Tryghed & Sikring i Boligforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed & Sikring i Boligforeningen"

Transkript

1 b Tryghed & Sikring i Boligforeningen Adgangskontrol & Dørtelefoni i- connect

2 VELKOMMEN TIL I- CONNECT i- Connect er blandt de firmaer i branchen, der råder over den bredeste vifte af kompetencer og produkter indenfor adgangskontrol, dørtelefoni og videoovervågning, samtidig med at vi mønstrer et af Danmarks mest professionelle og vidt forgrenede servicenetværk med mere end 200 servicevogne. Vi har altid holdt fast i, at det er kundens behov og det målrettede potentiale i vores løsning, der er definerende for den værdi vi skaber for kunden. Kun gennem dialog kan vi sammen med kunden skabe den største værdi. På de følgende sider deler vi nogle af vore erfaringer og giver et indtryk af de mange anvendelser af adgangskontrol og dørtelefoni i boligforeninger. De fleste af vores produkter findes fuldt funktionelle i vores demo lokale, og det ville glæde os at få besøg af dig til en kop kaffe og en faglig præsentation af de enkelte produkters styrker og svagheder. Venlig hilsen i- Connect Tlf i- 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DET HANDLER OM TRYGHED... 3 TRYGHED SKABER OVERSKUD... 3 TRYGHED ER EN INVESTERING... 3 ADGANGSKONTROL... 4 NØGLEN ER VÆK ALLE HAR ADGANG... 4 FÅ STYR PÅ NØGLERNE... 4 NEM ADMINISTRATION... 5 HVAD SKAL JEG VÆLGE... 6 FREMTIDENS ADGANGSKONTROL TIL BOLIGFORENINGER... 8 DØRTELEFONI FORTID OG NUTID - ANALOG OG DIGITAL DØRTELEFONI DØRTELEFONI MED OG UDEN VIDEO DØRTELEFONI DIREKTE TIL FASTNET TELEFON OG MOBIL LIDT FOR ENHVER SMAG

4 DET HANDLER OM TRYGHED De fleste Danske boligforeninger har installeret dørtelefoni ved indgangen til opgangen. Mange har kombineret dørtelefonien med adgangskontrol; og et stadig stigende antal boligforeninger kombinerer dørtelefoni og adgangskontrol med videoovervågning. Årsagen til udviklingen er ønsket om øget tryghed og det forhold, at sikring skaber tryghed for både beboere og personale i boligforeningen. I en tryg og sikker boligforening, skal de grundlæggende forhold være på plads: Beboere, personale og gæster kan færdes trygt og sikkert i boligforeningen. Værdier og ejendele i lejligheder, kontorer, fælleslokaler og pulterrum er sikret mod indbrud og tyverier. Fordelene ved en tryg boligforening er mange. TRYGHED SKABER OVERSKUD Alle ved at tryghed skaber overskud og i boligforeningen handler det om overskud, både på det personlige plan og i boligforeningens økonomi. Trygge beboere og personale skaber en god stemning i boligforeningen. Man vælger samarbejde frem for konflikt og den daglige kontakt imellem beboerne og mellem beboere og personale forløber gnidningsfrit. Manglende tryghed stammer i mange tilfælde fra forhold der påvirker boligforeningens økonomi negativt. Indbrud er ikke blot en krænkelse af privatlivets fred men medfører også udgifter i forbindelse med erstatning, reparationer, højere forsikringspræmier, osv. Tyveri af cykler, knallerter, biler, motorcykler, gangstativer, havemøbler, osv. medfører personlige omkostninger og økonomiske udgifter både for den enkelte og for boligforeningen som helhed. Hærværk er i mange boligforeninger en afgørende post på budgettet, samtidig med at graffiti, smadrede ruder, afbrændte containere, ødelagt belysning, ridser og skrammer overalt, giver boligforeningen et dårligt ry og betyder, at den er mindre attraktiv for personale, beboere og gæster. Dumping er, når udefrakommende benytter boligforeningens arealer som skraldeplads. Alt fra møbler og køkkenaffald til gamle cykler og halvtomme malerbøtter, der er afleveret på boligforeningens arealer i stedet for at blive afleveret på genbrugspladsen. Efterfølgende skal det bortskaffes af boligforeningen, hvilket tager tid og koster penge. Ligegyldighed og manglende ansvar overfor fællesskabet og boligforeningen, kan komme til udtryk på mange måder. Aviser, reklamer og blade der smides på gulvet ved postkasserne, affald der efterlades på opgange og i kældre, osv. Alt sammen medfører gener, arbejde og økonomiske udgifter for boligforeningen. TRYGHED ER EN INVESTERING Huslejen følger boligforeningens udgifter og højere udgifter medfører løbende huslejestigninger. Sikring af boligforeningen nedbringer udgifterne derfor er sikring en investering og ikke blot en udgift. Når etableringen er betalt starter besparelserne - dag for dag og på et tidspunkt giver investeringen overskud. Tages den øgede personlige tryghed, stemningen i boligforeningen og boligforeningens nye image med i regnestykket, er det uden tvivl sådan, at sikring er en overskudsgivende investering i boligforeningens fremtid fra og med den første dag, hvor alle kan føle sig mere trygge. 3

5 ADGANGSKONTROL Forestil dig, at du blev tvunget til at fjerne låsen på døren til din lejlighed. Således at alle nu frit og uden at spørge dig kunne komme i din lejlighed. Javel. Nu kender du den grundlæggende værdi af adgangskontrol værdien af at kunne bestemme hvem der har adgang til hvilke lokaliteter. NØGLEN ER VÆK ALLE HAR ADGANG I gammeldags adgangskontrol mekanisk lås og nøgle skal nøglen passe til låsen for at kunne låse op. Nøglen sættes i låsen. Pindene presses ned i udskæringen på nøglen. Tromlen drejes og der er låst op. Traditionel mekaniske aflåsning og adgangskontrol fungerer fint men kun i en verden, hvor nøgler aldrig bliver tabt, bortkommer eller bliver stjålet. Bortkomne nøgler betyder nemlig, at adgangskontrollen ikke længere virker efter hensigten, idet man ikke længere bestemmer hvem der har adgang til hvilke lokaliteter. Man ved ikke hvem der har den bortkomne nøgle, og om den vil blive brugt til at låse op. Udfordringen løses kun ved at skifte eller omlægge låsen og udlevere nye nøgler til alle der skal have adgang. I praksis er antallet af låseomlægninger/udskiftninger forsvindende lille i forhold til antallet af bortkomne nøgler. Årsagen er det betydelige arbejde de store økonomiske udgifter der følger med. Resultatet er aflåsning, der i praksis ikke medfører adgangskontrol. FÅ STYR PÅ NØGLERNE I moderne adgangskontrol (se figur nedenfor) er den mekaniske nøgle erstattet af en elektronisk nøgle. I mekanisk aflåsning er alle nøgler (der passer til en lås) ens I moderne adgangskontrol er alle nøgler forskellige Den elektroniske nøglebrik bliver under fremstilling forsynet med et kodeord og det er dette kodeord og ikke den fysiske nøglebrik - der er forskelligt fra brik til brik. Der låses kun op, hvis læseren kender nøglebrikkens kodeord og ved, at det skal give adgang. 4

6 Hvis en låsebrik bortkommer, skal læseren blot have besked om at den pågældende brik ikke længere skal have adgang og i samme øjeblik dette er sket, virker låsebrikken ikke længere. I online adgangskontrol, er læseren konstant forbundet til et kartotek, der indeholder information om boligforeningens nøglebrikker. Når en nøglebrik føres over læseren, aflæses brikkens nummer (kodeord), og læseren slår op i kartoteket for at fastslå om brikken skal give adgang. Hvis brikken er godkendt til adgang, giver læseren besked til låsen om at låse op. NEM ADMINISTRATION For de personer der har adgang til kartoteket (typisk via PC på ejendomskontoret), er det lige så nemt at oprette en ny brik og give den adgang til én eller flere døre, som det er at slette en bortkommen nøglebrik. Fleksibiliteten og brugervenligheden betyder at boligforeningen, der har etableret moderne adgangskontrol, oftest ved nøjagtig hvilke nøglebrikker der er i omløb, hvor de giver adgang, og hvem nøglerne tilhører. 5

7 I mekanisk aflåsning kan man ikke begrænse en fysisk nøgle til kun at kunne låse op i et bestemt tidsrum eller på en bestemt dag. Det kan man derimod i moderne adgangskontrol, idet hver nøglebrik som del af oplysningerne i kartoteket er knyttet til et tidsskema, der angiver hvornår nøglen skal give adgang. En beboers nøglebrik har typisk adgang til opgangsdøren 24 timer i døgnet alle årets dage, hvorimod en håndværkers brik kan begrænses til at have adgang mellem kl. 07:00 og 17:00 alle hverdage i uge 4 og 5. Postens brik kan begrænses til at have adgang hverdage og lørdage mellem kl. 06:00 og 18:00, hvorimod hjemmehjælpen har adgang alle årets dage men kun til de opgange hvor hjemmehjælpen har et ærinde. På samme måde kan man benytte tidsskemaerne til at give en beboer fast eller fleksibel adgang til specifikke møderum, festlokaler, vaskerier, værksteder, p- kælder, osv. Forestil dig alle de problemer med den gammeldags aflåsning, som både personale, beboere og andre slipper for i det daglige. Der er styr på nøglerne. Rettighederne kan løbende ændres på den enkelte nøgle. Bortkomne nøgler kan slettes og nye nøgler oprettes nemt og hurtigt. Når du først har prøvet moderne adgangskontrol, vil du med sikkerhed gerne være helt fri for gammeldags aflåsning. HVAD SKAL JEG VÆLGE Der er mange forhold i boligforeningen, der i større eller mindre grad kan være bestemmende for hvilken adgangskontrolløsning der vil tjene boligforeningen bedst både nu og i fremtiden. I nedenstående ser vi på nogle af de grundlæggende typer, der kan bringes i anvendelse hver for sig eller i kombination. Vi starter med at se på de overordnede komponenter, der findes i adgangskontrol. Centralt og perifere komponenter i adgangskontrol Som det blev vist i ovenstående, involverer adgangskontrol en læser og låsemekanisme ude ved døren. Tegningen nedenfor, viser den typiske opbygning af adgangskontrollen i en blok. Læseren er ved hver dør er forbundet til låsen og alle læsere er forbundet til en central. i- Connect Ejendomskontor Service Operatør Server Mester KlientPC Internet Blok A Central Blok A Central

8 Centralerne i de enkelte blokke er forbundet med hinanden via et netværk (f.eks. bolignettet), der tillige har forbindelse til internettet. Serveren der indeholder information om de enkelte nøglebrikkers rettigheder (døre og tidsskemaer) og tilhørsforhold (beboer) står hos i- Connect i et professionelt driftscenter, hvor serveren overvåges og vedligeholdes, og der tages backup af alle data flere gange i døgnet. I boligforeningen, er der adgang til serveren via en eller flere klient PC er, der blandt mange andre ting tillader ejendomsmesteren eller andre, at oprette og slette brikker. Der er hele tiden forbindelse mellem læseren ved døren, centralen og serveren. I praksis udveksler enhederne dog kun information, når der er noget at skrive hjem om. Læseren sender til serveren via centralen når den har læst en nøglebrik, og serveren sender kun til centraler og læsere, når der er slettet eller oprettet brikker eller når rettighederne på en eksisterende brik er blevet ændret. Online systemer Betegnelsen online adgangskontrol fortæller, at der altid er forbindelse mellem læseren, centralen og serveren. Ofte er forbindelsen kablet men mange løsninger tillader også at én eller flere af forbindelserne er trådløse. Online systemernes styrke er, at alle enheder i systemet opdateres automatisk inden for få sekunder hver gang der finder en ændring sted på blot en af enhederne. Hvis ejendomskontoret eksempelvis opretter en ny brik og giver den adgang til alle døre i blok A, vil beboeren kunne anvende nøglebrikken i blok A samme øjeblik den er oprettet. Samme øjeblikkelige ændring finder sted i hele systemet, hvis det viser sig at en brik er bortkommet og derfor bliver slettet eller deaktiveret (brikken har ingen rettigheder). Online systemer fører en log over kontakten mellem brikker og læsere. Således sender læseren information (nøglebrikkens nummer, dato og tidspunkt) til serveren, hver gang en nøglebrik er ført over læseren. Online systemer bruges også hyppigt til alarmering; eksempelvis hvis en dør har stået åbent i længere tid, hvis den er blevet brudt op (uden brug af nøglebrik) eller hvis en læser bliver udsat for hærværk. Alt sammen funktioner, der øger adgangskontrollens robusthed og meddelsomhed. Offline systemer Forskellen mellem online og offline adgangskontrol er relativ markant, idet der ikke findes en fast forbindelse mellem læsere og server i offline adgangskontrol. I online løsninger indeholder læseren informationer om hvilke låsebrikker der har adgang. I offline adgangskontrol er det enten læseren der indeholder information om hvilke nøglebrikker der har adgang. eller kortet (brikker fungerer ikke i denne løsning) der bærer indeholder information om hvilke læsere (døre) det har adgang til. Når en ny nøglebrik er oprettet i et offline system skal operatøren manuelt og i rask trav rundt til alle læsere med en såkaldt programmeringsenhed, for at lægge information om det nye kort ind på relevante læsere. Hvis rettighederne på en nøglebrik skal ændres eller en bortkommet brik skal slettes må operatøren ud at gå igen. Er der tale om en kort- baseret offline løsning, er det selve kortet der bærer informationen om hvilke læsere det har adgang til. Kortet vil således give adgang i samme øjeblik det er oprettet. Hvordan håndteres et bortkommet kort, når adgangsrettighederne ligger på kortet og ikke på læseren? Man kan jo ikke slette adgangsrettighederne på et kort, man ikke ved hvor befinder sig. 7

9 Den tekniske løsning på udfordringen med bortkomne kort, håndteres forskelligt på tværs af produkter. Oftest løses problemet ved på kortet at sætte en forældelsesfrist for de adgangsrettigheder kortet indeholder. Hvis et bortkommet kort ikke opdateres inden forældelsesfristen vil kortet ophøre med at have adgang og hvis det opdateres vil rettighederne på kortet blive slettet. Behovet for løbende opdatering af kort kombineret med et udtalt ønske om at opdatering ikke finder sted på ejendomskontoret betyder, at offline systemer i boligforeninger altid involverer et antal specielle online læsere, der flytter information både til og fra kortet, således at kortet opdateres og forbliver adgangsgivende. En yderligere og i nogle tilfælde lige så afgørende forskel, mellem online og offline systemer, er at online læsere modtager strøm fra den forbundne central, hvorimod offline læsere har indbygget batteri, der skal skiftes med jævne mellemrum (typisk én gang om året). Nogle låsekomponenter kræver betragtelige mængder strøm og finder således kun anvendelse i online systemer. Offline adgangskontrol til lejlighederne Det seneste skud på stammen er offline adgangskontrol, der er specielt udformet med henblik på anvendelse i lejligheder. Alle nødvendige funktioner er indeholdt i én enhed (kombineret læser og lås), der monteres direkte på den eksisterende låsekasse. Lejligheden har sine egne låsebrikker eller kort - og beboeren bestemmer således selv (uden mulig indblanding fra boligforeningen) hvem der skal have adgang til lejligheden. Adgangsrettigheder til lejlighedens lagres på læseren og hvis en nøglebrik bortkommer, kan den således slettes fra læseren, så den med øjeblikkelig virkning ophører med at give adgang. Det er offline men det er altid lige ved hånden. Hvis lejligheden skifter ejer/lejer slettes alle brikker fra læseren, og kun de brikker den tidligere ejer/lejer efterlader genindlæses. Ingen ukendte nøgler i omløb, intet behov for omlægning af låsen og ingen nye nøgler fra hælebaren. Det fås hverken nemmere eller mere sikkert. FREMTIDENS ADGANGSKONTROL TIL BOLIGFORENINGER i- Connect forhandler løsninger, der tillader forskellige kombinationer af de ovennævnte typer af adgangskontrol (online, offline og stand alone til lejligheden). Det er disse løsninger, der viser fremtidens anvendelse af 8

10 adgangskontrol i boligforeninger brugervenlighed og fokus på tryghed via sikring. Lad os illustrere den mulige anvendelse med et eksempel. Boligforeningen etablerer online adgangskontrol på alle døre, der giver adgang til blokken udefra; skalddøre i blokken typisk opgangsdøre, bag- og kælderdøre, osv. Inde i blokken bag skalddørene - etableres offline læsere ved dørene på de langsgående kældergange, værkstedet, vaskeriet, festlokalet, osv. I lejligheden monteres stand alone adgangskontrol på døren mod opgangen. Boligforeningen udleverer nøglebrikker til beboerne og administrerer brikkernes adgangsrettigheder ved online skalddøre og offline døre inde i blokken. Beboeren indlæser de brikker han har fået af boligforeningen på sin private adgangskontrol i lejligheden og kan nu anvende samme nøglebrik til alle døre i boligforeningen inkl. lejligheden. Kun boligforeningen kan give adgang til deres døre og kun beboeren kan give adgang til sin dør men samme nøgle kan anvendes til alle døre. Den maksimale kontrol over nøgler og adgangsrettigheder er en realitet og der vil aldrig mere opstå behov for at omlægge en lås fordi en nøgle er bortkommet. Adgangskontrol er en investering i tryghed der betaler sig økonomisk. 9

11 DØRTELEFONI Dørtelefoni giver beboeren i lejligheden mulighed for tale med en gæst ved opgangsdøren inden gæsten lukkes ind. På denne måde skaber dørtelefoni mulighed for at afvise ubudne gæster ved hoveddøren inden de får adgang til opgangen og banker på døren til lejligheden. FORTID OG NUTID - ANALOG OG DIGITAL DØRTELEFONI Analog dørtelefoni hører fortiden til og stort set alle boligforeninger vælger i dag digital dørtelefoni. Følgende er nogle af de mange fordele ved digital dørtelefoni: Bedre lydkvalitet specielt tydeligt på trafikkerede gader. Færre og tyndere kabler, der giver en mere diskret og æstetisk installation. Færre fejl samt hurtigere fejlsøgning og nemmere fejlretning der reducerer serviceomkostningerne væsentligt. Mulighed for robust og gennemskuelig integration med andre digitale systemer. Mulighed for video dørtelefoni. Enkelte boligforeninger lader sig forlede til analog dørtelefoni grundet de lejlighedsvis lavere etableringsomkostninger men fortryder ofte efterfølgende, grundet øget fejlrate og manglende integrationsmuligheder. DØRTELEFONI MED OG UDEN VIDEO Den grundlæggende mulighed for at identificere gæsten inden vedkommende lukkes ind, er til stede både ved dørtelefoni med og uden video. Uden video er det dog en forudsætning at man kender personen og genkender stemmen. Den nye hjemmehjælper, pakkeposte og ham med reklamerne kan ikke genkendes på stemmen. Men hjemmehjælperen har et id kort der kan vises, posten har sin uniform og ham med reklamerne? Video dørtelefoni medfører øgede etableringsomkostninger sammenlignet med audio men giver i sidste ende en usammenlignelig tryghed for at kun de rette personer lukkes ind. Et hastigt stigende antal boligforeninger vælger video dørtelefoni for at opnå den øgede tryghed. Vi kender ingen der har fortrudt valget. Skærmen i lejligheden, der viser video fra hoveddøren, finder i nogle systemer også anden anvendelse. Eksempelvis giver nogle produkter boligforeningen og ejendomskontoret mulighed for at sende korte beskeder til beboeren; eksempelvis, at der vil være lukket for det varme vand torsdag mellem kl. 10 og 13. der afholdes generalforsamling d kl. 20 i beboerlokalet. henstillede ejendele skal fjernes fra bagtrappen grundet brandfare. ny beboer Carsten Olsen er flyttet ind i nr th. Funktionen er ny og ikke mange har erfaring med den. Men det virker og kun fantasien sætter grænser for hvordan dette nye informationssystem kan anvendes i boligforeningen. DØRTELEFONI DIREKTE TIL FASTNET TELEFON OG MOBIL i- Connect leverer dørtelefoni løsninger hvor det traditionelle svarapparat i lejligheden er erstattet af den almindelige telefon eller mobilen. 10

12 Gæsten ringer på ved opgangsdøren. Telefonen ringer i lejligheden. Der føres en samtale med gæsten på nøjagtig samme måde som når telefonen ellers ringer. Beboeren trykker 5 på telefonens tastatur døren låses op og gæsten kommer ind. Omstilling fra fastnet til mobil permanent eller blot når der lejlighedsvis er behov for det - giver mulighed for at modtage dørtelefoni opkald på mobiltelefonen. Er det en gæst man kender, kan vedkommende få at vide hvornår man er hjemme igen. Er det en gæst men ikke kender, vil vedkommende ikke bemærke at lejligheden er tom og er det en indbrudstyv der står ved fordøren, vil han nok vælge en lejlighed hvor der ikke svares på dørtelefonien. LIDT FOR ENHVER SMAG Er den nem at bruge, er den robust og ser den godt ud? Vurderingen af brugervenlighed og design afhænger ofte af personlige præferencer hvorimod robusthed og vandalsikring lidt nemmere lader sig fastslå i objektive termer. Hos i- Connect behøver du ikke at gætte på hvordan en dørstation eller et svarapparat virker, hvordan det føles i hånden eller om designet passer til boligforeningen i øvrigt. Vi har en bred vifte af produkter og langt de fleste kan du se i fuld funktion når du besøger os. Det er din sikkerhed for ikke at købe katten i sækken og vores sikkerhed for tilfredse kunder. Du er altid velkommen og tag bare hele bestyrelsen med så giver vi en kop kaffe og en faglig gennemgang af de mulige produkter. Nedenfor kan du se nogle af vore dørstationer og svarapparater. PES dørstation til højre med video PUK dørstation til højre med video 11

13 Svarapparat fra TCS Svarapparater fra Siedle Ruko Arx Access ringer fastnet og mobil Siedle Vario dørstation Lippert dørstation med video 12

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Betal med mobiltelefonen

Betal med mobiltelefonen Nr. 158 juni 2001 Betal med mobiltelefonen Kombination af Internet, telefon og chipkort åbner nye muligheder for at betale, gøre forretninger og betjene borgere Mobiltelefonen kan blive fremtidens betalingsmiddel

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere