Formater: Elektronisk PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formater: Elektronisk PDF"

Transkript

1 Vejledning til Kommissionens Forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata og Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2 Metadata 2010

2 Titel: Vejledning til Kommissionens Forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata og Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2 Emneord: Lov om infrastruktur for geografisk information, INSPIRE-direktiv, metadata, geodatasæt, geodatatjenester Udgiver: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Ansvarlig institution: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Forfatter: INSPIRE-teamet, Geografisk Infrastruktur, Kortog Matrikelstyrelsen Formater: Elektronisk PDF Udgiverkategori: Statslig Resume: Vejledningen knytter sig til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information, for så vidt angår overvågning og rapportering, som er fastsat i medfør af 12, stk. 2, i lov nr af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information. Vejledningen er en dansk oversættelse, med enkelte tilføjelser, af den vejledning der er udarbejdet af Kommissionen til at understøtte INSPIRE metadataforordningens implementering i henhold til gældende internationale standarder. Må citeres med kildeangivelse. Sprog: Dansk År: 2010 URL: Version: Endelig Versionsdato: 5. juli 2010 Områdechef Thorben Hansen: 2

3 1. Indledning Hvad er metadata Hvorfor metadata? Metadataportal Henvisninger til standarder INSPIRE-profil for ISO og ISO ISO Core-metadataelementer Geodatasæt og geodatasætserier Tjenester Konklusion INSPIRE-specifikke begrænsninger Udvidelser Geodatatjenestetype Klassificering af geodatatjenester Grundlæggende mapping Indledning Xpath-udtryk Placering af ISO-skemaer (schemas) Identifikation Ressourcetitel Ressourceresumé Ressourcetype Ressourcefinder Entydigt ressource-id Associeret ressource Ressourcesprog Klassificering af geodata og geodatatjenester Emnekategori Geodatatjenestetype Nøgleord Nøgleordsværdi Oprettelse af kontrolleret ordliste Geografisk placering Geografisk omskreven firkant Tidsreference Tidsmæssigt omfang Offentliggørelsesdato Dato for seneste revision Oprettelsesdato Kvalitet og gyldighed Dannelseshistorik Geografisk opløsning Overensstemmelse Grad Specifikation Begrænsninger for adgang og brug Begrænsninger på offentlig adgang Betingelser for adgang og brug Ansvarlig organisation Ansvarlig part Den ansvarlige parts rolle Metadata om metadata Kontaktpunkt for metadata Metadatadato Metadatasprog

4 8. Detaljeret mapping Indledning Ressourcemetadatasæt Identifikationsafsnit Underelementer til geodatasæt og geodatasætserier Underelementer til tjenesteressourcer Datakvalitetsafsnit Dannelseshistorik Overensstemmelse Ansvarlig organisation Ressourceansvarlig organisation Kontaktpunkt for metadata Begrænsningsafsnit Forkortelser Bilag A kodning af INSPIRE-metadataelementer i ISO/TS A.1 Indledning A.2 Fra det konceptuelle skema til XML-filinstanser A.3 Polymorfi A.4 Styring af polymorfi A.4.1 Styring af fællesskabsudvidelser A.4.2 Parsing af metadatafiler A.5 Styring af containment ved henvisning A.6 ISO og flersprogede metadata A.6.1 Standardsprog A.6.2 Alternative sprog A.6.3 Integrerede oversættelser A.6.4 Brug af oversættelsesfiler A.7 Anvendelse A.7.1 Anvendelse af ISO i forbindelse med en katalogtjeneste A.7.2 Anvendelse af ISO i forbindelse med udveksling ved overførsel A.8 Tegnkodning A.9 Kodning af tidsmæssigt omfang A.10 Kodning af geografisk opløsning A.11 Kodelister A.12 Eksempel på XML-metadatasæt i ISO A.12.1 Datasæt A.12.2 Datasætserie A.12.3 Tjeneste

5 1. Indledning Denne vejledning knytter sig til Forordning (EF) nr. 1205/2008 om metadata og bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2. I henhold til Lov om infrastruktur for geografisk information, som er den danske implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE), er Danmark forpligtet til at oprette en søgetjeneste, der ud fra metadata gør det muligt at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Denne vejledning redegør for, hvordan ejerne af geodatasæt og geodatatjenester skal forholde sig i den anledning med hensyn til hvilke metadataelementer der skal indsamles. De krav til metadata, der er opstillet i hhv. lovgivning og forordning, er minimumskrav. Det er således at det er den enkelte ejer/ansvarlige, der bestemmer, om der skal registreres og evt. offentliggøres metadata udover de lovbundne krav. Der er i forbindelse med metadataforordningen, som EU har udsendt, også blevet udgivet to vejledninger (en: Guidelines), der benytter to forskellige standarder til at beskrive metadata. Den ene benytter DS/ISO Information og dokumentation - Dublin Coremetadataelementsættetstandarden. Den anden vejledning benytter DS/EN ISO Geografisk information Metadata, DS/EN ISO Geografisk information Tjenesteydelser og DS/CEN ISO/TS Geografisk information - Metadata - Implementering af XML-skema ( INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO and EN ISO ). Rationalet for dette valg er, at netop de anvendte standarder er rettet mod metadata for geografiske data og tjenester. Det er INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO and EN ISO 19119, der bliver benyttet i nærværende INSPIRE-metadatavejledning oversat fra engelsk til dansk. 5

6 2. Hvad er metadata Metadata er i henhold til INSPIRE direktivet og Lov om infrastruktur for geografisk information defineret på følgende måde: Informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem. Sagt på en lidt mere populær måde kan man sammenligne metadata med en varedeklaration for geodatasæt og geodatatjenester. De informationer, der kræves for at kunne beskrive geodatasæt og geodatatjenester efter de kriterier der er opstillet i de refererede normative tekster, kan inddeles i følgende hovedgrupper: Identifikation. Denne gruppe indeholder nogle meget overordnede informationer, som f.eks. titel, resumé, en unik identifikator, der afgør, om det er et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit 7.2. Klassificering af geodatasæt og geodatatjenester. Indeholder en gruppering i forhold til, hvilke overordnede emner et geodatasæt beskriver. I forhold til geodatatjenester sker der en gruppering i forhold til, hvilken type der er tale om. Se afsnit 7.3. Nøgleord. Stikord der beskriver hhv. geodatasæt og geodatatjeneste. Se afsnit 7.4. Geografisk placering. Angiver hvilket geografisk område der bliver dækket af et geodatasæt og nogle geodatatjenester. Dækningen angives som en eller flere omskrevne firkanter. Se afsnit 7.5. Tidsreference. Angiver, hvilken af følgende muligheder der tidsmæssigt ligger til grund for et geodatasæt: Tidsmæssigt omfang, offentliggørelsesdato, dato for seneste revision eller oprettelsesdato. Se afsnit 7.6. Kvalitet og gyldighed. I forhold til geodatasæt angives her, hvilken dannelseshistorik der ligger til grund for geodatasættet. Desuden angives målestok eller opløsning, der er anvendt i geodatasættet eller geodatatjenesten. Se afsnit 7.7. Overensstemmelse. Beskriver, i hvor høj grad et geodatasæt eller en geodatatjeneste er i overensstemmelse med den specifikation, der ligger til grund for disse. Se afsnit 7.8. Begrænsning i adgang og brug. Beskriver de eventuelle sikkerheds- eller lovmæssige begrænsninger, der måtte være i forhold til et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit 7.9. Ansvarlig organisation. Indeholder informationer om den eller de organisationer, der er ansvarlige i forhold til et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit Metadata om metadata. Se afsnit

7 3. Hvorfor metadata? Ud over at det er et krav fra både Lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIREdirektivet, er der også nogle rent praktiske grunde til, at der skal være metadata. 1. Metadata beskriver geodatasæt og geodatatjenester, således at brugere af datasæt og - tjenester kan se, hvad disse indeholder. Det vil sige, at man kan reducere risikoen for, at de samme informationer bliver indsamlet flere gange, måske endda inden for egen organisation. 2. Det gør det muligt for andre at finde og evt. genanvende allerede eksisterende geodatasæt og geodatatjenester. 3. Ejerne af geodatasæt og geodatatjenester er ikke afhængige af, at enkelte medarbejdere der kender indholdet af disse geodatasæt og geodatatjenester lige er på arbejde eller stadig er ansat i en given organisation når geodatasæt og geodatatjenester skal (gen)anvendes. Det gør således en given ejer minde sårbar i forhold til f.eks. jobskifte. Det er også i den menneskelige natur at glemme, hvorfor en medarbejder, der har produceret et geodatasæt (eller geodatatjeneste) tidligere, ikke behøver at huske på alle detaljer omkring dette. 7

8 4. Metadataportal Det er i Lov om infrastruktur for geografisk information krævet, at der bliver oprettet en dansk portal til søgning og visning af metadata (www.geodata-info.dk). De metadata, det vil være muligt at lagre og søge efter i portalen vil være i overensstemmelse med de krav, der er opstillet i lovgivningen. Der henvises til portalen for en egentlig vejledning i, hvordan den skal bruges. 8

9 5. Henvisninger til standarder Følgende dokumenter, hvortil der henvises, er uomgængelige i forbindelse med anvendelse af dette dokument. Ved daterede henvisninger finder kun den angivne udgave anvendelse. Er henvisningen ikke dateret, finder den sidste udgave af dokumentet anvendelse. ISO refererer til følgende to standarder: DS/EN ISO 19115:2005, Geographic information - Metadata 1 DS/EN ISO 19115/Cor.1:2006, Geographic information Metadata, Technical Corrigendum 1 ISO refererer til følgende to standarder: DS/EN ISO 19119:2005, Geographic information Services ISO 19119:2005/Amd 1:2008, Extensions of the service metadata model ISO refererer til: DS/EN ISO 19108:2005, Geographic information Temporal Schema 2 ISO refererer til følgende standard: DS/ISO 639-2:2000, Codes for the representation of names of languages Part 2: Alpha-3 coded control ISO 8601, Data elements and interchange formats Information interchange Representation of dates and times ISO/TS refererer til følgende standard: DS/CEN ISO/TS19139:2007, Geographic information Metadata XML Schema Implementation CSW2 AP ISO, OpenGIS Catalogue Services Specification ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0, OGC , 2007 ISO , Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane 1 EN ISO 19115:2005 er CEN's vedtagelse af ISO 19115: EN ISO 19108:2005 er CEN's vedtagelse af ISO 19108:2002 9

10 6. INSPIRE-profil for ISO og ISO ISO Core-metadataelementer Geodatasæt og geodatasætserier I nedenstående tabel sammenlignes kernekravene i ISO (se tabel 3 i ISO 19115:2003, afsnit 6.5) med INSPIRE-kravene til geodatasæt og geodatasætserier som defineret i gennemførelsesbestemmelserne for metadata. ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasættitel (M) Del B 1.1 Ressourcetitel - Referencedato for datasæt (M) Datasætansvarlig part (O) Geografisk placering af datasættet (C) Del B 5 Tidsreference Del B 9 Ansvarlig organisation Del B 4.1 Geografisk omskreven firkant ISO er mere krævende. Metadataene skal indeholde ressourcens offentliggørelses-, revisions- eller oprettelsesdato, mens tidsreferencen i INSPIRE også kan udtrykkes ved tidsmæssigt omfang. INSPIRE er mere krævende, idet både navnet på organisationen og en kontaktadresse skal anføres. INSPIRE er mere restriktiv. Der skal angives en geografisk omskreven firkant. Datasætsprog (M) Del B 1.7 Ressourcesprog ISO er mere krævende. Datasætsproget skal angives, selv om ressourcen ikke indeholder tekstinformation. Datasætsproget i ISO er som standard metadatasproget. Tegnsæt for datasæt (C) - ISO er mere krævende. Tegnsættet for datasættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Emnekategori for datasæt (M) Datasættets geografiske opløsning (O) Del B 2.1 Emnekategori Del B 6.2 Geografisk opløsning

11 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Resumé, som beskriver datasættet (M) Del B 1.2 Ressourceresumé - Distributionsformat (O) - - Yderligere information om datasættets omfang (lodret og tidsmæssigt) (O) Del B 5.1 Tidsmæssigt omfang INSPIRE er mere krævende. Der skal angives en tidsreference; denne kan udtrykkes som et tidsmæssigt omfang. Geografisk repræsentationstype (O) - - Referencesystem (O) - - Dannelseshistorik (O) Del B 6.1 Dannelseshistorik Onlineressource (O) Del B 1.4 Ressourcefinder INSPIRE er mere krævende. Der kræves angivelse af en generel dannelseshistorik. - Metadatafil-id (O) - - Metadata standard navn (O) Metadata standard version (O) Metadatasprog (C) Del B 10.3 Metadatasprog INSPIRE er mere krævende. Der skal angives metadatasprog, selv om dette er defineret ved kodningen. Metadatategnsæt (C) - ISO er mere krævende. Metadatategnsættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Kontaktpunkt for metadata (M) Del B 10.1 Kontaktpunkt for metadata INSPIRE er mere krævende, idet både navnet på organisationen og en kontaktadresse skal anføres. 11

12 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datostempel for metadata (M) Del B 10.2 Metadatadato ISO er mere restriktiv, idet dette element skal indeholde "datoen for oprettelse af metadataene", og INSPIRE kan indeholde "den dato, der specificerer, hvornår metadatainstansen blev oprettet eller ajourført". - Del B 1.3 Ressourcetype Del B 1.5 Entydigt ressource-id Del B 3 Nøgleord - Del B 7 Overensstemmelse - Del B 8.1 Betingelser for adgang og brug - Del B 8.2 Begrænsninger på offentlig adgang INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende Tjenester I nedenstående tabel sammenlignes kernekravene i ISO (se tabel 3 i ISO 19115:2003, afsnit 6.5) med INSPIRE-kravene til tjenester som defineret i gennemførelsesbestemmelserne for metadata. De nedtonede linjer svarer til kernemetadataelementer, der ikke finder anvendelse på tjenester. ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasættitel (M) Del B 1.1 Ressourcetitel - Referencedato for datasæt (M) Del B 5 Tidsreference ISO er mere krævende. Uanset navnet finder dette metadataelement i ISO Core anvendelse på tjenester. Der skal angives en referencedato for tjenesten (offentliggørelses-, revisions- eller oprettelsesdato). 12

13 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasætansvarlig part (O) Del B 9 Ansvarlig organisation - Datasættets geografiske placering (C) - Se INSPIRE Geografisk omskreven firkant. - Del B 4.1 Geografisk omskreven firkant Den geografisk omskrevne firkant er behandlet i ISO med et andet metadataelement end det, der svarer til "Datasættets geografiske placering". Datasætsprog (M) - Finder ikke anvendelse på tjenester. Tegnsæt for datasæt (C) Emnekategori for datasæt (M) - Finder ikke anvendelse på tjenester. - Finder ikke anvendelse på tjenester. Datasættets geografiske opløsning (O) Resumé, som beskriver datasættet (M) Del B 6.2 Geografisk opløsning Del B 1.2 Ressourceresumé I den gældende version af ISO er det ikke muligt at udtrykke restriktionen på den geografiske opløsning for en tjeneste. - Distributionsformat (O) Yderligere information om datasættets omfang (O) Geografisk repræsentationstype (O) Referencesystem (O) - - Dannelseshistorik (O) - - Onlineressource (O) Del B 1.4 Ressourcefinder - 13

14 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Metadatafil-id (O) - - Metadata standard navn (O) Metadata standard version (O) Metadatasprog (C) Del B 10.3 Metadatasprog INSPIRE er mere krævende. Metadatasprog er påbudt. Metadatategnsæt (C) - ISO er mere krævende. Metadatategnsættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Kontaktpunkt for metadata (M) Datostempel for metadata (M) Del B 10.1 Kontaktpunkt for metadata Del B 10.2 Metadatadato - ISO er mere restriktiv, idet dette element skal indeholde "datoen for oprettelse af metadataene", og INSPIRE kan indeholde "den dato der specificerer, hvornår metadatainstansen blev oprettet eller ajourført". - Del B 1.3 Ressourcetype - Del B 1.6 Associeret ressource - Del B 2.2 Geodatatjenestetype Del B 3 Nøgleord - Del B 7 Overensstemmelse - Del B 8.1 Betingelser for adgang og brug - Del B 8.2 Begrænsninger på offentlig adgang INSPIRE er mere krævende. Valgfri i INSPIRE. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. 14

15 Konklusion Overensstemmelse mellem et ISO metadatasæt og ISO Core garanterer ikke overensstemmelse med INSPIRE. Anvendelse af disse retningslinjer til oprettelse af INSPIRE-metadata sikrer, at metadataene ikke er i strid med ISO Fuld overensstemmelse med ISO forudsætter dog angivelse af yderligere metadataelementer, som ikke er påkrævet i INSPIRE. Ud over de strukturelle krav, der er formaliseret ved mappingerne, afhænger overensstemmelsen med INSPIRE også af betydningen af den leverede information. Hvis det er acceptabelt, at ISO 19115/ISO indeholder oplysninger, som ikke er fuldstændig i overensstemmelse med definitionen af de tilsvarende INSPIRE-metadataelementer, skal mindstekravene i gennemførelsesbestemmelserne også opfyldes betydningsmæssigt, dvs. med et metadataindhold, der nøjagtigt opfylder INSPIRE-kravene INSPIRE-specifikke begrænsninger Nedenfor er en foreløbig liste over INSPIRE-begrænsninger, der finder anvendelse på et ISO 19115/ISO metadatasæt (dvs. en instans af MD_Metadata), som beskriver en ressource: SC1. MD_Metadata.language er obligatorisk; SC2. MD_Metadata.hierarchyLevel er obligatorisk; SC3. INSPIRE behandler kun den første instans af MD_Metadata.hierarchyLevel (dvs. MD_Metadata.hierarchyLevel [1]), når der er mange; SC4. Hvis værdien af MD_Metadata.hierarchyLevel [1] ikke er tjeneste, datasæt eller serie, er metadatasættet ikke omfattet af direktivet; SC5. Når der er mange instanser af MD_Metadata.identificationInfo, er det kun den første (dvs. MD_Metadata.identificationInfo[1], der vedrører den pågældende INSPIRE-ressource; SC6. INSPIRE behandler kun instansen af MD_Metadata.dataQualityInfo, som gælder hele ressourcen; SC7. Der må kun være én instans af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_Identification.citation.CI_Citation.date angivet som oprettelsesdato (dvs. CI_Date.dateType, der har oprettelsesværdien); SC8. MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.citation.CI_Citation.identifier er obligatorisk for metadatasæt i forbindelse med geodatasæt og geodatasætserier; SC9. Datatypen for MD_Metadata.identificationInfo.MD_DataIdentification.language er sprogkoden LanguageCode på kodelisten i ISO/TS 19139; SC10. Der er mindst én instans af D_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.extent, som definerer ressourcens geografiske placering som en geografisk omskreven firkant (dvs. en instans af EX_GeographicBoundingBox eller en af dens underklasser). SC11. MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.operatesOn skal instantieres ved henvisning SC12. Der skal være mindst én instans af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_Identification.resourceConstraints 15

16 SC13. Koordinaterne for de omskrevne firkanter (instans af EX_GeographicBoundingBox) skal udtrykkes i et hvilket som helst geografisk koordinatsystem med en Greenwichnulmeridian SC14. For datasæt og serier: MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.pointOfContact[1].CI_Responsi bleparty.organisationname og MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.pointOfContact[1].CI_Responsi bleparty.contactinfo.ci_contact.address.ci_address.electronicmailaddress er obligatoriske. For tjenester er disse elementer også obligatoriske, men der henvises til dem på følgende måde: MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.pointOfContact[1].CI_Respon sibleparty.organisationname og MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.pointOfContact[1].CI_Respon sibleparty.contactinfo.ci_contact.address.ci_address.electronicmailaddress. SC15. MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.organisationName og MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.contactInfo.CI_Contact.address.CI_Address. electronicmailaddress er obligatoriske. SC16. Værdien af MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.role.CI_RoleCode skal være pointofcontact. SC17. For geodatasæt og geodataserier skal der dokumenteres mindst ét nøgleord fra GEMETtesaurussen ved hjælp af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.descriptiveKeywords. SC18. For geodatatjenester skal der dokumenteres mindst ét nøgleord fra Del 4 i INSPIRE ved hjælp af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.descriptiveKeywords Udvidelser Geodatatjenestetype For geodatatjenestetyper påbyder gennemførelsesbestemmelserne anvendelse af værdidomænet i del D 3. Disse oplysninger behandles ved hjælp af attributten servicetype (se 7.3.2) i klassen SV_ServiceIdentification (se ISO 19119). Værdierne af egenskaben servicetype er defineret i tabellen herunder. De sprogneutrale navne, der skal anvendes, er angivet i parentes. GEODATATJENESTETYPE Søgetjeneste (discovery) Visningstjeneste (view) Downloadtjeneste (download) Transformationstjeneste (transformation) Aktivering af geodatatjeneste (invoke) Anden tjeneste (other) 16

17 Klassificering af geodatatjenester Med henblik på klassificering af geodatatjenester påbyder gennemførelsesbestemmelserne anvendelse af værdidomænet i del D 4. For at sikre, at klassificeringen af geodatatjenester udtrykkes sproguafhængigt, skal det sprogneutrale navn anvendes som værdien af ISO nøgleordene (se 7.4). 17

18 7. Grundlæggende mapping 7.1. Indledning I nedenstående tabeller beskrives mappingen mellem INSPIRE-metadataelementerne som defineret i INSPIRE-gennemførelsesbestemmelserne for metadata samt ISO 19115/ISO For hvert INSPIRE-metadataelement er mappingen sammensat af: Metadataelementets vigtigste karakteristika som defineret 3 i INSPIREgennemførelsesbestemmelserne (IR) for metadata, dvs.: o Henvisningen til det afsnit i gennemførelsesbestemmelserne, som beskriver metadataelementet; o Navnet på metadataelementet som anvendt i gennemførelsesbestemmelserne; o Angivelse af, om metadataelementet er obligatorisk/betinget; o Metadataelementets multiplicitet. De vigtigste karakteristika for det tilsvarende metadataelement i ISO eller ISO 19119, dvs.: o Nummer, der identificerer metadataelementet i tabellerne i den offentliggjorte standard ISO (eller ISO 19119); o Navn på metadataelementet i den offentliggjorte standard ISO (eller ISO 19119); o Definition, som angiver betegnelserne i den gældende ISO eller ISO til beskrivelse af metadataelementet (ISO 19115, Annex B: Dataordliste for geografiske metadata eller ISO 19119, Annex C: Dataordliste for metadata fra den geografiske tjeneste eller ISO 19119, Annex C: o Xpath-udtryk, der angiver metadataelementet i UML-modellen i ISO / ISO (se 7.1.1). o Eksempel, der illustrerer beskrivelsen af metadataelementet ved hjælp af et konkret tilfælde. Gennemførelsesinstruktioner, der giver flere advarsler om gennemførelsen, specifikt i forbindelse med det pågældende metadataelement. Eksempel på XML-kodning, dvs. et XML-fragment for en metadatainstans, som er oprettet og valideret med INSPIRE-metadataeditoren (Metadata Editor), der er tilgængelig på EU's Geoportal (http://www.inspire-geoportal.eu/inspireeditor.htm). Den overordnede struktur af et ISO metadatasæt, som understøtter kravene i INSPIREgennemførelsesbestemmelserne for metadata, er defineret i afsnit 7 i dette dokument Xpath-udtryk Denne kompakte notation tillader mange standarder og forkortelser for almindelige tilfælde. Den enkleste XPath har f.eks. formen /A/B/C, som vælger C-elementer, der er underordnede elementer af B-elementer, som igen er underordnede elementer af det A-element, der udgør det yderste element i modellen. Der kan konstrueres mere komplekse udtryk ved at angive en anden akse end 3 I tilfælde af uoverensstemmelse har INSPIRE-gennemførelsesbestemmelserne forrang. 18

19 den underordnede standardakse, en anden nodetest end et enkelt navn eller prædikater, som kan skrives i firkantet parentes efter et hvilket som helst trin. De vigtigste regler er som følger: * vælger alle kontekstnodens underordnede elementer; text() vælger alle kontekstnodens underordnede vælger kontekstnodens vælger alle kontekstnodens attributter;. vælger kontekstnoden;.//para vælger para-elementets underordnede elementer på et hvilket som helst niveau af kontekstnoden;.. vælger den overordnede kontekstnode. Xpath-udtrykkets rodelement er herefter en instans af MD_Metadata eller en af dets underklasser. En klasses mulige underelementer er dens egenskaber. En egenskabs mulige underelement er dens datatype eller en undertype af dens datatype. For at styre denne polymorfi behandler Xpathudtrykket datatypen generisk (f.eks. property_element_name/*/datatype_property_name) Placering af ISO-skemaer (schemas) Officielle ISO-skemaer (ISO AP eller ISO 19139) findes i øjeblikket to forskellige steder: 1) ISO-materialebibliotek (repository) for offentligt tilgængelige standarder. ISO skemaerne kan findes her: Skemadato: ) Materialebibliotek for OGC-skema ISO skemaerne findes her: Skemadato: og her: Skemadato: ISO AP-skemaerne findes her: Skemadato: ISO AP-skemaerne er bundet til Forskellen mellem skemaerne i OGC-materialebiblioteket er GML-versionen. Versionen dateret " " anvender GML 3.2.1, mens versionen dateret " " anvender GML Versionen " " leverer GML i et separat bibliotek (/gml), mens versionen " " henviser direkte til Den vigtigste forskel er, at GML skemaer defineres i navneområdet mens GML skemaer defineres i navneområdet Skemaerne i ISO-materialebiblioteket til offentligt tilgængelige standarder kan sammenlignes med OGC-skemaerne, der findes her: Konklusion: Validering af XML i forhold til ISO AP 1.0: 19

20 Validering af XML i forhold til ISO med GML 3.2.0: Validering af XML i forhold til ISO med GML 3.2.1: eller Identifikation Ressourcetitel Henvisning Del B 1.1 Elementnavn Ressourcetitel IR Obligatorisk / betinget Obligatorisk Multiplicitet [1] Nummer 360 Navn title Definition Navnet på den angivne ressource. ISO XPath identificationinfo[1]/*/citation/*/title Datatype CharacterString Domæne Fritekst Eksempel Image2000 Produkt 1 (nl2) Multispektral Gennemførelsesinstruktioner Ingen Eksempel på XML-kodning: <gmd:md_metadata... <gmd:identificationinfo> <gmd:md_dataidentification> <gmd:citation> <gmd:ci_citation> <gmd:title> <gco:characterstring> Image2000 Product 1 (nl2) Multispectral </gco:characterstring> </gmd:title> </gmd:ci_citation> </gmd:citation> </gmd:md_dataidentification> </gmd:identificationinfo>... </gmd:md_metadata> 20

21 Ressourceresumé Henvisning Del B 1.2 Elementnavn Ressourceresumé IR Obligatorisk / Obligatorisk betinget Multiplicitet [1] Nummer 25 Navn abstract Kort beskrivende opsummering af Definition ressourcens/ressourcernes indhold. XPath identificationinfo[1]/*/abstract Datatype CharacterString Domæne Fritekst Individuelle ortokorrigerede scener IMAGE2000 ISO produkt 1. IMAGE2000 er fremstillet på baggrund af ETM+ Landsat 7-satellitdata og giver ensartet europæisk dækning af individuelle ortokorrigerede scener i nationale kortprojektionssystemer. År 2000 blev sat som referenceår, men med en maksimalt Eksempel tilladelig afvigelse på ét år for at sikre fuld dækning af Europa, som omfatter ca. 450 Landsat TMrammer. Hvor Landsat 7-data ikke var tilgængelige, er der i stedet anvendt Landsat 5-data. Den geografiske opløsning er 25 m for multispektrale billeder og 12,5 m for pankromatiske billeder. Gennemførelsesinstruktioner Ingen Eksempel på XML-kodning: <gmd:md_metadata... <gmd:identificationinfo> <gmd:md_dataidentification> <gmd:abstract> <gco:characterstring> individuelle ortokorrigerede scener i IMAGE2000 produkt 1. IMAGE2000 er fremstillet på baggrund af ETM+ Landsat 7-satellitdata og giver ensartet europæisk dækning af individuelle ortokorrigerede scener i nationale kortprojektionssystemer. År 2000 blev sat som referenceår, men med en maksimalt tilladelig afvigelse på ét år for at sikre fuld dækning af Europa, som omfatter ca. 450 Landsat TM-rammer. Hvor Landsat 7-data ikke var tilgængelige, er der i stedet anvendt Landsat 5-data. Den geografiske opløsning er 25 m for multispektrale billeder og 12,5 m for pankromatiske billeder. </gco:characterstring> </gmd:abstract> </gmd:md_dataidentification> 21

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Generelt Når man vælger opret metadata og har valgt templaten til tjenester kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1.

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN 50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN GRAFISK VEJLEDNING Logo Logoet Logoets størrelse Respektafstand Anvendelse af farver i forbindelse med logoet Nationale sprogversioner Det er ikke tilladt

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

EU s adgang til INSPIRE data

EU s adgang til INSPIRE data EU s adgang til INSPIRE data Rammen, hvorfor beskæftiger vi os med dette emne? Hvad skal den dataansvarlige myndighed være opmærksom på? Hvor er der hjælp at hente? Rammen Harmonisering af EU s adgang

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2 - Januar 2015 August 2016 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5500, E-mail: sdfe@sdfe.dk Data version

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

AquaLingua. Brugervejledning

AquaLingua. Brugervejledning AquaLingua Brugervejledning Introduktion Adgang via tema Adgang via søgning Se billeder 1/6 Introduktion AquaLinguas hjemmeside giver brugeren adgang til at se et billede med betegnelser/beskrivelser på

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

OIOUSR metadata. Forslag til dansk metadataprofil på discovery og evaluation niveau. Version 1.0

OIOUSR metadata. Forslag til dansk metadataprofil på discovery og evaluation niveau. Version 1.0 OIOUSR metadata Forslag til dansk metadataprofil på discovery og evaluation niveau Version 1.0 Indledning...3 Arbejdsproces...3 Den danske metadataprofil...4 Profilens indhold...5 Videre arbejde...8 Bilag

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Metadata for vej- og trafikdata

Metadata for vej- og trafikdata Metadata for vej- og trafikdata Udredning Dato 21. januar 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument Version 0.9 Side 1/63 Guldalderen 12 2640 Hedehusene Telefon

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn Data version 1.0 - December 2009 Januar 2011 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk Data version

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

3D GeoInformation. GIS & Geodata - 2. Datakvalitet. GIS & Geodata Plan&Miljø og Landinspektør 3. semester 2007 Lars Bodum

3D GeoInformation. GIS & Geodata - 2. Datakvalitet. GIS & Geodata Plan&Miljø og Landinspektør 3. semester 2007 Lars Bodum GIS & Geodata - 2 Datakvalitet Agenda for eftermiddagen Kvalitetsdeklaration Formål Oprindelsen Anvendelsen Kvalitetsparametre Metadata Kortspecifikationer (som eksempel) Opgave - Lav en kvalitetsdeklaration

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Forslag. Lov om infrastruktur for geografisk information 1) 2008/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Fremsat den 8. oktober 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Geodata-info.dk. et elektronisk katalog der giver overblik over digitale kort og geografiske informationer. August 2001. www.

Geodata-info.dk. et elektronisk katalog der giver overblik over digitale kort og geografiske informationer. August 2001. www. Geodata-info.dk et elektronisk katalog der giver overblik over digitale kort og geografiske informationer August 2001 www.geodata Få overblik over kort og geografiske informationer Digitale kort og geografiske

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE Jesper Jarmbæk Sektorspecifik løsning Udveksling og deling Jf. INSPIRE og Nytænkningsudvalget vedr. basisdata Infrastruktur MILJØET ER DRIVER

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg!

Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg! Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg! http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/ INSPIRE Overvågning - informationsmøde 7. april 2014 SIDE 1 Overvågning INSPIRE Informationsmøde, 7. april

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015

Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015 Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015 Oktober 2015 Geodatastyrelsen Udarbejdet at studentermedhjælpere Annika Slaatto og Kasper Bechsgaard INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: STATUS

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Key words: INSPIRE directive. European geographic infrastructure.

Key words: INSPIRE directive. European geographic infrastructure. Thorben Brigsted Hansen 1 og Ulla Kronborg Mazzoli 2 Thorben Brigsted Hansen and Ulla Kronborg Mazzoli: Inspire in Denmark KART OG PLAN, Vol. 70, pp 134 138. P. O. B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Thorben

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere