Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og formål. Samarbejder/partnerskaber"

Transkript

1 Afrapportering: Projekt "Velkomstpakke til sprogskoler" og "Velkomstpakke til sprogskoler udvidelse med forskning, kunstnersamarbejde, videndeling og nye brugerperspektiver" (pulje 2) J. nr og j.nr. AUT Baggrund og formål I 2012 fik Statens Museum for Kunst tilsagn om et bevillingsbeløb på kr. til projektet "Velkomstpakke til sprogskoler" og i 2013 fik museet en ekstra bevilling på kr. til udvidelse og forlængelse af projektet. Projektet var et samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter. Formålet med projektet var at udvikle et stærkt, brugerdifferentieret undervisnings- og formidlingskoncept, der knytter sprogskoler (fokus på sproglæring og danske samfundsforhold/ kultur) og museerne (med fokus på museernes rolle som dannelsesinstitutioner og rum for kulturelt medborgerskab) tættere sammen, og som udnytter museets og kunstens potentiale til at bygge bro mellem faglige, sociale og kulturelle baggrunde og kompetencer. På SMK har vi længe modtaget sprogskolegrupper, men uden forløb direkte målrettet denne specifikke brugergruppe. Vi ønskede derfor at udvikle tilbud ("velkomstpakke") til sprogskolernes tre niveauer DU1, DU2 og DU3 i tæt samarbejde med brugerne (sprogskolelærere og kursister), billedkunstner Lise Harlev og kolleger på Thorvaldsens Museum. Derudover ønskede vi at knytte international forskning til projektet for at blive klogere på projektfeltets potentialer og udfordringer og for at opnå international perspektivering. Velkomstpakken skulle bestå af undervisningsforløb, undervisningsmateriale og brugerudviklede formidlingsfilm. En vigtig og afgørende del af projektet var desuden et ansættelsesprogram, hvor tre kursister fra Københavns Sprogcenter skulle ansættes og udvikle de førnævnte formidlingsfilm. Med udvidelsen af projektet fik vi mulighed for at involvere forskeren Sophia Labadi fra University of Kent, billedkunstneren Lisa Harlev samt lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter på DU1. Det overordnede formål med projektet var at videreudvikle SMKs målrettede arbejde med forskellige brugergrupper i forlængelse af bl.a. museets ungeprojekt ULK og projektet "Kulturinstitutioner som ramme for kulturelt medborgerskab." Følgende spørgsmål har været vigtige for projektet: Hvordan kan kunstmuseer være et redskab til at hjælpe voksne kursister i sproglæringen? Hvordan kan partnerskaber mellem museer og sprogskoler udgøre en ramme for kulturelt medborgerskab for nytilkomne borgere? Og hvordan kan nytilkomne borgere og museet medvirke til skabelsen af nye kulturelle og historiske rammer i gensidige læreprocesser? For en detaljeret beskrivelse af projektets løbende udvikling se blogindlæg på SMKs hjemmeside: Samarbejder/partnerskaber Projektet er udviklet i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Københavns Sprogcenter som de primære partnere. På Københavns Sprogcenter har vi samarbejdet med ledelsen ved Randi Frydenlund, undervisere på DU1, DU2 og DU3 og kursister fra alle tre niveauer. Undervisere og kursister har været involveret i udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, og tre kursister har været tilknyttet museet i et kort ansættelsesforløb som medudviklere af formidlingsfilm. Derudover har vi inkluderet testhold fra flere

2 sprogskoler i København (bl.a. IA Sprog og Sprogcenter Hellerup), og vi har løbende (ca. hver 3. måned) holdt netværksmøder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og J.F. Willumsens Museum med fokus på viden- og erfaringsdeling. 1 Velkomstpakke Velkomstpakken består af: - 3 undervisningsforløb: OrdVærkSted for DU2 og DU3 samt et forløb for DU1 - Undervisningsmateriale (10 værkkort til efterbearbejdelse af OrdVærkSted og brug på egen hånd) - Formidlingsfilm Mit yndlingsværk (fungerer som undervisningsmateriale for sprogcentre) - Temalister til brug på egen hånd på museet - Nyhedsbrev til sprogkolelærere/sprogcentre - Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) OrdVærkSted Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i ord og kunst. Forløbene for DU2 og DU3 indledes med en kop kaffe/the og en præsentation af dagens program. Herefter skal kursisterne løse opgaver, der handler om deres personlige oplevelse af udvalgte kunstværker på museet og som handler om danske ord, selvfølgelig. Forløbet begynder og slutter med en opgave om danske yndlingsord. Det er en lille opgave og en øvelse, der sætter fokus på ikke bare ords betydninger, men også deres musikalitet. Øvelsen sætter fokus på det personlige blik og den personlige oplevelse af det danske sprog. Den anden opgave, som fylder mest i forløbet, foregår i museets samlinger af kunst og er knyttet til tre kunstværker. Her skal kursisterne sammen med museumsunderviseren opleve et kunstværk, sætte ord på deres oplevelse og præsentere og diskutere det med hinanden ved hjælp af opgaveark, små øvelser mv. Her indtager kursisterne rollen som formidlere i en performativ præsentation af deres ord. Målet med forløbet er følgende - At lade sprogkursister tilegne sig nye danske ord på en sjov og anderledes måde og i et anderledes læringsrum. - At lade kursisterne møde og tale dansk med andre end sproglæreren og dermed bidrage til at gøre sproget virkeligt. - At give kursisterne en kulturel oplevelse. SMK præsenterer 700 års (vestlig) kunst og kursisterne møder dermed tanker, idéer og udtryk fra mange forskellige historiske perioder. Sammen med hinanden, deres lærere og museumsunderviseren undersøger de museet og diskuterer deres oplevelser af kunsten. - At give kursisterne en social oplevelse. Den fælles oplevelse på museet kan styrke de sociale relationer i gruppen. - At gøre kursisterne fortrolige med billedkunst og øge deres tillid til egne oplevelser, fortolkninger og holdninger. 1 I bevillingen fra Kulturstyrelsen var det en forudsætning, at museet samarbejder med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum og Industrimuseet i Horsens. Vi har gentagne gange henvendt os til Industrimuseet i Horsens, men de har aldrig besvaret vores henvendelser.

3 - At gøre kursisterne fortrolige med museet og gøre dem opmærksomme på muligheden for at bruge museet og besøge det med venner og familie. (Se den fulde forløbsbeskrivelse og læringsmål bilag 1). Forløb for DU1 Forløbet for DU1 bygger videre på grundstrukturen for DU2 og 3, men med den store forskel, at forløbet er delt i to moduler fordelt på to dage. Første modul foregår på Sprogskolen, og er med til at danne et trygt og dialogisk rum som fundament for det afsluttende modul, der foregår på museet (se forløbsplan fra testforløb bilag 2). Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet målrettet DU2 og 3 består af 10 kort i A5 format. Kortene indeholder værkfotos, grundplan med placering af værk og korte tekstblokke, der kan læses uafhængigt af hinanden, og som giver forskellige vinkler på samme værk. Derudover består kortene af inspirationsord. Materialet er udviklet i samarbejde med billedkunstner Lise Harlev og lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter. Materialet udleveres efter deltagelse i forløbet OrdVærkSted, og kan fx bruges tilbage på Sprogskolen som efterbearbejdelse af forløbet eller som den enkelte kursist visuelle souvenir fra museet og ledsager til et kommende besøg på egen hånd. Alle tekster er testet med kursister og lærere for at opnå det rette sproglige niveau og form. Materialet er et forsøg på at tilgodese flere af de behov og ønsker, der er opstået i udviklingsfasen og i samarbejdet med sprogcentrene. Derudover har vi produceret ét museumskort med fokus på enkelte museumshistoriske informationer og på, hvordan museet kan bruges; værksteder for børn, tegnesal, samlingerne, SMKFriday etc. (se eksempel på materiale bilag 3). Temalister til brug på egen hånd på museet Mange af vores samarbejdspartnere fra sprogskolerne ytrer ønske om at bruge museerne mere fleksibelt på egen hånd og koble museumsbesøget til de tematiske emner, de arbejder med på skolen. Sammen med dem har vi derfor udviklet det lille format "temalister" med forslag til, hvilke værker de kan bruge i deres egen undervisning og ideer til hvordan. Mange af værkerne ligger også til fri download på museets hjemmeside. Temalisterne udsendes hvert kvartal i et nyhedsbrev. Foreløbig har vi lavet to temalister med fokus på NATUR og FRITID (se listerne i bilag 4). Nyhedsbrev til sprogskolelærere Nyhedsbrevet vil udkomme 4 gange om året (efter sommerferien, efter efterårsferien, efter juleferien og efter påske). Målet er at informere om nye undervisningstilbud og arrangementer for sprogskoler og at give inspiration til, hvordan man kan bruge museet og kunsten i sprogundervisningen (se eksempel på nyhedsbrev bilag 5). Rabatordning ved køb af undervisningsforløb (klippekort) Ved køb af klippekort på fem forløb opnår sprogskolerne rabat. Vi er i dialog med sprogskolerne om muligheden for en udvidet abonnementsordning. Et ønske og et behov og en ordning, der er til gavn for både museet og sprogcentrene. Formidlingsfilm Mit yndlingsværk En vigtig del af udviklingsprojektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Kursisterne skulle i samarbejde med museumspersonale fra forskellige afdelinger udvikle manuskripter til korte formidlingsfilm om deres yndlingsværk. Igen var det overordnede mål at skabe rum for den personlige

4 oplevelse af værkerne, at kursisterne kunne relatere til værkerne ud fra deres vidt forskellige baggrund fagligt, kulturelt, sprogligt etc. (Se mere om ansættelsesprogrammet længere nede). Krav til manus var bl.a.: - Introen skulle foregå et sted på SMK, som havde en særlig betydning for kursisten - En del af teksten skulle siges på kursistens modersmål Det resulterede i tre små film på SMK om vidt forskellige værker og vidt forskellige narrativer: Vahid fra Iran valgte marmorstatuetten Herkules brydes med Antæus (1600-tallet) og koblede den til sin egen store interesse for brydning og sit professionelle virke som både bryderdommer og tandlæge. I filmen zoomer han derfor bl.a. ind på muskulatur og tandsæt. Hans favoritsted på museet blev underviserkontoret, hvor det daglige arbejde havde fundet sted. Lezel begynder i installationen Please keep quiet (2003) af Elmgreen og Dragset og fortæller om, hvordan hun som sygeplejerske fra Filippinerne med det samme går i gang med at diagnosticere patienterne. Hendes yndlingsværk er Arthur Köpckes Sølvskulptur ( ), som hun bl.a. relaterer til religion og indsamling af affald på havets bund i Filippinerne noget hun gjorde som frivillig. Maija fra Letland har gennem mange år boet i flere forskellige lande og er optaget af, hvad tilhørsforhold og konstruktion af national identitet betyder for identitetsdannelse. Hendes film kobler derfor den danske guldalder og performanceværket The Nation af kunstnerduoen J&K ( ), og hun udfordrer beskueren til selv at tage stilling. De fire film på Thorvaldsens Museum kredser også om vidt forskellige temaer og tilgange: Kay fra England fremfører en dramatiseret fortælling af myten om Ganymedes med Jupiters ørn. Tariq fra Syrien skaber sit eget drabelig eventyr om en kongesøn ud fra Thorvaldsens Johannesgruppen. Francesca fra Italien føler sig hurtigt hjemme blandt guldalderens italienske motiver og vælger Ditlev Bluncks værk La Gensola, en restaurant i Rom, hvor hun selv er kommet. Og Jiang finder ligheder mellem Thorvaldsens tre gratier og asiatiske kvinder. Filmprojektet blev afsluttet og fejret med filmvisning, taler og reception på SMK i juni Alle film kan ses her: Ansættelsesforløb En vigtig del af projektet var ansættelsen af tre kursister på SMK og fire på Thorvaldsens Museum. Formålet var at lade kursisterne indgå i dagligdagen på arbejdspladsen og udvikle manus til korte formidlingsfilm. Rekrutteringen foregik blandt deltagere på de mange testforløb fra DU3. Vores udvælgelseskriterie var spredning i sprog, nationalitet, køn og uddannelse, og på SMK ansatte vi Vahid Abbasi fra Iran (farsi), Lezel Indal fra Filippinerne (tagalog) og Maija Ivanova fra Letland (lettisk). I ca. to måneder var Maija, Lezel og Vahid del af formidlingsafdelingen med faste kontorpladser, ID kort og løn (honorar). Da de samtidig skulle følge undervisningen på Københavns Sprogcenter, var de på museet et par dage om ugen. Her arbejdede de med udvikling af manus til formidlingsfilmene i samarbejde med bl.a. personale fra Formidlingsafdelingen (B&U enheden, Web tv enheden), Bevaringsafdelingen og Samlings- og Forskningsafdelingen.

5 Rammen var, at vælge et yndlingsværk og indsamle ord om værket ud fra deres personlige oplevelse og interesser. De havde mulighed for dialog med det personale, som de fandt relevant. Maija og Vahid mødtes med inspektører og Lezel med en konservator. Derudover inviterede de venner og familie ind på museet til dialog om værkerne og interviewede også gæster på SMK med henblik på at indsamle ord. De indsamlede ord blev løbende noteret på særlige arbejdsark udviklet til formålet. Som del af ansættelsesforløbet mødtes SMK og Thorvaldsen teamet. Én gang på Thorvaldsens Museum og én gang på SMK, hvor kursisterne formidlede deres værker og faciliterede små aktiviteter. De overtog hermed rollen som formidlere. Sidste fase af ansættelsesforløb var produktionen af filmene med generalprøve og optagelser. Metode og formidlingsformer I projektet har vi arbejdet med forskellige metodiske tilgange og formidlingsformer. Den dialogbaserede undervisningsform med fokus på flerstemmighed, variation, deltagelse og praktisk-æstetiske aktiviteter er fundament for undervisningsforløbene og de kunstnerledede workshops med Lise Harlev. Hendes egen kunstneriske praksis, der involverer refleksioner over identitetsskabelse og sprogets betydning og forskydninger, var med til at strukturere forløbet. I de kunstnerledede workshops, i udvikling af undervisningsforløbene og i udvikling af undervisningsmaterialet deltog både kursister, museumsundervisere og sprogskolelærere. For DU1 kursister foregik en del af forløbet på Sprogcenteret og en del af forløbet på SMK, da behovet for et trygt og tillidsfuldt rum og kendskab til museumspersonalet viste sig altafgørende. Ansættelsesprogrammet er baseret på brugerinvolveringsmetoder og peer til peer formidling, hvor kursisterne overtog rollen som museumsformidlere og udviklede egne formidlingsgreb. Vi har grundlæggende haft fokus på tilegnelse af enkeltord gennem den personlige oplevelse af kunsten og gennem en legende og afslappet atmosfære. Dermed har vi også haft fokus på selve velkomsten og relationerne mellem kursister, lærere og museumsundervisere samt den fortsatte fastholdelse gennem invitationer til ferniseringer og andre arrangementer. Forskning Sophia Labadi fra University of Kent arbejder pt. på en publikation om museer og kulturinstitutioner i relation til socioøkonomiske menneskerettigheder. Citeret i et blogindlæg på smk.dk siger hun bl.a.: Min forskning analyserer hvordan museer fremmer de socioøkonomiske menneskerettigheder specifikt retten til uddannelse og/eller retten til ordentligt arbejde blandt nye migranter. Tidligere forskning på området har primært fokuseret på migranternes kulturelle rettigheder og på cases fra den angelsaksiske verden. I denne nye forskning er jeg interesseret i at analysere programmer, som sjældent er blevet taget med i betragtning i særdeleshed dem, der sigter efter at fremme retten til uddannelse og retten til arbejde blandt nye migranter. Jeg havde læst om SMKs arbejde med sprogkursister og så, at det kunne være en glimrende case for mit arbejde.

6 (Se mere på blogindlæg om forskerens første konklusioner: (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/smkblogger/artikel/forskerens-foerste-konklusioner-om-sprogskoler-paa-museer/) Sophia Labadi opholdt sig i foråret 2014 to måneder på SMK, hvor hun fulgte projektet og interviewede kursister, sprogskolelærere, museumsansatte og andre interessenter bl.a. repræsentanter for Kulturstyrelsen. Det empiriske materiale bliver behandlet i hendes kommende bog. SMK indgår sammen med Thorvaldsens Museum, Sorø Kunstmuseum, Manchester Museum og Musée de l'histoire de l immigration i Paris som case i publikationen, og en artikel vil højst sandsynlig blive publiceret i et internationalt tidsskrift (se Sophia Labadis udkast til artikel bilag 6). Dokumentation/kommunikation/formidling Vi besluttede tidligt, at vi løbende ville dokumentere projektet via en blog på smk.dk. Bloggen beskriver selve forløbet med indledende workshop med kunstner Lise Harlev, testforløb, rekruttering, ansættelsesprogram, forskning og filmpremiere. Og så har vi brugt den til at fremlægge vores refleksioner (tvivl, udfordringer etc.). Dermed fungerer bloggen både som formidling af projektet til alle interesserede, men også som vores eget refleksionsrum (Se bilag 7 eller på Under Maija, Lezel og Vahids ansættelse inviterede vi Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1, der interviewede alle tre til et afsnit af programmet. Programmet kan høres her: Derudover har vi holdt flere oplæg og formidlet projektet nationalt og internationalt: - Oplæg for ansatte på Næstved Sprogcenter, august Oplæg på Inclusive Museum i LA, august Oplæg på fagligt møde for alle DU 2 og 3 undervisere på Københavns Sprogcenter, august Oplæg på konferencen Arts and Audiences i Reykjavik, oktober 2014 I september 2014 afholdt Sophia Labadi en workshop på SMK, hvor hun fremlagde foreløbige resultater og inviterede deltagere til kritisk refleksion og feedback, som bliver del af hendes videre arbejde med forskningsprojektet. I samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Thorvaldsens Museum planlægger vi endvidere en temadag for og med kolleger i Skoletjenesten på Sjælland. Tidspunkt endnu ikke fastlagt. Afvigelser fra ansøgningen Projektet har løbende skiftet karakter jo klogere på vores målgruppe vi er blevet. Følgende afvigelser kan nævnes: - Manual/vejledende opmærksomhedspunkter til museumsundervisere fravalgte vi, da Sorø Kunstmuseum ved projektets opstart publicerede en lignende manual, et metode- og inspirationsmateriale, der kan bruges på tværs af museer (se materialet her

7 - Vi valgte også at lave vores eget undervisningsmateriale og ikke et fælles materiale med Thorvaldsens Museum, bl.a. fordi det blev tydeligt i projektfasen, at behovene var forskellige for de to museer. Begge museer har udviklet materialer i samarbejde med Lise Harlev. - I forlængelse af ovenstående punkt kan nævnes, at vi fravalgte brugen af de allerede eksisterende materialer MIT og Grib udfordringen. Disse materialer viste sig mindre velegnede til målgruppen og til materialets formål. - Vi fravalgte at oversætte materialet til kursisternes modersmål, da antallet at sprog ville blive for omfattende og da vi ønskede at holde fokus på sproglæringen (dansk). Til gengæld fik vi oversat vores blog til engelsk og inddrog monologer på modersmål i de små formidlingsfilm. - Da vi ikke fik bevilliget det fulde beløb i anden ansøgningsrunde, fravalgte vi at afholde et internationalt seminar. - Vi fik undervejs i projektforløbet tilladelse til at rykke rundt på budgetposterne og bruge midler afsat til udvikling af manual på udvikling af DU1 forløb i stedet for. Denne proces er stadig i gang. Konklusion og læringsudbytte Projektet Velkomstpakke til sprogskoler har været et vigtigt skridt for SMKs målgruppearbejde og kulturelt medborgerskab, og læringsudbyttet afgørende for det videre arbejde. Ikke kun for B&U enheden og Formidlingsafdelingen men for SMK som institution. Projektet er bl.a. blevet del af den øverste ledelses refleksioner over museets rolle i samfundet og en vigtig komponent i museets strategi. Kommunikationsafdelingen har fulgt projektet og vores fokus på andre kommunikationsformer og kan bruge erfaringerne til at rydde ud i de mange koder og indforståede henvendelsesformer, som SMKs foldere og nyhedsbreve bærer præg af. Så projektet har vist sig at være lige dele inreach som outreach. Vi har opnået et stort kendskab til målgruppen og især til de udfordringer, vi står overfor med DU1 kursisterne, der for manges vedkommende har meget få sprogkundskaber udover deres modersmål. Til gengæld har vi også erfaret styrken i at være institution for visuel kultur, der giver mulighed for dialog via vores genstandsfelt. Vores undervisningsforløb er flittigt brugt, og vi får god respons fra brugerne. Vi har nu det nødvendige fundament til videreudvikling af nye forløb til målgruppen. Vi eksperimenterer med kaffedrikning i museets publikumsområde (Skulpturgaden) for at udnytte museet som et særligt læringsrum og som del af den vigtige intro til SMK. Og vi kan konkludere, at netop denne del af undervisningsforløbene er afgørende for det samlede læringsudbytte. Velkomsten, den dialogiske atmosfære og trygheden. Ansættelsesprogrammet har vist sig afgørende for de ansatte kursisters følelse af inklusion i det danske samfund. Vi har stadig tæt kontakt til Maija, Lezel og Vahid, og de har alle efterfølgende fået jobs. Hovedpointen er, at de følte sig taget alvorligt, at de fik mulighed for at indgå i dagligdagen på en stor dansk arbejdsplads, at de alle nævner vigtigheden af SMKs anderkendelse i samfundet som en seriøs arbejdsplads, og at de blev modigere i forhold til sproget. Som Vahid sagde i sin tale til visningen af formidlingsfilmene i juni 2014: Første gang jeg talte dansk uden for skolen, var her på dette museum. Det var stedet, hvor jeg følte mig sikker, og troede på mig selv, jeg havde ikke sagt et ord inden jeg kom hertil. I sin simpelhed troede jeg ikke folk ville forstå mig, men da jeg indså at folk kunne forstå mig her på SMK, sagde jeg til mig selv, når folk forstår mig her, må andre også kunne forstå mig, og jeg behøver derfor ikke at være flov eller bange, for at udtrykke mig. Også friheden i arbejdet har de fremhævet. At de selv måtte vælge værk. At deres mening og

8 oplevelse var i centrum. Fx oplevede vi, at de begyndte at udvikle deres egne formidlingsmetoder og øvelser, som de brugte ved udvekslingen med Thorvaldsens Museum. Projektet er slut som projekt velkomstpakken er del af museets daglige praksis. Men udviklingen er langt fra slut. Vi har skabt et stærkt fundament, en række platforme med stort potentiale for knopskydninger. Vi ønsker at gøre ansættelsesprogrammet til del af museets praksis, at etablere frivillige samtalegrupper, at udvikle flere forløb etc. Og vi ønsker at løfte projektet ud af B&U enhedens rammer til hele husets fælles ansvar. Derfor arbejder vi nu videre med at finde finansiering til et flerårigt program med mulighed for ansættelse af en daglig facilitator. Og det betyder naturligvis også, at vi kaster et kritisk blik på det, vi allerede har gjort. Skulle vi inddrage flere kunsteriske udtryksformer som praktisk-æstetiske aktiviteter i undervisnigsnforløbene? Var ansættelsesprogrammet for styret? Hvem lavede vi filmene for? Gav det mening for kursisterne? Blev det mere en reklamesøjle for SMKs arbejde med målgrupper? Hvor giver det mening at vise filmene? Hvor lægger projektet sig i forhold til større tanker om kulturelt medborgerskab? Måske midt imellem den forståelse af medborgerskab, der handler om rettigheder og pligter (at man lærer livet på en dansk arbejdsplads at kende, og man lærer et sprog etc.) og kulturelt medborgerskab, der har fokus på identitetsskabelse, deltagelse og følelsen af at høre til. Det giver i den grad mening, at museet byder ind. Projektet har bevist, at museet kan bidrage og påtage sig et socialt ansvar i forhold til inklusions- og integrationsprocesser i samfundet. Nana Bernhardt Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst Bilag 1. Forløbsbeskrivelse DU 2 og 3 2. Forløbsbeskrivelse DU1 3. Uv-materiale for DU2 og DU3 4. Temalister 5. Nyhedsbrev for sprogskoler 6. Sophias artikel 7. blog

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg ***

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Det erhvervsrelaterede projekt ved IVA, Københavns Universitet, efteråret 2014 Studerende: Rasmus Pinborg Holm

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere