Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag:"

Transkript

1 Eksamensopgave Emne: EU og demokratisk underskud Bilag: 1) Parlamentet er blevet voksent, Jyllands-Posten, ) Lobbyisme er en fare for demokratiet, Ugeavisen NOTAT, ) Skrappe regler truer EU s demokratiforsøg, Ugebrevet A4, Nr ) Professor: Danmark bør afvise at følge EU-dom, Jyllandsposten,

2 Jyllands-Posten sektion Side ord artikel-id: e189fa57 Parlamentet er blevet voksent EU-parlamentet får stadigt større indflydelse på europæisk lovgivning og dermed på hverdagen for unionens 500 millioner borgere. Alligevel gider over halvdelen af vælgerne ikke stemme i næste uge. Af JESPER KONGSTAD Jyllands-Postens korrespondent BRUXELLES Sofavælgerne tager fejl, hvis de tror, at valget næste søndag til EUparlamentet er ligegyldigt. Den ofte hånlige opfattelse af forsamlingen som et Mickey Mouse-parlament, en snakkeklub og en elefantkirkegård for afdankede politikere passer ikke længere. Selv om myterne og øgenavnene stadig trives i bedste velgående, er sandheden, at EUparlamentet efter en række traktatændringer i 1990' erne er blevet en reel magtfaktor med omfattende indflydelse på langt over halvdelen af EU's lovgivning. De folkevalgte har blandt andet afgørende ind-flydelse på vigtige forhandlinger om miljø, klima, forbrugerbeskyttelse, legetøj, kemikalier, finansverdenen og arbejdsmiljø. Mere magt i vente Hvis Lissabon-traktaten som forventet træder i kraft til nytår, får parlamentet yderligere magt og kan blokere og kræve ændringer i næsten hele EU's lovgivning. Parlamentet bliver således medlovgiver på hele 36 nye politiske områder. Det drejer sig blandt andet om store dele af det retslige samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse og EU's landbrugs-og fiskeripolitik, som regeringerne hidtil har styret på egen hånd. Det bliver stort set kun i udenrigs-og forsvarspolitikken, at de 27 medlemslandes regeringer stadig kan afgøre tingene selv bag lukkede døre i Ministerrådet uden indblanding fra de 736 folkevalgte.

3 Lobbyisterne sværmer Både EU-diplomater og tusindvis af lobbyister har også fået øjnene op for EUparlamentets voksende rolle som lovgiver. Den danske EU-ambassadør i Bruxelles har flere gange taget den lange tur til Strasbourg i et forsøg på at påvirke vigtige forhandlinger, ligesom de danske EU-parlamentarikere i stigende grad bliver kontaktet af ivrige lobbyister fra erhvervslivet og organisationer, der vil presse deres mærkesager igennem. Kommissær blev afvist I den forgangne valgperiode har EU-parlamentet flere gange spillet med musklerne og er trådt i karakter som en rigtig lovgivende forsamling og en demokratisk vagthund. I 2004 afviste et flertal af parlamentarikerne italieneren Rocco Buttiglione som EUkommissær på grund af hans diskriminerende udtalelser om homoseksuelle og kvinder, hvilket var et pinligt nederlag for stats-og regeringscheferne. Derefter lykkedes det for EU-parlamentet at presse sit eget kompromis om det såkaldte servicedirektiv igennem stort set uændret hos de europæiske stats-og regeringschefer. Det var første gang, at EU-parlamentet på egen hånd fik gennemført lovgivning, der var i direkte strid med det oprindelige udspil fra EU-kommissionen. ( ) Vi gider ikke Der er altså mange gode grunde til at tage EU-parlamentet alvorligt. Alligevel tyder alt på, at over halvdelen af de 380 millioner europæiske vælgere ikke gider stemme i næste uge. Ved det seneste valg i 2004 var stemmeprocenten blot 45 pct. Parlamentets image-problemer skyldes ikke kun, at EU-lovgivningen er kompliceret og svær at forklare til vælgerne, og at nationale politikere ofte bruger EU som syndebuk i upopulære sager. Parlamentarikerne mangler også stadig at bevise, at de har styr på sig selv og pengene. Flere skandalesager om svindel og folkevalgtes misbrug af rejsepenge og diæter er også en del af historien om det nuværende parlament, ligesom vælgerne har svært ved at forstå, at det absurde rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg bare skal blive ved og ved.

4 Nordkystvejen 2 F 8961 Allingåbro tlf fax Lobbyisme er en fare for demokratiet 1. april 2008 Lobbyisme giver fordele til stærke økonomiske spillere. Det er særligt et problem i EU, mener flere eksperter. Af Kenneth Haar lobbyister. Så mange mennesker anslås at arbejde professionelt i Bruxelles med at påvirke beslutningstagerne i Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet. Og langt de fleste af dem, mindst 70 procent, arbejder for erhvervslivet. Der findes mange eksempler fra de senere år på at lobbyister har haft afgørende indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen. Så mange at det er blevet bredt anerkendt som et demokratisk problem. En af de bekymrede kritikere er professor Gert Tinggaard Svendsen fra Århus Universitet der for nylig udgav bogen»lobbyisme i EU«:»Problemet opstår, hvis den ene side høres meget mere end den anden. Producentgrupperne er stærkt organiserede og har mange ressourcer bag, mens forbrugerne er svage. Forbrugerne er ganske vist også lobbyister, men de er meget svagere,«siger han. Særligt i EU For Gert Tinggard Svendsen skyldes lobbyisternes magt i EU nogle grundlæggende træk ved institutionerne:»det er et afgørende punkt at i EU har Kommissionen initiativretten. Det er ikke som i et normalt demokrati hvor det er valgte lovgivere der kan fremsætte forslag. Her er det bureaukratiet som sætter lovgivningen i gang,«siger han.»eu blev jo grundlagt på en tanke om at de oplyste bureaukrater skulle beskytte borgerne. En idé som stammede fra Jean Monnet. Derved skulle nye krige undgås. At forhindre nye krige er naturligvis en smuk vision som er værd at forsvare, men selve magtcentraliseringen i bureaukratiet giver nogle alvorlige problemer i forhold til lobbyisme.det er jo nemmere at overbevise nogle få bureaukrater end at overbevise et flertal af politikerne. Og da der derudover er tale om et meget lukket system, er der ingen offentlighed til at holde lobbyisterne i skak. De får langt friere spil end de har f.eks. i Danmark«, siger han. Erik Wesselius er leder af forsknings- og kampagnegruppen Corporate Europe Observatory i Amsterdam som holder et vågent øje med erhvervslivets lobbyisme. Han er enig i at EU's institutioner giver lobbyister let spil, men problemet er ikke bare Kommissionen, mener han:

5 »Også mange medlemmer af EU-Parlamentet spiller tæt sammen med lobbyister og arbejder uden den mindste kontakt til deres vælgere og til debatten hjemme. Det grundlæggende problem er fraværet af en europæisk offentlighed,«siger han.»det der foregår i Bruxelles, behandles kun sjældent i medierne, og befolkningen har ringe mulighed for at følge med. Presset på beslutningstagerne er derfor mindre.«frihandel eller ej Gert Tinggaard Svendsen mener især at den indflydelse enkelte producentgrupper kan skaffe sig gennem lobbyisme, hurtigt kommer til at give dem særlige privilegier der strider mod de frihandelsprincipper EU bygger på. Han nævner en sag om import af sko fra Kina. Her lykkedes det sydeuropæiske skoproducenter at få begrænset importen, fordi de kinesiske sko var billigere end de europæiske. Erik Wesselius er enig i at skosagen var forkastelig, men han mener Gert Tinggaard Svendsens kritik som han betegner som en»typisk liberal kritik af lobbyismefænomenet«overser noget:»den hollandske koncern Philips er f.eks. en stærk spiller på lobbyscenen, og de kunne ikke drømme om at fremme andet end en frihandelsdagsorden. I det hele presser de store koncerner i EU typisk hårdt på for at fremme frihandel fordi frihandel som regel er i deres interesse,«siger han. Også herhjemme Også Mads Christian Esbensen der selv er lobbyist ved bureauet Public Affairs Group, og som har skrevet bogen»public Affairs Lobbyisme i praksis«, er i princippet enig i at lobbyisme rejser nogle særlige spørgsmål, blandt andet fordi EU flytter beslutningerne længere væk, og fordi EU er meget kompleks. Men han understreger samtidig at det kan være svært at skille niveauerne helt ad. Meget er det samme på EU-niveau som på nationalt niveau:»lobbyister aktiverer i lige så høj grad landenes regeringer. Det kunne man se under behandlingen af kemikaliedirektivet REACH hvor industrien brugte kampagner om tab af arbejdspladser til at tvinge de store lande ind på banen i kampen mod direktivet,«påpeger Mads Christian Esbensen. Åbenhed Gert Tinggaard Svendsen mener EU burde bevæge sig i retning af et normalt demokrati, og for ham betyder det at magten i højere grad skal placeres i EU-Parlamentet. Det vil gøre det sværere at erobre lovgivningsprocessen med lobbyisme. Men også inden for rammerne af det eksisterende EU mener han at meget kan blive bedre. Han peger på spørgsmålet om åbenhed om lobbyisme, herunder registrering af lobbyister. På det område er EU-reglerne meget svage, og nye regler er derfor til diskussion netop i øjeblikket. Gert Tinggard Svendsen mener kravet bør være fuld åbenhed, og peger på de amerikanske regler hvor der er obligatorisk registrering, hvor lobbyister skal afrapportere, og hvor oplysningerne er let tilgængelige på internettet.

6 Mads Christian Esbensen er enig i behovet for registrering og etiske regler i EU og i Danmark. For lobbyisme er ikke et forbigående fænomen, mener han:»der kommer mere lobbyisme i fremtiden, og vi kan ikke skrue tiden tilbage, ligesom vi ikke kan beslutte at ophæve tyngdeloven hvis vi skulle blive irriteret på den. Men vi kan være fødselshjælpere for regler som sikrer åbenhed om lobbymiljøets værktøjer og tilgange.«hvem er de lobbyister? Der er flere forskellige typer lobbyister. Nogle er professionelle, andre repræsenterer forskellige interesser. I dette nummer af NOTAT ser vi primært på erhvervslivets lobbyister. Da de professionelle lobbyister stort set kun arbejder for erhvervslivet, er det da også den gruppe som dominerer. Det anslås at ca lobbyister arbejder i Bruxelles. Ifølge professor Gert Tinggaard Svendsen kommer over 60 procent fra erhvervslivet, mens knap 20 procent kommer fra faglige organisationer, forbrugerorganisationer og andre græsrodsorganisationer. Omkring 10 procent kommer fra regioner, byer og internationale organisationer.

7 2010 AF LOUISE WENDT JENSEN NR Skrappe regler truer EU s demokratiforsøg Underskriftindsamlinger skal give borgerne mere direkte indflydelse i EU. Men kravene til indsamlingerne er alt for skrappe, lyder kritikken fra græsrodsbevægelser og parlamentarikere. De frygter, at kun store, pengestærke organisationer får glæde af det nye initiativ, mens det i praksis bliver umuligt at gennemføre for mindre organisationer og borgergrupper. PSEUDO-DEMOKRATI Indsaml en million underskrifter og vær med til at sætte dagsordenen for EU s lovgivning. Sådan lød et af de største slagnumre, da den stormomsuste Lissabontraktat, der trådte i kraft 1. december sidste år, skulle sælges til europæerne. Det såkaldte borgerinitiativ skal skabe demokrati nedefra, engagere de europæiske borgere og skabe en følelse af selv at kunne påvirke EU-systemet, lød salgstalen. Initiativet blev hilst velkommen fra næsten alle sider. Men i dag, hvor reglerne for hvordan borgerinitiativet skal skrues sammen, er ved at tage form, hagler kritikken ned over projektet.»vi frygter, at det kun bliver store, økonomisk stærke organisationer, der vil kunne gøre brug af det, fordi reglerne er alt for bureaukratiske,«siger Carsten Berg. Han er koordinator i ngo en græsrodsbevægelsen Democracy International, den europæiske afdeling af den tyske ngo Mehr Demokratie, som arbejder for at fremme direkte demokrati i Europa. Democracy International står bag kampagnen ECI, som forsøger at fremme et så borgervenligt borgerinitiativ som muligt. Lagt op til slagsmål Rammerne for borgerinitiativet er allerede lagt i Lissabontrakten. Ifølge artikel 11.4 kan man ved at indsamle underskrifter fra mindst en million borgere i et betydeligt antal medlemsstater opfordre EU-kommissionen den eneste instans i systemet, som kan foreslå ny EU- lovgivning til at fremsætte eller skrotte et lovforslag. Eneste betingelse er, at lovgivningsområdet skal ligge inden for rammerne af kommissionens beføjelser. Man kan altså ikke bede kommissionen fremsætte et lovforslag om, at alle cancerpatienter i Europa skal behandles inden for en måned. Det er nemlig medlemslandene selv, der har det overordnede ansvar for sundhedsområdet.

8 Man kan heller ikke bede om at få ændret i traktaterne, for der kan kun foreslås lovgivning, som ligger inden for de traktater, der allerede er vedtaget. Det diskvalificerer derfor på forhånd den nok mest kendte underskriftindsamling One-seat-kampagnen. Den har allerede indsamlet over en million underskrifter for at få lukket Europa-Parlamentet i Strasbourg, så de 736 parlamentarikere og deres ansatte ikke behøver at flytte fra Bruxelles for at arbejde i Strasbourg en uge hver eneste måned. Det står nemlig indskrevet i traktaten, at parlamentet også skal have sæde i Strasbourg. EU-kommissionen kom i marts med sit udspil til, hvordan reglerne nærmere skal skrues sammen, og i juni godkendte medlemslandene i Ministerrådet så en lettere ændret version, som Europa-Parlamentet nu skal kigge på i løbet af efteråret. Og her er der lagt op til et opgør.»det kan godt blive lidt af et slagsmål, for det er en debat, der handler om EU s demokratiske omdømme. Det er vigtigt, at folk får en fornemmelse af, at borgerinitiativet kan gøre en reel forskel og ikke bare en symbolsk. Det har vi alle en mening om,«siger Emilie Turunen (SF), medlem af De Grønne i parlamentet, som har arbejdet meget med borgerinitiativet. Hun er også kritisk over for det forslag, EU-kommissionen og Ministerrådet har fremlagt.»som det ser ud nu, er det for stramt og svært at bruge for mindre grupper. Der er alt for mange forhindringer,«mener Emilie Turunen. For store krav Ifølge forslaget skal den ene million underskrifter komme fra mindst ni forskellige EU-lande med et minimum antal stemmer fra hvert land. I Danmark skal man indsamle mindst underskrifter. Og det skal ske inden for et år fra den dag, man registrerer forslaget hos EU-kommissionen. Underskriverne skal have opnået valgret, og underskrifterne skal ud over adresse være forsynet med enten pas- eller id-nummer, så personernes identitet kan kontrolleres. Kommissionen forbeholder sig retten til at nægte at registrere initiativer, som går imod unionens værdier, eller som er direkte fjollede. Man kan altså ikke foreslå, at dødsstraffen skal genindføres, eller at skuespilleren Ulf Pilgaard skal være formand for Ministerrådet. Men derudover er den eneste begrundelse for at afvise et forslag, at det ligger uden for EU-kommissionens beføjelser. Og en vurdering af, om forslaget ligger inden for eller uden for beføjelserne, kan man først bede om, når man har indsamlet underskrifter fra mindst tre forskellige lande. Oprindeligt havde kommissionen ønsket sig en tærskel på underskrifter, men medlemslandene satte den ned. De har dog ikke ønsket at få den så langt ned, som ngo erne og flere parlamentarikere har talt for. Det er nemlig medlemslandenes opgave at foretage stikprøvekontrol af underskrifterne for at kontrollere, at de er ægte, og det store arbejde vil landene kun gå i gang med, hvis der er bred opbakning til indsamlingen. Men det argument køber fortalerne for et let anvendeligt borgerinitiativ ikke.

9 »Vi vil gerne have tærsklen ned til eller underskrifter. Der er ingen grund til, at folk bruger unødige ressourcer og spilder deres tid, hvis ikke deres forslag ligger inden for rammerne af et borgerinitiativ,«siger Emilie Turunen. Hun vil også gerne have, at stemmerne skal komme fra færre lande og ser helst, at man ikke skal opgive id, når man skriver under. Netop id er også en kæphest for Greenpeace.»I for eksempel Tyskland og Storbritannien går man ikke rundt med sit id-kort eller pas, så hvordan skal man så deltage i en underskriftindsamling på gaden? Det krav gør borgerinitiativet alt for svært at bruge i praksis,«siger Mark Breddy, informationsansvarlig for Greenpeace i Bruxelles. Han medgiver, at der skal være stikprøvekontroller af underskrivernes rette identitet, men han mener, at en adresse er nok.»i en tid, hvor folk er bange for, at deres data bliver misbrugt, vil det afholde mange fra at være med, hvis man skal opgive den slags oplysninger,«siger Mark Breddy, der også gerne vil have en længere frist end et år til at indsamle en million underskrifter.»for en organisation så stor som vores kan det godt lade sig gøre, men for mindre organisationer er det et kæmpearbejde at indsamle så mange underskrifter i flere forskellige lande. Derfor bør fristen være længere,«siger Mark Breedy. Ingen garanti for ny lov At fristen er for kort for små aktører kan Birte Hald bevidne. Hun er bestyrelsesformand for Concord Danmark, som er den danske platform for Concord Europe en paraplyorganisation, hvis formål er at arbejde for fattigdomsbekæmpelse på EU-niveau. Som et politisk stunt lancerede Concord Danmark et borgerinitiativ ét minut over midnat 1. december sidste år, da Lissabontraktaten trådte i kraft. Initiativet foreslår, at det skal være bindende for EU-landene at leve op til de bistandsmål, de har sat sig.»siden 1. december har vi ved én mands hjælp indsamlet underskrifter, og det er vores erfaring, at hvis man skal lave et seriøst bud på et borgerinitiativ, så skal man have et europæisk netværk og professionelle folk til at designe en kampagne. Det er ikke noget hr. og fru Jensen bare kan gøre,«siger Birte Hald.»Det her henvender sig primært til organisationer, der har en europæisk infrastruktur. Som for eksempel De Europæiske Socialdemokrater, der har sagt, at de vil lave et borgerinitiativ for at få indført skat på finansielle transaktioner,«siger Birte Hald. Spørgsmålet er, om det er den slags politiske kampagner, der var tanken.»umiddelbart ikke, men der er ingen begrænsninger på, hvem der kan starte et borgerinitiativ. Det kan både være en enkeltperson, en politisk bevægelse eller en fagbevægelse. Det handler om at opfylde de objektive krav. Derefter tager kommissionen stilling til, om det er forslag, den vil forfølge,«siger Jens Nymand- Christensen, direktør i kommissionens generalsekretariat, som har udfærdiget buddet på reglerne.

10 Og om kommissionen vil forfølge eller afvise, er der ingen garanti for.»det kan man aldrig få. Det vil være traktatstridigt. Traktaten er skrevet således, at den ikke berører kommissionens initiativret til at stille lovforslag. Derfor kommer det ikke på tale at få kommissionen til at tage stilling, før der er indsamlet en million underskrifter,«siger Jens Nymand-Christensen, der medgiver, at man ikke skal undervurdere den indsats, der skal lægges i at indsamle en million underskrifter. Men han tror alligevel, at borgerinitiativet vil gøre EU mere demokratisk.»det er centralt for et demokrati, at der er en offentlig debat, og al offentlig debat om EU har indtil nu været meget national og indadskuende. Det her kan bidrage til, at borgere i et stort antal lande organiserer sig og debatterer noget, de virkelig brænder for, og som de gerne vil sætte på dagsordenen,«siger Jens Nymand- Christensen. SF s medlem af parlamentet Emilie Turunen er mere skeptisk:»jeg tror ikke, det vil gøre en kæmpe forskel for de europæiske borgere. Når der ikke er nogen garanti for, at det bliver taget alvorligt, og det bare kan smides i skraldespanden, så bliver det et tandløst initiativ. Det spændende er, hvor mange forslag kommissionen kan holde til at skrotte.«

11 Jyllands-Posten sektion Side ord artikel-id: e28915ad Professor: Danmark bør afvise at følge EU-dom Udlændinge: Den seneste dom fra EU-domstolen fjerner med ét slag mange af de barrierer for familiesammenføring, som Danmark har bygget op igennem 10 år, advarer professor i EU-ret. Af ORLA BORG CHRISTINA AGGER Den danske regering bør meddele EU-kommissionen, at Danmark ikke vil følge den dom, som EU-Domstolen i Luxembourg afsagde tidligere på ugen. For dommen fratager på længere sigt det danske folketing retten til at afgøre, hvilke borgere der må opholde sig i Danmark. Det mener professor i EU-ret Hjalte Rasmussen fra Københavns Universitet, som siger:»den aktuelle dom er langt mere vidtgående end alle tidligere domme fra EU-Domstolen, fordi den nu tillægger unionsborgerskabet en helt ny og meget større betydning. Konsekvensen bliver, at Danmark ikke længere selv vil kunne bestemme, hvem landet vil give opholdstilladelse til. Derfor bør regeringen allerede nu sige fra. Desuden bør den første danske principsag med udgangspunkt i den nye dom, straks bringes hele vejen til Højesteret, som så bør bruge grundloven til at stå fast på Danmarks selvbestemmelsesret. «I den såkaldte Zambranosag, der blev afgjort ved EUDomstolen tidligere på ugen, er substansen følgende: Gerardo Ruiz Zambrano og hans kone kom begge fra Colombia til Belgien, hvor de søgte om politisk asyl. Under ventetiden på en afgørelse, fik parret to børn, som - da de er født i Belgien - i henhold til belgisk lov automatisk blev belgiske statsborgere og dermed fik EU's unionsborgerskab. Da Gerardo Zambrano og hans kone søgte om opholdstilladelse i Belgien i henhold til en undtagelsesordning for familiemedlemmer til en belgisk statsborger - dvs. hans børn - fik han afslag. Derpå rejste han sagen ved de belgiske domstole, og den endte for EU- Domstolen. Protesterne blev afvist Under retssagen kom ikke alene en række medlemslande, herunder Danmark, med protester mod, at Zambrano skulle have opholdstilladelse. Også EU-kommissionen selv protesterede og søgte at argumentere for, at der hverken ifølge EU-traktater eller EU-direktiver skulle være noget grundlag for at give Zambrano opholdstilladelse.

12 Men EU-Domstolen afviste protesterne; den afsagde en dom, der giver Zambrano opholdstilladelse, og begrundelsen var følgende: Zambrano har ifølge EUDomstolen ret til at opholde sig i Belgien eller i et hvilket som helst andet EU-land, fordi hans børn er statsborgere i et EU-land. Når børnene har fået unionstatsborgerskabet, har forældrene ret til også at være i samme land, som de børn, de forsørger, fastslår EU-Domstolen. Der var altså ikke tale om, at domstolen på nogen måde henviste til reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed, sådan som det skete i den meget omtalte Metockdom. Zambrano og hans børn havde da heller ikke flyttet sig hen over nogen grænse i EU. Der var heller ikke tale om, at EU-Domstolen henviste til Den Europæiske Menneskerettighedserklærings artikel 8 om retten til et familieliv, hvilket ellers kunne have været relevant. Der var alene tale om, at domstolen tillagde selve begrebet "unionsborger" en betydning, som går længere, end domstolen hidtil er gået. Derfor vakte dommen ifølge Jyllands-Postens kilder stor opsigt i EU-Kommissionen, og man anser Zambrano-dommen for at stække medlemslandenes selvbestemmelse i langt højere grad end Metock-dommen. Det er heller ikke sædvanligt, at kommissionens protester i sager af så principiel karakter bliver ignoreret af EU-Domstolen. En vigtig dom I en officiel kommentar skriver EU-kommissionen:»Dette er en vigtig dom, idet den ændrer status og betydning af unionsborgerskabet ved at anerkende, at enhver unionsborger har rettigheder og pligter, alene som et resultat af deres unionsborgerskab. EU-kommissionen er nødt til nu at studere dommen i detaljer for at kunne opgøre dens konsekvenser.«eu-kommissionen kan dog ikke gøre meget andet end at bede medlemsstaterne rette ind efter domstolens afgørelse, for domstolens afgørelse er EU-lov. Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Peter Skaarup, siger, at partiet vil have den nye integrationsminister Søren Pind (V) til at gå sammen med andre lande, der er kritiske over for dommen, for at få den gjort om.»hvis det ikke lykkes, er vi nødt til at stramme de danske regler for at få statsborgerskab yderligere,«siger Peter Skaarup. Integrationsminister Søren Pind (V) siger, at han har til hensigt at følge dommen fra EU- Domstolen. Men han tilføjer, at han vil rejse sagen i Ministerrådet i EU for at sikre, at dansk udlændingepolitik kan fortsætte i videst muligt omfang.

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1 Kl. 10:00 71. møde Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara. Af Christian

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Når EU lovgiver 18 Dilemma-spillet er

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere