Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed"

Transkript

1 Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012

2 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed Forandringer i gang som følge af: Generel tendens til markedsgørelseaf offentlig virksomhed Markedskrav fra EU Kommunesammenlægninger

3 Danske kommuner og erhvervsudøvelse Danske kommuner er som hovedregel afskåret fra at udøve egentlig erhvervsvirksomhed i konkurrence med private aktører uden særlig lovhjemmel Der antages at eksistere et uskrevet forbud mod, at kommuner deltager i handelsvirksomhed, håndværksvirksomhed, industrivirksomhed eller finansiel virksomhed at udføre opgaver, der i overvejende grad eller udelukkende har profitformål

4 Kommunalfuldmagten i dansk ret I Overordnet kan kommunalfuldmagten beskrives som kommunernes ret til at beskæftige sig med visse ulovbestemte opgaver af økonomisk karakter Udtryk for den snævre betydning af begrebet Kan også betegne såvel de lovbestemte, som de ulovbestemte opgaver En bredere forståelse af begrebet

5 Kommunalfuldmagten i dansk ret II Kommunalfuldmagten er med til at regulere grænsen mellem den private og den offentlige sektor Antages at være på lovs niveau i den retlige trinfølge I forhold til skreven lovgivning anses kommunalfuldmagten dog som subsidiær Beror på en konkret fortolkning

6 Kommunalfuldmagten i dansk ret III Kommunalfuldmagten er en retlig standard i al fald delvis Som sådan et dynamisk begreb Ekstralegale regler Ofte udviklet i praksis Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet i den kommunale tilsynspraksis Kan i deres oprindelse muligvis tilskrives en baggrund i»forholdets natur«

7 Forsyningsvirksomhed og kommunalfuldmagten I Forsyningsvirksomhed har traditionelt været hjemlet i kommunalfuldmagten Klassiske kommunale forsyningsydelser (ikke udtømmende): Ledningsført energi (elektricitet, gas, fjernvarme) Vandforsyning Kollektiv trafik Egentlige grundejerforpligtelser som bortskaffelse ad affald og spildevand kræver eksplicit hjemmel

8 Forsyningsvirksomhed og kommunalfuldmagten II Eksplicitte hjemmelsbestemmelser i elforsyningslovens 4 naturgasforsyningslovens 5 vandsektorlovens 15 Affaldsbekendtgørelsens Trafikselskabslovens 1 Udenfor falder den kollektive varmeforsyning (fjernvarme og bygas), der mangler en eksplicit hjemmelsbestemmelse i sektorlovgivningen

9 Kommunalfuldmagtens indhold En række begrænsninger i, hvilke typer aktiviteter, kommunerne kan indgå i En bevarelse af status quo (grænsen mellem privat og offentlig virksomhed må ikke forrykkes og konkurrencen i den private sektor ikke påvirkes) En række principper mv., der skal sikre, at kommunen agerer i overensstemmelse med det formål, som kommuner nu engang har

10 Principper i kommunalfuldmagten Kriteriet om den kommunale interesse Almennyttekriteriet Princippet om økonomisk ansvarlighed Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner eller enkelt virksomheder Forbud mod kommunal berigelse Lokalitetsprincippet

11 Lokalitetsprincippet I Kommunal deltagelse i forsyningsvirksomhed forudsætter efter kommunalfuldmagten, at formålet er en lokal opfyldelse af et behov Lokalitetsprincippet afgrænser en kommunes muligheder for at udøve aktiviteter uden særlig lovhjemmel i forhold til andre administrative niveauer (staten og regionerne) geografisk (i forhold til andre kommuner)

12 Lokalitetsprincippet II Lokalitetsprincippet anses generelt for et af de svagere principper i kommunalfuldmagten Efter ministeriel praksis kan princippet vige, hvis der foreligger væsentlige, relevante modhensyn Pudsekludsagen Sagen om et kommunalt uddannelseshus

13 To eksempler og modsætninger Elforsyning er en liberaliseret sektor underlagt EU-markedsregulering, med sammenkoblede distributionsvirksomheder og en eksplicit hjemmelsbestemmelse. Fjernvarme er primært en monopolsektor uden en EU-markedsregulering, med kun stedvis regional sammenkobling af distributionsnet og uden en eksplicit hjemmelsbestemmelse.

14 Elforsyning Eksplicit hjemmelsbestemmelse i elforsyningslovens 4 (inkl. unbundlingskrav) Forholdet til kommunalfuldmagten omtales ikke hverken i lovtekst eller lovbemærkninger Og dog: I bemærkningerne anføres, at kommunernes engagement i aktiviteter omfattet af elforsyningsloven skal ske på samme vilkår som alle andre virksomheder Elproduktion og -handel konkurrenceudsat Ikke uset, at kommuner i praksis har kunnet dominere forsyningen i områder, der strækker sig ud over egne grænser (NESA)

15 Kollektiv varmeforsyning Ingen eksplicit hjemmelsbestemmelse (men dog forudsat især i lovens kapitel 4b) Sektoren er en monopolsektor Administrativ praksis tvivlsom (en enkelt afgørelse om et biogasanlæg i nabokommunen) Eksempler på nabokommuneforsyning har eksisteret Indflydelse fra formålsbestemmelsen ( samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi ) Udnyttelse af overskudsenergi

16 Sammenfatning Mangler konkret afgørelse Tvivlsomt, om politikerne har ønsket, at kommuner skal drive forsyningsvirksomhed i nabokommuner Må dog været en accepteret konsekvens på et liberaliseret område som elforsyning Tvivlsomt, om politikerne har gjort sig tanker herom på varmeforsyningsområdet Betænkeligt at antage, at lokalitetsprincippet kan hindre begrænset forsyning til nabokommunen

17 Tak for opmærksomheden Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet Juridisk Institut Campusvej Odense M Tlf (direkte) Fax

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Uden for nummer 4, 3. årgang, 2002 Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Af Bent Greve, professor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Bent Greve, er

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Notat til Produktivitetskommissionen Jørgen Grønnegård Christensen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Maj 2013 1 Sammenfatning Den danske offentlige

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere