Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik Undervisningsministeriet, marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik Undervisningsministeriet, marts 2007"

Transkript

1 Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik Undervisningsministeriet, marts 2007 Fra 1. august 2007 skal al bedømmelse i matematik i erhvervsuddannelserne foregå efter 7-skalaen. I herværende vejledning gives en beskrivelse af de præstationer, der ved en eksamen vil resultere i karaktererne 2, 7 og 12. Vejledningen er ikke tænkt som en facitliste, efter hvilken der kan gives alle karakterer i 7-skalaen. Den er derimod tænkt at fastsætte nogle pejlemærker for karakterer i skalaen. Karakteren 02 afspejler den mindst acceptable præstation for beståelse af faget. Karakteren 12 er den højeste karakter i skalaen og ikke en undtagelseskarakter, der kun gives i særlige exceptionelle tilfælde, men en karakter, der gives elever, der har nået fagets mål udtømmende. Karakteren 7 er den karakter, som det på sigt forventes at være den hyppigste. Karakterer efter 7-skalaen gives dels efter graden af målopfyldelse, dels efter omfanget og arten af fejl og mangler. Skemaerne herunder indeholder en vejledende beskrivelse af graden af målopfyldelse samt eksempler på fejl og mangler, der kan tolereres ved den enkelte karakter. Der er tale om eksempler og på ingen måde om en bruttoliste. Den vejledende beskrivelse og eksemplerne er tænkt i eksamenssituationen. Vejledningen kan anvendes som rettesnor også ved afgivelse af standpunktskarakter ud fra en forventning om, hvilken præstation, eleven ville kunne yde i en eksamenssituation. Matematikundervisningen i erhvervsuddannelserne er målbeskrevet centralt, men valget af stofområder foregår i store træk lokalt afhængigt af den uddannelsesretning, faget indgår i. Vejledningen og angivelserne i skemaerne kan derfor alene give anvisninger på det generelle niveau, og særligt de vurderinger, der angår det lokalt valgte pensum, må overvejes på skolerne og i forhold til den aktuelle undervisning. For at klargøre, hvor de lokale overvejelser er nødvendige, er det nyttigt at se på de 3 dimensioner, der tilsammen kendetegner en elevs beherskelse af en kompetence dækningsgrad, aktionsradius og teknisk niveau. En kompetences dækningsgrad hos en person benyttes til at betegne i hvor høj grad de aspekter, som karakteriserer kompetencen, er dækket hos den pågældende, dvs. hvor mange af disse aspekter, personen kan aktivere i forskellige foreliggende situationer, og med hvor høj grad af selvstændighed aktiveringen kan ske. Eks. symbol- og formalismekompetence: Kan eleven anvende konkrete symboler (V for volumen, l for længde osv.) eller abstrakte symboler, der ikke står for noget bestemt konkret. Eller modelleringskompetence: Kan eleven anvende en givet model, eller kan han også selv opstille den og validere den. Den forventede dækningsgrad er beskrevet i fagbilagets kompetencemål. Skolen kan i den valgfrie undervisning dog vælge, at eleverne skal have en større dækningsgrad i en bestemt kompetence. F. eks. kan fagteorien i elektrikeruddannelsen nødvendiggøre en større dækningsgrad i symbol- og formalismekompetencen end i andre uddannelser.

2 En kompetences aktionsradius hos en person udgøres af det spektrum af sammen hænge og situationer personen kan aktivere kompetencen i, altså hvilket pensum kompetencerne skal dække. Dette er indenfor få rammer lokalt bestemt og derfor ikke konkret beskrevet i vejledningen. Der må derfor suppleres med lokale bestemmelser af slagsen Det er nødvendigt for at bestå, at eleven behersker Ohms lov og effektformelen men mere perifert, at... En kompetences tekniske niveau hos en person bestemmes af, hvor begrebsligt og teknisk avancerede sagsforhold og værktøjer personen kan aktivere den pågældende kompetence overfor. Behersker eleven enkle formler, formler med brøker eller formler med abstrakte symboler? Behersker eleven rumfangsberegninger af regulære figurer (prisme og cylinder) eller også af kugler, pyramider og kegler? Også det forventede tekniske niveau for eleverne er lokalt fastsat. Ved et smalt pensum er der plads til et højere teknisk niveau end ved et bredt pensum. Før karakterfastsættelsen kan finde sted, må der således foretages lokale præciseringer sted dels af det stofområde, som eleven forventes at beherske, dels af det forventede tekniske niveau i de enkelte områder.

3 Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik, niveau F mundtlig Undervisningsministeriet, marts 2007 Karakterer 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Beskrivelse Vejledende beskrivelse Eksempler 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Kan med sikkerhed anvende kendte og enkle ukendte formler. Er korrekt i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med sikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger finde, anvende og veksle mellem relevante matematiske repræsentationer. Problembehandlings og modelleringskompetence Kan med sikkerhed genkende enkle konkrete problemstillinger, vælge korrekte matematisk modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Med overblik kunne forklare sin opgaveløsning i et præcist matematisk sprogbrug og med sikker vekslen mellem hverdagens og matematikkens sprog Kan anvende relevante hjælpemidler hensigtsmæssigt. Kan anvende kendte formler uden omformning i kendte og genkendelige situationer Kan med rimelig sikkerhed anvende formeltegn, operatorer og enheder. Kan med rimelig sikkerhed i kendte og genkendelige problemstillinger finde og anvende de relevante matematiske repræsentationer. Kan med rimelig sikkerhed genkende enkle konkrete problemstillinger, vælge korrekte matematiske modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Kan forklare egen opgaveløsning i rimelig vekslen mellem hverdagssprog og matematisk sprog. Foretager en enkelt eller ganske få regnefejl, som ikke afspejler mangel på forståelse. Ser og retter fejlene let, evt. når der bliver gjort opmærksom derpå. Glemmer at angive enhed en enkelt eller få gange, men anvender i øvrigt enheder korrekt. Anvender operatorer korrekt som f. eks. I, U og R for strømstyrke, spænding og modstand. Skal hjælpes lidt på vej ved beregninger, særligt i udkanten af stofområdet, og hvor opgaverne ikke er genkendelige med tidligere regnede opgaver. Vælger rigtige beregningsmetoder, men foretager af og til en regne- eller tastefejl. Kan evt. med lidt hjælp rette fejlene, når der bliver gjort opmærksom på dem. Kan bruge sine beregninger i lignende situationer, men bliver usikker, når matematikken tages helt ud af konteksten og skal forklares generelt. Opskriver mellemregninger ukorrekt som eksempelvis: 24 * 3 = =

4 2 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Kan anvende relevante hjælpemidler i de fleste sammenhænge. 84 Inkonsekvent brug af forklaringer og ledsagetekst skriver eks. strøm =. eller Ohm = Kan med rimelig sikkerhed anvende en kendt formel ved indsættelse uden omformning. Er usikker i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Tankegang og repræsentationskompetence Kan med nogen usikkerhed i en kendt problemstilling finde og anvende den relevante matematiske repræsentation. Kan med nogen usikkerhed anvende kendt matematisk model til løsning af kendt problemstilling. Kunne gengive egen opgaveløsning og demonstrere ejerskab af de foretagne løsninger med plads til usikkert matematisk og alment sprogbrug. Kan anvende relevante hjælpemidler til simple opgavetyper. Kan kun foretage meget genkendelige beregninger og bruge formler, som er øvet i undervisningen. Er meget bundet til sine beregninger i temaopgaven, og bliver usikker, når der spørges ud over opgaven. Kan fortage sine faglige beregninger måske med lidt hjælp, men er usikker i forhold til at forklare den anvendte matematik. Glemmer en del mellemregninger. Glemmer enheder eller bruger dem forkert eks. sammenblanding af m 2 og m 3.

5 Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik, niveau F skriftlig Undervisningsministeriet, marts 2007 Karakterer Beskrivelse Vejledende beskrivelse Eksempler 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Kan med sikkerhed anvende kendte og enkle ukendte formler. Er korrekt i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med sikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger finde, anvende og veksle mellem relevante matematiske repræsentationer. Problembehandlings og modelleringskompetence Kan med sikkerhed genkende enkle konkrete problemstillinger, vælge korrekte matematisk modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Metoden til løsning af opgaven er forklaret på en præcis og overskuelig metode evt. i form af en kort forklarende tekst og mellemregning. Kan anvende relevante hjælpemidler hensigtsmæssigt. 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Kan anvende kendte formler uden omformning i kendte og genkendelige situationer Kan med rimelig sikkerhed anvende formeltegn, operatorer og enheder. Kan med rimelig sikkerhed i kendte og genkendelige problemstillinger finde og anvende de relevante matematiske repræsentationer. Kan med rimelig sikkerhed genkende enkle konkrete problemstillinger, vælge korrekte matematiske modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Metoden til løsning af opgaven er forklaret rimeligt overskueligt evt. i form af en kort forklarende tekst og mellemregning. Kan anvende relevante hjælpemidler til den nødvendige opgaveløsning. En enkelt eller ganske få regnefejl, som ikke afspejler mangel på forståelse ( tanketorsk ). En enkelt eller få tastefejl. Har glemt at angive enhed en enkelt eller få gange, men anvender i øvrigt enheder korrekt. Anvender operatorer korrekt som f. eks. I, U og R for strømstyrke, spænding og modstand. En del regnefejl, særligt i udkanten af stofområdet, og hvor opgaverne ikke er genkendelige med tidligere regnede opgaver. Vælger rigtige beregningsmetoder, men foretager af og til en regne- eller tastefejl. Opskriver mellemregninger ukorrekt som eksempelvis: 24 * 3 = = 84 Inkonsekvent brug af forklaringer og ledsagetekst skriver eks. strøm =. eller Ohm =..

6 2 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Kan med rimelig sikkerhed anvende en kendt formel ved indsættelse uden omformning. Er usikker i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Tankegang og repræsentationskompetence Kan med nogen usikkerhed i en kendt problemstilling finde og anvende den relevante matematiske repræsentation. Kan med nogen usikkerhed anvende kendt matematisk model til løsning af kendt problemstilling. Er i stand til at fortage de beregninger, der udgør det nødvendige minimum af det lokalt fastsatte indhold. Metoden til løsning af opgaven er forklaret med mangelfuld tekst og mellemregning. Kan anvende relevante hjælpemidler til simple opgavetyper. Kan kun foretage meget genkendelige beregninger og bruge formler, som er øvet i undervisningen. Har ikke regnet eller regnet forkert en del opgaver, dog således at eleven består, hvis han kan foretage de nødvendigste beregninger i kernestoffet. Glemmer en del mellemregninger. Glemmer enheder eller bruger dem forkert eks. sammenblanding af m 2 og m 3. Glemmer forklaring til beregningerne.

7 Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik, niveau E Undervisningsministeriet, marts 2007 Karakterer 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Beskrivelse Vejledende beskrivelse Eksempler 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Kan med sikkerhed anvende kendte og ukendte formler, herunder omskrive formler. Er korrekt i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med sikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger finde, anvende, forklare matematiske repræsentationer. Kan veksle mellem forskellige repræsentationer. Kan med sikkerhed identificere såvel enkle som sammenhængende problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælge korrekte matematisk modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Med overblik kunne forklare sin opgaveløsning i et præcist matematisk sprogbrug og med sikker vekslen mellem hverdagens og matematikkens sprog. Kan begrunde den dertil anvendte matematik. Kan anvende relevante hjælpemidler hensigtsmæssigt. Kan anvende og omforme kendte og ukendte formler. Er overvejende korrekt i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med rimelig sikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger finde, anvende, forklare matematiske repræsentationer. Kan veksle mellem forskellige repræsentationer. Kan med rimelig sikkerhed i genkendelige situationer identificere såvel enkle som sammenhængende problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælge korrekte matematisk modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Foretager en enkelt eller ganske få regnefejl, som ikke afspejler mangel på forståelse. Ser og retter fejlene let, evt. når der bliver gjort opmærksom derpå. Glemmer at angive enhed en enkelt eller få gange, men anvender i øvrigt enheder korrekt. Anvender operatorer korrekt som f. eks. I, U og R for strømstyrke, spænding og modstand. Skal hjælpes lidt på vej ved beregninger, særligt i udkanten af stofområdet, og hvor opgaverne ikke er genkendelige med tidligere regnede opgaver. Vælger rigtige beregningsmetoder, men foretager af og til en regne- eller tastefejl. Kan, evt. med lidt hjælp, rette fejlene, når der bliver gjort opmærksom på dem. Mister overblikket og skal have hjælp til at komme igennem opgaver med mange mellemregninger. Skal have hjælp, når der skal omformes formler, som ikke er helt enkle, eks. formler

8 2 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Kunne forklare sin opgaveløsning i et rimeligt præcist matematisk sprogbrug og med vekslen mellem hverdagens og matematikkens sprog. Kan begrunde den dertil anvendte matematik. Kan anvende relevante hjælpemidler med rimelig sikkerhed Kan anvende kendte og ukendte formler og med usikkerhed omskrive formler. Er noget usikker i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med nogen usikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger finde, anvende, forklare matematiske repræsentationer. Problemløsnings- og modelleringskompetence Kan med nogen usikkerhed i genkendelige situationer identificere såvel enkle som sammenhængende problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælge korrekte matematisk modeller og anvende disse til løsning af problemerne. Kunne med nogen usikkerhed forklare sin opgaveløsning med plads til usikkert matematisk og alment sprogbrug. Kan anvende relevante hjælpemidler med rimelig sikkerhed. med brøker. Kan bruge sine beregninger i lignende situationer, men bliver usikker, når matematikken tages helt ud af konteksten og skal forklares generelt. Opskriver mellemregninger ukorrekt som eksempelvis:24 * 3 = = 84 Inkonsekvent brug af forklaringer og ledsagetekst skriver eks. strøm =. eller Ohm =.. Kan kun foretage meget genkendelige beregninger og bruge formler, som er øvet i undervisningen. Kan anvende formler men er usikker i omformningen. Er meget bundet til sine beregninger i temaopgaven, og bliver usikker, når der spørges ud over opgaven. Mister hurtigt overblikket over opgaver med flere mellemregninger og skal have hjælp til processen. Kan fortage sine faglige beregninger, måske med lidt hjælp, men er usikker i forhold til at forklare den anvendte matematik. Glemmer en del mellemregninger. Glemmer enheder eller bruger dem forkert eks. sammenblanding af m 2 og m 3.

9 Vejledende karakterbeskrivelse Erhvervsuddannelserne Matematik, niveau D Undervisningsministeriet, marts 2007 Karakterer 12 Beskrivelse Vejledende beskrivelse Eksempler For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Kan med sikkerhed anvende konkrete og abstrakte formeludtryk. Er korrekt i anvendelse af formeltegn, operatorer og enheder. Kan med sikkerhed i kendte og ukendte problemstillinger redegøre for matematiske definitioner, begreber, tankegange og metoder. Kan veksle mellem forskellige repræsentationer. Problemløsnings- og modelleringskompetence Kan selvstændigt identificere og formulere sammenhængende problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælge korrekte matematiske modeller, og anvende disse til løsning af problemerne. Problemstillingen er velbegrundet og præcist afgrænset. Dokumentation og fremlæggelse er velstruktureret og selvstændig. Med overblik kunne forklare sin opgaveløsning i et præcist matematisk sprogbrug og med sikker vekslen mellem hverdagens og matematikkens sprog. Kan begrunde den dertil anvendte matematik. Dokumentation og fremlæggelse er velstruktureret og selvstændig. Kan generalisere matematikken i forhold til nye problemstillinger. Kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT-værktøjer hensigtsmæssigt. Anvender konkrete og abstrakte formeludtryk med rimelig sikkerhed. Anvender formeltegn, operatorer og enheder overvejende korrekt. Foretager en enkelt eller ganske få regnefejl, som ikke afspejler mangel på forståelse. Ser og retter fejlene let, evt. når der bliver gjort opmærksom derpå. Glemmer at angive enhed en enkelt eller få gange, men anvender i øvrigt enheder korrekt. Anvender operatorer korrekt som f. eks. I, U og R for strømstyrke, spænding og modstand. Har mest fokus på beregningerne i projektet og har mindre kvalitet i de øvrige projektelementer, eks. mangelfuld konklusion, ikke konsekvent sammenhæng mellem problemformulering og konklusion, beregninger i ulogisk rækkefølge o.

10 2 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Redegør med rimelig sikkerhed for matematiske definitioner, begreber, tankegange og metoder. Kan veksle mellem forskellige repræsentationer. Identificerer og formulerer sammenhængende problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælge korrekte matematiske modeller, og anvende disse til løsning af problemerne. Problemstillingen er begrundet og afgrænset. Forklarer sin opgaveløsning i en rimeligt sikker vekslen mellem hverdagens og matematikkens sprog. Kan begrunde den dertil anvendte matematik. Dokumentation og fremlæggelse er sammenhængende. Anvender relevante hjælpemidler herunder IT-værktøjer med rimelig sikkerhed. Anvender konkrete og abstrakte formeludtryk med nogen usikkerhed. Anvender formeltegn, operatorer og enheder nogenlunde korrekt. Redegør med nogen usikkerhed for matematiske definitioner, begreber, tankegange og metoder. Kan veksle mellem forskellige repræsentationer. Problemløsnings- og Modelleringskompetence Formulerer men nogen hjælp problemstillinger fra erhverv eller dagligdag, vælger korrekte matematiske modeller, og anvender disse til løsning af problemerne. Problemstillingen er mangelfuldt begrundet og upræcist afgrænset. Forklarer sin opgaveløsning uselvstændigt og med nogen hjælp ved anvendelse af matematisk sprogbrug og hverdagstermer. Dokumentation og fremlæggelse er usammenhængende. Anvender relevante hjælpemidler herunder IT-værktøjer på et nødvendigt minimum. lign. Klarer konkrete opgaver i det lodtrukne spørgsmål med nogenlunde sikkerhed men behandler mere åbne spørgsmål kontekstbundet. Vælger rigtige beregningsmetoder, men foretager af og til en regne- eller tastefejl. Kan, evt. med lidt hjælp, rette fejlene, når der bliver gjort opmærksom på dem. Skal have lidt hjælp til at komme igennem spørgsmål med mange mellemregninger. Beregningerne i projektet er til stede men usammenhængende og i ulogisk rækkefølge. Manglende sammenhæng mellem problemformulering og konklusion. Evt. mangelfuld problemformulering og konklusion. Dokumentationen består mest af udregninger og forklarende tekst er kort. Kan forklare sine beregninger men mangler overblik over opgavens helhed og har vanskeligt ved at gøre rede for matematikken i projektet og anvendelsen deraf i andre sammenhænge. Anvender og omformer formler men er usikker ved rent abstrakte udtryk. Mister hurtigt overblikket over opgaver med flere mellemregninger og skal have hjælp til processen. Skal have en del hjælp til det lodtrukne spørgsmål.

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Evaluering af kompetencer

Evaluering af kompetencer Evaluering af kompetencer Odense den 13. maj 2013 http://tinyurl.com/cca2glm Montaigne Man burde spørge hvem der ved rigtigst, ikke hvem der ved mest. KOMPIS http://tinyurl.com/d4m295w Målsætning og planlægning

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes(tankegangskompetence) erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske

Læs mere

Mundtlig gruppeprøve i matematik. 17-09-2012 klaus.fink@uvm.dk Mobil: 2041 0721 Side 1

Mundtlig gruppeprøve i matematik. 17-09-2012 klaus.fink@uvm.dk Mobil: 2041 0721 Side 1 Mundtlig gruppeprøve i matematik 2012 klaus.fink@uvm.dk Mobil: 2041 0721 Side 1 Hvorfor en mundtlig prøve? Der er trinmål, vi ikke kan prøve eleverne i ved en skriftlig prøve Eller kun delvist kan prøve

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

2 Udfoldning af kompetencebegrebet

2 Udfoldning af kompetencebegrebet Elevplan 2 Udfoldning af kompetencebegrebet Kompetencebegrebet anvendes i dag i mange forskellige sammenhænge og med forskellig betydning. I denne publikation som i bekendtgørelse og vejledning til matematik

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016 Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen 8. marts 2016 Forenklede fælles mål Kompetenceområde Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Opmærksomhedspunkter Bindende/vejledende Bindende

Læs mere

Bedømmelsesplan for Matematik C

Bedømmelsesplan for Matematik C Bedømmelsesplan for Matematik C Matematik C Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Varighed: Læringselementer: Læringsmiljø: Kontor handel og forretningsservice Detail, Handel,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning Case-eksamen i matematik

Vejledning Case-eksamen i matematik Vejledning Case-eksamen i matematik Caseopgavesæt og projektrapport... 2 Eksamensforløbet... 2 Hvad der skal sendes til censor inden eksamensforløbet... 4 Eksempel på caseopgavesæt... 5 Opgave 1 - Undersøgelse

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Nyt i faget Matematik

Nyt i faget Matematik Almen voksenuddannelse Nyt i faget Matematik Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Den nye opgavetype ved den skriftlige prøve efter D Ændringer af rettevejledningen

Læs mere

Mundtlig prøve i matematik

Mundtlig prøve i matematik Mundtlig prøve i matematik Onsdag d. 5. december 2012 CFU Sjælland Mari-Ann Skovlund & Mikael Scheby Hvorfor en mundtlig prøve? Der er trinmål, vi ikke kan prøve eleverne i ved en skriftlig prøve, eller

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Mandag d. 9. september 2013 CFU Sjælland Mikael Scheby Dagens indhold Velkomst, præsentation, formål med dagen Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Tirsdag d. 9. september 2014 CFU Sjælland Mikael Scheby NTS-Center Øst Dagens indhold Prøvebekendtgørelse highlights Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Det ohmske hjul. Temaopgave F. Afleveres senest. 3.2.1 TK, temaopgave niveau F

Det ohmske hjul. Temaopgave F. Afleveres senest. 3.2.1 TK, temaopgave niveau F 3.2.1 TK, temaopgave niveau F Opgaveeksempel fra TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående X Alment Tankegangskompetence

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Fælles mål 2009 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering. Fag: Matematik Hold: 27 Lærer: Jesper Svejstrup Pedersen Undervisnings-mål 9 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 32-37 i arbejdet med geometri at benytte

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af denne bog eller dele heraf er uden forfatternes skriftlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence:

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: 3.2.2 TK, temaopgave niveau E Opgaveeksempel udarbejdet på TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående x Alment

Læs mere

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1):

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1): Lærervejledning Formål Gennem undersøgelsesbaseret undervisning anvendes lineære sammenhænge, som middel til at eleverne arbejder med repræsentationsskift og aktiverer algebraiske teknikker. Hvilke overgangsproblemer

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015

Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015 D Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 Undervisningsvejledninger til stx i uddrag... s. 6 Bekendtgørelse om

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Matematik 12/13 Materialer Matematik-Tak for 9. klasse Matematik for

Læs mere

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9.

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. klassetrin: statistisk sandsynlighed, kombinatorisk sandsynlighed og personlig

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Kursus arrangeret af UCC og Danmarks Lærerforening Ringsted 18.9.2015 Matematiske problemer matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder

Læs mere

4. maj 2004. Matematik Niveau F, E, D, C Vejledning

4. maj 2004. Matematik Niveau F, E, D, C Vejledning 4. maj 2004 Matematik Niveau F, E, D, C Vejledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Mål...4 Indhold...5 Beskrivelse af faget i den lokale undervisningsplan...5 Progression...6 Progression

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk, Læsning Skriftlig, Bundne prøvefag 12 Fremragende Læsefærdighederne i forhold til forskellige typer tekster er præget af overblik og stor sikkerhed. Læsehastigheden

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Bedømmelsesplan til Industriteknikuddannelsen Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven indeholder

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Udkast til kommissorium for opgavekommission for optagelsesprøve til eud i matematik

Udkast til kommissorium for opgavekommission for optagelsesprøve til eud i matematik Udkast til kommissorium for opgavekommission for optagelsesprøve til eud i matematik Baggrund Udgangspunktet for opgaven med optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne i matematik er aftale om bedre og

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere