Chematest 25 Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chematest 25 Brugermanual"

Transkript

1 C.K.Environment A/S Chematest 25 1 Chematest 25 Brugermanual Se også vores on-line klor / ph / redox målere på Forhandles i Skandinavien af: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse Tlf.: Fax:

2 C.K.Environment A/S Chematest 25 2 Fotometri 1.1 Basis regler for fotometriske Bestemmelser Hvordan bruger man reagenser Hvordan indstiller man fotometrien Hvordan indstiller man de fotometriske parametre 7 Klor 2.1 Bestemmelse af frit klor Bestemmelse af totalt klor Rutinebestemmelse af frit, totalt- og bundet klor Bundet klor med to kuvetter Bestemmelse af frit klor med indhold af klordioxid og brom 14 Andre Udregninger 3.1 Bestemmelse af klordioxid Bestemmelse af brom Bestemmelse af jod Bestemmelse af ozon Bestemmelse af ozon med frit klor Bestemmelse af cyanidsyre Opløst aluminium Opløst jern 24 Indholdsfortegnelse ph /Redox 4.1 Basis regler for ph & REDOX ph bestemmelse ph Elektrode kalibrering Vælg mellem to buffere Temperatur kompensering REDOX potentiale bestemmelse REDOX elektrode kalibrering 32 Andre parametre 5.1 Bestemmelse af alkalisk bufferkapacitet ACD ph Elektronisk termometer 34 Tekniske data 6.1 Kalibrering af kontrolapparater/online målere Vedligeholdelse Reagens kit Instrument, reservedele og standarder Specifikationer Fejlmeddelelser Display og tastatur 42

3 C.K.Environment A/S Chematest 25 3 Forord Tillykke med din nye Chematest 25, som giver dig mulighed for at tage nemme og præcise målinger. Denne manual vil lede dig gennem de første skridt, når du skal måle med Chematest 25, og vil siden fungere som opslagsværk for de daglige rutiner. Læs de generelle bemærkninger for reagenser, fotometrisk måling og behandling af elektroder. Dette vil medføre længere levetid for dit udstyr. Alle informationer til bestemmelse af et parameter er beskrevet enkeltvis i de tilhørende kapitler. Chematest 25 leveres i en kuffert indeholdende alle de remedier, du behøver for at kunne kontrollere vandkvaliteten på betryggende og professionel vis. Foruden funktionsbeskrivelsen af Chematest 25, findes kapitlet om måling af temperatur og hårdhed. Vi ved selvfølgelig, at udviklingen af instrumenter er en løbende proces. Dine kommentarer og forslag er derfor altid velkomne og vil blive overvejet til kommende generationer af Chematest instrumenter. SWAN & C.K. Environment A/S ønsker dig en god start. NB! Forslag og kommentarer til Chematest 25 sendes til: C.K.Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse Tlf.: Fax:

4 C.K.Environment A/S Chematest Basis regler for fotometrisk bestemmelse Præcisionen og reproducerbarheden af en bestemmelse afhænger meget af operatørens teknik. Overhold ALTID følgende regler: Brug altid rene redskaber Rester fra tidligere bestemmelser kan give fejlagtige resultater. Alle redskaber som pipetter, kuvetter, glaspinde og flasker skal renses hver gang de har været brugt. Fyld og tøm kuvetten 2-3 gange med prøven før hver måling. Mærk kuvetter Opnå større sikkerhed ved at markere kuvetterne så de kun bliver benyttet til et parameter. Positioner kuvetter korrekt Kuvetter skal altid være positioneret på samme måde således at det vertikale mærke på kuvetten vender mod det lille mærke på tastaturet. Det er meget vigtigt at holde kuvetten fri for fingermærker og at tørre den udvendige del af før den placeres i instrumentet. Observer reaktionstiden Reaktionstiden for DPD med desinfektions-midlet er hurtig. Efter blanding af prøven med DPD er visningen stabil i ca. 2 min., herefter udvikler den røde farve sig yderligere med fejlvisning til følge. Undtaget er bestemmelsen af total klor. Reaktionen er i dette tilfælde ca. 1½ min. I denne måleindstilling (C2), starter en timer når M-tasten aktiveres, der tælles ned fra 90 til 0 sek. (nederst til venstre på display). Når tiden er gået udføres målingen. Rigtig prøveudtagning Tag prøven ca. 5 cm under vandoverfladen og ca. 50 cm fra pool kanten. Der findes tre prøveflasker i kufferten således at der kan tages prøver forskellige steder i poolen. Rens flaskerne flere gange med prøve, skru låget på og lad være med at ryste dem. Udfør målingen så hurtigt efter prøveudtagning som muligt. Rigtig dosering af prøve For alle fotometriske bestemmelser blandes 10ml af prøven med 5 dråber af en eller flere reagenser. Tryk bolden på pipetten helt flad med tommelfingeren og hold den lodret ned i vandet. Når bolden langsomt slippes, fyldes pipetten med 10 ml. vand. Vær forsigtig at der ikke kommer prøve op i bolden. Tøm forsigtigt pipetten i kuvetten så der ikke dannes luftbobler, men alligevel hurtigt nok til at den blandes med reagensen. Indholdet af en pipette fylder kuvetten op til mærket.

5 C.K.Environment A/S Chematest Hvordan bruges reagenserne SWAN leverer reagenserne i flydende form som der også bruges i professionelle laboratorier. Vi mener, at ulempen ved en kortere holdbarhed rigeligt kompenseres ved den nemme håndtering sammenlignet med tabletter og pulvermetoder. Din OXYC-DPD reagens til 200 målinger leveres i to små flasker for at forlænge levetiden. Den ene indeholder DPD som pulver (DPD 1a), den anden opløsningsvæsken (DPD 1b). Før det tages i brug blandes DPD 1b i DPD 1a, flasken med dråbetælleren lukkes og rystes grundigt, indtil DPD pulveret er opløst helt. Skriv datoen på flasken. DPD blandingen kan bruges i 2 måneder, hvis den opbevares ved stuetemperatur. I køleskab kan den opbevares i 6 måneder. OXYC START og OXYC 2 holder normalt i 6 måneder, men kan i køleskab (5 C) holde et år. For at dryppe det nødvendige antal dråber holdes flasken i 45º. Luk altid flasken efter brug! Chematest 25 er kalibreret med Swan's OXYC reagenser. Det kan gå alvorligt ud over nøjagtigheden hvis andre kemikalier benyttes!

6 C.K.Environment A/S Chematest Hvordan indstiller man fotometrien Når instrumentet tændes, vises måle-parametren og den sidste måling. Display i -indstilling: Indstilling Parameter 0.31 mg/l c1 enhed Hvis instrumentet viser en anden indstilling, tryk på tasten. Dit instrument er indstillet fra SWAN til rutinebestemmelse af klor, totalt og kombineret klor. Hvordan der gives adgang til de andre parametre er vist forneden. I klor indstillingen er alle parametrene klor (c1), total klor (c2) og kombineret klor (c3) tilgængelige. I alle tilfælde er ph og REDOX tilgængelige med ph/redox tasten. Giv adgang til alle parametre Tænd instrumentet Gå til indstilling, hvis nødvendigt M + Sluk instrumentet, mens M tasten holdes nede Tænd instrumentet. Alle parametre er nu tilgængelige Giv adgang til kun Et parameter Tænd instrumentet Tryk til den ønskede indstilling vises M + Sluk instrumentet, mens M tasten holdes nede Tænd instrumentet. Alle parametre er nu tilgængelige

7 C.K.Environment A/S Chematest Hvordan indstiller man de fotometriske parametre Tænd instrumentet. Det sidste parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk flere gange til det ønskede parameter vises i displayets nederste venstre hjørne. Hvis ikke alle parametre er vist, se kapitel 1.3 hvordan indstiller man fotometrien. Tilgængelige parametre: Parameter Reagens 1 Reagens 2 Frit klor c1 Oxycon Start Oxycon DPD total klor c2 Oxycon 2 Oxycon DPD Kombineret klor c3 Difference mellem c1 and c2 ozon o3 Oxycon 2 Oxycon DPD Klordioxide cd Oxycon Start Oxycon DPD Brom br Oxycon Start Oxycon DPD Jod Jd Oxycon Start Oxycon DPD Cyanidsyre ca Oxycon CA Aluminium AL Oxycon Al Jern FE Oxycon Fe

8 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af frit klor Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c1 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og resultatet vises.

9 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af total klor Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c2 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC 2 og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og sekundtælleren tæller ned i venstre nederste hjørne. Målingen tages efter 90 sekunder og resultatet vises.

10 C.K.Environment A/S Chematest Rutine bestemmelse frit-, totalt og kombineret klor Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c1 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. M Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Tryk på tasten og sekundtælleren tæller ned i venstre nederste hjørne. Tryk indtil parameter c2 vises i nederste venstre hjørne. Put 5 dråber OXYC 2 og bland med en glaspind. Sæt låget på. M Tryk på tasten og sekundtælleren tæller ned i venstre nederste hjørne. Målingen tages efter 90 sekunder og resultatet af det totale klor vises.

11 C.K.Environment A/S Chematest Tryk indtil parameter c3 vises i nederste venstre hjørne. Læs resultat for det bundne klor. Rens kuvetten og glaspinden grundigt. Genfind de tre værdier ved at trykke på tasten. Værdierne bliver i hukommelsen indtil der trykkes M eller. Værdierne er ligeledes gemt selv om instrumentet slukkes. Rester af OXYC 2 i kuvetten vil give fejl på bestemmelsen af frit klor. Det kan derfor være en god ide at udføre ovenstående bestemmelse med to kuvetter selvom det er mere tidskrævende og også bruger lidt mere reagenser.

12 C.K.Environment A/S Chematest Bundet klor med to kuvetter Tag to kuvetter og mærk den ene fri og den anden total. Disse kuvetter bør aldrig mere benyttes til andre formål. Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c1 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet for frit klor. Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på.

13 C.K.Environment A/S Chematest Tryk indtil parameter c2 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC 2 og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og sekundtælleren tæller ned i venstre nederste hjørne. Målingen tages efter 90 sekunder og resultatet af det totale klor vises. Tryk indtil parameter c3 vises i nederste venstre hjørne. Læs resultatet for det bundne klor.

14 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af frit klor med indhold af klordioxid og brom (Hvordan adskilles frit klor fra ozon (se kap. 3.5). Parameter c1 skal vælges for alle målinger. Forskellen vil blive det frie klor. I første omgang måles det totale indhold af frit desinfektionsmiddel som i kap. 2.1 med parameter c1. Fortsæt derefter som følger: Fjern og tøm kuvetten og rens flere gange med prøve. Put 5 dråber OXYC GL i kuvetten. Fyld op med prøve og vent i 30 sek. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Rør med glaspinden. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Resultatet viser det totale indhold af frit klor. Værdien for frit klor findes ved at fratrække denne værdi fra det sidste resultat. Rester af OXYC GL i kuvetten giver forkerte bestemmelser af frit klor. Derfor SKAL kuvetten renses ordentligt under rindende vand.

15 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af klordioxid Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter cd vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC GL i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og vent i 30 sek. Hvis prøven ikke indeholder klor, er det ikke nødvendigt med OXYC GL. Derfor er der heller ingen ventetid. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Rør med glaspinden. Sæt kuvetten i fotometret, sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet.

16 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af brom Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter br vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC GL i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og vent i 30 sek. Hvis prøven ikke indeholder klor, er det ikke nødvendigt med OXYC GL ikke. Derfor heller ingen ventetid. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Rør med glaspinden. Sæt kuvetten i fotometret, sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet.

17 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af jod Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter jd vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC START og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendigt, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet. Alle andre desinfektionsmidler er målt sammen med jod.

18 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af ozon Ozon dekomponerer meget hurtigt og er ofte til stede i små mængder. Derfor er det vigtigt at måle det så hurtigt som muligt. Gør alt arbejde i forbindelse med målingen så hurtigt som muligt, men arbejd altid omhyggeligt. Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter o3 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC 2 og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på M Tryk på tasten og læs resultatet.

19 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af ozon med forekomster af frit klor Separationsmålingen med parameter c1 er her beskrevet. Se kapitel 3.4 vedr. prøveudtagning etc. Måling 1: Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c1 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC 2 og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet. Noter værdien af måling 1.

20 C.K.Environment A/S Chematest Måling 2: Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter c1 vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC GL og fyld en fuld pipette prøve i kuvetten. Vent i 30 sek. Put 5 dråber OXYC 2 og 5 dråber OXYC DPD i kuvetten. Omrør godt. Tør udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet. Noter resultatet af måling 2.

21 C.K.Environment A/S Chematest Fratræk resultatet af måling 2 (med OXYC GL) med resultatet af måling 1. Multiplicer resultatet med 0,66 og find således indholdet af ozon i mg/l. Separationsmålingen kan også foretages med parameter o3. I dette tilfælde gives forskellen direkte i ozon mg/l. Igen er multiplikation nødvendig. For større nøjagtighed bør du vente i 90 sekunder før du trykker på M tasten ved hver måling. Hvordan bestemmes frit se kapitel 2.1 Rester af OXYC GL i en kuvette vil medføre forkerte bestemmelser af ozon. Derfor skal kuvetterne altid renses godt efter brug!!!

22 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af cyanidsyre. Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter ca vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. M Fjern og tøm kuvetten. Put indholdet af en kapsel OXYC CA i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten og bland ordentligt med en glaspind. Vent i 5 minutter. Hvid turbiditet indikerer tilstedeværelse af cyanidsyre. Bland endnu en gang. Sæt kuvetten i fotometret og dæk til med låget. Tryk på tasten og læs resultatet. Når man benytter produkter indeholdende cyanidsyre: Ved bestemmelse af frit klor med indhold af cyanidsyre måles der to former for klor: Frit klor og klor bundet til cyanidsyre. For at bestemme desinfektionskapaciteten af vandet, må klorbestemmelsen korrigeres på følgende måde: Cyanidsyre (mg/l) Frit klor som 50% 43% 26% 19% af fotometerbestemmelsen.

23 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af opløst aluminium Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter AL vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten. Put en tablet nr. 1 i kuvetten. Kvas og opløs den fuldstændigt.. Put en tablet nr. 2 i kuvetten. Kvas og opløs den fuldstændigt. Ingen luftbobler må findes på kuvettens side! Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet. 3 Målingen er taget og resultatet vises når tiden er gået (tiden vises i minutter)

24 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af opløst jern. Tøm en fuld pipette prøve i en ren kuvette renset flere gange med prøve. Tør kuvetten udvendig, hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. Parameter og det sidste resultat vises på displayet. Tryk indtil parameter FE vises i nederste venstre hjørne. Tryk på tasten. Displayet viser 0,00. Fjern og tøm kuvetten. Put 5 dråber OXYC FE i kuvetten. Fyld en fuld pipette prøve i kuvetten, tør udvendig hvis nødvendigt. Sæt kuvetten i fotometret med mærkerne ud for hinanden og sæt låget på. M Tryk på tasten og læs resultatet. 3 Målingen er taget og resultatet vises når tiden er gået (tiden vises i minutter).

25 C.K.Environment A/S Chematest Basis regler for ph & REDOX Chematest 25 leveres med en ph elektrode. Den kan også leveres med en REDOX elektrode. Bemærk følgende tips og opbevar derved elektroderne på den bedste måde: Afdæk den målende del af elektroderne. Elektrode spidserne er beskyttet af en gummi kappe. Put nogle dråber vand eller bedre KCl opløsning i kappen for at skabe det rette miljø til opbevaring af elektroden. Udtørring af elektroden afkorter holdbarheden væsentligt. Swan's vedligeholdelses frie elektroder må ikke efterfyldes med elektrolyt. Kalibrer elektroder jævnligt. Alle elektroder ændrer langsomt deres egenskaber. For at sikre korrekt måling bør alle elektroder kalibreres en gang om ugen. Behandling af kalibreringsstandarder. Brug standarderne ved stuetemperatur. Rens elektroderne med rent vand før de dyppes i standard. Vær forsigtig ikke at forbytte lågene fra standarderne. Ved at benytte denne simple procedure kan standarderne benyttes op til 6 måneder.

26 C.K.Environment A/S Chematest ph bestemmelse Tryk ph/redox knappen til der står ph i det øverste højre hjørne på displayet. Display i ph indstilling Referencetemperatur 7.31 ph 25 Enhed Fjern beskyttelseskappen fra elektroden, rens spidsen i rent vand og dyp elektroden i prøvevandet. Bevæg elektroden forsigtigt frem og tilbage flere gange og lad den stå i prøven. Den viste ph værdi opdateres løbende. Efter 2 minutter bør visningen være stabil. Hvis elektroden har været tør eller er gammel kan det tage længere tid. Nøjagtigheden af målingen er bedre hvis elektroden lige er kalibreret. Hvis du måler uventede værdier, bør elektroden kalibreres og en ny måling foretages.

27 C.K.Environment A/S Chematest ph-elektrode kalibrering Normalt er en ph elektrode kalibreret med 2 buffer opløsninger ( to punkts kalibrering). Til en hurtig kontrol er et punkt nok (et punkts kalibrering). Display i -indstilling (ph) Buffer 7.13 ph P7 Enhed (blinker) P = Teknisk Buffer n = ISO/DIN Decimal punkt blinker ved 2. kalibreringspunkt Parameter og det sidste resultat vises på displayet. ph RED Tryk indtil parameter ph vises i nederste venstre hjørne. Rens elektroden og dyp den i buffer (f.eks. ph 7). Tryk på tasten; buffer værdien (nederst til venstre) og enheden (øverst til højre) blinker. Check den viste buffer værdi med den skrevne på flasken. Vent indtil visningen er stabil (ca. 2 minutter). Tryk på tasten; Buffer værdien vises som det målte resultat. En punktkalibrering er blevet udført.

28 C.K.Environment A/S Chematest For at udføre en 2-punkts kalibrering, fortsættes som følger: Rens elektrode enden igen. Dyp elektroden i en anden buffer opløsning (f.eks. ph 9). Tryk tasten; Buffer værdien, enhed og decimal punkt blinker. Check den viste buffer værdi med den skrevne på flasken. Vent indtil visningen er stabil (ca. 2 minutter). Tryk på tasten; Buffer værdien vises som det målte resultat. VIGTIGT: Mellem punkt et og to i kalibreringen må instrumentet ikke slukkes, hverken automatisk eller manuelt. Elektroden er nu kalibreret. Rens elektrodespidsen før den næste måling foretages. Chematest 25 accepterer afvigelser op til 1 ph enhed fra den teoretiske værdi og korrigerer for den almindelige ældning. Hvis du får en fejlmelding, bør bufferne først udskiftes og hvis det ikke hjælper, er elektroden defekt og skal udskiftes.

29 C.K.Environment A/S Chematest Vælg mellem 2 buffer typer. Chematest 25 er programmeret til at genkende to forskellige buffer typer: P: Tekniske Buffere ph: n: ISO/DIN Buffere ph: Fra fabrikken er instrumentet konfigureret til tekniske buffere. Disse leveres fra SWAN. Hvis du foretrækker ISO/DIN buffer, kan instrumentet indstilles til 'ISO/DIN' som nedenfor anvist: Parameter og det sidste resultat vises på displayet. ph RED Tryk indtil parameter ph vises i nederste venstre hjørne M + Sluk instrumentet mens der trykkes på M tasten. Tænd instrumentet. Den anden buffer type er nu aktiv. Skift mellem de to buffer typer, ved at gentage ovenstående kombination. Brug ALDRIG to buffere fra forskellige buffer systemer!

30 C.K.Environment A/S Chematest Temperatur kompensering Rumtemperatur (25 C) skal holdes under kalibrering. Hvis prøvetemperaturen afviger meget fra 25 C, skal instrumentets referencetemperatur justeres: Parameter og det sidste resultat vises på displayet. ph RED Tryk indtil parameter ph vises i nederste venstre hjørne. M + Reference temperaturen vises. ph RED Hæv temperaturen. Sænk temperaturen. Konfirmer indstillingen. Du kan ændre referencetemperaturen til enhver tid. En kalibrering vil imidlertid sætte den tilbage til 25 C.

31 C.K.Environment A/S Chematest REDOX potentiale bestemmelse Tryk ph/redox tasten til der står REDOX i venstre side af displayet. Display i Redox indstilling Indstilling Redox 758 mv Enhed Fjern beskyttelseskappen fra elektroden, rens spidsen i rent vand og dyp elektroden i prøvevandet. Bevæg elektroden forsigtigt frem og tilbage flere gange og lad den stå i prøven. Den viste REDOX værdi opdateres løbende. Efter 15 til 20 minutter bør visningen være stabil. Hvis elektroden er ny kalibreret kan det tage længere tid. Stabiliseringen af elektroden uanset om instrumentet er slukket eller under en fotometrisk bestemmelse. Tryk / tasten eller ph/redox tasten for at returnere REDOX indstilling.

32 C.K.Environment A/S Chematest REDOX elektrode kalibrering Parameter og det sidste resultat vises på displayet ph RED Tryk indtil parameter REDOX vises i nederste venstre hjørne Fjern kappen og rens elektroden i rent vand. Dyp elektroden i standard. Tryk tasten; REDOX og enheden blinker. Vent indtil visningen er stabil. Tryk tasten; Kalibreringsværdien 475 mv vises i displayet. Du har nu udført en kalibrering af en REDOX elektrode. Chematest 25 accepterer afvigelser op til 200 mv fra den teoretiske værdi og korrigerer således for almindelig ældning af elektroden. Vis du får fejlmeddelelsen E-9, udskift først standarden. Hvis dette ikke hjælper, er elektroden defekt og skal skiftes.

33 C.K.Environment A/S Chematest Bestemmelse af alkalisk bufferkapacitet ACD ph 4.3(Karbonat hårdhed) Fyld en fuld pipette prøve i en ren kuvette Put 5 dråber Oxycon-IN i. Mix med en glaspind, opløsningen bliver blå. Put Oxycon-CH i dråbe for dråbe og tæl dråberne! Mix efter hver dråbe og check farven. Først skifter farven til lys grå og så snart prøven skifter til lys rød stoppes tilførslen. Hver dråbe OXYC-CH svarer til en Tysk hårdhedsgrad, karbonat hårdhed. Konverteringstabel: 1 dh Tysk hårdhedsgrad svare til: 1.25 eh Engelsk hårdhedsgrad 1.78 fh Fransk hårdhedsgrad 17.8 mg CaCO3 pr. liter mmol/l Alkalisk bufferkapacitet KS 4, mmol/l jordalkaliske Ioner

34 C.K.Environment A/S Chematest Elektronisk termometer Tekniske specifikationer: Måleområde: Nøjagtighed: Omgivelses temperatur: Batteri: Levetid: - 50 til +170 C 1 C 0-50 C 4 x 1.4 V ca h Måling: Tænd termometret og dyp stålsensoren i vandet. Bevæg instrumentet roligt og aflæs temperaturen. Kalibrering: Dyp sensoren i vand af en kendt temperatur. Justér visningen til den kendte temperatur ved den lille skrue ved siden af holderen. Batteri udskiftning: Hvis displayet bliver svagt eller visningen bliver ustabil, skal batterierne udskiftes. Løs de fire små skruer på bagsiden og skift batterierne. BEMÆRK korrekt polaritet på batterierne!

35 C.K.Environment A/S Chematest Kalibrering af kontrolapparater/online målere Online målere bør kontrolleres daglig med et håndinstrument fra vand udtaget tæt ved online måleren. Vandsammensætningen tæt ved online måleren kan variere meget fra den aktuelle i poolen. Ved kalibrering af kontrolapparater skal vandet altid tages fra flowcellen. Ved indstilling af setpunkter bør der tages højde for ændringer i vandsammensætningen i prøvestrengen. Når der benyttes produkter indeholdende cyanidsyre: Hvis deres kontrolapparat måler klor amperemetrisk eller med REDOX og der benyttes produkter indeholdende cyanidsyre, vil de fundne koncentrationer afvige fra dem der findes ved en fotometrisk måling. Ved bestemmelse af frit klor i prøver indeholdende cyanidsyre findes to type klor: Frit klor og klor bundet til cyanidsyre. For at bestemme desinfektionsgraden i vandet skal de målte værdier korrigeres som følger: Cyanidsyre (mg/l) Frit klor som 50% 43% 26% 19% af den fotometriske bestemmelse.

36 C.K.Environment A/S Chematest Vedligeholdelse Når du behandler Chematesten forsigtigt behøver den ingen vedligeholdelse. Selv ved jævnligt brug skal batteriet kun skiftes en gang om året. Du finder batteriholderen på bagsiden af instrumentet. Åben ved et fast tryk på open pilen. Udskift batterierne med (4*1,5V) og bemærk at polariteten skal være rigtig! Hvis det er nødvendigt kan kuvette rummet renses med en våd blød klud. Fjern reagensdråber fra tastaturet med en blød klud vædet med sprit. Instrumentet er beskyttet mod stænk, men dyp det aldrig i vand! Bortskaffelse af reagenser og tilbehør: Alle kemikalier er stærkt fortyndede og kan bortskaffes via det almindelige spildevand. Alle plastikindpakninger er lavet af ikke toksisk polyethylene og kan bortskaffes via det almindelige affald eller til genbrug. Elektroder indeholder adskillige stoffer, men ingen giftige som f.eks. kviksølv. Bortskaf batterierne via genbrugsstationerne eller lignende.

37 C.K.Environment A/S Chematest Reagens kit A Oxycon Chlor (Reagens kit til 200 bestemmelser af frit og bundet klor). A Oxycon Des (Reagens kit til 200 bestemmelser af frit klor, klordioxid, brom og jod.). A Oxycon Ozone (Reagens kit til 200 bestemmelser af ozon) A Oxycon Carbonate Hardness (Reagens kit til ca. 50 bestemmelser af alkalisk bufferkapacitet (ADC)ved 10 d) A Oxycon CA (Kapsler til 40 bestemmelser af cyanidsyre) A Oxycon GL (Speciel reagens til at undertrykke klor). A Oxycon Al (Reagens til bestemmelse af opløst aluminium) A Oxycon Fe (Reagens til bestemmelse af opløst jern) A A A Reagenser Oxycon Start (50 ml) Oxycon DPD (1a + 1b) (50 ml) Oxycon 2 (50 ml) Disse 3 reagenser (Oxycon Start, Oxycon DPD og OXycon 2) er inkluderede i de 8 ovenstående Reagens kit.

38 C.K.Environment A/S Chematest Instrument, reservedele og standarder Chematest 25 instrument A Chematest 25 (komplet instrument med reagenser til 200 målinger. Kommer i kuffert med ph, pipetter, prøveflasker, reagenser, affaldsbeholder, notesblok, pen, batterier samt 1 dansk manual) A Elektroder ph elektrode med kable og BNC stik A Redox elektrode med kable og BNC stik Kalibreringsstandarder A Buffer opløsning ph 4 (40 ml) A Buffer opløsning ph 7 (40 ml) A Buffer opløsning ph 9 (40 ml) A Redox standard (475 mv) (40 ml) A A A A A Reservedele Glaskuvette 62 mm Kuvette låg Bold pipette komplet Glas pinde (5 stk.) Prøveflaske (4 stk.) A Elektronisk termometer Et sæt testkuvetter findes til Chematest 25, til kontrol af instrumentet iht. ISO A Test kit Chematest

39 C.K.Environment A/S Chematest Specifikationer Parameter: Måleområde (mg/l) Lav Medium Høj Klor 0,00-2,49 0,00-4,9 0,00-10 Klordioxid 0,00-4,99 0,00-9,9 0,00-20 Brom 0,00-4,99 0,00-9,9 0,00-20 Jod 0,00-9,99 0,00-19,9 0,00-35 Ozon 0,00-0,499 0,00-0,99 0,00-2,5 Opløst jern 0-2,5 - - Opløst aluminium ,8 Nøjagtighed 1 % 2,5 % 5 % Cyanidsyre måleområde mg/l med 10 % nøjagtighed Reproducerbarheden er bedre end nøjagtigheden. Automatisk områdeskift. Specifikationer ph: Måleområde: 0-14 ph Opløsning: 1/100 ph Nøjagtighed: 1/100 ph automatisk buffer genkendelse. Temperatur kompensering. ISO/DIN eller tekniske buffere. Specifikationer Redox: Måleområde: Opløsning: Nøjagtighed: mv to mv 1 mv 0,5 mv Dimensioner og vægt: Instrument: Kuffert (komplet): 10 x 20 x 4 cm = 0,45 kg 38 x 27 x 10 cm = 2,9 kg

40 C.K.Environment A/S Chematest Fejlmeddelelser E-0 Lavt batteri Det numeriske display starter med at blinke når batteri standen er lav. Man får præcise resultater i endnu en uge før E-0 fejlen opstår. Hvis ingen fejlmeddelelse vises, men instrumentet slukker efter at der er trykket på eller M tasten, er batterierne kørt ned og skal skiftes. E-1 Ikke nok lys til nulpunkt Ingen kuvette i instrumentet Beskidt eller tom kuvette Luftbobler i prøven Beskidt fotometer E-2 over måleområde Se specifikationer for Chematest 25 E-3 under måleområde Forkert indstilling af nulpunkt E-4 Kombineret klor ikke korrekt Total klor lavere end frit klor E-5 Negativ ph værdi Redox elektrode monteret i stedet for ph elektrode E-6 Fejl på automatisk buffer genkendelse Buffer er forkert eller skal skiftes Elektrode defekt

41 C.K.Environment A/S Chematest E-7 ph nulpunktsfejl (afvigelse > 1.1 ph-enheder) Buffer er forkert eller skal skiftes Elektrode defekt E-8 ph elektrode hældningsfejl (hældning < 35 eller > 65 mv/ph) Buffer er forkert eller skal skiftes Elektrode defekt E-9 Redox nulpunktsfejl (afvigelse > 200 mv) Standard er forkert eller skal skiftes Elektrode defekt K-1 Kontakt reparationsværksted F-2 Kontakt reparationsværksted F-9 Tabt data - Kontakt reparationsværksted

42 C.K.Environment A/S Chematest Display og tastatur Indstilling Parameter 0.31 mg/l c1 enhed Mulige værdier: INDSTILLINGER: ph Redox PARAMETRE: -Indstilling: ph indstilling måling: ph indstilling kalibrering: c1/c2/c3/o3/cd/br/jd/ca/al/fe eller timer reference temperatur buffer værdier Tastatur ph RED ph/redox skift Nul-punkt kalibrering M Skift Vælg parameter Mål Deres forhandler: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse Tlf.: Fax:

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17

Fotometer-system. Cl ph Cys. Betjeningsvejledning. side 3 17 Fotometer-system Cl ph Cys DK Betjeningsvejledning side 3 17 2 CheckitDirect_ClpHCys_1 09/2008 DK Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 4 Informationer til arbejdsteknik.... 4 Informationer til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring () omdannet til kuldioxid (CO 2 ). CO 2 overføres fra reaktionskuvetten gennem en membran til

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Thistedvej 62 9400 Nørresundby Denmark A/S 233.079 E-mail: Nimand@Nimand.com Aflæsning af spiritus salg

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor Betjeningsvejledning SensoLyt 700 IQ IQ SENSOR NET ph/orp sensor ba15324e01 09/2001 SensoLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ Indholdsfortegnelse 1 Indkøring.................................... 1-1 1.1 Indkøring

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere