Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om global forretningspraksis for Viacom"

Transkript

1 Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser 8 Undgå interessekonflikter og indgriben 9 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse 13 Tale til offentligheden 16 Regnskab, godkendelse, betalinger, registrering og indberetninger 19 Værdsættelse af forskelligartethed og altomfattethed 21 Fremme en arbejdsplads uden chikane 22 Internationale forretninger 24 Fremme af korrekt praksis og fri konkurrence 27 Skabe ansvarlige forbindelser via sociale medier 33 Beskyttelse og brug af Viacoms aktiver 35 Informationssystemer og elektronisk kommunikation 36 Personlige oplysninger, datasikkerhed og informationsbeskyttelse 38 Respekt for intellektuelle ejendomsrettigheder 40 Sundhed, sikkerhed og miljøet 42 Bidrag til politiske formål 43 Implementering af Viacoms erklæring om global forretningspraksis 45 3

4 Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren Kære kolleger og ledere: Viacoms medarbejdere over hele verden har en række forskellige job, kommer fra mange forskelligartede baggrunde og taler forskellige sprog. Men vi deler alle medlemskabet af Viacoms kreative fællesskab, og vi har en tilgang til forretning, hvor vi respekterer vores kollegaer, klienter og leverandører. Vi er også fælles om et ansvar for at optræde på en ærlig og etisk måde, hvilket er lige så vigtigt som vores fokus på at producere spændende indhold. Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse til at vedligeholde de højeste standarder for adfærd og fungerer som en daglig ressource. Selvom der i erklæringen tages højde for en række forskellige situationer, vil der opstå nye scenarier, og vi forventes alle at reagere med en god dømmekraft og en fornemmelse af, hvad der er korrekt og etisk. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores tilsynsførende. Læs erklæringen omhyggeligt, så du er sikker på, at du forstår dens betydning og formål. Din forpligtelse til at forstå og overholde vilkårene i erklæringen er nøglen til et succesfuldt miljø bestående af integritet og respekt. Fuldfør også uddannelsen på webstedet Viacom Business Integrity Training ( Tak for din fortsatte medvirken til at sætte de højeste etiske standarder. Med venlig hilsen 4 Sumner M. M. Redstone, Redstone, Bestyrelsesformand og grundlægger bestyrelsesformand og grundlægger Philippe P. Dauman, Administrerende direktør og koncernchef

5 5

6 Forståelse og brug af erklæringen Formålet med erklæringen 6 Erklæring om global forretningspraksis afspejler forventningerne om beslutningstagen og udførsel, der gælder for hver af os som medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen i Viacom Inc. I nogle tilfælde vil erklæringen også gælde for andre, som f.eks. visse leverandører eller agenter, der arbejder på vegne af virksomheden. Erklæringen tjener som et udtryk for Viacoms forpligtelse til at handle etisk og i overensstemmelse med de love, der gælder for os, uanset hvor vi driver forretning. Den har også til hensigt at være en praktisk kilde til etik og overholdelse af juridiske normer, der giver os oplysninger og vejledning, og som hjælper os med altid at gøre det rigtige. Den integrerer en oversigt over virksomhedens politikker for de forskellige omfattede emner. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. Mange af bestemmelserne i erklæringen er baseret på love, myndighedsregler og regulativer, som er gældende for Viacoms medarbejdere og direktører overalt i verden, hvor vi driver forretning. Andre politikker afspejler Viacoms beslutning om at bevare en lovlydig og etisk arbejdsplads, der har en fremmende virkning på vores forretning og er fri for diskrimination og chikane i enhver form. Læs erklæringen omhyggeligt, og sørg for, at du forstår alle afsnit. Du vil modtage onlineundervisning, der kan hjælpe med til at forklare de forskellige bestemmelser og underliggende politikker. Du vil blive bedt om at certificere, at du forstår erklæringen, og at du på passende vis har offentliggjort bestemte oplysninger. Indberetning af bekymringer og forhindring af repressalier Vi har et individuelt og fælles ansvar for at vedligeholde en etisk kultur og sikre overholdelse af loven. Med mindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lov i den jurisdiktion, hvor du arbejder, omfatter dette et krav om øjeblikkelig indberetning af enhver overtrædelse af politik eller regler, som vi er blevet vidende om. Se Indberetningsprocedurer for medarbejdere på side 47 i denne erklæring, hvis du ønsker oplysninger om muligheder for indberetning af overtrædelser. Viacom tolererer ikke nogen form for repressalier mod en person, der i god tro indberetter en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af erklæringen.

7 Stil spørgsmål Hvis du har spørgsmål til erklæringen, eller du har brug for yderligere vejledning om de emner, der diskuteres i denne erklæring eller til overholdelse generelt, så rådfør dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen eller en tilsynsførende. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Ledere og managers særlige ansvar Overholdelse af erklæringen og understøttelse af Viacoms værdier vil hjælpe dig med at sikre, at vi når vores forretningsmål, og det er et ansvar, som vi alle deler. Ledere og manager har et yderligere ansvar for at illustrere den adfærd, vi forventer hos alle i Viacom og for at fremme en kultur bestående af integritet, som vi vil bevare. Hvis du er leder eller manager bør du: Fremme en kultur bestående af integritet og juridisk overholdelse gennem personlig ledelse, der viser de højeste etiske standarder og kvalitet i dit arbejde hver eneste dag. Være bevidst om love, regulativer, politikker, procedurer og processer, der vedrører dine ansvarsområder. Vejlede og styrke dine teams ved at sikre, at de har den viden, den uddannelse og de ressourcer, der er nødvendige for at følge loven og denne erklæring. Være synligt engageret og proaktiv i forbindelse med etik og overholdelsesspørgsmål. Supervisere medarbejderne for at sikre, at de følger loven, denne erklæring og Viacom-politikker og -procedurer. Besvare spørgsmål i forbindelse med etik og overholdelse (med hjælp, hvis det er nødvendigt, fra en person med større erfaring eller den juridiske afdeling), og Sørge for, at der straks bliver taget hånd om alle faktiske eller potentielle brud på erklæringen, eller at de bliver eskaleret. Erklæringen og virksomhedens politikker Denne erklæring erstatter alle tidligere versioner af Viacoms erklæring om forretningspraksis. Viacom har i visse tilfælde mere detaljerede politikker og/eller kontraktmæssige aftaler om bestemte emner, der er inkluderet i denne erklæring. I denne situation kan de mere detaljerede regler også gælde, og hvis de er nyere, kan de have forrang. Viacom Inc.'s generaldirektør eller Viacom Inc.'s ledende tilsynsførende og ledende revisionsmedarbejder vil bestemme, hvilket dokument der har forrang i tilfælde af en faktisk konflikt, eller noget der kunne opfattes som en sådan. Hvis du har spørgsmål til disse politikker, eller hvis du vil se en af Viacoms andre politikker, bør du rådføre dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen, en tilsynsførende eller en advokat i virksomhedens juridiske afdeling. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. 7

8 Overholdelse af love, regler og bestemmelser Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse over for høje etiske standarder, der er baseret på overholdelse af både lovens tekst og ånd. Vi skal altid drive vores forretninger med ærlighed, integritet og god dømmekraft. Denne erklæring bekræfter vores forpligtelse over for disse høje standarder. Selvom denne erklæring omhandler en bred vifte af forretningssituationer, kan den ikke omhandle alle mulige scenarier. I sidste ende stoler Viacom på medarbejdernes og direktørernes gode tro og fornemmelse for, hvad der er rigtigt og etisk, og forventer, at hver af os handler i henhold hertil. I tillæg til at overholde lovene i hvert af de lande, hvor vi driver forretning, er der amerikanske love, der gælder for vores handlinger uden for USA. Det forventes, at hver af os forstår de love, der gælder for vores pligter. Vi har alle brug for at forstå det miljø af bestemmelser, som Viacom arbejder i, tilstrækkeligt godt til at vide, hvornår vi skal rådføre os med vores manager, en repræsentant for personaleafdelingen eller andet relevant personale. 8

9 Undgå interessekonflikter og indgriben Når vi driver virksomhedsforretning, har vi et ansvar for altid at reagere på den måde, som tjener Viacom bedst. Vi skal undgå enhver konflikt mellem Viacoms bedste interesser og vores egne personlige interesser eller forhold. Hvad er en interessekonflikt? En interessekonflikt opstår, når vores personlige interesser kommer i konflikt med eller antyder en konflikt med vores mulighed for at gøre det, der er bedst for Viacom. En interessekonflikt kan være faktisk eller tilsyneladende, og den kan påvirke vores dømmekraft eller motivation til at gøre det rigtige for Viacom. Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Det er ikke muligt at skitsere alle interessekonflikter, som vi kan støde på, men nogle almindelige omstændigheder og retningslinjer gennemgås her. Potentielle interessekonflikter omfatter: Arbejde for eller modtage kompensation fra en kunde, leverandør eller konkurrent til Viacom eller en analytiker, der omfatter Viacom eller vores branche. Anvendelse af en leverandør, der ejes eller ledes af en slægtning. Det at have en personlig økonomisk interesse i en Viacom-transaktion. Accept af en gave fra en leverandør, som udgør en overtrædelse af virksomhedspolitikken, og Udeblivelse fra arbejde på grund af et andet job. Hver af os bør straks give skriftlig besked til Viacom om eventuelle potentielle eller faktiske interessekonflikter via medarbejder- og direktørcertificeringsformularen på Viacoms websted for onlineuddannelse (som du kan få adgang til gennem virksomhedens intranet). Vi skal også opdatere og sende vores indberetning, hver gang vores omstændigheder ændres. Viacom gennemgår alle indberettede potentielle interessekonflikter for at vurdere risikoen for, at den vil påvirke en medarbejders forretningsdømmekraft. Hvis der findes en betydelig risiko, vil Viacom bestemme hvilke yderligere handlinger, som medarbejderen eller Viacom bør tage. 9

10 10 Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Reglerne i forbindelse med slægtninge vil afhænge af vores viden om situationen og gældende lov. Viacom forventer ikke, at medarbejdere f.eks. skal kende alle investeringsog forretningsrelationer hos en voksen bror eller søster, men vi bør ikke bevidst afskærme os fra sådanne oplysninger. Her er der et eksempel på, hvordan Viacoms proces til oplysning om og gennemgang af interessekonflikter fungerer: Antag, at din ægtefælle ejer en forretning, der leverer varer eller tjenester til Viacom. Du bør give besked om denne eventuelle interessekonflikt. Hvis du ikke har ansvar for at træffe beslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacoms gennemgang sandsynligvis konkludere, at der ikke foreligger en faktisk interessekonflikt. Hvis du på den anden side er ansvarlig for at træffe indkøbsbeslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacom konkludere, at situationen er en faktisk interessekonflikt og kræve, at der træffes passende foranstaltninger. Sp. Må jeg arbejde uden for Viacom, mens jeg er ansat der? Sv. Det er forskelligt. Din virksomhed kan have regler, der tillader arbejde uden for virksomheden, men du skal gøre opmærksom på det. Visse typer adfærd udgør en åbenlys fare for din forretningsdømmekraft og er derfor altid forbudt. Et eksempel er at bede om eller acceptere penge til gavn for dig selv fra en Viacom-leverandør. Alle former for bestikkelse eller returkommission uanset om det er til gavn for dig selv eller til fordel for Viacom eller en tredjepart er strengt forbudt, ikke kun fordi det udgør en interessekonflikt, men fordi det er ulovligt. Herunder er der nogle områder, der kræver særlig omhu. Gaver, underholdning og anden forretningsrepræsentation Vi giver, tilbyder eller modtager ikke upassende gaver, underholdning eller andre forretningsrepræsentationer. Hos Viacom fungerer vores høje etiske standarder som grundlaget for vores forretningsrelationer. Vi er afhængige af disse relationer af hensyn til vores forretningssucces. Når vi giver gaver, måltider eller underholdning for at fremme relationer, følger vi altid bestemmelserne i denne erklæring, virksomhedspolitikken og alle gældende love eller regler. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at acceptere gebyrer, provisioner eller nogen anden personlig fordel (andre end dem, der er tilladt i henhold til Viacoms gavepolitik) fra nogen person eller forretning, der er involveret i en transaktion med Viacom. Ikke at tilbyde eller levere underholdning, måltider, transport, gaver eller andre fordele til nogen person i en forretningsrelation med virksomheden, andre end dem, der er rimelige og passende for de involverede personer og de igangværende forretninger (se Viacoms gavepolitik vedrørende bestemte begrænsninger ved at give og modtage ting af værdi). Ikke at bede om eller modtage penge til gavn for sig selv i nogen mængde fra en aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til vores virksomhed, og Aldrig at fremme en kendt konflikt med en af vores leverandører eller kunder eller med en embedsmand, f.eks. ved at foretage en betaling til en person, når vi ved at pengene skulle indbetales til hans eller hendes arbejdsgiver.

11 Sp. Skal jeg fortælle om alle gaver, al underholdning eller andre tjenester, jeg modtager? Sv. Offentliggørelse skal ske ved at opdatere din medarbejdercertificering, hvis en aktuel eller måske kommende leverandør, kunde eller konkurrent til virksomheden tilbyder underholdning, måltider, gaver, rabatter, tjenester, transport eller tjenester, der: Har en værdi af mere end 250 euro eller Skaber en forpligtelse eller kunne påvirke din beslutning på nogen som helst måde, uanset værdi. Investeringer og forretningsinteresser Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke, eller ser ud til at kunne påvirke, vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at have en økonomisk interesse i eller en ansættelsesrelation med virksomheder, der tilhører vores kunder, leverandører, konkurrenter eller selskaber, som vi ved (eller skulle have vidst), har en forretningsrelation med Viacom, uden forudgående samtykke. Vi behøver dog ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den involverer mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af vores nettoværdi. At nægte alle tilbud om at investere i nogen aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til Viacom eller nogen anden enhed, som Viacom har en relation til, i henhold til vilkår der ikke er tilgængelige for offentligheden (inklusive accept af en tildeling af aktier i et selskabs første tilbud om at sælge aktier til offentligheden). Ikke at låne penge af eller til nogen i en forretningsrelation med vores virksomhed inklusive kunder, leverandører eller konkurrenter (eller kolleger, andet end i form af lejlighedsvise symbolske beløb) bortset fra normale banktransaktioner med finansielle institutioner. Ikke at engagere os i forretninger med eller at agere som en kunde i eller leverandør til vores virksomhed, på anden måde end i vores normale rolle som medarbejder eller offentlig forbruger, og Ikke at konkurrere med Viacom, herunder ikke at engagere os i nogen forretningsaktivitet, der er i konflikt med vores opgaver og forpligtelser (herunder vores tidsmæssige forpligtelse) over for vores virksomhed. Vi skal derfor indhente forhåndsgodkendelse for enhver beskæftigelse i en anden virksomhed. Sp. Kan jeg vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom? Sv. Med forudgående samtykke kan du muligvis vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom. Desuden behøver du ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den er på mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af din nettoværdi. Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke eller ser ud til at kunne påvirke vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. 11

12 Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Nærmeste familie og slægtninge Vi tillader ikke, at vores familie eller nærmeste personlige relationer griber forstyrrende ind i vores forretningsbeslutninger eller vores arbejdsmiljø. Denne bestemmelse er relateret til slægtninge og enkeltpersoner, som vi har en tæt personlig relation til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At give besked i overensstemmelse med gældende lov om det faktum, at et nært familiemedlem arbejder for eller leverer varer eller tjenester til en Viacomvirksomhed. Aldrig at arrangere eller lette forretningstransaktioner mellem vores slægtninge og vores virksomhed eller mellem nogen af vores slægtninge og en kunde hos eller leverandør til Viacom. At give besked i overensstemmelse med gældende lov om ansættelse af et medlem af vores nærmeste familie hos en licensindehaver, leverandør eller konkurrent til vores virksomhed, og At indberette eventuelle afgørende ændringer, som at skifte til en ny stilling, der kan tillade os at påvirke eller blive påvirket af vores slægtnings ansættelse. Intet i denne erklæring har til hensigt at forbyde os eller nogen af vores familiemedlemmer fra at engagere os i almindelige forbrugertransaktioner med Viacom. Forretningsmuligheder Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Vi gør ikke selv, personligt, eller direkte til en tredjepart, brug af en forretningsmulighed, som vi opdager gennem brugen af Viacom-funktioner eller -oplysninger eller vores position i virksomheden. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis Viacom allerede har fået tilbudt muligheden, har valgt ikke at gøre brug af den og har givet sit samtykke til vores personlige interesse i muligheden. Mere generelt må medarbejdere og direktører ikke konkurrere med Viacom eller bruge deres stilling eller virksomhedsfunktion eller oplysninger til gavn for dig selv. Sp. Kan jeg indsende et manuskript til virksomheden til vurdering? Sv. Ja, normalt kan du, men du skal offentliggøre din indsendelse på forhånd. Ikke-indblanding I løbet af ansættelsen hos Viacom og i seks måneder herefter må du ikke opfordre nogen af Viacoms medarbejdere til ansættelse hos nogen anden end Viacom. Endvidere må du i løbet af ansættelsen hos Viacom og i al tid herefter ikke blande dig i eller afbryde Viacoms relation til nogen af deres kunder, leverandører, uafhængige underleverandører eller andre forretningspartnere. 12

13 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse Beskyttede og fortrolige forretningsoplysninger Vi bevarer fortroligheden af de følsomme oplysninger, vi har fået overdraget af virksomheden og andre, som vi gør forretning med. Når vi udfører Viacoms forretninger, får vi ofte fortrolige eller beskyttede oplysninger om Viacom, deres medarbejdere, kunder, kundeemner eller andre tredjeparter. Hver af os skal bevare fortroligheden af de oplysninger, vi har fået overdraget, medmindre offentliggørelse er godkendt af virksomheden eller er påkrævet ved lov. Misbrug af disse oplysninger kunne skade Viacoms forretning og omdømme. Fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger kan omfatte alle ikke-offentliggjorte oplysninger: Vedrørende Viacom, deres forretninger, branche, konkurrenter, medarbejdere, økonomi, resultater eller emner, eller oplysninger der kan give Viacom en konkurrencemæssig fordel, eller Oplysninger, der leveres af en tredjepart med en forventning om, at sådanne oplysninger vil blive bevaret fortrolige og kun vil blive brugt til de forretningsformål, som de overdrages til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At beskytte ikke-offentlige fortrolige oplysninger til evig tid, selv efter vores ansættelse (eller tjeneste som en direktør) afsluttes. Ikke at tillade optagelse af nogen Viacomforretning ved brug af bånd- eller videooptagere eller andre elektroniske optagelsesenheder eller andre ikke-manuelle eller ikke-skriftlige metoder (alle undtagelser fra denne regel kræver udtrykkelig godkendelse fra en Viacom-jurist eller personaleafdelingen). Ikke at diskutere arbejdsrelaterede sager offentligt, uanset om de er fortrolige eller ej, uden for de relevante kanaler. Dette omfatter online, i chatrum, på websteder, i blogge eller via sociale medier som Facebook og Twitter. At undgå offentliggørelse af fortrolige eller følsomme oplysninger eller at udarbejde andre erklæringer, der er skadelige for Viacom, eller som sætter os som repræsentanter for virksomheden i et dårligt lys, og Ikke at hjælpe investorer eller andre analytikere med oplysninger om Viacom, deres konkurrenter eller branchen, bortset fra hvis det er en åbenlys del af vores job. 13

14 Vores succes på markedet kræver Sp. Hvordan ved jeg, om noget er fortroligt eller ophavsretligt beskyttede oplysninger? Sv. Du skal antage, at alt, hvad du erfarer om virksomheden og dens forretning i din egenskab af medarbejder, er en virksomhedshemmelighed, beskyttede oplysninger eller på anden måde fortrolig, og du skal behandle det som sådan, medmindre det åbenlyst er en sag, der er almindeligt kendt i offentligheden. Større retssager. Vigtige nyheder om vores film, serier eller talenter. Vigtige produkt- eller markedsnyheder, og Udviklinger i den øverste ledelse. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at bruge oplysninger om køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer for personlig vinding. 14 investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder føderale og statslige love om værdipapirer. Transaktioner i værdipapirer Insiderhandel Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikkeoffentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. Insiderhandel er ulovlig. Vores succes på markedet kræver investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder gældende lov. Mange af os har adgang til oplysninger om Viacom, som ikke er kendt af offentligheden. "Væsentlige oplysninger" er alt, hvad en fornuftig investor ville anse for at være vigtigt i beslutningen om at købe eller sælge værdipapirer. Eksempler på "væsentlige oplysninger" kan omfatte: Indtjening eller finansielle resultater. Annonceringstendenser og analyser. Budgetter og planlægningsdokumenter. Nyheder om vigtige fusioner, overtagelser, frasalg, arrangementer med distributører eller andre kommercielle transaktioner. Ikke at "give tip", hvilket betyder at kommunikere insideroplysninger til nogen til brug ved køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer eller at levere analyser til tredjeparter, og Aldrig at handle i værdipapirer tilhørende en forretningspartner eller en potentiel forretningspartner, hvis vi hører om ikke-offentlige oplysninger, der kunne være af væsentlig betydning for deres aktiepris. Om nogle bestemte oplysninger er af væsentlig betydning og/eller ikke-offentlige vil afhænge af alle fakta og omstændigheder i hver enkelt sag. Hvis du har spørgsmål om oplysninger, der kan betragtes som værende af væsentlig betydning eller ikke-offentlige, skal du tale med en Viacom-jurist, før du engagerer dig i nogen handelsaktivitet. Krav til forhånds-clearing for Viacom-værdipapirer Visse ledere i Viacom, direktører og visse andre medarbejdere er, på grund af deres stilling, underlagt yderligere begrænsninger ("forhånds-clearing" eller "vinduer") på handel med Viacom-værdipapirer. Hvis disse yderligere handelsbegrænsninger gælder for dig, vil du have modtage et detaljeret memorandum, der forklarer reglerne.

15 Sp. Jeg har hørt, at vi er i forhandlinger med en anden virksomhed i forbindelse med en produktlancering. Kan jeg købe aktier i den anden virksomhed? Sv. Nej. Handel med begge virksomheders aktier under sådanne omstændigheder kan være ulovlig og kan blive pålagt strafferetlige sanktioner. Undgå al handel med begge virksomheders aktier, indtil der er en offentlig annoncering af oplysninger. Begrænsninger for sikring/sikkerhedsstillelse for Viacom-værdipapirer Det er forbudt for dig at have "underpris"-holdninger til Viacom-værdipapirer. Med andre ord må ingen sælge Viacom-værdipapirer "til underpris" eller købe eller sælge nogen værdipapirer (som optioner til fast købspris, optioner til fast salgspris og andre afledte værdipapirer), hvis deres handling vil resultere i modtagelse af en gevinst eller fordel, hvis prisen på Viacom-værdipapiret falder. Den enkle årsag til denne regel er, at vi alle arbejder hårdt på at øge værdien af vores virksomhed, og at det ville være upassende for os, hvis vi personligt profiterede på et fald i Viacoms aktiepris. Det er endvidere forbudt for Viacoms ledende medarbejdere at værdisikre Viacom-aktier eller egenkapital, og de må ikke pantsætte aktier uden tilladelse fra bestyrelsens kompensationsudvalg. Medarbejdere må heller ikke værdisikre egenkapital, der ikke er realiseret. Retfærdig offentliggørelse Viacom er underlagt regler og bestemmelser, der forbyder videregivelse af væsentlige oplysninger til værdipapiranalytikere og andre markedsmedarbejdere, før de stiller dem til rådighed for offentligheden. Disse regler og bestemmelser kræver, at børsnoterede selskaber på forhånd eller samtidigt offentliggør eventuelle "væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger" (mundtligt eller skriftligt), som en virksomhed offentliggør til finansverdenen og aktionærerne. Viacom må ikke kommunikere væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger selektivt til analytikere eller aktionærer. Hvis du har et spørgsmål eller en bekymring om en offentliggørelse, skal du øjeblikkeligt kontakte Viacoms afdeling for virksomhedskommunikation eller en Viacom-jurist. Sp. Hvem kan offentliggøre væsentlige oplysninger? Sv. De eneste Viacom-chefer med autoritet til at offentliggøre væsentlige oplysninger er: Den administrerende direktør, driftschefen, økonomichefen, seniorvicedirektøren for investorrelationer, generalsekretæren og den administrerende vicedirektør for virksomhedskommunikation. Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. 15

16 Tale til offentligheden 16 Vi taler med en stemme, når vi kommunikerer med offentligheden om Viacom, da vores kunder, aktionærer og andre centrale interessenter fortjener tydelig, fuldstændig, nøjagtig og ensartet kommunikation. Denne erklæring begrænser ikke nogens rettigheder i henhold til U.S. National Labor Relations Act eller nogen tilsvarende love i andre retskredse uden for USA. Kommunikation med medier Alle anmodninger om oplysninger fra økonomiske, handelsmæssige og generelle nyhedsmedier skal ske gennem virksomhedens kommunikationsafdeling, og det er kun udpegede virksomhedstalsmænd, der må håndtere kommunikationer på Viacoms vegne. Udsendelse af pressemeddelelser eller skriftlige erklæringer om Viacoms forretning er det eksklusive ansvar for den relevante virksomhedskommunikationsafdeling hos Viacom. Kontakt din manager for at få vejledning i hver af politikkerne i dette afsnit. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at kommentere eller levere virksomhedsoplysninger til medlemmer af nyhedsmedier, medmindre vi er virksomhedens officielt udpegede talsmand. Aldrig at lægge oplysninger på internettet, gennem sociale online medieplatforme eller på anden vis offentligt at dele oplysninger vedrørende sager, der vedrører Viacoms forretning eller nogen andre interne sager, medmindre vi udtrykkeligt er godkendt til at gøre det. Straks at indberette alle medieforespørgsler til virksomhedens kommunikationsafdeling. Sørge for at eventuelle eksterne konsulenter, banker, advokatvirksomheder eller andre tredjeparter, der arbejder under vores supervision, ikke på nogen måde kommenterer Viacom-sager og indberetter eventuelle presseforespørgsler til os eller til virksomhedens kommunikationsafdeling. At kontakte vores virksomhedens kommunikationsafdeling, så snart vi er blevet klar over eventuelle omstændigheder, der involverer Viacom, der sandsynligvis vil modtage usædvanlig opmærksomhed fra nyhedsmedier, som f.eks. et sagsanlæg, der involverer Viacom eller et kontroversielt programmeringsproblem eller en forretningsbeslutning, og

17 At kontakte vores virksomhedskommunikationsafdeling, hvis vi forventer en eventuel kontakt med nyhedsmedier om forretninger, der ikke er med Viacom, men som kan resultere i en henvisning til vores relationer med Viacom. Direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær. Ovenstående vejledning gælder for alle mediekontakter, uanset om det er officielle, uofficielle, unavngivne, anonyme oplysninger eller baggrundsoplysninger. Interviews, taler, præsentationer eller skriftligt arbejde Vi opfylder vores forpligtelser ved: At rådgive virksomhedens kommunikationsafdeling (eller en anden person, der er udpeget af vores virksomhed til dette formål), inden han/hun accepterer en invitation om at holde en tale, et interview eller en præsentation (direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær). At opnå udtrykkelig godkendelse af virksomhedens kommunikationsafdeling, før der afholdes taler, interviews eller præsentationer vedrørende Viacom, eller ved at udarbejde eller yde hjælp til udarbejdelse af skriftligt arbejde, rundsendelse, kommunikation, produktion eller anden fremstilling vedrørende Viacom eller nogen af deres forretninger, ledere, direktører, agenter, medarbejdere, leverandører eller kunder. At adskille vores personlige synspunkter fra Viacoms, når vi taler offentligt eller på branchefora. Under alle omstændigheder må vi ikke fremsætte nogen kommentarer, der kan afsløre fortrolige oplysninger, eller fremsætte nogen upassende eller krænkende bemærkninger, der på nogen måde kan være knyttet til Viacom, og At sørge for, at præsentationer ikke inkluderer økonomiske oplysninger om Viacom eller vores virksomhed, medmindre sådant materiale på forhånd er gennemgået og godkendt af økonomiafdelingen og Viacoms generaldirektør eller vores virksomhed, eller hvad der passer bedst. Vi fastholder vores integritetskultur ved ikke at kritisere, latterliggøre eller fremsætte nogen negative, nedsættende eller stødende erklæring om Viacom eller nogen af dets direktører eller ledere, til nogen forfatter, producent eller tilsvarende person eller enhed, pressen eller andre medier, eller til nogen kunde, klient, konkurrent eller leverandør til Viacom. Filantropi Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. Som en hjælp til at koordinere disse bestræbelser skal vi indhente godkendelse, inden vi accepterer nogen invitation om at blive behandlet som en Viacom-repræsentant eller at tage en ledelsesposition som en Viacom-repræsentant til en velgørenhedsbegivenhed eller organisation. Vi skal også på forhånd indhente tilladelse til alle velgørenhedsbidrag ved brug af Viacoms fonde eller ressourcer ved at kontakte vores relevante Viacom-virksomhedskommunikationsafdeling (ledere skal indhente tilladelse fra Viacoms generalsekretær). Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. 17

18 Vær omhyggelig med at skelne mellem dine personlige synspunkter og Viacoms. Medmindre du specifikt har tilladelse til det, må du ikke udtale dig på virksomhedens vegne. Kommunikation med myndigheder eller juridisk kommunikation Hver af os skal straks kontakte en virksomhedsjurist, hvis vi modtager en forespørgsel, en samtale eller anden korrespondance (f.eks. vidneindkaldelser eller stævning) fra en retshåndhævende eller lovgivende institution eller fra en jurist, der tilkendegiver at repræsentere en berørt part i et sådant spørgsmål eller på anden måde vedrørende påståede overtrædelser af love eller politikker fra personer, der er knyttet til Viacom. Kontakt din manager for at få vejledning i enhver af ovenstående politikker. Sp. En lokal almennyttig organisation, som jeg støtter, vil have mig til at tale ved et arrangement og anføre mig som Viacom-medarbejder. Må jeg deltage? Sv. Sandsynligvis, men du skal først tale med nogen i afdelingen for virksomhedskommunikation (direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær). Vær omhyggelig med at adskille dine personlige synspunkter fra Viacoms. Fremsæt ikke nogen kommentarer, der kan afsløre fortrolige oplysninger, og fremsæt ikke nogen upassende eller krænkende bemærkninger, der på nogen måde kan knyttes til Viacom. 18

19 Regnskab, godkendelse, betalinger, registrering og indberetninger Viacom er forpligtet til at vedligeholde fuldstændige og nøjagtige økonomiske registreringer for at kunne træffe ansvarlige forretningsbeslutninger og give sandfærdige oplysninger i overensstemmelse med gældende juridiske offentliggørelser. Alle Viacoms transaktioner skal registreres nøjagtigt og reelt, så de tillader korrekt forberedelse af vores årsregnskaber og sikrer fuld ansvarlighed for alle Viacoms aktiver og passiver. Endvidere skal regnskabsmæssig og økonomisk indberetningspraksis være reel og korrekt i overensstemmelse med generelt accepterede regnskabsprincipper i USA (GAAP - generally accepted accounting principles) eller internationale regnskabsstandarder (IAS - international accounting standards). Relevante registreringer skal bevares for alle transaktioner og håndteres i overensstemmelse med gældende dataarkiveringspolitikker. Hver af os skal afstå fra eventuelt vildledende økonomiske praksisser, og vi skal indberette alle mistænkelige praksisser, som vi får kendskab til. Vi overholder alle Viacoms interne regnskabspolitikker, godkendelsesmatricer og interne kontrolforanstaltninger. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at godkende eller foretage en betaling, hvis vi ved, at den bruges til andre formål, end dem der er beskrevet i de tilhørende dokumenter, eller hvis en sådan godkendelse overskrider vores bemyndigelse. At tage fuldt ansvar for alle Viacom-fonde og andre aktiver, som vi har kontrol over. Ikke at bruge Viacom-aktiver, udstyr eller tjenester til noget upassende formål. Aldrig at foretage bedragerisk forberedelse, evaluering, gennemgang eller revision af noget årsregnskab, som f.eks. at skjule eller forfalske data, der er givet til interne eller eksterne revisorer eller angive en falsk repræsentation i det kvartalsvise repræsentationsbrev eller den kvartalsvise certificeringsproces. Aldrig foretage bedragerisk registrering og vedligeholdelse af Viacoms økonomiske registreringer, som f.eks. bevidst at registrere salg eller udgifter i forkerte perioder, kapitalisering af varer, der skulle være afregnet, bevare uregistrerede sidearrangementer eller aftaler med kunder eller leverandører eller at registrere personlige udgifter som virksomhedsudgifter. 19

20 Hver af os er ansvarlig for at sikre, at de relevante godkendelses-, underskrivelses- og eksekveringsprocedurer følges i forbindelse med alle transaktioner, som vi er involveret i, og for at overholde vores egne personlige autorisationsgrænser. Ikke at angive forkerte oplysninger om en sag, der er indeholdt i Viacoms årsregnskaber, årsindberetninger eller revisionsindberetninger. Ikke af afvige fra komplet og reel indberetning af Viacoms driftsresultater, økonomiske betingelser eller likviditet. Aldrig bevidst undlade at overholde lovmæssige eller regnskabsmæssige krav, og Ikke at påvirke, tvinge, manipulere eller vildlede nogen af Viacoms regnskabsmedarbejdere, uafhængige offentlige eller certificerede regnskabsmedarbejdere eller agenter på nogen måde, når vi ved, burde vide eller påtænker, at vores handlinger kan gøre vores årsregnskaber, selvangivelser eller andre rapporter eller indberetninger vildledende. Du må f.eks. ikke påvirke en revisor til at udstede indberetninger om Viacoms årsregnskaber, der ikke er belæg for i henhold til omstændighederne. Du må heller ikke gøre noget, der kan afholde en revisor eller agent fra at udføre en revision, gennemgang eller anden procedure, forhindre ham eller hende i at udstede en rapport, forårsage tilbagekaldelse af en allerede udstedt indberetning, eller opmuntre en revisor eller agent til at afstå fra at kommunikere sager til Viacom Inc.'s revisionsudvalg. Sp. Hvad er Sarbanes-Oxley-loven? Sv. Sarbanes-Oxley-loven ("SOX") blev vedtaget i 2002 som følge af en storstilet økonomisvindel hos Enron, WorldCom og andre virksomheder. Dens formål var at genoprette investorernes tillid ved at forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden i økonomisk indberetning, opsyn og interne kontrolforanstaltninger. SOX kræver, at en offentlig virksomheds CEO og CFO skal certificere nøjagtigheden af økonomiske rapporter og præsentationen af anden offentliggørelse. Korrekt(e) autorisation/godkendelser Alle transaktioner skal følge korrekte autorisationspraksisser. Vi har adskillige autorisationstyper: Autoritet til at godkende en transaktion. Autoritet til at underskrive en kontrakt eller et andet dokument, der forpligter Viacom, og Autoritet til at eksekvere en transaktion (f.eks. "trykke på knappen" ved en kablet overførsel). Hver af os er ansvarlig for at sikre, at de relevante godkendelses-, underskrivelses- og eksekveringsprocedurer følges i forbindelse med alle transaktioner, som vi er involveret i, og for at overholde vores egne personlige autorisationsgrænser. Hvis du har eventuelle spørgsmål om autorisationskrav eller -grænser, skal du kontakte den relevante Viacom-kontrolgruppe eller en virksomhedsjurist. 20

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011 Etisk forretningsregelsæt Compass Group PLC Februar 2011 INDHOLD Introduktion Meddelelse&fra&Richard&Cousins&& 3 Etisk&forretningsregelsæt&& 4 Få&hjælp&og&rådgivning&& 5 Speak&Up&& 6 Visioner-og-værdier-&&

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere