Bornholm tryggeste sted i Danmark. Ansatte stjæler årligt for. Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm tryggeste sted i Danmark. Ansatte stjæler årligt for. Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden"

Transkript

1 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Et produkt fra Dumt forslag asper Skov-ikkelsen, direktør, SikkerhedsBranchen Nyhedskanalen for et sikrere samfund nummer Bornholm tryggeste sted i Tillid mindsker tyverier på arbejdspladsen SIDE 7 SIDE 2 Ansatte stjæler årligt for 1 milliard SIDE 7 Ny standard for tv-overvågning Der er lavet en ny teknisk standard for tv-overvågning, som er lagt på SikkerhedsBranchens hjemmeside. SIDE 4 Svensk skole har hyret vagter Arkivbillede. Foto: Eddie Granlund. Gymnasieskolen Design & onstruction ollege i Västerås, vest for Stockholm, har SIDE 7 hyret to professionelle vagter. Butikkernes egne ansatte tegner sig for over en tredjedel af det samlede svind. ens kunder årligt stjæler for 1,6 milliarder kroner, stjæler de ansatte for 1 milliard kroner. Det viser svar fra 605 af butikkernes egne chefer i Norden, herunder 139 i, i en under søgelse, som sikkerheds firmaet Infratek har foretaget. SIDE 6 ilestone køber onnex onnex International, Inc. er blevet opkøbt SIDE 8 af ilestone Systems. DBI opretter nyt selskab..... SIDE 8 Snemanden er lige så brandfarlig som julemanden Hvert år op til jul hører vi mange steder fra, at julen er en frygtelig brandfarlig tid med alle dens adventskranse, SIDE 10 luciakroner og kalenderlys. en har den opfattelse hold i virkeligheden? FRONT SAFE OLORS: ARDINFO: agstripe: No OLORS: och variabel- - fake PAS Holoote PAS Holoote och variabel- - fake FRONT ARD HIP: No HIP: No ONE ARDINFO: agstripe: No PAS SecurityUser D (Nr6 2013) Sikrere ID-kort - højt sikkerhedsniveau uden ekstra omkostninger ontakt os, hvis du ønsker hjælp til valg af kort og sikkerhedsniveau. Vi kan levere sikre multifunktionskort! SVERIGE DANAR NORGE PAS ard AS Tlf

2 2 LEDER Dumt forslag Vi skal sikre personer, ejendom og miljøet asper Skov-ikkelsen Direktør, SikkerhedsBranchen F ire organisationer kritiserer de danske brandregler for erhvervsbyggeri og har startet en kampagne mod dem. uglerne er støbt i Dansk Industri (DI), der har fået Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening med i kampagnen, som 29. oktober resulterede i avisoverskriften Danske brandkrav jager virksomheder til udlandet. Jeg kan godt forstå, at avisen lader sig imponere. De fire organisationer repræsenterer mange virksomheder. Når de kommer, må det jo være rigtigt, tænker avisen vel. Jeg lader mig ikke imponere, for det er ikke rigtigt, og det ene eksempel, artiklen bringer (som tilsyneladende er det eneste eksempel, de fire organisationer har), hænger ikke sammen. Det er talmanipulation så tydelig, at det er mærkeligt, at avisen ikke undrede sig, før den trykte artiklen. en måske er der tale om et eksempel på den talblindhed, forskere nu siger, er lige så stort et problem for nogle, som ordblindhed er for andre? Forhistorien er, at DI sidste år nedsatte et såkaldt produktivitetspanel. Det kom tidligt i år med 21 anbefalinger, hvis gennemførelse kan hæve de danske virksomheders produktivitet. Forslaget om at lempe de danske brandkrav, de danske særregler, som de med et værdiladet ord betegnes, er et af disse 21 forslag. Eksemplet, de fire organisationer bruger til at illustrere det meningsløse i de danske særregler, er transportvirksomheden DSV s byggeri nær almø i Sverige. Det skulle egentlig være bygget i, men de danske brandkrav ville have fordyret byggeriet med godt 20 millioner kroner oven i de 111 millioner, byggeriet kom til at koste i Sverige. Altså ifølge de fire organisationer. Beredskabsstyrelsen prøvede for nogle år siden at opgøre, hvor stor en del af prisen på et byggeri, der bruges på brandsikring, og konkluderede, at det er 5-6 procent. På et byggeri til 111 millioner kroner vil brandsikringen altså udgøre 5,5 6,5 millioner kroner, men ved at flytte det til Sverige, sparer man godt 20 millioner. Det er så skævt et regnestykke, at man har svært ved at tage det seriøst, og det er ærgerligt, for hvis der virkelig er et problem, er det en debat, jeg gerne vil være med til. Dansk erhvervsliv skal selvfølgelig ikke generes med meningsløse regler og krav, som andre lande ikke generer deres erhvervsliv med. Her er jeg enig med DI og de andre erhvervsorga nisationer. en skal vi have en konstruktiv debat, må de fire organisationer finde nogle bedre eksempler, og så må der anlægges et helhedssyn, hvor man ser på brandskader i landene, udgifter til beredskaberne (i dag dobbelt så dyrt i Sverige som i ), og i det hele taget ser på samfundets samlede udgifter ved brand, brandsikring og brandslukning, herunder også de øgede udgifter til forsikring, hvis vi får bygninger med mindre brandmodstand end i dag. Beredskabslovens formålsparagraf skal opfyldes: Vi skal sikre personer, ejendom og miljøet. Næsten alle branddøde i Sverige og omkommer ved boligbrande. Det er i dag meget sjældent nogen dør på deres arbejdsplads. En del af forklaringen er historisk begrundet. an har fokuseret mere på brandrisikoen i virksomhederne end i hjemmene, hvor en brand ikke kunne få det store antal dødsofre, man risikerede på en industrivirksomhed. Nu er der heldigvis langt mellem dødsbrande i virksomheder, men fjerner man brandsikringen, går det måske ikke kun galt i virksomhederne, men kan få en farlig konsekvens andre steder. Sagt firkantet: Hvis erhvervslivet får lov til at bygge i cigarkassetræ, kommer reglerne for andre typer byggeri under pres. Så vil de, der bygger boliger, også bygge i cigarkassetræ, og så svækker vi det byggeri, hvor der allerede omkommer og kvæstes alt for mange danskere. Også derfor er det en rigtig dårlig idé bare at fjerne krav til brandsikring i erhvervsbyggeriet. Det officielle fagblad for Et produkt fra Sectech november 2014 Scandic openhagen Hotel Husk at udstille på Sectech 2014 I oktober 2013 fandt Sectech sted i Stockholm, og det blev en succes med ny besøgsrekord. Det lover godt for 2014, hvor Sectech skal afholdes november på Scandic openhagen Hotel i øbenhavn. Som på de tidligere Sectech-messer vil der være fokus på teknologibaserede tjenester og produkter, primært inden for tyverialarmer, TV, adgangskontrol og integrerede sikkerhedsløsninger. Som sædvanlig er udstillingsrummet begrænset til cirka 50 udstillere, som vil modtage omkring 900 fagbesøgende over to dage. Som leverandør af security bør du booke din stand nu før det er for sent. Sectech bliver altid udsolgt book derfor allerede nu! Udstilling Seminarer Sikkerhedsbanket For bestilling af stand kontakt Deniz Baykal eller For mere information Arrangører ediapartnere Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Redaktion Lennart Alexandrie, asper Skov-ikkelsen, Henrik Paulsson, Jonny Sjöberg og Helge ierkegaard. Annoncesalg Deniz Baykal. Ansvarshavende redaktør Lennart Alexandrie. Abonnement 89 kr/år. Oplag eksemplarer. Tryk Dansk AvisTryk a/s, Glostrup, AR edia International AB Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden. Telefon Fax AR edia International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden, tel , fax ,

3 Tyverialarmer Adgangskontrol TV Brand

4 4 REGLER & LOVE Tv-overvågning: Ny standard som også kunderne kan forstå Der er lavet en ny teknisk standard for tv-overvågning, som er lagt på SikkerhedsBranchens hjemmeside og ind i SikkerhedsBranchens kvalitetsledelsessystem under TVO-certificeringen. Tv-overvågning var det første område, SikkerhedsBranchen for snart ti år siden certificerede. Baggrunden var, at tv-overvågning var det område med færrest regler, det var rent wild west. De seriøse udbydere skulle på en eller anden måde kunne distancere sig fra resten, og derfor blev certificeringen lavet. Ti år er lang tid i branchen for tv-overvågning. Der er sket meget med kameraerne og anden teknik i perioden, men det var ikke det eneste problem med den gamle tekniske specifikation, som den kaldtes. Færre fejlmuligheder Det har en arbejdsgruppe gjort noget ved. I stedet for en kode med bogstaver og tal, skal der krydses ja/nej til et klart spørgsmål om kameraernes funktioner. Det giver færre fejlmuligheder, og kunden kan uden større forudsætninger forstå, hvad der står, og altså blandt andet se, om han har fået det anlæg, han bad om. De gamle begreber observation, verifikation og identifikation er også med i den nye tekniske standard. De er blevet så almene begreber i branchen, at de ikke kunne udelades, men det var der nok heller ingen, der havde ønske om, for med det spørgsmål, der var tilknyttet hver af dem, var det definitioner, der var nemme at forstå: Observation (er der nogen?), Det er enkelt at afgøre, om man har fået det kamera, man ønsker. an ser yderpunkterne i skærmbilledet og går ud i det overvågede område og måler efter. Antallet af meter bruger man til at slå op i en tabel. Systemparametre Funktion Svarmulighed Forklaring Tidssynkronisering J/N Bliver alle ure i hele anlægget justeret via eksternt ur, såsom NTP server (J). Hvis ikke (N). Driftsovervågning Fjernovervågning Beskyttelse af data Den var ikke nem at forstå for kunderne eller at benytte for rådgiverne, og montørerne af tv-overvågningen havde problemer med at udfylde den installationserklæring, et ISO 9001-certificeret firma skal lave på alle anlæg. ontørerne havde ofte det samme problem som kunderne de skulle bruge en masse koder, som de måtte slå op, både når erklæringen skulle udfyldes og bagefter, når man skulle afkode teksten. J/N J/N N/F/P Overvåges driften, således at fejl på recorder og eller kameraer automatisk afgiver signal. Bliver signal om driftsforstyrrelser sendt til andre. (ontrolcentral). Ingen (N), Fysisk sikkerhed med optageren i låst rum (F), Password på tilgang til optager funktioner (P). En af tabellerne i den ny tekniske standard. an svarer ja/nej på spørgsmål, der er formuleret, så en kunde uden tekniske forudsætninger også forstår oplysningerne. verifikation (hvad laver de?), identifikation (hvem er det?). Der er kommet to nye til: Inspektion (er der særlige kendetegn?) og endeligt bevægeligt kamera, der er sat uden for kategori, fordi et bevægeligt kameras anvendelighed afhænger af placering, bevægelseshastighed mm., og derfor kan det ikke entydigt placeres i en bestemt af de førnævnte grupper. Tabel ameraerne er inddelt i forskellige typer efter deres opløsning også her er pixelkrigen ovre og for at alle, og især kunden, kan kontrollere, at specifikationerne er overholdt, er der konstrueret en enkel tabel, som fortæller, hvor bredt et overvågningsareal, der kan accepteres ved de fire begreber observation, verifikation, identifikation og inspektion. Ved observation skal der være 20 pixels pr. meter, ved verifikation 100, ved identifikation 200 og ved inspektion 800. unden beslutter, hvad det er, han vil se på det overvågede område. Er han tilfreds med at kunne se, at der er personer derude, eller ønsker han at kunne se, hvem det er? Det er henholdsvis observation og identifikation. På sin skærm kan han se det overvågede areal. Det område, han ser på sin skærm, måler han op ude i terrænet. Svarer bredden til den valgte kameratypes afstandsgrænser for den pågældende type overvågning, for eksempel identifikation, så kan han i tabellen se, om han har fået et overvågningsanlæg af den type, han har bedt om. Ikke med Nogle simple ting er ikke med i den ny tekniske specifikation, for eksempel at kameraet skal have ordentlig optik. Nok så mange pixel er ligegyldigt, hvis man ser ud gennem en flaskebund! Der står heller ikke, at hvis det er mørkt, får man ikke noget billede. Begge dele tager en ordentlig installatør højde for, og kunden kan her ved selvsyn se, at tingene er i orden. Det kan være sværere på andre områder, så derfor er det en god idé at alliere sig med en certificeret installatør, et ISO 9001-certificeret firma, der bruger den tekniske specifikation, også fordi de EN-standarder, der findes på området, mere peger på områder, der bør overvejes, end de stiller specifikke krav. Det er måske forståeligt, når den hurtige tekniske udvikling på tv-overvågningsområdet tages i betragtning. Forsikringsselskaber stiller dog i stigende grad krav, det samme gør kommuner og firmaer, og endelig ser politiets tekniske afdeling med glæde på den kvalitetsforbedring, der er sket. Den ny tekniske standard findes på SikkerhedsBranchens hjemmeside: Et tv-overvågningsanlæg har til formål at overvåge, registrere og eventuelt identificere personer og køretøjers færdsel på de kontrollerede områder. Anlægget kan endvidere fastholde de stedfundne hændelser med henblik på senere opfølgning eller efterforskning. (Fra den ny standards forord.)

5 5 The Physical Security Business in 2013 get the latest market research and investment analysis report emoori s report The Physical Security Business in 2013 combines clearly defi ned market sizing statistics with fi nancial analysis of &A and investment. It brings together all the factors that in- fl uence this industries future; including technology, fi nance and the capability to deliver products that meet the customers need to drive more ROI out of investment. The Physical Security Business in 2013 offers 213 pages of insight- ful information for strategic planning exercises across three main product segments Access ontrol, Video Surveillance (TV) and Intruder Alarms. Review the future of emerging technology drivers and read also about the enormous latent demand for physical security products in the emerging markets of the world in this global report. Now you can order this report for only $999 Order the report on or to: AR edia International AB, Västberga Allé 32, S Hägersten, Sweden, Tel: , Website: Bliv Eksamineret Sikringsleder en effektiv specialistuddannelse i sikring og sikkerhed Få dokumenterede kompetencer til at arbejde professionelt med alle aspekter af sikring og sikkerhed. I september 2013 starter vi igen et hold på den populære uddannelse, som består af 5 moduler og afsluttes med eksamen: Risikostyring Security Brand Sikringsledelse Opsamling Eksamen Læs mere om uddannelsen på og Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

6 6 SVIND Ansatte stjæler årligt for 1 milliard Danske butikkers egne ansatte står for 38 procent af alt tyveri, iser en undersøgelse fra Infratek blandt butikkernes egne chefer. vindelige ansatte begår størstedelen af tyverierne. B utikkernes egne ansatte tegner sig for over en tredjedel af det samlede svind. ens kunder årligt stjæler for 1,6 milliarder kroner, stjæler de ansatte for 1 milliard kroner. Det viser svar fra 605 af butikkernes egne chefer i Norden, herunder 139 i, i en undersøgelse, som sikkerhedsfirmaet Infratek har foretaget. Resultatet bekræfter bange anelser hos Dansk Erhverv, som er brancheforening for handelsvirksomheder. Ingen nedgang an har talt om, at ansatte måske ville undlade at stjæle fra deres egen arbejdsplads i denne tid, fordi det er sværere at få et andet job, når der som nu er lavkonjunktur, men det kan vi ikke se nogen tendens til, siger procesdirektør Lars Alexander Borke fra Dansk Erhverv til Politiken. Erhvervsorganisationen undersøgte selv området for fire år siden sammen med Det riminalpræventive Råd: Det ser desværre ud til, at der ingen nedgang har været i medarbejdertyveriet, siger Lars Alexander Borke. har det mindste samlede svind fra butikkerne sammenlignet med andre lande i Norden. en samtidig har den højeste andel af svindet, som skyldes tyveri blandt medarbejdere. vindelige ansatte stjæler mest Ifølge undersøgelsen begås kunders tyverier oftest af mænd. De står for 55 procent af kundernes tyverier i. en ser man udelukkende på tyveri blandt ansatte, er situationen omvendt. Her står kvinder for 59 procent af tyveriet. Det kommer som en stor overraskelse for os, siger direktør Bjarne Plahn fra Infratek Sikkerhed. Særligt, fordi vi ved fra vores arbejde, at for eksempel herretøjsforretninger generelt er dårligere sikret mod tyveri end dametøjsforretninger«. En umiddelbar forklaring på flertallet af kvinder blandt de uærlige ansatte kunne være, at der er flere kvinder ansat i butikkerne. Den forklaring afviser Infratek imidlertid, for i undersøgelsen er der spurgt til alle ansatte det vil sige også folk på lageret og i administrationen. Tæller man alle dem med, er der færre kvinder end mænd ansat i branchen. vinder stjæler mest Ifølge s Statistisks tal er kvinder og mænd ansat i handelssektoren, påpeger Infratek. I Det riminalpræventive Råd ( DR) er arianne Becker Andersen lige så undrende over, at flere kvinder tilsyneladende begår tyveri mod deres egen arbejdsplads. Hun peger på, at mænd oftest er overrepræsenteret i kriminalstatistikker. en en mulig årsag være, at kvinder er mere påvirkelige af utilfredshed med arbejdet. Når det drejer sig om svind fra arbejdspladsen, tyder noget på, at der er en sammenhæng mellem medarbejderes tilfredshed med arbejdet, og hvor meget de tager med hjem fra arbejdspladsen. Her kan der måske være nogle kønsspecifikke forskelle, men det er desværre ikke noget, som vi har undersøgt, siger arianne Becker Andersen til Politiken. Få stjæler meget Ser man nærmere på de uærlige ansatte, er de i antal ret få, men de stjæler i gennemsnit for store beløb. ens tyvagtige kunder i snit stjæler for 425 kroner, stjæler ansatte for kroner om året, viser undersøgelsen. Vores erfaring er, at mange medarbejdere tager småting med hjem, som er i gråzonen, eller at de tager noget at spise fra butikkens varer. en en mindre gruppe medarbejdere stjæler for så mange penge, at det i alt bliver til betragtelige summer, siger Bjarne Plahn. Sectech november 2014 Scandic openhagen Hotel n Udstilling n Seminarer n Sikkerhedsbanket Husk at udstille på Sectech 2014 I oktober 2013 fandt Sectech sted i Stockholm, og det blev en succes med ny besøgsrekord. Det lover godt for 2014, hvor Sectech skal afholdes november på Scandic openhagen Hotel i øbenhavn. For bestilling af stand kontakt Deniz Baykal eller Som sædvanlig er udstillingsrummet begrænset til cirka 50 udstillere, som vil modtage omkring 900 fagbesøgende over to dage. Som leverandør af security bør du booke din stand nu før det er for sent. For mere information Sectech bliver altid udsolgt book derfor allerede nu! Arrangører Som på de tidligere Sectech-messer vil der være fokus på teknologibaserede tjenester og produkter, primært inden for tyverialarmer, TV, adgangskontrol og integrerede sikkerhedsløsninger. ediapartnere AR edia International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden, tel , fax ,

7 NHEDER 7 Bornholm tryggeste sted i V isionen om, at Bornholm skal være det tryggeste sted i at bo, er ikke grebet ud af luften. En undersøgelse viser, at Bornholm er det sted i landet, hvor der sker færrest indbrud pr. indbygger, men ikke nok med det: Bornholm er det sted i landet, hvor antallet af indbrud er faldet mest i løbet af de sidste 10 år. Faldet udgør 48%, hvilket skal ses i lyset af, at faldet på landsplan kun udgør 15%. Der findes ikke nogen entydig forklaring på det store fald, men Bornholms politi føler sig overbevist om, at det gode samarbejde mellem politi og borgere bærer en stor del af æren. I opklaringsarbejdet er det afgørende, at borgerne hjælper politiet med oplysninger, og på Bornholm er man meget bevidste om at underrette politiet om usædvanlige hændelser og mistænkelige personer. Politiet arbejder samtidig målrettet på at forhindre indbrud i private hjem, dels ved rådgivning om hvordan man undgår fremtidige indbrud, og dels ved ikke blot registrere indbruddene, men ved at rykke ud og foretage grundige gerningsstedsundersøgelser hver gang. Den nyeste tryghedsundersøgelse viser samtidig, at Bornholmerne er den befolkningsgruppe i, der føler sig mest trygge, og som samtidig har den største tillid til politiet. 98% af borgerne føler sig således trygge i hverdagen, medens kun 1% føler sig utrygge man kan med et glimt i øjet, fristes til at tro, at den indre havne slipper for krav Blandt andre Odden og Ebeltoft havne får lempeligere vilkår. Danske havne, som udelukkende betjener nationale færgeruter, slipper nu for at bruge så mange ressourcer på terrorsikring. Siden angrebet på World Trade enters to tvillingtårne i New ork 11. september 2001, er kravene til terrorsikring af danske og europæiske havne flere gange blevet skærpet. en fra 1. november slipper en række danske havne for kravene om adgangskontrol og overvågning på havnene. Reglerne om maritim sikring af havne er ens for alle, men kan virke voldsomme i en lille, dansk havn. in holdning er, at maritim sikring på danske havne i videst muligt omfang skal være proportionel i forhold til risikoen og tage hensyn til lokale forhold, siger transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse. ed den nye bekendtgørelse skal Ebeltoft, Odden, Spodsbjerg, Tårs, Hov og Sælvig færgehavne ikke længere have særlige tiltag til adgangskontrol og overvågning og flere faciliteter i Aarhus, alundborg og olby ås havne slipper også, oplyser Jyllands-Posten. Beslutningen om at fritage nogle havne for reglerne kommer efter, at en arbejdsgruppe bestående af ystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, forsvaret og PET har konkluderet, at der ikke er risikomæssige forhold, der gør, at nationale færgeruter og havne, der betjener disse, skal være omfattet af reglerne. ilde: Jyllands-Posten ene procent er utryg, fordi politiet er i hælene på dem? onklusionen må være, at projekt Tillid mindsker tyverier E n oplevelse af tillid og retfærdighed kan reducere tyveri på arbejdet. Det viser et nyt litteraturstudie fra Det riminalpræventive Råd og s Tekniske Universitet. Forsvundne kuglepenne, telefoner og mapper. Det kan mindskes, hvis medarbejdere føler sig retfærdigt behandlet. Grundige og troværdige informationer fra ledelsen og et godt moralkodeks blandt medarbejderne er blandt de faktorer, der kan få medarbejdere til at stjæle mindre. Det viser et nyt litteraturstudie af amerikanske undersøgelser om Social kapital og svind på arbejdspladsen foretaget af s Tekniske Universitet for Det riminalpræventive Råd (DR). Hovedkonklusionen er, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af retfærdighed og svind. Svind bliver i studiet defineret som medarbejdere, der stjæler fra deres arbejde et problem, der har både økonomiske og sociale konsekvenser for slev, til metroxpress. en selv om kunderne ikke bliver filmet, er de falske kameraer en rigtig dårlig idé, mener Thomas Ploug, der er lektor i it-etik ved Aalborg Universitet. Det kan skabe utryghed, fordi man føler, at man bliver filmet i en privat situation. Og den præventive virkning ved overvågning undermineres, hvis arbejdspladsen. Undersøgelserne om sammenhængen mellem social kapital og tyveri fra arbejdspladser er dog sparsomme og lægger op til yderligere undersøgelser på området. Svensk skole har hyret vagter Gymnasieskolen Design & onstruction ollege i Västerås, vest for Stockholm, har hyret to professionelle vagter. Baggrunden er hændelser, hvor elever har forgiftet læreres kaffe og båret våben i skolen. Rektor Eva Stormgaard siger, at vagterne skal beskytte elever og personale Falsk overvågning efter ballade Uvelkomne gæster og for meget ballade har fået Fresh Fitness til at opsætte falske overvågningskameraer i omklædningsrummet, hvor det ellers er ulovligt er overvåge. Vi har opsat kameraerne efter aftale med Datatilsynet, Justitsministeriet og politiet. Det er et rent præventivt formål, siger kædens direktør, Rasmus Inger- Tryg Ø ikke blot er en vision, men et projekt, der rent faktisk er lykkedes i fællesskab til glæde for de 98%. man sætter attrapper op, siger han til metroxpress. ameraer i omklædningsrum blev forbudt i 2009, da Datatilsynet behandlede en sag med rigtige kameraer i fitnessomklædningsrummet. Der er dog ikke noget, der forhindrer centrene i at bruge attrapper. ilde: metroxpress. mod de elever, som optræder truende: Det her er helt forkert en skole skal ikke være nødt til at bruge sådanne midler. en der er en lille gruppe elever, som ødelægger det for så mange. Disse elever har truet med våben og fremsat trusler på nettet. Det er en fantastisk ubehagelig situation, siger rektor.

8 8 BRANHENT Pas ard ekspanderer Den svenske adgangskontrol-koncern Nexus, der bl.a. ejer kort-virksomheden Pas ard, har købt tyske Intraproc og introducerer dermed Pas ards forretningsområde i DAH-landene Tyskland, Schweiz og Østrig. ed erhvervelsen tager Pas ard skridtet fuldt ud på det europæiske marked, og Nexus fortsætter sin offensiv ved at udvide koncernen og udbrede sin virksomhed i DAH-regionen. øbet af Intraproc introducerer Pas ards forretningsområde i landene og forankrer yderligere udbuddet inden for fysisk og logisk adgang. Intraproc er en af pionererne inden for ID solutions og har i løbet af sine 30 år ekspanderet både nationalt og internationalt. Pas ards produkter og tjenesteydelser vil via Intraproc kunne tilbydes til kunder i hele DAH-regionen. Særligt fokus vil der være på Pas ards Online Services, som slet ikke findes tilsvarende i regionen. Til gengæld vil Pas ard tilbyde det nordiske marked Intraprocs produktvifte, som for eksempel virksomhedens eventløsninger. Freddie Parrman, EO PAS ard, Peter Gille, EO nexus, Axel Berns, EO Intraproc og Norbert Berns, Intraprocs grundlægger tror på stærk vækst i DAH-regionen. ibo opkøber ALT Sikring Glade ibo-medarbejdere på SecurityUser Expo i øbenhavn. Sikringsfirmaet ibo System A/S, specialist inden for integrerede sikringsløsninger, har opkøbt ALT Sikring på Sjælland, som styrker ibos ekspertise inden for adgangskontrol, videoovervågning, områdesikring og alarmsystemer. Vestjyske ibo System er totalleverandør af integrerede sikringsløsninger og leverer i dag sikring til nogle af landets største virksomheder og institutioner. DBI opretter nyt selskab ed DBI s nye datterselskab, DBI ertification A/S, skabes der en klar adskillelse mellem de rent markedsorienterede certificeringsaktiviteter og den mere samfundsrettede funktion som GTS-institut (Godkendt Teknologisk Service), der har til formål at formidle ny viden på det brand- og sikringstekniske område og skabe serviceydelser til gavn for det danske samfund. Dermed sættes der nu mere fokus på udvikling af nye tilbud til kunderne. Første nye ydelse bliver SS-certificering af installatører (SS = SikkerhedsvalitetsstyringsSystem). ilestone køber onnex onnex International, Inc. er blevet opkøbt af ilestone Systems. onnex International skal stå for træning og certificering af ilestones partnere i hele verden. ilestone opkøbte aktiemajoriteten i onnex i juli 2010, men har opkøbt de resterende aktier og dermed overtaget det fulde ejerskab. ilestone investerer i onnex, fordi der er et kontinuerligt behov for uddannelse i sikkerhedsbranchen. Dertil ønsker ilestone at sætte Howeni får ny Executive Partner Henrik Bindesbøl Laurents er blevet ansat som Executive Partner i Howeni Eurosafe. Henrik er udnævnt til ITdirektør (IO), og ud over det generelle IT-ansvar har Henrik også det internationale udviklingsansvar for blandt andet softwaren i produktet inipayin, løsninger til højsikringsovervågning af køretøjer samt det tekniske ansvar for aba Workforce anagement i. endnu mere damp under kedlerne i overgangen fra analog til IP-baseret videoovervågning, og skabe værdi for alle i branchen ved at træne partnerøkosystemet i netværksbaseret videoovervågning. Henrik Bindesbøl Laurents. AR edias grundlægger hædret i ina I forbindelse med verdens største sikkerhedsmesse, PSE 2013, i den kinesiske by Shenzhen i november, overrakte Global Security Industry Alliance (GSIA) sin udmærkelse Gold Shield Award, en af sikringsindustriens mest attraktive branchepriser. Den eneste af de tolv prisvindere, som kom fra Europa, var Lennart Alexandrie, grundlægger af det svenske sikkerhedsforlag AR edia International som bl.a. udgiver dette blad, SecurityUser. Prisen overrækkes hvert andet år til personer, som har gjort en enestående indsats inden AR edias grundlægger og adm.dir. Lennart Alexandrie får overrakt Gold Shield Award i forbindelse med PSE i ina. for den globale sikkerhedsbranche. Lennart Alexandrie er en pioner og en drivende kraft i forbindelse med fagmedier for det europæiske sikkerhedsmarked. Det er meget usædvanligt, at nogen er i stand til at blive ved i sikkerhedsmediebranchen i så mange år, men dette er lykkedes Alexandrie på forbilledlig vis, og hans engagement i det gode inden for branchen er beundringsværdig. Dette er baggrunden for nomineringen af Lennart Alexandrie, sagde ichael ang, chef for GSIA.

9 SIERHEDSLEVERANDØRER 9 Leverandørregister fra ABUS-gruppen D A/S Egeskovvej 2A D-8700 Horsens, Tel: Fax: ATAS A/S Hobrovej Aalborg SV, Tel: Fax: ADI-ALARSSTE A/S Baldershøj Ishøj, Tel: Fax: ALSO Actebis A/S Helgehøjs Alle Taastrup, Tel: Fax: Alux AS Holmbladsvej 4 6 D-8600 Silkeborg Tel: Fax: Axis ommunications AB Emdalavägen Lund, Sweden Tel: Fax: Bosch Security Systems Telegraf vej Ballerup, Tel: Fax: Bravida A/S Park Allé Brøndby, Tel: Fax: EuroSmartView Hammerholmen Hvidovre, Tel: Howeni Eurosafe A/S Rødager Allé D-2610 Rødovre, Tel: Fax: ID ompany ID ompany ApS Hørkær 2, 1. sal 2730 Herlev, Tel: ARAS SEURIT A/S Linde Alle Vanløse Tel: Fax: Idesco AB Grimsbygatan 24, 6 vån almö, Sweden Tel: Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 øbenhavn Tel: Fax: aba Denmark A/S Algade Ejby Tel: Tel: idde A/S Industriholmen Hvidovre Tel: Fax: PAS ard A/S Herstedøstervej 27 29, Bygning A 2620 Albertslund, Tel: Fax: Siemens AB, Building Technologies, Security Products Protect A/S Hasselager entervej Viby J. Tel: Fax: Borupvang Ballerup Tel: SDD 2014 Ruko A/S arielundvej 20 D-2730 Herlev Tel: Fax: Stockholm Sweden Tel: Fax: Solar A/S Safe Solutions ApS Hedager Greve (også Jylland Borgergade 17, 7323 Thyregod) Danamark Tel: (Jylland: ) Industrivej Vest Vejen, Tel: Teletec onnect A/S Virkeholm 3B 2730 Herlev Tel: Fax: Schneider Electric Buildings Denmark A/S Petersen-Bach A/S Engholm Parkvej 6 D-3450 Allerød Tel: Fax: Pro-Sec A/S Egegårdsvej 11 D 4621 Gadstrup Tel: Fax: Hørkær 12b Herlev Tel: Fax: UT Fire & Security A/S Husby Alle 15 A 2630 Taastrup Tel: Fax: SD Sikring Aps Vitani A/S Norgesvej Haderslev Denmark Tel: Fax: Vognmagervej Viborg Tel: Fax: Link din virksomhed på ontakt Deniz Baykal

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

hver anden skole Indbrud i mere end

hver anden skole Indbrud i mere end Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 2 2015 Hvad skaber et overvågningssamfund? Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

reduceres af kameraer

reduceres af kameraer Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 6 2012 Når ord betyder forskellige ting Sikring af danske havne

Læs mere

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Kvalitet betyder alt for sikring Kasper Skov-Mikkelsen, Et produkt fra Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb for

Læs mere

Danskerne ikke så bange for kriminalitet

Danskerne ikke så bange for kriminalitet Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Stil kvalitetskrav til overvågerne Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 1 2012 Danskerne ikke så bange

Læs mere

Dansk svind for 2,9 mia

Dansk svind for 2,9 mia Lav en indbrudspakke side 2 Butikstyve elsker rødt kød side 12 Interview med Dagrofas koncernsikkerhedschef side 11 www.securityuser.dk nr. 1, 2010 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm En ønskeseddel til regeringen Side 2 Han er årets sikkerhedschef Side 16 Han leder årets sikkerhedsvirksomhed Side 16 www.securityuser.dk nr. 5, 2011 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Färdigskuret format 250x350 mm

Färdigskuret format 250x350 mm Mange indbrud i kirker side 7 Aalborg tryggest i Europa side 8 Biltyvene foretrækker dyre tyske biler side 7 www.securityuser.dk nr. 3, 2010 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed

Læs mere

Indsats mod. To intensive teknikdage i København. årets vigtigste event inden for sikkerhed. Stigende problemer med træ-tyveri. Produkter på Sectech

Indsats mod. To intensive teknikdage i København. årets vigtigste event inden for sikkerhed. Stigende problemer med træ-tyveri. Produkter på Sectech Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 5 2012 Man skal ikke tro på alt i avisen Hvordan skal man bruge

Læs mere

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm Mange flere røverier side 6 Tv-overvågning kan ikke stå alene side 6 Detektiver tjekker ansatte side 7 www.securityuser.dk nr. 2, 2010 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6. Färdigskuret format 250x350 mm

Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6. Färdigskuret format 250x350 mm Falskmøntner advarer mod falskmøntneri side 8 Børn kan overvåges på ny dansk mobiltelefon side 6 Butikstyverier og rapserier stiger ikke i Danmark! side 15 www.securityuser.dk nr. 2, 2009 Det officielle

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Positiv holdning til kameraovervågning i svenske skoler side 8

Positiv holdning til kameraovervågning i svenske skoler side 8 1 mio til overvågning i århusiansk boligområde side 6 Positiv holdning til kameraovervågning i svenske skoler side 8 Ny pose penge til politiet side 7 www.securityuser.dk nr. 3, 2009 Det officielle fagblad

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

At være læremester er en ære

At være læremester er en ære Finansforbundets magasin nr. 5, 2007 At være læremester er en ære Det fylder meget i hverdagen at være mentor for en nydansker, og det kræver stort personligt engagement, siger mentorer fra Sydbank Mænd

Læs mere

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen 3 2012 luner i tegnebogen pengenyt Så er skattereformen vedtaget... Hvad får jeg ud af det? Prøv at spørge det værste, der kan ske, er, at du får et høfligt nej Hov, der røg børnechecken eller gjorde den?

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere