Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af mobiltelefon, smartphones, tablets/tavlecomputere (som fx ipads), apps og Facebook. Undersøgelsen er gennemført via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i FOAs medlemspanel MedlemsPulsen. I alt blev medlemmer inviteret til at deltage undersøgelsen medlemmer har gennemført undersøgelsen helt eller delvist, det svarer til en samlet svarprocent på 63 procent. I dette notat indgår svar fra både helt og delvist gennemførte interviews 1 fra erhvervsaktive medlemmer, elever, efterlønsmodtagere og pensionister. Data er vægtet for sektor og alder. Medlemsundersøgelsen fra maj 2012 er suppleret med data fra MedlemsPulsen i juni 2012, hvor der blev stillet opfølgende spørgsmål til emnet smartphones og tablets. I juniundersøgelsen deltog erhvervsaktive medlemmer inkl. elever. Svarene fra juniundersøgelsen er også vægtet for sektor og alder. Se metodeafsnittet for yderligere oplysninger om de to undersøgelser. Hovedkonklusioner Alle adspurgte medlemmer har en mobiltelefon (99,6 procent). 42 procent af dem har en smartphone. Hvert tredje medlem (37 procent), der har en mobiltelefon, som ikke er en smartphone, overvejer at købe en smartphone som deres næste telefon. 12 procent af FOAs medlemmer har en tablet/tavlecomputer, som fx en ipad 2. 8 procent af medlemmerne har både en tablet og en smartphone. Medlemmerne bruger deres mobiltelefoner og smartphones til at ringe, sende og modtage sms er, tage og modtage billeder samt at gå internettet. Medlemmerne med smartphones bruger i særlig grad deres smartphones til at tage og sende billeder, gå på internettet, læse s, høre radio/musik og spille spil. 3 ud af 4 medlemmer (77 procent), der har en smartphone og/eller en tablet, bruger en eller flere apps. 7 ud af 10 medlemmer har en profil på Facebook, og 44 procent af medlemmerne er på Facebook mindst én gang dagligt. Knap 3 ud af 10 medlemmer, der bruger Facebook, kender FOAs officielle Facebookside. Medlemmerne vil især gerne have nyheder fra FOA på Facebook-siden. 1 Da svarene fra delvist gennemførte interviews er medtaget i dette notat, varierer antallet af svarpersoner i gennem notatet udover de variationer, der kommer fra filtre og betingelser på de enkelte spørgsmål. 2 Bemærk venligst de metodiske kommentarer til dette resultat, der fremgår af side 5. Side 1 af 17

2 Mobiltelefoner, smartphones og tablets Næsten alle FOA-medlemmer har en mobiltelefon og 42 procent 3 har en smartphone 99,6 procent af de adspurgte medlemmer har en mobiltelefon (figur ikke vist). Samlet set angiver 43 procent af medlemmerne, der har en mobiltelefon, at deres mobiltelefon er en smartphone 4. Af figur 1 ses, at andelen af medlemmer, der har en smartphone er størst blandt de årige medlemmer, hvor mellem 67 og 84 procent angiver, at de har en smartphone. I aldersgruppen år er det mere end halvdelen af de adspurgte medlemmer, der har en smartphone. Den laveste andel af smartphone-ejere ses blandt FOA-medlemmer over 60 år, hvor 25 procent af medlemmerne svarer, at deres mobiltelefon er en smartphone. Figur 1: Har du en smartphone? Dvs. en telefon, der udover at kunne ringe og sms e har flere af de samme funktioner som en computer, fx at kunne gå på nettet, tjekke mails, gpsnavigation, hente applikationer (apps) mv. Fordelt på alder. Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.746) I alt 43% 56% Over 60 25% 75% % % 62% % 52% 59% 57% 47% 38% 1% 2% Ja Nej Ved ikke % 27% 2% % % 16% Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har en mobiltelefon. Alderskategorien år er kun repræsenteret med 5 medlemmer i undersøgelsen, og alderskategorierne år, år, år og år er repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). Mandlige FOA-medlemmer har i højere grad en smartphone som mobiltelefon end kvindelige FOA-medlemmer. I alt svarer 53 procent af de mandlige FOA-medlemmer, at de har en smartphone, mens 42 procent af de kvindelige FOA-medlemmer angiver, at de har en smartphone (Se figur 2 næste side). 3 De 42 procent er fremkommet ved en kombination af data fra maj- og juniundersøgelserne. Se side 3 i dette notat for en redegørelse. 4 Usikkerhed ± 2,3 procentpoint Side 2 af 17

3 Figur 2: Har du en smartphone? Fordelt på køn. Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.746) I alt 43% 56% Mænd 53% 47% Ja Nej Kvinder 42% 58% Ved ikke Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har en mobiltelefon. I juni 2012 blev FOAs medlemspanel stillet en række supplerende spørgsmål om emnet smartphones, tablets mv., her blev medlemmerne også spurgt til, hvorvidt de havde en smartphone. Af figur 3 ses, at 42 procent svarer, at de har en smartphone i juni (Sum af Ja, jeg har en smartphone og Ja, jeg har både en smartphone og en tablet ). Figur 3: Har du en smartphone eller en ipad eller lignende tablet/tavlecomputer? - En smartphone er en telefon, der udover at kunne ringe og sms'er har flere af de samme funktioner som en computer, fx at kunne gå på nettet, tjekke mails, gps-navigation, hente applikationer (apps) mv. Juni Vægtet for sektor og alder (N=1.590) Ja, jeg har en smartphone 54% 34% Ja, jeg har en tablet/tavlecomputer fx ipad 8% 3% Ja, jeg har både en smartphone og en tablet Nej Af figur 1 og 3 ses, at andelen af medlemmer, der angiver, at de har en smartphone i henholdsvis maj og juni 2012 er næsten ens. I maj 2012 angav 43 procent af de adspurgte medlemmer, at de havde en smartphone, i juni 2012 var det 42 procent. Usikkerheden er for begge målinger omkring ± 2 procentpoint 6. I overskriften til dette afsnit fremgår, at 42 procent af medlemmerne har en smartphone på baggrund af den laveste andel i de to gennemførte målinger. 5 Usikkerhed ± 2,4 procentpoint 6 Spørgsmålet om smartphones er ikke stillet ens i maj og juni. I maj 2012 er alle medlemmer med mobiltelefon i et opfølgende spørgsmål blevet spurgt om, hvorvidt deres mobiltelefon er en smartphone (Svarkategorier: Ja/Nej/Ved ikke). I juni er der stillet ét multipelt spørgsmål med formuleringen: Har du en smartphone eller en ipad eller lignende tablet/tavlecomputer? (Svarkategorier: Ja, smartphone/ja, tablet/ja, både smartphone og tablet/nej/ved ikke). I begge undersøgelser har der været en hjælpetekst, der definerer en smartphone. Side 3 af 17

4 Mere end 1 ud af 3 medlemmer overvejere at købe en smartphone, når deres nuværende mobiltelefon skal skiftes ud 37 procent af FOAs medlemmer, der har en mobiltelefon som ikke er en smartphone, overvejer at købe en smartphone, når de skal skifte deres nuværende mobiltelefon ud 7. Ligeledes svarer en tredje del (36 procent), at de ikke overvejer at købe en smartphone som deres næste mobiltelefon. 27 procent af medlemmerne ved ikke, om de vil overveje at købe en smartphone som deres næste mobiltelefon. Figur 4: Når du engang skal skifte din nuværende mobiltelefon ud, overvejer du så at købe en smartphone som din næste mobiltelefon? Fordelt på alder. Maj Vægtet for sektor og alder (N=980) I alt 37% 36% 27% Over 60 38% 29% % 36% 29% % 32% % 38% 36% 48% 31% 41% 4 28% 24% 21% 24% 24% Ja Nej Ved ikke % 8% Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har en mobiltelefon, som ikke er en smartphone. Alderskategorien har ingen data i ovenstående figur, da alle medvirkende medlemmer i denne aldersgruppe allerede har en smartphone. Alderskategorierne år, år, år og år er i undersøgelsen repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). Af figur 4 ses, at der er flest medlemmer i alderen år, der overvejer af skifte deres nuværende traditionelle mobiltelefon ud med en smartphone. Der ses en faldende forventning til køb af smartphone som den næste mobiltelefon jo ældre medlemmerne er. Denne tendens brydes dog af de årige medlemmer, hvor 45 procent angiver, at de overvejer at købe en smartphone, som deres næste telefon. 7 Usikkerhed ± 3 procentpoint Side 4 af 17

5 12 procent af FOAs medlemmer har en tablet/tavlecomputer som fx en ipad Af figur 3, forrige side, ses, at 12 procent af medlemmerne svarede, at de havde en tablet som fx en ipad i juni 2012 (Sum af Ja, tablet og Ja, smartphone og tablet ) 8. 8 procent af medlemmer angiver, at de både har en smartphone og en tablet, mens 3 procent alene har en tablet. Af figur 5 nedenfor ses, at det i juniundersøgelsen især er de årige og årige medlemmer, der svarer, at de har en tablet. Figur 5 Andel af medlemmer, der har en tablet. Fordelt på alder. Juni Vægtet for sektor og alder (N=1.590) I alt Over % 7% 12% % 12% 9% 17% 24% Tablet 5% 1 15% 2 25% Anm.: Alderskategorien år er kun repræsenteret med 3 medlemmer i undersøgelse, og alderskategorierne år og år er i undersøgelsen repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). På baggrund af figur 5 og figur 1 kunne man derfor sige, at mens det især er de årige medlemmer, der har smartphones, så er det især de årige medlemmer, der har tablets. Men medlemmerne blev også spurgt om, hvorvidt de havde en tablet i maj 2012, og data fra majundersøgelsen sætter spørgsmålstegn ved denne konklusion. I maj svarede 17 procent af medlemmerne, at de havde en tablet 9, og andelen af yngre medlemmer, der angiver, at de har en smartphone er højere i maj end i juni Se figur 6 næste side. 8 Usikkerhed ± 1,6 procentpoint 9 Usikkerhed ± 1,8 procentpoint Side 5 af 17

6 Figur 6: Sammenligning af andelen af FOA-medlemmer med tablet. Maj- og juniundersøgelsen Fordelt på alder. Begge undersøgelser er vægtet for sektor og alder (N Maj = N Juni = 1.590) I alt Over % 17% 1 12% 1 15% 11% 15% 12% 15% 9% 14% 17% 7% 7% 23% 24% 31% 36% 36% Tablet (Juni 2012) Tablet (Maj 2012) Anm.: Alderskategorien år er kun repræsenteret med 5 medlemmer i maj og 3 medlemmer juni, og alderskategorierne år er i majundersøgelsen repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver, det samme gælder de årige og årige i juniundersøgelsen (Se bilag A). Figur 6 sammenligner andelen af medlemmer, der angiver at de har en tablet i henholdsvis maj og juni 2012 fordelt på alder. Af figuren ses, at der er en forskel på 5 procentpoint i medlemmer, der angiver at de har en tablet i maj og juni. I maj var det 17 procent af medlemmerne, der angav, at de havde en tablet, i juni var det alene 12 procent. Da tallet er højest i maj, kan forskellen ikke forklares med, at flere medlemmer har anskaffet sig tablets fra maj til juni. Forskellen kan heller ikke alene forklares af usikkerheden, da den kun er på ± 1,6 og 1,8 procentpoint. Af figur 6 ses, at andelen af medlemmer, der har en tablet generelt er højere i alle alderskategorier i majundersøgelsen end i juniundersøgelsen. Men især for aldersgrupperne år ses markante forskelle mellem resultaterne fra de to undersøgelser. Mens det fx kun var 7 procent af medlemmerne i alderen år, der i juni angav, at de havde en tablet, var det i maj 36 procent det er en forskel på 29 procentpoint. Heller ikke denne forskel kan alene forklares af usikkerheden af data, da konfidensintervallet for denne aldersgruppe er ±7 procentpoint i juni og ±15 procentpoint i maj. En forklaring på de markante forskelle mellem andelen af medlemmer med tablets i maj- og juniundersøgelsen kan være spørgsmålskonstruktionen og spørgsmål-respondentinteraktionen. Mens medlemmerne i maj fik et selvstændigt spørgsmål om, hvorvidt de havde en tablet, så blev de i juni i samme multiple spørgsmål bedt om at angive, om de havde en smartphone og/eller en tablet. Nogle medlemmer (noget tyder på især de yngre medlemmer) har måske alene set ordet smartphone i spørgsmålsformuleringen, og har set den første svarkategori Smartphone og krydset denne svarmulighed af. De har derfor måske ikke læst alle svarkategorierne og set, at de passede i kategorien Både smartphone og tablet, før de er gået videre til næste spørgsmål. Det er ikke muligt at afklare, hvilke resultater om tablets blandt FOAs medlemmer, der er mest valide - Dvs. kommer tættest på at vise, hvor mange medlemmer, der har en tablet. I dette Side 6 af 17

7 notat har vi valgt at trække andelen på 12 procent frem i hovedkonklusionen og afsnittets overskrift, men med det in mente, at andelen af medlemmer med tablet kan være højere. Smartphones og tablets blandt FOA-medlemmer sammenlignet med smartphones i den danske befolkning generelt Der findes ingen officiel statistik på, hvor mange danskere, der har en smartphone. Danmarks Statistik har opgjort, hvor mange procent af de danske husstande, der har en smartphone. I 2011 havde 97 procent af de danske husstande en eller flere mobiltelefoner, og heraf havde 33 procent en smartphone. I 2012 var det 50 procent af de danske husstande, der havde en smartphone (Kilde: Danmarks statistik ). Sammenligner vi tallene om FOAs medlemmer med Danmarks statistiks, så har lidt færre af FOAs medlemmer en smartphone sammenlignet med de danske husstande 11. En undersøgelse fra september 2011 blandt danskere i alderen år i YouGovpanelet foretager for mobiltelefonselskabet HTC viste, at 43 procent af de adspurgte danskere havde en smartphone, og at 36 procent overvejede at købe en smartphone inden for det næste år (Kilde: Pressemeddelelse fra HTC 12 ). Sammenligner vi resultaterne om smartphones blandt FOAs medlemmer med disse tal, så har FOA-medlemmerne smartphones i samme grad som danskerne generelt. Og FOA-medlemmerne overvejer i nogenlunde samme omfang som danskerne generelt at anskaffe sig en smartphone 13. FDB Analyse har i 2012 også gennemført en undersøgelse om smartphones, tablets mv. blandt danskere i alderens år. Af denne undersøgelse fremgår det, at 61 procent af de voksne danskere har en smartphone (Kilde: FDB Analyse ). Sammenligner man FDB Analyses tal om danskernes smartphones med FOA-medlemmernes smartphone-ejerskab, så har FOA-medlemmerne i lavere grad smartphones som mobiltelefoner end danskerne generelt (42-43 procent af FOAs medlemmer angiver, at de har en smartphone, mod 61 procent af danskerne i FDB s analyse). Tallene fra FDB Analyse viser, ligesom tallene om FOAs medlemmer, at der blandt danskerne generelt er lidt flere mænd end kvinder, der har en smartphone. I FDB s analyse er det 64 procent af de danske mænd og 53 procent af de danske kvinder, der har en smartphone (Kilde: FDB Analyse 2012). Blandt FOAs medlemmer var det i maj procent af de mandlige medlemmer og 42 procent af de kvindelige medlemmer, der havde en smartphone. Som blandt FOA-medlemmerne ses det også blandt danskerne generelt, at flere unge i alderen år har en smartphone. I FDB s undersøgelse, er det 75 procent af de årige, der har en smartphone, mens det er 65 procent i alderen år og 35 procent blandt de årige, der har en smartphone (Kilde: FDB Analyse 2012). Undersøgelsen fra FDB Analyse viser også, at 20 procent af danskerne har en tablet. Dette er lidt flere end andelen af FOA-medlemmer med tablets. Forskellen afhænger dog af, hvorvidt man anvender maj- eller juniresultaterne om FOA-medlemmers tablets. Danmarks Statistik 10 Se publikationen her: 11 Tallene om danske husstande er ikke direkte sammenlignelig med tallene i FOAs medlemsundersøgelser, da FOAmedlemmerne er blevet spurgt om, hvorvidt de selv ejer en smartphone og ikke om, hvorvidt der er en smartphone i deres husstand. 12 Se pressemeddelelsen her: 13 Bemærk dog, at YouGov og FOAs spørgsmål ikke er direkte sammenlignelige, da de er stillet med forskellige spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. 14 Se undersøgelsen her: -nu-vil-vi-have-tablets Side 7 af 17

8 har også opgjort andelen af danske husstande med tablets. I 2011 var der, ifølge Danmark Statistik, en tablet i 9 procent af de danske husstande, der havde en PC. I 2012 var tallet steget til 19 procent (Kilde: Danmarks Statistik 2012). Igen ligger dette tal lidt højere end andelen af FOA-medlemmer med tablets. Forskellen afhænger igen af, om man anvender maj- eller juniresultaterne om FOAs medlemmer. Hvad bruger FOA-medlemmerne deres mobiltelefon/smartphone til? Af figur 7 ses, hvad medlemmer svarer, at de bruger deres mobiltelefon til. Af figuren ses alle svar fra maj 2012, samt svarene fra maj 2012 opdelt på medlemmer med mobiltelefon og smartphone, da der er forskelle i brugen alt efter om medlemmerne har traditionelle mobiltelefon eller smartphones. Af figuren fremgår også svarene fra Epinion-undersøgelsen om FOAmedlemmernes brug af mobiltelefon fra november Figur 7: Hvad bruger du din mobiltelefon/smartphone til? Svar fra maj 2012 vægtet for sektor og alder, fordelt på alle svar maj 2012, svar fra medlemmer med mobiltelefon maj 2012, smartphone maj 2012 og Epinion-undersøgelsen om kommunikation fra 2010 Andet, skriv gerne hvad 3% 1% 5% 1% Downloade/hente applikationer (apps) Læse mails Spil og underholdning Modtage nyheder via sms, rss eller podcast Høre radio/musik Gå på internettet Sende og modtage billeder Tage billeder Sende og modtage sms er Ringe 4% 4% 5% 5% 6% 4% 63% 32% 69% 27% 56% 22% 42% 23% 11% 4 9% 39% 5% 84% 7% 52% 34% 75% 16% 66% 47% 9 29% 98% 97% 99% 88% 97% 97% 98% 92% Alle Maj 2012 Mobitelefon (Maj 2012) Smartphone (Maj 2012) Epinion 2010 Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer med mobiltelefon/smartphone. Svarkategorien Downloade/hente applikationer (apps) er kun brugt i 2012, og er alene givet medlemmer med en smartphone. Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Spørgsmålsformuleringen har været tilpasset om medlemmet havde en smartphone eller en mobiltelefon med en reference. Af figur 7 ses, at der for funktionerne at ringe samt sende og modtage sms er ikke ses de store forskelle mellem medlemmer med traditionelle mobiltelefoner og smartphones. Side 8 af 17

9 Stort set alle medlemmer (97-99 procent) med både mobiltelefon og smartphone bruger deres telefon til at ringe med samt til at sende og modtage sms-beskeder. Der ses en stigning i brugen af begge disse funktioner siden Epinion-undersøgelsen fra november I 2010 var det 92 procent af medlemmerne, der brugte deres mobiltelefon til ringe med, i 2012 er det i alt 98 procent. 88 procent af medlemmerne angav i 2010, at de brugte telefonen til at sende og modtage sms-beskeder, i 2012 er det i alt 97 procent. Det ses tydeligt af figur 7, at smartphonen har ændret den måde, medlemmerne bruger en række funktioner på telefonen på. Der er bl.a. langt flere medlemmer med smartphones, der tager billeder, sender og modtager billeder, går på internettet, læser s, modtager nyheder og bruger telefonen til spil og underholdning end medlemmer med traditionelle mobiltelefoner. Der ses dog også en udvikling i medlemmer med traditionelle mobiltelefoners brug af mobiltelefonen fra 2010 til I 2010 var det fx 29 procent af medlemmerne, der tog billeder med deres mobiltelefon, i 2012 er det 47 procent af medlemmerne, der angiver, at de bruger deres traditionelle mobiltelefon til at tage billeder med. Ligeledes ses en stigning fra 2010 til 2012 i andelen af medlemmer, der sender og modtager billeder med deres traditionelle mobiltelefon. Det er alene smartphone-brugere, der har kunnet vælge kategorien Downloade/hente apps. Næsten 2 ud af 3 (63 procent) af medlemmerne, der har en smartphone, svarer at de henter de små programmer kaldet apps til deres smartphone. 3 ud af 4 (77 procent) af medlemmerne, der har en smartphone og/eller en tablet svarer, at de bruger en eller flere apps (figur ikke vist). 1 ud af 3 medlemmer angiver, at de har besøgt foa.dk på deres smartphone Af de adspurgte medlemmer, der har en smartphone, angiver 1 ud af 3 medlemmer, at de har besøgt foa.dk med deres smartphone. 8 procent svarer, at de har prøvet at besøge foa.dk på deres smartphone én gang, 9 procent har prøvet det to til tre gange og 16 procent angiver, at de har besøgt foa.dk med deres smartphone mere end tre gange. Figur 8: Har du brugt din smartphone til at besøge FOAs hjemmeside? Maj Vægtet for sektor og alder (N=745) % % 9% 16% 4% Ja, 1 gang Ja, 2-3 gange Ja, flere end 3 gange Nej Ved ikke/husker ikke Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer med smartphone. Side 9 af 17

10 FOAs medlemmer og Facebook 7 ud af 10 medlemmer har en Facebook-profil 70 procent af de adspurgte medlemmer havde i maj 2012 en profil på Facebook. Det viser figur 9. Flest medlemmer i aldersgruppen år har en Facebook-profil her har omkring 9 ud af 10 medlemmer en profil på Facebook. I aldersgruppen 55 år og derover er det lidt over halvdelen af medlemmerne, der har en Facebook-profil. Figur 9: Har du en profil på Facebook? Fordelt på alder Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.735) I alt 7 3 Over % 57% 43% 43% % 8 77% 28% 2 23% Ja Nej Ved ikke % 14% % 8% % 11% % Anm.: Alderskategorien år er kun repræsenteret med 5 medlemmer i undersøgelsen, og alderskategorierne år, år, år og år er repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). Det bør dog bemærkes, at alle deltagere i MedlemsPulsen er på internettet i mere eller mindre grad, da de modtager invitationer til medlemsundersøgelserne på , og besvarer spørgeskemaerne online. Derfor kan andelen af medlemmer, der har en profil på Facebook være højere blandt medlemmerne i MedlemsPulsen end blandt FOAs medlemmer generelt. Side 10 af 17

11 44 procent af FOAs medlemmer af på Facebook mindst én gang om dagen Figur 10 viser, hvor ofte medlemmer angiver, at de er på Facebook. Figur 10: Hvor ofte er du på Facebook? Fordelt på alder Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.735) I alt Over 60 29% 16% 14% 15% 17% 17% 6% 5% 5% 5% 29% 41% Flere gange dagligt % 23% 28% 13% 16% 18% 17% 7% 5% 19% 16% 4% 6% 5% 4% 42% 3 29% Én gang om dagen 1-6 gange om ugen % 45% 19% 14% 14% 5% 3% 16% 3% 2 22% 2-3 gange om måneden % 52% 8 11% 1 14% 4% 3% 16% 21% 3% 6% 8% 4% 4% 11% 1 gang om måneden eller sjældnere Aldrig % Anm.: Alderskategorien år er kun repræsenteret med 5 medlemmer i undersøgelsen, og alderskategorierne år, år, år og år er repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). Af figur 10 ses, at 44 procent af medlemmerne er på Facebook dagligt (29 procent er på Facebook flere gange dagligt og 15 procent er på Facebook én gang dagligt). Der ses en tendens til, at yngre medlemmer er oftere på Facebook end ældre medlemmer. Samlet set svarer 29 procent af medlemmerne, at de aldrig er på Facebook. Det er især medlemmer i aldersgruppen 55 år og derover, der aldrig er på Facebook. Blandt denne aldersgruppe er det 4 ud af 10, der svarer, at de aldrig er på Facebook. Blandt de årige medlemmer er det kun 1 ud af 10, der svarer, at de aldrig er på Facebook. Igen bør det dog bemærkes, at alle deltagere i MedlemsPulsen er på internettet i mere eller mindre grad, og at frekvensen for besøg på Facebook kan være højere blandt medlemmerne i MedlemsPulsen end blandt FOAs medlemmer generelt. Side 11 af 17

12 Knap 3 ud af 10 medlemmer kender FOAs officielle Facebook-side Af de medlemmer, der bruger Facebook, er det knap 3 ud af 10, der kender FOAs officielle Facebook-side. Det viser figur 11. Det største kendskab ses blandt de årige medlemme, hvor halvdelen (49 procent) af medlemmerne, kender FOAs officielle Facebook-side. Figur 11: Kender du FOAs officielle Facebook-side? Fordelt på alder. Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.229) I alt 29% 71% Over 60 27% 73% % 71% % 72% % 69% % 34% 74% 66% Ja Nej % 64% % 74% % 51% Anm.: Alderskategorien år er kun repræsenteret med 5 medlemmer i undersøgelsen, og alderskategorierne år, år, år og år er repræsenteret med færre end 100 medlemmer hver (Se bilag A). Side 12 af 17

13 Medlemmerne synes især, at der skal være nyheder fra FOA på FOAs Facebook-side Knap halvdelen af de adspurgte medlemmer (45 procent) mener, at der bør være nyheder fra FOA på FOAs officielle Facebook-side, det viser figur 12. Omkring hvert tredje medlem mener, at der på FOAs Facebook-side skal være FOAs holdninger, råd og tips, omtale af arrangementer, debat mellem medlemmer og nyt om ansættelse og løn. Den laveste interesse for indhold på FOAs Facebook-side ses for videoer, film, billeder, spil, konkurrencer og afstemninger. Figur 12: Hvilket indhold synes du der burde være på FOAs officielle Facebook-side? - Du kan vælge flere svar. Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.735) Nyheder fra FOA 45% Medlemstilbud 38% FOAs holdninger Råd og tips Omtale af arrangementer Debat mellem medlemmer Nyt om ansættelse og løn 34% 34% 32% Diskussioner om mit fag Netværk for medlemmer Debat med FOAs talspersoner (fx formænd) 25% 24% 26% Afstemninger Spil og konkurrencer 16% 18% Videoer, film og billeder 8% Andet, skriv gerne hvad 2% Ved ikke/ikke relevant 42% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Anm.: Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Spørgsmålet om holdning til indhold på FOAs officielle Facebook-side er stillet til alle medlemmer uanset om de bruger Facebook eller ej. I figur 12 ses svarene fra alle medlemmer, men der er markante forskelle i svarene fra medlemmer, der bruger Facebook og medlemmer, der aldrig bruger Facebook. Disse forskelle kan se ses af figur 13 på næste side. Side 13 af 17

14 Figur 13: Hvilket indhold synes du der burde være på FOAs officielle Facebook-side? - Du kan vælge flere svar. Fordelt på bruger og ikke-brugere af Facebook. Maj Vægtet for sektor og alder (N=1.735) Bruger aldrig Facebook Bruger Facebook I alt Nyheder fra FOA 14% 45% 57% Medlemstilbud 1 38% 49% Omtale af arrangementer 9% 44% Råd og tips 1 34% 44% Debat mellem medlemmer 1 43% FOAs holdninger 13% 34% 42% Nyt om ansættelse og løn 12% 32% 4 Diskussioner om mit fag 8% 26% Netværk for medlemmer 7% 32% 25% Debat med FOAs talspersoner (fx formænd) 8% 3 24% Ved ikke/ikke relevant 27% 42% 77% Afstemninger 5% 23% 18% Spil og konkurrencer 4% 21% 16% Videoer, film og billeder 2% 11% 8% Andet, skriv gerne hvad 3% 1% 2% Anm.: Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Medlemmer, der bruger Facebook inkluderer alle medlemmer, der har svaret, at de besøger Facebook i en eller anden grad dvs. alle medlemmer, der ikke har svaret, at de aldrig er på Facebook. Af figur 13 ses, at ser man alene på svarene fra medlemmer, der bruger Facebook i større eller mindre grad, så mener disse generelt i højere grad, at de fremhævede indholdselementer bør være på FOAs Facebook-side. Indholdselementet Nyheder fra FOA ligger stadig øverst på listen over ønsker til indhold på FOAs Facebook-side, når vi alene ser på medlemmer, der bruger Facebook. Knap 6 ud af 10 medlemmer, der bruger Facebook, angiver, at Facebook-siden bør kommunikere nyheder fra FOA. Halvdelen (49 procent) mener, at der bør fremgå medlemstilbud på Facebook-siden. Og omkring 4 ud af 10 medlemmer, der bruger Facebook, angiver, at der på FOAs Facebook-side bør være omtale af arrangementer, råd og tips, debat mellem medlemmer, FOAs holdninger og nyt om ansættelse og løn. Andelen af ved ikke/ikke relevant svar er også markant lavere blandt medlemmer, der bruger Facebook end blandt medlemmer, der aldrig bruger Facebook. Side 14 af 17

15 Undersøgelsens metode Dette notat bygger på data fra to medlemsundersøgelser i FOAs medlemspanel MedlemsPulsen. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Undersøgelsen fra maj 2012 Dette notat bygger primært på data fra en medlemsundersøgelse, der blev gennemført i perioden 27. april 2012 til 8. maj 2012 via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i MedlemsPulsen (I notatet omtalt majundersøgelsen). De spørgsmål, der er afrapporteret fra majundersøgelsen i dette notat, er blevet stillet til alle medlemstyper, dvs. erhvervsaktive inkl. elever, efterlønsmodtagere og pensionister. Majundersøgelsen om mobiltelefoner, smartphones, tablets, apps, kommunikation mv. var en del af et større spørgeskema, der også indeholdt spørgsmål til andre emner (Herunder trepart, tillidsreform og kampagnen Sig det højt Gør det fagligt ). I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen, heraf var 45 -adresser uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. 109 medlemmer har besvaret undersøgelsen delvist. Det giver en svarprocent på 63,2 procent. 59,6 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. I dette notat indgår svar fra FOA-medlemmer fra majundersøgelsen. Svarene fra ikkefuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen. Data er vægtet for sektor og alder. Vægtningen bevirker, at antallet af respondenter falder til 1.735, da vægtningen vejer svar fra overrepræsenterede grupper ned. Undersøgelsen fra juni 2012 Ud over data fra MedlemsPulsen i maj 2012 indgår der i dette notat også supplerende data fra MedlemsPulsen i juni 2012, da der i denne efterfølgende medlemsundersøgelse blev stillet nogle yderligere spørgsmål til emnet smartphone og tablets mv.. Juniundersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i MedlemsPulsen i perioden 1. til 12. juni 2012 (I notatet omtalt juniundersøgelsen). De spørgsmål, der er afrapporteret fra juniundersøgelsen i dette notat, er alene stillet til erhvervsaktive medlemmer inkl. elever. Juniundersøgelsen om smartphones, tablets, apps, kommunikation mv. var en del af et større spørgeskema, der også indeholdt også spørgsmål til andre emner (Herunder arbejdsmiljø og socialt samvær med kolleger), da de øvrige emner i MedlemsPulsen i juni alene var relevante for erhvervsaktive medlemmer inkl. elever, er det også alene disse medlemstyper, der har deltaget i undersøgelsen om smartphones og tablets i juni. I alt blev medlemmer inviteret til juniundersøgelsen adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer. Side 15 af 17

16 1.704 medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. 105 medlemmer besvarede spørgeskemaet delvist. Det giver en svarprocent på 61,7 procent. 59,9 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. I dette notat indgår svar fra FOA-medlemmer fra juniundersøgelsen. Svarene fra ikkefuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen. Data er vægtet for sektor og alder. Vægtningen bevirker, at antallet af respondenter falder til 1.590, da vægtningen vejer svar fra overrepræsenterede grupper ned. Epinion-undersøgelsen 2010 Ud over de to medlemsundersøgelser fra henholdsvis maj og juni 2012, sammenlignes der i notatet også med data fra en undersøgelse om segmentering, kommunikation og demokrati fra november 2010, som Epinion har gennemført for. En række af de spørgsmål, der indgik i 2010 undersøgelsen, er gentaget i enten maj eller juniundersøgelsen 2012, og der kan derfor drages sammenligninger mellem svarene. I Epinion-undersøgelsen fra 2010 deltog et tilfældigt udvalgt udsnit af FOAs medlemmer. Det var alene erhvervsaktive medlemmer inkl. elever, der blev udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Interviewene blev primært gennemført på telefon, men medlemmerne havde mulighed for at vælge at besvare et web-spørgeskema, hvis tidspunktet for telefoninterviewet passerede medlemmet dårligt. Bemærkninger til sammenligning mellem medslemspanelundersøgelser og Epinionundersøgelsen Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Selvom der er rekrutteret medlemmer, der ikke selv har meldt sig til panelet for at sikre en bred repræsentation, så er der fortsat en risiko for, at de medlemmer, der melder sig ind i FOAs medlemspanel og deltager i medlemspanelundersøgelser er særligt engagerede FOA-medlemmerne. Dette bør man have for øje, når man sammenligner data fra medlemspanelundersøgelser med data fra Epinion-undersøgelsen Bemærkning til sammenligning mellem maj- og juni-medlemspulsundersøgelserne I maj-undersøgelsen deltog alle medlemstyper i FOA, dvs. både erhvervsaktive inkl. elever, efterlønsmodtagere og pensionister. I juniundersøgelsen deltog alene erhvervsaktive medlemmer inkl. elever. Man skal således, når man sammenligner maj- og juniundersøgelsen, være opmærksom på, at majundersøgelsen inkluderer flere medlemstyper end juniundersøgelsen. Af samme årsag er det bl.a. valgt at vægte svarene på alder, da alder antages at spille en rolle i brug af elektronik og der er flere ældre medlemmer i majundersøgelsen end i juniundersøgelsen, fordi majundersøgelsen også indeholder svar fra efterlønsmodtagere og pensionister. Side 16 af 17

17 Bilag A: Antal respondenter fordelt på alder (vægtet) Tabel 1: Antal respondenter fordelt på alder. Maj 2012 og juni Vægtet for sektor og alder. Aldersinterval Antal maj Antal juni år år år år år år år år år Over 60 år I alt Side 17 af 17

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA Kampagne og Analyse 22. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA har i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere