PWS NYT Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden"

Transkript

1 PWS NYT 2013 Årgang 27 Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden Nummer 03

2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Flot opbakning fra foreningens medlemmer... 3 Gerne flere medlemmer i foreningen... 3 Regnskab Mavesækslammelse (gastroparesis)... hvad er nu det?... 5 Ny udgave af den røde sundhedsfolder... 6 New Directions... 6 Fotos fra familieweekenden i maj måned på Pindstrup Centret... 7 Highlights fra de danske bidrag til den internationale konference... 8 Danske bidrag til den videnskabelige del af konferencen i Cambridge... 8 Mettes ferie... 9 Indtryk fra 8. internationale PWS-konference Fotos fra sommerlejr i juli på Frijsenborg Ungdomsskole Alkohol og Prader-Willi Syndrom FamCare Kursus for forældre til teenagere Ipads/tablets Aktiviteter Fagrådet for PWS Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Praktisk info PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Birgitte Jensen Heibergs Have 67 Kildetoften Holbæk 8600 Silkeborg Tlf Tlf DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER AF PWS NYT: 1. OKTOBER 2013 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær. Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside. FOLDERE 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. NY 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre 7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom. BØGER 8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikkemedlemmer: 90 kr. 9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. VIDEO/DVD RETURNERES 14 DAGE EFTER MODTAGELSE 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion

3 Indkaldelse til generalforsamling I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens 1-dags kursus lørdag d. 28. september 2013 kl i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup (på hjørnet af Halland Boulevard og Blekinge Boulevard, i gåafstand fra Høje Tåstrup Station) med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lise Reimers, Vibeke Ørskov, Djanik Gade Andersen. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne - Jytte Helgogaard Flot opbakning fra foreningens medlemmer I forbindelse med det udsendte brev vedr. opdatering af medlemskartoteket har jeg haft vældigt travlt! Der er rigtigt mange af jer, der har returneret brevet enten med rettelser af forskellig art eller bare med en hilsen om, at der ikke var nogen ændringer. Det har været meget positivt, og det giver os mulighed for bedre at kunne målrette foreningens aktiviteter og lettere komme i kontakt med medlemmerne. Foreningens medlemmer er altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de har gode ideer til kurser, foredrag m.m., der kan tages op. Det gælder både aktiviteter for alle medlemmer eller for grupper af medlemmer. Har du endnu ikke fået sendt dit svarbrev, bliver kartoteket løbende opdateret, og jeg er glad for at modtage ændringer, så alle medlemmer får PWS-NYT ud til den rigtige adresse. Lise Reimers Gerne flere medlemmer i foreningen Hvert år, når der opkræves kontingent, er der en del medlemmer, der af forskellige årsager melder sig ud. Det betyder desværre, at medlemstallet er svagt faldende. Af økonomiske årsager vil bestyrelsen opfordre til, at alle medlemmer gør en indsats for at skaffe nye medlemmer. 3

4 Regnskab 2012 Resultatopgørelse Indtægter Medlemskontingenter Årets andel af livsvarige medlemskaber Modtagne gaver og tilskud fra private og legater Biblioteksstyrelsen tilskud Andre indtægter Modtaget tilskud Social- og Integrationsministeriet, Handicappuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips og Lotto, Driftspuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen Sundhedsstyrelsens Rådighedspulje, Tips- og Lottomidler Deltagerbetalinger m.v Indtægter i alt Udgifter Ferie-, koloni- og kursusudgifter Informationsmateriale Udgifter i alt Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger Møde- og arrangementsudgifter Administrationsudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Finansieringsindtægter Årets resultat Balance AKTIVER Anlægsaktiver Obligationer til anskaffelsessum (kursværdi ) Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Periodeafgrænsningsposter (rente oktober kvartal) Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital HENSÆTTELSER Social- og Integrationsmin., Handicappuljen, ej anvendt pr. 31. dec Min. f. Sundhed og Forebyggelse, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen GÆLDSFORPLIGTELSER Min. f. Sundhed og Forebyggelse, Tips- og Lottomidler, Aktivitetspuljen Livsvarige medlemskaber Kreditorer PASSIVER I ALT

5 Mavesækslammelse (gastroparesis)...hvad er nu det? De sidste år er man blevet tiltagende opmærksom på fænomenet GASTROPARESE, mavesækslammelse ved PWS (gaster betyder mavesæk på græsk, parese er lammelse på latin). Det drejer sig om tilfælde, hvor mavesækken ikke tømmer sig normalt, enten meget forsinket eller slet ikke efter et måltid. Ved gastroparese forbliver indholdet i mavesækken og kommer ikke videre. Mavesækken bliver tiltagende udspilet, jo mere man spiser, og i alvorlige tilfælde så meget, at blodforsyningen til mavesækkens slimhinde og muskulatur bliver nedsat eller ophævet, vævet dør, og der går hul på mavesækken - i værste fald med døden til følge. Det er set flere gange ved PWS. Det faktum, at mavesækken ikke tømmer sig normalt, kendes hos normalt raske ved f.eks. maveinfluenza eller efter indtagelse af tilpas store mængder alkohol. Er maven udspilet, vil det normalt giver smerter, kvalme og stort ubehag. I en sådan situation vil en, der ikke har PWS, typisk kaste op. Men de fleste med PWS kaster meget sjældent op eller gør det først, når situationen er meget mere alvorlig end hos ellers raske. Dertil kommer, at selv under normale omstændigheder ved PWS tømmer mavesækken sig ofte langsommere end normalt efter SØG ØJEBLIKKELIG LÆGE VED UDSPILET MAVE MANGLENDE MADLYST OPKAST ELLER KVALME MAVESMERTER et måltid (normalt er time afhængig af, hvor tungt fordøjelig mad, man har spist). Samtidigt har de fleste med PWS en høj smertetærskel, så det gør ikke særlig ondt med en udspilet mave. Det vil sige, at man ikke registrerer det ubehag, andre ville føle, man beklager sig derfor heller ikke, og der bliver så ikke søgt læge og iværksat behandling i tide. Ved PWS kan ovenstående opstå på grund af en kombination af flere ting: Forsinket tømning af mavesækken i lettere grad ses dagligt hos nogle med PWS, også uden at det giver problemer (fx mod normal tømning efter time efter et måltid vil mavesækken hos nogle med PWS tømmes på timer). En række faktorer kan yderligere forsinke tømningen: Visse medikamenter, fx medicin for psykiske lidelser og astmamedicin. Forhøjet blodsukker efter et kulhydratrigt måltid ses især hos dem, der er i risiko for at udvikle sukkersyge, særligt overvægtige. Sukkersyge (diabetes type 1 og 2). Mangel på stofskiftehormon (som alle med PWS regelmæssigt bør undersøges for). Forstoppelse (måske meget hyppigt ved PWS). Overspisning: Er en person med PWS til en stor fest med ubegrænset adgang til mad, fx ved buffet, kan det ske, at personen spiser så meget, at der går hul på mavesækken, eller personen nærmest bliver kvalt i maden, som ikke kommer videre, men sidder helt oppe i spiserøret. Dette skrives ikke for at forskrække nogen, men det er set ved PWS flere gange. Den største risiko er altid, når alle tror, alle holder øje med, hvad personen med PWS spiser, for så er der ingen, der har helt styr på det (det er det samme, vi ser ved børnedrukneulykker: der skal altid være ÉN, der har ansvaret). Forstoppelse er måske den hyppigste årsag til langsom tarmpassage og forsinket tømning af mavesækken. En undersøgelse for nylig af voksne med PWS ved Skejby Sygehus viste, at en del har forsinket tarmpassage, og en del - ikke alle - har forstoppelse. Daglig afføring er ikke ensbetydende med, at der ikke er forstoppelse. Tyktarmen kan være fyldt med afføring, der bare kommer ud meget forsinket i små portioner. Lægen kan undersøge, om der står afføring i endetarmen, og ultralyd af maven kan også vise, om en person er forstoppet. 5

6 Hvilke symptomer skal man så være opmærksom på mht. mavesækken og PWS? Opkastning: hvis og når en person med PWS kaster op, kan der være tale om en alvorlig situation, der kræver ØJEBLIKKELIG lægeundersøgelse. Manglende lyst til mad: kan være eneste symptom på mavesækslammelse eller overfyldt mavesæk. Mavesmerter: skal lede til lægeundersøgelse. Besvær med at komme af med urin eller afføring kan også være et faresignal. Det vil sige, at udspilet mave, opkastning, kvalme og ingen madlyst bør lede til lægeundersøgelse med det samme! Situationen skal ikke ses an til næste dag, og lægen bør informeres om ovenstående, hvis vedkommende ikke er vant til at arbejde med PWS. Behandling Livsreddende behandling i ovenstående situationer kan være tømning af mavesækken med en slange, dels hvor maveindholdet suges op, og dels hvor evt. luft, der spiler maven ud, udtømmes. Hvad skal man sige til lægen, hvis lægen ikke vil tage det alvorligt? 1. Vis denne artikel. 2. Vis foreningens røde sundhedsfolder: Vigtige oplysninger til sundhedspersonale. 3. Bed lægen om at slå op i Lægehåndbogen (www.sundhed.dk/sundhedsfaglig, find Lægehåndbogen og søg efter Prader-Willis Syndrom, så er dette beskrevet til slut som særlig risiko). Det står også i Patienthåndbogen under Sørg for, at: 1. Egen læge har skrevet et POP-OP-vindue, som kommer frem på skærmen med alle vigtige symptomer ved PWS står (se PWS NYT nr. 4, 2012). 2. Have et PWS ID-kort (fås hos Centrene på Skejby Sygehus og Rigshospitalet). Ved yderligere spørgsmål kan undertegnede kontaktes - også af jeres læge. Susanne Blichfeldt Lægelig rådgiver for Landsforeningen for PWS Ny udgave af den røde sundhedsfolder Foreningens røde folder Vigtige oplysninger til sundhedspersonale er blevet opdateret med nyeste viden og kan rekvireres hos Lise Reimers. Folderen kan også downloades via New Directions På den internationale konferences caregiver-del præsenterede personale fra New Directions et bosted i England for personer med PWS en video om arbejdspladser for deres beboere. Otte meget forskellige arbejdspladser vises, og personer med PWS interviewes om deres arbejde, transport til og fra arbejde m.m. Videoen, der er på let forståelig engelsk, kan ses via linket Yderligere informationer om New Directions kan ses på 6

7 Fotos fra familieweekenden i maj måned på Pindstrup Centret 7

8 Highlights fra de danske bidrag til den internationale konference Ud over at være medarrangør af den 8. internationale konference samt tovholder på både foredragsseancer og panelspørgsmål var Susanne Blichfeldt også selv foredragsholder på både caregiver- og forældredelen om medicinske problemer hos voksne med PWS samt om hygiejne hos voksne med PWS: Helbredsproblemer (bl.a. overvægt, diabetes, hudproblemer, psykisk sygdom, høj smertetærskel) kræver en systematisk tilgang ved jævnlige lægebesøg inkl. blodprøver. Ved akut sygdom er det en fordel med et ID-kort med hovedsymptomerne samt foldere, der beskriver sygdommen. Håndtering af personlig hygiejne er ofte et problem: fx hvornår skal man gå i bad? Hvor meget sæbe og vand? Hvor varmt skal vandet være? Hvor længe skal man sidde på toilettet? Hvordan skal man klippe negle? Hvor meget body lotion? Hvordan børste tænder og hvor længe? Hvornår skifte tøj, og hvilket tøj i hvilket vejr? Hvordan undgås solskoldning osv. osv. osv. Nedsat kropsbevidsthed kombineret med ringe følelse af varme og kulde samt manglende evne til at kunne lægge strategier/planlægge en opgave gør, at opgaver som at gå i bad kan være uoverskuelige. Uden hjælp kan personer med PWS skabe deres egne vaner og regler, som kan være vanskelige at ændre. Undervisning om personlig hygiejne er en del af den daglige omsorg. Tidsskemaer med billeder kan være af stor hjælp. Som tilhører er det befriende at overvære Susannes foredrag, der på fremragende vis formår at formidle komplekse problemstillinger, som alle, der har PWS inde på livet, er bekendt med, på en simpel og meget konkret måde. For hvert beskrevet emne medinddrages en pædagogisk tænkning, som giver meget håndterbare redskaber i dagligdagen med PWS. Susanne fik mange positive tilbagemeldinger på sine foredrag fra bl.a. England og USA og blev inviteret til Japan for at holde foredrag. Jytte Helgogaard Danske bidrag til den videnskabelige del af konferencen i Cambridge Overlæge Stense Farholt (SF) (Center for Sjældne Sygdomme Skejby) og overlæge Susanne Blichfeldt (SB) (Herlev Hospital) bidrog med 3 postere, der var opstillet ved den videnskabelige del af konferencen. Stense Farholt var førsteforfatter til en poster om søvnmønster hos voksne under væksthormonbehandling, der dokumenterer, at vejrtrækning ikke forværres under væksthormonbehandling. Søvnundersøgelse viste, at 6 af 46 undersøgte voksne havde brug for natlig CPAP-behandling. En anden poster, et samarbejde mellem Centrene i Århus (SF) og Kbh. (Hanne Hove) og Herlev (SB) med SF som førsteforfatter viste, at BMI hos 24 børn og 54 voksne med PWS i DK i gennemsnit ligger inden for normalområdet. For voksne tilskrives, at de bor under så beskyttede former, som de gør. Selvom BMI ligger i normalområdet, er fedtprocenten i kroppen høj. Hos voksne blev målt gennemsnit på 38 og 31 hos hhv. mænd og kvinder, der fik væksthormon, uden væksthormon var tallene 45 og 38. Bemærk, at det er gennemsnit, men det siger alligevel meget, og er vægten over det normale, stiger udelukkende fedtandelen i kropsvægten. SB og SF havde med SB som førsteforfatter udarbejdet en poster om vores arbejde i fagrådet, foreningens publikationer, ID-kort osv. Susanne Blichfeldt 8

9 Mettes ferier Mette har i år valgt en bondegårdsferie, der er meget forskellig fra sidste års ferie, hvor Mette sammen med en pædagog rejste til Wien, hvor hun bl.a. var til 4 koncerter med Strauss og Mozart. Hun oplevede også Den spanske hofrideskole og hestevognstur gennem den smukke by. En af de oplevelser, der efter Mettes mening var bedst, var turen til slottet Schønbrunn. Her så Mette det enorme slot og den kæmpe store park. Denne dag sluttede Mette med middag i restaurant Residenz, hvor hun fik serveret tre retters gourmetmenu og fik dejlig vin til. Mette afrundede dagen med koncert af Strauss i slottes orangeri, hvor hun gyngede til de klassiske toner. I år gik Mettes ferie så til en gård syd for Kolding. D. 23/6 satte Mette sig i toget, der gik til Kolding, sammen med en pædagog fra Kirstinelund. Herefter tog de rutebilen til Vejstruprød. Rutebilen holdt lige ud for gården. Mette blev rigtig godt modtaget og fik vist sit værelse. Til aftensmaden var Mette og hendes pædagog med ægteparret og deres familie, venner og naboer til en dejlig middag. Hanna, som var værtinde, lavede al maden selv lige fra dyrkningen af urter og grønsager til tilberedningen af disse. Efter aftensmaden var der bål, og der var to hekse. Senere var der kaffe og te med hjemmelavet rabarberkage med flødeskum. Da gården er en produktionsgård med svineavl, var det ikke muligt at komme ind i staldene. Men da Mette til daglig ser masser af malkekvæg og andre dyr, gjorde det ikke så meget. I stedet for tog de til Christiansfeld om mandagen. Der skulle der smages på honningkagerne naturligvis. På turen rundt i byen så Mette bl.a. brødremenighedens kirke og hotel, og på hotellet fik Mette sin frokost. Tirsdag gik turen til Dronning Dorteas badstue i Kolding. Her havde Mette mulighed for at prøve saltbade, lysbade, dampbad, et bad der gav Mette fornemmelsen af vægtløshed og et friluft spa på toppen af Slotsøbadet og med udsigt til Koldinghus. Mette prøvede det hele og havde også bestilt 1,5 times massage. Det var så behageligt, at Mette slappede helt af og var lige ved at falde i søvn. Onsdag gik turen atter til Kolding. Denne gang for at se nærmere på Koldinghus. Det viste sig, at eleverne fra Kolding Designerskole udstillede i anledning af deres afgangseksamen. Men det var nu alligevel en tand for smart efter Mettes mening. Så i stedet for kiggede Mette på de gamle sale og rum med de gamle møbler. Det var meget bedre. De sluttede besøget med at gå i fangekælderen for derefter at besøge det gamle køkken, der også ligger i kælderen. Det er i dag en dejlig restaurant med et godt køkken, og der skulle Mette selvfølgelig have sin frokost og et glas hvidvin. Torsdag gik turen til Haderslev, men dagen bød på meget regn. Så Mette og hendes pædagog købte her billet til en sejlads på fjorden og var i den sammenhæng også lige et smut på Årø. Om bord på båden blev der serveret kakao og kringle. Det var egentlig meningen, at Mette ville have blevet og så havde gået en tur med vægterne i Haderslev. Men på grund af det dårlige vejr den dag valgte Mette i stedet for at tage tilbage til gården. Hvor de som ugens tidligere aftener fik deres aftensmad, som altid var hjemmeavlet og hjemmelavet. Efter en god uges oplevelser var det tid til at vende tilbage til Kirstinelund, og fredag formiddag kom Camilla og hentede dem begge. Mette fortalte lystigt om sin ferie på hele hjemturen, og denne ferie havde også været en rigtig god oplevelse for Mette. Skrevet for Mette B. Sørensen af Kirsten 9

10 Indtryk fra 8. internationale PWS-konference Den 8. internationale PWS-konference fandt sted i Cambridge, UK fra d. 17. juli juli og var arrangeret af den internationale PWS-forenings (IPWSO) bestyrelse og fagråd i samarbejde med den engelske PWS-forening. Susanne Blichfeldt havde som medlem af både IPWSOs fagråd og Caregiver-forening været med til at udarbejde programmet for pædagoger/omsorgspersonale og forældredelen. Mere end 30 lande var repræsenteret, og fra Danmark deltog Susanne Blichfeldt, Stense Farholt og Astrid Schulze (alle læger og medlem af fagrådet), Lise Reimers og undertegnede (fra bestyrelsen). Konferencen var delt i tre trin: en videnskabelig del, en omsorgs-/pædagogisk del (Caregiver-konferencen) og en forældredel. Forældredelen var yderligere delt i tre aldersgrupper: 0-6 år, 6-16 år og Konferencen blev afholdt dels på Holiday Inn og dels på det lokale Fitzwilliam College, hvor vi også var indkvarteret på bedste engelske vis. Det generelle indtryk af konferencen var, at det var en særdeles velstruktureret og indholdsrig konference, som endnu engang levnede det indtryk, at Danmark er et af de førende lande inden for PWS, både hvad angår diagnosticering, medicinske undersøgelses- og behandlingstilbud og pædagogik/botilbud til personer med PWS. Sammenligner vi os med fx de øvrige nordiske lande, findes der ét PWS-botilbud i Sverige og ingen i Norge. De undersøgelser, hvor diagnosen PWS pr. automatik i Danmark udløser tilbud om fx væksthormonog kønshormonbehandling, eksisterer ikke tilsvarende i mange andre lande. Dog er man i enkelte europæiske lande lidt hurtigere til at stille diagnosen hos de nyfødte, de fleste i løbet af den første måned i fx Holland, mens vi herhjemme stadig oplever, at der er børn, der først får stillet diagnosen efter et års alderen. I Danmark har vi et dygtigt fagråd knyttet til landsforeningen, og vi har to centrale behandlingssteder (Skejby og Rigshospitalet), hvilket uden tvivl har en stor del af æren for det positive billede af PWS. Lovgivningsmæssigt har vi rammerne for at få både økonomisk, pædagogisk og medicinsk støtte til familier med PWS, hvilket langt fra er tilfældet i resten af Europa/verden. Kigger man på BMI-tal for børn med PWS, ligger det pænt i mange lande i Europa og i USA, mens dokumentation viser, at BMI ved års alderen stiger i de fleste lande. Men i Danmark ligger BMI for voksne med PWS flot i den øvre del af normalområdet, hvilket for en stor del kan tilskrives de bofællesskaber, der eksisterer her, og som forhindrer fri adgang til mad (i England er BMI-tallet for voksne oftest 35-45). I det følgende gengives nogle highlights af de meget inspirerende foredrag: Dr. Dan Driscoll, USA: Nyere forskning og PWS Sammenlignet med søskende har babyer med PWS 0 9 mdr. ingen appetit. Fedme sætter ind før den øgede appetit. Man skal ikke fede de små børn med PWS, selvom de stort set ingenting spiser. Børnene skal beskrives i henhold til kostmæssig status ikke kostmæssig alder. Alle i alderen 2 18 år har gavn af væksthormon i rette dosis. Alle aldersgrupper har risiko for gastroparese (mavesækslammelse - se s. 5 og 6). Dr. Charlotte Höybye, Sverige: Væksthormon for voksne med PWS Væksthormon forbedrer kropssammensætning. Der ses en delvis forbedring af livskvalitet og fysisk udfoldelse. Er man prædisponeret for diabetes, kan dette udvikles under væksthormonbehandling. Svært overvægtige voksne bør ikke behandles med væksthormon af risiko for diabetes. For voksne bør overvejes væksthormonbehandling sammen med streng diæt og fast motion. Charlotte Höybye fortalte om en kvinde med PWS, der efter 3 års væksthormonbehandling var begyndt at tale! Dr. Janice Forster: Søvnapnø og træthed i dagtimerne Har man vanskeligt ved at falde i søvn, anbefales det at: Øge den daglige motion. Trappe middagssøvnen ned. Indarbejde nogle gode sengetidsrutiner. Begrænse skærme (tv, pc m.m.) forud for sengetidsritualet. Anvende melatonin (i korrekt dosis). 10

11 Har man vanskeligt ved at sove igennem, anbefales det at: Sikre, at al adgang til mad er aflåst. Anvende antihistamin. Er man usædvanlig træt i løbet af dagen, anbefales at: Have skemalagt motion. Skemalagte middagslure (20 30 minutter). Have fuldt dagslys i soveværelset om morgenen. Dr. Hubert Soyer, Tyskland: Beskæftigelse for personer med PWS Produktivt arbejde giver følelsen af at være vigtig og øger selvværdet. Mulighed for at tjene egne penge. Arbejde er en integrationsfaktor i sociale strukturer. Arbejde strukturerer hverdagen. Arbejde understøtter personen med PWS til at kunne klare flere ting selv. Arbejde giver mulighed for sociale relationer. Dr. Janice Forster, USA: The Train: The Train: Tool for Reducing Anxiety, Insecurity and Noncompliance. Et værktøj, der skal reducere ængstelse, usikkerhed og brud på aftaler. Lineært, visuelt skema, der informerer personen med PWS om, hvilke aktiviteter og opgaver der skal ske i løbet af dagen. Den lineære fremstilling medfører, at togføreren /omsorgspersonalet lader rækkefølgen af aktiviteter afløse hinanden, således at flowet af aktiviteter muliggør overgange fra en aktivitet til en anden og resulterer i øget produktivitet, øget kompetence og forbedret selvværd. Dr. Linda Gourash, USA: Sikkerhed/tryghed i forbindelse med mad Principperne bag sikkerhed ved maden er Ingen tvivl, intet håb og ingen skuffelse. Ingen tvivl: personen med PWS ved, hvor meget mad (kontrol af portion), hvilken mad (planlægning af menuen) og hvornår (det daglige skema) maden vil blive serveret. Intet håb: personen med PWS ved, at der ikke vil være mulighed for at få mere mad end den serverede mængde. Ingen skuffelse: personen med PWS føler sig ikke svigtet på grund af falske eller uopfyldte forventninger til maden. Når tvivl, håb og skuffelse minimeres, reduceres stress, og adfærden bliver tydeligt forbedret. Prof. Chris Oliver, England: Vanskelig adfærd ved PWS Gå en tur i mine sko, før du dømmer mig! En opfordring til alle, der er tæt på personer med PWS! Ud over den konstante sult er PWS ofte forbundet med et behov for at følge rutiner, blive ved med at spørge om det samme, vredesudbrud og hudpilleri. Personer med PWS oplever deres daglige miljø anderledes end andre mennesker. Det at skifte opmærksomhed fra en ting til en anden er særdeles vanskeligt. Tilsvarende er det ind imellem særdeles vanskeligt at kontrollere følelser. Yvonne Waite, Australia: Apple Ipad 2 Et lokalt samarbejde med Rotary Club har resulteret i delvis sponsorering af Ipads til skolebørn med PWS i Victoria. Ipads udgør et fremragende visuelt læringsmiljø med masser af spil, film, bøger, der bliver læst op osv. Det, at hænderne er beskæftiget med en Ipad, gør, at koncentrationen øges, og at der ikke pilles så meget i huden. Jytte Helgogaard Yderligere oplysninger fra konferencen på 11

12 12 Fotos fra sommerlejr i juli på Frijsenborg Ungdomsskole

13 Alkohol og Prader-Willi Syndrom med medicinske justeringer af Susanne Blichfeldt På den internationale konference i Cambridge fortalte ph.d. Barbara Whitman, USA om det etiske dilemma for pårørende og omsorgspersonale over for personer med handicap, der drejer sig om, hvor grænsen mellem rettigheder og omsorgssvigt går. Ved Prader-Willi Syndrom er der helt særlige forhold, der gør sig gældende ved indtag af kalorier i forskellig form. Alle er enige om, at uhindret adgang til mad for personer med Prader-Willi Syndrom udgør en medicinsk risiko, der nødvendiggør, at hensynet til personens helbred går forud for personlige rettigheder. Det samme gør sig gældende med alkohol. Der er mange risikofaktorer forbundet med indtag af alkohol, men ved Prader-Willi Syndrom er der særlige medicinske hensyn, der skal tages i betragtning, når en person med PWS indtager alkohol: Da personer med PWS har et meget stort fedtlag og en forholdsvis lille muskelmasse (lean body mass), er det faktisk en ret lille krop, alkoholen fordeles i. Det vil sige, at devisen: han er jo stor, han kan vel tåle det ikke holder, for den voksne mand med PWS på 100 kg har måske kun 40 kg fedtfri krop at omsætte det i. Med en lille krop under fedtet og en langsom tømning af mavesækken får man hurtigt for meget alkohol og en højere promille end ventet, og personer med PWS kaster ikke eller sjældent op som andre berusede folk. Muligvis øges risikoen for hjerneskade. Hvis personen er dehydreret, øges effekten af alkohol. Indtag af alkohol kan bringe indtag af adfærdsregulerende medicin i ubalance. I nogle kulturer er alkohol en naturlig del af hverdagen, og vi hørte en omsorgspersonale fra England fortælle om pub-crawl (hvor man går fra pub til pub) med en beboer med PWS, idet beboeren havde udtrykt ønske herom! I Danmark kender vi også kulturen i form af han skal da også nyde en øl, dvs. vi måske lærer personer med PWS at drikke, selvom de oftest foretrækker en sodavand. FamCare På den internationale PWS-konference i Cambridge fortalte australske fysioterapeut Gorgina Loughan om Family Care (FamCare), som er en ottepersoners komité i den internationale PWS-forening, IPWSO, hvis formål er at støtte familier med voksne hjemmeboende børn med PWS. Rådgivningen ydes af FamCare med bistand fra en international rådgivningsgruppe, heriblandt Susanne Blichfeldt fra Danmark. Konkret kan man via IPWSOs hjemmeside udfylde et skema med spørgsmål om at have en voksen person med PWS boende hjemme, og svarene vil så danne basis for udarbejdelse af artikler, der skal sikre rådgivning om helbred og god livskvalitet. FamCare har indtil videre modtaget 130 besvarelser af spørgeskemaet og bl.a. på baggrund heraf udarbejdet to artikler, hvoraf den ene om pillen i hud blev gengivet i redigeret form i PWS NYT nr. 1 dette år. Den anden artikler omhandler håndtering af forandringer og vil blive videreformidlet i næste nummer af PWS NYT. Yderligere oplysninger på IPWSOs hjemmeside: Spørgeskema: FAKTABOKS 1 øl eller 2 dl. vin indeholder 150 kcal. Samme mængde findes i 1 lille stykke wienerbrød eller 3 æbler eller 2 skiver rugbrød. Der er ingen nødvendig næring i øl, vin eller spiritus. 1 øl om dagen i 45 dage øger vægten med 1 kg. 1 øl om dagen i et år øger vægten med 7,5 kg. 13

14 Kursus for forældre til teenagere Hvis du er forældre til en teenager med PWS og har ønsker til indhold af et kursus, som er målrettet denne aldersgruppe, er du velkommen til at henvende dig til Jytte Helgogaard på mail eller tlf Ipads/tablets Som beskrevet i highlights fra den internationale konference er Ipad en et godt værktøj for personer med PWS, idet den er med til at holde fingrene beskæftiget, så hudpilleri minimeres. Også som læringsredskab er Ipad en effektiv og inspirerende. Brugerfladen er enkel og simpel og kræver blot et tryk med fingeren (modsat computer og mus), og der er øjeblikkelig feed-back på de bevægelser, der udføres med fingeren. Der findes mange (pusle)spil, ordlege, talspil, stavespil, (børne)bøger, matematik- og fremmedsproglige opgaver, der er fremragende til både undervisning og underholdning. En del af apps ne er gratis, andre koster fra 7 kr. og opefter. Man kan med fordel købe et itunes gavekort til køb af apps. Disse fås i forskellige prisgrupper i forretninger med pc-udstyr eller online og er ganske simple at betjene. Aktiviteter 2013 Dato Aktivitet Sted Tilmeldingsfrist 18. marts og 15. april Samtalegruppe forældre Scandic Hvidovre Er afviklet 21. marts og 18. april Samtalegruppe forældre Scandic Aarhus City Er afviklet 3. april Temadag med neuropsykolog Scandic Roskilde Er afviklet Susanne Freltofte , maj Ridelejr for unge og voksne Auning Kro Er afviklet med PWS 26. maj Temadag for pårørende Mødecenter Odense Er afviklet juni Familieweekend Pindstrup Centret Er afviklet 29. juli 2. august Sommerlejr Frijsenborg Ungdomsskole Er afviklet 10. august Kursus for forældre til Mødecenter Odense Aflyst udeboende 28. september 1-dags kursus m. Handicaporga- 28. august til generalforsamling nisationernes Hus Lise Reimers 21. oktober Temadag med neuro- MarselisborgCentret, Århus 21. september til psykolog Susanne Freltofte Jytte Helgogaard 20. november Kursus om små og Mødecenter Odense 15. oktober til yngre børn m. PWS Vibeke Ørskov 4. december Temadag om skolebørn Mødecenter Odense 1. november til Vibeke Ørskov 14

15 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og regioner. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Fysioterapeut Kirsten Iversen Børneterapien Bank Mikkelsensvej Gentofte Tlf , fax Socialpædagog Karin Juul Pedersen Karlbystrandvej Grenå Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Sygeplejerske/Patientkoordinator Bolette Færch Petersen Klinik for Sjældne Handicap, 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf Psykologisk fagkonsulent Henrik Robert Nielsen Center for Voksensocial - Region Midtjylland Tingvej 15 B 3. sal - DK Viborg Fastnet: Mobil: Professor John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Overlæge Hanne Hove Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf rh.regionh.dk Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Speciallæge i pædiatri Astrid Schulze MSci Otte Rudsvej Odense SØ Tlf Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Spec.pædagog Inge Bigum Skyttevej 6, 4000 Roskilde Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax rh.regionh.dk Overlæge Susanne Blichfeldt Konsulent for Landsforeningen for PWS Kildehusvej Roskilde Tlf

16 Afsender: PWS Heibergs Have Holbæk Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader Willi Syndrom Formand: Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk Næstformand: Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre Kasserer: Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj fax Sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3., 2000 Frederiksberg Praktisk info Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær. https://www.facebook.com/groups/ Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gave-

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Tur til Island september 2013

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Tur til Island september 2013 PWS NYT 2013 Årgang 27 Tur til Island september 2013 Nummer 04 Indhold Referat fra generalforsamling d. 28. september 2013... 3 Nyt medlem af fagrådet... 6 Skolevalg og Prader-Willi Syndrom... 7 Tur til

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Årsregnskab 2009 Invitation til temadag for pædagoger/lærere Invitation til kursus om førskolebørn Invitation til samtalegrupper Billeder fra sommerlejr og ridelejr

Læs mere

PWS NYT 2014 Årgang 28

PWS NYT 2014 Årgang 28 PWS NYT 2014 Årgang 28 Diskotek på weekendseminaret Nummer 04 Indhold Referat af generalforsamling d. 26. september 2014... 3 Den nyvalgte bestyrelse... 6 Nyt bestyrelsesmedlem... 7 Mikkel færdig med STU...

Læs mere

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012 PWS NYT MAJ 2012 Årgang 26 Foto: Solvang i Thailand 2012 Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Weekendseminar i Landsforeningen

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2010 Louise gennemfører Ladywalk Nadja vinder åbent vand-prisen Fotos fra sommerlejr 2011 Nyt fra forskning i PWS Ny hjemmeside Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG

Læs mere

PWS NYT 2015 Årgang 29

PWS NYT 2015 Årgang 29 PWS NYT 2015 Årgang 29 Signe og Naja modtager donation fra Line, Ladies Circle Odder Nummer 01 Indhold Samtalegrupper... 3 Sommerlejr 2015 nye lokaliteter... 3 Isabellas frække tommelfinger... 4 Eksternaliserende

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til weekendseminar 2010 Invitation til sommerlejr 2010 Blodprøver og helbredstjek ved PWS Ridelejr i Portugal Handleplaner Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22 PWS NYT Invitation til weekendseminar Medicinsk hæfte fra IPWSO Invitation til sommerlejr Kursus for lærere og pædagoger Nyhed: Folder om arbejde og PWS Fysioterapeutisk huskeliste Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 PWS NYT Tak til Børge Troelsen Referat fra generalforsamling PWS og vaccine (inkl. H1N1) Vandforgiftning, vådliggere og PWS Ledsagerkort Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 INDHOLD Tak til Børge Troelsen...3

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar PWS NYT Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar Nr. 4 / 2008 November ÅRGANG 22 INDHOLD Hospitalscentrenes tilbud til patienter

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

PWS NYT 2015. Årgang 29. Nummer 02. Pernilles møde med kronprinsesse Mary. Foto: Vibeke Ørskov

PWS NYT 2015. Årgang 29. Nummer 02. Pernilles møde med kronprinsesse Mary. Foto: Vibeke Ørskov PWS NYT 2015 Årgang 29 Pernilles møde med kronprinsesse Mary. Foto: Vibeke Ørskov Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Invitation

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til landsmøde i Korsør PWS og kost/glykæmisk index Tilsyn af sociale tilbud Invitation og program til sommerlejr Vind en måneds forbrug af frugt og

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere