REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl i mødelokale 187

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187"

Transkript

1 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet Christian Bjerre, Afdelingsleder, Sociale Tilbud Kirsten Inge Laursen. Leder, rådgivningssektionen. Lars Rudolf, Ungdomsskoleinspektør Ole Bering, Institutionsleder Jan Abildgaard, Misbrugskoordinator Arvid Lisbjerg, Skolechef Bent Østergaard, Direktør, Børn og Ungeforvaltning Jon A. Jørgensen, SSP-koordinator Mødet slut kl.: Fraværende: Svend Ørgaard, Jan Abildgaard, Christian Bjerre, Kirsten Inge Laursen. Chanette Vognsen og Svend Ebbesen fra Arbejdsmarkedsafdelingen deltog i mødet. 1. Velkomst og præsentation v. Direktør Bent Østergaard 2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2010 Godkendt. 3. Meddelelser Intet nyt. 4. Orientering om Kredsråd, Lokalråd og SSP udvalg

2 v. Direktør Bent Østergaard 2 Bent Østergaard orienterede: Borgmestrene i Politikreds Midt-vestjylland repræsenterer de enkelte byråd og sidder i Kredsrådet sammen med øverste ledelse fra politiet. De udgør det politiske og strategiske niveau i det kriminalitets forebyggende arbejde og SSP samarbejdet. Næste led i strukturen er Lokalrådene i den enkelte kommune, som består af ledelsesrepræsentanter fra kommune og politi. Lokalrådet skal fungere som en slags lokal styregruppe, der skal udmønte de beslutninger som træffes i Kredsrådet. Lokalrådet i Holstebro Kommune består af 4 personer: Fra Politiet Allan Laustsen og Mogens Poort. Fra Kommunen Bent Østergaard og Lars Møller. Herunder kommer så SSP-Udvalget. SSP Udvalget skal koordinere beslutningerne i Lokalrådet og afrapportere til Lokalrådet. SSP Udvalget har fortsat Bent Østergaard som formand. Der er fremover kun én repræsentant fra Politiet. Fra Børn og Unge deltager Kirsten Inge Laursen og Arvid Lisbjerg. Ellers ingen ændringer. Under SSP Udvalget er der opbygget en selvstændig struktur med SSP koordinator, nøglepersonsgruppe, lokalgrupper, SSP + og gademedarbejdere. Omdrejningspunktet i de ovennævnte udvalgs arbejde er den samarbejdsplan, der én gang om året udarbejdes i Kredsrådet. Fremover holdes der 4 årlige møder i SSP udvalget anbefalinger fra Ungdomskommissionen v/jon A. Jørgensen Sagsfremstilling På SSP udvalgsmødet d. 20. november 2009 blev det besluttet at SSP koordinator skulle udarbejde et notat, der giver overblik over Holstebro Kommunes tiltag i forhold til de 11 anbefalinger fra Ungdomskommissionen. Udleveres på mødet og gennemgås. Til beslutning.

3 Notat vedr. 11 anbefalinger fra Ungdomskommissionen blev udleveret og gennemgået. Der var enkelte rettelse til notatet. Det aftaltes, at Jon Jørgensen sørger for tilretning af bilaget ud fra de faldne bemærkninger på mødet. Det endelige tilrettede bilag sendes til høring hos de berørte instanser og forelægges herefter på et kommende Lokalrådsmøde til orientering Status på partnerskab med integrationsministeriet for, at forebygge marginalisering af nydanske unge V. Jonna Rud Jensen konsulent for tosprogede elever Sagsfremstilling: 24 lærere på grundkursus i Dansk som Andetsprog. De 4 skoler, Birkelundsskolen, Nørrelandsskolen, Sønderlandsskolen og Sct. Jørgen Skolen har udvalgt 6 lærere pr. skole. De starter op i uge 46 på VIA i Holstebro. Kurset er købt gennem Kitte Søndergaard VIA i Århus. Kurset er på 240 timer fordelt over to år. Forældrekurser: er opstartet. Tosprogs task force: bistand til skolerne og udarbejdelse af helhedsorienteret plan for Dsa undervisningen på skolen. Kriminalitetsforebyggende tiltag. Relationsmedarbejdere. Uddannelse og arbejdsmarkedet Mentorordning. UU-vejledningen og skolerne skal lave overleveringssamtaler med Ungdomsuddannelserne. Helhedsorienteret afdækning af den kommunale indsats og struktur på integrationsområdet. Ekstern undersøgelse og vejledning. Jonna Rud Jensen gav en kort orientering om ovenstående punkter. Integrationsministeret har vist stor velvilje til ovenstående projekter og de har støttet økonomisk med ca. 5 mio. kr. over en 4 årig periode. Jf. ansættelse af Relationsmedarbejdere kunne hun oplyse, at der er indkommet 98 ansøgere til de tre stillinger + 10 for sent indkomne ansøgninger. Man er nu i gang med at udvælge de familier, der skal være en del af projektet. Projektet starter den

4 4 8. Status på udviklingen i Trekantsområdet v/mogens Poort, sektionsleder for vold og forebyggelse, projektkoordinator Jonna Rud Jensen og SSP koordinator Jon A. Jørgensen. Sagsfremstilling: Ovennævnte personer giver en status på udviklingen i Trekanten og orienterer om en risikogruppe, der er nedsat for at følge og handle på udviklingen i området. Jonna Rud Jensen orienterede om den seneste udvikling i området. Der er stor fortvivlelse blandt mødrene til de unge nydanskere i området. Der er virkelig behov for massiv støtte og hjælp til at løse problemerne. De unge agerer i flok på op til 30 personer, hvoraf nogle er helt ned til 10 år gamle. De har stort set ikke respekt for hverken Politiet eller andre fra de offentlige myndigheder, og der er virkelig grund til bekymring for, at der vil ske en yderligere opstrapning af problemerne blandt de unge derude, hvis der ikke sættes ind nu. SSP Udvalget blev enige om, at den nedsatte risikogruppe hurtigst muligt samles, så der iværksættes en løsning af problematikken i området. Gruppen kan evt. udvides med relevante fagpersoner. Jon Jørgensen er tovholder på risikogruppen og sørger for indkaldelse til møde. 10. Orientering om ID kort projekt v. Alkoholkoordinator Chanette Vognsen Lars Rudolf og Chanette Vognsen gav en orientering om projektet. Kortene kan bruges som ID i detailhandelen og i nattelivet. ID-kortene kan p.t. købes for 150 kr. i Kommunens Borgerservice. Det er tanken, at Ungdomsskolen selv vil lave ID-kortene, men det kræver en investering i det rette IT udstyr. Der er søgt om kr. til projektet. Der vil blive udsendt breve til forældrene med en velbeskrevet orientering om ID kortenes brug og funktion. Det aftaltes, at Lars og Chanette tager kontakt til Borgerservice omkring et samarbejde vedr. produktion af ID kortene. For at gøre kortene mere attraktive hos de unge aftaltes det endvidere, at køb af kort kombineres med en form for rabatter - evt. til sundhedsfremmende aktiviteter.

5 11. Orientering om arbejdet med SSP enkeltsags behandling v. Jon A. Jørgensen 5 Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen er næsten færdig med udkastet til en model for SSP enkeltsagsbehandling for Holstebro Kommune. Man er ved, at udvikle en database, hvor man kan arkivere/registrere SSP enkeltsager. Det forventes, at SSP enkeltsagsbehandlingen kan tages i brug ved udgangen af Udkast forelægges på næste SSP Udvalgsmøde. 12. Indsats mod hærværk i skolegårde, institutionslegepladser og naturpladser. v/jon A. Jørgensen Sagsfremstilling De sidste år har Holstebro Kommune være plaget af massivt hærværk i skolegårde, institutionslegepladser og naturpladser i forår og sommermånederne. Hærværket foregår ofte i forbindelse med unges drikkelag. Vi har derfor udarbejdet en folder, der beder forældre og borgere i Holstebro Kommune tage ansvar, hvis de observerer uhensigtsmæssig adfærd de ovennævnte områder. Folderen placeres i forretninger, idrætscentre osv. Er der sket hærværk på en institution, udleveres et bekymringsbrev til naboer, med opfordring til at kontakte politi eller gademedarbejdere, hvis de observerer uhensigtsmæssig adfærd. Til beslutning. Jon Jørgensen gav en kort orientering. SSP Udvalget godkendte den udarbejdede folder. 13. Status og orientering om SSP arbejdet i Holstebro Kommune v/ SSP koordinator Jon A. Jørgensen

6 Sagsfremstilling 6 1. Trygt natteliv Styregruppe Kompetenceudvikling Sikkerhed Samarbejde 2. Læseplan for Kriminalitets og forebyggende undervisning Orientering om arbejdet med den nye læseplan for skoleåret SSP kurset i Tarm 24. og 25. februar 2010 Orientering om kursets anbefalinger til gode forebyggende initiativer i Holstebro Kommune 4. Lokale forebyggelsesindsatser: Ulfborg-Vemb SSP distrikt: Orientering om SSP projekt En ny start Et samarbejde mellem ungdomsskolen, Ulfborg Skole og Lions Club Ulfborg Vemb Lions Club Ulfborg Vemb har bevilget kr. til projektet. Projekt Sommer i Trekanten Arbejdsgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse og har søgt BG Fonden om kr. Projektet er toårigt og realiseres i 2011 og 2012, hvis vi får de ansøgte midler. I sommeren 2010 bliver der iværksat opsøgende arbejde og enkeltstående aktiviteter i området af politiet, Brumleby, Værestedet og Trivselshuset. Trivselshuset og politiet har gennemfører en tur for områdets unge i uge Gadeplansindsats i forhold til store arrangementer og ferien Der er udarbejdet en plan for gadeplansindsatsen ved store arrangementer og ferien i 2010.

7 7 Jon Jørgensen gav en orientering om status på ovenstående punkter. 12. Evt. og forslag til fastsættelse af møder i 2010: Fredag d. 10. september 2010 kl i mødelokale 292 Fredag den 19. november 2010 kl i mødelokale 187 Ovenstående datoer blev godkendt. Der blev udleveret bilag fra Jan Abildgaard til orientering. Der blev udleveret bilag fra Mogens Poort til orientering.

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund PROJEKTBESKRIVELSE FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund red. 15.06.2011 Indhold Indhold... 1 Projektgruppeguide... 3 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion. 6 Kommissorium 2: It/Digitalisering...

Læs mere