Bornholm tryggeste sted i Danmark. Ansatte stjæler årligt for. Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm tryggeste sted i Danmark. Ansatte stjæler årligt for. Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden"

Transkript

1 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Et produkt fra Dumt forslag asper Skov-ikkelsen, direktør, SikkerhedsBranchen Nyhedskanalen for et sikrere samfund nummer Bornholm tryggeste sted i Tillid mindsker tyverier på arbejdspladsen SIDE 7 SIDE 2 Ansatte stjæler årligt for 1 milliard SIDE 7 Ny standard for tv-overvågning Der er lavet en ny teknisk standard for tv-overvågning, som er lagt på SikkerhedsBranchens hjemmeside. SIDE 4 Svensk skole har hyret vagter Arkivbillede. Foto: Eddie Granlund. Gymnasieskolen Design & onstruction ollege i Västerås, vest for Stockholm, har SIDE 7 hyret to professionelle vagter. Butikkernes egne ansatte tegner sig for over en tredjedel af det samlede svind. ens kunder årligt stjæler for 1,6 milliarder kroner, stjæler de ansatte for 1 milliard kroner. Det viser svar fra 605 af butikkernes egne chefer i Norden, herunder 139 i, i en under søgelse, som sikkerheds firmaet Infratek har foretaget. SIDE 6 ilestone køber onnex onnex International, Inc. er blevet opkøbt SIDE 8 af ilestone Systems. DBI opretter nyt selskab..... SIDE 8 Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden Hvert år op til jul hører vi mange steder fra, at julen er en frygtelig brandfarlig tid med alle dens adventskranse, SIDE 10 luciakroner og kalenderlys. en har den opfattelse hold i virkeligheden? FRONT SAFE OLORS: ARDINFO: agstripe: No OLORS: och variabel- - fake PAS Holoote PAS Holoote och variabel- - fake FRONT ARD HIP: No HIP: No ONE ARDINFO: agstripe: No PAS SecurityUser D (Nr6 2013) Sikrere ID-kort - højt sikkerhedsniveau uden ekstra omkostninger ontakt os, hvis du ønsker hjælp til valg af kort og sikkerhedsniveau. Vi kan levere sikre multifunktionskort! SVERIGE DANAR NORGE PAS ard AS Tlf

2 2 LEDER Dumt forslag Vi skal sikre personer, ejendom og miljøet asper Skov-ikkelsen Direktør, SikkerhedsBranchen F ire organisationer kritiserer de danske brandregler for erhvervsbyggeri og har startet en kampagne mod dem. uglerne er støbt i Dansk Industri (DI), der har fået Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening med i kampagnen, som 29. oktober resulterede i avisoverskriften Danske brandkrav jager virksomheder til udlandet. Jeg kan godt forstå, at avisen lader sig imponere. De fire organisationer repræsenterer mange virksomheder. Når de kommer, må det jo være rigtigt, tænker avisen vel. Jeg lader mig ikke imponere, for det er ikke rigtigt, og det ene eksempel, artiklen bringer (som tilsyneladende er det eneste eksempel, de fire organisationer har), hænger ikke sammen. Det er talmanipulation så tydelig, at det er mærkeligt, at avisen ikke undrede sig, før den trykte artiklen. en måske er der tale om et eksempel på den talblindhed, forskere nu siger, er lige så stort et problem for nogle, som ordblindhed er for andre? Forhistorien er, at DI sidste år nedsatte et såkaldt produktivitetspanel. Det kom tidligt i år med 21 anbefalinger, hvis gennemførelse kan hæve de danske virksomheders produktivitet. Forslaget om at lempe de danske brandkrav, de danske særregler, som de med et værdiladet ord betegnes, er et af disse 21 forslag. Eksemplet, de fire organisationer bruger til at illustrere det meningsløse i de danske særregler, er transportvirksomheden DSV s byggeri nær almø i Sverige. Det skulle egentlig være bygget i, men de danske brandkrav ville have fordyret byggeriet med godt 20 millioner kroner oven i de 111 millioner, byggeriet kom til at koste i Sverige. Altså ifølge de fire organisationer. Beredskabsstyrelsen prøvede for nogle år siden at opgøre, hvor stor en del af prisen på et byggeri, der bruges på brandsikring, og konkluderede, at det er 5-6 procent. På et byggeri til 111 millioner kroner vil brandsikringen altså udgøre 5,5 6,5 millioner kroner, men ved at flytte det til Sverige, sparer man godt 20 millioner. Det er så skævt et regnestykke, at man har svært ved at tage det seriøst, og det er ærgerligt, for hvis der virkelig er et problem, er det en debat, jeg gerne vil være med til. Dansk erhvervsliv skal selvfølgelig ikke generes med meningsløse regler og krav, som andre lande ikke generer deres erhvervsliv med. Her er jeg enig med DI og de andre erhvervsorga nisationer. en skal vi have en konstruktiv debat, må de fire organisationer finde nogle bedre eksempler, og så må der anlægges et helhedssyn, hvor man ser på brandskader i landene, udgifter til beredskaberne (i dag dobbelt så dyrt i Sverige som i ), og i det hele taget ser på samfundets samlede udgifter ved brand, brandsikring og brandslukning, herunder også de øgede udgifter til forsikring, hvis vi får bygninger med mindre brandmodstand end i dag. Beredskabslovens formålsparagraf skal opfyldes: Vi skal sikre personer, ejendom og miljøet. Næsten alle branddøde i Sverige og omkommer ved boligbrande. Det er i dag meget sjældent nogen dør på deres arbejdsplads. En del af forklaringen er historisk begrundet. an har fokuseret mere på brandrisikoen i virksomhederne end i hjemmene, hvor en brand ikke kunne få det store antal dødsofre, man risikerede på en industrivirksomhed. Nu er der heldigvis langt mellem dødsbrande i virksomheder, men fjerner man brandsikringen, går det måske ikke kun galt i virksomhederne, men kan få en farlig konsekvens andre steder. Sagt firkantet: Hvis erhvervslivet får lov til at bygge i cigarkassetræ, kommer reglerne for andre typer byggeri under pres. Så vil de, der bygger boliger, også bygge i cigarkassetræ, og så svækker vi det byggeri, hvor der allerede omkommer og kvæstes alt for mange danskere. Også derfor er det en rigtig dårlig idé bare at fjerne krav til brandsikring i erhvervsbyggeriet. Det officielle fagblad for Et produkt fra Sectech november 2014 Scandic openhagen Hotel Husk at udstille på Sectech 2014 I oktober 2013 fandt Sectech sted i Stockholm, og det blev en succes med ny besøgsrekord. Det lover godt for 2014, hvor Sectech skal afholdes november på Scandic openhagen Hotel i øbenhavn. Som på de tidligere Sectech-messer vil der være fokus på teknologibaserede tjenester og produkter, primært inden for tyverialarmer, TV, adgangskontrol og integrerede sikkerhedsløsninger. Som sædvanlig er udstillingsrummet begrænset til cirka 50 udstillere, som vil modtage omkring 900 fagbesøgende over to dage. Som leverandør af security bør du booke din stand nu før det er for sent. Sectech bliver altid udsolgt book derfor allerede nu! Udstilling Seminarer Sikkerhedsbanket For bestilling af stand kontakt Deniz Baykal eller For mere information Arrangører ediapartnere Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Redaktion Lennart Alexandrie, asper Skov-ikkelsen, Henrik Paulsson, Jonny Sjöberg og Helge ierkegaard. Annoncesalg Deniz Baykal. Ansvarshavende redaktør Lennart Alexandrie. Abonnement 89 kr/år. Oplag eksemplarer. Tryk Dansk AvisTryk a/s, Glostrup, AR edia International AB Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden. Telefon Fax AR edia International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden, tel , fax ,

3 Tyverialarmer Adgangskontrol TV Brand

4 4 REGLER & LOVE Tv-overvågning: Ny standard som også kunderne kan forstå Der er lavet en ny teknisk standard for tv-overvågning, som er lagt på SikkerhedsBranchens hjemmeside og ind i SikkerhedsBranchens kvalitetsledelsessystem under TVO-certificeringen. Tv-overvågning var det første område, SikkerhedsBranchen for snart ti år siden certificerede. Baggrunden var, at tv-overvågning var det område med færrest regler, det var rent wild west. De seriøse udbydere skulle på en eller anden måde kunne distancere sig fra resten, og derfor blev certificeringen lavet. Ti år er lang tid i branchen for tv-overvågning. Der er sket meget med kameraerne og anden teknik i perioden, men det var ikke det eneste problem med den gamle tekniske specifikation, som den kaldtes. Færre fejlmuligheder Det har en arbejdsgruppe gjort noget ved. I stedet for en kode med bogstaver og tal, skal der krydses ja/nej til et klart spørgsmål om kameraernes funktioner. Det giver færre fejlmuligheder, og kunden kan uden større forudsætninger forstå, hvad der står, og altså blandt andet se, om han har fået det anlæg, han bad om. De gamle begreber observation, verifikation og identifikation er også med i den nye tekniske standard. De er blevet så almene begreber i branchen, at de ikke kunne udelades, men det var der nok heller ingen, der havde ønske om, for med det spørgsmål, der var tilknyttet hver af dem, var det definitioner, der var nemme at forstå: Observation (er der nogen?), Det er enkelt at afgøre, om man har fået det kamera, man ønsker. an ser yderpunkterne i skærmbilledet og går ud i det overvågede område og måler efter. Antallet af meter bruger man til at slå op i en tabel. Systemparametre Funktion Svarmulighed Forklaring Tidssynkronisering J/N Bliver alle ure i hele anlægget justeret via eksternt ur, såsom NTP server (J). Hvis ikke (N). Driftsovervågning Fjernovervågning Beskyttelse af data Den var ikke nem at forstå for kunderne eller at benytte for rådgiverne, og montørerne af tv-overvågningen havde problemer med at udfylde den installationserklæring, et ISO 9001-certificeret firma skal lave på alle anlæg. ontørerne havde ofte det samme problem som kunderne de skulle bruge en masse koder, som de måtte slå op, både når erklæringen skulle udfyldes og bagefter, når man skulle afkode teksten. J/N J/N N/F/P Overvåges driften, således at fejl på recorder og eller kameraer automatisk afgiver signal. Bliver signal om driftsforstyrrelser sendt til andre. (ontrolcentral). Ingen (N), Fysisk sikkerhed med optageren i låst rum (F), Password på tilgang til optager funktioner (P). En af tabellerne i den ny tekniske standard. an svarer ja/nej på spørgsmål, der er formuleret, så en kunde uden tekniske forudsætninger også forstår oplysningerne. verifikation (hvad laver de?), identifikation (hvem er det?). Der er kommet to nye til: Inspektion (er der særlige kendetegn?) og endeligt bevægeligt kamera, der er sat uden for kategori, fordi et bevægeligt kameras anvendelighed afhænger af placering, bevægelseshastighed mm., og derfor kan det ikke entydigt placeres i en bestemt af de førnævnte grupper. Tabel ameraerne er inddelt i forskellige typer efter deres opløsning også her er pixelkrigen ovre og for at alle, og især kunden, kan kontrollere, at specifikationerne er overholdt, er der konstrueret en enkel tabel, som fortæller, hvor bredt et overvågningsareal, der kan accepteres ved de fire begreber observation, verifikation, identifikation og inspektion. Ved observation skal der være 20 pixels pr. meter, ved verifikation 100, ved identifikation 200 og ved inspektion 800. unden beslutter, hvad det er, han vil se på det overvågede område. Er han tilfreds med at kunne se, at der er personer derude, eller ønsker han at kunne se, hvem det er? Det er henholdsvis observation og identifikation. På sin skærm kan han se det overvågede areal. Det område, han ser på sin skærm, måler han op ude i terrænet. Svarer bredden til den valgte kameratypes afstandsgrænser for den pågældende type overvågning, for eksempel identifikation, så kan han i tabellen se, om han har fået et overvågningsanlæg af den type, han har bedt om. Ikke med Nogle simple ting er ikke med i den ny tekniske specifikation, for eksempel at kameraet skal have ordentlig optik. Nok så mange pixel er ligegyldigt, hvis man ser ud gennem en flaskebund! Der står heller ikke, at hvis det er mørkt, får man ikke noget billede. Begge dele tager en ordentlig installatør højde for, og kunden kan her ved selvsyn se, at tingene er i orden. Det kan være sværere på andre områder, så derfor er det en god idé at alliere sig med en certificeret installatør, et ISO 9001-certificeret firma, der bruger den tekniske specifikation, også fordi de EN-standarder, der findes på området, mere peger på områder, der bør overvejes, end de stiller specifikke krav. Det er måske forståeligt, når den hurtige tekniske udvikling på tv-overvågningsområdet tages i betragtning. Forsikringsselskaber stiller dog i stigende grad krav, det samme gør kommuner og firmaer, og endelig ser politiets tekniske afdeling med glæde på den kvalitetsforbedring, der er sket. Den ny tekniske standard findes på SikkerhedsBranchens hjemmeside: Et tv-overvågningsanlæg har til formål at overvåge, registrere og eventuelt identificere personer og køretøjers færdsel på de kontrollerede områder. Anlægget kan endvidere fastholde de stedfundne hændelser med henblik på senere opfølgning eller efterforskning. (Fra den ny standards forord.)

5 5 The Physical Security Business in 2013 get the latest market research and investment analysis report emoori s report The Physical Security Business in 2013 combines clearly defi ned market sizing statistics with fi nancial analysis of &A and investment. It brings together all the factors that in- fl uence this industries future; including technology, fi nance and the capability to deliver products that meet the customers need to drive more ROI out of investment. The Physical Security Business in 2013 offers 213 pages of insight- ful information for strategic planning exercises across three main product segments Access ontrol, Video Surveillance (TV) and Intruder Alarms. Review the future of emerging technology drivers and read also about the enormous latent demand for physical security products in the emerging markets of the world in this global report. Now you can order this report for only $999 Order the report on or to: AR edia International AB, Västberga Allé 32, S Hägersten, Sweden, Tel: , Website: Bliv Eksamineret Sikringsleder en effektiv specialistuddannelse i sikring og sikkerhed Få dokumenterede kompetencer til at arbejde professionelt med alle aspekter af sikring og sikkerhed. I september 2013 starter vi igen et hold på den populære uddannelse, som består af 5 moduler og afsluttes med eksamen: Risikostyring Security Brand Sikringsledelse Opsamling Eksamen Læs mere om uddannelsen på og Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

6 6 SVIND Ansatte stjæler årligt for 1 milliard Danske butikkers egne ansatte står for 38 procent af alt tyveri, iser en undersøgelse fra Infratek blandt butikkernes egne chefer. vindelige ansatte begår størstedelen af tyverierne. B utikkernes egne ansatte tegner sig for over en tredjedel af det samlede svind. ens kunder årligt stjæler for 1,6 milliarder kroner, stjæler de ansatte for 1 milliard kroner. Det viser svar fra 605 af butikkernes egne chefer i Norden, herunder 139 i, i en undersøgelse, som sikkerhedsfirmaet Infratek har foretaget. Resultatet bekræfter bange anelser hos Dansk Erhverv, som er brancheforening for handelsvirksomheder. Ingen nedgang an har talt om, at ansatte måske ville undlade at stjæle fra deres egen arbejdsplads i denne tid, fordi det er sværere at få et andet job, når der som nu er lavkonjunktur, men det kan vi ikke se nogen tendens til, siger procesdirektør Lars Alexander Borke fra Dansk Erhverv til Politiken. Erhvervsorganisationen undersøgte selv området for fire år siden sammen med Det riminalpræventive Råd: Det ser desværre ud til, at der ingen nedgang har været i medarbejdertyveriet, siger Lars Alexander Borke. har det mindste samlede svind fra butikkerne sammenlignet med andre lande i Norden. en samtidig har den højeste andel af svindet, som skyldes tyveri blandt medarbejdere. vindelige ansatte stjæler mest Ifølge undersøgelsen begås kunders tyverier oftest af mænd. De står for 55 procent af kundernes tyverier i. en ser man udelukkende på tyveri blandt ansatte, er situationen omvendt. Her står kvinder for 59 procent af tyveriet. Det kommer som en stor overraskelse for os, siger direktør Bjarne Plahn fra Infratek Sikkerhed. Særligt, fordi vi ved fra vores arbejde, at for eksempel herretøjsforretninger generelt er dårligere sikret mod tyveri end dametøjsforretninger«. En umiddelbar forklaring på flertallet af kvinder blandt de uærlige ansatte kunne være, at der er flere kvinder ansat i butikkerne. Den forklaring afviser Infratek imidlertid, for i undersøgelsen er der spurgt til alle ansatte det vil sige også folk på lageret og i administrationen. Tæller man alle dem med, er der færre kvinder end mænd ansat i branchen. vinder stjæler mest Ifølge s Statistisks tal er kvinder og mænd ansat i handelssektoren, påpeger Infratek. I Det riminalpræventive Råd ( DR) er arianne Becker Andersen lige så undrende over, at flere kvinder tilsyneladende begår tyveri mod deres egen arbejdsplads. Hun peger på, at mænd oftest er overrepræsenteret i kriminalstatistikker. en en mulig årsag være, at kvinder er mere påvirkelige af utilfredshed med arbejdet. Når det drejer sig om svind fra arbejdspladsen, tyder noget på, at der er en sammenhæng mellem medarbejderes tilfredshed med arbejdet, og hvor meget de tager med hjem fra arbejdspladsen. Her kan der måske være nogle kønsspecifikke forskelle, men det er desværre ikke noget, som vi har undersøgt, siger arianne Becker Andersen til Politiken. Få stjæler meget Ser man nærmere på de uærlige ansatte, er de i antal ret få, men de stjæler i gennemsnit for store beløb. ens tyvagtige kunder i snit stjæler for 425 kroner, stjæler ansatte for kroner om året, viser undersøgelsen. Vores erfaring er, at mange medarbejdere tager småting med hjem, som er i gråzonen, eller at de tager noget at spise fra butikkens varer. en en mindre gruppe medarbejdere stjæler for så mange penge, at det i alt bliver til betragtelige summer, siger Bjarne Plahn. Sectech november 2014 Scandic openhagen Hotel n Udstilling n Seminarer n Sikkerhedsbanket Husk at udstille på Sectech 2014 I oktober 2013 fandt Sectech sted i Stockholm, og det blev en succes med ny besøgsrekord. Det lover godt for 2014, hvor Sectech skal afholdes november på Scandic openhagen Hotel i øbenhavn. For bestilling af stand kontakt Deniz Baykal eller Som sædvanlig er udstillingsrummet begrænset til cirka 50 udstillere, som vil modtage omkring 900 fagbesøgende over to dage. Som leverandør af security bør du booke din stand nu før det er for sent. For mere information Sectech bliver altid udsolgt book derfor allerede nu! Arrangører Som på de tidligere Sectech-messer vil der være fokus på teknologibaserede tjenester og produkter, primært inden for tyverialarmer, TV, adgangskontrol og integrerede sikkerhedsløsninger. ediapartnere AR edia International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden, tel , fax ,

7 NHEDER 7 Bornholm tryggeste sted i V isionen om, at Bornholm skal være det tryggeste sted i at bo, er ikke grebet ud af luften. En undersøgelse viser, at Bornholm er det sted i landet, hvor der sker færrest indbrud pr. indbygger, men ikke nok med det: Bornholm er det sted i landet, hvor antallet af indbrud er faldet mest i løbet af de sidste 10 år. Faldet udgør 48%, hvilket skal ses i lyset af, at faldet på landsplan kun udgør 15%. Der findes ikke nogen entydig forklaring på det store fald, men Bornholms politi føler sig overbevist om, at det gode samarbejde mellem politi og borgere bærer en stor del af æren. I opklaringsarbejdet er det afgørende, at borgerne hjælper politiet med oplysninger, og på Bornholm er man meget bevidste om at underrette politiet om usædvanlige hændelser og mistænkelige personer. Politiet arbejder samtidig målrettet på at forhindre indbrud i private hjem, dels ved rådgivning om hvordan man undgår fremtidige indbrud, og dels ved ikke blot registrere indbruddene, men ved at rykke ud og foretage grundige gerningsstedsundersøgelser hver gang. Den nyeste tryghedsundersøgelse viser samtidig, at Bornholmerne er den befolkningsgruppe i, der føler sig mest trygge, og som samtidig har den største tillid til politiet. 98% af borgerne føler sig således trygge i hverdagen, medens kun 1% føler sig utrygge man kan med et glimt i øjet, fristes til at tro, at den indre havne slipper for krav Blandt andre Odden og Ebeltoft havne får lempeligere vilkår. Danske havne, som udelukkende betjener nationale færgeruter, slipper nu for at bruge så mange ressourcer på terrorsikring. Siden angrebet på World Trade enters to tvillingtårne i New ork 11. september 2001, er kravene til terrorsikring af danske og europæiske havne flere gange blevet skærpet. en fra 1. november slipper en række danske havne for kravene om adgangskontrol og overvågning på havnene. Reglerne om maritim sikring af havne er ens for alle, men kan virke voldsomme i en lille, dansk havn. in holdning er, at maritim sikring på danske havne i videst muligt omfang skal være proportionel i forhold til risikoen og tage hensyn til lokale forhold, siger transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse. ed den nye bekendtgørelse skal Ebeltoft, Odden, Spodsbjerg, Tårs, Hov og Sælvig færgehavne ikke længere have særlige tiltag til adgangskontrol og overvågning og flere faciliteter i Aarhus, alundborg og olby ås havne slipper også, oplyser Jyllands-Posten. Beslutningen om at fritage nogle havne for reglerne kommer efter, at en arbejdsgruppe bestående af ystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, forsvaret og PET har konkluderet, at der ikke er risikomæssige forhold, der gør, at nationale færgeruter og havne, der betjener disse, skal være omfattet af reglerne. ilde: Jyllands-Posten ene procent er utryg, fordi politiet er i hælene på dem? onklusionen må være, at projekt Tillid mindsker tyverier E n oplevelse af tillid og retfærdighed kan reducere tyveri på arbejdet. Det viser et nyt litteraturstudie fra Det riminalpræventive Råd og s Tekniske Universitet. Forsvundne kuglepenne, telefoner og mapper. Det kan mindskes, hvis medarbejdere føler sig retfærdigt behandlet. Grundige og troværdige informationer fra ledelsen og et godt moralkodeks blandt medarbejderne er blandt de faktorer, der kan få medarbejdere til at stjæle mindre. Det viser et nyt litteraturstudie af amerikanske undersøgelser om Social kapital og svind på arbejdspladsen foretaget af s Tekniske Universitet for Det riminalpræventive Råd (DR). Hovedkonklusionen er, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af retfærdighed og svind. Svind bliver i studiet defineret som medarbejdere, der stjæler fra deres arbejde et problem, der har både økonomiske og sociale konsekvenser for slev, til metroxpress. en selv om kunderne ikke bliver filmet, er de falske kameraer en rigtig dårlig idé, mener Thomas Ploug, der er lektor i it-etik ved Aalborg Universitet. Det kan skabe utryghed, fordi man føler, at man bliver filmet i en privat situation. Og den præventive virkning ved overvågning undermineres, hvis arbejdspladsen. Undersøgelserne om sammenhængen mellem social kapital og tyveri fra arbejdspladser er dog sparsomme og lægger op til yderligere undersøgelser på området. Svensk skole har hyret vagter Gymnasieskolen Design & onstruction ollege i Västerås, vest for Stockholm, har hyret to professionelle vagter. Baggrunden er hændelser, hvor elever har forgiftet læreres kaffe og båret våben i skolen. Rektor Eva Stormgaard siger, at vagterne skal beskytte elever og personale Falsk overvågning efter ballade Uvelkomne gæster og for meget ballade har fået Fresh Fitness til at opsætte falske overvågningskameraer i omklædningsrummet, hvor det ellers er ulovligt er overvåge. Vi har opsat kameraerne efter aftale med Datatilsynet, Justitsministeriet og politiet. Det er et rent præventivt formål, siger kædens direktør, Rasmus Inger- Tryg Ø ikke blot er en vision, men et projekt, der rent faktisk er lykkedes i fællesskab til glæde for de 98%. man sætter attrapper op, siger han til metroxpress. ameraer i omklædningsrum blev forbudt i 2009, da Datatilsynet behandlede en sag med rigtige kameraer i fitnessomklædningsrummet. Der er dog ikke noget, der forhindrer centrene i at bruge attrapper. ilde: metroxpress. mod de elever, som optræder truende: Det her er helt forkert en skole skal ikke være nødt til at bruge sådanne midler. en der er en lille gruppe elever, som ødelægger det for så mange. Disse elever har truet med våben og fremsat trusler på nettet. Det er en fantastisk ubehagelig situation, siger rektor.

8 8 BRANHENT Pas ard ekspanderer Den svenske adgangskontrol-koncern Nexus, der bl.a. ejer kort-virksomheden Pas ard, har købt tyske Intraproc og introducerer dermed Pas ards forretningsområde i DAH-landene Tyskland, Schweiz og Østrig. ed erhvervelsen tager Pas ard skridtet fuldt ud på det europæiske marked, og Nexus fortsætter sin offensiv ved at udvide koncernen og udbrede sin virksomhed i DAH-regionen. øbet af Intraproc introducerer Pas ards forretningsområde i landene og forankrer yderligere udbuddet inden for fysisk og logisk adgang. Intraproc er en af pionererne inden for ID solutions og har i løbet af sine 30 år ekspanderet både nationalt og internationalt. Pas ards produkter og tjenesteydelser vil via Intraproc kunne tilbydes til kunder i hele DAH-regionen. Særligt fokus vil der være på Pas ards Online Services, som slet ikke findes tilsvarende i regionen. Til gengæld vil Pas ard tilbyde det nordiske marked Intraprocs produktvifte, som for eksempel virksomhedens eventløsninger. Freddie Parrman, EO PAS ard, Peter Gille, EO nexus, Axel Berns, EO Intraproc og Norbert Berns, Intraprocs grundlægger tror på stærk vækst i DAH-regionen. ibo opkøber ALT Sikring Glade ibo-medarbejdere på SecurityUser Expo i øbenhavn. Sikringsfirmaet ibo System A/S, specialist inden for integrerede sikringsløsninger, har opkøbt ALT Sikring på Sjælland, som styrker ibos ekspertise inden for adgangskontrol, videoovervågning, områdesikring og alarmsystemer. Vestjyske ibo System er totalleverandør af integrerede sikringsløsninger og leverer i dag sikring til nogle af landets største virksomheder og institutioner. DBI opretter nyt selskab ed DBI s nye datterselskab, DBI ertification A/S, skabes der en klar adskillelse mellem de rent markedsorienterede certificeringsaktiviteter og den mere samfundsrettede funktion som GTS-institut (Godkendt Teknologisk Service), der har til formål at formidle ny viden på det brand- og sikringstekniske område og skabe serviceydelser til gavn for det danske samfund. Dermed sættes der nu mere fokus på udvikling af nye tilbud til kunderne. Første nye ydelse bliver SS-certificering af installatører (SS = SikkerhedsvalitetsstyringsSystem). ilestone køber onnex onnex International, Inc. er blevet opkøbt af ilestone Systems. onnex International skal stå for træning og certificering af ilestones partnere i hele verden. ilestone opkøbte aktiemajoriteten i onnex i juli 2010, men har opkøbt de resterende aktier og dermed overtaget det fulde ejerskab. ilestone investerer i onnex, fordi der er et kontinuerligt behov for uddannelse i sikkerhedsbranchen. Dertil ønsker ilestone at sætte Howeni får ny Executive Partner Henrik Bindesbøl Laurents er blevet ansat som Executive Partner i Howeni Eurosafe. Henrik er udnævnt til ITdirektør (IO), og ud over det generelle IT-ansvar har Henrik også det internationale udviklingsansvar for blandt andet softwaren i produktet inipayin, løsninger til højsikringsovervågning af køretøjer samt det tekniske ansvar for aba Workforce anagement i. endnu mere damp under kedlerne i overgangen fra analog til IP-baseret videoovervågning, og skabe værdi for alle i branchen ved at træne partnerøkosystemet i netværksbaseret videoovervågning. Henrik Bindesbøl Laurents. AR edias grundlægger hædret i ina I forbindelse med verdens største sikkerhedsmesse, PSE 2013, i den kinesiske by Shenzhen i november, overrakte Global Security Industry Alliance (GSIA) sin udmærkelse Gold Shield Award, en af sikringsindustriens mest attraktive branchepriser. Den eneste af de tolv prisvindere, som kom fra Europa, var Lennart Alexandrie, grundlægger af det svenske sikkerhedsforlag AR edia International som bl.a. udgiver dette blad, SecurityUser. Prisen overrækkes hvert andet år til personer, som har gjort en enestående indsats inden AR edias grundlægger og adm.dir. Lennart Alexandrie får overrakt Gold Shield Award i forbindelse med PSE i ina. for den globale sikkerhedsbranche. Lennart Alexandrie er en pioner og en drivende kraft i forbindelse med fagmedier for det europæiske sikkerhedsmarked. Det er meget usædvanligt, at nogen er i stand til at blive ved i sikkerhedsmediebranchen i så mange år, men dette er lykkedes Alexandrie på forbilledlig vis, og hans engagement i det gode inden for branchen er beundringsværdig. Dette er baggrunden for nomineringen af Lennart Alexandrie, sagde ichael ang, chef for GSIA.

9 SIERHEDSLEVERANDØRER 9 Leverandørregister fra ABUS-gruppen D A/S Egeskovvej 2A D-8700 Horsens, Tel: Fax: ATAS A/S Hobrovej Aalborg SV, Tel: Fax: ADI-ALARSSTE A/S Baldershøj Ishøj, Tel: Fax: ALSO Actebis A/S Helgehøjs Alle Taastrup, Tel: Fax: Alux AS Holmbladsvej 4 6 D-8600 Silkeborg Tel: Fax: Axis ommunications AB Emdalavägen Lund, Sweden Tel: Fax: Bosch Security Systems Telegraf vej Ballerup, Tel: Fax: Bravida A/S Park Allé Brøndby, Tel: Fax: EuroSmartView Hammerholmen Hvidovre, Tel: Howeni Eurosafe A/S Rødager Allé D-2610 Rødovre, Tel: Fax: ID ompany ID ompany ApS Hørkær 2, 1. sal 2730 Herlev, Tel: ARAS SEURIT A/S Linde Alle Vanløse Tel: Fax: Idesco AB Grimsbygatan 24, 6 vån almö, Sweden Tel: Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 øbenhavn Tel: Fax: aba Denmark A/S Algade Ejby Tel: Tel: idde A/S Industriholmen Hvidovre Tel: Fax: PAS ard A/S Herstedøstervej 27 29, Bygning A 2620 Albertslund, Tel: Fax: Siemens AB, Building Technologies, Security Products Protect A/S Hasselager entervej Viby J. Tel: Fax: Borupvang Ballerup Tel: SDD 2014 Ruko A/S arielundvej 20 D-2730 Herlev Tel: Fax: Stockholm Sweden Tel: Fax: Solar A/S Safe Solutions ApS Hedager Greve (også Jylland Borgergade 17, 7323 Thyregod) Danamark Tel: (Jylland: ) Industrivej Vest Vejen, Tel: Teletec onnect A/S Virkeholm 3B 2730 Herlev Tel: Fax: Schneider Electric Buildings Denmark A/S Petersen-Bach A/S Engholm Parkvej 6 D-3450 Allerød Tel: Fax: Pro-Sec A/S Egegårdsvej 11 D 4621 Gadstrup Tel: Fax: Hørkær 12b Herlev Tel: Fax: UT Fire & Security A/S Husby Alle 15 A 2630 Taastrup Tel: Fax: SD Sikring Aps Vitani A/S Norgesvej Haderslev Denmark Tel: Fax: Vognmagervej Viborg Tel: Fax: Link din virksomhed på ontakt Deniz Baykal

10 10 STATISTI Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden H vert år op til jul hører vi mange steder fra, at julen er en frygtelig brandfarlig tid med alle dens adventskranse, luciakroner og kalenderlys. en har den opfattelse hold i virkeligheden, eller har alle gentagelserne bare gjort den til en vedtagen sandhed? Det spørgsmål kan man besvare med tal fra Beredskabsstyrelsens statistikbank. Tallene for brande i beboelse pr. måned de sidste fem år viser tydeligt, at ja, en stor del af årets brande ligger i december. De viser dog også noget andet interessant, nemlig at der er endnu flere brande i januar og at februar ikke halter langt bagefter. Færrest brande er der i sommermånederne, især juli og august, hvor der kun er godt halvt så mange brande som i december og januar. men derimod vinteren. Hygge bringende stearinlys, varmende pejse, mere tid tilbragt inden døre og mere tilberedning af varm mad alt sammen relativt harmløse faktorer, der tilsammen skaber grobund for flere brande. Tallene er også en påmindelse om, at det mest brandfarlige omkring os er os selv. Vi tænder stearinlys (og glemmer at slukke dem), laver varm kakao at varme os på (og glemmer gryden på komfuret), er for kuldskære til at ryge udendørs (og falder i søvn siddende i sofaen med en tændt cigaret) og fyrer forkert i pejsen. Frygt ikke julen Det budskab er ikke så nedslående, som det umiddelbart lyder, for det betyder gode muligheder for at få bragt antallet af brande ned, da vi med stor effekt kan starte med os selv. Her kommer alle de klasvinteren den store synder Noget kunne altså tyde på, at siske brandforebyggelsesråd, det ikke er julen som sådan, vi op til jul bliver bombarder er den store brandsynder, deret med, til deres ret, for Brandenes fordeling på måneder, udregnet som et gennemsnit af årene , vist i procent af hele året. Så frygt ikke julen, men lyt alligevel til erfarne brandforebyggere, når de deler gode råd ud i december. Stil stearinlyset i stabile og ubrændbare stager og branden er ligeglad med, om stearinlyset brændte fordi det er første søndag i advent, eller fordi det er en trist og mørk januardag. gå aldrig fra det, hold godt øje med det tændte komfur og fyr kun med rent, tørt brande. Og husk først og fremmest, at røgalarmer redder liv hele året. 10: : SAFE VU ARD ONE on :PIH on :PIH VU HIP: No ARD ARDINFO: agstripe: No -print PAS ard AS Herstedøstervej 27-29B 2620 Albertslund Tlf SVERIGE DANAR NORGE SAFE OLORS: OLORS: HIP: No OLORS: :SROLO ARDINFO: agstripe: No ARD HIP: No SAFE ARDINFO: agstripe: No OLORS: PAS Holoote och variabel- - fake FRONT ONE on :epirtsga :OFNIDRA :SROLO ONE HIP: No Holoote on :epirtsga :OFNIDRA TNORF ekaf - VU-lebairav hco etooloh SAP PAS Holoote och variabel- - fake FRONT ontakt os, hvis du ønsker hjælp til valg af kort og sikkerhedsniveau. Vi kan levere sikre multifunktionskort! TNORF ekaf - VU-lebairav hco etooloh SAP PAS ards store udbud af printere fra agicard tilbyder unikke funktioner som hæver sikkerhedsniveauet på jeres ID-kort. Sikkerhedsmærkningen lægges på kortet i printprocessen, uden at omkostningerne for kortet øges, og mærkningen gør det sværere at forfalske jeres kort. PAS Holoote och variabel- - fake FRONT - højt sikkerhedsniveau uden ekstra omkostninger! ARDINFO: agstripe: No PAS Holoote och variabel- - fake FRONT Sikrere ID-kort PAS SecurityUser D (Nr6 2013)

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard

ITV-specifikation. Teknisk standard 25-04-07 ITV-specifikation Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen Sådan

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

ER DIT HJEM EN TRYG BASE?

ER DIT HJEM EN TRYG BASE? Alarm & Sikring Side 1 Alarm & Sikring ApS ER DIT HJEM EN TRYG BASE? OGSÅ NÅR DU ER UDE AF HUSET...? Alarm & Sikring Side 2 WWW.ALARM-OG-SIKRING.DK TLF: 70 20 50 85 VI SKABER TRYGGE RAMMER FOR DIG OG DIN

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

Service & Energi +++ 11030 +++ 0893 Sjælland USF B

Service & Energi +++ 11030 +++ 0893 Sjælland USF B Vi tager forbehold for trykfejl, abonnements- og prisændringer. * For yderligere informationer, priser og vilkår for DLG Sikrings alarmløsninger se www.dlgsikring.dk. DLG Koncernmarketing Februar 2012

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

SF og DF enige om kameraovervågning

SF og DF enige om kameraovervågning Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 4 2014 Politisamarbejde slutter og fortsætter Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

Allerød Kommune: Videoovervågning forebygger hærværk og vold

Allerød Kommune: Videoovervågning forebygger hærværk og vold Milestone Customer Story Juni 2012 Allerød Kommune: Videoovervågning forebygger hærværk og vold Allerød Kommune vil stoppe hærværkspersoner og voldsmænd, inden de begår deres ugerninger. En del af løsningen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber

Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber stærke relationer Vi bor tæt på dig. Hos brænder vi for

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

hver anden skole Indbrud i mere end

hver anden skole Indbrud i mere end Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 2 2015 Hvad skaber et overvågningssamfund? Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde Pressemeddelelse fra Protect A/S Adm. direktør i Securitas, Tom Laursen (midtfor), ser helt nye forretningsmuligheder indenfor tågesikring med Protects nye IP-muligheder. Her sammen med teknisk direktør

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere