DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE"

Transkript

1 Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag nr. 1/2014: [A]s indbringelse af Fitness Worlds afgørelse af 16. december 2013 Sagen er behandlet af John Skovbjerg, Jeppe Fogh, Martin Thomassen og Morten Brustad. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [A] har ved appelskrivelse (mail) af 29. december 2013 klaget over en dopingafgørelse om udelukkelse på ubestemt tid (livstid) truffet af Fitness World, som er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO). Den appellerede afgørelse, der er truffet den 16. december 2013, er efterfølgende fremsendt til og modtaget i Dopingappeludvalgets sekretariat den 6. januar Afgørelsen er begrundet således: Vi [Fitness World] har modtaget meddelelse fra Anti Doping Danmark (ADD) om, at du den er blevet udtaget til doping test i Fitness World. Ved nærmere undersøgelse har det vist sig, du i vores system er registreret med karantæne fra tidligere kontrol. I henhold til aftalen med Anti Doping Danmark er det bestemt, at en sanktion i dette tilfælde vil betyde, at du vil blive udelukket fra træning i alle centre, der er medlem af DFHO. Du vil ligeledes blive udelukket fra træning i andre centre, der har samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark samt fra al idrætslig virksomhed under DIF, DGI og Firmaidrætten på livstid. [A] har foruden appelskrivelsen afgivet supplerende bemærkninger i sagen. Anti Doping Danmark (ADD) har forelagt appelskrivelsen for den fitnesskonsulent (dopingkontrollant), der indkaldte [A] til den omtvistede dopingkontrol den 3. december 2013 i Fitness World, [Afdeling 1], med henblik på en redegørelse for de faktiske omstændigheder i sagen. Fitnesskonsulentens redegørelse er gengivet i ADD s indlæg i sagen. Herudover har ADD fremlagt følgende bilag:

2 Side 2 af 6 Rapport fra dopingkontrollen den 3. december 2013 Protokol fra dopingkontrollen den 3. december 2013 Protokol fra dopingkontrollen den 6. juni 2012 Afgørelse truffet af Fitness World den 6. juni 2012 i tidligere sag Herudover har Fitness World besvaret en række spørgsmål stillet af Dopingappeludvalget angående sagens behandling i center-regi. Endelig er DFHO orienteret om sagens indbringelse for Dopingappeludvalget. Sagen er, efter [A]s forudgående accept, behandlet på skriftligt grundlag i Dopingappeludvalget. PÅSTANDE [A]s appelskrivelse må forstås som en påstand om frifindelse, og at den appellerede afgørelse af 16. december 2013 fra Fitness World således ophæves. Anti Doping Danmark har ikke nedlagt en påstand i sagen, men har henholdt sig den appellerede afgørelse og det af ADD s fitnesskonsulent (dopingkontrollant) anførte. OPLYSNINGER I SAGEN (SAGSFREMSTILLING) 1. Nærværende sag Det fremgår af den appellerede afgørelse, at ADD s fitnesskonsulent (dopingkontrollant) indkaldte [A] til dopingkontrol den 3. december 2013, kl. 17:54, i Fitness World, [Afdeling 1]. Det er uomtvistet i sagen, at [A] trænede i centret denne dag. Han anfægter dog at være blevet indkaldt til dopingkontrol. I forbindelse med den omtvistede kontrol udfærdigede ADD s fitnesskonsulent en protokol for kontrollen samt en kontrolrapport. På protokollen er bl.a. [A]s fødselsdato og medlemsnummer angivet, og der er af fitnesskonsulenten sat kryds i boksen Udøveren nægter at underskrive inkaldelsen. Tilsvarende er det i kontrolrapporten anført, at Medlemmet nægter at medvirke, ligesom det supplerende er anført: 1 medlem, [A], blev indkaldt til kontrol. Medlemmet nægtede at deltage i kontrollen. Ved indkaldelse oplyste medlemmet, at han var færdig med at træne, og skulle skynde sig videre og derved ikke havde tid til at deltage i kontrollen. Medlemmet ville hverken oplyse navn eller fødselsdato. Medlemmet blev informeret om konsekvensen ved at nægte en kontrol. Medlemmet blev efterfølgende identificeret vha. centrets medlemssystem. Fitness World, administrationen, fremsendte efterfølgende den 16. december 2013 den i nærværende sag appellerede kendelse til [A] og meddelte ham derved, at han var udelukket på ubestemt tid (livstid) fra træning i centre under DFHO samt fra idrætsaktiviteter under DIF, DGI og Firmaidrætten.

3 Side 3 af 6 Fitness World har på Dopingappeludvalgets forespørgsel oplyst, at [A] ikke blev hørt i sagen forud for afgørelsen. Centerkæden har herudover oplyst følgende om omstændighederne ved afgørelsen: I forbindelse med information fra Anti Doping Danmark, om at [A] den er blevet udtaget til doping test, bliver jeg [den centeransvarlige] gjort opmærksom på, at han er registreret med karantæne fra tidligere kontrol. Jf. procedurerne omkring udelukkelse bliver [A] efter første dopingkontrol udelukket i 2 år. Efter anden dopingkontrol udelukkes han på livstid. Nægtelse af dopingtest sidestilles med en positiv test, hvorefter dette er afgørelsen vedr. [A]. Fitness World har i forlængelse heraf også oplyst, at informationen om [A]s tidligere 2-årige udelukkelse fra 2012 for overtrædelse af dopingreglerne blev meddelt centerkæden af ADD. 2. Tidligere sag fra 2012 Det fremgår af sagen, at [A] ved afgørelse af 10. juli 2012 fra Fitness World blev udelukket i 2 år som følge af nægtelse af at afgive urinprøve i forbindelse med en dopingkontrol den 6. juni 2012 i centret på Nordre Fasanvej. De nærmere omstændigheder i forbindelse med kontrollen er omtvistede. I protokollen har [A] skrevet under på at være blevet indkaldt til at afgive urinprøve. Herudover er det anført i protokollen under Bemærkninger..., at Udøveren nægtede deltagelse og forlod centret uden at afgive prøve. Fitness World har på Dopingappeludvalgets forespørgsel om, hvorvidt det er praktisk muligt for et medlem, der er udelukket som følge af en dopingovertrædelse, at indmelde sig i et andet center i Fitness World-kæden i udelukkelsesperioden, oplyst følgende: En medarbejder har fejlagtigt annulleret udelukkelsen af [A] den Det har derfor været muligt for [A] at fremmøde i Fitness Worlds centre frem til medlemsprofilen igen blev lukket den af undertegnede. REGELGRUNDLAGET 1. Dopingappeludvalgets kompetence Det følger af 14, stk. 3, dopingreglementet for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idrætsforbund, Dansk Firmaidrætsforbund og DGI, at dopingafgørelser truffet af centre under DFHO kan indbringes for Dopingappeludvalget. Tilsvarende følger af dopingbekendtgørelsens 5. Den appellerede afgørelse er truffet af fitnesscenterkæden Fitness World, som er medlem er DFHO, og Dopingappeludvalget er derfor kompetent til at behandle sagen.

4 Side 4 af 6 2. Grundlaget for udelukkelsen Det følger af DFHO s vedtægters 4, at medlemmer af DFHO, herunder Fitness World, forpligtes af den antidopingkontrakt, som er indgået mellem DFHO og ADD. I medfør af antidopingkontraktens 5 skal DFHO s antidopingregler være i overensstemmelse med WADA-kodekset. Tilsvarende krav om konformitet med WADA-kodekset følger af dopingbekendtgørelsens 3, stk. 2. I medfør af antidopingkontraktens 2 defineres doping som en eller flere overtrædelser af antidopingreglerne i WADA kodeksens artikel Antidopingkontraktens 5 fastslår i den forbindelse, at sanktionerne for dopingovertrædelser skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset. Af artikel 2.3 i WADA-kodekset, jf. bilag 2 ( Det internationale kodeks for antidoping) til dopingbekendtgørelsen, følger, at Nægtelse eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med de gældende antidopingregler eller på anden måde unddrager sig at afgive en prøve udgør en overtrædelse af antidopingreglerne. Det fremgår af vejledningen til antidopingkontrakten, side 1, sidste pkt., at sanktionen for en førstegangsovertrædelse af antidopingreglerne er udelukkelse i 2 år. Sanktion for anden overtrædelse er udelukkelse på livstid. Tilsvarende udgangspunkt om 2-årig udelukkelse følger af WADA-kodeksets artikel PARTERNES ARGUMENTER [A] har gjort gældende, at han ikke blev udtaget til dopingkontrol den 3. december Han har om hændelsesforløbet denne dag i centret anført: En mand tager kontakt til mig (som jeg ikke kender) han spørger om han må stille mig nogle spørgsmål, hvorefter jeg svarer; nej desværre, har travlt og skal ned til et vigtigt møde om lidt (hvilket var en jobsamtale). dvs. at der på intet tidspunkt har været tale om at der skulle lægges en dopingtest og derfor er der heller ingen underskrift at finde på det, fra min side. [A] har i den forbindelse også gjort gældende, at ADD s fitnesskonsulent ikke oplyste, hvem og hvorfra han var. Angående Fitness Worlds tidligere afgørelse af 10. juli 2012 om udelukkelse i 2 år har [A] i sin appelskrivelse anfægtet, at han var under karantæne i forbindelse med træningen i [Afdeling 1]-centret den 3. december Han har i denne forbindelse anført, at han aldrig har nægtet at afgive urinprøve. Han forsøgte at lægge en urinprøve i forbindelse med kontrollen den 6. juni 2012 i centret på [Afdeling 2], men kunne ikke. ADD har i sit indlæg i sagen gengivet følgende bemærkninger til [A]s klage fra ADD s fitnesskonsulents (dopingkontrollant): Jeg ankom til centret kl og meldte umiddelbart efterfølgende min ankomst til personalet. Jeg fik udleveret en nøgle til kontrollokalet, såfremt der ville være relevante medlemmer at indkalde. Samtidig kom [A] gående forbi receptionen, og

5 Side 5 af 6 jeg besluttede mig for med det samme at indkalde [A] (kl ). Ved indkaldelsen fremviste jeg mit ID-kort for [A] og fortalte, at jeg kom fra Anti Doping Danmark for at gennemføre dopingkontroller i centret, og at jeg i den forbindelse ville bede ham om at medvirke. [A] oplyste, at han var færdig med at træne og skulle skynde sig videre og derfor ikke havde tid til at deltage i kontrollen. Jeg spurgte, om [A] var bekendt med konsekvenserne ved at nægte kontrol, hvortil [A] svarede nej. Jeg oplyste ham derfor om konsekvenserne ved at nægte (jeg kendte på daværende tidspunkt ikke til den verserende sanktion), hvilket [A] ikke responderede på. I stedet oplyste [A], at han skulle skynde sig videre. Hertil svarede jeg, at såfremt han kunne afgive prøven nu, kunne vi afslutte kontrollen i løbet af 10 minutter. Dette ønskede [A] dog ikke, da han holdt fast i, at han havde travlt og skulle ud af døren. Jeg bad derfor [A] om at oplyse sit navn og fødselsdato, hvilket han dog ikke ønskede. [A] forlod efterfølgende centret. [A] blev identificeret via centrets medlemssystem. ADD har ikke herudover fremsat bemærkninger i sagen. DOPINGAPPELUDVALGETS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Dopingappeludvalget lægger til grund, at [A] ved Fitness Worlds tidligere afgørelse af 10. juli 2012 blev udelukket i 2 år fra bl.a. træning i fitnesscentre under DFHO. Omstændighederne ved dopingkontrollen den 6. juni 2012 i centret på Nordre Fasanvej kan ikke prøves under nærværende sag. Det er ubestridt i sagen, at [A] trænede i Fitness World, [Afdeling 1], den 3. december På dette tidspunkt var den 2- årige udelukkelsesperiode ikke udløbet. Derimod er der ikke enighed i sagen om, hvorvidt [A] blev retmæssigt indkaldt til dopingkontrol af ADD s fitnesskonsulent (dopingkontrollant). For at kunne afgøre, om en overtrædelse af DFHO s antidopingregler er begået, skal fitnesscentret, forinden det træffer afgørelse i sagen, foretage en retssikkerhedsmæssig forsvarlig sagsbehandling. Fitnesscentret skal som minimum partshøre medlemmet og i den forbindelse gøre vedkommende bekendt med både det bevismæssige og det retlige grundlag for fitnesscentrets afgørelse, før den træffes. Sammen med afgørelsen skal der vedlægges klagevejledning. Det er ikke konkretiseret i Fitness Worlds afgørelse af 16. december 2013 om at udelukke [A] på ubestemt tid (livstid), på hvilket retlige grundlag afgørelsen er truffet. Det er også uklart, om afgørelsen er begrundet i den omstændighed, at [A] ikke afgav prøve i forbindelse med dopingkontrollen den 3. december 2013, eller fordi han allerede var udelukket ( karantæne ) på tidspunktet for træningen denne dag. Således som sagen er oplyst og procederet for Dopingappeludvalget og da der ikke i DFHO s antidopingregler er hjemmel til at sanktionere med udelukkelse på ubestemt tid (livstid), hvis et medlem overtræder forbuddet mod træning i udelukkelsesperioden må Fitness Worlds afgørelse af 16. december 2013 anses for at være begrundet i den omstændighed, at [A] ikke afgav prøve i forbindelse med dopingkontrollen den 3. december Sagen for Dopingappeludvalget angår derfor alene dette spørgsmål, og Dopingappeludvalget finder ikke grundlag for under nærværende sag også at foretage en vurdering af konsekvenserne af, at [A] på tidspunktet for træningen den 3. december 2013 i Fitness World, [Afdeling 1], fortsat var udelukket på baggrund af centerkædens tidligere afgørelse af 10. juli 2012.

6 Side 6 af 6 Fitness World har for Dopingappeludvalget oplyst, at [A] ikke blev partshørt, før centerkæden traf afgørelse i sagen. Afgørelsen blev alene truffet på baggrund af ADD s information til Fitness World om den omtvistede dopingkontrol og den omstændighed, at [A] allerede var udelukket fra træning i fitnesscentre under ADD. Fitness World indhentede ikke herudover oplysninger om sagens nærmere faktuelle omstændigheder. Allerede som følge af den mangelfulde sagsbehandling i Fitness World har centerkæden ikke haft det fornødne grundlag for at sanktionere [A] for at nægte eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning efter antidopingkontraktens 2, jf. WADA-kodeksets artikel 2.3. Dopingappeludvalget tager derfor [A]s frifindelsespåstand til følge. Der er ikke ved nærværende kendelse foretaget en ændring af Fitness Worlds tidligere afgørelse af 10. juli 2012, hvorved [A] blev udelukket i 2 år fra bl.a. træning i fitnesscentre under DFHO. Denne 2 årige udelukkelse er således fortsat gældende. THI BESTEMMES [A] frifindes, og Fitness Worlds afgørelse af 16. december 2013 ophæves dermed. John Skovbjerg Formand i sagen

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere