2014 i ord og billeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 i ord og billeder"

Transkript

1 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale nveau. Skolen byr sun fjnunrvsnng, realkompetencevurrng, unrvsnng ordbln, særlge løb vrkh samt dansk memk grundlæggen nveau. Ranrs HF & VUC 2014 ord bll Ranrs HF & VUC Nålemagvej Ranrs NV Tlf

2 06 / FREDAG 3. JANUAR 2014 Ranrs. August: Første skoledag AVU-kursst har fokus socale. Maj: Årets gallafest afslutten HF e. Jun: Medarbejrnes muskvo et ht årets dmsson. Ny rektor par HF VUC Uddannelse. Ranrs HF VUC får ny rektor fra 1. februar. Af Trlle Skøtt-Jensen RANDERS: Nu kan Ranrs HF & VUC sætte navn skolens nye rektor. Det blv 45-årge Mette Jespsen, r trær 1. februar. Hun cand. scent. pol. komm fra en slng uddannelseschef VUC Aarhus»Ranrs HF & VUC mulghnes hus. Skolen byr uddannels af en høj kvaltet kendt sne udvklngsaktvtet. Jeg glær mg komme gang med arbej rmed bdrage, unge Ranrs ts har rgtg go uddannelsesbud vælge mellem. Det hgennem, v åbn mulghne res fremtdge uddannelses hvvsvalg,«sg n kommen rektor. Som cand.scent. pol. Mette Jespsen uddannet stskundskab har rudov et sfag engelsk fra Aarhus Unvstet. Desun har taget kurs lelse VUC-reg dplomnveau. På VUC Aarhus har været ans sn 1996 unrvs engelsk samfundsfag sn 2009 uddannelseschef med ovordnet ansvar skolens aflng HF-klass, p. t. består af 18 klass 55 unrvse. Unrvejs har ltaget en række faglge pædagske udvklngsprojekt med fokus bl.a. webbaset unrvsnngsmale, socale tag kursst, nnovon ungdomsuddannels, IT-klass, stukompetenc kollegal supvson. Dudov har l farng med arbejdrår budgetkoordnng, organsonsandrng optagelsesprocedur. Prv Mette Jespsen gft med Sten Temann, rektor ved Folkeunvstetet Aarhus. De bor bofællesskabet Sol Vnd B syd 45-årge Mette Jespsen blv ny rektor Ranrs HF VUC Aarhus har sammen tre pg 15, 13 seks år. Davd Møll, r bestyrelsesmand Ranrs HF & VUC, begrunr valget af n nye rektor:»mette Jespsen med sn psonlge fremtræn, uddannelsesmæssge ballast hvvsfarng rustet vreføre Ranrs HF & VUC s postve udvklng. Det et helt engt ansættelsesudvalg, r har peget Mette Jespsen n rette afløs vores mangeårge rektor Btel Psen. V glær os alle samarbej med hen.«ranrs HF & VUC - et hus udvklng Et år Ranrs HF & VUC består bå af tradton nye begvenh, ngen dage lgn hnann, selv om skoleåret mange mår følg et fast skema. På næste sr har v samlet ord bll fra dagene Ranrs HF & VUC Det kun et uddrag, r selvfølgelg sket alt mulgt mellem lnjne un kamaet, så værd huske. V håb, næste sr vl afspejle, vores vgtgste fokus uddanne kursst n bedst mulge må, r åbn mulgh res vre vej uddannelse job. August: Eft mfen står et nyt psonaleområ klar brug. Novemb: I bol HF-enkeltfag får kursstne besøg af en dyrlæge, r dssek grse. Blandt højpunktne 2014 kan jeg nævne, v har vreudvklet et stærkt fokus brugen af t unrvsnngen tværs af hold nveau. Samtdg har v market os en skole, r mår løfte n enkelte faglgt, har sær været tylgt mundtlg memk HF, hvor en hel klasse gennemsnt sprunget 4 karakt op ad skalaen sammenlgnet med res karakt fra 10. klasse. Det har været mt første år skolens rektor, jeg glær mg meget tsætte n go udvklng med kursst, medarbejre andre samarbejdspartne. Mette Jespsen Rektor, Ranrs HF & VUC Ranrs HF & VUC Nålemagvej Ranrs NV Tlf

3 06 / FREDAG 24. JANUAR 2014 FRED AG 24. JANU AR 2014 / 07 Vn Ran sweekenend Vn Go råd om valg af uddannelse R ANDERS: Tre ku rsst fra 1. HF Ranrs HF & VUC gv h go råd andre unge, r skal vælge ungdomsuddannelse: Mads Møll, 21 år, 1. HF»Du skal tænke ov v, hvad du g- ne vl, kke bare begyn en uddannelse få SU, ell d dne ældre syn nes, du skal. Tag en snak med en UU-vejl ell en stuvejl, kenr skellge mulgh h. Tænk godt ov dt valg, så du vælg rgtgtt første gang kke mg får en masse nlag ved afbry skell lge uddannels. Det gør ondt droppe ud, rrten. Det så vgt tgtt have et mål med tage en uddannelse, motv får dg gennem fag, du mndre ntesset el- l god. Det eksempel surt fo or mg sd m ed en afl levng dansk, når jeg bedre kan l ma- temk, men begge le hør med HF-uddannelse n.«frda Tulle Klausen n, 19 år, 1. HF»Du skal tænke, hvordan du pson vælge n uddan- nelse skole, hvo or du tror, du vl have bedst me d være. Ran- rs HF & VUC en skole med en meget bred samm mens gruppe af kursst, så h skal man kun- ne l skellgh hen. Det vgt tgt tage en bred ungdomsuddanne lse, åbn mange døre kke kun peg én retnng, så du har fle mulgh bageft, hvs du sene lvet vl skfte retnng. Du skal kke bare vælge net vælge net, men tænke ov, hvad du vl sene hen. Du skal så være ndslet, hårdt med lange skole- dage mange lekt aflevn- g. Det jo kke bare sjov, man tag en ungdomsuddannelse - jeg sad klokke en tre n la- ve lekt t, sko olen tag meget af mn td.«antonja Ilc, 17 år, 1. HF»Mange vælg un ngdomsuddannel- se ud fra, hvad kan bruge n bageft. Det selvfølgelg så vgtgt, men jeg synes, me- re vgtgt t vælge uddannelse sted, hvor du føl dg bedst pas. Det var sådan, jeg valgte Ranrs HF & VU UC, jeg kan godt l stemnngen h mange - skellge menneske, fung rgtgt godt sammen socalt. Hvs du føl dg tvunget ta- ge en bestemt t ungdomsuddannelse ulukken kunne komme nd dn fremtdge uddannelse, så tror jeg kke e, du gr gå r. Jeg føl mg motve et tage HF, d jeg kan l være h. Det vgtgste hav ve godt have lyst mø op unrv vsnn- gen.«a nton j ja Ilc Mads Møll går samm e klasse 1. HF Ranrs HF & VUC C. De har skellge baggrun o g mål m ed uddannelsen, men fælles om føle, en HF-uddannelse var rgtge uddannelsesvalg. H Ranrs kan du vælge mellem fle rgtgt go ungdomsuddannels ddannels, vgtgste, du vælg n uddannelse, r pass bedst dg. For nle HF rgtge valg, andre en af andre uddannels rgtge valg. Tag rundt skellge skol ovv rvej, hvlket sted du gne vl brnge næste to ell tre år. Det vgtgste vælge n skole, hvor du kan l være e, så du kan gennemføre e uddannelsen. KIM KRISTENSEN, stuvejl 2-årg HF Ranrs HF & VUC Vejl fleksbel r: HF en uddannelse DET ty yp, så r altd n en snak- ke med, v har et godt sammen- hold klassen. D så altd et sted, du kan fn hjælp. Jeg bru- g nle gange skole ns stucen- t, hvs jeg kørt fast med nle lekt, blandt klas sekamma- RANDERS: HF en gymnasal ud- mobnng, d alle anrles«. tne r så altd en, jeg kan dannelse lge HTX, HH STX, Som vejl oplev tt, få hjælp hos. Hvs eksempel ma- r d alle var tre år. HF adskl- kursstne har dårl lge farng temk ell kem dr ll, ved jeg, l sg ved have en høj grad af med sg fra tdlge skolegang jeg kan spørge Mads,«tæll v algfrhed fleks bltet, beskr- måske endda har fået en opftelse F rda Tulle Klausen. v Km Krstense en, r stu- af, dumme, så har kke Antonja Ilc eng, skel- vejl 2-årge HF Ran- mod en læng re uddannelse. lghen styrk socale mljø. rs HF & VUC.»Jeg mør en l kursst, r»det betyr meget føle sg»på HF har v kke årskarakte- har valgt HF, d uddann nelsen godt pas have lyst være r, så v har størr re mulgh korte end fx gym mnaset. Men ttt Udda nnels e. I dsse ug kellge baggrun har lg e så s ætnng af kursst alle aldre. fo ortsætte skolens assstentud- d en 9. klasse har været gang a lren høje end andre ung- skolen, hvs du skal gennemføre skrædrsy uddannelsen n sk, HF opdag, skellge mål med uddanne elsen. Jeg hav selvfølgelg så hørt om dannelse, men 19-årg fandt med fle skellge uddannels. domsuddannels, tag kun uddannelsen,«føj. enke elte. Hvs en kursst fx sær- kan meget me, end selv hav holr mange af Ranrs s Antonja Ilc, Frda Tulle Klausen skolen fra andre, men jeg valgte ud af, gne vlle me To gange har gået gymna- to år, så vrke me ovskue- For Mads Møll netop lgt god et fag, kan v juste - ventet. Des horsont udvr Mads Møll går samme klas- prmært ud fra mn egen mave- nn faget med en uddannelse set, hvor dropped ud, d lgt mg. Samtdg uddannel- vgtgt, Ranrs HF & VUC bl- løbet, så ell får faget sg, res fremt tdsplan æn- ungdomsuddannels se 1. HF, men har hv res h- nemmelse med ldt hjælp fra stu- sygeplejskee elle jormo- blev skoletræt kke hav sen fleksbel, du kan passe fa- v skolen, hvor fu uldfør en A-nveau to år ste tre. dr sg, så ofte enr med nmonsaften åbent hus store bag sg hv res drøm vejle.«r. nok ntesse oblgorske gene, så pass dne behov uddannelse, d føl sne td- De fleste fag højt nveau valg- bruge tre år allge evel, d væl- om fremtn. H tæll om,»jeg valgte HF, d n gv fag. Han har taget tekn nsk skoles kompetenc. Jeg tag fx mema- lge frafa ald fra udda annels fre, så man kan vælge, man g tage suppl ren fag HF- gve unge mennesk et ndblk hvorfo or toårgt HF var rgtge Hurtgt vre adgang begge udda annels, grundløb bå tømr tk bå C- B-nveau et år, nlag. bedst få et fnt gennemsnt enkeltfag bageft«. valg m res vej vre Crk ka halvlen af ku ursstne jeg kendte mange, hav gå- elektronkfagteknk r, men uddan- så jeg kan tage faget A-nveau»Jeg meget fr reds med gå eksamensbev vset, selv om r så Fremt tn fo or stunt fr ra HF res es valgmulgh. Tr re kursst uddan nnelse. HF kom mm lge hen drek- et h talt godt om. Det - nelsne stran n fo r ham m, da 2. HF, fo or skal jeg bruge, når jeg HF har godt med være fag, man mn ndre god «. hell kke ensa artet. Fltallet fra 1. HF tæll h, hvor n Anton nja Ilc 17 år begynd- te fra 10. klasse, mens n ann talte mg så, HF kun var to kke kunne fn en læreplads bageft vl læse vr re kemn- gang med en uddannelse gen. Nu Han beskrv, kursstne vælg en mellem mlan ng vregåe en- te HF lge eft 10. klasse. halvl har fle år bag sg eft år, hvor andre gymna sale uddan- pga. fnanskrsen. Desun har genør.«tror jeg, jeg kan gennemfø øre. har mange skel llge baggrun uddannelse fx pædag, po- toårge HF-uddannelse Ranrs HF folkeskolen, hvor enten har væ- nels var tre år, jeg vl gne gået et år prod duktonsskole Skoletræthen har kke meldt sg mål med uddan nnelsen. ltbetjent ell sygeplejske, mens Mavenemmelse ret u rejse, haft et arbej, væ- hurtgt gang med en vregåe en- haft et arbej greenkeep Mange lekt, men... nne gang, jeg kan bedre mo-»en typsk HF e fns smpelt- andre vælg en længe ell kor- & VUC var rgtge valg m.»mens jeg gk folkeskolen, var jeg ret mltæret ell gået andre uddannelse, mt egen- en golfbane. De alle tre gla res valg tve mg selv, d jeg har et mål hen kke, v har en meget bro- te vregåen e uddannelse. brobygnng byens sk kellge uddan nnels. tlge mål med gå h,,«tæll»jeg begyndte HF m, af HF. med uddannelsen. Jeg kan så get sammensætnng af kursst. Af Lnda Mchelle Handrup ungdomsuddannels, jeg kunne Før Frda Tulle Klausen kom. d jeg sgt gnee vl have fle»jeg synes, godt gå mærke, jeg blevet ældre, Det betyr, v oplev meget ldt Kommunkonsmedarbejr, Ranrs HF &VUC mærke, Ranrs HF & VUC var HF, gk Socal- Sund- mulgh end ufagl ært arbej. HF, selv om selvfølgelg så nu føl jeg mg en bedre stu- n skole, r passe bedst mg. hedssko olen, hvor t grund- Krnglet vej HF Folk sag så mg, jeg hav- kan være hårdt med mange lekt ren kan bedre se n større RANDERS: Ku ursstne HF Jeg kunne godt l stemnngen løbet uddannelsen socal- For Mads Møll har vejen HF et godt hoved, kke måtte aflevng, men jeg har jo selv menng med enkelt te fag,«tæl- Ranrs komm med mange - skolen n bre samm men- o g sundhedshjælp. Plan nen var v æret krngl let. Han 21 år s- g å spl. På HF gennemsnts- v algt. V mange skellge l. 4 5 NÅR HF B sare ER DET H ELT RIGTIGE VALG

4 04 / FREDAG 4. APRIL 2014 FRED AG 4. APRIL 2014 / 05 Vn Ran sweekend RanrsWeekend Vn» Som 28-årg vl jeg g ne hurtgt vre e, så mg n kor orteste vej unvstetet n bedste, r har jeg valgt to år HF. BRIAN JENSEN HF ER DEN Hun Udda nnelse. Hun Af Lnda Mchelle Handru p Kommunkonsmedarbejr, 32 år tdlge Ranrs HF VUC frsør, RANDERS: Tl 28 år tdlge blv år sen HF-stunt eft sælg. Hun tag uddannelse, r håbentl en fagpakke drømmestu un HF-enkeltfag, mens tet København. m afslutte år tag en toårg Kusk en fagp keltfag, kv f HF-uddannelse. De går begge to n elsen psykom mot tapeutt VIA Ranrs HF & De går b VUC sky genvej målet: En ny uddannelse nye jobmulgh. H URTIG TIGSTE VEJ VIDERE» Jeg n ældste mn klasse, har ov rasket et mg postvt, jeg har meget et fælles med andre e. Je eg lægg kke længe e mærk ke alrssk orskellen. HF hjælp med sadle om Af Lnda Mchelle Handrup Br sadl om STINE KUSK Kommunkonsmedarbejr, Mchelle Alk 27 år Ranrs HF VUC kenr så alt sadle om. I me e end én stand. RANDERS: Sanne Frk- Hun var fu uld gang med sen har været bag 24 af uddanne sg br, da sne 40 leveår, men da krop- faldt af hesten kom pen sag stop, måtte alvorlgt ska. fn en ann vej gå.»jeg var samtdg gravd Nu følg kem sam- beslutte mg, fundsfag HF-enkeltfag var fa arlgt tdskræ- 1 kunne søge nd en ny ven fo ortsætte hest. u ddan nnelse nn sund- Eft mn barsel var tn E nkeltfag, hed nærng. n tage en uddannel-»det var en svær beslut- se fremtdsskre mg fagpakk mm nng hol bag mn søn.«v 28-årge Bran Jen- nds le sg net helt an- Valget faldt n toårge stunt rhue t to års. I starten var hårdt HF-uddannelse. { Ranrs HF & VUC byr HF så begyn- gå skole gen bruge»hf en god vej vre en gymnasalal uddannelse lg st hove en ann må, skell ge mulgh, to år, r gv dg adgang nvste- end jeg var vant, men nu en fo orl, uddannel- vregåen uddannels. Skolen Næste - jeg rgtg glad. D sen kun tag to år ste byr så HF enkeltfag, t 32-årge Stne sket meget, sn jeg sdst tre. Jeg rgtg glad hvor du enten kan nøjes med agpakke HF-en- har gået skole, men gå h, men var hårdt følge enkelte fag ell samle valfc hen- kke et problem være æl- begyn e skole gen eft løb. Du kan så tage en hel søge nd uddan- dre. I et fag samfu undsfag t år.«hf-eksamen enkeltfag. torsk få år je g fakt tsk et større ud- I starten t ovv vej je Ranrs. bytt te nu grund af mn al- droppe ud, men stædghen { Forløbene fl eksble, så du kan vælge fag nveau, du begge to Ranrs r mne fa arng.«holdt hend fast, går har brug komme vre HF & VUC komme Hun oplev, funge- eft eksamensbevset, en ann uddan nnelse. Skolen hurtgt vre målet. r godt med kursst alle gv hend e mulghed byr fx fagpak k målrettet»jeg har valgt en fagpakke aldre holne. søge nd pædaguddangu n- uddannels lsøkonom, med dansk, engelsk bol»v ved, hvad v vl med nelsen. Samværet mljøet poltbetjent, pædag, samfundsfag, netop vore es uddannelse h, skolen hol lr hen så svceøkonom, sygeplej jske m.fl. fag, jeg har brug, så meget motven. HF- motvet. jeg kan søge nd VIA s ud- enke eltfag oplagte valg»lærn ne nemme { Kursstne ste HF bå dannelse psyko omotorsk mg ste bruge snakke med meget - unge voksne, mange tapeut. Forløbet h td en hel gymnasal ud- ståe en, hvs man har pro- kke gået n lge vej. Ranrs HF & VUC n dann nelse. H kan jeg vælge blem. V har så en rgtg mest effe ektve vej mn næ- neto op fag, r gv mg god klasse, gør kke ste uddan nnelse.«kom mpetenc søge n nd net væ ære en af æld- Den korteste vej n nye uddannelse, jeg ste. D så mange skel- har sgte. Som 40-årg vl lge mennesk skolen, For Bran Jensen var tds- jeg gne hurtgst mulgt v- man nemt pass nd, uanset pspektvet så vgtgt, da re e, så jeg kan komme ud hvordan man.«skulle vælge en gymna- arbe ej gen.«1 sal uddannelse.»jeg har brug en stu- nteksamen kun- Ranrs HF & VUC ne søge nd unvste- En genvej ej ny { 1350 kursst r går tet. Som 28-årg vl jeg gne Ranrs HF & VUC, r hurtgt vre, så mg har 130 medarbejre. n korteste vej unv- uddannelse stetet n bedste, rfo or { Skolens toårge HF egn sg har jeg valgt to år HF.«Af Ln da Mchelle Handrup en ny retn ng. unge, r vl have en gymnasal Han har en lsuddan- Kommunkonsmedarbejr,»J Jeg meget mponet udd annelse, mens enkeltfag nelse (HG) et grundfo orløb Ranrs HF VUC ov arbej, læg sy- fagpakk VUC rumm fag megrafk bag sg geplejske udfør. Jeg vl nveau med klasse har så arbej tje- RANDERS: Laurens Douma gne være en l af gymnasalt nve eau, r bå n sælg. oprnlgt fra Holland, hjælpe andre mennesk, når egn sg unge voksne.»jobbet sælg blev hvor har arbej med har all rmest brug { Skolen byr sun ensmgt, jeg ndså, t. Så mødte en dansk. Hvs jeg var yngre, hav- unrvsnng ordbln, jeg hav brug me kvn, r var Hollan nd jeg nok valgt medcnstu- særlge løb vrkh uddannelse kunn ne få fe e. Nu s kone, t, men nu prort jeg samt dansk memk job, jeg fnr nte- bor sammen Ranrs komme hurtgt vre grundlæggen nveau. ressante.«med res dt. Han 40 et nyt job.«nu har set sg lun år går Ranrs HF & Han tag en fagpakke en uddannelse nn dg- VUC kvalfce sg HF-enkeltf fag med netop tale m sgn Kø- S tne Kusk Bran en ny uddannelse syge- fag, r kv alfc ham benhav vns Unv vst tet, hv vor» Jeg synes, frsørfa rfa aget brug fo or e ksam men en ræk- beslut tn nng. Jeg så po- kale, men nu mot tv v r må- fa arng fo orbn ny vn fo orskellge, så jeg mør bå- Jensen sadl om plej je ske e. søge nd sygeplej jske- håb blve optaget en hård branche, eft- ke gymnasale fag sø- stvt ovrasket ov, hvor let mg - komme vre med hold tdlg ge. modspl lgesn. V vej nye»jeg fandt ud af, var uddannelse en. septemb eft en fu uldført hånn var me kamp ge nd begyndte rfo or godt jeg kan følge med.«en unvstetsudda annelse Jeg n ældste mn klas- mellem år har mulgh rgt gt svært mg få ar-»fagpak kken en rgtg HF-eksamen. end glæ. Jeg hav v nævnt HF-enkelt tfag januar. fle jobmulgh, skal se, har ovrask ket mg rgtgt godt sammen so- uddannelse job. De bej nn t h Dan- god hjælp mg. Jeg bl- mn arbejdsgv, jeg»det var meget grænse- Målet motv jeg gennemfø øre HF.«postvt, jeg har meget calt. Jeg har så meldt mg går begge Ranrs mark k. Jeg hav v kke lyst v stærk ke dansk bo- En hård branche mås ske vlle ad andre veje, ovskrn en mg be- For Bran Jensenn har - Samtdg føl sg fælles med andr e. Jeg nd skolens kursstråd d, HF & VUC fo ortsætte med søge job l, jeg blv klar Stne Kusk så Ran- da jeg så blev fyret før jul, gyn skole gen eft fle så været hårdt sætte sg godt med faglgt, gt va s- lægg kke længe mærk ke kan faktsk godt ærgre komme hurtgt vre. få afslag, så jeg beslut tte- uddanne mg gen. Skolen rs HF & VUC kvalf- blev pludselg aktuelt år arbe ejdsmarke e, skolebænken gen. ne arbejdsfarng alrsskellen.«mg, jeg alle færdg Foto: Rchard mg lave net helt har en jlg mosfære med ce sg vre uddannel- fnd et altnv.«har været en kæmpe ud-»jeg var meget skoletræt, blandt an blevet bedre Stne Kusk så meget med gå h om et år.«sylvestsen an et.«plads alle, v har se. Hun har taget en frsør- Hun fandt frem VIA s drn ng sd sle la- da jeg var yngre e, engelsk. fr reds med sn klass se. Hans kone har været me- godt sammen klassen - selv uddannelse været faget uddannelse psykomoto- ve aflevn ng, men jeg har stadg svært mg sd»det helt klart en l»mne klassekamm get syg, opholne sy- om kvn rne ovt tal,«sdste n år. r sk tapeut t men hav b estemtt kke trudt mn s le en hel dag et klasselo- fo or mg have me lv vs- e r ret fantastske meget gehuset nspre ham s ml. 6 7

5 TIRSDAG 6. MAJ 2014 J / 09 Ranrs. FREDAG 13. JUNI JUNI 2014 / 07 A FREDAG 13. JUNI 2014 J / 04 Ranrs. Årets første stunt Stunt HF VUC sætt år rekord antallet af stunt. Den første rækken fk huen går. Hun hedr Maken Søgaard Clausen RANDERS: Ranrs HF & VUC har haft besøg fra Chrstansborg. Orla Hav, r medlem af Folketnget Socalmokret mand Børne- Unrvsnngsudvalget, var nemlg besøg. Skolen hav nvtet folketngspoltken gve ham et ndblk, hvad HF, hvlke særlge or- styrk to-årge HF har ungdomsuddannelse.»jeg har et meget godt postvt ndtryk af HF eft mt besøg. Da HF blev ndført, se mange, uddan- g Folketngspoltk gæste HF nelsen vlle få en hurtg død, men jeg skk, HF ungdomsuddannelse kommet blve,«sag Orla Hav, da mddagens prram Ranrs HF & VUC var b. Han vurr, HF har en me håndholdt gang sne kursst ved by en me ndvduelt passet uddannelse. Plads mangfoldghed Unr st besøg var Orla Hav b en 2. HF-klasse, r blandt an talte ham, Orla Hav (MF) var engaget sle mange spørgsmål unr st besøg Ranrs HF & VUC. Rektor Ranrs HF & VUC, Mette Jespsen, t mod, da folketngspoltken gæste skolen. Presseblle hvor hav valgt HF, hvad uddannelsen har gvet m. Mange af m har afbrudte uddannelsesløb ell farng fra arbej ell udlandsophold med sg. De har typsk valgt n to-årge HF, d gne vl have en gymnasal uddannelse hurtgt, d kenr Ranrs HF & VUC en skole med plads mangfoldghed, hvor kursstne har skellge aldre baggrun. A Nyt samarbej mellem HF hvvsakamet RANDERS: Som net nyt kan sturen tage en fagpakke med fre fag HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC, r kvalfc søge nd Erhvvsakam Danas to-årge busnessuddannels Hobro Ranrs. Stuvejle fra begge uddannels står bag nye samarbej, r alle har trukket første sturen. I ste bruge to ell tre år tage en hel stunteksamen kan man nu nøjes med fre fag en såkaldt fagpakke HF-enkeltfag et år. Det kræv d, man har andre relevante farng med sg fra uddannelse ell job. Fagpakkne rettet mod hvvsakamets uddannels svceøkonom, lsøkonom, markedsførngsøkonom fnansøkonom. Effektve bud»v vl gne stå sammen om skabe go effektve uddannelsesbud Ranrs, r kan løfte byens borge,«tæll Anne Lse Nygaard, r stuvejl Ran- sml rs HF & VUC. Idéen med samarbej med Erhvvsakam Dana by en hurtg genvej sturen, har ladt folkeskolen nle år sn nu har besluttet sg tage en hvvsakamsk uddannelse, men mangl faglge kvalfkon kunne søge nd.»for sturen, r meget målrette res øn- Nyt samarbej mellem HF hvvsakamet RANDERS: Som net nyt kan sturen tage en fagpakke med fre fag HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC, r kvalfc søge nd Erhvvsakam Danas to-årge busnessuddannels Hobro Ranrs. Stuvejle fra begge uddannels står bag nye samarbej, r alle har trukket første sturen. I ste bruge to ell tre år tage en hel stunteksamen kan man nu nøjes med fre fag en såkaldt fagpakke HF-enkeltfag et år. Det kræv d, man har andre relevante farng med sg fra uddannelse ell job. Fagpakkne rettet mod hvvsakamets uddannels svceøkonom, lsøkonom, markedsførngsøkonom fnansøkonom. Hurtge genveje fra HF Dana { Ranrs HF & VUC Erhvvsakam Dana har ndledt et samarbej, hvor en etårg fagpakke HF-enkeltfag kvalfc sturen søge nd fre af hvvsakamets uddannels: { Hanlsøkonom samarbej, hvor en etårg fagpakke HF-enkeltfag kvalfc sturen søge nd fre { Fnansøkonom af hvvsakamets uddannels: { Svceøkonom»Fagpakken en rgtg god { Markedsførngsøkonom løsnng mg, d jeg fast besluttet mn næste { Fnansøkonom { En fagpakke består af fre fag gymnasale nveau, fagpakken uddannelse gne vl består af netop fag, adgangskrav n gæln gang med n så hurtgt uddannelse hvvsakamet. Fx består fagpakken rettet mod { Svceøkonom mulgt,«sg Thor uddannelsen lsøkonom af dansk A, samfundsfag B, engelsk Phlpsen. Presseblle B hvvsøkonom ell memk C-nveau. Det mulgt»fagpakken en rgtg god følge et ell fle af fagene fleksbel fjnunrvsnng. uddyb { Markedsførngsøkonom løsnng mg, d jeg Anne Lse Nygaard. { Man skal være fyldt 21 år blve optaget en fast besluttet mn næste Hurtg genvej fagpakke rettet mod Erhvvsakam Dana. { En fagpakke består af fre fag gymnasale nveau, fagpakken uddannelse gne vl En af sturen, r har haft består glæ af netop af nye fag, bud, bestyr. adgangskrav n gæln uddannelsessted, r gør teoren rettet brugbar mod hold gang med n så hurtgt uddannelse 21-årge Thor Flpsen hvvsakamet. fra»det har Fx været består en kanon fagpakken god mulgt,«sg Thor Ranrs. Lge nu fuld oplevelse mg ven bage skolebænken, jeg bageft«. konkrete jobs, man kan søge Effektve bud uddannelsen lsøkonom af dansk A, samfundsfag B, engelsk gang med gå afslutten Phlpsen. Presseblle»V vl gne stå sammen om eksamen B hvvsøkonom dansk, engelsk, ell har memk lært rgtgt meget C-nveau. løbet Det Også mulgt Erhvvsakam skabe go effektve uddannelsesbud Ranrs, HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC. Mn mor sg - samarbej omkrng kvalf- memk følge et ell samfundsfag fle af fagene af sdste fleksbel år h fjnunrvsnng. Ranrs Dana man glad nye uddyb Anne r kan Lse løfte Nygaard. byens borge,«hf & VUC, så kan søge så, aldrg før har set cen fagpakk: tæll Anne Lse Nygaard, nd { Man Erhvvsakam skal være fyldt Danas uddannelse lslen nu,«sml Thor F- af vores busnessuddannel- 21 år mg gøre blve så meget optaget ud af sko- en»en fagpakke målrettet en r stuvejl Ranrs HF & VUC. økonom håbentlg starte lpsen. s et rgtgt godt bud Hurtg genvej fagpakke rettet mod Erhvvsakam Dana. En af sturen, Idéen med r samarbej har r august. Han oplev sun, unge, r måske kke har med Erhvvsakam Dana»Fagpakken en rgtg fagpakken en god ndgang gennemført en hel ungdomsuddannelse, men ste valgt haft glæ af nye bud, bestyr. uddannelsessted, r gør teoren rust brugbar ham være hold arbejdsmarke by en hurtg genvej god løsnng mg, d jeg en vregåen uddannelse, d god løbet 21-årge Thor sturen, Flpsen fra har ladt folkeskolen nle år sste uddannelse gne vl sture. nle år. Når v optag nye»det fast har besluttet været mn en næ- kanon Ranrs. Lge nu fuld oplevelse mg ven bage mulgt. Jeg skolebænken, har netop fag, starte jeg Erhvvsakam bageft«. så res hvvsfa- konkrete jobs, man kan søge n nu har besluttet sg gang med n så hurtgt Tl august håb sturen Dana, s v gang med gå tage en afslutten hvvsakamsk uddannelse, men mangl faglge kvalfkon lsøkonomuddannel- lsøkonom. dt, man komm med en jeg har brug søge nd Danas toårge uddannelse rng, v vl gne gve kre- eksamen dansk, engelsk, har lært rgtgt meget løbet Også Erhvvsakam memk kunne samfundsfag søge nd. af sen, sdste jeg spar år td h ved kun Ranrs Dana man ann glad baggrund end nye bare uddannelse. Det gv tt et godt»for sturen, bruge et år en fagpakke Køren sælg HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC. Mn mor sg så, jeg kke har aldrg brug,«før - har arbej set køren cen sælg, fagpakk: sturen komm med - samarbej omkrng kvalf- meget målrette res ønske så om vregåen kan søge uddan- ste to år en hel HF,»På sgt vl jeg gne have et modspl holne h, HF & VUC, nd Erhvvsakam nelse gne vl spare Da-tdnas uddannelse god løsnng ls- uddannellen HG lsskolen, nu,«sml s-thonom. F- Mn kæreste af vores har gået busnessuddannell Erhvvsakam mg tæll gøre. så meget ud af så r sko- vl jeg gne»en have fagpakke en skellge målrettet baggrun,«en sg Nkolaj Zethn, r stuvej- vores etårge fagpakk en Eft 10. klasse t en uddannelse lsøkoøkonom håbentlg s, hvor hel stunteksamen kke et adgangskrav,«af byens café tjen hen ved jeg, et godt starte lpsen. n da har arbej en hvvsakamet, s et fra rgtgt Dana. godt bud Han oplev sun, fagpakken en god ndgang en vregåen uddannelse, d løbet rust ham Ny MTB teknkbane Romalt Bakk r august.»fagpakken en rgtg god løsnng mg, d jeg fast besluttet mn næste uddannelse gne vl { Ranrs HF & VUC Erhvvsakam Dana har ndledt et { Hanlsøkonom Af Bjarke Krkegaard Nelsen masse læse op,«sg gang med n RANDERS: så hurtgt Alle med g Tl august håb sturen»jeg glær Dana, mg s v høj puls stejle bakk vse mange rytte, Selvom n sdste td har været hård, har Majken Søgaard mulgt. Jeg har RANDERS:»Så ovstået,«lød fra Maken Sø- Clausen kke tænkt sg ta- jeg har brug res teknske søge kunnen nd en Danas toårge uddannelse rng, v vl n gne nye teknkbane,«gve kre- får nu netop mulghed fag, øve starte Erhvvsakam så res hvordan hvvsfa- kan bruge gaard Clausen, da går ge en længe pause fra bøgne. Hun har alle søgt med mass af uddrng splntny MTB teknkbane sg Lasse Somm, lsøkonomuddannelsen, jeg spar Romalt td Bakk. ved kun ann baggrund Ranrs. end Presseblle bare ud- klokken fk karakten lsøkonom. dt, man komm med en mand MTB klubben sn sdste eksamen blev nd pædaguddannelsen årets første stunt Ranrs HF VUC.»Men lge nu skal jeg altså sekton, hvor ryttne samtdg med hele krop- Ranrs. Banen lt op seks bruge et år en fagpakke Køren sælg dannelse. Det gv tt et godt På gangen stod en stolt famle, glæ sg ov, r n nyudsprungne hf-stu- flow stejle ned- optakt med nuren,«tæll bare hjem slappe af,«afslø- ste to år blandt an en hel kan øve HF, svng»på sgt vl jeg gne have et modspl holne pen blv trænet h, tæt kon- Maken Søgaard Clausen hav klaret sg flot gennem ud- en gruppe nvøse pg, r nelse bøg bpassen gne - vl en spare hurtg snak td, om tæll. sten øve drops henov så r vl jeg gne have en skellge baggrun,«den nye teknkbane sg N- lgnt pædag n spe, mens ske om vregåen uddan- jeg kke har brug,«- arbej køren sælg, sturen komm med - ommsml Det llle rullen bblotek hav sn bug fle grs kørsl, bumle ov kampe- Lasse Somm. dannelsen. Også uddannelseschefen HF, Else Storgaard ved grønne eksamens- vores etårge fagpakk en Eft 10. klasse t en uddannelse lsøkokolaj Zethn, r stuvej- endnu kke hav været n- bblotekets øvrge bud. Foto: Rchard Sylvestsen træstamm. g toppen af Romalt Det MTB Ranrs, r Bakk tæt grusgraven. Jacobsen, stod klar med blomst lykønsknng. bord, lykønske hen. god løsnng uddannels, hvor en hel stunteksan da har HG lsskolen, et samarbej med s-ran-nomrs have øvet Mn res kæreste teknkk,«har malt gået Bakk. l H får ryttne Erhvvsakam Fyraftens-cykelturen start klokken 17 ved bålste- tjeneste gne gur ls været bblotekets kælr fn husets egen nye bane: ov være mand afprøve n nye teknk Romalt Bakk. Turen Rekordmange stunt arbej Cykelby har lavet en n sg hvvsakamet, Lasse Somm, r ud- blandt fra an Dana. mulghed Ingen sabb bruge n korrekte vn. Og kke r skal et me adgangskrav,«end budcykel frem af torsdagens byens café»v har tjen etablet en tek-hen MTB klubben ved jeg, Ranrs - et bane. godt Turen blv gu af henvenr sg alle øve Majken Søgaard Clausen var men Eksamenspon har været lang anstrengen løs række af stunt, r or- Maken Søgaard Clausen har bestået sn eksamen får n første en nærmest en- Gole. Så gør v endda ganske grs,«sg Elme- år gammel. Og kan stadg bru- MTB rytte alle alrs- Ranrs Cykelby.»Jeg glær mg v- mountanbke cykel. Det mdtbytur. Den me end 50 nkbane, r henvenr sg så cykelambassadør Lasse Somm: uøve kræv en n nye stunt, slutte sn HF-uddannelse med VUC. Ialt vent Else hvordan mange eksamn gået. Foto: Lars Rasborg men med mange stunlund med et sml - en sang, ges. Ben meget ældre - klass alle nveau. se mange rytte, hvor- Ranrs Cykelby, r arrang år dmtt fra Ranrs HF n første år huen hove. Hun godt freds med, gen læsnng, skal sam- meget,«sg. en mundtlg eksamen psykol. stunt sprng ud fra sko- har så mange stunt. V v stolte af,«sg. tture med alt, hvad r man faktsk kan låne bøg, kan dgtale bud, huset kommen MTB-spor Onsdag 18. jun arrange- teknkbane MTB spore- med cykelambassadør Las- Storgaard Jacobsen, 240 t ud klassske stun- mens kollegaen monstr, kan stadg bruges. Det samme Den lgg bnlse med Fyraftens-cykelmø dan kan bruge n nye g turen samarbej»det har faktsk været rgtg hårdt, r har været en»det rgtg jlgt, v en stgnng lge sn 2008, sen har fået døjet n me-»det glær jeg mg rgtg te fra cyklen. Endda grs. Og var, hvad tour ryttne kan køre drektenscykeltur øve en fantastsk sportsgren, grs tag crka halvlen år. Sdste år var tallet 190. har vrkelghen oplevet Når Maken Søgaard Clau- hør. musk Ny computspl MTB drek- teknkbane rumm - bare man ved. bakkne. Romalt Det optmalt, r Bakk Ranrs Cykelby fyrafne Romalt Bakk. MTB se Somm. Arrangementet De to cykelmyg hav ls mdtby gk ud. ud MTB-sporene eft uøve MTB rytte Ro- hvor man får sved pann ann tme. 10 låne Vst Ranrs ladcykel 11 Hurtge genveje fra HF Dana sture. unge, r måske kke har gennemført en hel ungdomsuddannelse, men ste valgt være arbejdsmarke nle år. Når v optag nye

6 ONSDAG 18. jun 2014 / dn avs ranrs 10 / TORSDAG 19. JUNI 2014 Ranrs. Af Lnda Mchelle Handrup kommunkonsmedarbejr, Ranrs HF VUC RANDERS: På Ranrs HF & VUC har man netop været vdne kvantesprng mundtlg eksamen memk. En hel 1. HF-klasse gennemsnt sprunget fre karakt op ad skalaen HF sammenlgnet med res karakt fra 10. klasse.»jeg troe aldrg, jeg skulle lære alle ml. Jeg håbe jo bare bestå,«lyr beskent fra 19-årge Heln Dan 1. L. I folkeskolens 10. klasse fk dumpekarakten 00 en besked om, aldrg vlle lære memk. På HF har netop været mundtlg eksamen memk, bestod. Med et 10-tal.»Jeg vldt glad meget ovrasket ov mn karakt. Jeg kunne ntet, da jeg starte h HF. Jeg gk eft et 2-tal bestå - med ldt held måske et 4-tal. Nu har jeg lært, hvs man gør sg umage, kan meget la sg gøre.«i folkeskolen følte sg kørt ud et sspor.»jeg var nok så selv ldt flabet. Jeg gad kke gøre en ndss memk, hvken jeg selv ell lærne troe, jeg kunne. Det meget let gve op, hvs ngen allgevel tror, man kan. H HF har jeg mødt ommsml nen, r tror mg. Lærne har hjulpet mg meget, en rgtg god skole. Jeg glad gå h, tror jeg, hvem helst vl være, d v så mange skellge mennesk, så r plads alle typ. Jeg følte mg slet kke ny n første dag.«hf e tag et t kvantesprng k Karakthop. Heln Dan fk dumpekarakt memk folkeskolen men har nu præstet et 10-tal HF. Store nlag Søren Dall har sdste fem år unrvst hstore memk Ranrs HF & VUC, hvor netop har haft Heln Dan hens klassekamm eksamen.»mange af vores kursst HF komm med store nlag memk fra tdlge skolegang, r har fuldstændg gvet op droppet faget,«tæll.»i n stuon lær mn suvænt vgtgste opgave gve m selvld ovbevse m om, faktsk godt kan la sg gøre lære memk. V s heldgvs tt, når komm gang h HF, lykkes pludselg m. Det betyr net skfte et mljø tjeneste gne gur bruge vores, n hvor korrekte r vn. Og loftet r plads skal me gve end - højt Gole skellge. Så ndvr gør end- nødven- Effektve bud»v vl gne stå sammen om skabe go effektve uddannelsesbud Ranrs, r kan løfte byens borge,«tæll Anne Lse Nygaard, r stuvejl Ranrs HF & VUC. Idéen med samarbej med Erhvvsakam Dana by en hurtg genvej sturen, har ladt folkeskolen nle år sn nu har besluttet sg tage en hvvsakamsk uddannelse, men mangl faglge kvalfkon kunne søge nd.»for sturen, r meget målrette res ønske om vregåen uddannelse gne vl spare td, vores etårge fagpakk en god løsnng uddannels, hvor en hel stunteksa-» Det meget let gve men kke op, hvs et adgangskrav,«ngen allgevel tror, man kan. H HF har jeg mødt nen, r tror mg. HELIN DOGAN tvvl en styrke ved vores skole. Jeg kan huske, Heln sag mg starten af skoleåret, var fedt komme et sted, hvor blev taget alvorlgt.«ud ov tage kursstne alvorlgt har Ranrs HF & VUC net nyt te skoleår søs et støtteprojekt memk, hvor test alle 1. HF e ved starten af skoleåret byr ekstra unrvsnng eventuelt kombnet med ndvduelle støttetm kursst, r har behov et løft memkken. Et løft, følge eksamenska- Det llle rullen bblotek hav sn bug fle grs bøg bpassen - en hurtg snak om bblotekets øvrge bud. Foto: Rchard Sylvestsen RANDERS: Som net nyt kan sturen tage en fagpakke med fre fag HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC, r kvalfc søge nd Erhvvsakam Danas to-årge busnessuddannels Hobro Ranrs. Stuvejle fra begge uddannels står bag nye samarbej, r alle har trukket første sturen. I ste bruge to ell tre år tage en hel stunteksamen kan man nu nøjes med fre fag en såkaldt fagpakke HF-enkeltfag et år. Det kræv d, man har andre relevante farng med sg fra uddannelse ell job. Fagpakkne rettet mod hvvsakamets uddannels svceøkonom, lsøkonom, markedsførngsøkonom fnansøkonom. står med et samlet snt 8,3 RANDERS: kun to af Alle m med har fået karakt høj puls unr stejle 7. Jeg bakk meget får postvt nu mulghed ovrasket ov øve g res res result, teknske men kunnen vrkelghen en splntny MTB enkelte teknkbane karakt kke så vgtge - med mass af uddrng mest afgøren, hvor meget Romalt har rykket Bakk. sg hold res Banen udgangspunkt. lt op Et 10- seks tal sekton, kan dække ov hvor en ryttne kæmpe blandt ndss, an når man kan øve Heln har flow rejst sg stejle fra en ned- dumpe- op- svng karakt.«kørsl, bumle ov kampesten øve drops henov Klare træstamm. ramm I støtteprojektet Det MTB har Ranrs, Søren r Dall et s samarbej kolleg med Ranrs HF & VUC arbej ud Ranrs Cykelby har lavet n fra en meget bevdst ddaktsk nye gang, bane: hvor kke har dlet»v om har etablet træne kursstnnkbane, færdghedsregnng, r henvenr sg en tek- men om MTB gve rytte m redskab alle alrsklass alle nveau. Den lgg bnlse med kommen MTB-spor bakkne. Det optmalt, ryttne kan køre drekte ud MTB-sporene eft uddyb Anne Lse Nygaard. stå memkken streg anven n.»memkken har st helt eget spr, hvs du kke har lært stå, kan føles blve unrvst russsk. V arbejr målrettet med faglg læsnng, prakss betyr, skal lære memkkens særlge spr ken. I støtteprojektet har v fokuset styrke kursstnes kompetenc, så får nødvendge redskab streg selvstændgt kunne løse memske problemslng.«samtdg har teamkollegaen arbej bevdst med opsætte klare ramm fagene, så kursstne 1. L kan se, hvlke faglge mål skal opfyl, lære, hvordan have øvet skal sture. res teknkk,det fedt, lykkes så godt. Når du kan se, sg Lasse Somm, r udov hvor meget være mand rykk, MTB sjovt klubben være lær, Ranrs så så du mulghed cykelambassadør ændre har no- flotte result skyls d kke kun, v skole har gvet m redskab bud om hjælp ekstra unrvsnng. Hele udgangspunktet, selv skal mel sg være klar gøre en ndss. De skal selv vlle, kan la sg gøre, hvor r vlje, r ofte en vej.«heln Dan vlle. Hun fk dårlge result memktesten starten af skoleåret t mod bud om hjælp. Desun har sd mange tm hv uge skolens stucent arbej med memkken med støtte fra stucentets hjælpelær Øzcan Devec. Stopp kke»jeg vlle kke dumpe memmalt Bakk. gen, H men får jeg ryttne blandt an mulghed synes, var svært, så r har jeg brugt rgtgt meget td afprøve øve mg. n Jeg har nye prortet teknkbane. skolen Turen ov blv alt an. gu Nle af Lasse vl måske Somm: mene, jeg splr Ranrs get Cykelby. gøre en skel. Des mn»jeg td glær h to mg år HF ved v- FREDAG TORSDAG JUNI JUNI 2014 // Nyt samarbej mellem HF hvvsakamet»fagpakken en rgtg god løsnng mg, d jeg fast besluttet mn næste uddannelse gne vl gang med n så hurtgt mulgt,«sg Thor Phlpsen. Presseblle Hurtge genveje fra HF Dana { Ranrs HF & VUC Erhvvsakam Dana har ndledt et samarbej, hvor en etårg fagpakke HF-enkeltfag kvalfc sturen søge nd fre af hvvsakamets uddannels: { Man skal være fyldt 21 år blve optaget en Hurtg genvej fagpakke rettet mod Erhvvsakam Dana. En af sturen, r har haft glæ af nye bud, bestyr. uddannelsessted, r gør teoren 21-årge Thor Flpsen fra»det har været en kanon god brugbar hold Ranrs. Lge nu fuld oplevelse mg ven bage konkrete jobs, man kan søge gang med gå afslutten skolebænken, jeg bageft«. eksamen dansk, engelsk, har lært rgtgt meget løbet Også Erhvvsakam memk samfundsfag af sdste år h Ranrs Dana man glad nye HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC. Mn mor sg så, samarbej omkrng kvalf- HF & VUC, så kan søge aldrg før har set cen fagpakk: nd Erhvvsakam Danas mg gøre så meget ud af sko-»en fagpakke målrettet en uddannelse lslen nu,«sml Thor F- af vores busnessuddannel- økonom håbentlg starte lpsen. s et rgtgt godt bud r august. Han oplev sun, unge, r måske kke har»fagpakken en rgtg fagpakken en god ndgang gennemført en hel ungdomsuddannelse, god løsnng mg, d jeg en vregåen uddannelse, men ste valgt fast besluttet mn næste d løbet rust ham være arbejdsmarke uddannelse gne vl sture. nle år. Når v optag nye gang med n så hurtgt Tl august håb sturen Dana, s v mulgt. Jeg har netop fag, starte Erhvvsakam så res hvvsfarng, jeg har brug søge nd Danas toårge uddannelse v vl gne gve kre- lsøkonomuddannelsen, lsøkonom. dt, man komm med en jeg spar td ved kun ann baggrund end bare ud- bruge et år en fagpakke Køren sælg dannelse. Det gv tt et godt ste to år en hel HF,»På sgt vl jeg gne have et modspl holne h, jeg kke har brug,«tæll arbej køren sælg, sturen komm med -. så r vl jeg gne have en skellge baggrun,«sg N- Eft 10. klasse t en uddannelse lsøkonom. kolaj Zethn, r stuvej- læsnng, Mn kæreste prakss betyr, har gået skal l lære Erhvvsakam HG»V lsskolen, arbejr målrettet med sn faglg da memkkens har arbej særlge spr en ken,«hvvsakamet, sg lær Søren Dall, r fra netop Dana. har haft af byens Heln café Dan hens tjen klassekamm hen ved eksamen. jeg, Foto: et Lars godt Rasborg sd så meget skolen, men ells vl jeg jo kke klare mg godt få et brugbart snt eksamensbevset. Mt nye 10-tal memk har jo bevst, når jeg gv td, kan jeg godt lære.jeg Hun glær tæll, mg når vse læste net mange folkeskolen, rytte, hvordan kke stod, kan stoppe bruge bare. Nu nye tsætt teknkbane,«, hvs n sg stadg Lasse Somm, tvvl om net, læs hele en gang. mand MTB klubben»man ændr sg jo. Jeg ældre Ranrs. nu Presseblle har fået en ann gang lære en større samtdg tro mg med selv.«hele kroppen Hun blv har valgt trænet HF, d tæt kontakt gne med vl nuren,«have gymnasal tæll Lasse uddannelse Somm. kunne vreuddanne Den nye sg. teknkbane lgg»jeg føl toppen mg af meget Romalt motvet tæt tsætte grusgraven. 2. HF, Bakk Fyraftens-cykelturen nu hvor jeg har klaret mg start klokken 17 ved bålste- så godt.«hvlken uddannelse vl søge Romalt nd Bakk. eft HF, Turen har henvenr kke besluttet sg alle sg øve raktne nu snare endt ls været bblotekets kælr et kvantesprng.»mange fn af mne husets kursst egen budcykel 1. L lag frem ud med torsdagens et nveau mdtbytur. svaren Den memkken me end 50 endnu. uøve kræv en da ganske dge grs,«mulgh. sg Det Elmelund un år gammel. folkeskolens Og kan stadg klasse. bru- Nu mountanbke cykel. Det med et sml - en sang, ges. Ben meget ældre - se mange rytte, hvor- Ranrs Cykelby, r arran- mens kollegaen monstr, kan stadg bruges. Det samme Fyraftens-cykelmø dan kan bruge n nye g turen samarbej man faktsk kan låne bøg, kan dgtale bud, huset Onsdag 18. jun arrang teknkbane MTB spore- med cykelambassadør Las- musk computspl drekte rumm - bare man ved. Ranrs Cykelby fyrafne Romalt Bakk. MTB se Somm. Arrangementet fra cyklen. Endda grs. Og var, hvad tour tenscykeltur øve en fantastsk sportsgren, grs tag crka halv- De to cykelmyg hav ls mdtby gk ud. uøve MTB rytte Ro- hvor man får sved pann ann tme. 12 låne Vst Ranrs ladcykel 13 { Hanlsøkonom { Fnansøkonom { Svceøkonom { Markedsførngsøkonom Ny MTB teknkbane Romalt Bakk { En fagpakke består af fre fag gymnasale nveau, fagpakken består af netop fag, adgangskrav n gæln uddannelse hvvsakamet. Fx består fagpakken rettet mod uddannelsen lsøkonom af dansk A, samfundsfag B, engelsk B hvvsøkonom ell memk C-nveau. Det mulgt følge et ell fle af fagene fleksbel fjnunrvsnng. B D Ku Tag krg bes Prs gu Pro Pr Køb

7 04 / FREDAG 20. JUNI 2014 FREDAG 20. JUNI 2014 / 05 Vn Rand sweeken d RanrsWeeken d Vn HF-S STUDENTER SER TILBAGE PÅ SEJREN V n.l Snart sprng 240 stunt ud fra Ranrs HF & VUC, mange af m gemm huen en stor psonlg sejr. Tre af sdste års stunt tæll h om HF ste, hvor fk mulghen udvkle sg faglgt psonlgt, så dag godt gang med vreuddanne sg Maja Svensson Tng Sash a Hjort Kastrup sprang ud stolte stud ent et år sn fra Ranrs HF & VU C, hvor gk samme klasse. I dag læs to vennr vre e socalrådg v psykol. Foto: Lars Rasborg HF-st -stunt vælg mange veje Af Lnda Mchelel Han drup Ranrs HF & VUC RANDERS: 240 stunt med n blå HF-hue vl snart pry bybll le Ran rs, men hvor går hen, når huen komm m hyl ln, hvor rdan skal vælge uddannel lse? Des stu- valgvejl gv svaret.»langt fleste søg mod mellemlange vregåen uddannels,,«fo ortæll l Ma Hlbrandt Wo olfff om HF-stu- ntnes vr re vej uddan- nelsessystemet. Hun vejled r hos Stu- valg Østjylland har ansva- ret vejle e HF-kursst- ne Ranrs HF & VUC res valg af vr regåen ud- dannelse.»mange ved, en HF-ek- samen kan føre en fremtd fx lær elle pædag, m en en HF-eksa men lge fod med andr re gymnasale uddannels så et godt ud- gangspunkt søge vre bå lange korte v- regåen uddan nnels. Mange af HF ne søg da så mod unvstetsuddan nnels mod hvvsak kam, men omkrng hal lv elen søg nd en mellemlan ng professons- bacheloruddannelse eksempel uddan nnelsen pæ- dag ell syge eplejske. Den tenns s v b åd lands- plan Ranr rs,«sg Ma Hlbrandt Wo olff. Blv gne boen Hun oplev sun, man- ge HF eprort t højt kunne blve boen Ranrs, når skal vælg ge vregåen uddannelse e. Men stun- tne går så mange andre retnng bå gafsk uddannelsesmæssgt enr alt fra arktektt o g psyko- l fnansøkonom jurst.»hf ne en meget bret flok med bå unge voksne, hvor nle meget målrette- hold res valg af v- regåen uddannelse, mens andre har et klart mål om gennemføre en gymn nasal ud- dannelse, men har svære ved beslutte, hvad n skal bru- ges bageft.«som vejl sø g rumme mange skellge typ af HF-kursste, ov- ordnet har vejlednngen tre grundsten.»for første ska kal stu- ren ndsamle vn om, hvad r fns af uddannel- s. De har måske en es- lng om, hvad godt kunne tænke sg, så skal fn ud af, hvlke konkrete mulg- h r. For an skal ken- sg selv vurr re, om fx etrækk en uddannelse, r prmært teoretsk ell praktsk. Det dl bå om ovvejesne nt ress sne styrk. For mange spl- l gafen så en rolle, så fx kan ulukke uddannel- s, r lgg langt fra Ran- rs. Sdst, men kke mndst, plej v vejle e s- ge, unge kke kan træffe et enlgt valg af uddannel- se, fø ør har besøgt skol len åbent hus ell lgnen. Sko- lens mljø spll en større rolle, end mange tror, r vgtgtt besøge ste mærke eft maven, om et sted, man kan fal sturen.«unrvejs HF får kurs- stne løben bu d om råd vejlednng fra Stu uvalg Østjylland. Af Lnda Mchelel Handrup På VUC starte med et års en trængt doss selvld ll lær- vejen r har været hård, lge- lgt. Det hav jeg selv svært ved t e stå pon nten me d fagene Ranrs HF & VUC l løb nveau med en udv 10. te mg, hvs man vrkelg kæm- sn venn s ba age se starten, var hårdt bru- rammne om m, hvordan jeg klasse, så reft kunne søge p net, så kan man godt nå HF en psonlg sejr. ge så meget krudt ndhente sku ulle egne mg ny vn gr- RANDERS: Hun vente kke, nd HF. st mål.tdlgt folkeskolen røg jeg af Ranrs HF & V UC andre.«be en opgave an. Det helt afgø- HF nes val g af vre uddannelse nensn kunne gennem- Samtdg tæll, HF flestee fag. Jeg hygge mg Først HF fandt ud af, ren kunne lære.«føre net, r hav med skol le Me kamp end nøjelse hjalp hen ov en tdlge angst hav godt socalt, men fa aglgt { 1400 kursst går Ranrs HF { Tal fra Den Koordn e Tlmeldng vs, 60 procent af HF-stud ent fra faktsk godt kunne præste I dag oplev, gøre. Folkeskolen bestod kke,»for mg var HF n eneste mu ulg- være sammen med man nge fk jeg kke net ud af.«& VUC, r har 130 medarb bejre. Ranrs HF & VUC, blev optaget en vregåen uddannelse 2013, hav valgt net faglgt. Hun fandt så ud af, samme nveau sne medstu- tage en professons bacheloruddannelse. De mest populære valg blandt Ranrs tn eft gk en stor hed få en gymnasal uddan- mennesk. Hvken Maja selv ell vejle- var ordblnd fk rette ren psykols stut, { Skolens toårge HF egn sg unge, HF-stunt var vreuddanne sg pædag, socalrådgv sygeplejske. bue un om blge udda annel- nelse, blandt an d jeg var ldt re troe rfo or, ku unne r vl have en gymnasal uddannelse, hjælpemdl. Hun hav v aldrg før kke længe skals være s. Men sne fremtdsdrøm m- ældre. Jeg tror, mange af m, Stærkt sammenhold få en gymnasal uddannelse, men mens enkeltfag fagpakk k VUC læst en b, begreb b nutd konstantt ovarbej følge { 21 procent af optage HF-stunt 2013 begyndte en længe e uddannelse mes skyld vlle gne have en kke går n lge vej efte r fol-»på HF mødte jeg et stærkt sam- eftet løb socal- sun nd- rumm fag nveau med regnesty ykk med gange d- med. unvstetet, mens 19 procent gk eft en korte uddannelse et hvvsakam. gymnasal uddannelse, r keskolen, vl have en gym- menhold med andre klas sen, hedsskolen valgte allgev vel klasse gymnasalt nveau, r vre skulle lære fra bunn.»det en kæmpe pson nlg sejr, søgte Sasha Hj jort Kastrup nd nasal uddannelse, vlle fø øle sg var en meget vgtg l af gøre fo orsøget start te HF. bå dsæt { Tallene tegn et typsk blle af, fleste HF e går eft mellemlange egn sg unge v oksne. Det kræve en kæmpe ndss, jo hele ud tnngen e Ranrs HF & VUC. For et år sn tabt, hvs HF kke gav m mulg- mn uddannelse have godt so- hvor hele tn knokle kunne klare mg godt ha- vregåen uddannels, selv om res gymnasale uddannelse lge så høj grad blev stunt, dag hen.«calt. Jeg fk rgtgt go vens skab, Konstant bagud { Skolen byr sun unrvsnng kvalfc m søge mod lange korte vregåen uddann els. komme op næste nveau. ve godt bå faglg gt socalt. fu uld gang med læse vre so- Unrvejs var d tr r håbentlg lvet, selv»jeg gav mg selv tre måne. ordbln, særlge løb Un HF hav jeg kke lært sko- calrådgv v Aarhus. me kamp end nøjelse, om en udfo ordrng beva- Hvs jeg kke var fr reds eft tre vrkh samt dansk memk Lærte lære lens særlge spr, så kunne jeg»på Ranrs HF & VUC fk jeg tvvle, om skulle rt- re n tætte kontakt, når v nu mån, vlle jeg droppe ud.«grundlæggen nveau.»jeg har aldrg før oplevet to år, kke gå unvstet t dag.«en cce, så jeg kunne komme v- sætte. spredt ud andre uddannels s.«og hav mulgvs gjort, hvor jeg har lært så meget ryk- De to vennr begge blevet re, har jo vst sg vær re»lærne troe mg, Et af venskabne sdr lge hvs kke hens dansklær r hav ket mg så meget. Pludselg be- boen Ranrs pendl - gvet godt ud. Jeg gennemfør ørte kke holdt mg fast, når jeg ovvej je ved sn af hedr Maja Svens- fået nys om tdsfrsten. konstant bagud savne mot- gyndte jeg kunne få 10-tall, selv res uddannels Aar rhus Aal- 9. klasse folkeskolen, nu jeg droppe ud. Heldgvs vlle k- son Tng. Hun bestod HF med»jeg kom jo med et faglgt n- vonen. Mn dansklæ ær hev f om mt udgangspunkt hav været borg. gang med mn drømmeudda annel- ke la mg gå, jeg rgtg et gennemsnt 9,2 læs psy- veau lang ngt unr 9. klasse hav mg hjalp mg med se, hvor langt unr nul. Det vgtgste, jeg s e,«tæll stolt. gl lad dag. Tn HF gav mg k ol Aalborg Unvstet t. Men a ldrg lært lære, så jeg følte mg meget jeg faktsk rykke mg fag- lærte HF, var lære. Jeg lær Fak akta1 1 1

8 20 / FREDAG 4. JULI 2014 Navne. FREDAG 4. JULI 2014 / 21. Navne 2-årg HF RANDERS S HF & VUC 2. J Jacob Drksen-Nelsen Sofe Jensen Rkke Skaanng Anrsen Jule Ellegård Carlsen Sofe Frs En Helena Renhold Søgaard Pnlle Bang Ngaard Nnna Degn Sørensen Olwa Aleksandra Stoklosa Adal Lena Fares Mhas Grønkjær Rasmussen Mchelle Mare Chrstensen Nkolaj Madsen Morten Vestgård Chrstansen Casp Dam Sønrgaard Mke Schmdt Harrtz Sne Asvg Hansen Markus Btram Karlsen Mkkel Vestgård Olesen Saranda Ahmet 2. N Khrne Randrup Chrstan Bang Møll Josefne Sanr Tornbg Loba Joanna Ahlstrøm Davdsen Ml Ovgaard Kjeldsen Sasja Wolt Anrsen Nascha Helena Rank Mette Haarup Frksen Krstne Lykke Chrstensen Malene Lv Ærendahl Hansen Kmme Bech Chrstensen Nanna Frances Gjesng Camlla Schou Sørensen Andrea Jensen Chrstan Newald Anhøj Bran Fnn Jensen Khrne Horsdal Nelsen 2. Q Ncklas Buhl Sebastan Søbg Mchael Bag Poulsen Rkke Bendtsen Mchael Bg Smon Kousgaard Poulsen Malene Skrv Bugge Sekta Chrstensen Mkkel Ifvsen Htesen Mkkel Alexanr Thomassen Anja Elsabeth Nelsen Martn Fh Sørensen Mads Lønborg Vahl Mkkel Vnge Mkkelsen Lne Jensen Nacha Frs Thrstrup Morten Damm Rasmussen Mads Lund Hjorth Jacob Hansen Jacob Skjøtt Olesen Martn Drachmann Jo Sallng Krstoffsen Jeppe Lndved Hansen Morten Lange Jakobsen Nkke Ann Psen 2. S Mara Holst Psen Step Dalsgård Anrsen Sofe Sjøstrand Bosen Cecle Thomadsen Ma Rytt Chrstensen Nanna Zacho Nelsen Mkkel Juul Xena Rngtved Baunsgaard Rkke Storgaard Mkkel True Torst Larsen Charlotte Hausmann Jeppesen Cecle Vestgård Nelsen Casp Houlbg Nelsen Mchelle Kvst Laurdsen Mkkel Borre Sørensen Cndy Erksen Nklas Møll Nelsen Chrstan Kruse Sørensen Iben Elgaard Wangsøe Sørensen Martna Møll Vuff Mark Sløk Tetze Carolne Kjærgaard Hess Mchella Dornhoff Mara Hulehøj Jørgensen Emele Camlle Torborg Anrsen Mchelle Strand 2. K Nanna Bro Mkkelsen Anne Schøl Sørensen Jule Newald Anhøj Jakob Kastrup Anrsen Louse Bay Sørensen Lne Lund Anrsen Sanne Dalgaard Lassen Josefne Krstne Psen Ga Okan Atas Frk Agsnap Chrstensen Kasp From Hegaard Emma Sofe Kanz Frkke Kldahl Sørensen Maja Sjørup Vnt Alex Bruhn Blach Cecle Als Mortensen Danel Ranch Sortbg Mara Kronborg Byrge Sørensen Jakob Ovesen 2. P Sbel Blgn Paul Ivan Luswa Jonas Rcardo Plauborg Rasmussen Karolna Monka Pepel Urszula Karzyna Adamska Camlla Grønnng Henrksen Rasmus Neaj Nørgaard Smone Erksen Frk Baun Hansen Emma Nelsen Louse Malene Psen Hed Poulsen Cecla Manz Nelsen Tommy Jensen Thomas Frs Anrsen Helena Schøttz Carlsen Iben Elzabeth Mølgaard Madsen Kasp Engelbrecht V Chrstensen 2. R Ivana Majdandzc Elfe Ayddu Emmale Bach Hmansen Tna Buch Isag Anja Møll Nethe Sørensen Jule Hovmand Chrstensen Camlla Psen Leo Vncent Psen Mara Øksenholt Bjørnevold Louse Dahl Sofe Kjærsgaard Nelsen Krstne Gørup Nelsen Danel Majdandzc Camlla Lund Jonas Mejlvang Jensen 2. U Sandra Rug Ellemand Nelsen Malene Homlus Poulsen Nhale Hoe Ambøg Trne Knudsen Fh Yasar Mchelle Bgholdt Høj Martne Louse Poulsen Mkkel Elgaard Bahnsen Mara Hemann Monsen Mchelle Stoy Sdse Jensen Camlla Wnth Jensen Huseyn Sar Rasmus Markmann Jensen Sarah Hansen Nnna Aaes Bräun Mette Rasmussen Bolette Reh Thobas Langballe Bg Sujanaa Nagenthran Mads Skovfed Nelsen Smone Sehested Madsen 2. L Frk Eml Evald Psen Sebastan Torst Ivsen Annemette Fch Engelbreth Me Fjeldsted Nkolajsen Danel Bakke Anrsen Alexanr Høte Mesohn Danraj Kanagarnam Debbe Nylanr Schmdt Danel Holm Krstensen Anne Krstne Højte F Drachmann Chrstan Lykke Holst Nelsen Dana Emle Hove Krstensen Eml Fndnge Ncolne Ascanus Krstensen Rasmus Fjeldgaard Brorsen Sebastan Junk Anrsen Danel Allmann Psen Danel Alexanr Nelsen Cecle Damgaard Jensen Mtas Hvdtved Larsen Almen belseseksamen Frkke Lykke Anrsen Grtt Vndum Bach Chrstan Schacht Beck Angelka Makarova Chrstensen Mhas Engelbrecht Chrstensen Krne Krketp Hansen Lykke Jepsen Tanja-Vctora Frs Kjeldbjg Anna Ewelna Komorowska Belnda Ungaard Krstensen Nadja Krstne Marcussen Ncklas Møll Stefane Hald Ohlsson Anna Antpala Olsen Nna Annette Poulen Jonas March Vest Rasmussen Anne Louse Rosenlund Sanko Fe Søgaard Celna Boe Sørensen Thomas Fh Sørensen Jule Alsen Vttrup Mara Wnth-Nelsen 16 17

9 FREDAG 4. JULI / / FREDAG 4. JULI 2014 Navne. 2-årg HF Ranr anrs HF & VUC Gallafest: ONSDAG 2. JULI 2014 RANDERS HF & VUC Tl dmssonne Ranrs HF & VUC hav skolens lære valgt sge farvel kursstne med en kærlghedsklærng m af en muskvo. Tl tonne af Nephews Gå med dg beskrv, hvordan arbej lær bå en kamp med mod kursstne tre dage voen alle set 1200 gange YouTube HF- VUC-lære htt med muskvo e ns 014 g, n T n et R ace ør JAN MA SEN r dag 41 å Han har ltaget 25 rmel 1-grand dpr e Han har været st ltag rske ge ass Le Mans 24-tms løbet hvt år sn 99. Hans bedste res t s rene GTS- assen 2004 GT1-klassen 05 06, l re gange en Ch rolet C orvette med Ol G n Ol Bett a holdkamme ge an - ur- k-. kr. d r en gen ent em- 2. J Jacob Drksen-Nelsen Sofe Jensen Rkke Skaanng Anrsen Jule Ellegård Carlsen Sofe Frs En Helena Renhold Søgaard Mhas Grønkjær Rasmussen Mchelle Mare Chrstensen Nkolaj Madsen Morten Vestgård Chrstansen Casp Dam Sønrgaard Mke Schmdt Harrtz Sne Asvg Hansen Enk Pnlle eltfag Bang Ngaard Markus Sdse l Kdmose Btram Je Karlsen ensen Anne-Mette Nnna Degn Albtsen Sørensen Mkkel Tna Møldrup Vestgård Johnsen Olesen Charl Olwa lotte Aleksandra Melgaard Stoklosa An rsen Saranda Benjamn Ahmet Jæg M Adal ke Morgen Lena Fares Anrse e n Mch ael Sknneholm H. Larsen Ncky Plgaard Anrs sen Helle Ankstjne Eml Laurdsen Sarah Anne Margrethe Mal tesen Tuba Ar Samr Mstrc Melane Me Bak Chrstna Hllgaard Morten nsen Krsten Bagg Boelsm mand Allan Balle Nelsen Charna Bruun Carlsen Nada Mara Nelsen Loa Chrstensen Smon Holm Nelsen Benjamn Bak Chrsta ansen Helle Nordal Maken Søgaard Claus sen Henrk Pnd Psen Øm Dan Lne Lndbg Psen V cky Meng Fo olsø Ncke Bach Pe sen Isabel Cecla Gantrs Olv Møll Psen Søren Greve Tne Maranne Pnd Elsabeth Kløve Hanse n Lne Dørr Press Søren Vnth Hansen n Cam lla Tve Rasmussen Mare Celna Høj Sabrna Sørensen Sebastan Skjold Højsted Morte en Abldgaard Thomsen Ncklas Hörfart Nels Ncolaj Vttnghofff Thygesen Jack Jacobsen Prya adharsan Vjayarasa Andreas Krkegaard Je ensen Rune Casp Wagn Chrstan Grusgaard Jensen Jeann nette Stenus Wohln Lne Øksenholt Jensen n Toba as Quaa Zkof M ette Hald Jensen Frej a Cohrt Kyndb bøl Morten 2. K Forsbg Jense e ndagens CITAT Frk Agsnap Chrstensen Nanna Bro Mkkelsen Hvs musk dans vestlge Kasp onr, hvad From Hegaard Anne Schøl Sørensen ntnettet socale m Emma så? Sofe Kanz Nas Khar en kommentar B.T. Jule 06 LØRDAG / FREDAG Newald 28. JUNI 3. Anhøj 2014 JANUAR / Frkke Kldahl Sørensen Jakob Kastrup Anrsen Maja Sjørup Vnt Louse Ranrs Bay Sørensen. Alex Bruhn Blach DAGENS Lne Lund BILLEDE: Anrsen Stuntdans slen Cecle regn Als Mortensen Sanne Dalgaard Lassen Danel Ranch Sortbg Josefne Krstne Psen Ga Mara Kronborg Byrge Sørensen Okan Atas Jakob Ovesen Ny rektor par HF VUC Urszula Karzyna Adamska Thomas Frs Anrsen Camlla Grønnng Henrksen Helena Schøttz Carlsen s : Rasmus Neaj Nørgaard Stuntdans slen regn Smone Erksen Frk Baun Hansen Uddannelse. Ranrs HF VUC får ny rektor fra 1. februar. Som cand.scent. pol. Mette Jespsen uddannet stskundskab har rudov et sfag engelsk fra Aarhus Unvstet. Desun har taget kurs lelse VUC-reg dplomnveau. Det kost 150 k t ndrykke en Indryknngsdag Kærlg hlsen, vedlægges På VUC Aarhus har check ell kontant. Af Trlle Ranrs Skøtt-Jensen Onsdag været anrsans Amtsavs sn 1996 unrvs engelsk samfundsfag sn dage før ndryknng. Indlevngsfrst: RANDERS: Nu kan Ranrs uddannelseschef med ovordnet ansvar skolens franket af- returkuvt vedlagt. lens nye rektor. Det blv lng HF-klass, p. t. Bll returnes kun hvs HF & VUC sætte navn sko- Ra nrs Amtsavs { N ørrega 7 { 45-årge Mette Jespsen, r består 8900 af 18 Ranrs klass C 55 unrvse. D må kke nvtes { Tlf arrangement, morgensang osv. trær 1. februar. Hun cand. Unrvejs har ltaget scent. pol. komm fra en en række faglge pæda- Hmlen åbne slusne, da årets stunt fra Ranrs HF & VUC går præcs kl stmle sammen omkrng Den jydske 2. N Krstne Lykke Chrstensen 9. maj 2014 Khrne Randrup Malene Lv Ærendahl Hansen Gallafesten Chrstan Bang Møll et af årets festlge højpunkt Kmme Bech Chrstensen Ranrs HF & Josefne Sanr Tornbg Nanna Frances Gjesng VUC kursst, r afslutt toårge HF HF-enkeltfag. Loba Joanna Ahlstrøm Davdsen Camlla Schou Sørensen Tradtonen Ml Ovgaard tro Kjeldsen går op ad n rø Andrea løb Jensen skolens ndgang. Sasja Wolt Anrsen Nascha Helena Rank Mette Haarup Frksen ØSTJYLLAND 2. P Sbel Blgn Paul Ivan Luswa Jonas Rcardo Plauborg Rasmussen Karolna Monka Pepel Chrstan Newald Anhøj Bran Fnn Jensen Khrne Horsdal Nelsen Emma Nelsen Louse Malene Psen Hed Poulsen Cecla Manz Nelsen Tommy Jensen DAGENS BILLEDE: Iben Elzabeth Mølgaard Madsen Kasp Engelbrecht V Chrstensen Hmlen åbne slusne, da årets stunt fra Ranrs HF & VUC går præcs 45-årge Mette Jespsen kl stmle sammen omkrng blv ny rektor Den jydske Hngst Østvold Ranrs HF danse VUCn tradtonelle dans omkrng Helen Schous 2. L stue. Stuntne var Chrstan d Lykke bedt Holst, Nelsen Frk Eml Evald Psen Dana Emle Hove Krstensen Sebastan Torst Ivsen kunne ske, hav Eml udrustet Fndnge sg selv Annemette Fch Engelbreth med paraply Ncolne regnslag. Ascanus Krstensen Men danset blev Me Fjeldsted Nkolajsen r... Rasmus Fjeldgaard Brorsen Danel Bakke Anrsen Sebastan Junk Anrsen Alexanr Høte Mesohn Danel Allmann Psen Danraj Kanagarnam Danel Alexanr Nelsen Debbe Nylanr Schmdt Cecle Damgaard Jensen Danel Holm Krstensen Mtas Hvdtved Larsen Anne Krstne Højte F Drachmann Foto: Annelene Petsen Aarhus har sammen tre pg 15, 13 seks år. Med humor kærlghed t anste Ranrs HF & VUC afsked med årets dmttenr. Tl skolens to dmsson torsdag fredag leve en helt særlg afskedsgave: En muskvo. Tl tonne af Nephews ht Gå med dg hav skolens lære ndspllet res helt egen muskvo, r beskrv lærens arbej med kursstne. I medgang modgang lyr, når to mennesk gv hnann ægteskabets ja, samme klærng om kærlghed trods uddrng lå lærnes budskab: Det har været en kamp med j, men har sanlg så været en kamp mod j, lød fra en af skolens unrvse, Anrs Bach, da gk talstolen præsente dmssonnes suvænt mest ovrasken bfaldshøsten ndslag. I alt 24 lære en pel har sammen producet muskvoen, hvor bå selv syng, spll skuespl dans en tekst, så selv har skrevet lvst med lån fra n orgnale tekst. Hstoren beskrv lærnes arbej med få kursstne koncentre sg om skolen, når blandt an frstels mobltelefon facebook hele tn uddr. Lær: Jeg vl unrvse dg. Kursst: Jeg vl kke høre dg dne rådne floskl! Lær: Du splr td mt lv, jeg blv et monst. Kursst: Jeg vl kke være lekt plgt. Lær: Selv om du n, jeg vl gå med, tænk jeg hele tn Gå med dg! Lge n orgnale vson af sangen vs lærnes muskvo, frustron går hånd hånd med kærlghed velvlje. Lærne slutt da så af med en ubeholn kærlghedsklærng kursstne: Kursst: Men un dg, hvad gør jeg så? Begge: Jeg vl hele, jeg elsk dg jo! Lær: Jeg vl gne gå med dg, v skal gå Rom ad alle veje. Dmttenrne res røren salen klappe lo, men unr voens humor gemm sg så et helt søst budskab. Jeg blv meget stolt af skolens anste, når jeg s sådan en vo. Ikke bare d n godt lavet, men d n afspejl et meget stort engagement hos m, lyr fra skolens rektor Mette Jespsen. Det en uddrng unrvse, r gået meget hårdt arbej ud dsse to dage, hvor v nået mål kan fejre årets stunt dmttenr. Samtdg røren se høre, udgangspunktet lærnes arbej en ubeholn kærlghed kursstne arbej med m. Det komm d kke bag mg, jeg mærk daglgt, ldsjæle, r drv arbej med skabe bedst mulge vlkår lærng h skolen. Ranrs HF & VUC sl år sn egen rekord antallet af stunt. Skolen har år alt udklækket 237 HF-stunt, mens antallet sdste år var 190. D komm kursst, r har afsluttet fagpakk HF-enkeltfag klasses løb aflngen almen voksenuddannelse. Lærnes muskvo kom YouTube eft skolens sdste dmsson fredags alle nu set 1200 gange. Muskvoen kan så ses Se voen skolens kanal YouTube: ranrshfvuc 18 19

10 TIR 06 / TIRSDAG 22. JULI 2014 Ranrs. TIRSDAG 22. JULI 2014 / 07 : ddet SKLEROSE SKER TIRSDAG 22. JULI dn drage«, 2D, engelsk :»Lev stærkt«. IDRÆT OG SPORT 21.30:»Abnes planet: : Tøjhushaven, Revolutonen«, 3D Ranrs: Grs ya alle :»22 Jump Street« : Banne v. Klvang, Langå: Langå Senor Krolf. ONSDAG 23. JULI 10.00: Ved Assentoft VÆLTEDE VÆLTEDE Hallne: Krolf. Arr.: IDRÆT OG SPORT Klub 60 Assentoft : Svalen, Assentoft: : Ved Stavgang. Arr.: Ældre Sagen. Kærsmnba, Ranrs: : Folkedansens Ranrs Senor Krolf. Aktvtetscent, Havrevej : Rødkløvvej, 4, Ranrs: Folkedans. SEBASTIANS Ø. Tørslev: Petanque. Arr.: 19.00: P-pladsen Øst Tørslev Petanqueklub. Gammelhave v : Klubhuset Vasen, Fussngø Sø: Hstorsk Ranrs: Motonsløbstrænng. mtur med gu. Arr.: Ranrs Freja Moton : SEBASTIANS Bjregrav Skole: Folkedans. SPIL 14.00: Aktvtetshuset, SPIL Langå: Banko : Jebjg FOLKESKOLE 18.00: Frtdscentret, Forsamlngshus: Banko. Vestga 15, 19.00: Vvld Borg- Ranrs: Banko. Arr.: Ældrecent: Præmewhst. Pensonstenngen : Gjlev 18.30: Langhøjskolen, Forsamlngshus, Vvld: Præmewhst. Østmarksvej 16, 19.00: Asfg Gjlev: Banko. Forsamlngshus, Vestga FOLKESKOLE ÆLDRECENTRE 2, Asfg: Banko : Asfg ÆLDRECENTRE Ældrecent: Bllard. På kanten. Men eft n velovstået HFeksamen nu vej unvstetet 09.30: Bjregravcentret: Stavgang. FILM Symptom 09.30: Asfg Nordsk Flm Bo mod en fremtd astronom. Ældrecent: Bllard , : sclose : Fårup»Abnes planet: Revolutonen«, 2D Af Morten Lund mn sygdom en vold Ældrecent: Gymnastk : træthed fk jeg meget dårlge FILM»Sådan træn du dn karakt. Jeg starte så drage«, 2D, dansk. VISSING: Sebastan Ivsen 10. klasse, men endte Nordsk Flm Bo 13.45:»Cykelmyggen (22) har planne lagt med, jeg droppe ud,«tæll 13.45, : Mnbllen«.»Abnes planet: næste mange år af st lv: Det. På kanten. Men eft n velovstået HF- ressen væksten.»specelt seneste tre år gået rgtgt stærkt, v har sluttet langt me Revolutonen«, 2D 14.00:»Mnsektne«. næste års td skal bruges Samtdg blev ramt af : 14.00, 16.15, 18.50»Sådan træn du dn 21.30:»Bad Neghbours«. supple nurvnskabelge fag fra s ny-beståe år. Og når pressonen bed, en presson, r vare tre eksamen nu vej unvstetet drage«, 2D, dansk :»Ro 2«HF-eksamen. Deft vl Symptom lukke sg n sg selv 13.45:»Cykelmyggen mod en fremtd astronom : søge nd fysk-stut ved - st værelse med gardnne trukket. Mnbllen«.»Transms: Age Århus Unvstet - sene 14.00:»Mnsektne«. of Extncton«, 2D. sclose specalse sg astronom.»som 16-årg var jeg ledg, 14.00, 16.15, : Af Morten Lund 21.30:»Bad Neghbours«.»Ung & Smuk«. mn sygdom En en plan, vold r nu s meget kontanthjælp - gad faktsk kke rgtg net,«husk { Multpel sklose kan vse realstsk ud, men bare få år sn kunne synes sg me- ved træthed. ell mhed 14.10:»Ro 2«16.30:»Sådan træthed træn du fk jeg meget dårlge dn drage«, 3D, dansk : karakt. Jeg get starte fjn. så kroppen, Han uskk søgte balance, sg gen med»transms: Age 18.15:»Transms: VISSING: Sebastan Ivsen of Extncton«, 2D. Age of Extncton«, 10. 3D. klasse, men Sebastan endte Ivsen fk neds 7. kraft 10. klasse arme VUC, ben, men måtte (22) har planne lagt klasse konstet sygdommen sklose, eft t : 18.30:»Labor med, Day«. jeg droppe ud,«tæll. hjem fra skole med problem le af kroppen. Et venpunkt Mange oplev opgve endnu en gang. følestyrrels ell prkken»ung næste & Smuk«. mange år af st 18.45: lv: Det»En flænge 16.30:»Sådan træn du hmlen«. næste års td skal bruges Samtdg blev med venstre ramt øje af hovedpne. så problem»men jeg med var synet, heldg jeg dn drage«, 3D, dansk :»Sådan træn du 18.15: supple»transms: nurvnskabelge of Extncton«, fag fra s 3D. ny-beståe 21.00:»Lev stærkt«. år. Og når pressonen»jeg tste bed, dobbeltsyn ell neds syn, dn drage«, 2D, en engelsk. presson, r hav nle fremragen lære Ranrs HF VUC. Opgav vare folkeskolen tre eksempel m af tågesyn, Age endnu godt to år De greb f mg fk mg 18.30:»Labor Day« :»22 Jump Street«. HF-eksamen. Deft vl lukke sg n folkeskolen, sg selv men grund kan af vse sg starte være gen-gen første året eft :»En flænge 21.30:»Abnes planet: hmlen«. søge nd fysk-stut Revolutonen«, ved - 3D st værelse med gardnne trukket. kan være skellge fra pson tegn sklose. Symptomne 21.00: Århus»Sådan Unvstet træn du - sene specalse sg astronom.»som 16-årg var jeg ledg, pson hos n samme pson skellge tdspunkt, hvlket En plan, r nu s meget kontanthjælp - gad faktsk kke rgtg net,«husk KKORT NYT karaktstsk sklose. realstsk ud, men bare få år sn kunne synes meget fjn.. RANDERS: I Ranrs hvv fle bolg, end fjnvarmen et populært v har kunnet tur håbe. Sol, m Sømandsmssonen Han søgte sg gen med hvor jeg bestod mn 10. klasse valg, vs en opgørelse fra V har koblet fle dre RANDERS: Sebastan Ivsen fk klasse VUC, men måtte fn s.«sømandsmssonens hstorske skb»duen«gæst klasse Ranrs konstet fra torsdag 24. sygdom- opgve endnu en elvarme gang. mljø-uvenlge På sdste tdspunkt år var et var rekordår Seba- engselskabet Vdo. Dyr bolg vores net, mens jul men lørdag sklose, 2. august. eft Alle t olefyr må vge pladsen stan Nelsen hvvsslutnng,«blevet 20 år. sg velkomne om bord. l n grønne synngsskre fjnvarme. Vdo, Karsten Randrup. varmesynngschef hos hjem fra skole med problem Et venpunkt Intessen netop astronom op-fk Sn eft 2011 første 68 vrk- gang»hos os snakken hen ov med en venstre kop dampen øje hovedpne.»men jeg var heldg Danmarks jeg Ststks kaffe munt lgefrem. hav nle fremragen re opgørelse lære Ranrs HF VUC. se, hvor læste om - en samtale om lvets fle husstan sluttet fjnvarmen, mens ov husstan opvarmnng vs, met hvvsareal blevet være h droppet alt ud af 10. kvadr- klas- Og Opgav n, folkeskolen r har brug uddrng,»jeg tste har medarbejrne folkeskolen, tn roen men»duen«grund gæst af Ranrs starte gen-gen me. Vdo året eft mærk - så fysk, nte- med så vnen. nspre D - endnu godt to år De greb f mg seneste fk år mg har fået fjnvar- mponet godt af en bolg dcappet hoppet snakke«, sg sømandsmssonær fra torsdag 24. jul. Lef synngrå Ranrs kun godt 1000 ejendomme med bolg hvv, r dag kke synet med { Multpel sklose kan vse sg ved træthed ell mhed kroppen, uskk balance, neds kraft arme ben, følestyrrels ell prkken le af kroppen. Mange oplev så problem med synet, eksempel m af tågesyn, dobbeltsyn ell neds syn, kan vse sg være første tegn sklose. Symptomne kan være skellge fra pson pson hos n samme pson skellge tdspunkt, hvlket karaktstsk sklose. hvor jeg bestod mn 10. klasse fn s.«på tdspunkt var Sebastan Nelsen blevet 20 år. Intessen netop astronom fk eft første gang være droppet ud af 10. klasse, hvor læste om - blev mponet af - en dcappet fysk, så nspre ham en 12-talsopgave om planet un vores solsystem. Fle modtag fjnvarme fra Vdo ham en 12-talsopgave om planet un vores solsystem.»det blev et venpunkt mg: Før hav jeg faktsk haft svært med memk fysk. Men mø med astronomen motve mg gøre net ved dsse fag - kunne l!«sebastan Ivsens nyfundne begejstrng memk, fysk kem har ov købet bety, - trods st store fravær skolen - har været stand hjælpe sne klasse- kamm nurvnskabelge fag. Lærne tste med bakke Sebastan op mentor, lge sendte ham male tm, sømte hjalp ham med læse op pensum. Succesoplevelsen fra 10. klasse blev fulgt op med en HF-eksamen, afslutte år med et gennemsnt ov 10.»Jeg har så haft meget»det blev et venpunkt mg: Før hav jeg faktsk haft fjnvarme. svært Det med tal blv memk løben fysk. mndre Men mø mndre. med astrovarme. Fyret må la lvet Lave nomen prs motve mg male tm, sømte ole- hjalp ham med læ- Jagten besparels får dsse år mange skfte»sn gøre net 2010 har ved v budt dsse hvvskunr kunne l en!«meget lav fyret ud med andre varmeklse op pensum. fag - slutnngsprs. V tal om r. Men så mljøhensyn Sebastan Ivsens nyfundne begejstrng op mod normalprs memk, stor rolle, når r skal klasse vælges blev fulgt op med en Succesoplevelsen fra 10. prs helt ned kr. skk synng spll en Holdt fysk kr. kem ell me har ov købet ny varmekl. HF-eksamen, afslut- traktvt bud, mange har takket ja,«tæll varmen med olefyr, fjn-»sammenlgn v fjn- bety, - trods st store te år med et gennemsnt Karsten fravær Randrup. skolen - har været varmens synngsskkhed stor, bllge,»jeg har så haft meget ov 10. stand Knap halvlen hjælpe af sne slutte hvv nybygge- selve nstallonen fylr klass, resten konvtng fra dyre ml- -fyr, r samtdg kræv meget mndre end oletank jø-u-venlge olefyr ell el- pasnng vedlgehold. Vo- Sebastan Ivsen har med sn flotte HF-eksamen fået sn uddannelsesmæssge fretd sknn gen - eft sklose hav tvunget ham opgve folkeskolen. Foto: Annelene Petsen kamm nurvnskabelge fag. Lærne tste med bakke Sebastan op mentor, lge sendte ham fravær HF, selv om jeg kke n klassen, r har sømt mest. Men træthen r stadgvæk - sammen med problem med balancen.«fravær HF, selv om jeg kke n klassen, r har sømt mest. Men træthen r stadgvæk - sammen med problem med balancen.«anfald sjældne De helt store problem har, når s sygdom result såkaldte tacks - anfald - hvor smpelhen kke kan stå benene.»det heldgvs ret sjælnt, ramm mg - må- Anfald sjældne De helt store problem har, når s sygdom result såkaldte tacks - anfald - hvor smpelhen kke kan stå benene.»det heldgvs ret sjælnt, ramm mg - måske hvt an år. For sklose-pent meget skellgt, hvor tt sk. Men lge h jeg altså heldg,«sg. Sebastan kan d hvken cykle ell gå ret langt, slås konstant med en begrænset eng daglge.»nle gange jeg temmelg flad, når jeg har været skole. Og nd mellem jeg nødt sove mddag. Men jeg føl mg kun rgtgt syg, når jeg blv ramt af et anfald.«i por unr sn sygdom har Sebastan ovhove kke haft ovskud esle sg nen m uddannelse.»også r har mn td VUC været godt gvet ud: Jeg kom bage uddannelsessporet fk afsluttet folkeskolen, jeg fk mn HF - glær mg nu starte unvstetet.«sebastan Ivsen har med sn flotte HF-eksamen fået sn uddannelsesmæssge fretd sknn gen - eft sklose hav tvunget ham opgve folkeskolen. Foto: Annelene Petsen Den megen fravær har særlgt gvet ham problem med memkken, allgevel s favortfag.»jeg har haft svært med netop te fag - men absolut kke d kke ntess mg. Tværtmod!«sg. Når n vregåen uddannelse om nle år hus, håb Sebastan Ivsen kunne arbej fleksjob. Artkelse1 På kanten af lvet At være kanten kan være bå godt skdt. Det kan være uskkt, d net nyt, man kke kenr, vent. Måske man kanten af samfun. Ell kanten af en helt ann karre. Man nyr måske men kanten af fjorn. Avsen har s fokus en række mennesk, r af skellge årsag kanten: { Fed Charlotte Hvd bett om st arbej med sætte mennesk Ranrs ud af res lejlghed. { Krsten Caspsen tæll om, hvordan stå kanten af senorlvet - eft 43 år folkeskolelær. { Lvet hjemløs kanten af samfun net, Flemmng Sølund kenr alt godt. { Teffan Kjærgaard Thomas Frank Anrsen står kanten af blve ældre første gang. { Sebastan Ivsen klar et nyt kaptel lvet: Som sturen. { Bodl Uhrhamm Torben Schwalbe nyr men kanten af fjorn. { Som 46-årg har Charlotte Storm taget f en helt ny karre - sygeplejske. ske hvt an år. For sklose-pent meget syg, når jeg blv ramt af et Den megen fravær har særlgt gvet mange ham år, problem men var med utro-» Specelt anfald.«res fjnvarme producet bomasse hmed så klmavenlg, lg svært styre. V t r f Vdo, skellgt, hvor tt sk. seneste I tre por år unr sn sygdom rgtgt har Sebastan gamle ovhove- olefyr udl meget s favortfag. kunne leve fjnvarme, hvormod memkken, d allgevel v vdste, Men lge h jeg altså heldg,«gået sg. CO 2,«klar Karsten Ran- så endda mljøvenlg stærkt, v kke har haft ovskud»jeg har haft svært med drup fra Vdo. vs. Des VVS-aflng t Sebastan kan d hvken sluttet esle langt sg nen m netop te fag - men absolut Når olefyret går stykk, sg af hele nstallonen cykle ell gå ret langt, me hvv uddannelse. ell når oletanken falr kke d ste fle kke rador ntess skal n- mg. bedre Tværtmod!«kunne regule sg styre op, så v slås konstant med en begrænset eng daglge. VUC været godt gvet ud:.»også r alrsgrænsen, har mn td r fle bolg, end vestes en ny så fjnvarmen en mulg løsnng steten sænket vores brug,«varmen. Det har øget kom- v har kunnet»nle gange jeg temmelg flad, når jeg har været sessporet fk ls afsluttet Vdo. foldannelstn om Rasmussen nle år fra Bygg n. hus, Jeg kom bage. Det uddannel- gv mange henven- Når n tæll vregåen aflngsl ud- Mar- tur håbe. skole. Og nd mellem keskolen, jeg fk KARSTEN RANDRUP, Elvarme mn HF skrottes - håb Sebastan Ivsen jeg nødt sove mddag. varmesynngschef, glær Vdo mg nu Hos Bygg n, starte r en kunne åben arbej fleksjob. Men jeg føl mg kun rgtgt unvstetet.«legeplads 6-18 årge Ranrs, var n dyre elvarme, r måtte vge pladsen l fjnvarmen.»v har haft elvarme Rasmussen, r koordn mugnes sejlads med Fle fle går ov skbet. fjnvarme. Presseblle Specelt res fjnvarme producet Art På At væ bå Det k ne vente af sa af en Man ka Avse menn årsag { Fo be sæ ud af { K om, h kante 43 år { L af sa Sølun { Te Frank bl { Se nyt k { B Schw ka { So Storm karr mang

11 ONSDAG 06 / TIRSDAG 3. SEPTEMBER 22. JULI / 18 Ranrs. n Sapha fra Syren. Hun omvendte e sn hskn Umbren, Sankt Sabna, krstendommen måtte te udstå mange følgels, før blev halshugget omkrng år Påww n ne. an lægge blled g ne t k F le, v n b e k tæn so sen t ke lst h v etans TV Danma rbnlse med b DR1, ONSDAG TIRSDAG hvor 3. SEPTEMBER 22. JULI var // vært sp n sten Steen k ddet SKER H SKLEROSE t en stor t vgtg opgave TIRSDAG 22. JULI dn drage«, 2D, engelsk :»Lev stærkt«. IDRÆT OG SPORT 21.30:»Abnes planet: : Tøjhushaven, Revolutonen«, 3D Ranrs: Grs ya alle :»22 Jump Street«. Ls : Banne v. Klvang, Langå: llt VÆLTEDE Langå Senor Krolf. ONSDAG 23. JULI : Ved Assentoft Hallne: Krolf. Arr.: IDRÆT OG SPORT Klub 60 Assentoft : Svalen, Assentoft: : Ved Stavgang. Arr.: Ældre Sagen. Portræt. Den nye mand trolg Aflngsl Lars Bang Kærsmnba, Ranrs: : Folkedansens ny mand Ranrs HF & Ranrs Senor Krolf. Aktvtetscent, Havrevej : med unrvsnngssektoren. Rødkløvvej, SEBASTIANS VUC. Foto: Annelene Petsen Ø. Tørslev: Petanque. Arr.: 19.00: P-pladsen Øst Tørslev Petanqueklub. Gammelhave v : Klubhuset Vasen, Fussngø Sø: Hstorsk Ranrs: Motonsløbstrænng. mtur med gu. Af Knud Mensen fra et vans skelgt afsæt. Jeg Arr.: Ranrs Freja Moton : Bjregrav Un- Skole: Folkedans. falr psonlgt kke sv- SPIL 14.00: Aktvtetshuset, SPIL me ov en masse 12-tall, Artkelse1 Langå: Banko. PORTRÆT:»Ranrs 19.00: HF Jebjg & men jeg blv stolt, når n FOLKESKOLE 18.00: Frtdscentret, Forsamlngshus: Banko. På kanten af lvet Vestga VUC 15, løft en stor 19.00: vgtg Vvld Borg- enkelte ry ykk sg fra st ud- Ranrs: Banko. Arr.: Ældrecent: Præmewhst. At være kanten kan være sam mfundsopgav ve«, sg n gangspung nkt få år en succes- Pensonstenngen bå godt skdt : Gjlev 18.30: nye Langhøjskolen, bestyrelsesmand, Forsamlngshus, af- oplevelse, gv selv- Det kan være uskkt, d Vvld: l Præmewhst. ngsl Ranrs Østmarksvej Re- 16, værd postv eng«. net nyt, man kke kenr, 19.00: Asfg Gjlev: Banko. Forsamlngshus, alsk kole Lars Vestga Bang, 57 år. Lars Bang fø øj, vent. Måske man kanten ÆLDRECENTRE af samfun. Ell kanten 2, Asfg: Lars Banko. Bang har vær : ret med- Asfg så v gtgt, skolen har af en helt ann karre. ÆLDRECENTRE Ældrecent: Bllard. På kanten. Men eft n velovstået HFeksamen ng r, sko- nu vej unvstetet Man nyr måske men lem af bestyrelsen gennem en god øko onom, d kanten af fjorn : Bjregravcentret: Stavgang. otte år, senest næstf FILM - en udsætnn Symptom Avsen har s fokus en række 09.30: man Asfg nd, sg: Nordsk Flm Bo len så fremov mod ven kan fremtd by- astronom. mennesk, r af skellge Ældrecent: Bllard , :» Jeg stolt af : Fårup»Abnes sd planet: spænn go mu- sclose o drenge årsag ægteskabet kanten: Revolutonen«, 2D Af Morten Lund mn sygdom en vold 0 Ældrecent: en besty Gymnastk. yrelsen en nst- lgh ku ursstne. { Multpel sklose kan vse har fælles, { Fed Charlotte Hvd beg uddannet sætte mennesk et pengen Ranrs n : træthed fk jeg meget dårlge sg ved træthed ell mhed bett om st arbej med FILM tuton, r høj grad»sådan med træn du dn karakt. Jeg starte så kroppen, uskk balance, ge drage«, 2D, dansk. VISSING: Sebastan Ivsen 10. klasse, men endte n Nordsk Flm skre, Bo en mangfoldg Læruddannet neds kraft arme ben, sttut,beggeentdhar ud af res lejlghed. ar 13.45:»Cykelmyggen (22) har planne lagt med, jeg droppe ud,«tæll. le af kroppen. Mange oplev været ans { salgsafd Krsten Caspsen flngen tæll følestyrrels ell prkken d , grup ppe af18.45: mennesk Mnbllen«. få år et Lars Bang»Abnes planet: næste vokset mange år op af st lv: Det Revolutonen«, 2D 14.00:»Mnsektne«. næste års td skal bruges Samtdg blev ramt af så problem med synet, om, hvordan stå løft med en uddannelse. Ran- Tjærby gk Øst- Jyllan ands-posten, : 14.00, 16.15, supple nurvnskabelge fag Ran fra nrs s ny-beståe år. Og når pressonen bed, dobbeltsyn ell neds syn, dag arbejr 43 år helt folkeskolelær. andre drage«, 2D, dansk :»Ro 2«HF-eksamen. Deft vl lukke sg n sg selv kan vse sg være første en presson, r vare tre eksempel m af tågesyn, kanten af senorlvet - eft ed»sådan rs træn HF du & dn VUC en 21.30: sko»bad ole Neghbours«. vangsskol len med et bredt uddan nnelses- med 10. kl lasse. Sebastan Ivsen har med sn flotte HF-eksamen fået sn uddannelsesmæssge fretd sknn gen - eft 13.45:»Cykelmyggen : søge nd fysk-stut ved - st værelse med gardnne trukket. kan være skellge fra pson planet un vores sol- Den ældste, tegn sklose. Symptomne br anch. { Lvet hjemløs kanten ham en 12-talsopgave om sklose hav tvunget ham opgve folkeskolen. Foto: Annelene Petsen e t bu Mnbllen«. ud, så mår»transms: Age Meget passen Århus Unvstet rel - ton sene af samfun Thomas, net, Flemmng 14.00:»Mnsektne«. of Extncton«, 2D. specalse sg astronom.»som 16-årg var jeg ledg, pson hos n samme pson Sølund kenr alt godt. k- rum mme udvkle system , 16.15, men : n nye mandspost har kamm nurvnskabelge fag. n klassen, r har rose-pent meget anfald.«lgt gvet ham problem med fravær HF, selv om jeg kke ske hvt an år. For skle- syg, når jeg blv ramt af et Den megen fravær skellge tdspunkt, hvlket sål les har sær- senor trar et fr- En plan, r nu s meget kontanthjælp - gad faktsk kke rgtg net,«husk mg: Før hav jeg faktsk haft Lærne tste med sømt mest. Men træthen skellgt, hvor tt sk. I por unr sn syg- memkken, ma allgevel Aalborg, Frank Anrsen sælg står kanten af»det blev et venpunkt 21.30:»Bad Neghbours«.»Ung & Smuk«. karaktstsk sklose. { Teffan Kjærgaard Thomas nesk, r ells kunne rs- Lars Bang realstsk selv en ud, hf- men -eksa- bare få år sn kunne synes me-. svært med memk blve ældre første gang :»Ro 2«16.30:»Sådan træn du ke e stå helt un dn uddan- bakke Sebastan op mentor, lge sendte ham problem med balancen.«dg,«sg. kke haft ovskud»jeg har haft svært med drage«, 3D, dansk. men fra Ranrs Stsskole r stadgvæk - sammen med Men lge h jeg altså heldom har Sebastan ovhove- s favortfag. el, mens lllebror Chrstan, : get fjn. Han søgte sg gen med hvor jeg bestod mn 10. klasse fysk. Men mø med astronomen motve mg male tm, - Sebastan kan d hvken esle sg nen m netop te fag - men norskgft absolut { Sebastan ft, Ivsen arbejr klar et»transms: nels se«. Age 18.15:»Transms: Og særles of Extncton«, 2D. Age of Extncton«, 3D. Sebastan heldgt Ivsen fk var klasse VUC, men måtte fn s.«klasse konstet sygdommen sklose, eft t stan Nelsen blevet 20 år. kunne l!«se op pensum. De helt store problem har slås konstant med en begræn-»også r har mn td r mg. Tværtmod!«sg opgve endnu en gang. På tdspunkt var Seba- gøre net ved dsse fag - sømte hjalp ham med læ- Anfald sjældne cykle ell gå ret langt, nyt kaptel lvet: Som sturen : 18.30:»Labor Day«. unr stut, Lars Bang uddannelse. kke d kke ntesse- salgschef en lokalra- Ålesund :»Sådan træn du»ung Spæ & ænn Smuk«. gven 18.45:»En flænge traf sn sene { Bodl Uhrhamm Torben hjem fra hu skole ustr med ru, problem dag Et venpunkt Intessen netop astronom fk eft første gang ne begejstrng memk, klasse blev fulgt op med en r såkaldte tacks - anfald -»Nle gange jeg tem- Jeg kom bage uddannel- Når n vregåen ud- Sebastan Ivsens nyfund- Succesoplevelsen fra 10., når s sygdom resulteset eng daglge. VUC været godt gvet ud:. doston hmlen«. Schwalbe nyr men»det spænn med venstre øje hovedpne.»men jeg var heldg jeg dn drage«, 3D, dansk : gv»sådan ven- træn Pa du Bang. To børnebørn, kanten af en fjorn. pge 18.15:»Transms: dn drage«, 2D, engelsk. hav nle fremragen lære Ranrs HF VUC. se, hvor læste om - blev bety, - trods st store te år med et gennemsnt stå benene. skole. Og nd mellem keskolen, jeg fk mn HF - håb Sebastan Ivsen Norge en være droppet ud af 10. klas- fysk kem har ov købet HF-eksamen, afslut- hvor smpelhen kke kan melg flad, når jeg har været sessporet fk afsluttet foldannelse om nle år hus, arbej med unge men- Bå Pa Opgav folkeskolen Lars Bang Age of Extncton«, 3D :»Lev stærkt«. { Som dreng 46-årg h har Charlotte lan- begge tre år. De kom folkeskolen, men grund af starte gen-gen året eft - fysk, så nspre stand hjælpe sne klasse-»jeg har så haft meget nt, ramm mg - må- Men jeg føl mg kun rgtgt unvstetet.«karre - sygeplejske. nesk. Mt bestyrelsesarbej»jeg tste endnu godt to år De greb f mg fk mg mponet af - en dcappet fravær skolen - har været ov 10.»Det heldgvs ret sjæl- jeg nødt sove mddag. glær mg nu starte kunne arbej fleksjob. Storm taget f en helt ny 18.30:»Labor Day« :»22 Jump j- Street«. blev optag get Aarhus Un-, 18.45:»En flænge Ranrs HF & 21.30: VUC»Abnes planet: vstet, men fandt begge ef- vn med femdages hmlen«. Revolutonen«, 3D d kke kun en ntesse t ret kort td ud af, mellemrum um :»Sådan træn du enkelte mennesk ud- var kke n stum, Eft flytnngen fragas- dan nnels nels, men fo or hele vores sku ulle væl lge ge. res fjnvarme producet mange år, men var utrolg svært styre. V t r- KKORT NYT Fle modtag fjnvarme fra Vdo» Specelt sum bor PaLarsBan arsban ang bomasse hmed så klmavenlg, hvormod f Vdo, d v vdste, sam mfund n kraft, r Så ste t Pa Bang seneste tre år nuethuskongelysdalen. bnr os sammen socalt. en sygeple ej RANDERS: jskeuddan I Ranrs nnelse hvv Østv vangssko fle bolg, ole end n. fjnvarme. Det har tal blv vrk løben ket varme. 31 år. Fra med 4. klasse»det godt gven kr sk gået medlem rgtgt af gamle davæ- olefyr udl Golfmeget en yn kunne leve frtdsbe- fjnvarme, mndre mndre. CO ren Purhus v har Byråd. Han skæftgelse LarsBang. fjnvarmen et populært v har kunnet tur håbe. Sol, m Sømandsmssonen 2,«klar Karsten Randrup fra Vdo. vs. Des VVS-aflng t så endda mljøvenlg Jo fle v uddann, jo me Ranrs, mens Lars Bang»Det var en ldt specelt Det kke valg, vs en opgørelse fra V har koblet fle dre Fyret fæ må la ældgt lvet t, nemlg Lars Bang, rfør selv være en l af unr- stærkt, RANDERS: vær rd Sømandsmssonens før v n hstorske enkel- skb»duen«uddanned gæst engselskabet sg lær Vdo. Dyr bolg være vores lær, net, hv mens vor jeg Lave selv prs r står trejagten stole ved besparels L ars får ds- fleste ældresam amtal vsnngskorpset«, fastslår sluttet har så langt været byråd ådskan Når andd olefyret går Som stykk, man sg andharlars af hele nstallonen ar Ranrs fra torsdag 24. elvarme mljø-uvenlge sdste år var rekordår»sn 2010 har v budt se år mange skfte ole- nnye Ranrs Kom- Bang afløst Davd Møll. jul lørdag 2. august. Alle olefyr må vge pladsen hvvsslutnng,«sg hvvskunr en meget lav fyret ud med andre varmekl- alrsgrænsen, r skal n- bedre kunne regule styre me hvv ell når oletanken falr ste fle rador op, så v te samfu un«, sg Lars Slkeborg Semnaru um med hav været elev v, men Bangs arbejdsbord Ran n- skal vurre, om Ranrs LarsBan ang. velkomne Bang, bord. tsætt: samfundsf l fag hstor n grønne re synngsskre fjnvarme. Vdo, Karsten Randrup. prs helt ned kr. skk synng spll en v har kunnet varmen en mulg løsnng steten sænket vores brug,«varmesynngschef blev en god oplev velse«, hos slutnngsprs. kon- rs V tal Realskol om r. lemen - så af mljøhensyn f- Realskole nu så ret- Kommunalpoltk un opnå valg. Aarhus Købmandsskole ov en kop dampen Danmarks Ststks op- Sn vrk- Holdt op mod normalprs stor rolle, når r skal vælges. Det gv mange henven- tæll aflngsl Mar- fle mune, bolg, senest end sdste år, vestes d en ny Ny så ynæstf fjn-tman varmen. anrrekt Det har øget ktor kom-»hos os snakken hen» Det varm mt hjte, lnjefag. st Lars Bang. lngsl har mass af te valg ennyny elev. kaffe når munt skolens lgefrem. ku ursst gen- Lars Ban re ng dmt opgørelse tte ov hus- h Året alt eft t søgt kvadrte s- kr. ell samtal me med ny varmekl. netop tre p- Desun har Lars Ban ang I20år boe famlen Bang tur Hustr håbe truen. arbejrls Vdo. Knud Vestgaard tn Rasmussen Nelsen. fra Bygg n Og nem mfø n, ør r har med brug et godt resul- lær rstan opvarmnng fk st vs, met lnghvvsareal Ranrs blevet Realskol et traktvt le, bud, son, man- et fo orældrepar»sammenlgn v en fjnvarmen med olefyr, fjn- KARSTEN RANDRUP, Elvarme skrottes Bestyrelsen tæll 11 med- en 9.klasse dansk, hvad Gassum,12 af årene oponssygeplejske en samtale om lvets fle husstan sluttet fjnvarmen, mens ge har takket ja,«tæll uddrng, t, selv har ommedar- nle komm første job seneste årsvkar har fået fjnvarme. godt hvor 450 bolg såles hoppet s eløbg Karsten Randrup. måske vorn varmens elev. synngsskkhed særles glad or: var Lars Bangsocalmo- varmesynngschef, Regonshospt Vdo talet Ranrs, Hos Bygg n, r lem mm, en åben haf to kursst. r bejrne tn roen snakke«, sg sømandsmssonær Lef»Duen«gæst Ranrs fra torsdag 24. jul. Vdo mærk så nte- ressen væksten.»specelt seneste tre år med vnen. D synngrå Ranrs kun godt 1000 ejendomme Knap halvlen af slutte hvv nybygg, resten konvtng stor, bllge, selve nstallonen fylr meget mndre end oletank legeplads 6-18 årge Ranrs, var n dyre elvarme, r måtte vge pladsen Rasmussen, r koordn mugnes sejlads med gået rgtgt stærkt, med bolg hvv, r fra dyre ml- -fyr, r samtdg kræv Fle fle går ov l fjnvarmen. skbet. v har sluttet langt me dag kke synet med jø-u-venlge olefyr ell el- pasnng vedlgehold. Vo- fjnvarme. Presseblle»V har haft elvarme HF & VUC løft MINDEORD Vet Rkk

12 INFORMATION MANDAG 1. SEPTEMBER FAKULTET Følg Den store omslng FAKULTET LØRDAG 13. SEPTEMBER 2014 / 25 LØRDAG 13. SEPTEMBER 2014 / 25 ab blv ab étblv ét Voksenunrvsnngscentrene Psk har sparet 800 mllon op Følg Hv onsdag egenkaptal. sturens organson DGS står Voksenunrvsnngscentrene Den store omslng man kke, hvor pengene Psk har sparet 800 mllon kke høje op grad blv brugt omsorg Hv onsdag egenkaptal. sturens bedre kvalteten organson DGS af står uddannelsen. På blle kontor med arbejdsplads, man kke, hvor pengene nu før byen. ses sturen VUC kke høje grad blv Frksbg brugt omsorg kontor med arbejdsplads, bedre kvalteten får HFsturen Monopol Foto: Lnda Kastrup/Scanpx nu før byen. af uddannelsen. På blle»med Dantaxs bl komm ses sturen VUC v nu op alt 62 bl Ranrs, vlle sg selv slet Frksbg Monopol får HFsturen Foto: Lnda Kastrup/Scanpx kke være nok, r var»med Dantaxs bl komm økonom drve eget beslngskontor. Kun d v nu op alt 62 bl Ranrs, vlle sg selv slet lykkes os få betjenngen 11 andre kommun, kke være nok, r var skole hæng sammen økonomsk,«sg Lars Korreborg. Københavns VUC (KVUC), men sdste uge bytte arbejdsplads med Tl daglg Martn Hartvg Petsen uddannelsesl HF-aflngen økonom drve eget beslngskontor. Kun d I længelse haf nævn Ranrs HF & VUC uddannelseschef HF Else Storgaard. Presseblle P Nkolaj Bukh men så, lykkes os få betjenngen 11 andre kommun,, r hell kke r en række problem med skole taxametsystemet n nuværen udtrykt bekymrng - tale gv menng - nen har m. Blandt an eft s hæng sammen økonomsk,«sg Lars Korreborg. Københavns VUC (KVUC), blv men genskabt. sdste uge bytte arbejdsplads med Tl daglg Martn Hartvg om Petsen Ranrs Taxas uddannelsesl monopol P Nkolaj Bukh men så, En HF-aflngen københavn Ranrs HF &»Problemet, v skal helt stutur vurrng problemsk, skolne rud, hvor v ramm sturen økonomsk, før tngene g- I længelse haf nævn Ranrs HF & VUC uddannelseschef»ranrs Taxa HF jo blot Else en Storgaard. Presseblle r en række problem med taxametsystemet får n skud nuværen hv sturen. VUC har gennem m. Blandt an»det eft en s uhensgtsmæssg må, Ranrs HF & fem år arbej»problemet, v v menng skal helt m. Men betyr sammenslutnng af en masse, r hell kke Ranrs HF & VUC vurrng problemsk, taxametsystemet skolne lavet. Hvs rud, hvor v ramm så, sturen økonomsk, før om tngene tage g- res SU aldrg blv daglge lgg ndbyrs RANDERS: Else var Martn, var så en postv opletænkhen n snd- mange af truslne selvstændge vnmænd, VUC har gennem nedbrnge gv menng - nen har får skud hv en sturen. skole får 10 procent fle sturen nd, så må, får 10 procent»det en uhensgtsmæssg fem me år arbej fraværsprocentne. v menng m. ført Men ud lvet, betyr så, mange af truslne d n præventve udtrykt bekymrng - tale konkurrence med hnann. Martn var Else. Sådan velse flytte arbejdsplads ge adfærd kan jeg lære net taxametsystemet skud. lavet. Og Hvs hæng jo kke sammen med fle stu- reelle omkostnng, om tage res SU Bach aldrg blv uddyb, skolen tru Loven lægg m være gk, da to le skulle stutur hnanns»jeg vant en skole sundt få s hoved- skfte storby ud med provns. af. Den meget nspren, nedbrnge En klar struktur, effekt nok,«klar Anrs om Ranrs Taxas monopol En københavn knyttet et beslngskontor, stutur en skole får 10 procent fraværsprocentne. sankton blv genskabt. alt an lge da en arbejdsplads, så Københavns med 4500 årskursst lt stadslvet pspektv«. ren nd, så får når 10 procent først rammne me plads. Man ført ud lvet, d n med præventve tage en elevs SU crka»ranrs Taxa jo blot en l randrusanske VUC fk ndblk lvets gang to huse mange etag, skud. Og hæng bur jo have kke taget sammen med reelle vson omkostnng, lang td sn,«sg. sammenslutnng af en masse systemet op re- En klar struktur, hensyn n effekt nok,«klar Anrs fæl om året. kunr, r kun ét sted, Ranrs HF & VUC omvendt. For københavnen VUC har ca. 800 årskursst. På samme må har Else Stor- hvor man Ranrs HF & Eksotsk storbyen Bach uddyb, skolen tru sankton enkelte elev har fået Udov stå syn sankton SU crka ov elev, r har selvstændge vnmænd, Ranrs HF & VUC skal henven sg få når først rammne En rapport plads. Man fra cemb 2013 etaget af Beskæftgelsesmnstets op re- hensyn n elevne skole med tage en elevs Fra torsdag næste uge r kun ét taxa-selskab en vn, man h hv gav turen Ranrs så ndsgt postv jysk lune ople- efttænktænkhen r me plads n snd- lys rng gv nye nput. Det gv en helt ann ro, gaard oplevet en ny place- bur have taget systemet fæl om året. højt fravær, så vgtgt daglge Ranrs, nemlg lgg Ranrs ndbyrs Taxa. Men nd RANDERS: vre Else var Martn, en td ved, hvor var samtlge så bl en vson lang td sn,«produktvtetskommsson sg. sår lgeles tvvl 2013 om e- taxametsystemet. ton ov elev, kke r har mør op. n nærmeste,«sg Lars så, nærværet fællesska- mg være en storby enkelte elev har fået Udov stå syn fn ud sank- af, hvor n enkelte konkurrence antallet af bl med samme. hnann. Arkvfoto: Lars Martn Rasborg var Else. befnr Sådan sg velse r kan flytte sen- arbejdsplads hed ge adfærd rumgård. kan jeg lære Jeg oplev net -»Det sg selv eksotsk En rapport fra cemb taget af Beskæftgelsesmnstets I rapporten konklur elevne kommssonen, sår sten lge- får alt ldt Laursen Ncola Schou skole Af Mads Westmann, Magnus højt fravær, så»hvs vgtgt r kke har været nen Loven lægg m være gk, da to le skulle stutur så frem hnanns»jeg vant Tl daglg en skole Martn Hartvg sundt KVUC, få s en hoved- ann tytdg oplev jeg, jeg blv skfte storby ud»job med swop«provns. af. Den meget nspren, kunrne en god svce. stan Haldngs kollega Lars Korreborg. bet måske stærke h end med mennesk ovalt. Sam- Produktvtetskommsson fn ud af, hvor grund, n enkelte ryg vre sanktonssystemet. Men hvs n stu- alt ke an sammen, lge man fastsæt- da en nye arbejdsplads, samarbej. så Københavns Stgen omsætnng med 4500 årskursst Petsen lt uddannelsesl stadslvet pe organson pspektv«. med kursst me åben ov ndtryk, knyttet»men et beslngskontor, hæng altså k- Korreborg les tvvl om taxametsystemet. penge, offentlge brug elev kke mør op. I rapporten konklur uddannelse. kommssonen, sten får alt ldt Laursen Ncola Schou l t antallet af randrusanske bevllng ef- Han VUC peg fk, ndblk udvkln- lvets Han gang eng med to Chrstan huse mange HF-aflngen etag, Københavns fra hele Storkøbenhavn«. når omgvelsne nye, Af Mads Westmann, Magnus n ud af 12 sturen»hvs kke har ren været nen har nle faglge ell Samtdg konklur n,»taxametsystemet målt antallet af E væren me end 20 prang en l ressourc, Ranrs HF grund, & VUC ryg fra- vre psykske sanktonssystemet. Men hvs n stu- problem, har jeg adt, hvor mange bl r gen sene år gået Haldng, r dag VUC (KVUC), men sdste uge Roen opleve kke mn almnlge hvdag penge, offentlge brug Ranrs HF & VUC omvendt. ls For mange københavnen bes- vnmand VUC kan har have ca. en 800 Ranrs årskursst. HF & VUC s På uddan- samme må helhed. har Da Else Stor- første m. Jeg blv me optaget hvor man Ranrs HF & Eksotsk storbyen kunr, r kun ét sted, brug spdsbelastnngsporne. henven Når r sg travlt, få bl, retnng af ls færre mange bevllng, man bytte arbejdsplads med kun skolen, men Ranrs komm andre fysske ram- uddannelse. sturen har været en succes, d n ud af 12 sturen cent af tmne. ren Det vs har tal nle fra v faglge kan sætte ell gang eleven,«skal Samtdg konklur n skynr n,»taxametsystemet målt gve så antallet mange af mulgt Eet eksaværen me med end 20 fraværet prang Ranrs en l HF ressourc, nsttutonne Ranrs HF hf2net.dk & VUC fra- MetroXpress. psykske problem, D- sg har Anrs jeg ad-fra Bach. torsdag næste uge r kun ét taxa-selskab en vn, må man regne man med h en vs ventetd,«hv lngskontor gav turen har Ranrs la sg så acceptabel ndsgt omsætnng. Det gv en helt nelseschef ann ro, HF Else gaard Storgaard. Det oplevet gang st lv en stod ny af placng tet af agttage«. Ranrs, nemlg Ranrs Taxa. Men nd vre en td ved, sg hvor samtlge un vlle bl opsluge af jysk kæmpestore lune callcentre. langt vej op, først hvor to le bytte skrten, sl shen ham. D hav Else Storgaard sær fo- efttænkhed v gla, v fremmest rumgård. d fle vn-jevebor, oplev var et - led en eft-»det var kke sg et selv øje, eksotsk»men omsætnngen r me p bl plads såkaldte lys»job swop«, gv Ranrs nye nput. Ston mandag af- Unr st ophold KVUC sturen har været mensbevs succes, så d hurtgt cent mulgt. af tmne. Det & vs VUC tal fra laveste v kan blandt sætte n gang Tutor eleven,«hjælp sætte præcst antal optmale sg antal bl. r kan sen-»d n skynr nsttutonne hf2net.dk MetroXpress. Dmed da - fraværet Det Ranrs lave fravær HF Ranrs følge tehjælp faglgt svage elev, n Men nærmeste,«chrstan sg Haldng Lars med Dantax s optagelse kan mænd seneste så, år nærværet har kauddannelse fællesska- le, mg alle være mår meget en langt storby hjem kursst med autsme- sg Anrs Bach. antallet af bl samme. Arkvfoto: Lars Rasborg befnr Tl gengæld skynr n kke skol, med opgørelsen. I te skoleår har r været lek- r var kus nkluson en klasse gve så mange mulgt høj kvaltet eksamensbevs så hurtgt skud mulgt. samme, uanset & VUC om laveste fraværsnspektor blandt n Tutor skolen, hjælp An- mens elev kunrne med psykske en ud- god svce. stan Haldngs kollega Lars Korreborg. nævn Esbjg, st styrke»job swop«fasthol et fyssk stet håndklæ bet måske rngen stærke begge ltag h end. med mennesk Københavns ovalt. stenbro. Samstyrrels hente nsp- uddannelsen, Tl gengæld skynr sturen n kke lær net skol, ell ej.«med rs opgørelsen. Bach, et result I te af skoleår et målrettet arbej, følge r begyndte tehjælp faglgt svage blandt elev, skolens lære. r fastsættelse af antallet af med lokal kendskab Ran- år lyr, blne ven. Jeg har sd man- n jyske n sjællandske kursst med ADHD Ran- har r drng været har lek- får knyttet»kommune-dol«, når gæl- placet beslngskontor stoppet af sg selv. Prnosen»Det har vrkelg været g-»d markant skel ron en mulg klasse»men en tutor hæng altså k- sammen, man fastsæt- nye samarbej. Stgen taxabevllng. omsætnng rs, Petsen kke mndst uddannelsesl styrke Ranrs gennemsnt pe organson vl omge med fa-grupp kursst gennem me åre-åben østkyst. ov Tempoet ndtryk, Korreborg så frem Tl daglg Martn Hartvg KVUC, en ann tytdg oplev jeg, jeg blv høj kvaltet uddannelsen, da skud samme, uanset om fraværsnspektor skolen, An- mens elev med psykske ud-ke Det lave fravær Ranrs Ændrng nødvendge Fraværet var ngang så stort, Elev med ADHD får af tutorne en hjælp tutor t antallet sætte struktur af bevllng ef- Han peg, udvkln- Han»D eng kgg med man kke Chrstan så me- lokale HF-aflngen arbejdsplads byen,«københavns sætte fra kron. hele Storkøbenhavn«. Og ne, så har gvet når et stort omgvelsne h, lvet hast kke nye, så meget. Hartvg Petsen særlgt n- rolge rs. I Ranrs var Martn sturen lær P net Nkolaj ell Bukh ej.«men, rs man Bach, bør et result af skolen et målrettet arbej, r begyndte Bach fraværsnspektor blandt skolens lære. hvdagen t, hvor sturen, mange bl r gen sene år gået Haldng valgte drng ansætte har Anrs får knyttet juste taxametsystemet: get, ndbygtal, r men dag sg sg VUC Lars (KVUC), Korreborg. men sdste to uge fuldtdschauffør Roen opleve skal udbytte, men kke kan mn slet k-almnlgke sammenlgnes med fyssk sludr med en mand, r går dan man fastholr nnova- På gan r hvdag td få en tesset sture, hvor- Ændrng nødvendge Fraværet var ngang så stort, Elev med ADHD får af tutorne hjælp sætte struktur nng bevllng et bestemt antal, kron man kontor bytte fung arbejdsplads vejen kron, med skal omsætnngen kun skolen, p men være Ranrs ste en komm ann andre fej, fysske skolen ram- har jeg ton blandt medarbejrne, ste: D skal være en omsæt- Ranrs Taxas beslngs- kunne have en tmeløn 130»I ste blot gve en fast tage hånd om problemet. Fraværsnspektorens opgave hol gennemføre n toårge HF. så får en brug bedre cce spdsbelastnngsporne. Når r travlt, bl, ls mange bes- p vnmand hyrevn. Og kan så gv have man en Ranrs kontor så HF & VUC s taxa- uddan- bl være crka en mllon helhed. kro- Da skole sætte første sg en m. ann Jeg oplevet blv god, me jysk optaget lune en når en ny ovenskomst har retnng af ls færre mange P Nkolaj Bukh men, man bør skolen valgte ansætte Anrs takst pr. sturen, bør man høje grad end nu se, hvem r øje med elevnes fravær sam-»v får mange, kke ble- juste taxametsystemet: Bach fraværsnspektor hvdagen sturen,»i ste blot gve en fast tage hånd om problemet. Fraværsnspektorens opgave hol gennemføre n toårge HF. skre nne omsætnng,«mun ov hele lan, såvel I Esbjg fastsætt man ann ndsgt stes stemmeførngen lave sam- så får en bedre cce antal bevllng, r skal vnmænd nelseschef 11 andre HF kom- Else Storgaard. Det såkaldte»job swop«, Ranrs Ston mandag af- Unr st ophold KVUC n,«sg Lars gang Korreborg. st lv stod ls af stol. tet Det gv en helt unrspllet facon, hvor stem- andret res arbejdsvlkår. vllg uddanne m bedst tdg sørge aflaste lærne vet set obsvet må man folkeskolen, regne med en vs ventetd,«fået lov sg have et un vlle opsluge af kæmpestore call-»men omsætnngen p bl lngskontor har la sg acceptabel omsætnng. af agttage«. takst pr. sturen, bør man høje grad end nu se, hvem r øje med elevnes fravær sam-»v får mange, kke ble- lyr fra n snart hen- Sjælland Jylland, følge Korreborg øjeblkket nng rutn,«tæll Eltalne langme, end jeg bllgst. På n må kan man uddanne nle fle un betale l- unrvsnngen. mønst med sætte højt fravær. præcst Hos antal os opcentre. langt områ, så kan fokuse hvor har vllg uddanne m bedst tdg sørge aflaste lærne vet set obsvet folkeskolen, væren dantaxmand. vej op, først Lars hvor Korreborg to le peg, bytte antallet skrvebor, d man var Ranrs et led td- en et eft- nx, r var hedr kke en et gen- øje, r var kus nkluson kke altd rgtge. en klasse Jeg hå- af bevllng ten, sl ud shen fra se Storgaard. ham. D hav Else vant Storgaard. Det hurtge sær svar fo- geså meget rmed spare sktekron.«faste græns, hvor meget fra- af, blv set hørt, r Lokalt kontor Postv oplevelse Anrs Bachs første tag var får lge pludselg oplevelsen bllgst. På n må kan man uddanne nle fle un betale l- unrvsnngen. mønst med højt fravær. Hos os Men Chrstan Haldng områ, så kan fokuse hvor har fået lov have et tmale antal bl.»d v gla, v fremmest d fle vnmænd seneste år har ka- kun lgt uddannelse udså udvklngen le, har nemsntlg omsætnng alle mår p bl meget langt hjem kursst b med tage net autsmestyrrels hente nsp- af roen med Uddannelsesordfør socalmokrne, Ane Halsboe-Jørgensen, skolen mør dag n første kon- betyr, nævn begynr Esbjg, mø st Svømmepgne styrke fasthol r blev et supstjn fyssk stet 1930 nes håndklæ rngen begge ltag. Københavns stenbro. vær skolen lar. Elevne blv taget hånd om m. Og med Dantax s optagelse kan geså meget rmed spare sktekron.«faste græns, hvor meget fra- af, blv set hørt, r Anrs Bachs første tag var får lge pludselg oplevelsen Hos Ranrs Taxa s Chr- man dag st eget beslngs- 1,2 mllon kron. For Martn Hartvg Petsen hjem København, eft- men kke, sten genelt gv sekvens, når res fravær når 10 skole ved, Uddannelsesordfør socalmokrne, Ane Halsboe-Jørgensen, skolen mør dag n første kon- betyr, begynr mø r vær skolen lar. Elevne blv taget hånd om m. Og»kommune-dol«, kan komme når gæl- Danmark placet beslngskontor stoppet af sg selv. Prnosen»Det har vrkelg været gven. Jeg har sd man- n jyske n sjællandske kursst med ADHD Ran-»D markant skel ron en mulg klasse meget skud ungdomsuddannels. Hun kenr d, ta-»så skal n sturen sg Anrs Bach. procent. spørge os om hjælp fastsættelse få n,«svømmepgne af antallet af r Et med blev tndren supstjn lokal præcst kendskab 1930 nes tdsblle Ranrs, kke mndst styrke med et år stykke lyr, blne men kke, sten genelt gv sekvens, når res fravær når 10 skole ved, kan komme taxabevllng. Danmark Mandag sdste ge fa-grupp gennem cce årene, så har gvet et stort h, lvet hast kke så meget. Hartvg Petsen særlgt n- østkyst. Tempoet rab rolge rs. I Ranrs splvand xametsystemet har svagh samtale med en stuvejl, Skolens udgft ndss letlæst veltænkt dræts-, køns- kulturhstore. Ranrs gennemsnt vl omsætte kron. Og var Martn meget skud ungdomsuddannels. Hun kenr d, ta-»så skal n sturen sg Anrs Bach. procent. spørge os om hjælp få n,«peg, regngspartne alle gang med se, hvordan ne. Hvs n sturen kke skolens egne v følg op tre ug se- mod fravær fnanset»d kgg af bå man Et tndren kke så meget mdl ndbygtal, skud fra letlæst men sg veltænkt dræts-, sg Lars køns- Korreborg. kulturhstore. to fuldtdschauffør skal udbytte, men kan slet k- På gan r td få en tesset sture, hvor- præcst lokale tdsblle arbejdsplads med et stykke byen,«weekendavsen xametsystemet har svagh samtale med en stuvejl, Skolens udgft ndss systemet kan justes, så lngen har reducet st fravær n td, sten. Pengene peg, regngspartne alle gang med v følg op tre ug sene. mod fravær fnanset af bå ste: fra sten D komm En træffelg b... åbn op et utrolgt spænn stykke danmarkshstore så n veltalt skal være en omsætnng et bestemt antal kron kontor fung vejen kron, Frst. skal Ranrs omsætnngen Splvand p A/S være gør ste en ann Ranrs Taxas Weekendavsen beslngs- kunne have en tmeløn 130 ke sammenlgnes med fyssk sludr med en mand, r går dan man fastholr nnovon kubk- blandt Men medarbejrne, 15. septemb. le med to voksne to børn brug kubkmet vand se af, skud hvordan blv me retfærdg. Hvs n sturen får vedkommen kke skolens en skrftlg egne mdl advarsel. Og r kke så meget dannels får slet rådghed. altså, få l ra- om året, eft fem år vl kun- fra skud en pulje, fra alle ungdomsud- systemet kan justes, så lngen af skud blv har reducet st fravær n td, sten. Pengene fra sten komm En træffelg b... åbn op et utrolgt spænn så stykke gv danmarkshstore man kontor så n så veltalt taxa- bl være opmærk crka en mllon, kro- ansøgnngsfrsten skole sætte sg en vedtaget ann af Folketngen oplevet god, jul jysk met, lune hvor en r mentlg når en ny bten ovenskomst absolut har sdste ne spare 20 procent spl- Rabordnngen, fej, blev skolen brug typsk har crka jeg 150 Genelt opdr d Blngske p hyrevn. Og VUC ne me retfærdg. med store ovskud får vedkommen en dskute. skrftlg advarsel. stu- Og r kke bedr så meget sg, ryg dannels vedkommens får slet få knyttet rådghed. en tutor. antal bevllng, r skal vnmænd 11 andre komn,«poltken Hvs fra stadg en pulje, kke - alle Puljen ungdomsud- afs, kursst kan 2013, gv vrkh med vl være en l vrkh, udkald. Mandag skal Nurstyrelsen senest har ansøgh, brug ov vandsafgften, mens vrk- Genelt opdr bedre budne d Blngske sg vrkh Lars Korreborg. år ls rykket stol. en Det gv en helt unrspllet facon, hvor stemmeførngen lave sam- andret res arbejdsvlkår. et stort brug af vand mulghed slppe bllge Rabordnngen en sånngen, straks eft mel- kubkmet kan opnå en be- opfylr krtne. VUC ne med store ren. ovskud dskute. Hvs stadg SU, kke sturen bedr sg, ryg vedkommens v ndkaldt samtale få knyttet med en - tutor. slet kke har brug en tutor. Puljen unr 18 afs år bl-, kursst»d kan mange af skre vores nne elev, omsætnng,«mun ov hele lan, såvel I Esbjg fastsætt man ann ndsgt stes stemnng bedre budne»vores uddannelsesnsttuton sturen. SU, sturen unr res ældre,«18 år bl- sg»d Anrs mange Bach. af Så vores v har elev, valgt tage res tm KR kke retnng, r skal tjene 288 SIDER lyr fra n snart henværen dantaxmand. Lars Korreborg peg, Sjælland Jylland, Poltken følge måned Korreborg frem øjeblkket hold sdste år. rutn,«tæll af med El-splvanse Storgaard. bten gves kke vant automsk.. Det hurtge sge, rabten svar blv større, sen nme Ranrs Spl- Det begnet, samtalne men langme, rakaldt trappemol, end jeg vl dngsfrstens udløb vl styrelsparelse hele 60 procent.»vores uddannelsesnsttuton penge. Og når r et ovskud, ndkaldt skal samtale Ifølge med ham res ældre,«sg Anrs Bach. Så v har valgt tage res tm KR antallet af bevllng ud fra nødvendgt, slet kke har brug lave en tutor. en stor pulje med tm, Af Jan Ssseck - ell me - kan man få rab udlednngen af splnng Nurstyrelsen. hen har. Trappemol- godkendt slppe ldt spare alt crka 700 mllon Man skal selv sen en ansøg- jo større vandbrug vrkvand om, hvlke kunr, r le danske hvvslv kan kke retnng, r bruges skal tjene gøre unrvsnngen elevne mør konsekvens s af specelt svage INFORMATIONSFORLAG.DK kun d 288 SIDER man Ranrs tdlgt udså udvklngen har nemsntlg omsætnng p bl Postv oplevelse et nx, r hedr en gen- kke altd rgtge. Jeg håb tage bety- net len af nbær, roen med kubkme- bllge kron ordnngen. penge. Og når r endnu et ovskud, bedre,«skal sg. Ifølge ham nødvendgt, faste ramm. lave en stor pulje elev,«med tm, klar Lokalt Anrs kontor Bach. vand. Men kræv, Et stort vandbrug bruges gøre unrvsnngen elevne mør konsekvens s af specelt svage Hos Ranrs Taxa INFORMATIONSFORLAG.DK s Chr- man dag st eget beslngs- 1,2 RANDERS: mllon Har kron. man en vrkhed, brug man h ste cce søge rab brug 500 kubkmet el- l af vandaflednngsbdra- me konkret, vrkhe- man For har Martn søgt om, Hartvg sd-pets nne hjem sammenhæng København, et ttaksten eft- n varable Rabordnngen betyr endnu bedre,«sg. faste ramm. elev,«klar Anrs Bach. 500 kubkmet vand årlgt kommen år mandag l rov. En typsk famget falr med stgen vandr, r brug mellem

13 10 / FREDAG 10. OKTOBER 2014 Ranrs. FREDAG 10. OKTOBER 2014 / 11 HF-eksamen hjemmestudum Af Lnda Mchelle Handrup Ranrs HF & VUC RANDERS: For sturen, r samtdg skal passe et fuldtdsarbej ell bare har bedst med arbej meget selvstændgt, HF-enkeltfag fleksbel fjnunrvsnng en god mulghed. Den benytt mange sg af, to af m tæll h hvor. Kroppen kan kke hol Jane Chrstensen 45 år står ov et hvvsskfte. Hun uddannet frsør har arbej sn egen salon mange år. Nu blandt stgen antal kursst, r brug Ranrs HF & VUC s bud om sture HF-enkeltfag hjemmefra. Fagene helt un møplgt, men hv måned afholr unrvsen et semnar, man kan vælge ltage.»mn krop kan kke længe hol være frsør, så nu vl jeg gne uddanne mg dætst, jeg har brug HF søge nd uddannelsen. Jeg har stadg mn salon, jeg pass dagtmne, r sup mg med fleksble hold, hvor jeg stur hjemmefra tdspunkt, hvor pass mg bedst.«kræv selvdscpln Hun begyndte et år sn vent stå med en hel HF-eksamen august.»det kræv en l selvdscpln, men kke svært mg fn motvonen. Jeg skal jo bruge en høj karakt kvalfce mg mn næste uddannelse, så op mg selv gøre en god ndss. De h fag skal jeg lære, d jeg skal bruge m, så jeg nødt læse lave lekt. Det vrkelghen ret smpelt, sådan fung resten af vn så.«i starten var d nvøs have taget munn fuld.»det jo nle år sn, jeg gk ud af 10. klasse t frsøruddannelsen, så jeg skulle da lge vænne mg sture gen, men går rgtgt godt. Det en stor psonlg sejr, r gv blod tann vlle uddanne mg vre.«{ Skolens toårge HF egn sg RANDERS: Ranrs HF & God kem unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag VUC byr nu fleksble løb med fag eksamen så meget Rune Kr Mar- nveau med klasse Mljøet skolen betyr - fagpakk VUC rumm fag nveau med klasse, Vl gne blve bedre tensen: gymnasalt nveau, r bå hvor man kan hoppe løbet af året gå eksamen rnærsygeplejske, men jeg lem lærne hol, når»mn drøm blve vete-»d rgtg god kem mel- egn sg unge voksne. { Skolen byr sun bå vnt m. Mulghen vejen frem vjen. Jeg skal have nle fær- lyst gå skole.«særlge løb vrkh mangl nle skrdt ve- klng, får du så me unrvsnng ordbln, Fleksbelt Den fleksble m en me uddannelse, tæll to dgh hus ovhove komme betragtnng en ovvnlse sætte grundlæggen nveau. For Mchelle Btelsen var samt dansk memk af kursstne get selvstændg må sture, pass hen godt.»jeg har haft mange år arbejdsmarke lært tænke selv, så jeg kan godt l, jeg selv styr mne stur. Samtdg mn baggrundsvn en l, d jeg har net bn mn nye vn op.«20-årge Krstne Lænø synes så, fleksble løb un møplgt en rgtg god løsnng.»på n må kan jeg selv styre mn stutd have ro arbej hjemmefra. Jeg vl gne uddanne mg, men jeg har brug fleksbltet, d hårdt mg psyksk, hvs jeg skal skole hv dag syv tm være socal. Hvs jeg kke hav fun n h mulghed HF-enkeltfag, tror jeg kke, jeg vlle få en gymnasal uddannelse.«bret baggrund Hun beskrv selv sn baggrund bret. Bag sg har skellge afbrudte uddannelsesløb por med stress presson. Oprnlgt var drømmen blve kondtor, men n måtte opgve, da udvkle allg ov mel. Nu drømmen fuldføre HF, så kan uddanne sg nn psykomotork. Ikke me stress»jeg rgtg glad gå Ranrs HF & VUC, har hjulpet mg meget psonlgt, så jeg kke længe føl stress. Jeg synes, r et godt samarbej mellem kursst lære, anrles me lgeværdgt end andre skol. Jeg kan så godt l voksne mljø, hvor folk selv tag ansvar res uddannelse komm med en l lvsfarng har skellge baggrun. Jeg har før haft svært ved passe nd uddannels, men h r plads mangfoldghed. D plads mg.«krstne Lænø starte HF-enkeltfag januar år blv alle stunt m.»det ret vldt tænke. Jeg har jo aldrg før gennemført en uddannelse. Det blv da fedt.«ny uddannelse gv nyt n mod stur Vn. Nyt bud sturen, r har behov fleksbltet uddannelsesløbet. Af Lnda Mchelle Handrup Ranrs HF & VUC Tl fælles har et behov få genopfrsket fag nveau med folkeskolens klasse, men ells Rune Kr Martensen Mchelle Btelsen ret skellge. Nu går begge stuløbet Ranrs HF & VUC, et nyt, fleksbelt bud med løben optag eksamen to gange om året.»stuløbet henvenr sg m, r har behov starte et uddannelsesløb et tdspunkt, r skævt hold gængse starttdspunkt januar august. Forløbet m, r mangl nle kompetenc komme godt vre uddannelsessystemet. De står typsk ov starte en ny uddannelse ell skfte uddannelse har behov genopfrske fag klasses nveau. Nle har så brug få eksamenspapr, kke fk med sg fra folkeskolen.«det tæll Henrk Hassnggaard, r stuvejl skolens aflng almen voksenuddannelse. Stuløbet starte op 1. septemb år.»v kommet rgtgt godt gang med løbet har oplevet en stor ntesse,«vur- r. For 28-årge Mchelle Btelsen pass nye bud pfekt hens behov. Hun har tre barsl bag sg en uddannelse bygnngsmal, afbrød, d kke kunne fn en læreplads. Hun har ldt eksamen fra 9. klasse, men kke en fuld afgangseksamen. sådan en uddannelse, så jeg h afslutte mn eksamen fra 9. klasse. Det vl gve mg mulghed tage 10. klasse reft så en HF.«Hens holdkamm Rune Kr Martensen har skellge afbrudte uddannelsesløb bag sg skal nu starte en uddannelse køleteknk eft nytår. Han 25 år gk ud af folkeskolen eft 9. klasse un et helt eksamensbevs har brug få genopfrsket dansk, engelsk memk.»jeg vl gne blve bedre fagene mn egen skyld, så jeg kan få me ud af uddannelsen køleteknk. Ells vl jeg try komme arbej hårdt følge med,«vurr.»som vores dansklær sg, så har alle gået folkeskolen man skal bare have banket rusten af, nle af os har me rust end andre,«føj Mchelle Btelsen med et sml tsætt:»lærne dygtge mø os, r hvor v. Jeg har fx engelsk svaren 9. klasse memk nveau med 10. klasse. På n må får jeg bedste mulgh rykke mg fagene. V skellge mennesk skellge nveau hol, men ngen peg fngre ad hnann, selv om n ene faglgt længe fremme end n ann sådan bare, fung rgtg godt.«krstne Lænø læs HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC benytt sg af mulghen følge fag fleksbel fjnunrvsnng, så kan sture hjemmefra. Rune Kr Martensen følg så et fleksbelt løb skolen, hvor tag fag nveau med klasse. Foto: Annelene Petsen { Vn Ranrs Amtsavs hv fredag skrevet af et panel af kommunkonsansvarlge ungdoms- vregåen uddannels med me Ranrs. Panel1 Vn { Panelet består af: { Annemare Stoltenborg, Parup Gymnasum { Lnda Handrup, Ranrs HF & VUC { Chrstna Oehlenschläg, Lse Btsch Holm Casp Bangsgaard Rask, Ranrs Stsskole { Lone Vestgaard Anrsen Hanne Duus, Va Unvsty College { Flemmng Jebg, Tradum { Maranne Nlsson, Dana { Krsten Vestgaard, Regonshosptalet Ranrs { Torben Wedfald Olsen Ole Eeg, Ungdommens Uddannelsesvejlednng Ranrs { Trne Puggaard Jann Rye Petsen, Ranrs Socal- Sundhedsskole Fleksble fag løb { Ranrs HF & VUC byr fleksble unrvsnngsløb, hvor r løben optag, en stor l af unrvsnngen egår va comput ntnet. { På HF-enkeltfag kan du tage fag 100 procent fjnunrvsnng, hvor du stur hjemmefra. En gang om månen byr hvt fag et aftensemnar, hvor du kan vælge ltage. { Mangl du fag eksamen nveau med klasse, kan du ltage stuløbet skolens aflng AVU (almen voksenuddannelse). H løben optag, du kan vælge fag nveau, pass netop dt behov. sg skolebænken gen.»i mange år har jeg ovvejet uddanne mg un gøre net ved. Jeg var smpelthen så nvøs. Hvad nu hvs jeg slet kke kunne fn ud af gå skole gen?«det kunne.»nu har jeg bare fået så meget gåmod, går godt, jeg glær mg hv dag komme skole. Når dagen omme, går jeg hfra med oprejst pan, d jeg har fun ud af, jeg godt kan. Det jo optur, jeg stolt af mg selv. Nu åbn jeg døre nye mulgh vreuddanne mg.«ranrs HF & VUC { 1400 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 130 medarbejre.

14 MANDAG 13. OKTOBER 2014 / 05 TIRSDAG FREDAG SEPTEMBER JUNI / Vnrbll fra stuture RANDERS: D har været holdt en fotokonkurrence bll fra årets stuture 2. HF-klassne fra Ranrs HF & VUC. De tre vnrbll nu fun. De to bll af 2. K Pars ndsendt af Jule Drud fra 2. K, blle af 2. N London ndsendt af Una Gregsen fra 2. N. Alle n 2. HF-klass var stutur uge 39. Årets stnon var Amstdam, London Pars. Stuturene har bå relevant faglgt ndhold rumm en vgtg socal funkton klassnes sammenhold. Foto fra Pars: Jule Drud fra 2. K Nyt samarbej mellem HF hvvsakamet Ny vcektor klar Ranrs HF & VUC RANDERS: Som net nyt kan sturen tage en fagpakke med fre fag HF-en- keltfag Ranrs HF & VUC, Hurtge genveje fra HF Dana r kvalfc søge nd { Ranrs HF & VUC Erhvvsakam Dana har ndledt et trær Lena Søllngvraa, r sær glær sg blve to-årge busnessuddannels samarbej, en hvor en etårg l fagpakke af HF-enkeltfag skolens kvalfc Hobro Ranrs. sturen søge nd fre af hvvsakamets uddannels: stregske arbej med Stuvejle udvkle fra begge bedste lærngsmljø husets mange { Hanlsøkonom uddannels står bag nye skellge kursst samarbej, r alle har { Fnansøkonom trukket første sturen. I ste bruge to ell tre år tage en hel stu- løsnng mg, d jeg»fagpakken en rgtg god { Svceøkonom { Markedsførngsøkonom nteksamen kan man nu fast besluttet mn næste { En fagpakke består af fre fag gymnasale nveau, fagpakken nøjes med fre fag en såkaldt uddannelse gne vl består af netop fag, adgangskrav n gæln fagpakke HF-enkeltfag gang med n så hurtgt uddannelse hvvsakamet. Fx består fagpakken rettet mod et år. Det kræv d, man har andre relevante farng med sg fra uddannelse mulgt,«sg Thor Phlpsen. Presseblle uddannelsen lsøkonom af dansk A, samfundsfag B, engelsk B hvvsøkonom ell memk C-nveau. Det mulgt følge et ell fle af fagene fleksbel fjnunrvsnng. ell job. Fagpakkne rettet mod hvvsakamets { Man skal være fyldt 21 år blve optaget en uddyb Anne Lse Nygaard. uddannels svceøkonom, fagpakke rettet mod Erhvvsakam Dana. lsøkonom, mar- kedsførngsøkonom fnansøkonom. Hurtg genvej En af sturen, r har haft glæ af nye bud, bestyr. uddannelsessted, r gør teoren 21-årge Thor Flpsen fra»det har været en kanon god brugbar hold Effektve bud Ranrs. Lge nu fuld oplevelse mg ven bage skolebænken, jeg bageft«. konkrete jobs, man kan søge gang med gå afslutten»v vl gne stå sammen om eksamen dansk, engelsk, har lært rgtgt meget løbet Også Erhvvsakam LØRDAG 18. O OBER 2014 / 29 skabe go effektve uddannelsesbud memk samfundsfag af sdste år h Ranrs Dana man glad nye Ranrs, HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC. Mn mor sg - samarbej omkrng kvalf- BIRTH E RØNN HORNBECH fylr da poltmest r kan løfte byens borge,«hf & VUC, så kan søge så, aldrg før har set cen fagpakk: tæll Anne Lse Nygaard, nd Erhvvsakam Danas mg gøre så meget ud af sko-»en fagpakke målrettet en r tte e e f lketnge r nstr re. Hu r uddannet cand.ju ra Kø- r stuvejl Ranrs uddannelse lslen nu,«sml Thor F- af vores busnessuddannel- Foto fra Pars: Jule benh ns Un vstet 71. I lgen år or karre poltet. I 76 bl HF & VUC. økonom håbentlg starte lpsen. s et rgtgt godt bud Drud fra 2. K Hor ech lketngskandda nstr øgekredsen. Foto dfra London: lketngsvalge Una Gregsen e 84fra 2. N. Idéen med samarbej r august. Han oplev sun, unge, r måske kke har bl f rste gang valgt t F lketnget. t med Erhvvsakam Dana»Fagpakken en rgtg fagpakken en god ndgang gennemført en hel ungdomsuddannelse, men ste valgt by en hurtg genvej god løsnng mg, d jeg en vregåen uddannelse, LØRDAG FREDAG OKTOBRER JUNI / sturen, har ladt fast besluttet mn næ- d løbet rust ham være arbejdsmarke folkeskolen nle år sste uddannelse gne vl sture. nle år. Når v optag nye n nu har besluttet sg gang med n så hurtgt Tl august håb sturen Dana, s v tage en hvvsakamsk mulgt. Jeg har netop fag, starte Erhvvsakam så res hvvsfarng, uddannelse, men mangl jeg har brug søge nd Danas toårge uddannelse v vl gne gve kre- faglge kvalfkon lsøkonomuddannel- lsøkonom. dt, man komm med en UDDANNELSE kunne søge nd. sen, jeg spar td ved kun ann baggrund end bare uddannelse. Det gv tt et godt»for sturen, r bruge et år en fagpakke Køren sælg Nyt samarbej mellem HF hvvsakamet meget målrette res ønske om vregåen uddan- jeg kke har brug,«- arbej køren sælg, sturen komm med - ste to år en hel HF,»På sgt vl jeg gne have et modspl holne h, UDDANNELSE: Camlla Pagh p lads. Fx har jeg lær t, Rasmussen nu udlær RANDERS: rt Som net nyt man kke kan nå alt hel- kan sturen tage en fag- har med fre fag HF-en- opgav pfekt. Det ud- god løsnng uddannel- HG lsskolen, snom. Mn kæreste har gået l Erhvvsakam ommsml nelse gne vl spare td, tæll. så r vl jeg gne have en skellge baggrun,«sg Nkolaj Zethn, r stuvej- kontorassstent Ranrs l kke kan nå løse alle vores etårge fagpakk en Eft 10. klasse t en uddannelse lsøko- HF & VUC, hvor pakke keltfag Ranrs HF & VUC, Hurtge genveje fra HF Dana s, hvor en hel stunteksamen kke et adgangskrav,«af byens café tjen hen ved jeg, et godt n da har arbej en hvvsakamet, fra Dana. været elev seneste to år. dren, når man gne r kvalfc søge nd»jeg har lært meget bå vl sge ja Erhvvsakam Danas { Ranrs hele HF & gøre VUC Erhvvsakam Dana har ndledt et faglgt psonlgt to-årge fun-busnessuddannels så godt samarbej, mulgt, hvor men etårg fagpakke HF-enkeltfag kvalfc Forandrngens vn blæs gang arbej med pædagk ddaktk takket være kem et åbent samarbej stor bred farng nn HF & VUC mærke en god meget kompetent l med en ud af, hvordan Hobro Ranrs. jeg blevet bedre sturen t l sge søge nd fre af hvvsakamets uddannels: Ranrs HF & VUC, r fra 1. have et rgtgt job sted Stuvejle fra begge fra.2 { Hanlsøkonom novemb får 40-årge Lena engage medarbejre. Jeg blandt medarbejrne en skoleudvklng. V skre, bare gå skole.«uddannels står bag nye Camlla Pagh Rasmussen Søllngvraa ny vcektor. har ndtryk af skolen et skole, r samtdg meget Lena vl bdrage skre Som et ekstra tvst samarbej, ud- r alle har nu ans { Fnansøkonom vka ar stu- Ny MTB teknkbane Romalt Bakk trukket første sturen. { spænn sted, r færd åben udvklng andrng. Det dl om skabe profl så»jeg kan glær ndgå mg sko- Ranrs HF & VUC en stærk dannelsen fk eft tåret admnstr tonen Svceøkonom n Ran- Jeg glær mg smpelthen så med skærpe RANDERS: sn profl Alle med g 2013 sun mulghed m ed kursstrå p roce- rs HF & VUC frem ud- I ste bruge to ell ophold tre år dur tage en omkrng hel stu- stu løsnng eturene mg, d gangen jeg af januar får nu mulghed øve hvordan kan bruge»fagpakken en rgtg god { Markedsførngsøkonom meget komme gang. Det blve me tylg høj puls landkortet. res teknske kunnen en med gve kursstne bedste bejdsrelon n nye teknkbane,«stejle bakk bedste lærngsmljø rlens mange vse skellge mange rytte, samar- rejse to ugs skoleo Au ustn Communty nteksamen Col- kan få åetman en masse nu fast fæ ærd besluttet dghe ghe- mn næste»je eg gl lad fo or kunne blv spænn arbej { En fagpakke består af fre fag gymnasale nveau, fagpakken lege Te exas. nøjes med fre r fag nn såkaldt økonom uddannelse m ad- gne fo vl ortsætte h, splntny MTB teknkbane består af netop en fag, adgangskrav n gæln stregsk med skolens ovordne lnj samarbej med I sn td Århus med mass Købmands- af uddrng Den skole glær jeg mg V glær os mand by MTB hen klubben år. Det kræv d, man mulgt,«sg Thor uddannelsen lsøkonom af dansk A, samfundsfag B, engelsk Romalt Bakk. Ranrs. Presseblle mulgh uddanne sg. uddannelsesmljøet sg Lasse Somm, Ranrs.»Det var en god ople fagpakke evelse, HF-enkeltfag mnstron.«gang med n så hurtgt hyggelg åb uddannelse ben skole, hvvsakamet. hvor Fx består fagpakken rettet mod hvor jeg så fk styrket mt Unrvejs løbe et har r så et godt socalt bestyrelse medarbejre. skole har Lena har andre relevante farng med sg fra uddannelse følge et ell fle af fagene fleksbel fjnunrvsnng. arbej stregsk sekton, med hvor pæda- ryttne samtdg med hele krop- Phlpsen. Presseblle B hvvsøkonom ell memk C-nveau. Det mulgt Banen Søllngvraa lt op sær seks blve en l af. velkommen. engelske spr meget,«- så lært sg selv en hel mlj jø blandt medarb bejrne. tæll. ell job. Fagpakkne l bedre rettet tdl- mod hvvsakamets»jeg blevet kle e sted, hvor r{ Man me skal eget være lv fyldt 21 år blve optaget en flow stejle ned- optakt med nuren,«tæll ken. uddyb Anne Lse Je Nygaard. eg kan godt l være et Hun komm fra en slng gsk ddaktsk blandt an udvklng kan øve svng Lena Søllngvraa uddannet Sn år 2000 pen har blv Ranrs trænet tæt HF kon- Hun 24 år har uddannels svceøkonom, Nu har lsøkonom, svagh mar- enen arbej af jds- sturen, hele r tn har sk net.«bøg Århus bpassen Købmandsskole, - en hurtg hvor snak om rngsmljø. Hun sten har øve sun drops henov store med engelsk ekstra Bent Vnth Den Sørensen, nye teknkbane men nu lg- Hurtg genvej fagpakke rettet mod Erhvvsakam Dana. uddannelses- praktkchef med fokus dgtale læ- cand.mag. tysk kunsth- & VUC s vcektor hed ge afsluttet en uddan mne psonlge styrk k mange menneske, så r Det llle rullen bblotek hav sn bug fle grs kørsl, bumle ov kampe- Lasse Somm. svceøkonom. kedsførngsøkonom fnansøkonom. 21-årge Thor Flpsen fra»det har været en kanon god ren brugbar hold Det MTB Ranrs, r Bakk tæt grusgraven. haft glæ af nye bud, bestyr. uddannelsessted, r gør teo- bblotekets øvrge bud. Foto: Rchard Sylvestsen træstamm. g toppen af Romalt afsluttet to års uddan- har været ans sn 2002 arbej med kvaltetsskrng. sfag. Prv bor sammen har valgt gå ned td nelse kontorassst tent, haf sdste syv år chef. med sn kæreste parrets fem ovgår r en slng Ranrs. Lge nu fuld oplevelse mg ven bage skolebænken, jeg bageft«. tjeneste gne gur ls været bblotekets Jeg går kæl-megs nd Cykelby et har tæt lavet n sammenbragte sg Lasse Somm, børn. r udne blandt an mulghed økonomchef. t klokken 17 ved bålste- konkrete jobs, man kan søge et samarbej med Ran- have øvet res teknkk,«malt Bakk. H får rytt- Fyraftens-cykelturen star- hvor har kombne Effektve et t- bud gang med gå afslutten d en Ranrs HF &»V VUC vl gne stå sammen om eksamen dansk, engelsk, har lært rgtgt meget løbet Også Erhvvsakam bruge Ranrs n HF korrekte & VUC vr en fn husets samarbej egen med nye bane: mne kolleg, ov være mand afprøve n nye teknkbane. Romalt Bakk. Turen Turen blv gu af henvenr sg alle øve med skoleophold År rhus skabe go effektve uddannelsesbud Ranrs, HF-enkeltfag Ranrs HF & VUC. Mn mor sg - samarbej omkrng kvalf- Gole. Så gør v end- mdtbytur. Den me end 50 nkbane, r henvenr sg så cykelambassadør Lasse Somm: uøve kræv en memk samfundsfag af sdste år h Ranrs Dana man glad nye n. Og r skal me end budcykel frem torsdagens»v har etablet en tek- MTB klubben Ranrs - ann type skole, hvor r hvor v ankenr nddrag stadg hnann. bru- V MTB skal rytte splle alle alrs- Mette Ranrs Jespsen Cykelby. glær sg»jeg glær mg v- mountanbke cykel. Det Ranrs HF & VUC s rektor Købmandsskole. r kan løfte byens borge,«hf & VUC, så kan søge så, aldrg før har set cen fagpakk: da en ganske stor grs,«bred sg Elmelund med trækk et sml - en mg. sang, Skolen ges. Ben har meget hnann ældre - go. klass D har alle nveau. samarbej: se mange rytte, hvor- Ranrs Cykelby, r arran- kursstne, år gammel. Og kan»det har funget godt rshavn tæll Anne Lse Nygaard, nd Erhvvsakam Danas uddannelse lslen nu,«sml Thor F- af vores busnessuddannel- mens kollegaen monstr, kan stadg bruges. Det samme Den lgg bnlse med Fyraftens-cykelmø dan kan bruge n nye g turen samarbej mg gøre så meget ud af sko-»en fagpakke målrettet en bn teor med prakss, r stuvejl Ranrs HF & VUC. økonom håbentlg starte lpsen. s et rgtgt godt bud man faktsk kan låne bøg, kan dgtale bud, huset kommen MTB-spor Onsdag 18. jun arrange- teknkbane MTB spore- med cykelambassadør Las- Ranrs HF & VUC et stærkt fokus udvklngsarbej computspl en meget drek- bevdst rumm - - bare man telsessamtalne ved. bakkne. Ranrs Det optmalt, Det r Ranrs lykkes Cykelby os fyraf- fn ne Romalt en Bakk. MTB se Somm. Arrangementet været vgtgt mg ansæt- har jeg blandt an arbej Idéen j med samarbej r august. Han oplev sun, unge, r måske kke har musk med Erhvvsakam Dana»Fagpakken en rgtg fagpakken en god ndgang gennemført en hel ungdomsuddannelse, te fra cyklen. Endda grs. Og var, hvad tour ryttne kan køre drektenscykeltur øve en fantastsk sportsgren, grs tag crka halv- 28 men ste valgt De to cykelmyg hav ls mdtby gk ud. te ud MTB-sporene eft uøve MTB rytte Ro- hvor man får sved pann ann tme. by en hurtg genvej god løsnng mg, d jeg en vregåen uddannelse, d løbet rust ham være arbejdsmarke låne Vst Ranrs ladcykel 29 har med nøjelsen nvt sturen, har ladt folkeskolen nle recepton år sste uddannelse edag n gne 24. vl oktob sture. 2014, nle år. Når v optag fast besluttet mn næ- nye N Ranrs Nu kan Ranrs HF & VUC sætte navn skolens nye vcektor. 1. novemb

15 10 / TORSDAG 6. NOVEMBER 2014 Ranrs. TORSDAG 6. NOVEMBER 2014 / 11 Balkan-flygtnngene Rko alavand Adran Abedn klar sg fnt Ranrs HF & VUC. Foto: Rchard Sylvestsen» For mg et vgtgt budskab, lgegyldgt, hvor man fra, hvem r har været krg mod hvem. RATCO CAVALANDIC, HF-elev, Ranrs Ild bag ryggen Uddannelse. Flygtnnge fra hv sn s af Balkan-konflkten havnet samme klasse Ranrs HF & VUC - går strygen. Af Lnda Mchelle Handrup Kommunkonsmedarbejr, Ranrs HF & VUC Me nysgrge RANDERS: I en 1. HF-klasse»Eft vores opgave med portrættne var om, v hav Ranrs HF & VUC har kursstne skrevet portrætt af kendt hnann meget længe En vrkelg hstore hnann. Et af m tæll hstoren om en dreng fra Bosnen, r skfte hjemland grund af borgkrgen endte Ranrs. Hans klassekamm, r har skrevet hstoren, fæl- td, d v pludselg vdste nle meget psonlge tng om hnann. Fx fk jeg v, Rkos far dø krgen, fk resten af klassen så v, da jeg læste s hstore højt. Så For Rko Calavand Adran Abedn krgen Balkan en meget vrkelg hstore.»det var en l skulle skrve om hnann, d v nemt kunne rele hnan FRA KRIG PÅ BALKAN TIL HF I dgvs så fra Balkan, vl gne spre budskabet om, man kan være venn tværs af relgon etnsk baggrund De begge 21 år går 1. R lød skrve et portræt af hnann, målet var tolt. De skulle lære lave et ntvew, skulle lære hnann bedre ken klassen. god må bry sen starten, så folk kke var så gente, ells hav været«, føj Adran Abedn. De to klassekamm kendte man pludselg kke så fremme hnann me,«tæll Adran Abedn. Rko Calavand opleve, fle fra klassen kom hen kke hnann, før kom ham bageft var meget nys- Ranrs HF & VUC, hvor går toårge HF, så kom Bryr sen HF. H blevet go venn, grge. fældgvs samme gruppe, da klassen skulle skrve portrætt om hnann. De l samme baggrund, komm begge fra Balkan, men fra hv sn s af en af mange etnske græns, r pludselg blev uhyggelgt tylge 1990 ne blev frontlnj mellem nabo, da Eksjugoslaven brød ud krg. Rko Calavandc bosnsk sb, mens Adran Abedn kosovoalban. Opgaven fra res dansklær»det var en god øvelse, v fk en bedre ståelse hnann klassen ved læse hnanns hstor. På n må fk v hurtge respekt hnann, har gavnet klassen,«tæll Rko Calavandc.»Mange har været meget åbne res tællng, så v har fået meget v om hnann. D ved v så me om, hvordan v skal være ov hnann, hvor man skal træ vart. Samtdg tror jeg, var en var skkt blevet allgevel, men ntvewene var med fremskyn processen.»de var helt ovraske, fle hav fået kulgysnng, om hav set en uhyggelg flm. De kom spurgte mg, om vrkelg var rgtgt vlle gne v me.«alkan TIL HF I RANDERS ns baggrun. Samtdg jo ldt sjovt, v blevet rgtgt go venn, når v egentlg hør hv vores etnske gruppe, r har ført krg mod hnann,«sg Adran Abedn. Det en af grunne, gne vl le res hstore med avsen. Tåbelg krg»for mg et vgtgt budskab, lgegyldgt, hvor man fra, hvem r har været krg mod hvem. Jeg synes, man skal se folk samme må, uanset hvlken relgon nonaltet har. Jeg jo selv bosnsk sb, unr krgen kæmpe sbne bå mod kolske kro bosnske muslm, men n krg var tåbelg. Jeg opft stadg alle et fælles folk, lge var før krgen,«sg Rko Calavandc. For Adran Abedn r så andre vgtge grun le sn vens hstore.»hstoren dl så om, ntegron sagtens kan lykkes, man kan blve en l af Danmark, selv om man kke født h. Som udlændng vl man jo bare gne opftes en medborg, fleste udlændnge har skkt oplevet føle sg en fremmed, uanset hvor man. Når jeg fe Kosovo, s folk mg en ufra, når jeg hjemme Danmark, s folk så mg en ufra.«de bor begge to Ranrs gla gå HF, begge skal bruge vreuddanne sg. Om men går fen tt Balkan besøge famle gamle venn. Af Adran Abedn 1. R Ranrs HF & VUC RANDERS: Lvet kan være vanskelgt. Specelt mennesk, r bor ell tæt en krgszone. Kan lykken lvet opnås ved blve trods krg? Ell kræv bosætte sg et an land? Rko Calavandc opleve krgen tæt hold, hvlket kun har gjort ham stærke. Skoletræthed drv ham en, men altng har en en. Trods alt hvs man selv lægg vægt te. Frhed tryghed med en god balance essentelt. Uddannelse en udsætnng få Rko Calavandc rette vej. Ro sn, mens byen brænr En splttet presset cvlbefolknng præget af solr, r hærg områ. Skudne sus b om ørne, man bukk sg kke blve ramt af dsse hensgtsløse solr. Man skynr sg hjem famle, mens man håb, r kke sket m net. Ford nne krgstd svært føle sg skk. Allgevel gælr n enkelte om prøve bevare roen sn. Om nten kunne Rko hyppgt se lys u fra byen eftfølgen høre bombne sprnge eksplore. Kvnr, r skrg af gråd, d lge har set res børn blve koldblodgt dræbt. Og man kunne høre alle maskngeværne larme, var en flm med fuld volumen, man så. Alt te skete, mens varselssrenne hyle. Kæmp ell blv dræbt Alle cvle vdste, hvad r gk, selv n ngang llle Rko vdste, r var krg. Rko holdt d af solrprofessonen ns mål. Hans fars mål. Prmært skal solr have opgave beskytte kke dræbe egen vndngs skyld. Solrlvet var hell kke så langt fra Rko. Den bosnske hær bestod nemlg af en masse solr, r kæmpe, hvad elske holdt af. En af dsse solr var Rkos far. Men sværre var kke alle, r ovleve krgen. Hell kke Rkos far. Rko har lge sn haft sn far st dol haft mnrne tæt sn. Rko kunne d kke se nen menng med krgen, kan hell kke n dag dag. Rko opleve så barn, r kom nle mennesk mltærunm res hjem. De så kke venlge ud, husk Rko, r kun var fem år ngang. Han fandt ud af sene, dsse mænd mltærunm var fra mltærets polt (MP e). Og hav opgave hente folk, r kunne gå krg. Så man hav altså kke net valg. Og r blev kke taget hensyn ovhove. Rkos eftnavn, Calavandc, stamm fra s bedstefar 2. vnskrg, hvor s bedstefar lt partsannes kommunstske, jugoslavske modstandsbevægelse. Dsse mænd fra modstandsbevægelsen kæmpe mod nazstne. Bosættelse Danmark Rko rejste fra st hjem sammen med sn mor to storebrødre. De eftlod res hus n sbske republk Bosnen. Det var en udsætnng få en god fremtd. Danmark hav haft et godt ry have et stærkt samfund, hvor r var skkhed tryghed. Så valget faldt Danmark. Famlen boe Sandholmlejren Eft et par mån asylcentet blev flyttet et asylcent Roskl. Eft ubestemt td blev Ranrs hjemby Rko s famle. Eft alt seks år fk famlen enlg opholdslalse. Rko vokse altså op trygge omgvels fk en normal barndom Danmark. Skoletræthen pn hvn Rko starte skole kom en modtagklasse, gk ud ntegre elevne lære m danske spr. Men eft få år var præget af være skoletræt. Rko blev ovført fra modtagklassen en normal klasse eft tre år. H starte femte klasse. Hfra dle om passe nd med andre elev. Han fk dårlgt selskab m af krmnelle, r t skolen gvet. I sådan et mljø, hvs man kke pass nd med go, må man altså nøjes med m, man kan begå sg med. Og te fæl måtte blve rebellne, r fk nøjelsen af Rkos steværelse. Det særlge ønske Eft folkeskolen starte Rko Ranrs HF & VUC, hvor t 9. udv 10. klasse. Intvet succes var blevet større, var alle nu bevdst om, vlle starte n 2-årge HF, går nu. I løbet vl gne klare sg godt få fne karakt kunne komme nd en uddannelse nn IT-support telekommunkon, tag fem år gennemføre. Alt te et særlgt ønske Rko, d har en drøm om have et flot hus. Et sted, hvor famlen kan have en masse plads være trygge omgvels. Hvor man kan dufte frhen kgge hmlen fra haven med ro sn ngen ld bag ryggen.

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann alt tl KK pladser alt tl KK tl Skatteankenævn 15 15 Erk Vndng, Robert Nelsen, Peder Schlätzer-Larsen, Louse Juul Jensen, Mads S. B. Pedersen, Lasse Bjerg Jørgensen, Formand: Lars Hedegaard Nelsen, næstformand:

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing.

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing. FOLKETIDENDE I TORSDAG 21. JUNI 2012 'r "-. ffde17buesffet'somdanskbueskytteforbundharudtagett EMNykøbng. Foro: Frellvtrue K. KmrsEl Buesffeforbundet har udta$et 77 buesffer tl EM Nykøbng NYkøb ng-bueskltte

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

KM individuelt og par for ungdom Bryggens Bowling Center, 31/1-1/2 2009

KM individuelt og par for ungdom Bryggens Bowling Center, 31/1-1/2 2009 KM ndvduelt og par for ungdom Bryggen Bowlng Center, 31/1-1/2 2009 Pul. pger 1 Kra Møller Hanen BK Su 147 158 157 138 600 7 18 2 Charmane Wrberg BK Su 111 158 152 122 543 6 13 3 Emma Stephanen Maden BK

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

VEST ESBJERG AVU-SKEMAER. Uddannelse for voksne VUC Vest i Esbjerg Stormgade 47 6700 Esbjerg Tlf. 76 12 17 20 esbjerg@vucvest.dk www.vucvest.

VEST ESBJERG AVU-SKEMAER. Uddannelse for voksne VUC Vest i Esbjerg Stormgade 47 6700 Esbjerg Tlf. 76 12 17 20 esbjerg@vucvest.dk www.vucvest. ESBJERG AVU-SKEMAER Uddannelse or voksne Tl. 7 nnelse or voksne FED 11 Lok. 10 Skema 1, FD11 DA 1 FED1 ndag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Eterår d 1år d 1år d 1år d 1år d 1år (8.50) nsk: gelsk: tematik:

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere