DVBF Transferinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVBF Transferinformation"

Transkript

1 Sekretariatet Turnering/cap August 2014 DVBF Transferinformation Til klubber med hold i VolleyLigaen og 1. division Denne information er delt ind i 6 afsnit. 1. Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse 2. Information om transferreglerne 3. Udenlandske spillere i DVBF turneringer 4. FIVB-VIS systemet, information og vejledning i brug 5. FIVB Proces og flowdiagram for ITC. 6. Skema med vejledende FIVB-satser til oprindelseslands forbund (2013) 1 Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse For at kunne få spilletilladelse til VolleyLigaen eller 1. division skal personen opholde sig lovligt i Danmark. Det betyder, at der sammen med transferansøgning til DVBF skal vedlægges godkendt opholdstilladelse (undtaget er statsborgere fra de nordiske lande, som frit må opholde sig i Danmark). Hvis en spiller fra et land udenfor EU skal være professionel volleyballspiller i Danmark og på den baggrund søger opholdstilladelse skal I bruge en forhåndsudtalelse fra DVBF. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gør opmærksom på at krav om selvforsørgelse jf. deres hjemmeside er gældende. Starthjælpsatsen for sæson 2014/15, som anvendes som minimumsbeløbet for aflønning af personer, som får opholdstilladelse efter Greencard-ordningen. DVBF udsteder kun forhåndsudtalelser for kontrakter som er på nedenstående brutto-beløb eller højere DKR / / USD - For personer under 25 år, DKR / / USD - For personer der er fyldt 25 år. Fra disse beløb, kan maximalt modregnes op til 50 % for fri kost og logi, internet, rejsekort eller anden transport og fri fitness medlemskab. Disse beløb bør fremgå af kontrakten og er skattepligtigt for modtageren. Husk at betaling af feriepenge skal fremgå specifikt af kontrakten jævnfør ferielovgivningen i Danmark. Ovenstående er afstemt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Når DVBF laver en forhåndsudtalelse så er det en bekræftelse på, at løn og ansættelsesforhold i kontrakten er normale for dette område. Det er alene klubbens og spillerens ansvar, at de opholder sig lovligt i Danmark ligesom det er på det øvrige arbejdsmarked. DVBF har ikke og kan ikke pålægges ansvar i denne sammenhæng. Behandling af arbejds- og opholdstilladelse foretages af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under beskæftigelsesministeriet. Servicemålet er 30 dage fra ansøgningen er indleveret og prisen for at få behandlet en ansøgning er pt.(juni 2014) kr. (indeksreguleres). I alle EU-lande skal ansøgninger om opholdstilladelse indeholde en biometri (fingeraftryk, scanning/foto af ansigtet og underskrift). Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) Tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, Confederation Europeenne de Volleyball samt Federation International de Volleyball

2 Ansøgning kan afleveres på de danske repræsentationer i udlandet, indsendes eller afleveres ved personligt fremmøde i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Hvis I afleverer dem personligt, vil en medarbejder, der har styr på dette område tjekke at ansøgningen har alle relevante oplysninger for en behandling. Læs mere på Prøvetræning Det vil fortsat være muligt at komme til prøvetræning uden en opholdstilladelse, men fra det tidspunkt, hvor man underskriver en kontrakt, må en udlænding ikke arbejde før arbejds- og opholdstilladelse er godkendt. Dette er en speciel regel som p.t. gælder på dette område. 2 Information om transferreglerne Reglerne om ITC international transfer er blevet ændret/tilpasset over de sidste par sæsoner. For at tilrette os de internationale regler på transferområdet benytter DVBF sig af FIVB s ITC system FIVB-VIS for alle udlændinge, som spiller i VolleyLigaen eller 1. division for såvel damer som herrer. Spillere fra Færøerne og Grønland er også at betragte som udlændinge i denne sammenhæng, da de kan spille på deres respektive landshold. Alle registreringer skal foregå online i FIVB-VIS. DVBF-blanketten TR-1 National Transfer er udgået og skal således ikke længere benyttes. Taksten for transfergebyr til spillerens oprindelseslands forbund er fortsat afhængig af, hvilket land pågældende spiller kommer fra. I CEV regi (Europa) er reglerne forenklet og gjort afhængig af, hvilken kategori modtagerlandet hører til. Danmark, som kategori 2 land uden deltagelse i Europa Cup turneringer, vil generelt være kategoriseret som No International Rights, hvilket betyder, at der ikke skal betales administration fee til CEV, idet det i 2013 blev besluttet, at NEVZA Club Championships (NCC) ikke er en international turnering. Transfer fee (transfergebyr) til oprindelseslands forbund kan for spillere fra CEV-lande beregnes vejledende på hvad der er det maksimale gebyr til oprindelseslandets forbund. Dette gebyr er det helt op til jer som klub at forhandle ned helt afhængig, hvilken spiller og hvilket land det er. 3 Udlændinge i DVBF s VolleyLiga og 1. division Punktvis beskrivelse af arbejdsgangen og tilhørende regler: 1. Der skal oprettes ITC i FIVB-VIS og søges godkendelse på alle udenlandske spillere i VolleyLigaen og 1. division. Udenlandske spillere defineres som spillere med et andet oprindelsesforbund end DVBF. 2. Klub bruger-id til FIVB-VIS oprettes af DVBF, som også sørger for bestilling af password. 3. DVBF Transfergebyr 500 kr. indbetales til DVBF s konto i den udvidede meddelelsestekst angives at betalingen dækker transfergebyr for spillernavne og ansøgende klubnavn. 4. Klubben sender en mail til hvor i klubben søger om godkendelse af transfer for de i mailen nævnte spillere. Arbejds- og opholdstilladelse i pdf fil medsendes vedhæftet mailen. 5. DVBF godkender ITC i FIVB-VIS når der er indsendt opholdstilladelse og transfergebyret på 500 kr. er indbetalt til DVBF s konto. 6. Spillere fra EU-lande, som er i landet for at arbejde eller studere, er alle blevet udstyret med et registreringsbevis med et dansk cpr.nr., som er deres bevis for, at de må være i landet ud over almindeligt turistophold. Der kan ikke opnås godkendt ITC og dermed Side 2

3 spilletilladelse på baggrund af et turistophold, hverken for EU-borgere eller spillere fra lande udenfor EU. 7. Hvis spilleren udelukkende er i DK for at arbejde eller studere og dermed ikke får penge eller betalt omkostninger for at spille i danske klubber, kan klubben udstede en amatørerklæring. Dette gælder både spillere fra CEV-lande og lande udenfor CEV (FIVB). 8. Amatørerklæringen udstedes på klubbens brevpapir, underskrives efter tegningsreglerne af spilleren og klubben og scannes ind i en pdf fil. Dernæst sendes amatørerklæringen til DVBF påtegner erklæringen og returnerer til klubben. Klubben kan herefter bruge amatørerklæringen i forhandlingerne om oprindelseslandets forbunds gebyr og overfor FIVB, for at opnå No International Rights i ITC systemet FIVB- VIS og dermed måske få nedsat gebyret (CHF 1.000,-) til FIVB. Teksteksempel til amatørerklæring: To the FIVB We hereby declare that the following player in X-by Volleyball Club have amateurs status. Player No Navn Navnesen Navn Navnesen is in Denmark on her/his own free will and are not receiving any financiel aid from X-by Volleyball Club. Navn Navnesen is playing volleyball for X-by Volleyball Club completely as an amateur and are in Denmark working as xxxxxxx(jobtitel)/studying at uddannelsesstedets navn. Erklæringen underskrives efter tegningsreglerne af både klubben og af spilleren, hvorved spilleren også erklærer amatørforholdene, at der ingen betaling er for at spille volleyball. 9. Det kan i nogle tilfælde være en fordel, at lade spilleren selv forhandle med sit oprindelsesforbund for at opnå så lav en betaling som muligt. Men det må I selv vurdere i det enkelte tilfælde. 10. I CEV betragtes deltagelse i NEVZA NCC ikke som deltagelse i international turnering og da Danmark er i kategori 2, opnår alle spillere fra CEV automatisk No international rights og klubben slipper for at betale transfergebyr til CEV. 11. Der skal stadig betales transfergebyr til oprindelseslandets forbund afhængig af om, der er tale om en kontraktspiller eller en amatørspiller. 12. Transfer fee (transfergebyr) til oprindelseslands forbund kan for spillere fra CEV-lande beregnes vejledende på hvad der er det maksimale gebyr til oprindelseslandets forbund. Dette gebyr er det helt op til jer som klub at forhandle ned helt afhængig hvilken spiller og land, der er tale om. 13. Der er p.t. en hensigtserklæring i NEVZA om internt mellem NEVZA-landene at se lempeligt på gebyrfastsættelsen vurderet i det enkelte tilfælde. 14. Udlændinge, som spiller volleyball i Danmark, som har lovligt ophold i Danmark som f.eks. børn af 2. generationsindvandrere, som ikke har spillet volleyball i deres fødeland, skal der ikke laves ITC på. Dette alene fordi, at deres oprindelsesforbund er DVBF, hvor de første gang spillede organiseret volleyball. 15. Spilleren er først spilleberettiget når alle led har godkendt i ITC systemet FIVB-VIS. 16. Sidst i denne information ligger et skema med vejledende FIVB satser til oprindelseslands forbund fra sidste sæson Så snart vi modtager oplysninger vedrørende sæson vil disse blive udsendt. Så ved I lidt om udgangspunktet for forhandlingen. For uddybende selvstudier kan man læse FIVB s sportsregulativ 45: Side 3

4 4 FIVB-VIS systemet, information og vejledning i brug 1. ITC Systemet FIVB-VIS kan findes her 2. DVBF har oprettet klubberne og bestilt bruger-id og password til de klubberne. Dette bruger-id og password er sendt til klubbens adresse i FIVB-VIS. 3. Når I som klub er i kontakt med en udenlandsk spiller, som skal spille for jer den kommende sæson, kontaktes spillerens oprindelseslands forbund og I aftaler nærmere omkring transfer mellem jeres klub og afgivende forbund - altså økonomiske forhold. 4. Transfer fee (transfergebyr) til oprindelseslands forbund kan der for spillere fra CEV-lande beregnes vejledende om på hvad der er det maksimale gebyr til oprindelseslandets forbund. 5. Oprindelseslands forbund skal oprette spilleren i FIVB-VIS systemet og opdatere spillerens profil med 5.1. Fødselsdato og sted 5.2. Upload foto med opløsning på min. 590 * 710 pixel 5.3. Spillerens adresse 5.4. Pasnummer inkl., udstedelsesdato og udløbsdato 5.5. EU-borgere uden pas med eget lands ID-kort tastes kortets data ind Telefonnummer 5.7. Hvis I har disse data fra spilleren selv, kan I være behjælpelige og sende det til oprindelseslandets forbund. 6. Er spilleren allerede oprettet (har spillet uden for eget forbund før), springes det foregående punkt over. Måske kan spilleren nøjes med at opdatere sine data. 7. Spilleren kan nu søges ud fra navn eller nummer. Man kan finde spilleren i "Global" under "players" eller i "Volleyball" under "transfers" 8. Derefter oprettes i "transfers" (I volleyball) ved at klikke på "New". 9. FIVB-nummeret indtastes, vælg spilleren ved at trykke på navnet og tryk "next" 10. Herefter vælges sæson og om det skal være international eller no-international rights samt kontraktperiode. Det er altid den samme og i år 15/10-15/ Under "Conditions" skrives, hvad I, økonomisk set, er blevet enig om med oprindelseslands forbund. 12. I næste vindue skal man angive, hvilken klub spilleren kommer fra. Det kan også være, at spillerne ikke kommer fra nogen anden klub. Dette kan også angives. 13. Derefter dukker et felt op til modtagende klub, som vælges i en drop down menu, hvor man vælger sin egen klub og derefter trykker på "next". 14. Her efter kan man enten gemme som Draft, eller Confirm og bekræfter dermed oprettelsen af transferen. 15. Så længe den er i "draft" kan man arbejde på transferen. I det øjeblik man trykker på "confirm", går der mail ud til alle parter om, at denne spiller er i transfer, og at afgivende klub, afgivende forbund, spilleren selv, modtagende klub og modtagende forbund skal godkende. 16. Der skal eventuelt betales et fee /gebyr til CEV/FIVB - dette vil stå nederst i feltet. 17. Og først når alt dette er sket, signer/godkender CEV/FIVB, og spilleren får sit transfercertifikat. Side 4

5 5 FIVB-VIS systemet: Proces og flow diagram Side 5

6 6 Skema med vejledende FIVB-satser til oprindelseslands forbund Side 6

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere