Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om global forretningspraksis for Viacom"

Transkript

1 Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser 8 Undgå interessekonflikter og indgriben 9 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse 13 Tale til offentligheden 16 Regnskab, godkendelse, betalinger, registrering og indberetninger 19 Værdsættelse af forskelligartethed og altomfattethed 21 Fremme en arbejdsplads uden chikane 22 Internationale forretninger 24 Fremme af korrekt praksis og fri konkurrence 27 Skabe ansvarlige forbindelser via sociale medier 33 Beskyttelse og brug af Viacoms aktiver 35 Informationssystemer og elektronisk kommunikation 36 Personlige oplysninger, datasikkerhed og informationsbeskyttelse 38 Respekt for intellektuelle ejendomsrettigheder 40 Sundhed, sikkerhed og miljøet 42 Bidrag til politiske formål 43 Implementering af Viacoms erklæring om global forretningspraksis 45 3

4 Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren Kære kolleger og ledere: Viacoms medarbejdere over hele verden har en række forskellige job, kommer fra mange forskelligartede baggrunde og taler forskellige sprog. Men vi deler alle medlemskabet af Viacoms kreative fællesskab, og vi har en tilgang til forretning, hvor vi respekterer vores kollegaer, klienter og leverandører. Vi er også fælles om et ansvar for at optræde på en ærlig og etisk måde, hvilket er lige så vigtigt som vores fokus på at producere spændende indhold. Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse til at vedligeholde de højeste standarder for adfærd og fungerer som en daglig ressource. Selvom der i erklæringen tages højde for en række forskellige situationer, vil der opstå nye scenarier, og vi forventes alle at reagere med en god dømmekraft og en fornemmelse af, hvad der er korrekt og etisk. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores tilsynsførende. Læs erklæringen omhyggeligt, så du er sikker på, at du forstår dens betydning og formål. Din forpligtelse til at forstå og overholde vilkårene i erklæringen er nøglen til et succesfuldt miljø bestående af integritet og respekt. Fuldfør også uddannelsen på webstedet Viacom Business Integrity Training (https://viacom-lcec.lrn.com/). Tak for din fortsatte medvirken til at sætte de højeste etiske standarder. Med venlig hilsen 4 Sumner M. M. Redstone, Redstone, Bestyrelsesformand og grundlægger bestyrelsesformand og grundlægger Philippe P. Dauman, Administrerende direktør og koncernchef

5 5

6 Forståelse og brug af erklæringen Formålet med erklæringen 6 Erklæring om global forretningspraksis afspejler forventningerne om beslutningstagen og udførsel, der gælder for hver af os som medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen i Viacom Inc. I nogle tilfælde vil erklæringen også gælde for andre, som f.eks. visse leverandører eller agenter, der arbejder på vegne af virksomheden. Erklæringen tjener som et udtryk for Viacoms forpligtelse til at handle etisk og i overensstemmelse med de love, der gælder for os, uanset hvor vi driver forretning. Den har også til hensigt at være en praktisk kilde til etik og overholdelse af juridiske normer, der giver os oplysninger og vejledning, og som hjælper os med altid at gøre det rigtige. Den integrerer en oversigt over virksomhedens politikker for de forskellige omfattede emner. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. Mange af bestemmelserne i erklæringen er baseret på love, myndighedsregler og regulativer, som er gældende for Viacoms medarbejdere og direktører overalt i verden, hvor vi driver forretning. Andre politikker afspejler Viacoms beslutning om at bevare en lovlydig og etisk arbejdsplads, der har en fremmende virkning på vores forretning og er fri for diskrimination og chikane i enhver form. Læs erklæringen omhyggeligt, og sørg for, at du forstår alle afsnit. Du vil modtage onlineundervisning, der kan hjælpe med til at forklare de forskellige bestemmelser og underliggende politikker. Du vil blive bedt om at certificere, at du forstår erklæringen, og at du på passende vis har offentliggjort bestemte oplysninger. Indberetning af bekymringer og forhindring af repressalier Vi har et individuelt og fælles ansvar for at vedligeholde en etisk kultur og sikre overholdelse af loven. Med mindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lov i den jurisdiktion, hvor du arbejder, omfatter dette et krav om øjeblikkelig indberetning af enhver overtrædelse af politik eller regler, som vi er blevet vidende om. Se Indberetningsprocedurer for medarbejdere på side 47 i denne erklæring, hvis du ønsker oplysninger om muligheder for indberetning af overtrædelser. Viacom tolererer ikke nogen form for repressalier mod en person, der i god tro indberetter en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af erklæringen.

7 Stil spørgsmål Hvis du har spørgsmål til erklæringen, eller du har brug for yderligere vejledning om de emner, der diskuteres i denne erklæring eller til overholdelse generelt, så rådfør dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen eller en tilsynsførende. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Ledere og managers særlige ansvar Overholdelse af erklæringen og understøttelse af Viacoms værdier vil hjælpe dig med at sikre, at vi når vores forretningsmål, og det er et ansvar, som vi alle deler. Ledere og manager har et yderligere ansvar for at illustrere den adfærd, vi forventer hos alle i Viacom og for at fremme en kultur bestående af integritet, som vi vil bevare. Hvis du er leder eller manager bør du: Fremme en kultur bestående af integritet og juridisk overholdelse gennem personlig ledelse, der viser de højeste etiske standarder og kvalitet i dit arbejde hver eneste dag. Være bevidst om love, regulativer, politikker, procedurer og processer, der vedrører dine ansvarsområder. Vejlede og styrke dine teams ved at sikre, at de har den viden, den uddannelse og de ressourcer, der er nødvendige for at følge loven og denne erklæring. Være synligt engageret og proaktiv i forbindelse med etik og overholdelsesspørgsmål. Supervisere medarbejderne for at sikre, at de følger loven, denne erklæring og Viacom-politikker og -procedurer. Besvare spørgsmål i forbindelse med etik og overholdelse (med hjælp, hvis det er nødvendigt, fra en person med større erfaring eller den juridiske afdeling), og Sørge for, at der straks bliver taget hånd om alle faktiske eller potentielle brud på erklæringen, eller at de bliver eskaleret. Erklæringen og virksomhedens politikker Denne erklæring erstatter alle tidligere versioner af Viacoms erklæring om forretningspraksis. Viacom har i visse tilfælde mere detaljerede politikker og/eller kontraktmæssige aftaler om bestemte emner, der er inkluderet i denne erklæring. I denne situation kan de mere detaljerede regler også gælde, og hvis de er nyere, kan de have forrang. Viacom Inc.'s generaldirektør eller Viacom Inc.'s ledende tilsynsførende og ledende revisionsmedarbejder vil bestemme, hvilket dokument der har forrang i tilfælde af en faktisk konflikt, eller noget der kunne opfattes som en sådan. Hvis du har spørgsmål til disse politikker, eller hvis du vil se en af Viacoms andre politikker, bør du rådføre dig med din manager, en repræsentant fra personaleafdelingen, en tilsynsførende eller en advokat i virksomhedens juridiske afdeling. Hvis du er direktør, skal du kontakte Viacoms generalsekretær. Din forståelse og overholdelse af erklæringen vil hjælpe os med at bevare en kulturel integritet og respekt for loven, der er vigtig for at fortjene og bevare mange aktionærers tillid, vores omdømme og vores langsigtede forretningssucces. 7

8 Overholdelse af love, regler og bestemmelser Erklæring om global forretningspraksis for Viacom bekræfter vores forpligtelse over for høje etiske standarder, der er baseret på overholdelse af både lovens tekst og ånd. Vi skal altid drive vores forretninger med ærlighed, integritet og god dømmekraft. Denne erklæring bekræfter vores forpligtelse over for disse høje standarder. Selvom denne erklæring omhandler en bred vifte af forretningssituationer, kan den ikke omhandle alle mulige scenarier. I sidste ende stoler Viacom på medarbejdernes og direktørernes gode tro og fornemmelse for, hvad der er rigtigt og etisk, og forventer, at hver af os handler i henhold hertil. I tillæg til at overholde lovene i hvert af de lande, hvor vi driver forretning, er der amerikanske love, der gælder for vores handlinger uden for USA. Det forventes, at hver af os forstår de love, der gælder for vores pligter. Vi har alle brug for at forstå det miljø af bestemmelser, som Viacom arbejder i, tilstrækkeligt godt til at vide, hvornår vi skal rådføre os med vores manager, en repræsentant for personaleafdelingen eller andet relevant personale. 8

9 Undgå interessekonflikter og indgriben Når vi driver virksomhedsforretning, har vi et ansvar for altid at reagere på den måde, som tjener Viacom bedst. Vi skal undgå enhver konflikt mellem Viacoms bedste interesser og vores egne personlige interesser eller forhold. Hvad er en interessekonflikt? En interessekonflikt opstår, når vores personlige interesser kommer i konflikt med eller antyder en konflikt med vores mulighed for at gøre det, der er bedst for Viacom. En interessekonflikt kan være faktisk eller tilsyneladende, og den kan påvirke vores dømmekraft eller motivation til at gøre det rigtige for Viacom. Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Det er ikke muligt at skitsere alle interessekonflikter, som vi kan støde på, men nogle almindelige omstændigheder og retningslinjer gennemgås her. Potentielle interessekonflikter omfatter: Arbejde for eller modtage kompensation fra en kunde, leverandør eller konkurrent til Viacom eller en analytiker, der omfatter Viacom eller vores branche. Anvendelse af en leverandør, der ejes eller ledes af en slægtning. Det at have en personlig økonomisk interesse i en Viacom-transaktion. Accept af en gave fra en leverandør, som udgør en overtrædelse af virksomhedspolitikken, og Udeblivelse fra arbejde på grund af et andet job. Hver af os bør straks give skriftlig besked til Viacom om eventuelle potentielle eller faktiske interessekonflikter via medarbejder- og direktørcertificeringsformularen på Viacoms websted for onlineuddannelse (som du kan få adgang til gennem virksomhedens intranet). Vi skal også opdatere og sende vores indberetning, hver gang vores omstændigheder ændres. Viacom gennemgår alle indberettede potentielle interessekonflikter for at vurdere risikoen for, at den vil påvirke en medarbejders forretningsdømmekraft. Hvis der findes en betydelig risiko, vil Viacom bestemme hvilke yderligere handlinger, som medarbejderen eller Viacom bør tage. 9

10 10 Selv blot en tilsyneladende interessekonflikt kan undergrave vores integritet hos kolleger, vores kunder og leverandører og offentligheden. Reglerne i forbindelse med slægtninge vil afhænge af vores viden om situationen og gældende lov. Viacom forventer ikke, at medarbejdere f.eks. skal kende alle investeringsog forretningsrelationer hos en voksen bror eller søster, men vi bør ikke bevidst afskærme os fra sådanne oplysninger. Her er der et eksempel på, hvordan Viacoms proces til oplysning om og gennemgang af interessekonflikter fungerer: Antag, at din ægtefælle ejer en forretning, der leverer varer eller tjenester til Viacom. Du bør give besked om denne eventuelle interessekonflikt. Hvis du ikke har ansvar for at træffe beslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacoms gennemgang sandsynligvis konkludere, at der ikke foreligger en faktisk interessekonflikt. Hvis du på den anden side er ansvarlig for at træffe indkøbsbeslutninger, som påvirker leverandøren direkte, vil Viacom konkludere, at situationen er en faktisk interessekonflikt og kræve, at der træffes passende foranstaltninger. Sp. Må jeg arbejde uden for Viacom, mens jeg er ansat der? Sv. Det er forskelligt. Din virksomhed kan have regler, der tillader arbejde uden for virksomheden, men du skal gøre opmærksom på det. Visse typer adfærd udgør en åbenlys fare for din forretningsdømmekraft og er derfor altid forbudt. Et eksempel er at bede om eller acceptere penge til gavn for dig selv fra en Viacom-leverandør. Alle former for bestikkelse eller returkommission uanset om det er til gavn for dig selv eller til fordel for Viacom eller en tredjepart er strengt forbudt, ikke kun fordi det udgør en interessekonflikt, men fordi det er ulovligt. Herunder er der nogle områder, der kræver særlig omhu. Gaver, underholdning og anden forretningsrepræsentation Vi giver, tilbyder eller modtager ikke upassende gaver, underholdning eller andre forretningsrepræsentationer. Hos Viacom fungerer vores høje etiske standarder som grundlaget for vores forretningsrelationer. Vi er afhængige af disse relationer af hensyn til vores forretningssucces. Når vi giver gaver, måltider eller underholdning for at fremme relationer, følger vi altid bestemmelserne i denne erklæring, virksomhedspolitikken og alle gældende love eller regler. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at acceptere gebyrer, provisioner eller nogen anden personlig fordel (andre end dem, der er tilladt i henhold til Viacoms gavepolitik) fra nogen person eller forretning, der er involveret i en transaktion med Viacom. Ikke at tilbyde eller levere underholdning, måltider, transport, gaver eller andre fordele til nogen person i en forretningsrelation med virksomheden, andre end dem, der er rimelige og passende for de involverede personer og de igangværende forretninger (se Viacoms gavepolitik vedrørende bestemte begrænsninger ved at give og modtage ting af værdi). Ikke at bede om eller modtage penge til gavn for sig selv i nogen mængde fra en aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til vores virksomhed, og Aldrig at fremme en kendt konflikt med en af vores leverandører eller kunder eller med en embedsmand, f.eks. ved at foretage en betaling til en person, når vi ved at pengene skulle indbetales til hans eller hendes arbejdsgiver.

11 Sp. Skal jeg fortælle om alle gaver, al underholdning eller andre tjenester, jeg modtager? Sv. Offentliggørelse skal ske ved at opdatere din medarbejdercertificering, hvis en aktuel eller måske kommende leverandør, kunde eller konkurrent til virksomheden tilbyder underholdning, måltider, gaver, rabatter, tjenester, transport eller tjenester, der: Har en værdi af mere end 250 euro eller Skaber en forpligtelse eller kunne påvirke din beslutning på nogen som helst måde, uanset værdi. Investeringer og forretningsinteresser Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke, eller ser ud til at kunne påvirke, vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Ikke at have en økonomisk interesse i eller en ansættelsesrelation med virksomheder, der tilhører vores kunder, leverandører, konkurrenter eller selskaber, som vi ved (eller skulle have vidst), har en forretningsrelation med Viacom, uden forudgående samtykke. Vi behøver dog ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den involverer mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af vores nettoværdi. At nægte alle tilbud om at investere i nogen aktuel eller potentiel leverandør, kunde eller konkurrent til Viacom eller nogen anden enhed, som Viacom har en relation til, i henhold til vilkår der ikke er tilgængelige for offentligheden (inklusive accept af en tildeling af aktier i et selskabs første tilbud om at sælge aktier til offentligheden). Ikke at låne penge af eller til nogen i en forretningsrelation med vores virksomhed inklusive kunder, leverandører eller konkurrenter (eller kolleger, andet end i form af lejlighedsvise symbolske beløb) bortset fra normale banktransaktioner med finansielle institutioner. Ikke at engagere os i forretninger med eller at agere som en kunde i eller leverandør til vores virksomhed, på anden måde end i vores normale rolle som medarbejder eller offentlig forbruger, og Ikke at konkurrere med Viacom, herunder ikke at engagere os i nogen forretningsaktivitet, der er i konflikt med vores opgaver og forpligtelser (herunder vores tidsmæssige forpligtelse) over for vores virksomhed. Vi skal derfor indhente forhåndsgodkendelse for enhver beskæftigelse i en anden virksomhed. Sp. Kan jeg vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom? Sv. Med forudgående samtykke kan du muligvis vedligeholde en betydelig økonomisk interesse i en virksomhed, som gør forretninger med Viacom. Desuden behøver du ikke at offentliggøre en økonomisk interesse, hvis den er på mindre end 1 % af aktierne i et aktieselskab medmindre en sådan del udgør en afgørende del af din nettoværdi. Vi passer omhyggeligt på at undgå alle økonomiske eller andre relationer, der kan påvirke eller ser ud til at kunne påvirke vores beslutninger, når vi driver forretning på Viacoms vegne. 11

12 Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Nærmeste familie og slægtninge Vi tillader ikke, at vores familie eller nærmeste personlige relationer griber forstyrrende ind i vores forretningsbeslutninger eller vores arbejdsmiljø. Denne bestemmelse er relateret til slægtninge og enkeltpersoner, som vi har en tæt personlig relation til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At give besked i overensstemmelse med gældende lov om det faktum, at et nært familiemedlem arbejder for eller leverer varer eller tjenester til en Viacomvirksomhed. Aldrig at arrangere eller lette forretningstransaktioner mellem vores slægtninge og vores virksomhed eller mellem nogen af vores slægtninge og en kunde hos eller leverandør til Viacom. At give besked i overensstemmelse med gældende lov om ansættelse af et medlem af vores nærmeste familie hos en licensindehaver, leverandør eller konkurrent til vores virksomhed, og At indberette eventuelle afgørende ændringer, som at skifte til en ny stilling, der kan tillade os at påvirke eller blive påvirket af vores slægtnings ansættelse. Intet i denne erklæring har til hensigt at forbyde os eller nogen af vores familiemedlemmer fra at engagere os i almindelige forbrugertransaktioner med Viacom. Forretningsmuligheder Vi gør aldrig selv brug af muligheder, som vi opdager i løbet af vores arbejde, der kunne hjælpe med til at fremme Viacom. Vi gør ikke selv, personligt, eller direkte til en tredjepart, brug af en forretningsmulighed, som vi opdager gennem brugen af Viacom-funktioner eller -oplysninger eller vores position i virksomheden. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis Viacom allerede har fået tilbudt muligheden, har valgt ikke at gøre brug af den og har givet sit samtykke til vores personlige interesse i muligheden. Mere generelt må medarbejdere og direktører ikke konkurrere med Viacom eller bruge deres stilling eller virksomhedsfunktion eller oplysninger til gavn for dig selv. Sp. Kan jeg indsende et manuskript til virksomheden til vurdering? Sv. Ja, normalt kan du, men du skal offentliggøre din indsendelse på forhånd. Ikke-indblanding I løbet af ansættelsen hos Viacom og i seks måneder herefter må du ikke opfordre nogen af Viacoms medarbejdere til ansættelse hos nogen anden end Viacom. Endvidere må du i løbet af ansættelsen hos Viacom og i al tid herefter ikke blande dig i eller afbryde Viacoms relation til nogen af deres kunder, leverandører, uafhængige underleverandører eller andre forretningspartnere. 12

13 Fortrolighed, sikre transaktioner og rimelig offentliggørelse Beskyttede og fortrolige forretningsoplysninger Vi bevarer fortroligheden af de følsomme oplysninger, vi har fået overdraget af virksomheden og andre, som vi gør forretning med. Når vi udfører Viacoms forretninger, får vi ofte fortrolige eller beskyttede oplysninger om Viacom, deres medarbejdere, kunder, kundeemner eller andre tredjeparter. Hver af os skal bevare fortroligheden af de oplysninger, vi har fået overdraget, medmindre offentliggørelse er godkendt af virksomheden eller er påkrævet ved lov. Misbrug af disse oplysninger kunne skade Viacoms forretning og omdømme. Fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger kan omfatte alle ikke-offentliggjorte oplysninger: Vedrørende Viacom, deres forretninger, branche, konkurrenter, medarbejdere, økonomi, resultater eller emner, eller oplysninger der kan give Viacom en konkurrencemæssig fordel, eller Oplysninger, der leveres af en tredjepart med en forventning om, at sådanne oplysninger vil blive bevaret fortrolige og kun vil blive brugt til de forretningsformål, som de overdrages til. Vi opfylder vores forpligtelser ved: At beskytte ikke-offentlige fortrolige oplysninger til evig tid, selv efter vores ansættelse (eller tjeneste som en direktør) afsluttes. Ikke at tillade optagelse af nogen Viacomforretning ved brug af bånd- eller videooptagere eller andre elektroniske optagelsesenheder eller andre ikke-manuelle eller ikke-skriftlige metoder (alle undtagelser fra denne regel kræver udtrykkelig godkendelse fra en Viacom-jurist eller personaleafdelingen). Ikke at diskutere arbejdsrelaterede sager offentligt, uanset om de er fortrolige eller ej, uden for de relevante kanaler. Dette omfatter online, i chatrum, på websteder, i blogge eller via sociale medier som Facebook og Twitter. At undgå offentliggørelse af fortrolige eller følsomme oplysninger eller at udarbejde andre erklæringer, der er skadelige for Viacom, eller som sætter os som repræsentanter for virksomheden i et dårligt lys, og Ikke at hjælpe investorer eller andre analytikere med oplysninger om Viacom, deres konkurrenter eller branchen, bortset fra hvis det er en åbenlys del af vores job. 13

14 Vores succes på markedet kræver Sp. Hvordan ved jeg, om noget er fortroligt eller ophavsretligt beskyttede oplysninger? Sv. Du skal antage, at alt, hvad du erfarer om virksomheden og dens forretning i din egenskab af medarbejder, er en virksomhedshemmelighed, beskyttede oplysninger eller på anden måde fortrolig, og du skal behandle det som sådan, medmindre det åbenlyst er en sag, der er almindeligt kendt i offentligheden. Større retssager. Vigtige nyheder om vores film, serier eller talenter. Vigtige produkt- eller markedsnyheder, og Udviklinger i den øverste ledelse. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at bruge oplysninger om køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer for personlig vinding. 14 investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder føderale og statslige love om værdipapirer. Transaktioner i værdipapirer Insiderhandel Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikkeoffentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. Insiderhandel er ulovlig. Vores succes på markedet kræver investorernes tryghed og tillid. Bevarelse af denne tillid kræver, at vi handler med integritet, når vi handler med offentlige værdipapirer, og at vi overholder gældende lov. Mange af os har adgang til oplysninger om Viacom, som ikke er kendt af offentligheden. "Væsentlige oplysninger" er alt, hvad en fornuftig investor ville anse for at være vigtigt i beslutningen om at købe eller sælge værdipapirer. Eksempler på "væsentlige oplysninger" kan omfatte: Indtjening eller finansielle resultater. Annonceringstendenser og analyser. Budgetter og planlægningsdokumenter. Nyheder om vigtige fusioner, overtagelser, frasalg, arrangementer med distributører eller andre kommercielle transaktioner. Ikke at "give tip", hvilket betyder at kommunikere insideroplysninger til nogen til brug ved køb eller salg af aktier eller andre værdipapirer eller at levere analyser til tredjeparter, og Aldrig at handle i værdipapirer tilhørende en forretningspartner eller en potentiel forretningspartner, hvis vi hører om ikke-offentlige oplysninger, der kunne være af væsentlig betydning for deres aktiepris. Om nogle bestemte oplysninger er af væsentlig betydning og/eller ikke-offentlige vil afhænge af alle fakta og omstændigheder i hver enkelt sag. Hvis du har spørgsmål om oplysninger, der kan betragtes som værende af væsentlig betydning eller ikke-offentlige, skal du tale med en Viacom-jurist, før du engagerer dig i nogen handelsaktivitet. Krav til forhånds-clearing for Viacom-værdipapirer Visse ledere i Viacom, direktører og visse andre medarbejdere er, på grund af deres stilling, underlagt yderligere begrænsninger ("forhånds-clearing" eller "vinduer") på handel med Viacom-værdipapirer. Hvis disse yderligere handelsbegrænsninger gælder for dig, vil du have modtage et detaljeret memorandum, der forklarer reglerne.

15 Sp. Jeg har hørt, at vi er i forhandlinger med en anden virksomhed i forbindelse med en produktlancering. Kan jeg købe aktier i den anden virksomhed? Sv. Nej. Handel med begge virksomheders aktier under sådanne omstændigheder kan være ulovlig og kan blive pålagt strafferetlige sanktioner. Undgå al handel med begge virksomheders aktier, indtil der er en offentlig annoncering af oplysninger. Begrænsninger for sikring/sikkerhedsstillelse for Viacom-værdipapirer Det er forbudt for dig at have "underpris"-holdninger til Viacom-værdipapirer. Med andre ord må ingen sælge Viacom-værdipapirer "til underpris" eller købe eller sælge nogen værdipapirer (som optioner til fast købspris, optioner til fast salgspris og andre afledte værdipapirer), hvis deres handling vil resultere i modtagelse af en gevinst eller fordel, hvis prisen på Viacom-værdipapiret falder. Den enkle årsag til denne regel er, at vi alle arbejder hårdt på at øge værdien af vores virksomhed, og at det ville være upassende for os, hvis vi personligt profiterede på et fald i Viacoms aktiepris. Det er endvidere forbudt for Viacoms ledende medarbejdere at værdisikre Viacom-aktier eller egenkapital, og de må ikke pantsætte aktier uden tilladelse fra bestyrelsens kompensationsudvalg. Medarbejdere må heller ikke værdisikre egenkapital, der ikke er realiseret. Retfærdig offentliggørelse Viacom er underlagt regler og bestemmelser, der forbyder videregivelse af væsentlige oplysninger til værdipapiranalytikere og andre markedsmedarbejdere, før de stiller dem til rådighed for offentligheden. Disse regler og bestemmelser kræver, at børsnoterede selskaber på forhånd eller samtidigt offentliggør eventuelle "væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger" (mundtligt eller skriftligt), som en virksomhed offentliggør til finansverdenen og aktionærerne. Viacom må ikke kommunikere væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger selektivt til analytikere eller aktionærer. Hvis du har et spørgsmål eller en bekymring om en offentliggørelse, skal du øjeblikkeligt kontakte Viacoms afdeling for virksomhedskommunikation eller en Viacom-jurist. Sp. Hvem kan offentliggøre væsentlige oplysninger? Sv. De eneste Viacom-chefer med autoritet til at offentliggøre væsentlige oplysninger er: Den administrerende direktør, driftschefen, økonomichefen, seniorvicedirektøren for investorrelationer, generalsekretæren og den administrerende vicedirektør for virksomhedskommunikation. Vi bruger eller afslører aldrig væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger om Viacom eller en anden virksomhed med det formål at købe eller sælge værdipapirer. 15

16 Tale til offentligheden 16 Vi taler med en stemme, når vi kommunikerer med offentligheden om Viacom, da vores kunder, aktionærer og andre centrale interessenter fortjener tydelig, fuldstændig, nøjagtig og ensartet kommunikation. Denne erklæring begrænser ikke nogens rettigheder i henhold til U.S. National Labor Relations Act eller nogen tilsvarende love i andre retskredse uden for USA. Kommunikation med medier Alle anmodninger om oplysninger fra økonomiske, handelsmæssige og generelle nyhedsmedier skal ske gennem virksomhedens kommunikationsafdeling, og det er kun udpegede virksomhedstalsmænd, der må håndtere kommunikationer på Viacoms vegne. Udsendelse af pressemeddelelser eller skriftlige erklæringer om Viacoms forretning er det eksklusive ansvar for den relevante virksomhedskommunikationsafdeling hos Viacom. Kontakt din manager for at få vejledning i hver af politikkerne i dette afsnit. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at kommentere eller levere virksomhedsoplysninger til medlemmer af nyhedsmedier, medmindre vi er virksomhedens officielt udpegede talsmand. Aldrig at lægge oplysninger på internettet, gennem sociale online medieplatforme eller på anden vis offentligt at dele oplysninger vedrørende sager, der vedrører Viacoms forretning eller nogen andre interne sager, medmindre vi udtrykkeligt er godkendt til at gøre det. Straks at indberette alle medieforespørgsler til virksomhedens kommunikationsafdeling. Sørge for at eventuelle eksterne konsulenter, banker, advokatvirksomheder eller andre tredjeparter, der arbejder under vores supervision, ikke på nogen måde kommenterer Viacom-sager og indberetter eventuelle presseforespørgsler til os eller til virksomhedens kommunikationsafdeling. At kontakte vores virksomhedens kommunikationsafdeling, så snart vi er blevet klar over eventuelle omstændigheder, der involverer Viacom, der sandsynligvis vil modtage usædvanlig opmærksomhed fra nyhedsmedier, som f.eks. et sagsanlæg, der involverer Viacom eller et kontroversielt programmeringsproblem eller en forretningsbeslutning, og

17 At kontakte vores virksomhedskommunikationsafdeling, hvis vi forventer en eventuel kontakt med nyhedsmedier om forretninger, der ikke er med Viacom, men som kan resultere i en henvisning til vores relationer med Viacom. Direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær. Ovenstående vejledning gælder for alle mediekontakter, uanset om det er officielle, uofficielle, unavngivne, anonyme oplysninger eller baggrundsoplysninger. Interviews, taler, præsentationer eller skriftligt arbejde Vi opfylder vores forpligtelser ved: At rådgive virksomhedens kommunikationsafdeling (eller en anden person, der er udpeget af vores virksomhed til dette formål), inden han/hun accepterer en invitation om at holde en tale, et interview eller en præsentation (direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær). At opnå udtrykkelig godkendelse af virksomhedens kommunikationsafdeling, før der afholdes taler, interviews eller præsentationer vedrørende Viacom, eller ved at udarbejde eller yde hjælp til udarbejdelse af skriftligt arbejde, rundsendelse, kommunikation, produktion eller anden fremstilling vedrørende Viacom eller nogen af deres forretninger, ledere, direktører, agenter, medarbejdere, leverandører eller kunder. At adskille vores personlige synspunkter fra Viacoms, når vi taler offentligt eller på branchefora. Under alle omstændigheder må vi ikke fremsætte nogen kommentarer, der kan afsløre fortrolige oplysninger, eller fremsætte nogen upassende eller krænkende bemærkninger, der på nogen måde kan være knyttet til Viacom, og At sørge for, at præsentationer ikke inkluderer økonomiske oplysninger om Viacom eller vores virksomhed, medmindre sådant materiale på forhånd er gennemgået og godkendt af økonomiafdelingen og Viacoms generaldirektør eller vores virksomhed, eller hvad der passer bedst. Vi fastholder vores integritetskultur ved ikke at kritisere, latterliggøre eller fremsætte nogen negative, nedsættende eller stødende erklæring om Viacom eller nogen af dets direktører eller ledere, til nogen forfatter, producent eller tilsvarende person eller enhed, pressen eller andre medier, eller til nogen kunde, klient, konkurrent eller leverandør til Viacom. Filantropi Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. Som en hjælp til at koordinere disse bestræbelser skal vi indhente godkendelse, inden vi accepterer nogen invitation om at blive behandlet som en Viacom-repræsentant eller at tage en ledelsesposition som en Viacom-repræsentant til en velgørenhedsbegivenhed eller organisation. Vi skal også på forhånd indhente tilladelse til alle velgørenhedsbidrag ved brug af Viacoms fonde eller ressourcer ved at kontakte vores relevante Viacom-virksomhedskommunikationsafdeling (ledere skal indhente tilladelse fra Viacoms generalsekretær). Som en bekymret og ansvarlig samfundsbevidst virksomhed, er Viacom forpligtet til at støtte velgørenhedsorganisationer i deres lokalsamfund og brancher. 17

18 Vær omhyggelig med at skelne mellem dine personlige synspunkter og Viacoms. Medmindre du specifikt har tilladelse til det, må du ikke udtale dig på virksomhedens vegne. Kommunikation med myndigheder eller juridisk kommunikation Hver af os skal straks kontakte en virksomhedsjurist, hvis vi modtager en forespørgsel, en samtale eller anden korrespondance (f.eks. vidneindkaldelser eller stævning) fra en retshåndhævende eller lovgivende institution eller fra en jurist, der tilkendegiver at repræsentere en berørt part i et sådant spørgsmål eller på anden måde vedrørende påståede overtrædelser af love eller politikker fra personer, der er knyttet til Viacom. Kontakt din manager for at få vejledning i enhver af ovenstående politikker. Sp. En lokal almennyttig organisation, som jeg støtter, vil have mig til at tale ved et arrangement og anføre mig som Viacom-medarbejder. Må jeg deltage? Sv. Sandsynligvis, men du skal først tale med nogen i afdelingen for virksomhedskommunikation (direktører skal kontakte Viacoms generalsekretær). Vær omhyggelig med at adskille dine personlige synspunkter fra Viacoms. Fremsæt ikke nogen kommentarer, der kan afsløre fortrolige oplysninger, og fremsæt ikke nogen upassende eller krænkende bemærkninger, der på nogen måde kan knyttes til Viacom. 18

19 Regnskab, godkendelse, betalinger, registrering og indberetninger Viacom er forpligtet til at vedligeholde fuldstændige og nøjagtige økonomiske registreringer for at kunne træffe ansvarlige forretningsbeslutninger og give sandfærdige oplysninger i overensstemmelse med gældende juridiske offentliggørelser. Alle Viacoms transaktioner skal registreres nøjagtigt og reelt, så de tillader korrekt forberedelse af vores årsregnskaber og sikrer fuld ansvarlighed for alle Viacoms aktiver og passiver. Endvidere skal regnskabsmæssig og økonomisk indberetningspraksis være reel og korrekt i overensstemmelse med generelt accepterede regnskabsprincipper i USA (GAAP - generally accepted accounting principles) eller internationale regnskabsstandarder (IAS - international accounting standards). Relevante registreringer skal bevares for alle transaktioner og håndteres i overensstemmelse med gældende dataarkiveringspolitikker. Hver af os skal afstå fra eventuelt vildledende økonomiske praksisser, og vi skal indberette alle mistænkelige praksisser, som vi får kendskab til. Vi overholder alle Viacoms interne regnskabspolitikker, godkendelsesmatricer og interne kontrolforanstaltninger. Vi opfylder vores forpligtelser ved: Aldrig at godkende eller foretage en betaling, hvis vi ved, at den bruges til andre formål, end dem der er beskrevet i de tilhørende dokumenter, eller hvis en sådan godkendelse overskrider vores bemyndigelse. At tage fuldt ansvar for alle Viacom-fonde og andre aktiver, som vi har kontrol over. Ikke at bruge Viacom-aktiver, udstyr eller tjenester til noget upassende formål. Aldrig at foretage bedragerisk forberedelse, evaluering, gennemgang eller revision af noget årsregnskab, som f.eks. at skjule eller forfalske data, der er givet til interne eller eksterne revisorer eller angive en falsk repræsentation i det kvartalsvise repræsentationsbrev eller den kvartalsvise certificeringsproces. Aldrig foretage bedragerisk registrering og vedligeholdelse af Viacoms økonomiske registreringer, som f.eks. bevidst at registrere salg eller udgifter i forkerte perioder, kapitalisering af varer, der skulle være afregnet, bevare uregistrerede sidearrangementer eller aftaler med kunder eller leverandører eller at registrere personlige udgifter som virksomhedsudgifter. 19

20 Hver af os er ansvarlig for at sikre, at de relevante godkendelses-, underskrivelses- og eksekveringsprocedurer følges i forbindelse med alle transaktioner, som vi er involveret i, og for at overholde vores egne personlige autorisationsgrænser. Ikke at angive forkerte oplysninger om en sag, der er indeholdt i Viacoms årsregnskaber, årsindberetninger eller revisionsindberetninger. Ikke af afvige fra komplet og reel indberetning af Viacoms driftsresultater, økonomiske betingelser eller likviditet. Aldrig bevidst undlade at overholde lovmæssige eller regnskabsmæssige krav, og Ikke at påvirke, tvinge, manipulere eller vildlede nogen af Viacoms regnskabsmedarbejdere, uafhængige offentlige eller certificerede regnskabsmedarbejdere eller agenter på nogen måde, når vi ved, burde vide eller påtænker, at vores handlinger kan gøre vores årsregnskaber, selvangivelser eller andre rapporter eller indberetninger vildledende. Du må f.eks. ikke påvirke en revisor til at udstede indberetninger om Viacoms årsregnskaber, der ikke er belæg for i henhold til omstændighederne. Du må heller ikke gøre noget, der kan afholde en revisor eller agent fra at udføre en revision, gennemgang eller anden procedure, forhindre ham eller hende i at udstede en rapport, forårsage tilbagekaldelse af en allerede udstedt indberetning, eller opmuntre en revisor eller agent til at afstå fra at kommunikere sager til Viacom Inc.'s revisionsudvalg. Sp. Hvad er Sarbanes-Oxley-loven? Sv. Sarbanes-Oxley-loven ("SOX") blev vedtaget i 2002 som følge af en storstilet økonomisvindel hos Enron, WorldCom og andre virksomheder. Dens formål var at genoprette investorernes tillid ved at forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden i økonomisk indberetning, opsyn og interne kontrolforanstaltninger. SOX kræver, at en offentlig virksomheds CEO og CFO skal certificere nøjagtigheden af økonomiske rapporter og præsentationen af anden offentliggørelse. Korrekt(e) autorisation/godkendelser Alle transaktioner skal følge korrekte autorisationspraksisser. Vi har adskillige autorisationstyper: Autoritet til at godkende en transaktion. Autoritet til at underskrive en kontrakt eller et andet dokument, der forpligter Viacom, og Autoritet til at eksekvere en transaktion (f.eks. "trykke på knappen" ved en kablet overførsel). Hver af os er ansvarlig for at sikre, at de relevante godkendelses-, underskrivelses- og eksekveringsprocedurer følges i forbindelse med alle transaktioner, som vi er involveret i, og for at overholde vores egne personlige autorisationsgrænser. Hvis du har eventuelle spørgsmål om autorisationskrav eller -grænser, skal du kontakte den relevante Viacom-kontrolgruppe eller en virksomhedsjurist. 20

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere