Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber"

Transkript

1 Afrapportering: Projekt "Velkomstpakke til sprogskoler" og "Velkomstpakke til sprogskoler udvidelse med forskning, kunstnersamarbejde, videndeling og nye brugerperspektiver" (pulje 2) J. nr og j.nr. AUT Baggrund og formål I 2012 fik Statens Museum for Kunst tilsagn om et bevillingsbeløb på kr. til projektet "Velkomstpakke til sprogskoler" og i 2013 fik museet en ekstra bevilling på kr. til udvidelse og forlængelse af projektet. Projektet var et samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter. Formålet med projektet var at udvikle et stærkt, brugerdifferentieret undervisnings- og formidlingskoncept, der knytter sprogskoler (fokus på sproglæring og danske samfundsforhold/ kultur) og museerne (med fokus på museernes rolle som dannelsesinstitutioner og rum for kulturelt medborgerskab) tættere sammen, og som udnytter museets og kunstens potentiale til at bygge bro mellem faglige, sociale og kulturelle baggrunde og kompetencer. På SMK har vi længe modtaget sprogskolegrupper, men uden forløb direkte målrettet denne specifikke brugergruppe. Vi ønskede derfor at udvikle tilbud ("velkomstpakke") til sprogskolernes tre niveauer DU1, DU2 og DU3 i tæt samarbejde med brugerne (sprogskolelærere og kursister), billedkunstner Lise Harlev og kolleger på Thorvaldsens Museum. Derudover ønskede vi at knytte international forskning til projektet for at blive klogere på projektfeltets potentialer og udfordringer og for at opnå international perspektivering. Velkomstpakken skulle bestå af undervisningsforløb, undervisningsmateriale og brugerudviklede formidlingsfilm. En vigtig og afgørende del af projektet var desuden et ansættelsesprogram, hvor tre kursister fra Københavns Sprogcenter skulle ansættes og udvikle de førnævnte formidlingsfilm. Med udvidelsen af projektet fik vi mulighed for at involvere forskeren Sophia Labadi fra University of Kent, billedkunstneren Lisa Harlev samt lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter på DU1. Det overordnede formål med projektet var at videreudvikle SMKs målrettede arbejde med forskellige brugergrupper i forlængelse af bl.a. museets ungeprojekt ULK og projektet "Kulturinstitutioner som ramme for kulturelt medborgerskab." Følgende spørgsmål har været vigtige for projektet: Hvordan kan kunstmuseer være et redskab til at hjælpe voksne kursister i sproglæringen? Hvordan kan partnerskaber mellem museer og sprogskoler udgøre en ramme for kulturelt medborgerskab for nytilkomne borgere? Og hvordan kan nytilkomne borgere og museet medvirke til skabelsen af nye kulturelle og historiske rammer i gensidige læreprocesser? For en detaljeret beskrivelse af projektets løbende udvikling se blogindlæg på SMKs hjemmeside: Samarbejder/partnerskaber Projektet er udviklet i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter som de primære partnere. På Københavns Sprogcenter har vi samarbejdet med ledelsen ved Randi Frydenlund, undervisere på DU1, DU2 og DU3 og kursister fra alle tre niveauer. Undervisere og kursister har været involveret i udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, og tre kursister har været tilknyttet museet i et kort ansættelsesforløb som medudviklere af formidlingsfilm. Derudover har vi inkluderet testhold fra flere

2 sprogskoler i København (bl.a. IA Sprog og Sprogcenter Hellerup), og vi har løbende (ca. hver 3. måned) holdt netværksmøder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og J.F. Willumsens Museum med fokus på viden- og erfaringsdeling. 1 Velkomstpakke Velkomstpakken består af: - 3 undervisningsforløb: OrdVærkSted for DU2 og DU3 samt et forløb for DU1 - Undervisningsmateriale (10 værkkort til efterbearbejdelse af OrdVærkSted og brug på egen hånd) - Formidlingsfilm Mit yndlingsværk (fungerer som undervisningsmateriale for sprogcentre) - Temalister til brug på egen hånd på museet - Nyhedsbrev til sprogkolelærere/sprogcentre - Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) OrdVærkSted Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i ord og kunst. Forløbene for DU2 og DU3 indledes med en kop kaffe/the og en præsentation af dagens program. Herefter skal kursisterne løse opgaver, der handler om deres personlige oplevelse af udvalgte kunstværker på museet og som handler om danske ord, selvfølgelig. Forløbet begynder og slutter med en opgave om danske yndlingsord. Det er en lille opgave og en øvelse, der sætter fokus på ikke bare ords betydninger, men også deres musikalitet. Øvelsen sætter fokus på det personlige blik og den personlige oplevelse af det danske sprog. Den anden opgave, som fylder mest i forløbet, foregår i museets samlinger af kunst og er knyttet til tre kunstværker. Her skal kursisterne sammen med museumsunderviseren opleve et kunstværk, sætte ord på deres oplevelse og præsentere og diskutere det med hinanden ved hjælp af opgaveark, små øvelser mv. Her indtager kursisterne rollen som formidlere i en performativ præsentation af deres ord. Målet med forløbet er følgende - At lade sprogkursister tilegne sig nye danske ord på en sjov og anderledes måde og i et anderledes læringsrum. - At lade kursisterne møde og tale dansk med andre end sproglæreren og dermed bidrage til at gøre sproget virkeligt. - At give kursisterne en kulturel oplevelse. SMK præsenterer 700 års (vestlig) kunst og kursisterne møder dermed tanker, idéer og udtryk fra mange forskellige historiske perioder. Sammen med hinanden, deres lærere og museumsunderviseren undersøger de museet og diskuterer deres oplevelser af kunsten. - At give kursisterne en social oplevelse. Den fælles oplevelse på museet kan styrke de sociale relationer i gruppen. - At gøre kursisterne fortrolige med billedkunst og øge deres tillid til egne oplevelser, fortolkninger og holdninger. 1 I bevillingen fra Kulturstyrelsen var det en forudsætning, at museet samarbejder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og Industrimuseet i Horsens. Vi har gentagne gange henvendt os til Industrimuseet i Horsens, men de har aldrig besvaret vores henvendelser.

3 - At gøre kursisterne fortrolige med museet og gøre dem opmærksomme på muligheden for at bruge museet og besøge det med venner og familie. (Se den fulde forløbsbeskrivelse og læringsmål bilag 1). Forløb for DU1 Forløbet for DU1 bygger videre på grundstrukturen for DU2 og 3, men med den store forskel, at forløbet er delt i to moduler fordelt på to dage. Første modul foregår på Sprogskolen, og er med til at danne et trygt og dialogisk rum som fundament for det afsluttende modul, der foregår på museet (se forløbsplan fra testforløb bilag 2). Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet målrettet DU2 og 3 består af 10 kort i A5 format. Kortene indeholder værkfotos, grundplan med placering af værk og korte tekstblokke, der kan læses uafhængigt af hinanden, og som giver forskellige vinkler på samme værk. Derudover består kortene af inspirationsord. Materialet er udviklet i samarbejde med billedkunstner Lise Harlev og lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter. Materialet udleveres efter deltagelse i forløbet OrdVærkSted, og kan fx bruges tilbage på Sprogskolen som efterbearbejdelse af forløbet eller som den enkelte kursist visuelle souvenir fra museet og ledsager til et kommende besøg på egen hånd. Alle tekster er testet med kursister og lærere for at opnå det rette sproglige niveau og form. Materialet er et forsøg på at tilgodese flere af de behov og ønsker, der er opstået i udviklingsfasen og i samarbejdet med sprogcentrene. Derudover har vi produceret ét museumskort med fokus på enkelte museumshistoriske informationer og på, hvordan museet kan bruges; værksteder for børn, tegnesal, samlingerne, SMKFriday etc. (se eksempel på materiale bilag 3). Temalister til brug på egen hånd på museet Mange af vores samarbejdspartnere fra sprogskolerne ytrer ønske om at bruge museerne mere fleksibelt på egen hånd og koble museumsbesøget til de tematiske emner, de arbejder med på skolen. Sammen med dem har vi derfor udviklet det lille format "temalister" med forslag til, hvilke værker de kan bruge i deres egen undervisning og ideer til hvordan. Mange af værkerne ligger også til fri download på museets hjemmeside. Temalisterne udsendes hvert kvartal i et nyhedsbrev. Foreløbig har vi lavet to temalister med fokus på NATUR og FRITID (se listerne i bilag 4). Nyhedsbrev til sprogskolelærere Nyhedsbrevet vil udkomme 4 gange om året (efter sommerferien, efter efterårsferien, efter juleferien og efter påske). Målet er at informere om nye undervisningstilbud og arrangementer for sprogskoler og at give inspiration til, hvordan man kan bruge museet og kunsten i sprogundervisningen (se eksempel på nyhedsbrev bilag 5). Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) Ved køb af klippekort på fem forløb opnår sprogskolerne rabat. Vi er i dialog med sprogskolerne om muligheden for en udvidet abonnementsordning. Et ønske og et behov og en ordning, der er til gavn for både museet og sprogcentrene. Formidlingsfilm Mit yndlingsværk En vigtig del af udviklingsprojektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Kursisterne skulle i samarbejde med museumspersonale fra forskellige afdelinger udvikle manuskripter til korte formidlingsfilm om deres yndlingsværk. Igen var det overordnede mål at skabe rum for den personlige

4 oplevelse af værkerne, at kursisterne kunne relatere til værkerne ud fra deres vidt forskellige baggrund fagligt, kulturelt, sprogligt etc. (Se mere om ansættelsesprogrammet længere nede). Krav til manus var bl.a.: - Introen skulle foregå et sted på SMK, som havde en særlig betydning for kursisten - En del af teksten skulle siges på kursistens modersmål Det resulterede i tre små film på SMK om vidt forskellige værker og vidt forskellige narrativer: Vahid fra Iran valgte marmorstatuetten Herkules brydes med Antæus (1600-tallet) og koblede den til sin egen store interesse for brydning og sit professionelle virke som både bryderdommer og tandlæge. I filmen zoomer han derfor bl.a. ind på muskulatur og tandsæt. Hans favoritsted på museet blev underviserkontoret, hvor det daglige arbejde havde fundet sted. Lezel begynder i installationen Please keep quiet (2003) af Elmgreen og Dragset og fortæller om, hvordan hun som sygeplejerske fra Filippinerne med det samme går i gang med at diagnosticere patienterne. Hendes yndlingsværk er Arthur Köpckes Sølvskulptur ( ), som hun bl.a. relaterer til religion og indsamling af affald på havets bund i Filippinerne noget hun gjorde som frivillig. Maija fra Letland har gennem mange år boet i flere forskellige lande og er optaget af, hvad tilhørsforhold og konstruktion af national identitet betyder for identitetsdannelse. Hendes film kobler derfor den danske guldalder og performanceværket The Nation af kunstnerduoen J&K ( ), og hun udfordrer beskueren til selv at tage stilling. De fire film på Thorvaldsens Museum kredser også om vidt forskellige temaer og tilgange: Kay fra England fremfører en dramatiseret fortælling af myten om Ganymedes med Jupiters ørn. Tariq fra Syrien skaber sit eget drabelig eventyr om en kongesøn ud fra Thorvaldsens Johannesgruppen. Francesca fra Italien føler sig hurtigt hjemme blandt guldalderens italienske motiver og vælger Ditlev Bluncks værk La Gensola, en restaurant i Rom, hvor hun selv er kommet. Og Jiang finder ligheder mellem Thorvaldsens tre gratier og asiatiske kvinder. Filmprojektet blev afsluttet og fejret med filmvisning, taler og reception på SMK i juni Alle film kan ses her: Ansættelsesforløb En vigtig del af projektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Formålet var at lade kursisterne indgå i dagligdagen på arbejdspladsen og udvikle manus til korte formidlingsfilm. Rekrutteringen foregik blandt deltagere på de mange testforløb fra DU3. Vores udvælgelseskriterie var spredning i sprog, nationalitet, køn og uddannelse, og på SMK ansatte vi Vahid Abbasi fra Iran (farsi), Lezel Indal fra Filippinerne (tagalog) og Maija Ivanova fra Letland (lettisk). I ca. to måneder var Maija, Lezel og Vahid del af formidlingsafdelingen med faste kontorpladser, ID kort og løn (honorar). Da de samtidig skulle følge undervisningen på Københavns Sprogcenter, var de på museet et par dage om ugen. Her arbejdede de med udvikling af manus til formidlingsfilmene i samarbejde med bl.a. personale fra Formidlingsafdelingen (B&U enheden, Web tv enheden), Bevaringsafdelingen og Samlings- og Forskningsafdelingen.

5 Rammen var, at vælge et yndlingsværk og indsamle ord om værket ud fra deres personlige oplevelse og interesser. De havde mulighed for dialog med det personale, som de fandt relevant. Maija og Vahid mødtes med inspektører og Lezel med en konservator. Derudover inviterede de venner og familie ind på museet til dialog om værkerne og interviewede også gæster på SMK med henblik på at indsamle ord. De indsamlede ord blev løbende noteret på særlige arbejdsark udviklet til formålet. Som del af ansættelsesforløbet mødtes SMK og Thorvaldsen teamet. Én gang på Thorvaldsens Museum og én gang på SMK, hvor kursisterne formidlede deres værker og faciliterede små aktiviteter. De overtog hermed rollen som formidlere. Sidste fase af ansættelsesforløb var produktionen af filmene med generalprøve og optagelser. Metode og formidlingsformer I projektet har vi arbejdet med forskellige metodiske tilgange og formidlingsformer. Den dialogbaserede undervisningsform med fokus på flerstemmighed, variation, deltagelse og praktisk-æstetiske aktiviteter er fundament for undervisningsforløbene og de kunstnerledede workshops med Lise Harlev. Hendes egen kunstneriske praksis, der involverer refleksioner over identitetsskabelse og sprogets betydning og forskydninger, var med til at strukturere forløbet. I de kunstnerledede workshops, i udvikling af undervisningsforløbene og i udvikling af undervisningsmaterialet deltog både kursister, museumsundervisere og sprogskolelærere. For DU1 kursister foregik en del af forløbet på Sprogcenteret og en del af forløbet på SMK, da behovet for et trygt og tillidsfuldt rum og kendskab til museumspersonalet viste sig altafgørende. Ansættelsesprogrammet er baseret på brugerinvolveringsmetoder og peer til peer formidling, hvor kursisterne overtog rollen som museumsformidlere og udviklede egne formidlingsgreb. Vi har grundlæggende haft fokus på tilegnelse af enkeltord gennem den personlige oplevelse af kunsten og gennem en legende og afslappet atmosfære. Dermed har vi også haft fokus på selve velkomsten og relationerne mellem kursister, lærere og museumsundervisere samt den fortsatte fastholdelse gennem invitationer til ferniseringer og andre arrangementer. Forskning Sophia Labadi fra University of Kent arbejder pt. på en publikation om museer og kulturinstitutioner i relation til socioøkonomiske menneskerettigheder. Citeret i et blogindlæg på smk.dk siger hun bl.a.: Min forskning analyserer hvordan museer fremmer de socioøkonomiske menneskerettigheder specifikt retten til uddannelse og/eller retten til ordentligt arbejde blandt nye migranter. Tidligere forskning på området har primært fokuseret på migranternes kulturelle rettigheder og på cases fra den angelsaksiske verden. I denne nye forskning er jeg interesseret i at analysere programmer, som sjældent er blevet taget med i betragtning i særdeleshed dem, der sigter efter at fremme retten til uddannelse og retten til arbejde blandt nye migranter. Jeg havde læst om SMKs arbejde med sprogkursister og så, at det kunne være en glimrende case for mit arbejde.

6 (Se mere på blogindlæg om forskerens første konklusioner: (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/smkblogger/artikel/forskerens-foerste-konklusioner-om-sprogskoler-paa-museer/) Sophia Labadi opholdt sig i foråret 2014 to måneder på SMK, hvor hun fulgte projektet og interviewede kursister, sprogskolelærere, museumsansatte og andre interessenter bl.a. repræsentanter for Kulturstyrelsen. Det empiriske materiale bliver behandlet i hendes kommende bog. SMK indgår sammen med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum, Manchester Museum og Musée de l'histoire de l immigration i Paris som case i publikationen, og en artikel vil højst sandsynlig blive publiceret i et internationalt tidsskrift (se Sophia Labadis udkast til artikel bilag 6). Dokumentation/kommunikation/formidling Vi besluttede tidligt, at vi løbende ville dokumentere projektet via en blog på smk.dk. Bloggen beskriver selve forløbet med indledende workshop med kunstner Lise Harlev, testforløb, rekruttering, ansættelsesprogram, forskning og filmpremiere. Og så har vi brugt den til at fremlægge vores refleksioner (tvivl, udfordringer etc.). Dermed fungerer bloggen både som formidling af projektet til alle interesserede, men også som vores eget refleksionsrum (Se bilag 7 eller på Under Maija, Lezel og Vahids ansættelse inviterede vi Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1, der interviewede alle tre til et afsnit af programmet. Programmet kan høres her: Derudover har vi holdt flere oplæg og formidlet projektet nationalt og internationalt: - Oplæg for ansatte på Næstved Sprogcenter, august Oplæg på Inclusive Museum i LA, august Oplæg på fagligt møde for alle DU 2 og 3 undervisere på Københavns Sprogcenter, august Oplæg på konferencen Arts and Audiences i Reykjavik, oktober 2014 I september 2014 afholdt Sophia Labadi en workshop på SMK, hvor hun fremlagde foreløbige resultater og inviterede deltagere til kritisk refleksion og feedback, som bliver del af hendes videre arbejde med forskningsprojektet. I samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Thorvaldsens Museum planlægger vi endvidere en temadag for og med kolleger i Skoletjenesten på Sjælland. Tidspunkt endnu ikke fastlagt. Afvigelser fra ansøgningen Projektet har løbende skiftet karakter jo klogere på vores målgruppe vi er blevet. Følgende afvigelser kan nævnes: - Manual/vejledende opmærksomhedspunkter til museumsundervisere fravalgte vi, da Sorø Kunstmuseum ved projektets opstart publicerede en lignende manual, et metode- og inspirationsmateriale, der kan bruges på tværs af museer (se materialet her

7 - Vi valgte også at lave vores eget undervisningsmateriale og ikke et fælles materiale med Thorvaldsens Museum, bl.a. fordi det blev tydeligt i projektfasen, at behovene var forskellige for de to museer. Begge museer har udviklet materialer i samarbejde med Lise Harlev. - I forlængelse af ovenstående punkt kan nævnes, at vi fravalgte brugen af de allerede eksisterende materialer MIT og Grib udfordringen. Disse materialer viste sig mindre velegnede til målgruppen og til materialets formål. - Vi fravalgte at oversætte materialet til kursisternes modersmål, da antallet at sprog ville blive for omfattende og da vi ønskede at holde fokus på sproglæringen (dansk). Til gengæld fik vi oversat vores blog til engelsk og inddrog monologer på modersmål i de små formidlingsfilm. - Da vi ikke fik bevilliget det fulde beløb i anden ansøgningsrunde, fravalgte vi at afholde et internationalt seminar. - Vi fik undervejs i projektforløbet tilladelse til at rykke rundt på budgetposterne og bruge midler afsat til udvikling af manual på udvikling af DU1 forløb i stedet for. Denne proces er stadig i gang. Konklusion og læringsudbytte Projektet Velkomstpakke til sprogskoler har været et vigtigt skridt for SMKs målgruppearbejde og kulturelt medborgerskab, og læringsudbyttet afgørende for det videre arbejde. Ikke kun for B&U enheden og Formidlingsafdelingen men for SMK som institution. Projektet er bl.a. blevet del af den øverste ledelses refleksioner over museets rolle i samfundet og en vigtig komponent i museets strategi. Kommunikationsafdelingen har fulgt projektet og vores fokus på andre kommunikationsformer og kan bruge erfaringerne til at rydde ud i de mange koder og indforståede henvendelsesformer, som SMKs foldere og nyhedsbreve bærer præg af. Så projektet har vist sig at være lige dele inreach som outreach. Vi har opnået et stort kendskab til målgruppen og især til de udfordringer, vi står overfor med DU1 kursisterne, der for manges vedkommende har meget få sprogkundskaber udover deres modersmål. Til gengæld har vi også erfaret styrken i at være institution for visuel kultur, der giver mulighed for dialog via vores genstandsfelt. Vores undervisningsforløb er flittigt brugt, og vi får god respons fra brugerne. Vi har nu det nødvendige fundament til videreudvikling af nye forløb til målgruppen. Vi eksperimenterer med kaffedrikning i museets publikumsområde (Skulpturgaden) for at udnytte museet som et særligt læringsrum og som del af den vigtige intro til SMK. Og vi kan konkludere, at netop denne del af undervisningsforløbene er afgørende for det samlede læringsudbytte. Velkomsten, den dialogiske atmosfære og trygheden. Ansættelsesprogrammet har vist sig afgørende for de ansatte kursisters følelse af inklusion i det danske samfund. Vi har stadig tæt kontakt til Maija, Lezel og Vahid, og de har alle efterfølgende fået jobs. Hovedpointen er, at de følte sig taget alvorligt, at de fik mulighed for at indgå i dagligdagen på en stor dansk arbejdsplads, at de alle nævner vigtigheden af SMKs anderkendelse i samfundet som en seriøs arbejdsplads, og at de blev modigere i forhold til sproget. Som Vahid sagde i sin tale til visningen af formidlingsfilmene i juni 2014: Første gang jeg talte dansk uden for skolen, var her på dette museum. Det var stedet, hvor jeg følte mig sikker, og troede på mig selv, jeg havde ikke sagt et ord inden jeg kom hertil. I sin simpelhed troede jeg ikke folk ville forstå mig, men da jeg indså at folk kunne forstå mig her på SMK, sagde jeg til mig selv, når folk forstår mig her, må andre også kunne forstå mig, og jeg behøver derfor ikke at være flov eller bange, for at udtrykke mig. Også friheden i arbejdet har de fremhævet. At de selv måtte vælge værk. At deres mening og

8 oplevelse var i centrum. Fx oplevede vi, at de begyndte at udvikle deres egne formidlingsmetoder og øvelser, som de brugte ved udvekslingen med Thorvaldsens Museum. Projektet er slut som projekt velkomstpakken er del af museets daglige praksis. Men udviklingen er langt fra slut. Vi har skabt et stærkt fundament, en række platforme med stort potentiale for knopskydninger. Vi ønsker at gøre ansættelsesprogrammet til del af museets praksis, at etablere frivillige samtalegrupper, at udvikle flere forløb etc. Og vi ønsker at løfte projektet ud af B&U enhedens rammer til hele husets fælles ansvar. Derfor arbejder vi nu videre med at finde finansiering til et flerårigt program med mulighed for ansættelse af en daglig facilitator. Og det betyder naturligvis også, at vi kaster et kritisk blik på det, vi allerede har gjort. Skulle vi inddrage flere kunsteriske udtryksformer som praktisk-æstetiske aktiviteter i undervisnigsnforløbene? Var ansættelsesprogrammet for styret? Hvem lavede vi filmene for? Gav det mening for kursisterne? Blev det mere en reklamesøjle for SMKs arbejde med målgrupper? Hvor giver det mening at vise filmene? Hvor lægger projektet sig i forhold til større tanker om kulturelt medborgerskab? Måske midt imellem den forståelse af medborgerskab, der handler om rettigheder og pligter (at man lærer livet på en dansk arbejdsplads at kende, og man lærer et sprog etc.) og kulturelt medborgerskab, der har fokus på identitetsskabelse, deltagelse og følelsen af at høre til. Det giver i den grad mening, at museet byder ind. Projektet har bevist, at museet kan bidrage og påtage sig et socialt ansvar i forhold til inklusions- og integrationsprocesser i samfundet. Nana Bernhardt Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst Bilag 1. Forløbsbeskrivelse DU 2 og 3 2. Forløbsbeskrivelse DU1 3. Uv-materiale for DU2 og DU3 4. Temalister 5. Nyhedsbrev for sprogskoler 6. Sophias artikel 7. blog

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge Skoletjenestens Katalogtilbud 2012-13 Børn og unge Skoletjenesten 2012 www.skoletjenesten.horsens.dk Nr. Aktivitet Katalogtilbud Alle med tilmelding til Skoletjenesten 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere