalget og meget mere, prøv at bruge et par minutter på hjemmesiden og du vil blive overrasket over hvor meget der er. Det er igen en af de ting som bestyrelsen vægter meget, at vi oplyser så meget som muligt ud til beboerne, og i får så mange oplysninger som muligt. Det er bestyrelsens holdning at hjemmesiden ALDRIG vil erstatte opslagene i opgangene, vi skal være opmærksomme på, at det ikke er alle der har en PC, det er kun et ekstra tilbud til beboerne. Individuel modernisering: Der er flere og flere der benytter sig af muligheden for at låne penge i afdelingen til et nyt køkken, eller badeværelse. På grund af at der er flere og flere der vil låne til et nyt køkken i afdelingen, så er der nogle ting som afdelingen er forpligtiget til at betale, disse beløb bliver taget af den konto der er sat af til køknerne i vedligeholdsplanen, og derved er der ikke så mange der kan få renoveret et køkken efter ventelisten. Hvis nogen ønsker at benytte sig af ordningen, skal man henvende sig på administrationen, lånegrænsen er hævet til kr. Husdyrs-udvalget: Der er nu registreret 15 katte og 30 hunde, og vi er i gang med at genregistrere beboernes husdyr, det er sådan, at efter 1 år skal beboerne have deres husdyr genregistreret, beboerne er generelt gode til at komme og få deres kæledyr genregistreret. Der er også vedtaget i afdelingsbestyrelsen og husdyrs udvalget, at hvis man skal passe en hund/kat mere end en mdr. så skal husdyret registreres med en gæste registrering. Diverse fester i afdeling 3: Banko: side 7

8 I efteråret 2007 blev der afholdt fælles banko med de 2 andre afdelinger i Brøndbyparken, der var mange der mødte op, og fik nogle hyggelige timer sammen med andre beboere, og mange gik hjem med flotte præmier. Søndag den. 16. november 2008, vil vi her i afdeling 3 afholde et stort banko spil på Kilden hvor alle i Brøndbyparken med familie er velkommen. Jeg kan allerede nu røbe, at der bliver flotte præmier, så vi håber at rigtig mange møder op. Juletræerne tændes på Torvet: Det er nu blevet en fast tradition, at juletræerne tændes den sidste fredag i november, Bestyrelsen er værter med varm gløgg og småkager, kakao mælk til børnene. Julemanden kommer forbi, og deler karameller ud til børnene. De unge mennesker fra Brøndby musik skole underholder med julemelodier på tværfløjte. Så kik forbi den sidste fredag i november. Fastelavnsfest: I år holdt vi i samarbejde med de 2 andre afdelinger i Brøndbyparken og Lejerforeningen Brøndbyparken en fælles fastelavnsfest. Alle, der deltog i fastelavnsfesten på Lindelundsskolen, vil give os ret i, at det var en stor succes. Der var tøndeslagning for både børn og voksne, derefter var der en tryllekunster der underholdt børn og voksne. Der var også en masse flotte præmier og gaver til kattekonger og kattedronninger, flødeboller, sodavand og en lækker slik pose. Fodbold: Vi har igen i år været inviteret af fodboldklubben BIF ude at se en fodboldkamp, det er altid meget populært blandt beboerne at komme gratis til fodbold og det koster ikke afdelingen noget. BONBON-LAND: Som noget nyt i år arrangerede bestyrelsen en tur til BONBON-LAND, først havde vi satset på, at vi kunne sende 50 af sted i en bus, men vi fandt hurtig ud af at det var for lidt, derfor blev det udvidet til 2 busser og det var godt det samme, for vi var 83 glade beboere der drog til BONBON-LAND, hvor vi fik en hyggelig dag sammen. Bestyrelsen er enige om at det vil vi også gøre til næste år, så i kan allerede begynde at glæde jer. Promenadekoncert: Lørdag den. 20. september 2008 afholdte Brøndbyparken afdeling 3 og Brøndby musikskole deres traditionsrige Promenadekoncert på Brøndbyøster Torv. Dagen startede med regn, så vi var lidt bekymrede om det ville blive gennemført. Men da vi startede op blev det det flotteste solskinsvejr, og gudskelov mødte der mange op selv om vejret ikke så for lovende ud. Musikken var lidt anderledes denne gang, men det blev koncerten ikke dårligere af, igen fik musikskolen vist at de har nogle dygtige musikere. Os der var til stede fik nogle hyggelige timer sammen med god blandet musik. Samarbejde: side 8

9 Vi har igen i år haft behov for at bruge beboere uden for bestyrelsen til at hjælpe med, at vi kan få vores arrangementer til at fungere. Bestyrelsen og hjælpere udefra, har lavet et stort stykke arbejde omkring diverse fester. Dette vil bestyrelsen her igennem gerne sige dem en stor tak for. (vi kan godt bruge nogle flere frivillige beboere). Der er et godt samarbejde mellem, varmemesteren Claus Kæstel, og afdelingsbestyrelsen. Claus og jeg holder en del møder, hvis der opstår noget som jeg vil have svar på. Claus er altid villig til et lille møde, så vi kan få klarhed på problemet. Claus er god til at informere mig, hvad der sker i afdelingen, bestyrelsen får en god orientering fra varmemesteren på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen syntes at vi har en god stab af gårdmænd nu, og vi synes at de gør et stort stykke arbejde for at vi kan bibeholde den høje standard som vi alle gerne vil have Det er desværre sådan, at vores gårdmænd skal bruge mere og mere tid på at rydde op efter nogle beboere, som ikke kan finde ud af at aflevere deres affald i container gården, det er selvfølge ikke dig, men så er det din nabo der ikke kan finde container gården. Det er klart når gårdmændene skal rydde op efter os, så går det ud over andet arbejde. Til Forretningsføreren og administrationen tak for et godt samarbejde og det friske humør i altid har, og den hjælp jeg altid kan hente hos jer, jeg er nok en der trækker meget på jer på administration, men jeg er stolt af den professionelle måde i er på. Det er mit indtryk at vi har gode medarbejdere på administrationen, og i har et godt samarbejde indbyrdes. Til Bestyrelsen i afdeling 3 vil jeg sige en særlig tak for et dejligt år. Jeg synes, at vi har en rigtig god og aktiv bestyrelse. Jeg er godt klar over at beretningen også omhandler visse ting som dele af bestyrelsen ikke deltager i, men jeg er af den mening at i som beboere i afdeling 3, også skal informeres om, hvad afdelingsbestyrelsen også deltager i. På bestyrelsens vegne Freddy Rasmussen Formand i afdeling 3 side 9

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Bilag til rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 BILAG Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere