10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste."

Transkript

1 10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste. 1. juni 2008 er det 10 år siden, at TrygFonden og Dansk Svømmeunion indgik samarbejde om at sætte fokus på badesikkerheden i Danmark. Ideen var - dengang som nu - at få kystlivreddere ud på de danske strande og oplyse om badesikkerhed på en spændende måde. Og målet klart og tydeligt: at mindske antallet af druknede. Vi har samlet et historisk rids over de gode kræfter, der gennem årene er lagt i arbejdet for at højne badesikkerheden. 1998: Samarbejdsaftale indgås med Dansk Svømmeunion (dengang Dansk Svømme- og Livrednings Forbund) Formål: at øge badesikkerheden i Danmark, og gøre det mere trygt at færdes på stranden. Skabe en ny platform for badesikkerhed og livredning i Danmark, herunder at udvikle et livreddertårn og implementere dette ved kysterne i Danmark. Det overordnede mål var klart og tydeligt: at mindske antallet af druknede. Samarbejdet blev døbt projekt Tryg på Stranden. Dansk Svømmeunion havde få livredderposter ved den jyske vestkyst. Løsningen bestod af stilladser opsat på stranden. Udstyret var meget sparsomt med en mindre gummibåd og en genoplivningskuffert. Kystlivredderne overnattede typisk i en campingvogn på stranden. Alt var sponsoreret af lokale kræfter de pågældende steder. Livredningsarbejdet blev drevet ud fra en idrætsorganisations rammer. Byggende på, at kystlivredderne var frivillige. De blev honoreret med skattefri diæter for deres indsats, i henhold til gældende regler (blev sidestillet med frivillige ledere i idrætsverdenen). Kystlivredderne var typisk unge mænd og kvinder, som var tilknyttet svømmemiljøet og med særlig interesse for livredning. Uddannelsen foregik meget håndholdt og byggede mest på førstehjælpslære. Erfarne kystlivreddere tilknyttet Dansk Svømmeunions livredningssektion stod for undervisningen og rekruttering af nye kystlivreddere samt udvælgelse og vedligeholdelse af livredningsudstyr. Første år består samarbejde i projekt Tryg på Stranden i indrykning af annoncer med baderåd, samt lidt hjælp til drift af livredderposterne. Antal livredderposter: 3 Antal livreddere: 12

2 1999: Samarbejdet udvikles, og tager afsæt i en videreførelse af de rammer, som Dansk Svømmeunion har drevet livredningen under (frivilligt regi) ud fra modellen, at Dansk Svømmeunion leverer kystlivredderne og TrygFonden leverer udstyr mv. LivredderPatrulje 1 lanceres og kører 6 uger rundt i Danmark og besøger godt 70 strande. Formål: at undervise børn og voksne i badesikkerhed og førstehjælp, samt at sætte fokus på emnet badesikkerhed/livredning. Patruljen bemandes med 3-4 uddannede kystlivreddere. LivredderPatruljen har lige siden været på turné hvert år. Den første folder med baderåd: Vandhunde skal vide, at havet også kan bide lanceres. Arkitektkonkurrence om Danmarks nye livreddertårn udskrives i foråret gennem DAL (Danske arkitekters Landsforbund). Dommerkomité nedsættes (består af førende kompetencer inden for arkitektur og design, repræsentanter fra TrygFonden og Dansk Svømmeunion samt forfatter Hanne Vibeke Holst). Rådgiver for dommerkomiteen er en repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen. 113 deltager i konkurrencen. En enig dommerkomité kårer vinderen i efteråret (BBP arkitekter fra København). Antal livredderposter: 3 Antal livreddere: : De første 3 rød- og hvidstribede livreddertårne sættes op. Bogen Jagten på det hemmelige havuhyre m/tegnekonkurrence lanceres og tilbydes klasse på landets skoler. Formålet er at sætte fokus på badesikkerheden inden sommerferien. TrygFondens redningskrans med kastelinie introduceres. Tilbydes grundejere, vandsportsklubber m.fl. gratis via en fadderordning. (I 2008 hænger mere end redningskranse rundt om i Danmark). 600 m2 materiellager til tårne, både, udstyr og uniformer etableres i Oksbøl. Antal livredderposter: 3 tårne (Løkken, Fyns Badestrand og Marielyst) 3 stilladser (Blokhus, Vejers og Tornby). Antal livreddere: 33

3 2001: Livreddertårnet nomineres til Den Danske Designpris Kystlivreddernes udstyr udvides med hjertestarter (defibrillator). Kystlivredderne er den første gruppe (udenfor sundhedsfagligt personale), der får dette udstyr. LivredderPatrulje 2 introduceres. Kører rundt til feriekolonier, fodboldskoler og spejderlejre og underviser børnene i badesikkerhed. Bliver efterfølgende også en fast årlig begivenhed. Kystlivredderne står for badesikkerheden på Langelandsfestivalen (hvert år frem til 2006). Kystlivredderne står for livredning i forbindelse med den årlige Kulturhavn København. Badesikkerhedspakke tilbydes børnehaverne i Danmark. Pakken består af Jagten på det hemmelige havuhyre og en cd med badesikkerhedssagen Sonny surfer på en solstråle. Formålet er at sætte fokus på badesikkerheden inden sommerferien. Materialet Vandsjov og sikkerhed udvikles og tilbydes svømmelærere i folkeskolen via Dansk Skoleidræt. Plakat med baderåd udvikles og sendes til campingpladser og vandrehjem i Danmark (bliver en fast årlig begivehed). LivredderPatrulje 1 deltager i Søren Ryge Petersens DR Derude. Demonstrerer livredning i vaders. Antal livredderposter: 7 tårne (Løkken, Blokhus, Fyns Badestrand, Marielyst, Moesgaard, Vejers, Høve) 1 stillads (Tornby). Antal livreddere: : Nye tårne åbnes. Det sidste stillads udskiftes. Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Marielyst, Moesgaard, Sønderborg, Høve, Rørvig og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal livreddere: 45

4 2003: Samarbejdsaftale med Dansk Svømmeunion fornyes. Kystlivredningschef ansættes i projektet. Opgaven er at indsamle viden og cementere denne. Samt videreudvikle og drive kystlivredningstjenesten. Materielleder ansættes. Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Marielyst, Moesgaard, Sønderborg, Høve, Rørvig, Balka og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal livreddere: : Strategiske bånd knyttes til førende livredderorganisationer rundt om i verden. For at søge best-practice til livredningsomårdet i Danmark. Samarbejde med SOK (Søværnets Operative Kommando) indledes. Instruktørkorps oprettes. Kystlivredderuddannelsen certificeres iht. ILS (International Life Saving Federation). Pilotprojekt: Kystlivredderskole i samarbejde med Københavns kommune årige unge tilbydes at prøve kræfter med vandoplevelser. Ny specieldesignet livredderuniform lanceres (i internationale livredningsfarver). Indførelse af ID-kort, som skal bæres synligt af livredderne på vagt. SOP-redaktør udpeges. Livreddertårn generation 2 udvikles og sættes op i de københavnske havnebade. Afrapportering fra livredderne på stranden via sms indføres (som supplement til logbog). Sæsonevaluering lanceres. Kystlivredderne starter med at levere badevandstemperaturer til TV2 Vejret. Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Marielyst, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Enø strand, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal livreddere: 98

5 2005: Lukket administrations- og kommunikationsforum til aktive kystlivreddere introduceres. SOP (Standard Operations Procedure) lanceres og implementeres. Uddannelsesleder ansættes på deltidskontrakt (rekrutteres blandt de frivillige). Uddannelsesleder ansættes på fuld tid (rekrutteres eksternt). Uddannelsesområdet systematiseres yderligere. Risk Assessment startes op. Ambitionen er at kortlægge den danske kyst (risikovurdere strandene) iht. europæiske standarder. Erfaringsudveksling med udlandet, intensiveres (flere ugentlige kontakter, 2 årlige møder med ILS E). Sekretariat for kystlivredning etableres. Sekretær ansættes. Livreddertårnet udstilles på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Rescueboards testes i sæsonen (for vurdering af, om de skal indgå i udstyret fremadrettet). Arancia livredningsbåde fra New Zealand testes (for vurdering af, om de skal indgå i udstyret fremadrettet). De 5 nye baderåd udvikles og lanceres i folderen Respekt for vand (på dansk, tysk og engelsk). Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Marielyst, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Charlottenlund, Enø strand, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal kystlivreddere: : Optagelsesprøve for kystlivredderaspiranter lanceres. Australske uddannelsesmanual for kystlivreddere introduceres i den danske kystlivredderuddannelse.

6 Flerårige samarbejdsaftaler indgås med kommunerne. Distriktslederfunktion introduceres (øst og vest for Storebælt). Distriktsledere ansættes på kontrakt. Kystlivredderne ansættes på kontrakt. Instruktørerne ansættes på kontrakt. Rescueboards og Arancia livredningsbåde indføres i hele tjenesten. (Gamle både udgår). Engelske instruktører deltager i uddannelsen af kystlivredderne i båd og board. Driftsleder ansættes på fuld tid, løser også HR-opgaver. Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Charlottenlund, Enø Strand, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal kystlivreddere: : LivredderPatrulje 2 bliver til VestkystPatruljen. Kører systematisk langs Vestkysten for at kortlægge denne og samle informationer til det videre arbejde. Optagelsesprøve for livredderaspiranter ændres til fysisk prøve i svømmehal. Redaktør ansættes (fagbog om livredning). Livreddertårn generation 3, udvikling startes op. Shortie våddragt indføres som del af uniform. Udvikling af uniform generation 2 startes op. Udveksling af kystlivreddere med den australske livredningstjeneste. Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Fyns Badestrand, Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Charlottenlund, Enø strand, stranden ved Feddet, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. Antal kystlivreddere: 123

7 2008: Navnet Projekt Tryg på Stranden ændres til TrygFonden Kystlivredning, for at signalere, at der ikke er tale om et projekt, med en permanent redningstjeneste med en veletableret organisation bag. Samarbejdspartner Dansk Svømmeunion. Livreddertårn generation 3, mock up testes på Enø strand. Ny uniform implementeres inkl. full suit våddragt. Forsøg med skiltning på 4 strande iværksættes (i henhold til internationale standarder). Druknestatistik etableres i samarbejde med SIF (Statens Institut for Folkesundhed). Oplysningsindsatsen intensiveres (bl.a. lancering af website om badesikkerhed). Antal livredderposter: tårne (Løkken, Blokhus, Tornby, Vejers, Henne, Fyns Badestrand, Kerteminde, Marielyst, Grenaa, Moesgaard, Høve, Gudmindrup, Rørvig, Charlottenlund, Enø strand, stranden ved Feddet, Balka, Antoinette, Copencabana og Islands Brygge). 1 livredderpost på Bellevue. 1 mobil livredderpost på Søndervig Strand. Antal kystlivreddere: 150 (estimat)

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 7. oktober 2005 1/14 Nummer 6, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 2. november 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:

Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation: GÅBUS-materialet er til skolebrug og består af seks dele, der kan hjælpe jer med at synliggøre projektet GÅBUS for skolens potentielle brugere. Del 1-4 er udviklet med et særligt fokus på anvendelse til

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 7 - maj 2006 Indhold Side 3 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 4 Gavlmaleri på teaterhuset Side 5 Mobil Turist Information Cityguides Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere