Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om global forretningspraksis for Viacom"

Transkript

1 Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser 8 Undgå interessekonflikter og indgriben 9 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse 13 Tale til offentligheden 16 Regnskab, godkendelse, betalinger, registrering og indberetninger 19 Værdsættelse af forskelligartethed og altomfattethed 21 Fremme en arbejdsplads uden chikane 22 Internationale forretninger 24 Fremme af korrekt praksis og fri konkurrence 27 Skabe ansvarlige forbindelser via sociale medier 33 Beskyttelse og brug af Viacoms aktiver 35 Informationssystemer og elektronisk kommunikation 36 Personlige oplysninger, datasikkerhed og informationsbeskyttelse 38 Respekt for intellektuelle ejendomsrettigheder 40 Sundhed, sikkerhed og miljøet 42 Bidrag til politiske formål 43 Implementering af Viacoms erklæring om global forretningspraksis 45 3

4 Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren Kære kolleger og ledere: Viacoms medarbejdere over hele verden har en række forskellige job, kommer fra mange forskelligartede baggrunde og taler forskellige sprog. Men vi deler alle medlemskabet af Viacoms kreative fællesskab, og vi har en tilgang til forretning, hvor vi respekterer vores kollegaer, klienter og leverandører. Vi er også fælles om et ansvar for at optræde på en ærlig og etisk måde, hvilket er lige så vigtigt som vores fokus på at producere spændende indhold. Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse til at vedligeholde de højeste standarder for adfærd og fungerer som en daglig ressource. Selvom der i erklæringen tages højde for en række forskellige situationer, vil der opstå nye scenarier, og vi forventes alle at reagere med en god dømmekraft og en fornemmelse af, hvad der er korrekt og etisk. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores tilsynsførende. Læs erklæringen omhyggeligt, så du er sikker på, at du forstår dens betydning og formål. Din forpligtelse til at forstå og overholde vilkårene i erklæringen er nøglen til et succesfuldt miljø bestående af integritet og respekt. Fuldfør også uddannelsen på webstedet Viacom Business Integrity Training (https://viacom-lcec.lrn.com/). Tak for din fortsatte medvirken til at sætte de højeste etiske standarder. Med venlig hilsen 4 Sumner M. M. Redstone, Redstone, Bestyrelsesformand og grundlægger bestyrelsesformand og grundlægger Philippe P. Dauman, Administrerende direktør og koncernchef

5 5

6 Forståelse og brug af erklæringen Formålet med erklæringen 6 Erklæring om global forretningspraksis afspejler forventningerne om beslutningstagen og udførsel, der gælder for hver af os som medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen i Viacom Inc. I nogle tilfælde vil erklæringen også gælde for andre, som f.eks. visse leverandører eller agenter, der arbejder på vegne af virksomheden. Erklæringen tjener som et udtryk for Viacoms forpligtelse til at handle etisk og i overensstemmelse med de love, der gælder for os, uanset hvor vi driver forretning. Den har også til hensigt at være en praktisk kilde til etik og overholdelse af juridiske normer, der giver os oplysninger og vejledning, og som hjælper os med altid at gøre det rigtige. Den integrerer en oversigt over virksomhedens politikker for de forskellige omfattede emner. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. Mange af bestemmelserne i erklæringen er baseret på love, myndighedsregler og regulativer, som er gældende for Viacoms medarbejdere og direktører overalt i verden, hvor vi driver forretning. Andre politikker afspejler Viacoms beslutning om at bevare en lovlydig og etisk arbejdsplads, der har en fremmende virkning på vores forretning og er fri for diskrimination og chikane i enhver form. Læs erklæringen omhyggeligt, og sørg for, at du forstår alle afsnit. Du vil modtage onlineundervisning, der kan hjælpe med til at forklare de forskellige bestemmelser og underliggende politikker. Du vil blive bedt om at certificere, at du forstår erklæringen, og at du på passende vis har offentliggjort bestemte oplysninger. Indberetning af bekymringer og forhindring af repressalier Vi har et individuelt og fælles ansvar for at vedligeholde en etisk kultur og sikre overholdelse af loven. Med mindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lov i den jurisdiktion, hvor du arbejder, omfatter dette et krav om øjeblikkelig indberetning af enhver overtrædelse af politik eller regler, som vi er blevet vidende om. Se Indberetningsprocedurer for medarbejdere på side 47 i denne erklæring, hvis du ønsker oplysninger om muligheder for indberetning af overtrædelser. Viacom tolererer ikke nogen form for repressalier mod en person, der i god tro indberetter en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af erklæringen.

7 Stil spørgsmål Hvis du har spørgsmål til erklæringen, eller du har brug for yderligere vejledning om de emner, der diskuteres i denne erklæring eller til overholdelse generelt, så rådfør dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen eller en tilsynsførende. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Ledere og managers særlige ansvar Overholdelse af erklæringen og understøttelse af Viacoms værdier vil hjælpe dig med at sikre, at vi når vores forretningsmål, og det er et ansvar, som vi alle deler. Ledere og manager har et yderligere ansvar for at illustrere den adfærd, vi forventer hos alle i Viacom og for at fremme en kultur bestående af integritet, som vi vil bevare. Hvis du er leder eller manager bør du: Fremme en kultur bestående af integritet og juridisk overholdelse gennem personlig ledelse, der viser de højeste etiske standarder og kvalitet i dit arbejde hver eneste dag. Være bevidst om love, regulativer, politikker, procedurer og processer, der vedrører dine ansvarsområder. Vejlede og styrke dine teams ved at sikre, at de har den viden, den uddannelse og de ressourcer, der er nødvendige for at følge loven og denne erklæring. Være synligt engageret og proaktiv i forbindelse med etik og overholdelsesspørgsmål. Supervisere medarbejderne for at sikre, at de følger loven, denne erklæring og Viacom-politikker og -procedurer. Besvare spørgsmål i forbindelse med etik og overholdelse (med hjælp, hvis det er nødvendigt, fra en person med større erfaring eller den juridiske afdeling), og Sørge for, at der straks bliver taget hånd om alle faktiske eller potentielle brud på erklæringen, eller at de bliver eskaleret. Erklæringen og virksomhedens politikker Denne erklæring erstatter alle tidligere versioner af Viacoms erklæring om forretningspraksis. Viacom har i visse tilfælde mere detaljerede politikker og/eller kontraktmæssige aftaler om bestemte emner, der er inkluderet i denne erklæring. I denne situation kan de mere detaljerede regler også gælde, og hvis de er nyere, kan de have forrang. Viacom Inc.'s generaldirektør eller Viacom Inc.'s ledende tilsynsførende og ledende revisionsmedarbejder vil bestemme, hvilket dokument der har forrang i tilfælde af en faktisk konflikt, eller noget der kunne opfattes som en sådan. Hvis du har spørgsmål til disse politikker, eller hvis du vil se en af Viacoms andre politikker, bør du rådføre dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen, en tilsynsførende eller en advokat i virksomhedens juridiske afdeling. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. 7

8 Overholdelse af love, regler og bestemmelser Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse over for høje etiske standarder, der er baseret på overholdelse af både lovens tekst og ånd. Vi skal altid drive vores forretninger med ærlighed, integritet og god dømmekraft. Denne erklæring bekræfter vores forpligtelse over for disse høje standarder. Selvom denne erklæring omhandler en bred vifte af forretningssituationer, kan den ikke omhandle alle mulige scenarier. I sidste ende stoler Viacom på medarbejdernes og direktørernes gode tro og fornemmelse for, hvad der er rigtigt og etisk, og forventer, at hver af os handler i henhold hertil. I tillæg til at overholde lovene i hvert af de lande, hvor vi driver forretning, er der amerikanske love, der gælder for vores handlinger uden for USA. Det forventes, at hver af os forstår de love, der gælder for vores pligter. Vi har alle brug for at forstå det miljø af bestemmelser, som Viacom arbejder i, tilstrækkeligt godt til at vide, hvornår vi skal rådføre os med vores manager, en repræsentant for personaleafdelingen eller andet relevant personale. 8

9 Undgå interessekonflikter og indgriben Når vi driver virksomhedsforretning, har vi et ansvar for altid at reagere på den måde, som tjener Viacom bedst. Vi skal undgå enhver konflikt mellem Viacoms bedste interesser og vores egne personlige interesser eller forhold. Hvad er en interessekonflikt? En interessekonflikt opstår, når vores personlige interesser kommer i konflikt med eller antyder en konflikt med vores mulighed for at gøre det, der er bedst for Viacom. En interessekonflikt kan være faktisk eller tilsyneladende, og den kan påvirke vores dømmekraft eller motivation til at gøre det rigtige for Viacom. Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Det er ikke muligt at skitsere alle interessekonflikter, som vi kan støde på, men nogle almindelige omstændigheder og retningslinjer gennemgås her. Potentielle interessekonflikter omfatter: Arbejde for eller modtage kompensation fra en kunde, leverandør eller konkurrent til Viacom eller en analytiker, der omfatter Viacom eller vores branche. Anvendelse af en leverandør, der ejes eller ledes af en slægtning. Det at have en personlig økonomisk interesse i en Viacom-transaktion. Accept af en gave fra en leverandør, som udgør en overtrædelse af virksomhedspolitikken, og Udeblivelse fra arbejde på grund af et andet job. Hver af os bør straks give skriftlig besked til Viacom om eventuelle potentielle eller faktiske interessekonflikter via medarbejder- og direktørcertificeringsformularen på Viacoms websted for onlineuddannelse (som du kan få adgang til gennem virksomhedens intranet). Vi skal også opdatere og sende vores indberetning, hver gang vores omstændigheder ændres. Viacom gennemgår alle indberettede potentielle interessekonflikter for at vurdere risikoen for, at den vil påvirke en medarbejders forretningsdømmekraft. Hvis der findes en betydelig risiko, vil Viacom bestemme hvilke yderligere handlinger, som medarbejderen eller Viacom bør tage. 9

10 10 Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Reglerne i forbindelse med slægtninge vil afhænge af vores viden om situationen og gældende lov. Viacom forventer ikke, at medarbejdere f.eks. skal kende alle investeringsog forretningsrelationer hos en voksen bror eller søster, men vi bør ikke bevidst afskærme os fra sådanne oplysninger. Her er der et eksempel på, hvordan Viacoms proces til oplysning om og gennemgang af interessekonflikter fungerer: Antag, at din ægtefælle ejer en forretning, der leverer varer eller tjenester til Viacom. Du bør give besked om denne eventuelle interessekonflikt. Hvis du ikke har ansvar for at træffe beslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacoms gennemgang sandsynligvis konkludere, at der ikke foreligger en faktisk interessekonflikt. Hvis du på den anden side er ansvarlig for at træffe indkøbsbeslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacom konkludere, at situationen er en faktisk interessekonflikt og kræve, at der træffes passende foranstaltninger. Sp. Må jeg arbejde uden for Viacom, mens jeg er ansat der? Sv. Det er forskelligt. Din virksomhed kan have regler, der tillader arbejde uden for virksomheden, men du skal gøre opmærksom på det. Visse typer adfærd udgør en åbenlys fare for din forretningsdømmekraft og er derfor altid forbudt. Et eksempel er at bede om eller acceptere penge til gavn for dig selv fra en Viacom-leverandør. Alle former for bestikkelse eller returkommission uanset om det er til gavn for dig selv eller til fordel for Viacom eller en tredjepart er strengt forbudt, ikke kun fordi det udgør en interessekonflikt, men fordi det er ulovligt. Herunder er der nogle områder, der kræver særlig omhu. Gaver, underholdning og anden forretningsrepræsentation Vi giver, tilbyder eller modtager ikke upassende gaver, underholdning eller andre forretningsrepræsentationer. Hos Viacom fungerer vores høje etiske standarder som grundlaget for vores forretningsrelationer. Vi er afhængige af disse relationer af hensyn til vores forretningssucces. Når vi giver gaver, måltider eller underholdning for at fremme relationer, følger vi altid bestemmelserne i denne erklæring, virksomhedspolitikken og alle gældende love eller regler. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at acceptere gebyrer, provisioner eller nogen anden personlig fordel (andre end dem, der er tilladt i henhold til Viacoms gavepolitik) fra nogen person eller forretning, der er involveret i en transaktion med Viacom. Ikke at tilbyde eller levere underholdning, måltider, transport, gaver eller andre fordele til nogen person i en forretningsrelation med virksomheden, andre end dem, der er rimelige og passende for de involverede personer og de igangværende forretninger (se Viacoms gavepolitik vedrørende bestemte begrænsninger ved at give og modtage ting af værdi). Ikke at bede om eller modtage penge til gavn for sig selv i nogen mængde fra en aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til vores virksomhed, og Aldrig at fremme en kendt konflikt med en af vores leverandører eller kunder eller med en embedsmand, f.eks. ved at foretage en betaling til en person, når vi ved at pengene skulle indbetales til hans eller hendes arbejdsgiver.

11 Sp. Skal jeg fortælle om alle gaver, al underholdning eller andre tjenester, jeg modtager? Sv. Offentliggørelse skal ske ved at opdatere din medarbejdercertificering, hvis en aktuel eller måske kommende leverandør, kunde eller konkurrent til virksomheden tilbyder underholdning, måltider, gaver, rabatter, tjenester, transport eller tjenester, der: Har en værdi af mere end 250 euro eller Skaber en forpligtelse eller kunne påvirke din beslutning på nogen som helst måde, uanset værdi. Investeringer og forretningsinteresser Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke, eller ser ud til at kunne påvirke, vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at have en økonomisk interesse i eller en ansættelsesrelation med virksomheder, der tilhører vores kunder, leverandører, konkurrenter eller selskaber, som vi ved (eller skulle have vidst), har en forretningsrelation med Viacom, uden forudgående samtykke. Vi behøver dog ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den involverer mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af vores nettoværdi. At nægte alle tilbud om at investere i nogen aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til Viacom eller nogen anden enhed, som Viacom har en relation til, i henhold til vilkår der ikke er tilgængelige for offentligheden (inklusive accept af en tildeling af aktier i et selskabs første tilbud om at sælge aktier til offentligheden). Ikke at låne penge af eller til nogen i en forretningsrelation med vores virksomhed inklusive kunder, leverandører eller konkurrenter (eller kolleger, andet end i form af lejlighedsvise symbolske beløb) bortset fra normale banktransaktioner med finansielle institutioner. Ikke at engagere os i forretninger med eller at agere som en kunde i eller leverandør til vores virksomhed, på anden måde end i vores normale rolle som medarbejder eller offentlig forbruger, og Ikke at konkurrere med Viacom, herunder ikke at engagere os i nogen forretningsaktivitet, der er i konflikt med vores opgaver og forpligtelser (herunder vores tidsmæssige forpligtelse) over for vores virksomhed. Vi skal derfor indhente forhåndsgodkendelse for enhver beskæftigelse i en anden virksomhed. Sp. Kan jeg vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom? Sv. Med forudgående samtykke kan du muligvis vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom. Desuden behøver du ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den er på mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af din nettoværdi. Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke eller ser ud til at kunne påvirke vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. 11

12 Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Nærmeste familie og slægtninge Vi tillader ikke, at vores familie eller nærmeste personlige relationer griber forstyrrende ind i vores forretningsbeslutninger eller vores arbejdsmiljø. Denne bestemmelse er relateret til slægtninge og enkeltpersoner, som vi har en tæt personlig relation til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At give besked i overensstemmelse med gældende lov om det faktum, at et nært familiemedlem arbejder for eller leverer varer eller tjenester til en Viacomvirksomhed. Aldrig at arrangere eller lette forretningstransaktioner mellem vores slægtninge og vores virksomhed eller mellem nogen af vores slægtninge og en kunde hos eller leverandør til Viacom. At give besked i overensstemmelse med gældende lov om ansættelse af et medlem af vores nærmeste familie hos en licensindehaver, leverandør eller konkurrent til vores virksomhed, og At indberette eventuelle afgørende ændringer, som at skifte til en ny stilling, der kan tillade os at påvirke eller blive påvirket af vores slægtnings ansættelse. Intet i denne erklæring har til hensigt at forbyde os eller nogen af vores familiemedlemmer fra at engagere os i almindelige forbrugertransaktioner med Viacom. Forretningsmuligheder Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Vi gør ikke selv, personligt, eller direkte til en tredjepart, brug af en forretningsmulighed, som vi opdager gennem brugen af Viacom-funktioner eller -oplysninger eller vores position i virksomheden. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis Viacom allerede har fået tilbudt muligheden, har valgt ikke at gøre brug af den og har givet sit samtykke til vores personlige interesse i muligheden. Mere generelt må medarbejdere og direktører ikke konkurrere med Viacom eller bruge deres stilling eller virksomhedsfunktion eller oplysninger til gavn for dig selv. Sp. Kan jeg indsende et manuskript til virksomheden til vurdering? Sv. Ja, normalt kan du, men du skal offentliggøre din indsendelse på forhånd. Ikke-indblanding I løbet af ansættelsen hos Viacom og i seks måneder herefter må du ikke opfordre nogen af Viacoms medarbejdere til ansættelse hos nogen anden end Viacom. Endvidere må du i løbet af ansættelsen hos Viacom og i al tid herefter ikke blande dig i eller afbryde Viacoms relation til nogen af deres kunder, leverandører, uafhængige underleverandører eller andre forretningspartnere. 12

13 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse Beskyttede og fortrolige forretningsoplysninger Vi bevarer fortroligheden af de følsomme oplysninger, vi har fået overdraget af virksomheden og andre, som vi gør forretning med. Når vi udfører Viacoms forretninger, får vi ofte fortrolige eller beskyttede oplysninger om Viacom, deres medarbejdere, kunder, kundeemner eller andre tredjeparter. Hver af os skal bevare fortroligheden af de oplysninger, vi har fået overdraget, medmindre offentliggørelse er godkendt af virksomheden eller er påkrævet ved lov. Misbrug af disse oplysninger kunne skade Viacoms forretning og omdømme. Fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger kan omfatte alle ikke-offentliggjorte oplysninger: Vedrørende Viacom, deres forretninger, branche, konkurrenter, medarbejdere, økonomi, resultater eller emner, eller oplysninger der kan give Viacom en konkurrencemæssig fordel, eller Oplysninger, der leveres af en tredjepart med en forventning om, at sådanne oplysninger vil blive bevaret fortrolige og kun vil blive brugt til de forretningsformål, som de overdrages til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At beskytte ikke-offentlige fortrolige oplysninger til evig tid, selv efter vores ansættelse (eller tjeneste som en direktør) afsluttes. Ikke at tillade optagelse af nogen Viacomforretning ved brug af bånd- eller videooptagere eller andre elektroniske optagelsesenheder eller andre ikke-manuelle eller ikke-skriftlige metoder (alle undtagelser fra denne regel kræver udtrykkelig godkendelse fra en Viacom-jurist eller personaleafdelingen). Ikke at diskutere arbejdsrelaterede sager offentligt, uanset om de er fortrolige eller ej, uden for de relevante kanaler. Dette omfatter online, i chatrum, på websteder, i blogge eller via sociale medier som Facebook og Twitter. At undgå offentliggørelse af fortrolige eller følsomme oplysninger eller at udarbejde andre erklæringer, der er skadelige for Viacom, eller som sætter os som repræsentanter for virksomheden i et dårligt lys, og Ikke at hjælpe investorer eller andre analytikere med oplysninger om Viacom, deres konkurrenter eller branchen, bortset fra hvis det er en åbenlys del af vores job. 13

14 Vores succes på markedet kræver Sp. Hvordan ved jeg, om noget er fortroligt eller ophavsretligt beskyttede oplysninger? Sv. Du skal antage, at alt, hvad du erfarer om virksomheden og dens forretning i din egenskab af medarbejder, er en virksomhedshemmelighed, beskyttede oplysninger eller på anden måde fortrolig, og du skal behandle det som sådan, medmindre det åbenlyst er en sag, der er almindeligt kendt i offentligheden. Større retssager. Vigtige nyheder om vores film, serier eller talenter. Vigtige produkt- eller markedsnyheder, og Udviklinger i den øverste ledelse. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at bruge oplysninger om køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer for personlig vinding. 14 investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder føderale og statslige love om værdipapirer. Transaktioner i værdipapirer Insiderhandel Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikkeoffentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. Insiderhandel er ulovlig. Vores succes på markedet kræver investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder gældende lov. Mange af os har adgang til oplysninger om Viacom, som ikke er kendt af offentligheden. "Væsentlige oplysninger" er alt, hvad en fornuftig investor ville anse for at være vigtigt i beslutningen om at købe eller sælge værdipapirer. Eksempler på "væsentlige oplysninger" kan omfatte: Indtjening eller finansielle resultater. Annonceringstendenser og analyser. Budgetter og planlægningsdokumenter. Nyheder om vigtige fusioner, overtagelser, frasalg, arrangementer med distributører eller andre kommercielle transaktioner. Ikke at "give tip", hvilket betyder at kommunikere insideroplysninger til nogen til brug ved køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer eller at levere analyser til tredjeparter, og Aldrig at handle i værdipapirer tilhørende en forretningspartner eller en potentiel forretningspartner, hvis vi hører om ikke-offentlige oplysninger, der kunne være af væsentlig betydning for deres aktiepris. Om nogle bestemte oplysninger er af væsentlig betydning og/eller ikke-offentlige vil afhænge af alle fakta og omstændigheder i hver enkelt sag. Hvis du har spørgsmål om oplysninger, der kan betragtes som værende af væsentlig betydning eller ikke-offentlige, skal du tale med en Viacom-jurist, før du engagerer dig i nogen handelsaktivitet. Krav til forhånds-clearing for Viacom-værdipapirer Visse ledere i Viacom, direktører og visse andre medarbejdere er, på grund af deres stilling, underlagt yderligere begrænsninger ("forhånds-clearing" eller "vinduer") på handel med Viacom-værdipapirer. Hvis disse yderligere handelsbegrænsninger gælder for dig, vil du have modtage et detaljeret memorandum, der forklarer reglerne.

15 Sp. Jeg har hørt, at vi er i forhandlinger med en anden virksomhed i forbindelse med en produktlancering. Kan jeg købe aktier i den anden virksomhed? Sv. Nej. Handel med begge virksomheders aktier under sådanne omstændigheder kan være ulovlig og kan blive pålagt strafferetlige sanktioner. Undgå al handel med begge virksomheders aktier, indtil der er en offentlig annoncering af oplysninger. Begrænsninger for sikring/sikkerhedsstillelse for Viacom-værdipapirer Det er forbudt for dig at have "underpris"-holdninger til Viacom-værdipapirer. Med andre ord må ingen sælge Viacom-værdipapirer "til underpris" eller købe eller sælge nogen værdipapirer (som optioner til fast købspris, optioner til fast salgspris og andre afledte værdipapirer), hvis deres handling vil resultere i modtagelse af en gevinst eller fordel, hvis prisen på Viacom-værdipapiret falder. Den enkle årsag til denne regel er, at vi alle arbejder hårdt på at øge værdien af vores virksomhed, og at det ville være upassende for os, hvis vi personligt profiterede på et fald i Viacoms aktiepris. Det er endvidere forbudt for Viacoms ledende medarbejdere at værdisikre Viacom-aktier eller egenkapital, og de må ikke pantsætte aktier uden tilladelse fra bestyrelsens kompensationsudvalg. Medarbejdere må heller ikke værdisikre egenkapital, der ikke er realiseret. Retfærdig offentliggørelse Viacom er underlagt regler og bestemmelser, der forbyder videregivelse af væsentlige oplysninger til værdipapiranalytikere og andre markedsmedarbejdere, før de stiller dem til rådighed for offentligheden. Disse regler og bestemmelser kræver, at børsnoterede selskaber på forhånd eller samtidigt offentliggør eventuelle "væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger" (mundtligt eller skriftligt), som en virksomhed offentliggør til finansverdenen og aktionærerne. Viacom må ikke kommunikere væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger selektivt til analytikere eller aktionærer. Hvis du har et spørgsmål eller en bekymring om en offentliggørelse, skal du øjeblikkeligt kontakte Viacoms afdeling for virksomhedskommunikation eller en Viacom-jurist. Sp. Hvem kan offentliggøre væsentlige oplysninger? Sv. De eneste Viacom-chefer med autoritet til at offentliggøre væsentlige oplysninger er: Den administrerende direktør, driftschefen, økonomichefen, seniorvicedirektøren for investorrelationer, generalsekretæren og den administrerende vicedirektør for virksomhedskommunikation. Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. 15

16 Tale til offentligheden 16 Vi taler med en stemme, når vi kommunikerer med offentligheden om Viacom, da vores kunder, aktionærer og andre centrale interessenter fortjener tydelig, fuldstændig, nøjagtig og ensartet kommunikation. Denne erklæring begrænser ikke nogens rettigheder i henhold til U.S. National Labor Relations Act eller nogen tilsvarende love i andre retskredse uden for USA. Kommunikation med medier Alle anmodninger om oplysninger fra økonomiske, handelsmæssige og generelle nyhedsmedier skal ske gennem virksomhedens kommunikationsafdeling, og det er kun udpegede virksomhedstalsmænd, der må håndtere kommunikationer på Viacoms vegne. Udsendelse af pressemeddelelser eller skriftlige erklæringer om Viacoms forretning er det eksklusive ansvar for den relevante virksomhedskommunikationsafdeling hos Viacom. Kontakt din manager for at få vejledning i hver af politikkerne i dette afsnit. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at kommentere eller levere virksomhedsoplysninger til medlemmer af nyhedsmedier, medmindre vi er virksomhedens officielt udpegede talsmand. Aldrig at lægge oplysninger på internettet, gennem sociale online medieplatforme eller på anden vis offentligt at dele oplysninger vedrørende sager, der vedrører Viacoms forretning eller nogen andre interne sager, medmindre vi udtrykkeligt er godkendt til at gøre det. Straks at indberette alle medieforespørgsler til virksomhedens kommunikationsafdeling. Sørge for at eventuelle eksterne konsulenter, banker, advokatvirksomheder eller andre tredjeparter, der arbejder under vores supervision, ikke på nogen måde kommenterer Viacom-sager og indberetter eventuelle presseforespørgsler til os eller til virksomhedens kommunikationsafdeling. At kontakte vores virksomhedens kommunikationsafdeling, så snart vi er blevet klar over eventuelle omstændigheder, der involverer Viacom, der sandsynligvis vil modtage usædvanlig opmærksomhed fra nyhedsmedier, som f.eks. et sagsanlæg, der involverer Viacom eller et kontroversielt programmeringsproblem eller en forretningsbeslutning, og

17 At kontakte vores virksomhedskommunikationsafdeling, hvis vi forventer en eventuel kontakt med nyhedsmedier om forretninger, der ikke er med Viacom, men som kan resultere i en henvisning til vores relationer med Viacom. Direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær. Ovenstående vejledning gælder for alle mediekontakter, uanset om det er officielle, uofficielle, unavngivne, anonyme oplysninger eller baggrundsoplysninger. Interviews, taler, præsentationer eller skriftligt arbejde Vi opfylder vores forpligtelser ved: At rådgive virksomhedens kommunikationsafdeling (eller en anden person, der er udpeget af vores virksomhed til dette formål), inden han/hun accepterer en invitation om at holde en tale, et interview eller en præsentation (direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær). At opnå udtrykkelig godkendelse af virksomhedens kommunikationsafdeling, før der afholdes taler, interviews eller præsentationer vedrørende Viacom, eller ved at udarbejde eller yde hjælp til udarbejdelse af skriftligt arbejde, rundsendelse, kommunikation, produktion eller anden fremstilling vedrørende Viacom eller nogen af deres forretninger, ledere, direktører, agenter, medarbejdere, leverandører eller kunder. At adskille vores personlige synspunkter fra Viacoms, når vi taler offentligt eller på branchefora. Under alle omstændigheder må vi ikke fremsætte nogen kommentarer, der kan afsløre fortrolige oplysninger, eller fremsætte nogen upassende eller krænkende bemærkninger, der på nogen måde kan være knyttet til Viacom, og At sørge for, at præsentationer ikke inkluderer økonomiske oplysninger om Viacom eller vores virksomhed, medmindre sådant materiale på forhånd er gennemgået og godkendt af økonomiafdelingen og Viacoms generaldirektør eller vores virksomhed, eller hvad der passer bedst. Vi fastholder vores integritetskultur ved ikke at kritisere, latterliggøre eller fremsætte nogen negative, nedsættende eller stødende erklæring om Viacom eller nogen af dets direktører eller ledere, til nogen forfatter, producent eller tilsvarende person eller enhed, pressen eller andre medier, eller til nogen kunde, klient, konkurrent eller leverandør til Viacom. Filantropi Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. Som en hjælp til at koordinere disse bestræbelser skal vi indhente godkendelse, inden vi accepterer nogen invitation om at blive behandlet som en Viacom-repræsentant eller at tage en ledelsesposition som en Viacom-repræsentant til en velgørenhedsbegivenhed eller organisation. Vi skal også på forhånd indhente tilladelse til alle velgørenhedsbidrag ved brug af Viacoms fonde eller ressourcer ved at kontakte vores relevante Viacom-virksomhedskommunikationsafdeling (ledere skal indhente tilladelse fra Viacoms generalsekretær). Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. 17

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere