2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden."

Transkript

1 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af en større undersøgelse med en samlet svarprocent på 47. Undersøgelsen omfatter 414 svar fra ansatte i vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Undersøgelsens hovedkonklusioner er: Næsten halvdelen af medlemmerne på 0-6-års området oplever i høj eller i nogen grad børn, der har svært ved at koncentrere sig, der er meget støjende, der har mange konflikter og som ikke kan finde ro. 3 ud af 4 oplever i høj eller nogen grad børn, der er meget støjende. 6 ud af 10 oplever i høj eller nogen grad børn, der har mange konflikter. 6 ud af 10 oplever i høj eller nogen grad børn, der har svært ved at koncentrere sig. 6 ud af 10 oplever i høj eller i nogen grad børn, der ikke kan finde ro. 2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 4 ud af 10 oplever, at der i dag er flere børn, der har svært ved at koncentrere sig. Næsten halvdelen oplever, at der i dag er flere børn, der er meget støjende. En tredjedel oplever, at der i dag er flere børn, der har mange konflikter og en tredjedel oplever, at der i dag er flere børn, der ikke kan finde ro. De medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, oplever i højere grad børn, der har svært ved at koncentrere sig, der er meget støjende, der har mange konflikter, og som ikke kan finde ro. 4 ud af 10 er helt eller delvist enige i, at det på deres arbejdsplads kan være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro. De medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, er i højere grad enige i, at det på deres arbejdsplads kan være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro. Næsten 9 ud af 10 er helt eller delvist enige i, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads. De medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, er i højere grad enige i, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads end andre. Halvdelen af medlemmerne svarer, at de har fået mindre tid til det enkelte barn i løbet af de seneste 2 år. Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse

2 Uro blandt børn 2 Forhold i børnegruppen Medlemmerne er stillet en række spørgsmål om forholdene i børnegruppen. Disse forhold illustreres i de følgende figurer. Næsten halvdelen oplever generel uro blandt børn I undersøgelsen er konstrueret et indeks for medlemmer, der har svaret I høj grad eller I nogen grad til, at de oplever de fire følgende kendetegn: Børn, der har svært ved at koncentrere sig Børn, der er meget støjende Børn, der har mange konflikter Børn, der ikke kan finde ro Figur 1 Indeks Uro blandt børn 60% 40% 20% 45% 0% Oplever i høj eller i nogen grad alle fire karakteristika Antal svar: 392 Det fremgår af figur 1, at 45 procent af medlemmerne har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad oplever alle fire kendetegn i børnegruppen. Det er altså næsten halvdelen af medlemmerne, der oplever generel uro blandt børnene på deres arbejdsplads ud fra dette indeks.

3 Uro blandt børn 3 En tredjedel oplever i høj grad børn, der er meget støjende Figur 2 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? Børn, der er meget støjende 33% 43% 20% 3% Børn, der har svært ved at koncentrere sig 14% 48% 32% 5% Børn, som undgår øjenkontakt 2% 20% 53% 24% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 392 Det fremgår af figur 2, at næsten alle medlemmer (96 %) i større eller mindre grad oplever børn, der er meget støjende. 33 procent oplever det i høj grad, 43 procent i nogen grad og 20 procent i mindre grad. Kun 3 procent af medlemmerne oplever slet ikke børn, der er meget støjende. Det er mere end svært at komme igennem til børnene selv i små grupper. Børnene er meget oppe og køre, er larmende og ignorerende. Pædagogmedhjælper ansat i daginstitution eller SFO Næsten alle medlemmer (94 %) oplever også i større eller mindre grad børn, der har svært ved at koncentrere sig. 14 procent af medlemmerne oplever i høj grad børn, der har svært ved at koncentrere sig. 48 procent oplever det i nogen grad, og 32 procent oplever det i mindre grad. Kun 5 procent oplever slet ikke børn, der har svært ved at koncentrere sig.

4 Uro blandt børn 4 Børnene har svært ved at koncentrere sig om sig selv, og det de er ved. Ser de andre børn tilbydes noget, slipper de hvad de er i gang med og vil det i stedet de sapper rundt. Pædagogmedhjælper ansat i daginstitution eller SFO Derudover ses det af figur 3, at kun 2 procent af medlemmerne i høj grad oplever børn, som undgår øjenkontakt. 2 ud af 10 (20 procent) oplever det i nogen grad, og 5 ud af 10 (53 %) oplever det i mindre grad. 1 ud af 4 (24 %) oplever slet ikke børn, som undgår øjenkontakt. Halvdelen af medlemmerne oplever i høj grad børn, der har for lange dage i daginstitution Figur 3 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? Børn, der ikke kan finde ro 1 44% 36% 7% Børn, der ikke er udhvilede, når de møder 18% 45% 33% 4% Børn, der har (for) lange dage i dagplejen/daginstitutionen 46% 38% 13% Børn, der har mange konflikter 16% 45% 34% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: ud af 10 (91 %) af medlemmerne oplever i større eller mindre grad børn, der ikke kan finde ro. 11 procent oplever det i høj grad, 44 procent i nogen grad og 36 procent i mindre grad. Kun 7 procent oplever slet ikke børn, der ikke kan finde ro.

5 Uro blandt børn 5 Næsten alle medlemmerne (96 %) oplever i større eller mindre grad børn, der ikke er udhvilede, når de møder. 18 procent oplever det i høj grad, 45 procent i nogen grad og 33 procent i mindre grad. 4 procent af medlemmerne oplever slet ikke børn, der ikke er udhvilede, når de møder. Næsten halvdelen af medlemmerne (46 %) oplever i høj grad børn, der har (for) lange dage i dagplejen/daginstitution. 4 ud af 10 (38 %) oplever det i nogen grad, og 1 ud af 8 (13 %) oplever i mindre grad børn, der har for lange dage. Næsten ingen medlemmer (1 %) oplever det slet ikke. Mange medlemmer beskriver, at børnene har for lange dage i daginstitution/dagpleje og desuden skal for meget, når de så har fri: De har lange dage i dagplejen, og så er der mange ting de skal, når de bliver hentet. Ansat i dagplejen Forældrene burde i den grad tænke på, at deres små puds er i institution 10 timer dagligt og så burde få lidt ro på hjemmefronten i weekenderne. Ansat i dagplejen Jeg oplever også, at forældre har ringe tiltro til, at de kan stimulere deres egne børn korrekt! Derfor er børnene nødt til at komme i dagpleje tæt på 48 timer om ugen. Mange børn holder ikke ferie sådan var det altså ikke for 10 år siden. Ansat i dagplejen Det fremgår desuden af figur 3, at næsten alle medlemmerne (95 %) i større eller mindre grad oplever børn, der har mange konflikter. 16 procent svarer, at de i høj grad oplever børn, der har mange konflikter, 45 procent svarer I nogen grad, og 34 procent svarer I mindre grad.

6 Uro blandt børn 6 Mange medlemmer oplever børn, der har svært ved at falde i søvn Figur 4 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? - Børn, der har svært ved at falde i søvn 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 5% 26% 45% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 293. Kun medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, har fået spørgsmålet. Af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, oplever 3 ud af 10 (31 %) i høj eller nogen grad børn, der har svært ved at falde i søvn. 5 procent svarer i høj grad, mens 26 procent svarer i nogen grad. Derudover svarer 45 procent, at de i mindre grad oplever børn, der har svært ved at falde i søvn, mens 23 procent slet ikke oplever dette. Et medlem beskriver i det afsluttende kommentarfelt vigtigheden af at være opmærksom på et barns søvn og sammenhængen mellem manglende søvn og stress: Jeg oplever, at forældre til de børn, der har vanskeligt ved at falde i søvn samt udviser stresssymptomer, ønsker at deres barn ikke skal sove så meget. De har ikke forståelse for, at der er sammenhæng mellem det at være stresset og problemer med at falde i søvn. Ansat i dagplejen

7 Uro blandt børn 7 Udviklingen i børnegruppens forhold Medlemmerne er desuden blev spurgt ind til udviklingen inden for de kendetegn, som også er omtalt ovenfor. 2 ud af 10 oplever at den generelle uro blandt børn stiger Samme indeks, som blev præsenteret ovenfor (jf. figur 1), er også lavet i undersøgelsen af, om medlemmerne i dag oplever flere eller færre børn med de nævnte kendetegn. Figur 5 Indeks Udviklingen i uro blandt børn 30% 20% 10% 19% 0% Flere børn Antal svar: mellem 348 og 361 Af figur 5 ses, at 2 ud af 10 (19 %) af de medlemmer, der oplever de nævnte kendetegn, oplever, at der er blevet flere børn inden for de seneste 2 år. 2 ud af 10 oplever altså, at den generelle uro blandt børn på alle 4 kendetegn, er forværret ud fra dette indeks.

8 Uro blandt børn 8 Næsten halvdelen oplever flere børn, der er meget støjende Figur 6 Oplever du i dag flere eller færre børn med de følgende kendetegn? Børn, der er meget støjende 45% 53% 2% Børn, der har svært ved at koncentrere sig 40% 57% 2% Børn, som undgår øjenkontakt 17% 73% 3% 7% Flere Det er det samme som for 2 år siden Færre Ved ikke Antal svar: 366, 361, 280 Medlemmerne har kun fået vist kendetegn, som de i større eller mindre grad oplever i børnegruppen (jf. figur 3). Det fremgår af figur 6, at 45 procent af medlemmerne oplever flere børn, der er meget støjende. Halvdelen af medlemmerne (53 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden, mens kun 2 procent oplever, at der er færre. 4 ud af 10 (40 %) af medlemmerne oplever, at der er flere børn, der har svært ved at koncentrere sig. Knap 6 ud af 10 (57 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden, og næsten ingen (1 %) oplever, at der er færre. Knap 2 ud af 10 (17 %) oplever, at der er flere børn, som undgår øjenkontakt, mens godt 7 ud af 10 (73 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden. 3 procent af medlemmerne svarer, at det er færre børn, som undgår øjenkontakt.

9 Uro blandt børn 9 Halvdelen oplever, at der er flere børn, der har for lange dage i dagplejen/daginstitution Figur 7 Oplever du i dag flere eller færre børn med de følgende kendetegn? Børn, der ikke kan finde ro 34% 64% Børn, der ikke er udhvilede, når de møder 3 65% 3% Børn, der har (for) lange dage i dagplejen/daginstitutionen 49% 49% Børn, der har mange konflikter 36% 63% Flere Det er det samme som for 2 år siden Færre Ved ikke Antal svar: 348, 362, 369, 361 Medlemmerne har kun fået vist kendetegn, som de i større eller mindre grad oplever i børnegruppen (jf. figur 2). Det fremgår af figur 7, at en tredjedel (34 %) af medlemmerne oplever flere børn, der ikke kan finde ro. Knap to tredjedele (64 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden. Næsten ingen (1 %) oplever, at der er færre end for 2 år siden. Knap en tredjedel (31 %) af medlemmerne oplever, at der er flere børn, der ikke er udhvilede, når de møder. To tredjedele (65 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden, mens kun 1 procent oplever, at der er færre. Det ses desuden, at halvdelen (49 %) af medlemmerne oplever, at der er flere børn, der har (for) lange dage i dagplejen/daginstitutionen. Den anden halvdel (49 %) oplever, at det er det samme, mens næsten ingen (1 %) oplever, at der er færre. 36 procent af medlemmerne oplever, at der er flere børn, der har mange konflikter mens 63 procent oplever, at det er det samme som for 2 år siden. 1 procent oplever, at der er færre.

10 Uro blandt børn 10 3 ud af 10 oplever flere børn, der har svært ved at falde i søvn Figur 8 Oplever du i dag flere eller færre børn med de følgende kendetegn? - Børn, der har svært ved at falde i søvn 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 28% 68% 2% 2% Flere Det er det samme som for 2 år siden Færre Ved ikke Antal svar: 215 Kun medlemmer, der i større eller mindre grad oplever børn, der har svært ved at falde i søvn, har fået spørgsmålet. 3 ud af 10 (28 %) af medlemmerne oplever, at der er flere børn, der har svært ved at falde i søvn. 7 ud af 10 (68 %) oplever, at det er det samme som for 2 år siden, mens 2 procent oplever, at der er færre børn, der har svært ved at falde i søvn. Mere uro blandt børn i børnehaven end i dagpleje og vuggestue I flere af spørgsmålene er der forskelle mellem svarene fra medlemmer, der arbejder med 0-2-årige og medlemmer der arbejder med 3-6-årige. Derfor vil de følgende afsnit omhandle de spørgsmål, hvor der er sikre forskelle mellem de to medlemsgrupper.

11 Uro blandt børn 11 Figur 9 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? - Børn, der har svært ved at koncentrere sig 3-6-årige (Børnehavebørn) 26% 59% 14% 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 10% 45% 38% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 293 for 0-2-årige og 121 for 3-6-årige Af figur 9 ses, at de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, i højere grad oplever børn, der har svært ved at koncentrere sig end medlemmer, der arbejder med 0-2-årige. 1 ud af 4 (26 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, oplever i høj grad børn, der har svært ved at koncentrere sig, mens dette kun er 1 ud af 10 (10 %) for medlemmer, der arbejder med 0-2-årige. 15 procent af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, svarer, at de i mindre grad eller slet ikke oplever børn, der har svært ved at koncentrere sig. Dette tal er 44 procent for medlemmer, der arbejder med 0-2-årige. Det er desuden over halvdelen (56 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, der oplever, at der er blevet flere børn, der har svært ved at koncentrere sig. Dette er kun en tredjedel (33 %) for medlemmer, der arbejder med 0-2-årige (figur ikke vist).

12 Uro blandt børn 12 Figur 10 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? - Børn, der er meget støjende 3-6-årige (Børnehavebørn) 59% 38% 3% 0% 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 24% 45% 26% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 293 for 0-2-årige og 121 for 3-6-årige 6 ud af 10 (59 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, oplever i høj grad børn, der er meget støjende. Dette er kun 1 ud af 4 (24 %) for medlemmer, der arbejder med 0-2-årige. Af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, svarer kun 3 procent i mindre grad og ingen (0 %) af medlemmerne svarer slet ikke. 3 ud af 10 (30 %) af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige oplever i mindre grad eller slet ikke børn, der er meget støjende. Derudover svarer 64 procent af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, at de oplever flere børn, der er støjende end for to år siden. 37 procent, af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, svarer dette (figur ikke vist).

13 Uro blandt børn 13 Figur 11 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? - Børn, der har mange konflikter 3-6-årige (Børnehavebørn) 30% 50% 19% 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 12% 44% 39% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 293 for 0-2-årige og 121 for 3-6-årige Det fremgår af figur 11, at 30 procent af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, i høj grad oplever børn, der har mange konflikter, mens 12 procent, af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, svarer dette. Desuden svarer halvdelen (49 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, at de oplever flere børn, der har mange konflikter. En tredjedel (31 %) af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, svarer, at de oplever flere børn, der har mange konflikter.

14 Uro blandt børn 14 Figur 12 I hvilken grad oplever du følgende i børnegruppen? - Børn, der ikke kan finde ro 3-6-årige (Børnehavebørn) 24% 54% 2 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 7% 40% 42% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 293 for 0-2-årige og 121 for 3-6-årige 1 ud af 4 (24 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, oplever i høj grad børn, der ikke kan finde ro. Over halvdelen (54 %) oplever det i nogen grad. Derimod svarer kun 7 procent af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, at de i høj grad oplever børn, der ikke kan finde ro. 4 ud af 10 (40 %) oplever det i nogen grad. Samtidig svarer næsten halvdelen (46 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, at der er blevet flere børn indenfor de seneste to år, der ikke kan finde ro. Dette er 3 ud af 10 (29 %) for de medlemmer, der arbejder med de 0-2-årige (figur ikke vist).

15 Uro blandt børn 15 Størstedelen oplever, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads Figur 13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? På min arbejdsplads kan det være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro 1 26% 20% 42% På min arbejdsplads har børnene mulighed for at være udendørs mindst én gang om dagen 93% 0% 5% Der er god plads til børnene på min arbejdsplads 6 26% 8% 5% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 388 Knap 4 ud af 10 (37 %) er helt eller delvist enige i, at det på deres arbejdsplads kan være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro. 11 procent er helt enige, og 26 procent er delvist enige. 2 ud af 10 (20 %) er delvist uenige, og 4 ud af 10 (42 %) er helt uenige i dette. Næsten alle medlemmer (93 %) er helt enige i, at børnene på deres arbejdsplads har mulighed for at være udendørs mindst én gang om dagen. 5 procent er delvist enige, 1 procent er delvist uenige, og ingen (0 %) er helt uenige. Størstedelen (87 %) af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads. 61 procent er helt enige, og 26 procent er delvist enige. Kun 13 procent er helt eller delvist uenige.

16 Uro blandt børn 16 Der er mere plads til børnene i dagpleje og vuggestue end i børnehaven Figur 14 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der er god plads til børnene på min arbejdsplads 3-6-årige (Børnehavebørn) 28% 44% 17% 12% 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 72% 20% 5% 2% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 289 for 0-2-årige og 120 for 3-6-årige Det fremgår af figur 14, at der er stor forskel på medlemmernes svar, ud fra om de arbejder med 3-6- årige eller 0-2-årige. Knap 3 ud af 10 (28 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, svarer, at de er helt enige i, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads, mens mere end 7 ud af 10 (72 %) af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, svarer dette. 3 ud af 10 (29 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, er helt eller delvist uenige i, at der er god plads til børnene på deres arbejdsplads. Kun 7 procent af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, svarer dette.

17 Uro blandt børn 17 Mere ro i dagpleje og vuggestue end i børnehaven Figur 15 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - På min arbejdsplads kan det være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro 3-6-årige (Børnehavebørn) 24% 48% 19% 8% 0% 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) 6% 19% 20% 54% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 289 for 0-2-årige og 120 for 3-6-årige 7 ud af 10 (72 %) af de medlemmer, der arbejder med 3-6-årige, er helt eller delvist enige i, at det på deres arbejdsplads kan være svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro. 24 procent er helt enige, og 48 procent er delvist enige. Derimod svarer 1 ud af 4 (25 %) af de medlemmer, der arbejder med 0-2-årige, at de er helt eller delvist enige i, at det er svært for børnene at finde et sted, hvor de kan falde til ro. 6 procent er helt enige, og 19 procent er delvist enige. Samtidig er over halvdelen (54 %) af medlemmerne, der arbejder med 0-2-årige helt uenige, mens dette tal kun er 8 procent for medlemmer, der arbejder med 3-6-årige.

18 Uro blandt børn 18 Mindfullness, yoga og natur får børnene ned i gear Figur 16 Har du forsøgt dig med nogen af de følgende aktiviteter i løbet af dagen for at få børnene ned i gear? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 3% 75% 2% 54% 85% 7% Antal svar: 388. Medlemmerne har kunnet vælge flere svar De mest anvendte aktiviteter til at få børnene ned i gear er mindfullness, yoga og at tage ud i naturen. 4 ud af 10 (40 %) laver mindfullness med børnene, 3 ud af 4 (75 %) laver yoga, og over halvdelen (54 %) tager ud i naturen med børnene for at få dem ned i gear. Mange medlemmer (85 %) svarer Andet til spørgsmålet. Her skriver flere, at de spiller musik eller synger med børnene for at få dem ned i gear. Mange beskriver også, at de laver nogle rolige aktiviteter så som puslespil eller tegning:

19 Uro blandt børn 19 Synge sange Synge med børnene Lave stille aktiviteter så som puslespil, billedlotteri, tegne/male hvor vi samtidig har mulighed for at snakke sammen Puslespil Synge med dem Tegne eller lægge puslespil Synge for/sammen med dem Eksempler på hvad medlemmerne skrev i kategorien Andet Tidlig overgang I nogle børnehaver starter børnene, i børnehavegruppen før de fylder 3 år. I denne undersøgelse svarer 87 procent, af de medlemmer, der arbejder med de 3-6-årige, at der på deres arbejdsplads er børn, der starter i børnehavegruppen, før de fylder 3 år (figur ikke vist).

20 Uro blandt børn 20 Figur 17 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Børnene under 3 år trives ikke så godt som de andre børnehavebørn Børnene under 3 år trives ikke så godt som de andre børnehavebørn 13% 27% 35% 2 5% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 104 Dette udsagn er kun givet til medlemmer, der har svaret at der er børn på deres arbejdsplads, der starter i børnehavegruppen, før de fylder 3 år. Det fremgår af figur 17, at 4 ud af 10 (40 %) af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at børnene under 3 år ikke trives så godt som de andre børnehavebørn. 13 procent er helt enige, og 27 procent er delvist enige. Over halvdelen (56 %) af medlemmerne er helt eller delvist uenige i dette. 35 procent er delvist uenige, og 21 procent er helt uenige.

21 Uro blandt børn 21 Mindre tid til det enkelte barn Figur 18 Har du fået mere eller mindre tid til det enkelte barn i løbet af de seneste 2 år? I alt 2% 44% 52% Mere tid Det er ca. det samme Mindre tid Ved ikke Antal svar: 378 Kun 2 procent af medlemmerne svarer, at de har fået mere tid til det enkelte barn i løbet af de seneste 2 år. 44 procent har ca. den samme tid, mens over halvdelen (52 %) svarer, at de har fået mindre tid til det enkelte barn. Når jeg tænker år tilbage, er der helt klart blevet mindre tid til det enkelte barn/børnegruppe. Dette skyldes bl.a. færre ansatte og meget skriftligt arbejde. Pædagogmedhjælper ansat i daginstitution eller SFO

22 Uro blandt børn 22 Metode Indsamlingsperiode Data blev indsamlet i perioden 21. til 31. marts Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne i perioden. Indsamlingsmetode Data til undersøgelsen er indsamlet via FOAs medlemspanel, hvor alle erhvervsaktive medlemmer af panelet blev inviteret gennem deres mail. I undersøgelsen blev medlemmerne både spurgt om de spørgsmål, som er beskrevet i dette notat, men også andre emner var inkluderet i undersøgelsen. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen var alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel, som arbejder med 0-2-årige (Dagpleje- og vuggestuebørn) eller 3-6-årige (Børnehavebørn). Antal besvarelser og svarprocent Data til denne undersøgelse blev indsamlet som en del af en større undersøgelse i FOAs medlemspanel. Der blev inviteret medlemmer fra panelet til undersøgelsen, men 90 e- mailadresser viste sig at være uvirksomme. Dermed endte det reelle antal inviterede på medlemmer gennemførte alle relevante spørgsmål i undersøgelsen, og 90 afgav nogle svar. Dermed opnås en samlet svarprocent på ansatte i dagplejer, vuggestuer og børnehaver deltog i den del af undersøgelsen, som er omtalt i dette notat. 22 af de deltagne medlemmer arbejder både på 0-2-års området og 3-6-års området. Vægtning af data Der er ikke anvendt nogen vægtning.

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere