Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag:"

Transkript

1 Eksamensopgave Emne: EU og demokratisk underskud Bilag: 1) Parlamentet er blevet voksent, Jyllands-Posten, ) Lobbyisme er en fare for demokratiet, Ugeavisen NOTAT, ) Skrappe regler truer EU s demokratiforsøg, Ugebrevet A4, Nr ) Professor: Danmark bør afvise at følge EU-dom, Jyllandsposten,

2 Jyllands-Posten sektion Side ord artikel-id: e189fa57 Parlamentet er blevet voksent EU-parlamentet får stadigt større indflydelse på europæisk lovgivning og dermed på hverdagen for unionens 500 millioner borgere. Alligevel gider over halvdelen af vælgerne ikke stemme i næste uge. Af JESPER KONGSTAD Jyllands-Postens korrespondent BRUXELLES Sofavælgerne tager fejl, hvis de tror, at valget næste søndag til EUparlamentet er ligegyldigt. Den ofte hånlige opfattelse af forsamlingen som et Mickey Mouse-parlament, en snakkeklub og en elefantkirkegård for afdankede politikere passer ikke længere. Selv om myterne og øgenavnene stadig trives i bedste velgående, er sandheden, at EUparlamentet efter en række traktatændringer i 1990' erne er blevet en reel magtfaktor med omfattende indflydelse på langt over halvdelen af EU's lovgivning. De folkevalgte har blandt andet afgørende ind-flydelse på vigtige forhandlinger om miljø, klima, forbrugerbeskyttelse, legetøj, kemikalier, finansverdenen og arbejdsmiljø. Mere magt i vente Hvis Lissabon-traktaten som forventet træder i kraft til nytår, får parlamentet yderligere magt og kan blokere og kræve ændringer i næsten hele EU's lovgivning. Parlamentet bliver således medlovgiver på hele 36 nye politiske områder. Det drejer sig blandt andet om store dele af det retslige samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse og EU's landbrugs-og fiskeripolitik, som regeringerne hidtil har styret på egen hånd. Det bliver stort set kun i udenrigs-og forsvarspolitikken, at de 27 medlemslandes regeringer stadig kan afgøre tingene selv bag lukkede døre i Ministerrådet uden indblanding fra de 736 folkevalgte.

3 Lobbyisterne sværmer Både EU-diplomater og tusindvis af lobbyister har også fået øjnene op for EUparlamentets voksende rolle som lovgiver. Den danske EU-ambassadør i Bruxelles har flere gange taget den lange tur til Strasbourg i et forsøg på at påvirke vigtige forhandlinger, ligesom de danske EU-parlamentarikere i stigende grad bliver kontaktet af ivrige lobbyister fra erhvervslivet og organisationer, der vil presse deres mærkesager igennem. Kommissær blev afvist I den forgangne valgperiode har EU-parlamentet flere gange spillet med musklerne og er trådt i karakter som en rigtig lovgivende forsamling og en demokratisk vagthund. I 2004 afviste et flertal af parlamentarikerne italieneren Rocco Buttiglione som EUkommissær på grund af hans diskriminerende udtalelser om homoseksuelle og kvinder, hvilket var et pinligt nederlag for stats-og regeringscheferne. Derefter lykkedes det for EU-parlamentet at presse sit eget kompromis om det såkaldte servicedirektiv igennem stort set uændret hos de europæiske stats-og regeringschefer. Det var første gang, at EU-parlamentet på egen hånd fik gennemført lovgivning, der var i direkte strid med det oprindelige udspil fra EU-kommissionen. ( ) Vi gider ikke Der er altså mange gode grunde til at tage EU-parlamentet alvorligt. Alligevel tyder alt på, at over halvdelen af de 380 millioner europæiske vælgere ikke gider stemme i næste uge. Ved det seneste valg i 2004 var stemmeprocenten blot 45 pct. Parlamentets image-problemer skyldes ikke kun, at EU-lovgivningen er kompliceret og svær at forklare til vælgerne, og at nationale politikere ofte bruger EU som syndebuk i upopulære sager. Parlamentarikerne mangler også stadig at bevise, at de har styr på sig selv og pengene. Flere skandalesager om svindel og folkevalgtes misbrug af rejsepenge og diæter er også en del af historien om det nuværende parlament, ligesom vælgerne har svært ved at forstå, at det absurde rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg bare skal blive ved og ved.

4 Nordkystvejen 2 F 8961 Allingåbro tlf fax Lobbyisme er en fare for demokratiet 1. april 2008 Lobbyisme giver fordele til stærke økonomiske spillere. Det er særligt et problem i EU, mener flere eksperter. Af Kenneth Haar lobbyister. Så mange mennesker anslås at arbejde professionelt i Bruxelles med at påvirke beslutningstagerne i Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet. Og langt de fleste af dem, mindst 70 procent, arbejder for erhvervslivet. Der findes mange eksempler fra de senere år på at lobbyister har haft afgørende indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen. Så mange at det er blevet bredt anerkendt som et demokratisk problem. En af de bekymrede kritikere er professor Gert Tinggaard Svendsen fra Århus Universitet der for nylig udgav bogen»lobbyisme i EU«:»Problemet opstår, hvis den ene side høres meget mere end den anden. Producentgrupperne er stærkt organiserede og har mange ressourcer bag, mens forbrugerne er svage. Forbrugerne er ganske vist også lobbyister, men de er meget svagere,«siger han. Særligt i EU For Gert Tinggard Svendsen skyldes lobbyisternes magt i EU nogle grundlæggende træk ved institutionerne:»det er et afgørende punkt at i EU har Kommissionen initiativretten. Det er ikke som i et normalt demokrati hvor det er valgte lovgivere der kan fremsætte forslag. Her er det bureaukratiet som sætter lovgivningen i gang,«siger han.»eu blev jo grundlagt på en tanke om at de oplyste bureaukrater skulle beskytte borgerne. En idé som stammede fra Jean Monnet. Derved skulle nye krige undgås. At forhindre nye krige er naturligvis en smuk vision som er værd at forsvare, men selve magtcentraliseringen i bureaukratiet giver nogle alvorlige problemer i forhold til lobbyisme.det er jo nemmere at overbevise nogle få bureaukrater end at overbevise et flertal af politikerne. Og da der derudover er tale om et meget lukket system, er der ingen offentlighed til at holde lobbyisterne i skak. De får langt friere spil end de har f.eks. i Danmark«, siger han. Erik Wesselius er leder af forsknings- og kampagnegruppen Corporate Europe Observatory i Amsterdam som holder et vågent øje med erhvervslivets lobbyisme. Han er enig i at EU's institutioner giver lobbyister let spil, men problemet er ikke bare Kommissionen, mener han:

5 »Også mange medlemmer af EU-Parlamentet spiller tæt sammen med lobbyister og arbejder uden den mindste kontakt til deres vælgere og til debatten hjemme. Det grundlæggende problem er fraværet af en europæisk offentlighed,«siger han.»det der foregår i Bruxelles, behandles kun sjældent i medierne, og befolkningen har ringe mulighed for at følge med. Presset på beslutningstagerne er derfor mindre.«frihandel eller ej Gert Tinggaard Svendsen mener især at den indflydelse enkelte producentgrupper kan skaffe sig gennem lobbyisme, hurtigt kommer til at give dem særlige privilegier der strider mod de frihandelsprincipper EU bygger på. Han nævner en sag om import af sko fra Kina. Her lykkedes det sydeuropæiske skoproducenter at få begrænset importen, fordi de kinesiske sko var billigere end de europæiske. Erik Wesselius er enig i at skosagen var forkastelig, men han mener Gert Tinggaard Svendsens kritik som han betegner som en»typisk liberal kritik af lobbyismefænomenet«overser noget:»den hollandske koncern Philips er f.eks. en stærk spiller på lobbyscenen, og de kunne ikke drømme om at fremme andet end en frihandelsdagsorden. I det hele presser de store koncerner i EU typisk hårdt på for at fremme frihandel fordi frihandel som regel er i deres interesse,«siger han. Også herhjemme Også Mads Christian Esbensen der selv er lobbyist ved bureauet Public Affairs Group, og som har skrevet bogen»public Affairs Lobbyisme i praksis«, er i princippet enig i at lobbyisme rejser nogle særlige spørgsmål, blandt andet fordi EU flytter beslutningerne længere væk, og fordi EU er meget kompleks. Men han understreger samtidig at det kan være svært at skille niveauerne helt ad. Meget er det samme på EU-niveau som på nationalt niveau:»lobbyister aktiverer i lige så høj grad landenes regeringer. Det kunne man se under behandlingen af kemikaliedirektivet REACH hvor industrien brugte kampagner om tab af arbejdspladser til at tvinge de store lande ind på banen i kampen mod direktivet,«påpeger Mads Christian Esbensen. Åbenhed Gert Tinggaard Svendsen mener EU burde bevæge sig i retning af et normalt demokrati, og for ham betyder det at magten i højere grad skal placeres i EU-Parlamentet. Det vil gøre det sværere at erobre lovgivningsprocessen med lobbyisme. Men også inden for rammerne af det eksisterende EU mener han at meget kan blive bedre. Han peger på spørgsmålet om åbenhed om lobbyisme, herunder registrering af lobbyister. På det område er EU-reglerne meget svage, og nye regler er derfor til diskussion netop i øjeblikket. Gert Tinggard Svendsen mener kravet bør være fuld åbenhed, og peger på de amerikanske regler hvor der er obligatorisk registrering, hvor lobbyister skal afrapportere, og hvor oplysningerne er let tilgængelige på internettet.

6 Mads Christian Esbensen er enig i behovet for registrering og etiske regler i EU og i Danmark. For lobbyisme er ikke et forbigående fænomen, mener han:»der kommer mere lobbyisme i fremtiden, og vi kan ikke skrue tiden tilbage, ligesom vi ikke kan beslutte at ophæve tyngdeloven hvis vi skulle blive irriteret på den. Men vi kan være fødselshjælpere for regler som sikrer åbenhed om lobbymiljøets værktøjer og tilgange.«hvem er de lobbyister? Der er flere forskellige typer lobbyister. Nogle er professionelle, andre repræsenterer forskellige interesser. I dette nummer af NOTAT ser vi primært på erhvervslivets lobbyister. Da de professionelle lobbyister stort set kun arbejder for erhvervslivet, er det da også den gruppe som dominerer. Det anslås at ca lobbyister arbejder i Bruxelles. Ifølge professor Gert Tinggaard Svendsen kommer over 60 procent fra erhvervslivet, mens knap 20 procent kommer fra faglige organisationer, forbrugerorganisationer og andre græsrodsorganisationer. Omkring 10 procent kommer fra regioner, byer og internationale organisationer.

7 2010 AF LOUISE WENDT JENSEN NR Skrappe regler truer EU s demokratiforsøg Underskriftindsamlinger skal give borgerne mere direkte indflydelse i EU. Men kravene til indsamlingerne er alt for skrappe, lyder kritikken fra græsrodsbevægelser og parlamentarikere. De frygter, at kun store, pengestærke organisationer får glæde af det nye initiativ, mens det i praksis bliver umuligt at gennemføre for mindre organisationer og borgergrupper. PSEUDO-DEMOKRATI Indsaml en million underskrifter og vær med til at sætte dagsordenen for EU s lovgivning. Sådan lød et af de største slagnumre, da den stormomsuste Lissabontraktat, der trådte i kraft 1. december sidste år, skulle sælges til europæerne. Det såkaldte borgerinitiativ skal skabe demokrati nedefra, engagere de europæiske borgere og skabe en følelse af selv at kunne påvirke EU-systemet, lød salgstalen. Initiativet blev hilst velkommen fra næsten alle sider. Men i dag, hvor reglerne for hvordan borgerinitiativet skal skrues sammen, er ved at tage form, hagler kritikken ned over projektet.»vi frygter, at det kun bliver store, økonomisk stærke organisationer, der vil kunne gøre brug af det, fordi reglerne er alt for bureaukratiske,«siger Carsten Berg. Han er koordinator i ngo en græsrodsbevægelsen Democracy International, den europæiske afdeling af den tyske ngo Mehr Demokratie, som arbejder for at fremme direkte demokrati i Europa. Democracy International står bag kampagnen ECI, som forsøger at fremme et så borgervenligt borgerinitiativ som muligt. Lagt op til slagsmål Rammerne for borgerinitiativet er allerede lagt i Lissabontrakten. Ifølge artikel 11.4 kan man ved at indsamle underskrifter fra mindst en million borgere i et betydeligt antal medlemsstater opfordre EU-kommissionen den eneste instans i systemet, som kan foreslå ny EU- lovgivning til at fremsætte eller skrotte et lovforslag. Eneste betingelse er, at lovgivningsområdet skal ligge inden for rammerne af kommissionens beføjelser. Man kan altså ikke bede kommissionen fremsætte et lovforslag om, at alle cancerpatienter i Europa skal behandles inden for en måned. Det er nemlig medlemslandene selv, der har det overordnede ansvar for sundhedsområdet.

8 Man kan heller ikke bede om at få ændret i traktaterne, for der kan kun foreslås lovgivning, som ligger inden for de traktater, der allerede er vedtaget. Det diskvalificerer derfor på forhånd den nok mest kendte underskriftindsamling One-seat-kampagnen. Den har allerede indsamlet over en million underskrifter for at få lukket Europa-Parlamentet i Strasbourg, så de 736 parlamentarikere og deres ansatte ikke behøver at flytte fra Bruxelles for at arbejde i Strasbourg en uge hver eneste måned. Det står nemlig indskrevet i traktaten, at parlamentet også skal have sæde i Strasbourg. EU-kommissionen kom i marts med sit udspil til, hvordan reglerne nærmere skal skrues sammen, og i juni godkendte medlemslandene i Ministerrådet så en lettere ændret version, som Europa-Parlamentet nu skal kigge på i løbet af efteråret. Og her er der lagt op til et opgør.»det kan godt blive lidt af et slagsmål, for det er en debat, der handler om EU s demokratiske omdømme. Det er vigtigt, at folk får en fornemmelse af, at borgerinitiativet kan gøre en reel forskel og ikke bare en symbolsk. Det har vi alle en mening om,«siger Emilie Turunen (SF), medlem af De Grønne i parlamentet, som har arbejdet meget med borgerinitiativet. Hun er også kritisk over for det forslag, EU-kommissionen og Ministerrådet har fremlagt.»som det ser ud nu, er det for stramt og svært at bruge for mindre grupper. Der er alt for mange forhindringer,«mener Emilie Turunen. For store krav Ifølge forslaget skal den ene million underskrifter komme fra mindst ni forskellige EU-lande med et minimum antal stemmer fra hvert land. I Danmark skal man indsamle mindst underskrifter. Og det skal ske inden for et år fra den dag, man registrerer forslaget hos EU-kommissionen. Underskriverne skal have opnået valgret, og underskrifterne skal ud over adresse være forsynet med enten pas- eller id-nummer, så personernes identitet kan kontrolleres. Kommissionen forbeholder sig retten til at nægte at registrere initiativer, som går imod unionens værdier, eller som er direkte fjollede. Man kan altså ikke foreslå, at dødsstraffen skal genindføres, eller at skuespilleren Ulf Pilgaard skal være formand for Ministerrådet. Men derudover er den eneste begrundelse for at afvise et forslag, at det ligger uden for EU-kommissionens beføjelser. Og en vurdering af, om forslaget ligger inden for eller uden for beføjelserne, kan man først bede om, når man har indsamlet underskrifter fra mindst tre forskellige lande. Oprindeligt havde kommissionen ønsket sig en tærskel på underskrifter, men medlemslandene satte den ned. De har dog ikke ønsket at få den så langt ned, som ngo erne og flere parlamentarikere har talt for. Det er nemlig medlemslandenes opgave at foretage stikprøvekontrol af underskrifterne for at kontrollere, at de er ægte, og det store arbejde vil landene kun gå i gang med, hvis der er bred opbakning til indsamlingen. Men det argument køber fortalerne for et let anvendeligt borgerinitiativ ikke.

9 »Vi vil gerne have tærsklen ned til eller underskrifter. Der er ingen grund til, at folk bruger unødige ressourcer og spilder deres tid, hvis ikke deres forslag ligger inden for rammerne af et borgerinitiativ,«siger Emilie Turunen. Hun vil også gerne have, at stemmerne skal komme fra færre lande og ser helst, at man ikke skal opgive id, når man skriver under. Netop id er også en kæphest for Greenpeace.»I for eksempel Tyskland og Storbritannien går man ikke rundt med sit id-kort eller pas, så hvordan skal man så deltage i en underskriftindsamling på gaden? Det krav gør borgerinitiativet alt for svært at bruge i praksis,«siger Mark Breddy, informationsansvarlig for Greenpeace i Bruxelles. Han medgiver, at der skal være stikprøvekontroller af underskrivernes rette identitet, men han mener, at en adresse er nok.»i en tid, hvor folk er bange for, at deres data bliver misbrugt, vil det afholde mange fra at være med, hvis man skal opgive den slags oplysninger,«siger Mark Breddy, der også gerne vil have en længere frist end et år til at indsamle en million underskrifter.»for en organisation så stor som vores kan det godt lade sig gøre, men for mindre organisationer er det et kæmpearbejde at indsamle så mange underskrifter i flere forskellige lande. Derfor bør fristen være længere,«siger Mark Breedy. Ingen garanti for ny lov At fristen er for kort for små aktører kan Birte Hald bevidne. Hun er bestyrelsesformand for Concord Danmark, som er den danske platform for Concord Europe en paraplyorganisation, hvis formål er at arbejde for fattigdomsbekæmpelse på EU-niveau. Som et politisk stunt lancerede Concord Danmark et borgerinitiativ ét minut over midnat 1. december sidste år, da Lissabontraktaten trådte i kraft. Initiativet foreslår, at det skal være bindende for EU-landene at leve op til de bistandsmål, de har sat sig.»siden 1. december har vi ved én mands hjælp indsamlet underskrifter, og det er vores erfaring, at hvis man skal lave et seriøst bud på et borgerinitiativ, så skal man have et europæisk netværk og professionelle folk til at designe en kampagne. Det er ikke noget hr. og fru Jensen bare kan gøre,«siger Birte Hald.»Det her henvender sig primært til organisationer, der har en europæisk infrastruktur. Som for eksempel De Europæiske Socialdemokrater, der har sagt, at de vil lave et borgerinitiativ for at få indført skat på finansielle transaktioner,«siger Birte Hald. Spørgsmålet er, om det er den slags politiske kampagner, der var tanken.»umiddelbart ikke, men der er ingen begrænsninger på, hvem der kan starte et borgerinitiativ. Det kan både være en enkeltperson, en politisk bevægelse eller en fagbevægelse. Det handler om at opfylde de objektive krav. Derefter tager kommissionen stilling til, om det er forslag, den vil forfølge,«siger Jens Nymand- Christensen, direktør i kommissionens generalsekretariat, som har udfærdiget buddet på reglerne.

10 Og om kommissionen vil forfølge eller afvise, er der ingen garanti for.»det kan man aldrig få. Det vil være traktatstridigt. Traktaten er skrevet således, at den ikke berører kommissionens initiativret til at stille lovforslag. Derfor kommer det ikke på tale at få kommissionen til at tage stilling, før der er indsamlet en million underskrifter,«siger Jens Nymand-Christensen, der medgiver, at man ikke skal undervurdere den indsats, der skal lægges i at indsamle en million underskrifter. Men han tror alligevel, at borgerinitiativet vil gøre EU mere demokratisk.»det er centralt for et demokrati, at der er en offentlig debat, og al offentlig debat om EU har indtil nu været meget national og indadskuende. Det her kan bidrage til, at borgere i et stort antal lande organiserer sig og debatterer noget, de virkelig brænder for, og som de gerne vil sætte på dagsordenen,«siger Jens Nymand- Christensen. SF s medlem af parlamentet Emilie Turunen er mere skeptisk:»jeg tror ikke, det vil gøre en kæmpe forskel for de europæiske borgere. Når der ikke er nogen garanti for, at det bliver taget alvorligt, og det bare kan smides i skraldespanden, så bliver det et tandløst initiativ. Det spændende er, hvor mange forslag kommissionen kan holde til at skrotte.«

11 Jyllands-Posten sektion Side ord artikel-id: e28915ad Professor: Danmark bør afvise at følge EU-dom Udlændinge: Den seneste dom fra EU-domstolen fjerner med ét slag mange af de barrierer for familiesammenføring, som Danmark har bygget op igennem 10 år, advarer professor i EU-ret. Af ORLA BORG CHRISTINA AGGER Den danske regering bør meddele EU-kommissionen, at Danmark ikke vil følge den dom, som EU-Domstolen i Luxembourg afsagde tidligere på ugen. For dommen fratager på længere sigt det danske folketing retten til at afgøre, hvilke borgere der må opholde sig i Danmark. Det mener professor i EU-ret Hjalte Rasmussen fra Københavns Universitet, som siger:»den aktuelle dom er langt mere vidtgående end alle tidligere domme fra EU-Domstolen, fordi den nu tillægger unionsborgerskabet en helt ny og meget større betydning. Konsekvensen bliver, at Danmark ikke længere selv vil kunne bestemme, hvem landet vil give opholdstilladelse til. Derfor bør regeringen allerede nu sige fra. Desuden bør den første danske principsag med udgangspunkt i den nye dom, straks bringes hele vejen til Højesteret, som så bør bruge grundloven til at stå fast på Danmarks selvbestemmelsesret. «I den såkaldte Zambranosag, der blev afgjort ved EUDomstolen tidligere på ugen, er substansen følgende: Gerardo Ruiz Zambrano og hans kone kom begge fra Colombia til Belgien, hvor de søgte om politisk asyl. Under ventetiden på en afgørelse, fik parret to børn, som - da de er født i Belgien - i henhold til belgisk lov automatisk blev belgiske statsborgere og dermed fik EU's unionsborgerskab. Da Gerardo Zambrano og hans kone søgte om opholdstilladelse i Belgien i henhold til en undtagelsesordning for familiemedlemmer til en belgisk statsborger - dvs. hans børn - fik han afslag. Derpå rejste han sagen ved de belgiske domstole, og den endte for EU- Domstolen. Protesterne blev afvist Under retssagen kom ikke alene en række medlemslande, herunder Danmark, med protester mod, at Zambrano skulle have opholdstilladelse. Også EU-kommissionen selv protesterede og søgte at argumentere for, at der hverken ifølge EU-traktater eller EU-direktiver skulle være noget grundlag for at give Zambrano opholdstilladelse.

12 Men EU-Domstolen afviste protesterne; den afsagde en dom, der giver Zambrano opholdstilladelse, og begrundelsen var følgende: Zambrano har ifølge EUDomstolen ret til at opholde sig i Belgien eller i et hvilket som helst andet EU-land, fordi hans børn er statsborgere i et EU-land. Når børnene har fået unionstatsborgerskabet, har forældrene ret til også at være i samme land, som de børn, de forsørger, fastslår EU-Domstolen. Der var altså ikke tale om, at domstolen på nogen måde henviste til reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed, sådan som det skete i den meget omtalte Metockdom. Zambrano og hans børn havde da heller ikke flyttet sig hen over nogen grænse i EU. Der var heller ikke tale om, at EU-Domstolen henviste til Den Europæiske Menneskerettighedserklærings artikel 8 om retten til et familieliv, hvilket ellers kunne have været relevant. Der var alene tale om, at domstolen tillagde selve begrebet "unionsborger" en betydning, som går længere, end domstolen hidtil er gået. Derfor vakte dommen ifølge Jyllands-Postens kilder stor opsigt i EU-Kommissionen, og man anser Zambrano-dommen for at stække medlemslandenes selvbestemmelse i langt højere grad end Metock-dommen. Det er heller ikke sædvanligt, at kommissionens protester i sager af så principiel karakter bliver ignoreret af EU-Domstolen. En vigtig dom I en officiel kommentar skriver EU-kommissionen:»Dette er en vigtig dom, idet den ændrer status og betydning af unionsborgerskabet ved at anerkende, at enhver unionsborger har rettigheder og pligter, alene som et resultat af deres unionsborgerskab. EU-kommissionen er nødt til nu at studere dommen i detaljer for at kunne opgøre dens konsekvenser.«eu-kommissionen kan dog ikke gøre meget andet end at bede medlemsstaterne rette ind efter domstolens afgørelse, for domstolens afgørelse er EU-lov. Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Peter Skaarup, siger, at partiet vil have den nye integrationsminister Søren Pind (V) til at gå sammen med andre lande, der er kritiske over for dommen, for at få den gjort om.»hvis det ikke lykkes, er vi nødt til at stramme de danske regler for at få statsborgerskab yderligere,«siger Peter Skaarup. Integrationsminister Søren Pind (V) siger, at han har til hensigt at følge dommen fra EU- Domstolen. Men han tilføjer, at han vil rejse sagen i Ministerrådet i EU for at sikre, at dansk udlændingepolitik kan fortsætte i videst muligt omfang.

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Tvungen accept af EU-regler

Tvungen accept af EU-regler Tvungen accept af EU-regler 5 10 15 En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE

FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE NOTAT FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Den 1. november træder den nye Europa- Kommission

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere