Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hv ordan få ørenlyd i klubben?"

Transkript

1 Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1

2 2

3 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen, i-paden, facebook og twitter, der hele tiden minder os om, at vi er på og med. Larm i lokalet, larm fra trafikken, larm fra snakkende mødedeltagere. Vi har et højt støjniveau. Det kommer også indefra. Larm fra uopgjorte skænderier, mobning i klassen, mors sygdom, tantes skilsmisse osv. De mange former for larm gør, at det er svært at skabe ørenlyd. Både for dem, der skal tale, og for dem, der skal lytte. Vi kan skabe larm for hinanden, men vi kan også formindske støjniveauet. Noget larm kan standses, andet må vi bare leve med. Vi kan ikke stå af, men vi må alligevel forsøge at få larmen under kontrol. Det gælder også de børn, juniorer og teenagere (herefter kaldet børn), som vi har i klubben i kirken, missionshuset eller et tredje sted. Men hvad kan vi gøre for at mindske larmen og skabe de bedste vilkår for børn og ledere? Dette handler denne pjece om. Efter hvert afsnit er der et spørgsmål til overvejelse for dig som læser, eller for jer som ledergruppe til brug ved næste ledermøde. Overv ej hvilke former for larm du ke nder både fra dig selv og fra børnene. Budskabets vilkår i en larmende verden Bibelen rummer verdens vigtigste budskab om Jesus Kristus som verdens frelser. Det budskab skal høres i en larmende verden. Det sker, når mennesker fortæller det videre, og ordet slår rod i hjerterne og giver genlyd i menneskers liv og handlinger. Vi skal arbejde for, at den larm, der både kommer udefra og indefra, ikke er så høj, at den overdøver dette livsvigtige budskab. Forstyrrer larmen os som ledere, vil vi opleve det som hårdt slid og slæb at høre og formidle budskabet. Ordet får ikke ørenlyd og virker kun udfordrende og frustrerende. Derfor skal vi bevidst arbejde med den larm, vi omgives af, for budskabet fortjener lydhørhed. Åh nej, skal vi nu høre om Noa igen! Det er kedeligt! og lignende udsagn kan vi møde i klubben. Måske ikke altid sagt, men så vist med kropssproget. Sådanne udsagn kan dræbe vores fantasi og tappe os for gåpå-mod. Vi har forberedt os, tænkt tanker, brugt vores kostbare fritid og så laver 3

4 ungerne larm, er ukoncentrerede og venter bare på, at det med Bibelen er ovre, så de kan komme til at lave noget andet. Men hvad er det andet, vi skal lave? Og hvorfor er det mere interessant? Bibelen fortæller, at der er noget i os alle, der ikke vil Gud. Det er ikke ham, vi søger først. Det kan mærkes i kampen, når Bibelen åbnes. Derfor er det ekstra udfordrende at skabe støjfri zoner eller rammer, hvor det ikke larmer mere, end jeg kan formidle ordene fra verdens mest solgte bog, der er spændende, livgivende og uundværlig for både børn og ledere. Overv ej, at Gud kæmper en kamp for at få ørenlyd i din larm. Hvordan opleves den kamp? Ørenlyd der giver genlyd I sidste ende er det kun Gud, der kan skabe ørenlyd for ordene fra ham. Det sker ved Helligånden, der gør Guds ord levende og brugbart for os som formidlere og dernæst for børnene i klubben. Her slår vores menneskelige evner ikke til. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord (Rom 10,17). Vi må høre med hjertet for, at ordet kan gøre en forskel og give genlyd i vore liv. Tænk på de gode øjeblikke, hvor du oplevede, at Guds ord gav ørenlyd, og ordet vandt genlyd. Fx da Jens på syv år sagde: Fortæl os mere. Vi kan ikke vente til næste gang. Den slags giver kræfter til de larmende og udfordrende dage. Som ledere er vi sat til at bringe Guds ord videre. Derfor må vi bevidst skabe nogle rammer, så vi får ørenlyd så Guds ord kan give genlyd i børnene. Men hvordan gør jeg det, og hvordan får jeg dem til at høre, hvad jeg siger? Hvilke rammer skaber vi som ledere for lokalet, opstillingen og målgruppen? Herunder finder du nogle svar på de spørgsmål. Over vej at bruge tid på at opmuntre h inanden i lederteamet. Fortæl hina nden om situationer, hvor der var ørenlyd. Del det, der kan glæde de andre. Klubbens regler og disciplin Hvordan skal lydniveauet være? Hvad tolererer vi? Hvad er rimeligt? Hvad vil vi hver især finde os i? Hvordan kan vi sammen skabe et sted, hvor både børn og ledere 4

5 kan holde ud at være? Disse spørgsmål må I tale om i lederteamet. Hvor mennesker er, er der brug for regler, rammer og disciplin. De er en naturlig følge af, at vi drager omsorg for hinanden. Vi må vide, når vi mødes, hvad man må, og hvad man ikke må. Og ledergruppen må være enige om det. Regler, rammer og disciplen er med til at skabe ørenlyd. Må børnene sidde på gulvet eller bordene, når vi synger og hører fra Bibelen? Må de løbe op og ned ad trapperne eller rundt om bordene, før vi begynder? Der er stor forskel på målgruppens modenhed og opdragelse. Hvad har de med hjemmefra af regler og rammer? Der er også stor forskel på ledernes grænser. Fordi vi mødes i al vor forskellighed, er det vigtigt, at lederne tør tale om regler og disciplin. Ingen ønsker rollen som hende, der hele tiden skælder ud. Selvom vi er udrustet med forskellige grader af naturlig myndighed, er det et fælles projekt for en ledergruppe at aftale hvilke regler, der skal gælde, og dernæst at hjælpe hinanden, så de bliver overholdt. Men inddrag gerne de større børn i processen. Regler, som de selv har været med til at lave, er de ofte mere motiverede for at overholde. Overvej, hvordan I kan lave rammer og regler evt. sammen med børnene der skaber ørenlyd. Konsekvens af brudte regler I mange kristne miljøer går vi langt, for Jesus gik jo langt. Han lukkede ingen uden for døren eller sendte børn hjem. Men vi er jo ikke Jesus! Så hvor langt skal vi gå? Og hvad er konsekvensen, når en regel bliver brudt? Det er lederne nødt til at tale om. Rasmus! Du får en chance til, ellers må du flytte din stol! Rie, du vælger selv. Hold op med at snakke eller gå udenfor! Som ledere skal vi vise, at vi håndhæver de regler, vi har lavet, for vi mener dem for fællesskabets skyld. Det nytter ikke, at de få ødelægger det for de mange. Men vi skal tale ordentligt til børnene og ikke nedgøre nogen, når vi drager konsekvensen af en brudt regel. Vær kærlig og fast og tag konsekvensen af den regel, I har lavet. Ved gentagne, vedvarende brud på reglerne er det også naturligt at tale med barnets forældre. Det er også et spørgsmål om, hvordan vi skaber ro. For nogle ledere duer det at 5

6 pifte, for andre at hæve stemmen eller stå med hånden i vejret og vente på, at børnene gør det samme og er stille. Brug den måde, som passer bedst for jer. Men lad være med at undskylde: Det er sent, og I har haft en lang dag! Underforstået: Det er OK, at I ikke hører efter. Men selv om vi ikke kan gøre det helt ens i ledergruppen, og selv om børn er omstillingsparate, er det vigtigt, at vi som ledere, mener det samme og følger de regler, vi sammen har besluttet. Overv ej, hvad konsekvensen er af brudte regler hos jer. Hvornår og hvordan kontakter I forældrene i tilfælde af gentagne og vedvarende brud på reglerne? Praktiske råd til at skabe ørenlyd Her er nogle praktiske råd, som kan hjælpe jer til få ørenlyd i klubben. Tænk over, hvordan rummet, lokalet og udenomspladsen er. Har vi fx flere rum, så vi kunne dele børnene i hold? Hvis ja, hvilke muligheder giver det så? Hvordan står bordene og stolene? Er opstillingen oplagt, hvis de skal høre efter? Hvor mange voksne er vi, og hvordan fordeler vi os? Er vi aktivt deltagende eller tilskuere? Skal børnene selv bestemme, hvem de vil sidde sammen med? Det er vigtigt, at du som leder kan se og høre alle børnene. Det kan i sig selv skabe ørenlyd. For hvis børnene bliver set, talt til, vist interesse og hørt af de voksne, behøver de ikke tilråbe sig opmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at de voksne signalerer tid, hygge og fritid ikke skole. Her er vi sammen uden at få penge for det! Jo mere fokus på god kontakt, desto bedre samvær og ørenlyd i klubben! At kende deltagernes behov kan også være med til at skabe ørenlyd. Hvis lederne kommer børnene i møde og kan afdække særlige behov fx fysiske og psykiske handicaps vil disse føle sig rummet. Nogle har måske brug for en ekstra snak om situationen på hjemmefronten eller om drilleriet i skolen. Udfordringerne kan imidlertid være så store, at der er brug for mere end det, som det frivillige arbejde er gearet til. Der kan være situationer, hvor vi må give udfordringen videre til de professionelle. Lederne kan i sig selv også være med til at skabe ørenlyd. Overvej fx, hvad det betyder, at lederne kommer i god tid, har overskud, er positive, viser glæde og tør bruge sig selv. 6

7 7

8 Frem for at bortvise et barn, som forstyrrer voldsomt meget, kan det være en god ide i første omgang at kontakte hjemmet og bede om, at barnet for en periode får følgeskab af en voksen, som er hos barnet i hele klub-tiden. Hvilk e af disse praktiske råd kan I bru ge i jeres klub og hvordan? Når formen og indholdet skaber ørenlyd Allerbedst er det, når det indhold, vi formidler, og den måde, vi gør det på, i sig selv skaber ørenlyd. Overvej altså, hvad I serverer, og hvordan I serverer det. Her er nogle ideer find selv på flere: 1. Skab forventning i programmet Hvad skal vi lave næste gang? Sådan lyder spørgsmålet nogle gange, når vi siger farvel i klubben. Svarer vi så kun med aktiviteten: Vi skal på skattejagt!? For vi kunne jo også svare: Vi skal høre om Jesus, der går på vandet. Altså: Lad os skabe forventninger, også i forhold til det bibelske indhold. Det samme gælder ordlyden i det trykte program. Nævner vi ikke det fra Bibelen, vi skal høre om, men kun skattejagten, glemmer vi at bruge de muligheder, vi har. Overv ej, hvordan ordlyden i programmet kan skabe forventninger og ørenlyd. 2. Skab forventning ved inddragelse før klubtiden Gør børnene aktive ved at involvere dem, før de kommer i klubben. Skriv fx en sms til børnene og lad dem medbringe papirfisk til Peters fiskefangst, engle til englekoret julenat eller lignende. Den slags kan skabe forventning og lydhørhed. For hvad er det lige, at vi skal bruge min fisk og mine engle til? Dette kan også gøre forældrene nysgerrige og lægger op til en snak i hjemmet både før og efter klubben. Overvej, hvordan I skaber forventninger ved, at børnene fx skal medb ringe noget til klubben. 8

9 3. Hvor er lydhørheden størst? I klubben skal vi have tid til at snakke, lege og røre os. Klub-tiden består af mange elementer. Men hvornår skal formidlingen af bibelstoffet ligge? Skal det være før eller efter kagen, legen eller aktiviteten? Hvornår er der størst lydhørhed? Lydhørhed er en af de kompetencer, som børnene får oparbejdet i vores form for klubarbejde. Men der skal kæmpes for den, og den skal fremelskes. Placér det vigtigste, hvor lydhørheden er størst. Overvej, hvor det er mest passende, at forkyndelsen er placeret hos jer. 4. Indholdet skaber ørenlyd Er Guds ord interessant i sig selv, eller er det noget, der bare skal overstås i klubberne? Hvis indholdet er nærværende, skaber det ørenlyd i sig selv. Bliver det serveret, så børnene kan se, at det er noget, der har med deres eget liv at gøre, bliver ordet interessant. Derfor er det vigtigt at kunne skabe en bro fra Bibelens budskab til børnenes hverdag. De skal kunne finde sig selv hjemme og vide, hvad de kan bruge Bibelens ord til. Overv ej betydningen af at gøre budskabet nærvende for børnene. Hvordan gør vi det? 5. Lederens kendskab til stoffet kan skabe lydhørhed I lederens forberedelse er en stor del af børnenes lydhørhed gemt. Er du godt forberedt, har du målrettet dit budskab, tør du bruge dig selv, og kender du dit stof, så du tør løsrive dig fra dit manus, så skærpes lydhørheden. Ægthed, aktualisering og dit vidnesbyrd om, hvad Bibelen betyder for dig, vil fremme lydhørheden. Vi skal ikke være private og påtrængende; men vi skal være personlige og nærværende fx gennem god øjenkontakt med børnene. Overvej, hvordan I kan skabe ørenlyd gennem god forberedelse og øjenkontakt. 6. Formen skaber ørenlyd Når alting bliver forudsigeligt, taber vi let koncentrationen og lukker ørerne. Derfor er det vigtig, at vi udfordrer os selv som ledere og finder nye måder og metoder, 9

10 hvorpå vi kan formidle Guds ord, så vi kan tilgodese flere forskellige børns behov. Brug de forskellige sanser se, høre, røre, gøre og lugte samt forskellige undervisningsformer til at formidle budskabet. Stil nysgerrige spørgsmål og skab en god samtale. Overvej, hvordan I kan skabe ørenlyd ved brug af flere fors kellige formidlingsformer. 7. Aktivitet skaber ørenlyd Mennesker har brug for at gøre noget, handle og udfordre sig selv. Derfor er aktiviteter vigtige i klubben. Mange ønsker at være aktive før, under og efter forkyndelsen, og der findes mange muligheder for at gøre børnene aktive. Kig på diverse hjemmesider og brug gode ledermaterialer, der kan give jer ideer. Når børnene får lov at bruge sig selv og deres krop, er de mere lydhøre. Overvej, hvordan I kan gøre børnene aktive, og hvordan det kan skærpe lydhørheden. 8. Tal dansk Vær bevidst om, hvordan dine ord og sætninger forstås. Det er vigtigt, at der ikke skal en tolk med for at oversætte dine ord, når du serverer Bibelens indhold. Vi kan let gemme os bag kristne ord og floskler, der ikke forstås af børnene, hvis vi ikke er opmærksomme på det. Hvis børnene ikke forstår, hvad der bliver sagt, bliver de urolige. Så vi må tale et tydeligt og let forståeligt sprog, så alle forstår, hvad vi ønsker at formidle. Overv ej, hvordan I undgår indforstå et, uforståeligt sprog. 9. Mulighed for respons skaber lydhørhed Giv børnene ideer til, hvordan de kan respondere på det, de har hørt: Skriv en bøn på mobilen. Hvad undrede du dig over i dag? Hvorfor har du tegnet Jesus sådan? Når du som leder tager tid til børnenes respons, skaber du lydhørhed. Du viser dem, at de er vigtige, og at det, de mener eller giver udtryk for, har værdi. Skab et rum, hvor spørgsmål om tro og tvivl får plads. Børnenes respons kan også udfordre dig som leder, hvis du tør at give den plads og gøre brug af den. 10

11 Overv ej, hvordan du giver plads for børnenes respons, og hvad du kan bruge den til. 10. Bøn en vej til ørenlyd Bøn skal være en del af din forberedelse. Vi mennesker kan så meget, vise så meget smart, finde på så mange ting; men er Guds ånd ikke til stede og skaber lydhørhed helt ind i børnenes hjerter når vi ingen steder. Derfor er det vigtig, at du bruger tid på bøn og evt. får andre til at bede for børnene i din klub. Inddrag folk fra menigheden og giv dem information, så de kan bede for klubben om ørenlyd, men mest om, at Gud må åbne børnenes ører, så de hører med hjerterne. Overvej, om forbønnen har den plads i din klub, som du ønsker. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Velsign os Gud, så vi giver plads for din skabelse af lydhørhed, i os ledere og i børnene. Amen. Hjælpemidler til lederne Danmark Folkekirkelige Søndagsskolers (DFS) grundmateriale med tekstvejledning, pædagogiske hjælpermidler, lege, aktiviteter mm.: Legestue og Bibelfortælling (0-6 år) Børnefrø 1, 2 og 3 (5 år til 3. klasse) Juniorfrø 1, 2 og 3 (4.-6. klasse) Sangbogen: Syng med inkl. cd erne: Grøn som en abe og Så er der fest Legekasse.dk aktiviteter, kreativitet og løb. Messy.church.dk arrangement for børn og voksne. Gospel-kids.dk sang, dans og koreografi. Lejr og bibelcampingmaterialer. Find flere ideer samt præsentation af ovennævnte på soendagsskoler.dk Lissen Margård Bendix Jensen (født 1963) er uddannet lærer og har været ansat i DFS i forskellige stillinger siden Hun sidder i Kristent Pædagogisk Instituts repræsentantskab. Lissen er født på Fyn. Hun har boet i Århus og København og bor nu i Søften. Det frivillige kristne børnearbejde er og har altid været en stor del af hendes liv. Privat er hun gift med Bjarne. Fotos: Maria Legarth, Sxc.hu, Puggaard. 11

12 Om Kristent Pædagogisk Institut Denne pjece er udgivet af Kristent Pædagogisk Institut, som har til opgave at udruste og inspirere dem, der opdrager, underviser og forkynder. Målet er, at børn, unge og voksne får det bedste for tid og evighed. KPI henvender sig især til forældre, lærere, pædagoger, teologer, studerende og medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde. KPI er bl.a. kendt for Katekismusprojektet, Åndsfrihedsprojektet og Projekt God Forkyndelse. Brug KPI KPIs daglige leder siden 1999 er Carsten Hjorth Pedersen. Han er uddannet lærer, senere førstelektor i pædagogik og forfatter til adskillige bøger og artikler. Carsten Hjorth Pedersen holder foredrag og giver undervisning i hele landet. Se de konkrete muligheder på og tag frimodigt kontakt. Støt KPI! Har du været glad for at læse denne pjece, kan det være, du har fået lyst til at følge og støtte KPIs arbejde. Det har vi meget brug for, for KPI har ingen offentlige midler i ryggen. Du kan følge med i KPIs arbejde og tilbud ved at melde dig ind i vores støttekreds. Det koster 200 kr. om året. Du får fire årlige Nyhedsbreve med artikler og informationer. Du kan også give en fradragsberettiget gave til KPI, se Økonomi Sådan fordeler KPIs indtægter sig: gaver (46 %), brugerbetaling (26 %), støttekredsbidrag (17 %), andet (11 %). Kristent Pædagogisk Institut Åbuen 28, 3400 Hillerød Tlf Mobil pædagogik med værdi

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere