Gjensidigeaftale Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko Side 3 3. Varmecentraler Side 3 4. Aflæsningssystemer Side 3 5. Datanet Side 3 6. Antenneanlæg Side 3 7. ATS/CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier Side 4 8. Underforsikringsklausul Side 4 9. Udsmykning mv. Side Svamp og insekt Side Glas Side Vandskade Køle-/fryseskabe mv. Side Vandskade Damp Side Udstrømning fra akvarier, vandsenge og lign. Side Sanitet Side Andelshavers, lejers m.m. bygning Side Ubenyttede bygninger Side Merforbrug af vand Side Oprydning og jordskade Side Huslejetab Side Opmagasinering Side Genhusning Side Nøgledækning Side Løsøre Side Løsøre materielgårde Side Løsøre rede penge Side Containere Side Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald Side Anden pludselig skade Side Haveanlæg Side Midlertidig afdækning Side Mindre byggeprojekter Side Ansvar beboerarbejde / foreningsansvar Side Ansvar ansatte Side Ansvar bestyrelse Side Ansvar vasketøj Side Ansvar - udlån Side Ansvar lånt materiel Side Ansvar husejer Side Ansvar - tidl. skader Side Ansvar - gravearbejder Side Ansvar - motorkøretøjer Side Haglskade og Nedstyrtende genstande Side Fællespolicer Side 7 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter Tlf.: (hvis du ikke er kunde hos Gjensidige, og ønsker at købe yderligere forsikringer) (hvis du allerede er kunde hos Gjensidige og ønsker at købe yderligere forsikringer eller har spørgsmål til eksisterende forsikringer) Skadecenter Om Gjensidige Forsikring Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, som er bygget af kunder, for kunder. Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden I snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred og værdier. Vi er cirka medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing. Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK. Tlf.: (hvis du har spørgsmål til skadebehandling eller vil anmelde en skade) Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside gjensidige.dk Forsikringsbetingelser

3 Gjensidigeaftale Betingelser 1.09 Denne aftale er et supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser. 1. Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. 2. Forsikret risiko Forsikringerne, med det i policen/udbudsmaterialet anførte dækningsomfang, omfatter alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg fx skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ der opfylder Dansk Standard (NTR dok. 1:1998). Endvidere udvendige udsmykninger og udstyr, fx skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner, markiser, udvendig solafskærmning og lignende, samt lygtestandere legepladser og bomme på ejendommens område. Dækning ydes således for disse genstande i samme omfang som for øvrige sædvanlige bygningsdele. Dækning ydes således for disse genstande i samme omfang som for øvrige sædvanlige bygningsdele. Dækning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedrørende erhvervslejemål der benyttes af 3. mand. Forsikringerne skal, uanset definitioner i forsikringsbetingelserne, omfatte enhver form for fundament inkl. eventuelle funderingsarbejder uanset dybde heraf. Lånt/lejet varmeforbrugsudstyr og lignende meddækkes ligeledes som øvrige bygningsdele, under forudsætning af at ejendommen bærer risikoen for dette. Udstyr til videoovervågning betragtes som bygningsdele på lige vilkår, som alarm- og tyverisikringsudstyr og meddækkes ligeledes som øvrige bygningsdele, også når udstyret er lånt/leaset/lejet, hvis boligselskabet- /foreningen bærer risikoen for udstyret. PC-udstyr der benyttes til optagelse mv. er ikke omfattet af dækningen. 3. Varmecentraler Dækning for varmecentraler omfatter ligeledes kedelanlæg med tilhørende pumpe- og styringsfaciliteter. Eventuel begrænsning omkring indfyringseffekt på fx maksimalt 120 kw må ikke gøres gældende uagtet, at der også kan leveres varme til fx detailbutikker, institutioner mv., som er en del af bygningen. 4. Aflæsningssystemer Forsikringen skal udvides til at omfatte M-Bus og lignende systemer til at overvåge og aflæse forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. Er der tegnet kortslutnings-/elskadedækning omfatter denne dækning også anlæggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. PC-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. Formålet er en automatisk aflæsning, men også at man hurtigt kan lokalisere eventuelle lækager, i form af stort vand-/varmeforbrug, hvilket netop bør være en fordel i forhold til skadeforløbet, idet skader kan opdages i god tid inden de udvikler sig til større skader. 5. Datanet IInstallationer til bredbånd, ADSL eller lignende netværk er at betragte som bygningsdele svarende til bl.a. telefon- og antenneinstallationer inkl. udstyr opbygget i underforstærkerinstallationer. Switche, bokse og lignende i separat indrettet teknikrum (hovedstation) betragtes som værende løsøregenstande. Udstyr ejet af en lejer- eller antenneforening/laug er endvidere ikke omfattet af denne udvidelse. 6. Antenneanlæg Såvel antenne inkl. installationer og paraboler på bygning, samt fritstående antennemaster inkl. installationer og paraboler er medforsikret under dækningerne brand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse. I enkelte bygninger distribueres også signaler til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelføring og udstyr hertil må ikke betragtes som erhvervsmæssigt antenneanlæg, med deraf følgende undtagelser af dækningen. 3

4 Endvidere kan anlægget være ejet af ekstern leverandør, men ejendommen har forsikringspligten herfor, hvorfor dette udstyr skal være medforsikret, som antenneanlæg i øvrigt ATS/CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier ATS-/CTS-anlæg og styringsanlæg samt elektronisk udstyr i vaskerier, fx betalingssystemer, sæbedoseringsanlæg og automater, medforsikres under bygningsforsikringen såfremt anlægget er fastmonteret i den enkelte ejendom. Er der tegnet kortslutnings-/elskadedækning omfatter denne dækning også anlæggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. PC-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. Rede penge i automater dækkes ikke. 8. Underforsikringsklausul Underforsikring kan ikke gøres gældende pga. fejl i eller fejlberegnet areal eller antal lejligheder i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Dette gælder tillige, hvis det skulle forekomme, at et helt forsikringssted/adresse ikke er nævnt. Til gengæld herfor kan forsikringsselskabet foretage regulering tilbage fra forsikringens start, dog maksimalt 2 år tilbage. 9. Udsmykning mv. Vægmalerier, relieffer, og lignende udsmykning af ejendomme samt anden udsmykning af forsikringsstedet som fx springvand, skulpturer, udvendig belysning mv., er dækket med kr. pr. skade på 1. risikobasis. Dækningen omfatter såvel bygningsbrand som anden bygningsbeskadigelse. Er der tegnet kortslutnings-/elskadedækning omfatter denne dækning også ovennævnte udstyr. 10. Svamp og insekt Hvis bygningsforsikringen er tegnet med svamp- og insektskadedækning, gælder det at forsikringen etableres uden sumbegrænsning og inkluderer rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der kan benyttes ved eventuel uenighed om skadens art og omfang, med indtil 15 % af skadeudgiften, dog maksimalt kr. 11. Glas Hvis bygningsforsikringen er tegnet med glasskadedækning, gælder det at alt glas tilhørende ejendommen er medforsikret uanset mål og kvalitet. Glaskeramiske kogeplader er dækket ved pludselig skade. Dækningen inkluderer sædvanlig lovliggørelsesdækning samt udgifter til alarmtråde eller strimler f.s.v. erstatning ikke kan opnås fra anden side. 12. Vandskade Køle-/fryseskabe mv. Ved tilfældig, i forhold til lejligheden, udefra kommende strømsvigt dækkes tillige vandskade på bygningen som følge af vand fra køle-/ fryseskabe og frysekummer. 13. Vandskade Damp Dækning for udstrømning fra røranlæg og installationer i øvrigt, jf. forsikringsselskabets normale betingelser, inkluderer tillige skade som følge af udstrømning af damp. 14. Udstrømning fra akvarier, vandsenge og lign. Dækning for udstrømning fra røranlæg og installationer i øvrigt inkluderer også udstrømning af vand fra akvarier, vandsenge og lign. Skade på gulv under vandsenge som følge af kondens og anden fugt der opstår under alm. brug dækkes ikke. 15. Sanitet Hvis bygningsforsikringen er tegnet med dækning for sanitet, gælder det at dækningen er udvidet til at omfatte fittings, tilslutningsrør og lign. i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde. Såfremt en skade på sanitet medfører udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde. Dette forudsætter dog at det oprindelige blandingsbatteri/toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og et brugbart gammelt blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning. 16. Andelshavers, lejers m.m. bygning Udestuer, markiser, garager, carport og redskabsskure m.m. (herunder tillige andelshavers/lejers/ejerlejlighedsindehavers bygningsindretninger i lejemålet, fx skillevægge, lofter og lign.) er meddækket for brand og anden bygningsbeskadigelse uden særskilte anvisninger, når disse er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og med andelsbolig-/ejerforeningen/ ejeren af udlejningsejendommens tilladelse. Vælger ejendommen 4

5 generelt at tegne glasforsikring, omfatter denne tillige de førnævnte bygninger. 17. Ubenyttede bygninger Nogle bygninger, eller dele heraf, kan stå ubenyttede/tomme over en periode. Dækning herfor skal ydes som for bygninger og anlæg i øvrigt. 18. Merforbrug af vand Dokumenteret merforbrug af vand, inkl. afgifter, som følge af en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed er medforsikret med en 1. risikosum på kr. pr. skade. 19. Oprydning og jordskade Ud over sædvanlig oprydningsdækning, udvides forsikringen til at meddække oprydning, bortkørsel og destruktion af forurenet jord, vand mv. jf. F & P s retningslinjer, efter en af forsikringen dækningsberettiget skade. Forsikringssum som minimum, 20 % af bygningens nyværdi, dog minimum kr. og maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. 20. Huslejetab Huslejetab dækkes med indtil kr. pr. forsikringssted pr. skade, såfremt de almindelige forsikringsbetingelser ikke angiver en højere sum, og er gældende hvis huslejetabet opstår som følge af en skade der er dækket under bygningsforsikringen. Dækningsperioden udgør maksimalt 24 mdr. Summen betragtes som 1. risikosum, der kan således ikke gøres begrænsning gældende selvom summen opbruges på fx 12 mdr. Forsikringen udvides til at dække genhusning af afdelingskontorer, bestyrelseslokaler, aktivitetscentre, lokaler til brug for beboersociale arbejder og lign. samt garager og værksteder til ejendommens drift og lign. med de for policen valgte dækningssummer. 21. Opmagasinering Rimelige udgifter til opmagasinering samt ud- og indflytning af beboers indbo i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade herunder tømning, bortskaffelse og destruktion af kasseret indbo. Forsikringssum indtil kr. pr. boligenhed, maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Dækningen som er på 1. risikobasis er subsidiær i forhold til en eventuel tegnet indbo- eller løsøreforsikring og dækning herfra betragtes som selvrisiko til denne forsikring. Dækning ydes indtil den beskadigede boligenhed er klar til ibrugtagning, dog maksimalt indtil 24 måneder efter skadens indtræden. 22. Genhusning Meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, til genhusning af beboere ved fraflytning i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Dækning ydes med maksimalt kr. pr. boligenhed og maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Dækningen som er på 1. risikobasis er subsidiær i forhold til en eventuel tegnet indboeller løsøreforsikring og dækning herfra betragtes som selvrisiko til denne forsikring. Dækning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til ibrugtagning og indtil maksimalt 14 dage efter, dog maksimalt 24 måneder efter skadens indtræden. 23. Nøgledækning Omkostninger til omstilling/udskiftning af låse samt nye nøgler, som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler inkl. beboernøgler beroende i separat aflåset gemme i ejendommens lokaler (fx administrations- eller varmemesterlokaler), eller på bestyrelsesmedlemmers private adresse, samt ved ran og røveri fra lokaler og under transport i DK. Endvidere omfattes aflåsede, indmurede nøglebokse der på monteringstidspunktet var F & P klassificeret. Forsikringssum er maksimalt kr. pr. skade pr. forsikringssted på 1. risikobasis, dog maksimalt kr. for alle forsikringssteder. 24. Løsøre Redskaber, værktøj, materialer, arbejdsmaskiner, inventar samt øvrigt løsøre tilhørende ejendommen (eksempelvis i selskabslokaler, ejendomskontorer, depotrum, værksteder, vaskerier m.m.) og beroende overalt på og ved ejendommen. Dækningssum kr. pr. andelsbolig-/ejerforening/ udlejningsejendom på 1. risikobasis omfattende brand-, tyveri- og vandskade på sædvanlige erhvervsforsikringsvilkår. For brandforsikringsdækningen gælder, at denne dækker løsøre beroende overalt på og ved ejendommen. 5

6 Dette betyder, at fx arbejdsmaskiner, i øvrigt uanset om de er indregistrerede eller uindregistrerede, er brandforsikringsdækket med den ovenstående løsøreforsikringssum, uanset om disse beror i egentlig bygning eller om disse beror ude i området omkring ejendommen. Forsikringsselskabers forsikringsvilkår med fuld branddækning i bygning og en begrænset dækning udenfor bygning, kan således ikke finde anvendelse. Dette gælder dog ikke for køretøjer hvorpå der er etableret separat brand- og/eller kaskoforsikring. For tyveri af såvel indregistrerede som uindregistrerede arbejdsmaskiner gælder, som for øvrigt løsøre, at tyveri skal ske fra aflåst lokale, garage, materielgård m.m. Ved tyveri af forretningscykler er erstatning betinget af, at cyklens stelnummer kan oplyses, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og at låsebevis indsendes sammen med skadeanmeldelsen. Udenfor arbejdstiden, skal cyklen være låst og anbragt i forsvarligt aflåset rum. 25. Løsøre materielgårde For materielgårde omfatter forsikringen ligeledes tyveri af udstyr placeret i ejendommens aflåsede materielgård under forudsætning af: - at gården er forsvarligt indhegnet, og hegnet er minimum 1,8 m højt - at aflåsningen sker efter F & P s retningslinjer, samt - at der er øvet vold mod lukke eller hegn 26. Løsøre rede penge Jf. ovennævnte punkt 24 skal forsikringen udvides til at omfatte rede penge og pengerepræsentativer i hele ejendommen, på samtlige kontorer og foreningslokaler i øvrigt, samt på bestyrelsesmedlemmernes privatadresse. Maksimalt kr. i alm. gemme - maksimalt kr. i aflåset egentligt pengeskab. 27. Containere Containere, komprimatorer mv. tilhørende 3. mand, for hvilke ejendommen ifølge kontrakt har forsikringspligt, er brandforsikringsdækket indtil kr. pr. skadesbegivenhed, på 1. risikobasis. Egne containere mv. er fortsat dækket på bygningsforsikringen. 28. Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald Såfremt politi, Falck, læge etc. skaffer sig adgang til en bolig ved opbrydning af lukker, dækkes skader opstået herved. Medfører en beboers død i lejlighed omkostninger til særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele, er disse tillige dækket med indtil kr. pr. skadebegivenhed. 29. Anden pludselig skade Udover de sædvanligt dækkede skadeårsager, (brand, indbrud, tilfældig udstrømning, påkørsel, etc.) dækkes ligeledes anden pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade som skyldes en pludselig og uforudset hændelse af en hvilken som helst årsag uanset, at årsagen ikke er pludselig. Skade som følge af almindelig brug samt ridser og skrammer, herunder skade på glas og sanitet, dækkes ikke. Skader som i forvejen er dækket, undtaget eller begrænset i de for policen almindelige gældende forsikringsbetingelser, dækkes ikke. For dækningen gælder en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed, medmindre der er valgt en højere selvrisiko på policen. 30. Haveanlæg Haveanlæg dækkes mod skade der er en følge af en på en naboejendom sket skade, såfremt denne skade ville have været dækket af nærværende bygningsforsikring. Haveanlæg dækkes ligeledes hvis samme skade sker på egen ejendom og beskadiger eget haveanlæg. 31. Midlertidig afdækning Omkostninger til midlertidig afdækning efter en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Dækningen er subsidiær i forhold til eventuelt tegnet familie- eller løsøreforsikring, og dækning herfra er således at betragte som selvrisiko til denne udvidelse. 32. Mindre byggeprojekter Forsikringen omfatter uden forudgående anmeldelse mindre omog tilbygningsarbejder, herunder renovering af eksisterende bygninger, renovering af vand-, varme- og øvrige rørinstallationer, tagarbejder inkl. varmt arbejde for indtil kr. pr. projekt. Til imødekommelse af de almindelige vilkårs betingelser om pligt til anmeldelse af risikoforandringer. 6

7 Forsikringen omfatter endvidere brand- og stormskadeforsikring, jf. AB 92 8, stk. 1 for byggeprojekter indtil kr. pr. projekt. 33. Ansvar beboerarbejde / foreningsansvar Ansvar ifaldet for beboere/lejere/andelshavere/ ejerlejlighedsindehavere, når disse deltager i fællesarbejde for almenvældet. Det udførte arbejde skal blot være arbejde, som man normalt vil have lønnet personale til. Forsikringen omfatter endvidere foreningens og de i foreningens tjeneste værende personers ansvar som følge af skader på personer eller ting, der sker på legepladser og ved fællesarrangementer så som gårdfester, arbejdsdage samt i fælleslokaler. Forsikringen dækker tillige foreningens og øvrige sikredes tab som følge af gæstebudsskader, dog alene når dette har forbindelse med foreningens aktiviteter. 36. Ansvar vasketøj Dækning for beboeres/lejeres/andelshaveres/ejerlejlighedsindehaveres vasketøj for skade forårsaget af dokumenteret teknisk svigt i vaske-/tørre-/strygemaskiner beroende i andelsbolig-/ ejerforeningens/udlejningsejendommens fællesvaskerier. Dækningssum kr. pr. skade. Selvrisiko 500 kr. uanset at den generelle selvrisiko måtte være højere. Skade opgøres til dagsværdi. 37. Ansvar - udlån Ansvarsdækningen omfatter tillige andelsbolig-/ejerforeningens/ udlejningsejendommens eventuelle produktansvar i forbindelse med udlån af håndværktøj og redskaber til andelsbolig-/ ejerforeningens/udlejningsejendommens beboere. 34. Ansvar ansatte Erhvervs- og produktansvar som forsikringstageren måtte pådrage sig overfor 3. mands person eller ting, når ansatte ejendomsfunktionærer, varmemestre og gårdmænd mv., udfører mindre reparations- og eller vedligeholdelsesarbejder, fx udskiftning af pakninger, blandingsbatterier, kontakter og lign. Egentlige reparationsafdelinger m.m. er dog undtaget fra dækning, og for sådanne skal der etableres separat ansvarsforsikring. 38. Ansvar lånt materiel Erhvervsansvarsforsikringen er udvidet til at omfatte skade på lånte/lejede maskiner, værktøjer og lign. som ejendommen midlertidigt har i varetægt, fx erstatningsmaskiner når egne maskiner er til reparation, indlejede lifte samt specialmaskiner/- værktøjer. Der beregnes en selvrisiko på kr. pr. skade. 35. Ansvar bestyrelse Bestyrelsesmedlemmers ansvar ved arbejde (udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for ejendommen), forudsat at arbejdet udføres som erstatning for arbejde, som normalt påhviler fast ansatte personer i ejendommen og dennes administration eller arbejde som beskrevet under punktet ansvar for ansatte. For punkterne ansvar-beboerarbejde, ansvar-ansatte samt ansvarbestyrelse gælder en dækningssum på 10 mio. kr. for personskade og 3 mio. kr. for tingskade, dog maksimalt 13 mio. kr. pr. år. 39. Ansvar husejer Forsikringen skal udvides til at omfatte ejendommens erhvervsansvar i forbindelse med udlån/udlejning af selskabs- og/ eller mødelokaler og lignende, hvad enten udlejningen sker til ejendommens beboere eller kommende lejere/lånere. Endvidere ydes ansvarsdækning for eventuelle fritstående antennemaster, ansvar for skade sket på fællesarealer eller legepladser når skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved opsat udstyr, ansvar for eventuelle ubebyggede grunde samt ansvar for skade forvoldt ved brug af egne/lejede/lånte arbejdsmaskiner og lifte, når disse er i brug som arbejdsmaskiner. Samme sum gælder ligeledes for hus- og grundejeransvar. 7

8 40. Ansvar - tidl. skader Krav, herunder differencekrav vedrørende arbejdsskader, der er konstateret i perioden før nuværende polices ikrafttrædelse, og som tidligere ansvarsforsikringsselskab afviser under henvisning til 2-års fristens udløb, meddækkes. 41. Ansvar - gravearbejder Ansvarsvilkårenes sædvanlige undtagelse af ansvar for skade på ting forårsaget ved udførelse af jordarbejder bortfalder, for så vidt angår sådanne mindre gravearbejder som kan forekomme ved fx (men ikke begrænset til) nedgravning af stolper til et hegn eller postkasser, gravning af en rende til el-installationer, eller lignende. 42. Ansvar - motorkøretøjer Husejeransvarsforsikringen er udvidet til at omfatte selvkørende arbejdsmaskiner/-redskaber og traktorer (inkl. anhængertræk), der er uindregistrerede, uden begrænsning i antal hk. Dækning ydes med Færdselslovens summer. 43. Haglskade og Nedstyrtende genstande Uanset definitionen på krav til fundamenter i pkt. 2, gælder at skade som følge af haglskade og nedstyrtende genstande, er omfattet af forsikringsdækningen uanset fundamenternes karakter. 44. Fællespolicer Hvis der etableres fællespolice for en boligorganisation, hvor en eller flere afdelinger indgår, vil alle forsikringssummer, som er anført i ovennævnte vilkår, forsikringspolicen og forsikringsselskabets normale betingelser være gældende som én forsikringssum og én selvrisiko pr. afdeling. 8

9 9

10 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 I tilslutning til Trygs almindelige forsikringsbetingelser 649-03. Nedenstående vilkår er gældende i det omfang en nævnt dækning er

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

ID-tyveri. Forsikringsbetingelser ID2016-01

ID-tyveri. Forsikringsbetingelser ID2016-01 ID-tyveri Forsikringsbetingelser ID2016-01 Gælder fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Gjensidige ID-tyveri hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri afsnit 1-10 Side 3 Kontakt Gjensidige

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105

A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105 A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 105 Forsikring Ved hjælp fra forsikringsmægleren dahlberg assurance brokers as er alle foreningens forsikringer gennemgået med henblik på at finde

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger.

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013 Mobile +45 40 20 71 55 sly@firstmarine.dk Velkomst og introduktion JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger Agenda Forsikringsår JSK Skader Særlige tiltag Fælles

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer.

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer. Forsikringen betjenes af: Dahlberg assurance brokers as Carl Gustavs Gade 3, 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup Tlf. nr. 33114828 Købstædernes 'H'jForsikring Bygningsforsikring Police nr. 82-12A-0016280 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Værd at vide om idrættens forsikringer

Værd at vide om idrættens forsikringer Værd at vide om idrættens forsikringer Det handler om at være tryg også når I dyrker idræt 3 Tryg Idræt et overblik 4 Hvad får I ud af en kollektiv aftale? 5 De fælles forsikringer 6 De frivillige forsikringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K. Forsikringsaftale Assure Forsikringsm{glerselskab A/S Klamsagervej 31 8230 $byh»j Side: 1 Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP Rettelsesblad 7 17. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 7... 3 1.1 Rettelse til OPP-aftalens punkt 3.1.1,...

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere