velkommen til Køge Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkommen til Køge Sygehus"

Transkript

1 velkommen til Køge Sygehus

2 Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Køge Sygehus 10 Når du skal indlægges 13 Når du bliver udskrevet gode råd Køge Sygehus hører under Region Sjælland, der driver og udvikler sygehusene i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse. Læs mere om Region Sjællands sygehuse på sygehuse. Vi vil gøre vores bedste for, at dit ophold på sygehuset bliver så godt som muligt! Køge Sygehus Lykkebækvej Køge Telefon Fax KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 3

3 Til og fra sygehuset Praktiske informationer Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset. Men i nogle tilfælde refunderer Region Sjælland udgiften for regionens egne borgere: Hvis din helbredstilstand nødvendiggør, at du bliver kørt. Hvis du er pensionist, og beløbet overstiger 25 kr. Hvis du bor mere end 50 km fra sygehuset, og beløbet overstiger 60 kr. Du kan i afdelingen få en folder med information om reglerne for kørsel. Du kan også finde folderen på www. regionsjaelland.dk/transport. Hvis du bor i en anden region, må du spørge om reglerne dér. Bus, tog Der er busforbindelse til og fra Køge Station og Ølby Station. Bussen holder ud for hovedindgangen. S-tog fra København og regionaltoget fra Roskilde og Næstved standser ved Ølby Station. Herfra er der et kvarters gang til sygehuset. Parkering Du bør beregne god tid til at finde en parkeringsplads. Tæt på sygehusets hovedindgang er et område med tidsbegrænset parkering se skiltning. I lidt længere afstand er der et større parkeringsområde med fri parkering. Der er afmærkede pladser til handicapparkering. På kortet over sygehuset (side 8-9) er pladserne markeret. Er du gangbesværet og bliver kørt til sygehuset af pårørende, findes der holdepladser lige uden for hovedindgangen. Her er det tilladt at standse, mens du bliver fulgt indenfor. Indgange Se oversigtskort på side 8 og 9. Her finder du forskellige informationer, der kan være nyttige i forbindelse med dit ophold på Køge Sygehus. Dine rettigheder som patient Du kan få information om dine rettigheder som patient og blandt andet læse om sundhedspersonalets tavshedspligt, frit sygehusvalg og ventetider i folderen»dine rettigheder som patient«. Den findes på og udleveres på den afdeling, hvor du modtager behandling. Personalet Alle sygehusets medarbejdere bærer et id-kort med navn, stilling og afdeling. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Region Sjællands sygehuse er uddannelsessted for alle faggrupper i sundhedsvæsenet. Elever og studerende er i praktik på sygehuset som en væsentlig del af deres uddannelse. De arbejder altid under vejledning af uddannet personale. Du kan selv vælge, om en studerende må medvirke i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. 4 KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 5

4 Når du skal behandles ambulant Røgfrit sygehus Vær opmærksom på, at sygehuset er røgfrit. Det betyder, at du og dine pårørende ikke må ryge på sygehusets område. Rygeforbudet gælder også E-cigaretter. Husk at vaske hænder Det er vigtigt, at vi har en høj hygiejnisk standard på sygehuset. Det kan du og dine pårørende hjælpe med. Dine hænder kan være forurenede med bakterier og virus, selv om du ikke kan se det med det blotte øje, og som patient på sygehuset kan man være særligt modtagelig for infektion. Bakterier og virus spredes ofte via hænderne. Derfor er det vigtigt, at du som patient eller pårørende vasker dine hænder grundigt og hyppigt og benytter de beholdere med håndsprit, der er opsat. Præst Ønsker du at tale med en præst, kan afdelingens personale hjælpe dig med at formidle kontakten. Socialrådgiver Hvis du har behov for at tale med en socialrådgiver, kan afdelingens personale formidle kontakten. Tolkebistand Sundhedspersonalet vil sørge for, at der bliver stillet en tolk til rådighed, hvis de vurderer, at der er brug for en døvetolk eller tolkning på fremmedsprog i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. Bevis for indlæggelse eller behandling Har du brug for dokumentation for, at du har været indlagt eller til ambulant behandling, kan du få et bevis for dette ved at kontakte afdelingen. Mødetid og -sted Besked om mødetid og mødested fremgår af det indkaldelsesbrev, du har modtaget sammen med denne folder. Du er meget velkommen til at have pårørende med ved undersøgelsen. Du skal huske at medbringe: Indkaldelsesbrevet Sundhedskort (Sygesikringsbevis) En liste over din medicin (medbring eventuelt medicinglas/pakninger). Kontaktperson Hvis du i et forløb har mere end to ambulante besøg på sygehuset, får du en sundhedsfaglig kontaktperson. Det kan være en læge, sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig medarbejder, der er ansat i den afdeling, hvor du bliver behandlet. Kontaktpersonen skal sikre, at der er sammenhæng i din behandling, og at du får den information, du ønsker. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit forløb, er du altid velkommen til at spørge din kontaktperson. Ventetid Vi gør vores bedste for at overholde den aftalte tid. Hvis der opstår forsinkelser på grund af pludselige og uforudsete situationer, vil du få besked. 6 KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 7

5 Køge Sygehus 2 timers parkering 3 timers parkering Handicapparkering Fri parkering Numrene/bogstaverne henviser til indgangsdøre. Se venligst i dit indkaldelsesbrev, hvilken indgang du skal benytte INDGANG A (Hovedindgang) INDGANG B KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 9

6 Når du skal indlægges Mødetid og -sted Besked om mødetid og mødested fremgår af det indkaldelsesbrev, du har modtaget sammen med denne folder. Du er meget velkommen til at have pårørende med når du møder til indlæggelsen. Du skal huske at medbringe: Indkaldelsesbrev Sundhedskort (Sygesikringsbevis) En liste over din medicin (medbring eventuelt medicinglas/pakninger) Toiletartikler Morgenkåbe, joggingtøj eller anden foretrukken påklædning Hjemmesko samt sko, du går godt i Specielle, mindre hjælpemidler, du bruger til daglig. Undersøgelse og behandling En læge eller sygeplejerske vil orientere dig, før du skal undersøges eller behandles. Til de fleste undersøgelser og behandlinger er der en skriftlig vejledning, som du vil få udleveret og gennemgået af personalet. Vi forsøger at undgå ventetid og udsættelse af undersøgelser og operationer. Uregelmæssigheder kan dog ikke altid undgås, idet der kan opstå akutte situationer. Kontaktperson Hvis du skal være indlagt mere end to dage, får du en sundhedsfaglig kontaktperson. Det kan være en læge, sygeplejerske eller anden medarbejder, der er ansat på den afdeling, hvor du er indlagt. Kontaktpersonen skal sikre, at der er sammenhæng i din indlæggelse, og at du og dine pårørende får den information, I ønsker og har behov for. Hvis du har spørgsmål til din indlæggelse, er du altid velkommen til at tage fat i din kontaktperson. Besøgstider På mange afdelinger er der fri besøgstid dog med nogle timers hviletid i de første eftermiddagstimer. På andre afdelinger er det nødvendigt at indskrænke besøgstiden for at give de indlagte patienter den fornødne ro. Find besøgstider på eller spørg personalet i afdelingen. Pårørende Det kan være svært at være pårørende. Man er bekymret og kan føle sig udenfor. Vi vil gøre vores bedste for, at også dine pårørende føler sig velkomne. Fortæl derfor personalet, hvem du gerne vil have med til en samtale, og hvem vi må give oplysninger til. Vi opfordrer til, at du vælger én kontaktperson blandt de pårørende, som er den, der ringer og får nyt at vide om din situation. Penge og værdigenstande Det er på eget ansvar, hvis du medbringer penge og værdigenstande. 10 KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 11

7 Når du bliver udskrevet Sygehuset kan ikke påtage sig ansvaret og er som hovedregel ikke erstatningspligtig ved eventuel beskadigelse eller bortkomst af medbragte ting. Mobiltelefon og bærbar computer Generelt må mobiltelefoner og bærbare computere anvendes - men vær opmærksom på områder, hvor det ikke er tilladt. Det vil fremgå af skiltning. Hvis du medbringer din egen computer, har du mulighed for at koble dig på sygehuset gæstenetværk. Personalet på afdelingen kan fortælle mere om dette. Radio og tv I de fleste dagligstuer er der radio og fjernsyn. Desuden er der fjernsyn ved sengene på mange stuer. Blomster Du må gerne modtage afskårne blomster, men på grund af risiko for infektion må der ikke komme planter med jord ind på sygehuset. Post Post bringes ud til alle afdelinger hver dag. Du kan omadressere aviser og anden post til sygehuset - husk at skrive, hvilket afsnit du er indlagt på. Se sygehusets adresse på side 3. Skal du sende post, kan du bruge postkassen i sygehusets forhal eller eventuelt aflevere frankerede breve til afdelingens personale. Før udskrivelsen Du får normalt besked om udskrivelse i så god tid, at du kan forberede din hjemkomst. En læge på din afdeling kan udskrive recept på den medicin, du eventuelt skal tage derhjemme, og personalet træffer aftaler med dig om eventuel efterbehandling og/eller kontrol. Du får også en medicinoversigt med hjem. Du skal huske at sikre, at du har dit eget tøj at tage på, når du skal hjem. Hjælp efter udskrivelsen Hvis en læge vurderer, at du har behov for genoptræning efter udskrivelsen, vil du få udleveret en skriftlig genoptræningsplan. Det vil af planen fremgå, om du tilbydes genoptræning i din kommune eller på sygehus, eller om du selv skal varetage genoptræningen. Har du brug for hjælpemidler i hjemmet, vil afdelingens personale hjælpe dig med at skaffe hjælpemidlet fra sygehuset eller gennem din kommune. Hvis du har brug for hjemmehjælp, sørger afdelingens personale inden udskrivelsen for at kontakte din kommune, som vurderer dit behov for hjemmehjælp. Det samme gælder, hvis du har behov for hjemmesygepleje. Information i forbindelse med udskrivelsen Hvis du ikke giver os anden besked, vil din egen læge efter udskrivelsen modtage information om din indlæggelse og behandling, samt hvilken opfølgning der eventuelt skal være. Hvis du har behov for hjælp fra hjemmeplejen eller andre fagpersoner, vil de også få tilsendt nødvendig information. 12 KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 13

8 10 gode råd Personalet på Region Sjællands sygehuse arbejder hele tiden på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed i behandlingen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden har udarbejdet 10 gode råd til, hvad man som patient med fordel selv kan huske på. På den måde kan både sundhedspersonale, patienter og pårørende samarbejde om, at behandlingen bliver så sikker som mulig. De 10 gode råd er: 1. Spørg hellere for meget end for lidt Det er vigtigt, at du forstår, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får. Accepter ikke svar, du ikke forstår! 2. Fortæl os om dine vaner Det er godt at informere personalet om, hvad du får af medicin, også alternativ behandling, kosttilskud, naturprodukter, samt om du følger særlige kostråd. Du skal også sige til, hvis du er overfølsom over for medicin, madvarer eller andet. 3. Skriv ned undervejs Før gerne dagbog over det, du oplever, mens du er syg. Ofte er det også en god idé at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem til personalet. 4. Flere ører hører bedre Tag gerne pårørende med, når du skal til samtale om undersøgelser og resultater. Det er en fordel, at flere har hørt, hvad lægen siger, så alle informationer kommer med. 5. Lad eventuelt en anden tage samtalen Hvis du selv mangler overskud, er du velkommen til at bede personalet om at gennemgå din sygdom og dine behandlinger med en af dine pårørende. 6. Godkend din identitet Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin. 7. Hør om operationen Hvis du skal opereres, er det en god idé at tale det, der skal ske, igennem med lægen. Nogle gange kan det også være en fordel, at lægen lige inden operationen med en spritpen markerer det sted på din krop, der skal opereres. 8. Sig til, hvis det gør ondt Det er vigtigt, at vi kender dine symptomer. Også hvis de opstår andre steder end netop der, hvor du er syg. 9. Tjek, hvordan behandlingen skal fortsætte Når du skal hjem, skal du huske at få at vide, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv skal gøre. 10. Kend din medicin Du skal vide, hvad den hedder, hvad den gør for dig, samt hvor længe og hvordan du skal tage den. Før en liste over al den medicin, du får. Sørg også for at kende medicinens eventuelle bivirkninger, og spørg om særlige typer mad eller drikkevarer kan påvirke behandlingen negativt. Læs mere: 14 KØGE SYGEHUS KØGE SYGEHUS 15

9 Noter K oplag 16 06/13

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Velkommen til Hospice Søndergård.

Velkommen til Hospice Søndergård. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere