Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1

2 Indhold Indledning... 3 Forebyggende hjemmebesøg... 7 Rehabiliteringsforløb... 9 Aktiverende indsats Gåtur Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp - rengøring Praktisk hjælp ekstra rengøring Indkøb Tøjvask Ernæring Madservice Aflastning og afløsning Rehabiliteringsophold på rehabiliteringscenter Støtte i hjemmet til borgere med funktionsnedsættelse, der har hjemmeboende mindreårige børn Klippekort til ekstra hjemmehjælp Ældrebolig Plejebolig

3 Indledning Brochuren fortæller om Nyborg Kommunes tilbud om rehabilitering og hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Byrådet har en vision om, at Ældre borgere i Nyborg Kommune får et aktivt og selvbestemmende liv Hvis du i kortere eller længere perioder har brug for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen, kan du få hjælp til dette fra Pleje- og Omsorgsafdelingen. Den hjælp og støtte, du kan få, vil altid tage udgangspunkt i dine ressourcer, dine muligheder for rehabilitering, dit aktuelle behov for hjælp og dine ønsker for en god hverdag. Hvad er rehabilitering? Når du henvender dig med ønske om hjælp, vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb. Rehabilitering betyder, at du får støtte, træning og vejledning i at klare hverdagens opgaver, så du fortsat kan have et aktivt og selvbestemmende liv. Indsatserne i et rehabiliteringsforløb kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med dig og i forhold til dit aktuelle behov. Det kan være træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler i såvel personlig pleje som praktiske opgaver. Det kan også være støtte til at få struktur på hverdagen og støtte til at bryde isolation og ensomhed. Indsatserne gives af et tværfagligt rehabiliteringsteam. Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger afhængigt af din situation og det mål, du ønsker at opnå. Du får også tilbudt et rehabiliteringsforløb, selvom du i forvejen modtager hjemmehjælp. Hvad gør jeg, når jeg får behov for hjælp? Du skal henvende dig til Nyborg Kommunes Visitation med dit ønske om hjælp. Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker om hjælp vil en visitator vurdere, hvilken hjælp du kan få. Du vil som udgangspunkt altid få tilbudt hjælpen som et rehabiliteringsforløb. Hvad indgår i visitators vurdering? Ved vurdering af dit behov for hjælp vil følgende indgå: Dine ønsker for fremtiden Dine personlige ressourcer, behov og udviklingsmuligheder Følgerne af dine svækkelser og eventuelle sygdomme Din boligs indretning Ressourcer i dit netværk og i din husstand Muligheder for træning Dit behov for hjælpemidler Dine muligheder for at anvende velfærdsteknologi 3

4 Når du kontakter Visitationen, kan akut behov for hjælp til personlig pleje blive iværksat med det samme. På baggrund af en samlet vurdering af dine ønsker om og dit aktuelle behov for hjælp træffer Visitationen en afgørelse. Afgørelsen tager afsæt i de rammer, der gives af Lov om Social Service og Nyborg Kommunes serviceniveau, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Du får et afgørelsesbrev med angivelse af, hvad der er bevilliget. Hvis du får afslag på din ansøgning om hjælp, begrundes afslaget, og der vedlægges en klagevejledning. Hvad er kvalitetsstandarder? Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Pleje- og Omsorgsafdelingen kan yde, når du oplever, at hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare. Der er kvalitetsstandarder for følgende områder: Forebyggende hjemmebesøg Rehabiliteringsforløb Aktiverende indsats Gåture Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp - Rengøring Praktisk hjælp - Ekstra rengøring Indkøb Tøjvask Ernæring Madservice Aflastning og afløsning Rehabiliteringsophold Støtte i hjemmet til borgere med hjemmeboende mindreårige børn Klippekort Ældrebolig Plejebolig Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Rehabiliteringsforløb ydes som udgangspunkt af Nyborg Kommunes rehabiliteringsteam. Ved personlig pleje kan du vælge mellem Nyborg Kommunes hjemmepleje eller du kan få et fritvalgsbevis. Du kan få mere at vide om fritvalgsbevis hos Visitationen eller læse om det på Nyborg Kommunes hjemmeside. Ved rengøring og madservice kan du vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private leverandører. 4

5 Varelevering og tøjvask leveres af private leverandører Du vil få udleveret informationsmateriale om mulige leverandører af Visitationen. Du kan finde links til de private leverandører på Nyborg Kommunes hjemmeside. Er der andre muligheder? Du har mulighed for selv at udpege en privat person til at hjælpe dig med personlige og praktiske opgaver. Nyborg Kommune skal godkende den udpegede hjælper. Den godkendte hjælper bliver ansat af Nyborg Kommune Hvis du har behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper. Det kaldes Borgerstyret Personlig Assistance. Visitationen kan oplyse dig om de særlige kriterier, der knytter sig til denne ordning Hvilke krav er der til det personale, som skal hjælpe dig? Leverandørerne har uddannelse til og er oplært i at yde hjælp, støtte og den rehabiliterende indsats, der er nødvendig for, at du kan nå dine mål og ønsker om et aktivt og selvbestemmende liv. De ansatte i rehabiliteringsteamet har særlige kompetencer til at kunne yde en rehabiliterende indsats. Herunder: at vurdere dit udviklingspotentiale at formulere mål og indsatser sammen med dig at træne dig til at få mere styrke og balance i forbindelse med udførelsen af daglige opgaver at oplære dig i teknikker og i brug af hjælpemidler at lære dig strategier til at få struktur på hverdagen og til at bryde isolation og ensomhed Personlig pleje udføres som udgangspunkt af sundhedsfagligt personale. I tilfælde, hvor opgaver ydes af ufaglært personale eller elever under uddannelse, sikres fagligheden ved oplæring og vejledning fra uddannet sundhedspersonale. Praktiske opgaver kan udføres af personale uden sundhedsfaglig uddannelse. Her forudsætter det, at personalet har gennemgået nødvendigt kursus/oplæring, så arbejdet udføres forsvarligt. Madservice udføres af ernæringsassistenter eller økonomaer. Må hjemmehjælperen hjælpe mig med andet end det, der er bevilget hjælp til? Der er mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, der er bevilget. De opgaver, der kan byttes til, skal kunne udføres inden for den afsatte tidsramme. Det giver dig mulighed for at få opfyldt andre ønsker om hjælp, der ligger uden for det generelle serviceniveau. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker udført i stedet for den visiterede hjælp. Praktiske opgaver kan byttes til andre praktiske opgaver. Støvsugning kan for eksempel byttes til oprydning i et skab eller lignende 5

6 Personlig pleje kan byttes til anden personlig pleje. Hvis du ønsker at bytte praktiske opgaver til personlig pleje eller omvendt, forudsætter det, at du er bevilget begge typer ydelser Der er dog visse begrænsninger: De opgaver, der byttes til, er begrænset af leverandørens faglige kompetencer Opgaverne skal udføres indenfor arbejdsmiljømæssige rammer og regler Medarbejderen kan afslå at bytte til en ydelse, hvis han eller hun vurderer, at du ikke kan undvære den visiterede ydelse Medarbejderen har pligt til at orientere Visitationen, hvis du gentagne gange bytter en visiteret ydelse, da det kan være tegn på, at du ikke længere har behov for ydelsen Hvor kan jeg finde flere oplysninger om hjælp? Du kan kontakte Visitationen hvis du vil søge om hjælp eller vil vide mere om dine muligheder for rehabilitering, støtte, hjælp og pleje. Lovgrundlaget kan du finde i nedenstående lovparagraffer. Forebyggende besøg efter Lov om social service 79a Rehabiliteringsforløb efter Lov om social service 83 a Personlig pleje efter Lov om social service 83, punkt 1 Praktisk hjælp efter Lov om social service 83, punkt 2 Madservice efter Lov om social service 83, punkt 3 Afløsning og aflastning efter Lov om social service 84, stk. 1. o Nyborg Kommune skal tilbyde afløsning og aflastning til pårørende, der passer en handicappet borger i hjemmet Rehabiliteringsophold efter Lov om social service 84, stk. 2. o Nyborg Kommune kan tilbyde et midlertidigt, rehabiliterende ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for rehabilitering, omsorg og pleje Privat hjælper til personlig pleje og praktiske opgaver efter Lov om social service 94 Borgerstyret Personlig Assistance efter Lov om social service 95 Ældreboliger efter Lov om almene boliger 54 Plejebolig efter Lov om almene boliger 54 Visitationens kontaktoplysninger Pleje- og Omsorgsafdelingen Visitationen Torvet Nyborg Telefon: Telefontid: alle hverdage kl Mail: Nyborg Kommunes hjemmeside: 6

7 Forebyggende hjemmebesøg Lovgrundlag Hvad er formålet med et forebyggende besøg? Hvem kan få et forebyggende besøg? Servicelovens 79 a Formålet med de forebyggende besøg er at hjælpe dig til at have fokus på, hvad du fortsat kan gøre for at have et godt liv på trods af de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre. I det år, du fylder 75 vil du få et brev med tilbud om besøg på et fastlagt tidspunkt. Ønsker du ikke besøget, skal du melde fra. Er du tilmeldt digital post vil brevet komme i din e-boks. Fra du fylder 80 år vil du få tilbudt et forebyggende besøg en gang årligt Er du i en særlig sårbar situation, f. eks. fordi du er blevet alene, kan du få besøg fra du fylder 65 år. Andre kan også foreslå dig at få et forebyggende besøg, hvis du er i en særlig vanskelig situation, hvor du har brug for råd og vejledning til at komme videre. Hvad er et forebyggende hjemmebesøg? Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem. Samtalen kan give dig mulighed for at tale om de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre. En forebyggende samtale kan omfatte emner om din dagligdag, din trivsel, dit netværk, din boligsituation og dit helbred. Det er en medarbejder fra Visitationen, der vil vejlede dig om muligheder og tilbud i dit lokalområde, så du fortsat kan have et aktivt og selvbestemmende liv. I stedet for eller som supplement til et besøg i dit hjem, kan du deltage i de 7

8 Hvad indeholder arrangementerne? arrangementer, der gennemføres 2 gange om året. Der vil blive afholdt arrangementer forår og efterår. Arrangementerne vil blive afholdt i hhv. Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. Arrangementet vil rumme muligheder for, at du kan møde repræsentanter for forskellige kommunale og frivillige tilbud. Du vil få inspiration til, hvad du kan gøre for fortsat at have et godt liv Hvordan får jeg information om arrangementerne? Er du i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, vil du modtage et brev med oplysning om disse arrangementer Der vil desuden komme information om arrangementerne på Nyborg Kommunes hjemmeside og Facebook, i Lokalavisen og i Aktivcentrenes blade. Hvem er ikke omfattet af tilbuddet om forebyggende besøg? Hvem kommer på besøg? Kan jeg selv henvende sig med ønske om et forebyggende besøg? Du er ikke omfattet at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg hvis du: modtager hjemmehjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje bor på et plejecenter Forebyggende medarbejder, der er tilknyttet visitationen Du kan altid kontakte den forebyggende medarbejder med ønske om besøg og/eller information. Kommunens kvalitetsmål At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 x årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

9 Rehabiliteringsforløb Lovgrundlag Hvad er et rehabiliteringsforløb? Servicelovens 83a Rehabilitering betyder, at du får tværfaglig støtte, træning og vejledning til fortsat at have et aktivt og selvbestemmende liv. Indsatserne i rehabiliteringsforløbet kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med dig og evt. dine pårørende ud fra dit aktuelle behov. Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger afhængigt af din situation og det mål, du ønsker at opnå. Hvornår kan jeg få et rehabiliteringsforløb? Hvad er formålet med et rehabiliteringsforløb? Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb? Når du henvender dig med et ønske om at få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver eller madservice, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb. Formålet med et rehabiliteringsforløb er at forbedre dine færdigheder, så du bliver uafhængig af hjælp og kan fastholde et aktivt og selvbestemmende liv. Et rehabiliteringsforløb indeholder følgende elementer: Udredning Sammen med dig afdækkes dit behov for hjælp, dine ressourcer og dit rehabiliteringspotentiale Målsætning Sammen med dig sættes der mål og delmål for rehabiliteringsforløbet Tidsramme Der fastsættes en tidsramme for opfyldelse af målene. Tidsrammen vil typisk være op til 12 uger Indsatser. Indsatserne i rehabiliteringsforløbet tilrettelægges, sådan at du i hele forløbet får den nødvendige hjælp og støtte. Indsatserne vil løbende blive 9

10 tilpasset din udvikling Opfølgning Sammen med dig laves der i slutningen af forløbet en vurdering af, om mål og delmål er nået. Hvis du fortsat har behov for hjælp visiteres du til dette Hvilke indsatser kan jeg få i rehabiliteringsforløbet? Ved praktisk hjælp kan der bl.a. gives rehabilitering til: Rengøring Tøjvask Andre praktiske opgaver i hjemmet Madlavning Indkøb I forbindelse med udførelsen af praktiske opgaver kan der f.eks. være behov for at træne din balance og udholdenhed eller træne teknikker, som ikke belaster ryg og skuldre. Der kan også være afprøvning af hjælpemidler. Ved personlig pleje kan der bl.a. give rehabilitering til: Personlig pleje Toiletbesøg Kropsbårne hjælpemidler Medicin Ernæring Ved udførelsen af personlig pleje kan du blive trænet i fysiske færdigheder og nye teknikker til f.eks. påklædning. Du kan blive trænet i brug af hjælpemidler, hvis du har behov for at kompensere for fysiske begrænsninger. Du kan få støtte til at skabe struktur og sammenhæng i dagligdagen. Det kan være at lære strategier til at planlægge dagligdagen, så nødvendige opgaver bliver løst. Hvem visiterer til rehabiliteringsforløb? Kan jeg selv bestemme, hvem der Visitatorer Det er som udgangspunkt Nyborg 10

11 skal give mig et rehabiliteringsforløb? Kommunes rehabiliteringsteam, der leverer indsatserne i rehabiliteringsforløbet. Der er ikke frit valg på rehabiliteringsforløb. Hvad koster det at få et rehabiliteringsforløb? Er der noget, jeg skal gøre? Kommunens kvalitetsmål Det er gratis at få et rehabiliteringsforløb. Det forventes: at du deltager ved udarbejdelse af mål for rehabiliteringsforløbet at du deltager aktivt i forbindelse med de indsatser, der er planlagt at du melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

12 Aktiverende indsats Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad er en aktiverende indsats? Hvem kan få hjælp til en aktiverende indsats? Hvad er formålet med en aktiverende indsats? Hvad kan indgå i den aktiverende indsats? At indsatsen er aktiverende betyder, at den måde hjælpen gives på, giver dig mulighed for at udvikle og fastholde dine færdigheder i forbindelse med at udføre personlig pleje og praktiske opgaver. Hvis du modtager hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver, og du ved en ekstra indsats i en periode kan blive helt eller delvis selvhjulpen, kan du få hjælp som en aktiverende indsats. Formålet kan være: at udvikle og fastholde din evne til selv at klare personlig pleje og/eller praktiske opgaver at bevare din livskvalitet og værdighed at lette din daglige tilværelse Følgende kan indgå i indsatsen: at motivere dig til at deltage aktivt i hverdagens opgaver at støtte og guide dig i at udføre hverdagens opgaver at støtte og/eller opfordre dig til at gennemføre øvelser, der hjælper dig til at fastholde din evne til at udføre hverdagens opgaver at støtte og/eller opfordre dig til bevægelse inde og ude Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal give mig den aktiverende indsats? Følgende indgår ikke i indsatsen: Målrettede træningsforløb Vedligeholdende træningstilbud Rehabiliteringsforløb Visitatorer Aktiverende indsats er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje Godkendt privat leverandør 12

13 En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen Fritvalgsbevis til valg af CVR registreret virksomhed. Hvad koster det at få en aktiverende indsats? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Det er gratis at få hjælp til en aktiverende indsats. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, enten fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen De hjælpere, der kommer hos dig, vil orientere Visitationen, når du er blevet helt eller delvist selvhjulpen, og om der er behov for at justere i din hjælp. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

14 Gåtur Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter hjælp til gåtur? Hvem kan få hjælp til gåture? Hjælp til gåtur betyder, at du kan få ledsagelse til at gå ture udenfor. Du kan få støtte til en gåtur i en kortere eller længere periode, hvis du: skal have genvundet kræfter skal lære at gå med et ganghjælpemiddel har brug for motivation til at gå en tur har svært ved at orientere dig og finde vej som følge af nedsat syn, demens eller andre kognitive vanskeligheder Du skal være i stand til at gå selv med eller uden et ganghjælpemiddel. Hvad er formålet med støtte og hjælp til gåture? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med indsatsen er: at udvikle og fastholde din evne til selvstændigt at gå ture at medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for motion og frisk luft at medvirke til, at du bevarer kræfterne i dine ben Du kan få hjælp til: at blive motiveret til at gå en tur at vælge en rute, der passer til dine kræfter og energi at blive vejledt i at bruge et ganghjælpemiddel at blive ledsaget på gåturen Du kan få støtte til en gåtur: op til 30 minutter hver uge eller op til 60 minutter hver 14. dag Gåture foregår på hverdage i dagtimerne. Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Du kan ikke blive kørt en tur i en kørestol. Visitatorer Kan jeg selv bestemme, hvem der Gåtur er omfattet af frit valg. Det betyder, at 14

15 skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til en gåtur? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje Godkendt privat leverandør En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen Det er gratis at få hjælp til en gåtur. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved visitationsbesøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

16 Personlig pleje Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er opgaver i forbindelse med soignering og pleje af kroppen. Hvem kan få hjælp til personlig pleje? Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at udføre personlige pleje, kan du få støtte og hjælp til dette. Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler vil få afklaret, hvad du selv kan udføre, og hvad du fortsat har behov for støtte til. Hvis du har akut behov for hjælp, er der mulighed for det. Hvad er formålet med støtte og hjælp til personlig pleje? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med indsatsen er: at udvikle og fastholde din evne til selv at klare din personlige pleje at medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for grundlæggende hygiejne at bevare din livskvalitet og værdighed at lette din daglige tilværelse Du kan få hjælp til: Etagevask, sengebad og brusebad samt efterfølgende aftørring af badeværelse. Indsatsen ydes som udgangspunkt kun i hverdage Nedre toilette i plejeseng Tand- og mundpleje Barbering, hårvask og tørring Hudpleje Neglepleje ved normale negle på hænder Hjælp til at komme i og af tøjet Toiletbesøg Skift af bind /ble Tømning af kolbe, bækken, toiletspand, hygiejne omkring toilet Hjælp til forflytning, vending og lejring 16

17 Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til personlig pleje? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Du kan ikke få hjælp til: Fodpleje Neglepleje hos diabetikere og personer med særlige neglelidelser Karbad Tømning af tørkloset Håroprulning Visitatorer Personlig pleje er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen Fritvalgsbevis til valg af CVR registreret virksomhed. Det er gratis at få hjælp til personlig pleje. Du skal selv indkøbe en gangs vaskeklude og dine personlige plejeprodukter. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og dit behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

18 Psykisk pleje og omsorg Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad er psykisk pleje og omsorg? Hvem kan få hjælp til psykisk pleje og omsorg? Psykisk pleje og omsorg er støtte til at skabe struktur og sammenhæng i hverdagen. Du kan få psykisk støtte og omsorg, hvis du har en demenssygdom, en psykisk lidelse eller kognitive vanskeligheder, der medfører, at du helt eller delvist er ude af stand til at tage vare på daglige opgave og dig selv. Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning og vejledning kan lære strategier til at håndtere hverdagens udfordringer. Hvis du har akut behov for psykisk støtte og omsorg, kan det iværksættes med det samme. Hvad er formålet med støtte og hjælp til psykisk pleje og omsorg? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med psykisk støtte og omsorg er: at udvikle og fastholde din evne til at tage vare på dig selv og hverdagens opgaver at støtte dig i at tage vare på dig selv og hverdagens opgaver Psykisk pleje og omsorg kan være: telefonopringning på fast tidspunkter for at huske dig på at udføre en opgave kortvarige besøg for at sikre, at du for eksempel har taget din medicin, spist din mad og lignende besøg, hvor dagens eller ugens opgaver bliver gennemgået og struktureret at du får overholdt aftaler eks. at du er klar til at blive afhentet til lægebesøg, aktivitetscenter eller lignende 18

19 Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til psykisk pleje og omsorg? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Ledsagelse til læge, sygehus eller lignende. Visitatorer Psykisk pleje og omsorg er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen Fritvalgsbevis til valg af CVR registreret virksomhed. Det er gratis at få hjælp til psykisk pleje og omsorg. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

20 Praktisk hjælp - rengøring Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter praktisk hjælp til rengøring? Hvem kan få hjælp til rengøring? Støtte og hjælp til rengøringsopgaver, der er nødvendige for, at du kan være i din bolig. Hvis du og dine eventuelle samboende i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at gøre rent, kan du få støtte og hjælp til dette. Når du søger om hjælp til rengøring, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af rengøringsopgaver, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til. Hvad er formålet med støtte og hjælp til rengøring? Formålet med indsatsen er: at udvikle og fastholde din evne til selv at klare rengøringsopgaver at medvirke til at din bolig har en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejne at bevare din livskvalitet og værdighed at lette din daglige tilværelse Hvad kan jeg få hjælp til? Støtte og hjælp til rengøring gives hver 14. dag. Afhængigt af hvor meget du selv kan klare, kan du som udgangspunkt få en basisydelse på 45 minutter pr. gang eller en udvidet ydelse på 60 minutter pr. gang. Ud fra de rengøringsopgaver, du ikke selv kan udføre, kan du vælge, hvilke opgaver der skal laves inden for den tildelte tid. Du kan vælge mellem følgende rengøringsopgaver i din bolig: Aftørring: Aftørring på vandrette flader og Tvskærm Hjælpemidler 20

21 Fjernelse af evt. spindelvæv Alm. rengøring af håndvask, væggen omkring vasken, toilet og bruserum Aftørring af bord og stole ved spiseplads Aftørring af dør, karme og skabslåger i køkken Aftørring indvendig og udvendig på køleskab Rengøring omkring affaldsstativ Støvsugning Støvsugning af gulve og øverste lag tæpper Flytning af lette møbler og møbler med hjul i forbindelse med støvsugning Støvsugning af synlige paneler Støvsugning af møbler Støvsugning af dørmåtter indendørs Gulvvask Vask af gulve uden tæppe samt aftørring af gulvareal omkring tæpper og dørtrin Vask af køkken og badeværelsegulv Andet Skifte sengetøj Lufte ud Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Dette kan du ikke få hjælp til: Vende madrasser Pudse og afkalke fliser i badeværelse Hovedrengøring Rengøring og opvask efter gæster Rengøring ved flytning og efter håndværker Rengøring efter dyrs efterladenskaber Rengøring uden for dit hjem Visitatorer Rengøring er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje Godkendt privat leverandør En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen 21

22 Hvad koster det at få hjælp til rengøring? Er der noget, jeg skal gøre? Det er gratis at få hjælp til rengøring. Du skal selv indkøbe miljøvenlige rengøringsmidler og øvrige remedier til rengøringsopgaver Du skal sørge for, at der er: En velfungerende støvsuger med teleskoprør En gulvmoppe med teleskoprør Klude gerne miljøklude der passer til opgaven Du skal deltage i de dele af rengøringsopgaverne, du selv kan klare Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

23 Praktisk hjælp ekstra rengøring Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter ekstra rengøring? Hvem kan få hjælp til ekstra rengøring? Hvad er formålet med ekstra rengøring? Hvad kan jeg få hjælp til? At du, udover den almindelige rengøring hver 14. dag, får mulighed for at få udført ekstra rengøringsopgaver. Hvis du er bevilget hjælp til rengøring, kan du få ekstra rengøring. Formålet med indsatsen er: at du får hjælp til særlige rengøringsopgaver, som du ellers ikke ville få gjort at bevare din livskvalitet og værdighed at lette din daglige tilværelse Diverse rengøringsopgaver i din bolig (indvendig), der er forenelig med arbejdsmiljøkrav. Du aftaler med leverandøren, hvilke ekstra rengøringsopgaver du ønsker hjælp til. Ekstra rengøring er i alt 4 timer om året. Du kan vælge at få alle 4 timer på en gang eller fordele dem på 2 gange 2 timer. Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Rengøringsopgaver uden for din bolig. Visitatorer Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Godkendt privat leverandører Nyborg Kommunes Serviceteam Når du har valgt leverandør, kan du og leverandøren aftale tidspunktet for den ekstra rengøring. Leverandøren skal have besked om rengøringsopgaven 4 uger før, den ønskes udført. Hvad koster det at få hjælp til ekstra rengøring? Det er gratis at få hjælp til ekstra rengøring. Du skal selv indkøbe miljøvenlige rengøringsmidler og øvrige remedier til rengøringsopgaverne. 23

24 Er der noget, jeg skal gøre? Du skal sørge for, at der er: en velfungerende støvsuger med teleskoprør en gulvmoppe med teleskoprør klude gerne miljøklude klude der passer til opgaven Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. Hvis leverandøren går forgæves, mister du de ekstra rengøringstimer Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

25 Indkøb Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter hjælp til indkøb? Hvem kan få hjælp til indkøb? Indkøb af nødvendige dagligvarer. Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at få indkøbt dagligvarer og få dem bragt hjem, kan du få støtte og hjælp til dette. Når du søger om hjælp til indkøb, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med indkøb, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til. Hvis du har et akut behov for hjælp til indkøb, kan det iværksættes med det samme. Hvad er formålet med støtte og hjælp til indkøb? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med indsatsen er: at udvikle og fastholde din evne til selv at klare indkøb at medvirke til at du får tilgodeset dit behov for indkøb af dagligvarer at bevare din livskvalitet og værdighed at lette din daglige tilværelse Du kan få hjælp til udbringning af varer fra leverandøren til dit hjem Den leverandør, du har til personlig pleje, kan give støtte til: at skrive en indkøbsseddel at bestille dagligvarer at modtage varer at sætte varer på plads Du kan få bragt varer ud en gang om ugen. Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Du kan ikke få hjælp til: Hjælp til betaling af regninger 25

26 Afhentning af receptpligtig- og håndkøbsmedicin Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til indkøb? Visitatorer Udbringningen af varer foretages af de leverandører, Nyborg Kommune har godkendt. Det er gratis at få hjælp til udbringning af varer. Du afregner for varerne direkte med leverandøren. Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Du skal være hjemme, når leverandøren kommer med varerne - Hvis du ikke kan være hjemme, skal leverandøren have besked. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

27 Tøjvask Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter hjælp til tøjvask? Hvem kan få hjælp til tøjvask? Hjælp til at få vasket dit tøj og linned. Du kan få hjælp til tøjvask, hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at klare de aktiviteter, der indgår i at vaske tøj. Når du søger om hjælp til tøjvask, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med tøjvask, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til. Hvis du har et akut behov for hjælp til tøjvask, kan det iværksættes med det samme. Hvad er formålet med hjælp til tøjvask? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med indsatsen er, at du får tilgodeset dit behov for rent tøj og linned. Indsatsen ydes af et privat firma som: Udleverer vasketøjsposer til det snavsede tøj Afhenter vasketøj hver 14. dag Sorterer, vasker, tørrer i tørretumbler og lægger tøjet sammen Leverer tøjet hos dig ugen efter Afhentning og levering sker på en fast ugedag. Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Du kan ikke få hjælp til: at få vasket i din egen vaskemaskine eller på fælles vaskeri vask af tøj i hånden strygning Visitatorer 27

28 Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til tøjvask? Du kan vælge mellem de private leverandører, som Nyborg Kommune har godkendt. Der er en egenbetaling pr. vask. Egenbetalingen dækker driftsudgifter (sæbe, el, vand, varme og lignende). Taksterne reguleres en gang årligt og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside. Der er mulighed for tilkøbsydelser ved leverandøren som f.eks. rensning af tøj. Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling Kommunens kvalitetsmål Du skal samle dit vasketøj sammen i vasketøjsposen, så den er klar til afhentning Du skal være hjemme, når leverandøren afhenter og leverer vasketøjet - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

29 Ernæring Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter hjælp til ernæring? Hvem kan få hjælp til ernæring? Hjælp til ernæring omfatter de aktiviteter, der knytter sig til indtagelse af mad og drikke. Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at anrette og indtage mad og drikke, kan du få hjælp til dette. Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler vil få afklaret, hvad du selv kan udføre, og hvad du fortsat har behov for støtte til. Hvis du har akut behov for hjælp til ernæring, kan det iværksættes med det samme. Hvad er formålet med støtte og hjælp til ernæring? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med indsatsen er at sikre, at du får den nødvendige ernæring ved at: udvikle og fastholde din evne til selv at anrette og indtage mad og drikke medvirke til at du får tilgodeset dit behov for mad og drikke Du kan få hjælp til: Tilberedning og /eller anretning af morgenmad Anretning og servering af måltider, der er leveret fra kommunal eller privat leverandør Opvarmning af færdigretter i mikrobølgeovn, hvis færdigretter er i boligen, og du har en mikrobølgeovn Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til opvask, oprydning og tømme skraldespand i forbindelse med anretning af mad Hjælp til at udfylde bestillingslister til madleverandør Hvis du er underernæret, og har et særligt behov for støtte til ernæring, kan du få 29

30 Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få hjælp til ernæring? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål hjælp til tilberedning af smørrebrød, grød eller lignende. Du kan ikke få hjælp til: Tilberedning af middagsretter Opvask og oprydning efter gæster Visitatorer Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Nyborg Kommunes hjemmepleje Godkendt privat leverandør Det er gratis at få hjælp til ernæring. Du skal selv indkøbe madvarer og mikrobølgeovn. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

31 Madservice Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter madservice? Levering af færdigretter i dit hjem. Færdigretter kan være middagsret, forret eller dessert, smørrebrød samt en række andre tilbud. Færdigretterne leveres som kølemad, hvis holdbarhed er max. 5 dage. Hvem kan få hjælp til madservice? Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at tilberede dine måltider, kan du få madservice. Når du søger om hjælp til madservice, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med tilberedning af måltider, og hvad du har behov for støtte til. Madservice skal iværksættes senest 3 hverdage efter, en bevilling er givet. I særlige tilfælde kan ordningen iværksættes akut. Hvad er formålet med madservice? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet med madservice er at give dig et tilbud om en ernæringsrigtig, daglig kost. Køb af: Måltider udbragt som kølemad i dit hjem Måltider i Nyborg Kommunes caféer Du kan få flere oplysninger om leverandørernes tilbud på deres hjemmesider. Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Tilberedning af måltider i dit hjem. Visitatorer 31

32 Kan jeg selv bestemme, hvem der skal levere færdigretterne? Hvad koster det at få hjælp til madservice? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Du kan vælge mellem: Madhuset i Nyborg Kommune Godkendt privat leverandør Du skal betale for de leverede færdigretter. Taksterne reguleres en gang årligt, og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside. Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren senest 3 hverdage før levering. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. Kravene til sikring af madens kvalitet beskrives i egenkontrollen, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Leverandører skal fremsende godkendt egenkontrolprogram ved anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør af mad. Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

33 Aflastning og afløsning Lovgrundlag Servicelovens 84 Hvad omfatter aflastning og afløsning? At din ægtefælle eller samboendes pleje og pasning bliver varetaget af hjemmeplejen, så du kan få et pusterum. Afløsning gives i hjemmet. Aflastning gives udenfor hjemmet i form af ophold på en turnusplads. Det er en forudsætning at din ægtefælle eller samboende, er indforstået med tilbuddet. Hvem kan få hjælp til aflastning og afløsning? Hvis du helt eller delvist varetager den daglige pasning og pleje af din ægtefælle eller samboende, kan du få hjælp til denne opgave. Hjælpen kan ydes i en kortere eller længere periode. Hvis du som pårørende har akut behov for at blive aflastet, er der mulighed for det. I de tilfælde, hvor du passer en pårørende under 18 år, skal du rette henvendelse til Socialafdelingen. Hvad er formålet med aflastning eller afløsning? Hvad kan jeg få hjælp til? Formålet er, at du fortsat har overskud til at varetage pasning og pleje af din ægtefælle eller samboende. Afløsning i hjemmet kan omfatte: Tilsynsbesøg efter individuel vurdering, når din ægtefælle/samboende ikke kan være alene i hjemmet i længere tid ad gangen Afløsning i hjemmet op til 2 timer, 1-2 gange om ugen. Afløsning foregår i dagtimerne og på hverdage Hjælp til praktiske opgaver svarende til kvalitetsstandarder for hjælp til praktiske opgaver 33

34 Aflastning uden for hjemmet kan omfatte: Aflastning som et midlertidigt ophold i forbindelse med familiearrangementer, ferie og lignende Turnusophold hver 8. uge Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal give afløsning eller aflastning? Du kan ikke få hjælp til: Du kan som udgangspunkt ikke få afløsning i hjemmet i weekender og på helligdage Du kan ikke få afløsning i hjemmet, når behovet kan dækkes ved deltagelse i aktivitetstilbud eller særlige tilbud for demente Aflastningsophold i andre kommuner Visitatorer Afløsning i hjemmet ydes af Nyborg Kommunes hjemmepleje. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør ved afløsning i hjemmet. Aflastning uden for hjemmet tilbydes på Nyborg Kommunes turnuspladser på Rehabiliteringscenter Jernbanebo i Nyborg. Hvad koster det at få hjælp til afløsning og aflastning? Ved afløsning i hjemmet er der ingen omkostninger for dig. Ved aflastning og turnusophold på Rehabiliteringscenteret er der en egenbetaling pr. døgn, der dækker kost og tøjvask. Taksterne reguleres en gang årligt, og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside. Du skal selv dække udgifter til transport til og fra turnusophold. Ved turnusophold medtages egen medicin, personlige hjælpemidler og andre personlige fornødenheder. Er der noget, jeg skal gøre? Din ægtefælle/samboende skal være hjemme ved det aftalte tidspunkt for afløsningen i hjemmet. Som pårørende skal du henvende dig i god tid: 34

35 hvis du ønsker at få aflastning ved familiearrangementer, ferie eller lignende hvis du ikke vil gøre brug af et turnusophold, eller hvis du ønsker at ændre det aftalte tidspunkt Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål De hjælpere, der kommer hos din ægtefælle/samboende, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i jeres hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din/din ægtefælle/samboendes bevilling ved tilbagemeldinger fra hjælperne eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

36 Rehabiliteringsophold på rehabiliteringscenter Lovgrundlag Servicelovens 84 Hvad er et rehabiliteringsophold? Et midlertidigt og målrettet døgnophold på Rehabiliteringscenter Jernbanebo. Rehabilitering betyder, at du får tværfaglig støtte, træning og vejledning til fortsat at have et aktivt og selvbestemmende liv. Indsatserne på rehabiliteringsopholdet kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. Hvem kan få et rehabiliteringsophold? Hvis dit behov for hjælp ikke kan tilgodeses med et rehabiliteringsforløb i eget hjem, har du mulighed for at få et rehabiliterings-ophold på rehabiliteringscenter. Det er en forudsætning, at du selv ønsker at få et ophold på Rehabiliteringscenteret og forstår formålet. Du kan også få et ophold på Rehabiliteringscenteret, hvis du har et akut behov for observation eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem og som ikke kræver indlæggelse. Hvad er formålet med rehabiliteringsophold? Hvad indeholder et rehabiliteringsophold? Formålet med et rehabiliteringsophold er at forbedre dine færdigheder, så du kan vende tilbage til egen bolig. Et rehabiliteringsophold indeholder typisk følgende elementer: Udredning Sammen med dig afdækkes dit behov for hjælp, dine ressourcer og dit rehabiliteringspotentiale Målsætning Sammen med dig sættes der mål og delmål for rehabiliteringsforløbet. Tidsramme Der fastsættes en tidsramme for 36

37 opfyldelse af målene Indsatser Indsatserne i rehabiliteringsforløbet tilrettelægges sådan, at du i hele forløbet får den nødvendige hjælp og støtte. Indsatserne vil løbende blive tilpasset din udvikling Opfølgning Sammen med dig laves der i slutningen af forløbet en vurdering af om mål og delmål er nået Hvis du fortsat har behov for rehabilitering og/eller hjælp efter rehabilliteringsopholdet, koordineres det med relevante faggrupper. Hvad indgår ikke i opholdet? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvor jeg kan få et rehabiliteringsophold? Hvad koster det at få et få et rehabiliteringsophold? Du kan ikke få fast ophold på Rehabiliteringscenteret. Visitatorer Rehabiliteringsophold kan kun finde sted på Rehabiliteringscenter Jernbanebo. Du kan ikke få et rehabiliteringsophold i en anden kommune Ved rehabiliteringsophold er der en egenbetaling pr. døgn, der dækker kost og tøjvask. Taksterne reguleres en gang årligt, og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside. Du skal selv dække udgifter til transport til og fra opholdet. Ved rehabiliteringsophold medtages egen medicin, personlige hjælpemidler og andre personlige fornødenheder. Er der noget, jeg skal gøre? Det forventes at: du og evt. dine pårørende deltager ved udarbejdelse af mål for rehabiliteringsopholdet du og evt. dine pårørende deltager aktivt i forbindelse med de indsatser, der er planlagt 37

38 Kommunens kvalitetsmål At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

39 Støtte i hjemmet til borgere med funktionsnedsættelse, der har hjemmeboende mindreårige børn Lovgrundlag Servicelovens 83 Hvad omfatter støtte i hjemmet? Hvem kan få støtte i hjemmet? Støtte i hjemmet kan omfatte praktiske opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn. Du kan få støtte i hjemmet, hvis du på grund af egen sygdom/handicap har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at udføre praktiske opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn. Hjælpen gives som udgangspunkt efter en vurdering af de samlede ressourcer i hjemmet. Den samlede hjælp koordineres med Socialafdelingen. Hjælpen kan ydes i en kortere eller længere periode. Når du søger om støtte til praktiske opgaver i hjemmet, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til. Hvis du har akut behov for hjælp, er der mulighed for det. Hvad er formålet med støtte i hjemmet? Hvad kan jeg få hjælp til? At dine børns behov for hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver bliver tilgodeset. Du kan få hjælp til: Støtte til at få barn/børn op og gjort klar om morgen Anrette og give barn/børn morgenmad og smøre madpakker Opvarme færdigretter i mikrobølgeovn, hvis du ikke kan selv Made babyer/små børn 39

40 Hvad kan jeg ikke få hjælp til? Hvem visiterer til indsatsen? Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? Hvad koster det at få støtte i hjemmet? Er der noget, jeg skal gøre? Følges der op på min bevilling? Kommunens kvalitetsmål Støtte til at gøre barn/børn klar til at sove Du kan ikke få hjælp til: Praktiske opgaver, der kan varetages af familiemedlemmer, daginstitutioner mv. Ledsagelse af barn/børn til institution, aktiviteter eller lignende Madlavning Visitatorer Støtte i hjemmet er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen Fritvalgsbevis til valg af CVR registreret virksomhed Det er gratis at få støtte i hjemmet. Du skal selv indkøbe de ting, der er nødvendige for at udføre opgaverne for dit barn/dine børn. Du skal være hjemme, når hjælperen er i hjemmet - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til hjælperen. Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere selv eller du er blevet dårligere, har du pligt til at orientere Visitationen. De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp til dit barn/dine børn. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig. At kvalitetsstandarden efterleves At kvalitetsstandarden revurderes 1 gang årligt Godkendt i Ældreudvalget 1. marts

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere