Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber"

Transkript

1 Afrapportering: Projekt "Velkomstpakke til sprogskoler" og "Velkomstpakke til sprogskoler udvidelse med forskning, kunstnersamarbejde, videndeling og nye brugerperspektiver" (pulje 2) J. nr og j.nr. AUT Baggrund og formål I 2012 fik Statens Museum for Kunst tilsagn om et bevillingsbeløb på kr. til projektet "Velkomstpakke til sprogskoler" og i 2013 fik museet en ekstra bevilling på kr. til udvidelse og forlængelse af projektet. Projektet var et samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter. Formålet med projektet var at udvikle et stærkt, brugerdifferentieret undervisnings- og formidlingskoncept, der knytter sprogskoler (fokus på sproglæring og danske samfundsforhold/ kultur) og museerne (med fokus på museernes rolle som dannelsesinstitutioner og rum for kulturelt medborgerskab) tættere sammen, og som udnytter museets og kunstens potentiale til at bygge bro mellem faglige, sociale og kulturelle baggrunde og kompetencer. På SMK har vi længe modtaget sprogskolegrupper, men uden forløb direkte målrettet denne specifikke brugergruppe. Vi ønskede derfor at udvikle tilbud ("velkomstpakke") til sprogskolernes tre niveauer DU1, DU2 og DU3 i tæt samarbejde med brugerne (sprogskolelærere og kursister), billedkunstner Lise Harlev og kolleger på Thorvaldsens Museum. Derudover ønskede vi at knytte international forskning til projektet for at blive klogere på projektfeltets potentialer og udfordringer og for at opnå international perspektivering. Velkomstpakken skulle bestå af undervisningsforløb, undervisningsmateriale og brugerudviklede formidlingsfilm. En vigtig og afgørende del af projektet var desuden et ansættelsesprogram, hvor tre kursister fra Københavns Sprogcenter skulle ansættes og udvikle de førnævnte formidlingsfilm. Med udvidelsen af projektet fik vi mulighed for at involvere forskeren Sophia Labadi fra University of Kent, billedkunstneren Lisa Harlev samt lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter på DU1. Det overordnede formål med projektet var at videreudvikle SMKs målrettede arbejde med forskellige brugergrupper i forlængelse af bl.a. museets ungeprojekt ULK og projektet "Kulturinstitutioner som ramme for kulturelt medborgerskab." Følgende spørgsmål har været vigtige for projektet: Hvordan kan kunstmuseer være et redskab til at hjælpe voksne kursister i sproglæringen? Hvordan kan partnerskaber mellem museer og sprogskoler udgøre en ramme for kulturelt medborgerskab for nytilkomne borgere? Og hvordan kan nytilkomne borgere og museet medvirke til skabelsen af nye kulturelle og historiske rammer i gensidige læreprocesser? For en detaljeret beskrivelse af projektets løbende udvikling se blogindlæg på SMKs hjemmeside: Samarbejder/partnerskaber Projektet er udviklet i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter som de primære partnere. På Københavns Sprogcenter har vi samarbejdet med ledelsen ved Randi Frydenlund, undervisere på DU1, DU2 og DU3 og kursister fra alle tre niveauer. Undervisere og kursister har været involveret i udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, og tre kursister har været tilknyttet museet i et kort ansættelsesforløb som medudviklere af formidlingsfilm. Derudover har vi inkluderet testhold fra flere

2 sprogskoler i København (bl.a. IA Sprog og Sprogcenter Hellerup), og vi har løbende (ca. hver 3. måned) holdt netværksmøder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og J.F. Willumsens Museum med fokus på viden- og erfaringsdeling. 1 Velkomstpakke Velkomstpakken består af: - 3 undervisningsforløb: OrdVærkSted for DU2 og DU3 samt et forløb for DU1 - Undervisningsmateriale (10 værkkort til efterbearbejdelse af OrdVærkSted og brug på egen hånd) - Formidlingsfilm Mit yndlingsværk (fungerer som undervisningsmateriale for sprogcentre) - Temalister til brug på egen hånd på museet - Nyhedsbrev til sprogkolelærere/sprogcentre - Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) OrdVærkSted Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i ord og kunst. Forløbene for DU2 og DU3 indledes med en kop kaffe/the og en præsentation af dagens program. Herefter skal kursisterne løse opgaver, der handler om deres personlige oplevelse af udvalgte kunstværker på museet og som handler om danske ord, selvfølgelig. Forløbet begynder og slutter med en opgave om danske yndlingsord. Det er en lille opgave og en øvelse, der sætter fokus på ikke bare ords betydninger, men også deres musikalitet. Øvelsen sætter fokus på det personlige blik og den personlige oplevelse af det danske sprog. Den anden opgave, som fylder mest i forløbet, foregår i museets samlinger af kunst og er knyttet til tre kunstværker. Her skal kursisterne sammen med museumsunderviseren opleve et kunstværk, sætte ord på deres oplevelse og præsentere og diskutere det med hinanden ved hjælp af opgaveark, små øvelser mv. Her indtager kursisterne rollen som formidlere i en performativ præsentation af deres ord. Målet med forløbet er følgende - At lade sprogkursister tilegne sig nye danske ord på en sjov og anderledes måde og i et anderledes læringsrum. - At lade kursisterne møde og tale dansk med andre end sproglæreren og dermed bidrage til at gøre sproget virkeligt. - At give kursisterne en kulturel oplevelse. SMK præsenterer 700 års (vestlig) kunst og kursisterne møder dermed tanker, idéer og udtryk fra mange forskellige historiske perioder. Sammen med hinanden, deres lærere og museumsunderviseren undersøger de museet og diskuterer deres oplevelser af kunsten. - At give kursisterne en social oplevelse. Den fælles oplevelse på museet kan styrke de sociale relationer i gruppen. - At gøre kursisterne fortrolige med billedkunst og øge deres tillid til egne oplevelser, fortolkninger og holdninger. 1 I bevillingen fra Kulturstyrelsen var det en forudsætning, at museet samarbejder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og Industrimuseet i Horsens. Vi har gentagne gange henvendt os til Industrimuseet i Horsens, men de har aldrig besvaret vores henvendelser.

3 - At gøre kursisterne fortrolige med museet og gøre dem opmærksomme på muligheden for at bruge museet og besøge det med venner og familie. (Se den fulde forløbsbeskrivelse og læringsmål bilag 1). Forløb for DU1 Forløbet for DU1 bygger videre på grundstrukturen for DU2 og 3, men med den store forskel, at forløbet er delt i to moduler fordelt på to dage. Første modul foregår på Sprogskolen, og er med til at danne et trygt og dialogisk rum som fundament for det afsluttende modul, der foregår på museet (se forløbsplan fra testforløb bilag 2). Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet målrettet DU2 og 3 består af 10 kort i A5 format. Kortene indeholder værkfotos, grundplan med placering af værk og korte tekstblokke, der kan læses uafhængigt af hinanden, og som giver forskellige vinkler på samme værk. Derudover består kortene af inspirationsord. Materialet er udviklet i samarbejde med billedkunstner Lise Harlev og lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter. Materialet udleveres efter deltagelse i forløbet OrdVærkSted, og kan fx bruges tilbage på Sprogskolen som efterbearbejdelse af forløbet eller som den enkelte kursist visuelle souvenir fra museet og ledsager til et kommende besøg på egen hånd. Alle tekster er testet med kursister og lærere for at opnå det rette sproglige niveau og form. Materialet er et forsøg på at tilgodese flere af de behov og ønsker, der er opstået i udviklingsfasen og i samarbejdet med sprogcentrene. Derudover har vi produceret ét museumskort med fokus på enkelte museumshistoriske informationer og på, hvordan museet kan bruges; værksteder for børn, tegnesal, samlingerne, SMKFriday etc. (se eksempel på materiale bilag 3). Temalister til brug på egen hånd på museet Mange af vores samarbejdspartnere fra sprogskolerne ytrer ønske om at bruge museerne mere fleksibelt på egen hånd og koble museumsbesøget til de tematiske emner, de arbejder med på skolen. Sammen med dem har vi derfor udviklet det lille format "temalister" med forslag til, hvilke værker de kan bruge i deres egen undervisning og ideer til hvordan. Mange af værkerne ligger også til fri download på museets hjemmeside. Temalisterne udsendes hvert kvartal i et nyhedsbrev. Foreløbig har vi lavet to temalister med fokus på NATUR og FRITID (se listerne i bilag 4). Nyhedsbrev til sprogskolelærere Nyhedsbrevet vil udkomme 4 gange om året (efter sommerferien, efter efterårsferien, efter juleferien og efter påske). Målet er at informere om nye undervisningstilbud og arrangementer for sprogskoler og at give inspiration til, hvordan man kan bruge museet og kunsten i sprogundervisningen (se eksempel på nyhedsbrev bilag 5). Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) Ved køb af klippekort på fem forløb opnår sprogskolerne rabat. Vi er i dialog med sprogskolerne om muligheden for en udvidet abonnementsordning. Et ønske og et behov og en ordning, der er til gavn for både museet og sprogcentrene. Formidlingsfilm Mit yndlingsværk En vigtig del af udviklingsprojektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Kursisterne skulle i samarbejde med museumspersonale fra forskellige afdelinger udvikle manuskripter til korte formidlingsfilm om deres yndlingsværk. Igen var det overordnede mål at skabe rum for den personlige

4 oplevelse af værkerne, at kursisterne kunne relatere til værkerne ud fra deres vidt forskellige baggrund fagligt, kulturelt, sprogligt etc. (Se mere om ansættelsesprogrammet længere nede). Krav til manus var bl.a.: - Introen skulle foregå et sted på SMK, som havde en særlig betydning for kursisten - En del af teksten skulle siges på kursistens modersmål Det resulterede i tre små film på SMK om vidt forskellige værker og vidt forskellige narrativer: Vahid fra Iran valgte marmorstatuetten Herkules brydes med Antæus (1600-tallet) og koblede den til sin egen store interesse for brydning og sit professionelle virke som både bryderdommer og tandlæge. I filmen zoomer han derfor bl.a. ind på muskulatur og tandsæt. Hans favoritsted på museet blev underviserkontoret, hvor det daglige arbejde havde fundet sted. Lezel begynder i installationen Please keep quiet (2003) af Elmgreen og Dragset og fortæller om, hvordan hun som sygeplejerske fra Filippinerne med det samme går i gang med at diagnosticere patienterne. Hendes yndlingsværk er Arthur Köpckes Sølvskulptur ( ), som hun bl.a. relaterer til religion og indsamling af affald på havets bund i Filippinerne noget hun gjorde som frivillig. Maija fra Letland har gennem mange år boet i flere forskellige lande og er optaget af, hvad tilhørsforhold og konstruktion af national identitet betyder for identitetsdannelse. Hendes film kobler derfor den danske guldalder og performanceværket The Nation af kunstnerduoen J&K ( ), og hun udfordrer beskueren til selv at tage stilling. De fire film på Thorvaldsens Museum kredser også om vidt forskellige temaer og tilgange: Kay fra England fremfører en dramatiseret fortælling af myten om Ganymedes med Jupiters ørn. Tariq fra Syrien skaber sit eget drabelig eventyr om en kongesøn ud fra Thorvaldsens Johannesgruppen. Francesca fra Italien føler sig hurtigt hjemme blandt guldalderens italienske motiver og vælger Ditlev Bluncks værk La Gensola, en restaurant i Rom, hvor hun selv er kommet. Og Jiang finder ligheder mellem Thorvaldsens tre gratier og asiatiske kvinder. Filmprojektet blev afsluttet og fejret med filmvisning, taler og reception på SMK i juni Alle film kan ses her: Ansættelsesforløb En vigtig del af projektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Formålet var at lade kursisterne indgå i dagligdagen på arbejdspladsen og udvikle manus til korte formidlingsfilm. Rekrutteringen foregik blandt deltagere på de mange testforløb fra DU3. Vores udvælgelseskriterie var spredning i sprog, nationalitet, køn og uddannelse, og på SMK ansatte vi Vahid Abbasi fra Iran (farsi), Lezel Indal fra Filippinerne (tagalog) og Maija Ivanova fra Letland (lettisk). I ca. to måneder var Maija, Lezel og Vahid del af formidlingsafdelingen med faste kontorpladser, ID kort og løn (honorar). Da de samtidig skulle følge undervisningen på Københavns Sprogcenter, var de på museet et par dage om ugen. Her arbejdede de med udvikling af manus til formidlingsfilmene i samarbejde med bl.a. personale fra Formidlingsafdelingen (B&U enheden, Web tv enheden), Bevaringsafdelingen og Samlings- og Forskningsafdelingen.

5 Rammen var, at vælge et yndlingsværk og indsamle ord om værket ud fra deres personlige oplevelse og interesser. De havde mulighed for dialog med det personale, som de fandt relevant. Maija og Vahid mødtes med inspektører og Lezel med en konservator. Derudover inviterede de venner og familie ind på museet til dialog om værkerne og interviewede også gæster på SMK med henblik på at indsamle ord. De indsamlede ord blev løbende noteret på særlige arbejdsark udviklet til formålet. Som del af ansættelsesforløbet mødtes SMK og Thorvaldsen teamet. Én gang på Thorvaldsens Museum og én gang på SMK, hvor kursisterne formidlede deres værker og faciliterede små aktiviteter. De overtog hermed rollen som formidlere. Sidste fase af ansættelsesforløb var produktionen af filmene med generalprøve og optagelser. Metode og formidlingsformer I projektet har vi arbejdet med forskellige metodiske tilgange og formidlingsformer. Den dialogbaserede undervisningsform med fokus på flerstemmighed, variation, deltagelse og praktisk-æstetiske aktiviteter er fundament for undervisningsforløbene og de kunstnerledede workshops med Lise Harlev. Hendes egen kunstneriske praksis, der involverer refleksioner over identitetsskabelse og sprogets betydning og forskydninger, var med til at strukturere forløbet. I de kunstnerledede workshops, i udvikling af undervisningsforløbene og i udvikling af undervisningsmaterialet deltog både kursister, museumsundervisere og sprogskolelærere. For DU1 kursister foregik en del af forløbet på Sprogcenteret og en del af forløbet på SMK, da behovet for et trygt og tillidsfuldt rum og kendskab til museumspersonalet viste sig altafgørende. Ansættelsesprogrammet er baseret på brugerinvolveringsmetoder og peer til peer formidling, hvor kursisterne overtog rollen som museumsformidlere og udviklede egne formidlingsgreb. Vi har grundlæggende haft fokus på tilegnelse af enkeltord gennem den personlige oplevelse af kunsten og gennem en legende og afslappet atmosfære. Dermed har vi også haft fokus på selve velkomsten og relationerne mellem kursister, lærere og museumsundervisere samt den fortsatte fastholdelse gennem invitationer til ferniseringer og andre arrangementer. Forskning Sophia Labadi fra University of Kent arbejder pt. på en publikation om museer og kulturinstitutioner i relation til socioøkonomiske menneskerettigheder. Citeret i et blogindlæg på smk.dk siger hun bl.a.: Min forskning analyserer hvordan museer fremmer de socioøkonomiske menneskerettigheder specifikt retten til uddannelse og/eller retten til ordentligt arbejde blandt nye migranter. Tidligere forskning på området har primært fokuseret på migranternes kulturelle rettigheder og på cases fra den angelsaksiske verden. I denne nye forskning er jeg interesseret i at analysere programmer, som sjældent er blevet taget med i betragtning i særdeleshed dem, der sigter efter at fremme retten til uddannelse og retten til arbejde blandt nye migranter. Jeg havde læst om SMKs arbejde med sprogkursister og så, at det kunne være en glimrende case for mit arbejde.

6 (Se mere på blogindlæg om forskerens første konklusioner: (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/smkblogger/artikel/forskerens-foerste-konklusioner-om-sprogskoler-paa-museer/) Sophia Labadi opholdt sig i foråret 2014 to måneder på SMK, hvor hun fulgte projektet og interviewede kursister, sprogskolelærere, museumsansatte og andre interessenter bl.a. repræsentanter for Kulturstyrelsen. Det empiriske materiale bliver behandlet i hendes kommende bog. SMK indgår sammen med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum, Manchester Museum og Musée de l'histoire de l immigration i Paris som case i publikationen, og en artikel vil højst sandsynlig blive publiceret i et internationalt tidsskrift (se Sophia Labadis udkast til artikel bilag 6). Dokumentation/kommunikation/formidling Vi besluttede tidligt, at vi løbende ville dokumentere projektet via en blog på smk.dk. Bloggen beskriver selve forløbet med indledende workshop med kunstner Lise Harlev, testforløb, rekruttering, ansættelsesprogram, forskning og filmpremiere. Og så har vi brugt den til at fremlægge vores refleksioner (tvivl, udfordringer etc.). Dermed fungerer bloggen både som formidling af projektet til alle interesserede, men også som vores eget refleksionsrum (Se bilag 7 eller på Under Maija, Lezel og Vahids ansættelse inviterede vi Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1, der interviewede alle tre til et afsnit af programmet. Programmet kan høres her: Derudover har vi holdt flere oplæg og formidlet projektet nationalt og internationalt: - Oplæg for ansatte på Næstved Sprogcenter, august Oplæg på Inclusive Museum i LA, august Oplæg på fagligt møde for alle DU 2 og 3 undervisere på Københavns Sprogcenter, august Oplæg på konferencen Arts and Audiences i Reykjavik, oktober 2014 I september 2014 afholdt Sophia Labadi en workshop på SMK, hvor hun fremlagde foreløbige resultater og inviterede deltagere til kritisk refleksion og feedback, som bliver del af hendes videre arbejde med forskningsprojektet. I samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Thorvaldsens Museum planlægger vi endvidere en temadag for og med kolleger i Skoletjenesten på Sjælland. Tidspunkt endnu ikke fastlagt. Afvigelser fra ansøgningen Projektet har løbende skiftet karakter jo klogere på vores målgruppe vi er blevet. Følgende afvigelser kan nævnes: - Manual/vejledende opmærksomhedspunkter til museumsundervisere fravalgte vi, da Sorø Kunstmuseum ved projektets opstart publicerede en lignende manual, et metode- og inspirationsmateriale, der kan bruges på tværs af museer (se materialet her

7 - Vi valgte også at lave vores eget undervisningsmateriale og ikke et fælles materiale med Thorvaldsens Museum, bl.a. fordi det blev tydeligt i projektfasen, at behovene var forskellige for de to museer. Begge museer har udviklet materialer i samarbejde med Lise Harlev. - I forlængelse af ovenstående punkt kan nævnes, at vi fravalgte brugen af de allerede eksisterende materialer MIT og Grib udfordringen. Disse materialer viste sig mindre velegnede til målgruppen og til materialets formål. - Vi fravalgte at oversætte materialet til kursisternes modersmål, da antallet at sprog ville blive for omfattende og da vi ønskede at holde fokus på sproglæringen (dansk). Til gengæld fik vi oversat vores blog til engelsk og inddrog monologer på modersmål i de små formidlingsfilm. - Da vi ikke fik bevilliget det fulde beløb i anden ansøgningsrunde, fravalgte vi at afholde et internationalt seminar. - Vi fik undervejs i projektforløbet tilladelse til at rykke rundt på budgetposterne og bruge midler afsat til udvikling af manual på udvikling af DU1 forløb i stedet for. Denne proces er stadig i gang. Konklusion og læringsudbytte Projektet Velkomstpakke til sprogskoler har været et vigtigt skridt for SMKs målgruppearbejde og kulturelt medborgerskab, og læringsudbyttet afgørende for det videre arbejde. Ikke kun for B&U enheden og Formidlingsafdelingen men for SMK som institution. Projektet er bl.a. blevet del af den øverste ledelses refleksioner over museets rolle i samfundet og en vigtig komponent i museets strategi. Kommunikationsafdelingen har fulgt projektet og vores fokus på andre kommunikationsformer og kan bruge erfaringerne til at rydde ud i de mange koder og indforståede henvendelsesformer, som SMKs foldere og nyhedsbreve bærer præg af. Så projektet har vist sig at være lige dele inreach som outreach. Vi har opnået et stort kendskab til målgruppen og især til de udfordringer, vi står overfor med DU1 kursisterne, der for manges vedkommende har meget få sprogkundskaber udover deres modersmål. Til gengæld har vi også erfaret styrken i at være institution for visuel kultur, der giver mulighed for dialog via vores genstandsfelt. Vores undervisningsforløb er flittigt brugt, og vi får god respons fra brugerne. Vi har nu det nødvendige fundament til videreudvikling af nye forløb til målgruppen. Vi eksperimenterer med kaffedrikning i museets publikumsområde (Skulpturgaden) for at udnytte museet som et særligt læringsrum og som del af den vigtige intro til SMK. Og vi kan konkludere, at netop denne del af undervisningsforløbene er afgørende for det samlede læringsudbytte. Velkomsten, den dialogiske atmosfære og trygheden. Ansættelsesprogrammet har vist sig afgørende for de ansatte kursisters følelse af inklusion i det danske samfund. Vi har stadig tæt kontakt til Maija, Lezel og Vahid, og de har alle efterfølgende fået jobs. Hovedpointen er, at de følte sig taget alvorligt, at de fik mulighed for at indgå i dagligdagen på en stor dansk arbejdsplads, at de alle nævner vigtigheden af SMKs anderkendelse i samfundet som en seriøs arbejdsplads, og at de blev modigere i forhold til sproget. Som Vahid sagde i sin tale til visningen af formidlingsfilmene i juni 2014: Første gang jeg talte dansk uden for skolen, var her på dette museum. Det var stedet, hvor jeg følte mig sikker, og troede på mig selv, jeg havde ikke sagt et ord inden jeg kom hertil. I sin simpelhed troede jeg ikke folk ville forstå mig, men da jeg indså at folk kunne forstå mig her på SMK, sagde jeg til mig selv, når folk forstår mig her, må andre også kunne forstå mig, og jeg behøver derfor ikke at være flov eller bange, for at udtrykke mig. Også friheden i arbejdet har de fremhævet. At de selv måtte vælge værk. At deres mening og

8 oplevelse var i centrum. Fx oplevede vi, at de begyndte at udvikle deres egne formidlingsmetoder og øvelser, som de brugte ved udvekslingen med Thorvaldsens Museum. Projektet er slut som projekt velkomstpakken er del af museets daglige praksis. Men udviklingen er langt fra slut. Vi har skabt et stærkt fundament, en række platforme med stort potentiale for knopskydninger. Vi ønsker at gøre ansættelsesprogrammet til del af museets praksis, at etablere frivillige samtalegrupper, at udvikle flere forløb etc. Og vi ønsker at løfte projektet ud af B&U enhedens rammer til hele husets fælles ansvar. Derfor arbejder vi nu videre med at finde finansiering til et flerårigt program med mulighed for ansættelse af en daglig facilitator. Og det betyder naturligvis også, at vi kaster et kritisk blik på det, vi allerede har gjort. Skulle vi inddrage flere kunsteriske udtryksformer som praktisk-æstetiske aktiviteter i undervisnigsnforløbene? Var ansættelsesprogrammet for styret? Hvem lavede vi filmene for? Gav det mening for kursisterne? Blev det mere en reklamesøjle for SMKs arbejde med målgrupper? Hvor giver det mening at vise filmene? Hvor lægger projektet sig i forhold til større tanker om kulturelt medborgerskab? Måske midt imellem den forståelse af medborgerskab, der handler om rettigheder og pligter (at man lærer livet på en dansk arbejdsplads at kende, og man lærer et sprog etc.) og kulturelt medborgerskab, der har fokus på identitetsskabelse, deltagelse og følelsen af at høre til. Det giver i den grad mening, at museet byder ind. Projektet har bevist, at museet kan bidrage og påtage sig et socialt ansvar i forhold til inklusions- og integrationsprocesser i samfundet. Nana Bernhardt Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst Bilag 1. Forløbsbeskrivelse DU 2 og 3 2. Forløbsbeskrivelse DU1 3. Uv-materiale for DU2 og DU3 4. Temalister 5. Nyhedsbrev for sprogskoler 6. Sophias artikel 7. blog

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Afrapportering: Beskrivelse af processen:

Afrapportering: Beskrivelse af processen: Afrapportering: Forløbet: Din historie-min historie- vores historie Målgruppe: Modtagelsesklasser på mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Deltagende institution: Museum Vestsjælland Formidler: Jesse-Lee Costa

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen Deltagere i studiegruppen Tunge temaer i din formidling: CFU - University College Lillebælt Forsorgsmuseet Svendborg

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling Viborg Stiftsmuseum Brugerundersøgelse oktober 2010 Sprogskolen Lidt om undersøgelsen Tre afrapporteringer Sprogskoleelever Specialklasseelever Metodiske erfaringer Projektets overordnede mål > Målet med

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Sprogskolekursister. Skoletjenesten 7. juni lørdag den 4. juni 16

Sprogskolekursister. Skoletjenesten 7. juni lørdag den 4. juni 16 Sprogskolekursister Skoletjenesten 7. juni 2016 Ditte Dræby Sproglærer på Københavns Sprogcenter siden 2009 Underviser på DU2 og DU3 Specialiseret i dansk for udlændinge Udlændingestyrelsens dansklærerteam

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Målgruppe: Voksne sprogkursister i dansk DU 2/ DU 3 moduler 2-6 Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Fagområder: Dansk som andet sprog, historie, samfundsforhold Kort beskrivelse: Ord på historien!

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002 Afrapportering af projektet Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder. Vedr. journal numrene: 2009-7.42.04-0033, 2009-7.42.05-0006 og 2009-7.42.06-0002. Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Kunstnerens Univers Kunsten og naturen

Kunstnerens Univers Kunsten og naturen Kunstnerens Univers Kunsten og naturen Projektet Kunstnerens Univers blev afprøvet i samarbejde med Sydskolen, afdeling Fårevejle i Odsherred Kommune. Formål Projektet havde til hensigt at udvikle: to

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Velkomst og præsentation af personalet Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Rundtur på stuerne og samling Drøftelser i grupper Tak for i aften Et miljø kan i almindelighed defineres, som de påvirkninger

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers Målgruppe: 7. 9. klasse Kunstnerens univers Fagområder: Dansk, historie og samfundsfag (kan også anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning). Kort beskrivelse: Kunstnerens univers er et

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner Europæiske Kulturbørn Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner I Danmark såvel som i Norden og Europa er der læreplaner

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere