Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3."

Transkript

1 Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet af året, så vi har haft brug for vores suppleanter. Dette betyder, at når vi kun er 6 bestyrelsesmedlemmer, så giver det en del arbejde til dem der er tilbage. Bestyrelsen er som følger Formand: Freddy Rasmussen Næstformand: Mads Greve Sekretær: Aase B. Stisen Kasserer: Sus Tranekær Best. medl: Svend-Erik Bispeskov Best. medl: Knud K. Petersen (Ansvar for hjemmesiden) Jeg mener at vi har en aktiv bestyrelse, og selvom vi har forskellige synspunkter, har vi haft nogle gode debatter, således at vi opnår en enighed til beboernes bedste. Udlejning af lejligheder og forretninger på Torvet: Antallet af fraflyttere og tilflyttere siden november år 2007 er: Da beretningen blev skrevet havde der været 31 familier i år mod 45 familier sidste år, som er flyttede i Brøndbyparken afdeling 3 De er fordelt således: 10-1 rums, 9 2 rums, 3 3 rums, 7 4 rums og 2 5 rums. Til alle nye beboere vil vi fra afdelingsbestyrelsen side gerne byde Jer rigtigt hjerteligt velkommen. Der har været 3 ejerskifte af en butik/erhvervslejemål, Ide Shoppen og bageren har skiftet ejer, Ørelægen er stoppet og der er i stedet kommet en psykolog. Renseriet står stadig tomt, men de har opsagt deres lejemål, der er ikke kommet nogen afklaring på, hvilken form for erhverv der skal flytte ind i butikken, men man må sige, at det ikke pynter med en tom butik. Sammenlægning af lejligheder: Efter at vi på et beboermøde havde vedtaget at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at sammenlægge nogle af de 1 og 2 værelsers lejligheder - 3 i hver blok, arbejder bestyrelsen stadigvæk med at få tilladelse fra kommunalbestyrelsen, vi kan se at det er i de 1 og 2 rums lejligheder, at vi har den største fraflytning, og derved også større slid på lejlighederne. Dem der bor i opgangene med 1 rums lejligheder vil nok også give bestyrelsen ret i, at det er der, der er mest uro, men vi har fået 2 afslag fra kommunalbestyrelsen på vores henvendelser. Vi kan oplyse, at 47 % af vores lejligheder i afdeling 3 er 1 og 2 rums lejligheder, som er til gavn for familier uden børn og til de enlige. side 1

2 Personale i afd. 3: 1 mand Claus Volf er stoppet i vores afdeling. Vi har fået en ny ejendomsfunktionær Hussein Taskiran, som vi er meget glade for, at han er faldet rigtig godt ind i samarbejdet med sine kollegaer. Der er blevet ansat en ny 1 mand pr , Thomas Randlev, bestyrelsen vil her igennem gerne byde de 2 velkommen i afdelingen og håber at I bliver her i mange år. Her er lidt Statistik og nøgletal på boligområdet afdeling 3 siden år 2004: Befolkningen i Brøndbyparken afd. 3, år 2008 er på 830 personer, som er fordelt på aldersgrupperne: 0-6 år 7-17 år år år år år 65- år alt afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd 3 år Børn fordelt pr. familie. Enlig uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd.3 år afd.3 år Pensionister fordelt på aldersgrupper i antal 0-24 år år år år 65- år Antal i alt afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år afd. 3 år Diverse tiltag i åres løb: Det største tiltag som vi har lavet i år er at vi er startet på renovering af syd facaden. Det kan ikke undgås at med sådan et stort projekt så vil der også være nogle start vanskeligheder, men de er løst hen ad vejen. Vi måtte ændre på den lille trækrude og flytte den hen over døren, samt vi har fjernet det gamle antennekabel og malet træværket på 8 sal., rep. af altaner der hvor der har været skaller der er faldet ned. Det har selvfølgelig givet en merudgift, men vi har fundet pengene inden for budgettet. Bestyrelsen syntes at håndværkerne har lavet et flot stykke arbejde, og beboerne har været generelt tilfredse med dem. side 2

3 Området ned mod afdeling 1-2 ved legepladsen er blevet ryddet, der er efterfølgende blevet sået græs, så det er blevet mere åben. Der er blevet efter beplantet med diverse blomster rundt om i vores blomster kummer. Vi skal i samarbejde med kommunen se på om vi kan ændre på vores containergård, så den bliver mere brugervenlig, og derudover er der samtidig taget en beslutning med afdeling 1-2, at der skal laves en mindre dør, så det gør det nemmere at komme ind i gården. Vi har konstateret, at der er mange der har rødt mærke på deres vaskerumsnøgle og derfor tror man, at det er hjemmehjælperen der har reserveret vaske tiden, men det har vist sig ved en kontrol, at vedkommende ikke har hjemmehjælp. Dette vil der blive lavet om på, det skal fremgå tydeligt, at det er hjemmehjælpen der har reserveret turen. (Da jeg lavede optællingen var der 37 med rødt mærke, men ud af dem var der kun 16 der reelt fik hjemmehjælp). Vi har desværre haft 2 store vandskader på grund af, at der var en ventil der gik i stykker begge steder. Dette er noget bestyrelsen ser meget alvorligt på, vi er ved at finde frem til, hvem der er ansvarlig for at ventilerne går i stykker, og hvad vi kan gøre fremover. Bestyrelsen har skrevet til Brøndby kommune, at man ønsker at få et debat møde omkring Brøndbyøster Station, nutid og fremtid. Der har været en skrivelse omkring EL sikkerheden skal skærpes i Danmark, det drejer sig om HPFI relæ. Dette vil ikke få betydning for vores afdeling, da vi er dækket ind med HFI relæ. Bestyrelsen har ansøgt og fået tilladelse af politiet til at sætte skilte op med Privat vej - parkering for køretøjer højere end 2 m. og køretøjer med totalvægt over 3500 kg. er ikke tilladt. Det vil sige, at varevogne ikke må holde inde mellem blokkerne. Vi havde desværre en overgang nogle der syntes, at det var sjovt at knuse de ruder der var i vores nye døre. Men efter at vi fik sat skilte op omkring TV overvågning, samt at vi fik rundsendt en skrivelse omkring nul toleransen, har der ikke været episoder siden. I bestyrelsen har vi afholdt et Budget kursus internt. Det var meningen at det var alle 3 afdelinger der sammen skulle holde et kursus, men der var ikke tilslutning nok fra de 2 andre afdelinger så det blev holdt internt, men de der havde tilmeldt sig fra de andre afdelinger blev inviteret med, jeg havde indtryk af, at dem der deltog fik en masse ud af kursusset. Varmemester kontoret er blevet udvidet med nabo lejemålet, så nu opfyldes de krav der er til pladsen til vores ansatte funktionærer. Der har været nogle problemer efter at vi er gået over til et nyt renovationsfirma, det er kommunen der bestemmer hvem der skal hente vores affald. Det er ikke kun hos os der er problemer, så vi har afholdt et møde med kommunen sammen med BIB om, hvordan vi kan løse problemet, og hvad der skal ske i fremtiden, så vi må håbe at det bliver bedre. Dette er bare et lille udpluk af hvad der er sket i afdelingen, hvis man ønsker mere kan man altid se vores udmærkede referater, som er meget vel udført på hjemmesiden, eller komme over i bestyrelseslokalet den 1. tirsdag i mdr. mellem kl til kl undtagen i juli og få udleveret et referat. Effekter og reklamer i opgangene og kældre: Vi må desværre konstatere, at vi har et lille antal beboere, der ikke kan finde ud af at smide deres reklamer ud i papir containeren, men smider det i opgangen, og som sætter affald ned i kælderen i stedet for at aflevere det i vores containergård, så andre skal rydde op efter dem, men gudskelov er der et stort flertal der godt kan finde ud af det, vi kører en nul tolerance, det vil sige, at hvis vi kan finde ud af og har dokumentation på hvem det er der ikke kan finde ud af at aflevere deres affald det rette sted, så får de en regning. side 3

4 Trappevask: Bestyrelsen har prøvet flere og flere forskellige firmaer til at vaske trapper, med forskelligt resultat. Det firma som vi har brugt det sidste år, og den medarbejder der har rengøringen nu er nok det bedste som vi har haft. Derfor har vi fastansat ham i afdelingen, så vi ikke risikerer at miste ham, grundet firmaet skal bruge ham et andet sted. Vi har fået foretaget en større hovedrengøring, så nu skal maleren ind over og få repareret der hvor der er behov. Vagtordning med FALCK: Vi har nu haft vagt ordningen hos FALCK i et år. Der hvor der har været de fleste udkald er ved elevator stop, der har været 13 i alt, og de 5 af dem er på grund af, at der har været for mange personer i elevatoren. Det er meget vigtigt at man overholder den angivne vægtgrænse på 225 kg. Men det er stadig 13 stop for mange, selv om vi gør alt for at vores elevatorer er i orden. Vi er opmærksom på, at vi har haft en elevator i længere tid, som har været ude af drift, men der er desværre leveringstid på materialer, det er ikke muligt at have alle materialer liggende på lageret. Vi har et ekstra spil liggende, hvis der skulle gå et i stykker. Så har der været 10 udkald lige fra et sprunget vandrør/ventil til et afløb er stoppet m.m. Alt i alt har der været 23 sager og de ville have været der uanset om vi har vagtordningen hos FALCK eller hos os selv. Beboer klager: Vi har været behjælpelige med et par beboersager, og de er blevet løst på tilfredsstillende måde. Det de fleste klager går på er, at der er for meget larm i lejemålet. Disse problemer bliver som regel løst ved et brev fra administrationen. Man skal huske på at selv om man er utilfreds, er det ikke sikkert at man har retten på sin side, men har man ret, så skal man også have det. Renovering i budget år : Smøre sko til elevator Udskiftning af altangelænder Udskiftning af kold og varmvands rør i butik Udskiftning af centralvarme ventiler i kælder & på loft Nye lamper på loft og v/ elevator 4 blokke med nye dørtrin 4 blokke med nye yderdøre og med nyt åbningssystem 1 cykel skur Renovering af kloak i 1 blok Postkasser Renovering af legepladser Renovering af grønne områder. side 4

5 Organisationsbestyrelse 2007/08. Organisationsbestyrelsen har været meget aktiv i det forgangne år. Der er blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor der er blevet behandlet 56 underpunkter. Der har været mange efterretnings og administrative sager uden den store debat. En meget vigtig beslutning er blevet vedtaget. Der er udfærdiget en boliggaranti ordning. Det vil sige, at hvis man flytter fra afdelingen f. eks i sommerhus, kan man fremover tegne en boliggaranti ordning, hvis man skulle fortryde indenfor 3 år, kan man få stillet en tilsvarende lejlighed til rådighed, når der bliver en ledig. Nu skal man ikke tro at det er det eneste som organisationsbestyrelsen har udrettet i årets løb. Organisationsbestyrelsen tager sig også af alt det kedelige, det er dem der har det overordnede ansvar for selskabet og de 3 afdelinger. Det være sig møder med kommunen, andre boligforeninger, godkendelse og kontrol med de 3 afdelingers budget og regnskab, forhandling med personalet omkring lokal aftale m.m. I sidste ende kan de blive gjort personlig økonomisk ansvarlig, hvis de vedtager noget som strider i mod lovgivningen, og påfører afdelingerne et økonomisk tab. MEN det er et spændende arbejde, som jeg personlig er meget glad for at deltage i. Organisationsbestyrelsen er nu repræsenteret i bestyrelsen med 1 fra hver afdeling. Formand: Freddy Rasmussen afdeling 3 Næstformand: Brian Nissen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: John Madsen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Valentina Storegaard afdeling 4 Kommunalt udpeget Pia H. Svensson afdeling 3 Suppleant: Freddy Østergård afdeling 1-2 Suppleant: Tina Laursen afdeling 3 Suppleant: Aase Stisen afdeling 3 Suppleant Kurt Hitzinger afdeling 4 Hertil kommer som observatør: Medarbejderrepræsentant Preben Hansen afdeling 1-2 Boligselskaberne i Brøndby BIB: I BIB har vi afholdt et møde med Teknik og miljø udvalget og dem fra Teknisk forvaltning der havde ansvaret med affaldsordning i kommunen omkring afhentning af affald i Bolig områderne. Udvalget blev gjort opmærksom på, at som det foregik var det ikke godt nok. Udvalget ville gå tilbage og stramme op på afhentningen. Den. 30. oktober 2008 skal vi have et møde med boligforeningerne og borgmesteren omkring samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne. Vi har haft et møde med Brøndby fjernvarme, omkring at vi skal til at indberette hvad og hvor vi laver energi besparelse, vi er ikke helt enige om formen vi skal indberette på, det skal helst ikke være sådan at vi skal have en større administrations opgave her. Vi har altid et formøde inden generalforsamlingen i fjernvarmen, dette giver os mulighed for at vi altid kan komme med en fælles front til mødet. side 5

6 Repræsentantskabet: På repræsentantskabets møde tirsdag. den. 23. september Blev formandens beretning godkendt Esbern Ott gennemgik regnskabet for administrationen, og afdelingerne. Regnskabet for de 3 afdelinger og administrationen blev godkendt. Revisoren gennemgik revisionsprotokol, som derefter blev godkendt. Esbern Ott gennemgik budgettet for selskabet, som derefter blev godkendt. Der var stillet et forslag omkring ændring af vedtægterne, forslaget gik ud på at man fremover skal vælge alle 5 repræsentanter til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet, forslaget blev vedtaget med et stort flertal. Valg til organisationsbestyrelsen 2008/09: Fra afdeling 4 var Valentina Storegaard på valg og blev genvalgt for de næste 2 år. Da forslaget var vedtaget, at alle skal vælges til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet så var der 2 fri pladser på valg. Brian Nissen fra afdeling 1-2 og Tina Laursen fra afdeling 3 blev valgt uden modkandidater. Umiddelbart efter mødet blev der afholdt et kort møde i den nye organisationsbestyrelse. Bestyrelsen blev konstitueret som følgende: Formand: Freddy Rasmussen afdeling 3 Næstformand: Brian Nissen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Valentina Storegaard afdeling 4 Bestyrelsesmedlem: John Madsen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Tina Laursen afdeling 3 Medarbejderrepræsentant Preben Hansen afdeling 4 Suppleant: for Freddy Aase Stisen afdeling 3 Suppleant: for Brian Erik Dan afdeling 1-2 Suppleant: for John Freddy Østergaard afdeling 1-2 Suppleant: for Valentina. Kurt Hitzinger afdeling 4 Suppleant for Tina Mads Greve afdeling 3 TV, Bredbånd og hjemmesiden i afdeling 3: Det gamle antenneudvalg har nedlagt sig selv og er blevet erstattet af et teknisk udvalg, der primært tager sig af, at vi får de produkter vi betaler for. Alt der vedrører tv og bredbånd er underlagt organisationsbestyrelsen, og de har afholdt møde med YooSee omkring program pakker, nu og i fremtiden omkring digital TV. Vi har også haft kontakt med Brøndby antenneforening i spørgsmålet om vi skal ind under Brøndby nettet og dermed muligheden for at se Brøndby TV. Men som det ser ud i øjeblikket kan dette ikke betale sig, det ville blive en dyr fornøjelse. Jeg vil i bestyrelsen arbejde for at vi afholder et fælles beboermøde, om vi skal skifte til Brøndby antenneforening og hvad dette giver af fordele og ulemper. Vi har desværre stadig problemer med Cirque omkring levering af bredbånd, det har ikke været tilfredsstillende, Vi må nok endnu engang holde et møde med de ansvarlige fra Carl Bro, Cirque. side 6

7 Det er sådan at INFO kanalen på TV er opdelt, så alle 3 afdelinger og administrationen har hver deres sider til orientering for deres afdelinger, der er udpeget en kontakt person fra hver afdeling og det er kun kontakt personen der kan komme ind på siderne for sin respektive afdeling. Det er desværre sådan, at vi har svært ved at få den til at fungere, derfor er der ikke sket ret meget på Info kanalen. Det var meningen at akutte beskeder ville blive sat ind på INFO kanalen, for eksempel. hvis der opstod et akut problem, og afholdelse af diverse fester i afdelingen o.l. Der er sket en mindre ændring på vores hjemmeside efter at Knud og Peter har overtaget den. På vores hjemmeside har bestyrelsen indlagt mange gode oplysninger, bl.a. kommende aktiviteter, alle Nyhedsbreve, referater både fra bestyrelsesmøder og fra diverse fester med billeder. Man kan følge med i vores vedligeholdelsesplan, som bliver opdateret hver måned. Der findes flere informationer omkring vedligeholdelse af din bolig, nyt fra varmemesteren, og husdyrs udvalget og meget mere, prøv at bruge et par minutter på hjemmesiden og du vil blive overrasket over hvor meget der er. Det er igen en af de ting som bestyrelsen vægter meget, at vi oplyser så meget som muligt ud til beboerne, og i får så mange oplysninger som muligt. Det er bestyrelsens holdning at hjemmesiden ALDRIG vil erstatte opslagene i opgangene, vi skal være opmærksomme på, at det ikke er alle der har en PC, det er kun et ekstra tilbud til beboerne. Individuel modernisering: Der er flere og flere der benytter sig af muligheden for at låne penge i afdelingen til et nyt køkken, eller badeværelse. På grund af at der er flere og flere der vil låne til et nyt køkken i afdelingen, så er der nogle ting som afdelingen er forpligtiget til at betale, disse beløb bliver taget af den konto der er sat af til køknerne i vedligeholdsplanen, og derved er der ikke så mange der kan få renoveret et køkken efter ventelisten. Hvis nogen ønsker at benytte sig af ordningen, skal man henvende sig på administrationen, lånegrænsen er hævet til kr. Husdyrs-udvalget: Der er nu registreret 15 katte og 30 hunde, og vi er i gang med at genregistrere beboernes husdyr, det er sådan, at efter 1 år skal beboerne have deres husdyr genregistreret, beboerne er generelt gode til at komme og få deres kæledyr genregistreret. Der er også vedtaget i afdelingsbestyrelsen og husdyrs udvalget, at hvis man skal passe en hund/kat mere end en mdr. så skal husdyret registreres med en gæste registrering. Diverse fester i afdeling 3: Banko: side 7

8 I efteråret 2007 blev der afholdt fælles banko med de 2 andre afdelinger i Brøndbyparken, der var mange der mødte op, og fik nogle hyggelige timer sammen med andre beboere, og mange gik hjem med flotte præmier. Søndag den. 16. november 2008, vil vi her i afdeling 3 afholde et stort banko spil på Kilden hvor alle i Brøndbyparken med familie er velkommen. Jeg kan allerede nu røbe, at der bliver flotte præmier, så vi håber at rigtig mange møder op. Juletræerne tændes på Torvet: Det er nu blevet en fast tradition, at juletræerne tændes den sidste fredag i november, Bestyrelsen er værter med varm gløgg og småkager, kakao mælk til børnene. Julemanden kommer forbi, og deler karameller ud til børnene. De unge mennesker fra Brøndby musik skole underholder med julemelodier på tværfløjte. Så kik forbi den sidste fredag i november. Fastelavnsfest: I år holdt vi i samarbejde med de 2 andre afdelinger i Brøndbyparken og Lejerforeningen Brøndbyparken en fælles fastelavnsfest. Alle, der deltog i fastelavnsfesten på Lindelundsskolen, vil give os ret i, at det var en stor succes. Der var tøndeslagning for både børn og voksne, derefter var der en tryllekunster der underholdt børn og voksne. Der var også en masse flotte præmier og gaver til kattekonger og kattedronninger, flødeboller, sodavand og en lækker slik pose. Fodbold: Vi har igen i år været inviteret af fodboldklubben BIF ude at se en fodboldkamp, det er altid meget populært blandt beboerne at komme gratis til fodbold og det koster ikke afdelingen noget. BONBON-LAND: Som noget nyt i år arrangerede bestyrelsen en tur til BONBON-LAND, først havde vi satset på, at vi kunne sende 50 af sted i en bus, men vi fandt hurtig ud af at det var for lidt, derfor blev det udvidet til 2 busser og det var godt det samme, for vi var 83 glade beboere der drog til BONBON-LAND, hvor vi fik en hyggelig dag sammen. Bestyrelsen er enige om at det vil vi også gøre til næste år, så i kan allerede begynde at glæde jer. Promenadekoncert: Lørdag den. 20. september 2008 afholdte Brøndbyparken afdeling 3 og Brøndby musikskole deres traditionsrige Promenadekoncert på Brøndbyøster Torv. Dagen startede med regn, så vi var lidt bekymrede om det ville blive gennemført. Men da vi startede op blev det det flotteste solskinsvejr, og gudskelov mødte der mange op selv om vejret ikke så for lovende ud. Musikken var lidt anderledes denne gang, men det blev koncerten ikke dårligere af, igen fik musikskolen vist at de har nogle dygtige musikere. Os der var til stede fik nogle hyggelige timer sammen med god blandet musik. Samarbejde: side 8

9 Vi har igen i år haft behov for at bruge beboere uden for bestyrelsen til at hjælpe med, at vi kan få vores arrangementer til at fungere. Bestyrelsen og hjælpere udefra, har lavet et stort stykke arbejde omkring diverse fester. Dette vil bestyrelsen her igennem gerne sige dem en stor tak for. (vi kan godt bruge nogle flere frivillige beboere). Der er et godt samarbejde mellem, varmemesteren Claus Kæstel, og afdelingsbestyrelsen. Claus og jeg holder en del møder, hvis der opstår noget som jeg vil have svar på. Claus er altid villig til et lille møde, så vi kan få klarhed på problemet. Claus er god til at informere mig, hvad der sker i afdelingen, bestyrelsen får en god orientering fra varmemesteren på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen syntes at vi har en god stab af gårdmænd nu, og vi synes at de gør et stort stykke arbejde for at vi kan bibeholde den høje standard som vi alle gerne vil have Det er desværre sådan, at vores gårdmænd skal bruge mere og mere tid på at rydde op efter nogle beboere, som ikke kan finde ud af at aflevere deres affald i container gården, det er selvfølge ikke dig, men så er det din nabo der ikke kan finde container gården. Det er klart når gårdmændene skal rydde op efter os, så går det ud over andet arbejde. Til Forretningsføreren og administrationen tak for et godt samarbejde og det friske humør i altid har, og den hjælp jeg altid kan hente hos jer, jeg er nok en der trækker meget på jer på administration, men jeg er stolt af den professionelle måde i er på. Det er mit indtryk at vi har gode medarbejdere på administrationen, og i har et godt samarbejde indbyrdes. Til Bestyrelsen i afdeling 3 vil jeg sige en særlig tak for et dejligt år. Jeg synes, at vi har en rigtig god og aktiv bestyrelse. Jeg er godt klar over at beretningen også omhandler visse ting som dele af bestyrelsen ikke deltager i, men jeg er af den mening at i som beboere i afdeling 3, også skal informeres om, hvad afdelingsbestyrelsen også deltager i. På bestyrelsens vegne Freddy Rasmussen Formand i afdeling 3 side 9

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, David, Pia K., Knud, Sussie, Aase. AD. 2. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

(FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem.

(FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem. DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN (FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem. Det drejer sig om et elektronisk dørlås, som

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma.

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma. DIRIGENT: TINA AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Hans P. Christensen (HPC) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) Marianne Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4 Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Årlig beretning fra organisationsbestyrelsen for året 2014 til repræsentantskabsmødet tirsdag, den 19. maj 2015. Side 1 Beretning for året 2014 Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere