Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015"

Transkript

1 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers førerkort for at overtræde regler og lovgivning med det resultat, at han får en bøde på kroner og tre års forbud mod at køre lastbil..og når en anden vognmand kan finde på at køre indenrigsture efter eksportoverenskomst, så skattevæsenet via diæter indirekte betaler en pæn del af lønnen til hans chauffører. og når en tredje vognmand kan gå konkurs to gange med to års mellemrum, få gældssanering og i princippet starte forfra som selvstændig igen. så er det nok ikke, fordi vi er specielt skurkagtige der, hvor jeg bor. Så er det, fordi vi i hele vores område og i øvrigt i hele Danmark i vore egne rækker kan møde lige så unfair konkurrence, som fra danske skuffeselskaber syd for grænsen med østeuropæiske chauffører på tvivlsom cabotagekørsel. Så skal vi kigge i egne rækker, påtale, rydde op og måske i sidste ende anmelde kolleger for at overtræde reglerne. Jeg og alle I andre ved udmærket, at det er svære tider for den danske transportbranche. Men vi behøver jo ikke gøre det sværere for os selv. Ikke fordi jeg går ind for overvågning og angiveri. Men det er da voldsomt irriterende at kigge på kolleger ude på et moralsk og økonomisk skråplan, når man selv overholder reglerne. Så svære er tiderne vel heller ikke. Vi vil stå sammen som Danske Vognmænd I stedet for at kæmpe mod hinanden med ufine metoder vil jeg opfordre til, at vi holder sammen og stræber mod at blive det, vi vedtog som vores brancheforenings undertitel på sidste års repræsentantskabsmøde Danske Vognmænd, som i fællesskab kæmper for ordnede og ordentlige forhold for en branche, som er livsvigtig for, at vores samfund kan hænge sammen. Det er mit budskab, og det vil jeg vende tilbage til, når jeg er færdig med at fortælle, hvad der er sket af vigtige ting i årets løb, både på landsplan og lokalt. Først på landsplan og helt overse problemer ulovlig cabotagekørsel kan vi jo ikke.

2 Mørketallene om cabotagekørsel Året startede med en artikel i Børsen, der fejlagtigt nedtonede uenigheden mellem ITD og DTL i spørgsmålet om ulovlig cabotagekørsel og problemets omfang. DTL mente og mener stadig - at der i statistikkerne findes mange mørketal. DTL tror ikke et øjeblik på de officielle statistikker, for det er almindeligt kendt og accepteret, at indberetningerne til statistikken mildt sagt er for ringe og for få. Den danske regering var i 2014 særdeles aktiv i bekæmpelsen af social dumping truslen og de ulovlige cabotagekørsler. Transportminister Magnus Heunicke sikrede ekstra tre millioner til Rigspolitiets tungvognscentre i øst og syd, blandt andet med henblik på at forhindre transport over grænsen med varer, som ikke reelt er handlet, fx tomme paller, blomsterbure eller tomme containere. Samtidig meddelte Rigspolitiets Færdselscenter, at antallet af brud på cabotagereglerne var halveret siden Det skyldtes ifølge politiet højere bøder, skrappere regler og mere og bedre kontrol. Jeg er nu ret sikker på, at det også skyldes, at de danske speditører er blevet bedre til at omgås reglerne, så der ind imellem er en enkelt smuttur ud af landet uden egentligt ærinde. Og det er stik imod lovens ånd. Mit synspunkt underbygges af den længe ventede rapport fra Lunds Tekniske Universitet om cabotagekørsel på de danske veje. Den kom sidste sommer og fortæller, at mellem 150 og 200 udenlandske lastbiler opererer med cabotage som udstationeret dvs. de kører fortløbende 2-3 indenlandske ture, kører ud af Danmark på kortere internationale ture for så at returnere for at køre cabotage i Danmark igen. Inden for en uge vel at mærke. I en rapport om det indre marked trykkede EU-Parlamentet i november på et ømt punkt. Rapporten viste nemlig, at hele cabotage-arrangementet uden social harmonisering er en spiral mod bunden, hvor effektivitet ikke er effektivitet for selve vejtransporten. Næh, det handler om, hvor effektiv man er til at snyde eller omgå reglerne. Ved Folketingets åbning kom kampen mod den sociale dumping med i statsministerens åbningstale. Kort efter overbragte transportministeren på et EU-møde et brev med syv konkrete forslag til, hvad der bør være de næste skridt i kampen mod social dumping i vejtransporten. Blandt andet en klarere definition af, hvad der ligger i tre cabotageture inden for syv dage og konkrete initiativer til at forbedre kvaliteten på og kontrollen med rastepladser. Her har jeg lyst til at indskyde, at det vel vil være et helt naturligt skridt at uddele bøde til de vognmænd, som har chauffører holdende rundt om på uautoriserede overnatningsrastepladser.

3 Mindsteløn på tyske veje? Ikke kun i Danmark ser man på problemet. Den tyske transportminister har for eksempel foreslået mindsteløn på de tyske veje. DTL støtter formålet med den tyske mindsteløn, men arbejder dog på mulighed for gruppefritagelse for danske vognmænd, der overholder overenskomsterne ved kørsel med danske lastbiler. Køre- og hviletid Kalenderåret startede med en nyhed fra Norge, hvor en litauisk chauffør udover 4 falske kørekort var i besiddelse af 4 falske ID-kort, der gjorde, at han kunne køre lastbil døgnet rundt uden at blive opdaget i køre- og hviletidskontrollerne altså lidt ligesom den lokale vognmand, jeg fortalte om i min indledning. DTL udtalte til pressen, at den slags sagtens kunne forekomme i Danmark også. Og en svindelsag med køre- og hviletid og udenlandske chauffører blev opdaget på dansk jord i sensommeren, da en kendt sønderjysk vognmand blev afsløret for åbent kamera i at instruere sine udenlandske chauffører om, hvornår de skulle anvende magneter for at sætte kontrolapparatet ud af drift. Vognmanden blev senere ekskluderet af sin brancheforening ITD. Ingen bøder for bagateller I juni kom brev fra Justitsministeriet med godt nyt til branchen: Rigspolitiet havde over for Justitsministeriet peget på nødvendigheden af at revidere reglerne om sanktioner ved overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne for at skabe en og jeg citerer enklere og mere overskuelig retstilstand for alle aktører herunder chaufførerne og transportbranchen. Fremover skal der alene rejses tiltale i sager, hvor der sker mere end en bagatelagtig overskridelse af reglerne. Sanktionssystemet bør samtidig være så gennemskueligt og enkelt som muligt til gavn for såvel de parter, der skal overholde reglerne, som de myndigheder, der skal administrere og håndhæve. Efter at have gnedet øjnene sagde DTL ja til at deltage i en arbejdsgruppe med andre brancheorganisationer for at få indflydelse på denne proces. Vi håber, at sund fornuft endelig omsider vinder over bogstavelighed. Lettere for modulvogntog Der blev i 2014 gjort flere ting for at lette adgangen med modulvogntogene. Det er sket efter vedvarende pres fra ikke mindst DTL. Vejdirektoratet har udsendt en udvidet vejledning til kommunerne, og tilbyder nu også at screene det ansøgte vejnet for at identificere problemerne. DTL bruger mange kræfter på at få kommunerne til at fremskynde behandlingen af ansøgninger, og jeg vil opfordre de enkelte medlemmer til at kontakte DTL for at få hjælp, når de har brug for at søge. Vi råder faktisk over eksperter på området.

4 Hvor går tolerancegrænsen? Planerne om forhøjelse af totalvægten vækkede slumrende kræfter i politiet, der ønskede at skærpe tolerancen for overlæs. Den hidtidige grænse på 7 pct. for overlæs blev med meget kort varsel sat ned til 3 pct. pr. 1. marts. Samtidig blev der indført et maksimum på 1500 kg overlæs. Det skete, inden der overhovedet politisk var taget stilling til at hæve totalvægtsgrænsen! Det var kraftige stramninger mere end DTL havde forventet, selv om alle signaler fra myndighederne gik på, at der skulle ske noget på området, da man var trætte af vognmænd, der udnyttede tolerancegrænsen som anledning til at læsse ekstra på. DTL protesterede imod planerne og foreslog alternativer. Men lige lidt hjalp det. Tolerancegrænsen blev gennemført. Efter et par måneders tovtrækkeri og massivt pres fra ikke mindst DTL, besindede myndighederne sig og opjusterede tolerancegrænsen til 5 pct. dog maksimalt 2 ton. Dette noget rodede og uskønne forløb blev afsluttet med, at de nye regler trådte i kraft 1. august samtidig med den øgede vægtgrænse. Tungere køretøjer til gavn for økonomien men hvis økonomi? I 2014 fik totalvægten på vogntog nemlig endnu et nøk opad efter pres fra DTL. I regeringens vækstplan var nævnt branchens ønske om at få lov til at køre med 56 ton totalvægt på 7-akslede vogntog. Planen blev velsignet af et politisk flertal i Folketinget i juni, og den 1. august kunne vognmændene endnu engang få bedre udnyttelse af deres investeringer i eksisterende materiel - til gavn for eksempelvis udgifterne til brændstof. Det kommer selvfølgelig kunderne til gode, men den reelle forbedring for os vognmænd kan man nu godt sætte spørgsmålstegn ved. For jeg har nærmest indtryk af, at transportprisen pr. ton falder så meget, at det allerhøjst bliver status quo på bundlinjen hos vognmanden. Sådan har det vel altid været: Jo mere vi kan køre med pr. tur, jo mindre tjener vi pr. ton. Det kan man jo altid diskutere rimeligheden i. Varebiler nu får vi måske ordnede forhold I 2014 kom der for alvor skub i DTLs netværk for kurér- og varebilsvognmænd, for der er en hel del organiserede af slagsen. Samtidig kom der politisk fokus på varebilerne. Regeringen vil nemlig analysere konsekvenserne ved at indføre en tilladelsesordning for varebiler, så de får vilkår svarende til det, der gælder for biler over 3,5 ton. I december drøftede Folketinget så et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, der lagde op til, at vare- og kurerbiler også skal omfattes af godskørselslovens bestemmelser. Formålet er at få varebiler, der kører gods for fremmed regning (vognmandskørsel) underlagt samme lovkrav som lastbilerne. Dertil kommer, at kontroller af SKAT har afsløret udbredte problemer med socialt bedrageri, sort arbejde og illegal arbejdskraft.

5 Forslaget blev ikke vedtaget, men der var stor enighed om intentionerne. Så måske er vi på vej til at få ordnede forhold for varebilsområdet, meget stærkt efterspurgt i DTLs medlemskreds og ikke mindst i DTLs Netværk for Kurér- og Varebilsvognmænd, der i januar 2015 etablerede en egentlig forening. Og så kan det være, at aviserne også vil blive kørt ud til tiden fra det store avistrykkeri i Taulov, selv om SKAT kommer på besøg midt om natten. For efter hvad jeg har ladet mig fortælle, fungerer jungletrommerne i den mere lyssky del af transportbranchen så effektivt, at så snart SKAT går i gang med at undersøge papirerne hos den første varevognschauffør, der ankommer, ja, så bliver han også den sidste den nat. Og aviserne får lov at hobe sig op, til SKAT er forvundet igen. Vejbenyttelsesafgiften gratis at lade være med at betale I februar 2014 erfarede DTL, at udenlandske lastbiler slipper for straf, hvis de gribes i ikke at have betalt vejbenyttelsesafgift for at køre på de danske veje. Statskassen mister derfor mellem 10 og 20 mio. kr. årligt. Loven er nemlig skruet sådan sammen, at udlændinge ikke kan straffes første gang de snyder med afgiften. Men der var heller ikke noget register for førstegangstilfælde, så i praksis kunne udlændige lade være med at betale gang på gang uden at blive afkrævet pengene. Og sådan har det været siden DTL krævede, at regeringen tog affære. Skatteministeren lovede i april, at han snarest muligt ville lukke hullet i lovgivningen ved at fremsætte et lovforslag, og det løfte holdt han. Nu registreres førstegangstilfælde, og anden gang falder hammeren. DTL brugte i øvrigt 2014 på at lægge pres på regeringen for at indføre nummerpladegenkendelse. Ikke bare fordi det ville hjælpe myndighederne ved opkrævningen af vejbenyttelsesafgiften hos udlændinge, men også fordi det ville være et stærkt våben over for ulovlig cabotagekørsel og i øvrigt i kampen for at holde arbejdsgivere ansvarlige for eksempelvis ulovlig overnatning på rastepladser! Der foregår i øjeblikket forsøg med nummerpladegenkendelse forskellige steder i landet for at afklare de tekniske muligheder.

6 Turbulent år på kontoret Nu vil jeg kigge lidt på vores helt lokale virkelighed. Mens jeg sidste år kunne konstatere, at vi endelig havde haft et roligt år på regionskontoret, må jeg i år sige, at året har været særdeles turbulent. Som de fleste af jer ved, har vi været nødt til at tage afsked med to medarbejdere, og i den forbindelse er kontorlederstillingen blevet nedlagt. I løbet af foråret lukker kontoret i Kolding, og vi flytter i kontorfællesskab med FDL på DTC. I krisetider er det jo sådan, at man rykker sammen, og jeg vil rette en stor tak til Bitten og Maibritt, der i en lang periode har måttet passe gesjæften alene. Stor tak for den måde, I har gelejdet jer selv og os gennem de vanskelige tider. Og jeg kan da tilføje, at oplevelsen ikke udelukkende har været negativ. Jeg tror, at vi alle sammen har lært af forløbet. Jeg har for eksempel lært, at det er en god ide at se problemerne i øjnene, når de er der, i stedet for at gå og putte med dem og håbe, at alting vil blive bedre af sig selv en gang med tiden. I øvrigt er vi ved at være klar med en ny konsulent til kontoret, men det kan jeg fortælle lidt mere om senere, hvis nogen er interesseret. Bestyrelsen får en konsulent Og så til en lidt anden slags konsulent. Krisetider var vi nemlig også lige ved at have i bestyrelsesarbejdet, da en tredjedel af bestyrelsen sidste år forlod os lige på en gang. Det gik nu fint. Værre er det næsten i år, fordi Niels Erik er stoppet som vognmand og derfor ikke kan være med i bestyrelsen mere. Han har de seneste 6 år trukket et meget stort læs i bestyrelsen og ville være svær at undvære. Ville være, siger jeg, for vi har fundet en rigtig god løsning, synes vi selv. Da Niels Erik stadig interesserer sig for vores forening, har bestyrelsen besluttet at tilknytte ham som konsulent til at tage sig af en lang række af de praktiske opgaver, han i forvejen klarede og måske endda lidt til. Hertil kommer, at han vil kunne tage hånd om ideer, som kommer frem til bestyrelsen som f. eks. Prla Bjerregaards gode ide fra sidste år til at skaffe flere medlemmer, nemlig ved at vi hver for sig tager direkte kontakt til de vognmænd i hver vores område, der ikke er organiseret. Vi ved jo, hvem det er Niels Erik vil kunne sætte hvervearbejdet i system. Men jeg skal understrege, at han altså er bestyrelseskonsulent og ikke faglig konsulent. Det betyder selvfølgelig ikke, at menige medlemmer ikke må snakke med Niels Erik men de faglige problemer har vi DTL-konsulenterne til at hjælpe med.

7 Resultaterne skal nok komme Selv har jeg fornøjelsen af at sidde både som formand her og som medlem af hovedbestyrelsen. Og jeg mener virkelig, det er en fornøjelse. Jeg indrømmer gerne, at det kan være et langt sejt træk at beskæftige sig med organisatorisk arbejde, og jeg ved godt, at nogle af jer synes, det går alt for langsomt med at opnå resultater. Sidste år havde jeg et eksempel med på en næsten 20 år gammel sag om entreprenør- og godskørsel med traktorer. Nu sker der noget i sagen. I år har jeg medbragt et brev, som bestyrelsen i Sydøstjyllands Vognmandsforening skrev til DTL i efteråret Det handler om cabotage og social dumping. På det tidspunktvar ingen tilsyneladende opmærksomme på problemet. Men det blev de. Vi startede debatten, og vi er kommet langt siden dengang, synes jeg. Vi fik skudt en debat i gang, som stadig foregår, og som har bredt sig til hele Vesteuropa. Det kan vi godt være lidt stolte af. Vognmandens dag - med succes i Ødsted Vi er 136 medlemmer at være bestyrelse for mod 147 sidste år hertil 19 passive medlemmer, 1 medarbejdende anpartshaver og 1 vognmandssøn. Vi kunne godt bruge flere. Men selv om vi havde stor succes med at arrangere Vognmandens dag i Ødsted den 13. september sidste år, blev det ikke den hverve-succes, vi havde håbet på. Mange stande, pænt besøg og alt i alt en rigtig god dag, og vi fik da gjort grundigt opmærksom på, at det er en god ide at være organiseret, og at DTL er det rigtige sted at melde sig ind. Men skal vi have nye medlemmer, må vi nok finde andre metoder og argumenter. Jeg har nævnt Orlas glimrende forslag fra i fjor. Hvis nogen i forsamlingen har andre gode ideer i den anledning, skal de endelig ikke holde sig tilbage. Niels Erik sidder klar med kuglepennen. Fælles kamp for ordnede forhold For som jeg sagde i min indledning hvis I kan huske så langt tilbage vi kan kun skabe ordnede forhold og fair konkurrence i vores erhverv, hvis vi står sammen. Hvis vi kæmper mod de brodne kar i branchen mod de vognmænd, store som små, der omgås eller bøjer regler og love. Men at bøje reglerne til egen fordel, at omgås overenskomsterne lempeligt eller helt undlade at skele til dem, at lave direkte svindel med køretilladelser, og at finde forskellige

8 fordækte metoder til at omgås reglerne for køre- og hviletid, cabotagekørsel det er ikke en politik, som DTL eller Sydøstjyllands Vognmandsforening bakker op. Vi arbejder derimod for ordnede forhold, for lige vilkår, og for fremskridt i fællesskab. Og jo flere vi er, jo stærkere vil vi være. Derfor er det fortsat min og min bestyrelses vision, at vi kan arbejde frem mod at samle alle danske vognmænd i én organisation og at vi kan få alle dem, med, der i dag ikke er organiseret. Også dem, der har glemt at læse på bagsiden af deres kørselstilladelse, hvor der står, at man skal køre efter gældende overenskomst. For husk på, at SAMMEN ER VI STÆRKE.

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Jørgen Kjeld Jensen i Lastbilmagasinet:

Jørgen Kjeld Jensen i Lastbilmagasinet: Jørgen Kjeld Jensen i Lastbilmagasinet: Det må være overskriften på de forøgede totalvægte, vi har fået på de 6 og 7-akslede vogntog set i forhold til, at tolerancegrænsen bliver sat ned til 3 % eller

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Beretning SØV-generalforsamling 2016

Beretning SØV-generalforsamling 2016 Beretning SØV-generalforsamling 2016 Jeg har en drøm - Om at vi kan få overenskomster, som er mere enkle og forståelige for både arbejdsgivere og arbejdstagere - Om at vi kan få køre- hviletidsbestemmelser,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00. Formand Martin Danielsens tale til. DTL-Danske Vognmænds generalforsamling. Oslo-båden 28.

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00. Formand Martin Danielsens tale til. DTL-Danske Vognmænds generalforsamling. Oslo-båden 28. [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 Formand Martin Danielsens tale til DTL-Danske Vognmænds generalforsamling Oslo-båden 28. maj 2016 [Det talte ord gælder] Dejligt at se jer alle sammen igen!

Læs mere

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014 [Det talte ord gælder] Kære DTL-medlemmer, vognmænd, delegerede, gæster, familie, venner... Igen - velkommen til DTL-generalforsamling 2014 her i Kolding. Som I ved er dette min sidste generalforsamling

Læs mere

Christian Jensens formandsberetning FDL 2012!

Christian Jensens formandsberetning FDL 2012! Christian Jensens formandsberetning FDL 2012! Hvis man nu efter snart flere eller rettere sagt mange år har måttet stå og gentage sig selv i de årlige beretninger om branchens om ikke dårligdomme, så i

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2011 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2011 fortsat

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. april 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

34 politiske indsatse og sejre:

34 politiske indsatse og sejre: 34 politiske indsatse og sejre: 1. Modulvogntogene ruller 2. Øgede akseltryk og totalvægte for lastbiler 3. Fornuftig tolerancegrænse for lastbilers totalvægt 4. Forbudszoner i København og Køge droppet

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Generalforsamling 2009 den 13. marts 2010

Generalforsamling 2009 den 13. marts 2010 Generalforsamling 2009 den 13. marts 2010 BERETNING for 2009 v/formand Per Rasmussen Jeg vil starte med at mindes det bortgåede medlem: Torben Jørgensen Æret være Torben minde! Året 2009 Denne beretning

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Generalforsamling 2008 den 21. marts 2009

Generalforsamling 2008 den 21. marts 2009 Generalforsamling 2008 den 21. marts 2009 BERETNING for 2008 v/formand Per Rasmussen Jeg vil starte med at mindes det bortgåede medlem: Bent Laugesen Æret være Bents minde! Året 2008 Denne beretning er

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2012 Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2012 fortsat

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 Beretning ved næstformand Ole Bang Jensen [Det talte ord gælder] Jamen, jeg vil da også gerne have lov at byde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. november 2011 Kontor: Færdselskontoret

Læs mere

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt Justitsministeriet Dato: 26. september 2007 Dok.: LLM40324 Sagnr.: 2007-154-0100 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning.

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning. 2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 23. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktioner

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014 [Det talte ord gælder] 10-15 min. Jeg vil gerne starte med at sige, at det som altid er godt at være til generalforsamling i DTL. Det er godt at se Jer alle sammen. Jeg har set frem til, at vi skal have

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Transportudvalget 2011-12 L 135 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 0. april 2012 1. Udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v. Beslutningsforslag nr. B 106 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om etablering

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

2011/1 BTL 135 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. juni Betænkning.

2011/1 BTL 135 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. juni Betænkning. 2011/1 BTL 135 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. juni 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Vi har tre hovedbudskaber med i dag, og de er, at:

Vi har tre hovedbudskaber med i dag, og de er, at: Erhvervsudvalget 2009-10 L 190 Bilag 4 Offentligt 1. Indledning Goddag og tak for invitationen. Mit navn er Preben Rasmussen Høj, og jeg er administrerende direktør i Foreningen Registrerede Revisorer

Læs mere

Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets Energipolitiske Udvalg den 27. maj 2010 åbent samråd

Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets Energipolitiske Udvalg den 27. maj 2010 åbent samråd Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget 2009-10 EPU alm. del Bilag 292, SAU alm. del Bilag 214 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene?

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Svensk forskningsprojekt Øget politikontrol Kontakt til og møder med politikere Direkte kontakt til Transportministeren Oplysning og debat via facebook Skandinavisk

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere