Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket"

Transkript

1 Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar Den erstatter tidligere vejledninger og alle tidligere givne undtagelser. Økonomiansvar I en værdibaseret organisation som Det Danske Spejderkorps er vi alle ansvarlige for, at vi bruger medlemmernes penge med omtanke og til fordel for fællesskabet. Formænd for udvalg, udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer samt korpskontoret er ansvarlige over for korpsledelsen i henhold til deres kommissorium, ligesom de er ansvarlige for, at egne budgetter overholdes, og at retningslinjerne i denne økonomivejledning overholdes. Ansvar gives som følger med højeste ansvarlige først: Korpsledelsen Generalsekretær Udvalgsformænd Underudvalgsformænd Kursus/projektledere Har du behov for godkendelse eller dispensationer, kan du søge dette hos det nærmeste højere niveau på ansvarsstigen, medmindre andet er angivet i denne vejledning. Generalsekretæren er i den daglige ledelse overordnet ansvarlig for korpsets økonomi og kan uddelegere ansvaret. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket For at sikre, at Økonomiafdelingen har det rigtige udbetalingsgrundlag, er det nødvendigt, at alle, der kan underskrive på bilag, er registreret i Økonomiafdelingen. Denne registrering skal ske på en såkaldt 'Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket. Det er formandens ansvar, at blanketten udfyldes og sendes til Økonomiafdelingen. Blanketten finder du som bilag sidst i denne vejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog Godkendelsesblanket Dispositionsret Korpsledelsen har samlet dispositionsretten over korpsets økonomi på grundlag af det Korpsrådsmødegodkendte budget. Korpsledelsen tildeler udvalgene en dispositionsret over dele af korpsets økonomi inden for deres pågældende område. Fx har DDS Uddannelse dispositionsret over de dele af korpsets økonomi, der omhandler uddannelse. DDS Uddannelse kan anvise dele af deres budget til underudvalg osv. Budget Udvalget/underudvalget/arbejdsgruppen/arrangementet får tildelt et budget. Under specificeringen af budgettet skal der tages hensyn til de aktiviteter, Korpsrådet og Korpsledelsen har besluttet. Det endelige budget skal godkendes i Korpsledelsen. Omprioritering mellem budgetposterne må kun ske gennem en godkendelse hos Generalsekretæren. Vær realistiske ved budgetlægningen. Der er mulighed for at få budgettet justeret i løbet af perioden i forbindelse med budgetrevision. En eventuel budgetrevision skal godkendes af korpsledelsen. Formænd/kasserer aftaler antal og navn på kontonumre med Økonomiafdelingen. Vær realistiske ved budgetlægningen. 1

2 Udgifter i forbindelse med gennemførelse af opgaver i den fælles organisation dækkes af det enkelte udvalg, hvor opgaven udføres. Herunder kan du læse proceduren for at få dækket udgifter. Når du aftaler et køb Når du skal betale regningen Afregning Når du skal bruge penge eller aftale et køb, skal du sikre dig følgende: 1. At formanden for dit udvalg tjekker, at I har det nødvendige budget til dit køb. 2. Sikre dig, at godkendte kommissorium eller anden aftale giver dig råderum til at købe. 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal en formand ansvarsmæssigt højere involveres. Er du udvalgsformand kontaktes Generalsekretæren. 4. Når du har godkendelser og nødvendigt budget, kan du foretage dit køb. Når du har fået varen og skal betale, har Korpsledelsen tildelt anvisning i den fælles organisation således: Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter på mellem kr. til kr. skal være godkendt af en udvalgsformand. Udgifter over kroner skal forhåndsgodkendes af en af udvalgets formænd og generalsekretæren. Kassererens egne udgifter skal godkendes af udvalgsformanden. Udvalgsformandens udgifter over kr. skal godkendes af generalsekretæren. Hvis det ikke er praktisk muligt at godkende direkte på afregningsbilaget, er det tilstrækkeligt at hæfte et print af med godkendelsen bag på bilaget. Typen af omkostningen og beløbet skal fremgå af mailen, så man kan se hvad godkendelsen refererer til. Medlemmernes afregning over for kassereren skal ske på korpsets standard-afregningsark, som kan downloades fra dds.dk/find-blanketter. Korpset har en række standardbilag til afregning bl.a. bilag til kørsel i egen bil, telefon, afregningsark og specifikationsark. Afregninger skal altid ske ved hjælp af bilag, der kan downloades fra: dds.dk/find-blanketter. Almindelig afregning skal ske løbende og senest 3 måneder efter udgiften er afholdt. Ved årsafregning gælder dog at det skal ske senest 15. januar i det nye år. Hvis afregningen afleveres senere vil den ikke blive refunderet. Kassererens afregning over for Korpskontoret skal ske på korpsets standard specifikationsark, som du også finder på dds.dk/find-blanketter. Afregning kan ske så ofte, kassereren har lyst dog minimum 1 gang hvert kvartal. Afregningsarket skal være påført tydeligt navn, medlemsnummer, , bankkonto, kontonummer, bærerkode og bogføringstekst. Husk at have styr på budget og godkendelser, inden du aftaler et køb. Alle enkeltudgifter under kroner kan godkendes af kasseren. Afregningsark finder du på dds.dk. Husk at afregne maks. 3 måneder efter udgiften er afholdt. Årsafregning skal ske senest 15. januar i det nye år. 2

3 Bogføringsteksten skal være så informativ som muligt. Dermed bliver det nemmere for udvalget at sikre, at udgifterne er konteret korrekt, ligesom det bliver mere overskueligt ved budgetrevisionen at se, hvad de enkelte konti indeholder. Gør din bogføringstekst så informativ som mulig. Bilag Der skal frembringes dokumentation for alle udgifter. Disse udgifter vil blive dækket af det enkelte udvalg. Godkendt dokumentation er en regning/faktura, billet eller bon. I almindelighed opfylder kasse-boner Skats krav. Dankortkvitteringer overholder ikke ovenstående krav til dokumentation. Det er ikke nok med en dankort-kvittering fra eksempelvis DSB. Den brugte togbillet skal vedlægges. Hvis der i forbindelse med fx et udvalgsmøde har indgået et restaurantbesøg eller der er leveret mad udefra, skal regningen/kassebonnen indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for mødet, og navne på deltagerne. Flere leverandører bruger nu digitale bilag og disse accepteres som gyldige bilag. Som bilag accepteres også en indscannet version af bilagene som kan sendes til med et udfyldt afregningsark, men originalbilagene skal beholdes indtil udlægget er udbetalt. De indscannede bilag skal have påført navn og udvalg synligt på bilaget. Der vil blive udtrukket stikprøver som kontrol hvor, at originalbilagene bedes indsendt. Hvis originalbilaget er bortkommet, skal dokumentation for udgiften aftales med og godkendes af Økonomiafdelingen. Bortkomne bilag skal godkendes af Økonomiafdelingen inden de kan udbetales. Alle udgifter skal være dokumenteret ved originalbilag. Behold indscannede bilag indtil du har modtaget pengene. Bortkomne bilag skal godkendes af økonomiafd. Udbetaling Afregninger sendes til udvalgets kasserer. Korpsledelsen afregner hos Økonomiafdelingen efter godkendelse hos Generalsekretæren eller den økonomiansvarlige på korpskontoret. Så vidt muligt gennemgås modtagne afregninger umiddelbart efter, de modtages på kontoret, og udbetaling sker umiddelbart efter gennemgang under forudsætning af korrekte bilag og godkendelser. Udbetaling til kassereren sker ved overførsel til bankkonto, så Økonomiafdelingen skal have et kontonummer oplyst på specifikationsarket. Normalt sker afregning i løbet af en uge. Husk at oplyse kontonummer på specifikationsarket. Transport Alle udvalgsmedlemmer kan efter aftale med udvalgsformanden få godtgjort transportudgifter. Det bør anvendes billigst muligt transportmiddel. Altså tog, bus eller flere i bilen. Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil refunderes efter statens takster (2016: 1,99 kr. pr. km.). Der refunderes maksimalt et beløb svarende til en standard 2. klasses billet med offentlig transport. Der skal udfyldes et standardbilag med oplysning om kørsel fra/til, mødetype og antal km. I forbindelse med kursusafvikling med meget blandet kørsel føres kørebog. Bilaget finder du på dds.dk/find-blanketter. Brug altid billigste transportmiddel 3

4 Ved kørsel i lånt køretøj kan udgifter til brændstof, med forudgående godkendelse fra udvalgsformand, refunderes efter bilag, kilometerregnskab og rutebeskrivelse. Spejdercheferne kan få dækket udgifter til brug af delebilsordning, hvor Det Danske Spejderkorps har medlemskab. Hvis du anvender digitale billetformer (fx Rejsekortet), skal du også indsende dokumentation ved godtgørelse. Udgift til Wildcard dækkes, såfremt kortet er tjent hjem i besparelser i købsåret. Flyrejser Korpset dækker flyrejser, såfremt det er nødvendigt. Indenrigsflyvning skal godkendes af den ansvarlige udvalgsformand inden købet foretages. Ved flyrejser til udlandet skal dette være godkendt på forhånd af det ansvarlige udvalg og fremgå af udvalgets referat. Følgende informationer skal bruges til billetbestilling: Arrangementets navn og betalende udvalg Fulde navn (som i pas) på alle deltagere Afrejse- og destinationslufthavn Dato for ud- og hjemrejse Mobiltelefonnummer Ønsket til modtagelse af elektronisk billet Informationerne indsendes til korpskontoret på tidligst muligt, dog senest 14 dage inden afrejse. Herefter vil korpskontoret sørge for at bestille flybilletten. De bedste priser på flybilletter opnås 6-8 uger før afrejse. Ved deltagelse på konferencer og lignende afholdt af WOSM eller WAGGGS skal dette på forhånd aftales med DDS Relationer. Flyrejser til udlandet bestilles via korpskontoret. Forplejning I forbindelse med møder og aktiviteter i den fælles organisation kan du få refunderet udgifter til forplejning efter følgende principper: Ved korte møder (mindst 2 timer): op til 120 kr. pr. person Ved lange møder (mindst 6 timer): op til 175 kr. pr. person Ved weekendmøder (fredag til søndag): op til 400 kr. pr. person Ved udlandsrejser: op til 455 kr. om dagen Overskrides beløbsgrænsen refunderes den del af udgiften ikke. Forplejning under transport dækkes også, såfremt det er inkluderet i ovenstående beløb. Én gang om året må udvalget invitere udvalgets medlemmer til større bespisning (sommerfest/juleafslutning eller lignende) hvor der må bruges op til 500 kr. pr. person. Dette gælder også restaurantbesøg. Spejdercheferne kan få dækket omkostninger til repræsentation. Bilag på bespisning skal indeholde anledning og navne på deltagerne. Korpsets alkoholpolitik skal understøttes i forbindelse med indkøb af forplejning. Ved forplejning husk navne på alle deltagere på kvitteringen. Deltagergebyr Det Danske Spejderkorps betaler som udgangspunkt deltagergebyrer ved deltagelse i arrangementer, hvor man repræsenterer Det Danske 4

5 Spejderkorps. Ved delegationer og deltagelse på udenlandske konferencer og kurser skal deltagerne fremgå af udvalgets mødereferat og indsendes til korpskontoret inden tilmelding som sendes til Ved deltagelse på konferencer og lignende afholdt af WOSM eller WAGGGS skal dette på forhånd aftales med DDS Relationer. Skal du på kursus? Din udvalgsformand skal godkende din deltagelse. Deltagelse i Det Danske Spejderkorps egne kurser godkendes af en udvalgsformand og afholdes til fuld pris for det enkelte udvalg. Formålet med deltagelse skal være meget specifikt baseret til en konkret opgave i Det Danske Spejderkorps. Supervision, coaching og personlig rådgivning og lignende dækkes ikke, da dette vil være skattepligtigt. Telefon og internet Det Danske Spejderkorps udbetaler i særlige tilfælde op til kr. pr. år i skattefri telefongodtgørelse. Alle udbetalinger skal godkendes af en af udvalgets formænd. Udbetaling af telefongodtgørelse for kalenderåret, foretages med tilbagevirkende kraft af Økonomiafdelingen i december måned. Kursus- og arrangementsteams kan undtagelsesvis gerne løbende udbetale en på forhånd godkendt telefongodtgørelse efter aftale med Økonomiafdelingen. Ved megen mødeaktivitet via telefon kan der med fordel anvendes programmer som Skype og Messenger. Disse er gratis. Spejdercheferne får stillet fri telefon til rådighed (indenlands), hvis dette ønskes. Godtgørelse skal godkendes af en udvalgsformand. Godtgørelse skal udbetales af korpskontoret. Ansættelse og honorar Hvis det er nødvendigt at udbetale penge til en privatperson (ej moms på fakturaen) fx fordi vedkommende har gjort et stykke arbejde for korpset, kan det kun ske gennem Korpskontorets økonomiafdeling. Vedkommendes CPR-nummer, navn, adresse og kontonummer samt en forklaring på udgiften, sendes til økonomiafdelingen til udbetaling. Honorarer og lignende er skattepligtige, og Det Danske Spejderkorps indberetter beløbene til Skat. Honorarer kan ikke omsættes til kørselsgodtgørelse eller andet. Det er alene Generalsekretæren, der kan indgå ansættelseskontrakter. Møder Se kritisk på antallet af planlagte møder: Nogle gange er det måske billigere at afholde et telefonmøde, især hvis transportudgifterne er store, ligesom weekendmøder ind imellem kan være en fordel, også økonomisk. Ligeledes forventes det, at vi, hvis det overhovedet er muligt, anvender vore egne lokaler/hytter frem for at skulle betale leje andetsteds. Vær fleksibel mht. møder. 5

6 Beklædning & udstyr Korpset betaler i udgangspunktet ikke for beklædning til medlemmer af udvalg. Der kan forekomme enkeltstående tilfælde (såsom delegationer til udenlandske konferencer), hvor dette kan være meningsfyldt. Indkøbte materialer og udstyr afleveres efter brug til korpsets materieldepot eller til korpskontoret. Korpsledelsesmedlemmer kan modtage en årlig skattefri godtgørelse på kr. til køb, vask og vedligehold. Korpset indkøber logovarer til brug for korpsledelsens repræsentation af Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsesmedlemmer kan modtage en godtgørelse for administrative omkostninger til for eksempel kontorartikler og porto på op til kr. pr. År Der kan foretages fællesindkøb over eksempelvis kursusregnskaber, så længe kurserne ikke bliver økonomisk belastet (dvs. kursusteams og deltagere selv skal betale). Fællesindkøb til flere kurser skal indregnes i de enkelte kursusregnskaber, eller konteres på udvalget. Software, hardware og lignende Alt indkøb af software, hardware, fotoudstyr mv. skal indkøbes via korpskontoret. Indkøb aftales med korpskontoret. Gaver Papir og lignende Ved særlige lejligheder kan der gives gaver, men ikke gavekort, da disse er skattepligtige. Gavens værdi skal være passende efter indsats, dog maks. 200 kr. Større gaver er skattepligtige hvorfor, at det ikke refunderes af korpset. Husk at påføre udgiftsbilaget hvem gavemodtager er, hvem gaven er fra samt gavens anledning. Har udvalget behov for et par mapper, nogle plastlommer eller papir og kuverter, kan dette rekvireres billigt på korpskontoret. Aftal nærmere med Korpskontoret. Udgiften konteres udvalget. Der må maks. gives gaver for kr Kontakt korpskontoret, hvis I har brug for kontorartikler. Diverse udgifter Rimelige udgifter i forbindelse med udvalgsarbejdet dækkes. Men vi skal gøre opmærksom på at eksempelvis udgifter til tivolibesøg, bowling eller lignende normalt ikke dækkes. På nær hvis det er en del af den årlige middag, som er nævnt under forplejning. Udgifter til den slags skal godkendes af udvalgets formand og Generalsekretæren på forhånd. Større kontrakter Økonomiafdelingen skal godkende alle større kontrakter og andre aftaler, der indgås på vegne af Det Danske Spejderkorps Kontrakter og aftaler, der samlet indebærer engagement for Det Danske Spejderkorps på mere end kr., og kontrakter af principiel karakter er omfattet af denne regel. Ligeledes skal kontrakter eller økonomiske aftaler, der binder korpset i en periode længere end 2 år, godkendes af Økonomiafdelingen. Herunder også projekter med ekstern finansiering som udvekslings- og internationalt arbejde. 6

7 Fx er aftale om produktion af en bog eller film omfattet af denne regel, selv om bogens enkeltudgifter i sig selv ikke er mere end kr Trykudgifter på kr , forfatterhonorar på kr og sats og fotos kr bringer det samlede projekt op på kr , hvilket indebærer at Økonomiafdelingen skal godkende aftalerne også selvom budgettet til projektet er godkendt af Korpsledelsen. Et projekts samlede pris og ikke kun enkeltudgifterne skal godkendes. Særlige beløbsrammer: Ejendomsinvesteringer. Her er rammen kroner, før der søges godkendelse hos Korpskontoret samt Korpsledelsen. DDS udlejningskontrakter. Her er rammen kroner, før der søges godkendelse hos Korpskontoret samt Korpsledelsen. Investeringsbudgetter I forbindelse med udgivelse/produktion og genoptryk af arbejdsstof og lignende skal der altid udarbejdes et investeringsbudget, som skal godkendes af Generalsekretæren. 7

8 Specifikt for kasserere i den fælles organisation: Kassererens opgaver Alle udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer skal have en kasserer. Er der tale om begrænsede aktiviteter, er det accepteret, at en formand kan varetage kasserer-jobbet. Der kan også vælges én kasserer for et helt hovedområde. Inden for de godkendte afregningsregler og budgetter er det kassererens opgave at udbetale de løbende udgifter for udvalgets medlemmer, kontere afregningerne og indsende underskrevne afregninger inkl. bilag til Økonomiafdelingen på Korpskontoret. Alle kasserere kan få udbetalt et rådighedsbeløb. Beløbets størrelse aftales med Økonomiafdelingen. Hvis en kasserer modtager rådighedsbeløb, er det et krav, at der oprettes en separat foreningskonto. Økonomiafdelingen overfører løbende penge til denne konto i takt med afregninger. Kassereren følger udviklingen i udvalgets udgifter/indtægter og sikrer, at udgifter konteres på de rette konti. Kassereren er i løbende kontakt med formændene om udvalgets økonomiske udvikling. Kontospecifikationer på udvalgets forbrug udsendes ca. en måned efter hver kvartalsafslutning. Alle udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer skal have en kasserer. Forskud Kassereren kan ved periodens start få udbetalt et acontobeløb, som svarer til løbende udgifter i et par måneder. Acontobeløbets størrelse aftales med Økonomiafdelingen. Enkeltpersoner kan ligeledes modtage forskud efter aftale med økonomiafdelingen, såfremt dette godkendes af den respektive udvalgsformand. Bank og likviditet Ejendomme må maksimalt have en samlet likviditet på kr. Overskydende likviditet overføres til DDS hovedkonto. Det opfordres til, at kasserer opretter en separat bankkonto til arbejdet. Dette gælder f.eks. ifm. kurser og lignende aktiviteter. Disse bankkonti skal tømmes og evt. overskud overføres til DDS hovedkonto samtidig med indsendelse af regnskabet for aktiviteten. 8

9 Bilag: Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket Denne Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket skal udfyldes: Hver gang et udvalg, arbejdsgruppe eller aktivitet startes. Fx ved udvalgsstart umiddelbart efter et korpsrådsmøde. Hver gang der sker ændringer i personkredsen, der har bemyndigelse til udvalgets konti. Udvalgsformanden er ansvarlig for udfyldelse af blanketten. Økonomiafdelingen kan ikke foretage udbetaling før blanketten foreligger på korpskontoret. Udvalgsnavn: Ansvarspost: (sæt kryds) Navn: (blokbogstaver) Formand Kasserer Underskrift: Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren, dog ikke egne udgifter. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter på mellem og kr. skal være godkendt af en udvalgsformand. Udgifter over kr. skal være forhåndsgodkendt af udvalgsformænd og Generalsekretær. Kassererens egne udgifter skal godkendes af nærmeste udvalgsformand. Dato: Underskrift Formand: 9

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencetilskud

Retningslinjer for konkurrencetilskud Retningslinjer for konkurrencetilskud Gældende for alle ansøgninger om konkurrencetilskud: - Tilskud kan kun søges af medlemmer af PLØKS, Skovlunde klatreklub. - Det er et krav, at der stilles op i konkurrencen

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Når I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboervalgte eller lokale driftsmedarbejdere skal stå for udlejning af selskabs-, beboer- eller aktivitetslokaler til

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter)

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter) VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA (Puljen til lokale projekter) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (Puljen til lokale projekter) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS 1. Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig type attest fra Det Centrale Kriminalregister, hvor der oplyses, om man tidligere er straffet

Læs mere

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse Vedtægter for Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse 4. udgave - 12. marts 2011 Indhold 1 Foreningens grundlag.................................... 2 2 Foreningens formål og aktiviteter.............................

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 08-06-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

D O M M E R A F T A L E

D O M M E R A F T A L E D O M M E R A F T A L E mellem Danmarks Ishockey Union (DIU) Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby repræsenteret af direktør Enver Hansen og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) repræsenteret af formand Bo

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Udrejse-dokument. Danske Baptisters Spejderkorps Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg

Udrejse-dokument. Danske Baptisters Spejderkorps Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Udrejse-dokument Transport IC eren vil oplyse dig om start- og sluttidspunkt for det officielle program, så snart disse foreligger. Herefter kan du planlægge din rejse og bestille din transport. Hvis der

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinjerne i kredshåndbogen (findes på DKKs hjemmeside) gælder for alle kredsens aktiviteter.

Retningslinjerne i kredshåndbogen (findes på DKKs hjemmeside) gælder for alle kredsens aktiviteter. Retningslinjer for bestyrelse og udvalg i DKK kreds 8. Retningslinjerne i kredshåndbogen (findes på DKKs hjemmeside) gælder for alle kredsens aktiviteter. Udvalg. For hver af de løbende aktiviteter har

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ARRANGEMENTER... 15

INDHOLDSFORTEGNELSE ARRANGEMENTER... 15 Håndbog 15/16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VISION... 5 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS FORMÅL... 5 SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VÆRDIER... 5 ORGANISERING... 6 OPGAVE-

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Rudersdal Spejdernes Kanoklub (RuSK) og en er videreførelse af Søllerødspejdernes Kanoklub. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Område... 2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL og IRIS... 2 Rejser og hotel... 2 Hotelreservation... 3 Forskud / Rejsebudget... 3 Betalingskort... 4 Udbetaling

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Økonomifunktionen. Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret. Distriktslejr Økonomi 1

Økonomifunktionen. Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret. Distriktslejr Økonomi 1 Økonomifunktionen Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret Distriktslejr 2014 - Økonomi 1 Overordnet regelsæt Alle gruppers kontaktperson er også ansvarlig for indbetalinger,

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Åbent for forslag fra medlemmerne

Åbent for forslag fra medlemmerne d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Åbent for forslag fra medlemmerne n Side 2 Skolestart: Er dit barn ulykkesforsikret? n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Kontakt via nettet vinder

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3 Air Greenland har et billetbestillingssystem, kaldet virksomhedsportalen. Systemet bliver betjent via internettet. Betjening af systemet. Billetbestillingssystemet kan betjenes af en person fra en vilkårlig

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2016 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med DSB

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ Troldhøj tilhører Det Danske Spejderkorps, Dybbøl Division, og omfatter matrikel Nørreskov Egen 17 og Nørreskov Egen 24. Troldhøj har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 Formål Troldhøj

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere