Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii"

Transkript

1 f-to U T / g E V A K U E R I N G S P L A N az>6/~^ Sssssssxsssssssssssssxscassssss for H A S L E V rttt Nærværende Evakuerngsplan er udarbejdet H.t. Crkulæreskrvelse af 6/5-944 fra Statens cvle Luftværn. Evakuerngsleder* Overretssagfører N.I. Heje Jespersen Stedfortræder* Ingenør E. -ortensen, Sofendalsvej 3 * <Ur4 u v # / * a o é h * n tftv / é r/ Let Lanen omhandlede Personel føres Kartotekvefter Hverv. I* A l a r m e r n g t Evakuerngslederen alarmerer sne Hjælpere pr. Telefon eller Ordonnans. Alarmerng sker øvrgt ved ) at lade klemte med Krkeklokkerne 4 x/ 5 Mnutter med-^ mnutters Mellemrum. ) Opslag af Plakater. Ler træffes Aftale med 3 Vognmand om at møde ved Raadhuset, naar de alarmeres af Evakuerngslederen eller hører Krkeklokkerne klemte. Paa tlsvarende Maade tlkaldes eller møder 8 af Spejdernes hjælpe«korps, hvoraf melder sg tl Evakuerngslederen som Ordonnanser og melder sg tl hver af Vognmandene. Le sdstnævnte 6 Ord. forsyner sg hver med Raaber samt Pakke med 6 Plakater.(bndes LL.-Vagten), Opgave for Vognmand og Spejdere At alarmere Byens Beboere ved Opsætnng af Pakater samt Udraab, det nedennævnte Ruter følges* Rute lt Kør ad Frederksgade, nedad Jernbanegade, Statonspladsen, Statons- vej, rngvej, Vestergade, nedad Nørregade, Webers Tværgade, opad Enghedsvej, Vsstergade, opad Jernbanegade, 0, By, lygade, Savskærervej, Schwartzgade, Sofendalsvej tl Themstruphus, tlbage og ad Allegade tl Gadekæret, nedad Allegade, Themstrupvej, Torvegade, stergade, Jernbanegade, Prederksgade, tl Lgfey V a gten. ^ C. Ruten mærket med blaat.

2 . Rute \ d Kør nedad Præstevanget, Søndergade, Troelstrupvej tl Kavehavegaar tlbage og ad Skolegade, Udv, Højskole, Præstevænget, Bredgade, Skolagade,^^ Bregentvedvej, Moltkeavej tl Gsselfeldvej, tlbage, Køgevej, Prerslevvej ^tl Aldershvle, tlbage ad Bregentvedvej, kargrethevsj 0. By tl den gl.jkole, tlbage GI.By. nedad Jernbanegade, jrederkagade tl f ' Ruten mærket med rødt. Rute Kør nedad Prsstevænget, Tngvej, Rngstedvej tl Sogneskellet, tlbage, Nordskovvej tl Skoven, tlbage ad Mndevej, Lnghavevej, ordskovvej, Rngstedvej, Hundnsvej, Røn <: Ile, ordborgvej, ^arcelvej, Bøttexnosevej»tlbage, Parcelvej, ljordborgvej, Fredensvej, Slagterve j, Gasværksvej, ordborgvej, Houmansvej, Slagtervej, Rngstedvej, Lysholm Alle tl rtensnngsanl«get, tlbage, Tngvej, Praeatevænget, frederksgade tl rfv d M å -* Kuten mærket med grønt. Ruten gennemkøre8 Gange. / r s. Efter at Alarmerngen er gennemført, melder Vognmænd og Hjælpe«sg tl Evakuerngslederen, hvor nærmere Ordre vl tlgaa* Plakatens ekst* " Efter Ordre skal Byens evakueres tt Beboerne skal straks gøre sg rede tl Opbud og møde saaledes*, Beboerne nord for Jernbanen møder ved -uansk ^lektro Industr * ( t k «Beboerha Syd for Jernbanen, men Vest for Jernbane ade,(beboerne Jernban* gade medregnet) møder ved Gymnaset«3* Beboerne Syd for Jernbanen, men kst for Jernbanegade møder Købmand Røbers Gaard«X l De skal medbrnge«* Legtmaton, Ratonerngsmærker og personlge Paprer» Tæpper, madvarer, Spsegrejer og Ladspande. Tag kke mere med end ^ e selv kan medføre paa Vogn, Cykel, Barnevogn, o*lgn«, L e der kke selv kan gaa vl blve kørt ved Henvendelse tl Opsamlngsstedet.

3 _ I I. <f U g ø t f Besternmelse om Oprettelse af Opsamlngssteder. :^om Opsamlngssteder anvendes;. Dansc.lehtronduatr for. eboerne ord for Jernbanelnen (63). Personel; Leder Stedfortræder Hjælpere. Grymnss et«for beboerne Syd for Jernbanelnen, men Vest for Jernbanegade. (Beboerne Jernbanegade medregnet)«(4-5). rer so nel Leder UtedfortrKder 3 Hjælpere 3. Købmand Rjzbers Gaard for -'aboerne Syd for Jernbanelnen, men *st for Jernbanegade(9o I araonel; Leder stedfortræder 7 Hjælpere.

4 I I I. Plan for Evakuerng af Sygehus, Alderdomshjem o.l, 4. Evakuerng af Sorg Amte Sygehus llasl«v,_._ H.t«Indenrgsmnsteret«Crkulæreskrvelse af 5.Jun 4^ edr. Sygehustjene«t«n under Luftværn«- og.atastrofeforhold _har utaten«,clv_ a Luftværn vedrørende Evakuerng godkendtt 5o> af Sygehusets ;atenter udskrves. (ca. 5 patenter) Evakuer ngslederen drager Omsorg for Køretøjer tl Hjem trane port af de fra Sygehuset Anlednng af Katastrofeforhold udskrevne Patenter, der kke selv kan befordre sg hjem,, ^er regneed, at Evakuerngs lederen skal akaffe Køretøj tl o Patenter, hvoraf 5 lggende* Tlfælde af, at det maatte blve nødvendgt at evakuere selve Sygeh u s«t oprette«et Heseywelazaret Lysholm Skole. Alt det flg. Luftværnsplanen udpegede Mandskab tl Assstance paa Syg«hu««t er forsynet mad L- -^evs pg -^egtmatosnkort og sfcal under evt* yakuerng blve tlbage Byan evt.paa Sygehuset.(Lager, Sygeplejersker,Husvagter, Brandvagter o.s.v.) bortsrlngsstatonen«-*** * -- r- II ntsl n m j p l mrnrfhnh -'...l'nv^'-v-maaé tg h ed - s«t,.statonens U m tp t m l ø n Æ * * * * * * * W l * * s-etea^tlbag«yen. (SaRf^rbOdarvra«^ 6 f *<4* / *+ * " ^ 4 ^ ^ ^ 'n ^ f ^ * *» 4 Personalet og &taterel( Vogne) ved»santetstjenestens Opsajnlngs staton underlægges Sygehuset og faar Staton samne Sted. Sygdoms- eller Skadetllfglde skal saaleaes de af Kommunens aeboerea der *blvet tlbags* henvende sg tl Sygehuset om assstance, det al.laegeog Sygeplejehjalp osntralseres der.- Kr kvnder o.d#» ktes--*«hst' f*» Jard«m«4nfl»* Byens Jordem*4are følger med de evakuerede for evt.at kunne yde Assstance tl dsse.. 7 t * s u* % yrrjj*></ rn *<U Saafremt der Hjemmene kommunen fndes sengelggende Patenter tl hvlk«der efter en Evakuerng kka kan skaffes -leje etc*, kan d^ae oraaa overflyttes tl Sygehuset eller ^esereafdelngen paa l^shølm Skole henvendelse sker tl -vakusrngsledaren, Angaa«nde Sygehuset Personel se sde.

5 5* Evakuern/a: af De Gamles H.lems ^»>n»rnp pftn. De. GI».em afhentes af Vop;ne, se bde *}. Personalet paa Hjemmet følger Beboerne, Evakuerngsplan for Sydøstsjællands Elektrctets Akteselskab* ( o e a s ; v. S e a s besåaar af* Admnstratonsafdelngen, Tngvej Installatonsafdelngen, -tatonsvej, Centralen, Nordborgvej. I Hovedsagen evakueres admnstratonsafdelngen, hvormod Installatons afdelngen og Centralen forblver ^unkton. Personellet der blver tlbage ses af Afsnt VIf«Se Sde 9. S e a s raader over følgende Haslev statonerede Vogne* l(g Personvogne Last- og Varevogne, heraf møder* 6 Personvogne tl Raadghed for Evakuerngslederen. Eventuelt kan denne yderlgere rekvrere Indtl 4 Lastvogne og 4 Varevogne. Evakuerng af Jernbanestatonen* Naar evakuerng af Haslev gennemfares, reduceres Statonens Personale tl 6. Personer, se Afsnt T U * Sde tz, * IV. Porteanelse over, hvor mange gamle, syge og ødre med s»uaa tørn.tl hvlke der skal skaffes Vognplads* Gamle og svagelge, lenhold tl Eartotek Personer l o Invalderentenydere, do do do 4o Ifl Beboere m.fl. paa ~>e GI.Hjem, do do 5o Kvnder med Spædbørn H.t.do do f.tden 7o Barselspatenter, do do " M o alt 33 Paa Kartotekkortene paaføres Bemærknng, forsaavdt afhentnng nødvendg. skønnes

6 V, 6. su- Fortegnelse over Vogne, der skal anvendes tl Transport, med Anglvel se af Mødested* Følgende Vogne med Fører skal stlles tl Raadghed for Lvakuerngslederen* 6 Personvogne fra Seas H. (Lastmotorvogn, H a d s tl 5 Personer) Fører H* (Lastmotorvogn, Plaas tl 5 Personer) H. ( Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Fører, H* (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører, serve H, 964 (Rutebl, Plads tl 3 Personer) Følgende Vogne med Fører stlles tl Raadghed for Lederen af Qps a fflw.a e a -Mr.J., -uansc -lettronausn O *Anvendes tl ransport af gamle, svagelge L I W H* M. (Lastmotorvogn,.la n s t l 5 xersoner) H. (Lastmotorvogn, lads tl? Personer) _\rfc H* (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører sse-veh Lastvogn og Varevogn fra S e a s Følgende Vogne slfés tl Raadghed for Lederen af Opsamlngssted r,, (Gymnaset). Anvendes tl Transport af gamle, svagelge o.l. '.. yt Uf H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer Pører, H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Førar ftsffl flk»»c &aætxm<&am m xfraw&mvt y& jxx y&x&xgy&.

7 V. Opsamlngssted flr. (Gymnaset). (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Jan*. H, (Varevogn, Plads tl 5 personer) Reserve«Lastvogn og Varevogn fra S e a 3 Følgende Vogne stlles tl Raadghed for cederen af Op s am n s t e d r,3 (* (' bm an d ftøbers G aar d ) Anvendes tl Transport af gamle, svagelge, o.l. H, H. (Lastmotorvogn, Fører. Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5. Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 'ersoner) H, (jjastx.o torvogn, H a d s tl 5 Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) v'&a H. (Personvogn, P l a d s tl 7 P e r s o n e r, F ø r e r Reserve«! x.astvogn og varevogn fra Se a s Tl Transport af Beboerne paa Le Gl.H.jem møder følgende Heatekøretøjer ved :jrxg jde Gamles H.jem«Gummvogn med Charabanc Sæder fra Gdr* Jacob Larsen, llads tl I# Pars, Fører,... *... Vogn txxy & A xx med Sæder fra Gdr, Jacob Larsen * H S H H Fører.....o..«.,«...,.. Vogn med Sæder fra Landbrugsskolen Fører,.... Jagtvogne fra Slagter Rerm.Jacobsen *Fører...,Fører, / / * j n t ø J < x d x H V ejn+h +rh ljf 8 f o -»H.H

8 VI* 8. Bestemmelser med hensyn tl forholdene den evakuerede By H lyaaejo. Føleende kommunale Funktonærer maa blve tlbage Evakuerng^ An+al Sogneraadsformand Kommun e kaxxxx 3tS e kr e t ær Bogholder Ingenører Kassererske Kontorster Pedel Tlfælde af Personer *.trarsonale ved K.T./v.S*. Haslev, der maa blve tlb Formand Overmontør Dstrktsmontør Tlf.montører 6 Forstandernde Telefonstnder ' L tt 3. Personale ved Vaætværnet* værnsleder Vaøtære**** og 8 Vægtere 9 ujc I ov I LF- mandskab tl.c. (fast)t,eneste* $u f t f ol'to ' t ju' W / h t jrt'h er fo l" Undergruppéfører Menge 6 LB«vandskab tl K,C.T.eneste(Aeserve)t ov X Menge (Ateserve) 7 *=* L - andfcskoa tl u m a d t. enesten* au S ^enge 3 LB-Itlandskab tl xeknsk T.eneste -enge 4 V J * v Komnunens j randr and skabt Brandnspektør Brandassstent Menge l lo Transport* loft

9 PerBoner, der skal blve tlbage ved H&Blev xostkontor; Postmester x b x *h k hx Antal Pe Transport* lo<s Overassstent Assstenter kontorst Pakmester Postbude 4 Asprant.andpostbude Postkontratøen t Chauffør t ersonale, der maa blve ved Haslev..ndels Lvneslagt, Drektør Bogholder Kasserer Slagtermester Pølsemester Tarmmester Fyrbøder Slagtersvende Overdyrlæge Opsynsmand fc«personale, der maa blve ved Haslev Gas-og Vandvark* Bestyrer JvasknaBestent Hetorthusarbejdere Pladsarbejdere ( Personale, der maa blve tlbage ved S e a? Haslev; Drektør Overngenør Anlagsafdelngent Afdelngsngen ør Ingenør Montører Arbejdsmand Transport; n '( \

10 % v. Transport* Personale, der maa blve tlbage red S e a b«centralen; Ingenører Masknnestre Assstent Elektrkere Masknarbejdere Arbejdsmænd Tømrer I / Lneafdelnp;ant Lnemester Assstenter Ingenør Montører Masknarbejdere Malere Arbejdsmænd lo Antal Personer»58. IS<j Kørselsafdelngen«Værkfører Mekankere Arbejdsmænd l 3 *agaanet«lagerforvalter.assstent Arbejdsmænd Smed Admnstratonakontoret«Hovedbogholder Kasserer /$. Hos Bagermester Petersen. Jernbanegade, blver«bagermester Bagersvende Hjælper Transport 5 * k > J

11 f å. VI. Ved Storemøllen, ^oltkesvej, blver* Transport* Antal Personer 5 Bagermester Bagersvend Møllersvend Af Købmand Røbers Personale. blver; Købmanden Komsser Bogholder Chauffør! ^ Af Carl J.Ulrch & Gøns -ersonale, blver: Drektør Dsponenter(Kolonal & Isenkram) Forvalter paa Pladsen Komms Chauffør Paa Gymnaset, der kan bespse oo ^ennaker,blver* Forstanderen og Frue Pger lo Karle t t * V. Haslav Højskole og Aderdomshj»kan bespses ndtl oo Personer* Tl Betjenng forblver Byen o ØK.B.-Warner *ø(/v)q L ftrt d dd 5%., Personale ved Sorø Amts Sygehus Haslev* lo l o Overlæge Reservelæger Oversygeplejersker Afdelngsygeplejerkher 3 Assstenter 9 Sygeplejeelever 4 Gangpger 8 Pottører Køkkenpersonale 5 Vaskerpersonale 3 Fyrbøder Kontorpersonale Transport* 3 * /

12 VI.. * l*u Hjælpepersonale ved Sygehuset Læger Haslev.blver* Transport«Antal Personer Sygeplejersker 8 l Opsarnlngstjenestens Personel.s: ' a Statonsleder Stedfortræder Undergruppefører Instruktør Menge Bese r vemandkab Brandkolonne Ordenskolonne teknsk Kolonne Ordonnans Telefonvagt l. Personale ved Jernbanestatonens 4 4 Statonsforstander Overassstenter.4 Assstent Trafkmedhjælper Ekstrakontorst * fl kstraskrver Overportører Statonsbetjente Portører Statonsarbejdsre Ekstraarbejdere lyf. Personale ved Haslev Bank* Drektør Kasserer 3 3 dø m m * K^eee^er ** Transport: - L V?

13 Personale ved Haslev Apotek* Apotheker Kanddater Defektrcer Laboratorebetjent Transport* Antal Personer 3 9 * - 4 é $ 3? / 3 Personale ved Socaltjenesten Haslev* (Opsamlngsstedet paa Gymnaset opretholdes) Leder Stedfortræder Santetstjenestens Bler, samt Voftnrn^nd (Chauffører^ knyttet tl Opsamlngsstedernet. I-ersonale ved Dommer-kontoret* Dommeren Fuldmægtg ontorst Personale ved Tng-os Arresthuset* Arrestforvareren og Hustru Medhj3Blper Krken* Præst Gravér Klokker Arbe j dsmand Personale ved Trfolum "* Ostemester Førstemejerst Mejerster ontorst 3 l $ l, Johannessens Automåblvarksted* Mekankere Vulkansør Sanatoret* Læger Sygepleje-og Køkkenpersonale Patenter 48 Transport

14 r VII.& VIII. 4. Antal Personer Fortegnelse over Antal janonkueg Beboere dstrkts-og gadevs}.an har valgt en Dstrktsnddelng med naturlge Skllelner,der samtdg deler Byen nogenlunde lge store Dele. Inddelngen er lgeledes foret&gét under hensyn tl opsamlngsstederne. Tallene larentes angver det sandsynlge Antal s^g^sengelggende).os Invalder, ældre og svagelge Personer, -pædbørn o.l. det der er regnet med 5/ Antal Beboere.. Dstrkt. (Alle Beboere Lord for Jernbanelnen),.IS ;.ss.as. Bøttemosevej 66 Personer ( 3 ). Fredensvej 53 ( 3 ) 3. Gasværksvej 3 H ( ) 4. Houmansvej 3 ( ) 5. Lysholm A 49 " ( 7 ) 6. Nordborgvej 07 " ( 5 ) 7. Parcelvej 56 «( 3 ) 8. Rngstedvej 409 " ( 0 ) 9. Røn Alle 59 ( 3 lo. Slagtervej 49 * ( ) * Brkevøj ). Enghavevej \ 3* Grønnevej ) 4. Mndevej ) 6 " ( 3 ) 5* Nordskovvej 5 ( 3 ) 6. Sanatoret 48 ( ) Ialt I.Dstrkt 63 Personer ( 57 ) 3 ', t!r > II. Dstrkt Beboerne *>ern- beboerne Syd for Banen, men Vest for Jernbanegade, banegade medregnet*. Bredgade I06 Peraoner C 5 ) * Enghed s ve j 59 ( 3 ) *cs 3. frederksgade 56 " ( 3 ) 4» Jernbanegade 63 M ( 3o ) 5. Nørregade 7 M ( 4 ) Toansport 906 Personer ( 45 ) 30.?

15 VII & VIII 5. I By n,.s >. Transport* 906 Personer ( 45 ) 6. Prsstevænget I08 N C 5 ) 7. Skolegade 36 H ( 7 ) 8. Statonsvaj I 5 ( ) 9* Søndergade 47 H ( 7 ) lo. Tngvej 65 N C 3 S, ro els trupvej 4 H 6 ) «Vestergade H 33 C ) 3. Webers Tværgade 7 N ( ) 4. Udv.Høj skole lo7 N ( 5 ) 5* Keandværfcerhøj skolen 349 M ( 7 ) 6. Gymnaset 3 M ( 5 7. Landbrugsskolen H ( 6 ) Ialt II»Dstrkt 45 Personer (0 ) III. Dstrkt Beboerne syd for Jernbanen, &en # 3t for Jernbanegade.,8.IX.S >.AI ^ x,dx Sønad.X.s.»a S * Allegade 68 Personer ( 3 ). GI. By 48 N C ) 3. Krkepladsen 68 H ( 3 ) 4. Margrethevej M 3* ( ) 5. Sygade 38 n ( ) 6, Savskærervej 7 H ( ) 7. Schwartzgade I 9 ( ) 8. Sofendalsvej 56 H ( 8 ) 9. Themstrupvej m 5 ( 3 ) lo. Torvegade M 35 ( ) II. atergade 6 ( 0 ). reyentvedvej lo * ( lo ) 3. rerslevv«j 53 l 3 ) 4. Køgevej 94 II ( 5 ) 5. Moltkesvej 85 N ( lo ) 6. De Gamles Hjem 45 M ( ) M 7. Braabyvej lo ( ) N 8. Sygehuset 7 ( 6 ) II 9. Højskolen 45 ( 7 ) ls.lt H I. Dstrkt 9 o personer ( 95 ) H ^et samlede Indbyg.erantal Haslev er 557 x'eraoner

16 x* le Vlll. 6. Antal af Lo tor- o«u estekøretøj er Haslev Rutebl 5 personvogne 34 Lastmotorvogne 7 Hestekøretøjer med oæder 5 Hestekøretøjer(.uadvogne) med Plads tl 3 Personer » «alt M t «H «H n N * «w " 7 * Ialt, 906 Personer.Endvdere har S a a s følgende Vognet Personvogne med lads tl 56 Personer alt Last-og Varevogne " " " 44^ Af S e a e' Vogne kan der stlles 4 Personvogne tl Kaadghed for Evakuerngen af Haslevs Beboere* De øvrge Vogne en nødvendge tl Selskabets daglge ^rft»

17 f t - / O l 5, Forslag tl Evakuerngsrutter I. Haslev - Store Hedlnge. hf... /f?' Dalby Forsamlngshus - Poul Larsens Gaard Gstrup - / Karse Centralskole - Frøslev - Store Hednge. II«Haslev - Fakse. (fftj^ ' f' Dalby Forsamlngshus - ^ster Egede - Fakse. III. Haslev - Præstø. Ulse Skole - Kongsted Hovedskole - Lestrup Skole - Strandhuse? - Frøstø. IV. Haslev H) - Tappe m ø.le. f y u t l f t t Chrstanshøj Vester Egede - Everdrup? - Tappernø^e# V * * * - S / W W - & ~ L~ n T - & «««h ^ u '.e - -tojam -Åfreftr ap S asa n g sh u s * ftestved. VI. Haslev- Glumsø. r ~ J ty Ufn fn Øf A vers g. Skole - 'N<3k - Glumsø. VII. Haslev - Rngsted«F^F-eev-ForsamlJaftteus - Sneslev? - Rngsted. * _ VIII# Haslav - Borup. Terslev Skole - åarløse Skole Vollerslev? Bjæverskov? Borup. IX. Haslev - Køae. follerød Skole - sdder - Herfølge Køge.

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad)

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad) /o Deklaråton (foreløbge Betngelser for Anbrngelse af Vandklosetter Svendborg Købstad) Undertegnede ntn Ejendom Matr. Nr. ønsker at ndrette Stk. Vandklosetter / c '

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

7. Januar 194^ J."r.865.8

7. Januar 194^ J.r.865.8 7. Januar 194^ J."r.865.8 Under Henvisning til Skrivelse af 29/1 194-3 - J.Kr.21/1943 - fra Statens civile Luftværn fremsendes hermed til Godkendelse et nyt Udkast til Plan for Brandslukningstjenesten

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

cijfcrrfz r /r*.. Corrmasterkontoret j,. STATENS CIVILE LUFTVÆRN November 194-1. I. i.. Journal Nr. 2 1 / 1 9 ^ 1 < (Bedes anført ved Besvarelser).

cijfcrrfz r /r*.. Corrmasterkontoret j,. STATENS CIVILE LUFTVÆRN November 194-1. I. i.. Journal Nr. 2 1 / 1 9 ^ 1 < (Bedes anført ved Besvarelser). STATENS CIVILE LUFTVÆRN København, den NY VESTERG AD E 13 Central 16545 16584 November 194-1. I. i.. Journal Nr. 2 1 / 1 9 ^ 1 < (Bedes anført ved Besvarelser). J D /S. Da Statens civile Luftværn ikke

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Transportruter 1 for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Rutebeskrivelser 2 Rutebeskrivelser 5 ruter, samt Grindsted rute Filskov Fanø 3 3 Ruter køres

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Gyldig fra 11. september 2012. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 11. september 2012. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 11. september 2012 Samlet køreplan for Movia S 2012 99N nat efter fredag Karise st Hellested Brugs Arnøje St. Heddinge st. Strøby ( Præstevangen) Strøby Egede ( Fortunvej) Hårlev st. 00.50 1.15

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Mandag d. 9. December 1907, Fm. Kl. 11'j2. Østergade 15.

Mandag d. 9. December 1907, Fm. Kl. 11'j2. Østergade 15. Mandag d. 9. December 1907, Fm. Kl. 11'j2. Østergade 15. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, AF HVILKE EN DEL SÆLGES EFTER BEGÆRING AF KAMMER ADVOKAT C A R L W I N T H E R SOM EXEKUTOR TESTAMENTI I AFDØDE

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Regional/Lokalbus: 212 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013)

Regional/Lokalbus: 212 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013) Composedato: 14.11.2011 Kl. 15.21 212 Vejle - Vonge - Thyregod - Give Zone 20 Vejle Trafikcenter 20 Grejsdalsvej v Frederiksh 23 Brandbjerg Højskole 25 Kollerup Skole 25 Sandvad v centret 25 Ådal 26 Bjerlev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Lov nr. 337 af 21. September 1939 angende Tilvejebringelse af Befordringsmidler til Brug for Krigsmagten og ved Beskyttelsen af Civilbefolkningen mod Følgerne af Luftangreb Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 20.7.1764 Johan Kohl 7.3.1676 Begravet 9.9.1686 Hans Peitersen 11.6.1690 Begravet Rasmus Nielse (Mule) 5.8.1711 Begravet 10.9.1715 Johan Rasmussen (Mule) 28.6.1737 Begravet 26.7.1737 Birgitte

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DET ER FORÅR FOR IDEER!

DET ER FORÅR FOR IDEER! Forårsfremstød 01.03. 31.08.2012 Fuld af værktøj baseret på deer. DET ER FORÅR FOR IDEER! DET SIDSTE BOLVÆRK FRA BIT-VERDENEN Mn-Check IMP DC 50 mm PH/PZ/TX Code: 05057695001 EAN: 4013288157751 Modstår

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere