SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk"

Transkript

1 7. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no (INT 1303) , (INT 1373) , Søkortrettelser / Chart Corrections på / via "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. "Chart Corrections" contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source. Kort & Matrikelstyrelsen 2010 Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Havneplaner mærket " Kort & Matrikelstyrelsen" må ikke gengives eller reproduceres medmindre der foreligger skriftlig tilladelse hertil. Reproduction is permitted with clear source indication. Port plans labelled " Kort & Matrikelstyrelsen" must not be reproduced or duplicated unless there is written consent. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

2 2 Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Fanø - Røde Klit Sand SW Udtag mellem 1) - 2) Delete between 1) - 2) 1) 55 23,49 N ,84 E kyst / shore 2) 55º19,46 N 008º17,67 E Søkortrettelse / Chart Correction 16/ er an- ramme / border nulleret / is cancelled (Farvandsvæsnet 22. april 2010) (INT 1303) Lübecker Bucht. Niendorf N Tilføj Insert Y ( ) 54º01,00 N 010º47,50 E Søkortrettelse / Chart Correction 16/ er annulleret / is cancelled (NfS 16/10) Hjelm Bugt Udtag Delete Fl(5)Y.20s Afm. / Buoyed Recording Station 54º53,5 N 012º20,0 E (17/ ) Plantagenetgrund E og N Erstat med dybde på 1) Replace with depth in 1) Ret radius på 2) til 1 sm Amend radius in 2) to 1 nm Explosives er uændret / is unchanged ) 54º43,93 N 013º02,80 E 2) 54º40,96 N 012º46,93 E (NfS 17/10) (INT 1373) Als Fjord Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block 55º00,8 N 009º41,6 E (KMS, 6. maj 2010) Karrebæksminde Bugt. Knudshoved N Udtag Delete Y Fl(5)Y.20s Recording Station 55º07,3 N 011º37,6 E (17/ ) Arkona SE Tilføj Insert 54º40,46 N 013º26,93 E (NfS 17/10)

3 Præstø Fjord og Feddet E Udtag på 1) og 2) Delete in 1) and 2) 1) 55º08,65 N 012º07,22 E 2) 55º09,66 N 012º03,23 E (17/ ) Plantagenetgrund N Ret radius til 1 sm Amend radius to 1 nm Explosives er uændret / is unchanged 54º40,96 N 012º46,93 E (NfS 17/10) Fakse Bugt. Feddet E Udtag Delete Recording Station 55º08,65 N 012º07,22 E (17/ ) Hjelm Bugt Udtag med 4 tilhørende Y Delete with 4 accompanying Y Recording Station Fl(5)Y.20s 54º53,5 N 012º20,0 E (17/ )

4 4 HAVNEOPLYSNINGER Den danske Havnelods, Erhvervshavne Side Århus Havn Erstat afsnittet Havnen med: der ejes af Århus kommune, består af: Nordhavn indeholdende Bassin 7, Bassin 5, Bassin 2, Bassin 1 og Åhavn, Sydhavn indeholdende Bassin 8, Bassin 6, Bassin 4 og Bassin 3 samt Slippen. Østhavn indeholdende Bassin 12 (Containerterminal Øst), Bassin 10, og Bassin 9. Miljøhavn indeholdende Bassin 13. Erstat afsnittet Havneområde med: Det til havnen hørende søområde begrænses af følgende positioner: 1) 56º09,943 N 10º13,943 E, kyst, 2) 56º10,000 N 10º14,000 E 3) 56º10,000 N 10º15,400 E 4) 56º09,533 N 10º17,117 E 5) 56º09,050 N 10º17,117 E 6) 56º08,367 N 10º16,367 E 7) 56º08,133 N 10º13,533 E 8) 56º08,390 N 10º13,324 E, kyst. Se i øvrigt kort 127. I forbindelse med implementering af ISPSkodens krav om sikring har Århus Havn inddelt havnen i seks afsnit, som er/kan være afmærket med skilte, som bl.a. forbyder adgang uden særlig tilladelse, samt stiller krav om at ID-kort kan kræves forevist. Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS 74, kapitel XI-2, ISPSkoden), skal overholde de gældende krav i SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden. Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter. Erstat afsnittet Særlige bestemmelser med: (Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Århus Havn af 16. februar 2009) Sejladsregler. For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte bestemmelser med følgende undtagelser eller tilføjelser: 1) Skibe, der krydser løbene til Nord-, Syd- og Østhavn, skal afpasse deres sejlads således, at de ikke bringer sig i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et skib, der sejler i løbenes længderetning. Opstår der alligevel fare for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads i de internationale søvejsregler. 2) Skibe, som krydser fyrlinjen ind til Århus, skal krydse ruten på en styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige retning for trafikken. Ordensbestemmelser. For overholdelse af orden gælder Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne med følgende undtagelser og tilføjelser: 1) Skibe, der ankommer/afgår havnen eller skifter kajplads, skal senest 15 minutter før melde dette til Trafiktjenesten på kanal 12 eller - hvis denne ikke svarer - kanal 16. Såfremt den annoncerede ankomst/afgang/forhaling bliver udsat, skal der senest 10 minutter før afgives korrigerende melding. 2) Lystsejlere, sportsrobåde eller lign. må ikke færdes i Nord-, Syd- og Østhavn samt Miljøhavn. 3) Undevandssejlads i havnebassinerne og løbene til disse er forbudt. 4) ad standardreglementets 3 og 10. For eventuel forsinkelse af fartøjers ekspedition som følge af forhaling har disse intet krav på erstatning. 5) ad standardreglementets 3. Flåder, pramme, entreprenørmateriel og lign., som henligger i havnen, skal til enhver tid være behørig afmærket/belyst.

5 5 6) ad standardreglementets 10. For anvendelse af Århus Havns kraner henvises til Vedtægt for benyttelse af Århus Havns kraner, som på forlangende udleveres af Trafiktjenesten. 7) ad standardreglementets 17. Betingelserne for oplægning af gods kan findes i den gældende udgave af Århus Havns forretningsbetingelser. 8) ad standardreglementets 19. For skibe i regelmæssig fart er skibet ansvarlig for, at de etablerede procedurer følges. Undlades dette foretages sikring for skibets regning. (22/ ) Gedser Havn Afsnittet Anmærkning opdateret (17/ ) Nyborg Havn (Lindholm Terminalen) Afsnittet Anmærkning tilføjet (17/449 og ) Gedser Lystbådehavn Afsnittet Anmærkning tilføjet (17/ ) Vesterby Havn Afsnittet Anmærkning opdateret (17/ ) Kerteminde Havn Afsnittet Anmærkning tilføjet (17/ ) Vordingborg Nordhavn Afsnittet Havnekontor opdateret. (Vordingborg Nordhavn, 3. maj 2010) Kronprins Frederiks Bro Afsnittet Anmærkning opdateret (17/ ) Århus Havn Afsnittene Anmærkning, Havnen, Havneområde og Særlige bestemmelser opdateret. (22/ )

6 6 Udsnit kort/block chart 152 Søkortrettelser/Chart Corrections 17/

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere