Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit"

Transkript

1 Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, som gør det muligt at isolere og detektere indholdet af enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Vores opgave er at sætte dig i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. For yderligere information henvises der til

3 Indholdsfortegnelse Tilsigtet anvendelse 4 Oversigt og forklaring 4 Patogeninformation 5 Leverede materialer 6 Kittets indhold 6 Påkrævede materialer, der ikke medfølger 7 Advarsler og forholdsregler 8 Generelle forholdsregler 8 Opbevaring og håndtering af reagenser 8 Prøvehåndtering og -opbevaring 9 Procedure 10 Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenterne 10 Virus-DNA-oprensning 10 Brug af en intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) 10 Analysekontrolsæt og analyseparametersæt 10 Udbytte af nukleinsyrer 10 Opbevaring af nukleinsyrer 11 Protokoller DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS 12 PCR på Rotor-Gene Q 16 Tolkning af resultater 17 Fejlfindingsvejledning 17 Kvalitetskontrol 22 Begrænsninger 22 Ydelseskarakteristik 23 Litteraturhenvisninger 24 Symboler 24 Kontaktoplysninger 25 Bestillingsinformation 26 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014 3

4 Tilsigtet anvendelse artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet er en in vitro-nukleinsyreamplifikationstest til kvalitativ detektering af humant herpes simplex-virus 1- og 2-DNA fra human cerebrospinalvæske (CSF) og plasma. Dette diagnostiske testkit udnytter polymerasekædereaktionen (PCR) og er konfigureret til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenterne. Yderligere oplysninger om specifikke humane biologiske prøver, som dette kit er godkendt til, findes i applikationsarkene, som er tilgængelige online på QIAGEN fortsætter med at udvikle og validere nye anvendelser for artus QS-RGQ-kittene samt anvendelse sammen med andre prøvetyper. Den seneste version af denne håndbog og de tilhørende applikationsark er tilgængelige online på artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet er beregnet til at blive anvendt sammen med andre kliniske fund og laboratorieresultater til detektering af HSV-1- og HSV-2- DNA i CSF-prøver og EDTA-plasma. Yderligere oplysninger om specifikke humane biologiske prøver, som dette kit er godkendt til, findes i applikationsarkene, som er tilgængelige online på Da QIAGEN løbende monitorerer analysens ydeevne og validerer nye oplysninger, skal brugerne sørge for altid at betjene systemet ud fra den seneste udgave af brugervejledningen. Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning, der er tilgængelige på 12pcrkitce.aspx, inden testen udføres. Alle kit kan anvendes sammen med de tilhørende instruktionselementer, så længe versionsnummeret i håndbogen og andre mærkningsoplysninger stemmer overens med kittets versionsnummer. Versionsnummeret fremgår af hver kitæske. QIAGEN garanterer kompatibilitet mellem alle testkitlots under samme versionsnummer. Oversigt og forklaring artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit udgør et brugsklart system til detektering af HSV-1- og HSV-2-DNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q- instrumenter med prøveklargøring og analyseopsætning ved hjælp af QIAsymphony SP/AS-instrumenterne. HSV-1/2 RG Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 154 bp-region af HSV-1- og HSV-2- genomet og til direkte detektering af det specifikke amplikon i fluorescenskanalerne Cycling Green og Cycling Orange i Rotor-Gene Q. 4 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

5 Desuden indeholder artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-hæmning. Denne detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Yellow på Rotor-Gene Q. Detektionsgrænsen for den analytiske HSV-1/2 PCR er ikke reduceret. Der leveres eksterne positive kontroller (HSV-1 RG PC og HSV-2 RG PC). For yderligere oplysninger henvises der til applikationsarket på Patogeninformation Herpes simplex-virus (HSV) findes i væsker fra læsioner, spyt, cerebrospinalvæske (CSF) og vaginalsekreter. Det overføres primært ved direkte kontakt med læsioner og via seksuelt samleje samt perinatalt. De fleste HSVpositive tilfælde er karakteriseret ved læsioner på huden og slimhinderne i munden og på genitalierne. HSV-infektion kan enten være primær (>90 % af disse tilfælde er asymptomatiske) eller recidiverende (sekundær). Primær infektion med HSV-1 kan bl.a. føre til gingivostomatitis, eczema herpeticum, keratoconjunctivitis og encephalitis; primær HSV-2-infektion forekommer bl.a. som vulvovaginitis, meningitis og generaliseret herpes hos nyfødte. De primære symptomer på en sekundær infektion er hudlæsioner i næse og mund og på genitalierne. Endnu mere alvorlige er de recidiverende former for keratoconjunctivitis og meningitis. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014 5

6 Leverede materialer Kittets indhold artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (24) Katalognr Antal reaktioner 24 Blåt HSV-1/2 RG Master 3 x 300 µl Gult HSV-1/2 RG Mg-Sol* 600 µl Rødt HSV-1/2 RG PC (100 kopier/µl) 200 µl Brunt HSV-1/2 RG PC (100 kopier/µl) 200 µl Grønt HSV-1/2 RG IC 1000 µl Hvidt Vand (PCR kvalitet) 1000 µl Håndbog 1 * Magnesiumopløsning. Positiv kontrol. Intern kontrol. 6 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

7 Påkrævede materialer, der ikke medfølger Ved arbejde med kemikalier skal der altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. Pipetter (justerbare)* og sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas, centrifugeringshastighed 6800 x g Til prøveklargøring QIAsymphony SP instrument (QIAsymphony SP-instrument) (katalognr )* QIAsymphony AS instrument (QIAsymphony AS-instrument) (katalognr )* Til PCR Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM - eller Rotor-Gene Q 5plex HRMinstrument* Rotor-Gene Q-software version 2.1 eller højere Valgfrit: Rotor-Gene AssayManager version 1.0 eller højere Note: Oplysninger om materialer til bestemte anvendelser findes på det relevante applikationsark på 12pcrkitce.aspx. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens anvisninger. Rotor-Gene AssayManager er efter planen tilgængelig ved udgangen af Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014 7

8 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk anvendelse. Ved arbejde med kemikalier skal der altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt PDF-format på hvor sikkerhedsdatabladene for hvert QIAGEN - kit og hver kitkomponent kan læses og udskrives. For sikkerhedsoplysninger angående det anvendte oprensningskit henvises til den relevante håndbog til kittet. For sikkerhedsoplysninger om instrumenterne henvises der til håndbogen til det relevante instrument. Kassér prøve- og analyseaffald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. Generelle forholdsregler Brugeren skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filter. Hold så vidt muligt rørene lukket under de manuelle trin, og undgå kontaminering. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur (15 25 C), før en analyse påbegyndes. Når komponenterne er optøet, blandes de (ved at pipettere op og ned flere gange eller med en pulsvortexblanding) og centrifugeres kort. Sørg for, at der ikke er skum eller bobler i reagensrørene. Komponenter fra kit med forskellige lotnumre må ikke blandes. Sørg for, at de nødvendige adaptere er forkølet til 2 8 C. Arbejd hurtigt, og hold PCR-reagenserne på is eller i køleblokken før isætning. Gå forsigtigt fra en del af arbejdsgangen til den næste. Overskrid ikke de 30 minutters overførselstid mellem hvert modul (QIAsymphony SP til QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q). Opbevaring og håndtering af reagenser Komponenterne i artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit skal opbevares ved 15 til 30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og nedfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere analysens ydeevne. Hvis reagenserne kun bruges forbigående, skal de fryses i alikvotter. Må ikke opbevares ved 2 8 C i mere end fem timer. 8 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

9 Prøvehåndtering og -opbevaring Oplysninger om prøvehåndtering og -opbevaring til bestemte anvendelser findes på det relevante applikationsark på 12pcrkitce.aspx. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014 9

10 Procedure Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenterne Luk alle skuffer og stinkskabe. Tænd QIAsymphony SP/AS-instrumenterne, og vent, indtil skærmen Sample Preparation (prøveklargøring) vises, og initialiseringsproceduren er afsluttet. Log på instrumentet (skufferne låses op). Virus-DNA-oprensning artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet er godkendt med et viralt DNA-oprensningstrin, der blev udført på QIAsymphony SP vha. QIAsymphony DSP Virus/Pathogenkittet. Se QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-håndbog for at få oplyst, hvordan reagenskassetten klargøres til prøveoprensningstrinet på QIAsymphony SP. Brug af en intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) Brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit i kombination med artus HSV- 1/2 QS-RGQ-kittet kræver indsætning af den interne kontrol (HSV-1/2 RG IC) i oprensningsproceduren for at overvåge effektiviteten af prøveklargøringen og efterfølgende analyse. Desuden kræver QIAsymphony DSP Virus/Pathogenkittene sommetider klargøring af bærer-rna (CARRIER). For specifikke oplysninger vedrørende den interne kontrol og brugen af bærer-rna (CARRIER) henvises der til det relevante applikationsark på Analysekontrolsæt og analyseparametersæt Analysekontrolsæt er en kombination af en protokol plus yderligere parametre, f.eks. intern kontrol, til prøveoprensning på QIAsymphony SP. Et standardanalysekontrolsæt er på forhånd installeret til hver protokol. Analyseparametersæt er en kombination af en analysedefinition og yderligere definerede parametre, f.eks. et replikatal og antal analysestandarder, til analyseopsætning på QIAsymphony AS. Ved integrerede kørsler på QIAsymphony SP/AS er analyseparametersættet direkte knyttet til et foruddefineret analysekontrolsæt, som angiver den tilknyttede prøveoprensningsproces. Udbytte af nukleinsyrer Eluater, der er klargjort med bærer-rna (CARRIER), kan indeholde meget mere bærer-rna (CARRIER) end target-nucleinsyrer. Vi anbefaler, at der anvendes kvantitative amplifikationsmetoder til at bestemme udbyttet. 10 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

11 Opbevaring af nukleinsyrer For korttidsopbevaring på op til 24 timer anbefaler vi at opbevare oprensede nukleinsyrer ved 2 8 C. Til langtidsopbevaring på over 24 timer anbefaler vi opbevaring ved 20 C. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

12 Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS Følgende beskrivelse er en generel protokol for brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit. Detaljerede oplysninger om en bestemt anvendelse, herunder volumener og rør, er oplyst på det relevante applikationsark på Vigtige anvisninger før start Brugeren skal være bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP/ASinstrumenter. Se betjeningsvejledningerne i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumenterne og deres seneste versioner, online på Før en reagensbeholder (RC) bruges første gang, skal det kontrolleres, at bufferne QSL2 og QSB1 i beholderen (RC) ikke indeholder et præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at placere brøndene på de korrekte positioner. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, og inkubere hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* Forsøg at undgå for voldsom omrystning af reagensbeholderen (RC), da der ellers kan dannes skum, som kan føre til problemer med detektion af væskestand. Arbejd hurtigt, og hold PCR-reagenserne på is eller i køleblokken før isætning. Reagensvolumenerne er optimeret til 24 reaktioner pr. kit pr. kørsel (cat no ). Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen opog nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved 6800 x g. Undgå, at reagenserne danner skum. Eluater fra prøveklargøringen og alle komponenter af artus HSV-1/2 QS- RGQ-kit har vist sig at være stabile på instrumentet i mindst den tid, der normalt kræves til prøveoprensning for 96 prøver og analyseopsætning af 72 analyser, inklusive op til 30 minutters overførselstid fra QIAsymphony SP til QIAsymphony AS og op til 30 minutters overførselstid fra QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. 12 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

13 Ting, der skal gøres før start Klargør alle de påkrævede blandinger. Klargør alle nødvendige blandinger, inklusive blandinger, der indeholder bærer-rna (CARRIER) og interne kontroller lige før start. For yderligere oplysninger henvises der til det relevante applikationsark på 12pcrkitce.aspx. Før proceduren startes, skal det kontrolleres, at de magnetiske partikler er fuldt resuspenderet. Vortex brønden med de magnetiske partikler kraftigt i mindst 3 minutter før første anvendelse. Før reagensbeholderen (RC) isættes, fjernes låget fra brønden med de magnetiske partikler, og enzymrørene åbnes. Sørg for, at enzymracket er afbalanceret til stuetemperatur (15 25 C). Sørg for, at gennembrydningslåget (PL) placeres på reagensbeholderen (RC), og at låget på brønden med de magnetiske partikler er fjernet, eller hvis der benyttes en delvist brugt reagensbeholder (RC) sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. Hvis prøverne er stregkodet, vendes prøverne i rørholderen, så stregkoderne vender ind mod stregkodelæseren i skuffen Sample (prøve) til venstre på QIAsymphony SP. Procedure Virus-DNA-oprensning på QIAsymphony SP 1. Luk alle skuffer og stinkskabe på QIAsymphony SP/ASinstrumenterne. 2. Tænd instrumenterne, og vent, indtil skærmen Sample Preparation vises, og initialiseringsproceduren er afsluttet. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 3. Log på instrumenterne. 4. Klargør følgende skuffer iht. det relevante applikationsark på Skuffen Waste (affald): Når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Eluate (eluat): Når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsartikler): Når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Sample Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

14 5. Brug opsætningen Integrated run (integreret kørsel) på QIAsymphony-berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver, der skal behandles. Vælg et analyseparametersæt for kørslen, og knyt den samt den modsvarende AS-batch til prøverne. Oplysninger om analyseparametersættet og den forudvalgte elueringsvolumen findes på relevante applikationsark. For yderligere oplysninger om integrerede kørsler på QIAsymphony SP/ASinstrumentet henvises der til instrumentets brugervejledninger. 6. Når en integreret kørsel opsættes, skal man kontrollere, at den korrekte prøvelabware og prøvetype (prøve, EC+ og EC ) og volumener er tilknyttet. Oplysninger om forbrugsartikler og komponenter, der skal lægges i hver skuffe, er at finde på det relevante applikationsark. 7. Når oplysningerne om alle batches i den integrerede kørsel er blevet indtastet, skal man klikke på knappen Ok for at afslutte opsætningen af Integrated run. Statussen for alle batches i oversigten over integrerede kørselsændringer fra LOADED (indsat) til QUEUED (i kø). Så snart en batch er sat i kø, vises knappen Run (kør). Tryk på knappen Run for at starte oprensningsproceduren. Alle behandlingstrin er fuldautomatiske. Isætning af QIAsymphony AS-skufferne til analyseopsætning 8. Efter at den integrerede kørsel er sat i kø, skal man åbne skufferne på QIAsymphony AS. De påkrævede komponenter, som kan indsættes, vises på berøringsskærmen. 9. Sørg altid for at gøre følgende inden den integrerede kørsel. Indsæt spidsskakten. Kassér spidsaffaldsposen. Indsæt en tom spidsaffaldspose. 10. Definer og indsæt analyseracks. Analyseracks i forhåndskølede adaptere indsættes på Assay -pladserne (analyse). Oplysninger om analyserackene findes på relevante applikationsark Kontrollér kølepositionernes temperatur. Når de tilsigtede køletemperaturer er nået, vil der blive vist en lille grøn stjerne ved siden af pladserne. 12. Kombiner alle rør i HSV-1/2 RG Master i et enkelt kit i ét rør før brug. 14 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

15 Note: Viskøse reagenser kan være vanskelige at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for at overføre hele volumenet af Master til røret. 13. Fyld hvert reagensglas med den nødvendige mængde passende reagens i henhold til den fyldningsinformation, der er angivet i instrumentets software. Note: Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen op- og nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved 6800 x g. Undgå bobler eller skum, som kan medføre detektionsfejl. Arbejd hurtigt, og hold PCR-komponenterne på is eller i køleblokken før isætning. 14. Indsæt reagensracken, og anbring reagensrørene uden låg i de rette positioner på forkølede adaptere til reagenser iht. det relevante applikationsark. 15. Læg engangsfilterspidser i skufferne Eluate and Reagents (eluat og reagenser) og Assays (analyser) efter det nødvendige antal af hver spidstype, som er angivet på hvert relevante applikationsark. 16. Luk skufferne Eluate and Reagents og Assays. 17. Når hver enkelt skuffe er lukket, trykkes på Scan (scan) for at starte indholdsscanningen for hver af skufferne. Indholdsscanningen kontrollerer pladser, adaptere, filterspidser og spidsskakt, samt at de specifikke reagensvolumener er indsat korrekt. Ret eventuelle fejl. Analyseopsætningen starter automatisk, efter at oprensningstrinet på QIAsymphony SP er gennemført, og elueringsrackene overføres til QIAsymphony AS. 18. Når kørslen er færdig, trykkes der på Remove (fjern) på skærmen Overview (oversigt). Åbn skuffen Assays, og tag analyserackene ud. 19. Download resultat- og cycler-filer. 20. Hvis der blev konfigureret flere batches på QIAsymphony AS i en integreret kørsel, skal de genindsættes i skufferne på QIAsymphony AS, idet der startes med trin Gå videre til Protokol: PCR på Rotor-Gene Q, side Gennemfør den regelmæssige vedligeholdelse af QIAsymphony AS under PCR-kørslen på Rotor-Gene Q eller senere. Da arbejdsgangen er integreret, rengøres alle instrumenter, når arbejdsgangen er afsluttet. Følg vedligeholdelsesvejledningen i QIAsymphony SP/AS Brugervejledning Generel beskrivelse. Sørg for at udføre vedligeholdelse jævnligt for at minimere risikoen for krydskontamination. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

16 Protokol: PCR på Rotor-Gene Q Vigtige anvisninger før start Tag dig tid til at lære Rotor-Gene Q at kende, før du starter protokollen. Se brugervejledningen til instrumentet. Til automatisk tolkning af PCR-resultater kan Rotor-Gene AssayManager* anvendes i stedet for Rotor-Gene Q-software. Sørg for, at begge positive kontroller samt mindst en negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. Procedure 1. Luk PCR-rørene, og anbring dem i rotoren med 72 brønde på Rotor- Gene Q. Sørg for at overføre Rotor-Gene Q 4-striprør i den rigtige retning, så positionen viser køleadapter og rotor-match. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Gene-instrumentet) er placeret oven på rotoren, for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. 2. Overfør cycler-filen fra QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q- computeren. 3. Ved detektering af HSV-1/2-DNA skal der oprettes en temperaturprofil og kørslen startes iht. det relevante applikationsark på Softwarespecifikke oplysninger om programmering af Rotor-Gene Q findes på det relevante protokolark Settings to run artus QS RGQ Kits (indstillinger til at køre artus QS-RGQ-kit) på * Rotor-Gene AssayManager er efter planen tilgængelig ved udgangen af Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

17 Tolkning af resultater For anvisninger i tolkning af resultaterne henvises der til det relevante applikationsark på Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. For yderligere information henvises også til siden Frequently Asked Questions (Ofte stillede spørgsmål) hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende enten informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøveog analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden eller besøg Generel håndtering Fejlmeddelelse vist på berøringsskærmen Kommentarer og forslag Hvis der vises en fejlmeddelelse under en protokolkørsel, henvises der til de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumenterne. Præcipitat i reagensbeholderen med åbnet beholder i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit a) Bufferfordampning Stor fordampning kan føre til øget saltkoncentration eller nedsat alkoholkoncentration i bufferne. Kassér reagensbeholder (RC). Sørg for at forsegle bufferbrøndene i en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, når de ikke anvendes til oprensning. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

18 b) Opbevaring af reagensbeholder (RC) Kommentarer og forslag Opbevaring af reagensbeholder (RC) under 15 C kan medføre dannelse af præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i et vandbad* i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at placere brøndene på de korrekte positioner. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er brudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips. Derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i vandbad i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. Lavt udbytte af nukleinsyrer a) Magnetiske partikler blev ikke fuldstændigt resuspenderet Før proceduren startes, skal det kontrolleres, at de magnetiske partikler er fuldt resuspenderet. Vortex i mindst 3 minutter før anvendelse. b) Nedfrosne prøver blev ikke opblandet korrekt efter optøning c) Bærer-RNA (CARRIER) ikke tilsat Optø nedfrosne prøver under forsigtig omrøring for at sikre grundig opblanding. Opbland bærer-rna (CARRIER) i Buffer AVE (AVE) som beskrevet i Klargøring af bærer-rna (CARRIER) Buffer AVE (AVE)-blandinger som beskrevet i det relevante applikationsark på 12pcrkitce.aspx. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. d) Nedbrudte nukleinsyrer Prøverne har været opbevaret forkert eller udsat for for mange nedfrysninger/optøninger. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. 18 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

19 Kommentarer og forslag e) Ufuldstændig prøvelyse Kontroller før brug, at bufferne QSL2 og QSB1 ikke indeholder præcipitater. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips, og derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* f) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphonyoprensningsproceduren. For at fjerne uopløseligt materiale ved virale applikationer centrifugeres prøven ved 3000 x g for 1 min., og supernatanten overføres til et nyt prøveglas. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. QIAsymphony AS detekterer utilstrækkelig Master Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

20 Ikke al Master overført til rør Kommentarer og forslag Kombiner alle rør i HSV-1/2 RG Master i et enkelt kit i ét rør før brug. Viskøse reagenser kan være vanskelige at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for at overføre hele volumenet af Master til røret. For viskøse reagenser anbefaler vi at aspirere en ekstra volumen på 5 %, når der anvendes manuelle pipetter (f.eks. ved at justere pipetten til 840 µl til en 800 µl volumen). Alternativt fjernes spidsen fra væsken efter langsomt at have dispenseret væsken og udført en udblæsning af målrørets vægge, der gives slip på pipettestemplet, og der ventes yderligere 10 sekunder. Overskydende væske vil flyde ned ad spidsen og kan blæses ud ved at trykke på pipettestemplet endnu en gang. Anvendelse af filterspidser af PCR-kvalitet, som er mærket low retention (lav retention), kan forbedre genfinding af væske. Intet signal ved positive kontroller (HSV-1 RG PC og HSV-2 RG PC) i fluorescenskanalen Cycling Green og/eller Cycling Orange a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalerne Cycling Green og Cycling Orange til den analytiske HSV-1/2-PCR, og fluorescenskanalen Cycling Yellow til den interne kontrol-pcr. b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor-Geneinstrumenten c) Ukorrekt konfiguration af PCR Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se det relevante applikationsark og protokolark på 12pcrkitce.aspx. Kontroller, at analyseopsætningen er udført korrekt, og at det korrekte analyseparametersæt er anvendt. Gentag om nødvendigt PCR. Se det relevante applikationsark på 12pcrkitce.aspx. 20 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

21 d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser (side 8) e) artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet er udløbet Kommentarer og forslag Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Svagt eller intet signal fra den interne kontrol af en negativ prøve underkastet oprensning med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet i fluorescenskanalen Cycling Yellow og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Green eller Cycling Orange a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen Kontroller PCR-betingelserne (se ovenfor), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. b) PCR blev hæmmet Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS, side 12), og følg vejledningen nøje. c) DNA gik tabt under ekstraktionen Et manglende signal fra den interne kontrol kan være tegn på tab af DNA under ekstraktionen. Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS, side 12), og følg vejledningen nøje. Se også Lavt udbytte af nukleinsyrer ovenfor. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

22 d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser (side 8) e) artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet er udløbet Kommentarer og forslag Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling Orange a) Kontamination under klargøring af PCR Gentag PCR med de nye reagenser i replika. Luk om muligt PCR-rørene umiddelbart efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktion og PCR for den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Begrænsninger Alle reagenser kan kun anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er nødvendigt nøje at følge brugervejledningen for at opnå optimale PCRresultater. 22 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

23 Bemærk nøje udløbsdatoerne, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Dog kan sjældne mutationer inden for de højt bevarede områder af virusgenomet, som dækkes af kittets primere og/eller proben, medføre underkvantitering eller manglende påvisning af tilstedeværende bakterier i disse tilfælde. Analysedesignets validitet og ydelse revideres jævnligt. artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit må ikke anvendes sammen med Rotor-Gene Q 2plex-instrumenterne. Ydelseskarakteristik Se for at se ydelseskarakteristikken for artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet. Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

24 Litteraturhenvisninger QIAGEN vedligeholder en stor, ajourført onlinedatabase med videnskabelige publikationer, hvor QIAGENs produkter er anvendt. De avancerede søgefunktioner gør det muligt at finde de artikler, du har brug for, enten med en simpel nøgleordssøgning eller ved at angive applikation, forskningsområde, titel osv. En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENs referencedatabase online på eller kontakte QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. Symboler <N> Indeholder tilstrækkeligt med reagenser til <N> reaktioner Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lotnummer Materialenummer Komponenter Indeholder Nummer Globalt varenummer Temperaturbegrænsning Fremstiller 24 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

25 Læs brugsvejledningen Forsigtig Kontaktoplysninger For teknisk bistand og yderligere information henvises til vores tekniske supportcenter på ring , eller du kan henvende dig til en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

26 Bestillingsinformation Produkt Indholdsfortegnelse Katalognr. artus HSV-1/2 QS- RGQ Kit (24) Til 24 reaktioner: Master, magnesiumopløsning, 2 positive kontroller, intern kontrol, vand (PCRkvalitet) QIAsymphony RGQ-system QIAsymphony RGQ, System QIAsymphony SP, QIAsymphony AS, Rotor-Gene Q 5plex HRM, nødvendigt tilbehør og forbrugsartikler, installation og uddannelse For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kithåndbog eller -brugervejledning. QIAGENkithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. 26 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

27 Denne side skal være tom Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

28 Denne side skal være tom 28 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

29 Denne side skal være tom Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/

30 Denne side skal være tom 30 Håndbog til artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit 10/2014

31 Ved køb af dette produkt må køber anvende det til at udføre diagnostiske tjenester til human in vitro-diagnostik. Der gives ikke hermed noget generelt patent eller anden form for licens end denne specifikke brugsret via købet. Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony, artus, Rotor-Gene (QIAGEN Group). artus HSV-1/2 QS-RGQ-kit er et CE-mærket diagnostisk kit i overensstemmelse med EU's direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik. Ikke tilgængeligt i alle lande. Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet accepterer følgende vilkår: 1. artus HSV-1/2 QS-RGQ-kittet må kun bruges i overensstemmelse med artus HSV-1/2 QS-RGQ-kithåndbogen og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i artus HSV-1/2 QS-RGQ-kithåndbogen og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til, eller fremme, handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

32 Australia Austria Belgium Brazil Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Mexico The Netherlands Norway Singapore Sweden Switzerland UK USA DA Sample & Assay Technologies

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen SOUNDGATE SoundGate forbinder dig med omverdenen Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger gennem mange

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUGER VEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics' familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra opgave- og

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

SIKKERHEDSMEDDELELSE: HAEMONETICS TEG ANALYSESOFTWARE

SIKKERHEDSMEDDELELSE: HAEMONETICS TEG ANALYSESOFTWARE Oktober 24, 2012 SIKKERHEDSMEDDELELSE: HAEMONETICS TEG ANALYSESOFTWARE Kære forhandler, (mailfletning iflg. Oracle-database) Med dette brev vil vi informere dig om, at Haemonetics af sikkerhedsmæssige

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge.

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge. D ON-Q* smertelindringssystem Patientvejledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighedskontrolenhed Klemme Filter Fastgøres Til Kateter Slange B ONDEMAND * Bolusknap Flow Regulator C Fast Flowhastighed

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381 Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router med router HG2381 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Fiberboksens dioder og display Power

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere