: Tina Kreutzmann Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Tina Kreutzmann Petersen"

Transkript

1 CV Tina Kreutzmann Petersen Navn Fødselsår : 1967 Nationalitet Sprog Uddannelse Kontakt Profession : Tina Kreutzmann Petersen : Dansk (permanent bosiddende i Grønland) : Dansk og engelsk : Teknikumingeniør, Bygge og Anlæg Aalborg Universitet Esbjerg 1990 : Telefon (+299) : Chefrådgiver Nøglekvalifikationer : Gennem sit mangeårige arbejde indenfor miljøområdet har Tina Kreutzmann Petersen en solid og velfunderet viden om alle forekommende typer af opgaver inden for den grønlandske miljøsektor, herunder drikkevandskvalitet og -beskyttelse, havmiljø, herunder spildevand og olieberedskab, miljøvurderinger, affaldshåndtering, jordforurening, miljøledelse miljøgodkendelse af forurenende virksomheder osv. Tina har desuden et indgående kendskab til den grønlandske miljølovgivning, som hun i en vis udstrækning har været med til at udarbejde under hendes ansættelse i Grønlands Selvstyre. Derudover har Tina også et indsigt i dansk og international miljølovgivning, herunder de danske retningslinjer m.m. på miljøområdet og som i vid udstrækning anvendes i Grønland miljøstyring. Desuden har hun et godt fagligt netværk inden for de departementer under Grønlands Selvstyre, de grønlandske kommuner, mange grønlandske virksomheder og det danske miljøministerium og underlæggende styrelser. Endelig har Tina et bredt og solidt kendskab til det grønlandske samfund. Joberfaring: April, : INUPLAN A/S, Nuuk, Grønland, Chefrådgiver i Miljøafdelingen : Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Grønland, Miljøspecialist i Afdelingen for Natur og Bæredygtighed : Departementet for Miljø og Natur, Nuuk, Grønland, Afdelingschef i Miljøafdelingen : Departementet for Miljø og Natur, Nuuk, Grønland, Fuldmægtig i Miljøafdelingen

2 - Page 2 of : Sanaartornermik Ilinniarfik/ Bygge- og Anlægsskolen, Sisimiut, Grønland Faglærer ved Teknisk Assistent-uddannelsen Uddannelse: : Akademilederuddannelsen, Niuernermik Ilinniarfik og Ledelsesakademiet, Århus Købmandsskole : Teknikumingeniør, Bygge og Anlæg, Aalborg Universitet Esbjerg Kurser m.m.: 2013 : Kursus i AP95 - Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 : Miljø- og Kvalitetssikring - Rambøll og TSP 2003 : Temadag: Strategier for forandringer og ledelse af forandringer DJØF/ Grønlands Hjemmestyre 2002 : Assertion og konflikthåndtering - Direktoratet for Miljø og Natur, Grønlands Hjemmestyre 2002 : Sagsbehandling i praksis, modul 3 - Grønlands Hjemmestyre 2002 : Katastrofeberedskabsplanlægning - Grønlands Hjemmestyre 2001 : Engelsk på forhandlingsniveau - Grønlands Hjemmestyre 2001 : Lederseminar i bekæmpelse af olieforurening af havet - Carl Bro as 2000 : Kursus i mediekontakt - Grønlands Hjemmestyre 2000 : Projektledelse - Grønlands Hjemmestyre 2000 : Lovteknik for jurister - Grønlands Hjemmestyre 2000 : Budget og bevilling - Grønlands Hjemmestyre 1999 : Kursus i miljøledelse - COWI og Grønlands Hjemmestyre 1999 : Samspil mellem Landstinget og Landsstyrets forvaltning - Grønlands Hjemmestyre 1999 : Sagsbehandling i praksis, modul 2 - Grønlands Hjemmestyre 1998 : Seminar om styring af helse, sikkerhed og miljø ifm. olieefterforskning - Statoil 1998 : Lovteknik for lovfortolkere - Grønlands Hjemmestyre 1998 : Sagsbehandling i praksis, modul 1 - Grønlands Hjemmestyre 1997 : Seminar om administration af store offentlige bygge- og anlægsarbejder - Grønlands Hjemmestyre 1996 : AutoCad-kursus for øvede - Sanaartornermik Ilinniarfik/Bygge- og Anlægsskolen 1995 : AutoCad-kursus for superbrugere - Sanaartornermik Ilinniarfik/Bygge- og Anlægsskolen

3 - Page 3 of : Byggejurakursus - Grønlands Arbejdsgiverforening 1993 : Grundkursus i MS-Windows - Sanaartornermik Ilinniarfik/Byggeog Anlægsskolen 1991/93 : Erhvervspædagogisk Grunduddannelse - Direktoratet for Erhvervsuddannelser i Grønland 1991 : Økonomi- og entreprisestyringskursus - Grønlands Arbejdsgiverforening 1990/91 : Kloakering trin AMU-Center Vestjylland, Esbjerg 1990 : Udskillere og pumpeanlæg - AMU-Center Vestjylland, Esbjerg 1990 : Kloakering i landbruget - AMU-Center Vestjylland, Esbjerg 1990 : Nedsivningsanlæg og samletanke - AMU-Center Vestjylland, Esbjerg 1987 : Handelsskolernes Enkeltfagskursus: Engelsk, niveau 4 - Svendborg Handelsskole 1987 : Merkonomkursus: Databehandling 1 - Svendborg Handelsskole Udvalgte opgaver: INUPLAN, olie- og mineralaktiviteter: 2013 (ongoing) : Miljøvurderingsrådgiver: Baseline, Vurdering af Virkning på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for en planlagt mineaktivitet (feldspat). Kunde: Hudson Resources 2012 (ongoing) : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet og VSB for en planlagt offshore prøveboring efter olie i Melville Bay (Pitu). Projektet gennemføres i samarbejde med ERM. Kunde: Cairn Energy : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet for en 3-D seismisk undersøgelse offshore i Melville Bay (Tooq). Kunde: Maersk Oil : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet for en offshore borelokalitet i Davis Strædet sydvest for Disko. Projektet gennemføres i samarbejde med ERM. Kunde: HUSKY Energy

4 - Page 4 of : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet for en 2-D seismisk undersøgelse i Melville Bugten. Kunde: ConocoPhillips : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet for en offshore borelokalitet i Vestgrønland. Projektet gennemføres i samarbejde med ERM. Kunde: Husky Energy : Miljøvurderingsrådgiver: Vurdering af Virkning på Miljøet for offshore seismiske undersøgelser i Østgrønland. Kunde: Petroleum Geo-Services (PGS) i samarbejde med Golder Associates. INUPLAN, affald og forurening: Løbende : Miljørådgiver: Driftsassistance til forbrændingsanlægget i Nuuk 2014 : Miljørådgiver: Faseplan for implementering af kostægte takster på affaldsområdet 2014 : Miljørådgiver: Udarbejdelse af et genbrugs- og genanvendelseskatalog på affaldsområdet 2013 : Miljørådgiver:Udarbejdelse af model for omlastningsstation for genanvendeligt affald ved den nye havn i Nuuk 2013 : Miljørådgiver: Udarbejdelse af takstblad for hele det tekniske område : Miljørådgiver: Miljøgodkendelsesansøgning for Jerndumpen i Nuuk 2012 : Miljørådgiver: Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas, byggeledelse og miljøtilsyn. Kunde: Departementet for Boliger, Natur og Miljø, Grønlands Selvstyre 2012 Miljørådgiver: Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale Kunde: Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Grønlands Selvstyre 2012 : Miljørådgiver: Udarbejdelse af en miljøpolitik og miljøhandlingsplan

5 - Page 5 of : Miljørådgiver: Udbudsmateriale for indsamling af dag- og natrenovation i Paamiut 2012 : Miljørådgiver: Nyt affaldstakstblad : Miljørådgiver: Udarbejdelse af ny dataregistreringsmodel på affaldsområdet til sikring af data til brug i affaldsplanlægningen 2012 : Miljørådgiver: Ny affaldsgebyrstruktur, inkl. analyse af affaldsøkonomien siden kommunesammenlægningen 2012 : Miljørådgiver: Udvikling af ny dagrenovationsmodel for Nuuk, organisering, plan for udbud m.m : Miljørådgiver: Udarbejdelse af nye affaldsregulativer 2011 : Miljørådgiver: Affaldsplan for Kommuneqarfik Sermersooq : Miljørådgiver: Afskaffelse af natrenovationsordningen i Nuuk, kortlægning og økonomisk overslag 2011 : Miljørådgiver: Jordprøvetagning ved det gamle trykkeri i Nuuk Kunde: EMJ-Atcon Grønland A/S 2011 : Miljørådgiver: Miljøundersøgelse (olieforurening) ved dobbelthus i Nuuk Kunde: Iserit A/S INUPLAN, PCB og andre miljøfremmede stoffer: : Miljørådgiver: PCB-undersøgelser af betondeponier fra nedrivning af blokke på Tuapannguit Kunde: Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Grønlands Selvstyre 2012 : Miljørådgiver: Nedrivning af blok P i Nuuk, fagtilsyn Kunde: INI Byggeteknik A/S 2012 : Miljørådgiver: Nedrivning af blok A og L i Nuuk, fagtilsyn 2011 : Miljørådgiver: Miljøkortlægning, affaldsplan og udbud i forbindelse med nedrivning af blok P i Nuuk Kunde: INI Byggeteknik A/S 2011 : Miljørådgiver: Miljøkortlægning, affaldsplan og udbud i forbindelse med nedrivning af blok A og L i Nuuk

6 - Page 6 of : Miljørådgiver: Miljøkortlægning af anvendelsen af PCB, asbest og tungmetaller i det gammel trykkeri i Nuuk Kunde: EMJ-Atcon Grønland A/S 2011 : Miljørådgiver: Udredningsprojekt: Håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald Kunde: Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Grønlands Selvstyre 2011 : Miljørådgiver: Indsamling og vurdering af indholdet af PCB i luftprøver på erhvervsskoler i Grønland Kunde: INI Byggeteknik A/S 2011 : Miljørådgiver: Indsamling og vurdering af indholdet af PCB i luftprøver på skole i Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq: : Affaldskortlægning, -planlægning og styring samt myndighedsbehandling i relation til affald og jordforurening i Kommuneqarfik Sermersooq Grønlands Selvstyre: : Spildevand, vurdering af forureningsforhold, udledningstilladelser og rådgivning Miljøgodkendelse af lufthavne, forbrændingsanlæg, fiskefabrikker, asfaltværker, elværker m.m. Drikkevand, fastlæggelse og regulering af spærrezoner, drikkevandskvalitet, vandværksgodkendelser Aktiviteter i det åbne land, vilkårsstillelse og tilsyn ved bl.a. videnskabelig projekter, forundersøgelser forud for bygge- og anlægsprojekter, testbane for biler på indlandsisen m.m. Arealplanlægning i et miljømæssigt perspektiv Miljøledelse og holdningsbearbejdning, ISO 14001, Agenda 21 m.m. Internationale konventioner, konsekvensvurderinger og implementeringskrav Strategisk miljøvurdering (SMV) og vurdering af virkninger på miljøet (Vurdering af Virkning på Miljøet) i relation til planlagt aluminiumssmelter i Grønland Affald, nationale strategier og handlingsplaner samt økonomiske konsekvenser Forurening af jord og bygninger, herunder miljøoprydnings- og miljøsaneringsprojekter Havmiljø, beredskabsplanlægning og tilsyn, dumpnings- og klapningstilladelser

7 - Page 7 of 7 - Klima, reduktions- og tilpasningsstrategier og politikker, afrapportering i forhold til internationale aftaler, deltagelse i COP 13 m.m. Udarbejdelse af lovgivning på miljøområdet, herunder generel miljølov samt bekendtgørelser vedrørende ozonlagsnedbrydende stoffer, emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke, motoriserede befordringsmidler, særligt forurenende virksomheder, vurdering af virkninger på miljøet samt drikkevandskvalitet. Medlem af Permanent Committee og Environmental Subcommittee i relation til drift af Thule Air Base. Medlem af Hav- og Luftgruppen samt Nordisk Embedsmandskomité for miljøspørgsmål (EK-M) under Nordisk Ministerråd. Ledelse og økonomi, herunder udarbejdelse af finanslovsbidrag og løbende økonomiopfølgning

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Affaldshandlingsplan 2010-2013...

Læs mere

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P

Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P sfortegnelse 2 1. PRAKTISKE INFORMATIONER... 3 2. UNDERVISNINGSMODULER OG UNDERVISERE... 3 3. HVEM ER SEVERIN LILLEBÆLT... 4 4. KØRSELSVEJLEDNING...

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling

Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling Strategiplan Grønlands Naturinstitut 2009-12 Forord Både kulturelt og økonomisk udgør udnyttelsen af de levende ressourcer selve livsnerven

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere