Tryghed & Sikring i Boligforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed & Sikring i Boligforeningen"

Transkript

1 b Tryghed & Sikring i Boligforeningen Adgangskontrol & Dørtelefoni i- connect

2 VELKOMMEN TIL I- CONNECT i- Connect er blandt de firmaer i branchen, der råder over den bredeste vifte af kompetencer og produkter indenfor adgangskontrol, dørtelefoni og videoovervågning, samtidig med at vi mønstrer et af Danmarks mest professionelle og vidt forgrenede servicenetværk med mere end 200 servicevogne. Vi har altid holdt fast i, at det er kundens behov og det målrettede potentiale i vores løsning, der er definerende for den værdi vi skaber for kunden. Kun gennem dialog kan vi sammen med kunden skabe den største værdi. På de følgende sider deler vi nogle af vore erfaringer og giver et indtryk af de mange anvendelser af adgangskontrol og dørtelefoni i boligforeninger. De fleste af vores produkter findes fuldt funktionelle i vores demo lokale, og det ville glæde os at få besøg af dig til en kop kaffe og en faglig præsentation af de enkelte produkters styrker og svagheder. Venlig hilsen i- Connect Tlf i- 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DET HANDLER OM TRYGHED... 3 TRYGHED SKABER OVERSKUD... 3 TRYGHED ER EN INVESTERING... 3 ADGANGSKONTROL... 4 NØGLEN ER VÆK ALLE HAR ADGANG... 4 FÅ STYR PÅ NØGLERNE... 4 NEM ADMINISTRATION... 5 HVAD SKAL JEG VÆLGE... 6 FREMTIDENS ADGANGSKONTROL TIL BOLIGFORENINGER... 8 DØRTELEFONI FORTID OG NUTID - ANALOG OG DIGITAL DØRTELEFONI DØRTELEFONI MED OG UDEN VIDEO DØRTELEFONI DIREKTE TIL FASTNET TELEFON OG MOBIL LIDT FOR ENHVER SMAG

4 DET HANDLER OM TRYGHED De fleste Danske boligforeninger har installeret dørtelefoni ved indgangen til opgangen. Mange har kombineret dørtelefonien med adgangskontrol; og et stadig stigende antal boligforeninger kombinerer dørtelefoni og adgangskontrol med videoovervågning. Årsagen til udviklingen er ønsket om øget tryghed og det forhold, at sikring skaber tryghed for både beboere og personale i boligforeningen. I en tryg og sikker boligforening, skal de grundlæggende forhold være på plads: Beboere, personale og gæster kan færdes trygt og sikkert i boligforeningen. Værdier og ejendele i lejligheder, kontorer, fælleslokaler og pulterrum er sikret mod indbrud og tyverier. Fordelene ved en tryg boligforening er mange. TRYGHED SKABER OVERSKUD Alle ved at tryghed skaber overskud og i boligforeningen handler det om overskud, både på det personlige plan og i boligforeningens økonomi. Trygge beboere og personale skaber en god stemning i boligforeningen. Man vælger samarbejde frem for konflikt og den daglige kontakt imellem beboerne og mellem beboere og personale forløber gnidningsfrit. Manglende tryghed stammer i mange tilfælde fra forhold der påvirker boligforeningens økonomi negativt. Indbrud er ikke blot en krænkelse af privatlivets fred men medfører også udgifter i forbindelse med erstatning, reparationer, højere forsikringspræmier, osv. Tyveri af cykler, knallerter, biler, motorcykler, gangstativer, havemøbler, osv. medfører personlige omkostninger og økonomiske udgifter både for den enkelte og for boligforeningen som helhed. Hærværk er i mange boligforeninger en afgørende post på budgettet, samtidig med at graffiti, smadrede ruder, afbrændte containere, ødelagt belysning, ridser og skrammer overalt, giver boligforeningen et dårligt ry og betyder, at den er mindre attraktiv for personale, beboere og gæster. Dumping er, når udefrakommende benytter boligforeningens arealer som skraldeplads. Alt fra møbler og køkkenaffald til gamle cykler og halvtomme malerbøtter, der er afleveret på boligforeningens arealer i stedet for at blive afleveret på genbrugspladsen. Efterfølgende skal det bortskaffes af boligforeningen, hvilket tager tid og koster penge. Ligegyldighed og manglende ansvar overfor fællesskabet og boligforeningen, kan komme til udtryk på mange måder. Aviser, reklamer og blade der smides på gulvet ved postkasserne, affald der efterlades på opgange og i kældre, osv. Alt sammen medfører gener, arbejde og økonomiske udgifter for boligforeningen. TRYGHED ER EN INVESTERING Huslejen følger boligforeningens udgifter og højere udgifter medfører løbende huslejestigninger. Sikring af boligforeningen nedbringer udgifterne derfor er sikring en investering og ikke blot en udgift. Når etableringen er betalt starter besparelserne - dag for dag og på et tidspunkt giver investeringen overskud. Tages den øgede personlige tryghed, stemningen i boligforeningen og boligforeningens nye image med i regnestykket, er det uden tvivl sådan, at sikring er en overskudsgivende investering i boligforeningens fremtid fra og med den første dag, hvor alle kan føle sig mere trygge. 3

5 ADGANGSKONTROL Forestil dig, at du blev tvunget til at fjerne låsen på døren til din lejlighed. Således at alle nu frit og uden at spørge dig kunne komme i din lejlighed. Javel. Nu kender du den grundlæggende værdi af adgangskontrol værdien af at kunne bestemme hvem der har adgang til hvilke lokaliteter. NØGLEN ER VÆK ALLE HAR ADGANG I gammeldags adgangskontrol mekanisk lås og nøgle skal nøglen passe til låsen for at kunne låse op. Nøglen sættes i låsen. Pindene presses ned i udskæringen på nøglen. Tromlen drejes og der er låst op. Traditionel mekaniske aflåsning og adgangskontrol fungerer fint men kun i en verden, hvor nøgler aldrig bliver tabt, bortkommer eller bliver stjålet. Bortkomne nøgler betyder nemlig, at adgangskontrollen ikke længere virker efter hensigten, idet man ikke længere bestemmer hvem der har adgang til hvilke lokaliteter. Man ved ikke hvem der har den bortkomne nøgle, og om den vil blive brugt til at låse op. Udfordringen løses kun ved at skifte eller omlægge låsen og udlevere nye nøgler til alle der skal have adgang. I praksis er antallet af låseomlægninger/udskiftninger forsvindende lille i forhold til antallet af bortkomne nøgler. Årsagen er det betydelige arbejde de store økonomiske udgifter der følger med. Resultatet er aflåsning, der i praksis ikke medfører adgangskontrol. FÅ STYR PÅ NØGLERNE I moderne adgangskontrol (se figur nedenfor) er den mekaniske nøgle erstattet af en elektronisk nøgle. I mekanisk aflåsning er alle nøgler (der passer til en lås) ens I moderne adgangskontrol er alle nøgler forskellige Den elektroniske nøglebrik bliver under fremstilling forsynet med et kodeord og det er dette kodeord og ikke den fysiske nøglebrik - der er forskelligt fra brik til brik. Der låses kun op, hvis læseren kender nøglebrikkens kodeord og ved, at det skal give adgang. 4

6 Hvis en låsebrik bortkommer, skal læseren blot have besked om at den pågældende brik ikke længere skal have adgang og i samme øjeblik dette er sket, virker låsebrikken ikke længere. I online adgangskontrol, er læseren konstant forbundet til et kartotek, der indeholder information om boligforeningens nøglebrikker. Når en nøglebrik føres over læseren, aflæses brikkens nummer (kodeord), og læseren slår op i kartoteket for at fastslå om brikken skal give adgang. Hvis brikken er godkendt til adgang, giver læseren besked til låsen om at låse op. NEM ADMINISTRATION For de personer der har adgang til kartoteket (typisk via PC på ejendomskontoret), er det lige så nemt at oprette en ny brik og give den adgang til én eller flere døre, som det er at slette en bortkommen nøglebrik. Fleksibiliteten og brugervenligheden betyder at boligforeningen, der har etableret moderne adgangskontrol, oftest ved nøjagtig hvilke nøglebrikker der er i omløb, hvor de giver adgang, og hvem nøglerne tilhører. 5

7 I mekanisk aflåsning kan man ikke begrænse en fysisk nøgle til kun at kunne låse op i et bestemt tidsrum eller på en bestemt dag. Det kan man derimod i moderne adgangskontrol, idet hver nøglebrik som del af oplysningerne i kartoteket er knyttet til et tidsskema, der angiver hvornår nøglen skal give adgang. En beboers nøglebrik har typisk adgang til opgangsdøren 24 timer i døgnet alle årets dage, hvorimod en håndværkers brik kan begrænses til at have adgang mellem kl. 07:00 og 17:00 alle hverdage i uge 4 og 5. Postens brik kan begrænses til at have adgang hverdage og lørdage mellem kl. 06:00 og 18:00, hvorimod hjemmehjælpen har adgang alle årets dage men kun til de opgange hvor hjemmehjælpen har et ærinde. På samme måde kan man benytte tidsskemaerne til at give en beboer fast eller fleksibel adgang til specifikke møderum, festlokaler, vaskerier, værksteder, p- kælder, osv. Forestil dig alle de problemer med den gammeldags aflåsning, som både personale, beboere og andre slipper for i det daglige. Der er styr på nøglerne. Rettighederne kan løbende ændres på den enkelte nøgle. Bortkomne nøgler kan slettes og nye nøgler oprettes nemt og hurtigt. Når du først har prøvet moderne adgangskontrol, vil du med sikkerhed gerne være helt fri for gammeldags aflåsning. HVAD SKAL JEG VÆLGE Der er mange forhold i boligforeningen, der i større eller mindre grad kan være bestemmende for hvilken adgangskontrolløsning der vil tjene boligforeningen bedst både nu og i fremtiden. I nedenstående ser vi på nogle af de grundlæggende typer, der kan bringes i anvendelse hver for sig eller i kombination. Vi starter med at se på de overordnede komponenter, der findes i adgangskontrol. Centralt og perifere komponenter i adgangskontrol Som det blev vist i ovenstående, involverer adgangskontrol en læser og låsemekanisme ude ved døren. Tegningen nedenfor, viser den typiske opbygning af adgangskontrollen i en blok. Læseren er ved hver dør er forbundet til låsen og alle læsere er forbundet til en central. i- Connect Ejendomskontor Service Operatør Server Mester KlientPC Internet Blok A Central Blok A Central

8 Centralerne i de enkelte blokke er forbundet med hinanden via et netværk (f.eks. bolignettet), der tillige har forbindelse til internettet. Serveren der indeholder information om de enkelte nøglebrikkers rettigheder (døre og tidsskemaer) og tilhørsforhold (beboer) står hos i- Connect i et professionelt driftscenter, hvor serveren overvåges og vedligeholdes, og der tages backup af alle data flere gange i døgnet. I boligforeningen, er der adgang til serveren via en eller flere klient PC er, der blandt mange andre ting tillader ejendomsmesteren eller andre, at oprette og slette brikker. Der er hele tiden forbindelse mellem læseren ved døren, centralen og serveren. I praksis udveksler enhederne dog kun information, når der er noget at skrive hjem om. Læseren sender til serveren via centralen når den har læst en nøglebrik, og serveren sender kun til centraler og læsere, når der er slettet eller oprettet brikker eller når rettighederne på en eksisterende brik er blevet ændret. Online systemer Betegnelsen online adgangskontrol fortæller, at der altid er forbindelse mellem læseren, centralen og serveren. Ofte er forbindelsen kablet men mange løsninger tillader også at én eller flere af forbindelserne er trådløse. Online systemernes styrke er, at alle enheder i systemet opdateres automatisk inden for få sekunder hver gang der finder en ændring sted på blot en af enhederne. Hvis ejendomskontoret eksempelvis opretter en ny brik og giver den adgang til alle døre i blok A, vil beboeren kunne anvende nøglebrikken i blok A samme øjeblik den er oprettet. Samme øjeblikkelige ændring finder sted i hele systemet, hvis det viser sig at en brik er bortkommet og derfor bliver slettet eller deaktiveret (brikken har ingen rettigheder). Online systemer fører en log over kontakten mellem brikker og læsere. Således sender læseren information (nøglebrikkens nummer, dato og tidspunkt) til serveren, hver gang en nøglebrik er ført over læseren. Online systemer bruges også hyppigt til alarmering; eksempelvis hvis en dør har stået åbent i længere tid, hvis den er blevet brudt op (uden brug af nøglebrik) eller hvis en læser bliver udsat for hærværk. Alt sammen funktioner, der øger adgangskontrollens robusthed og meddelsomhed. Offline systemer Forskellen mellem online og offline adgangskontrol er relativ markant, idet der ikke findes en fast forbindelse mellem læsere og server i offline adgangskontrol. I online løsninger indeholder læseren informationer om hvilke låsebrikker der har adgang. I offline adgangskontrol er det enten læseren der indeholder information om hvilke nøglebrikker der har adgang. eller kortet (brikker fungerer ikke i denne løsning) der bærer indeholder information om hvilke læsere (døre) det har adgang til. Når en ny nøglebrik er oprettet i et offline system skal operatøren manuelt og i rask trav rundt til alle læsere med en såkaldt programmeringsenhed, for at lægge information om det nye kort ind på relevante læsere. Hvis rettighederne på en nøglebrik skal ændres eller en bortkommet brik skal slettes må operatøren ud at gå igen. Er der tale om en kort- baseret offline løsning, er det selve kortet der bærer informationen om hvilke læsere det har adgang til. Kortet vil således give adgang i samme øjeblik det er oprettet. Hvordan håndteres et bortkommet kort, når adgangsrettighederne ligger på kortet og ikke på læseren? Man kan jo ikke slette adgangsrettighederne på et kort, man ikke ved hvor befinder sig. 7

9 Den tekniske løsning på udfordringen med bortkomne kort, håndteres forskelligt på tværs af produkter. Oftest løses problemet ved på kortet at sætte en forældelsesfrist for de adgangsrettigheder kortet indeholder. Hvis et bortkommet kort ikke opdateres inden forældelsesfristen vil kortet ophøre med at have adgang og hvis det opdateres vil rettighederne på kortet blive slettet. Behovet for løbende opdatering af kort kombineret med et udtalt ønske om at opdatering ikke finder sted på ejendomskontoret betyder, at offline systemer i boligforeninger altid involverer et antal specielle online læsere, der flytter information både til og fra kortet, således at kortet opdateres og forbliver adgangsgivende. En yderligere og i nogle tilfælde lige så afgørende forskel, mellem online og offline systemer, er at online læsere modtager strøm fra den forbundne central, hvorimod offline læsere har indbygget batteri, der skal skiftes med jævne mellemrum (typisk én gang om året). Nogle låsekomponenter kræver betragtelige mængder strøm og finder således kun anvendelse i online systemer. Offline adgangskontrol til lejlighederne Det seneste skud på stammen er offline adgangskontrol, der er specielt udformet med henblik på anvendelse i lejligheder. Alle nødvendige funktioner er indeholdt i én enhed (kombineret læser og lås), der monteres direkte på den eksisterende låsekasse. Lejligheden har sine egne låsebrikker eller kort - og beboeren bestemmer således selv (uden mulig indblanding fra boligforeningen) hvem der skal have adgang til lejligheden. Adgangsrettigheder til lejlighedens lagres på læseren og hvis en nøglebrik bortkommer, kan den således slettes fra læseren, så den med øjeblikkelig virkning ophører med at give adgang. Det er offline men det er altid lige ved hånden. Hvis lejligheden skifter ejer/lejer slettes alle brikker fra læseren, og kun de brikker den tidligere ejer/lejer efterlader genindlæses. Ingen ukendte nøgler i omløb, intet behov for omlægning af låsen og ingen nye nøgler fra hælebaren. Det fås hverken nemmere eller mere sikkert. FREMTIDENS ADGANGSKONTROL TIL BOLIGFORENINGER i- Connect forhandler løsninger, der tillader forskellige kombinationer af de ovennævnte typer af adgangskontrol (online, offline og stand alone til lejligheden). Det er disse løsninger, der viser fremtidens anvendelse af 8

10 adgangskontrol i boligforeninger brugervenlighed og fokus på tryghed via sikring. Lad os illustrere den mulige anvendelse med et eksempel. Boligforeningen etablerer online adgangskontrol på alle døre, der giver adgang til blokken udefra; skalddøre i blokken typisk opgangsdøre, bag- og kælderdøre, osv. Inde i blokken bag skalddørene - etableres offline læsere ved dørene på de langsgående kældergange, værkstedet, vaskeriet, festlokalet, osv. I lejligheden monteres stand alone adgangskontrol på døren mod opgangen. Boligforeningen udleverer nøglebrikker til beboerne og administrerer brikkernes adgangsrettigheder ved online skalddøre og offline døre inde i blokken. Beboeren indlæser de brikker han har fået af boligforeningen på sin private adgangskontrol i lejligheden og kan nu anvende samme nøglebrik til alle døre i boligforeningen inkl. lejligheden. Kun boligforeningen kan give adgang til deres døre og kun beboeren kan give adgang til sin dør men samme nøgle kan anvendes til alle døre. Den maksimale kontrol over nøgler og adgangsrettigheder er en realitet og der vil aldrig mere opstå behov for at omlægge en lås fordi en nøgle er bortkommet. Adgangskontrol er en investering i tryghed der betaler sig økonomisk. 9

11 DØRTELEFONI Dørtelefoni giver beboeren i lejligheden mulighed for tale med en gæst ved opgangsdøren inden gæsten lukkes ind. På denne måde skaber dørtelefoni mulighed for at afvise ubudne gæster ved hoveddøren inden de får adgang til opgangen og banker på døren til lejligheden. FORTID OG NUTID - ANALOG OG DIGITAL DØRTELEFONI Analog dørtelefoni hører fortiden til og stort set alle boligforeninger vælger i dag digital dørtelefoni. Følgende er nogle af de mange fordele ved digital dørtelefoni: Bedre lydkvalitet specielt tydeligt på trafikkerede gader. Færre og tyndere kabler, der giver en mere diskret og æstetisk installation. Færre fejl samt hurtigere fejlsøgning og nemmere fejlretning der reducerer serviceomkostningerne væsentligt. Mulighed for robust og gennemskuelig integration med andre digitale systemer. Mulighed for video dørtelefoni. Enkelte boligforeninger lader sig forlede til analog dørtelefoni grundet de lejlighedsvis lavere etableringsomkostninger men fortryder ofte efterfølgende, grundet øget fejlrate og manglende integrationsmuligheder. DØRTELEFONI MED OG UDEN VIDEO Den grundlæggende mulighed for at identificere gæsten inden vedkommende lukkes ind, er til stede både ved dørtelefoni med og uden video. Uden video er det dog en forudsætning at man kender personen og genkender stemmen. Den nye hjemmehjælper, pakkeposte og ham med reklamerne kan ikke genkendes på stemmen. Men hjemmehjælperen har et id kort der kan vises, posten har sin uniform og ham med reklamerne? Video dørtelefoni medfører øgede etableringsomkostninger sammenlignet med audio men giver i sidste ende en usammenlignelig tryghed for at kun de rette personer lukkes ind. Et hastigt stigende antal boligforeninger vælger video dørtelefoni for at opnå den øgede tryghed. Vi kender ingen der har fortrudt valget. Skærmen i lejligheden, der viser video fra hoveddøren, finder i nogle systemer også anden anvendelse. Eksempelvis giver nogle produkter boligforeningen og ejendomskontoret mulighed for at sende korte beskeder til beboeren; eksempelvis, at der vil være lukket for det varme vand torsdag mellem kl. 10 og 13. der afholdes generalforsamling d kl. 20 i beboerlokalet. henstillede ejendele skal fjernes fra bagtrappen grundet brandfare. ny beboer Carsten Olsen er flyttet ind i nr th. Funktionen er ny og ikke mange har erfaring med den. Men det virker og kun fantasien sætter grænser for hvordan dette nye informationssystem kan anvendes i boligforeningen. DØRTELEFONI DIREKTE TIL FASTNET TELEFON OG MOBIL i- Connect leverer dørtelefoni løsninger hvor det traditionelle svarapparat i lejligheden er erstattet af den almindelige telefon eller mobilen. 10

12 Gæsten ringer på ved opgangsdøren. Telefonen ringer i lejligheden. Der føres en samtale med gæsten på nøjagtig samme måde som når telefonen ellers ringer. Beboeren trykker 5 på telefonens tastatur døren låses op og gæsten kommer ind. Omstilling fra fastnet til mobil permanent eller blot når der lejlighedsvis er behov for det - giver mulighed for at modtage dørtelefoni opkald på mobiltelefonen. Er det en gæst man kender, kan vedkommende få at vide hvornår man er hjemme igen. Er det en gæst men ikke kender, vil vedkommende ikke bemærke at lejligheden er tom og er det en indbrudstyv der står ved fordøren, vil han nok vælge en lejlighed hvor der ikke svares på dørtelefonien. LIDT FOR ENHVER SMAG Er den nem at bruge, er den robust og ser den godt ud? Vurderingen af brugervenlighed og design afhænger ofte af personlige præferencer hvorimod robusthed og vandalsikring lidt nemmere lader sig fastslå i objektive termer. Hos i- Connect behøver du ikke at gætte på hvordan en dørstation eller et svarapparat virker, hvordan det føles i hånden eller om designet passer til boligforeningen i øvrigt. Vi har en bred vifte af produkter og langt de fleste kan du se i fuld funktion når du besøger os. Det er din sikkerhed for ikke at købe katten i sækken og vores sikkerhed for tilfredse kunder. Du er altid velkommen og tag bare hele bestyrelsen med så giver vi en kop kaffe og en faglig gennemgang af de mulige produkter. Nedenfor kan du se nogle af vore dørstationer og svarapparater. PES dørstation til højre med video PUK dørstation til højre med video 11

13 Svarapparat fra TCS Svarapparater fra Siedle Ruko Arx Access ringer fastnet og mobil Siedle Vario dørstation Lippert dørstation med video 12

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Aptussystemet fra sikkerhedsgennemgang til en hyggelig og tryg etageejendom. vit

Aptussystemet fra sikkerhedsgennemgang til en hyggelig og tryg etageejendom. vit Aptussystemet fra sikkerhedsgennemgang til en hyggelig og tryg etageejendom vit Adgangssystemer Aptus adgangs-, dørtelefon- og reservationssystemer skaber trygge miljøer for beboere i etageejendomme, samtidig

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Yale Doorman Din nye elektroniske lås

Yale Doorman Din nye elektroniske lås Yale Doorman Din nye elektroniske lås An ASSA ABLOY Group brand Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen. Kode Aflåsning af vores

Læs mere

100% adgangskontrol med FlexAir

100% adgangskontrol med FlexAir 100% adgangskontrol med FlexAir 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK FlexAir Enkelt, fleksibelt og sikkert Med FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron træffer du altid det rigtige valg. Systemet

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

DIGITALT LÅSESYSTEM. UDEN BATTERIER. UDEN BEKYMRINGER.

DIGITALT LÅSESYSTEM. UDEN BATTERIER. UDEN BEKYMRINGER. DIGITALT LÅSESYSTEM. UDEN BATTERIER. UDEN BEKYMRINGER. Enkel administration af adgangsrettigheder til låsecylindre og nøgler. Enkelt at installere og let at vedligeholde. MILJØVENLIGT LÅSESYSTEM UDEN BATTERIER

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen. Daglig drift. dd. mm åå

Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen. Daglig drift. dd. mm åå Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen Daglig drift dd. mm åå Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen, daglig drift Systembeskrivelse Systembeskrivelse Det elektroniske nøglesystem er en ny type personalelås,

Læs mere

I vedligeholdelsesplanen er der sat penge af til nye entredøre, kr. 1,6 mill.

I vedligeholdelsesplanen er der sat penge af til nye entredøre, kr. 1,6 mill. Ekstraordinært beboermøde d.21031 enogyve lejemål er repræsenteret. Ad 1.Valg af dirigent og referent. Søren Høgsberg valgt som dirigent Lise Ryde valgt som referent. Ad 2: Michael Andersen, teknisk chef,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1

Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1 Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart Scala : Aptus Dørtelefoner Vores dørtelefoner hjælper beboernes gæster med at finde vej - samtidig med at de er husets dørvogter, hvilket skaber trygge og hyggelige

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

ER DIT HJEM EN TRYG BASE?

ER DIT HJEM EN TRYG BASE? Alarm & Sikring Side 1 Alarm & Sikring ApS ER DIT HJEM EN TRYG BASE? OGSÅ NÅR DU ER UDE AF HUSET...? Alarm & Sikring Side 2 WWW.ALARM-OG-SIKRING.DK TLF: 70 20 50 85 VI SKABER TRYGGE RAMMER FOR DIG OG DIN

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 22. oktober 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 22. oktober 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 22. oktober 2013 Dagsorden TV Internet Dørtelefoni og adgangskontrol Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden TV Internet Dørtelefoni og adgangskontrol Spørgsmål og svar

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere