Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti"

Transkript

1 Jesu id kort Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti 2009

2 1 Bjergprædikenen 2 De ti bud 3 Eros og agape 4 Video og notatteknik Indhold: Projektets formål, indhold og struktur... 3 Lærervejledning... 5 Lærerens baggrundsviden: Bjergprædikenen... 6 Huskeliste... 6 Lærervejledning... 7 Lærerens baggrundsviden: De ti bud... 7 Huskeliste... 8 Lærervejledning... 9 Lærerens baggrundsviden: Næstekærlighed og hvem er din næste?... 9 Lærerens baggrundsviden: Det dobbelte Kærlighedsbud...10 Lærerens baggrundsviden: Kong David...10 Lærerens baggrundsviden: Messias...11 Huskeliste...11 Lærervejledning...12 BBC serien Bibelens Mysterier Id kort Selvstændigt arbejde 6 Elevsider og bilag 7 Litteraturliste Lærervejledning...15 Lærervejledning...16 Fadervor...17 Bjergprædikenen...18 Janteloven og Den omvendte Jantelov...19 Uddrag af FN s menneskerettigheder...21 De ti bud: 2. Mosebog 20, Eros og agape...24 Skabelon til Jesu id kort...25 Eleveksempler på besvarelse af Jesu Id kort...26 Litteraturliste

3 Projektets formål, indhold og struktur Dette undervisningsmateriale om Jesus henvender sig primært til 6. og 7. klassetrin. Selve materialet er opbygget så det stort set taler for sig selv og der er derfor ikke behov for megen fælles klasseundervisning. Det er dog en fordel at forklare kernebegreberne og af og til at samle op i plenum. Til de lærere, der ønsker en mere lærerstyret undervisning, kan lærervejledningen være en støtte. Den forklarer undervisningen trin for trin og giver sit bud på, hvilke begreber, der skal forklares og afdækkes. Materialet består af elevsider med perspektiverende læsestof samt spørgsmål. Færdigheder som bibelopslag og notatteknik inddrages ligesom projektet appellerer til børnenes computerfærdigheder, kreativitet og fantasi. Lærersiderne indeholder henvisninger til velegnede film, en kort instruerende forklaring til hver fase, samt giver eksempler på, hvordan Id kortet eventuelt kan udformes. For at få det fulde udbytte, vil det være en fordel at lave tværfagligt undervisning, der inddrager fag som dansk, billedkunst og it. Med afsæt i centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye testamente samt religiøse skikkelser som Moses og kong David, inddrages og perspektiveres begreber som ret og lov, kærlighed og næstekærlighed og der skabes et helhedsbillede af Jesu liv, personerne omkring ham, samt en forståelse for kristen tankegang, ritualer og højtider. Projektet inddrager følgende Fælles mål: Bibelske fortællinger Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen Læreren kan vælge at arbejde med dele af undervisningsmaterialet eller mest optimalt med hele materialet. Det er inddelt i følgende fem faser, der successivt bygger ovenpå hinanden. Hver del er specielt udvalgt til at belyse Jesu liv og skal skabe den viden, som eleverne har brug for til deres videre arbejde: 3

4 Bjergprædikenen De ti bud, der inkluderer Prinsen af Ægypten Eros og agape Id kortet præsenteres, hvorefter der vises film (BBC serien Bibelens Mysterier) Der arbejdes selvstændigt med Id kortet Forløbet er differentieret på den måde, at der er en fælles basis og derudover ekstra læsestof, der kan tilvælges efter ønske og behov. Elevernes aktivitet og læring er primært tilrettelagt som selvstændigt arbejde med at læse/se film og tage notater, samt arbejde ved computerskærmen. Tanken er, at eleverne skal arbejde i grupper på 2 3 personer. Fordelen ved at arbejde sådan, er at man får eleverne til at samarbejde og samtale omkring de informationer de hver især har indsamlet undervejs i forløbet og på den måde får de vendt og drejet og dermed bearbejdet, forstået og perspektiveret så mange oplysninger som mulig. Der er mulighed for at læse alle tekster og spørgsmål på skærmen, men det er helt op til læreren, hvor meget af arbejdet, der skal foregå ved computerskærmen. Materialet kan naturligvis også printes ud og udleveres til eleverne. Denne lærervejledning indeholder elevspørgsmål og bilag. Under alle omstændigheder er det en god ide at udlevere en mappe til hver gruppe, hvor de kan opbevare de papirer og notater, som til sidst skal danne afsæt for udarbejdelsen af Id kortet. Selve Id kortet kan laves på et utal af måder som folder på computeren, PowerPoints, på en planche eller... Det er kun den enkelte elevs fantasi, der sætter grænsen. 4

5 Lærervejledning 1 Bjergprædiken Denne gennemgang af Bjergprædikenen danner optakt til de næste to TEMAER: De ti bud, der handler om ret og lov Eros og Agape, der handler om kærlighed og næstekærlighed. Trin for trin: 1. Hver gruppe får en mappe, så de hver især gemmer alle papirer og informationer, som de samler i forbindelse med, at de arbejder med emnet. Oplysningerne skal bruges, når gruppen senere på egen hånd skal lave Id kortet. 2. I de enkelte grupper læser eleverne Hvad Jesus lærte og Bjergprædikenen. Hvorefter siderne drøftes i en fælles klassesamtale, hvor Fadervor også gennemgås og hvor det er vigtigt at fremhæve, at det er en bjergprædiken. Hvilke associationer ligger der netop i det? og hvorfor var det vigtigt for Mættæus at henlægge begivenheden til et bjerg? Fordi der derved skabes en direkte parallel til Det Gamle Testamente, hvor Moses modtog de ti bud på Sinajbjerget. Bjergprædikenen står i kontrast til de 10 bud, hvilket bl.a. ses ved at øje for øje og tand for tand som man før har hørt, og som handler om gengældelse, sættes overfor men hvis nogen slår dig på din høje kind, så vend også den venstre til. 3. Derefter arbejder eleverne videre i grupper. Elevspørgsmål udleveres sammen med et eksemplar af Det Nye testamente, så eleverne kan lave de ønskede opslag og selv finde bjergprædikenen i Det Nye testamente. Indledningsvis forklares, hvordan Det Nye testamente er opbygget med evangelier, breve og Johannes Åbenbaring, samt hvordan man slår op. Det er også en god ide lige at skabe forståelse for, at der er fire evangelister: Markus, Mattæus, Lukas og Johannes. Til hver evangelist er der knyttet nedenstående symbol. 4. Eleverne besvarer spørgsmålene i gruppen. 5. Til slut gennemgås svarene i plenum og den gyldne regel fra Mættæusevangeliet kap. 7 fremhæves: Alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem. 5

6 Lærerens baggrundsviden: Bjergprædikenen Bjergprædikenen optræder ikke hos alle fire evangelister. Den står i Mattæusevangeliet kapitel 5 7 og genfindes spredt over Lukasevangeliet kap. 11;12;13;14 og 16; kun en grundstamme findes i talen Luk. 6,20 49, som er den lukaniske parallel til bjergprædikenen. Markusevangeliet og Johannesevangeliet mangler derimod helt en tale svarende til bjergprædikenen. Hos Mattæus kap. 5,1 omtales det bjerg, hvor bjergprædikenen skulle finde sted, og man har ment det kunne være et sted i egnene omkring Kapernaum. Når man sammenligner med Lukas, får man imidlertid en fornemmelse af, at stedsangivelsen kunne være redaktionel, og at Mattæus har ønsket at lave ikke en geografisk bestemmelse, men snarere en teologisk bestemmelse en analogi til Moses, der modtager de 10 bud på Sinajbjerget. I det hele taget bærer Det Nye Testamente præg af, at evangelisterne har ønsket at skabe mange ligheder mellem Moses og Jesus. (Mere herom i: Lærerens baggrundsviden: De ti bud ) Saligprisningerne: Salig er det samme som priset, lykkelig, heldig. I Mattæusevangeliet kapitel 7,12 står den såkaldte gyldne regel, som her er formuleret positivt som en norm for næstekærligheden: Alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem. Det samme siges med lidt andre ord i Lukasevangeliet 6,31: Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de skal gøre mod jer! Denne positive form findes ikke bare hos Mattæus og Lukas, men eksempelvis også i islamisk tradition. Den gyldne regel er således ikke i sig selv en kristen læresætning, men findes vidt udbredt i næsten alle kulturer og religioner. Den negative form er bare den hyppigst forekommende: Den findes i kinesisk filosofi, i buddhismen og hos både græske og romerske filosoffer m.m. og formuleringen kunne lyde således: Alt det, som du ikke vil skal ske dig,, skal du heller ikke gøre mod en anden. Huskeliste: Det nye Testamente. (Opgaven er tilpasset oversættelsen af Anna Sofie Seidelin og Paul Seidelin, Det danske bibelselskab 1974) Fadervor Elevside med spørgsmål til Bjergprædikenen (passer til Det Nye testamente oversat af Anna Sophie Seidelin og Paul Seidelin, Det danske Bibelselskab, Kbh. 1974) 6

7 Lærervejledning 2 De ti bud Nedenstående gennemgang af De ti bud danner optakt til: Eros og Agape, som handler om kærlighed og næstekærlighed. Trin for trin: 1. Grupperne husker deres mappe, og at gemme alle papirer og informationer, som de samler i forbindelse med, at de arbejder med emnet. Oplysningerne skal bruges, når de senere på egen hånd skal lave Id kortet. 2. Eleverne ser Walt Disneys tegnefilm Prinsen af Ægypten. 3. Klassen samtaler om filmen. Vær især opmærksom på at finde de ligheder, der er mellem Jesus og Moses. Ligheden ses især i Mattæusevangeliet, hvor der er tilføjet detaljer, som ikke bekræftes af nogen anden evangelist. Ifølge Mattæus undslap den spæde Jesus fra Herodes barnemord, ligesom Moses undslap Faraos barnemord og Jesus tager til Egypten, ligesom Moses også var i Egypten. følge Lukas holdt Jesus sin berømte Bjergprædiken på en slette, mens Mattæus placerer Jesu Bjergprædiken på et bjerg Moses modtog også sine Ti Bud på et bjerg og mens Moses kom med den gamle pagt, er Jesus et symbol på den nye pagt. Moses var 40 år i ørkenen, og han fastede 40 dage på bjerget. Jesus var 40 dage i ørkenen, hvor han fastede. Jøderne fristede Gud tre gange i ørkenen, mens Jesus blev fristet tre gange i ørkenen af djævelen. Jesus symboliserer det nye, mens Moses symboliserer det gamle og ligheden mellem de to, har til hensigt at fortælle læseren, at Jesus er Moses efterfølger. 4. I de enkelte grupper læser eleverne Ved Sinajbjerget og Omskrivning af de ti bud for unge. Derefter udleverer læreren Janteloven/den modsatte Jantelov og eventuelt uddrag af menneskerettighederne til eleverne. Med afsæt i de ti bud tages der efterfølgende en kort drøftelse: Kender vi andre former for love formelle eller uformelle? Kan vi inddele menneskerettighederne i specifikke grupper? Hvilke ligheder/forskelle er der mellem de ti bud og menneskerettighederne? 5. Derefter arbejder eleverne videre i grupper. Elevspørgsmål udleveres sammen med et eksemplar af Det Gamle testamente. 6. Inden eleverne læser om De ti bud i 2. Mosebog og laver de ønskede opslag, forklares, hvordan Det Gamle Testamente er opbygget med bl.a. 5. Mosebøger og hvordan man slår op. 7. Eleverne besvarer spørgsmålene i gruppen. 8. Til slut gennemgås svarene i plenum. Hvorefter ret og lov drøftes i fælles forum. Hvorfor har man i sin tid i Israel lavet de ti bud? Hvilke ligheder/uligheder er der mellem de ti bud og de regler og love vi lever efter i Danmark i år 2009? Hvordan adskiller de ti bud sig fra for eksempel Den gyldne regel? Lærerens baggrundsviden: De ti bud Jødedommen er en lov religion og som sådan var overholdelsen af Moseloven vigtig. I Mosebog står de love, som udstikker regler for, hvordan Gud vil have, at mennesker skal opføre sig. Med tiden 7

8 udviklede Moseloven sig til et stort kompleks af moralske og rituelle forbud og påbud i alt 248 påbud og 365 forbud 1. Moseloven dækker alle områder af livet men De ti bud var en slags grundregler i jødernes lov. De står i 2. Mosebog kapitel 20,1 2 og indgår i en sammenhæng, hvor Moses har ført de israelitiske slaver ud af Ægypten og til Sinajbjerget, hvor Gud har sat dem stævne. På Sinajbjerget får Moses budene af Gud. Som de ti bud optræder i det gamle Testamente, er de en del af en pagt imellem Gud og det israelitiske folk. Gud lover at være dette folks herre og beskytter, hvis folket lover at holde sig til ham. Folket viser sin troskab mod Gud ved at overholde først De ti Bud og derudover yderligere de mange mere specielle bestemmelser. De ti Bud kan deles op i to dele: De tre første bud handler om, hvordan mennesker viser Gud troskab og fjerde til tiende bud er helt konkrete bud fra den jødiske lovgivning. Imidlertid er de ikke specielt jødiske, for der findes lignende formuleringer hos andre folkeslag og i andre kulturer, som alle på forskellig vis beskytter det menneskelige fællesskab. Det kan være udtrykt på forskellige måder, men er en del af menneskehedens universelle arv. De ti Bud går ud fra, at alle mennesker har det til fælles, at vi er skabt af Gud. Det giver en forpligtelse overfor Gud og i den forpligtelse forankres budene om forholdet til næsten. Gud er en del af forholdet til vore medmennesker, og vore medmennesker er en del af vores forhold til Gud. På den måde kan tro og handling ikke adskilles og troen på Gud og forholdet til vore medmennesker hører sammen. Det første bud Du må ikke have andre Guder.. er i virkeligheden fortegnet for alle de andre bud. Luther udlagde det således: Vi skal frygte og elske Gud og stole på ham 2. Når Luther skal forklare alle de andre bud, begynder han hver eneste forklaring med de samme ord: Vi skal frygte og elske Gud og stole på ham. De andre bud handler om de forskellige livsområder og skildrer, hvordan vi på disse områder bærer os ad med at overholde det første bud. Jesus omvurderede og nyfortolkede Moseloven og opgav dele af den 3 men han satte den ikke ud af kraft, og når De ti Bud ikke står i Det nye Testamente, er det nok mest fordi buddene har været velkendte for enhver jøde, men når folk kom og spurgte Jesus, hvad de skulle gøre, sagde han: Følg budene. Ikke bare for at være lovlydig, men for de andre menneskers skyld. Huskeliste: Det Gamle Testamente Janteloven og den positive jantelov (Bilag) Menneskerettighederne (Bilag) Elevside med spørgsmål til De ti bud (udarbejdet til Det Nye testamente oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin, Det danske Bibelselskab, Kbh. 1975) 1 Knud Hansen: Den kristne tro sp. 102, Gyldendal En lille bog om kristendommen, Niels Henrik Arendt og Agnete Brink, 1996 Forlaget Anis, p Skriftsyn og metode, Aarhus Universitetsforlag, 1989 p. 48 8

9 Lærervejledning 3 Eros og Agape Nærværende gennemgang af Eros og Agape og Den barmhjertige samaritan danner optakt til besvarelsen af Id kortet. Trin for trin: 1. Grupperne husker deres mappe, og at gemme de papirer og informationer, som de samler i forbindelse med, at de arbejder med emnet. Oplysningerne skal bruges, når de senere på egen hånd skal lave Id kortet. 2. Eleverne læser Jesu lignelser, Den barmhjertige samaritan og Eros og Agape enten i fællesskab eller hver for sig. Formålet er at få et godt indblik i netop det dobbelte kærlighedsbud. 3. Derefter arbejder eleverne videre i grupper. Elevspørgsmål til Eros og agape udleveres 4. Eleverne besvarer spørgsmålene i gruppen. 5. Til slut gennemgås svarene i plenum med fokus på næstekærlighedsbuddet og messiastitlen. Lærerens baggrundsviden: Næstekærlighed og hvem er din næste? Med hensyn til forståelsen af ordet 'næste' sker der noget nyt med Jesus. Jesus udvider næstebegrebet radikalt, så det kommer til at gælde alle mennesker. Faktisk udvider Jesus begrebet så vidt, at han endda siger: "Elsk jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer" (Matt 5,44) Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner (Luk 10,25 37) er et eksempel på, hvordan Jesus opfatter 'næsten' og næstekærligheden. Jesus fortæller her om den overfaldne og halvdøde mand, som hverken hjælpes af den jødiske præst eller levit, men først af den forbipasserende samaritaner. Den overfaldne har alt det, vi kan identificere med 'næsten', men det er ikke ham, der er næsten. Jesus vender lignelsen på hovedet, så næsten bliver samaritaneren, ham som hjalp. Jesus provokerer. Ved at lade samaritaneren være næsten viser han, at man aldrig kan vide, om man selv får brug for hjælp. Han udvider samtidig næstebegrebet til også at omfatte mennesker samaritaneren med en anden tro og nationalitet, mennesker som ikke regnedes som en 'næste' inden for den jødiske tradition 4. samarit, (af gr. samareites 'samaritaner, person fra Samaria', se samaritanere), person, der har modtaget uddannelse i at give førstehjælp og indmeldt sig i en samariterforening, fx i Dansk Røde Kors, hvor kendskabet til førstehjælp vedligeholdes, især gennem afholdelse af øvelser. Ønsket om at hjælpe mennesker i nød er en grundlæggende medmenneskelig (samaritansk) holdning. En egentlig uddannelse af samaritter blev påbegyndt i slutningen af 1800 t., først i Storbritannien og Tyskland; i Danmark blev de første samaritter uddannet af Dansk Røde Kors i Samaritter kan være til stede 4 Naestekaerlighed i kristendommen 9

10 som førstehjælpsvagter ved sportsstævner eller andre større arrangementer, fx koncerter, samt på badestrande 5. Det dobbelte Kærlighedsbud Som essensen af hele den jødiske lov sammenfatter Jesus budene i to meget korte sætninger, som hedder Det dobbelte Kærlighedsbud: Du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte og du skal elske din næste som dig selv. Denne sammenkædning af næstekærlighedsbuddet med buddet om at elske Gud, griber faktisk tilbage til den jødiske tradition, som Jesus var rodfæstet i. Buddet om at "elske Herren din Gud" står i 5 Mos. 6,4 5, og næstekærlighedsbuddet står i 3 Mos. 19,18. Kristendommen er ikke nogen lov religion sådan som jødedommen. Derfor kan De ti Bud ikke stå alene som udtryk for et rigtigt gudsforhold. De fortæller ikke, hvad kristendom er, og hvis budene blot bliver overholdt efter deres ordlyd, kan de misbruges 6. Det nye i kristendommen er, at det enkelte menneske ud fra Det dobbelte Kærlighedsbud selv skal regne ud, hvordan man skal opføre sig over for andre mennesker. Der gives ikke love for ret handlen i mange forskellige situationer, sådan som i Det gamle Testamente. Mennesket skal selv vurdere, hvordan man opfylder buddene i overensstemmelse med det, der har været deres egentlige mening og kærligheden til Gud og kærligheden til næsten er det afgørende 7. Men De ti Bud tjener stadig som målestok, og er gode til at udlægge, hvad næstekærlighed er. Man kan ikke på én gang sige, at man elsker sin næste og så bedrage ham eller hende eller berøve ham eller hende deres ret eller belyve ham eller hende. På den måde hører næstekærligheden og De ti Bud hører sammen. Sådan at De ti bud beskriver, hvordan kærligheden ser ud mere konkret. Hvis der virkelig er tale om næstekærlighed, behøver den ganske vist ikke denne beskrivelse, for så vil den automatisk alligevel komme til at ytre sig i overensstemmelse med budene i deres egentlige betydning. Kong David David var født i Betlehem og han blev konge efter Saul, som var Israels første konge. David var ikke bare en dygtig hærfører, men han havde også sans for politik, og reddede nærmest Israel fra undergang. Han blev den mest berømte af alle de jødiske konger. I hans regeringstid oplevede landet stor fremgang. David samlede de tolv stammer til et rige styret fra Jerusalem og riget kom til at strække sig fra Ægyptens grænse mod syd til Syrien nord for Damaskus, fra Middelhavet til den arabiske ørken 8. Ved sin død kunne han give et imperium i arv til sin søn Salomo, som så nogenlunde holdt sammen på det, men derefter gik det stødt tilbage for Israel og de israelitiske konger. Ifølge Det Gamle Testamente regerede David i ca. 40 år højst sandsynligt i 900 tallet f.kr., men der findes ikke historiske kilder, der kan bekræfte det 9. Man kan læse om Davids liv i 1. og 2. Samuelsbog og 1. Krønikebog og traditionen siger, at det var David, der skrev Salmernes Bog. Mange af de mest 5 6 Ved at omgås toldere og syndere endog have måltidsfællesskab med dem provokerede Jesus de herskende renhedsforskrifter og udfordrede forståelsen af hvem der var retfærdige og syndere. I forbindelse med sine helbredelser brød han de gældende sabbatsbestemmelser og når han var omgivet af datidens marginalgrupper: Synderne, tolderne, kvinderne, børnene, de syge, de dæmonbesatte, fjenderne, samaritanerne, en hedensk kvinde opvurderede han det enkelte menneske som en forskelsløst sammenhørende del af fællesskabet. 7 Naestekaerlighed i kristendommen 8 Nielsen Eduard, Det gamle Israels religion, Gad 1979 p hovedpersoner Kong David omkring 1000 f Kr 10

11 kendte beretninger i Det Gamle Testamente handler om David, bl.a. historierne om David og Goliat, David og Saul og David og Batseba. Messias Messsias betyder salvet. Det græske ord for salvet er Kristus. Kristus er en højhedsbetegnelse, og skal ikke opfattes som sidste del af et egennavn, ligesom Jens Peter. Når jøderne skulle krone en konge, salvede de ham med olie det var nemlig deres måde at krone kongen på. Messias betyder således den salvede altså kongen. Man salvede præster og specielt ypperstepræster, konger og profeter som indvielse til deres gerning, og salvningen inddrager den salvede person i hellighedens sfære, men selvom betegnelsen messias i Det gamle Testamente har en ret vid betydning, er ordet først og fremmest knyttet til den aktuelle, nærværende konge. Messiastitlen har mange positive associationer til idealkongen, der skal herske i den kommende herlighedstid og den fremtidige frelserskikkelse og i århundrederne omkring Kristi tid bliver Messiastitlen især brugt om den ventede kongeskikkelse. Siden Davids død ventede jøderne på, at der skulle komme en ny stærk leder af Davids æt en ny konge og de messiasprofetier som Det gamle Testamente er præget af, danner baggrund for forventningerne i Det nye Testamente, og de forventninger der var til Jesus. På den måde kommer David jødernes største ideal og konge også til at spille en stor rolle for forventningerne til Jesus. Jesus kaldes Davids søn og ligesom David var fra Betlehem, henlægges Jesu fødsel til Betlehem, og ligesom David var hyrde, inden han blev konge, er Jesus også indbegrebet af den gode hyrde. Der var store forventninger om, at Jesus ville blive en ny storkonge ligesom David, og at han ville jage den romerske besættelsesmagt ud af Jerusalem og Israel, og gøre landet stort og velhavende igen ligesom det var på Davids tid. Alle disse nationale drømme om en israelitisk stormagt afviste Jesus totalt. Han ville ikke kæmpe med sværd. Huskeliste: Det Gamle Testamente Janteloven og den positive jantelov (Bilag) Menneskerettighederne (Bilag) Elevside med spørgsmål til Eros og Agape 11

12 Lærervejledning 4 Video og notatteknik Først nu præsenteres Id kortet (se bilag) og i fællesskab gennemgås alle punkter. Derefter laves der en brainstorm. Eleverne vil allerede nu kunne besvare nogle af punkterne. Derefter ser eleverne BBC udsendelserne, hvilket vil give dem en forklaring og et svar på endnu flere spørgsmål. Trin for trin: 1. Grupperne husker deres mappe, og at gemme de papirer og informationer, som de samler i forbindelse med, at de arbejder med emnet. Oplysningerne skal bruges, når de senere på egen hånd skal lave Id kortet. 2. Forstør Id kortet til A3. Hæng kortet op på tavlen, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der skal tages stilling til og for samtidig at fastholde fokus. Lad kortet hænge der fremover også mens eleverne ser de relevante BBC udsendelser. 3. Lad eleverne bruge notatteknik, mens de ser filmene. Hvis de er opmærksomme på, hvilke svar de skal have fokus, inden de ser filmene, er det nemt og overskueligt at tage stikord undervejs. Det vil gøre dem i stand til at besvare de forskellige punkter i Id kortet. Det er individuelt, hvordan man vil arbejde med notatteknik, men der er god inspiration at hente på Emu. 4. Nedenstående udsendelser ses i klassen. Link til VUC Glostrup. a. De ni tv udsendelser i BBC serien Bibelens mysterier, blev vist i DR2 i Nedenstående afsnit er relevante for Jesu Id kort, og kan skaffes hos CFU, Glostrup. 1) Hvem dræbte Jesus? 2) Disciplene 3) Peter Klippen 4) 7) Herodes og massakren i Bethlehem 5) 8) David og Goliat b. Andre relevante tv udsendelser: 1) f) Judas 2) g) Døde Jesus på korset? 5. Bemærk!! I elevsider og bilag er der vedlagt 2 eksempler på, hvordan nogle elever har valgt at løse opgaven. 12

13 BBC serien Bibelens Mysterier: Oplysninger om de relevante afsnit i BBC serien Bibelens mysterier (Bible Mysteries) Kopier af udsendelserne kan skaffes gennem CFU Storkøbenhavn, Glostrup. Beskrivelserne er hentet fra deres webside: Hvem dræbte Jesus?: Biblens mysterier 1:9. Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 50 min. Uds.dato: Faustnr.: TV hos CFU Glostrup. Om dommen og korsfæstelsen af Jesus i det romersk besatte Jerusalem for 2000 år siden. Selv efter datidens normer var retssagen en parodi og man har lige siden forsøgt at placere ansvaret. Enten på Kajfas, ypperstepræst for det store tempel i Jerusalem, den romerske statholder i Judæa, Pontius Pilatus, eller Jesus selv. Historikere og arkæologer giver deres bud, og dramatiske rekonstruktioner giver historien liv. Disciplene: Biblens mysterier 3:9. Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 45 min. Uds.dato: Faustnr.: TV hos CFU Glostrup. Ud fra nye historiske fund har man forsket i, hvem disciplene var, deres grunde til at følge Jesus og deres roller i gruppen. Der fortælles desuden om samfunds forholdene og om disciplenes evner til at heale. Historien fortælles ud fra dramatiserede rekonstruktioner af forskellige begivenheder. Peter Klippen: Biblens mysterier 4:9. Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 55 min. Uds.dato: Faustnr.: TV hos CFU Glostrup. Ud fra nye historiske fund fortælles historien om apostel Peter og hvordan han blev overhoved for den kristne kirke. Man ser Peters hus, hører hvorfor han fulgte med Jesus og hvordan han missionerede blandt andet i Rom, hvor han i året 64 blev henrettet af kejser Nero. Historien om Peters liv fortælles ud fra dramatiserede rekonstruktioner. 13

14 Herodes og massakren i Bethlehem 7:9 Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 50 min. Uds.dato: Faustnr.: TV hos CFU Glostrup. Arkæologer og bibelforskere har undersøgt fortællingen om Herodes, der i følge bibelen myrdede de spæde drengebørn for at få ram på Jesus. Det bliver historien om hele Herodes' regeringsperiode, hvor man ud fra andre begivenheder forsøger at finde frem til, om Herodes var i stand til at udføre en sådan handling. David og Goliat: Biblens mysterier 8:9 Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 50 min. Uds.dato: Faustnr.: TV En gennemgang af historien fra Det gamle Testamente om hyrdedrengen David, der besejrede kæmpen Goliat, og siden blev konge og grundlægger af det nye Israel. Historikere og arkæologer har undersøgt biblens tekster og nye arkæologiske fund for at finde frem til, om teksterne er historisk korrekte og om David var den helt, han beskrives som. 14

15 Lærervejledning 5 Id kort Selvstændigt arbejde På baggrund af det læste, tv udsendelserne og notatarbejdet går eleverne nu til computeren, hvor de fortsætter deres arbejde med at formulere og designe deres Id kort samtidig med at yderligere info indhentes bl.a. på Kildens hjemmeside og via links. Trin for trin: 1. Inden grupperne går til computeren, taler læreren med dem om, at man kan pynte sit Id kort med kristne og jødiske symboler, ex. krybbe, kors, stjerne, kongekrone, tornekrone, jødestjerne, tro, håb og kærlighed; fisk, lam, due og med farver, der har en særlig symbolik. 2. Nu får grupperne brug for den mappe, hvor de hver især har gemt alle papirer, notater og informationer samlet undervejs i forløbet. Nu skal grupperne arbejde selvstændigt og lave et Id kort. 3. Læreren afgør, hvor lang tid eleverne skal bruge på at løse opgaven men det vil nok variere fra gruppe til gruppe. Det kan være en god ide at sætte tilpas mange timer af til arbejdet og så følge med i processen og se, hvordan arbejdet skrider frem og når de første begynder at blive færdige, så give dem mulighed for enten at finpudse arbejdet, eller læse en frilæsningsbog, mens de sidste grupper bliver færdige. 4. På Kildens egen hjemmeside findes der yderligere relevant læsestof til at besvare og uddybe opgaven: Jesus fra Galilæa Jesu fødsel Johannes fødsel Maria bebudelse Forklarelsen på bjerget Judas lægger planer mod Jesus Nadveren Himmelfarten Urmenigheden Johannes Døber Jesus 5. Andre gode informative links til påskeugen: ( vælg som Tema Hvorfor fejrer kristne påske?. Læs under påskens begivenheder : Hele påskeugen, skærtorsdag ; langfredag ; påskedag ). (Vælg Højtider og traditioner. Læs under Påske ). (Læs under: påsken hvornår, påskeskikke, kristne fortælling, jødisk fortælling ) ( Læs under Højtider : Påske. Vælg Kristi lidelseshistorie, Påskedagene, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag. 3/humfag/index.html (klik højtider Hvad der en højtid? Se under påske ) 15

16 Lærervejledning 6 Elevsider og bilag Som nævnt i indledningen vælger læreren selv, hvor meget af arbejdet, der skal foregå ved computerskærmen. Selve Id kortet kan også laves på et utal af måder på computer eller på en planche eller... Det er kun den enkelte elevs fantasi, der sætter grænsen. Bibeltekster, bilag og spørgsmål kan læses på skærmen, men det kan naturligvis også printes ud og udleveres til eleverne. For at gøre denne lærervejledning så overskuelig som muligt, er nedenstående bilag og spørgsmål vedlagt, mens alt det øvrige materiale hentes på hjemmesiden: Fadervor Bjergprædikenen Janteloven og Den omvendte Jantelov Uddrag af FN s menneskerettigheder 2. Mosebog 20,1 21 Eros og agape Jesu id kort I de tilfælde hvor eleverne skal lave bibelopslag, foregår det naturligvis altid sammen med et eksemplar af bibelen. Det sidste bilag: Jesu id kort, er forslag til punkter, som eleverne kan belyse for at komme omkring Jesu person. En prik( ) betyder enten, at man selv kan tilføje flere spørgsmål - eller symboliserer et svar. 16

17 Elevinfo til Bjergprædikenen 1 Bjergprædikenen Fadervor: I kristendommen er Fadervor bønnen over alle bønner. Vi kender den fra Jesus, der lærer sine disciple (og dermed også os) hvordan vi skal bede. Fadervor kendes i to udgaver en lidt kort hos evangelisten Lukas kap. 11,v.1 4, og en længere hos evangelisten Mattæus, kap. 6, v Det er Mattæusversionen vi bruger. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger dåb, konfirmation, vielse og begravelse indgår en del forskellige bønner, men Fadervor indgår altid, og er den helt centrale bøn. Fadervor, du som er i himlene Helliget vorde dit navn, komme dit rige; ske din vilje som i himlen således også på jorden, giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde, thi dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. 17

18 Elevspørgsmål til Bjergprædikenen 1 Bjergprædikenen Bjergprædikenen: Bjergprædikenen står hos Mattæus kap. 5 7 og hos Lukas Find stederne. Læs Bjergprædikenen og besvar nedenstående spørgsmål alle svarene refererer direkte til teksten: 1. Hvem er salige ifølge Jesus? 2. Hvad betyder salig? 3. Hvad har I før hørt sige? 4. Hvad siger Jesus? 5. Hvordan skal vi bede? 6. Ved I hvad man kalder den bøn? 7. Har du hørt bønnen før? Hvorhenne? 8. Indeholder Bjergprædikenen talemåder eller bønner som I kender? Hvilke? Navn og klasse: 18

19 Janteloven 2 De ti bud Janteloven: 1. Du skal ikke tro, du er noget. 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os. 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os. 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget. 8. Du skal ikke le ad os. 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget. Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra Romanen beskriver hovedpersonen, Espen Arnakkes, forfærdelige martyrium af en opvækst i byen Jante i begyndelsen af det 20. århundrede. Aksel Sandemose voksede selv op i Nykøbing Mors, og denne by bliver ofte fremhævet som model for hans litterære Jante. Selv vedkender han sig kun at have benyttet Nykøbing Mors som model til Jante i det ydre omrids. Den reelle og langt alvorligere anklage i bogen går på, at der findes et universelt Jante, som vi alle er skyldige i at bidrage til. Janteloven er ikke bundet til hverken Nykøbing Mors, til Danmark eller til begyndelsen af det 20. århundrede, men til den måde vi som mennesker behandler hinanden på 10 I Aksel Sandemose i roman tilføjes de ti bud et ellevte bud, der er formuleret som et spørgsmål og lyder: 11. Du tror måske ikke, at jeg ved noget om dig? 11 Den Jantelov som Aksel Sandemoses skabte, er i virkeligheden en amputeret udgave af den ægte jantelov, som Aksel Sandemose fandt i sin fars dagbog faderen var afholdsmand. Den ægte jantelov lyder således: Du skal ikke tro, du er noget, når du drikker. Du skal ikke tro, du er lige så meget som os, når du drikker. Du skal ikke tro, du er klogere end os, når du drikker. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os, når du drikker. Du skal ikke tro, du ved mere end os, når du drikker. Du skal ikke tro, du er mere end os, når du drikker. Du skal ikke tro, at du duer til noget, når du drikker. Du skal ikke le ad os, når du drikker. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig, når du drikker. Du skal ikke tro, du kan lære os noget, når du drikker Erik Oestergaard HomePage: Janteloven og Den positive Jantelov. 11 Wikipedia, den frie encyklopædi: 12 Erik Oestergaard HomePage: Janteloven og Den positive Jantelov. 19

20 Janteloven 2 De ti bud Jante subst. n, r, rne: lille blyknap til at spille klink med; foragteligt om penge i almindelighed; (slang) en mønt, f.eks. en krone. Eksempler: jeg har ikke en jante; hun fortjente hver en jante; stik mig lige et par janter! j/ant+e: egentlig 'en flad blyknap af ringeste værdi i klinkspil'; vist forkortelse af blyjante omdannet af blyant (idet en blyant oprindeligt indeholdt bly ligesom blyknappen). Jantelov subst. en: det forhold at folk, især i mindre samfund, holder hinanden nede og ikke tillader nogen at gøre sig bemærket for dygtighed osv. j/ant/e+lov første led jante : det fiktive bynavn Jante i Aksel Sandemoses roman En Flygtning krydser sit Spor (1933); vel efter jante 'noget af ringe værdi' egentligt 'en flad blyknap af ringeste værdi i klinkspil. 13 Den positive Jantelov 1. Du skal vide, vi andre regner med dig. 2. Du må indse, at mindst 4 5 mennesker dine nærmeste er helt afhængige af dig. 3. Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som vi har brug for. 4. Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af. 5. Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom og mislykket. 6. Du skal vide, at du hører sammen med os. 7. Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig. 8. Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængige af din indsats. 9. Vi du og jeg kan løse problemerne i fællesskab. Den positive Jantelov er skrevet af lærer og forfatter Poul A. Jørgensen (1934 ). Disse 9 punkter blev bragt første gang i DR radioprogrammet Ved Dagens begyndelse i perioden / Wikipedia, den frie encyklopædi: 14 jantelov.html 20

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

FNs menneskerettighedserklæring

FNs menneskerettighedserklæring FNs menneskerettighedserklæring - og den franske menneskepligtserklæring 1 Michelangelos fresko i det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Gud skaber mennesket. FN vil skabe en ny og bedre verden. Udsnit af Jose

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12.

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Bededag Tekst: Matt. 7, 7-14.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Bededag Tekst: Matt. 7, 7-14. Lindvig Osmundsen. Side 1 22-04-2016. Tekst: Matt. 7, 7-14. Når et barn kommer til sin far og beder om noget, så stoler det på at faderen vil give det barnet beder om, så sandt faderen kan give det. Der

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Gud sagde til Moses ved den brændende tornebusk: Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.«v11 Moses sagde til Gud:»Hvem

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009 Paulus er på programmet i dag. Paulus er utrolig spændende og meget, meget farverig, og så er han en af de mest vigtige, væsentlige personer for kristendommen. Det er han, fordi han er med til at forme,

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere